ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ"

Transcript

1 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΣΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΣΕΝΙΚΛΙΔΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΟΤΡΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΛΑΚ ΑΜΠΝΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΗΣΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ. ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΝΙΚΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΑΒΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΡΑΜΕΣΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΩΡΛ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΜΠΕΑ-ΜΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΡΠΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ(ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΤΡΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΧΑΛΛΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΓ.ΣΕΦΑΝΟ ΓΚΑΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΣΕΦΑΝΟ ΣΤΛΙΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΓ.ΣΕΦΑΝΟ ΧΟΤΡΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑΔΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ (ΠΑΙΔΟ) ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΤΛΟ (ΠΑΙΔΟ) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΒΟΤΡΛΙΩΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΗΣΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΞΑΡΧΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΜΠΟΤΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΡΑΜΟΤΖΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΟΡΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΟΤΣΟΤΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΟΤΣΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ ΕΠΕ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΛΙΒΑΔΑ ΑΡΑΝΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΛΟΤΚΟΤ ΑΡΓΤΡΩ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΝΙΟΠΟΤΛΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΜΕΝΣΖΕΛΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΜΗΛΙΩΣΗ ΕΤΘΤΜΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΜΠΑΓΙΩΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΛΑΚΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΟΤΡΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΖΙΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΙΝΣΖΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΙΟΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ελίδα 1 από 15

2 ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘΤΜΙΟ ΩΡΛ ΑΘΗΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΤΣΕΛΟ ΜΙΧΑΛΗ (ΠΑΙΔΟ) ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΩΣΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΠΕΖΡΟΝΣΙΝΗ ΣΖΕΩΡΣΖΕΣΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΙΠΕΡΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΤΡΣΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΑΜΠΟΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΖΕΜΟ ΘΩΜΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΑΣΑΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΛΙΜΟ ΚΑΡΣΙΔΗΜΑ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΛΙΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΛΙΜΟ ΠΕΣΕΙΝΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΛΙΜΟ. ΓΚΙΖΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΛΙΜΟ. ΝΣΟΤΡΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΛΙΜΟ. ΙΑΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΔΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΔΑΜΗ ΣΕΦΑΝΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΡΕΝΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΑΣΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ-ΑΝΑΣΑΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΕΡΓΕΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ Ε.Π.Ε ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΛΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΓΑΡΑΝΣΖΙΩΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΓΚΟΤΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΓΤΦΣΑΚΗ ΗΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΗΛΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ)-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΣΑΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΙΔΟ) ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΙΑ.Τ Α.Ε ΠΑΘΟΛΟΓΟ,ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ,ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ,ΠΛΑΣΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ,ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ, ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ,ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ,ΩΡΛ,ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ,ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ,ΔΕΡ ΜΑΣΟΛΟΓΟ,ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ,ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟ ΓΟ,ΝΕΤΡΟΛΟΓΟ,ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ,ΓΑΣΡΕΝ ΣΕΡΟΛΟΓΟ,ΟΤΡΟΛΟΓΟ,ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΡΑΝΣΖΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΡΑΟΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΡΕΛΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΑΜΠΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΑΝΑΙΟ ΛΟΤΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΠΑΙΟΤΚΑ ΠΑΡΙ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ελίδα 2 από 15

3 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΠΕΛΗΜΠΑΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΛΑΣΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΑΠΠΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΑΡΔΑΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΑΣΡΟΖΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΕΡΣΕΜΛΙΔΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ(ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΡΟΤΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ(ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΛΜΑ ΜΑΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΡΙΣΖΟΓΛΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΟΤΧΕΛ ΕΡΙΚΑΣ ΑΤΓΕΡΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΡΑΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΕΡΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΑΠΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΙΓΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΙΝΣΖΟ ΧΡΗΣΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΙΡΩΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΧΑΡΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΝΟΙΞΗ ΖΑΧΕΙΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΡΑΜΟΤΝΣΖΟ ΧΡΗΣΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΑΝΟΙΞΗ ΛΙΟΛΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΑΝΟΙΞΗ ΛΤΡΑ ΧΡΤΟΤΛΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΑΝΟΙΞΗ ΙΔΕΡΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩ ΓΛΤΦΑΔΑ ΒΑΙΛΕΝΚΟ ΕΛΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΝΩ ΓΛΤΦΑΔΑ ΖΟΤΣΟ ΔΑΤΙΔ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΑΡΟΤΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΟΤΛΑΚΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΓΛΤΦΑΔΑ ΡΕΒΒΑ ΛΟΤΚΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΝΩ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΓΙΟΛΔΑΗ ΠΕΣΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΣΟΤΡΕΚΑ ΑΝΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΙΛΙΙΑ. ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΑΝΩ ΙΛΙΙΑ. ΞΤΠΟΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΔΡΙΜΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΔΡΙΜΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΑ ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΑ ΜΠΡΑΜΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΑ ΧΡΙΣΟΦΗ ΙΩΑΝΝΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΠΑΣΗΙΑ ΓΙΑΜΟΤΡΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΝΩ ΠΑΣΗΙΑ ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΠΑΣΗΙΑ ΣΕΦΑΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΝΩ ΠΑΣΗΙΑ ΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΒΑΒΛΑ ΜΑΡΚΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ. ΑΡΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ. ΧΑΣΖΗΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΑΙ ΡΩΜΕΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΕΤΡΟΛΟΓΟ ΑΧΑΡΝΑΙ. ΑΜΙΖΑΝΟ-ΟΦΙΑΝΟΤ ΑΛΙΣΕ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΧΑΡΝΑΙ. ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΧΑΡΝΑΙ. ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΠΕΣΡΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΧΑΡΝΑΙ. ΔΙΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΧΑΡΝΑΙ. ΘΕΟΔΩΗ ΠΕΣΡΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΑΧΑΡΝΑΙ. ΚΑΡΤΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΧΑΡΝΑΙ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΕΔΟΤΑΡΔΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ελίδα 3 από 15

4 ΑΧΑΡΝΑΙ. ΑΡΑΦΟΓΛΟΤ ΧΡΗΣΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΧΑΡΝΑΙ. ΣΑΝΣΙΟΤ ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΟΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΒΑΡΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ ΝΟΣΙΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ (ΖΗΛΙΔΗ-ΔΕΛΗΑΡΓΤΡΗ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΒΑΡΗ ΚΑΡΑΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΒΑΡΗ ΜΑΝΙΑΣΕΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΒΑΡΗ ΜΠΟΤΡΝΑΖΟ ΗΛΙΑ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ ΒΑΡΗ ΡΟΠΟΚΗ ΕΤΘΤΜΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΒΑΡΗ ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΒΑΡΚΙΖΑ ΓΚΑΒΡΑ ΝΣΟΡΙΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΛΕΚΑΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΟΤΛΑ ΓΡΑΝΙΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΟΤΛΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΚΑΙΑΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΒΟΤΛΑ ΘΑΝΑΑ ΧΡΗΣΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΟΤΛΑ ΜΑΡΚΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΤΡΟΛΟΓΟ ΒΟΤΛΑ ΜΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΒΟΤΛΑ ΝΣΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΒΟΤΛΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΒΟΤΛΑ ΡΙΣΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΒΟΤΛΑ ΣΑΓΓΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΟΤΛΑ ΧΑΣΖΗΔΗΜΟΤΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΓΚΙΟΤΜΕ ΟΛΤΜΠΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΚΑΙΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΑΣΣΙΚΗ) ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΜΑΝΣΖΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΧΡΗΣΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΜΠΟΣΟΤ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΠΑΠΑΚΙΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΙΔΕΡΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΧΙΖΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΣΡΙΜΜΗ ΕΤΘΤΜΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΣΟΤΠΑΝΟ ΠΤΡΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΦΑΚΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΝΕΤΡΟΛΟΓΟ ΒΡΙΛΗΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΤΡΩΝΑ ΓΚΙΩΝΗ ΧΡΗΣΟ ΩΡΛ ΒΤΡΩΝΑ ΖΟΤΓΑΝΕΛΗ ΧΡΤΟΤΛΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΒΤΡΩΝΑ ΚΡΙΑΣΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΒΤΡΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΒΤΡΩΝΑ ΦΩΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΑΛΑΣΙ ΑΝΔΡΗ ΣΑΜΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΛΑΣΙ ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΑΛΑΣΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΓΑΛΑΣΙ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΑΛΑΣΙ ΚΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΑΛΑΣΙ ΚΑΛΣΟ ΕΤΘΤΜΙΟ ΩΡΛ ΓΑΛΑΣΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΟ ΗΛΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΑΛΑΣΙ ΚΩΣΙΚΟΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΓΑΛΑΣΙ ΜΙΝΣΖΗΡΑ ΔΙΟΝΤΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΓΑΛΑΣΙ ΜΠΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΓΑΛΑΣΙ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΕΡΑΚΑ ΖΕΡΒΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ- ORTHONET IKE ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΓΕΡΑΚΑ ΛΑΛΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕΣΑΞΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΡΑΚΑ ΜΠΑΚΟΤΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ελίδα 4 από 15

5 ΓΕΡΑΚΑ ΞΕΦΙΓΓΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΓΕΡΑΚΑ ΣΑΜΕΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΕΡΑΚΑ ΦΛΩΚΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΓΚΤΖΗ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΚΤΖΗ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ ΓΡΑΨΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΚΟΜΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ ΣΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΛΑΣΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΓΙΑΝΝΑΣΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΓΙΑΝΣΖΟΓΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΔΡΕΣΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΚΑΣΟΤΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΚΟΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΚΟΤΣΙΟΤΡΟΤΜΠΑ ΔΙΟΝΤΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΛΙΟΤΓΚΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΑΓΓΟ ΣΑΤΡΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΕΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΕΑΡΙΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΜΠΑΔΕΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΝΣΟΤΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΠΑΝΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ (ΜΠΑΝΣΕΡ Α. ΙΑΣΡΙΚΗ Ο.Ε) ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΡΕΣΟΤ ΣΑΜΑΣΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΟΤΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΓΛΤΦΑΔΑ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΟΤΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΔΑΦΝΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΤΚΡΕΣΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΩΡΛ ΔΑΦΝΗ ΡΟΤΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΑΦΝΗ ΣΖΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΔΑΦΝΗ ΣΗΛΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΔΕΡΒΙΟΓΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΚΟΛΙΟΦΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΔΡΟΙΑ ΚΟΤΝΑ ΣΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΔΡΟΙΑ ΜΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΔΡΟΙΑ ΒΟΤΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΓΚΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΩ ΩΡΛ ΕΛΕΤΙΝΑ ΓΚΟΛΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΤ ΣΕΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΗΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΛΟΤΚΑ ΙΕΡΟΘΕΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΣΑΜΠΟΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΣΕΡΚΟΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ελίδα 5 από 15

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΤΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΗΝΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΚΟΤ ΠΕΣΡΟΤΛΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΣΗ ΠΑΤΛΟ-ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΠΕΝΣΑΓΙΩΣΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΠΟΣΑΜΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ ΚΑΕΣΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΖΩΓΡΑΦΟΤ ΝΑΙΟΠΟΤΛΟΤ ΑΦΡΟΔΙΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ ΠΑΠΑΣΑΙΝΟ ΧΡΗΣΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ ΚΟΤΡΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ ΧΟΙΝΟΧΩΡΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΓΕΜΟ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΓΕΜΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΓΟΤΛΑ ΑΝΑΣΑΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΚΑΡΑΣΑΜΑΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΚΟΡΟΒΕΗ ΩΚΡΑΣΗ(ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ-ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΕ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΜΠΟΤΝΣΟΤΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΜΤΛΩΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΞΕΝΑΚΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΑΛΣΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΣΟΤΡΝΑΡΑ ΠΕΡΙΚΛΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΧΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΦΑΛΗΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΙΛΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΙΛΙΟΝ ΑΝΔΡΕΟΠΟΤΛΟ ΑΗΜΑΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΛΙΟΝ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΡΤΟΤΛΑ (ΠΑΙΔΟ) ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ ΙΛΙΟΝ ΚΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΙΛΙΟΝ ΚΡΟΚΙΔΗ ΑΛΕΞΙΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΙΛΙΟΝ ΛΙΑΖΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΙΛΙΟΝ ΛΙΑΡΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΙΛΙΟΝ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΙΛΙΟΝ ΣΖΑΝΣΖΑΡΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΙΛΙΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΠΤΡΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΙΛΙΙΑ ΓΡΑΝΙΣΑ ΣΙΜΟΛΕΩΝ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΙΛΙΙΑ ΙΩΑΝΝΟΤ ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΙΛΙΙΑ ΚΑΣΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΙΛΙΙΑ ΜΟΤΣΙΟ ΗΛΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΙΛΙΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΙΛΙΙΑ ΣΟΛΗ ΘΩΜΑ ΝΕΤΡΟΛΟΓΟ Κ.ΠΑΣΗΙΑ ΒΑΛΕΝΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Κ.ΠΑΣΗΙΑ ΒΕΛΛΗ ΠΑΝΣΕΛΗ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ Κ.ΠΑΣΗΙΑ ΓΚΙΚΟΝΣΕ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Κ.ΠΑΣΗΙΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Κ.ΠΑΣΗΙΑ ΣΕΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Κ.ΠΑΣΗΙΑ ΧΑΣΖΗΠΕΣΡΟΤ ΧΡΗΣΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ Κ.ΠΕΣΡΑΛΩΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Κ.ΠΕΣΡΑΛΩΝΑ ΣΟΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Κ.ΠΕΣΡΑΛΩΝΑ ΧΑΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ελίδα 6 από 15

7 ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ ΓΙΑΠΙΙΚΟΓΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ ΔΡΑΜΠΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΩΝΙΣΗ ΠYΡΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΠΟΤΛΑ ΕΤΘΤΜΙΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΟΖΩΝΗ Κ. ΑΛΕΞΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΠΕΛΙΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΛΣΑΣΖΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΣΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΕΝΣΖΟΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΑΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΛΙΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΑΚΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΑΠΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΛΤΒΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΝΣΙΙΟ ΗΛΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΛΤΒΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΓΚΛΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΒΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΡΟΤΜΠΕΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΑΛΤΒΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΟΤΡΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΚΑΡΕΑ ΚΟΛΟΒΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΕΡΑΣΕΑ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΔΕΡΕΟΓΛΟΤ ΓΙΩΡΓΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΕΤΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΚΟΚΚΙΝΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΞΑΝΘΗ ΑΓΑΠΗΣΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΞΤΜΗΣΗΡΗ ΣΑΤΡΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΒΑΪΟ-ΓΕΩΡΓΙΟ(ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΠΑΠΟΤΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΩΡΛ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΧΑΛΑΣΡΑ ΘΩΜΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΗΦΙΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ ΓΕΡΑΙΜΟΤΛΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΗΦΙΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΗΦΙΙΑ ΒΗΧΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΗΦΙΙΑ ΒΛΑΧΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΗΦΙΙΑ ΓΑΒΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΗΦΙΙΑ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΗΦΙΙΑ ΓΚΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΗΦΙΙΑ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΗΦΙΙΑ ΜΠΡΕΜΠΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΗΦΙΙΑ ΤΜΕΩΝΟΓΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΗΦΙΙΑ ΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΤ ΑΝΣΡΙΑΝΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΗΦΙΙΑ ΧΙΩΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΧΡΗΣΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΒΑΚΙΑΝ ΑΓΚΟΠ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΑΝΑΙΑΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΝΣΩΝΙΑΔΟΤ ΛΗΣΩ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΡΓΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΣΖΕΜΟΓΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΑΙΛΑΚΟ ΑΝΑΣΑΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΓΕΩΡΓΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΔΑΛΑΪΝΑ ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ελίδα 7 από 15

8 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΖΑΜΠΑΚΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ - ΠΑΤΛΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΚΑΛΛΙΕΡΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΚΟΤΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ(ΠΑΙΔΟ) ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΛΕΝΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΑΚΡΤΠΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΡΩΩΝΗ ΣΤΛΙΑΝΟ - ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΕΝΟ ΛΟΤΚΑ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΙΓΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΙΡΙΓΩΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΧΑΡΙΗ ΧΡΙΣΙΝΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΚΟΛΩΝΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΚΟΛΩΝΟ ΠΑΧΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΒΛΑΧΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΝΕΤΡΟΛΟΓΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΕΡΡΙΠΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΖΟΤΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΚΑΛΑΙΣΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ ΛΑΖΑΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΚΑΠΙΣΙΝΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΚΟΛΤΒΑΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΑΛΙΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΣΑΛΙΚΗ ΧΡΗΣΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΟΡΩΠΙ ΔΗΜΑ ΧΡΤΟΤΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΣΙΚΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΤΜΗΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΡΩΠΙ ΠΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΟΡΩΠΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΙΝΑ(ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΡΩΠΙ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΚΟΡΩΠΙ ΠΙΚΟΤΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΟΡΩΠΙ ΡΟΜΑΡΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΟΡΩΠΙ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΚΟΡΩΠΙ ΧΡΤΟΜΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΤΨΕΛΗ ΓΑΡΟΤΦΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΔΑΒΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΔΙΑΛΤΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΗ ΕΤΘΤΜΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΚΩΣΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΛΟΡΕΝΣΖΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΑΦΡΟΔΙΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΙΓΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΠΑΝΟΤΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΚΤΨΕΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΔΟΚΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΛΑΤΡΙΟ ΑΜΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΛΑΤΡΙΟ ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΩΡΛ ΛΑΤΡΙΟ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΛΑΤΡΙΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΤ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΛΟΤΣΑ ΑΘΑΝΑΙΑΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΛΟΤΣΑ ΚΑΣΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ελίδα 8 από 15

9 ΛΟΤΣΑ ΝΣΟΤΡΝΣΟΤΡΕΚΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΛΟΤΣΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ ΜΟΧΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Γ.ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ & Μ.ΣΟΠΟΤΖΗ Ο.Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΚΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΞΕΝΑΚΗ ΩΚΡΑΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΩΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΚΟΠΕΛΙΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΚΡΤΣΑΛΛΕΝΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΟΛΓΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ-ΕΤ ΙΑΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ Α.Ε. ΩΡΛ ΜΑΡΟΤΙ ΔΕΡΜΙΣΖΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ-ΕΤ ΙΑΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ Α.Ε. ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΑΡΟΤΙ ΗΛΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ)-ΜΑΡΟΤΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΑΡΟΤΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΑΡΟΤΙ ΙΑΑΚΙΔΟΤ- ΛΟΓΟΘΕΣΗ ΧΡΤΟΤΛΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΑΡΟΤΙ ΚΑΛΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΚΑΡΑΣΖΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΚΟΚΚΑΛΗ ΖΗΝΩΝ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΑΡΟΤΙ ΜΑΡΓΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΜΑΡΟΤΙ ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΑΡΟΤΙ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗ ΝΙΝΕΣΣΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΜΩΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΙΔΟ)-HEALTH TRUST ΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΑΡΟΤΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΡΗΓΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΣΖΩΡΑΚΗ ΣΕΡΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΣΙΦΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΑΡΟΤΙ ΦΙΛΙΠΠΑ ΝΙΚΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΜΑΡΟΤΙ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΙΔΟ) ΝΕΤΡΟΛΟΓΟ ΜΕΓΑΡΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΜΕΓΑΡΑ ΒΑΙΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΑΜΑΣΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΜΕΛΙΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΑΙΔΟ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΜΕΛΙΙΑ ΚΑΜΠΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕΛΙΙΑ ΝΑΝΟΤ ΑΝΝΑ (ΠΑΙΔΟ) ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ ΜΕΛΙΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΣΕΛΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΜΕΛΙΙΑ ΣΟΦΟΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΜΕΛΙΙΑ ΧΑΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΤΣΕΛΙΝΗ ΝΕΚΣΑΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ ΛΑΖΑΡΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΠΑΙΔΟ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ ΙΑΛΕΤΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΟΧΑΣΟ ΜΑΚΡΗ ΦΩΣΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ ΜΟΧΑΣΟ ΠΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΟΧΑΣΟ ΤΡΜΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΜΟΧΑΣΟ ΣΤΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΜΟΤΕΙΟ ΒΕΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΜΟΤΕΙΟ ΓΙΑΒΗ ΦΩΣΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΜΟΤΕΙΟ ΓΤΦΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΜΟΤΕΙΟ ΙΔΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΕΝΣΖΑ ΑΠΟΣΟΛΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ελίδα 9 από 15

10 ΜΟΤΕΙΟ ΣΙΣΗ ΕΛΙΑΒΕΣ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΓΑΛΑΝΟΤ ΟΦΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΤΛΟ ΑΡΘΟΤΡ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΓΚΟΝΣΡΟΓΙΑ ΕΤΑΝΘΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΚΤΡΙΑΖΟΠΟΤΛΟ ΠΕΣΡΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΜΑΣΙΑΣΟΤ ΚΣΕΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Ν.ΕΡΤΘΡΑΙΑ ΜΠΕΝΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΔΡΕΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΕΛΕΝΣΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΑΒΡΙΕΛΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΣΑΤΡΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΗΣΡΟΜΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ(ΠΑΙΔΟ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΠΟΤΔΕΚΗ ΚΩΣΑ ΑΝΝΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΑΡΠΑΛΗ ΧΡΗΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΙΡΩΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΡΧΟΝΣΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΩΡΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΔΑΦΝΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΟΤΡΟΤΠΑΚΗ ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΤΡΙΑΖΗ ΠΑΝΣΑΖΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΙΤΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΠΑΝΣΑΖΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΙΩΝΙΑ ΧΑΣΖΗΛΟΤΛΟΤΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ Ν.ΚΟΜΟ ΚΟΤΣΟΤΜΠΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Ν.ΚΟΜΟ ΚΟΤΣΟΤΜΠΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Ν.ΚΟΜΟ ΜΤΑΡΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Ν.ΚΟΜΟ ΣΕΡΖΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΜΑΚΡΗ ΒΟΚΑΚΗ ΙΕΡΩΝΤΜΟ. ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Ν.ΜΑΚΡΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΙΣΑΡΑ ΧΡΙΣΙΝΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ Ν.ΜΤΡΝΗ ΑΦΕΝΣΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΒΡΑΧΑΣΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΓΚΑΣΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΓΚΕΡΜΠΕΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΩΡΛ Ν.ΜΤΡΝΗ ΔΑΡΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΔΡΟΟ ΧΡΙΣΟ ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΚΑΝΣΑΡΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΚΟΝΣΑΛΕΞΗ ΠΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΛΙΑΜΠΟΣΗ ΕΛΠΙΔΑ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΛΟΓΟΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΑΙΔΟ) ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Ν.ΜΤΡΝΗ ΜΠΟΤΣΟΤΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ελίδα 10 από 15

11 Ν.ΜΤΡΝΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΤ ΒΑΙΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΠΡΟΒΑΣΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΑΛΙΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΣΑΜΠΟ ΧΡΗΣΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΣΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΣΖΟΤΝΑΚΟ ΠΕΡΙΚΛΗ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ Ν.ΜΤΡΝΗ ΣΡΑΜΠΑΡΗ ΧΡΤΟΤΛΑ (ΠΑΙΔΟ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΣΙΓΚΡΙΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΣΙΜΠΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΣΙΟΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΦΟΤΦΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΧΟΤΖΟΤΡΗ ΗΛΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΜΤΡΝΗ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΧΑΡΑΣΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΟΤΛΣΑΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΧΑΣΖΗΚΟΜΝΗΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΠΟΚΟΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΑΓΓΕΛΗ-ΔΟΤΛΑΜΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΑΓΓΟΤΛΕ ΑΝΣΩΝΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΕΤΚΑΡΠΙΔΗ ΑΒΒΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΚΑΣΕΪΦΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΩΡΛ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΜΟΤΑΣΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΠΑΣΕΡΑΚΗ ΘΩΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ Ν.ΨΤΧΙΚΟ ΣΟΤΚΑ ΦΩΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΧΟΙΝΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΒΑΒΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΟΤΛΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΛΟΔΙΚΗ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΣΙΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΚΟΡΦΙΑΣΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΜΑΚΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑ ΜΠΑΡΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΜΠΟΤΡΟ ΠΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΟΛΟΒΑ ΡΟΙΣΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΠΑΓΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΚΟ ΓΡΗΓΟΡΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑ ΡΟΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΣΟΤΡΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΦΑΣΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΦΤΣΑΝΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΝΙΚΑΙΑ ΧΑΣΖΗΚΟΚΚΙΝΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΝΙΚΑΙΑ ΧΑΣΖΗΠΑΝΣΕΛΗ ΣΕΦΑΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Π.ΑΡΕΩ ΙΩΑΝΝΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Π.ΑΡΕΩ ΣΖΩΡΣΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΠΕΡΓΗ ΣΑΜΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΦΗ ΟΛΓΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΓΑΡΑΣΖΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΔΡΟΤΓΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΘΕΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΚΟΖΑΔΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΚΤΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΜΑΤΡΟΝΑΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΜΠΑΓΕΣΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ελίδα 11 από 15

12 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΜΠΑΟΤΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΤΙΑ ΠΕΣΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΞΤΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΙΜΩΝΗ ΟΤΡΑΝΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΣΡΑΣΙΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΣΖΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΣΡΑΠΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΣΑΠΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ(ΠΑΙΔΟ) ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΣΟΤΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΦΙΣΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΧΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΔΑΝΙΗΛ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΚΑΜΠΕΗ ΟΤΡΑΝΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΚΑΡΑΟΤΛΗ ΩΚΡΑΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΚΑΣΙΚΕΡΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΤΛΙΑΝΟ-ORTHOATHLET ΕΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΜΠΑΛΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΠΛΑΚΑ ΜΙΧΑΕΛΑ- GYNODERM O.E. ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΠΛΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ- GYNODERM O.E.(ΠΑΙΔΟ) ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΠΛΑΣΗΡΑ ΩΣΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΡΑΠΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΟΦΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΠΑΓΚΡΑΣΙ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΤΡΣΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΟΡΣΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΑΡΟΤΝΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΟΤΣΟΣΑΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΣΘΑΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΕΣΑΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ(ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΩΡΑΙΣΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΝΑΣΗ ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΘΕΟΦΙΛΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΝΣΙΩΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΡΑΛΛΙΔΗ ΜΑΡΕΛΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ - ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΑΣΗΙΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΑΣΗΙΑ ΠΑΠΑΣΕΛΙΑΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΣΗΙΑ ΑΑΡΗ- ΠΑΣΡΙΑΡΧΕΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΑΣΗΙΑ ΣΙΠΑ ΔΙΟΝΤΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΠΟΤΛ-ΝΟΤΡ ΣΑΤΜΟΤΡ (ΠΑΙΔΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΔΡΕΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΕΡΓΟΠΟΤΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΛΑΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΟΤΖΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ελίδα 12 από 15

13 ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΡΟΤΒΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΑΛΑΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑΒΑΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ-ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΙΩΣΗ ΩΚΡΑΣΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗ ΣΕΡΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΙΑΟ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΛΑΚΟ ΚΟΤΛΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΤΖΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΤΚΟΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΤΡΟΤΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΤΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΤΚΟΤΡΙΝΟΤ-ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑΝΣΟ ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΣΡΟΝΙΚΟΛΑ-ΑΓΑΔΑΚΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΗ(ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΕΚΑΚΟΤ ΟΦΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΤΡΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΗΣΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ-ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΣΑΛΗ ΕΚΣΩΡ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΣΟΤΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΣΑΛΙΔΟΤ ΑΓΝΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΚΟΒΙΣΗ ΧΡΤΟΣΟΜΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΟΤΟ ΘΕΟΔΟΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΣΑΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΗΛΙΩΣΟΤ ΟΦΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΘΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ(ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΟΤΛΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΠΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΛΑΜΠΟΤΡΙΑΡΗ - ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΙΛΕΑΝΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΣΖΗΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΗΣΑ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΤΛΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΝΣΕΛΗ ΑΓΑΛΟΤ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΠΕΡΑΜΑ ΝΙΚΗΣΑ ΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΑΜΠΟΤΧΑΝΣΙΣΖΙ ΑΧΜΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΔΑΚΟΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΔΡΟΤΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΚΑΡΑΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΚΑΣΑΡΗ ΧΡΗΣΟ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΚΟΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΚΟΝΔΤΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΚΟΤΚΟΤΒΙΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΚΟΤΡΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΛΑΛΟΤΝΣΑ ΣΡΤΦΩΝ ΟΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΛΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (ΠΑΙΔΟ) ΟΤΡΟΛΟΓΟ ελίδα 13 από 15

14 ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΛΙΟΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΛΩΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΜΑΝΣΑ ΑΝΣΩΝΙΟ(ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΜΑΡΚΑΣΗ ΦΩΣΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΜΠΑΖΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ(ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΜΠΙΜΠΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ (ΠΑΙΔΟ) ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΜΤΑΡΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΝΣΑΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΠΑΠΑΛΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ-ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΣΙΑΝΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΑΚΙΖΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΣΕΠΕΛΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΦΑΛΗΔΕΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΧΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΤ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΧΟΤΡΟΓΛΟΤ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ ΓΚΙΟΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ ΩΚΡΑΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΡΜΟΤΣΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ ΠΑΝΣΕΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΕΤΚΗ ΑΔΑΛΗ ΜΕΡΙΛΕΝΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΠΕΤΚΗ ΖΙΑΖΙΟ ΗΛΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΕΤΚΗ ΚΟΤΛΟΤΡΗ - ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΕΤΚΗ ΣΑΠΙΝΗ ΠΕΣΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΕΤΚΗ ΣΑΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΣΟΤΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟ ΚΑΛΑΦΑΣΗ ΜΑΣΘΑΙΟ - ΑΝΣΩΝΗ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΓΙΑΝΣΖΟΓΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΝΣΡΕ ΑΜΠΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΠΟΙΣΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΛΑΣΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΜΙΧΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΝΣΩΝΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ ΣΙΩΡΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΗ ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ(ΠΑΙΔΟ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΗ ΑΡΑΝΣΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΜΠΑ ΘΩΜΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΡΑΦΗΝΑ ΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΛΑΜΙΝΑ ΣΟΓΚΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΡΩΝΙΔΑ ΑΡΑΣΙΩΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΕΠΟΛΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΕΠΟΛΙΑ ΡΗΓΙΝΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΕΠΟΛΙΑ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΑΣΑ ΑΡΧΟΝΣΟΒΑΙΛΗ ΦΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΠΑΣΑ ΜΠΕΜΠΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΠΑΣΑ ΜΠΛΑΣΟΤΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΣΑ ΜΩΡΑΙΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΠΑΣΑ ΠΡΙΦΣΗ ΧΡΗΣΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΤΜΗΣΣΟ ΒΛΑΧΟΤ ΑΘΗΝΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΤΜΗΣΣΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΤΜΗΣΣΟ ΠΡΙΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ελίδα 14 από 15

15 ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΜΑΡΣΩΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ(ΠΑΙΔΟ) ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΑΠΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΛΑΤΔΙΑΝΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΟΠΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΧΑΪΔΑΡΙ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΩΡΛ ΧΑΪΔΑΡΙ ΝΕΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΣΖΩΡΣΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΚΟΤΜΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΠΑΙΔΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΡΙΜΟΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΜΑΡΙΩΣΟΤ ΕΛΕΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΟΛΙΑΣΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΟΡΔΩΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΟΚΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΛΑΦΑΖΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΗΛΙΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΩΡΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΡΗΓΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΙΡΣΟ ΑΡΙΣΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΟ) ΠΛΑΣΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΡΑΣΟΤΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΖΑΝΕΣΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΑΝΣΖΑΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΦΛΑΚΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΡΙΣΑΚΗ ΟΦΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΖΩΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΡΑΜΑΝΖΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΜΑΚΡΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΠΑΠΑΔΑΣΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΩΡΩΠΟ ΝΙΑΦΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΙΔΟ) ΩΡΛ ελίδα 15 από 15

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ HEALTH KEEPER Προσοχή : Ο συντονισµός των επισκέψεων γίνεται αποκλειστικά και µόνο από το Call Center ( 210-8096166 )

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ HEALTH KEEPER Προσοχή : Ο συντονισµός των επισκέψεων γίνεται αποκλειστικά και µόνο από το Call Center ( 210-8096166 ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ HEALTH KEEPER Προσοχή : Ο συντονισµός των επισκέψεων γίνεται αποκλειστικά και µόνο από το Call Center ( 210-8096166 ) α/α Report_Group ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ 113 2009-05-07 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 2009-05-07 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 2009-05-07 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ Γιοζκούπων 4 & Πολςγνώηος - Αθήνα 105 55 Σηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡΙΘ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡΙΘ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡΙΘ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Μ. ΠΛ.ΒΑΘΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΝΗΣ 53 2105246267 ΑΘΗΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 77 2108215540 ΑΘΗΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομός : ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. Λίστα Γιατρών - Φυσίατρων ανά Νομό - Ειδικότητα - Δήμο ή Κοινότητα ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ. Page 1 of 42. Δ. Άργους

Νομός : ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. Λίστα Γιατρών - Φυσίατρων ανά Νομό - Ειδικότητα - Δήμο ή Κοινότητα ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ. Page 1 of 42. Δ. Άργους ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Δ. Άργους ΒΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 354 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2106844510 Page 1 of 42 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Δ. Τρίπολης ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 17 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 2710239391 Page 2

Διαβάστε περισσότερα

Νομός : ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. Λίστα Γιατρών - Φυσίατρων ανά Νομό - Δήμο ή Κοινότητα - Ειδικότητα. Δ. Άργους. Page 1 of 47 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Νομός : ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. Λίστα Γιατρών - Φυσίατρων ανά Νομό - Δήμο ή Κοινότητα - Ειδικότητα. Δ. Άργους. Page 1 of 47 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Δ. Άργους ΒΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 354 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2106844510 Page 1 of 47 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ. Τρίπολης ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 17 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 2710239391 Page 2 of 47 Δ. Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ 1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ ΚΑΡΙΝΕ ΓΕΝ.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ 1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ ΚΑΡΙΝΕ ΓΕΝ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ 1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ ΚΑΡΙΝΕ ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΖΑΝ ΤΣΕΧΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΓΕ 2010 ΓΙΚΑ ΜΑΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ Α/Α ΓΙΚ ΓΕΙ Π ΘΑ ΨΗΦΙΝ ΤΟ ΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΓΓΕΛΟΚΑ- ΑΓΓΕΛΟΚΑ ΤΡ ΤΡ ΑΓΓΕΛΟΚΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΉΦΙΜΑ ΤΗ 5 ης ΙΟΛΙΟ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ 2106395480-2106392389 ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (ΜΙΚΡΟΒ/ΓΟΣ) ΜΑΡΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ 104 33

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ 2106395480-2106392389 ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (ΜΙΚΡΟΒ/ΓΟΣ) ΜΑΡΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ 104 33 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΦΑΞ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 2108028959 6944905300 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 7/5/2009 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 7/5/2009 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΧΤΗ-WWF ΕΛΛΑ 000066

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2008/24/07/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2008/24/07/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν ΤΥΠΟ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΧ.ΙΔ.- 1 576 KALLKANI PANAJOT VAN Ζ0980707 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΡΑΤΟΥ ΜΗΧ.ΤΕΧ.ΟΧ. ΜΑΧΗ) 960 ΒΠ ΠΟΛ (ΜΕ ΕΜΠ.) 965 ΔΕ ΕΝΔΥΗ - ΥΠΟΔΗΗ ΕΙΔΙΚ. 2 ### ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ 124260 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ OPEN 1 1 ΦΩΚΟΛΟ ΝΙΚΟ BMW TWIN TURBO METHANOL ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - CHEETAH TEAM 2 2 ΚΑΣΑΦΑΔΟ ΒΑΓΓΕΛΗ CAMARO ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ AT2 3 3 ΣΟΝΟΓΛΟΤ ΣΑΟ HONDA CIVIC TYPE R GEARTECH ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ"

ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ Τελευταία ενημέρωση 25/02/2013 ΔΙΚΤΥΟ "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ" ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 16 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΒΟΤΣΗ 15 ΑΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ 1 ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΝΣΨΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΙΑ 2002 9.65 2 ΒΙΚΣΨΡΟ ΑΝΣΡΕΑ Β ΠΕΡΙΥ-ΚΛΗΡΟΤ 2000 9.67 3 ΙΑΚΨΒΟΤ ΣΕΛΙΟ ΓΕΡΙΟΤ 2000 9.68 ΔΡΟΜΟ 150

Διαβάστε περισσότερα