Ετήσιο Δελτίο. Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο Δελτίο. Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα"

Transcript

1 2006 Ετήσιο Δελτίο Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα

2 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.

3 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2006 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ

4 «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6970/02/Β/86/850 ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πρόσκληση των Mετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. ανακοινώνει ότι ανακαλεί τις από και αποφάσεις του ως προς την ημέρα συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 14η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Καραγεώργη Σερβίας 18, Καστέλλα, Πειραιάς) και αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την εικοστή ενάτη (29η) Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα έντεκα (11:00) π.μ. στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Καραγεώργη Σερβίας 18, Καστέλλα, Πειραιάς) και προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα, στον προαναφερθέντα τόπο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αυτών θεμάτων ημερησίας διατάξεως, δηλαδή επί των ακολούθων θεμάτων: [01] Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έως [06] Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή του νέου μέλους κ. Κωνσταντίνου Μ. Μαμαλάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Β. Σμπώκου. [02] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση έως [03] Έγκριση διανομής μερίσματος της εταιρείας για τη χρήση έως [07] Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στη διάρκεια της θητείας τους. [08] Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. [04] Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έως και καθορισμός της αμοιβής τους. [05] Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση για τη χρήση [09] Χορήγηση άδειας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. [10] Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. 4

5 M έτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (Ακτή Κονδύλη & Αιτωλικού 2 στον Πειραιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης μπορούν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής τους. Οίκοθεν νοείται ότι τυχόν έχουσα γίνει κατάθεση μετοχών από μετόχους για τη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2007 ισχύει και για την οριστικώς οριζομένη τοιαύτη της 29ης Ιουνίου Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο 5

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε εκατ. ) 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 Έσοδα εκµετάλλευσης 166,0 28,9% 141,4 128, ,0 25,0 ΕΒΙΤDA 190,1% 26,1 20,0 15,0 10,0 9,0 16,8 5,0 0, EBITDA: Kέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών, εκτάκτων αποτελεσµάτων & αποσβέσεων. 340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 Αξία Στόλου 325,7 38,0% 268,9 236, Αξία Στόλου: Αναπόσβεστη αξία πλωτών µέσων, ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές. 6

7 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2006 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παρουσιάζουμε και υποβάλλουμε στην κρίση σας τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της χρήσης αποτελούν την καλύτερη οικονομική επίδοση της εταιρείας στα οκτώ χρόνια της λειτουργίας της στην παρούσα μορφή ( ). Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 17,4% (στα 166 εκατ. ευρώ), τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 55% (σε 26,1 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υπερπενταπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 11,3 εκατ. ευρώ. Η εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής της Διοίκησης για την πλήρη ανανέωση του στόλου με σύγχρονα πλοία υψηλών προδιαγραφών. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου, συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, που η πρώτη του φάση υλοποιήθηκε με την είσοδο πέντε νέων πλοίων στο στόλο της εταιρείας εντός του 2005, εισήλθε στη δεύτερη φάση του στη χρήση 2006 με την αγορά των πλοίων ΑΡΙΑΔΝΗ και CELTIC SUN και τη ναυπήγηση του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν εντός της χρήσης

8 Α. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Οι σημαντικότερες εξελίξεις τη χρονιά που πέρασε στην ακτοπλοϊκή αγορά ήταν: H για τρίτη συνεχή χρονιά αύξηση της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων, που το 2006 ανήλθε σε 20% σε σχέση με το 2005, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τα έξοδα εκμετάλλευσης των πλοίων. Η μερική απελευθέρωση των ναύλων που ίσχυσε από το Μάιο του 2006 και επέτρεψε την εφαρμογή από την εταιρεία μας μιας ευέλικτης εμπορικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στα δεδομένα της ζήτησης. Στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας μας συνέβαλε καθοριστικά η για πρώτη χρονιά δρομολόγηση των νέων πλοίων μας (ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ, HIGHSPEED 5) καθ όλη τη διάρκεια του έτους, η αύξηση του εσόδου ανά μεταφερόμενο επιβάτη και όχημα, αλλά και η βελτίωση των πληροτήτων των πλοίων μας. Έτσι, παρά την οριακή μείωση του αριθμού των δρομολογημένων πλοίων μας (30 έναντι 31 το 2005), η εταιρεία μας αύξησε τα μερίδιά της στις γραμμές που δραστηριοποιείται επιβεβαιώνοντας την ηγετική της παρουσία στην αγορά, όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Περιοχή δραστηριότητας Σύνολο πλοίων Αριθμός πλοίων Hellenic Seaways 2 Μερίδιο αγοράς επιβατών Πειραιάς/Ραφήνα/Λαύριο/ Ηράκλειο - Κυκλάδες % Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη % Πειραιάς - Χανιά % Πειραιάς - Σαρωνικός % Θεσσαλονίκη/Βόλος/ Αγ. Kωνσταντίνος - Σποράδες % ΣΥΝΟΛΟ % 1 Αφορά τις γραμμές στις οποίες είναι δρομολογημένα τα πλοία μας. 2 Αριθμός πλοίων που ήταν δρομολογημένα την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα, σταθερότητα εμφάνισε η μεταφορά ασυνόδευτων φορτηγών με τα δύο φορτηγά-οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) της θυγατρικής μας εταιρείας HELLENIC SEAWAYS CARGO στη γραμμή Κορίνθου - Βενετίας, παρά τη μείωση κατά 2% των δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν το 2006 σε σχέση με το Σημειώνεται ότι στη γραμμή αυτή δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία, αλλά η αγορά της είναι συμπληρωματική των γραμμών Ελλάδας - Ιταλίας με λιμάνια αναχώρησης την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα, όπου δραστηριοποιούνται συνολικά πάνω από 25 πλοία. 8

9 Τα αναλυτικά στοιχεία της μεταφορικής κίνησης του ομίλου το 2006 σε σχέση με το 2005, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: % Κύκλος εργασιών ,2% Αριθμός πλοίων ,9% Μέσος όρος ηλικίας πλοίων 17,3 16,8 Διαδρομές ,9% Διανυθέντα μίλια ,8% Επιβάτες ,6% Οχήματα & Δίκυκλα ,8% Φορτηγά ,1% Η κατανομή του κύκλου εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή και ανά τύπο πλοίου τα δύο τελευταία έτη, απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα. Κύκλος εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή Αιγαίο 62,1% Σαρωνικός 15,6% Αιγαίο 62,1% Διεθνείς γραµµές 14,0% Σαρωνικός 15,6% Σποράδες 8,2% Διεθνείς γραµµές 14,0% Σποράδες 8,2% Κύκλος εργασιών ανά τύπο πλοίου Αιγαίο 59,8% Σαρωνικός 17,1% Αιγαίο 59,8% Διεθνείς γραµµές 14,4% Σαρωνικός 17,1% Σποράδες 8,7% Διεθνείς γραµµές 14,4% Σποράδες 8,7% Ταχύπλοα 52,2% Συµβατικά 47,8% Ταχύπλοα 52,2% Συµβατικά 47,8% Ταχύπλοα 50,8% Συµβατικά 49,2% Ταχύπλοα 50,8% Συµβατικά 49,2% 9

10 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα οικονομικά αποτελέσματα και η πορεία της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε, αποτυπώνονται στα μεγέθη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανάλυση αποτελεσμάτων (σε χιλ. ) % Έσοδα εκμετάλλευσης ,4% Μείον: Έξοδα εκμετάλλευσης ,7% Μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ,5% Περιθώριο μικτού κέρδους 29,57% 26,61% Μείον: Έξοδα διάθεσης, διοίκησης, αδράνειας ,6% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, εκτάκτων αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) ,0% Περιθώριο EBITDA 15,72% 11,91% Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα ,6% Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών, εκτάκτων αποτελεσμάτων & αποσβέσεων ,6% Πλέον: Κέρδη από πωλήσεις και προβλέψεις χρεογράφων ,8% Μείον: Έκτακτα έξοδα (έσοδα) 650 (89) Μείον: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ,0% Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ,8% Μείον: Αποσβέσεις χρήσης ,0% Κέρδη προ φόρων ,2% Κέρδη μετά από φόρους ,5% Από τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα, προκύπτει ότι: Τα έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 17,4% και ανήλθαν σε 166 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της πλήρους δραστηριοποίησης των πλοίων Νήσος Μύκονος, Highspeed 5 και Ocean Trailer (που το 2005 είχαν δρομολογηθεί μόνο για λίγους μήνες) και της βελτίωσης των πληροτήτων μας σε όλες τις γραμμές. Επίσης, στην αύξηση των εσόδων συνέβαλε και η αύξηση του μεσοσταθμικού ναύλου ανά μεταφερόμενο επιβάτη και όχημα, που έγινε δυνατή μετά τη μερική απελευθέρωση του κρατικού ναυλολογίου στις αρχές του καλοκαιριού του

11 Τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων αυξήθηκαν κατά 12,7%, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 21% έναντι του 2005, αλλά το συνολικό κόστος εκμετάλλευσης συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της αύξησης όλων των υπολοίπων εξόδων (πληρώματα, επισκευές-συντηρήσεις, λιμενικά έξοδα, ασφάλιστρα, κ.λπ.) σε μέσο ποσοστό 6%. Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης και αδράνειας ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,6% έναντι του Αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 14,1% των εξόδων διάθεσης, δηλαδή των προμηθειών πωλήσεων προς τα πρακτορεία (που είναι αναλογική με την αύξηση των πωλήσεων) και των δαπανών διαφήμισης. Αντίθετα, τα έξοδα διοίκησης (κύρια το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού ξηράς) αυξήθηκαν μόλις κατά 5,9%. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών, εκτάκτων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 16,8 εκατ. ευρώ το 2005, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 55%, τη μεγαλύτερη βελτίωση ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες του κλάδου. Είναι αξιοσημείωτη η σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (περιθώριο EBITDA) από 11,9 % σε 15,7%, παρά την παραπάνω αύξηση της τιμής των καυσίμων. Μετά την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών εξόδων (τα οποία αυξήθηκαν λόγω της εξυπηρέτησης των δανείων των νέων πλοίων), τα κέρδη προ εκτάκτων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών από πωλήσεις και προβλέψεις χρεογράφων προέρχεται από την υπεραξία 1,4 εκατ. ευρώ της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου μετοχών της εταιρείας στις Τα κέρδη προ αποσβέσεων ανέρχονται σε 22,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 91,8% αύξηση σε σχέση με το 2005, ενώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ύψους 11,1 εκατ. ευρώ, η καθαρή κερδοφορία ανέρχεται σε 11,3 εκατ. ευρώ (περίπου πενταπλάσια με εκείνη της προηγούμενης χρήσης). Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής εταιρείας HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. ανέρχονται σε 10,8 εκατ. ευρώ (έναντι 2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης). Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της εταιρείας και την αυξημένη ρευστότητά της, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του προτεινόμενου μερίσματος προς διανομή ανέρχεται σε 4,66 εκατ. ευρώ. 11

12 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασικά μεγέθη Ισολογισμού (σε χιλ. ) % Έξοδα εγκατάστασης ,5% Αξίες πλοίων (αναπόσβεστο υπόλοιπο) ,3% Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,8% Λοιπά πάγια (αναπόσβεστο υπόλοιπο) ,7% Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,4% Σύνολο πάγιου ενεργητικού ,1% Απαιτήσεις Αποθέματα ,1% Χαρτοφυλάκιο μετοχών ,5% Ταμιακά Διαθέσιμα ,6% Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ,0% Μεταβατικοί λογαριασμοί ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,1% Ίδια κεφάλαια ,3% Προβλέψεις ,3% Μακροπρόθεσμα δάνεια ,7% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,5% Μεταβατικοί λογαριασμοί ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,1% Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης 1 0,82 0,55 Δείκτης γενικής ρευστότητας 2 1,04 1,34 1 Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού αυξήθηκε κατά 22,1% σε σχέση με το 2005, παρουσιάζοντας σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού. Οι κυριότερες μεταβολές μεγεθών του ενεργητικού της εταιρείας είναι: Η σημαντική αύξηση κατά 21,1% του πάγιου ενεργητικού, που οφείλεται στην προσθήκη των δύο νέων πλοίων που αποκτήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους (ΑΡΙΑΔΝΗ και CELTIC SUN) στο κονδύλι των αξιών πλοίων, αλλά και στις εργασίες συνέχισης της ναυπήγησης του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, η αξία του οποίου στις εμφανίζεται στο κονδύλι των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση. Η αύξηση των απαιτήσεων αποθεμάτων κατά 32,1% λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών, καθώς και των προκαταβολών σε εργολάβους-προμηθευτές των πλοίων που ήταν στις σε μετασκευή (ΑΡΙΑΔΝΗ, CELTIC SUN) ή υπό ναυπήγηση (ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ). Τα ταμιακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 48,6%, παρά τη χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής μας στο εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας με τρία νέα πλοία. 12

13 Αντίστοιχα, στο παθητικό του ισολογισμού παρουσιάζονται οι εξής κύριες μεταβολές: Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 3,3% ως αποτέλεσμα των κερδών της χρήσης. Αυτά ανέρχονται σε 208,8 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας την εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής στα 2,69 ευρώ (έναντι 2,50 ευρώ της ονομαστικής της αξίας). Αύξηση του τραπεζικού δανεισμού, λόγω της σύναψης δύο νέων δανείων για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησης του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ και της αγοράς/μετασκευής του ΑΡΙΑΔΝΗ. Το πρώτο εμφανίζεται στα ομολογιακά δάνεια, ενώ το δεύτερο στις «Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων», διότι ήταν βραχυπρόθεσμο στις αλλά έχει ήδη συμφωνηθεί η αναχρηματοδότησή του από μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο εντός του πρώτου εξαμήνου του Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανερχόταν στις σε 145,86 εκατ. ευρώ. Παρά την αύξησή του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η κεφαλαιακή δομή της εταιρείας παραμένει από τις ισχυρότερες του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης (σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια) ανερχόταν στις σε 0,82, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό για εταιρεία έντασης κεφαλαίου και αποτελεί με μεγάλη διαφορά το χαμηλότερο σε όλο τον κλάδο της ελληνικής ακτοπλοΐας. Παράλληλα, ο δείκτης γενικής ρευστότητας (μετά την αφαίρεση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής υποχρέωσης των 29,59 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει χρηματοδότηση παγίων και μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2006) παραμένει ανώτερος της μονάδας. 3. ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ταμιακές Ροές (σε χιλ. ) Εισπράξεις από πελάτες Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές, εργαζόμενους και φορολογικές αρχές ( ) ( ) Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων (πλοίων) και άυλων στοιχείων (68.219) (50.170) Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών, ενσώματων παγίων (πλοίων) και χρηματοοικονομικών στοιχείων (μετοχών) Εισπράξεις από τόκους και μερίσματα Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (64.497) (34.355) Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια Πληρωμές για δάνεια και τόκους (29.663) (14.062) Πληρωμές μερισμάτων (2) (25) Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Α+Β+Γ) (5.516) ΠΛΕΟΝ: Ταμιακά διαθέσιμα έναρξης χρήσης ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ανάλυση των ταμιακών ροών είναι προσαρμοσμένη στην Κ. Υπ. Απόφ. Κ2-6132/ που εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20. 13

14 Από την παραπάνω κατάσταση προκύπτει ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της χρήσης αυξήθηκαν, παρά τη σημαντική ίδια συμμετοχή στο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές εκροές των 64,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν κατά 46,9 εκατ. ευρώ από νέα τραπεζικά κεφάλαια και κατά 17,6 εκατ. ευρώ από ίδια συμμετοχή. Δηλαδή, η λειτουργική κερδοφορία της χρήσης και η βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού παρήγαγε λειτουργικές εισροές 23,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες όχι μόνο χρηματοδότησαν την ίδια συμμετοχή, αλλά και επέτρεψαν την αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων του ομίλου κατά 6,1 εκατ. ευρώ. Γ. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πριν από ένα χρόνο, η Διοίκηση δεσμεύτηκε πως τα πέντε νέα πλοία που δρομολογήθηκαν το 2005 αποτελούσαν την πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματός της και πως θα συνεχίζονταν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, με στόχο την πλήρη ανανέωση του στόλου της εταιρείας και την επέκτασή της σε νέες γραμμές στην ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς και τη διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων της. Tα σημαντικότερα γεγονότα του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε ήταν: Το Φεβρουάριο του 2006 υπογράφηκε σύμβαση για την αποπεράτωση της ναυπήγησης του ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (αδελφού πλοίου του ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ) με την εταιρεία - εργολάβο ΜΑΡΕΝΚΟ ΕΠΕ και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το νέο αυτό πλοίο θα είναι υψηλών προδιαγραφών, θα έχει υπηρεσιακή ταχύτητα 26 μιλίων, θα διαθέτει πολυτελή σαλόνια, εστιατόριο, τέσσερα κυλικεία, 252 κλίνες σε 74 καμπίνες και θα μπορεί να φιλοξενήσει επιβάτες και 418 Ι.Χ. οχήματα. Οι εργασίες ναυπήγησης ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς και το Νοέμβριο του 2006 πραγματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία η καθέλκυση του πλοίου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας που ήταν η πρώτη μετά από πολλά χρόνια καθέλκυση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου τέτοιου μεγέθους σε ελληνικό ναυπηγείο. Tο πλοίο αναμένεται να παραδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα για να δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιά-Χίου- Μυτιλήνης, αντικαθιστώντας το αδελφό πλοίο ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ. Η επιλογή της εταιρείας μας να δραστηριοποιηθεί στη συγκεκριμένη γραμμή δικαιώθηκε απόλυτα από τα αποτελέσματα του Παρά τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό, η εταιρεία πέτυχε τους αρχικούς της στόχους, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 50%. Τον Ιούλιο του 2006 υπογράφηκε σύμβαση ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησης του πλοίου ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ με τη γαλλική Τράπεζα NATIXIS, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Τον Οκτώβριο του 2006 αγοράσαμε το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο τύπου Ro-Ro CARMEN B (ναυπηγήθηκε το 1978 στα ιαπωνικά ναυπηγεία MITSUI), υπηρεσιακής ταχύτητας 19 μιλίων, για να ενισχύσουμε τη διεθνή δραστηριότητά μας στις εμπορευματικές μεταφορές. Το πλοίο έφθασε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2006 και υπέστη εκτεταμένη μετασκευή κατά το τρίμηνο Νοεμβρίου 2006 Ιανουαρίου 2007, για την τροποποίηση του καταπέλτη του και την αύξηση της χωρητικότητάς του σε 130 φορτηγά (2.100 γραμμικά μέτρα). 14

15 Το Δεκέμβριο του 2006 αγοράσαμε το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο FERRY HIMUKA. Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1996 στα ιαπωνικά ναυπηγεία MITSUBISHI, έχει μήκος 196 μέτρα και υπηρεσιακή ταχύτητα 26 μιλίων. Το πλοίο, που μετονομάσθηκε ΑΡΙΑΔΝΗ και έφθασε στην Ελλάδα την τελευταία μέρα του 2006, αγοράσθηκε για να δρομολογηθεί στην ελληνική ακτοπλοΐα μετά από εκτεταμένη μετασκευή, προσαρμογή του στους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας, αλλά και πλήρη ανανέωση των ξενοδοχειακών του χώρων. Το Δεκέμβριο του 2006 υπογράφηκε σύμβαση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αγοράς και μετασκευής του ΑΡΙΑΔΝΗ, με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και NATIXIS. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η απελευθέρωση των ναύλων για δρομολόγια από και προς το λιμάνι του Πειραιά αποτέλεσε ένα θετικό βήμα προς την πλήρη άρση του κρατικού παρεμβατισμού και έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία μας να εφαρμόσει μια ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική. Στα πλαίσια αυτά καθιερώσαμε τα παρακάτω προγράμματα παροχών με σκοπό να αυξήσουμε την πιστότητα των πελατών μας, καθώς και την πληρότητα των πλοίων μας: Το πρόγραμμα Early Booking που δίνει τη δυνατότητα σε επιβάτες που προγραμματίζουν έγκαιρα το ταξίδι τους να επωφελούνται από έκπτωση 15% της τιμής του εισιτηρίου. Το πρόγραμμα ανταμοιβής πιστών πελατών Bonus Miles μέσω της κάρτας μέλους του Hellenic Seaways Loyalty Club, το οποίο αριθμεί σήμερα περισσότερα από μέλη πιστούς επιβάτες μας. Τα εισιτήρια πολλαπλών διαδρομών που παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε όσους ταξιδεύουν συχνά προς συγκεκριμένους προορισμούς. Τα προγράμματα άτοκων μηνιαίων δόσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορές εισιτηρίων μεγάλης αξίας. Σημαντικά γεγονότα επίσης για την εμπορική παρουσία μας τη χρονιά που πέρασε ήταν: Το Νοέμβριο του 2006 ανανεώσαμε για τρία επιπλέον χρόνια τη συνεργασία μας με την ηγέτιδα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE, η οποία ντύνει με τα χρώματά της τα έντεκα ταχύπλοα πλοία του στόλου μας. Η συνεργασία αυτή πέραν του σημαντικού εσόδου που μας προσφέρει, δημιουργεί τη δυνατότητα να προωθήσουμε από κοινού μια σειρά από διαφημιστικές ενέργειες προβολής. Το Δεκέμβριο του 2006 το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ βραβεύθηκε ως Το Πλοίο της Χρονιάς 2006 στα ναυτιλιακά βραβεία της LLOYD S LIST. Η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τις υψηλές τεχνικές προδιαγραφές του πλοίου, αλλά και τις εξαιρετικές υπηρεσίες που παρέχει στο επιβατικό κοινό. Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης τα σημαντικότερα γεγονότα για τον όμιλο είναι: Τον Ιανουάριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες μετασκευής του πλοίου ΑΡΙΑΔΝΗ στον Πειραιά και εντός του Φεβρουαρίου υπεγράφησαν όλες οι συμβάσεις με τους εργολάβους που ανέλαβαν σχετικές εργασίες. Οι ξενοδοχειακοί χώροι του πλοίου ανακατασκευάζονται ώστε το πλοίο να προσφέρει στους επιβάτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εφάμιλλες με αυτές ενός σύγχρονου κρουαζιερόπλοιου. Θα έχει δυναμικότητα επιβατών και 700 Ι.Χ. οχημάτων, θα διαθέτει 148 καμπίνες 469 κλινών, θέσεις αεροπορικού τύπου υψηλών προδιαγραφών και πολυτελή σαλόνια, εστιατόρια και κυλικεία. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της καλοκαιρινής περιόδου και στη συνέχεια το πλοίο θα δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά, αντικαθιστώντας τα ταχύπλοα HIGHSPEED 4 και 5 που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ίδια γραμμή. 15

16 Τον Ιανουάριο του 2007 το νέο Ro-Ro της εταιρείας μετονομάσθηκε σε CELTIC SUN και ναυλώθηκε στο εξωτερικό για τρία χρόνια έναντι πολύ ικανοποιητικού ναύλου. Σήμερα εκτελεί δρομολόγια για λογαριασμό της ισπανικής εταιρείας TRANSMED στη γραμμή Βαλένθια Κανάριοι Νήσοι. Από την η εταιρεία εφαρμόζει σύμφωνα με σχετική απόφαση της περυσινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) στην τήρηση των λογιστικών της βιβλίων. Κατά συνέπεια οι Οικονομικές Καταστάσεις της επόμενης χρήσης 2007 θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν βάσει των Δ.Λ.Π σε ευθυγράμμιση με τα ισχύοντα για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Το Φεβρουάριο του 2007 επετεύχθη συμφωνία με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και NATIXIS για την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του δανεισμού της εταιρείας, με νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 112 εκατ. ευρώ και διάρκειας 10 ετών. Οι όροι του νέου δανείου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και σημαντικά ευνοϊκότεροι για την εταιρεία, έναντι εκείνων των υπαρχόντων δανείων. To δάνειο αυτό αναμένεται να εκταμιευθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007, μειώνοντας σημαντικά το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού του ομίλου. Στο διάστημα Ιανουαρίου Απριλίου 2007 επωλήθησαν τα παλαιά πλοία ΕΞΠΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΕΞΠΡΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΕΞΠΡΕΣ ΑΘΗΝΑ καθώς και το FLYING DOLPHIN VIII, τα οποία δεν εντάσσονταν πλέον στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας. Το συνολικό έσοδο των πωλήσεων αυτών ανήλθε σε 9,9 εκατ. ευρώ περίπου και το λογιστικό αποτέλεσμά τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε κέρδη 3 εκατ. ευρώ περίπου. Τον Απρίλιο του 2007 το πλοίο μας ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ναυλώθηκε σε κρατική εταιρεία των Αζορών (Πορτογαλία) για να πραγματοποιήσει ακτοπλοϊκά δρομολόγια στα νησιά αυτά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007, έναντι πολύ ικανοποιητικού τιμήματος. Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (HEDGING) Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο από ενδεχόμενη άνοδο της τιμής των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία της, αλλά και σε συναλλαγματικό κίνδυνο, αφού η τιμή των καυσίμων διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές σε δολάρια. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι σημαντικοί, δεδομένου ότι το κόστος καυσίμων αποτελεί το 50% περίπου του κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων και άρα επιδρά καθοριστικά στις ταμιακές ροές της εταιρείας και στα αποτελέσματά της. Για το λόγο αυτό η εταιρεία προχώρησε στη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων (παραγώγων) για την αντιστάθμιση των παραπάνω κινδύνων για τη χρήση Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμβολαίων swap τιμών καυσίμων με εξειδικευμένους οίκους, τα οποία καλύπτουν το 75% της εκτιμώμενης κατανάλωσης καυσίμων για τη χρήση 2007 και διασφαλίζουν τις τιμές αγοράς τους σε ευρώ, σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές της χρήσης

17 ΣΤ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η εταιρεία μας πέτυχε στο ακέραιο τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την παρελθούσα χρήση σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων και μεριδίων αγοράς και προσβλέπει σε περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων το Η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται τόσο στην αναμενόμενη απόδοση των τριών νέων πλοίων, όσο και στην αποτελεσματικότητα μιας σειράς αποφάσεων και ενεργειών που αναλύθηκαν παραπάνω. Εντός της παρούσας χρήσης η εταιρεία μας ολοκληρώνει το επενδυτικό πρόγραμμα της τριετίας που περιέλαβε την αγορά και ναυπήγηση 8 νέων πλοίων συνολικού κόστους άνω των 200 εκατ. ευρώ, έχοντας πλέον μεταμορφώσει ριζικά το στόλο της. Χαρακτηριστικό των αλλαγών που συνέβησαν εντός της τριετίας αυτής είναι ότι 32 υπερήλικα πλοία από τα 58 πλοία συνολικά που η εταιρεία κατείχε στις αρχές του 2004 έχουν εν τω μεταξύ αποσυρθεί και πωληθεί, ενώ η μέση ηλικία των 34 πλοίων που απαρτίζουν σήμερα το στόλο της εταιρείας ανέρχεται σε 17,2 έτη έναντι μέσης ηλικίας του στόλου 22,8 ετών στις αρχές του Παράλληλα με την ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράμματος, η Διοίκηση της εταιρείας διερευνά τις εξελίξεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και προετοιμάζει περαιτέρω επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα ισχυροποιήσουν περισσότερο τη θέση της στις αγορές που δραστηριοποιείται και θα επεκτείνουν την παρουσία της σε νέες αγορές. Προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας με πρόσβαση σε νέα ίδια κεφάλαια, αλλά και για να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής της, η Διοίκηση θα προτείνει σε προσεχή Γενική Συνέλευση στους μετόχους την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία πληροί ήδη τα κριτήρια κερδοφορίας (ελάχιστα ποσά κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων - EBITDA - για τις τρεις τελευταίες χρήσεις) και ιδίων κεφαλαίων για την ένταξη στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η Διοίκησή της προετοιμάζεται για την υποβολή αίτησης εισαγωγής το ταχύτερο δυνατό. 17

18 Ζ. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Αποτελεί πεποίθηση της εταιρείας ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δράσης είναι συνυφασμένη με την πρόοδο των νησιών μας και την κοινωνική και οικονομική ευημερία των κατοίκων τους. Παράλληλα, η εταιρεία μας ευαισθητοποιείται στα προβλήματα μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων και ενισχύει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά ή οικολογικά θέματα. Σε αυτά τα πλαίσια προωθήσαμε και αυτή τη χρονιά αθόρυβα ενέργειες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, μεταξύ των οποίων αναφέρουμε ενδεικτικά: Τη διακίνηση με τα πλοία μας περισσότερων των επιβατών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, με δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο. Τη μεταφορά χωρίς καμία επιβάρυνση αθλητικών συλλόγων και πολιτιστικών σωματείων των νησιών μας. Τη χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων στους νεφροπαθείς των νησιών, για τις αναγκαίες μετακινήσεις τους στα νοσοκομεία. Την ανταπόκριση σε αιτήματα δεκάδων συλλόγων και σωματείων για παροχή εισιτηρίων σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Αλληλεγγύη, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τη συμβολή μας στο φιλανθρωπικό έργο της. Τη στήριξη της Mom, εταιρείας για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας, όσον αφορά στις ανάγκες μετακίνησης των μελών της στις δράσεις που αναλαμβάνει στην περιοχή των Βόρειων Σποράδων. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί επίσης βασική δέσμευση για την εταιρεία μας. Σε όλα μας τα πλοία τηρούνται αυστηροί κανόνες που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία τους. Ως επιβράβευση αυτών των προσπαθειών, το Σεπτέμβριο του 2006 απονεμήθηκε στο πλοίο μας ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ το ειδικό πιστοποιητικό προστασίας περιβάλλοντος GREEN STAR από τον ιταλικό νηογνώμονα RINA, που είναι το πρώτο του είδους του που απονέμεται σε ελληνικό ακτοπλοϊκό πλοίο. 18

19 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2006 η μέτοχός μας AMADEUS NAVIGATION S.A. (συμφερόντων Π. Λασκαρίδη) αύξησε περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής της, ώστε σήμερα να κατέχει το 34,70% του μετοχικού κεφαλαίου και μαζί με τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε., οι οποίες κατέχουν το 33,35% των μετοχών, να αποτελούν τους δύο βασικούς μετόχους του ομίλου. Θεωρούμε πως η αύξηση του συνολικού ποσοστού που κατέχουν οι δύο βασικοί μέτοχοι της εταιρείας αποδεικνύει την εμπιστοσύνη τους στην προοπτική της εταιρείας και παράλληλα διαμορφώνει μία ισχυρή πλειοψηφική μετοχική βάση που ευνοεί την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με όλες του τις δυνάμεις για να υπηρετήσει την προοπτική της εταιρείας και τις προσδοκίες των μετόχων της. Στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στις εξελίξεις στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την, έστω και μερική, απελευθέρωση της εσωτερικής ακτοπλοϊκής αγοράς αλλά και να διευρύνουμε τη δραστηριότητά μας στο εξωτερικό, με γνώμονα πάντα το μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους του ομίλου, στις διοικητικές υπηρεσίες και στα πλοία. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή τους στην εταιρεία αποτελούν εγγύηση για την υλοποίηση των στόχων μας. Επίσης επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους περίπου μετόχους της εταιρείας μας για την εμπιστοσύνη τους και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η μεγιστοποίηση της αξίας της δικής τους επένδυσης αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της Διοίκησης. Πειραιάς, 17 Μαΐου 2007 Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Κληρονόμος ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 14 σελίδες είναι αυτή που μνημονεύεται στην Έκθεση Ελέγχου με ημερομηνία 21 Μαΐου 2007 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» της 31ης Δεκεμβρίου Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Στέφανος Π. Σαρακοστίδης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.O.E. 19

20 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πoσά κλειομένης χρήσεως 2006 Πoσά προηγουμένης χρήσεως 2005 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 144, , , , Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 7,816, ,116, , ,816, ,415, ,401, Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 1,840, , ,215, ,563, , ,250, Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3,665, ,629, ,036, ,793, ,262, , ,467, ,514, ,952, ,317, ,134, ,183, Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 1,174, ,155, , ,173, ,153, , ,174, ,155, , ,173, ,153, , ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 940, , , , , , Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 69, , , , , , Μεταφορικά μέσα 103, , , , , , α. Πλωτά μέσα 399,147, ,932, ,215, ,437, ,638, ,799, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3,075, ,913, , ,990, ,773, , Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 33,282, ,282, ,765, ,765, ,618, ,742, ,875, ,307, ,210, ,096, Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 437,792, ,898, ,894, ,480, ,363, ,116, ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 17,130, ,606, Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 1,422, ,707, , ,668, Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις , Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 167, , ,875, ,728, Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 335,769, ,844, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 27, , Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 923, ,111, , ,143, II. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 5,521, ,075, α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1,295, ,353, Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 229, ,690, Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 72, , Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 542, , Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 10,744, ,585, Μείον: Προβλέψεις 7,167, ,577, ,008, ,577, Χρεώστες διάφοροι 6,696, ,674, Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 27, , ,963, ,906, ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές 23,447, ,282, Μείον: Προβλέψεις 17,194, ,253, ,797, ,485, ,253, ,485, ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 26, , Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 17,255, ,099, ,282, ,116, Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 42,449, ,651, Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 5,947, ,566, Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1, , ,949, ,720, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 387,121, ,400, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 700,807, ,306, Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 26,664, , ,472, ,990,

21 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) 6970/02/Β/86/850 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2006 Ποσά προηγ. χρήσεως 2005 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο μετοχικό ( μετοχές των 2,50 ) 1. Καταβλημένο 194,037, ,037, ,037, ,037, ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1. Καταβλημένη 9,375, ,375, ,375, ,375, ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 45, , Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 61, , Μείον: Αποσβέσεις (61,514.92) (61,514.92) 45, , ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 982, , Έκτακτα αποθεματικά 2,850, ,401, Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 832, , ,666, ,887, V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 108, ,002, Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 0.00 (6,209,114.45) 108, (4,206,206.94) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 208,233, ,140, Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 868, Λοιπές προβλέψεις 630, ,223, ,498, ,223, Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 44,468, Δάνεια Τραπεζών 49,860, ,119, ,329, ,119, ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 10,307, ,932, α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 2,263, , Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 29,586, ,800, Προκαταβολές πελατών 130, , Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1,592, ,569, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1,112, , Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 21,942, ,950, Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 5,075, ,509, Μερίσματα πληρωτέα 4,845, , Πιστωτές διάφοροι 3,528, ,259, ,385, ,793, Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 174,714, ,913, Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 735, , Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1,938, , ,674, ,123, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 387,121, ,400, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κα εμπράγματων ασφαλειών 700,807, ,306, Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 26,664, , ,472, ,990, Σημειώσεις: 1. Σε ορισμένα πλοία της εταιρείας έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες συνολικού ύψους ,00 σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων και κάλυμμα εγγυητικών επιστολών αντίστοιχων υπολοίπων κατά την 31/12/ ,35 και , Από τις αγωγές τρίτων, σε βάρος της εταιρείας, λόγω του ναυαγίου του πλοίου Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία αλλά και τις μέχρι σήμερα εκδικασθείσες υποθέσεις, δεν προβλέπετσι να υπάρξουν επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας λόγω ασφαλιστικών καλύψεων. 21

22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) Ποσά κλειομένης χρήσεως 2006 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2005 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 144,287, ,400, Μείον: Κόστος πωλήσεων 111,360, ,026, Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 32,927, ,374, Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 332, , Σύνολο 33,259, ,651, Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7,485, ,181, Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 14,273, ,324, Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως-αδράνειας) 676, ,435, , ,177, Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 10,823, ,473, Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών 4,070, ,050, Έσοδα χρεoγράφων 34, , Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων 475, , Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 396, , ,976, ,125, Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμ. συμμ. & χρεογράφων. 520, , Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων 12, , Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 4,831, ,364, (387,460.32) 3,086, ,172, ,952, Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 10,436, ,426, II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1,078, ,293, Έκτακτα κέρδη , Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1,132, , Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 1,522, ,715, ,733, ,242, Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 832, ,724, Έκτακτες ζημίες , Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1,922, ,144, Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 455, ,210, , ,207, ,664, (3,421,652.63) Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 10,959, ,004, ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 10,216, ,138, Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 10,059, , ,138, ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 10,802, ,004, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειομένης χρήσεως 2006 Ποσά προηγ. χρήσεως 2005 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 10,802, ,004, Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων (4,206,206.94) (6,209,114.45) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων (38,986.97) 0.00 Σύνολο 6,557, (4,204,396.07) Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος (13,193.55) (1,810.87) Κέρδη προς διάθεση 6,544, (4,206,206.94) Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 330, Πρώτο μέρισμα 4,656, Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά 1,448, Υπόλοιπο κερδών εις νέο 108, ,544, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Ίδια κεφάλαια στην έναρξη της χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα) Χρήση 2006 Χρήση ,140, ,137, Κέρδη (ζημιές) χρήσεως 10,750, ,002, Σύνολα 212,890, ,140, Προτεινόμενα προς διανομή μερίσματα απο τα κέρδη της χρήσεως (4,656,900.00) 0.00 Ίδια κεφάλαια στη λήξη της χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα) 208,233, ,140,

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Χρήση 2006 Χρήση 2005 Εισπράξεις από πελάτες 145,615, ,504, Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους (120,965,276.36) (110,862,650.36) Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες 24,649, ,642, Πληρωμές φόρου εισοδήματος (52,180.52) (1,810.87) Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες (α) 24,597, ,640, Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 2,486, (14,062,000.00) Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων (82,419,236.78) (36,167,552.41) Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων 3,121, ,493, Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων 4,501, , Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (72,309,411.12) (27,150,063.69) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 82,759, ,650, Πληρωμές για δάνεια και τόκους (28,879,606.58) (13,484,229.36) Πληρωμές μερισμάτων (1,949.75) (24,770.70) Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 53,877, ,140, Καθαρή αύξηση / μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως (α+β+γ) 6,165, (6,368,710.99) Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως 11,116, ,485, Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως 17,282, ,116, Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου Κωνσταντίνος Κληρονόμος ΑΔΤ Κ Γεράσιμος Στρίντζης ΑΔΤ Α Νικόλαος Αρμάος ΑΔΤ Σ Ανδρούλα Πορτίδου ΑΔΤ Σ / Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α Τάξεως Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ταμιακών ροών και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. Ευθύνη Διοικήσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή: Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του Ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο Ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμιακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα: 1) Οι επίδικες απαιτήσεις της εταιρείας κατά πρώην πλοιοκτητών ανέρχονται σε ποσό συνολικού ύψους 7,17 εκατ. περίπου, για τις οποίες έχει σχηματισθεί, κατά την προηγούμενη χρήση, πρόβλεψη ποσού 3,59 εκατ. περίπου. Η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει διενεργηθεί συμπληρωματική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της παρούσης χρήσεως. 2) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων: Το περιεχόμενο της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΔΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ΑΜ ΣΟΕΛ

24 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 5oς ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πoσά κλειομένης χρήσεως 2006 Πoσά προηγουμένης χρήσεως 2005 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 165, , , , Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 7,816, ,116, , ,816, ,415, ,401, Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 1,840, , ,215, ,563, , ,250, Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3,703, ,643, ,059, ,805, ,274, , ,526, ,550, ,975, ,348, ,164, ,183, Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 1,174, ,155, , ,173, ,153, , ,174, ,155, , ,173, ,153, , ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 940, , , , , , Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 69, , , , , , Μεταφορικά μέσα 103, , , , , , α. Πλωτά μέσα 406,171, ,723, ,447, ,273, ,151, ,122, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3,115, ,945, , ,030, ,797, , Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 33,282, ,282, ,765, ,765, ,682, ,566, ,115, ,183, ,747, ,435, Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 444,856, ,722, ,134, ,356, ,900, ,455, ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 167, , , , Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 326,302, ,504, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 27, , Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 1,009, ,293, ,037, ,324, II. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 7,308, ,698, α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 5,422, ,819, Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 72, , Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 542, , Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 10,993, ,606, Μείον: Προβλέψεις 7,415, ,577, ,029, ,577, Χρεώστες διάφοροι 6,811, ,811, Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 27, , ,761, ,442, ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές 23,447, ,282, Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 17,194, ,253, ,797, ,485, ,253, ,485, ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 27, , Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 18,464, ,417, ,491, ,442, Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 49,542, ,694, Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 6,175, ,708, Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5, , ,181, ,862, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 385,001, ,244, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 702,191, ,709, Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 26,664, , ,856, ,393, Σημειώσεις: 1. Στις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, εκτός από τη μητρική εταιρεία, οι κατά 100% θυγατρικές SEA HAWK MARINE SA, HELLENIC SEAWAYS MANAGEMENT SA, TRAILER SHIPPING COMPANY Ltd και ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΚΑΡΓΚΟ ΝΕ. 24

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα