ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις ασφαλείας Για την αποφυγή τραυματισμού σε εσάς ή σε άλλα άτομα, καθώς και για την αποφυγή πρόκλησης υλικών ζημιών, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό και βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας. Ο εσφαλμένος χειρισμός λόγω της μη τήρησης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή ζημίες, η σοβαρότητα των οποίων ταξινομείται ως εξής: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Με το σήμα αυτό επισημαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού. Με αυτό το σήμα επισημαίνονται οι ενέργειες που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανόμενων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα που στερούνται εμπειρίας ή γνώσης, εκτός αν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν στη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Φροντίζετε για την επίβλεψη των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι. Στη μονάδα αυτή δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη. Συμβουλεύεστε πάντοτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την επισκευή, την εγκατάσταση και την μετεγκατάσταση του προϊόντος αυτού. Η μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση ή ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός μπορούν να προκαλέσουν διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία, όπως οσμή καμένου, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος, κλείνοντας το διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος ή αποσυνδέοντας το βύσμα από την πρίζα. Στη συνέχεια συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υποστεί ζημία το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν έχει υποστεί ζημία, θα πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Αερίζετε περιστασιακά το χώρο, όση ώρα το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία. Θέτετε σε λειτουργία τη μονάδα, μόνο εφόσον τα φίλτρα αέρα είναι εγκατεστημένα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε απόσταση μικρότερη του μέτρου από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, αν η εσωτερική μονάδα πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπειτα από παρατεταμένη περίοδο χρήσης, βεβαιωθείτε ότι η βάση εγκατάστασης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη πτώση της μονάδας. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δωμάτιο με βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς, η κατεύθυνση ροής του αέρα και η θερμοκρασία του δωματίου θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή. Η ροή του αέρα δεν θα πρέπει να κατευθύνεται σε τζάκια ή συσκευές θέρμανσης. Μη φράσσετε και μην καλύπτετε τη σχάρα εισαγωγής αέρα και τη θύρα εξόδου. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στα πτερύγια του ψυγείου. Μην ανεβαίνετε πάνω στη μονάδα, μην τοποθετείτε και μην κρεμάτε αντικείμενα στη μονάδα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Περιεχόμενα Προφυλάξεις ασφαλείας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες εσωτερικής μονάδας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου... El- Φροντίδα και καθαρισμός... El- Αντιμετώπιση προβλημάτων... El-6 Με το σήμα αυτό επισημαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης υλικών ζημιών. Με αυτό το σήμα επισημαίνονται οι ενέργειες που είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν θα καταλήξει κοντά σε εστίες φωτιάς ή τυχόν εύφλεκτα υλικά και συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Αν δείτε κεραυνό ή ακούσετε βροντή, ενδέχεται να σημειωθεί πλήγμα από κεραυνό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε το κλιματιστικό με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου και μην αγγίξετε τη μονάδα ή την πρίζα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρο όπου υπάρχει ορυκτέλαιο, όπως σε εργοστάσια, ή σε χώρο όπου υπάρχει μεγάλη ποσότητα χυμένου λαδιού ή ατμού, π.χ. σε κουζίνα. Μην ενεργοποιείτε και μην απενεργοποιείτε το προϊόν αυτό είτε συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας είτε ανοίγοντας ή κλείνοντας το διακόπτη κυκλώματος. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στη μονάδα. Αποφεύγετε την απευθείας έκθεσή σας για πολλές ώρες στο ψυχρό ρεύμα αέρα. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στη θύρα εξόδου, στο ανοικτό πλαίσιο ή στη σχάρα εισαγωγής αέρα. Μη χειρίζεστε το προϊόν με υγρά χέρια. Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία ή δοχεία με νερό πάνω στη μονάδα. Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή οικιακά αντικείμενα κάτω από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Η υγρασία που ενδέχεται να στάξει από τη μονάδα μπορεί να τα βρέξει και να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία στα αντικείμενά σας. Μην εκθέτετε τη μονάδα απευθείας σε νερό. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό για τη συντήρηση τροφίμων, φυτών, ζώων, συσκευών ακριβείας, έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων. Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα των αντικειμένων αυτών. Μην εκθέτετε ζώα ή φυτά σε απευθείας επαφή με τη ροή του αέρα. Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου του εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της μονάδας. Português EλληvIkά Itlino Espñol Frnçis Deutsch English Türkçe Русский P/N El-

2 Επισκόπηση και λειτουργίες εσωτερικής μονάδας Σχάρα εισαγωγή αέρα Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισαγωγής αέρα έχει κλείσει πλήρως. Αν η σχάρα εισαγωγής αέρα δεν έχει κλείσει πλήρως, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή λειτουργία ή η απόδοση του προϊόντος. Χειροκίνητο κουμπί AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) Χρησιμοποιείτε το κουμπί αυτό, όταν δεν γνωρίζετε που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο ή το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά. Κατάσταση Ενέργεια Κατάσταση λειτουργίας Σε λειτουργία Πατήστε το κουμπί για περισσότερα Διακοπή λειτουργίας από δευτερόλεπτα. Διακοπή λειτουργίας Πατήστε το κουμπί για περισσότερα από AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και λιγότερα από 0 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί για περισσότερα Αναγκαστική ψύξη από 0 δευτερόλεπτα. (Μόνο για σκοπούς επισκευής.*) Μετά τον καθαρισμό Πατήστε το κουμπί για λιγότερα από δευτερόλεπτα. Επαναφορά ένδειξης φίλτρου *: Για να διακόψετε τη διαδικασία αναγκαστικής ψύξης, πατήστε αυτό το κουμπί ή το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) στο τηλεχειριστήριο. Μπροστινό πλαίσιο Περσίδα κάθετης ροής αέρα Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) στο τηλεχειριστήριο, η γωνία της περσίδας κάθετης ροής αέρα μετακινείται ως εξής: Τρόπος λειτουργίας COOL ή DRY Τρόπος λειτουργίας HEAT * 6 7 * *: Προεπιλεγμένη ρύθμιση σε όλους τους 6 τρόπους λειτουργίας. 7 Μην προσαρμόζετε την περσίδα με το χέρι. Κατά την έναρξη της λειτουργίας AUTO ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), ενδέχεται να παραμείνει στη θέση για ορισμένο χρονικό διάστημα, για λόγους προσαρμογής. Αν ρυθμίσετε τη γωνία στις θέσεις -7 για περισσότερα από 0 λεπτά στον τρόπο λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ) ή DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), ενδέχεται να επιστρέψει αυτόματα στη θέση. Στον τρόπο λειτουργίας COOL ή DRY, αν η γωνία είναι ρυθμισμένη στις θέσεις -7 για πολλές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστούν συμπυκνώματα και οι σταγόνες ενδέχεται να βρέξουν τα αντικείμενά σας. Σωλήνας αποστράγγισης Φίλτρο αέρα Βλ. σελίδα Τα φίλτρα αέρα, η φροντίδα των οποίων είναι πολύ εύκολη, είναι ανθεκτικά στην ανάπτυξη μούχλας. Βοηθητικά εξαρτήματα εσωτερικής μονάδας Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες El- Για την ορθή μετάδοση των σημάτων ανάμεσα από το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα, φροντίστε ώστε ο δέκτης σήματος να βρίσκεται μακριά από τα εξής: --Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή άλλη ισχυρή πηγή φωτός --Επίπεδη οθόνη τηλεόρασης Το σήμα ενδέχεται να μην μεταδίδεται σωστά σε χώρους όπου υπάρχουν λαμπτήρες φθορισμού άμεσης έναυσης, όπως λαμπτήρες με μετασχηματιστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 7 Ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη) Ανάβει, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECONOMY. 8 Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί) Ανάβει, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TIMER, και αναβοσβήνει αργά, σε περίπτωση που εντοπιστεί σφάλμα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. Για το σφάλμα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στη "Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης" στη σελίδα. 9 Ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) Ανάβει, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε κανονική λειτουργία, και αναβοσβήνει αργά, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία απόψυξης. 0 Περσίδες οριζόντιας ροής αέρα Προτού ρυθμίσετε την κατεύθυνση οριζόντιας ροής του αέρα, βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία της περσίδας κάθετης ροής αέρα. Προσαρμόστε τα δύο κουμπιά με το χέρι. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Φροντίστε ώστε τα βρέφη και τα μικρά παιδιά να μην καταπιούν κατά λάθος τις μπαταρίες. Φόρτιση μπαταρίας (AAA/R0/LR0 ) Σημειώσεις: Χρησιμοποιείτε μόνο το συγκεκριμένο τύπο μπαταριών. Μη χρησιμοποιείτε νέες και παλιές μπαταρίες μαζί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες για χρόνο περίπου σε κανονική χρήση. Αν η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου έχει μειωθεί σημαντικά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και πατήστε το κουμπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ).

3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δυσλειτουργίας ή βλάβης στο τηλεχειριστήριο: -- Τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε σημείο όπου δεν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολική θερμότητα. -- Αφαιρείτε τις μπαταρίες, αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. -- Αφαιρείτε αμέσως τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί και απορρίπτετέ τες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε γρήγορα τη λειτουργία ακολουθώντας βήματα: Αν διαρρεύσει υγρό μπαταρίας και έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευθείτε το γιατρό σας. Αν υπάρχουν εμπόδια, όπως κουρτίνες ή τοίχοι, ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και την εσωτερική μονάδα, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή μετάδοση των σημάτων. Αποφεύγετε τα δυνατά χτυπήματα στο τηλεχειριστήριο. Μη ρίχνετε νερό πάνω στο τηλεχειριστήριο. Μην επιχειρείτε την επαναφόρτιση άδειων μπαταριών. 6 Κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) Κουμπί MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Αλλάζει την κατάσταση λειτουργίας με την ακόλουθη σειρά. AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) COOL (ΨΥΞΗ) DRY FAN HEAT (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Σημειώσεις για την κατάσταση λειτουργίας HEAT: Κατά την έναρξη λειτουργίας, η εσωτερική μονάδα λειτουργεί με πολύ χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα για περίπου - λεπτά για λόγους προετοιμασίας και στη συνέχεια μεταβαίνει στην επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα. Η αυτόματη λειτουργία απόψυξης παρακάμπτει τη λειτουργία θέρμανσης, όταν χρειάζεται. 6 Κουμπιά SET TEMP. (ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) (θερμοκρασία) 7 Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. 0 8 Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας AUTO 80 C COOL/DRY 80 C HEAT 60 C 9 *: Δεν μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένη θερμοκρασία στην κατάσταση λειτουργίας FAN. Κουμπί FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα. AUTO HIGH (ΥΨΗΛΗ) MED (ΜΕΤΡΙΑ) LOW 7 Κουμπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) Όταν πατάτε το κουμπί RESET, πατήστε το απαλά χρησιμοποιώντας την άκρη ενός στυλό ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. QUIET (ΧΑΜΗΛΗ) (ΑΘΟΡΥΒΟ) Όταν είναι επιλεγμένο το AUTO, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας. RESET Κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) 8 Κουμπί TIMER CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) Ρυθμίζει την κάθετη ροή του αέρα. Ακυρώνει την τιμή χρονοδιακόπτη που έχει οριστεί. 6 Κουμπί SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) Ενεργοποιεί ή διακόπτει την αυτόματη ταλάντευση της περσίδας κάθετης ροής αέρα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η περσίδα κάθετης ροής αέρα ταλαντεύεται ως εξής: Τρόπος λειτουργίας COOL ή DRY Τρόπος λειτουργίας HEAT Σημείωση: Η λειτουργία SWING ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά, όταν ο ανεμιστήρας στη μονάδα περιστρέφεται σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ή όταν είναι ακινητοποιημένος. 9 Κουμπί ON TIMER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αλλάζει ως εξής: 0,,0,,0... 9,0 0 Ορίστε την ώρα, όσο αναβοσβήνει η ένδειξη τηλεχειριστηρίου. ώρες στην οθόνη του 0 Κουμπί OFF TIMER (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αλλάζει ως εξής: 0,,0,,0... 9,0 Ορίστε την ώρα, όσο αναβοσβήνει η ένδειξη τηλεχειριστηρίου. 0 ώρες στην οθόνη του : Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση εντός περίπου δευτερολέπτων, στα οποία η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει. : Μπορείτε να χειριστείτε το συγκεκριμένο κουμπί, μόνο όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο. (συνέχεια) El-

4 Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη (συνδυασμένη χρήση χρονοδιακόπτη ON και OFF) Μπορείτε να ενσωματώνετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη ON-OFF ή OFF-ON με τον εξής τρόπο: ONOFF OFFON Ρυθμίστε πρώτα τον χρονοδιακόπτη ON. Στη συνέχεια ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη OFF και το κλιματιστικό ξεκινά τη λειτουργία του κατά την ώρα που ορίστηκε με το χρονοδιακόπτη ON. Ρυθμίστε πρώτα τον χρονοδιακόπτη OFF. Στη συνέχεια ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη ON και το κλιματιστικό διακόπτει τη λειτουργία του κατά την ώρα που ορίστηκε με το χρονοδιακόπτη OFF. Ο χρονοδιακόπτης που έχει ρυθμιστεί αργότερα ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση, αφού ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση του προηγούμενου χρονοδιακόπτη. Σημείωση: Αν αλλάξετε την τιμή του χρονοδιακόπτη, αφού ρυθμιστεί ο προγραμματισμός χρονοδιακόπτη, η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη θα επανέλθει σε αυτή τη χρονική στιγμή. Κουμπί SLEEP TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ) Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αλλάζει ως εξής:,0,0,0,0 7,0 9,0 ώρες CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) Ορίστε την ώρα, όσο αναβοσβήνει η ένδειξη στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Για να επαναλάβετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί, όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη. Για να μπορείτε να κοιμάστε άνετα και να μην ζεσταίνεστε ή να μην κρυώνετε υπερβολικά κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο χρονοδιακόπτης SLEEP (ΥΠΝΟΣ) ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ώρα που έχει οριστεί, με τον εξής τρόπο. Το κλιματιστικό απενεργοποιείται πλήρως, αφού παρέλθει ο χρόνος που έχει οριστεί. Στη λειτουργία HEAT 0 λεπτά ώρα, ώρα Καθορισμένος χρόνος Ρυθμιση θερμοκρασιασ Στη λειτουργία COOL ή DRY Καθορισμένος χρόνος ώρα Σημείωση για τις ρυθμίσεις TIMER: Τυχόν προβλήματα στην τροφοδοσία ρεύματος, όπως διακοπή ρεύματος ή κλείσιμο του διακόπτη κυκλώματος, δημιουργούν σφάλμα στη λειτουργία του εσωτερικού ρολογιού. Σε αυτήν την περίπτωση, αναβοσβήνει η ένδειξη TIMER και θα πρέπει να ορίσετε εκ νέου τη ρύθμιση. Κουμπί TEST RUN (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Χρησιμοποιείται μόνο για τον πρώτο έλεγχο κατά την εγκατάσταση της μονάδας. Μην πατάτε το κουμπί αυτό κατά την κανονική χρήση του προϊόντος, διότι θα προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, η ένδειξη OPERATION και η ένδειξη TIMER αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί κατά λάθος, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό πατώντας το κουμπί START/STOP. Κουμπί ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Ξεκινά ή διακόπτει τη λειτουργία ECONOMY, στην οποία το κλιματιστικό καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ό,τι στις άλλες λειτουργίες με συντηρητική ρύθμιση της θερμοκρασίας του δωματίου. Όταν πατάτε το κουμπί, ανάβει η ενδεικτική λυχνία ECONOMY στην εσωτερική μονάδα. Στη λειτουργία COOL, η θερμοκρασία δωματίου ρυθμίζεται λίγους βαθμούς υψηλότερα από την ορισθείσα θερμοκρασία. Στη λειτουργία HEAT, η θερμοκρασία δωματίου ρυθμίζεται λίγους βαθμούς χαμηλότερα από την ορισθείσα θερμοκρασία. Ειδικά στη λειτουργία COOL, μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη αφύγρανση χωρίς να μειώνεται σημαντικά η θερμοκρασία δωματίου. Σημειώσεις: Στη λειτουργία COOL ή HEAT, η μέγιστη απόδοση ανέρχεται περίπου στο 70 % της συνηθισμένης λειτουργίας του κλιματιστικού. Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί κατά την παρακολούθηση θερμοκρασίας από τη λειτουργία AUTO. Κουμπί POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) Ξεκινά τη λειτουργία POWERFUL, με την οποία επιτυγχάνεται γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του δωματίου. Όταν πατάτε το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία POWERFUL, από την εσωτερική μονάδα ακούγονται σύντομοι ήχοι. Η λειτουργία POWERFUL απενεργοποιείται αυτόματα στις εξής περιπτώσεις: Η θερμοκρασία είναι ίδια με εκείνη που έχει οριστεί στη ρύθμιση θερμοκρασίας στις λειτουργίες COOL, DRY ή HEAT. Έχουν παρέλθει 0 λεπτά από τη ενεργοποίηση της λειτουργίας POWERFUL. Δεν απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας POWERFUL. Σημειώσεις: Η κατεύθυνση της ροής του αέρα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχονται αυτόματα. Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί ταυτόχρονα με τη λειτουργία ECONOMY. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί. Από την εσωτερική μονάδα ακούγονται σύντομοι ήχοι. Οθόνη τηλεχειριστηρίου Στην ενότητα αυτή περιγράφονται όλες οι πιθανές ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη. Στην πραγματική λειτουργία, η οθόνη συνδέεται με τη λειτουργία του κουμπιού και εμφανίζει μόνο τις απαραίτητες ενδείξεις για κάθε ρύθμιση. 6 Πομπός σήματος Στοχεύστε προς τον δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας. Η ένδειξη μετάδοσης σήματος στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου υποδεικνύει ότι μεταδίδεται σήμα από το τηλεχειριστήριο. Η εμβέλεια λειτουργίας ανέρχεται σε περίπου 7 m. Αν το σήμα μεταδοθεί σωστά, θα ακουστεί ένας ήχος. Αν δεν ακουστεί ήχος, πατήστε ξανά το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Αυτόματη λειτουργία απόψυξης Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή με υψηλή υγρασία, ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός στην εξωτερική μονάδα κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ο οποίος ενδέχεται να μειώσει την απόδοση του προϊόντος. Για προστασία έναντι του παγετού, το κλιματιστικό διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή. Αν σχηματιστεί παγετός, το κλιματιστικό τίθεται προσωρινά εκτός λειτουργίας και το κύκλωμα απόψυξης θα λειτουργήσει για σύντομο χρονικό διάστημα (το ανώτατο για λεπτά). Η ένδειξη OPERATION στην εσωτερική μονάδα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής. Αν σχηματιστεί παγετός στην εξωτερική μονάδα μετά τη λειτουργία θέρμανσης, η εξωτερική μονάδα θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από λίγα λεπτά. Στη συνέχεια αρχίζει η αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης Σε περίπτωση προβλήματος στην τροφοδοσία, όπως π.χ. σε διακοπή ρεύματος, το κλιματιστικό τίθεται εκτός λειτουργίας. Όμως επανενεργοποιείται αυτόματα και συνεχίζει την προηγούμενη λειτουργία, μόλις επανέλθει η τροφοδοσία ρεύματος. Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, μηδενίζεται η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη. Μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ρεύματος, αναβοσβήνει η ένδειξη TIMER, ως ένδειξη ότι έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στο χρονοδιακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε εκ νέου το χρονοδιακόπτη στο χρόνο που επιθυμείτε. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές: Η χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών, όπως μιας ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ή η παρουσία στο χώρο ενός ασύρματου ραδιοφώνου, ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του κλιματιστικού. Αν αντιμετωπίσετε μια τέτοια δυσλειτουργία, κλείστε μία φορά το διακόπτη κυκλώματος. Στη συνέχεια ανοίξτε τον εκ νέου και θέστε το κλιματιστικό σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. El-

5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Φροντίδα και καθαρισμός Προτού καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και ότι έχετε αποσυνδέσει την τροφοδοσία. Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισαγωγής αέρα έχει κλείσει πλήρως. Αν η σχάρα εισαγωγής αέρα δεν έχει κλείσει πλήρως, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή λειτουργία ή η απόδοση του κλιματιστικού. Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου του εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική μονάδα, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό κατά τη συντήρηση της μονάδας. Μην εκθέτετε την εσωτερική μονάδα σε υγρά εντομοκτόνα ή σπρέι μαλλιών. Καθημερινή φροντίδα Όταν καθαρίζετε την εσωτερική μονάδα, λαμβάνετε υπόψη τα εξής: Μη χρησιμοποιείτε νερό η θερμοκρασία του οποίου είναι υψηλότερη από 0 C. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή πτητικά διαλύματα, όπως βενζύνιο ή διαλυτικό. Σκουπίζετε απαλά τη μονάδα με ένα μαλακό πανί. Καθαρισμός της σχάρας εισαγωγής αέρα Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής αέρα στην κατεύθυνση του βέλους. Πατώντας προσεκτικά προς τα έξω τους άξονες στερέωσης της σχάρας εισαγωγής αέρα, αφαιρέστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα προς την κατεύθυνση του βέλους c. Καθαρισμός των φίλτρων αέρα Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται καθαρισμός των φίλτρων αέρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μείωσης της απόδοσης του προϊόντος. Αν τα φίλτρα αέρα είναι φραγμένα με σκόνη, μειώνεται η απόδοση του προϊόντος και ενδέχεται να μειωθεί η ροή του αέρα ή να αυξηθεί ο θόρυβος λειτουργίας. Καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα μία φορά κάθε εβδομάδες, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή του φίλτρου, προς την κατεύθυνση του βέλους και απελευθερώστε τα άγκιστρα. Στη συνέχεια, τραβήξτε το φίλτρο με προσεκτικές κινήσεις προς τα έξω, σύροντάς το προς τα κάτω c. c c c Ξεπλύνετε προσεκτικά τη σχάρα εισαγωγής αέρα με νερό ή σκουπίστε την απαλά με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ζεστό νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε την με ένα στεγνό και μαλακό πανί. Κρατώντας τη σχάρα σε οριζόντια θέση, εισάγετε τον αριστερό και το δεξιό άξονα στερέωσης στις φωλιές εδράνων στο πάνω τμήμα του πλαισίου. Για να ασφαλίσει κάθε άξονας, εισάγετέ τον έως ότου κουμπώσει. Στη συνέχεια κλείστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Αφαιρέστε τη σκόνη με τη βοήθεια ηλεκτρικής σκούπας ή πλένοντας το φίλτρο. Όταν πλένετε το φίλτρο, χρησιμοποιείτε ουδέτερο καθαριστικό οικιακής χρήσης και ζεστό νερό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά το φίλτρο και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως σε σκιερό μέρος, προτού το επανατοποθετήσετε. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα ευθυγραμμίζοντας και τις δύο πλευρές του φίλτρου με το πλαίσιο και σπρώξτε το προς τα μέσα μέχρι τέλους. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα έχουν ασφαλίσει με στέρεο τρόπο στις οπές οδήγησης στο πλαίσιο. Μετά από παρατεταμένη περίοδο μη χρήσης της μονάδας Αν η εσωτερική μονάδα έχει παραμείνει εκτός λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από μήνα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) για μισή ημέρα, για να απομακρυνθεί πλήρως η υγρασία από τα εσωτερικά εξαρτήματα, προτού θέσετε το προϊόν σε κανονική λειτουργία. Πατήστε τα σημεία στη σχάρα εισαγωγής αέρα, για να την κλείσετε πλήρως. Πρόσθετη επιθεώρηση Έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο χρήσης, η σκόνη που έχει συσσωρευτεί εντός της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να μειώσει την απόδοση του προϊόντος, ακόμη και αν έχετε προβεί στις προβλεπόμενες εργασίες καθημερινής συντήρησης της μονάδας και έχετε ακολουθήσει τις διαδικασίες καθαρισμού που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται να προβείτε σε επιθεώρηση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. El-

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία, όπως οσμή καμένου, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος, κλείνοντας το διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος ή αποσυνδέοντας το βύσμα από την πρίζα. Στη συνέχεια συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Όσο η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία, δεν είναι ηλεκτρικά μονωμένη, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένη. Τα παρακάτω φαινόμενα δεν συνιστούν δυσλειτουργία του προϊόντος, αλλά αντίθετα αποτελούν φυσιολογικές λειτουργίες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού. Φαινόμενο Αιτία Βλ. σελίδα Καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας, έπειτα από την επανεκκίνηση. Ακούγεται θόρυβος. Αναδίδονται οσμές από τη μονάδα. Από τη μονάδα βγαίνει αχλύς ή ατμός. Η ροή του αέρα είναι αδύναμη ή σταματά. Από την εξωτερική μονάδα βγαίνει νερό. Για να αποφευχθεί έκρηξη των ασφαλειών, ο συμπιεστής θα παραμείνει εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης του προστατευτικού κυκλώματος για περίπου λεπτά, έπειτα από ξαφνική λειτουργία OFF ON της τροφοδοσίας ρεύματος. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση του κλιματιστικού, ενδέχεται να ακούγονται ήχοι λόγω της κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού. Οι ήχοι αυτοί είναι ιδιαίτερα αισθητοί κατά τα πρώτα - λεπτά μετά την έναρξη λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να ακουστεί ένας ελαφρύς συριγμός λόγω της διαστολής και συστολής του μπροστινού πλαισίου, που οφείλεται στην αλλαγή θερμοκρασίας. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ενδέχεται να ακουστεί ένας "τσιτσιριστός" ήχος, λόγω της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης. Μπορεί να βγουν οσμές που έχουν απορροφηθεί στο κλιματιστικό από το δωμάτιο, όπως από υφάσματα, έπιπλα ή καπνό τσιγάρου. Στη λειτουργία COOL ή DRY, μπορεί να βγει μια λεπτή αχλύς, που δημιουργείται από τα συμπυκνώματα που σχηματίζονται λόγω της ξαφνικής διαδικασίας ψύξης. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, μπορεί να διακοπεί η λειτουργία του ανεμιστήρα που είναι ενσωματωμένος στην εξωτερική μονάδα και να αναδυθεί ατμός που δημιουργείται από την αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα παραμένει προσωρινά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ώστε να θερμανθούν τα εσωτερικά τμήματα της μονάδας. Στη λειτουργία HEAT, η εξωτερική μονάδα διακόπτει τη λειτουργία της και η εσωτερική μονάδας λειτουργεί με πολύ χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, αν η θερμοκρασία αυξηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα εκείνα που έχουν επιλεγεί. Στη λειτουργία HEAT, η εσωτερική μονάδα διακόπτει προσωρινά για έως και λεπτά την αυτόματη λειτουργία απόψυξης, ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη OPERATION. Στη λειτουργία DRY, η εσωτερική μονάδα λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, ώστε να ρυθμίζει την υγρασία του δωματίου, και ενδέχεται να σταματά τη λειτουργία της περιστασιακά. Όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί σε "QUIET" (ΑΘΟΡΥΒΟ), ο ανεμιστήρας περιστρέφεται σε πολύ χαμηλή ταχύτητα και μειώνεται η ροή του αέρα. Όταν εκτελείται λειτουργία παρακολούθησης στον τρόπο λειτουργίας AUTO, ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ενδέχεται να βγει νερό από την εξωτερική μονάδα, το οποίο δημιουργείται από τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Προτού καλέσετε ή ζητήσετε βοήθεια από τεχνικό επισκευής, προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα διενεργώντας τους παρακάτω ελέγχους: Φαινόμενο Διάγνωση Βλ. σελίδα Δεν λειτουργεί καθόλου. Κακή απόδοση ψύξης ή θέρμανσης. Η μονάδα λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που επιλέχτηκε στο τηλεχειριστήριο. Είναι απενεργοποιημένος ο διακόπτης κυκλώματος; Υπήρξε διακοπή ρεύματος; Κάηκε η ασφάλεια ή έπεσε ο διακόπτης κυκλώματος; Είναι πλήρως κλειστή η σχάρα εισαγωγής αέρα; Λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης;, Είναι στεγνό το φίλτρο αέρα; Είναι φραγμένη η σχάρα εισαγωγής αέρα ή η θύρα εξόδου της εσωτερικής μονάδας; Έχει ρυθμιστεί κατάλληλα η θερμοκρασία του δωματίου; Έχετε αφήσει κάποιο παράθυρο ή κάποια πόρτα ανοιχτή; Εισέρχεται στο δωμάτιο έντονη ή απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης; Βρίσκονται σε λειτουργία άλλες συσκευές θέρμανσης ή υπολογιστές ή υπάρχουν πολλά άτομα στο δωμάτιο στη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης; Έχει ρυθμιστεί η ταχύτητα ανεμιστήρα σε QUIET ; Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου; Έχουν φορτιστεί σωστά οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου; Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και κλείστε τον ηλεκτρικό διακόπτη στις παρακάτω περιπτώσεις. Στη συνέχεια συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Το πρόβλημα παραμένει, παρόλο που ολοκληρώσατε αυτούς τους ελέγχους ή τη διάγνωση. Η ένδειξη OPERATION και η ένδειξη TIMER αναβοσβήνουν, ενώ η ένδειξη ECONOMY αναβοσβήνει γρήγορα. El-6

7

8

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΤΕΛΟ RAS-18GH5/RAC-18GH5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RAS-18GH5 RAC-18GH5 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 157~182 Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα