1 st Greek Scientific Congress on Dance & Music.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 st Greek Scientific Congress on Dance & Music. www.elepex.gr"

Transcript

1 1 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χορού και Μουσικής 1 st Greek Scientific Congress on Dance & Music Ο Λυτρωτικός Χαρακτήρας του Πόνου στο Ποντιακό και Μικρασιατικό Τραγούδι Σ. Τσιτσίγκος Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το θέµα, που εν συντοµία θα προσπαθήσω να αναπτύξω, συνδέει τα δύο βασικά συναισθήµατα του ανθρώπου, τη χαρά µε τη λύπη και τούτο, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο πυρήνας τού ποντιακού και µικρασιάτικου τραγουδιού, σε ένα τουλάχιστον µεγάλο µέρος του, είναι ακριβώς ο πόνος. Ο- πωσδήποτε, ο πόνος και η οδύνη δεν είναι άγνωστα σε κάθε ανθρώπινο πολιτισµό, ό- πως, βέβαια, δεν είναι άγνωστα και στη θρησκεία. Αφού πρώτα αναφερθώ στην ύ- παρξη θετικο-αρνητικής σχέσης θρησκείας και πολιτισµού γενικά, ακολούθως θα επιχειρήσω να οριοθετήσω θρησκειοψυχολογικά τα δυο αυτά µεγέθη. Τέλος, θα εξετάσω τον χαρακτήρα τού ποντιακού και µικρασιάτικου τραγουδιού, επισηµαίνοντας τα ψυχολογικά, πνευµατικά και θρησκευτικά του στοιχεία. Αν θεωρήσουµε το Υπερβατικό (υπό την ευρύτερη έννοια) ως το κέντρο των πολιτιστικών αξιών 1, το θρησκευτικό βίωµα συναρπάζει ασφαλώς όλες τις ψυχοσωµατικές δυνάµεις τού ανθρώπου. Αλλ, εφόσον το Θείο είναι έµφυτο στον άνθρωπο, άρα και η αισθητική έκφραση του πολιτισµού περιέχει αυτό το Υπερβατικό. Για τον ρόλο τού Ιερού στην Τέχνη έχουν γραφεί πολλά 2. Όντως, κάθε πολιτισµός, αρχίζοντας από τους αρχαϊκούς, όχι µόνο αποτυπώνει την αίσθηση του Ιερού στα σύµβολα, την Τέχνη και την καθηµερινή ζωή 3, αλλά και ταυτίζεται µε την κάθε πνευµατική δηµιουργία, δηλ. την κουλτούρα. Κουλτούρα, από τη λατινική λέξη cultio που σηµαίνει «λατρεία», δηλ. εξ-ηµέρωση και καλλιέργεια 4, ονοµάζουµε το σύνολο της πνευµατικής Παράδοσης και δηµιουργίας ενός λαού 5.

2 Σ. Τσιτσίγκος - 1 ο Πανελλήνιο Επιστ. Συν. Χορού & Μουσικής, Η βαθύτερη πηγή κάθε Θρησκείας δεν είναι ο φόβος, όπως συνήθως ακούγεται, αλλ ο Θείος έρως, δηλ. η ανθρώπινη νοσταλγία τού Απόλυτου και Αιώνιου. Έτσι, γεννιούνται οι πολιτισµοί τής αγάπης. Και µε αυτήν την έννοια, η θρησκεία εκπολιτίζει: «Ο άνθρωπος είναι δηµιουργικός, µόνο εφόσον είναι θρησκευτικός», έλεγε ο Goethe. Απ εδώ έχουν την αρχή τους όλα τα µεγαλουργήµατα του ευρωπαϊκού ιαφωτισµού και της Αναγέννησης, στα οποία πρωτοστάτησαν, βέβαια, οι δυτικοί Χριστιανοί Μοναχοί 6. Από την άλλη µεριά, όλοι οι πολιτισµοί παρουσιάζουν µεταξύ τους κάποια συγγένεια όχι µόνο ως προς τη δοµή, αλλά και ως προς τα εξωτερικά τους γνωρίσµατα. Ως προς µεν τη δοµή, η συγγένεια αυτή µπορεί να οφείλεται στην κοινή δηµιουργική πνοή, είτε αυτή λέγεται Élan vital του Bergson, είτε Θείον κ.λπ. Ως προς δε τα περιφερειακά γνωρίσµατα, η διαπολιτισµική συγγένεια µπορεί να οφείλεται στην αφοµοίωση, τη µίµηση ή και την αλληλεπίδραση γενικώς. Ο Ελληνισµός µετά την καρποτόκο σύζευξή του µε τον Χριστιανισµό 7, εδώ και 2000 χρόνια, συνιστά βασικό πλέον υπόστρω- µα του συλλογικού ασυνειδήτου τού ελληνικού γένους 8. Αν πολιτισµός, υπό τη συνήθη έννοια, σηµαίνει ευτυχία και ευηµερία, όµως ο ίδιος συνιστά, κατά τον S. Freud, και πηγή δυστυχίας για τις κοινωνίες. Και τούτο, γιατί, ό- ντας ζυµωµένος µε θρησκευτικά taboos, επιβάλλει ποικίλους περιορισµούς και απαγορεύσεις στον άνθρωπο. Άρα, ο πολιτισµός προκαλεί πόνο. Οµοίως, η θρησκεία, ιδίως η χριστιανική, ενέχοντας στον πυρήνα της την έννοια τής άσκησης, της αποταγής, τού σταυρού και της θυσίας, επιδοκιµάζει τον πόνο 9. Κατ αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη η Φιλοσοφία γίνεται εκκλησιαστικά ποίηση και µελέτη θανάτου: «πάσχω, άρα υ- πάρχω» 10. Εδώ, ο ανθρώπινος λόγος, µη όντας γνωσιολογικός αλλ υπαρξιακός, δεν προσδιορίζεται απλά από τη διανοητική του ευφυΐα, αλλ από τον βαθµό τού εγκάρδιου πάθους του από το κατά πόσο δηλ. είναι έµπονος. Φλέγεται κυριολεκτικά σαν τη φλεγοµένη και µη καιοµένη βάτο από τα αβυσσαλέα ερωτήµατα περί τού νοήµατος της ζωής και του θανάτου 11. Άρα, τόσο ο πολιτισµός, όσο και η θρησκεία, και κατά µόνας και από κοινού, επικροτούν τον πόνο. Ωστόσο, αν αυτός ο πολιτισµός που, κατά Freud, έχει τις ρίζες του στη θρησκεία, προκαλεί πόνο, ο ίδιος µπορεί και να λυτρώσει τον άνθρωπο από αυτόν τον πόνο. Γιατί, γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η θρησκεία προξενεί µεν τους «πολιτισµούς τής ενοχής» (A. Gouldner), αλλ είναι και αυτή η ίδια που µας απαλλάσσει από την ενοχή,

3 Σ. Τσιτσίγκος - 1 ο Πανελλήνιο Επιστ. Συν. Χορού & Μουσικής, παρέχοντας τη λύτρωση δια του µυστηρίου τής µετανοίας, η οποία, ας σηµειωθεί, πάλι προκαλεί πόνο. Συνεπώς, βλέπουµε εδώ ο πόνος και ο θάνατος να πατάσσονται οµοιοπαθητικά δια τού πόνου και του θανάτου: «θανάτω θάνατον πατήσας». Και τούτο, γιατί η θρησκεία µπορεί µεν να αποτελεί την ψυχή τού πολιτισµού, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και την κρίση του (Gogarten) 12. Σύµφωνα µε τον Ισίδωρο τον Πηλουσιώτη, «Τήν ἀρετήν πρό τῆς εὐηµερίας αἱρετέον» 13, κατά το Κυριακόν, «Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ και τήν δικαιοσύνην αυτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑµῖν» 14. Μεταξύ πολιτισµού και θρησκείας δεν θα πρέπει ορθοδόξως χριστιανικά να υφίσταται ούτε καρτεσιανή ετερότητα, ούτε κουλτουρπροτεσταντική ταυτότητα ή αλληλο-απορρόφηση, αλλά διακριτική ενότητα. Όταν, για παράδειγµα, ένας πολιτισµός αυτονοµείται µη α- ντλώντας τις πνευµατικές του αξίες από το Άκτιστο ή Υπερβατικό αλλά µόνο από την προµηθεϊκή θεοποίηση των κτιστών και πεπερασµένων φυσικών ή ανθρωπίνων δυνά- µεων (βλ., λ.χ. τους φυσιοκρατικούς, εθνοκεντρικούς, µιλιταριστικούς, ουµανιστικούς, τεχνοκρατικούς κ.ο.κ. πολιτισµούς), δηλ. δεν εξηµερώνει τα ζωικά πάθη, τις η- δονιστικές ή χρησιµοθηρικές ροπές τού ανθρώπου και τις ενστικτώδεις παρορµήσεις του 15 αλλά τις κολακεύει και επαυξάνει, τότε έρχεται σε κάθετη σύγκρουση µε την αυθεντική θρησκευτικότητα. Η Πατερική Ορθοδοξία, ως πολίτις δύο κόσµων, σχοινοβατεί µεταξύ φύσεως και προσώπου, αίµατος και πνεύµατος, έθνους και οικουµένης, εις τρόπον ώστε ο ορθόδοξος χριστιανικός πολιτισµός να είναι ταυτόχρονα ιστορικός και υπεριστορικός, επίγειος και ουράνιος, εθνικός και υπερεθνικός, ελληνικός και παγκόσµιος, θεσµικός και προσωπικός, κτιστός και άκτιστος, µε µία λέξη, κτιστο-άκτιστος ή, αλλιώς, θεανθρώπινος. Ο Χριστιανισµός, µιλώντας για αποταγή και απάρνηση του κόσµου, δεν εννοεί υπό τη λέξη κόσµος τη φυσική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, αλλά την απάρνηση της α- µαρτίας, τής κάθε µορφής ειδωλολατρίας, των παθών και δη τού εγωισµού 16 : «Πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρηµα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον από τοῦ πατρός τῶν φώτων» 17. Κατ ακολουθία, «εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε» 18. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία προτάσσει την αυταπάρνηση, αφού χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατόν κανείς να αγαπήσει τον πλησίον του, και µάλιστα τον

4 Σ. Τσιτσίγκος - 1 ο Πανελλήνιο Επιστ. Συν. Χορού & Μουσικής, εχθρό του. Ως εκ τούτου, και ο ποιοτικός στίχος, και η έντεχνη µελωδία, και το παραδοσιακό τραγούδι, και ο σεµνός χορός και η ευφρόσυνη πανήγυρη, όπως και κάθε γνήσια έκφραση της ζωής, ευλογούνται και δοξάζονται από την Εκκλησία, παρά τις κατά καιρούς αντιδράσεις διαφόρων ακραίων οµάδων και αιρετικών: «ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σεµνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλή, ὅσα εὔφηµα ταῦτα λογίζεσθε» 19. Άρα, η Ορθόδοξη Παράδοση δεν ταυτίζεται ούτε µε τον πεσιµισµό, ούτε µε τον οπτιµισµό. Ζει σταυροαναστάσιµα τόσο την «εν Κυρίω» χαρά, όσο και το «κατά Χριστόν» πένθος, δηλ. τη χαρµολύπη. Στις πρωτοχριστιανικές κατακόµβες, για να δειχθεί συµβολικά η εκπολιτιστική λειτουργία τής Εκκλησίας πάνω στα ανθρώπινα ήθη, ο Χριστός απεικονιζόταν ως Ορφεύς, ο οποίος, ως γνωστό, µε τη λύρα του λέγεται ότι εξηµέρωνε ακόµα και τα άγρια θηρία. Όµως, ο µυθικός Ορφέας, οµώνυµος του µουσικού συλλόγου τής Σµύρνης των αρχών τού 20 ού αιώνα, δεν ήταν απλά µουσικός ή- ταν και ηµίθεος που κατέβηκε στον κάτω κόσµο και ανέβηκε πάλι. Σε τελευταία ανάλυση, µία πνευµατικότητα, που µπορεί να µη φαίνεται ούτε καν ως πνευµατικότητα ή θρησκευτικότητα, αφού φορεί κάποιον καλλιτεχνικό ή πολιτισµικό, γενικότερα, µανδύα, µπορεί ευκολότερα και καλύτερα να παράσχει παρηγοριά, ενθάρρυνση και ανακούφιση από ό,τι λ.χ. ένας οποιοσδήποτε εκκοσµικευµένος ανθρωποκεντρικός πολιτισµός. Στην κατηγορία αυτή, µπορούµε να πούµε, εντάσσεται, εν πολλοίς, το ποντιακό και µικρασιάτικο τραγούδι µε θέµατα συνήθως ερωτικά, κοινωνικά, ναυτικά, πολεµικά και θρηνητικά 20. Η όλη καλλιτεχνική έκφραση, και ιδιαίτερα η λεπτή ιωνική µελωδία σε συνδυασµό µε στοιχεία λυδικά, φρυγικά και αιολικά 21, των ξεριζωµένων Ελλήνων τού Πόντου και της Μι-κράς Ασίας ανήκει, αναµφισβήτητα, στον ελληνορθόδοξο πολιτισµό ως συνέχεια του βυζαντινού, παρά τις αραβικές, ανατολίτικες, σέρβικες ή και ρουµάνικες ακόµα προσµίξεις 22. Πρόκειται για µία, διανθισµένη µε αγιογραφικά χωρία, θε-ανθρώπινη ιστόρηση 23 της εθνικής µας τραγωδίας, που, πάσχοντας τα Θεία και τα ανθρώπινα, γεννά Πνεύµα, σύµφωνα µε τη γνωστή έκφραση του ασκητικού Γεροντικού «δος αίµα και λάβε πνεύµα» 24. Τα πνευµατικά χαρακτηριστικά αυτής τής µουσικής Παράδοσης δεν φαίνονται απλώς από τους πολλούς και ποικίλους µουσικούς συλλόγους τής Σµύρνης 25 και των προσφύγων ή τη θρησκειοψυχολογία τού ήχου, των τόνων και τις χρωµατικές λ.χ. µουσικές κλίµακες, αλλά, πολύ περισσότερο, από τη µου-

5 Σ. Τσιτσίγκος - 1 ο Πανελλήνιο Επιστ. Συν. Χορού & Μουσικής, σική απόδοση και ερµηνεία των µαρτυρικών γεγονότων των σφαγών και ανθρωποκτονιών, αφού «όπου υπάρχει πόνος, εκεί υπάρχει γη ιερή» 26. Ο πολιτισµός αυτός διασώζει σε αρχετυπική ισορροπία τις έννοιες τού προσώπου και της κοινότητας, του ατοµικού και συλλογικού οµόχρονα στοιχείου. Σήµερα, γίνεται οµόφωνα δεκτό ότι αρχικός δηµιουργός ενός δηµοτικού τραγουδιού είναι ένας ανώνυµος στιχουργός, που συνήθως υπήρξε µάρτυρας ενός συγκλονιστικού γεγονότος 27, το οποίο και του προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Κατά τον άγιο Βασίλειο Καισαρείας, ο πόνος καθιστά τον άνθρωπο ευαίσθητο 28. Η σύγχρονη ψυχολογία τής Τέχνης επιβεβαιώνει τον Άγιο. Την ψυχική του κατάσταση αυτή ο καλλιτέχνης πιέζεται µέσα από µία θλιβερή έµπνευση να την κοινοποιήσει και στους συµπολίτες του, τους οποίους, επειδή έτυχε να βιώσουν τα αυτά συναισθήµατα, εκφράζει επίσης, γεννώµενο έτσι το λαϊκό τραγούδι 29. Κατά συνέπεια, ο πόνος θέλει πόνο για να περιγραφθεί. Και τότε, όπως ένας προφήτης, αποκαλύπτει αλήθειες, δηµιουργία, αυτογνωσία, αυτοκριτική, ταπείνωση, υποµονή, συµπόνια και συναδελφοσύνη. Πράγµατι, η συντριβή τής καρδίας µεταβάλλει τον άνθρωπο σε κατοικητήριο σοφίας 30. Όλ αυτά, φυσικά, δεν ση- µαίνουν ότι θα πρέπει να είµαστε µαζοχιστές και να επιζητούµε τις συµφορές, αλλ ό- ταν τις επιτρέψει ο Θεός να τις αντιµετωπίζουµε στο όνοµά Του αγόγγυστα. Οι κατατρεγµένοι, και µάλιστα για τη θρησκευτική τους Πίστη 31, Έλληνες του Πόντου και της Μ. Ασίας ψάλλουν τις συµφορές τής Φυλής σε όλα σχεδόν τα είδη µουσικής, αλλ όχι µε διάθεση απόγνωσης και αυτοµηδενισµού. Παρά το ότι στις περιπαθείς µονωδίες κλαίει ακόµα και η Παναγιά ή ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, τον ο- ποίο εξαιρετικά ευλαβούνταν οι Πόντιοι, για την άλωση της Τραπεζούντας και την κατάλυση της Ρωµανίας, εντούτοις το µοιρολόγι τους δεν είναι θρήνος απελπισίας. Περικλείει συγχρόνως και τη µεγάλη ελπίδα για τη µελλοντική αποκατάσταση 32 : «Μη κλαις µη κλαις, άι Γιάννε µου, και µη δερνοκοπάσαι. Η Ρωµανία πέρασεν, η Ρωµανία πάρθεν. Η Ρωµανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρνει κι άλλο» 33. Μέσα από τα ποντιακά και µικρασιάτικα τραγούδια αντικατοπτρίζεται ο βαθµός τής ψυχικής δύναµης, ανδρείας και αντοχής τού Ελληνισµού, και µάλιστα για ποιητική και, ευρύτερα, πνευµατική δηµιουργία. Ο λαός τού Πόντου από την εποχή των Κοµνηνών παίζει και τραγουδά ενάντια στον θάνατο 34, όπως ο ιγενής Ακρίτας. Μπορούµε µάλιστα να πούµε ότι το ποντιακό τραγούδι συνιστά ολόκληρη την ιστορία τού ποντιακού λαού µελοποιηµένη 35. Με µία λέξη, το ποντιακό και µικρασιάτικο µέλος, επειδή όχι µόνο είναι συνυφασµένο µε την εκκλησιαστική κοινότητα που συνιστά ισχυρότατο παράγοντα

6 Σ. Τσιτσίγκος - 1 ο Πανελλήνιο Επιστ. Συν. Χορού & Μουσικής, συλλογικής µνήµης, αλλ, όπως είπαµε, τυγχάνει και οµαδικό, παρωθεί σε συναισθησία και συµπαθητικότητα, φέροντας την εσχατολογική ελπίδα τής Ανάστασης του Γένους. Και µε αυτήν την έννοια, το ελεγειακό τραγούδι δεν είναι µόνο θαρσοποιό, παραµυθητικό 36 και θεραπευτικό 37 (βλ. art therapy και µουσικοθεραπεία), αλλά και καθαρτικό, λυτρωτικό 38 και, εν τέλει, σωτηριολογικό, αφού, σύµφωνα µε την ορθόδοξη χριστιανική Παράδοση, η καρδιά που υποφέρει το απαθές πάθος τού µαρτυρίου, καθαίρεται µέσα από αυτό το ίδιο το µαρτύριο 39. Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι το Ιερό παίζει, άµεσα ή έµµεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα, δυναµικό ρόλο σε κάθε έκφανση του ανθρώπινου πολιτισµού. Μάλιστα δε, οι περισσότερες δηµιουργίες έχουν την αρχή τους σε θρησκευτικές, πνευµατικές και µεταφυσικές εµπνεύσεις, οι οποίες, µε τη σειρά τους, επηρεάζουν πάλι τις ανθρώπινες α- ντιλήψεις για το Ιερό. Από την άλλη µεριά, ο πολιτισµός, σε πολλές περιπτώσεις (ατοµικές ή συλλογικές), έχει αποδειχθεί πηγή δυστυχίας για τον άνθρωπο. Αν η τοξική (δεισιδαιµονική, ειδωλολατρική, νοµικιστική, τυπολατρική, υποκριτική κ.λπ.) θρησκευτικότητα υποσκάπτει την ψυχο-πνευµατική υγεία, η ορθό-δοξη, δηλ. η υγιής, πνευµατικότητα µπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από κάθε είδους υπαρξιακές ενοχές, αφού θρησκεία και πολιτισµός δεν ταυτίζονται, µολονότι είναι στενά δεµένοι µεταξύ τους. Η αυθεντική ορθόδοξη Παράδοση δεν αποδοκιµάζει µανιχαϊστικά τις φυσικές και υγιείς εκφράσεις τής ζωής. Υπ αυτήν την έννοια, το ποντιακό και µικρασιάτικο τραγούδι ανήκει οργανικά στον ελληνορθόδοξο πολιτισµό, όντας ταυτόχρονα φυσικό και υπερβατικό, προσωπικό και συλλογικό, σταυρώσιµο και αναστάσιµο, συγκαιρινό και εσχατολογικό, επώδυνο και λυτρωτικό.

7 Σ. Τσιτσίγκος - 1 ο Πανελλήνιο Επιστ. Συν. Χορού & Μουσικής, Βιβλιογραφικές σηµειώσεις 1 Ε.. Θεοδώρου, Χριστιανισµός και Πολιτισµός, Αθήνα 1980, σ. 3 εξ. 2 Πρβλ. P. Sherrard, Το Ιερό στη Ζωή και στην Τέχνη, εκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ, Αθήνα Σ. Πορτελάνου, ιαπολιτισµική Θεολογία: Πρόταση διαθεµατικής ιδακτικής, Αθήνα 2002, σ Π. Ι. Μπρατσιώτου, Χριστιανισµός και Πολιτισµός, Θεσσαλονίκη 1941, σ Σ. Πορτελάνου, όπ. π., σ Σ. Κ. Τσιτσίγκου, «Παιδεία και Πολιτισµός στο Φως τής Θεολογίας», ΕΚΚΛΗΣΙΑ 15 (1993) (1993) Ιστορία τού Χριστιανικού Πολιτισµού, Αθήναι 1956, σ. 176 εξ., 303 εξ. 8 Σ. Πορτελάνου, όπ. π., σ Πρβλ. Μον. Μωυσή, Ο άγιος πόνος. Μαθητεία στην επίσκεψη του πόνου στη ζωή µας, Αθήναι Πρβλ. «Doleo ergo sum» (F. Dostoyefsky, Ν. Berdiaeff, S. Kierkegaard). 11 π. Μ. Καρδαµάκη, «Σοφία και λόγος στο έργο τού Φ. Ντοστογιέφσκι», Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά, 12 Π. Ι. Μπρατσιώτου, όπ. π., σ Βιβλίον Α, ἐπιστ. ΠϚ, MPG 78, Ματθ. 6, Ε.. Θεοδώρου, όπ. π., σ Π. Ι. Μπρατσιώτου, όπ. π., σ Ιακ. 1, Α Κορ. 10, Φιλιπ. 4, Α. Γ. Ζιάκα, «Η ελληνική λαϊκή µούσα και το Ισλάµ κατά την οθωµανική εποχή», Γρηγόριος ο Παλαµάς 802 (2004) , Β. Πε τ ρό χει λο υ, Σταύρος Παντελίδης. Μουσικός συνθέτης από την Σµύρνη. Συνοπτική παρουσίαση του έργου του, 21 Β. Πετρόχειλου, όπ. π. 22 Β. Πετρόχειλου, όπ. π. 23 Πρβλ. π. Μ. Καρδαµάκη, «Σοφία και λόγος στο έργο τού Φ. Ντοστογιέφσκι», Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά, 24 Γεροντικόν, έκδ. ΑΣΤΕΡΟΣ, σ Β. Πετρόχειλου, όπ. π. 26 Κ. Τριανταφυλλίδη, «Ο πόνος, ένα µυστήριο Σε όσους πονούν (ή συν-πονούν) τ αφιερώ» (Γράµµα 76, εκέµβριος 2006). 27 Α. Γ. Ζιάκα, «Η ελληνική λαϊκή µούσα και το Ισλάµ κατά την οθωµανική εποχή», Γρηγόριος ο Παλαµάς 802 (2004) «Πατρί σχολαστικοῦ παραµυθητική», Επιστολή 300, ed. Y. Courtonne, Paris: Les Belles Lettres, vol. 3 (1966). 29 «Μουσική Ποντιακή Παράδοση», 30 π. Μ. Καρδαµάκη, όπ. π. 31 C. Carmichael, Was religion Important in the Destruction of Ancient Communities in the Balkans, Anatolia and Black Sea Regions, c ?, Southeast European and Black Sea Studies 7/3 (2007) Α. Γ. Ζιάκα, όπ. π. 33 Ελληνικά ηµοτικά τραγούδια (Συλλογή Ακαδηµίας Αθηνών), τόµ. Α, Αθήνα 1962, σ «Μουσική Ποντιακή Παράδοση», 35 «Ποντιακή Μουσική και Ποίηση», 36 «Μουσική Ποντιακή Παράδοση», 37 Α. Γ. Ζιάκα, όπ. π. 38 Πρβλ. Μ. Κ. Μακράκη, Η λυτρωτική δύναµη του πόνου στη ζωή και στο έργο του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. Ιδιαίτερα στο τελευταίο του έργο "Αδελφοί Καραµάζοφ": Η φιλοσοφία και ή θεολογία του πόνου στον Ντοστογιέφσκι σε σύγκριση ιδιαίτερα µε τους Kierkegaard, Santayana, Strindberg και Faulkner, Αθήνα Πρβλ. Μ. Κ. Μακράκη, Η αίσθησις του θανάτου και ο πόθος της λυτρώσεως εις τον Λ. Τολστόη εν ιδιαιτέρα αναφορά προς το έργον αυτού "Ανάστασις", δ.δ., Αθήναι π. Μ. Καρδαµάκη, όπ. π.

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Σεβασμιότατε, άγιοι Πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφές και αδελφοί. Δρ. Ελένη Κασσελούρη-Χ βασιλειάδη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων*

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων* Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων* Σταματίου Σπ. Ζούλα Δ.Μ.Σ. Θεολογίας-Εκπαιδευτικού ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΠ. ΖΟΥΛΑΣ (Α.Μ. 99501) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2009-2010»

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2009-2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ιεύθυνση:αν. Παπανδρέου 37, 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Άξονες και διαδρομή της ελληνικής παιδείας από την κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Άξονες και διαδρομή της ελληνικής παιδείας από την κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Άξονες και διαδρομή της ελληνικής παιδείας από την κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας Σταύρου Γιαγκάζογλου Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η παιδεία ως ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου ( ) Καθηγητού Πανεπιστημίου. Πατερική Θεολογία

Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου ( ) Καθηγητού Πανεπιστημίου. Πατερική Θεολογία Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου ( ) Καθηγητού Πανεπιστημίου Πατερική Θεολογία Πρόλογος: Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού Κοσμήτορα Θεολ Σχολής Πανεπ. Αθηνών Επιμέλεια σχόλια: Μοναχού Δαμασκηνού Αγιορείτου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικός Πλουραλισμός και Χριστιανική Αυτοκατανόηση

Θρησκευτικός Πλουραλισμός και Χριστιανική Αυτοκατανόηση Θρησκευτικός Πλουραλισμός και Χριστιανική Αυτοκατανόηση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα μιας σταθερής διαδικασίας που ξεκίνησε ως απόκριση σε προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνάντηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο ορθόδοξης αισθητικής, Χρυσόστομου Σταμούλη, Κάλλος το Άγιον, Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, Εκδόσεις Ακρίτας

Ένα βιβλίο ορθόδοξης αισθητικής, Χρυσόστομου Σταμούλη, Κάλλος το Άγιον, Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, Εκδόσεις Ακρίτας Ένα βιβλίο ορθόδοξης αισθητικής, Χρυσόστομου Σταμούλη, Κάλλος το Άγιον, Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, Εκδόσεις Ακρίτας Προτού μιλήσει κανείς για το τελευταίο βιβλίο του Χρυσόστομου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηµα: Θρησκευτικά Ο ΗΓΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑ. Λ (1 ώρα την εβδοµάδα) ιδακτικό Βιβλίο : Θρησκευτικά «ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Α.Μ 960 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΡΤΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ήτοι, έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ (12) πονηθείσα υπό Μιχαήλ Κωνσταντίνου Μπερκουτάκη εν έτει σωτηρίῳ 2013 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ

Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ Αθανασίου Ι. Παϊβανά Καθηγητού Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βυζαντινής Μουσικής Master of Business Administration (MBA), University of Illinois

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ENOTHTA I ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο G. Theissen 1 προσδιορίζει τους άξονες στους οποίους κινείται σήμερα η Θεολογία και γενικότερα η Έρευνα της Κ.Δ. 2 ως εξής: 1) Αποστασιοποίηση από την κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου M. Th. ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου M. Th. ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου M. Th. ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2014 ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η λειτουργία της εικόνας στα ποιμαντικά κείμενα του περιοδικού «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» από της

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη & Πνεύμα ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. Αναζητώντας την πνευματικότητα Κωνσταντίνος Παρθένης «Το θνητό μας ταξίδι» Η Αγιότητα στη ζωγραφική της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Τέχνη & Πνεύμα ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. Αναζητώντας την πνευματικότητα Κωνσταντίνος Παρθένης «Το θνητό μας ταξίδι» Η Αγιότητα στη ζωγραφική της Ορθόδοξης Εκκλησίας ΑΝΑΛΕΚΤΑ19 ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ wwwpemptousiagr 03 Μαρτίου 2014 τεύχος Τέχνη & Πνεύμα Αναζητώντας την πνευματικότητα Κωνσταντίνος Παρθένης «Το θνητό μας ταξίδι» Η Αγιότητα στη ζωγραφική της Ορθόδοξης Εκκλησίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (1848-1917) ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ *** Μ. Γ. Βαρβούνη ***

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (1848-1917) ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ *** Μ. Γ. Βαρβούνη *** Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (1848-1917) ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ *** Μ. Γ. Βαρβούνη *** Η διερεύνηση της σχέσης ενός λογοτέχνη με την λαϊκή παράδοση της εποχής του είναι διπλά ωφέλιμη: αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού Ποιοί είναι ιερείς; Επιτομή βιβλικής και ιστορικοδογματικής μελέτης για τη χριστιανική ιεροσύνη, για άλλα δόγματα και για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκδόσεις Ορθόδοξου Προβληματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 18. Ορθοδοξία και τεχνολογία 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 18. Ορθοδοξία και τεχνολογία 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 18 Ορθοδοξία και τεχνολογία 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Σε ποιες περιπτώσεις η τεχνολογία θεωρείται ως ευλογία Θεού; 2. Γιατί η πολεµική εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ COPYRIGHT: ΑΦΟΙ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 24 106 81 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3836482-3805451 FAX: 3807608 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΜΟΣ Γ Καβάσιλας - Μπεντά ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ <<ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ>>

Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ <<ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ>> Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ Σχολικό έτος 2013-2014 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΧΟΡΟΣ 6 Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΤΙΚΤΟ 7 ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ 7 Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Dr ROWAN WILLIAMS τ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ CANTERBURY, MASTER ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ MAGDALENE ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ CAMBRIDGE ΤΡΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ μετάφραση Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος, M.St., D.Phil. [Oxon.], φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθοδοξία ως Θεραπεία

Η Ορθοδοξία ως Θεραπεία Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ψυχοθεραπευτικά και Αθεϊσμός Η Εκκλησία ως θεραπευτική επιστήμη Η Ορθοδοξία ως Θεραπεία π. Γ. Δ. Μεταλληνού Κοσμήτορα της Θεολ. Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αν θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφή 1. Μάριος Π. Μπέγζος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος, ο εναλλακτικός φιλόσοφος του κόσμου και τη ζωής.

Επίκουρος, ο εναλλακτικός φιλόσοφος του κόσμου και τη ζωής. Φίλες και φίλοι, Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Θεοσοφικής Εταιρίας για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε να μιλήσω σήμερα για δεύτερη φορά στο χώρο αυτό. Την προηγούμενη φορά είχα

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Oι δρόμοι του Χριστού 1

Oι δρόμοι του Χριστού 1 Oι δρόμοι του Χριστού Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος: Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα