Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε."

Transcript

1 Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Η Ελληνική στρατηγική επιλογή του «εξευρωπαϊσμου» των Ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού, Περιεχόμενα Α) Ελληνοτουρκικά Β) Κυπριακό, Γ)H Ολοκλήρωση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. 1

2 Α) Ελληνοτουρκικά. Στρατηγική του εξευρωπαϊσμού ή «κοινοτικοποίησης» των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού. Επιχειρησιακοί στόχοι: «Πρώτον, η Ελλάδα έπρεπε να υποστηρίξει δραστικά την κυπριακή υποψηφιότητα για ένταξη, [ ]. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να εμπλακεί στην επίλυση των ελληνοτουρκικών εκκρεμοτήτων, [ ]. Το επόμενο βήμα της στρατηγικής μας ήταν ξεκάθαρο. Έπρεπε να αρθούν οι ενδοιασμοί μας για την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας και ειδικότερα για την αναβάθμισή της ως υποψήφιας χώρας, εφόσον θα διασφαλίζονταν δύο όροι: Η ενταξιακή πορεία της Κύπρου ανεξάρτητα από την επίλυση του πολιτικού προβλήματος καθώς και η κατοχύρωση μιας προοπτικής προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας σε συγκεκριμένο ορατό χρονικό ορίζοντα. Έκρινα τότε ότι τα τέλη του 2004 ήταν ένας εύλογος χρονικός ορίζοντας». Διπλωματική τακτική: «βήμα προς βήμα» προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αποτελέσματα της ελληνικής στρατηγικής μέσα από τη δήλωση της Μαδρίτης 1997, την Agenda 2000 και τη Συμφωνία του Ελσίνκι, το Δήλωση της Μαδρίτης, ( ). Τα κεντρικά της σημεία συνοψίζονται στην: «ανάγκη συνεργασίας και αποφυγής μονομερών ενεργειών, σεβασμού του διεθνούς δικαίου, και τη δέσμευση διευθέτησης των όποιων διαφορών με ειρηνικά μέσα». Παρεπόμενα, το διατακτικό της Δήλωσης της Μαδρίτης, δεν ήταν δεσμευτικό και σε καμιά περίπτωση δεν άγγιζε τον πυρήνα των ουσιωδών πολιτικών και νομικών διαφορών που αναφύονταν στο τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Τουρκία. Ατζέντα 2000, ( )- ανάληψη από την Άγκυρα της (διεθνούς) υποχρέωσης, να επιλύσει διμερώς και με ειρηνικά μέσα τις συνοριακές της διαφορές, πριν από την ένταξή της στην Ε.Ε. Συμφωνία του Ελσίνκι, ( ). Η Τουρκία, με τη συναίνεση της Ελλάδας, θα αποκτήσει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη 2

3 χώρας. Αντίστοιχα τα πολιτικό-διπλωματικά κέρδη της Ελλάδας συνοψίζονται: α) Στην υπαγωγή των ελληνοτουρκικών ζητημάτων στον κοινοτικό έλεγχο. β) Στην αποδέσμευση της ενταξιακής προοπτικής της Κύπρου στην Ε.Ε. από τον όρο της προηγούμενης επίλυσης του Κυπριακού. γ) Στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη, για την καταγραφή των υποχρεώσεων και των ημερομηνιών, της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. δ) Στην μετακύλιση του πολιτικού-διπλωματικού κόστος του ελληνικού βέτο στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Κεντρικά θεωρητικά ερωτήματα: α) Ποιο ήταν το διακυβευόμενο σχετικό συμφέρον για την Άγκυρα και ποιος ο βαθμός σπουδαιότητάς του, στην ιεραρχική κλίμακα των εθνικών της συμφερόντων; β) Ποιο ήταν το μέτρο αποτελεσματικότητας και συνεπαγόμενα ο βαθμός αξιοπιστίας της ελληνικής υψηλής στρατηγικής. γ) Ποιος είναι ο ρόλος-λειτουργία και ο βαθμός αποτελεσματικότητας των διεθνών θεσμών εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος ως εξαρτημένες μεταβλητές της ισχύος; δ) Ποια είναι η αξονική πολιτικό-στρατηγική συμπεριφορά των κρατών για την προάσπιση του συμφέροντος επιβίωσης και των ζωτικών τους συμφερόντων; Εν ολίγοις, η ελληνική στρατηγική επιλογή της αναβάθμισης του ευρωπαϊκού πλαισίου, ως πεδίου αναγωγής των ελληνο-τουρκικών διαφορών, αποσκοπούσε στον πολιτικό-διπλωματικό εγκλωβισμό της Τουρκίας στις θεσμικές δομές της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής, η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε μια διαλλακτική διπλωματική τακτική, από την οποία δεν αποκλείονταν και οι απευθείας επαφές μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι: «η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία, εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και των Συνθηκών, κάθε θέμα που δεν άπτεται των κυριαρχικών της δικαιωμάτων». Β) Κυπριακό, Ο αξονικός πολιτικός στόχος, της ελληνικής και κυπριακής πολιτικής ηγεσίας, ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Εντούτοις, το προκείμενο της ελληνικής και κυπριακής πολιτικής, αναδεικνύονταν σε άμεση απειλή για ένα μείζον ζωτικό συμφέρον των ΗΠΑ και της Βρετανίας, που ήταν η απρόσκοπτη ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ε.Ε. Το γιατί οι ΗΠΑ και η Βρετανία προσέδωσαν ιδιάζουσα σημασία στην άμεση διευθέτηση του Κυπριακού, γίνεται εύλογα αντιληπτό. Δύο επιλογές: είτε θα παρεμποδίζονταν η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. μέχρι να διευθετηθεί το Κυπριακό, είτε οι δύο χώρες, θα αναλάμβαναν 3

4 μεθοδικές και συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες για την επίλυσή του, πριν από την ένταξη της Κύπρου. Προσδιοριστικές μεταβλητές του Σχεδίου Ανάν, σε όλες τις εναλλακτικές του εκδοχές: α) Η διαμόρφωση μιας νέας πολιτειακής οντότητας, μέσα από την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία ενός νέου πολιτειακού μορφώματος, με διαφορετική ονοματοδοσία, αποτελούμενο από δύο συνιστώντα κράτη. β) Η οριοθέτηση του εδαφικού ζητήματος και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και εγκατάστασης. Στο ελληνοκυπριακό κράτος θα περιέρχονταν, λίγο πάνω από το 70% της εδαφικής επικράτειας και στο τουρκοκυπριακό λίγο κάτω από το 30%. Όσον αφορά την επανεγκατάσταση των εκδιωχθέντων από τις εστίες τους, ο μέγιστος αριθμός που θα δύνατο να επιστρέψει, μέσα σε διάστημα περίπου 20 ετών, θα περιορίζονταν πάντα σε αριθμό μικρότερο του 1/5 της κάθε ζώνης. γ) Το καθεστώς αποστρατικοποίησης και το ζήτημα του Διεθνούς Δικαίου. Το νέο κράτος δεν θα είχε ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο η Συνθήκη Εγγυήσεως και συνεπαγόμενα το δικαίωμα επέμβασης των τριών εγγυητριών δυνάμεων, θα παρέμενε σε ισχύ, «επ αόριστον και αμετρίαστη» η Τουρκία θα διατηρούσε στρατιώτες στο νησί για τα επόμενα οκτώ χρόνια και οι βρετανικές βάσεις, αν και μειώνονταν σε μέγεθος, παρέμεναν ανέπαφες ως κυρίαρχο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Το νέο κράτος δεσμευόταν να αποσύρει όλες τις διεκδικήσεις του από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να ψηφίσει υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. Κεντρικά Ερωτήματα: α) Πως οριοθετείται, με ποια κριτήρια και παράγοντες, η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού; β) Ποιο είναι το εθνικό πρόταγμα πρόταση υψηλής στρατηγικής, από την ελληνική και κυπριακή πολιτική ηγεσία; Ποιος είναι ο αντικειμενικός πολιτικός στόχος, ή αποκατάσταση του statusquante ή αποδοχή του statusquo ή ένα ιδιόμορφο πολιτειακό και πολιτικό καθεστώς Σχέδιο Αναν; Πραγματολογικά καταδεικνύεται η ανορθολογική διάγνωση: α) των πολιτικό-στρατηγικών παραστάσεων των τρίτων κρατών, β) των κριτηρίων οριοθέτησης των εθνικών συμφερόντων, γ) του προσδιορισμού των ικανών και αναγκαίων συντελεστών ισχύος για την προάσπιση-προαγωγή των αξονικών εθνικών συμφερόντων. Γ) H Ολοκλήρωση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. 4

5 Πως οριοθετείται ο στόχος της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ελλάδας στο κοινοτικό πλαίσιο; Ποιο ήταν το κόστος ευκαιρίας και ποιο το συγκριτικό όφελος; Πως διασφαλίζονταν και με ποιο τρόπο προάγονταν τα μείζονα εθνικά συμφέροντα; Για την κυβέρνηση του Κ.Σημίτη η οικονομική-νομισματική ολοκλήρωση της Ελλάδας στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., μέσω της ένταξής της στην ΟΝΕ, ανάγονταν σε ζωτικό συμφέρον μείζονος στρατηγικής αξίας. «Για τη νέα κυβέρνηση η ΟΝΕ ήταν το μέσο για να πάψει η Ελλάδα να βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων, για να μη χάσει άλλες ευκαιρίες και να συμμετάσχει στις ιστορικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη». Το κόστος ευκαιρίας για την Ελλάδα, αποκρυσταλλώνονταν τόσο σε οικονομικό, όσο και σε στρατιωτικό-αμυντικό επίπεδο. Αντίστροφα στα δυνητικά της οφέλη, μέσα από την ενεργή πολιτική της συμμετοχή στο κοινοτικό πλαίσιο, εγγράφονται δύο πολιτικό-διπλωματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι της Τουρκίας: 1. Η «ανάδειξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και της ανάγκης προστασίας τους». Συγκεκριμένα η ελληνική πρόταση, η οποία έγινε δεκτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νόρντβεϊγκ (Ολλανδίας) στις Μαϊου 1997, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ, , (στη διακυβερνητική διάσκεψη για την αναθεώρηση των Συνθηκών της Ε.Ε.), επεδίωξε και πέτυχε να συμπεριληφθούν οι αρχές «οι σχετικές με την προστασία των εξωτερικών συνόρων» στη λεπτομερή καταγραφή των αρχών του διεθνούς δικαίου που όφειλε να εφαρμόζει η Ένωση με την κοινή πολιτική ασφάλειας». 2. Η πολιτικό-διπλωματική αναγνώριση και διεθνή νομιμοποίηση, (από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.), των ελληνικών αιτιάσεωναντιρρήσεων για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, Συγκεκριμένα στην παράγραφο 35 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έγιναν δεκτοί οι πρόσθετοι όροι που επέβαλε η Ελλάδα για την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας : «καθιέρωση ικανοποιητικών και σταθερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, από τη διευθέτηση των διαφορών ιδίως δια της δικαστικής οδού, ειδικότερα δε από το Διεθνές Δικαστήριο,». Γιατί η στρατηγική της «κοινοτικοποιήσης» των ελληνο-τουρκικών διαφορών δεν δύναται να αξιολογηθεί ως ορθολογική; α) Λανθασμένη εκτίμηση του ρόλου της Ε.Ε. β) Λανθασμένη αξιολόγηση της υπόθεσης εργασίας περί δημοκρατίαςπολέμου. γ) Λανθασμένη εκτίμηση της κυρίαρχης πολιτικό-στρατηγικής συμπεριφοράς των κρατών ισορροπία ισχύος, για τη διασφάλιση των εθνικών τους συμφερόντων εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος. δ) Παράβλεψη της θεμελιώδους αρχής της αυτοβοήθειας. 5

6 Σημείωση Για εμπειρική τεκμηρίωση της ανωτέρω θεματικής αλλά και ευρύτερα για την διαμόρφωση-εφαρμογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά την περίοδο οι αναγνώστες μπορούν να συμβουλευτούν το βιβλίο του υπογράφοντος Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Διεθνείς Σχέσεις & Διπλωματία. Αθήνα, Ποιότητα,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 1. Αξονικοί Παράμετροι (Κλειδιά) της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 1. Αξονικοί Παράμετροι (Κλειδιά) της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 1 Αξονικοί Παράμετροι (Κλειδιά) της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής. 1. Η μετάλλαξη της εθνικής ιδεολογίας από κοσμοσυστημική σε κρατική και τα συμπαρομαρτούντα προβλήματα για το ελληνικό γένος.

Διαβάστε περισσότερα

Α15) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

Α15) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Α15) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999 συνήλθε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το ΕΣ το οποίο είναι γνωστό στους Έλληνες από την απόφαση της ένταξης στην ΕΕ της Κύπρου ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική

Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική Σμχου (Ι) Στεφ. Πανδή, Σπουδαστή 64 ης ΕΣ ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η άρση του διπολισμού σηματοδότησε μία σειρά από αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιβλέπων καθηγητής: Κος Μπλαβούκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τεύχος 24, Δεκέμβριος 2006 ΚΩΔΙΚΟΣ: 6029

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τεύχος 24, Δεκέμβριος 2006 ΚΩΔΙΚΟΣ: 6029 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) eeep.pspa.uoa.gr Email: newsletter_eeep@pspa.uoa.gr Τηλ: 2103689535. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Ενημερωτικό Δελτίο για

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» Κλεοπάτρα Ματσουκά 1

«Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» Κλεοπάτρα Ματσουκά 1 «Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» Κλεοπάτρα Ματσουκά 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... σελ 1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... σελ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ 3 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Επιμέλεια: Α. Καψάλης, Π. Λινάρδος-Ρυλμόν ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Επιμέλεια: Α. Καψάλης, Π. Λινάρδος-Ρυλμόν ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επιμέλεια: Α. Καψάλης, Π. Λινάρδος-Ρυλμόν 22 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Οι προοπτικές επίτευξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι θέσεις των ΗΠΑ & τα πιθανά οφέλη και επιπτώσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης 2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης ο απολογισμός της κυβέρνησης μας Αλλάζουμε μαζί την Ελλάδα ελληνικη δημοκρατια Κυβέρνηση www.government.gov.gr okτωβριοσ 2011 Πριν από 2 χρόνια, ο

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

που είχε θέσει η Άγκυρα για το Αιγαίο. Παρά όμως τα πρόσκαιρα σημάδια ανταποκρίσεως από τουρκικής πλευράς, η αλαζονεία

που είχε θέσει η Άγκυρα για το Αιγαίο. Παρά όμως τα πρόσκαιρα σημάδια ανταποκρίσεως από τουρκικής πλευράς, η αλαζονεία Αναλyση 35 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟYΡΚΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 1973-2008 Ανασκόπηση των κυριοτέρων σημείων ελληνοτουρκικής τριβής και των πολιτικών προσεγγίσεων την τελευταία 35ετία, μέσα από την εξελικτική εξέταση των δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΙΕΞΟ Ο ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ. Ευρώπη / Μελέτη N 171 8 Μαρτίου 2006

ΤΟ Α ΙΕΞΟ Ο ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ. Ευρώπη / Μελέτη N 171 8 Μαρτίου 2006 ΤΟ Α ΙΕΞΟ Ο ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Ευρώπη / Μελέτη N 171 8 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... i I. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΙ ΩΝ... 1 II. ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004... 4 Α. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.)

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.) Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα Θάνος Ντόκος (επιμ.) Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ISBN: 978-960-8356-17-7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αρχές και Στρατηγικοί Στόχοι Η εσωτερική ανασυγκρότηση της χώρας συνδέεται αδιάρρηκτα με την διεκδίκηση μιας νέας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής που να προάγει ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ. Ευρώπη Μελέτη N 210 9 Δεκεμβρίου 2010

ΚΥΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ. Ευρώπη Μελέτη N 210 9 Δεκεμβρίου 2010 ΚΥΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ Ευρώπη Μελέτη N 210 9 Δεκεμβρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ... i I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 II. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ... 2 A. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΔ' - Αριθμ. τευχ. 4/635 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 τηλ.: 210-3635651

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 12 ΚΑΙ 13 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου της 12ης και 13ης εκεµβρίου 1997 αποτελεί ιστορικό oρόσηµο για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ι ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ι ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν ÐáíåðéóôÞìéïí Áèçíþí ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η διοικητική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα