Ετήσιο Δελτίο. Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο Δελτίο. Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα"

Transcript

1 2006 Ετήσιο Δελτίο Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα

2 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.

3 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2006 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ

4 «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6970/02/Β/86/850 ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πρόσκληση των Mετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. ανακοινώνει ότι ανακαλεί τις από και αποφάσεις του ως προς την ημέρα συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 14η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Καραγεώργη Σερβίας 18, Καστέλλα, Πειραιάς) και αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την εικοστή ενάτη (29η) Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα έντεκα (11:00) π.μ. στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Καραγεώργη Σερβίας 18, Καστέλλα, Πειραιάς) και προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα, στον προαναφερθέντα τόπο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αυτών θεμάτων ημερησίας διατάξεως, δηλαδή επί των ακολούθων θεμάτων: [01] Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έως [06] Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή του νέου μέλους κ. Κωνσταντίνου Μ. Μαμαλάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Β. Σμπώκου. [02] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση έως [03] Έγκριση διανομής μερίσματος της εταιρείας για τη χρήση έως [07] Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στη διάρκεια της θητείας τους. [08] Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. [04] Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έως και καθορισμός της αμοιβής τους. [05] Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση για τη χρήση [09] Χορήγηση άδειας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. [10] Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. 4

5 M έτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (Ακτή Κονδύλη & Αιτωλικού 2 στον Πειραιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης μπορούν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής τους. Οίκοθεν νοείται ότι τυχόν έχουσα γίνει κατάθεση μετοχών από μετόχους για τη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2007 ισχύει και για την οριστικώς οριζομένη τοιαύτη της 29ης Ιουνίου Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο 5

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε εκατ. ) 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 Έσοδα εκµετάλλευσης 166,0 28,9% 141,4 128, ,0 25,0 ΕΒΙΤDA 190,1% 26,1 20,0 15,0 10,0 9,0 16,8 5,0 0, EBITDA: Kέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών, εκτάκτων αποτελεσµάτων & αποσβέσεων. 340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 Αξία Στόλου 325,7 38,0% 268,9 236, Αξία Στόλου: Αναπόσβεστη αξία πλωτών µέσων, ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές. 6

7 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2006 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παρουσιάζουμε και υποβάλλουμε στην κρίση σας τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της χρήσης αποτελούν την καλύτερη οικονομική επίδοση της εταιρείας στα οκτώ χρόνια της λειτουργίας της στην παρούσα μορφή ( ). Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 17,4% (στα 166 εκατ. ευρώ), τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 55% (σε 26,1 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υπερπενταπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 11,3 εκατ. ευρώ. Η εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής της Διοίκησης για την πλήρη ανανέωση του στόλου με σύγχρονα πλοία υψηλών προδιαγραφών. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου, συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, που η πρώτη του φάση υλοποιήθηκε με την είσοδο πέντε νέων πλοίων στο στόλο της εταιρείας εντός του 2005, εισήλθε στη δεύτερη φάση του στη χρήση 2006 με την αγορά των πλοίων ΑΡΙΑΔΝΗ και CELTIC SUN και τη ναυπήγηση του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν εντός της χρήσης

8 Α. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Οι σημαντικότερες εξελίξεις τη χρονιά που πέρασε στην ακτοπλοϊκή αγορά ήταν: H για τρίτη συνεχή χρονιά αύξηση της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων, που το 2006 ανήλθε σε 20% σε σχέση με το 2005, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τα έξοδα εκμετάλλευσης των πλοίων. Η μερική απελευθέρωση των ναύλων που ίσχυσε από το Μάιο του 2006 και επέτρεψε την εφαρμογή από την εταιρεία μας μιας ευέλικτης εμπορικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στα δεδομένα της ζήτησης. Στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας μας συνέβαλε καθοριστικά η για πρώτη χρονιά δρομολόγηση των νέων πλοίων μας (ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ, HIGHSPEED 5) καθ όλη τη διάρκεια του έτους, η αύξηση του εσόδου ανά μεταφερόμενο επιβάτη και όχημα, αλλά και η βελτίωση των πληροτήτων των πλοίων μας. Έτσι, παρά την οριακή μείωση του αριθμού των δρομολογημένων πλοίων μας (30 έναντι 31 το 2005), η εταιρεία μας αύξησε τα μερίδιά της στις γραμμές που δραστηριοποιείται επιβεβαιώνοντας την ηγετική της παρουσία στην αγορά, όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Περιοχή δραστηριότητας Σύνολο πλοίων Αριθμός πλοίων Hellenic Seaways 2 Μερίδιο αγοράς επιβατών Πειραιάς/Ραφήνα/Λαύριο/ Ηράκλειο - Κυκλάδες % Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη % Πειραιάς - Χανιά % Πειραιάς - Σαρωνικός % Θεσσαλονίκη/Βόλος/ Αγ. Kωνσταντίνος - Σποράδες % ΣΥΝΟΛΟ % 1 Αφορά τις γραμμές στις οποίες είναι δρομολογημένα τα πλοία μας. 2 Αριθμός πλοίων που ήταν δρομολογημένα την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα, σταθερότητα εμφάνισε η μεταφορά ασυνόδευτων φορτηγών με τα δύο φορτηγά-οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) της θυγατρικής μας εταιρείας HELLENIC SEAWAYS CARGO στη γραμμή Κορίνθου - Βενετίας, παρά τη μείωση κατά 2% των δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν το 2006 σε σχέση με το Σημειώνεται ότι στη γραμμή αυτή δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία, αλλά η αγορά της είναι συμπληρωματική των γραμμών Ελλάδας - Ιταλίας με λιμάνια αναχώρησης την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα, όπου δραστηριοποιούνται συνολικά πάνω από 25 πλοία. 8

