Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας"

Transcript

1 Κώδικας Ηθικής Συµπεριφοράς & εοντολογίας

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Όραµα και Βασικές Αξίες...4 Νοµιµότητα και Ακεραιότητα...4 ιαφάνεια...4 Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού...4 Ποιότητα Προσωπικού...4 Τοµείς Ευθυνών...5 ηµόσιες Επενδύσεις...5 Πελάτες - Επιβατικό Κοινό...5 Προσωπικό...5 Συνεργάτες και Προµηθευτές...5 Κοινωνικό Σύνολο...5 Περιβάλλον...5 Αρχές εοντολογίας...6 Οικονοµική Βιωσιµότητα...6 Τήρηση Νόµων και Κανονισµών...6 Τήρηση Υψηλών Ηθικών Προτύπων...6 Σεβασµός προς τους Συναδέλφους...6 Σεβασµός προς το Επιβατικό Κοινό...7 Σεβασµός προς τους Συνεργάτες και τους Προµηθευτές...7 Σεβασµός προς την Περιουσία και τους Πόρους...7 Μη Σύγκρουση Συµφερόντων...8 Σχέσεις µε τρίτους και υποχρεώσεις προς την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε....8 Συµβάσεις και Προµήθειες...9 Εσωτερικές Πληροφορίες και Εχεµύθεια...9 Παράνοµη ιακίνηση Πληροφοριών...10 Εκπροσώπηση της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε Εργασιακό Περιβάλλον Ίσων Ευκαιριών...10 Οµαδικό Πνεύµα...10 Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας...11 Σεβασµός προς το Περιβάλλον...11 Συµµόρφωση και ιαδικασίες...12 έσµευση ιοίκησης και Προσωπικού...12 ίαυλοι επικοινωνίας...12 Έλεγχοι τρίτων...12 Επίλογος

3 Εισαγωγή Η Ε.ΘΕ.Λ. λειτουργεί σύµφωνα µε συγκεκριµένους Στόχους, Αξίες και Αρχές εοντολογίας. Στον Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και εοντολογίας περιλαµβάνονται αυτές ακριβώς οι Αρχές και οι σχετιζόµενες διαδικασίες και υιοθετούνται υψηλά πρότυπα ηθικής, που αναµένεται να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να προάγουν τα συµφέροντα του επιβατικού κοινού. Οι Βασικές Αρχές του Κώδικα θεµελιώνονται στις Αξίες του επαγγελµατισµού, της νοµιµότητας και της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και του σεβασµού προς τον άνθρωπο. Επίσης, στον Κώδικα περιγράφονται διαδικασίες στις οποίες προσδίδουµε µεγάλη σηµασία, αρκετές από τις οποίες ήδη εφαρµόζουµε. Στόχος του Κώδικα είναι η παροχή βοήθειας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση καταστάσεων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για το λόγο αυτό η συγγραφή του βασίστηκε στη µακροχρόνια εµπειρία της Ε.ΘΕ.Λ., σε βέλτιστες πρακτικές, στη σύγχρονη πραγµατικότητα, στις υφιστάµενες κανονιστικές και νοµικές υποχρεώσεις και σε διατάξεις που απορρέουν από το εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο. Ο Κώδικας αφορά στη ιοίκηση και το Προσωπικό της Ε.ΘΕ.Λ., στους ειδικούς συµβούλους και τους συνεργάτες. Άλλωστε, όλοι µας παίζουµε σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση και τη βελτίωση της καλής φήµης της Ε.ΘΕ.Λ.. Με την επαγγελµατική συµπεριφορά µας τιµούµε την παρακαταθήκη των εργαζοµένων, που «έκτισαν» την Ε.ΘΕ.Λ. µε την προσήλωση τους στην ανάπτυξη και µε την ηθική συµπεριφορά τους. Η ιοίκηση έχει τη βεβαιότητα ότι το ανθρώπινο δυναµικό της Ε.ΘΕ.Λ., στο σύνολο του, θα υιοθετήσει πλήρως και θα τηρήσει τις Αρχές και τις διαδικασίες που περιλαµβάνει ο Κώδικας. Ο Κώδικας τίθεται σε ισχύ µετά από έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο είναι αρµόδιο για την τροποποίηση ή συµπλήρωση του. 3

4 Όραµα και Βασικές Αξίες Όραµα της Ε.ΘΕ.Λ. είναι η επαρκής κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των πολιτών της Πρωτεύουσας µε υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου, δηλαδή η βέλτιστη ποσοτικά και ποιοτικά εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το Όραµα µας υποστηρίζεται από τις Βασικές Αξίες µας: Νοµιµότητα και Ακεραιότητα Η Ε.ΘΕ.Λ. εφαρµόζει τις υφιστάµενες κανονιστικές και νοµοθετικές διατάξεις και οι δραστηριότητες της διέπονται από εντιµότητα και υψηλές ηθικές Αξίες. Η Ε.ΘΕ.Λ. ούτε εµπλέκεται ούτε επιτρέπει οποιαδήποτε συµπεριφορά ή συναλλαγή, η οποία ενδεχοµένως θα έπληττε την αξιοπιστία και την ακεραιτότητα της. ιαφάνεια Καθοριστικός παράγοντας της εύρυθµης λειτουργίας της Ε.ΘΕ.Λ. είναι η διαφάνεια. Κάτω από συνθήκες διαφάνειας οι προβληµατισµοί αναφέρονται, προσεγγίζονται µε πνεύµα συνεργασίας και καταλήγουν στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Αντίθετα, η έλλειψη διαφάνειας συντηρεί και συγκαλύπτει κακές πρακτικές, που ανακύπτουν µόνο όταν παρουσιάζεται κάποιο σοβαρό πρόβληµα, το οποίο µπορεί να ζηµιώσει ουσιαστικά την Ε.ΘΕ.Λ.. Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού είναι ο βασικός στόχος κάθε δραστηριότητας µας. Η Ε.ΘΕ.Λ. σέβεται τις απόψεις και τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και προσπαθεί να τις ικανοποιήσει, αναπροσαρµόζοντας τις δράσεις της στα µεταβαλλόµενα συγκοινωνιακά δεδοµένα και τις αστικές συνθήκες διαβίωσης της Πρωτεύουσας. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και επενδύει διαρκώς για τη βελτίωση των υποδοµών, του στόλου των λεωφορείων και των παρεχόµενων υπηρεσιών της. Ποιότητα Προσωπικού Οι προοπτικές ανάπτυξης της Ε.ΘΕ.Λ. καθορίζονται από το ανθρώπινο δυναµικό της, για το λόγο αυτό µεριµνά για τη στελέχωση των υπηρεσιών µε Προσωπικό υψηλού επιπέδου. Η Ε.ΘΕ.Λ.: Εφαρµόζει αξιοκρατικό σύστηµα πρόσληψης, αξιολόγησης, προαγωγών και αµοιβών του Προσωπικού. ιασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, µε ίσα δικαιώµατα και ευκαιρίες για όλους, σύµφωνα µε τους κάθε φορά ισχύοντες νόµους. Οργανώνει προγράµµατα επιµόρφωσης και ανάπτυξης του Προσωπικού, επιδοτεί τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και παρέχει εκπαιδευτικές άδειες, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της αποδοτικότητας και της ποιότητας εργασίας του Προσωπικού. 4

5 Τοµείς Ευθυνών Οι δεοντολογικές Αρχές της Ε.ΘΕ.Λ. υπαγορεύονται από τους τοµείς ευθυνών της: ηµόσιες Επενδύσεις Προστασία και βέλτιστη απόδοση των δηµόσιων επενδύσεων και κατ επέκταση σεβασµός προς τους Έλληνες φορολογούµενους. Το Ελληνικό Κράτος υποστηρίζει οικονοµικά το συγκοινωνιακό έργο της Ε.ΘΕ.Λ., το οποίο και εκτελείται κυρίως µε γνώµονα το κοινωνικό συµφέρον. Πελάτες - Επιβατικό Κοινό Εξυπηρέτηση των πελατών της Ε.ΘΕ.Λ. (δηλαδή του επιβατικού κοινού) µε την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών ποιότητας, µε ασφάλεια και σεβασµό. Η Ε.ΘΕ.Λ. προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο επιβατικό κοινό και µε ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες,. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η συµπεριφορά του Προσωπικού «Πρώτης Γραµµής» (οδηγοί, ελεγκτές, σταθµάρχες, επόπτες) αποτελεί την πλέον ουσιαστική εκπροσώπηση της Ε.ΘΕ.Λ. προς τους πελάτες της. Προσωπικό Σεβασµός του Προσωπικού και διασφάλιση δηµιουργικών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Η Ε.ΘΕ.Λ. µεριµνά για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ικανοτήτων του Προσωπικού και τη δηµιουργία περιβάλλοντος εργασίας µη αποκλεισµού, ώστε όλοι να απολαµβάνουµε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων µας και δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών. Συνεργάτες και Προµηθευτές Εφαρµογή των δεοντολογικών Αρχών της Ε.ΘΕ.Λ. ή αντίστοιχων Αρχών σε όλες τις συνεργασίες µε τρίτους. Η Ε.ΘΕ.Λ. ενθαρρύνει τους συνεργάτες και τους προµηθευτές της να ενστερνίζονται και να εφαρµόζουν ανάλογες Αρχές ως προϋπόθεση για αµοιβαία προσοδοφόρες εταιρικές σχέσεις. Η αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών των Αρχών αποτελεί βασικό κριτήριο για την έναρξη ή τη συνέχιση µιας συνεργασίας. Κοινωνικό Σύνολο Υποστήριξη ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, που αναλαµβάνουν Υπουργεία, Οργανισµοί, Κοινωνικοί και άλλοι Φορείς. Η Ε.ΘΕ.Λ. αναλαµβάνει, επίσης, ενέργειες συνδροµής της πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή και των σηµαντικών αθλητικών διοργανώσεων. Περιβάλλον Εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία αποτελεί τη βάση για τη σωστή εταιρική συµπεριφορά και σηµαντική συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Η Ε.ΘΕ.Λ. µεριµνά ώστε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιες. ιαθέτει λεωφορεία που λειτουργούν µε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και προωθεί την οικονοµία καυσίµων και την ανακύκλωση. 5

6 Αρχές εοντολογίας Οι παρακάτω δεοντολογικές Αρχές υπαγορεύουν τη συµπεριφορά της ιοίκησης και του Προσωπικού, των ειδικών συµβούλων και των συνεργατών. Όλοι µας κρινόµαστε από τις ενέργειες µας και χτίζουµε την καλή επαγγελµατική µας φήµη και τη θετική εικόνα της Ε.ΘΕ.Λ., εφόσον λειτουργούµε σύµφωνα µε τις παρακάτω δεοντολογικές Αρχές: Οικονοµική Βιωσιµότητα Η εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων και τη συνέχιση της ανάπτυξης της Ε.ΘΕ.Λ.. Όλοι µας έχουµε υποχρέωση να αξιοποιούµε µε τον καλύτερο τρόπο τους πόρους της Ε.ΘΕ.Λ. και τις δυνατότητες που µας προσφέρονται, ώστε να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας προς το επιβατικό κοινό, το κοινωνικό σύνολο και το Ελληνικό Κράτος. Τήρηση Νόµων και Κανονισµών Όλοι οι εργαζόµενοι της Ε.ΘΕ.Λ. οφείλουµε να συµµορφωνόµαστε µε το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, τις Εγκυκλίους, τις Μόνιµες Οδηγίες, τις Αποφάσεις και τις Ανακοινώσεις της ιοίκησης καθώς και µε τους Νόµους και τους Κανόνες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Έχουµε υποχρέωση να εξυπηρετούµε ευσυνείδητα και µέσα στα όρια της νοµιµότητας τα συµφέροντα της εταιρίας, συµβάλλοντας µε όλες τις δυνάµεις µας στην αρτιότερη λειτουργία της. Όσοι βρεθούµε στην ανάγκη να λάβουµε µέτρα που αντίκεινται στις υπηρεσιακές διατάξεις, επιβάλλεται να ενηµερώσουµε εγγράφως τον προϊστάµενο µας, δικαιολογώντας την ενέργεια αυτή. Τήρηση Υψηλών Ηθικών Προτύπων Η ηθική ακεραιότητα είναι και πρέπει να παραµείνει η βάση όλων των εταιρικών µας σχέσεων. Όλοι µας οφείλουµε να τηρούµε υψηλά ηθικά πρότυπα συµπεριφοράς σε κάθε εταιρική δραστηριότητα και να ενεργούµε έτσι ώστε να ενισχύεται η καλή εικόνα της Ε.ΘΕ.Λ. προς το επιβατικό κοινό και το κοινωνικό σύνολο. Σεβασµός προς τους Συναδέλφους Το παραγωγικό και υγιές επαγγελµατικό περιβάλλον εξαρτάται και από την αρµονική συµβίωση για το σκοπό αυτό ο καθένας µας οφείλει: Να αντιµετωπίζει στους συναδέλφους του µε ήθος και θετικό πνεύµα. Να διαφυλάσσει τη συναδελφική ισοτιµία. Να αποφεύγει και να αποθαρρύνει παρενοχλήσεις, σχόλια ή συζητήσεις σχετικά µε το φύλο, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, το θρήσκευµα, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τη φυλετική προέλευση, την καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό. Να συµπεριφέρεται µε πνεύµα συναδελφικής συνεργασίας και να αποθαρρύνει αντιπαλότητες και διενέξεις που παρακωλύουν την επίλυση των όποιων προβληµάτων. Συµπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες ή τα οφέλη της εργασίας, παρεµποδίζουν την απόδοση των συναδέλφων ή δηµιουργούν εκφοβιστικό ή προσβλητικό περιβάλλον εργασίας δεν είναι ανεκτές. 6

7 Σεβασµός προς το Επιβατικό Κοινό Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, των πελατών µας δηλαδή, βρίσκεται στο επίκεντρο των στόχων και των δραστηριοτήτων της Ε.ΘΕ.Λ.. Καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχουµε, σε σταθερή βάση, υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του επιβατικού κοινού και στα υψηλά εταιρικά µας πρότυπα. Κάθε δυσαρεστηµένος επιβάτης αποτελεί πλήγµα για την εικόνα και την εξελικτική πορεία της Ε.ΘΕ.Λ.. Όλοι µας, από τις θέσεις που κατέχουµε, οφείλουµε να παρέχουµε υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό µε σοβαρότητα και συνέπεια. Ιδιαίτερα όσοι ανήκουµε στο Προσωπικό «Πρώτης Γραµµής» (οδηγοί, ελεγκτές, σταθµάρχες, επόπτες) οφείλουµε προς το επιβατικό κοινό: Να επιδεικνύουµε προθυµία, ενδιαφέρον και σεβασµό. Να συνοµιλούµε ήρεµα και ευγενικά µε τους επιβάτες και να αποφεύγουµε προσβλητικές εκφράσεις και χειρονοµίες. Να ενηµερώνουµε τους επιβάτες µε υπευθυνότητα και υποµονή. Να προσπαθούµε µε θετική διάθεση για την επίλυση τυχόν παρεξηγήσεων. Να εξυπηρετούµε µε ιδιαίτερη ευαισθησία και προθυµία τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες (πχ άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπερήλικες). Να αποφεύγουµε κάθε διακριτική µεταχείριση σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, το θρήσκευµα, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τη φυλετική προέλευση, την εθνικότητα, την οικονοµική κατάσταση ή όποια άλλη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό. Να εφαρµόζουµε τις απαγορευτικές διατάξεις σχετικά µε το κάπνισµα και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Να συνεργαζόµαστε για την άριστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, µε ασφάλεια και συνέπεια. Σεβασµός προς τους Συνεργάτες και τους Προµηθευτές Η αντιµετώπιση των συνεργατών και των προµηθευτών της Ε.ΘΕ.Λ. µε εντιµότητα και υπευθυνότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις αµοιβαία ευεργετικές εταιρικές σχέσεις. Οποιαδήποτε µορφή εκµετάλλευσης, µέσω µεθοδεύσεων, δωροδοκιών, κατάχρησης εµπιστευτικών πληροφοριών, απειλών, απάτης ή άλλης ανάλογης συµπεριφοράς, δεν είναι αποδεκτή. Επίσης, λεκτική ή σωµατική κακοποίηση ή σεξουαλική παρενόχληση συνεργατών και προµηθευτών δεν είναι ανεκτή. Σεβασµός προς την Περιουσία και τους Πόρους Όλοι µας οφείλουµε να προστατεύουµε και να χρησιµοποιούµε ορθολογικά και µε ασφάλεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της Ε.ΘΕ.Λ.. Στην περιουσία και τους πόρους της Ε.ΘΕ.Λ. συγκαταλέγονται εγκαταστάσεις, στόλος λεωφορείων, εξοπλισµός αµαξοστασίων και γραφείων, υλικά, προµήθειες, χρήµατα, µηχανογραφικά συστήµατα, εµπιστευτικές πληροφορίες και εργάσιµος χρόνος. Κάθε εύλογη, από µέρους µας, ενέργεια για την αποτροπή απώλειας, καταστροφής, ανεπίτρεπτης χρήσης ή πρόσβασης στα περιουσιακά στοιχεία της Ε.ΘΕ.Λ. είναι επιβεβληµένη. Η χρήση των υπολογιστών, τηλεφώνων, φαξ και του υπόλοιπου εξοπλισµού πρέπει να γίνεται µόνο από αρµόδια άτοµα, που ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες πρόσβασης και ασφάλειας. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση εφαρµογών λογισµικού που δεν παρέχονται από την Ε.ΘΕ.Λ.. Η χρήση του διαδικτύου περιορίζεται σε θέµατα υπηρεσιακών εργασιών κάτω από συνθήκες ασφάλειας των µηχανογραφικών συστηµάτων. 7

8 Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι της Ε.ΘΕ.Λ. πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την πρόοδο της εταιρίας και όχι για προσωπικό µας όφελος ή για όφελος τρίτων. Μη Σύγκρουση Συµφερόντων Η εµπλοκή µας σε καταστάσεις στις οποίες προσωπικά ή οικογενειακά οικονοµικά συµφέροντα συγκρούονται µε τα βέλτιστα συµφέροντα της Ε.ΘΕ.Λ. πρέπει να αποφεύγεται. Ο εµπλεκόµενος οφείλει να ενηµερώσει το ιοικητικό Συµβούλιο ώστε να µη µετέχει σε επιτροπές ή οµάδες εργασίας, που τον υποχρεώνουν να διαχειριστεί συνεργασία ή προµήθεια της Ε.ΘΕ.Λ. από την οποία θα έχει προσωπικό ή οικογενειακό οικονοµικό όφελος. Κυρίως όσοι ασχολούµαστε µε εµπορικές συναλλαγές οφείλουµε να λειτουργούµε µε γνώµονα τα συµφέροντα της Ε.ΘΕ.Λ. και να παραµένουµε ανεπηρέαστοι από προσωπικές προτιµήσεις ή οφέλη. Επιβάλλεται, επίσης, να µην εκµεταλλευόµαστε για δικό µας αθέµιτο όφελος ευκαιρίες ή πληροφορίες, των οποίων λάβαµε γνώση λόγω της ιδιότητας µας ως εργαζόµενων της Ε.ΘΕ.Λ.. Σχέσεις µε τρίτους και υποχρεώσεις προς την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. Ισχύει για όλους µας η καθολική απαγόρευση για αποδοχή χρηµάτων, δώρων ή εξυπηρετήσεων, εστίασης ή µετακίνησης-ταξιδιών ή φιλοξενίας ή ψυχαγωγίας ή άλλων υλικών ωφεληµάτων ή αντικείµενων που µπορούν να µετατραπούν σε µετρητά, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, από σηµερινούς ή επίδοξους συνεργάτες και προµηθευτές. Τέτοιου είδους προσφορές δηµιουργούν σχέσεις και υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα όρια της εταιρικής συνεργασίας. Εξάλλου η χρήση της ιδιότητας µας ως εργαζοµένων της Ε.ΘΕ.Λ. για την άµεση ή έµµεση προσφορά, εκµαίευση και παροχή δωροδοκίας είναι µη ανεκτή και επιφέρει πειθαρχικές ενέργειες. Όταν µας προσφέρονται «δώρα ή διευκολύνσεις» οφείλουµε να τις απορρίπτουµε µε ευγένεια, επικαλούµενοι τις Αρχές του Κώδικα εοντολογίας της Ε.ΘΕ.Λ. και να τους παροτρύνουµε να κατευθύνουν την προσφορά τους σε Κοινωφελή Ιδρύµατα. Οφείλουµε, επίσης, να αναφέρουµε τη σχετική προσφορά εγγράφως στον προϊστάµενο µας. Οι περιπτώσεις πιθανής «δωροδοκίας» διακυβεύουν την εύρυθµη λειτουργία και βλάπτουν το κύρος της Ε.ΘΕ.Λ.. Συνήθως αποσκοπούν στην τροποποίηση της συµπεριφοράς του «δωροδοκούµενου» κατά τρόπο καταχρηστικό ή παράνοµο, ώστε να αλλοιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αποφάσεις που αφορούν σε προµήθειες πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις τεχνικές προδιαγραφές και τα οικονοµικά δεδοµένα και όχι στο προσωπικό συµφέρον, που υπαγορεύει λανθασµένες αποφάσεις και άσκοπες ή υπερκοστολογηµένες αγορές. Καµία µορφή συναλλαγής που στόχο έχει άµεσα οφέλη (πχ χρήµατα, υλικά αγαθά) ή έµµεσα οφέλη (πχ επιρροή, προαγωγή) δεν είναι ανεκτή γιατί µπορεί να πλήξει σοβαρά τόσο τη ίδια την Ε.ΘΕ.Λ., τη ιοίκηση και το Προσωπικό της όσο και τους συνεργάτες, τους προµηθευτές και τους πελάτες της (επιβατικό κοινό). Στις περιπτώσεις πιθανής αθέµιτης συναλλαγής συγκαταλέγονται οι εξής: Εκτροπή κεφαλαίων. Αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. εξοπλισµός, χρήµατα). Αλλοίωση των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης προσφορών. 8

9 Αθέµιτη παρέµβαση στον τοµέα προµηθειών και συµβάσεων. Αθέµιτη παρέµβαση στην τιµολόγηση και την καταβολή πληρωµών. Παραποίηση δεδοµένων σχετικά µε την ποσότητα ή την ποιότητα των αποθεµάτων, εξοπλισµών ή πάγιων στοιχείων. Παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν σε υπό διερεύνηση συµβάντα. Σκόπιµη µείωση της αποδοτικότητας. Προκειµένου να περιοριστεί το ενδεχόµενο και το µέγεθος µιας αθέµιτης συµπεριφοράς, η Ε.ΘΕ.Λ. έχει υιοθετήσει διαδικασίες πρόληψης και διερεύνησης ενός τέτοιου παραπτώµατος. Μέριµνα της ιοίκησης είναι η διενέργεια της σχετικής έρευνας όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη στιγµή που θα εντοπιστεί ή θα εικαστεί η εκδήλωση αθέµιτης πράξης ή παράλειψης. Συµβάσεις και Προµήθειες Oι συµβάσεις και οι προµήθειες αποτελούν, δυνητικά, δραστηριότητες «υψηλού κινδύνου» για την εταιρική ακεραιότητα, γιατί έχουν τρωτά σηµεία συγκεκριµένα: Η αντικειµενική δυσκολία διαχείρισης συµβάσεων µεγάλης κλίµακας που αφορούν σε µεγάλα ποσά. Η απουσία προϋπολογισµού κόστους ή η παροχή προϋπολογισµού από έναν προµηθευτή. Η κατάρτιση µη αξιολογικά ορθού καταλόγου µε τους εγκεκριµένους προµηθευτές. Η εισαγωγή «φωτογραφικών» όρων στους διαγωνισµούς (π.χ. ευνοϊκή προδιαγραφή για συγκεκριµένο προµηθευτή). Ο µη επαρκής διαχωρισµός της τεχνικής από την εµπορική αξιολόγηση των προσφορών. Η αποδοχή προσφοράς πριν την έγκριση των όρων της σύµβασης. Η προµήθεια ποιοτικά κατώτερου εξοπλισµού ή υλικών που µπορεί να αποδειχθεί ακατάλληλος ή επικίνδυνος. Όλοι µας οφείλουµε να εξετάζουµε κάθε συναλλαγή, προµήθεια ή χρηµατοδότηση για λογαριασµό της Ε.ΘΕ.Λ. µε αντικειµενικά κριτήρια και να προστατεύουµε τα συµφέροντα της. Είναι υποχρέωση µας να εξασφαλίζουµε πλήρη διαφάνεια κατά την επιλογή συνεργατών και προµηθευτών, διαφυλάσσοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη φήµη της Ε.ΘΕ.Λ., και να ακολουθούµε τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από Εγκυκλίους, Μόνιµες Οδηγίες, Αποφάσεις και Ανακοινώσεις της ιοίκησης. Εσωτερικές Πληροφορίες και Εχεµύθεια Η Ε.ΘΕ.Λ. τηρεί τους Νόµους και τις ιατάξεις που αφορούν στο απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών και οικονοµικών δεδοµένων και αρχείων των εργαζόµενων και της εταιρίας. Η διατήρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθµίζεται από Νόµους µε τους οποίους οι εµπλεκόµενοι οφείλουν να συµµορφώνονται. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται ή γνωστοποιούνται στο βαθµό που επιτρέπεται ή απαιτείται βάσει Νόµου. Όλοι όσοι διαχειριζόµαστε ή λαµβάνουµε γνώση εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στην Ε.ΘΕ.Λ. οφείλουµε να τις θεωρούµε µη ανακοινώσιµες ή δηµοσιοποιήσιµες και µην προβαίνουµε σε ενέργειες ή παραλείψεις, που οδηγούν σε διαρροή ή διακίνηση τους προς τρίτους ή προς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Είναι ευθύνη µας να διασφαλίσουµε τη σωστή κατάρτιση, διατήρηση, προστασία ή 9

10 καταστροφή των αρχείων και δεν πρέπει να τροποποιούµε, να αποκρύπτουµε ή να καταστρέφουµε έγγραφα ή αρχεία που υπόκεινται σε έρευνα ή δικαστική διαµάχη. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των ευαίσθητων δεδοµένων ή των εµπιστευτικών πληροφοριών για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων. Παράνοµη ιακίνηση Πληροφοριών Οποιαδήποτε συνεργασία µε διακινητές παράνοµων πληροφοριών είναι µη αποδεκτή. Οι διακινητές παράνοµων πληροφοριών, υποδυόµενοι συνήθως τους συµβούλους, διεξάγουν µια µορφή βιοµηχανικής κατασκοπείας. Ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν µεταξύ της Ε.ΘΕ.Λ. και των προµηθευτών ή των εργολάβων της και να θελήσουν να δωροδοκήσουν εργαζοµένους της Ε.ΘΕ.Λ. ώστε να αποκτήσουν χρήσιµες για τη σύναψη συµφωνιών πληροφορίες. Οι διακινητές πληροφοριών αµείβονται από τους προµηθευτές ή τους εργολάβους ανάλογα µε την αξία του έργου που εξασφαλίζουν για λογαριασµό τους. Με δεδοµένο ότι ορισµένες συµβάσεις της Ε.ΘΕ.Λ. είναι αρκετά υψηλές, τα κέρδη που διακυβεύονται είναι πολύ µεγάλα όπως άλλωστε και οι ποινές που επιβάλλονται βάσει Νόµου. Εκπροσώπηση της Ε.ΘΕ.Λ. Μόνο τα µέλη της ιοίκησης συµµετέχουν σε συνεντεύξεις, οµιλίες ή δηµοσιεύσεις και είναι αρµόδια να εκφράσουν επίσηµα τις απόψεις της εταιρίας. Όποιοι από µας τυχόν δεχθούµε ανάλογες προτάσεις, θα πρέπει να εξασφαλίσουµε την έγκριση της ιοίκησης, πριν τις κάνουµε αποδεκτές. Επίσης, όσοι συµµετέχουµε σε συµβούλια ή επιτροπές άλλων φορέων, εταιριών (π.χ. Η.Λ.Π.Α.Π.), οργανώσεων κλπ λόγω της ιδιότητας µας ως εργαζοµένων ή εκπρόσωπων της Ε.ΘΕ.Λ. θα πρέπει να εξασφαλίσουµε τη σχετική έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου. Εργασιακό Περιβάλλον Ίσων Ευκαιριών Η Ε.ΘΕ.Λ. προσφέρει ίσες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη και αντιµετωπίζει το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της µε σεβασµό. Αποδίδει αξία στην ατοµικότητα και το δηµιουργικό δυναµικό, που ο καθένας µας καταθέτει στον τοµέα του και υποστηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων µας. Οποιαδήποτε αξιολόγηση και απόφαση σχετικά µε την ανάπτυξη και τις προαγωγές των εργαζοµένων βασίζεται αποκλειστικά στις ικανότητες, τα προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελµατική απόδοση. Οµαδικό Πνεύµα Η ευόδωση του έργου της Ε.ΘΕ.Λ. στηρίζεται στη θέληση όλων µας να εργαστούµε ως µια οµάδα, που προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον τοµέα της εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου. Για το σκοπό αυτό οφείλουµε να επιδεικνύουµε: Προσαρµοστικότητα στις µεταβαλλόµενες εργασιακές απαιτήσεις. Προθυµία στην εκπλήρωση των καθηκόντων µας, κυρίως όταν αυτά υπαγορεύονται από ιδιαίτερες περιστάσεις ή από τον κίνδυνο να πληγεί η αξιοπιστία της Ε.ΘΕ.Λ.. Πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση µεγαλύτερης αποδοτικότητας, µε σεβασµός στις ισχύουσες διαδικασίες και την ιεραρχία. 10

11 Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί ανεκτίµητο κεφάλαιο της Ε.ΘΕ.Λ., για το λόγο αυτό η υγιεινή, η ασφάλεια και η προστασία του είναι στρατηγική προτεραιότητα. Η Ε.ΘΕ.Λ. παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας για όλους και αντίστοιχα αναµένει από όλους µας να εκτελούµε τα καθήκοντα µας µε ασφαλή τρόπο και να προτείνουµε µέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σε όλες τις εγκαταστάσεις και στο στόλο των λεωφορείων της Ε.ΘΕ.Λ. πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις και οι διαδικασίες ασφάλειας, που καθορίζονται από τη Νοµοθεσία. Ακριβώς επειδή τα θέµατα αυτά είναι ιδιαίτερης σηµασίας, έχει συσταθεί Εσωτερική Υπηρεσία Πρόληψης και Προστασίας (ΕΣ.Υ.Π.Π.) που στελεχώνεται από γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας. Η Ε.ΘΕ.Λ. εκτιµά τις επιδόσεις της στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας κα θέτει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σεβασµός προς το Περιβάλλον Η Ε.ΘΕ.Λ. επιδεικνύει τον απαραίτητο σεβασµό προς το Περιβάλλον και λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της και των περιβαλλοντικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας. Συµµορφώνεται προς την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους Κανονισµούς για την προστασία του Περιβάλλοντος και ανανεώνει το στόλο των λεωφορείων της µε οχήµατα νέας τεχνολογίας κινητήρα, που διασφαλίζουν σχεδόν µηδενικές εκποµπές ρύπων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο στόλος των οχηµάτων φυσικού αερίου της Ε.ΘΕ.Λ. είναι από τους µεγαλύτερους στην Ευρώπη. Συνεχής επιδίωξη µας είναι η ανεύρεση τρόπων για τη µείωση τυχόν δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό προβαίνουµε στις εξής ενέργειες: Μείωση του όγκου των απορριµµάτων, µέσω διαφοροποιηµένης συλλογής και ανακύκλωσης, όπου είναι εφικτό. Συµµετοχή σε δίκτυα εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης απορριµµάτων. Ελαχιστοποίηση του κόστους και των επιπτώσεων από τη διάθεση των απορριµµάτων. Όλοι µας οφείλουµε να συµµετέχουµε ενεργά για την τήρηση και αξιοποίηση των υφιστάµενων και την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, που προάγουν την αειφόρο εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, την ανακύκλωση και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. 11

12 Συµµόρφωση και ιαδικασίες Στόχος της Ε.ΘΕ.Λ. είναι να διατηρεί υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού και ηθικών προτύπων, να αναβαθµίζει διαρκώς το εργασιακό περιβάλλον και τις προσφερόµενες υπηρεσίες και κατά συνέπεια να «κτίζει» την καλή της φήµη. Για την επίτευξη αυτών των στόχων η τήρηση από όλους µας των Αρχών και των διαδικασιών που αναφέρονται στον Κώδικα είναι απαραίτητη. έσµευση ιοίκησης και Προσωπικού Η ιοίκηση προάγει ενεργά την τήρηση των βασικών Αρχών του Κώδικα και των σχετικών διαδικασιών και δεν επιτρέπει καµία εξαίρεση. εσµεύεται να συνδράµει το Προσωπικό στην εφαρµογή του Κώδικα και καθιστά σαφές ότι η συνεπής συµπεριφορά των εργαζοµένων λαµβάνεται θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση τους και επιβραβεύεται. Αντίθετα, η οποιαδήποτε παράβαση ερευνάται και εφόσον διαπιστωθεί συνεπάγεται πειθαρχική ενέργεια τόσο σε βάρος εκείνου που διαπράττει το παράπτωµα όσο και εκείνων που το συγκαλύπτουν. Η ιοίκηση προσπαθεί να εµφυσήσει σε τρίτους, συνεργάτες και προµηθευτές, τις δεοντολογικές Αρχές της και το ίδιο καλούµαστε να κάνουµε όλοι κατά τις επαγγελµατικές µας σχέσεις. ίαυλοι επικοινωνίας Η ιοίκηση προσφέρει σε όλους µας τη δυνατότητα να εκφράσουµε τις ανησυχίες µας και να αναφέρουµε τυχόν παραβάσεις του Κώδικα, µε εµπιστευτικότητα. Αντίστοιχα, αποτελεί καθήκον µας να ενηµερώσουµε για περιπτώσεις µη τήρησης του Κώδικα, µέσα στην εταιρία ή κατά τις συναλλαγές µε τρίτους. Καταρχήν, οφείλουµε να ενηµερώσουµε τον άµεσο προϊστάµενο µας, σε περίπτωση, όµως, που κάποιος από εµάς δυσκολεύεται να αναφέρει το ζήτηµα στον άµεσο Προϊστάµενο του ή πιστεύει ότι δεν θα το αντιµετωπίσει σωστά µπορεί να το αναφέρει στο ιευθυντή Προσωπικού ή στη ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης της Ε.ΘΕ.Λ.. Ενδεικτικά, αν έχουµε αµφιβολίες για τη νοµιµότητα µιας οδηγίας του προϊσταµένου µας, πρέπει να γνωστοποιήσουµε τις επιφυλάξεις µας στη ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης. Εναλλακτικά, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον ειδικά προστατευµένο χώρο της ιστοσελίδας της Ε.ΘΕ.Λ. για ανώνυµες καταγγελίες ενδεχόµενων παρατυπιών, τις οποίες η ιοίκηση δεσµεύεται να διερευνήσει. Όποιος αναφέρει παραβάσεις και παρατυπίες προστατεύεται από αρνητικές συνέπειες στην εργασίας του. Η καλόπιστη αναφορά µιας πραγµατικής ή εικαζόµενης παράβασης, δεν επιφέρει καµία κύρωση. Όσοι, όµως, εν γνώσει τους υποβάλλουν ψευδείς αναφορές, αποκρύπτουν παραβάσεις ή παρακωλύουν τη συνεργασία σε έρευνα θα αντιµετωπίζουν πειθαρχικές ενέργειες. Έλεγχοι τρίτων Καθιερώνεται επίσηµη διαδικασία ελέγχου των συνεργαζόµενων εταιριών και των προµηθευτών. Στα πλαίσια αυτά διενεργείται έλεγχος των συστάσεων και του ιστορικού των εταιριών και παρακολουθούνται οι δραστηριότητας τους. Ορίζονται κριτήρια για την αξιολόγηση και την επιλογή τους, για το περιεχόµενο των συµβάσεων και τον τρόπο διεξαγωγής των οικονοµικών συναλλαγών. 12

13 Επίλογος Ο Κώδικας είναι ένα κείµενο θεµελιώδους σηµασίας για την Ε.ΘΕ.Λ.. Η εφαρµογή των Αρχών του αποτελεί υποχρέωση όλων µας, γιατί προασπίζει τα συµφέροντα της ιοίκησης, του Προσωπικού, του επιβατικού κοινού και του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία και εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την καλή φήµη της Ε.ΘΕ.Λ.. Βεβαίως, ο Κώδικας δεν µπορεί να καλύψει κάθε ειδική περίπτωση που ενδέχεται να προκύψει. Για τις περιπτώσεις αυτές, οφείλουµε όλοι µας να λειτουργούµε σύµφωνα µε το πνεύµα του Κώδικα σε συνδυασµό µε την προσωπική µας κρίση και τα πρότυπα ηθικής που τηρούνται από έντιµα άτοµα. Εξάλλου, οι ιευθύνσεις Προσωπικού και Νοµικής Υποστήριξης της Ε.ΘΕ.Λ. είναι πάντα διαθέσιµες για παροχή συµβουλών και υποστήριξης. Επίσης, η ιοίκηση αναγνωρίζει ότι η τήρηση έντιµης και συνεπούς στάσης, όπως αυτή περιγράφεται από τον Κώδικα, απαιτεί προσπάθεια και ενδέχεται να συνεπάγεται δαπάνες ή απώλειες ευκαιριών. Σε τέτοιες περιπτώσεις όσοι τηρούν τον Κώδικα δεν πρέπει να νιώθουν ότι υποχρεώνονται σε συµβιβαστικές λύσεις, αντίθετα να είναι βέβαιοι ότι η προσφορά τους αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Πρόκειται για µια συνειδητή, συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουµε όλοι µαζί µε την πεποίθηση ότι θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στον καθένα µας και στην Ε.ΘΕ.Λ. συνολικά. 13

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 4-7 1.1 Αξίες και Αρχές και του Συνεργατισμού 4 1.1.1 Αξίες Συνεργατισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE:

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Περιεχόµενα 1) Σκοπός... 3 2) Οι αρχές µας κατά το επιχειρείν... 3 3) Η συµπεριφορά µεταξύ των συναδέλφων... 4 4) Η συµπεριφορά της ιοίκησης προς τους εργαζοµένους...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ κύκλος ζωής!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ κύκλος ζωής! ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ κύκλος ζωής! ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 30/10/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Σχέσεις υπαλλήλων με τους πελάτες...3 3. Εργασιακές Σχέσεις στο Ταμιευτήριο...4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεδεμένη με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνδεδεμένη με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνδεδεμένη με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Ετοιμασία από Λειτουργό Κανονιστικής Συμμόρφωσης Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ -------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ήλωση προθέσεως Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον αναγνωρίζουµε τη διαφορετικότητα των διαφόρων χωρών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε, των καταναλωτών, των πελατών, των προµηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 05 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας? 05 Τι εκφράζει? 05 Σε ποιους απευθύνεται? 05 MISSION STATEMENT 06 ΟΡΑΜΑ 06 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ 07 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας ελεγκτών. Ενότητα 5: Ρυθμίσεις δεοντολογίας. Κώδικας δεοντ/γίας ΔΟΛ (2005)

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας ελεγκτών. Ενότητα 5: Ρυθμίσεις δεοντολογίας. Κώδικας δεοντ/γίας ΔΟΛ (2005) Ενότητα 5: Θεματολογία: Έννοια & περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας (ΚΔ) της ΔΟΛ Βασικές αρχές δεοντολογίας προσφορά υπηρεσιών στο κοινό Ανεξαρτησία του ελεγκτή και Κώδικας Δεοντολογίας Ηθική και κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κωδικός: ΟΕΠ.12001 Έκδοση : 1 Ισχύει Από: 15-09-2014 Σελίδα: 1 / 6 1. ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1 Η Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων λειτουργεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οµιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην ηµερίδα της ΕΕΤΤ µε θέµα: «Προς την απελευθέρωση της Ταχυδροµικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2016-2020 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες ενισχύουν την απαίτηση της κοινωνίας, τόσο για αυξημένη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 η Πράξη (θέμα 1 ο ) Συντ. Επ. ΔΑΣΤΑ -----------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας Τηρώντας τις βασικές μας αξίες Κώδικας Δεοντολογίας LeasePlan Κώδικας Δεοντολογίας 2 Κώδικας Δεοντολογίας Μήνυμα του Προέδρου 3 1. Η φιλοδοξία μας 5 1.1 Εφαρμόζοντας τις βασικές αξίες μας 5 1.2 Η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής Αγοράς («ο Κώδικας») προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για συμμόρφωση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα ή αρχές. Ο Κώδικας συνδυάζεται και

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε Ρακιτζή, σας καληµερίζω

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα