ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Σιταράς Χημικός Περιβαλλοντολόγος-PhD, MSc Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας Ένωση Ελλήνων Χημικών 1

2 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Απαίτηση για Αειφόρο Ανάπτυξη Στρατηγική για Αειφόρο Ανάπτυξη-Ατμοσφαιρική Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Αστικό Περιβάλλον Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Δεδομένα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Επιστημονικές Μελέτες Εργαλεία για τον Έλεγχο και την Παρακολούθηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Case study: Συζήτηση περί άρσης της απαγόρευσης κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων ΙΧ οχημάτων Πραγματικοί κίνδυνοι και ανάγκες 2

3 Αειφόρος Ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση. 3

4 Αειφόρος Ανάπτυξη και Αστικό Περιβάλλον Τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους πολίτες ζουν σε πόλεις Παρόμοια προβλήματα στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης Απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ενδείκνυνται εξειδικευμένες δράσεις λόγω της ποικιλομορφίας των αστικών περιοχών. Συνίσταται στρατηγική βασισμένη στην επικουρικότητα, στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων λήψης αποφάσεων (κοινοτικό, εθνικό και τοπικό) και στην ολοκλήρωση των διαφόρων πτυχών της διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. 4

5 Προκλήσεις και Στόχοι Συμβούλιο της Ε.Ε/ Σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση: Περιορισμός των κλιματικών αλλαγών Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και διείσδυση βιοκαυσίμων Βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των τρόπων μεταφοράς και ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος μετακινήσεων Επιβράδυνση των χρόνιων νόσων που οφείλονται στον τρόπο ζωής, ιδίως μεταξύ των κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερων ομάδων και περιοχών Βελτίωση της πληροφόρησης του κοινού σε σχέση με τη ρύπανση 5

6 Νομοθετικά Εργαλεία Οδηγία 1996/62/ΕΚ για την εκτίµηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/ ). Οδηγία 1999/30/ΕΚ για τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου,, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΠΥΣ 34/ ,ΦΕΚ125/Α/ ) Οδηγία 2000/69/ΕΚ για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 9238/332,ΦΕΚ405Β/ ) Οδηγία 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ38638/2016,ΦΕΚ 1334Β/ ) Οδηγία 2004/107 σχετικά με το As, Cd,, Hg,Ni και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs) στον ατμοσφαιρικό αέρα 6

7 Νομοθετικά Εργαλεία-Στόχοι Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους; Είναι εργαλεία για τους διαχειριστές καταστάσεων ρύπανσης; Ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες (μορφολογία, μετεωρολογία, μικροπεριβάλλοντα;) Ανταποκρίνονται στις ανάγκες για αειφόρο ανάπτυξη; 7

8 Η περίπτωση του όζοντος Αθήνα Δεδομένα 2006 (Πηγή: Έκθεση ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ) Αριθµός ηµερών για το 2006 µε ωριαία τιµή όζοντος µεγαλύτερη από 180 µg/m3 8

9 Είδη χημικών νεφών-νέφος τύπου LA Φωτοχημικός Κύκλος :εξαρτώμενος από ΗCsΗ Cs,, ΝΟx και ηλιοφάνεια Παραγωγή Ο 3, καρβονυλικών ενώσεων και άλλων ερεθιστικών προϊόντων Μετασχηματισμός πτητικών οργανικών ενώσεων σε οξειδωμένα παράγωγα Αντιδράσεις υδρογονανθράκων με O 3 υπεύθυνες για σχηματισμό μη πτητικών οργανικών οξέων Συμπύκνωση παραγόμενων προϊόντων σε σωματίδια ή πυρηνογένεση νέων σωματιδίων 9

10 Φωτοχημικός κύκλος 10

11 Πολυπλοκότητα του φαινομένου Οι καρβονυλικές ενώσεις αποτελούν τυπικό παράδειγμα ενώσεων που οι πρωτογενείς εκπομπές τους (κυκλοφορία) παρεμβαίνουν στο φωτοχημικό κύκλο επιτείνοντας τις επιδράσεις τους Μελέτες στην Αθήνα (Bakeas( Bakeas et al 2003) σχετικά με τις καρβονυλικές ενώσεις : o Πρωτογενή παραγωγή από αυτοκίνητα o Φωτοχημική σύνθεση κυρίως τους θερινούς μήνες o Συνεισφέρουν με την διάσπαση τους στην συνέχιση του κύκλου του όζοντος 11

12 Απόφαση Ευρ.Επιτροπής EC 2004/79 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές στην υλοποίηση της Οδηγίας 2002/3/EC σχετικά με το Ο3 : Σχολιασμός κατάστασης στην Ν.Ευρώπη (με ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα: Τοπικές συνθήκες (ανακυκλοφορία( αερίων μαζών, επίδραση θάλασσας, μορφολογίας), Φυσικές εκπομπές VOCs προκαλούν υπερβάσεις O3 Έλλειψη γνώσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα βραχυπρόθεσμων μέτρων Έλλειψη αποτελεσματικότητας Σύσταση στις εθνικές κυβερνήσεις για μέτρα περισσότερο υποχρεωτικού χαρακτήρα στον έλεγχο των εκπομπών Επίδραση τοπικών συνθηκών Έλλειψη επιστημονικής γνώσης για την πολυπλοκότητα του φαινομένου Ανάγκη για περισσότερα μέτρα στον έλεγχο των εκπομπών 12

13 Η περίπτωση των PAHs Οδηγία 2004/107 σχετικά με το As, Cd,, Hg,Ni και τους PAHs Προβλέπει την παρακολούθηση του βενζο-[α] [α]-πυρενίου, Β[a]P (καρκινογόνος) με τιμή στόχο 1 ng m -3 B[a]P συγκεντρώνεται στα σωματίδια σε ποσοστό % στις συνθήκες της Αθήνας Οι περισσότερο πτητικοί PAHs,, μικρότερης επικινδυνότητας, υπάρχουν στην αέρια φάση σε συγκεντρώσεις τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες Ίσες συγκεντρώσεις σωματιδιακού B[a]Pyr σε μια πόλη της Β.Ευρώπης και σε μια πόλη της Ν.Ευρώπης, αντιστοιχούν σε τελείως διαφορετική ρυπαντική κατάσταση 13

14 Σχηματισμός nitro-pahs από τη φωτοχημική ρύπανση-α ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ Ν-ΠΑΥ ΣΤΑ ΑΔΡΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ C (pg.m -3 ) Αδρά Σωματίδια Λεπτά Σωματίδια NNAP 2NNAP 2NFLU 2NFLA 1NPYR 2NPYR Ν-ΠΑΥ Μέσες τιμές συγκεντρώσεων NPAHs στη θέση Πατησίων την περίοδο 10/ /2004 Σχηματισμός σημαντικών ποσοτήτων nitro-pahs από φωτοχημικές αντιδράσεις στην Αθήνα: (Marino et al 2000, Τsakas et al 2004) Γρήγορη κατανάλωση πτητικών PAHs από την αέρια φάση στην Αθήνα πιθανώς λόγω αντιδράσεων (Sitaras et al 2004) 14

15 Σχηματισμός nitro-pahs από τη φωτοχημική ρύπανση-β Η μεταλλαξογόνος δραστηριότητα σωματιδιακής και αέριας φάσης πολλαπλασιάζεται με σχηματισμό παραγώγων των PAHs με φωτοχημικές αντιδράσεις [Sasaki et al 1995] Περαιτέρω φωτοχημική διάσπαση των nitro-pahs προς PAHs-κινόνες, εξαιρετικά μεταλλαξογόνες (αντιδρούν απευθείας με το DNA) Οι κυριότεροι ΝPAHs παράγονται (εκτός από τις εκπομπές πετρελαιοκινητήρων) από μητρικούς πτητικούς PAHs μικρής επικινδυνότητας (ΝΑP, FLU, FLA, PYR, ANTH) Μικρότερα επίπεδα σωματιδιακών PAHs το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αντιστοιχούσαν σε ίση μεταλλαξογόνο δράση σε σχέση με τη χειμερινή περίοδο [Vyras et al 1990] Η παρακολούθηση του Β[α]P στα σωματίδια, είναι αντιπροσωπευτική για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την παρουσία των PAHs στην ατμόσφαιρα, σε περιοχές με αυξημένες θερμοκρασίες και φωτοχημεία; 15

16 Case study: Συζήτηση σχετικά με την πετρελαιοκίνηση Στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με την πετρελαιοκίνηση αναπτύσσονται διάφορες απόψεις: Οι εκπομπές των πετρελαιοκινητήρων θα επιβαρύνουν την κατάσταση της ατμόσφαιρας σε σωματίδια Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν ήδη υψηλές τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σωματίδια, εκτός από τις υψηλές τιμές όζοντος Οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες βάσει των νέων προτύπων ρυπαίνουν ελάχιστα Είναι πιο οικονομικοί, αποδοτικοί, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής Είναι παράλογος ο αποκλεισμός των πετρελαιοκίνητων 16

17 Νέα πρότυπα εκπομπών και καυσίμων Πρότυπο εκπομπών Σωματιδιακή ύλη (mg km -1 ) Oξείδια αζώτου, ΝΟx (g km -1 ) Yδρογονάνθρακες (g g km -1 ) CO (g km -1 ) Diesel Βενζίνη Diesel Βενζίνη Diesel Βενζίνη Diesel Βενζίνη Euro ,0 2.0 Euro ,50 0,15-0,20 0,64 2,30 Euro ,25 0,08-0,10 0,50 1,0 Euro ,20 0,06 0,075 0,075 0,50 1,0 Οι στόχοι του Euro5 είναι εφικτοί εφόσον διασφαλίζεται η τροφοδοσία των πετρελαιοκίνητων οχημάτων με το κατάλληλο καύσιμο (πετρέλαιο κίνησης) και η κατάλληλη συντήρηση τους 17

18 Βενζινοκινητήρες CO και CO 2 Πετρελαιοκινητήρες Καλύτερη απόδοση, μικρότερες εκπομπές CO 2 και CO NOx σημαντικά μικρότερες εκπομπές από πετρελαιοκινητήρες Σημαντικές εκπομπές NO x σε σχέση με βενζινοκινητήρες VOCs σημαντικά μεγαλύτερες εκπομπές από πετρελαιοκινητήρες, εισαγωγή στον κύκλο όζοντος των: ΒΤΕΧ Αλκάνια,, αλκένια C 4 -C 8 ΜΤΒΕ (ως βελτιωτικό στην αμόλυβδη βενζίνη) ή άλλες οξυγονούχες ενώσεις Σωματίδια: σημαντικά μικρότερες εκπομπές από πετρελαιοκινητήρες, Eκπομπές POM (polycyclic organic matter): PAHs, nitro-pahs Σημαντικά μικρότερες εκπομπές HC Σημαντικές εκπομπές PM (particulate matter) Eκπομπές SO 2 (χρήση ακατάλληλου καυσίμου) 18

19 Eλληνικά δεδομένα από εκπομπές κυκλοφορίας για PAHs Συγκεντρώσεις σε ng mg -1 oλικών PAHs και καρκινογόνων PAHs σε σωματιδιακές εκπομπές από καταλυτικά, μη καταλυτικά βενζινοκίνητα οχήματα και πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα, λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη [Πηγή Manoli et al 2004] Όχημα Bενζινοκίνητα Καταλυτικά Βενζινοκίνητα μη καταλυτικά Σ13[PAHs] (ng mg -1) Σ[PAHs] carc (ng mg mg -1) (12%) (9%) Πετρελαιοκίνητα Επιβατικά (15%) Πετρελαιοκίνητα λεωφορεία (33%) Ta πετρελαιοκίνητα έχουν μεγαλύτερες σωματιδιακές εκπομπές και η συνεισφορά τους σε καρκινογόνους PAHs αναμένεται μεγαλύτερη [Manoli et al 2004] 19

20 Το πρόβλημα των σωματιδίων στην Αθήνα Αριθµός ηµερών για το 2006 µε µέση ηµερήσια τιµή PM10 µεγαλύτερη από 50 µg m -3 (Πηγή: Έκθεση ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ) 20

21 Σχηματισμός δευτερογενούς αερολύματος από αντιδράσεις VOCs-O 3 Σημαντική συνεισφορά της φωτοχημικής ρύπανσης στις συγκεντρώσεις σωματιδίων Οξείδωση των VOCs από όζον και άλλα οξειδωτικά Σχηματισμός προϊόντων χαμηλής τάσης ατμών και συμπύκνωση προϊόντων σε υπάρχοντα σωματίδια ή σχηματισμός δευτερογενούς οργανικού αερολύματος SOA: Secondary Organic Aerosol Formation Tο ποσοστό του οργανικού αερολύματος σε διάφορες πόλεις: Από 15% έως και 80% [Turpin and Hantzicker 1995] σε μελέτες στη California Aπό 17% στο Birmingham (UK) έως και 50% στην Coimbra (PT) σε μετρήσεις στην Ευρώπη [Castro et al 1999] Στην Αθήνα δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για το ποσοστό δευτερογενούς προέλευσης του αερολύματος. Λόγω φωτοχημείας και συνθηκών συσσώρευσης ρύπων δεν αναμένεται να είναι αμελητέα. 21

22 Εκτίμηση για τη συνεισφορά των τύπων κινητήρων στην ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας Πετρελαιοκινητήρες Βενζινοκινητήρες +: Λιγότερα VOCs +: Λιγότερο πρωτογενές αερόλυμα +: Συνεισφορά στον έλεγχο των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου +: Πολύ λιγότερο δευτερογενές αερόλυμα -:: Πολύ περισσότερα NOx -:: περισσότερο πρωτογενές αερόλυμα και πολύ πιο τοξικό (παρουσία PAHs και nitro-pahs PAHs) -:: Δευτερογενής αύξηση μεταλλαξογόνου δραστηριότητας των εκπομπών με φωτοχημεία (σχηματισμός nitro-pahs PAHs) +: Έλεγχος ΝΟx -: Περισσότερες εκπομπές VOCs ιδιαίτερα τοξικών -: Πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο σχηματισμό δευτερογενούς αερολύματος -:: Πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή όζοντος στα φωτοχημικά επεισόδια 22

23 Εκτιμήσεις Eίναι πιθανόν ότι οι πετρελαιοκινητήρες θα συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων των VOCs και δευτερογενώς αρνητικά στο σχηματισμό όζοντος και SOA. Είναι πιθανόν ότι οι πετρελαιοκινητήρες θα συμβάλλουν στην αύξηση πρωτογενώς παραγόμενου αερολύματος και στα επίπεδα των NOx Eκτιμάται ότι στην Αθήνα το φαινόμενο της φωτοχημικής ρύπανσης εξαρτάται από τα επίπεδα των VOCs και όχι από τα NOx,, όπως συμβαίνει σε περιοχές με σημαντικό ποσοστό βιογενών VOCs Είναι πιθανόν ότι η αυξημένη χρήση πετρελαιοκινητήρων θα συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων PAHs και της μεταλλαξογόνου δράσης των σωματιδίων και της αέριας φάσης Το πιθανότερο είναι ότι η τροποποίηση σε μεγάλο βαθμό της σύνθεσης του στόλου θα επιφέρει αλλαγές στη χημική σύσταση των ρυπαντικών παραγόντων χωρίς να μειώσει τα επίπεδα της, ιδιαίτερα στα μικροπεριβάλλοντα της πόλης 23

24 Πραγματικές ανάγκες και κίνδυνοι Η σύνδεση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με την πολιτική για την πετρελαιοκίνηση δεν είναι μονοδιάστατη Το ερώτημα δεν είναι ποιος κινητήρας ρυπαίνει περισσότερο αλλά: Λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στην Αθήνα, με την έντονη φωτοχημεία και τις μορφολογικές ιδιομορφίες; Προτείνεται πολιτική για την ατμοσφαιρική ρύπανση που θα οδηγήσει ι στην αλλαγή και στην ουσιαστική μείωση της χρήσης αυτοκινήτου; Υποδομές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ορθής λειτουργίας των πετρελαιοκινητήρων. Υπάρχουν; Η πιθανή άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων είναι ε ενταγμένη σε μια μακροχρόνια στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση; Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για περιορισμό της χρήσης αυτοκινήτου στις δύο μεγάλες πόλεις αντί για τροποποίηση του στόλου των οχημάτων; -Έχει ενημερωθεί κατάλληλα το κοινό για το ζήτημα; 24

25 Συμπεράσματα Τα υπάρχοντα νομοθετικά εργαλεία δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις εξειδικευμένες καταστάσεις ρύπανσης Η ανατροφοδότηση των κέντρων αποφάσεων με τα νέα δεδομένα δεν είναι τόσο γρήγορη-η Η έρευνα σχετικά με τα τοπικά περιβαλλοντικά δεδομένα δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες κατανόησης του φαινομένου της ρύπανσης Οι εθνικές-τοπικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται στις εξειδικευμένες ανάγκες, στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και στην κατάλληλη πληροφόρηση του κοινού 25

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 26

Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων. Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων. Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. 3.4 Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα Εισαγωγή Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

DIESEL. Ο σιωπηρός δολοφόνος

DIESEL. Ο σιωπηρός δολοφόνος DIESEL Ο σιωπηρός δολοφόνος DIESEL Ο σιωπηρός δολοφόνος Έρευνα-Κείµενο: Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος, spsomas@otenet.gr Μία έκθεση του ελληνικού γραφείου της Greenpeace Νοέµβριος 2004 Κλεισόβης 9, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας» ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ:124)

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής για το Λιμάνι και την Πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Προγράμματος APICE

Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής για το Λιμάνι και την Πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Προγράμματος APICE Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής για το Λιμάνι και την Πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Προγράμματος APICE Layman Report Περίληψη και παρουσίαση στο κοινό του Τοπικού Σχεδίου Προσαρμογής του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr

Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 5 3 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ PROCURA + ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 6 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Σήματα

Περιβαλλοντικά Σήματα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιβαλλοντικά Σήματα Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας ΕΛΛΑΔΑ 2003 Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Δανάη Διακουλάκη, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αναπνευστικό σύστημα

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αναπνευστικό σύστημα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):502-515 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αναπνευστικό σύστημα Συντριπτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

1. Να µην µας πάρουν τον αέρα

1. Να µην µας πάρουν τον αέρα 1. Να µην µας πάρουν τον αέρα Η ρύπανση σκοτώνει. Το γεγονός αυτό έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ήδη από το 1952, όταν ένα φονικό περιστατικό νέφους που διήρκεσε τέσσερις µέρες, οδήγησε σε πρόωρο

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη GREENPEACE AIRLAB Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη Αποτελέσµατα του προγράµµατος µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998) ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα»

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ατµοσφαιρικοί ρύποι και κλίµακες διασποράς Από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα ένας µεγάλος αριθµός ρύπων. Ανάλογα µε την προέλευσή τους οι ρύποι χωρίζονται στις παρακάτω ευρείς

Διαβάστε περισσότερα