9 Τα αναλυτικά στοιχεία της μεταφορικής κίνησης του ομίλου το 2006 σε σχέση με το 2005, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: % Κύκλος εργασιών ,2% Αριθμός πλοίων ,9% Μέσος όρος ηλικίας πλοίων 17,3 16,8 Διαδρομές ,9% Διανυθέντα μίλια ,8% Επιβάτες ,6% Οχήματα & Δίκυκλα ,8% Φορτηγά ,1% Η κατανομή του κύκλου εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή και ανά τύπο πλοίου τα δύο τελευταία έτη, απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα. Κύκλος εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή Αιγαίο 62,1% Σαρωνικός 15,6% Αιγαίο 62,1% Διεθνείς γραµµές 14,0% Σαρωνικός 15,6% Σποράδες 8,2% Διεθνείς γραµµές 14,0% Σποράδες 8,2% Κύκλος εργασιών ανά τύπο πλοίου Αιγαίο 59,8% Σαρωνικός 17,1% Αιγαίο 59,8% Διεθνείς γραµµές 14,4% Σαρωνικός 17,1% Σποράδες 8,7% Διεθνείς γραµµές 14,4% Σποράδες 8,7% Ταχύπλοα 52,2% Συµβατικά 47,8% Ταχύπλοα 52,2% Συµβατικά 47,8% Ταχύπλοα 50,8% Συµβατικά 49,2% Ταχύπλοα 50,8% Συµβατικά 49,2% 9

10 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα οικονομικά αποτελέσματα και η πορεία της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε, αποτυπώνονται στα μεγέθη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανάλυση αποτελεσμάτων (σε χιλ. ) % Έσοδα εκμετάλλευσης ,4% Μείον: Έξοδα εκμετάλλευσης ,7% Μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ,5% Περιθώριο μικτού κέρδους 29,57% 26,61% Μείον: Έξοδα διάθεσης, διοίκησης, αδράνειας ,6% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, εκτάκτων αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) ,0% Περιθώριο EBITDA 15,72% 11,91% Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα ,6% Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών, εκτάκτων αποτελεσμάτων & αποσβέσεων ,6% Πλέον: Κέρδη από πωλήσεις και προβλέψεις χρεογράφων ,8% Μείον: Έκτακτα έξοδα (έσοδα) 650 (89) Μείον: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ,0% Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ,8% Μείον: Αποσβέσεις χρήσης ,0% Κέρδη προ φόρων ,2% Κέρδη μετά από φόρους ,5% Από τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα, προκύπτει ότι: Τα έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 17,4% και ανήλθαν σε 166 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της πλήρους δραστηριοποίησης των πλοίων Νήσος Μύκονος, Highspeed 5 και Ocean Trailer (που το 2005 είχαν δρομολογηθεί μόνο για λίγους μήνες) και της βελτίωσης των πληροτήτων μας σε όλες τις γραμμές. Επίσης, στην αύξηση των εσόδων συνέβαλε και η αύξηση του μεσοσταθμικού ναύλου ανά μεταφερόμενο επιβάτη και όχημα, που έγινε δυνατή μετά τη μερική απελευθέρωση του κρατικού ναυλολογίου στις αρχές του καλοκαιριού του

11 Τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων αυξήθηκαν κατά 12,7%, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 21% έναντι του 2005, αλλά το συνολικό κόστος εκμετάλλευσης συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της αύξησης όλων των υπολοίπων εξόδων (πληρώματα, επισκευές-συντηρήσεις, λιμενικά έξοδα, ασφάλιστρα, κ.λπ.) σε μέσο ποσοστό 6%. Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης και αδράνειας ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,6% έναντι του Αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 14,1% των εξόδων διάθεσης, δηλαδή των προμηθειών πωλήσεων προς τα πρακτορεία (που είναι αναλογική με την αύξηση των πωλήσεων) και των δαπανών διαφήμισης. Αντίθετα, τα έξοδα διοίκησης (κύρια το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού ξηράς) αυξήθηκαν μόλις κατά 5,9%. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών, εκτάκτων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 16,8 εκατ. ευρώ το 2005, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 55%, τη μεγαλύτερη βελτίωση ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες του κλάδου. Είναι αξιοσημείωτη η σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (περιθώριο EBITDA) από 11,9 % σε 15,7%, παρά την παραπάνω αύξηση της τιμής των καυσίμων. Μετά την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών εξόδων (τα οποία αυξήθηκαν λόγω της εξυπηρέτησης των δανείων των νέων πλοίων), τα κέρδη προ εκτάκτων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών από πωλήσεις και προβλέψεις χρεογράφων προέρχεται από την υπεραξία 1,4 εκατ. ευρώ της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου μετοχών της εταιρείας στις Τα κέρδη προ αποσβέσεων ανέρχονται σε 22,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 91,8% αύξηση σε σχέση με το 2005, ενώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ύψους 11,1 εκατ. ευρώ, η καθαρή κερδοφορία ανέρχεται σε 11,3 εκατ. ευρώ (περίπου πενταπλάσια με εκείνη της προηγούμενης χρήσης). Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής εταιρείας HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. ανέρχονται σε 10,8 εκατ. ευρώ (έναντι 2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης). Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της εταιρείας και την αυξημένη ρευστότητά της, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του προτεινόμενου μερίσματος προς διανομή ανέρχεται σε 4,66 εκατ. ευρώ. 11

12 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασικά μεγέθη Ισολογισμού (σε χιλ. ) % Έξοδα εγκατάστασης ,5% Αξίες πλοίων (αναπόσβεστο υπόλοιπο) ,3% Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,8% Λοιπά πάγια (αναπόσβεστο υπόλοιπο) ,7% Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,4% Σύνολο πάγιου ενεργητικού ,1% Απαιτήσεις Αποθέματα ,1% Χαρτοφυλάκιο μετοχών ,5% Ταμιακά Διαθέσιμα ,6% Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ,0% Μεταβατικοί λογαριασμοί ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,1% Ίδια κεφάλαια ,3% Προβλέψεις ,3% Μακροπρόθεσμα δάνεια ,7% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,5% Μεταβατικοί λογαριασμοί ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,1% Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης 1 0,82 0,55 Δείκτης γενικής ρευστότητας 2 1,04 1,34 1 Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού αυξήθηκε κατά 22,1% σε σχέση με το 2005, παρουσιάζοντας σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού. Οι κυριότερες μεταβολές μεγεθών του ενεργητικού της εταιρείας είναι: Η σημαντική αύξηση κατά 21,1% του πάγιου ενεργητικού, που οφείλεται στην προσθήκη των δύο νέων πλοίων που αποκτήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους (ΑΡΙΑΔΝΗ και CELTIC SUN) στο κονδύλι των αξιών πλοίων, αλλά και στις εργασίες συνέχισης της ναυπήγησης του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, η αξία του οποίου στις εμφανίζεται στο κονδύλι των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση. Η αύξηση των απαιτήσεων αποθεμάτων κατά 32,1% λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών, καθώς και των προκαταβολών σε εργολάβους-προμηθευτές των πλοίων που ήταν στις σε μετασκευή (ΑΡΙΑΔΝΗ, CELTIC SUN) ή υπό ναυπήγηση (ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ). Τα ταμιακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 48,6%, παρά τη χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής μας στο εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας με τρία νέα πλοία. 12

13 Αντίστοιχα, στο παθητικό του ισολογισμού παρουσιάζονται οι εξής κύριες μεταβολές: Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 3,3% ως αποτέλεσμα των κερδών της χρήσης. Αυτά ανέρχονται σε 208,8 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας την εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής στα 2,69 ευρώ (έναντι 2,50 ευρώ της ονομαστικής της αξίας). Αύξηση του τραπεζικού δανεισμού, λόγω της σύναψης δύο νέων δανείων για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησης του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ και της αγοράς/μετασκευής του ΑΡΙΑΔΝΗ. Το πρώτο εμφανίζεται στα ομολογιακά δάνεια, ενώ το δεύτερο στις «Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων», διότι ήταν βραχυπρόθεσμο στις αλλά έχει ήδη συμφωνηθεί η αναχρηματοδότησή του από μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο εντός του πρώτου εξαμήνου του Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανερχόταν στις σε 145,86 εκατ. ευρώ. Παρά την αύξησή του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η κεφαλαιακή δομή της εταιρείας παραμένει από τις ισχυρότερες του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης (σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια) ανερχόταν στις σε 0,82, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό για εταιρεία έντασης κεφαλαίου και αποτελεί με μεγάλη διαφορά το χαμηλότερο σε όλο τον κλάδο της ελληνικής ακτοπλοΐας. Παράλληλα, ο δείκτης γενικής ρευστότητας (μετά την αφαίρεση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής υποχρέωσης των 29,59 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει χρηματοδότηση παγίων και μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2006) παραμένει ανώτερος της μονάδας. 3. ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ταμιακές Ροές (σε χιλ. ) Εισπράξεις από πελάτες Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές, εργαζόμενους και φορολογικές αρχές ( ) ( ) Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων (πλοίων) και άυλων στοιχείων (68.219) (50.170) Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών, ενσώματων παγίων (πλοίων) και χρηματοοικονομικών στοιχείων (μετοχών) Εισπράξεις από τόκους και μερίσματα Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (64.497) (34.355) Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια Πληρωμές για δάνεια και τόκους (29.663) (14.062) Πληρωμές μερισμάτων (2) (25) Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Α+Β+Γ) (5.516) ΠΛΕΟΝ: Ταμιακά διαθέσιμα έναρξης χρήσης ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ανάλυση των ταμιακών ροών είναι προσαρμοσμένη στην Κ. Υπ. Απόφ. Κ2-6132/ που εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20. 13

14 Από την παραπάνω κατάσταση προκύπτει ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της χρήσης αυξήθηκαν, παρά τη σημαντική ίδια συμμετοχή στο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές εκροές των 64,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν κατά 46,9 εκατ. ευρώ από νέα τραπεζικά κεφάλαια και κατά 17,6 εκατ. ευρώ από ίδια συμμετοχή. Δηλαδή, η λειτουργική κερδοφορία της χρήσης και η βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού παρήγαγε λειτουργικές εισροές 23,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες όχι μόνο χρηματοδότησαν την ίδια συμμετοχή, αλλά και επέτρεψαν την αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων του ομίλου κατά 6,1 εκατ. ευρώ. Γ. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πριν από ένα χρόνο, η Διοίκηση δεσμεύτηκε πως τα πέντε νέα πλοία που δρομολογήθηκαν το 2005 αποτελούσαν την πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματός της και πως θα συνεχίζονταν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, με στόχο την πλήρη ανανέωση του στόλου της εταιρείας και την επέκτασή της σε νέες γραμμές στην ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς και τη διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων της. Tα σημαντικότερα γεγονότα του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε ήταν: Το Φεβρουάριο του 2006 υπογράφηκε σύμβαση για την αποπεράτωση της ναυπήγησης του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (αδελφού πλοίου του ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ) με την εταιρεία - εργολάβο ΜΑΡΕΝΚΟ ΕΠΕ και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το νέο αυτό πλοίο θα είναι υψηλών προδιαγραφών, θα έχει υπηρεσιακή ταχύτητα 26 μιλίων, θα διαθέτει πολυτελή σαλόνια, εστιατόριο, τέσσερα κυλικεία, 252 κλίνες σε 74 καμπίνες και θα μπορεί να φιλοξενήσει επιβάτες και 418 Ι.Χ. οχήματα. Οι εργασίες ναυπήγησης ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς και το Νοέμβριο του 2006 πραγματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία η καθέλκυση του πλοίου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας που ήταν η πρώτη μετά από πολλά χρόνια καθέλκυση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου τέτοιου μεγέθους σε ελληνικό ναυπηγείο. Tο πλοίο αναμένεται να παραδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα για να δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιά-Χίου- Μυτιλήνης, αντικαθιστώντας το αδελφό πλοίο ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ. Η επιλογή της εταιρείας μας να δραστηριοποιηθεί στη συγκεκριμένη γραμμή δικαιώθηκε απόλυτα από τα αποτελέσματα του Παρά τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό, η εταιρεία πέτυχε τους αρχικούς της στόχους, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 50%. Τον Ιούλιο του 2006 υπογράφηκε σύμβαση ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησης του πλοίου ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ με τη γαλλική Τράπεζα NATIXIS, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Τον Οκτώβριο του 2006 αγοράσαμε το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο τύπου Ro-Ro CARMEN B (ναυπηγήθηκε το 1978 στα ιαπωνικά ναυπηγεία MITSUI), υπηρεσιακής ταχύτητας 19 μιλίων, για να ενισχύσουμε τη διεθνή δραστηριότητά μας στις εμπορευματικές μεταφορές. Το πλοίο έφθασε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2006 και υπέστη εκτεταμένη μετασκευή κατά το τρίμηνο Νοεμβρίου 2006 Ιανουαρίου 2007, για την τροποποίηση του καταπέλτη του και την αύξηση της χωρητικότητάς του σε 130 φορτηγά (2.100 γραμμικά μέτρα). 14

15 Το Δεκέμβριο του 2006 αγοράσαμε το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο FERRY HIMUKA. Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1996 στα ιαπωνικά ναυπηγεία MITSUBISHI, έχει μήκος 196 μέτρα και υπηρεσιακή ταχύτητα 26 μιλίων. Το πλοίο, που μετονομάσθηκε ΑΡΙΑΔΝΗ και έφθασε στην Ελλάδα την τελευταία μέρα του 2006, αγοράσθηκε για να δρομολογηθεί στην ελληνική ακτοπλοΐα μετά από εκτεταμένη μετασκευή, προσαρμογή του στους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας, αλλά και πλήρη ανανέωση των ξενοδοχειακών του χώρων. Το Δεκέμβριο του 2006 υπογράφηκε σύμβαση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αγοράς και μετασκευής του ΑΡΙΑΔΝΗ, με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και NATIXIS. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η απελευθέρωση των ναύλων για δρομολόγια από και προς το λιμάνι του Πειραιά αποτέλεσε ένα θετικό βήμα προς την πλήρη άρση του κρατικού παρεμβατισμού και έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία μας να εφαρμόσει μια ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική. Στα πλαίσια αυτά καθιερώσαμε τα παρακάτω προγράμματα παροχών με σκοπό να αυξήσουμε την πιστότητα των πελατών μας, καθώς και την πληρότητα των πλοίων μας: Το πρόγραμμα Early Booking που δίνει τη δυνατότητα σε επιβάτες που προγραμματίζουν έγκαιρα το ταξίδι τους να επωφελούνται από έκπτωση 15% της τιμής του εισιτηρίου. Το πρόγραμμα ανταμοιβής πιστών πελατών Bonus Miles μέσω της κάρτας μέλους του Hellenic Seaways Loyalty Club, το οποίο αριθμεί σήμερα περισσότερα από μέλη πιστούς επιβάτες μας. Τα εισιτήρια πολλαπλών διαδρομών που παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε όσους ταξιδεύουν συχνά προς συγκεκριμένους προορισμούς. Τα προγράμματα άτοκων μηνιαίων δόσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορές εισιτηρίων μεγάλης αξίας. Σημαντικά γεγονότα επίσης για την εμπορική παρουσία μας τη χρονιά που πέρασε ήταν: Το Νοέμβριο του 2006 ανανεώσαμε για τρία επιπλέον χρόνια τη συνεργασία μας με την ηγέτιδα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE, η οποία ντύνει με τα χρώματά της τα έντεκα ταχύπλοα πλοία του στόλου μας. Η συνεργασία αυτή πέραν του σημαντικού εσόδου που μας προσφέρει, δημιουργεί τη δυνατότητα να προωθήσουμε από κοινού μια σειρά από διαφημιστικές ενέργειες προβολής. Το Δεκέμβριο του 2006 το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ βραβεύθηκε ως Το Πλοίο της Χρονιάς 2006 στα ναυτιλιακά βραβεία της LLOYD S LIST. Η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τις υψηλές τεχνικές προδιαγραφές του πλοίου, αλλά και τις εξαιρετικές υπηρεσίες που παρέχει στο επιβατικό κοινό. Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης τα σημαντικότερα γεγονότα για τον όμιλο είναι: Τον Ιανουάριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες μετασκευής του πλοίου ΑΡΙΑΔΝΗ στον Πειραιά και εντός του Φεβρουαρίου υπεγράφησαν όλες οι συμβάσεις με τους εργολάβους που ανέλαβαν σχετικές εργασίες. Οι ξενοδοχειακοί χώροι του πλοίου ανακατασκευάζονται ώστε το πλοίο να προσφέρει στους επιβάτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εφάμιλλες με αυτές ενός σύγχρονου κρουαζιερόπλοιου. Θα έχει δυναμικότητα επιβατών και 700 Ι.Χ. οχημάτων, θα διαθέτει 148 καμπίνες 469 κλινών, θέσεις αεροπορικού τύπου υψηλών προδιαγραφών και πολυτελή σαλόνια, εστιατόρια και κυλικεία. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της καλοκαιρινής περιόδου και στη συνέχεια το πλοίο θα δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά, αντικαθιστώντας τα ταχύπλοα HIGHSPEED 4 και 5 που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ίδια γραμμή. 15

16 Τον Ιανουάριο του 2007 το νέο Ro-Ro της εταιρείας μετονομάσθηκε σε CELTIC SUN και ναυλώθηκε στο εξωτερικό για τρία χρόνια έναντι πολύ ικανοποιητικού ναύλου. Σήμερα εκτελεί δρομολόγια για λογαριασμό της ισπανικής εταιρείας TRANSMED στη γραμμή Βαλένθια Κανάριοι Νήσοι. Από την η εταιρεία εφαρμόζει σύμφωνα με σχετική απόφαση της περυσινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) στην τήρηση των λογιστικών της βιβλίων. Κατά συνέπεια οι Οικονομικές Καταστάσεις της επόμενης χρήσης 2007 θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν βάσει των Δ.Λ.Π σε ευθυγράμμιση με τα ισχύοντα για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Το Φεβρουάριο του 2007 επετεύχθη συμφωνία με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και NATIXIS για την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του δανεισμού της εταιρείας, με νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 112 εκατ. ευρώ και διάρκειας 10 ετών. Οι όροι του νέου δανείου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και σημαντικά ευνοϊκότεροι για την εταιρεία, έναντι εκείνων των υπαρχόντων δανείων. To δάνειο αυτό αναμένεται να εκταμιευθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007, μειώνοντας σημαντικά το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού του ομίλου. Στο διάστημα Ιανουαρίου Απριλίου 2007 επωλήθησαν τα παλαιά πλοία ΕΞΠΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΕΞΠΡΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΕΞΠΡΕΣ ΑΘΗΝΑ καθώς και το FLYING DOLPHIN VIII, τα οποία δεν εντάσσονταν πλέον στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας. Το συνολικό έσοδο των πωλήσεων αυτών ανήλθε σε 9,9 εκατ. ευρώ περίπου και το λογιστικό αποτέλεσμά τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε κέρδη 3 εκατ. ευρώ περίπου. Τον Απρίλιο του 2007 το πλοίο μας ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ναυλώθηκε σε κρατική εταιρεία των Αζορών (Πορτογαλία) για να πραγματοποιήσει ακτοπλοϊκά δρομολόγια στα νησιά αυτά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007, έναντι πολύ ικανοποιητικού τιμήματος. Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (HEDGING) Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο από ενδεχόμενη άνοδο της τιμής των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία της, αλλά και σε συναλλαγματικό κίνδυνο, αφού η τιμή των καυσίμων διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές σε δολάρια. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι σημαντικοί, δεδομένου ότι το κόστος καυσίμων αποτελεί το 50% περίπου του κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων και άρα επιδρά καθοριστικά στις ταμιακές ροές της εταιρείας και στα αποτελέσματά της. Για το λόγο αυτό η εταιρεία προχώρησε στη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων (παραγώγων) για την αντιστάθμιση των παραπάνω κινδύνων για τη χρήση Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμβολαίων swap τιμών καυσίμων με εξειδικευμένους οίκους, τα οποία καλύπτουν το 75% της εκτιμώμενης κατανάλωσης καυσίμων για τη χρήση 2007 και διασφαλίζουν τις τιμές αγοράς τους σε ευρώ, σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές της χρήσης

17 ΣΤ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η εταιρεία μας πέτυχε στο ακέραιο τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την παρελθούσα χρήση σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων και μεριδίων αγοράς και προσβλέπει σε περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων το Η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται τόσο στην αναμενόμενη απόδοση των τριών νέων πλοίων, όσο και στην αποτελεσματικότητα μιας σειράς αποφάσεων και ενεργειών που αναλύθηκαν παραπάνω. Εντός της παρούσας χρήσης η εταιρεία μας ολοκληρώνει το επενδυτικό πρόγραμμα της τριετίας που περιέλαβε την αγορά και ναυπήγηση 8 νέων πλοίων συνολικού κόστους άνω των 200 εκατ. ευρώ, έχοντας πλέον μεταμορφώσει ριζικά το στόλο της. Χαρακτηριστικό των αλλαγών που συνέβησαν εντός της τριετίας αυτής είναι ότι 32 υπερήλικα πλοία από τα 58 πλοία συνολικά που η εταιρεία κατείχε στις αρχές του 2004 έχουν εν τω μεταξύ αποσυρθεί και πωληθεί, ενώ η μέση ηλικία των 34 πλοίων που απαρτίζουν σήμερα το στόλο της εταιρείας ανέρχεται σε 17,2 έτη έναντι μέσης ηλικίας του στόλου 22,8 ετών στις αρχές του Παράλληλα με την ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράμματος, η Διοίκηση της εταιρείας διερευνά τις εξελίξεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και προετοιμάζει περαιτέρω επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα ισχυροποιήσουν περισσότερο τη θέση της στις αγορές που δραστηριοποιείται και θα επεκτείνουν την παρουσία της σε νέες αγορές. Προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας με πρόσβαση σε νέα ίδια κεφάλαια, αλλά και για να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής της, η Διοίκηση θα προτείνει σε προσεχή Γενική Συνέλευση στους μετόχους την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία πληροί ήδη τα κριτήρια κερδοφορίας (ελάχιστα ποσά κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων - EBITDA - για τις τρεις τελευταίες χρήσεις) και ιδίων κεφαλαίων για την ένταξη στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η Διοίκησή της προετοιμάζεται για την υποβολή αίτησης εισαγωγής το ταχύτερο δυνατό. 17

18 Ζ. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Αποτελεί πεποίθηση της εταιρείας ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δράσης είναι συνυφασμένη με την πρόοδο των νησιών μας και την κοινωνική και οικονομική ευημερία των κατοίκων τους. Παράλληλα, η εταιρεία μας ευαισθητοποιείται στα προβλήματα μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων και ενισχύει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά ή οικολογικά θέματα. Σε αυτά τα πλαίσια προωθήσαμε και αυτή τη χρονιά αθόρυβα ενέργειες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, μεταξύ των οποίων αναφέρουμε ενδεικτικά: Τη διακίνηση με τα πλοία μας περισσότερων των επιβατών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, με δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο. Τη μεταφορά χωρίς καμία επιβάρυνση αθλητικών συλλόγων και πολιτιστικών σωματείων των νησιών μας. Τη χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων στους νεφροπαθείς των νησιών, για τις αναγκαίες μετακινήσεις τους στα νοσοκομεία. Την ανταπόκριση σε αιτήματα δεκάδων συλλόγων και σωματείων για παροχή εισιτηρίων σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Αλληλεγγύη, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τη συμβολή μας στο φιλανθρωπικό έργο της. Τη στήριξη της Mom, εταιρείας για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας, όσον αφορά στις ανάγκες μετακίνησης των μελών της στις δράσεις που αναλαμβάνει στην περιοχή των Βόρειων Σποράδων. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί επίσης βασική δέσμευση για την εταιρεία μας. Σε όλα μας τα πλοία τηρούνται αυστηροί κανόνες που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία τους. Ως επιβράβευση αυτών των προσπαθειών, το Σεπτέμβριο του 2006 απονεμήθηκε στο πλοίο μας ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ το ειδικό πιστοποιητικό προστασίας περιβάλλοντος GREEN STAR από τον ιταλικό νηογνώμονα RINA, που είναι το πρώτο του είδους του που απονέμεται σε ελληνικό ακτοπλοϊκό πλοίο. 18

19 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2006 η μέτοχός μας AMADEUS NAVIGATION S.A. (συμφερόντων Π. Λασκαρίδη) αύξησε περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής της, ώστε σήμερα να κατέχει το 34,70% του μετοχικού κεφαλαίου και μαζί με τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε., οι οποίες κατέχουν το 33,35% των μετοχών, να αποτελούν τους δύο βασικούς μετόχους του ομίλου. Θεωρούμε πως η αύξηση του συνολικού ποσοστού που κατέχουν οι δύο βασικοί μέτοχοι της εταιρείας αποδεικνύει την εμπιστοσύνη τους στην προοπτική της εταιρείας και παράλληλα διαμορφώνει μία ισχυρή πλειοψηφική μετοχική βάση που ευνοεί την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με όλες του τις δυνάμεις για να υπηρετήσει την προοπτική της εταιρείας και τις προσδοκίες των μετόχων της. Στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στις εξελίξεις στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την, έστω και μερική, απελευθέρωση της εσωτερικής ακτοπλοϊκής αγοράς αλλά και να διευρύνουμε τη δραστηριότητά μας στο εξωτερικό, με γνώμονα πάντα το μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους του ομίλου, στις διοικητικές υπηρεσίες και στα πλοία. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή τους στην εταιρεία αποτελούν εγγύηση για την υλοποίηση των στόχων μας. Επίσης επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους περίπου μετόχους της εταιρείας μας για την εμπιστοσύνη τους και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η μεγιστοποίηση της αξίας της δικής τους επένδυσης αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της Διοίκησης. Πειραιάς, 17 Μαΐου 2007 Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Κληρονόμος ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 14 σελίδες είναι αυτή που μνημονεύεται στην Έκθεση Ελέγχου με ημερομηνία 21 Μαΐου 2007 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» της 31ης Δεκεμβρίου Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Στέφανος Π. Σαρακοστίδης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.O.E. 19

20 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πoσά κλειομένης χρήσεως 2006 Πoσά προηγουμένης χρήσεως 2005 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 144, , , , Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 7,816, ,116, , ,816, ,415, ,401, Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 1,840, , ,215, ,563, , ,250, Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3,665, ,629, ,036, ,793, ,262, , ,467, ,514, ,952, ,317, ,134, ,183, Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 1,174, ,155, , ,173, ,153, , ,174, ,155, , ,173, ,153, , ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 940, , , , , , Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 69, , , , , , Μεταφορικά μέσα 103, , , , , , α. Πλωτά μέσα 399,147, ,932, ,215, ,437, ,638, ,799, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3,075, ,913, , ,990, ,773, , Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 33,282, ,282, ,765, ,765, ,618, ,742, ,875, ,307, ,210, ,096, Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 437,792, ,898, ,894, ,480, ,363, ,116, ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 17,130, ,606, Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 1,422, ,707, , ,668, Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις , Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 167, , ,875, ,728, Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 335,769, ,844, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 27, , Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 923, ,111, , ,143, II. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 5,521, ,075, α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1,295, ,353, Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 229, ,690, Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 72, , Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 542, , Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 10,744, ,585, Μείον: Προβλέψεις 7,167, ,577, ,008, ,577, Χρεώστες διάφοροι 6,696, ,674, Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 27, , ,963, ,906, ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές 23,447, ,282, Μείον: Προβλέψεις 17,194, ,253, ,797, ,485, ,253, ,485, ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 26, , Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 17,255, ,099, ,282, ,116, Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 42,449, ,651, Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 5,947, ,566, Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1, , ,949, ,720, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 387,121, ,400, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 700,807, ,306, Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 26,664, , ,472, ,990,

21 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) 6970/02/Β/86/850 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2006 Ποσά προηγ. χρήσεως 2005 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο μετοχικό ( μετοχές των 2,50 ) 1. Καταβλημένο 194,037, ,037, ,037, ,037, ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1. Καταβλημένη 9,375, ,375, ,375, ,375, ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 45, , Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 61, , Μείον: Αποσβέσεις (61,514.92) (61,514.92) 45, , ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 982, , Έκτακτα αποθεματικά 2,850, ,401, Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 832, , ,666, ,887, V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 108, ,002, Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 0.00 (6,209,114.45) 108, (4,206,206.94) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 208,233, ,140, Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 868, Λοιπές προβλέψεις 630, ,223, ,498, ,223, Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 44,468, Δάνεια Τραπεζών 49,860, ,119, ,329, ,119, ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 10,307, ,932, α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 2,263, , Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 29,586, ,800, Προκαταβολές πελατών 130, , Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1,592, ,569, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1,112, , Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 21,942, ,950, Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 5,075, ,509, Μερίσματα πληρωτέα 4,845, , Πιστωτές διάφοροι 3,528, ,259, ,385, ,793, Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 174,714, ,913, Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 735, , Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1,938, , ,674, ,123, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 387,121, ,400, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κα εμπράγματων ασφαλειών 700,807, ,306, Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 26,664, , ,472, ,990, Σημειώσεις: 1. Σε ορισμένα πλοία της εταιρείας έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες συνολικού ύψους ,00 σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων και κάλυμμα εγγυητικών επιστολών αντίστοιχων υπολοίπων κατά την 31/12/ ,35 και , Από τις αγωγές τρίτων, σε βάρος της εταιρείας, λόγω του ναυαγίου του πλοίου Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία αλλά και τις μέχρι σήμερα εκδικασθείσες υποθέσεις, δεν προβλέπετσι να υπάρξουν επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας λόγω ασφαλιστικών καλύψεων. 21

22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) Ποσά κλειομένης χρήσεως 2006 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2005 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 144,287, ,400, Μείον: Κόστος πωλήσεων 111,360, ,026, Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 32,927, ,374, Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 332, , Σύνολο 33,259, ,651, Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7,485, ,181, Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 14,273, ,324, Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως-αδράνειας) 676, ,435, , ,177, Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 10,823, ,473, Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών 4,070, ,050, Έσοδα χρεoγράφων 34, , Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων 475, , Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 396, , ,976, ,125, Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμ. συμμ. & χρεογράφων. 520, , Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων 12, , Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 4,831, ,364, (387,460.32) 3,086, ,172, ,952, Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 10,436, ,426, II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1,078, ,293, Έκτακτα κέρδη , Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1,132, , Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 1,522, ,715, ,733, ,242, Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 832, ,724, Έκτακτες ζημίες , Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1,922, ,144, Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 455, ,210, , ,207, ,664, (3,421,652.63) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 10,959, ,004, ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 10,216, ,138, Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 10,059, , ,138, ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 10,802, ,004, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2006 Ποσά προηγ. χρήσεως 2005 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 10,802, ,004, Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων (4,206,206.94) (6,209,114.45) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων (38,986.97) 0.00 Σύνολο 6,557, (4,204,396.07) Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος (13,193.55) (1,810.87) Κέρδη προς διάθεση 6,544, (4,206,206.94) Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 330, Πρώτο μέρισμα 4,656, Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά 1,448, Υπόλοιπο κερδών εις νέο 108, ,544, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Ίδια κεφάλαια στην έναρξη της χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα) Χρήση 2006 Χρήση ,140, ,137, Κέρδη (ζημιές) χρήσεως 10,750, ,002, Σύνολα 212,890, ,140, Προτεινόμενα προς διανομή μερίσματα απο τα κέρδη της χρήσεως (4,656,900.00) 0.00 Ίδια κεφάλαια στη λήξη της χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα) 208,233, ,140,

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Χρήση 2006 Χρήση 2005 Εισπράξεις από πελάτες 145,615, ,504, Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους (120,965,276.36) (110,862,650.36) Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες 24,649, ,642, Πληρωμές φόρου εισοδήματος (52,180.52) (1,810.87) Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες (α) 24,597, ,640, Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 2,486, (14,062,000.00) Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων (82,419,236.78) (36,167,552.41) Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων 3,121, ,493, Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων 4,501, , Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (72,309,411.12) (27,150,063.69) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 82,759, ,650, Πληρωμές για δάνεια και τόκους (28,879,606.58) (13,484,229.36) Πληρωμές μερισμάτων (1,949.75) (24,770.70) Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 53,877, ,140, Καθαρή αύξηση / μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως (α+β+γ) 6,165, (6,368,710.99) Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως 11,116, ,485, Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως 17,282, ,116, Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου Κωνσταντίνος Κληρονόμος ΑΔΤ Κ Γεράσιμος Στρίντζης ΑΔΤ Α Νικόλαος Αρμάος ΑΔΤ Σ Ανδρούλα Πορτίδου ΑΔΤ Σ / Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α Τάξεως Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ταμιακών ροών και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. Ευθύνη Διοικήσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή: Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του Ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο Ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμιακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα: 1) Οι επίδικες απαιτήσεις της εταιρείας κατά πρώην πλοιοκτητών ανέρχονται σε ποσό συνολικού ύψους 7,17 εκατ. περίπου, για τις οποίες έχει σχηματισθεί, κατά την προηγούμενη χρήση, πρόβλεψη ποσού 3,59 εκατ. περίπου. Η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει διενεργηθεί συμπληρωματική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της παρούσης χρήσεως. 2) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων: Το περιεχόμενο της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΔΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ΑΜ ΣΟΕΛ

24 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5oς ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πoσά κλειομένης χρήσεως 2006 Πoσά προηγουμένης χρήσεως 2005 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 165, , , , Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 7,816, ,116, , ,816, ,415, ,401, Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 1,840, , ,215, ,563, , ,250, Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3,703, ,643, ,059, ,805, ,274, , ,526, ,550, ,975, ,348, ,164, ,183, Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 1,174, ,155, , ,173, ,153, , ,174, ,155, , ,173, ,153, , ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 940, , , , , , Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 69, , , , , , Μεταφορικά μέσα 103, , , , , , α. Πλωτά μέσα 406,171, ,723, ,447, ,273, ,151, ,122, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3,115, ,945, , ,030, ,797, , Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 33,282, ,282, ,765, ,765, ,682, ,566, ,115, ,183, ,747, ,435, Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 444,856, ,722, ,134, ,356, ,900, ,455, ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 167, , , , Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 326,302, ,504, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 27, , Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 1,009, ,293, ,037, ,324, II. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 7,308, ,698, α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 5,422, ,819, Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 72, , Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 542, , Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 10,993, ,606, Μείον: Προβλέψεις 7,415, ,577, ,029, ,577, Χρεώστες διάφοροι 6,811, ,811, Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 27, , ,761, ,442, ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές 23,447, ,282, Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 17,194, ,253, ,797, ,485, ,253, ,485, ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 27, , Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 18,464, ,417, ,491, ,442, Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 49,542, ,694, Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 6,175, ,708, Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5, , ,181, ,862, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 385,001, ,244, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 702,191, ,709, Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 26,664, , ,856, ,393, Σημειώσεις: 1. Στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, εκτός από τη μητρική εταιρεία, οι κατά 100% θυγατρικές SEA HAWK MARINE SA, HELLENIC SEAWAYS MANAGEMENT SA, TRAILER SHIPPING COMPANY Ltd και ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΚΑΡΓΚΟ ΝΕ. 24

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005 ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ Επισκοπήσαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α πολογ ισ μός χ ρήσ ης

Α πολογ ισ μός χ ρήσ ης 2 05 0 Α πολογ ισ μός χ ρήσ ης 2 05 0 Α πολογ ισ μός χ ρήσ ης Αιτωλικού 2 & Ακτή Κονδύλη, 185 45 Πειραιάς Τηλ.: 210 41 99 000, Fax: 210 41 17 900 www.hellenicseaways.gr ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα