ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις ασφαλείας Για την αποφυγή τραυματισμού σε εσάς ή σε άλλα άτομα, καθώς και για την αποφυγή πρόκλησης υλικών ζημιών, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό και βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας. Ο εσφαλμένος χειρισμός λόγω της μη τήρησης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή ζημίες, η σοβαρότητα των οποίων ταξινομείται ως εξής: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Με το σήμα αυτό επισημαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού. Με αυτό το σήμα επισημαίνονται οι ενέργειες που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανόμενων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα που στερούνται εμπειρίας ή γνώσης, εκτός αν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν στη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Φροντίζετε για την επίβλεψη των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι. Στη μονάδα αυτή δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη. Συμβουλεύεστε πάντοτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την επισκευή, την εγκατάσταση και την μετεγκατάσταση του προϊόντος αυτού. Η μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση ή ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός μπορούν να προκαλέσουν διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία, όπως οσμή καμένου, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος, κλείνοντας το διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος ή αποσυνδέοντας το βύσμα από την πρίζα. Στη συνέχεια συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υποστεί ζημία το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν έχει υποστεί ζημία, θα πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Αερίζετε περιστασιακά το χώρο, όση ώρα το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία. Θέτετε σε λειτουργία τη μονάδα, μόνο εφόσον τα φίλτρα αέρα είναι εγκατεστημένα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε απόσταση μικρότερη του μέτρου από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, αν η εσωτερική μονάδα πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπειτα από παρατεταμένη περίοδο χρήσης, βεβαιωθείτε ότι η βάση εγκατάστασης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη πτώση της μονάδας. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δωμάτιο με βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς, η κατεύθυνση ροής του αέρα και η θερμοκρασία του δωματίου θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή. Η ροή του αέρα δεν θα πρέπει να κατευθύνεται σε τζάκια ή συσκευές θέρμανσης. Μη φράσσετε και μην καλύπτετε τη σχάρα εισαγωγής αέρα και τη θύρα εξόδου. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στα πτερύγια του ψυγείου. Μην ανεβαίνετε πάνω στη μονάδα, μην τοποθετείτε και μην κρεμάτε αντικείμενα στη μονάδα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Περιεχόμενα Προφυλάξεις ασφαλείας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες εσωτερικής μονάδας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου... El- Φροντίδα και καθαρισμός... El- Αντιμετώπιση προβλημάτων... El-6 Με το σήμα αυτό επισημαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης υλικών ζημιών. Με αυτό το σήμα επισημαίνονται οι ενέργειες που είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν θα καταλήξει κοντά σε εστίες φωτιάς ή τυχόν εύφλεκτα υλικά και συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Αν δείτε κεραυνό ή ακούσετε βροντή, ενδέχεται να σημειωθεί πλήγμα από κεραυνό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε το κλιματιστικό με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου και μην αγγίξετε τη μονάδα ή την πρίζα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρο όπου υπάρχει ορυκτέλαιο, όπως σε εργοστάσια, ή σε χώρο όπου υπάρχει μεγάλη ποσότητα χυμένου λαδιού ή ατμού, π.χ. σε κουζίνα. Μην ενεργοποιείτε και μην απενεργοποιείτε το προϊόν αυτό είτε συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας είτε ανοίγοντας ή κλείνοντας το διακόπτη κυκλώματος. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στη μονάδα. Αποφεύγετε την απευθείας έκθεσή σας για πολλές ώρες στο ψυχρό ρεύμα αέρα. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στη θύρα εξόδου, στο ανοικτό πλαίσιο ή στη σχάρα εισαγωγής αέρα. Μη χειρίζεστε το προϊόν με υγρά χέρια. Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία ή δοχεία με νερό πάνω στη μονάδα. Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή οικιακά αντικείμενα κάτω από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Η υγρασία που ενδέχεται να στάξει από τη μονάδα μπορεί να τα βρέξει και να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία στα αντικείμενά σας. Μην εκθέτετε τη μονάδα απευθείας σε νερό. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό για τη συντήρηση τροφίμων, φυτών, ζώων, συσκευών ακριβείας, έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων. Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα των αντικειμένων αυτών. Μην εκθέτετε ζώα ή φυτά σε απευθείας επαφή με τη ροή του αέρα. Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου του εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της μονάδας. Português EλληvIkά Itlino Espñol Frnçis Deutsch English Türkçe Русский P/N El-

2 Επισκόπηση και λειτουργίες εσωτερικής μονάδας Σχάρα εισαγωγή αέρα Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισαγωγής αέρα έχει κλείσει πλήρως. Αν η σχάρα εισαγωγής αέρα δεν έχει κλείσει πλήρως, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή λειτουργία ή η απόδοση του προϊόντος. Χειροκίνητο κουμπί AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) Χρησιμοποιείτε το κουμπί αυτό, όταν δεν γνωρίζετε που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο ή το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά. Κατάσταση Ενέργεια Κατάσταση λειτουργίας Σε λειτουργία Πατήστε το κουμπί για περισσότερα Διακοπή λειτουργίας από δευτερόλεπτα. Διακοπή λειτουργίας Πατήστε το κουμπί για περισσότερα από AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και λιγότερα από 0 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί για περισσότερα Αναγκαστική ψύξη από 0 δευτερόλεπτα. (Μόνο για σκοπούς επισκευής.*) Μετά τον καθαρισμό Πατήστε το κουμπί για λιγότερα από δευτερόλεπτα. Επαναφορά ένδειξης φίλτρου *: Για να διακόψετε τη διαδικασία αναγκαστικής ψύξης, πατήστε αυτό το κουμπί ή το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) στο τηλεχειριστήριο. Μπροστινό πλαίσιο Περσίδα κάθετης ροής αέρα Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) στο τηλεχειριστήριο, η γωνία της περσίδας κάθετης ροής αέρα μετακινείται ως εξής: Τρόπος λειτουργίας COOL ή DRY Τρόπος λειτουργίας HEAT * 6 7 * *: Προεπιλεγμένη ρύθμιση σε όλους τους 6 τρόπους λειτουργίας. 7 Μην προσαρμόζετε την περσίδα με το χέρι. Κατά την έναρξη της λειτουργίας AUTO ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), ενδέχεται να παραμείνει στη θέση για ορισμένο χρονικό διάστημα, για λόγους προσαρμογής. Αν ρυθμίσετε τη γωνία στις θέσεις -7 για περισσότερα από 0 λεπτά στον τρόπο λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ) ή DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), ενδέχεται να επιστρέψει αυτόματα στη θέση. Στον τρόπο λειτουργίας COOL ή DRY, αν η γωνία είναι ρυθμισμένη στις θέσεις -7 για πολλές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστούν συμπυκνώματα και οι σταγόνες ενδέχεται να βρέξουν τα αντικείμενά σας. Σωλήνας αποστράγγισης Φίλτρο αέρα Βλ. σελίδα Τα φίλτρα αέρα, η φροντίδα των οποίων είναι πολύ εύκολη, είναι ανθεκτικά στην ανάπτυξη μούχλας. Βοηθητικά εξαρτήματα εσωτερικής μονάδας Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες El- Για την ορθή μετάδοση των σημάτων ανάμεσα από το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα, φροντίστε ώστε ο δέκτης σήματος να βρίσκεται μακριά από τα εξής: --Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή άλλη ισχυρή πηγή φωτός --Επίπεδη οθόνη τηλεόρασης Το σήμα ενδέχεται να μην μεταδίδεται σωστά σε χώρους όπου υπάρχουν λαμπτήρες φθορισμού άμεσης έναυσης, όπως λαμπτήρες με μετασχηματιστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 7 Ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη) Ανάβει, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECONOMY. 8 Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί) Ανάβει, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TIMER, και αναβοσβήνει αργά, σε περίπτωση που εντοπιστεί σφάλμα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. Για το σφάλμα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στη "Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης" στη σελίδα. 9 Ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) Ανάβει, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε κανονική λειτουργία, και αναβοσβήνει αργά, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία απόψυξης. 0 Περσίδες οριζόντιας ροής αέρα Προτού ρυθμίσετε την κατεύθυνση οριζόντιας ροής του αέρα, βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία της περσίδας κάθετης ροής αέρα. Προσαρμόστε τα δύο κουμπιά με το χέρι. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Φροντίστε ώστε τα βρέφη και τα μικρά παιδιά να μην καταπιούν κατά λάθος τις μπαταρίες. Φόρτιση μπαταρίας (AAA/R0/LR0 ) Σημειώσεις: Χρησιμοποιείτε μόνο το συγκεκριμένο τύπο μπαταριών. Μη χρησιμοποιείτε νέες και παλιές μπαταρίες μαζί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες για χρόνο περίπου σε κανονική χρήση. Αν η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου έχει μειωθεί σημαντικά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και πατήστε το κουμπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ).

3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δυσλειτουργίας ή βλάβης στο τηλεχειριστήριο: -- Τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε σημείο όπου δεν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολική θερμότητα. -- Αφαιρείτε τις μπαταρίες, αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. -- Αφαιρείτε αμέσως τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί και απορρίπτετέ τες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε γρήγορα τη λειτουργία ακολουθώντας βήματα: Αν διαρρεύσει υγρό μπαταρίας και έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευθείτε το γιατρό σας. Αν υπάρχουν εμπόδια, όπως κουρτίνες ή τοίχοι, ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και την εσωτερική μονάδα, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή μετάδοση των σημάτων. Αποφεύγετε τα δυνατά χτυπήματα στο τηλεχειριστήριο. Μη ρίχνετε νερό πάνω στο τηλεχειριστήριο. Μην επιχειρείτε την επαναφόρτιση άδειων μπαταριών. 6 Κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) Κουμπί MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Αλλάζει την κατάσταση λειτουργίας με την ακόλουθη σειρά. AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) COOL (ΨΥΞΗ) DRY FAN HEAT (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Σημειώσεις για την κατάσταση λειτουργίας HEAT: Κατά την έναρξη λειτουργίας, η εσωτερική μονάδα λειτουργεί με πολύ χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα για περίπου - λεπτά για λόγους προετοιμασίας και στη συνέχεια μεταβαίνει στην επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα. Η αυτόματη λειτουργία απόψυξης παρακάμπτει τη λειτουργία θέρμανσης, όταν χρειάζεται. 6 Κουμπιά SET TEMP. (ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) (θερμοκρασία) 7 Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. 0 8 Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας AUTO 80 C COOL/DRY 80 C HEAT 60 C 9 *: Δεν μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένη θερμοκρασία στην κατάσταση λειτουργίας FAN. Κουμπί FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα. AUTO HIGH (ΥΨΗΛΗ) MED (ΜΕΤΡΙΑ) LOW 7 Κουμπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) Όταν πατάτε το κουμπί RESET, πατήστε το απαλά χρησιμοποιώντας την άκρη ενός στυλό ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. QUIET (ΧΑΜΗΛΗ) (ΑΘΟΡΥΒΟ) Όταν είναι επιλεγμένο το AUTO, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας. RESET Κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) 8 Κουμπί TIMER CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) Ρυθμίζει την κάθετη ροή του αέρα. Ακυρώνει την τιμή χρονοδιακόπτη που έχει οριστεί. 6 Κουμπί SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) Ενεργοποιεί ή διακόπτει την αυτόματη ταλάντευση της περσίδας κάθετης ροής αέρα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η περσίδα κάθετης ροής αέρα ταλαντεύεται ως εξής: Τρόπος λειτουργίας COOL ή DRY Τρόπος λειτουργίας HEAT Σημείωση: Η λειτουργία SWING ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά, όταν ο ανεμιστήρας στη μονάδα περιστρέφεται σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ή όταν είναι ακινητοποιημένος. 9 Κουμπί ON TIMER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αλλάζει ως εξής: 0,,0,,0... 9,0 0 Ορίστε την ώρα, όσο αναβοσβήνει η ένδειξη τηλεχειριστηρίου. ώρες στην οθόνη του 0 Κουμπί OFF TIMER (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αλλάζει ως εξής: 0,,0,,0... 9,0 Ορίστε την ώρα, όσο αναβοσβήνει η ένδειξη τηλεχειριστηρίου. 0 ώρες στην οθόνη του : Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση εντός περίπου δευτερολέπτων, στα οποία η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει. : Μπορείτε να χειριστείτε το συγκεκριμένο κουμπί, μόνο όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο. (συνέχεια) El-

4 Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη (συνδυασμένη χρήση χρονοδιακόπτη ON και OFF) Μπορείτε να ενσωματώνετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη ON-OFF ή OFF-ON με τον εξής τρόπο: ONOFF OFFON Ρυθμίστε πρώτα τον χρονοδιακόπτη ON. Στη συνέχεια ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη OFF και το κλιματιστικό ξεκινά τη λειτουργία του κατά την ώρα που ορίστηκε με το χρονοδιακόπτη ON. Ρυθμίστε πρώτα τον χρονοδιακόπτη OFF. Στη συνέχεια ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη ON και το κλιματιστικό διακόπτει τη λειτουργία του κατά την ώρα που ορίστηκε με το χρονοδιακόπτη OFF. Ο χρονοδιακόπτης που έχει ρυθμιστεί αργότερα ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση, αφού ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση του προηγούμενου χρονοδιακόπτη. Σημείωση: Αν αλλάξετε την τιμή του χρονοδιακόπτη, αφού ρυθμιστεί ο προγραμματισμός χρονοδιακόπτη, η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη θα επανέλθει σε αυτή τη χρονική στιγμή. Κουμπί SLEEP TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ) Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αλλάζει ως εξής:,0,0,0,0 7,0 9,0 ώρες CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) Ορίστε την ώρα, όσο αναβοσβήνει η ένδειξη στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Για να επαναλάβετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί, όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη. Για να μπορείτε να κοιμάστε άνετα και να μην ζεσταίνεστε ή να μην κρυώνετε υπερβολικά κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο χρονοδιακόπτης SLEEP (ΥΠΝΟΣ) ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ώρα που έχει οριστεί, με τον εξής τρόπο. Το κλιματιστικό απενεργοποιείται πλήρως, αφού παρέλθει ο χρόνος που έχει οριστεί. Στη λειτουργία HEAT 0 λεπτά ώρα, ώρα Καθορισμένος χρόνος Ρυθμιση θερμοκρασιασ Στη λειτουργία COOL ή DRY Καθορισμένος χρόνος ώρα Σημείωση για τις ρυθμίσεις TIMER: Τυχόν προβλήματα στην τροφοδοσία ρεύματος, όπως διακοπή ρεύματος ή κλείσιμο του διακόπτη κυκλώματος, δημιουργούν σφάλμα στη λειτουργία του εσωτερικού ρολογιού. Σε αυτήν την περίπτωση, αναβοσβήνει η ένδειξη TIMER και θα πρέπει να ορίσετε εκ νέου τη ρύθμιση. Κουμπί TEST RUN (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Χρησιμοποιείται μόνο για τον πρώτο έλεγχο κατά την εγκατάσταση της μονάδας. Μην πατάτε το κουμπί αυτό κατά την κανονική χρήση του προϊόντος, διότι θα προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, η ένδειξη OPERATION και η ένδειξη TIMER αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί κατά λάθος, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό πατώντας το κουμπί START/STOP. Κουμπί ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Ξεκινά ή διακόπτει τη λειτουργία ECONOMY, στην οποία το κλιματιστικό καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ό,τι στις άλλες λειτουργίες με συντηρητική ρύθμιση της θερμοκρασίας του δωματίου. Όταν πατάτε το κουμπί, ανάβει η ενδεικτική λυχνία ECONOMY στην εσωτερική μονάδα. Στη λειτουργία COOL, η θερμοκρασία δωματίου ρυθμίζεται λίγους βαθμούς υψηλότερα από την ορισθείσα θερμοκρασία. Στη λειτουργία HEAT, η θερμοκρασία δωματίου ρυθμίζεται λίγους βαθμούς χαμηλότερα από την ορισθείσα θερμοκρασία. Ειδικά στη λειτουργία COOL, μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη αφύγρανση χωρίς να μειώνεται σημαντικά η θερμοκρασία δωματίου. Σημειώσεις: Στη λειτουργία COOL ή HEAT, η μέγιστη απόδοση ανέρχεται περίπου στο 70 % της συνηθισμένης λειτουργίας του κλιματιστικού. Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί κατά την παρακολούθηση θερμοκρασίας από τη λειτουργία AUTO. Κουμπί POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) Ξεκινά τη λειτουργία POWERFUL, με την οποία επιτυγχάνεται γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του δωματίου. Όταν πατάτε το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, από την εσωτερική μονάδα ακούγονται σύντομοι ήχοι. Η λειτουργία POWERFUL απενεργοποιείται αυτόματα στις εξής περιπτώσεις: Η θερμοκρασία είναι ίδια με εκείνη που έχει οριστεί στη ρύθμιση θερμοκρασίας στις λειτουργίες COOL, DRY ή HEAT. Έχουν παρέλθει 0 λεπτά από τη ενεργοποίηση της λειτουργίας POWERFUL. Δεν απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας POWERFUL. Σημειώσεις: Η κατεύθυνση της ροής του αέρα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχονται αυτόματα. Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί ταυτόχρονα με τη λειτουργία ECONOMY. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί. Από την εσωτερική μονάδα ακούγονται σύντομοι ήχοι. Οθόνη τηλεχειριστηρίου Στην ενότητα αυτή περιγράφονται όλες οι πιθανές ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη. Στην πραγματική λειτουργία, η οθόνη συνδέεται με τη λειτουργία του κουμπιού και εμφανίζει μόνο τις απαραίτητες ενδείξεις για κάθε ρύθμιση. 6 Πομπός σήματος Στοχεύστε προς τον δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας. Η ένδειξη μετάδοσης σήματος στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου υποδεικνύει ότι μεταδίδεται σήμα από το τηλεχειριστήριο. Η εμβέλεια λειτουργίας ανέρχεται σε περίπου 7 m. Αν το σήμα μεταδοθεί σωστά, θα ακουστεί ένας ήχος. Αν δεν ακουστεί ήχος, πατήστε ξανά το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Αυτόματη λειτουργία απόψυξης Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή με υψηλή υγρασία, ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός στην εξωτερική μονάδα κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ο οποίος ενδέχεται να μειώσει την απόδοση του προϊόντος. Για προστασία έναντι του παγετού, το κλιματιστικό διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή. Αν σχηματιστεί παγετός, το κλιματιστικό τίθεται προσωρινά εκτός λειτουργίας και το κύκλωμα απόψυξης θα λειτουργήσει για σύντομο χρονικό διάστημα (το ανώτατο για λεπτά). Η ένδειξη OPERATION στην εσωτερική μονάδα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής. Αν σχηματιστεί παγετός στην εξωτερική μονάδα μετά τη λειτουργία θέρμανσης, η εξωτερική μονάδα θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από λίγα λεπτά. Στη συνέχεια αρχίζει η αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης Σε περίπτωση προβλήματος στην τροφοδοσία, όπως π.χ. σε διακοπή ρεύματος, το κλιματιστικό τίθεται εκτός λειτουργίας. Όμως επανενεργοποιείται αυτόματα και συνεχίζει την προηγούμενη λειτουργία, μόλις επανέλθει η τροφοδοσία ρεύματος. Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, μηδενίζεται η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη. Μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ρεύματος, αναβοσβήνει η ένδειξη TIMER, ως ένδειξη ότι έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στο χρονοδιακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε εκ νέου το χρονοδιακόπτη στο χρόνο που επιθυμείτε. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές: Η χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών, όπως μιας ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ή η παρουσία στο χώρο ενός ασύρματου ραδιοφώνου, ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του κλιματιστικού. Αν αντιμετωπίσετε μια τέτοια δυσλειτουργία, κλείστε μία φορά το διακόπτη κυκλώματος. Στη συνέχεια ανοίξτε τον εκ νέου και θέστε το κλιματιστικό σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. El-

5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Φροντίδα και καθαρισμός Προτού καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και ότι έχετε αποσυνδέσει την τροφοδοσία. Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισαγωγής αέρα έχει κλείσει πλήρως. Αν η σχάρα εισαγωγής αέρα δεν έχει κλείσει πλήρως, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή λειτουργία ή η απόδοση του κλιματιστικού. Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου του εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική μονάδα, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό κατά τη συντήρηση της μονάδας. Μην εκθέτετε την εσωτερική μονάδα σε υγρά εντομοκτόνα ή σπρέι μαλλιών. Καθημερινή φροντίδα Όταν καθαρίζετε την εσωτερική μονάδα, λαμβάνετε υπόψη τα εξής: Μη χρησιμοποιείτε νερό η θερμοκρασία του οποίου είναι υψηλότερη από 0 C. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή πτητικά διαλύματα, όπως βενζύνιο ή διαλυτικό. Σκουπίζετε απαλά τη μονάδα με ένα μαλακό πανί. Καθαρισμός της σχάρας εισαγωγής αέρα Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής αέρα στην κατεύθυνση του βέλους. Πατώντας προσεκτικά προς τα έξω τους άξονες στερέωσης της σχάρας εισαγωγής αέρα, αφαιρέστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα προς την κατεύθυνση του βέλους c. Καθαρισμός των φίλτρων αέρα Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται καθαρισμός των φίλτρων αέρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μείωσης της απόδοσης του προϊόντος. Αν τα φίλτρα αέρα είναι φραγμένα με σκόνη, μειώνεται η απόδοση του προϊόντος και ενδέχεται να μειωθεί η ροή του αέρα ή να αυξηθεί ο θόρυβος λειτουργίας. Καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα μία φορά κάθε εβδομάδες, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή του φίλτρου, προς την κατεύθυνση του βέλους και απελευθερώστε τα άγκιστρα. Στη συνέχεια, τραβήξτε το φίλτρο με προσεκτικές κινήσεις προς τα έξω, σύροντάς το προς τα κάτω c. c c c Ξεπλύνετε προσεκτικά τη σχάρα εισαγωγής αέρα με νερό ή σκουπίστε την απαλά με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ζεστό νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε την με ένα στεγνό και μαλακό πανί. Κρατώντας τη σχάρα σε οριζόντια θέση, εισάγετε τον αριστερό και το δεξιό άξονα στερέωσης στις φωλιές εδράνων στο πάνω τμήμα του πλαισίου. Για να ασφαλίσει κάθε άξονας, εισάγετέ τον έως ότου κουμπώσει. Στη συνέχεια κλείστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Αφαιρέστε τη σκόνη με τη βοήθεια ηλεκτρικής σκούπας ή πλένοντας το φίλτρο. Όταν πλένετε το φίλτρο, χρησιμοποιείτε ουδέτερο καθαριστικό οικιακής χρήσης και ζεστό νερό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά το φίλτρο και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως σε σκιερό μέρος, προτού το επανατοποθετήσετε. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα ευθυγραμμίζοντας και τις δύο πλευρές του φίλτρου με το πλαίσιο και σπρώξτε το προς τα μέσα μέχρι τέλους. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα έχουν ασφαλίσει με στέρεο τρόπο στις οπές οδήγησης στο πλαίσιο. Μετά από παρατεταμένη περίοδο μη χρήσης της μονάδας Αν η εσωτερική μονάδα έχει παραμείνει εκτός λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από μήνα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) για μισή ημέρα, για να απομακρυνθεί πλήρως η υγρασία από τα εσωτερικά εξαρτήματα, προτού θέσετε το προϊόν σε κανονική λειτουργία. Πατήστε τα σημεία στη σχάρα εισαγωγής αέρα, για να την κλείσετε πλήρως. Πρόσθετη επιθεώρηση Έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο χρήσης, η σκόνη που έχει συσσωρευτεί εντός της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να μειώσει την απόδοση του προϊόντος, ακόμη και αν έχετε προβεί στις προβλεπόμενες εργασίες καθημερινής συντήρησης της μονάδας και έχετε ακολουθήσει τις διαδικασίες καθαρισμού που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται να προβείτε σε επιθεώρηση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. El-

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία, όπως οσμή καμένου, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος, κλείνοντας το διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος ή αποσυνδέοντας το βύσμα από την πρίζα. Στη συνέχεια συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Όσο η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία, δεν είναι ηλεκτρικά μονωμένη, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένη. Τα παρακάτω φαινόμενα δεν συνιστούν δυσλειτουργία του προϊόντος, αλλά αντίθετα αποτελούν φυσιολογικές λειτουργίες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού. Φαινόμενο Αιτία Βλ. σελίδα Καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας, έπειτα από την επανεκκίνηση. Ακούγεται θόρυβος. Αναδίδονται οσμές από τη μονάδα. Από τη μονάδα βγαίνει αχλύς ή ατμός. Η ροή του αέρα είναι αδύναμη ή σταματά. Από την εξωτερική μονάδα βγαίνει νερό. Για να αποφευχθεί έκρηξη των ασφαλειών, ο συμπιεστής θα παραμείνει εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης του προστατευτικού κυκλώματος για περίπου λεπτά, έπειτα από ξαφνική λειτουργία OFF ON της τροφοδοσίας ρεύματος. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση του κλιματιστικού, ενδέχεται να ακούγονται ήχοι λόγω της κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού. Οι ήχοι αυτοί είναι ιδιαίτερα αισθητοί κατά τα πρώτα - λεπτά μετά την έναρξη λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να ακουστεί ένας ελαφρύς συριγμός λόγω της διαστολής και συστολής του μπροστινού πλαισίου, που οφείλεται στην αλλαγή θερμοκρασίας. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ενδέχεται να ακουστεί ένας "τσιτσιριστός" ήχος, λόγω της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης. Μπορεί να βγουν οσμές που έχουν απορροφηθεί στο κλιματιστικό από το δωμάτιο, όπως από υφάσματα, έπιπλα ή καπνό τσιγάρου. Στη λειτουργία COOL ή DRY, μπορεί να βγει μια λεπτή αχλύς, που δημιουργείται από τα συμπυκνώματα που σχηματίζονται λόγω της ξαφνικής διαδικασίας ψύξης. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, μπορεί να διακοπεί η λειτουργία του ανεμιστήρα που είναι ενσωματωμένος στην εξωτερική μονάδα και να αναδυθεί ατμός που δημιουργείται από την αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα παραμένει προσωρινά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ώστε να θερμανθούν τα εσωτερικά τμήματα της μονάδας. Στη λειτουργία HEAT, η εξωτερική μονάδα διακόπτει τη λειτουργία της και η εσωτερική μονάδας λειτουργεί με πολύ χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, αν η θερμοκρασία αυξηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα εκείνα που έχουν επιλεγεί. Στη λειτουργία HEAT, η εσωτερική μονάδα διακόπτει προσωρινά για έως και λεπτά την αυτόματη λειτουργία απόψυξης, ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη OPERATION. Στη λειτουργία DRY, η εσωτερική μονάδα λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, ώστε να ρυθμίζει την υγρασία του δωματίου, και ενδέχεται να σταματά τη λειτουργία της περιστασιακά. Όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί σε "QUIET" (ΑΘΟΡΥΒΟ), ο ανεμιστήρας περιστρέφεται σε πολύ χαμηλή ταχύτητα και μειώνεται η ροή του αέρα. Όταν εκτελείται λειτουργία παρακολούθησης στον τρόπο λειτουργίας AUTO, ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ενδέχεται να βγει νερό από την εξωτερική μονάδα, το οποίο δημιουργείται από τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Προτού καλέσετε ή ζητήσετε βοήθεια από τεχνικό επισκευής, προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα διενεργώντας τους παρακάτω ελέγχους: Φαινόμενο Διάγνωση Βλ. σελίδα Δεν λειτουργεί καθόλου. Κακή απόδοση ψύξης ή θέρμανσης. Η μονάδα λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που επιλέχτηκε στο τηλεχειριστήριο. Είναι απενεργοποιημένος ο διακόπτης κυκλώματος; Υπήρξε διακοπή ρεύματος; Κάηκε η ασφάλεια ή έπεσε ο διακόπτης κυκλώματος; Είναι πλήρως κλειστή η σχάρα εισαγωγής αέρα; Λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης;, Είναι στεγνό το φίλτρο αέρα; Είναι φραγμένη η σχάρα εισαγωγής αέρα ή η θύρα εξόδου της εσωτερικής μονάδας; Έχει ρυθμιστεί κατάλληλα η θερμοκρασία του δωματίου; Έχετε αφήσει κάποιο παράθυρο ή κάποια πόρτα ανοιχτή; Εισέρχεται στο δωμάτιο έντονη ή απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης; Βρίσκονται σε λειτουργία άλλες συσκευές θέρμανσης ή υπολογιστές ή υπάρχουν πολλά άτομα στο δωμάτιο στη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης; Έχει ρυθμιστεί η ταχύτητα ανεμιστήρα σε QUIET ; Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου; Έχουν φορτιστεί σωστά οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου; Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και κλείστε τον ηλεκτρικό διακόπτη στις παρακάτω περιπτώσεις. Στη συνέχεια συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Το πρόβλημα παραμένει, παρόλο που ολοκληρώσατε αυτούς τους ελέγχους ή τη διάγνωση. Η ένδειξη OPERATION και η ένδειξη TIMER αναβοσβήνουν, ενώ η ένδειξη ECONOMY αναβοσβήνει γρήγορα. El-6

7

8

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAC-9028 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

English Français Español Italiano Eλληνικά Pyccкий Türkçe

English Français Español Italiano Eλληνικά Pyccкий Türkçe DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL English Français Español Italiano Eλληνικά Pyccкий Türkçe MODELS FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πριν τη λειτουργία Προφυλάξεις ασφαλείας... 3

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο, πριν θέσετε σε λειτουργία το σετ, και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Τύπος : EΠΙΤΟΊΧΙΟ www.lg.com 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων. Μοντέλο: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50

Εγχειρίδιο Χρήστη. Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων. Μοντέλο: V2MCRI-18 V2MCI-24 V2MCI-36 V2MCI-50 V2MCI-60 V1MCI-50 V1MCI-60B IMCI-50 Μοντέλο: VMCRI-18 VMCI- VMCI-6 VMCI-0 VMCI-60 V1MCI-0 V1MCI-60B IMCI-0 Κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Οδηγίες Χρήσης User s Manual ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS: TKN/TKG-A528DV TKN/TKG-A535DV TKN/TKG-A556DV TKN/TKG-A571DV Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα