Τάσεις στη σύγχρονη βιβλιογραφία για την πρωτεύουσα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τάσεις στη σύγχρονη βιβλιογραφία για την πρωτεύουσα."

Transcript

1 Τάσεις στη σύγχρονη βιβλιογραφία για την πρωτεύουσα. Φερενίκη Βαταβάλη Αρχιτέκτων Οι τελευταίες δεκαετίες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς, έχουν σηµατοδοτήσει σηµαντικές αλλαγές για τα αστικά κέντρα, οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε τη διεθνοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων και τις µεταβολές στην παραγωγική διάρθρωση των οικονοµιών. Οι αλλαγές αυτές έχουν γεννηθεί µέσα στις πόλεις και έχουν επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία και δοµή τους, τροφοδοτώντας παράλληλα το δηµόσιο διάλογο πάνω σε σχετικά ζητήµατα. Αποτέλεσµα του διαλόγου αυτού είναι η µεγάλη παραγωγή βιβλίων µε αντικείµενο τις πόλεις, την ιστορία, το µέλλον, τα προβλήµατα και τις δυνατότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά γράφονται και για την Αθήνα, µία πόλη που τα τελευταία χρόνια ζει στο ρυθµό των Ολυµπιακών Αγώνων, των µεγάλων έργων υποδοµής, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της εισροής οικονοµικών µεταναστών, της συγκέντρωσης νέων δραστηριοτήτων και της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης. Στόχος του σηµειώµατος αυτού είναι ο εντοπισµός τάσεων στην σύγχρονη βιβλιογραφία για την Αθήνα και την Αττική. Μέσα από µία, κατά το δυνατόν, σφαιρική, αν και όχι εξαντλητική, καταγραφή βιβλίων 1 που έχουν εκδοθεί σε αυτά τα τελευταία χρόνια, επιδιώκεται να δηµιουργηθεί ένας χάρτης µε διαφορετικές προσεγγίσεις της πρωτεύουσας, κάτι που ενδεχοµένως αναδείξει τις φορτίσεις και τα ελλείµµατα στο σχετικό δηµόσιο διάλογο. Ιδέες και σύµβολα της Κλασικής Αθήνας Η Αθήνα της Κλασικής Εποχής είναι ένα από τα κεφάλαια της ιστορίας που ανέκαθεν συγκέντρωναν την προσοχή των µελετητών. Η συστηµατική µελέτη της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, της φιλοσοφικής σκέψης και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας στην Κλασική Αθήνα επέδρασε καταλυτικά στην πνευµατική ζωή της Ευρώπης την εποχή της Αναγέννησης και του ιαφωτισµού, αλλά και κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, διαµορφώνοντας το πλαίσιο ανάπτυξης του αποκαλούµενου «δυτικού πολιτισµού». Σήµερα, το ίδιο αυτό κεφάλαιο εξακολουθεί να είναι επίκαιρο στους κύκλους των επιστηµόνων και των συγγραφέων, καθώς η Κλασική Αθήνα δεν έχει πάψει να αντιµετωπίζεται ως η κοιτίδα του δυτικού πολιτισµού. Στα πλαίσια της δηµόσιας συζήτησης για τις σύγχρονες δηµοκρατίες, Έλληνες και ξένοι µελετητές αναζητούν νέες πτυχές στη λειτουργία της αθηναϊκής δηµοκρατίας και εξετάζουν την επίδρασή του πολιτεύµατος στην κοινωνική ζωή της πόλης. Τα βιβλία «Political dissent in democratical Athens» (Princeton Univ Pr, 2003) και «Μάζες και ελίτ στη δηµοκρατική Αθήνα» (Πολύτροπον, 2003) του Josian Ober, «ηµοκρατία και συµµετοχή στην αρχαία Αθήνα» (Καρδαµίτσα, 1997) του R.K.Sinclair και «Η διχασµένη πόλη. Η λήθη στη µνήµη της Αθήνας» (Πατάκης, 2001) της Nicole Loraux εστιάζουν στους πολιτικούς θεσµούς και στην πολιτική πρακτική της δηµοκρατικής Αθήνας. Από την άλλη πλευρά, σειρά έργων ρίχνει φως σε ζητήµατα που αφορούν στο δηµόσιο βίο και στην οργάνωση της κοινωνίας, όπως για παράδειγµα το βιβλίο του Αντώνη Μαστραπά «Η πόλις και το άστυ των Αθηνών» (Πατάκης, 2003), µε υλικό για την ιστορία της πόλης και τα δηµόσια κτίρια, το βιβλίο των Πίτερ Κόννολλυ και Χάζελ Ντότζ «Η αρχαία πόλη. Η ζωή στην Αθήνα και στη 1

2 Ρώµη» (Πατάκης, 2002), µε πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων στις δύο µεγάλες πόλεις της αρχαιότητας, και το βιβλίο του H.W.Parke «Οι εορτές στην αρχαία Αθήνα» (Ζαχαρόπουλος, 2000), µε θρησκειολογικό προσανατολισµό. Αυξηµένη εκδοτική δραστηριότητα παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση µε το συγκρότηµα της αθηναϊκής Ακρόπολης, το µνηµείο που σηµάδεψε την ιστορία της Αθήνας. Για τους σύγχρονους συγγραφείς ο Ιερός Βράχος, και ειδικότερα ο Παρθενώνας, είναι από τα σηµαντικότερα σύµβολα του δυτικού πολιτισµού, τόπος µε διαχρονική αξία για την ανθρωπότητα, «κιβωτός του πολιτισµού», όπως συµφωνούν οι Ρενάν, Σατωµπριάν και Κινέ σε κείµενά τους του 19 ου αιώνα που παρουσιάζονται στην έκδοση «Επίσκεψη στην Ακρόπολη» (Καστανιώτης, 1999). Η προσπάθεια των σύγχρονων συγγραφέων επικεντρώνεται στην επανεξέταση στοιχείων της αθηναϊκής Ακρόπολης, ώστε να αναδείξουν νέες διαστάσεις για το ρόλο και την ακτινοβολία της µέσα στους αιώνες. Τέτοιο προσανατολισµό έχουν τα βιβλία «Η µυστική Ακρόπολη. Η άγνωστη πλευρά του Ιερού Βράχου των Αθηνών, του πιο ισχυρού ενεργειακού τόπου του πλανήτη» (Έσοπτρον, 2001) του Ιωάννη Γιαννόπουλου, που µελετά την ιστορία της Ακρόπολης µέσα από «τους µυστικούς διαύλους και τα άγνωστα κέντρα δύναµης, τους κρυµµένους θησαυρούς, τους διαχρονικούς φύλακες και τους αιώνιους συνωµότες», «Ο Παρθενώνας» (Πατάκης, 2003) της Mary Beard, που µελετά την ιστορία του Παρθενώνα και τους λόγους για τους οποίους θεωρείται ένα συναρπαστικό µνηµείο, «Ακρόπολη. Η µεγάλη εποποιία της Αθήνας» (Νέα Σύνορα Λιβάνη, 2000) του Valerio Massimo Manfredi, µε έµφαση στους συµβολισµούς της Ακρόπολης, «Η Ακρόπολη των Αθηνών. Φωτογραφίες » (Ποταµός, 2000) του Χάρη Γιακουµή και «Περίπατοι στον Παρθενώνα» (Fotorama, 2000) της Κορνηλίας Χατζηασλάνη, µε φωτογραφικό υλικό. Το βιβλίο του Μανόλη Κορρέ «Από το λατοµείο στον Παρθενώνα» (Μέλισσα, 2000) και το λεύκωµα που συνόδεψε την έκθεση «Φωτογραφίες από τα έργα στην αθηναϊκή Ακρόπολη» (2002) µε φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυροµάττη παρουσιάζουν τεχνικά ζητήµατα σχετικά µε την κατασκευή και την αναστήλωση των µνηµείων της Ακρόπολης αντίστοιχα. Τέλος, το λεύκωµα «Φωτογραφίες του James Robertson «Αθήνα και ελληνικές αρχαιότητες» » της Φ. Κωνσταντίνου και της Φ.Μ. Τσιγκάκου (Μουσείο Μπενάκη, 1998) συγκεντρώνει φωτογραφίες αρχαίων µνηµείων της πόλης, όπως αυτά διασώθηκαν µέχρι τα µέσα του 19 ου αιώνα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και η Ακρόπολη. Μεταξύ αρχαιότητας και παρόντος Τη σύνδεση της αρχαιότητας µε τη σύγχρονη εποχή επεξεργάζεται σειρά βιβλίων που εκδόθηκαν πρόσφατα για την Αθήνα και τον Πειραιά. Η γέφυρα στο χρόνο, που στήνεται µε τα βιβλία αυτά, προβάλλει ουσιαστικά τη συνέχεια του πολιτισµού στην περιοχή της πρωτεύουσας, κάτι που αναδεικνύεται σε χρήσιµο εφόδιο στα πλαίσια του ανταγωνισµού των πόλεων. Αναδροµή στην ιστορία της Αθήνας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, µε έµφαση σε επιλεγµένες περιόδους, γίνεται µε το λεύκωµα «Αθήνα. Κλεινόν άστυ» (Μίλητος, 2002), σε επιµέλεια Νίκου Κόµν. Χατζηγεωργίου, και τη συλλογή κειµένων «Αθήναι. Από την κλασική εποχή έως σήµερα: 5 ος αι. π.χ.-2000µ.χ.» (Κοτινος, 2000). Το πρώτο βιβλίο, µε αφετηρία τη δηµοκρατική και ευνοµούµενη Αθήνα, παρουσιάζει την ιστορία της πόλης διαχρονικά, καταλήγοντας στη σύγχρονη Αθήνα, η οποία συνδυάζει το αρχαίο και βυζαντινό παρελθόν της µε τα γνωρίσµατα 2

3 µίας σύγχρονης ευρωπαϊκής µεγαλούπολης. Το δεύτερο βιβλίο, έργο των Μανόλη Κορρέ, Άλκηστης Σπετσιέρη-Χωρέµη, Νανώς Χατζηδάκη, Άγγελου εληβοριά, Χαράλαµπου Μπούρα, Μιχάλη Σακελλαρίου, Λίνου Μπενάκη, Μαρίας Καζανάκη- Λάππα, Νίκου Βατόπουλου, Γιώργου Πανέτσου και Μάνου Μπίρη, αναδεικνύει µέσα από τα κείµενα των συγγραφέων τη µοναδικότητα της Αθήνας, ως τόπου που διακρίνεται για τη συνέχεια της ζωής στη διάρκεια της ιστορίας και για την ποιότητα, σε όλες τις εκφράσεις του βίου και του πολιτισµού. Η έκδοση «Πειραιάς. Κέντρο ναυτιλίας και πολιτισµού» (Έφεσος, 2000) του Γιώργου Σταϊνχάουερ, της Ματίνας Μαλικούτη και της Βάσιας Τσοκοπούλου, περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τον Αρχαίο Πειραιά, την ανάπτυξη της πόλης στο διάστηµα µεταξύ 1834 και 1922 και την κοινωνική και οικονοµική φυσιογνωµία της πόλης κατά τον 20 ο αιώνα. Η έκδοση «Πρακτικά διεπιστηµονικού συνεδρίου αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας από την αρχαιότητα έως σήµερα. Η περίπτωση της Αθήνας» (Αρσενίδης, 1997), στην οποία συνέβαλε το Μουσείο Βούρου Ευταξία, διατρέχει µέσα από µία ορισµένη σκοπιά, όλες τις φάσεις της εξέλιξης της Αθήνας. Η γέννηση της πρωτεύουσας Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και µετά από έντονες πολιτικές ζυµώσεις, η Αθήνα αναδεικνύεται πρωτεύουσα της χώρας το Ο µικρός οικισµός των αρχών του 19 ου αιώνα, όπως αυτός περιγράφεται από τον περιηγητή Christopher Wordsworth στο «Αθήνα Αττική. Το ηµερολόγιο ενός οδοιπορικού» (Εκάτη, 1999), εµπλουτίστηκε σταδιακά µε έργα, δραστηριότητες, νέο πληθυσµό και προπαντός- νέες, ξενόφερτες, ιδέες. Την εποχή του 19 ου αιώνα διαµορφώνεται το πρόσωπο της ελληνικής πρωτεύουσας και αναπτύσσονται δυναµικές που θα καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό τη µετέπειτα πορεία της. Η σύγχρονη βιβλιογραφία για την Αθήνα του 19 ου αιώνα εξετάζει κυρίως: 1. στοιχεία για την κοινωνική ζωή της εποχής. 2. τους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες. 3. τη νεοκλασική αρχιτεκτονική και πολεοδοµία. Την εποχή αυτή µορφοποιούνται κοινωνικές δοµές και σχέσεις που επιβιώνουν ως τις µέρες µας είτε αυτούσιες, είτε συχνότερα- µετασχηµατισµένες. Συνήθως, οι δοµές και οι σχέσεις αυτές εξετάζονται από τους σύγχρονους µελετητές τοµεακά. Πιο συγκεκριµένα, στην πρόσφατη βιβλιογραφία µελετώνται στοιχεία για την εκπαίδευση της εποχής, την κοινωνική ζωή, την πνευµατική και καλλιτεχνική δραστηριότητα, την οικονοµία και την κοινωνική πρόνοια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία «Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19 ο αιώνα» (Τυπωθήτω, 2000) της Μαρία Κορασίδου, «Οι πρώτοι έµποροι των Αθηνών» (Φιλιππότης, 1999) του Γιάννη Καιροφύλα και «Η βιοµηχανική ζώνη του Πειραιά » (Πάντειο Πανεπιστήµιο, 1997) της Μαριάνθης Κοτέα, µε τα οποία επιδιώκεται η θεµατική προσέγγιση της πόλης του 19 ου αιώνα. Σε βιβλία όπως το «Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις. Από το 19 ο προς τον 20 ο αιώνα.» (Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Αθηναίων, 1999) του Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου και το «Βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι της Αθήνας Ι » (Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Αθηναίων, 2000) του Κώστα Χατζιώτη 3

4 διερευνάται η εξέλιξη θεσµών και σχέσεων στη διάρκεια του 19 ου και στην αυγή του 20 ου αιώνα, στοχεύοντας στη συσχέτισή τους µε τις σύγχρονες δοµές. Το θέµα των πρώτων Ολυµπιακών Αγώνων έχει καταστεί επίκαιρο εξαιτίας των επικείµενων Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. Στη σχετική βιβλιογραφία περιλαµβάνονται τα βιβλία «Ολυµπιακοί αγώνες από την Αθήνα του 1896 στην Αθήνα του 2004» (Παπαζήσης, 2003) της Ιωάννας Κουρελά, «Athens to Athens: The Official History of the Olympic Games and the IOC, » (Mainstream Publishing, 2003) του David Miller, «Αθήνα Οι πρώτοι Ολυµπιακοί αγώνες» (Ωκεανίδα, 2000) του Σαρλ Μωρράς και «Αθήνα Οι Ολυµπιακοί Αγώνες και το Φωτογραφικό Λεύκωµα του Άλµπερτ Μάγιερ» (Μουσείο Μπενάκη, 2003) της Μαρίας Ζαµενοπούλου, που επιδιώκουν τη νοητική σύνδεση των δύο Ολυµπιάδων της Αθήνας, έτσι ώστε να προβληθεί το «µεγάλο γεγονός» του Μάλιστα στο βιβλίο της Κουρελά επιχειρείται η αντιπαραβολή της Αθήνας του 1896 µε τη σηµερινή Αθήνα, επισηµαίνοντας ότι και η πρώτη Ολυµπιάδα συνοδεύτηκε από οικονοµική δυσχέρεια, που όµως τελικά οδήγησε σε ανάπτυξη της πόλης µετά τους αγώνες. Η τρίτη θεµατική ενότητα που διακρίνεται στην πρόσφατη βιβλιογραφία για τα πρώτα βήµατα της πρωτεύουσας αφορά στην οργάνωση της πόλης µέσω της νεοκλασικής πολεοδοµικής πρακτικής. Τα βιβλία «Creation of Modern Athens: Planning the Myth» (Cambridge University Press, 1999) της Eleni Bastea και «Αθήνα. Ένα όραµα του κλασικισµού» (Καπόν, 2001) του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενέτα αναπτύσσουν το σκεπτικό των επιλογών της εποχής που αποβλέπουν στη δηµιουργία αφ ενός µίας νέας πρωτεύουσας και αφ ετέρου µίας νέας εθνικής ταυτότητας, προκαλώντας αναπόφευκτα συγκρούσεις, αλλά και καθορίζοντας τη µελλοντική ανάπτυξη της Αθήνας. Επίσης, το πέρασµα της Αθήνας στη νεώτερη ιστορία σηµατοδοτείται από την κατασκευή σηµαντικών δηµόσιων κτιρίων, σύµφωνα µε τα διεθνή νεοκλασικά πρότυπα. Πρόκειται για κτίρια που συνδέθηκαν άµεσα µε πολιτειακούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσµούς, επηρεάζοντας συνολικά τη ζωή της πόλης. Η µεταµόρφωση της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα µέσω της αρχιτεκτονικής δηµόσιων κτιρίων αναλύεται εκτενώς στα κείµενα που περιέχονται στα βιβλία «Όταν κτιζόταν η Αθήνα. ηµόσια κτίρια 19 ου αι.» (Libro, 1999), σε επιµέλεια της Μάρως Καρδαµίτση-Αδάµη, «Ernst Ziller. Αναµνήσεις» (Libro, 1997) της Μάρως Καρδαµίτση-Αδάµη και της Αριστέας Παπανικολάου-Κρίστενσεν και «Ο Leo von Klenze στην Ελλάδα. Τεκµήρια για την νεοελληνική ιστοριογραφία» (Οδυσσέας, 2000) του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενέτα. Γενικότερα ζητήµατα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής θίγουν τα βιβλία «Αθηναϊκή αρχιτεκτονική » (Μέλισσα, 2003) του Μάνου Μπίρη και «Η Νεοκλασική Αθήνα του Παύλου Μυλωνά. Σχέδια Αποτυπώσεων » (Μουσείο Μπενάκη, 2000). Εκτός από την ανέγερση δηµόσιων κτιρίων, η αρχιτεκτονική της εποχής γίνεται ένα από τα κυριότερα µέσα για την προβολή της ανερχόµενης αστικής τάξης. Αυτή τη διάσταση της αρχιτεκτονικής πρακτικής εξετάζουν µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα τα βιβλία «Η σκάλα του Γάσπαρη. Η ιστορία ενός αθηναϊκού σπιτιού» (Λιβάνης, 2002) των Καµπούρογλου, Σταθάκη-Καλλέργη και Παπαγεωργίου-Βενέτα, «Η κατοικία Prokesch von Osten στην Αθήνα και οι διαδοχικές χρήσεις της ( )» (προµηθ. Σταµούλης, 1997) του ανιήλ Ορφανουδάκη και «Μεγάλη Βρετανία. Ένα ξενοδοχείο σύµβολο» (Κέρκυρα, 2003) του Αγγέλου Βλάχου. Προκειµένου ο αναγνώστης να αποκτήσει µία ολοκληρωµένη εικόνα της Αθήνας του 19 ου αιώνα, µία σειρά από φωτογραφικά λευκώµατα παρουσιάζουν φωτογραφίες της πόλης από παλιότερες εποχές ή σύγχρονες φωτογραφίες µε 4

5 κτίσµατα της εποχής εκείνης. Τα λευκώµατα «Η Αθήνα τότε και τώρα» (Ολκός, 2003), σε επιµέλεια της Μάρως Καρδαµίτση - Αδάµη και της Φανής Κωνσταντίνου, «Νεοκλασικά της Αθήνας και του Πειραιά» (Ολκός, 1999) του Στέλιου Σκοπελίτη και «Αθήνα Φωτογραφικές µαρτυρίες» (Μουσείο Μπενάκη, 2003), σε επιµέλεια της Φανής Κωνσταντίνου, επιτρέπουν στον Αθηναίο να συσχετίσει την εµπειρία του από τη σύγχρονη πόλη µε το παρελθόν της και να κατανοήσει τις αλλαγές που έχουν συµβεί στα χρόνια που πέρασαν. Νοσταλγία και ανασύνθεση του παρελθόντος Με περισσή νοσταλγία και ξυπνώντας αναµνήσεις από το παρελθόν παλιοί Αθηναίοι και Αθηναίες, µελετητές της ιστορίας ή λάτρεις της παλιάς Αθήνας επιδίδονται σε µία συστηµατική προσπάθεια αποτύπωσης στο χαρτί, µε ερασιτεχνικό ή επαγγελµατικό τρόπο, κάθε πληροφορίας που θα διατηρήσει ζωντανό στη µνήµη το παρελθόν της πόλης. Οι δεκαετίες που έχουν προηγηθεί είναι γεµάτες από σηµαντικά ιστορικά γεγονότα: δύο Παγκόσµιοι Πόλεµοι, η Μικρασιατική καταστροφή, ο εµφύλιος πόλεµος, η επτάχρονη δικτατορία. Ωστόσο, η πένα των συγγραφέων δεν ασχολείται µε ιστορικά και πολιτικά γεγονότα. Μένει µακριά από ζητήµατα που σχετίζονται µε τις κοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν. εν καταπιάνεται µε την οικονοµική ζωή της εποχής. Στόχος των συγγραφέων είναι να περισώσουν την εικόνα µίας πόλης και ενός τρόπου ζωής που έχει πια χαθεί. Η έκρηξη της εκδοτικής δραστηριότητας πάνω σε θέµατα από το παρελθόν της πρωτεύουσας συµβαίνει σήµερα, σε µία εποχή όπου η Αθήνα ακολουθεί µία ξέφρενη πορεία αλλαγών. Οι αναµνήσεις από τα παλιά τροφοδοτούν µε υλικό βιβλία όπως το «Αθηναϊκές αναµνήσεις» (Φιλιππότης, 2001) του Ισίδωρου Σάπηκα, το «Εν Αθήναις, κάποτε. Η πόλις και οι δρόµοι της διηγούνται την ιστορία τους» (Ελληνικά γράµµατα, 2000) του ιονυσίου Ηλιόπουλου και το «Αθηναϊκό ηµερολόγιο», (Φιλιππότης, 2001, 2002, 2003) του Γιάννη Καιροφύλα και του Στρατή Φιλιππότη. Τα βιβλία αυτά επικεντρώνονται στην παρουσίαση παλαιότερων απόψεων της πόλης, στην περιγραφή ιστορικών συνοικιών, πλατειών και δρόµων και στη διήγηση ανέκδοτων ιστοριών, ενώ γενικά διακρίνονται από µία νοσταλγική διάθεση για το παρελθόν. Αντίστοιχα, αναµνήσεις, ιστορικά στοιχεία και περιγραφές για το αστικό περιβάλλον, τις υποδοµές, τους ανθρώπους και τον τρόπο ζωής, παρουσιάζονται σε σειρά βιβλίων µε πεδίο αναφοράς συγκεκριµένες περιοχές της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια, ο Πολιτιστικός Οργανισµός του ήµου Αθηναίων έχει εκδώσει στα πλαίσια του κύκλου βιβλίων της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης, µεγάλο αριθµό βιβλίων πάνω σε περιοχές ή δρόµους της πόλης, όπως «Το Μεταξουργείο, Κολωνός Ακαδηµία Πλάτωνος. Γειτονιές της Παληάς Αθήνας» (1999) του Κώστα Χατζιώτη, «Το Παγκράτι και τα περί τον Ιλισσόν Κέντρα ιοικήσεως Πνεύµατος Υγείας» (1999) και «Ο ιστορικός Ιλισσός και η Παριλίσσια περιοχή» (1998) του Αναστάσιου Παππά, «Οδός Αιόλου. Ο δρόµος του Θεού των Ανέµων» (2002) του Γιάννη Λάµπρου. Πρόκειται για βιβλία τα οποία επιδιώκουν την «ανασύνθεση της µνήµης για την ιστορική µας πόλη» προκειµένου «να κατανοήσουµε, να σηµατοδοτήσουµε, να αγαπήσουµε και να ενδιαφερθούµε για το χώρο που ζούµε». Τα βιβλία αυτά αναφέρονται στην ιστορική εξέλιξη των περιοχών, για να καταλήξουν στις περισσότερες περιπτώσεις στην επισήµανση της «τραγικής υποβάθµισης» του αστικού περιβάλλοντος και κατ επέκταση της καθηµερινής ζωής. 5

6 Στον κύκλο βιβλίων της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης ανήκει και το βιβλίο του Ελευθέριου Σκιαδά «Οι συνοικίες των Αθηνών. Η πρώτη επίσηµη διαίρεση (1908)» (2001), το οποίο εµβαθύνει στο ρόλο των δηµοτικών αρχών τον προηγούµενο αιώνα, παρουσιάζει τις συνοικίες της πόλης, αναλύει στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσµό και δίνει πληροφορίες σχετικά µε τις ονοµασίες συνοικιών και δρόµων. Με τις ονοµασίες των δρόµων ασχολείται και το τρίτοµο έργο της Μάρως Βουγιούκα και του Βασίλη Μεγαρίδη µε τίτλο «Οδωνυµικά. Η σηµασία των ονοµάτων των οδών της Αθήνας» (1997), επίσης σε έκδοση του Πολιτιστικού Οργανισµού του ήµου Αθηναίων. Έργο των ίδιων συγγραφέων είναι και το βιβλίο «Οδωνυµικά του Πειραιά» (Φιλιππότης, 1996). Εκτός από το ήµο Αθηναίων, ανάλογες εκδόσεις έχουν υποστηρίξει και άλλοι ήµοι της Αθήνας, όπως για παράδειγµα ο ήµος άφνης και ο ήµος Μελισσίων, µε τα βιβλία «Από την αρχαία Αλωπεκή στη σηµερινή άφνη» (Πάραλος, 2002) των Ιωάννα Γεωργακοπούλου και Ζαχ. Σιγάλα-Σταθοπούλου και «Μελίσσια Αττικής. Ιστορία παράδοση - ζωή» ( ήµος Μελισσίων, 2002) της Ελένη Καραµήτρου-Κεχαγιά και του Σωτήριου Κεχαγιά αντίστοιχα. Στα βιβλία αυτά, πέρα από την εκτενή αναφορά στο παρελθόν της περιοχής, µελετώνται επίσης στοιχεία για τη σηµερινή κοινωνική δοµή, τις οικονοµικές δραστηριότητες και τις σύγχρονες υποδοµές. Στις πρόσφατες εκδόσεις για την Αθήνα συγκαταλέγονται αρκετά ακόµα βιβλία µε τοπικά θέµατα, που ατενίζουν µε νοσταλγία το παρελθόν, µιλούν για τη βίαιη «εισβολή» του σύγχρονου τρόπου ζωής στις παλιές συνοικίες και εκφράζουν τη δυσαρέσκεια των σηµερινών κατοίκων απέναντι στις αλλαγές που κατέστησαν «απρόσωπη» και «αβίωτη» την πόλη. Μερικά από τα βιβλία αυτά είναι το «Παλαιόν Πολύγωνον 19β» (1996) της Ελένης Τσίχλα-Μαρκοπούλου, το «Έτσι επιζήσαµε στον Αρδηττό» (Φιλιππότης, 1996) του Κοσµά Τσολάκου, το «Κυψέλη του χθες» (Φιλιππότης, 1997) της Μαίρης Παπανδρέου, το «Η ιστορία της συνοικίας του Ψυρρή» (Φιλιππότης, 2000) του Γιάννη Καιροφύλα, το «Ψυρρή. Η γειτονία των ηρώων» (Πατάκης, 2003) της Άρτεµις Σκουµπουρδή, το «Τα παιδικά µας χρόνια στην Πλάκα. Ένας περίπατος στην Πλάκα της δεκαετίας του 50» (Γράµµατα, 1998) του Θανάση Παπαϊωάννου, το «Αµπελόκηποι. Περίπατοι στις παλιές γειτονιές, κτίσµατα που χάθηκαν, άγνωστες ιστορίες και φωτογραφίες, πρόσωπα και οικογένειες» (Μικρός Ρωµηός, 1997) του Νικόλαου Παραδείση και το «Το Κολωνάκι πριν από την «άλωση»» (Αστερισµός, 2003) του Ζάχου Χατζηφωτίου. Συχνά, οι αναµνήσεις εστιάζουν σε συγκεκριµένη θεµατική ενότητα, όπως στην περίπτωση των βιβλίων «Η Γυµνάσιο Αθηνών» (Κέδρος, 2003) της Ρούλας Κοντογιάννη, «Καφενεία της παλιάς Αθήνας» (Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Αθηναίων, 2000) της Άρτεµις Σκουµπουρδή, «Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας» (Πατάκης, 2001) του Γιάννη Παπακώστα και «Βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι της Αθήνας» (Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Αθηναίων, 2001) του Κώστα Χατζιώτη. Οι παλιές καρτποστάλ αποτελούν σηµαντικά ντοκουµέντα για την ανασύνθεση του παλιότερου χαρακτήρα της Αθήνας. Τα βιβλία «Αθήνα από παλιά καρτποστάλ και φωτογραφίες » (προµηθ. Χριστάκης, 1996) και «Η Αθήνα µέσα από καρτ ποστάλ του παρελθόντος» (Σιδέρης, 2001) του Γιώργου Ιωάννου συγκεντρώνουν καρτποστάλ παλιότερων εποχών, στην παράθεση των οποίων διαπιστώνεται η σταδιακή µεταµόρφωση του αθηναϊκού χώρου. 6

7 Παράµετροι της µεταπολεµικής αστικής ανάπτυξης Η έντονη αστικοποίηση των µεταπολεµικών χρόνων οδήγησε στη σταδιακή γιγάντωση της Αθήνας. Οι παρεµβάσεις στο χώρο, για την κάλυψη των αναγκών που δηµιουργήθηκαν, είχαν σηµαντική επίδραση στο αστικό περιβάλλον. Ζητήµατα σχετικά µε το µεταπολεµικό πολεοδοµικό σχεδιασµό, τις ευκαιρίες που χάθηκαν και τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν αποτυπώνονται, µέσα από διαφορετικές οπτικές, στην πρόσφατη βιβλιογραφία για την πρωτεύουσα. Με τη συλλογή κειµένων «Αθήνα. οκιµές και θεωρήσεις» (1996) του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενέτα και την επιλογή κειµένων µε γενικό τίτλο «Αθηνών αγλάισµα. Εξέλιξη, προβλήµατα και µέλλον του Αθηναϊκού τοπίου» (1999) που επιµελήθηκε ο ίδιος συγγραφέας, εξετάζονται µία σειρά από ζητήµατα που αφορούν την ιστορία της πόλης και την εξέλιξη του αθηναϊκού τοπίου µέσα στους αιώνες. Στο βιβλίο «Αθήνα. οκιµές και θεωρήσεις» εκτίθενται ζητήµατα γύρω από τη διάσωση ιστορικών συνοικιών, τους σχεδιασµούς για την πόλη, το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το πολιτιστικό πάρκο της Αθήνας, το έργο του ηµήτρη Πικιώνη, αλλά και θέµατα που επιδιώκουν τη σύνδεση της σύγχρονης πόλης µε το παρελθόν της. Στον πρόλογο του Παπαγεωργίου-Βενέτα για το βιβλίο «Αθηνών αγλάισµα. Εξέλιξη, προβλήµατα και µέλλον του Αθηναϊκού τοπίου» επισηµαίνεται ότι «ατονούν στον κάτοικο οι προαιώνιοι δεσµοί που τον συνδέουν µε τις χθόνιες δυνάµεις και το φυσικό περίγυρο». Με το βιβλίο αυτό καλύπτονται θέµατα που σχετίζονται µε το ιστορικό τοπίο και τις επιπτώσεις της µεταπολεµικής αστικής ανάπτυξης στους χώρους πρασίνου του λεκανοπεδίου. Από την άλλη, το βιβλίο «Μοντέρνα αρχιτεκτονική και πολιτική της αστικής ανοικοδόµησης. Αθήνα » (ΕΜΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Παπαζήσης, 2003) του Χριστόφορου Σακελλαρόπουλου διερευνά τη σχέση της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής µε τις προδιαγραφές και τους οικοδοµικούς κανόνες που θεσµοθετούνται για τη νόµιµη αστική ανοικοδόµηση της Αθήνας από το 1945 έως το Συγκεκριµένα, µελετά τη σχέση αυτή µέσα από την καταγραφή και τον προσδιορισµό των οµοιοτήτων και των διαφορών που παρουσιάζουν οι ρυθµίσεις της προπολεµικής περιόδου µε εκείνες της άµεσης µεταπολεµικής. Τέλος, γενικές διαπιστώσεις, µεθοδολογικά ζητήµατα παρέµβασης, αλλά και συγκεκριµένες προτάσεις για το Εµπορικό Τρίγωνο της Αθήνας παρουσιάζονται στο βιβλίο «Εµπορικό τρίγωνο κέντρου Αθήνας» (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, 2000), προϊόν ερευνητικού προγράµµατος που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ. Σηµείο εκκίνησης για την έρευνα αποτελεί η αναγέννηση των κέντρων των πόλεων, µε την προσέλκυση επιχειρηµατικής δραστηριότητας και κοινωνικών και πολιτισµικών λειτουργιών, τάση που σηµειώνεται και στο κέντρο της Αθήνας. Πολιτικοί και πολιτική για την Αθήνα Τα τρέχοντα προβλήµατα, οι ακολουθούµενες πολιτικές, οι πρακτικές για τη βελτίωση της καθηµερινής ζωής και τα µελλοντικά οράµατα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την Αθήνα. Όµως ο ρόλος της Αθήνας και η θέση της στο χώρο τής προσδίδουν δυνατότητες και προοπτικές για το µέλλον που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις πολιτικές για την πόλη. Στο δηµόσιο διάλογο που αναπτύσσεται για τα παραπάνω ζητήµατα, µέσα από την πρόσφατη βιβλιογραφία, συµµετέχουν: 7

8 1. άµεσα εµπλεκόµενοι στα κοινά, είτε από κάποια θέση στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε ως µέλη κινήσεων πολιτών και τοπικών συλλόγων. 2. δηµόσιοι φορείς που αποβλέπουν στην προβολή του έργου τους. 3. επιστήµονες που µελετούν ζητήµατα πολεοδοµικών και χωροταξικών πολιτικών. Το βιβλίο της Άννας Φιλίνη «Για την Αθήνα» (Ιδεοκίνηση, 1998) συγκεντρώνει «κείµενα µάχης» για την υπεράσπιση ζητηµάτων που αφορούν το δηµόσιο χώρο, τον αστικό σχεδιασµό, τις αναπλάσεις περιοχών και τη διάσωση σηµαντικών κτιρίων. Τα πρακτικά των ηµερίδων «Οι πολεοδοµικές παρεµβάσεις στην Αθήνα» (2000), που διοργανώθηκε από την Αγωνιστική Αριστερή Οικολογική Συµπαράταξη για την Αθήνα, και «Πόλη και Περιβάλλον - Πειραιάς η πόλη µας...», που διοργανώθηκε από «Το Λιµάνι της Αγωνίας» το 2002, αναδεικνύουν ζητήµατα σχετικά µε την ακολουθούµενη κυκλοφοριακή πολιτική, την πολιτική αναβάθµισης περιοχών, το έργο Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και τα Ολυµπιακά έργα. Στο συλλογικό έργο «Ένα µέλλον για την Αθήνα» (Παπαζήσης, 2003) παρουσιάζονται ζητήµατα σχετικά µε την πολεοδοµική πρακτική, τους µηχανισµούς της διοίκησης και τις δυναµικές του χώρο. Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν συνεργασίας δηµόσιων φορέων και οργανισµών που έχουν άµεση εµπλοκή στο σχεδιασµό για το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας. Την προβολή του έργου συγκεκριµένων φορέων που αναµιγνύονται στο σχεδιασµό για την Αθήνα επιδιώκουν τα φωτογραφικά λευκώµατα «ΗΣΑΠ. 130 χρόνια µετά» (ΗΣΑΠ, 1999), µε στοιχεία για την ιστορία του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου, « Έξι χρόνια εικόνες της Αθήνας σε κίνηση» (ΕΑΧΑ, 2003), µε υλικό από τα έργα της εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, «Metro. Το µετρό της Αθήνας» (Κάουφµαν-Hatier, 1997), µε φωτογραφικό υλικό και κείµενα για τα έργα κατασκευής του µετρό, και «Και περνούσαν τα τραµ...» (προµηθ. Χριστάκης, 2003), σε επιµέλεια Σάκη Κουρουτζίδη, µε πληροφορίες για την ιστορία του τραµ, µε έµφαση στο ιστορικό και το σύγχρονο τραµ της Αθήνας. Ζητήµατα για το ευρωπαϊκό και διεθνές µέλλον της Αθήνας αναπτύσσονται στα βιβλία «Ο διεθνής ρόλος της Αθήνας. Σηµερινή κατάσταση και στρατηγική για την ανάπτυξή του» (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2001), προϊόν ερευνητικού προγράµµατος που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, «Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος. Η διερεύνηση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης» (Θεµέλιο, 2000) της Ελένης Ανδρικοπούλου και του Γρηγόρη Καυκαλά και «Επιστροφή στην Αθήνα. Πολεοδοµία και γεωπολιτική της ελληνικής πρωτεύουσας» (Εστία, 2001) του Γεώργιου-Στυλιανού Πρεβελάκη. Η έρευνα του Εργαστηρίου Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας επικεντρώνεται στο σηµερινό ρόλο της Αθήνας και στις µακροπρόθεσµες τάσεις για το διεθνή και εθνικό ρόλο της, παρουσιάζοντας τα δυνατά σενάρια για το µέλλον της πρωτεύουσας και τις απαραίτητες ενέργειες εφαρµογής για την προώθηση του διεθνούς ρόλου της. Στο έργο της Ανδρικοπούλου και του Καυκαλά διερευνάται εκτός των άλλων, ο διεθνής και µητροπολιτικός ρόλος της Αθήνας, µέσα από την ανάδειξη των προβληµάτων, των δυνατοτήτων και των προοπτικών ανάπτυξης του µητροπολιτικού χαρακτήρα της πόλης. Το βιβλίο του Πρεβελάκη, καλύπτει την ιστορία του πολεοδοµικού σχεδιασµού της Αθήνας, αναλύει τη σχέση µεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας, επισηµαίνει την ανάγκη ανανέωσης του συµβολικού ρόλου της Αθήνας σε εθνικό επίπεδο και προβάλλει την 8

9 πρόκληση για ενεργό συµµετοχή και αξιοποίηση των διεθνών δικτύων, προκειµένου να επιτευχθεί οικονοµική ανάπτυξη. Σε αρκετά διαφορετικό κλίµα απ όλα τα παραπάνω κινείται το βιβλίο του Βύρωνα Πολύδωρα «Η Μείζων Αθήνα» (Καστανιώτης, 2002) για την πολιτική γεωγραφία της πρωτεύουσας. Ο Πολύδωρας, κάνοντας µία σύντοµη ανασκόπηση στην ιστορία της πόλης από την αρχαιότητα ως τις µέρες µας, εστιάζει το ενδιαφέρον του στην πολιτική ταυτότητα των ήµων της πρωτεύουσας, αναλύοντας τα εκλογικά αποτελέσµατα από το 1958 µέχρι σήµερα. Εξερευνώντας την πόλη Η σύγχρονη Αθήνα έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις. Η αύξηση του µεγέθους της και του πληθυσµού της συµβαδίζει µε την αύξηση της πολυπλοκότητας του χώρου και των δραστηριοτήτων που συµβαίνουν σε αυτόν. Ο Αθηναίος ζει σε µία πόλη που δε γνωρίζει, σε µία πόλη που, πέρα από τα καθηµερινά προβλήµατα, του επιφυλάσσει και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Η Αθήνα είναι µία πόλη ανεξερεύνητη, µε µυστικές οµορφιές και πολλαπλές δυνατότητες για όλους τους κατοίκους. Βιβλία-οδηγοί αποκαλύπτουν στον κάτοικο και τον επισκέπτη το κρυµµένο πρόσωπο της πόλης, προτείνουν διαδροµές σε γνωστές και άγνωστες περιοχές, παρουσιάζουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της καθηµερινότητας, αποτελούν το «µίτο της Αριάδνης» στο λαβύρινθο της σύγχρονης µητρόπολης. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για βιβλία που αναζητούν ίχνη του παρελθόντος στο χώρο, παρακινούν τον αστικό περιηγητή να κινηθεί σε γειτονιές που διατηρούν σηµάδια παλιότερων εποχών και να επισκεφτεί ιστορικά µνηµεία της πόλης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία «Η Αθήνα σε 7 διαδροµές» (Ακρίτας, 2000) της Μαρίζας Ντεκάστρο, «Αθήνα. Ιστορία Μνηµεία Μουσεία» (Εκδοτική Αθηνών, 2000) της Κατερίνας Σέρβη, «Athens, Attica and the Megarid» (Routledge, 2001) του Hans Rupprecht Goette και «Υπόγεια Αθήνα; Η συνοµωσία ενός µύθου» (Genius loci, 2003) του Βασίλη Στάµου, που περιλαµβάνουν περιγραφή τόπων και κτιρίων, ιστορικές πληροφορίες και µύθους. Αρκετοί σύγχρονοι συγγραφείς και παιδαγωγοί προσανατολίζουν το συγγραφικό τους έργο στη γνωριµία των παιδιών µε την Αθήνα, τον πολιτισµό και την ιστορία της. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι οι παιδικοί οδηγοί «Αθήνα. Η πόλη µας άλλοτε και τώρα» (Ελληνικά γράµµατα, 2000) της Μαίρης Μιλλεούνη, «Αθήνα. Οδηγός για παιδιά» (Κέδρος, 2000) της Γιολάντας Χατζή, «Περπατώντας στην Αθήνα. Ένας οδηγός της πόλης για παιδιά» (Καλειδοσκόπιο, 1999) της Σχολής Χιλλ και «Η Αθήνα του Περικλή µε ξεναγό το Σωκράτη» (Τούµπης, 2003) της Christiana Leoni. Η παρουσίαση των πολλαπλών και συχνά άγνωστων δυνατοτήτων που προσφέρει η Αθήνα γίνεται και µε τους επονοµαζόµενους «οδηγούς της πόλης», που έχουν κυρίως διαφηµιστικό χαρακτήρα. Πρόκειται για περιοδικές εκδόσεις, που δίνουν πληροφορίες σχετικά µε δυνατότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας στην πόλη, όπως το περιοδικό Αθηνόραµα και Exodos. Στους οδηγούς αυτούς απαντάται συχνά η φράση «απόδραση στην πόλη», προβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες για απόκτηση νέων εµπειριών, µέσα σε ένα χώρο που έχει καταστεί συνώνυµος µε τη ρουτίνα της καθηµερινότητας. 9

10 Αστικές εικονογραφήσεις Εικόνες της πόλης µε τις οποίες µέχρι πρότινος απέφευγε να ασχοληθεί ο επίσηµος λόγος, αποτελούν πρώτη ύλη για σειρά εκδόσεων που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για εικονογραφικές προσεγγίσεις του αθηναϊκού αστικού τοπίου και των αθηναϊκών προαστίων, περιγραφικές αφηγήσεις των αστικών µορφών που συναντά κανείς στη σύγχρονη Αθήνα, µε µεγαλύτερη έµφαση σε µορφές που έχουν δηµιουργηθεί µε άτυπες διαδικασίες, εικόνες «της αστικοποίησης που κανείς δεν θέλει να τη βλέπει, ούτε να τη γνωρίζει», όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται στον κατάλογο «Αθήνα 2002: απόλυτος ρεαλισµός» (Futura, 2002) που εκδόθηκε µε αφορµή την 8 η ιεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε της Βενετίας. Η προσέγγιση της πόλης γίνεται µε πειραµατικό τρόπο που συνδυάζει αναγνώσεις της πόλης µέσα από διάφορες επιστήµες και τέχνες. Τα βιβλία «Χωρίς όρια. Οι αχανείς εκτάσεις των Αθηναϊκών προαστίων» (Futura, 2003) του Νίκου Καζέρου και του Παύλου Λέφα και «Η πόλη χωρίς το έξω» (Futura, 2000) του Richard Scoffier µας µεταφέρουν στα προάστια της Αθήνας, αποτυπώνοντας το νέο τρόπο ζωής και τον πολιτισµό που έχει προκύψει από την αχαλίνωτη επέκταση της πρωτεύουσας πέρα από τον ιστορικό της πυρήνα, και επεξεργάζονται την πολεοδοµική πραγµατικότητα της αθηναϊκής περιφέρειας, η οποία φαίνεται να αρνείται την τάξη, τον προγραµµατισµό και την εξουσία. Τις καταβολές του ελληνικού αστικού τοπίου, µε συχνές αναφορές στην Αθήνα, µελετά το βιβλίο «Η σύγχρονη (ελληνική) πόλη» (Metapolis Press, 2001), σε επιµέλεια Γιώργου Σηµαιοφορίδη και Γιάννη Ασωπού. Τα κείµενα που περιλαµβάνονται στην έκδοση αυτή ερµηνεύουν «τις καταστάσεις απροσδιοριστίας, που φαίνεται να στοιχειοθετούν τη διαφορά αλλά, ταυτοχρόνως, και την πρόκληση, µέσα στο νέο µεταπολεµικό τοπίο» των ελληνικών πόλεων. Μία εικονογραφική αποτύπωση, µέσα από καθηµερινές εµπειρίες από το κέντρο της Αθήνας, κάνει και ο Φίλιππος Φιλίππου µε το βιβλίο «Οµόνοια Ταξίδι στον οµφαλό της γης» (Άγρα, 2000). Ο Φιλίππου περιπλανάται στην καρδιά της πόλης, σηµείο κοµβικό, πέρασµα και καταφύγιο Αθηναίων, επαρχιωτών, τουριστών, µεταναστών, προσφύγων και αναξιοπαθούντων, που έχει υποστεί αλλεπάλληλες επεµβάσεις, και µιλά για την ιστορία, τα τοπόσηµα και τους ανθρώπους. Με µία παραπλήσια οπτική, ο Όθωνας Τσουνάκος, µε το φωτογραφικό λεύκωµα «Αθήνα µου, εµείς εδώ θα µείνουµε, εδώ...» (Ηλιοτρόπιο, 2003) κάνει «µία απλή βόλτα στο πληθωρικό και ασούµπαλο «χωριό» µας, που κλήθηκε να επωµιστεί τον τρέχοντα εθνικό στόχο και τώρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο ποικίλων ειδικών, που ανακάλυψαν ξαφνικά την ύπαρξή του και ανέλαβαν να του κάνουν ένα βιαστικό λίφτινγκ, µε στόχο λέει- να το αναβαθµίσουν». Αθηναίοι Η περιγραφή της πόλης µέσα από τα βιβλία δεν στέκεται µόνο στην ανάλυση των υλικών σωµάτων που την αποτελούν. Εάν η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισµός, αυτό το οφείλει στους κατοίκους της, οι οποίοι είναι πάντα πρωταγωνιστές στο χώρο και στο χρόνο. Οι κάτοικοι της Αθήνας, αυτοί που έφυγαν 10

11 και αυτοί που σήµερα ζουν στην πόλη, συνιστούν αντικείµενο προς µελέτη για συγγραφείς και ερευνητές. Με αναφορές στην κοινωνική δοµή της Αθήνας του παρελθόντος, τα βιβλία «100 και... γραφικοί τύποι της παλιάς Αθήνας» (Συλλογές, 1999) του Χαριλάου Πατέρα και «Φυσιογνωµίες και λαϊκοί τύποι της παλιάς Αθήνας» (Βασδέκης, 2003) του Βελλιανίτη σκιαγραφούν το κοινωνικό περιβάλλον παλιότερων εποχών. Αντίστοιχα, ο Γιάννης Καιροφύλας, µε το βιβλίο του «Τα µεγάλα τζάκια της Αθήνας» (Φιλιππότης, 2003), µελετά τις αλλαγές στην κοινωνική ζωή της Αθήνας από τα προ του Όθωνα χρόνια της Αντιβασιλείας, φτάνοντας µέχρι τη δεκαετία του Με αναφορές στη δοµή της σύγχρονης κοινωνίας, τα βιβλία «Το πορτραίτο µίας διαπολιτισµικής σχέσης. Κρυσταλλώσεις, ρήγµατα, ανασκευές» (Πλέθρον, 1998) της Μαρίνας Πετρονώτη, «Οι Τσιγγάνοι στην πόλη. Μεγαλώνοντας στην Αγία Βαρβάρα» (Καστανιώτη,1998) της Άννας Λυδάκη και «Στη σκιά του Ιερού Βράχου. Τόπος και µνήµη στα Αναφιώτικα» (Ελληνικά γράµµατα, 2001) της Ρωξάνης Καυτατζόγλου, επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού και στη σχέση τους µε την πόλη. Η Πετρονώτη, µέσα από µία ανθρωπολογική προσέγγιση, αναζητά τις διαδικασίες µε τις οποίες οι Ερυθραίοι εντάσσονται στην αθηναϊκή κοινωνία µε σκοπό να αναδείξει τις ιδιαίτερες στρατηγικές, µέσω των οποίων µετασχηµατίζουν την περιθωριακότητά τους σε αυτάρκεια και δεσµούς αµοιβαιότητας. Η Λυδάκη µελετά την παράδοση των Τσιγγάνων και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή ενσωµατώνεται στην καθηµερινή ζωή. Η Καυτατζόγλου διερευνά την εξέλιξη στο χρόνο της σχέσης που αναπτύχθηκε ανάµεσα στην κοινότητα των µεταναστών που εγκαταστάθηκε στους πρόποδες της Ακρόπολης και το περιβάλλον υποδοχής της, καταλήγοντας στην αναγνώριση του χώρου ως κοινωνικό προϊόν, που επενδύεται µε πολλαπλές και διαφορετικές σηµασίες, οι οποίες και αποτελούν αντικείµενο διαρκούς διαπραγµάτευσης. Η Αθήνα των τεχνών Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες και δηµιουργοί εµπνέονται σε µεγάλο βαθµό από την πόλη και συχνά επιδιώκουν να επηρεάσουν τη λειτουργία της είτε άµεσα, µε υπαίθριες εικαστικές συνθέσεις, είτε έµµεσα, µεταδίδοντας στο κοινό, µε διάφορα µέσα, τη δική τους αντίληψη για το χώρο. εν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι στις πρόσφατες εκδόσεις περιλαµβάνονται βιβλία που παρακολουθούν την διαδροµή των τεχνών µέσα στην πόλη, αλλά και τη διαδροµή της πόλης µέσα από τις τέχνες. Το βιβλίο της Ζέττας Αντωνοπούλου «Τα γλυπτά της Αθήνας. Υπαίθρια γλυπτική » (Ποταµός, 2003) συµβάλλει στη µελέτη της νεότερης ελληνικής τέχνης µέσα από τη µελέτη των έργων γλυπτικής που φιλοξενούνται στους υπαίθριους χώρους της Αθήνας. Στο βιβλίο «Κινηµατογραφηµένες πόλεις. Η πόλη στον κινηµατογράφο και τη λογοτεχνία» (Πατάκης, 2002) της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου ο Χρήστος Βακαλόπουλος και η Χρυσάνθη Σωτηροπούλου γράφουν για την Αθήνα µέσα στον κινηµατογράφο. Πιο συγκεκριµένα, ο Βακαλόπουλος στο κείµενο µε τίτλο «Η Αθήνα στον κινηµατογράφο Έτος µηδέν» επισηµαίνει ότι στις δεκαετίες του 60 και του 70 αποφεύγεται συστηµατικά η παρουσίαση της Αθήνας στις κινηµατογραφικές ταινίες, ενώ η Σωτηροπούλου, στο κείµενο µε τίτλο «Αθήνα, µία 11

12 πόλη που αλλάζει», αντιµετωπίζει τον κινηµατογράφο ως µία πηγή γνωριµίας του σύγχρονου ανθρώπου µε την Αθήνα. Μεγάλος αριθµός εκδόσεων παρουσιάζουν προσωπικές προσεγγίσεις της Αθήνας µέσα από το φωτογραφικό φακό, όπως τα λευκώµατα «Αττική. Αγγελικό και µαύρο φως» (Ίνδικτος, 1998) του Κώστα Ορδόλη, «Ο ίσκιος της Αθήνας Shadows of Athens» (Ποταµός, 2002) του Μάνου Ελευθερίου, «Αθήνα Φωτογραφικές όψεις και απόψεις» (Μουσείο Μπενάκη, 2001), προϊόν συνεργασίας του Μουσείου Μπενάκη µε το Φωτογραφικό Κύκλο, και «Αθήνα Panorama Athens» (Ζαρζώνης, 2003) του Γιώργου και του Γιάννη Ζαρζώνη. Λογοτεχνία της πόλης Το 1988, η Λίζυ Τσιριµώκου, στο βιβλίο της «Λογοτεχνία της πόλης» (Λωτός, 1988), επισηµαίνει σχετικά µε τον όρο «λογοτεχνία της πόλης» ότι «η ιδιοµορφία αυτής της τοπογραφικά προσδιορισµένης λογοτεχνίας έγκειται κυρίως στη θεµατική εστίαση: όχι µόνο το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαδραµατίζονται οι περιπέτειες των πλασµατικών ηρώων είναι αστικό (του άστεως), αλλά πολύ συχνά τα πρόσωπα υποχωρούν, µετατοπίζονται σε δεύτερο πλάνο ή και εκτοπίζονται εντελώς από την πρωταγωνιστική αδηφαγία της πόλης». Η «λογοτεχνία της πόλης» παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην πόλη και αντλεί από εκεί τα θέµατά της. Συναλλάσσεται µε τον κοινωνικό χώρο και τον µεταγράφει σε «τέχνη». Γίνεται µάρτυρας των αλλαγών στην καθηµερινή ζωή, στις συνήθειες, στις σχέσεις των ανθρώπων, αλλά και στη φυσιογνωµία και τη λειτουργία της πόλης. Η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία δεν έχει µείνει ανεπηρέαστη από τις αλλαγές στην πρωτεύουσα. Η συνθετότητα και ο πλούτος των δοµών της Αθήνας αποτελεί τροφή για τους λογοτέχνες, που µέσα από µυθιστορήµατα και διηγήµατα δίνουν τη δική τους εικόνα για την ελληνική µητρόπολη 2. Η Αθήνα, στο µυθιστόρηµα της Ελιάνας Χουρµουζιάδου «Η ιδιαιτέρα» (Κέδρος, 1998), είναι µία εχθρική πόλη που επιτίθεται καθηµερινά στους κατοίκους της, ενώ για την Έρση Σωτηροπούλου, στο µυθιστόρηµα «Ζιγκ-ζαγκ τις νεραντζιές» (Κέδρος, 1999), η Αθήνα είναι κάτι το εντελώς περιθωριακό και αδιάφορο. Στο µυθιστόρηµα του Γιώργου Γιατροµανωλάκη «Στην κοιλάδα των Αθηνών» (Κέδρος, 2000), η ανεξέλεγκτη πόλη οδηγεί σε καταστάσεις που ανήκουν στη σφαίρα του φαντασιακού. Τα µυθιστορήµατα του Θανάση Χειµωνά «Σπασµένα ελληνικά» (Κέδρος, 2000) και «Ανεξιχνίαστη ψυχή» (Πατάκης, 2003) διερευνούν τις προσωπικές επιδιώξεις, τα όνειρα και τα πάθη καθηµερινών ανθρώπων της πόλης. Και στα δύο µυθιστορήµατα, το ενδιαφέρον του Χειµωνά επικεντρώνεται σε «ετερογενείς σχέσεις» -ο έρωτας του Μιχάλη για µία ελληνοαλβανίδα και ο γάµος της νεαρής Μαρίας µε ένα µεγαλοαστό γιατρό- και στο περιβάλλον που διαµορφώνεται γύρω από αυτές, παρουσιάζοντας όψεις της σύγχρονης Αθήνας που υπάρχουν ερήµην µας. Σε αντίστοιχο πνεύµα, ο Χρίστος εσύλλας, µε το µυθιστόρηµα «Ο Τάκης σταµάτησε στο Κολωνάκι» (Πατάκης, 2000), επισηµαίνει εσωτερικές αντιθέσεις στην κοινωνία της Αθήνας, µέσα από την ιστορία ενός νέου από τις δυτικές συνοικίες που προσπαθεί να µπει στους υψηλούς αθηναϊκούς κύκλους. Οι ιδιοτροπίες των Αθηναίων, τα ενδιαφέροντα επιµέρους οµάδων και το πολυεθνικό περιβάλλον διαµορφώνουν το γενικό πλαίσιο για το µυθιστόρηµα του Άρη Σφακιανάκη «Μπέιµπι Σίτινγκ» (Κέδρος, 2002), ενώ στο µυθιστόρηµα «Έναν espresso παρακαλώ» (Ιωλκός, 2003) του ιονύση Βαλλιανάτου ξετυλίγονται σε ένα 12

13 µπαρ της Αθήνας τα προσωπικά συναισθήµατα µίας σειράς ανθρώπων καθηµερινών, του περιθωρίου, της διπλανής πόρτας, γνωστών και αγνώστων. Η συλλογή διηγηµάτων «Η βραδυπορία του Καλού» (Πατάκης, 2001) του Σωτήρη ηµητρίου είναι µία απαισιόδοξη µατιά της πραγµατικότητας µέσα από τα µάτια των απογοητευµένων κατοίκων αυτής της πόλης. Στον ίδιο συγγραφέα ανήκει και η συλλογή διηγηµάτων «Η φλέβα του Λαιµού» (Πατάκης, 1999) µε πρωταγωνιστές µοναχικούς ανθρώπους της Αθήνας. Ο «λυσσαλέος παρατηρητής», όπως αυτοχαρακτηρίζεται ο Μισέλ Φάις, στο έργο του «Η πόλη στα γόνατα» (Πατάκης, 2002), µε ελεύθερο µονόλογο και φωτογραφίες, παρουσιάζει την αθλιότητα της Αθήνας, «τα κόπρανα ενός ευτυχισµένου σκύλου, τα ιµάτια ενός λιντσαρισµένου, το ουρλιαχτό ενός σεραφείµ των σκουπιδιών.» Σε ένα τοπίο το οποίο έχει µάλλον υποχωρήσει τις τελευταίες δεκαετίες από την ελληνική πεζογραφία, στο τοπίο των πολιτικών και των κοινωνικών ζυµώσεων, επιστρέφουν η Αµάντα Μιχαλοπούλου, ο Μένης Κουµανταρέας και ο Γεράσιµος ενδρινός. Η Μιχαλοπούλου, στο µυθιστόρηµα «Γιατί σκότωσα την καλύτερή µου φίλη» (Καστανιώτης, 2003), ταλαντευόµενη ανάµεσα στα οράµατα της δεκαετίας του 70 και στη σύγχρονη πραγµατικότητα, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το παρόν είναι δίχως νόηµα. Αντίστοιχα, ο Κουµανταρέας µε το έργο του «ύο φορές Έλληνας» (Κέδρος, 2001), παρακολουθεί, µέσα από συγκεκριµένα πρόσωπα, τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις των µεταπολεµικών χρόνων, έχοντας διαρκώς στο φόντο την Αθήνα. Ο ενδρινός, στις «Απέραντες συνοικίες» (Κέδρος, 2001), περιγράφει τη ζωή εφήβων στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας και στο Θριάσιο Πεδίο στα µεταπολεµικά χρόνια, τη ζωή ανθρώπων «χαµένων µετά την προσφυγιά στην εσωτερική µετανάστευση». Η συλλογή διηγηµάτων «Αθήνα, διαδροµές και στάσεις» (Πατάκης, 1999) µε προλόγους του ηµήτρη Φιλιππίδη, του Νίκου Μπακουνάκη και του Α. Σχινά και διηγήµατα των Μάνου Κοντολέωντα, Γιάννη Κοντού, Γιώργου Μανιώτη, Γιάννη Ξανθούλη, Νίκου Παπανδρέου, Βαγγέλη Ραυτόπουλου, Γιώργου Σκαµπαρδώνη, Σώτης Τριανταφύλλου και Ευγενίας Φακίνου δίνει µία πολύπλευρη εικόνα της σύγχρονης Αθήνας. Στις «διαδροµές» και τις «στάσεις» στην Αθήνα θα βρούµε «σιδηροδροµικούς σταθµούς, τους νέους ζητιάνους, τους µετανάστες, τους «παλαιούς» δρόµους του ιστορικού κέντρου, τους πορνοκινηµατογράφους, τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο, τα καφενεία, το νέο χρήµα της πόλης, ένα παράδοξο και ταυτόχρονα εφιαλτικό ηλιόλουστο γκρίζο, που εναλλάσσεται µε το χρώµα της νύχτας». Μία άλλη συλλογή διηγηµάτων, «Η Αθήνα τη νύχτα» (Περίπλους) βρίσκεται υπό έκδοση και περιλαµβάνει ιστορίες των Θωµά Σκάσση, Χρήστου Χρυσόπουλου, Νένης Ευθυµιάδη, Θεοφανώς Καλογιάννη, Χρήστου Χωµενίδη, Αλέξη Σταµάτη, Άρη Σφακιανάκη, Μανίνας Ζουµπουλάκη, Θεόδωρου Γρηγοριάδη και Βασιλικής Κάππα «για την πολυσυζητηµένη πρωτεύουσά µας». Αθήνα: επίκαιρη όσο ποτέ Η καθηµερινή µεταµόρφωση της πρωτεύουσας είναι µία πραγµατικότητα που ξαφνιάζει διαρκώς τους Αθηναίους. Ο σχεδόν ασυγκράτητος µετασχηµατισµός αρκετών περιοχών, η διεθνοποίηση της εικόνας της Αθήνας, οι εσωτερικές αντιθέσεις, το παλιό και το καινούριο, γίνονται τροφή για τον περιοδικό τύπο, ο οποίος προβάλλει την Αθήνα µε αφιερώµατα («Αθήνα, Μητρόπολις 04», Elite by Nitro, εκέµβριος 2003 και «Αφιέρωµα στην Αθήνα», Hightlights #6, Σεπτέµβριος 2003). Η σκοπιά είναι κάθε φορά διαφορετική. Ωστόσο όλα οδηγούν στην άποψη ότι 13

14 η Αθήνα αλλάζει. Με κοµµένη την ανάσα οι κάτοικοι της πόλης γίνονται µάρτυρες µίας κοσµογονίας χωρίς προηγούµενο. Η προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες κυριαρχεί στη συζήτηση για την Αθήνα, άλλοτε πλαισιωµένη µε ενθουσιασµό και άλλοτε µε προβληµατισµό για την επόµενη µέρα. Γυαλιστερά εξώφυλλα και λαµπερές φωτογραφίες προβάλλουν την πόλη που το καλοκαίρι του 2004 θα γίνει «το κέντρο του κόσµου». Ο πυρετός της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων, τα µεγάλα έργα υποδοµής, η έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, αλλά και οι εκτιµήσεις για την ανάδειξη της πρωτεύουσας σε διεθνές κέντρο επιχειρήσεων, δίνουν άφθονο υλικό για τα περιοδικά που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Ο προβληµατισµός σχετικά µε τη µετα-ολυµπιακή εποχή αναπτύσσεται κυρίως στο αφιέρωµα του περιοδικού Αρχιτέκτονες µε θέµα «Αθήνα » (Μάιος-Ιούνιος 2003), στο οποίο µεταξύ άλλων εξετάζονται η στρατηγική µετά τους Αγώνες και οι επιπτώσεις των Ολυµπιακών έργων στην πόλη. Άλλου τύπου προβληµατισµός αναπτύσσεται στο αφιέρωµα «Η Αθήνα» (Νοέµβριος εκέµβριος 2001) του λογοτεχνικού περιοδικού Η Λέξη, όπου οι αναµνήσεις των συγγραφέων από παλιότερες εποχές πλέκονται µε τα συναισθήµατα και φαντασιώσεις για τη σύγχρονη Αθήνα, µε ύφος άλλοτε κυνικό για όσα συµβαίνουν σήµερα, και άλλοτε νοσταλγικό για όσα έχουν προηγηθεί. Απολογισµός Η ιστορία της πόλης κυριαρχεί στο δηµόσιο διάλογο για την Αθήνα, όπως αυτός συµπυκνώνεται στις πρόσφατες εκδόσεις βιβλίων. Μεγαλύτερη µάλιστα έµφαση δίνεται στην Κλασική Εποχή και το 19 ο αιώνα. Η Κλασική Αθήνα είναι το αιώνιο σύµβολο του δυτικού πολιτισµού. Από την άλλη πλευρά, ο 19 ος αιώνας σηµατοδοτείται από επιλογές που θα καθορίσουν τη µετέπειτα πορεία της πόλης. Σήµερα, οι επιλογές αυτές αναθεωρούνται, καθώς η πρωτεύουσα συνταράσσεται από κοσµογονικές αλλαγές που την οδηγούν στη νέα εποχή της παγκοσµιοποίησης. Οι αλλαγές αυτές, αλλαγές στην κοινωνία, την οικονοµία και τη φυσιογνωµία της Αθήνας, τροφοδοτούν µε πλούσιο υλικό τους συγγραφείς, οι οποίοι είτε αποτυπώνουν µε µανία τα σηµάδια της πόλης που χάνεται, είτε υποδέχονται µε παιάνες τη µητρόπολη που γεννιέται, είτε παρουσιάζουν τις αντιθέσεις που προκύπτουν µέσα από τις διαδικασίες µετασχηµατισµού της πρωτεύουσας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι µηχανισµοί των αλλαγών µένουν ανέπαφοι από τη συγγραφική πένα, η οποία αρκείται στην προσέγγιση της φαινοµενικής έκφρασης των αλλαγών. Σηµειώσεις: 1. Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε για τη συγγραφή του σηµειώµατος αυτού προέρχεται από βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία, καθώς και από τις ιστοσελίδες και 2. Σηµαντική πηγή πληροφοριών πάνω στην πρόσφατη λογοτεχνία για την Αθήνα στάθηκαν τα άρθρα του ηµήτρη Φιλιππίδη «Η Αθήνα στην πρόσφατη βιβλιογραφία» (2/5/2003) και «Η περιθωριακή Αθήνα στην πρόσφατη βιβλιογραφία» (5/9/2003) από τη Βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας. 14

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικά ΔΩΡΑ για τις γιορτές που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά!

επιχειρηματικά ΔΩΡΑ για τις γιορτές που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά! για τις γιορτές επιχειρηματικά ΔΩΡΑ που κερδίζουν τις εντυπώσεις! Ποιοτικά, κομψά, πρωτότυπα, πρακτικά! εμείς, κατεβάσαμε τις τιμές εσείς, κάντε δώρα που ανεβάζουν το κύρος σας δείτε αναλυτικά Φωτιζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 213 041 74 68 ή 6951097670 FAX: 210 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 16/11/2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παρασκευή 12/5 - Κυριακή 28/5 Ώρες: Kαθημερινά 18:00-22:30 Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00 Κυριακή: 10:00-14:00 & 18:00-22:30 Έκθεση σπάνιων βιβλίων και φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διάρθρωση των µαθηµάτων της δ/νσης φωτογραφίας, αποτελείται από οκτώ θεµατικές ενότητες: οι δύο, αφορούν ζητήµατα της στατικής/καλλιτεχνικής-φωτογραφίας (still-photography)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χριστίνα Βέικου Ενδεικτικό παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θανάσης Βαλτινός «Η καλή μέρα απ το πρωί φαίνεται» Από το έργο Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «Ο Πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας». «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS

INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS INTERNATIONAL MASTERCLASS SERIES 2010 PATRICK ZACHMANN 31 MAY - 4 JUNE 2010 ATHENS Patrick Zachmann Ο Patrick Zachmann εργάζεται ως freelance φωτογράφος από το 1976 και αποτελεί μέλος του πρακτορείου Magnum

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι αρχιτέκτονες της Δωδεκανήσου και οι αρχιτέκτονες του Νομού Μούγλων της Τουρκίας (ακριβώς απέναντι από τα Δωδεκάνησα) οργανώνουν κάθε χρόνο τριήμερες συναντήσεις. Οι συναντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Κατιάννα Μίχα Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο τύπου Ο λόγος στους συγγραφείς Masterclasses Λέσχη Ανάγνωσης Παρουσιάσεις βιβλίων καλλιτεχνική περίοδος 2011-2012

δελτίο τύπου Ο λόγος στους συγγραφείς Masterclasses Λέσχη Ανάγνωσης Παρουσιάσεις βιβλίων καλλιτεχνική περίοδος 2011-2012 Ο λόγος στους συγγραφείς Masterclasses Λέσχη Ανάγνωσης Παρουσιάσεις βιβλίων Το 104 Κέντρο Λόγου & Τέχνης των Εκδόσεων Καστανιώτη αφουγκράζεται την ανάγκη για επικοινωνία και δηµιουργεί έναν πυρήνα όπου

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. Ο συγγραφέας στο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ένα συνοριακό σταθμό

Σ ένα συνοριακό σταθμό Σ ένα συνοριακό σταθμό - Αντώνη Σαμαράκη Σχεδιασμός πρότασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας Προβάλλονται εικόνες σχετικές με σταθμούς και τρένα με μουσική υπόκρουση και

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Κεσσανλής Από την ύλη στην εικόνα

Νίκος Κεσσανλής Από την ύλη στην εικόνα Νίκος Κεσσανλής Από την ύλη στην εικόνα ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ημερολόγιο Εικόνες της πόλης στον χρόν ο 2014 Υποδοχή επισήμων κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αρχές 60 - αρχείο Πιτούλη σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 2 33 1 635 32 30 073 FAX: 2 33 11 33 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 4/3/20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» Αθανασία Σκουρτανιώτη, Φιλόλογος- Νηπιαγωγός, Δήμος Καλλιθέας Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Μουσείο Σχολείο Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Με τον όρο εκπαιδευτική μουσειοσκευή ονομάζουμε μια «βαλίτσα» που περιέχει ένα σύνολο από ποικίλα υλικά, τα οποία έχουν επιλεχθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Για την σχολική χρονιά 2014-2015 πραγματοποιούνται τα κάτωθι προγράμματα : Α) ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γερμανικού και Μυλλέρου Μεταξουργείο Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη»

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» από το Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης της /νσης Εποπτείας ΝΠ ήμου Αμαρουσίου σε συνεργασία με τη Future

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη Το Ίδρυμα Θρακικής

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 Άφιξη των εταίρων κλιμακωτά στη διάρκεια της ημέρας. Παραλαβή και εγκατάσταση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MASTERCLASS-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMICS, με θεματικό αντικείμενο που αφορά στην Δικτύωση και Νησιωτικότητα. Ημερομηνία: 25-27 ΜΑΙΟΥ 2015, www.etal-sa.gr.- www.nissonart.com.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Press Release June, 2013 1

Press Release June, 2013 1 1 Αυτό το καλοκαίρι, το νησί της Σάµου φιλοξενεί ένα σηµαντικό γεγονός του παγκόσµιου καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Από τις 20 Ιουλίου, η παραθαλάσσια κωµόπολη του Πυθαγορείου θα αποτελέσει το επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2011. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2011. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2011 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το ταξίδι του Ευηνίωνα Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Καρδαμύλης

ποδράσηη Το ταξίδι του Ευηνίωνα Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Καρδαμύλης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας Γυμνάσιο Καρδαμύλης Το ταξίδι του Ευηνίωνα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Συντήρηση και αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου 15.000,00 2 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα πάντα μπορεί

Η Ελλάδα πάντα μπορεί Dr ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΑΨΑ Η Ελλάδα πάντα μπορεί Αθήνα 1896. Oι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Τύπος της εποχής «Σήμανε αυλέ την έναρξη...!» Κέντρο Μεσογειακού & Νησιωτικού Πολιτισμού «Μεσόνησος» ΑΘΗΝΑ 2012 Η Ελλάδα πάντα

Διαβάστε περισσότερα