ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ( ) Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. Σπύρος Γερ. Μαρκέτος Περιοδικό ΟΔΥΣΣΕΙΑ Τεύχος 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ (1878-1954) Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. Σπύρος Γερ. Μαρκέτος Περιοδικό ΟΔΥΣΣΕΙΑ Τεύχος 2005"

Transcript

1 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ( ) Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Σπύρος Γερ. Μαρκέτος Περιοδικό ΟΔΥΣΣΕΙΑ Τεύχος 2005 Επιστημονικός άθλος είναι ότι οι πρώτες Ελληνίδες κατόρθωσαν να αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εφ' όσον συνεκτιμηθεί η επικρατούσα τότε «ανδροκρατία», και ληφθεί υπόψη η υποβαθμισμένη, γενικώς, θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Μέσα στο κλίμα αυτό, σπούδασε και διέπρεψε η Αγγελική Παναγιωτάτου, που διετέλεσε πρώτη έκτακτη Καθηγήτρια της Υγιεινής και Τροπικής Παθολογίας, πρώτη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής «τιμής ένεκεν» και πρώτη γυναίκα ιατρός αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Tο δικαίωμα που έχει κατακτήσει σήμερα η γυναίκα, να ασκεί την ιατρική επιστήμη ισότιμα και ισοδύναμα με τον άνδρα σ' όλες τις ιατρικές ειδικότητες, υπήρξε προϊόν μακρών και σκληρών αγώνων. Οι επίπονες αυτές προσπάθειες καρποφόρησαν και δικαιώθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως κατά το 19ο αιώνα, οπότε φοίτησαν και κατόρθωσαν να αποφοιτήσουν από πανεπιστημιακές ιατρικές σχολές, κάτω από αντίξοες συνθήκες, οι πρώτες «ηρωικές» γυναίκες, μερικές από τις οποίες έγιναν αργότερα πασίγνωστες διεθνώς. Αποτελεί άθλο το γεγονός ότι οι πρώτες Ελληνίδες κατόρθωσαν να αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είχε αρχίσει να λειτουργεί από το Στην Ιστορία της Νεοελληνικής Ιατρικής, το όνομα της Αγγελικής Παναγιωτάτου συνδέεται άρρηκτα με πέντε επιστημονικά πρωτεία. Υπήρξε: η πρώτη απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1897), η πρώτη υφηγήτρια (1908), η πρώτη έκτακτη Καθηγήτρια της Υγιεινής και Τροπικής Παθολογίας (1938), η πρώτη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής «τιμής ένεκεν» (1947) και 1

2 η πρώτη γυναίκα ιατρός, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1950). Η τολμηρή Κεφαλλονίτισσα εισέδυσε στα «άβατα» των δύο ανώτατων πνευματικών ιδρυμάτων της χώρας, κατακτώντας μετ' εμποδίων και επάξια τους πέντε επίζηλους επιστημονικούς τίτλους. Ο πρύτανης και καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνιος Χρηστομάνος (1897) πρέσβευε ότι «η χειραφέτηση των γυναικών εγένετο ήδη συρμός και θα ήτο μάταιος αναχρονισμός να καταπολεμήται παρ' ημίν... Οφείλομεν να ανεχώμεθα αυτάς και να μη παρακωλύωμεν την επιστημονικήν ανάπτυξιν του γυναικείου φύλου, αλλά και να μην ενισχύωμεν αυτάς δι' υπερβολικής ενθαρρύνσεως». Επίσης, 30 χρόνια αργότερα (1927), ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών Κωνσταντίνος Μέρμηγκας, υποστήριζε ανεπιφύλακτα ότι «θα έπρεπε να αποκλείονται αι γυναίκες από της πανεπιστημιακής παιδεύσεως»! Το ερώτημα «οι επιστήμες έχουν φύλο;» για τη μαχητική Αγγελική Παναγιωτάτου ήταν ανύπαρκτο. Έτσι, αψήφησε ότι στην αθηναϊκή κοινωνία της εποχής της κυριαρχούσε η δοξασία ότι «η μόνη επιστήμη για τη γυναίκα είναι η μαγειρική». Ας σημειωθεί ότι, μαζί με την Αγγελική, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή και η αδελφή της Αλεξάνδρα Παναγιωτάτου, η οποία «... μετά μακράν και επώδυνον νόσον απέθανε εις την Αλεξάνδρειαν εν νεαρωτάτη ηλικία και εν τη αρχή της επιστημονικής της δράσεως...». Η Αγγελική Παναγιωτάτου γεννήθηκε στη Θηνιά της Κεφαλλονιάς, που έχει προσφέρει στα πέρατα της Γης τους περισσότερους, αναλογικά, φημισμένους γιατρούς από κάθε άλλο τόπο. Ο πατέρας της ήταν ευκατάστατος έμπορος. Η μητέρα της κρατούσε από αρχοντική οικογένεια. Η ίδια έδειξε, από πολύ νωρίς, φιλομάθεια και ζήλο για τα γράμματα και τις καλές τέχνες. Έτσι, η οικογένειά της την έστειλε στην Κέρκυρα, όπου η παιδεία που έλαβε είχε όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της καλής μόρφωσης της εποχής. Ξένες γλώσσες (γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά) και πιάνο. Το επόμενο βήμα ήταν το ταξίδι, μαζί με την αδελφή της 2

3 Αλεξάνδρα, στην Αθήνα. Φοίτησε στο Αρσάκειο και μετά στη Σχολή των Γαλλίδων Καλογραιών, αριστεύοντας σε όλα τα μαθήματα! Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο Πανεπιστήμιο ήταν η απόκτηση του γυμνασιακού απολυτηρίου. Αλλά, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβλεπόταν να δίνουν οι μαθήτριες απολυτήριες εξετάσεις. Να πώς περιγράφει η ίδια το ιστορικό στην αυτοβιογραφία της: «Κατέβασαν τότε εκ των αρχείων τον νόμον και εξήτασαν εάν ανέφερε καμμίαν άρνησιν. Επειδή ο νόμος ουδέν το αποκλειστικόν ανέφερεν, εκλήθησαν τέλος εις εξέτασιν αι αδελφαί, αι οποίαι είχον περιορισθεί εις το δωμάτιον της γυναικός του επιστάτου της σχολής από της 8ης π.μ. μέχρι του μεσημεριού, ώραν καθ' ην έπαυσεν η εγκάθειρξίς των εις το υπόγειον και εδόθη η άδεια εξετάσεως. Ήδη, η οδός ήτο ανοικτή για το Πανεπιστήμιον και η εγγραφή, η οποία επέτρεπε την φοίτησιν, έγινεν». Στα τέσσερα χρόνια των σπουδών της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ( ) η Παναγιωτάτου αντιμετώπισε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και έντονες αντιδράσεις, που έφθαναν ως το σημείο η παρουσία της στα αμφιθέατρα να συνοδεύεται από ποδοκροτήματα, κοροϊδίες και θορυβώδη ρυθμικά επιφωνήματα «στην κουζίνα, στην κουζίνα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη «Διάπλαση των Παίδων» ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Η αναζήτηση επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τις πρώτες οικονομικές δυσχέρειες, που άρχισε να αντιμετωπίζει η άλλοτε εύπορη οικογένεια της, οδήγησαν την Παναγιωτάτου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (1900). Εκεί, εγκαινιάστηκε η μεταπτυχιακή επιστημονική σταδιοδρομία της. Ύστερα από εξετάσεις, διορίστηκε στο Κυβερνητικό Νοσοκομείο και στο Υγειονομείο (Λοιμοκαθαρτήριο) όπου, χάρη στις άριστες συστάσεις του σοφού μικροβιολόγου καθηγητή Στ. Καρτούλη, κατέλαβε τη θέση της γιατρού - υγιεινολόγου. Ένα χρόνο μετά την εγκατάστασή της στην Αλεξάνδρεια, αποφάσισε να μελετήσει τις επιδημίες της χολέρας και της πανώλης στο λοιμοκαθαρτήριο του Ελ- Τορ (στους πρόποδες του όρους Σινά). Εκεί έγραψε δύο περίφημες επιστημονικές πραγματείες (μία για τη χολέρα, και μία για την πανώλη), ενώ για το βαρυσήμαντο ερευνητικό της έργο, το αφιερωμένο στη μελέτη των τροπικών νοσημάτων, τιμήθηκε από την αιγυπτιακή κυβέρνηση (η πρώτη γυναίκα) με το παράσημο του Τάγματος του Νείλου (1902). 3

4 Στην ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας η Παναγιωτάτου ανέπτυξε έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Διετέλεσε σύμβουλος του Μπενακείου Ορφανοτροφείου, μέλος της Ενώσεως Ελληνίδων, στέλεχος του Συλλόγου Πτολεμαίος και εμψυχώτρια του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων. Ίδρυσε το Κυριακάτικο Σχολείο Ελληνίδων, τις Παιδικές Εξοχές και τις Ημερήσιες Σχολές του Ζερμπινείου. Επίσης, συνέστησε τη Φιλολογική Συντροφιά Κυριών Αλεξανδρείας ( ), γνωστότερη με την ονομασία το φιλολογικό σαλόνι της Παναγιωτάτου, δημιουργώντας ένα αθηναϊκό κλίμα μέσα στην Αλεξάνδρεια, αφού παράλληλα με την ιατρική επιστήμη ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία και την ιστορία της Ιατρικής. Η πολυάσχολη Παναγιωτάτου άρχισε να διδάσκει στην Αθήνα Επιδημιολογία. Αλλά και πάλι αντιμετώπισε ένα εχθρικό φοιτητικό περιβάλλον. Στο εναρκτήριο μάθημά της, με τίτλο «Κοινωνία και Επιδημιολογία», ήταν παρών και ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος δυσφόρησε και έδειχνε φανερά ενοχλημένος από τις αποδοκιμασίες, τα γιουχαΐσματα και τους βανδαλισμούς των φοιτητών. Έσπευσε να δηλώσει ότι η ομιλία της ήταν «σοφή διδασκαλία». Η Παναγιωτάτου αποφάσισε να μετεκπαιδευτεί στο Ινστιτούτο Pasteur του Παρισιού, όπου τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώθηκαν στα τροπικά νοσήματα. Εκεί, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Επιστημών για το σύγγραμμα της «Η υγιεινή παρά τοις αρχαίοις Έλλησι». Εκεί έλαβε «λίαν εύφημη μνεία» από την Ιατρική Ακαδημία των Παρισίων, για το έργο της «Εντερική αμοιβάδωσις και εξωεντερικές εντοπίσεις». Εκεί, στο πλαίσιο του Β' Διεθνούς Συνεδρίου της Ιστορίας της Ιατρικής, ανέπτυξε το θέμα «Ο λοιμός του Θουκυδίδη». «Χαιρετίζω και συγχαίρω τη σοφή Γαλλίδα», είπε ο προεδρεύων Ισπανός Καθηγητής, που έλαβε αμέσως την απάντηση: «Ευχαριστώ θερμά για την επαινετική προσφώνηση, αλλά δεν έχω την τιμή να είμαι Γαλλίδα. Είμαι Ελληνίδα». Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια, η Αγγελική Παναγιωτάτου δημοσίευσε πλήθος από πρωτότυπες μελέτες γύρω από τα τροπικά νοσήματα. Καταξιώθηκε από το δυτικό ιατρικό κόσμο, 4

5 όπως προκύπτει (και) από δύο έγκυρα ξένα επιστημονικά κείμενα - τεκμήρια. Το ένα ανήκει στη Γερμανίδα συγγραφέα Εlga Kern. Στο περίφημο βιβλίο της με τίτλο «Γυναίκες ηγέτιδες της Ευρώπης» (1930), την κατατάσσει ανάμεσα στις 25 αξιολογότερες γυναίκες της πρώτης 30ετίας του 20ού αιώνα. Το άλλο περιλαμβάνεται στο έξοχο βιβλίο του σύγχρονου Γαλλοκροάτη ερευνητή Mirko Grmek ( ) «Οι αρρώστιες στην αυγή του Δυτικού Πολιτισμού» (1983), που κυκλοφόρησε ατό Παρίσι πριν από 21 ακριβώς χρόνια! Αναφερόμενος στην ιστορία των νοσημάτων, δεν αγνόησε το ερευνητικό έργο της Αγγελικής Παναγιωτάτου, όπως συνήθως συμβαίνει με τους Έλληνες συναδέλφους της, που συχνά αγνοούν τους προλαλήσαντες, με κάποιες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Όπως ήταν εκείνη του σοφού συντοπίτη της, Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Γεράσιμου Φωκά, ο οποίος παρατήρησε εύστοχα πως «με έδραν εν Αιγύπτω, το σύνολον των εργασιών τούτων δικαιούται να ονομασθεί Νεοελληνική Σχολή της Αιγύπτου». Τον Ιανουάριο του 2004 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατό της. Αναρωτιέμαι αν το θυμήθηκαν κάποιοι από τους ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και συνδικαλιστικούς φορείς του τόπου. Αναρωτιέμαι, επίσης, εάν την τίμησαν κάποια από τα θεσμοθετημένα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή κάποια από εκείνα τα σωματεία που, κατά καιρούς, επιδοτούνται από την πολιτεία για ποικίλες, πολύ μικρότερης σημασίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Ιουνίου έτος 01 // αριθμός φύλλου 07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ε

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου*

Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου* Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου* Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Η εργασία είναι αφιερωμένη στα Διδασκαλεία της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας Τεύχος 2, Οκτώβριος 2006 URL: www.unesco.gr E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου Ο Απολογισμός, του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος αποτελεί μια ξεχωριστή έκδοση, που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 23 και περιελάμβανε την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Μαΐου έτος 01 // αριθμός φύλλου 06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ. Βραβείο στην Έλλη Σολομωνίδη

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ. Βραβείο στην Έλλη Σολομωνίδη EΦHMEPIΔEΣ ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Aριθμός Άδειας (X+7) EKΔOTΩN ΠEPIOΔIKA ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 KΩΔIKOΣ 2966 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» ΕΤΟΣ 54ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠAIΔEIA. Kείμενα Παιδευτικού Προβληματισμού. Δύσκολον θρέμμα ἄνθρωπος Πλατων

NEA ΠAIΔEIA. Kείμενα Παιδευτικού Προβληματισμού. Δύσκολον θρέμμα ἄνθρωπος Πλατων NEA ΠAIΔEIA Kείμενα Παιδευτικού Προβληματισμού Δύσκολον θρέμμα ἄνθρωπος Πλατων ETOΣ TPIAKOΣTO TETAPTO AΘHNA 2010 136 NEA ΠAIΔEIA Kωδικός 1466 Tρίμηνη έκδοση παιδευτικού προβληματισμού της Eπιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ Λ Ο Γ Ι Ο Ι Κ Α Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Από το 10 ο αιώνα µ.χ. ως το 1922. Μάιος 2008 Στους φίλους (Σπαρταλήδες) Αντώνη Βάσο και Χάρη Παναγιώτης (Αιτωλός)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά Χρονικά. Βορειοδυτικής Ελλάδας. Εξαµηνιαίο Περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Απρίλιος 2009- Τόµος 5 Τεύχος 1

Ιατρικά Χρονικά. Βορειοδυτικής Ελλάδας. Εξαµηνιαίο Περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Απρίλιος 2009- Τόµος 5 Τεύχος 1 Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας Εξαµηνιαίο Περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Απρίλιος 2009- Τόµος 5 Τεύχος 1 IATRIKA CHRONIKA NORTH WESTERN GREECE Six monthly Journal of the medical

Διαβάστε περισσότερα

Oμιλία του καθηγητή Δρ. Ευάγγελου Σερβετά προς τους αποφοίτους του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά

Oμιλία του καθηγητή Δρ. Ευάγγελου Σερβετά προς τους αποφοίτους του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά Oμιλία του καθηγητή Δρ. Ευάγγελου Σερβετά προς τους αποφοίτους του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά Αγαπητοί νέοι και νέες πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά, επιτρέψτε μου, μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα