Θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων. ΤΕΕ/ΤΚΜ Ιανουάριος 2005 Θεσσαλονίκη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων. ΤΕΕ/ΤΚΜ Ιανουάριος 2005 Θεσσαλονίκη"

Transcript

1 Θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων ΤΕΕ/ΤΚΜ Ιανουάριος 2005 Θεσσαλονίκη ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΚΤΥΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ηµήτρης Βλάχος, ΧΜ Νίκος Ζαχαριάδης, ΧΜ Στέλιος Μαυροµάτης, ΧΜ Σωτήρης Μυλωνάς, ΠΜ Χαράλαµπος Σιδηρόπουλος, ΗΜ (1 η αναθεώρηση)

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Συµπεράσµατα Υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης Λογικό διάγραµµα ροής διαδικασίας Προσδιορισµός χρόνου αδειοδότησης επιχειρήσεων Προσδιορισµός σηµείων καθυστέρησης διαδικασίας 9 4. Πρόταση του ΥΠ.ΑΝ. για απλοποίηση θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης Ανάλυση πρότασης Παρατηρήσεις επί της πρότασης ΥΠΑΝ Επίπτωση της πρότασης του ΥΠΑΝ στο χρόνο αδειοδότησης Πρόταση ΤΕΕ/ΤΚΜ για απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης Προτάσεις για την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης Προτάσεις για την βελτίωση του θεσµικού πλαισίου αδειών δόµησης Προτάσεις για την βελτίωση του θεσµικού πλαισίου αδειών του ΥΠΑΝ Πυροσβεστική ιαχειριστικές προτάσεις Προσδιορισµός επιπτώσεων της πρότασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ 22 Κατάλογος Πινάκων Επεξήγηση πινάκων Παρατηρήσεις επί των πινάκων Πίνακας Α1 Υφιστάµενη κατάσταση Απαιτούµενος Χρόνος Αδειοδότησης Επιχειρήσεων Α1&Α Πίνακας Α2 Υφιστάµενη κατάσταση Απαιτούµενος Χρόνος Αδειοδότησης Επιχειρήσεων Β Πίνακας Α3 Υφιστάµενη κατάσταση Απαιτούµενος Χρόνος Αδειοδότησης Επιχειρήσεων Γ Πίνακας Β1 Υφιστάµενη κατάσταση Χρόνος επιµέρους διαδικασιών Αδειοδ. Επιχειρήσεων Α1&Α Πίνακας Β2 Υφιστάµενη κατάσταση Χρόνος επιµέρους διαδικασιών Αδειοδ. Επιχειρήσεων Β Πίνακας Β3 Υφιστάµενη κατάσταση Χρόνος επιµέρους διαδικασιών Αδειοδ. Επιχειρήσεων Γ Πίνακας Γ Θετικές επιπτώσεις από την εφαρµογή της πρότασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ Κατάλογος ιαγραµµάτων ιάγραµµα 1 Υφιστάµενη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων ιάγραµµα 2 ιαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων µετά την πρόταση του ΥΠΑΝ ιάγραµµα 3 ιαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων µετά την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ii

3 1. Εισαγωγή Στις δόθηκε στη δηµοσιότητα, για δηµόσια διαβούλευση η «Πρόταση για την απλοποίηση θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων». Αν και η καταληκτική ηµεροµηνία για την διατύπωση παρατηρήσεων ανακοινώθηκε ότι είναι η η πολυπλοκότητα του θέµατος επέβαλλε την σε βάθος διερεύνησή του. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για να είναι σε θέση να παραδώσει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του αµέσως µόλις του αποσταλεί το τελικό σχέδιο νόµου συγκρότησε µετά από πρόταση της Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών οµάδα εργασίας µε στόχο τη σε βάθος διερεύνηση του θέµατος. Στις το ΥΠΑΝ παρουσίασε το σχέδιο νόµου εγκεκριµένο από την κυβερνητική επιτροπή χωρίς προηγουµένως να το συζητήσει µε το ΤΕΕ που είναι ο θεσµοθετηµένος σύµβουλός του. Το σχέδιο νόµου διαφέρει από την αρχική πρόταση και πιστεύουµε ότι το ΥΠΑΝ θα όφειλε να ζητήσει σχόλια από το ΤΕΕ πριν την δηµόσια παρουσίασή του. ΣΚΟΠΟΣ Το έργο της Οµάδας Εργασίας είναι η αξιολόγηση του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων και η διερεύνηση του απαιτούµενου θεσµοθετηµένου και πραγµατικού χρόνου για την έκδοση των σχετικών αδειών (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την προστασία του περιβάλλοντος) και στην συνέχεια η διατύπωση παρατηρήσεων σε όλες τις επιµέρους διαδικασίες µεταξύ των οποίων είναι οι διαδικασίες έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας µε τις οποίες ασχολείται η πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος της Οµάδας Εργασίας είναι ο προσδιορισµός των σηµείων που καθυστερούν τον πολίτη στο σύνολο της διαδικασίας και στη συνέχεια η διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωση του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης. 3

4 2. Συµπεράσµατα Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης Από την ανάλυση των απαιτούµενων χρόνων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων προκύπτει ότι ο πολίτης αναλώνει το χρόνο του σε τέσσερις υπηρεσίες που παρατίθενται παρακάτω κατά σειρά καθυστέρησης. - Το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού χρόνου αδειοδότησης καταναλώνεται για την έκδοση των περιβαλλοντικών άδειών (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και ιάθεσης Υγρών Αποβλήτων, Προσωρινή Άδεια Επεξεργασίας και ιάθεσης Υγρών Αποβλήτων). Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξηµένο για τις µεσαίες και µικρές δραστηριότητες, σε βαθµό που η περιβαλλοντική αδειοδότηση να αποτελεί το πλέον χρονοβόρο βήµα της συνολικής διαδικασίας αδειοδότησης. Μάλιστα, αν και η περιβαλλοντική νοµοθεσία προβλέπει µέγιστους χρόνους διεκπεραίωσης, εν τούτοις στην πράξη οι χρόνοι αυτοί δεν τηρούνται από τις Υπηρεσίες κυρίως λόγω έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού, µε αποτέλεσµα η όλη διαδικασία να διαρκεί µέχρι και δυόµισι φορές περισσότερο από τον προβλεπόµενο χρόνο. - Η επόµενη αιτία καθυστέρησης είναι η κακή λειτουργία των πολεοδοµιών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται νέο κτίριο ή αλλαγή της χρήσης υφιστάµενου κτιρίου ο επενδυτής πρέπει να αναλώσει αρκετό χρόνο για την έκδοση των απαραίτητων αδειών. - Τρίτη αιτία καθυστέρησης των επιχειρήσεων είναι η καθυστέρηση των υπηρεσιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις λόγω αδυναµίας της διαδικασίας απαιτείται 4

5 από τον επενδυτή η έγκριση της µελέτης πυρασφάλειας δύο φορές µε συνέπεια τον διπλασιασµό της καθυστέρησης. - Τέλος τέταρτη αιτία καθυστέρησης είναι ότι στη διαδικασία αδειοδότησης πολλές φορές ζητούνται έγγραφα που έχουν ζητηθεί προηγουµένως από άλλες υπηρεσίες λόγω της κακής οργάνωσης του όλου συστήµατος. Συνεπώς ο εξορθολογισµός των διαδικασιών κρίνεται αναγκαίος. Πρέπει να τονιστεί ότι οι επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν σε ΒΙΠΕ υποχρεώνονται από τις διοικήσεις των ΒΙΠΕ σε διπλό έλεγχο εγγράφων, µε τελικό αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία αδειοδότησης σε ΒΙΠΕ να απαιτεί περισσότερο χρόνο από τη διαδικασία αδειοδότησης εκτός ΒΙΠΕ. Πρόταση του ΥΠΑΝ Η υπό συζήτηση πρόταση του ΥΠΑΝ υπεισέρχεται µόνο στον εξορθολογισµό της διαδικασίας του ΥΠΑΝ και είναι µία αξιόλογη εργασία κινούµενη προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν µπαίνει στην καρδιά του προβλήµατος µε αποτέλεσµα να µην επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις και µείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης. Στα θετικά σηµεία της πρότασης καταγράφονται: 1. Η αύξηση της ισχύος των εργαστηρίων που απαλλάσσονται από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. 2. ιευκολύνεται η άδεια εγκατάστασης γιατί ένα µεγάλο µέρος δικαιολογητικών µεταφέρονται από την άδεια εγκατάστασης στην άδεια λειτουργίας. 3. Απαλλαγή έγκρισης µελέτης πυρασφάλειας για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. 4. Οργάνωση των ιευθύνσεων Ανάπτυξης και συγκέντρωσης των διαδικασιών σε ένα σηµείο. Στα αρνητικά σηµεία καταγράφονται: 1. εν καταργείται στην ουσία κανένα δικαιολογητικό. 2. εν υπάρχει ουσιαστική µείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης επιχειρήσεων. 3. εν σχετίζεται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης µε την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας µε βάση την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου. 4. Σύµφωνα µε την πρόταση για την επιτάχυνση της διαδικασίας ο µηχανικός θα αναλαµβάνει ευθύνη για την ερµηνεία των νόµων. Η ευθύνη του µηχανικού στην εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων θα πρέπει να περιορίζεται στο γνωστικό του αντικείµενο και µέχρι την εφαρµογή των κωδίκων. 5

6 Συµπερασµατικά το σχέδιο νόµου του ΥΠΑΝ αν και βελτιώνει τη διαδικασία αδειοδότησης σε ορισµένα σηµεία, αυτά θεωρούνται µικρής αξίας και γενικά δεν δίνει λύση στην προβληµατική υφιστάµενη κατάσταση και δεν µπορεί να επιτύχει τους στόχους που περιγράφονται στην αιτιολογηµένη έκθεση. Αν πραγµατικά το ΥΠΑΝ επιθυµεί την µείωση του χρόνου αδειοδότησης επιχειρήσεων προτείνουµε, πριν τη συζήτηση του νόµου στη βουλή, την έναρξη διαλόγου µε βάση την πρόταση που ακολουθεί. Αν όµως το ΥΠΑΝ επιλέξει να προχωρήσει στην ψήφιση του σχεδίου νόµου ως έχει, επειδή το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εξορθολογίζει την διαδικασία αδειοδότησης όσον αφορά τις διαδικασίες του ΥΠΑΝ, πιστεύουµε ότι µπορεί να ψηφιστεί αρκεί να τροποποιηθεί στα παρακάτω σηµεία. Να απαιτείται µελέτη εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου προκειµένου να δοθεί άδεια λειτουργίας της επιχείρησης έτσι ώστε να προστατεύεται και να διατηρείται η υγιεινή και η ασφάλεια των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες της λειτουργίας µιας επιχείρησης. Να εξεταστούν σε βάθος οι προυποθέσεις µε τις οποίες θα δίδεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνεχίζουν την λειτουργία τους ακόµη και στην περίπτωση µεταβολής της χρήσης γης. Πιστεύουµε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς απαιτείται α) χαρτογράφηση των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε σχετικά καθεστώτα β) χαρτογράφηση της κατάστασης της ρύπανσης που προκαλούν, γιατί πιθανόν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβάλλονται ειδικοί όροι λειτουργίας και αυστηρότεροι έλεγχοι. Ο µηχανικός να µη φέρει ευθύνη για την ερµηνεία των νόµων που όπως είναι γνωστό αλλάζουν και ερµηνεύονται διαφορετικά σε καθηµερινή βάση. Η ευθύνη του µηχανικού στην εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων θα πρέπει να περιορίζεται στο γνωστικό του αντικείµενο και µέχρι την εφαρµογή των κωδίκων. Συνεπώς η λογική να ορίζονται πρόστιµα σε µηχανικούς για ψευδείς δηλώσεις σε διαδικασίες που δεν µπορεί να ελέγξει δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ Η οµάδα εργασίας πιστεύει ότι για την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου αδειοδότησης επιχειρήσεων απαιτούνται σηµαντικές τοµές που ξεφεύγουν από τα όρια των αρµοδιοτήτων του ΥΠΑΝ και άπτονται κυρίως των αρµοδιοτήτων του ΥΠΕΧΩ Ε. Η ολοκληρωµένη πρόταση που αφορά και την πρόταση νόµου του ΥΠΑΝ αλλά και τις υπόλοιπες διαδικασίες αδειοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5. Τα κύρια σηµεία της πρότασης είναι: 6

7 1. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι χαµηλής όχλησης (κατηγορία Β4) προτείνεται η απαλλαγή των κοινών δραστηριοτήτων κατηγορίας Β4 από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τη δυνατότητα που δίνουν οι σχετικές οδηγίες 337/85 και 11/97 της ΕΕ. Αντί αυτής προτείνεται η χορήγηση µαζί µε την άδεια εγκατάστασης ή το απαλλακτικό αδείας, προτύπων περιβαλλοντικών όρων για κάθε είδος δραστηριότητας. Τα πρότυπα αυτά είναι δυνατό να διαµορφωθούν για µια σειρά από συνηθισµένες δραστηριότητες (π.χ. αρτοποιεία, βιοτεχνίες ενδυµάτων, εργαστήρια επίπλων κλπ) µικρής δυναµικότητας, για τις οποίες οι περιβαλλοντικοί όροι είναι ούτως ή άλλως κοινοί. Η τυποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για κοινές οµάδες επιχειρήσεων θα πρέπει όµως να γίνει κεντρικά από το ΥΠΕ.ΧΩ. Ε µε τη σύσταση οµάδων εργασίας από όλες τις Περιφέρειες και Νοµαρχίες προκειµένου να εξεταστούν τοπικά σηµειακά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η συγκεκριµένη πρόταση µπορεί να επιφέρει µειώσεις χρόνων πολλών µηνών. Η κατάργηση της περιβαλλοντικής µελέτης για τις επιχειρήσεις χαµηλής όχλησης, σε συνδυασµό µε µια σειρά από άλλες απλοποιήσεις στις διαιδκασίες του ΥΠΕΧΩ Ε που προτείνονται, εκτιµάται ότι θα εξοικονοµήσει σηµαντική ανθρωποδύναµη στις Νοµαρχίες. Η ανθρωποδύναµη αυτή θα χρησιµοποιηθεί για την εξέταση των ΜΠΕ κατηγορίας Α1 και Α2, µε αποτέλεσµα την τήρηση των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόµος και κατ επέκταση τη συντόµευση των διαδικασιών έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών όλων των επιχειρήσεων. 2. Η παραπάνω πρόταση αν και αποτελεί πραγµατική τοµή δεν θα αποδειχθεί αρκετή αν δεν συνοδευτεί από ανάλογες κινήσεις στην κατεύθυνση που θα βελτιώνει την λειτουργία των Πολεοδοµιών, Πυροσβεστικής και Υπηρεσιών της Νοµαρχίας. 3. Η θεσµοθέτηση χρήσης γης και ο χωροταξικός σχεδιασµός πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα της πολιτείας καθώς η έλλειψη τους έχει ήδη δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα. 4. Στην παρούσα µελέτη δε γίνονται προτάσεις για το θέµα της τροποποίησης του νόµου περί αδειών δόµησης γιατί θεωρήθηκε ότι βρίσκεται εκτός του σκοπού εργασίας αλλά θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η προβληµατική λειτουργία των Πολεοδοµιών αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξης του τόπου µας. Σχετικές προτάσεις έχουν γίνει από το ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά καιρούς. 5. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η καθυστέρηση για τις µικρές επιχειρήσεις κρίνεται υπερβολική. Η ελάχιστη προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί είναι η µείωση του χρόνου αυτοψίας ενώ απαραίτητη είναι και η στελέχωση µε περισσότερους µηχανικούς. 7

8 3. Υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης Το υφιστάµενο σύστηµα αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από µεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στην διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αρνητικό κλίµα για τους επενδυτές καθώς και δυσκολία απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. Οι λόγοι που δηµιουργούν αυτές τις χρονικές καθυστερήσεις µπορούν να επικεντρωθούν κυρίως στην ύπαρξη πολλών και αντιφατικών νόµων, την πολύ παλιά νοµοθεσία, την εκτεταµένη διαφθορά, την ανάµιξη πολλών συναρµόδιων υπηρεσιών καθώς και την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού Λογικό διάγραµµα ροής διαδικασίας Στο ιάγραµµα 1 φαίνεται το λογικό διάγραµµα ροής της υφιστάµενης διαδικασίας µε τους απαιτούµενους χρόνους κάθε σταδίου. Αµέσως µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι: Η διαδικασία αδειοδότησης επιχείρησης δεν είναι µια απλή υπόθεση και απαιτείται η συνδροµή συµβούλου-μηχανικού. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας έχει να κάνει µε τις πολλές εµπλεκόµενες υπηρεσίες όπως επίσης και τις αρκετές περιπτώσεις. Οι περισσότερες διαδικασίες αφορούν το ΥΠΕΧΩ Ε και ένα µικρό µέρος έχει να κάνει µε το ΥΠΑΝ. Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στις διαδικασίες του ΥΠΕΧΩ Ε καθώς είναι αρµόδιο για τη λειτουργία της Πολεοδοµίας αλλά και της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 8

9 3.2 Προσδιορισµός χρόνου αδειοδότησης επιχειρήσεων Από το διάγραµµα ροής υπολογίστηκε για κάθε περίπτωση ο απαιτούµενος χρόνος αδειοδότησης επιχειρήσεων και παρουσιάζεται συνοπτικά στους πίνακες Α1 έως και Α3 που ακολουθούν. Επειδή η κάθε περίπτωση έχει τη δική της ιδιαιτερότητα ο χρόνος που υπολογίστηκε είναι ο µέσος αναµενόµενος. Είναι εµφανές ότι ο χρόνος αδειοδότησης µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά µεγάλος ιδίως για τις επιχειρήσεις που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Για τις επιχειρήσεις Α1 και Α2 ο απαιτούµενος χρόνος αδειοδότησης είναι 2-4 χρόνια ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και η καθυστέρηση που οφείλεται στις διαδικασίες υπολογίζεται σε 1,5 χρόνια. Για τις επιχειρήσεις Β4 και Γ ο απαιτούµενος χρόνος αδειοδότησης είναι 1-4 χρόνια ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και η καθυστέρηση που οφείλεται στις διαδικασίες υπολογίζεται σε 7-15 µήνες. Ως τελικό συµπέρασµα προκύπτει ότι το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο πρέπει να τροποποιηθεί. Οπωσδήποτε όµως πρέπει να προηγηθεί ο προσδιορισµός των σηµείων που καθυστερούν την διαδικασία αδειοδότησης κυρίως γιατί πολλές φορές µια διαδικασία µπορεί να είναι περιττή ή χρονοβόρα αλλά αν δεν βρίσκεται στην κρίσιµη πορεία του εγχειρήµατος η τροποποίηση της µπορεί να εξορθολογίζει τη διαδικασία αλλά επί της ουσίας δεν βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα. 3.3 Προσδιορισµός σηµείων καθυστέρησης διαδικασίας Για τον προσδιορισµό των σηµείων καθυστέρησης αναλύθηκε η διαδικασία µε βάση το διάγραµµα ροής και τα αποτελέσµατα φαίνονται στους πίνακες Β1 έως Β3. Από τους πίνακες προκύπτει ότι: Η καθυστέρηση για τις περιβαλλοντικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις Α1 και Α2 υπολογίζεται σε 7-9 µήνες, για τις επιχειρήσεις Β4 υπολογίζεται σε 4 µήνες ενώ για τις επιχειρήσεις Γ πρακτικά δεν υπάρχει καθυστέρηση. Εφόσον απαιτείται νέο κτίριο οι διαδικασίες άδειας δόµησης σε πολλές Πολεοδοµίες της χώρας καθυστερούν τον επενδυτή 8 µήνες. Ο επενδυτής καθυστερεί µε τις διαδικασίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για έγκριση µελέτης και αυτοψία 2-4 µήνες. Η απαίτηση για εγκεκριµένη µελέτη πυρασφάλειας για την απόκτηση άδειας εγκατάστασης επιβαρύνει άσκοπα τη διαδικασία αδειοδότησης κατά δύο µήνες χωρίς λόγο. Η καθυστέρηση που οφείλεται στις διαδικασίες του ΥΠΑΝ είναι 1,5-3 µήνες το πολύ για όλες τις επιχειρήσεις. Μερικά πιστοποιητικά µπορεί να ζητούνται για δεύτερη φορά και σε αυτό το 9

10 σηµείο η διαδικασία θα πρέπει να εξορθολογιστεί αλλά δεν αναµένεται η ενέργεια αυτή να µειώσει το χρόνο αδειοδότησης γιατί αυτά τα χαρτιά µπορούσαν να ζητηθούν εις διπλούν στην έκδοσή τους. Για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να ανεγερθούν σε ΒΙΠΕ οι πρόσθετες διαδικασίες που επιβάλλουν οι διοικήσεις των ΒΙΠΕ καθυστερούν τον επενδυτή κατά 1-2 µήνες. Ως τελικό συµπέρασµα προκύπτει ότι η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στην λειτουργία των Πολεοδοµιών και στην διαδικασία έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Πρέπει να τονιστεί ότι οι επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν σε ΒΙΠΕ υποχρεώνονται από τις διοικήσεις των ΒΙΠΕ σε διπλό έλεγχο εγγράφων, µε τελικό αποτέλεσµα η διαδικασία αδειοδότησης σε ΒΙΠΕ να απαιτεί περισσότερο χρόνο από τη διαδικασία αδειοδότησης εκτός ΒΙΠΕ. 10

11 4. Πρόταση του ΥΠ.ΑΝ. για απλοποίηση θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης 4.1 Ανάλυση πρότασης Το υπάρχον σύστηµα της αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από µεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στην διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αρνητικό κλίµα για τους επενδυτές καθώς και δυσκολία απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. Οι λόγοι που δηµιουργούν αυτές τις καθυστερήσεις αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο. Είναι εποµένως επιτακτική η ανάγκη η αλλαγή και βελτίωση του υπάρχοντος συστήµατος. Αυτή την ανάγκη προσπάθησε να καλύψει η πρόταση του ΥΠΑΝ µε την απλοποίηση και βελτίωση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου της αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων (Ν 2516/97). Η πρόταση έχει σαν βασικό στόχο την βελτίωση του Ν 2516/97 µε τροποποιήσεις και συµπλήρωση των διαφόρων άρθρων που τον αποτελούν έτσι ώστε να επιτευχθεί πιο γρήγορη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης καθώς και ελάττωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. Επίσης γίνεται συνένωση του Ν2516/97 και του Ν2965/01 ο οποίος σχετίζεται µε ειδικά θέµατα των µεταποιητικών µονάδων στην Αττική. 11

12 Η πρόταση περιλαµβάνει την τροποποίηση ή συµπλήρωση των περισσοτέρων από τα άρθρα του Ν2516/97. Το άρθρο 1 περιγράφει την σύσταση των νέων υπηρεσιών που ορίζονται µε αυτήν την πρόταση ( ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού στην Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ιεύθυνση Ανάπτυξης σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση καθώς και Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως προς το όριο της µηχανολογικής ισχύος των εργαστηρίων που απαλλάσονται από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, από 12 KW σε 22 KW λόγω του ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το µεγαλύτερο µέρος των επαγγελµατικών εργαστηρίων. ιευρύνεται το είδος των αποθηκών που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία για να περιληφθούν και ορισµένες νέες κατηγορίες που προέκυψαν. Καθορίζονται οι όροι βιοµηχανικό βιοτεχνικό κτίριο, ανεξάρτητο κτίριο καθώς και οι δραστηριότητες υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης. Απαλείφεται η προυπόθεση σταθερής διασύνδεσης µεταξύ υπάρχοντος και προβλεπόµενου να εγκατασταθεί µηχανολογικού εξοπλισµού στην περίπτωση επέκτασης λόγω εµφάνισης προβληµάτων σε περιπτώσεις επέκτασης. Στην αδειοδοτούσα αρχή προστίθενται και οι αντίστοιχες κατά περίπτωση κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης Στο άρθρο 3 προστίθενται στις δραστηριότητες που δεν ανήκουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων καθώς και τα παρασκευαστήρια καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 39 της Αιβ8577/83 και των οποίων τα παραγόµενα προιόντα διατίθενται από το κατάστηµα µέσω λιανικής πώλησης Αυτό γίνεται γιατί οι εν λόγω δραστηριότητες εφοδιάζονται και µε άλλες άδειες (π.χ από τον ήµο) και δεν υπάρχει λόγος να εφοδιάζονται και µε µία ακόµα. Επίσης δεν ανήκουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου καθώς και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης κινητήριας ισχύος µέχρι 4 KW και θερµικής ισχύος µέχρι 8 KW. Επίσης αυξάνεται το χρονικό διάστηµα παραµονής των µη σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που δεν εµπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις από έξι µήνες σε ένα χρόνο. Στο άρθρο 4 η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης µπορεί να γίνει εφόσον έχει γίνει έναρξη του έργου κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας και όχι εντός ενός έτους από την χορήγηση της άδειας. Αυτό γίνεται για να έχουν χρονικό περιθώριο οι επιχειρήσεις για να εφοδιασθούν µε τροποποιηµένη άδεια εγκατάστασης. Ακόµα απαλείφεται η περίπτωση ανεπάρκειας του εγκατεστηµένου µηχανολογικού εξοπλισµού ενώ προστίθεται ότι για την χορήγηση βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύµατος 12

13 από την.ο.υ. απαιτείται η άδεια εγκαταστάσεως ή η άδεια λειτουργίας. Αυτό θα λειτουργήσει σαν ασφαλιστική δικλείδα για την µη λειτουργία µονάδων χωρίς την απαραίτητη άδεια. Το άρθρο 5 τροποποιείται για να περιλάβει στις δραστηριότητες που απαλλάσσονται τα επαγγελµατικά εργαστήρια, τις πάσης φύσεως ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, καθώς και τις αποθήκες που διαθέτουν µηχανολογικό εξοπλισµό για την λειτουργία τους κινητήριας ισχύος 0-22 KW και θερµικής ισχύος 0-50 KW. Επίσης προστίθενται στις απαλλαγές από το παρόν άρθρο, οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2(δ) του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/ Επίσης ο έλεγχος για προβλήµατα στο περιβάλλον ή στους περιοίκους από την λειτουργία των δραστηριότητων του παρόντος άρθρου, θα γίνεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή χωρίς την παρουσία επροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να µειωθεί και ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για να οργανωθεί το κλιµάκιο ελέγχου. Η εξαίρεση, η προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση και η προθεσµία για µεταφορά της δραστηριότητας θα γίνεται µε απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής και όχι του Νοµάρχη, για να µπορεί να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Στο άρθρο 6 αναφέρονται οι προυποθέσεις και τα κριτήρια για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης µετεγκατάστασης δραστηριότητας. Στις περιοχές εντός σχεδίου πόλης όπου δεν έχει καθοριστεί χρήση γης επιτρέπεται η εγκατάσταση µόνο δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης. Επίσης σε περιοχές εντός οικισµών προυφιστάµενων του 1923 και σε απόσταση 500 µέτρων από τα όρια τους, επιτρέπεται η εγκατάσταση εργαστηρίων και αποθηκών χαµηλής όχλησης (εκτός αυτών µε εύφλεκτες,τοξικές, οξιδωτικές και διαβρωτικές ουσίες καθώς και αυτών µε υγρά ή αέρια καύσιµα, βιοµηχανικά και ιατρικά αέρια σε ποσότητα άνω των 100 κιλών). Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων χαµηλής όχλησης. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε δραστηριότητες µέσης και υψηλής όχλησης όπου δεν έχει καθοριστεί συγκεκριµένη χρήση γης θα λαµβάνεται υπόψη η 1650/1986 και όχι η ΚΥΑ 69269/5387/1990. Επίσης για τις µονάδες χαµηλής όχλησης είναι υποχρεωτική η έγκριση ή µη των περιβαλλοντικών όρων εντός 30 ηµερών. Στο άρθρο 7 προστίθεται ότι σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης, οι νόµιµα υφιστάµενες και λειτουργούσες εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν, εκτός εάν από τις διατάξεις υποχρεούνται να µεταφερθούν, το οποίο θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός 12ετίας. Σε κάθε περίπτωση αποµάκρυνσης βιοµηχανιών βιοτεχνιών, περιορισµό ίδρυσης δραστηριοτήτων καθώς και απαγόρευση κτιριακής επέκτασης θα απαιτείται σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα εκδίδεται εντός τριµήνου. Αυτό γίνεται για να προφυλαχθούν όσο το δυνατόν οι επιχειρήσεις από αλλαγή των χρήσεων γης. 13

14 Στο άρθρο 8 αναφέρονται θέµατα σχετικά µε την άδεια οικοδοµής. Σηµαντικό είναι ότι για εγκατάσταση επαγγελµατικών εργαστηρίων του αρθρου 2 σε χώρους κύριας χρήσης µε άδεια οικοδοµής µε χρήση κατάστηµα ή επαγγελµατικός χώρος ή αποθήκη δεν θα απαιτείται η αλλαγή χρήσης. Αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί χρονικά ο εφοδιασµός µε άδεια των εν λόγω εργαστηρίων. Ακόµα για την νοµιµοποίηση ή την αλλαγή χρήσης υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων αυτών σε βιοµηχανικά-βιοτεχνικά θα απαιτείται η έγκριση της Αδειοδοτούσας Αρχής, η οποία θα χορηγείται µε την άδεια εγκατάστασης. Στο άρθρο 9 αναφέρονται θέµατα σχετικά µε τις παρεκκλίσεις για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων Στο άρθρο 10 ορίζει ότι από την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και εντός ενός (1) µηνός πρέπει να διενεργηθεί αυτοψία και να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης, µπορεί να χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας δώδεκα (12) µηνών στο τέλος της οποίας χορηγείται οριστική άδεια λειτουργίας ή επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας µετά την λήξη της άδειας εγκατάστασης, εξετάζεται το αίτηµα και εφόσον χορηγηθεί οριστική άδεια λειτουργίας επιβάλλονται και οι κυρώσεις του άρθρου 24. Επίσης δίνεται η δυνατότητα όχι µόνο σε εργαστήρια αλλά και σε βιοµηχανικές µονάδες που δεν λειτουργούν σύµφωνα µε το παρόν νόµο και εφόσον δεν συντρέχουν άµεσοι κίνδυνοι για την δηµόσια υγεία, να πάρουν προθεσµία προς µεταφορά διάρκειας το πολύ δύο ετών. Στην περίπτωση αιτήµατος για την χορήγηση άδειας λειτουργίας η οποία έχει λήξει, αυτό εξετάζεται ως συνέχιση της λειτουργίας. Όλη η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου γίνεται για να διευκολυνθεί η έναρξη λειτουργίας των µονάδων καθώς και για να υπάρχει δυνατότητα για χορήγηση προθεσµίας προς µεταφορά και για τις βιοµηχανικές µονάδες εκτός από τα εργαστήρια. Στο άρθρο 11 δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σε περίπτωση αλλαγής φορέα και όχι επανέκδοσης, εφόσον έχουν λήξει οι εκάστοτε άδειες. Αυτό γίνεται για να µειωθεί η γραφειοκρατία µε την επανέκδοση της άδειας. Στο άρθρο 12 αναφέρονται θέµατα σχετικά µε τους ελέγχους που θα διενεργούνται από την αδειοδοτούσα αρχή. Στο άρθρο 24 αναφέρεται ότι στην απόφαση κυρώσεων που εκδίδει η Αδειοδοτούσα Αρχή θα πρέπει να αναφέρεται η προθεσµία και οι ενέργειες ή τα µέτρα που θα πρέπει να λάβει ο φορέας της επιχείρησης για να καταστεί η λειτουργία της µονάδας συµβατή µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 14

15 Έτσι δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συµµορφωθούν σε ορισµένο χρόνο και να συνεχίσουν την λειτουργία τους 4.2 Παρατηρήσεις επί της πρότασης ΥΠΑΝ Η πρόταση του ΥΠΑΝ περιλαµβάνει µέτρα για τον εξορθολογισµό και την απλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου που κρίνονται θετικά, τα κυριότερα των οποίων µπορούν να συνοψιστούν παρακάτω: Κατάργηση των δύο βασικών νόµων µε τους οποίους αδειδοτούνται οι µεταποιητικές επιχειρήσεις (Ν. 2516/97 και Ν.2965/01) και αντικατάστασή τους µε το νοµοσχέδιο που θα προκύψει από την παρούσα πρόταση. Μείωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών και προσκόµιση ορισµένων σε επόµενο στάδιο (άδεια λειτουργίας) µε αποτέλεσµα τον ταχύτερο εφοδιασµό των επιχειρήσεων µε άδεια εγκατάστασης. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για την κατάργηση της απαίτησης εγκεκριµένης µελέτης πυρασφάλειας για την απόκτηση άδειας εγκατάστασης. Μέτρα για την στήριξη των επαγγελµατικών εργαστηρίων (Αύξηση του ορίου της κινητήριας ισχύος από 12 σε 22 KW, απαλλαγή από υποχρέωση αλλαγής της χρήσης χώρου για εγκατάσταση σε χώρο κύριας χρήσης, απαλλαγή από υποχρέωση για εφοδιασµό µε άδεια των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης ορισµένης ισχύος, κ.α.). Κατάργηση διπλής αδειοδότησης ορισµένων επιχειρήσεων υγιεινοµικού ενδιαφέροντος. Αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας επιχειρήσεων (χορήγηση προθεσµίας για τεχνική ανασυγκρότηση) καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής της χρήσης γης (δυνατότητα µετεγκατάστασης). ιευκόλυνση χορήγησης άδειας σε ειδικές περιπτώσεις (αλλαγή φορέα, λήξη άδειας κ.α.). ηµιουργία ιευθύνσεων Ανάπτυξης στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Για την έναρξη εργασιών στην Οικονοµική Εφορία θα πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος την άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας. Αντίθετα η πρόταση παρουσιάζει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα και παραλείψεις: Σε όλη την πρόταση νόµου δεν σχετίζεται η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της επιχείρησης µε την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. Θα πρέπει να απαιτείται µελέτη εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου, ώστε να προστατεύεται και να διατηρείται η υγιεινή και η ασφάλεια των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες της λειτουργίας µιας επιχείρησης. 15

16 Στην πρόταση ορίζονται πρόστιµα σε µηχανικούς για ψευδείς δηλώσεις. Συγχρόνως για την επιτάχυνση των διαδικασιών γίνεται αποδεκτή βεβαίωση/δήλωση του µηχανικού σε θέµατα ερµηνείας νόµων. Λόγω της επαγγελµατικής εξάρτησης των µηχανικών από την εργοδοσία, η οποία µπορεί να αναγκάσει την σύνταξη ψευδών δηλώσεων, θα πρέπει οι κυρώσεις να περιοριστούν στις διοικητικές που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (Ν. 1599/1986) εν επιχειρείται τολµηρή µείωση του συνολικού αριθµού των απαιτούµενων δικαιολογητικών αδειοδότησης, αλλά ουσιαστικά προτείνεται η µετακύλιση των περισσοτέρων απαιτούµενων δικαιολογητικών από το στάδιο της άδειας εγκατάστασης στο στάδιο της άδειας λειτουργίας. 4.3 Επίπτωση της πρότασης του ΥΠΑΝ στο χρόνο αδειοδότησης. Η πρόταση του ΥΠΑΝ δεν έχει άµεσα ουσιαστική επίδραση στο χρόνο αδειοδότησης επιχειρήσεων. Η µόνη τροποποίηση του νόµου που επιδρά στον χρόνο είναι ότι µε την ψήφιση του νόµου δεν θα απαιτείται εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας για την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης και αυτό προκαλεί εξοικονόµηση περίπου δύο µηνών. Παρ όλα αυτά υπάρχει έµµεση επίδραση γιατί πολλές επιχειρήσεις θα αντιµετωπίζονται πλέον σαν µικρές επιχειρήσεις και θα ακολουθούν συντοµότερη διαδικασία. Όπως όµως καταδείχτηκε στα προηγούµενα κεφάλαια οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται στο ΥΠΑΝ αλλά στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε και συνεπώς είναι αµφίβολο αν ο πολίτης αντιληφθεί κάποια διαφορά µετά την ψήφιση του νόµου. 16

17 5. Πρόταση ΤΕΕ/ΤΚΜ για απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης Από την ανάλυση που προηγήθηκε και τον εντοπισµό των σηµείων καθυστέρησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι οι αλυσιδωτές και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες των υπηρεσιών έχουν ως συνέπεια αφενός την καθυστέρηση του επενδυτή πέραν των χρόνων που ορίζονται από τη νοµοθεσία και αφετέρου την ύπαρξη ενός µηχανισµού που απαγορεύει τη συνεργασία συναρµόδιων υπουργείων και φορέων. Οι προτάσεις που ακολουθούν γίνονται σε δύο τοµείς Α) Στον τοµέα του θεσµικού πλαισίου και Β) στον τοµέα των διαχειριστικών πρακτικών. Α. Οι προτάσεις ως προς το θεσµικό πλαίσιο αφορούν κύρια στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ιδιαίτερα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των µικρών Β4 επιχειρήσεων, που αντιπροσωπεύει τον µεγαλύτερο όγκο των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια αποτελεί την κύρια αιτία φόρτου εργασίας των υπηρεσιών. Β. Οι διαχειριστικές προτάσεις αφορούν µια σειρά από οργανωτικά µέτρα τα οποία µε τη σειρά τους θα επιφέρουν σηµαντικές µειώσεις στους χρόνους αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων. 17

18 5.1 Προτάσεις για την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Με το σηµαντικότερο όγκο των επιχειρήσεων να βρίσκονται στην κατηγορία Β4 της ΚΥΑ ΗΠ15393/01 η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ εστιάζεται στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των µικρών (κάτω των 20KW) B4 επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε την πρόταση του ΤΕΕ / ΤΚΜ η απλοποίηση µπορεί να επέλθει µε την τυποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των συνηθέστερων των περιπτώσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την απαλλαγής της επιχείρησης από τη σύνταξη µελέτης. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα εκδίδονται µε την άδεια λειτουργίας. Η συγκεκριµένη πρόταση µπορεί να επιφέρει µειώσεις χρόνων που µπορούν να φτάσουν ως και τέσσερις µήνες. Η πρόταση περιλαµβάνει την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία Β4. Με δεδοµένο ότι οι µελέτες της κατηγορίες Β4 αλλά και οι όροι είναι για τις περισσότερες των περιπτώσεων τυποποιηµένες διαφαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα της τυποποίησης των περιβαλλοντικών όρων για κατηγορίες επιχειρήσεων που συχνά εµφανίζονται όπως λ.χ εργαστήρια φασόν, µικρά ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια αλουµινοκατασκευών, πρατήρια υγρών καυσίµων, συνεργεία κτλ. Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό προτείνεται να καταργηθεί η απαίτηση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για συγκεκριµένες οµάδες επιχειρήσεων κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης Β4 και οι περιβαλλοντικοί όροι να δίνονται από την αδειοδοτούσα αρχή ( ιεύθυνση Βιοµηχανίας / ιεύθυνση Μεταφορών) µαζί µε την άδεια λειτουργίας ή του απαλλακτικού αυτής. Η τυποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για κοινές οµάδες επιχειρήσεων θα πρέπει όµως να γίνει κεντρικά από το ΥΠΕ.ΧΩ. Ε µε τη σύσταση οµάδων εργασίας από όλες τις Περιφέρειες και Νοµαρχίες προκειµένου να εξεταστούν τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα και ιδιαιτερότητες. Η κατάργηση της περιβαλλοντικής µελέτης για συγκεκριµένες οµάδες Β4 προκειµένου οι περιβαλλοντικοί όροι να δίδονται µαζί µε την άδεια λειτουργίας εκτιµάται ότι θα δώσει σηµαντικό χρόνο στις Νοµαρχίες που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των επιχειρήσεων και για αντιµετώπιση συγκεκριµένων περιβαλλοντικών προβληµάτων. Επίσης η κατάργηση της περιβαλλοντικής µελέτης για τις επιχειρήσεις Β4 εκτιµάται ότι θα εξοικονοµήσει σηµαντική ανθρωποδύναµη που θα χρησιµοποιηθεί για την εξέταση των ΜΠΕ κατηγορίας Α1 και Α2 µε αποτέλεσµα την τήρηση των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόµος και κατ επέκταση τη συντόµευση των διαδικασιών έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών των επιχειρήσεων Α1 και Α2 κατά πέντε µήνες. 18

19 Πέραν της παραπάνω απλοποίησης, προτείνεται µια σειρά από αλλαγές στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε στόχο αφενός τον περιορισµό των άσκοπων καθυστερήσεων και αφετέρου την αποφόρτιση των Υπηρεσιών. Οι αλλαγές αυτές είναι: Η κατάργηση της χορήγησης απαλλακτικού από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τη /νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας για τις µικρότερες δραστηριότητες για τις οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αντί αυτού η αδειοδοτούσα αρχή θα κρίνει αν απαλλάσσεται η δραστηριότητα από ΕΠΟ και θα περιλαµβάνει σχετική αναφορά στην άδεια/απαλλακτικό άδείας που χορηγεί. Η µείωση του χρόνου αδειοδότησης για αυτές τις δραστηριότητες θα είναι 5 ηµέρες. Η έκδοση αποφάσεων από τις Περιφέρειες για κατάταξη των δραστηριοτήτων κατηγορίας Β3 σε Β4 ή Α2, ανά είδος δραστηριότητας και όχι κάθε φορά για κάθε φάκελο ΜΠΕ. Η µείωση του χρόνου αδειοδότησης θα είναι ηµέρες για τις περισσότερες από τις δραστηριότητες κατηγορίας Β3. Η αύξηση του ορίου ιπποδύναµης για µικρές δραστηριότητες οι οποίες απαλλάσσονται από υποχρέωση άδειας λειτουργίας και πλέον αυτής που προτείνεται από το σχέδιο νόµου, λ.χ στα 50 ΗΡ (37 kw) που είναι και το όριο διάκρισης των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αναµένεται µείωση του χρόνου αδειοδότησης για αυτές τις δραστηριότητες κατά ηµέρες Η αύξηση του χρόνου ισχύος των ΕΠΟ και αδειών λειτουργίας και πιστοποιητικών, µε παράλληλη πύκνωση των αυτοψιών για τον έλεγχο συµµόρφωσης των επιχειρήσεων. Η άµεση έκδοση των κανονιστικών ρυθµίσεων που προβλέπει ο Ν.3010/2002 και αφορούν στις προδιαγραφές και το περιεχόµενο των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). τα δικαιολογητικά που πρέπει να τις συνοδεύουν και το περιεχόµενο των φακέλων βάση των οποίων αποφασίζουν οι αρχές. Η αναθεώρηση των πινάκων της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2002 µε την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, και η συµπλήρωσή και αποσαφήνισή τους. Ως γενικότερη κατεύθυνση προτείνεται η ενοποίηση των περιβαλλοντικών αδειών (ΕΠΟ, άδειες υγρών, στερεών, επικινδύνων αποβλήτων) η απλοποίηση των αντιστοίχων διαδικασιών αδειοδότησης καθώς και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για υποβολή περιοδικών αναφορών. Το µέτρο αυτό αναµένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα κυρίως για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που λόγω της έκτασης των δραστηριοτήτων τους είναι υποχρεωµένες να εφοδιάζονται µε περισσότερα είδη αδειών. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να εφοδιάζονται µε µία ενιαία περιβαλλοντική άδεια από µία και µόνο υπηρεσία µετά από µία ενιαία διαδικασία χωρίς επαναλήψεις και επικαλύψεις στοιχείων και δικαιολογητικών και στη συνέχεια να υποβάλουν µία ετήσια αναφορά στοιχείων προς ένα και µόνο φορέα, ο οποίος θα θέτει τα στοιχεία αυτά και στη διάθεση των συναρµοδίων υπηρεσιών. 19

20 Κατ αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα εξοικονοµήσουν σηµαντικό χρόνο απασχόλησης µε τις περιβαλλοντικές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα οι ελεγκτικές αρχές θα αποφορτιστούν αισθητά από τις γραφειοκρατικές εργασίες και θα µπορούν να διαθέσουν περισσότερους πόρους στον ουσιαστικό έλεγχο για την προστασία του περιβάλλοντος. 5.2 Προτάσεις για την βελτίωση του θεσµικού πλαισίου αδειών δόµησης Αν και συγκεκριµένες προτάσεις για την αναβάθµιση της λειτουργίας των Πολεοδοµιών και την βελτίωση του θεσµικού πλαισίου αδειών δόµησης είναι εκτός του σκοπού της παρούσας µελέτης θα πρέπει να τονιστεί ότι σήµερα υπάρχει καθολική συµφωνία της Πολιτείας, των απλών πολιτών και των Μηχανικών ότι ο υφιστάµενος µηχανισµός ελέγχου των κατασκευών δεν λειτουργεί και πρέπει να αλλάξει ριζικά. Ο συνδυασµός των πολύπλοκων διαδικασιών µε την οργανωτική καχεξία των πολεοδοµιών οδήγησαν σε σηµαντικές ελλείψεις στον έλεγχο της ποιότητας των κατασκευών και ανεξέλεγκτες αυθαιρεσίες. Η βασική πρόταση που είναι βέβαια κάτω από επεξεργασία είναι να µειωθεί ο έλεγχος των πολεοδοµιών που γίνεται σήµερα και άλλωστε δεν εξασφαλίζει την εφαρµογή των νόµων στις κατασκευές. Η πρόταση αυτή θα µειώσει σηµαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση των αδειών δόµησης. Εκτιµάται ότι δύο µήνες για τις µεγάλες κατασκευές και ένας µήνας για µικρές κατασκευές είναι ένας ρεαλιστικός χρόνος έκδοσης άδειας δόµησης. 5.3 Προτάσεις για την βελτίωση του θεσµικού πλαισίου αδειών του ΥΠΑΝ Η πρόταση του ΥΠΑΝ εξορθολογίζει την διαδικασία αδειοδότησης όσον αφορά τις διαδικασίες του ΥΠΑΝ και µπορεί να ψηφιστεί αρκεί να τροποποιηθεί στα παρακάτω σηµεία. Να απαιτείται µελέτη εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου προκειµένου να δοθεί άδεια λειτουργίας της επιχείρησης έτσι ώστε να προστατεύεται και να διατηρείται η υγιεινή και η ασφάλεια των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες της λειτουργίας µιας επιχείρησης. Ο µηχανικός δεν µπορεί να φέρει ευθύνη για την ερµηνεία των νόµων. Η ευθύνη του µηχανικού στην εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων θα πρέπει να περιορίζεται στο γνωστικό του αντικείµενο και µέχρι την εφαρµογή των κωδίκων. Συνεπώς η λογική να ορίζονται πρόστιµα σε µηχανικούς για ψευδείς δηλώσεις σε διαδικασίες που δεν µπορεί να ελέγξει δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει οι κυρώσεις να περιοριστούν στις διοικητικές που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (Ν. 1599/1986). Στην συγκεκριµένη πρόταση ο µηχανικός καλείται να υπογράψει δηλώσεις για δυνατότητα 20

21 εγκατάστασης κόµβου ή βεβαίωση ότι ο εξοπλισµός δεν είναι εγκαταστηµένος σε βοηθητικό, κοινόχρηστο ή αυθαίρετο χώρο. 5.4 Πυροσβεστική Θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να µειωθεί ο χρόνος ελέγχου µελέτης και αυτοψίας. Χρόνοι της τάξης των δύο µηνών κρίνονται απαράδεκτοι και σαν πρώτος στόχος πρέπει να τεθεί ένας µήνας για τις µεγάλες επιχειρήσεις και 15 ηµέρες για τις µικρές. Οι χρόνοι αυτοί είναι πάλι µεγάλοι και σταδιακά θα πρέπει να µειωθούν σε 5 ηµέρες αλλά πιστεύουµε ότι είναι εφικτοί µε την υφιστάµενη ανθρωποδύναµη ιαχειριστικές προτάσεις Πέραν των απαιτούµενων επεµβάσεων στο θεσµικό πλαίσιο προτείνονται τα παρακάτω οργανωτικά µέτρα τα οποία µε τη σειρά τους θα επιφέρουν σηµαντικές µειώσεις στους χρόνους αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων. Ηλεκτρονική διαχείριση αρχείων µεταξύ των υπηρεσιών και υποχρεωτική υποβολή µελέτης σε ηλεκτρονική µορφή µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος. Η ηλεκτρονική διαχείριση των αρχείων µεταξύ των υπηρεσιών µπορεί να επιφέρει µείωση σε χρόνους µέχρι και 50 ηµέρες αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε διακίνηση εγγράφου µεταξύ δύο υπηρεσιών απαιτεί κατά µέσο όρο µε την πρωτοκόλληση περίπου 7 ηµέρες. Επέκταση του προελέγχου των µελετών, της πληρότητας των δικαιολογητικών κατά την παραλαβή µε τη χρήση ειδικού check list. Το µέτρο αυτό, που ήδη εφαρµόζεται επιτυχώς από ορισµένες υπηρεσίες, αφενός θα βελτιώσει το επίπεδο των µελετών και αφετέρου θα εξοικονοµήσει χρόνο της επικοινωνίας του υπαλλήλου που χρεώνεται τη µελέτη για έλεγχο µε τον µελετητή µηχανικό. Το συγκεκριµένο µέτρο θα µειώσει τον όγκο της εργασίας των υπηρεσιών ενώ επίσης θα µειώσει σηµαντικά χρόνους επικοινωνίας µε τους µελετητές. Εκτιµάται ότι ένα σχετικό µέτρο θα µειώσει έως και 7-10 ηµέρες κατά µέσο όρο το συνολικό χρόνο της αδειοδότησης. Οι παρατηρήσεις επί των µελετών να στέλνονται ηλεκτρονικά ή και µε φαξ στον µελετητή προκειµένου να κερδίζεται πολύτιµός χρόνος επικοινωνίας. Η συγκεκριµένη πρόταση έχει µάλιστα εφαρµογή αν αναλογιστεί κανείς ότι η επικοινωνία µεταξύ του µελετητή και του υπαλλήλου της υπηρεσίας µπορεί να επαναληφθεί µερικές φορές, προκειµένου να λυθούν προβλήµατα επί της µελέτης. Το συγκεκριµένο µέτρο µπορεί να φέρει βελτιώσεις µέχρι και 30 ηµέρες στο σύνολο. Άµεση θεσµοθέτηση των χρήσεων γης σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης από τις σχετικές υπηρεσίες. Το συγκεκριµένο µέτρο θα πρέπει µάλιστα να ενισχυθεί 21

22 και ως προς την πρόσβαση των πολιτών µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος, προκειµένου να γνωρίζουν εξαρχής τις δυνατότητες δραστηριοποίησης ή µη σε συγκεκριµένες περιοχές. Απαιτούµενο κρίνεται µάλιστα η σύνδεση των χρήσεων γης να γίνεται και µε τις αρχαιολογικές υπηρεσίες προκειµένου να µην απαιτούνται οι σχετικές γνωµατεύσεις. Το συγκεκριµένο µέτρο µπορεί να φέρει βελτιώσεις µέχρι και 30 ηµέρες στο σύνολο. Προτείνεται επίσης συµπληρωµατικά µε το παραπάνω η σύνδεση των χρήσεων γης µε GIS και πρόσβαση των ενδιαφεροµένων µέσω δικτύου για την εύκολη αναζήτηση των περιοχών. Ανάληψη από την αδειοδοτούσα αρχή της διακίνησης του φακέλου αδειοδότησης µεταξύ υπηρεσιών για λογαριασµό του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να εξυπηρετείται κατά το δυνατόν σε µία στάση και από µία και µόνο υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η αναδιάρθρωση, στελέχωση και ο εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών, η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και η περικοπή των απαιτούµενων δικαιολογητικών στα απολύτως αναγκαία. Μείωση του χρόνου αδειοδότησης για αυτές τις δραστηριότητες: ηµέρες, ανάλογα µε το µέγεθος της δραστηριότητας Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπα του ISO 9001 στις υπηρεσίες αδειοδότησης µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη (πολίτη/επιχείρηση) και την τήρηση των χρονικών ορίων της νοµοθεσίας. Θέσπιση ενδιάµεσων χρόνων ελέγχων (χρόνος χρέωσης φακέλου, χρόνος ελέγχου δικαιολογητικών, χρόνος εισήγησης κλπ), ώστε να επιτυγχάνεται η τήρηση του συνολικού χρονικού ορίου. 5.6 Προσδιορισµός επιπτώσεων της πρότασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ Αν εφαρµοστούν οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο χρόνος αδειοδότησης θα µειωθεί εντυπωσιακά. Ακόµη και στην περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι διαχειριστικές προτάσεις, που αν και είναι χαµηλού κόστους απαιτούν αλλαγή στον τρόπο σκέψης πολλών ανθρώπων, ο χρόνος αδειοδότησης θα µειωθεί σηµαντικά και συγκεκριµένα: Η καθυστέρηση για τις περιβαλλοντικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις Α1 και Α2 θα µειωθεί στους 4 µήνες (3 µήνες για ΒΙΠΕ) που είναι ο µέγιστος χρόνος που προβλέπει η σηµερινή νοµοθεσία ενώ για τις επιχειρήσεις Β4 η καθυστέρηση θα µηδενιστεί. Η καθυστέρηση στις Πολεοδοµίες θα µειωθεί στους 2 µήνες (1 µήνα αν δεν υπάρχει παρέκκλιση) ενώ για τη βεβαίωση χρήσης γης σε 1 ηµέρα Η καθυστέρηση στην Πυροσβεστική θα µειωθεί στις 15 ηµέρες για τις µικρές επιχειρήσεις και στον ένα µήνα για τις µεγάλες. Η καθυστέρηση που οφείλεται στις διαδικασίες του ΥΠΑΝ για τις µεγάλες επιχειρήσεις µπορεί να περιοριστεί στους 2 µήνες και για τις µικρές στις 15 ηµέρες. 22

23 Για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να ανεγερθούν σε ΒΙΠΕ οι πρόσθετες διαδικασίες που επιβάλλουν οι διοικήσεις των ΒΙΠΕ δεν θα πρέπει να καθυστερούν τον επενδυτή περισσότερο από 15 ηµέρες. Η µείωση του χρόνου αδειοδότησης επιχειρήσεων φαίνεται στον πίνακα Γ. 23

24 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Οι απαιτούµενοι χρόνοι που αναφέρονται στους πίνακες είναι σε ηµέρες. 2. Οι χρόνοι των πινάκων Α και Β υπολογίστηκαν µε βάση το διάγραµµα 1 που παρουσιάζει την υφιστάµενη κατάσταση. Στο διάγραµµα 1 οι πραγµατικοί χρόνοι είναι µέσοι χρόνοι έτσι όπως διαµορφώθηκαν από την εµπειρία της οµάδας εργασίας και από έρευνα στις υπηρεσίες της Νοµαρχίας και ΥΠΑΝ που δεν έγινε όµως µε επιστηµονική µεθοδολογία. Στην έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν επιχειρήσεις που καθυστέρησαν πολύ περισσότερο αλλά δεν κρίθηκε σκόπιµο να διαµορφώσουν τον χρόνο της διαδικασίας γιατί κρίθηκαν σαν εξαιρετικές περιπτώσεις. 3. Οι χρόνοι για προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση γης ή τη µελέτη επικινδυνότητας δεν προσµετρήθηκαν. Τέτοιες περιπτώσεις µπορούν να καθυστερήσουν την διαδικασία αδειοδότησης και δύο χρόνια. ΠΙΝΑΚΑΣ Α 4. Ο πραγµατικός απαιτούµενος χρόνος διαδικασιών είναι ο χρόνος που αναλώνει ο πολίτης στις υπηρεσίες στην πραγµατικότητα από τη στιγµή που αποφασίζει να κάνει µία επένδυση µέχρι να αποκτήσει την άδεια λειτουργίας οπότε και µπορεί να παράγει το προϊόν του. 5. Ο ελάχιστος χρόνος διαδικασιών κατά τον νόµο είναι ο χρόνος που θα έπρεπε να αναλώνει ο πολίτης στις υπηρεσίες αν αυτές τηρούσαν τα µέγιστα όρια που δίνει ο νόµος από τη στιγµή που αποφασίζει να κάνει µία επένδυση µέχρι να αποκτήσει την άδεια λειτουργίας οπότε και µπορεί να παράγει το προϊόν του. 6. Ο χρόνος επενδυτή είναι κατ εκτίµηση ο χρόνος που χρειάζεται ο επενδυτής για να σχεδιάσει ή και να ανεγείρει την επιχείρησή του. Ο χρόνος αυτός όπως είναι ευνόητο ποικίλλει από είδος σε είδος σηµαντικά αλλά αυτό δεν αλλοιώνει τα αποτελέσµατα της µελέτης. Αναφέρεται για να δείξει ότι ορισµένες διαδικασίες των υπηρεσιών γίνονται παράλληλα µε την ανέγερση της επένδυσης και συνεπώς οι διαδικασίες αυτέ όσο και αν καθυστερούν στην πραγµατικότητα δεν είναι στην κρίσιµη πορεία του έργου. 7. Ο συνολικός πραγµατικός χρόνος αδειοδότησης είναι ο πραγµατικός απαιτούµενος χρόνος που αναλώνει ο πολίτης στην πραγµατικότητα από τη στιγµή που αποφασίζει να κάνει µία επένδυση µέχρι να αποκτήσει την άδεια λειτουργίας οπότε και µπορεί να παράγει το προϊόν του. Ο χρόνος αυτός δεν είναι το άθροισµα του πραγµατικού χρόνου διαδικασιών και του χρόνου επενδυτή γιατί ορισµένες διαδικασίες κινούνται παράλληλα. 8. Ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης αν τηρηθεί ο νόµος είναι χρόνος που θα έπρεπε να αναλώνει ο πολίτης αν οι υπηρεσίες τηρούσαν τα µέγιστα όρια που δίνει ο νόµος, από τη στιγµή που αποφασίζει να κάνει µία επένδυση µέχρι να αποκτήσει την άδεια λειτουργίας οπότε και µπορεί να παράγει το προϊόν του. Ο χρόνος αυτός δεν είναι το άθροισµα του ελάχιστου χρόνου διαδικασιών κατά το νόµο και του χρόνου επενδυτή γιατί ορισµένες διαδικασίες κινούνται παράλληλα. 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ Β 9. Στους πίνακες Β δίδεται ο πραγµατικός χρόνος αδειοδότησης επιχειρήσεων των πινάκων Α αναλυµένος στις επιµέρους διαδικασίες. Έτσι φαίνεται αναλυτικά πως συµµετέχει η κάθε υπηρεσία στη συνολική καθυστέρηση. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 10. Στον Πίνακα Γ φαίνεται η µείωση του χρόνου αν εφαρµοστεί η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ χωρίς τις διαχειριστικές προτάσεις. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Αν και τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τους πίνακες αναλύονται στο κείµενο θα πρέπει να τονιστούν τα ακόλουθα: 1. Οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να εγκατασταθούν σε ΒΙΠΕ χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τις διαδικασίες αδειοδότησης γιατί οι διοικήσεις των ΒΙΠΕ υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις σε διπλό έλεγχο εγγράφων. 2. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο συνολικός πραγµατικός χρόνος είναι ίδιος µε τον χρόνο αδειοδότησης αν οι υπηρεσίες τηρούσαν το νόµο και σε άλλες όχι. Αυτό συµβαίνει γιατί ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί η διαδικασία όπου δεν τηρούν οι υπηρεσίες τις χρονικές απαιτήσεις του νόµου να ανήκει ή να µην ανήκει στην κρίσιµη πορεία. 3. Στους πίνακες Β οι επιχειρήσεις εντός ΒΙΠΕ ξοδεύουν 120 ηµέρες στην πυροσβεστική ενώ οι επιχειρήσεις εκτός ΒΙΠΕ 60 ηµέρες. Στην πραγµατικότητα και οι δύο επιχειρήσεις ξοδεύουν 60 ηµέρες για την µελέτη και 60 ηµέρες για την αυτοψία (σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται και δεύτερος έλεγχος της µελέτης αλλά αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη). Όµως στις επιχειρήσεις εκτός ΒΙΠΕ για να πάει µια µελέτη στην πυροσβεστική απαιτείται εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας από την πολεοδοµία. Για να δεχθεί η πολεοδοµία τον φάκελο για επιχειρήσεις εκτός ΒΙΠΕ απαιτεί άδεια εγκατάστασης από το ΥΠΑΝ. Για να δώσει το ΥΠΑΝ άδεια εγκατάστασης απαιτείται εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. Επειδή προφανώς υπάρχει φαύλος κύκλος και η διαδικασία δεν µπορεί να ξεκινήσει η Πυροσβεστική για τις εγκαταστάσεις εκτός ΒΙΠΕ κάνει δεκτή την µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας χωρίς την µελέτη παθητικής πυροπροστασίας θεωρώντας την προκαταρκτική µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ξαναυποβληθεί µε την έγκριση της παθητικής. Αυτό έχει σαν συνέπεια η διαδικασία έγκρισης µελέτης πυροπροστασίας για τις επιχειρήσεις εκτός ΒΙΠΕ να γίνεται συγχρόνως µε την διαδικασία έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συνεπώς για τις επιχειρήσεις Α1, Α2 και Β4 δεν προσµετρείται στον χρόνο αδειοδότησης. Αντίθετα προσµετρείται στις επιχειρήσεις Γ που έχουν απαλλακτικό έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων. 25

26 4. Στον πίνακα Γ επειδή η µείωση φαίνεται εντυπωσιακή δίδονται παρακάτω παραδείγµατα για επιχειρήσεις Α1 και Β4 για να φανεί λεπτοµερώς που οφείλεται η διαφορά. ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α1 ΕΚΤΟΣ ΒΙΠΕ ΣΕ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ραστηριότητα Απαιτούµενος Χρόνος διαδικασιών υφιστάµενης διαδικασίας (ηµέρες) Χρόνος διαδικασιών αν εφαρµοστεί η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (ηµέρες) Έρευνα χρήσης γης ΠΠΕ Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας & ιάθεσης Υγρών αποβλήτων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Άδεια Εγκατάστασης από ΥΠΑΝ Παρεκκλίσεις από Περιφέρεια και Πολεοδοµία Αυτοψίες ορθής κατασκευής Άδεια Λειτουργίας από ΥΠΑΝ Σύνολο ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β4 ΕΚΤΟΣ ΒΙΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ραστηριότητα Απαιτούµενος Χρόνος διαδικασιών υφιστάµενης διαδικασίας (ηµέρες) Έρευνα χρήσης γης Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας & ιάθεσης Υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική Έκθεση Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Άδεια Εγκατάστασης από ΥΠΑΝ 3 3 Παρεκκλίσεις από Περιφέρεια και Πολεοδοµία Αυτοψίες ορθής κατασκευής Άδεια Λειτουργίας από ΥΠΑΝ Σύνολο Χρόνος διαδικασιών αν εφαρµοστεί η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (ηµέρες) 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πραγµατικός απαιτούµενος Χρόνος διαδικασιών Ελάχιστος χρόνος διαδικασιών κατά το νόµο Χρόνος επενδυτή Συνολικός πραγµατικός χρόνος αδειοδότησης Συνολικός χρόνος αδειοδότησης αν τηρηθεί ο νόµος Α1 ΚΑΙ Α2 ΕΚΤΟΣ ΒΙΠΕ Μεγάλη Επιχείρηση σε νέο κτίριο Μεγάλη Επιχείρηση σε υφιστάµενο κτίριο χωρίς αλλαγή χρήσης Μικρή Επιχείρηση σε νέο κτίριο Μικρή Επιχείρηση σε υφιστάµενο κτίριο χωρίς αλλαγή χρήσης Α1 ΚΑΙ Α2 ΣΕ ΒΙΠΕ Μεγάλη Επιχείρηση σε νέο κτίριο Μεγάλη Επιχείρηση σε υφιστάµενο κτίριο χωρίς αλλαγή χρήσης Μικρή Επιχείρηση σε νέο κτίριο Μικρή Επιχείρηση σε υφιστάµενο κτίριο χωρίς αλλαγή χρήσης Οι χρόνοι σε ηµερολογιακές ηµέρες 27

Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ.

Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ. Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ. ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέχρι 4 KW) (Εκτός Αττικής) Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ στη Βουλή για το Νομοσχέδιο αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ στη Βουλή για το Νομοσχέδιο αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ στη Βουλή για το Νομοσχέδιο αδειοδότησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Αναστασία Χατζηγιάννη M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας &

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Με το νέο νόµο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α. «Παράνοµες Μεταποιητικές ραστηριότητες στον Αστικό Ιστό»

ΗΜΕΡΙ Α. «Παράνοµες Μεταποιητικές ραστηριότητες στον Αστικό Ιστό» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «Παράνοµες Μεταποιητικές ραστηριότητες στον Αστικό Ιστό» Τίτλος Εισήγησης: «Παράνοµες µεταποιητικές επιχειρήσεις στο Νοµό Αττικής» Εισηγήτρια: κα Ν. Μπένου Καπέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στο σχέδιο νόμου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Στο σχέδιο νόμου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Εισαγωγή Το παρόν νομοσχέδιο στόχο έχει να απλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»

Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» Εισηγητές: Δημήτρης Βλάχος, Διπλ. Χημ. Μηχ., MSc Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ» Διοικητική διάρθρωση Νοοτροπία Δεν έχει εκδοθεί ακόμα ερμηνευτική εγκύκλιος Το αντίθετο συνέβη μετά την έκδοση του Ν3325/2005 με αποτέλεσμα πολλά θέματα να διευκρινισθούν Σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Εγκατάσταση δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σύσταση Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σύσταση Υπηρεσιών Σελίδα 1 από 37 Ν. 3325 ΤΗΣ 11.3.2005 (ΦΕΚ 68 Α ) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων»

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NONPAPER ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 09/08/2016

NONPAPER ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 09/08/2016 NONPAPER ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 09/08/2016 Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση σχετικά με το νέο σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Τρίτη 9 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9769 7 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 230 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4442 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 09/11/2012 ΤΜΗΜΑ Μελετών, Δημ. Σχέσεων & Τύπου Αρ.Πρωτ.: 5226 Πληροφορίες: κα Μαρίνα Πόθου Τηλέφωνο: 2104170529 Προς: κ. Κ. Χατζηδάκη Φαξ: 2104174601 Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε μια μικρή μεταποιητική μονάδα

Πώς να δημιουργήσετε μια μικρή μεταποιητική μονάδα Πώς να δημιουργήσετε μια μικρή μεταποιητική μονάδα Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc Οι έννοιες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επεξεργασία ήμεταποίηση ενός γεωργικού προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών».

Θέμα: «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: κ. Σπ. Ευσταθόπουλο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Τηλ.:210 6969823, 6969824 Fax: 210 6969301 Ερμούπολη, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 14277 Κοινοποίηση κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α Αθήνα, 10- Σεπτεµβρίου -2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙA ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣH ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ A ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα