ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρέχεται από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (με τίτλο: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Διαλέξεις 2 Μαθήματα Εμβάθυνσης 2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: 4 5 Επιστημονικής περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ελληνική. Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι Γενικές Αρχές Λογιστικής εντάσσονται στο γνωστικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και αποτελούν βασική γνώση για τους φοιτητές ενός τμήματος διοίκησης. Με το επιστημονικό αυτό πεδίο απεικονίζουμε τις οικονομικές συναλλαγές που συμβαίνουν στην οικονομική ζωή μίας επιχείρησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: Καταρτίζει ένα ισολογισμό και μία κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Ενημερώνει, να χρεώνει και να πιστώνει λογαριασμούς της επιχείρησης ανάλογα με τις οικονομικές συναλλαγές της. Διορθώνει λογιστικά σφάλματα. Διακρίνει τους λογαριασμούς ανάλογα με το περιεχόμενο και την φύση τους. Επιλέγει από τους λογαριασμούς του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου αυτούς που χρειάζεται ώστε να απεικονίσει σωστά τις συναλλαγές μίας επιχείρησης. Αποτιμά σωστά τα περιουσιακά στοιχεία μίας επιχείρησης (πάγια, συμμετοχές, χρεόγραφα, αποθέματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, διαθέσιμα, λοιπά περιουσιακά στοιχεία). Γενικές Ικανότητες 1.Λήψη αποφάσεων. 2.Αυτόνομη εργασία. 3.Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 4.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 5.Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξάμηνο Α - 1

2 Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία: 1.Εισαγωγή στη λογιστική. 2.Περιουσία-απογραφή-ισολογισμός. 3.Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και η παρακολούθησή τους με διαδοχικούς ισολογισμούς. 4.Οι λογαριασμοί (έννοια, σημασία, άνοιγμα, λειτουργία, εξίσωση, κλείσιμο). 5.Τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία. 6.Τα λογιστικά σφάλματα και η διόρθωσή τους. 7.Διάκριση των λογαριασμών ανάλογα με τη φύση ή το περιεχόμενό τους. 8.Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 9.Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (πάγια, συμμετοχές, χρεόγραφα, αποθέματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, διαθέσιμα, λοιπά περιουσιακά στοιχεία). 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Πρόσωπο με πρόσωπο. Χρήση σύγχρονων μεθόδων ΤΠΕ και υποστήριξη διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Χρήση πλατφόρμας e-class, και social media στην επικοινωνία με τους φοιτητές. Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις. 60 Ασκήσεις Πράξης που 30 εστιάζουν στην εφαρμογή της λογιστικής μεθοδολογίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μικρές ατομικές 15 εργασίες εξάσκησης πάνω στη λογιστική. Αυτόνομη μελέτη. 20 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125 Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70-100%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου. - Θέματα κριτικής σκέψης. - Ασκήσεις. II. Προαιρετική Εργασία (0-30%), σε θεματολογία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Εξάμηνο Α - 2

3 Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 1. Πομόνης Νικόλαος, Γενικές Αρχές Λογιστικής. Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Σταμούλη, Δημοπούλου-Δημάκη Ιωάννα, Γενική Λογιστική Χρηματοοικονομική Προσέγγιση, Αντωνακοπούλου Ελένη, Βασιλείου, Δημήτριος, Ηρειώτης Ν. (2013), Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής, 2η έκδοση, Αθήνα: Rosili. 4. Ναούμ Β. Χρήστος, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Interbooks, Παπάς, Αντώνης Α. (2013), Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική : Θεωρητικά θέματα, ερωτήσεις-απαντήσεις, λυμένες ασκήσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου. 6. Μπάλλας, Απόστολος Α., Χέβας Δημοσθένης Λ. (2011), Χρηματοοικονομική λογιστική, 3η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου. 7. Παπαδέας, Παναγιώτης Β. (2010), Χρηματοοικονομική λογιστική πληροφόρηση: Βασική θεωρία και χρήση σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο, 1η έκδοση, Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση. 8. Atrill, Peter, McLaney Eddie (2010), Χρηματοοικονομική λογιστική για τη λήψη αποφάσεων, μετάφραση Μαρίνα Μίχου, 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 1.Accounting, Organizations and Society. 2.Journal of Accountancy. 3.Accounting and Business. 4.Practical Accounting. 5.Accounting Research Journal. Εξάμηνο Α - 3

4 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διαλέξεις 3 Μαθήματα Εμβάθυνσης 1 ΣΥΝΟΛΟ: 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στο χώρο της οργάνωσης και της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ύλη του μαθήματος αποβλέπει στην κατανόηση από μέρους των σπουδαστών των βασικών εννοιών management, της μεθοδολογίας οργάνωσης,, της οργανωτικής δομής, των συστατικών μερών και του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το μάθημα εμβαθύνει στα ζητήματα, που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές λειτουργίες (έννοια και η φύση του προγραμματισμού, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία και διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου). Τέλος, εισαγάγει τους σπουδαστές σε σύγχρονες έννοιες και ζητήματα σχέσεων της επιχείρησης με το κοινωνικό της περιβάλλον, όπως το ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, της διαμόρφωσης επιχειρησιακής κουλτούρας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα: έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες της οργάνωσης, της διοίκησης και των λειτουργιών μιας επιχείρησης έχει γνώσει των εργαλείων και των τεχνικών επιτυχούς σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης ή οργανισμού έχει την ικανότητα ανάλυσης και ανασύνθεσης οργανωτικών και λειτουργικών παθογενειών μιας επιχείρησης. και θα είναι σε θέση: να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη σύνταξη και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης, που θα περιλαμβάνει τον οργανωτικό σχεδιασμό και την κατανομή καθηκόντων μιας επιχείρησης ή οργανισμού από τον ευρύτερο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας Γενικές Ικανότητες Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η εξέλιξη της οργανωτικής σκέψης. Εκπρόσωποι της επιστημονικής οργάνωσης και διοίκησης 2. Η έννοια και το περιεχόμενο του Management. Οι βασικές αρχές και λειτουργίες του Management. Θεωρίες Management, Οι σύγχρονες τάσεις στην Οργάνωση και Διοίκηση 3. Η επιχείρηση ως μορφή Οικονομικού Οργανισμού. Τα συστατικά μέρη της επιχείρησης. Το Εξάμηνο Α - 4

5 περιβάλλον της επιχείρησης(εσωτερικό-εξωτερικό) 4. Οργανωτική δομή των επιχειρήσεων (Τυπική και άτυπη οργάνωση, επίπεδα διοικητικής οργάνωσης, τμηματοποίηση). Επιχειρηματικές λειτουργίες. Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης 5. Δομικά σχήματα μορφές επιχειρήσεων 6. Επιχειρησιακή κουλτούρα 7. Επίπεδα management, Managers- διοικητικά στελέχη και οι ρόλοι τους στα διάφορα επίπεδα διοίκησης της επιχείρησης (διαπροσωπικοί, ενημερωτικοί, λήψης αποφάσεων), δεξιότητες (ηγεσία, στελέχωση, ανάθεση δραστηριοτήτων, υποκίνηση) 8. Η έννοια και η φύση του προγραμματισμού (διαδικασία, Μ.Β.Ο., τύποι προγραμμάτων) 9. Λήψη Αποφάσεων (Γενικά, μέθοδοι και τεχνικές λήψης αποφάσεων, SWOT/ΔΑΑΕ) 10. Η επικοινωνία (έννοια και σημασία, η διαδικασία της επικοινωνίας, μέθοδοι επικοινωνίας, εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία, επιχειρησιακή επικοινωνία, επικοινωνία ομάδων) 11. Μanagement του διαθέσιμου χρόνου 12. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 13. Νέες τεχνολογίες στο management-πληροφοριακά συστήματα 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 39 Ασκήσεις Πράξης, που στοχεύουν αφενός στην κατανόηση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος (Διαλέξεις) και αφετέρου στην ανάδειξη και βελτίωση των ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ικανοτήτων του φοιτητή στα 13 ζητήματα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης πρακτικών ζητημάτων που αναφύονται στους τομείς της οργάνωσης και της διοίκησης των επιχειρήσεων Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης. 13 Αυτοτελής μελέτη 60 Σύνολο Μαθήματος 125 Ι. Γραπτή τελική εξέταση (75%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - Ανάπτυξη θεωρητικού ζητήματος - Επίλυση Ασκήσεων Πράξης ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (25%) 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary, (2012), Διοίκηση Επιχειρήσεων, εκδ. Κριτική, 1η έκδοση, Αθήνα Τερζίδης Κ., (2011), Μάνατζμεντ, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, έκδοση 2 η, 2011, Αθήνα Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α., (2008), Οργάνωση και Διοίκηση, Το Μάνατζμεντ της Νέας Εποχής, Εκδόσεις Rosili, έδοση 4 η, Αθήνα Kate Williams, Johnson Bob, Εισαγωγή στο Mάνατζμεντ, Εκδόσεις Κριτική, 1η έκδοση, 2005, Αθήνα Κέφης Βασίλειος Ν., (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ, εκδ. Κριτική, έκδοση 1 η, 2005, Αθήνα Montana Patrick J., Charnov Bruce H., (2002), Management, εκδ. Κλειδάριθμος, 3 η έκδοση Εξάμηνο Α - 5

6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 2 5 Μαθήματα Εμβάθυνσης 2 ΣΥΝΟΛΟ 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής / τρια να κατανοήσει πως δουλεύουν οι αγορές και τι τις κάνει περισσότερο ή λιγότερο ανταγωνιστικές. Περιέχει τις βασικές έννοιες και εργαλεία για μικροοικονομικές αναλύσεις, απαραίτητες για επιχειρηματικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές διδάσκονται: (1) τη θεωρία και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του καταναλωτού και κατ επέκταση της ζήτησης (2) τη θεωρία και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του παραγωγού και κατ επέκταση της προσφοράς και (3) τη λειτουργία της αγοράς υπό διάφορες μορφές διαρθρώσεως (τέλειο ανταγωνισμό, μονοπώλιο, μονοπωλιακό ανταγωνισμό, ολιγοπώλιο). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Εξηγεί τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Εξηγεί τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Εξηγεί τους διάφορους τύπους οργάνωσης της αγοράς (μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και ανταγωνιστική αγορά). Ο φοιτητής / τρια θα έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, για: Να αναλύει την επίδραση των συνολικών αλλαγών της προσφοράς και ζήτησης αγαθών, πάνω στην τιμή και στην ποσότητα, με χρήση των διαγραμμάτων προσφοράς και ζήτησης αγαθών. Να επιλύει ένα πρόβλημα μεγιστοποίησης χρησιμότητας καταναλωτή. Να αναλύει την επίδραση που έχουν στην απόφαση του καταναλωτή οι αλλαγές σε τιμή και εισόδημα, μέσω μεταβολής των αποτελεσμάτων εισοδήματος και υποκατάστασης. Να αναλύει τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια συμπεριφορά των επιχειρήσεων, σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Να αναλύει τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια συμπεριφορά, σε μονοπώλιο και ολιγοπώλιο. Να εφαρμόζει οικονομικές αρχές, για μια σειρά επιχειρηματικών αποφάσεων και ζητημάτων πολιτικής. Επιδιώκεται η καλλιέργεια στο φοιτητή / τρια των ικανοτήτων: (α) Ικανότητα πρόσβασης στην υπάρχουσα γνώση: Ανάκτηση και κριτική προσέγγιση των οικονομικών θεωριών, για τις συμπεριφορές των εμπλεκομένων στο επιχειρηματικό περιβάλλον. (β) Ικανότητα χειρισμού της υπάρχουσας γνώσης: Επεξήγηση βασικών οικονομικών εννοιών και περιγραφή του τρόπου, που αυτές οι έννοιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικές αποφάσεις. (γ) Ικανότητα ερμηνείας της υπάρχουσας γνώσης: Επεξήγηση και αξιολόγηση των οικονομικών εννοιών και αρχών σε αναλύσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον, που δημοσιεύονται στον περιοδικό τύπο. Γενικές Ικανότητες Λήψη αποφάσεων Εξάμηνο Α - 6

7 Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ενότητα 1: Προσφορά και Ζήτηση 1α. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Οικονομικών 1β. Προσφορά και Ζήτηση 2. Ελαστικότητα Ενότητα 2: Θεωρία Επιλογών Καταναλωτή 3. Ατομικές Προτιμήσεις και Χρησιμότητα 4α. Εισοδηματικός Περιορισμός 4β. Εξαγωγή της Καμπύλης Ζήτησης Ενότητα 3: Θεωρία Επιλογών Παραγωγού 5α. Εισαγωγή στη Θεωρία του Παραγωγού 5β. Παραγωγικότητα και Κόστη 6. Ανταγωνισμός Ι (Το Αόρατο Χέρι εν Δράσει) 7. Ανταγωνισμός ΙΙ (Οικονομικά της Οργάνωσης) 8. Ανταγωνισμός ΙΙΙ (Agency Theory) Ενότητα 4: Μονοπώλιο και Ολιγοπώλιο 9. Μονοπώλιο 10. Ρύθμιση Φυσικού Μονοπωλίου, Ρυθμιστική Αιχμαλωσία, Προσοδοθηρία 11. Διάκριση Τιμών 12. Διαφοροποίηση Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός 13. Ολιγοπώλιο (Στρατηγική Συμπεριφορά) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Μαθήματα εμβάθυνσης όπου οι φοιτητές σε μικρές ομάδες θα ασκούνται στην εφαρμογή των αρχών των μικροοικονομικών πάνω ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ σε πρακτικά ζητήματα των 26 επιχειρήσεων, θα συζητούν και θα αξιολογούν την τρέχουσα επιχειρηματική επικαιρότητα και θα λύνουν ασκήσεις. Αυτοτελής Μελέτη 78 Σύνολο Μαθήματος 125 Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική (ERASMUS) Μέθοδος αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης - Επίλυση προβλημάτων σχετικών με επιχειρηματικές αποφάσεις - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Mankiw N.G. και M.P.Taylor. Aρχές Οικονομικής Θεωρίας. Τόμος Α - Μικροοικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Κωδικός στον Εύδοξο: Εξάμηνο Α - 7

8 Begg, D., Fischer, S. και Dornbusch, R. (2006). Εισαγωγή στην Οικονομική. Ενιαίο. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Κωδικός στον Εύδοξο: Εξάμηνο Α - 8

9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διαλέξεις 3 5 Μαθήματα Εμβάθυνσης 1 ΣΥΝΟΛΟ 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στη Γαλλική) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: α) Να αναλύουν και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τη λήψη αποφάσεων. β) Να εξηγούν τη νομική διαδικασία και τη σχέση της με τις επιχειρήσεις. γ) Να αναλύουν και να εφαρμόζουν τους βασικούς δικαικούς κανόνες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. δ) Να περιγράφουν το δίκαιο των συμβάσεων, τα διαπραγματεύσιμα μέσα, τα δικαιώματα του δανειστή και του οφειλέτη, τις επιχειρησιακές σχέσεις, και το εμπράγματο δίκαιο, και τις εφαρμογές τους στο πλαίσιο της επιχείρησης. ε) Να αναλύουν τη νομοθεσία που ρυθμίζει, επιδρά και/ή επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα. στ) Να οργανώνουν και να παρουσιάζουν αναλύσεις που αφορούν σε νόμους που επιδρούν ή/και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. ζ) Να προσδιορίζουν τον οικονομικό αντίκτυπο των νομικών ζητημάτων στην οικονομία. Γενικές Ικανότητες Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) Εισαγωγή-Θεμελιώδεις έννοιες 2) Φυσικά και νομικά πρόσωπα. 3) Πράξεις δικαίου - δικαιοπραξίες έμποροι και εμπορικές πράξεις 4) Ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα 6) Προσωπικές εταιρείες 7) Κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ) 8) Το προσωπικό της επιχείρησης (σύμβαση εργασίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις Εξάμηνο Α - 9

10 εργαζομένων και εργοδοτών) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 39 Ασκήσεις Πράξης όπου οι φοιτητές σε μικρές ομάδες θα ασκούνται ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ στην εφαρμογή της νομοθεσίας 13 πάνω σε πρακτικά θέματα των επιχειρήσεων, θα ερευνούν και αναλύουν σχετική νομολογία. Αυτοτελής Μελέτη 73 Σύνολο Μαθήματος 125 Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Γαλλική (ERASMUS) Μέθοδος αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης - Επίλυση πρακτικών θεμάτων ή Προφορική εξέταση 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ α) Φιλίππου (Μ.), Επιτομή Εταιρικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, β' έκδοση, β) Φιλίππου (Μ.), Ερωτήσεις και πρακτικά θέματα εταιρικού δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, β' έκδοση, γ) Ρόκα (Ι), Εμπορικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 4η έκδ., δ) Περάκη (Ε.), Ρόκα (Ν.), Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, ε) Μπασαγιάννης (Ν.)-Θεοδωροπούλου-Δένδια (Β.), Δίκαιο των εμπορικών εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη, 4η έκδ., στ) Αλεξανδρίδου (Ε.), Δίκαιο των εμπορικών εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη, ζ) Βασικά νομοθετήματα εμπορικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδ., η) Τριάντος (Ν), Αστικό δίκαιο-επιτομή, Νομική Βιβλιοθήκη, θ) Γεωργιάδη (Α), Σύνθεση αστικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδ., ι) Κουκιάδης (Ι.), Εργατικό δίκαιο Επιτομή, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσ/κη), Γ' έκδοση, ια) Ζερδελής (Δ.), Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις, συντετμημένη έκδοση προς χρήση των φοιτητών, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Εξάμηνο Α - 10

11 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Διαλέξεις 2 Μαθήματα Εμβάθυνσης 2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -- ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνική ΝΑΙ (στην Αγγλική) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις μαθηματικές έννοιες που θα τους φανούν χρήσιμες στις υπόλοιπες σπουδές τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: Να κατέχει τις βασικές έννοιες των μαθηματικών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και χειρισμό βασικών οικονομικών εννοιών. Να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία της Εφαρμοσμένης Μαθηματικής Επιστήμης που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων επιχειρηματικών εφαρμογών. Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Αυτόνομη εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή, σύνολα αριθμών, συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. 2. Βασικές οικονομικές συναρτήσεις. 3. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. 4. Πρώτη και δεύτερη παράγωγος συναρτήσεων μιας μεταβλητής. 5. Παράγωγοι ειδικών συναρτήσεων (αντίστροφης συνάρτησης, συνθέτων συναρτήσεων). 6. Μελέτη τοπικών ακρότατων και ασύμπτωτων καμπύλης. 7. Η εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. 8. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Γεωμετρική αναπαράσταση συναρτήσεων δύο μεταβλητών (γραφήματα, ισοσταθμικές καμπύλες). 9. Μερικές παράγωγοι συνάρτησης. 10. Οριακά οικονομικά μεγέθη, ελαστικότητα. 11. Ορισμένο ολοκλήρωμα πραγματικών συναρτήσεων. 12. Αόριστο ολοκλήρωμα πραγματικών συναρτήσεων. Εξάμηνο Α - 11

12 13. Οικονομικές εφαρμογές. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη - Πρόσωπο με πρόσωπο ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Εξειδικευμένο Λογισμικό / Χρήση της ηλεκτρονικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ πλατφόρμας e-class για παροχή υλικού και επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Φόρτος Εργασίας. Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Μαθήματα Εμβάθυνσης 26 Αυτοτελής Μελέτη 52 Σύνολο Μαθήματος 104 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τελική εξέταση θεωρητικού μέρους: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επίλυση προβλημάτων Ερωτήσεις θεωρίας 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Finney R.L., Weir M.D., Giordano F.R. Απειροστικός Λογισμός (Τόμος Ι). Εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN Finney R.L., Weir M.D., Giordano F.R. Απειροστικός Λογισμός (Τόμος ΙΙ). Εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN Spiegel M.R. Ανώτερα Μαθηματικά, Schaum's outline series. Εκδ. Τσίολας, ISBN: Γενικά Μαθηματικά, Schaum's outline series, Συγγρ: Ayres. 5. Brand L. «Μαθηματική Ανάλυση». Εκδ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Λουκάκης Μ. Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών. Εκδόσεις Σοφία, ISBN: Ξεπαπαδέας Αν., Γιαννίκος Ιωάννης. Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά. Εκδ. Δαρδάνος, ISBN: Φράγγος Χρ. Ανώτερα Μαθηματικά. Εκδόσεις Σταμούλη ISBN: Chiang A., Wainwright K. Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης. Εκδ. Κριτική ISBN Εξάμηνο Α - 12

13 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διαλέξεις 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 ΣΥΝΟΛΟ 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές βασικών γνώσεων, αναφορικά με τις αρχές της επιστήμης της πληροφορικής, τις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών και τον προγραμματισμό τους. Εστιάζει στα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, στο λογισμικό αυτοματισμού γραφείων, στα πολυμέσα και τις τεχνολογίες τους, στο διαδίκτυο και τις εφαρμογές του. Όλα τα θέματα διδάσκονται υπό το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών στα αντικείμενα της Επιχειρηματικής Πληροφορικής, τις ανάγκες των επόμενων εξαμήνων και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις, που είναι αναγκαίες: Για την παραγωγική παρακολούθηση και αφομοίωση των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στην Πληροφορική, ώστε να έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο για μία κριτική και παραγωγική τοποθέτηση, απέναντι στις εξελίξεις αυτές. Για την εξοικείωση με βασικές έννοιες και αρχές υπολογισμών, διαχείρισης της πληροφορίας, υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικού, προγραμματισμού και δικτύων/τηλεπικοινωνιών. Για να καλλιεργηθούν οι ικανότητες εργασίας σε ομάδες και υπό συγκεκριμένες προθεσμίες για επίλυση προβλημάτων, που απεικονίζουν πραγματικές καταστάσεις σε πληροφοριακά συστήματα Για την καλή χρήση των βασικών εργαλείων της Πληροφορικής, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για την παρακολούθηση μαθημάτων που διδάσκονται σε επόμενα εξάμηνα. Γενικές Ικανότητες Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφορικής. Βασικές αρχές. Πληροφοριακά συστήματα. 2. Εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων. Εξάμηνο Α - 13

14 3. Αρχιτεκτονική δομή των σύγχρονων Υπολογιστικών συστημάτων. 4. Λογισμικό των Υπολογιστικών συστημάτων. 5. Λειτουργικά συστήματα και λογισμικό επικοινωνιών. 6. Λογισμικό εφαρμογών ευρείας χρήσης. 7. Σύγχρονες Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου. Χρήση εργαλείων επεξεργασίας κειμένου. Βασικές έννοιες υπολογιστικών φύλλων. Χρήση εργαλείων παρουσιάσεων. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 8. Οργάνωση δεδομένων. Βάσεις δεδομένων και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 9. Τα πολυμέσα και οι τεχνολογίες τους. 10. Αριθμητικά Συστήματα, Λογικά κυκλώματα. 11. Αρχές επικοινωνίας, μετάδοση δεδομένων και δίκτυα υπολογιστών. 12. Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του. 13. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Κίνδυνοι και προστασία στο Διαδίκτυο 14. Σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις στις ΤΠΕ - Διαχείριση δεδομένων (αρχεία-βάσεις δεδομένων - βάσεις γνώσης οντολογίες). Εργαστήριο 1. Χρήση ΛΣ Windows 2. Χρήση λογισμικού αυτοματισμού γραφείου (π.χ. MSOffice (Word-Excel-PowerPoint)) Επεξεργασία κειμένου Χρήση εργαλείων παρουσιάσεων Λογιστικά φύλλα κι επεξεργασία δεδομένων 3. Χρήση των βασικών εργαλείων της Google (Gmail, Gdrive κλπ) 4. Παγκόσμιος Ιστός. Βασικές Εντολές και Δημιουργία Συνδέσμων, Δημιουργία απλών σελίδων. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη και στο εργαστήριο ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Λειτουργικό Σύστημα Windows Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Εργαστηριακές ασκήσεις που εστιάζουν στην απόκτηση, εφαρμογή κι εμπλουτισμό 26 γνώσεων σε μικρές ομάδες φοιτητών Αυτοτελής Μελέτη 73 Σύνολο Μαθήματος 125 Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Ανάπτυξη στοιχείων θεωρίας Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα εξετάζεται μέσω Εξάμηνο Α - 14

15 Εργαστηριακής Εργασίας. 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Δημόπουλος Κ., Παπουτσής Ι., «Εισαγωγή στην Πληροφορική και στον Αυτοματισμό Γραφείου», Γκιούρδας, Τσακνάκης Ι., Φλώρος Α., «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», Κλειδάριθμος, Αθήνα Κοίλιας Xρ., Καλαφατούδης Στρ., «Εισαγωγή στην πληροφορική και το περιβάλλον Windows», Αθήνα Ζωγόπουλος Ε., «Ο κόσμος της πληροφορικής», έκδοση τρίτη, Αθήνα, Σφακιανάκης M., «Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη», 1η Έκδοση, James A. O'Brien, «Introduction to Information Systems», Irwin/ McGraw-Hill 7. Vladimir Zwass, «Foundations of Information Systems», Irwin/McGraw-Hill International Editions Εξάμηνο Α - 15

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 850101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7 2 3 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός του Προγράμματος...5 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6 4. Professional Certificate...6 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.01 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 860101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (ΣΤ ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου) Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 101 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α) Τίτλος μαθήματος : Μικροοικονομική Β) Τύπος μαθήματος : ΜΓΥ Γ) Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 5 ώρες (2 ώρες θεωρία και 3 ώρες Ασκήσεις Πράξεις) Δ) Διδακτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Patras Branch of Amaliada Department of Marketing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γνωστοποιούμε στους σπουδαστές του Τμήματος ότι το εγκρίθηκε από το Ι.Τ.Ε. το νέο Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. (Έγγραφο Ι.Τ.Ε. με αριθμ.πρωτ.1921/11-11-02).

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών - 1 - Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Οδηγός Σπουδών - 1 - Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Οδηγός Σπουδών Εγκεκριμένο από το Ι.Τ.Ε., πρακτικό 6/15-6-2000 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010-1 - Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Λογιστικής Συντάκτης Ιωάννης Μαντζάρης Καθηγητής Σέρρες, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός του Προϊσταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 2012 ΑΘΗΝΑ 2011 2011, Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Εκ μέρους του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σας συγχαίρω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών http://eed.stef.teicrete.gr Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα