98 νέοι σπουδαστές στην ΕΣΔΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "98 νέοι σπουδαστές στην ΕΣΔΔΑ"

Transcript

1 ενημ ρωση ΤΕΥΧΟΣ 31 l ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ε ΚΔΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ l ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 l ΤΑΥΡΟΣ l 98 νέοι σπουδαστές στην ΕΣΔΔΑ Ενενήντα οκτώ άτομα, τα οποία πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού, εισέρχονται με τη νέα χρονιά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Οι εισαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47 γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η υποδοχή των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών θα γίνει στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2014 σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν εκτενώς για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις εκπαιδευτικές - επιστημονικές και διοικητικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ, καθώς και για την οργάνωση των σπουδών στη Σχολή, αλλά και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν υποβάλει αίτηση άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν Στο πρώτο μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιάστηκαν άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία. Σχολές προέλευσης εισακτέων Νομικών σπουδών Οικονομικών σπουδών Φιλοσοφικών σπουδών Θετικών σπουδών Ανθρωπιστικών σπουδών Ευρωπαϊκών σπουδών Πολιτικών σπουδών Άλλη Σύνολο Ελληνική Προεδρία ΕΕ 2014 Με πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ ανώτερα στελέχη από τη Βουλή της Γερμανίας, την Καγκελαρία της Αυστρίας και από Υπουργεία των χωρών αυτών ενημερώθηκαν για το συνταγματικό, διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Σελ. 6 Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΝΕΠ 782 πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Ιανουαρίου Ιουλίου 2014 του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σελ. 3 Προώθηση πολιτικών ισότητας Τριάντα επιμορφωτικές ημερίδες για την προώθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, διοργανώνει σε όλη την χώρα το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Σελ. 4 Από την έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του ΕΚΔΔΑ ξεπερνούν τα 53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πιστοποιημένες δαπάνες για τις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν έως και το 2013 ξεπερνούν τα 33 εκατομμύρια ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιμορφωθέντων είναι ηλικίας 31 έως 50 ετών, ενώ σχεδόν ένα στα δύο προγράμματα επιμόρφωσης αφορούσαν στη Διοικητική Μεταρρύθμιση, την Αποκέντρωση και τη Διαφάνεια. Σελ. 6 Αξιοποίηση πόρων 1

2 Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Βουλή των Ελλήνων Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής επιμορφωτικής/εκπαιδευτικής παρέμβασης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, μέσα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της, αλλά και των βουλευτών προβλέπει πρωτόκολλο συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, και η αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα του ΕKΔΔΑ, δρ Φανή Κομσέλη. Η επιμορφωτική αυτή συνεργασία, σε αντικείμενα και θέματα, η γνώση των οποίων είναι χρήσιμη για την επίτευξη των στόχων της Βουλής και για τα οποία το ΕΚΔΔΑ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ υποδομή, περιλαμβάνει: ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών για την αναβάθμιση του τρόπου εργασίας στο Κοινοβούλιο, τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών κ.ά., διενέργεια επιμορφωτικών δράσεων από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με τα ευρήματα της ανίχνευσης των αναγκών, αλλά και οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού σκοπού, αλλά και υποχρεωτικών για τους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κανονισμού της Βουλής. Από την έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του ΕΚΔΔΑ ξεπερνούν τα 53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δηλωμένες και πιστοποιημένες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δαπάνες των Πράξεων για τις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν φθάνουν τα 34 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία οι επιμορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ κατανεμήθηκαν σε τρεις κατηγορίες προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν: κεντρικές και οριζόντιες πολιτικές σε χρόνο που είχε άμεση συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σχετικής πολιτικής, βασικές εξατομικευμένες ανάγκες στελεχών του δημοσίου, όπως αυτές ανιχνεύθηκαν κατά κανόνα σε ατομικό επίπεδο, καθώς και εξειδικευμένες ανάγκες δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, οι οποίες αναφέρονται σε σαφώς οριοθετημένη ομάδα υπαλλήλων. Από το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΚΔΔΑ και με σημείο αναφοράς τους τομείς πολιτικής που εξυπηρέτησαν τα επιμορφωτικά προγράμματα και το σύνολο των ανθρωποωρών εκπαίδευσης προκύπτει ότι το: 44,74% αφορούσαν στη Διοικητική Μεταρρύθμιση, την Αποκέντρωση και τη Διαφάνεια, 17,32% στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες, 11,48% στη Βελτίωση της Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, 8,88% στην Οικονομία και τη Δημοσιονομική Πολιτική, 8,72% στην Οικονομία και την Κοινωνική Πολιτική, 4,32% στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 3,85% εντάσσονται στον τομέα πολιτικής του Περιβάλλοντος και 0,69% στον τομέα του Πολιτισμού. Επιπλέον, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προσέφερε τη δυνατότητα προεισαγωγικής εκπαίδευσης στελεχών ταχείας εξέλιξης για τη στελέχωση φορέων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, 286 απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) στελέχωσαν υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν σε όλο το εύρος των τομέων της κυβερνητικής πολιτικής παρέχοντας σε αυτές ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, αλλά και με διοικητική επάρκεια που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος σπουδών της ΕΣΔΔΑ. Αξιολόγηση επιμόρφωσης Ως προς την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που γίνεται ηλεκτρονικά από τους εκπαιδευόμενους, προκύπτει ότι, από την έναρξη του επιχειρησιακού προγράμματος, έχουν υλοποιηθεί και αξιολογηθεί συνολικά 321 Τίτλοι Προγραμμάτων, εκ των οποίων ο γενικός μέσος όρος αξιολόγησης (με άριστα το 10) κυμαίνεται ως ακολούθως: 9 έως 10 το 41,43% (133 τίτλοι), 8 έως 9 το 56,70% (182 τίτλοι), 7 έως 8 το 0,93% (3 τίτλοι) και 5 έως 7 το 0,93% (3 τίτλοι). Ως προς την ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων στα προγράμματα επιμόρφωσης, η συντριπτική πλειονότητα των επιμορφούμενων (72,62%) είναι ηλικίας 31 έως 50 ετών, σε ποσοστό 17,54% είναι άνω των 50 ετών, το 5,50% είναι μεταξύ 20 και 30 ετών, ενώ το 4,35% δεν δήλωσε την ηλικία του. Οι επιμορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκδδα Ιδιοκτησία: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Πειραιώς 211, Ταύρος l Tηλ.: , 401 l l Επιμέλεια: Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων l Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση κειμένων με παράκληση τη μνημόνευση της έκδοσης 2

3 Νέες επιμορφωτικές δράσεις ΙΝΕΠ 782 πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Ιανουαρίου Ιουλίου 2014 του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το σύνολο των επιμορφωτικών δράσεων, το 60,6% πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα, το 24,4% στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 15% σε άλλες πόλεις της περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πρωτίστως στους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εφαρμοσμένων τεχνολογιών, καθώς και σε θέματα οικονομίας και δημοσιονομικής πολιτικής, όπως φαίνεται στον πίνακα, όπου αποτυπώνεται ο αριθμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά κύκλο πολιτικής. Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις υποστηρίζουν τη διοικητική μεταρρύθμιση και τις δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζονται, καθώς και τα μνημόνια συνεργασίας που συνάπτει το ΕΚΔΔΑ με φορείς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και υποβολή σχεδίων εκπαίδευσης, ενώ αξιοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της αποτίμησης των δράσεων από τους συμμετέχοντες δημοσίους υπαλλήλους. Οι στόχοι που έχουν τεθεί με τον προγραμματισμό του ΙΝΕΠ, μεταξύ άλλων, είναι: l η σταδιακή βελτίωση της παρεχόμενης επιμόρφωσης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων, ειδικά σε τομείς όπως η ηγεσία, η διαχείριση πόρων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η αξιολόγηση, l η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων που θα καλύπτουν την κινητικότητα και θα συνδράμουν στην επίλυση επειγουσών αναγκών και θεμάτων που εμφανίζονται σε δημόσιους φορείς, l η παροχή ευέλικτων δράσεων και πρακτικής υποστήριξης που συμβάλλουν στην αλλαγή και στην ανάπτυξη φορέων, κυρίως μέσα από βέλτιστες πρακτικές και παροχή τεχνογνωσίας. Κύκλος Πολιτικής Δράσεις Ποσοστό Οικονομία Δημοσιονομική Πολιτική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Αποτελεσματικότητα Διαφάνεια στη Διοίκηση Διοικητική Μεταρρύθμιση Αποκέντρωση Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοινωνική Πολιτική Υγεία Εισαγωγική Εκπαίδευση Σύνολο ,1 22, ,8 4,9 100 Ημερίδα για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού επί πραγματικών υποθέσεων στον εργασιακό τους χώρο, διαρκής αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου, καθώς και κεντρική διαχείριση στοιχείων και δεδομένων, περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των επιμορφωτικών δράσεων που υλοποίησε το ΕΚΔΔΑ για τη διαμόρφωση μιας νέας ατζέντας στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στην οποία συμμετείχαν 130 ανώτατα και ανώτερα στελέχη προερχόμενα από τις Γενικές Γραμματείες Δημοσίων Εσόδων και Πληροφοριακών Συστημάτων, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, την Οικονομική Αστυνομία, το Γραφείο του Οικονομικού Εισαγγελέα, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδας. Οι 28 συνολικά επιμορφωτικές δράσεις που υλοποίησε το ΕΚΔΔΑ, μετά από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών και με τη συνδρομή της Φορολογικής Αρχής (FIOD) της Ολλανδίας, εντάσσονται στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας από την Ομάδα Δράσης της ΕΕ στην Ελλάδα, κατ εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του μηχανισμού αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά και για την ανίχνευση και την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αναπτύχθηκαν σε τρία επίπεδα και αφορούσαν στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και στην εκπαίδευση στον χώρο εργασίας από ευρωπαίους εμπειρογνώμονες σε θέματα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με σύγχρονες μεθόδους/τεχνικές και εργαλεία οικονομικής ανάλυσης, καθώς και μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων. Στη φωτογραφία διακρίνονται από δεξιά ο Διευθυντής της Φορολογικής Αρχής (FIOD) της Ολλανδίας, κ. Langerak, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, ο Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Ιωάννης Τέντες και η αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ, Δρ, Φανή Κομσέλη. 3

4 Μείωση διοικητικών βαρών - απλούστευση διαδικασιών Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) έχει αναπτύξει συνεργασίες σε διμερές επίπεδο με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε θέματα Καλών Πρακτικών που αφορούν στην ευρύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (PBLQ- ROI) της Ολλανδίας οργάνωσε τον Νοέμβριο του 2013, στη Χάγη, επίσκεψη εργασίας στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε επιλεγμένες υπηρεσίες της ολλανδικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο επιμορφωτικής δράσης με τίτλο «Μείωση των διοικητικών βαρών και απλούστευση διαδικασιών στο επίπεδο της επαφής με τους πολίτες». Τα θεματικά αντικείμενα της επιμορφωτικής δράσης περιελάμβαναν: βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ευελιξία και άρση διοικητικών εμποδίων στην οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, ενίσχυση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των διοικητικών συστημάτων από τους χρήστες. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν, επίσης, για το προδραστικό σύστημα ενημέρωσης των πολιτών που εφαρμόζεται στην Ολλανδία, ενώ επισκέφτηκαν, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους, επιλεγμένες δημόσιες υπηρεσίες και είχαν γόνιμο διάλογο με στελέχη των υπηρεσιών αυτών. Πρώτος σταθμός ήταν η κεντρική φορολογική υπηρεσία της Χάγης, όπου το 95% των υποθέσεων των πολιτών διεκπεραιώνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ η φυσική παρουσία των πολιτών απαιτείται μόνο για το υπόλοιπο 5% των υποθέσεων κατόπιν ραντεβού. Επόμενος σταθμός η επίσκεψη στο Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων - Γραφείο του Πρωθυπουργού που συντονίζει το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Κατά την επίσκεψη αυτή τα στελέχη είχαν Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης επισκέφτηκαν και την ελληνική Πρεσβεία στη Χάγη όπου έγιναν δεκτά από την Πρέσβη, κα Θηρεσία Αγγελάτου. την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τη Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου της Ολλανδίας, η οποία και παρουσίασε το σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου και μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης μέσα από μία συλλογική προσπάθεια διαβούλευσης με τα Υπουργεία, τους εποπτευόμενους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους για μία πιο επιτελική οργάνωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Τρίτος και τελευταίος σταθμός της επίσκεψης το Δημαρχείο της Χάγης όπου, μεταξύ των άλλων, υπήρξε ενημέρωση για το σύστημα έγκρισης και επίδοσης αδειών λειτουργίας σε καταστήματα. Τα 15 συνολικά στελέχη που συμμετείχαν, είχαν ορισθεί από τις υπηρεσίες τους και προέρχονταν από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, καθώς και από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το ΕΚΔΔΑ. Η επίσκεψη στη Χάγη αποτέλεσε τη συνέχεια επιμορφωτικής δράσης που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2013 στην Αθήνα με τους ίδιους επιμορφωνόμενους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη θεωρητική τους κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή και την επιτόπια επίσκεψη σε υπηρεσίες. Η συνεργασία με το ολλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης θα συνεχιστεί και κατά το έτος 2014, οπότε και θα διοργανωθούν νέα επιμορφωτικά προγράμματα στον τομέα του δημοσίου μάνατζμεντ. Προώθηση πολιτικών ισότητας των φύλων Τριάντα επιμορφωτικές ημερίδες ευαισθητοποίησης των στελεχών της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη και προώθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων, διοργανώνει το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ. Η επιμορφωτική δράση υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν ημερίδες στις περιφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Η επιμορφωτική δράση αποσκοπεί στην ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και ένταξης της αρχής ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, το ΙΝΕΠ πρόκειται να υλοποιήσει εντός του α εξαμήνου του 2014 μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την εφαρμογή μέτρων υπέρ των γυναικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε: l Επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων, υπαλλήλων ΣΕΠΕ l Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης l Σωφρονιστικούς υπαλλήλους γυναικείων φυλακών l Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό γυναικείων φυλακών l Στελέχη της διοίκησης που θα οριστούν ως gender experts l Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας l Νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό 4

5 Συντονισμός κυβερνητικού έργου Τριάντα δύο στελέχη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού (ΓΓΣ) της Κυβέρνησης συμμετείχαν σε δύο εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποίησε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας και της Ομάδας Δράσης της ΕΕ στην Ελλάδα (TFGR). Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην επιμόρφωση των στελεχών της ΓΓΣ σε ένα πλέγμα θεμάτων όπως η σύνταξη ετήσιου σχεδίου κυβερνητικού έργου, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της συνεργασίας και συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ Υπουργείων και δημοσίων πολιτικών. Αποσκοπούσε, επίσης, στην ανταλλαγή εμπειριών Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο Διευθυντής της TFGR, κ. Alain Scriban, ο επικεφαλής της Γαλλικής ομάδας υποστήριξης της διοικητικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας, κ. Pierre Lepetit, η αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ, Δρ. Φανή Κομσέλη, και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΣ, κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος. σε θέματα διαδικασιών εφαρμογής πρωτοκόλλων για τη διευκόλυνση της διυπουργικής συνεργασίας, την υιοθέτηση δεικτών απόδοσης σε όλα τα κλιμάκια της κυβέρνησης, καθώς και την επίλυση διαφορών με την οργάνωση διυπουργικών συσκέψεων και με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της θεσμικής θωράκισης των αποφάσεων και της υποχρεωτικής εφαρμογής τους από τη δημόσια διοίκηση. Σε πρώτη φάση, παρουσιάστηκαν από εμπειρογνώμονες καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται στη Γαλλία και τη Νορβηγία, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος. Σε δεύτερη φάση, στελέχη της ΓΓΣ ανέπτυξαν ειδικά ζητήματα σε θεματικά αντικείμενα όπως εξωτερικές υποθέσεις, περιβάλλον, εκπαίδευση, κ.λπ. Υποστήριξη διοικητικής μεταρρύθμισης Η εφαρμογή του θεσμού της κινητικότητας στο δημόσιο, η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες και Δήμους, ο διϋπουργικός συντονισμός των εθνικών πολιτικών και η συμβολή των Περιφερειών της χώρας στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σειράς επιμορφωτικών δράσεων που υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ΕΝΑ) της Γαλλίας, στο πλαίσιο της υποστήριξης των προτεραιοτήτων της διοικητικής μεταρρύθμισης.η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 με το επίκαιρο ζήτημα της κινητικότητας στο δημόσιο και με τη συμμετοχή στελεχών που ασχολούνται με την υποβολή προτάσεων στον τομέα της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της πολιτικής της κινητικότητας. Ειδικότερα, συμμετείχαν στελέχη από τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά για το μοντέλο που εφαρμόζεται στη γαλλική δημόσια διοίκηση ως μέσο εξορθολογισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της διοίκησης, καθώς και ως εργαλείο αξιοποίησης των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και ευθύνης όπου συνδυάζονται η εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών με τις προσωπικές ικανότητες και προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού. Το μοντέλο συνοδεύεται από μία σειρά παραμέτρων που σχετίζονται με την: ιεράρχηση των υπηρεσιακών μονάδων με βάση τις εκάστοτε δημόσιες πολιτικές, τεκμηρίωση των θέσεων εργασίας (αριθμητικά, ιεραρχικά, αλλά και σε επίπεδο εξειδίκευσης), εξέλιξη της σταδιοδρομίας του στελεχικού δυναμικού σε συνδυασμό με την εκπαίδευσή του. Εντός του πρώτου εξαμήνου θα ακολουθήσουν άλλες τρεις επιμορφωτικές δράσεις, ως ακολούθως: Αποκέντρωση Αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (26 28/02/2014) Διϋπουργικός Συντονισμός των εθνικών πολιτικών (07 10/4/2014) Επενδύοντας στις Περιφέρειες : ο ρόλος των πόλων ανταγωνιστικότητας (12 13/6/2014) 5

6 Ελληνική Προεδρία ΕΕ 2014 Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Ελλάδα και η επερχόμενη ελληνική Προεδρία» (Δεκέμβριος 2013), οργανώθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας με πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο του άτυπου θεσμού European Reciprocal Training (ERT) και με σκοπό τη γνωριμία υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων από διάφορες χώρες της ΕΕ με την ελληνική δημόσια διοίκηση και είθισται να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από τις περισσότερες χώρες - μέλη. Κατά τη διάρκεια της δράσης, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 14 ανώτερα στελέχη προερχόμενα από τη Βουλή της Γερμανίας, την Καγκελαρία της Αυστρίας και από τα περισσότερα Υπουργεία των χωρών αυτών, ενημερώθηκαν διεξοδικά για το συνταγματικό, διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας, από πανεπιστημιακούς, εμπειρογνώμονες και ανώτατα στελέχη Υπουργείων. Τα υψηλόβαθμα στελέχη των δύο χωρών υποδέχτηκαν η αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα, Δρ Φανή Κομσέλη και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, κ. Παύλος Δ. Πέζαρος. Επιπλέον, επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο, όπου τους υποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, καθώς και τα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Τα στελέχη αυτά πρόκειται να επανέλθουν στη χώρα μας για να πάρουν μέρος σε Ομάδες Εργασίας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Ας σημειωθεί ότι το ΕΚΔΔΑ αντεπεξήλθε με επιτυχία στην προετοιμασία και επιμόρφωση 501 κρατικών λειτουργών που εμπλέκονται στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας. Τα εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώθηκαν απευθύνονταν στους Προέδρους των ομάδων του Συμβουλίου και τους Εθνικούς Εκπροσώπους, καθώς και στις ομάδες στήριξης της Προεδρίας. Αξιοποιήθηκαν μέθοδοι εκπαίδευσης όπως: διαδραστική επικοινωνία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, καθώς και ανάλυση σχέσεων μεταξύ Προεδρίας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εκπαιδευτές/τριες που ενεπλάκησαν ήταν Έλληνες εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, μέλη του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, καθώς και ανώτερα στελέχη από τη Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ και την Εθνική Σχολή Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ). Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Μπαγκλαντές Αντιπροσωπεία του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης του Μπαγκλαντές, επισκέφθηκε τον περασμένο Οκτώβριο το ΕΚΔΔΑ, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας. Η ξένη αποστολή ενημερώθηκε γύρω από τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το ΕΚΔΔΑ για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς για τις συμφωνίες συνεργασίας που έχει συνάψει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, κ. Abdus Sikder, έγινε δεκτή από την Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα, δρα Φανή Κομσέλη, και τον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Παύλο Δ. Πέζαρο. Ανάλογη επίσκεψη στο ΕΚΔΔΑ είχε πραγματοποιήσει στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ενδεκαμελής αντιπροσωπεία της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης του Μπαγκλαντές, με επικεφαλής τον Πρύτανη της Ακαδημίας και Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, κ. Shafique Alam Mehdi. 6

Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ

Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ ενημ ρωση ΤΕΥΧΟΣ 26 l ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ε ΚΔΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ l ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 l 177 78 ΤΑΥΡΟΣ l www.ekdd.gr Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ Το ΕΚΔΔΑ αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 28/7/2014 Αρ.πρωτ. 7190 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα :

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : Μελέτη περίπτωσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η διοικητική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 10 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου 11 2. Νόμος για την αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα