Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Εκτίμηση των αναπτυξιακών του επιδράσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σύνδεσής του με το Βόλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Εκτίμηση των αναπτυξιακών του επιδράσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σύνδεσής του με το Βόλο"

Transcript

1 Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(6): Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Εκτίμηση των αναπτυξιακών του επιδράσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σύνδεσής του με το Βόλο Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευθύμιος Νάκας Πολιτικός Μηχανικός, MSc Περίληψη Στην Ελλάδα, την τελευταία 15-ετία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κατασκευής δικτύου αυτοκινητόδρομων, οι οποίοι εντάχθηκαν στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο οποίος διέρχεται από τη Δ. Θεσσαλία και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της περιοχής. Οι μεταβολές με οικονομικό χαρακτήρα οι οποίες αναμένεται να προκληθούν στους νομούς της χώρας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία από την κατασκευή του Ε65 μελετώνται στο άρθρο αυτό. Επίσης, διατυπώνεται πρόταση για τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να κατασκευασθούν για τη σύνδεση του Ε65 με το Βόλο, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η ολοκλήρωση του άξονα Ηγουμενίτσα Βόλος. Τέλος, γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων με κριτήριο τις αναπτυξιακές και χωρικές επιπτώσεις οι οποίες θα προκληθούν στην περιοχή διέλευσής του ύστερα από την κατασκευή τους και διατυπώνονται συμπερασματικές προτάσεις. Λέξεις κλειδιά: Αυτοκινητόδρομος Ε65, περιφερειακή ανάπτυξη, χωρικές μεταβολές Θεσσαλία Μάρτιος 2010 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον Άρεως, Βόλος, Τηλ: , Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

2

3 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις Εισαγωγή Οι μεταφορικές υποδομές εν γένει και ειδικότερα οι αυτοκινητόδρομοι στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό των δημόσιων δαπανών που διατίθενται για δημόσια έργα και κατά συνέπεια, οι προσδοκίες που δημιουργούνται για ανάπτυξη στις περιοχές, όπου αυτές υλοποιούνται, είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις άλλες υποδομές. Οι αυτοκινητόδρομοι μειώνουν τις γεωγραφικές αποστάσεις, επηρεάζουν την ένταση της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των οικονομικών δραστηριοτήτων των διαφόρων περιοχών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην αστική, περιφερειακή και εθνική οικονομική ανάπτυξη (Polyzos 2009). Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει κατά τη μελέτη των επιπτώσεων που προκαλούν οι διαπεριφερειακοί αυτοκινητόδρομοι στην ανάπτυξη των περιφερειών, αφορά την «κατεύθυνση» προς την οποία θα «κινηθούν» οι οικονομικές μεταβολές που θα εμφανισθούν, ποιες δηλαδή περιοχές θα ευνοηθούν και ποιες όχι. Γενικότερα, υπάρχει μια δυσκολία για τον ex ante προσδιορισμό των οικονομικών μεταβολών, αλλά κυρίως της κατεύθυνσης τους και της συμβολής τους σε μια πολωτική ή αποκεντρωτική διαδικασία ανάπτυξης (Fayman et al 1995, Vickerman et al 1999, Tsekeris 2009). Οι μεταβολές που προκαλούν οι διαπεριφερειακοί αυτοκινητόδρομοι, σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μείωση των διαπεριφερειακών αποστάσεων ή του μεταφορικού κόστους και τη μεταβολή της συνολικής προσιτότητας (accessibility) των περιφερειών. Κάθε μεταβολή των διαπεριφερειακών αποστάσεων μεταβάλει την υφιστάμενη οικονομική συνεργασία, αυξάνει το χωρικό ανταγωνισμό και την εμβέλεια των επιχειρήσεων στη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, περιορίζει τα μονοπωλιακά πλεονεκτήματα κάποιων επιχειρήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί την εμφάνιση φαινόμενων οικονομικής αποδυνάμωσης ή ενδυνάμωσης κάποιων περιφερειών (Πολύζος 2001, Πολύζος 2003). Ο υπολογισμός των αναμενόμενων μεταβολών εμφανίζει κάποια πολυπλοκότητα, ένα θέμα που έχει γίνει αντικείμενο έρευνας πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ η πολυπλοκότητα οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεταφορικές υποδομές έχουν συγχρόνως οικονομικές και χωρικές ιδιότητες Οι απόψεις των ερευνητών για το είδος της επίδρασης των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη, το μέγεθος και την κατεύθυνση των μεταβολών σε πολλές περιπτώσεις είναι αντίθετες. Η ταξινόμηση των προσεγγίσεων αυτών σε κατηγορίες δεν είναι εύκολη, αφού η μεταξύ τους διάκριση δεν είναι σαφής. Γενικότερα, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι περισσότερες έρευνες είναι ότι «...οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν το δυναμικό καταλύτη για την οικονομική ανάπτυξη,..», είτε ότι, «..οι αυτοκινητόδρομοι είναι αναγκαίοι αλλά όχι επαρκείς προκειμένου μια περιφέρεια να αναπτυχθεί οικονομικά» (Rephann 1993). Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

4 136 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας Ευνόητο είναι ότι, το πρόγραμμα κατασκευής ενός ευρέως δικτύου αυτοκινητόδρομων που ξεκίνησε τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, δημιουργεί προσδοκίες για οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και μείωση της υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνεται ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο οποίος διέρχεται από τη Δ. Θεσσαλία, θα βοηθήσει σημαντικά την περιοχή στη βελτίωση της προσιτότητάς της και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της. 2. Διαπεριφερειακά οδικά έργα και χωρικές οικονομικές μεταβολές Θα γίνει στη συνέχεια συνοπτική αναφορά στις επιπτώσεις ή μεταβολές που προκαλούν τα διαπεριφερειακά συγκοινωνιακά έργα στη χωρική οικονομία (Πολύζος 2003). Κάνουμε αρχικά τη βασική διάκριση αυτών με κριτήριο την αμεσότητα τους σε: (α) Άμεσες (direct), οι οποίες προκύπτουν ή απορρέουν κατευθείαν από τη χρήση των μεταφορικών υποδομών και αφορούν κυρίως τα ονομαζόμενα «οφέλη χρηστών». (β) Έμμεσες (indirect), που προκαλούνται από δραστηριότητες, οι οποίες είναι εξαρτημένες από την κύρια μεταβολή, τη μείωση δηλαδή της διαπεριφερειακής απόστασης και του γενικευμένου μεταφορικού κόστους. (γ) Παρακινούμενες (induced), οι οποίες δεν θα αναπτύσσονταν υπό «κανονικές συνθήκες», αλλά η εμφάνισή τους οφείλεται στην κύρια μεταβολή. Ανάλογα με το χαρακτήρα τους, οι μεταβολές μπορούν να διακριθούν σε (α) γενικευμένες ή παράγωγες (generative effects) και (β) αναδιανεμητικές (distributive effects) (Πολύζος 2001, Πολύζος 2008). Η πρώτη κατηγορία «παράγει ανάπτυξη» και έχει σχέση αποκλειστικά με τις περιφέρειες οι οποίες εξυπηρετούνται ή συνδέονται άμεσα με τις κατασκευαζόμενες υποδομές. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγουμε: (α) Την εξοικονόμηση του μεταφορικού κόστους, το οποίο περιλαμβάνει κόστος καυσίμων, κόστος ελαστικών, κόστος κεφαλαίου, κόστος χρόνου, κ.λπ., ή ακόμη κόστος ατυχημάτων, ρύπανση, κόπωση, άγχος, κ.λπ.. (β) Την αύξηση της παραγωγικότητας των περιφερειών λόγω καλύτερης διάχυσης της τεχνολογίας από τα κέντρα προς τις περιφέρειες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

5 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 137 Σχήμα 1: Ταξινόμηση και αλληλεξάρτηση οικονομικών μεταβολών Αναδιανεμητικές μεταβολές Παρακινούμενες μεταβολές Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων περιφερειών Μεταφορά παραγωγικών συντελεστών Μεταβολή εμπορίου Κατασκευή διαπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών Συνολικές οικονομικές μεταβολές Άμεσες μεταβολές Έμμεσες μεταβολές Μείωση γενικευμένου μεταφορικού κόστους Αύξηση παραγωγικότητας επιχειρήσεων Παράγωγες μεταβολές Οι αναδιανεμητικές μεταβολές, δεν «παράγουν» αλλά «αναδιανέμουν» την ανάπτυξη χωρικά και το άθροισμά τους για όλες τις περιφέρειες θα είναι μηδενικό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν (α) Η αξιοποίηση ενδογενών πλεονεκτημάτων (φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών). (β) Η μεταφορά από άλλες περιφέρειες παραγωγικών συντελεστών (κεφαλαίου, εργασίας, τεχνολογίας) ή τουριστικών ροών. (γ) Το εμπόριο υλικών ή άυλων αγαθών (δηλαδή υπηρεσιών). Η συνολική μεταβολή στην ανάπτυξη κάθε περιφέρειας θα είναι το άθροισμα των επί μέρους επιπτώσεων, θετικών ή αρνητικών, παράγωγων και αναδιανεμητικών, οι οποίες θα εμφανισθούν από την κατασκευή των μεταφορικών υποδομών. Στο σχήμα 1 εμφανίζονται οι οικονομικές μεταβολές που προαναφέρθηκαν και οι μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. Οι αυτοκινητόδρομοι, εκτός των παραπάνω, μπορούν: (α) Να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων της περιφέρειας, λόγω μεγαλύτερης κινητικότητας, της καλύτερης πρόσβασης στις αγορές, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, ψυχαγωγίας, και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. (β) Να αυξήσουν την απασχόληση, το επίπεδο μισθών και την κατανάλωση. (γ) Να βελτιώσουν το περιβάλλον. Ο κυριότερος παράγων που επηρεάζει και διαμορφώνει το είδος και το μέγεθος των οικονομικών αποτελεσμάτων σε κάθε περιφέρεια, είναι η συνολική βελτίωση της χρονοαπόστασης και του μεταφορικού Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

6 138 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας κόστους. Πέραν τούτου όμως, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, η επιρροή των οποίων άμεσα ή έμμεσα διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, αφού ευνοούν την αναδιοργάνωση της οικονομίας και την εμφάνιση οικονομικών μεταβολών (Πολύζος 2001, Πολύζος 2003, Polyzos et al 2008). Οι κυριότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι. (α) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής. (β) Τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής εκ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι οι τουριστικοί πόροι, οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι, (ορυκτοί πόροι, γεωργικοί και δασικοί πόροι, κ.λ.π.), τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, (μορφολογία εδάφους, κλιματολογικές συνθήκες, ύπαρξη θάλασσας και λιμένα, κ.λ.π.) και η γεωγραφική θέση της περιφέρειας, που ευνοεί την ανάπτυξη στις νέες χωρικές συνθήκες και τον οικονομικό ανταγωνισμό, που δημιουργείται από το μεταφορικό άξονα. (γ) Η κρατική πολιτική και παρέμβαση αφού μπορεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της περιφέρειας και να ενισχύσουν περαιτέρω εκείνα που μπορούν να εκμεταλλευθούν τη λειτουργία των μεταφορικών υποδομών. (δ) Τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των περιφερειών, όπως η παραγωγικότητα της περιφερειακής οικονομίας, η εξειδίκευση της περιφερειακής παραγωγής, η συμπληρωματικότητα ή η ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών οικονομιών, οι οικονομίες συγκέντρωσης, η ελαστικότητα των παραγόντων προσφοράς και ο βαθμός υποκατάστασης εισροών, η κινητικότητα συντελεστών παραγωγής, η διάθεση τοπικών επιχειρήσεων για παραγωγική επέκταση και η επιχειρηματική παράδοση της περιφέρειας, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας, δηλαδή το ανθρωπογενές και κοινωνικό περιβάλλον και η ευαισθησία του συνολικού κόστους παραγωγής στη μεταβολή του μεταφορικού κόστους. Ο βαθμός και η ένταση της επίδρασης κάθε παράγοντα στην εμφάνιση των οικονομικών μεταβολών δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί ex ante. Οι χωρικές σχέσεις και η οικονομική αλληλεξάρτηση των περιφερειών συνεχώς αλλάζουν και η ποσοστιαία συμβολή του μεταφορικού κόστους στη διαμόρφωση του τελικού κόστους παραγωγής μεταβάλλεται. Επί πλέον, η βελτίωση της τεχνολογίας στις τηλεπικοινωνίες βοηθά στον περιορισμό της μετακίνησης προσώπων και αγαθών, η αύξηση του διεθνούς εμπορίου οδηγεί σε αύξηση των μεταφερόμενων αγαθών, ενώ οι δομικές αλλαγές στη βιομηχανία περιορίζουν την επιρροή του παράγοντα «μεταφορικό κόστος» στη διαδικασία χωροθέτησης και αναδεικνύουν άλλους σημαντικότερους παράγοντες, όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες και τεχνολογία υψηλού επιπέδου, το πολιτικό περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, κ.λ.π. (Fayman et al 1995, Vickerman 1989, Vickerman et al 1999). Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των μετακινούμενων προσώπων λόγω βελτίωσης του μέσου επιπέδου ευημερίας και του χρόνου αναψυχής. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις Ο Ε65 και οι χωρικές οικονομικές μεταβολές Θα υπολογισθούν στη συνέχεια, σε ένα γενικό πλαίσιο, οι παράγωγες και αναδιανεμητικές μεταβολές οι οποίες θα επέλθουν στους νομούς της χώρας μετά την κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65. Αρχικά, θα υπολογισθούν οι μεταβολές του «πληθυσμιακού δυναμικού» (population potential) των νομών που θα προκύψουν από τη μείωση των χρονοαποστάσεων ύστερα από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Το πληθυσμιακό δυναμικό μιας περιφέρειας, το οποίο αποτελεί μια εναλλακτική έκφραση της προσιτότητας, μπορεί να εκφρασθεί ως μια συνάρτηση του πληθυσμού των περιφερειών και των γεωγραφικών αποστάσεων της υπό μελέτη περιφέρειας με τις υπόλοιπες περιφέρειες και υπολογίζεται από τη σχέση (1) (Πολύζος 2001). n s=1 M s a + drs P r = [ ( )] M d r b rr (1) όπου: P r το συνολικό πληθυσμιακό δυναμικό μιας περιφέρειας ή ενός νομού r ως προς s=1 n άλλες περιφέρειες ή νομούς, d rs οι αποστάσεις μεταξύ r καιs, d rr οι ενδοπεριφερειακές αποστάσεις και α, b παράμετροι. Στην σχέση (1) ο πρώτος όρος του δεξιού μέλους αποτελεί το «έμμεσο» δυναμικό, το οποίο δείχνει τον πληθυσμό των άλλων περιφερειών προς τον οποίο η r έχει ικανότητα προσέγγισης και ο δεύτερος όρος το «άμεσο» δυναμικό της r, που αποτελεί μια διαφορετική έκφραση του πληθυσμού της. Οι περιφέρειες με υψηλές τιμές έμμεσου ή συνολικού δυναμικού μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα σε μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις ή διαφορετικά μπορούν να διαθέσουν το παραγόμενο προϊόν τους εύκολα σε μεγάλες αγορές και το αντίθετο. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 θα επηρεάσει την προσιτότητα όσων νομών μειώνουν τις μεταξύ τους αποστάσεις. Θα υπολογισθεί στη συνέχεια με χρήση της σχέσης (1) η αύξηση του συνολικού πληθυσμιακού δυναμικού όσων νομών θα επηρεασθούν από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Στους επόμενους υπολογισμούς θα αγνοηθούν οι νησιωτικοί νομοί, δεδομένου ότι η μείωση των αποστάσεων δεν θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στους νησιωτικούς νομούς, αφού για τη σύνδεσή τους με τους άλλους νομούς της χώρας καθοριστικό ρόλο παίζει η θαλάσσια διαδρομή, η οποία δεν είναι πάντοτε εξασφαλισμένη, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, ενώ εκτελείται με δημόσια μέσα μεταφοράς με όχι ιδιαίτερα πυκνά δρομολόγια. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

8 140 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας Χάρτης 1: Μεταβολές του συνολικού πληθυσμιακού δυναμικού των νομών της χώρας ΥΠΟΜΝΗΜΑ 0, , , , , , , , , , Η μεταβολή του συνολικού πληθυσμιακού δυναμικού των ηπειρωτικών νομών, ύστερα από τη μείωση των μεταξύ τους χρονο-αποστάσεων λόγω κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε65 εμφανίζεται στο χάρτη 1. Από το χάρτη παρατηρούμε ότι οι νομοί που κυρίως επηρεάζονται από την κατασκευή της Ε65 είναι: (α) σε υψηλό βαθμό οι νομοί της Φθιώτιδας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Καστοριάς και Γρεβενών. (β) Σε μεσαίο βαθμό οι νομοί Εύβοιας, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας και Βοιωτίας. (γ) Οι νομοί της Ανατολ. Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης παραμένουν ανεπηρέαστοι. (δ) Οι υπόλοιποι νομοί επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

9 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 141 Χάρτης 2: Ωφέλειες που θα προκύψουν στους νομούς λόγω μείωσης του μεταφορικού κόστους Θα υπολογισθεί στη συνέχεια η εξοικονόμηση του μεταφορικού κόστους στους νομούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα τον χρησιμοποιούν στις μεταφορές τους. Για τον υπολογισμό της μείωσης του μεταφορικού κόστους θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία της μελέτης «προέλευσης προορισμού» του ΥΠΕΧΩΔΕ (1997) και θα χρησιμοποιηθούν 3 κατηγορίες οχημάτων σύμφωνα με τη διάκριση που γίνεται στη μελέτη: (α) τα φορτηγά αυτοκίνητα, (β) τα λεωφορεία και (γ) τα επιβατικά αυτοκίνητα. Για τον υπολογισμό του οφέλους σε κάθε νομό θα γίνουν οι εξής υποθέσεις: Το μέσο κόστος καυσίμων κίνησης των φορτηγών και λεωφορείων είναι 0.15 /χιλιόμετρο. Το μέσο κόστος καυσίμων κίνησης των επιβατικών αυτοκινήτων είναι 0.08 /χιλιόμετρο. Το ωφέλιμο φορτίο των φορτηγών κατά μέσο όρο είναι 15 τόνοι. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

10 142 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας Η δαπάνη των καυσίμων αποτελεί το 30-35% των συνολικών δαπανών κίνησης των οχημάτων. Το όφελος που προκύπτει από τις μεταφορικές «ροές» των φορτηγών μεταφέρεται στους νομούς «προορισμού», ενώ για τα λεωφορεία και τα επιβατικά αυτοκίνητα στους νομούς «προέλευσης» των ροών. Στο χάρτη 2 εμφανίζονται οι ωφέλειες που θα προκύψουν στους ηπειρωτικούς νομούς λόγω της εξοικονόμησης μεταφορικού κόστους. Οι νομοί που θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος από τη λειτουργία του έργου είναι οι νομοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και οι θεσσαλικοί νομοί, προφανώς λόγω του όγκου των μεταφορών που δέχονται από τους υπόλοιπους νομούς της χώρας οι οποίοι θα αξιοποιήσουν την μελετώμενη οδική σύνδεση. Οι νομοί της Μακεδονίας και της Θράκης δεν επηρεάζονται στις μεταφορές τους, ενώ οι υπόλοιποι ηπειρωτικοί νομοί ωφελούνται λιγότερο από το έργο στις μεταφορές τους. Όπως προαναφέρθηκε, πέραν των παράγωγων μεταβολών, το έργο θα προκαλέσει αναδιανεμητικές μεταβολές, οι οποίες δεν «παράγουν» αλλά «αναδιανέμουν» την ανάπτυξη μεταξύ των νομών, μεταβάλλοντας την υφιστάμενη χωρική οικονομική ισορροπία και την αλληλεξάρτησή τους. Δεν θα προχωρήσουμε στην ακριβή υπολογισμό των αναδιανεμητικών μεταβολών στους ηπειρωτικούς νομούς της χώρας, οι οποίες θα προκύψουν από την κατασκευή του μελετώμενου έργου, απλά θα εμφανισθεί η σχετική μεταβολή του πληθυσμιακού δυναμικού του συνόλου των νομών. Η εν λόγω μεταβολή υποθέτουμε ότι συνδέεται ανάλογα με τις αναδιανεμητικές μεταβολές και κατά συνέπεια το πρόσημο και το μέγεθός της δείχνουν το μέγεθος των αναδιανεμητικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν στους νομούς. Στο χάρτη 3 εμφανίζονται οι θετικές και αρνητικές μεταβολές που αναμένονται στους νομούς της χώρας και η κατάταξή τους σε διαφορετικά μεγέθη. Παρατηρούμε ότι οι νομοί που θα ευνοηθούν από το έργο είναι οι νομοί της δυτικής Θεσσαλίας, των Ιωαννίνων της Θεσπρωτίας και της Καστοριάς. Οι νομοί της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα δεχθούν αρνητική επιρροή, ενώ οι άλλοι θεσσαλικοί νομοί, οι νομοί της Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας, η Αττική η Αιτωλοακαρνανία και η Άρτα θα δεχθούν μεγαλύτερη αρνητική επιρροή. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

11 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 143 Χάρτης 3: Αναδιανεμητικές μεταβολές που θα προκύψουν στους νομούς ΥΠΟΜΝΗΜΑ -0, , , , , , , , , Αναφορικά με τις αρνητικές αναδιανεμητικές μεταβολές και την τυχόν επιχειρηματολογία που πιθανόν μπορεί να διατυπωθεί για «αρνητική» επίδραση του έργου στην ανάπτυξη κάποιων περιοχών, αναφέρουμε ότι το αρνητικό αποτέλεσμα αίρεται με την κατασκευή άλλων ανταγωνιστικών υποδομών. Οι ανταγωνιστικές του αυτοκινητόδρομου Ε65 διαπεριφερειακές οδικές υποδομές είναι ο ΠΑΘΕ και η Ιόνια οδός. Αποτελούν «παράλληλους» προς τον Ε65 οδικούς άξονες, που βελτιώνουν την προσιτότητα άλλων νομών και βοηθούν στην εμφάνιση αναδιανεμητικών μεταβολών στην οικονομία των νομών αντίθετων με εκείνων του υπό μελέτη έργου. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

12 144 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας 4. Η σύνδεση του Ν. Μαγνησίας με τον Ε65 Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναδεικνύει την ανάγκη, αλλά παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις οδικής σύνδεσης του Βόλου με την Ηγουμενίτσα και τη λειτουργική συνεργασία των δυο βασικών λιμανιών της χώρας. Με τη σύνδεση αυτή, υλοποιείται ο προ 30-ετίας τεθείς στόχος για κατασκευή της σύνδεσης «Ηγουμενίτσα Βόλος» και την υλοποίηση ενός οριζόντιου οδικού άξονα που θα συνδέει τη δυτική «πύλη» της χώρας με την «ανατολική» έξοδο προς τις μεσογειακές και αραβικές χώρες. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η οδική σύνδεση της ανατολικής με τη δυτική Θεσσαλία και η αύξηση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας και της χωρικής συνοχής. Στο χάρτη 4 εμφανίζεται η σημερινή κατάσταση του κύριου οδικού δικτύου της Θεσσαλίας. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν σε ένα γενικό πλαίσιο οι δυο βασικές εναλλακτικές λύσεις, με τις οποίες είναι δυνατή η οδική σύνδεση του Βόλου και του Ν. Μαγνησίας με τον αυτοκινητόδρομο Ε65. Χάρτης 4: Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

13 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 145 Η 1 η λύση περιλαμβάνει οδικό άξονα ο οποίος αξιοποιεί ένα τμήμα του ΠΑΘΕ και της υφιστάμενης εθνικής οδού Λάρισας Τρικάλων, ενώ διέρχεται με την κατασκευή ενός νέου τμήματος νότια της πόλης της Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή κόμβου σύνδεσης του ΠΑΘΕ στην περιοχή μεταξύ Νέου Περιβολίου και Μοσχοχωρίου, κατασκευή μιας νέας οδικής σύνδεσης που θα διέρχεται νότια της Λάρισας, πλησίον των οικισμών Ζαππείου και Κοιλάδας, δηλαδή μια ευρεία παράκαμψη της πόλης της Λάρισας, και θα καταλήγει στην οδό Λαρίσης Τρικάλων, μεταξύ των οικισμών της Πηνειάδας και της Φαρκαδώνας (βλ. χάρτη 5). Η 2 η λύση περιλαμβάνει την κατασκευή οδικού άξονα, ο οποίος θα συνδέει την οδό Βόλου Λάρισας στην περιοχή Βελεστίνου και θα καταλήγει στον Ε65 στην περιοχή Σοφάδων Καρδίτσας, ενώ θα διέρχεται από το νότιο τμήμα του Νομού Λάρισας και συγκεκριμένα από την περιοχή Φαρσάλων. Η λύση αυτή, η οποία απαιτεί την κατασκευή κόμβων στις περιοχές Βελεστίνου και Σοφάδων, θα διέρχεται από τις περιοχές Πολυδάμαντα και Φαρσάλων και θα ακολουθεί χάραξη παράλληλη με τη σιδηροδρομική γραμμή Βόλου Καλαμπάκας (βλ. χάρτη 5). Θα δοθούν στη συνέχεια ορισμένα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των δυο προτεινόμενων λύσεων. Το μήκος του οδικού άξονα της 1 ης λύσης (κόμβος Νέου Περιβολίου, Κοιλάδα, κόμβος Πηνειάδας - Φαρκαδώνας) ανέρχεται περίπου σε 69 km, ενώ το μήκος του οδικού άξονα της 2 ης λύσης (κόμβος Βελεστίνου, Πολυδάμαντας, Φάρσαλα, κόμβος Σοφάδων) ανέρχεται σε 66 km. Δηλαδή, οι δυο προτεινόμενες λύσεις έχουν περίπου το ίδιο μήκος. Χάρτης 5: Οι δυο προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις σύνδεσης του Βόλου με τον Ε65 Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

14 146 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας Για τον προσεγγιστικό υπολογισμό του συνολικού κόστους κατασκευής των δυο λύσεων, θα χρησιμοποιηθούν ορισμένα στοιχεία κόστους που προέκυψαν από την κατασκευή της Εγνατίας οδού. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει την κατασκευή οδικού άξονα τύπου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, με ανάλογα χαρακτηριστικά της Εγνατίας οδού ή του Ε65. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους της Εγνατίας οδού, το μέσο κόστος ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου για τις διάφορες κατηγορίες θα είναι κατά προσέγγιση: Κόστος σήραγγας 27 εκατομμύρια ανά km. Κόστος γέφυρας 16 εκατομμύρια ανά km. Κόστος οδού σε πεδινό τμήμα, περίπου 4 εκατομμύρια ανά km. Κόστος οδού σε ημιορεινό τμήμα, περίπου 5 εκατομμύρια ανά km. Κόστος οδού σε ορεινό τμήμα, περίπου 6 εκατομμύρια ανά km. Κόστος αναβάθμισης υφιστάμενης οδού 2 εκατομμύρια ανά km. Εκτιμώντας τα στοιχεία των δυο λύσεων με βάση τις οριζοντιογραφίες που εμφανίζονται στο χάρτη 5, υπολογίζουμε το συνολικό κόστος των δυο λύσεων που εμφανίζεται στους πίνακες 1 και 2. Πίνακας 1: Υπολογισμός κόστους 1 ης λύσης Είδος έργου Μήκος (km) Κόστος ( /km) Κόστος ( ) ΝΕΑ ΟΔΟΣ (ΠΕΔΙΝΗ) 25, ΝΕΑ ΟΔΟΣ (ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ) 13, ΝΕΑ ΟΔΟΣ (ΟΡΕΙΝΗ) 8, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ 22, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 1, ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 2: Υπολογισμός κόστους 2 ης λύσης Είδος έργου Μήκος (km) Κόστος ( /km) Κόστος ( ) ΝΕΑ ΟΔΟΣ (ΠΕΔΙΝΗ) 35, ΝΕΑ ΟΔΟΣ (ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ) 24, ΝΕΑ ΟΔΟΣ (ΟΡΕΙΝΗ) 6, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 1, ΣΥΝΟΛΟ Από τον υπολογισμό του κόστους των δυο λύσεων παρατηρούμε ότι η 1 η λύση έχει λιγότερο κόστος σε σχέση με την 2 η λύση, αλλά η διαφορά του κόστους για τις δυο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

15 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 147 επιλογές ισούται με το 12% του συνολικού κόστους, διαφορά όχι μεγάλη λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του έργου. Συμπερασματικά, πρόκειται για δυο επιλογές ιδίου περίπου μήκους με συνολικό κόστος κατασκευής που δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση και η επιλογή θα πρέπει να γίνει μια κριτήρια οφέλους που θα προκύπτει από την αξιοποίηση των δυο έργων, αλλά κυρίως με το κριτήριο των δευτερογενών μεταβολών (έμμεσων και παρακινούμενων) που θα προκληθούν από την κατασκευή του έργου. Θα επιχειρηθεί στη συνέχεια μια συνοπτική ανάλυση των μεταβολών που θα προκαλέσει κάθε μια από τις δυο επιλογές στις περιοχές διέλευσής τους. Για την εν λόγω ανάλυση διαιρούμε την ευρύτερη περιοχή επιρροής των έργων στις εξής χωρικές ενότητες (βλ. χάρτη 6): Χάρτης 6 : Απεικόνιση των χωρικών ενοτήτων Η 1.1 με πόλο τη Λάρισα και ακτίνα εμβέλειας περίπου 25 km, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Λάρισας, Κοιλάδας, Νίκαιας και Κραννώνος. Η 1.2 με πόλο τη Φαρκαδώνα και ακτίνα εμβέλειας περίπου 15 km, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Φαρκαδώνας και Οιχαλίας. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

16 148 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας Η 1.3 με πόλο τα Τρίκαλα και ακτίνα εμβέλειας περίπου 18 km, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Τρικάλων, Εστιαιώτιδας, Παμίσου και Πελινναίων. Η 1.4 με πόλο το Κιλελέρ και ακτίνα εμβέλειας περίπου 10 km, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Κιλελέρ, Αρμενίου και Πλατυκάμπου. Η 2.1 με πόλο τη Νέα Αγχίαλο και ακτίνα εμβέλειας περίπου 15 km, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Αλμυρού, Νέας Αγχιάλου και Βελεστίνου. Η 2.2 με πόλο τα Φάρσαλα και ακτίνα εμβέλειας περίπου 15 km, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Φαρσάλων, Ενιπέα, Ναρθακίου και Πολυδάμαντα. Η 2.3 με πόλο τους Σοφάδες και ακτίνα εμβέλειας περίπου 16 km, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Σοφάδων, Ταμασίου και Κάμπου. Συγκεντρωτικά, η 1 η λύση θα επηρεάζει πληθυσμό περίπου κατοίκων, ενώ η 2 η λύση θα επηρεάζει πληθυσμό περίπου κατοίκων. Οι περιοχές που θα εξυπηρετηθούν με την υλοποίηση της 1 ης λύσης είναι της Λάρισας, των Τρικάλων, της Φαρκαδόνας, του Κιλελέρ και δευτερευόντως της Καρδίτσας. Οι περιοχές που θα εξυπηρετηθούν από την υλοποίηση της 2 ης λύσης είναι της Καρδίτσας, των Τρικάλων, των Φαρσάλων, των Φερών, της Ν. Αγχιάλου και του Αλμυρού. Ο πληθυσμός κάθε περιοχής που εξυπηρετείται από κάθε λύση εμφανίζεται στο διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1: Πληθυσμός άμεσα εξυπηρετούμενος για κάθε λύση Λάρισα Φαρκαδόνα Άμεσα εξυπηρετούμενος πληθυσμός 1η λύση Άμεσα εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2η λύση Τρίκαλα Κιλελέρ Αλμυρός - Αγχίαλος Φάρσαλα Καρδίτσα Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι, η 1 η λύση επηρεάζει μεγαλύτερο πληθυσμό, κυρίως λόγω της διέλευσής της πλησίον της πόλης της Λάρισας, η οποία αποτελεί το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

17 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 149 μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής. Αντίθετα, η 2 η λύση επηρεάζει λιγότερο πληθυσμό, αφού διέρχεται πλησίον μικρότερων αστικών κέντρων. Προφανώς από την 1 η λύση ευνοείται η κεντρική περιοχή του νομού Λάρισας, ενώ με τη 2 η λύση ευνοείται η νότια περιοχή του νομού Λάρισας. Αναφορικά με την πόλη των Τρικάλων, ευνοείται το ίδιο από τις δυο λύσεις, ενώ η πόλη και ο νομός Καρδίτσας ευνοείται περισσότερο από τη 2 η λύση. Η περιοχή που κυριολεκτικά εξέρχεται από την «οδική απομόνωση» με την κατασκευή της 2 ης λύσης, είναι η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, αφού ενδοπεριφερειακά επιτυγχάνει τη σύνδεσή της με το Βόλο, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε στη συνέχεια κάποια βασικά στοιχεία για τις περιοχές επιρροής των δυο λύσεων, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάλυσης των επιπτώσεων που θα προκληθούν από την υλοποίησή τους. Θα υπολογισθεί καταρχήν η βελτίωση του πληθυσμιακού δυναμικού που επιτυγχάνεται για τις περιοχές που προαναφέρθηκαν ύστερα από την κατασκευή μιας από τις δυο προτεινόμενες λύσεις με χρήση της εξίσωσης (1). Στο διάγραμμα 2 εμφανίζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών, σύμφωνα με τα οποία η 2 η λύση έχει μεγαλύτερη επίδραση στη συνολική μεταβολή του πληθυσμιακού δυναμικού των περιοχών. Από την 1 η λύση ευνοούνται οι περιοχές Λάρισας και Φαρκαδόνας, από την 2 η οι περιοχές Αλμυρού Αγχιάλου, Φαρσάλων και Καρδίτσας, ενώ η περιοχή που περιβάλλει την πόλη των Τρικάλων ευνοείται ισόμετρα και από τις δυο επιλογές. Είναι άξιο παρατήρησης, ότι ενώ η 1 η λύση ευνοεί άμεσα ή έμμεσα μεγαλύτερο πληθυσμό σε σχέση με τη 2 η λύση, η 2 η λύση προκαλεί συνολικά μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμιακού δυναμικού, κυρίως επειδή αλλάζει δραστικά την προσβασιμότητα οδικά απομονωμένων περιοχών όπως η περιοχή των Φαρσάλων και της Καρδίτσας. Η περιοχή της Λάρισας που ευνοείται από την 1 η λύση, δεν αλλάζει σημαντικά τη συνολική προσβασιμότητα της προς πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, αφού ούτως ή άλλως είναι εξασφαλισμένη (α) η σύνδεσή της με τον Ε65 μέσω της εθνικής οδού Λάρισας Τρικάλων της οποίας η ποιότητα σήμερα είναι ικανοποιητική και (β) με το Βόλο μέσω του ΠΑΘΕ. Θα διερευνηθεί στη συνέχεια η επίδραση που θα έχει κάθε λύση στις χρονοαποστάσεις μεταξύ των εξεταζόμενων χωρικών ενοτήτων και συγκεκριμένα οι μεταβολές που θα προκύψουν για τους ημερήσια μετακινούμενους με σκοπό την εργασία (commuters). Για την απλοποίηση των υπολογισμών υπολογίσθηκαν οι μεταβολές των χρονοαποστάσεων μεταξύ των πόλων των χωρικών ενοτήτων, υποθέτοντας ότι ο πληθυσμός κάθε χωρικής ενότητας βρίσκεται συγκεντρωμένος στον μεγαλύτερο οικισμό. Η κατασκευή των οδικών αξόνων που εναλλακτικά προτείνονται θα μειώσει τους χρόνους μετάβασης των μετακινούμενων και κατ επέκταση και τις χρονοαποστάσεις μεταξύ των χωρικών ενοτήτων και κατά συνέπεια θα επιφέρει ημερήσιο όφελος, το οποίο είναι συνάρτηση του αριθμού των μετακινούμενων επί την χρονοαπόσταση που καθημερινά εξοικονομούν. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

18 150 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας Διάγραμμα 2: Μεταβολή πληθυσμιακού δυναμικού Διαφορά δυναμικού λύση 1 Διαφορά δυναμικού λύση Λάρισα Φαρκαδώνα Τρίκαλα Κιλελέρ Αλμυρός Φάρσαλα Καρδίτσα Από το διάγραμμα 3 παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της 1 ης λύσης ωφελούνται κυρίως οι περιοχές Λάρισας και Φαρκαδόνας, ενώ στη 2 η λύση ωφελούνται οι περιοχές Φαρσάλων και Αγχιάλου. Οι περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων ωφελούνται και στις δυο περιπτώσεις, αλλά σε διαφορετικό βαθμό, προφανώς γιατί και για τις δυο λύσεις βελτιώνουν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό τη σύνδεσή τους με την πόλη του Βόλου. Διάγραμμα 3: Όφελος χρόνου των ημερήσια μετακινούμενων Ωφέλεια σε μετακινούμενους x min 1η λύση Ωφέλεια σε μετακινούμενους x min 2η λύση Λάρισα Φαρκαδώνα Τρίκαλα Κιλελέρ Αλμυρός - Αγχίαλος Φάρσαλα Καρδίτσα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

19 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 151 Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για δυο εναλλακτικές λύσεις που έχουν περίπου το ίδιο κόστος κατασκευής και η συνολική χρονική συντόμευση που επιφέρουν στη συνολική διαδρομή είναι περίπου η ίδια. Συνεπώς, το βασικό κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση τους είναι ο βαθμός συμβολής τους στην ανάπτυξη των περιοχών διέλευσής τους και γενικότερα στην τοπική ανάπτυξη. Οι περιοχές της Θεσσαλίας που κυρίως ευνοούνται από την κατασκευή της 1 ης λύσης είναι οι ενότητες 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4, δηλαδή οι περιοχές Κιλελέρ, Κοιλάδας, Νίκαιας, Κραννώνος, Φαρκαδώνας και Οιχαλίας. Οι περιοχές που κυρίως ευνοούνται από την κατασκευή της 2 ης λύσης είναι η ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου και Ν. Αγχιάλου, οι ευρύτερες περιοχές Φαρσάλων και των Σοφάδων. Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι η 1 η λύση εξυπηρετεί, και κατά συνέπεια επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα, μεγαλύτερο τοπικό πληθυσμό σε σχέση με τη 2 η λύση. Όμως, η συνολική ωφέλεια για τους ημερήσια μετακινούμενους είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση της 2 ης λύσης. Πέραν τούτου, ο τοπικός πληθυσμός που εξυπηρετείται με τη 2 η λύση βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με τον πληθυσμό που εξυπηρετείται με την 1 η λύση. Ειδικότερα η 2 η λύση επηρεάζει κυρίως τις περιοχές Φαρσάλων και Σοφάδων, οι οποίες έχουν πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας και το επίπεδο ανάπτυξής τους, ύστερα από την «καθίζηση» που υπέστη ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, είναι από τα χαμηλότερα της Θεσσαλίας. Μια διαφορετική θεώρηση των χωρικών μεταβολών και των δευτερογενών επιπτώσεων, οι οποίες μπορούν να προκληθούν και μια εξέλιξη με μεγάλη σημασία για τις περιοχές διέλευσης της προτεινόμενης οδικής σύνδεσης είναι η προοπτική δημιουργίας ισχυρών αναπτυξιακών κόμβων, στα σημεία συνάντησης και τομής δυο διαφορετικών οδικών αξόνων. Εμπειρικά, έχει αποδειχθεί ότι τα σημεία τομής δυο περισσότερων οδικών αξόνων αποτελούν ευνοϊκές θέσεις συγκέντρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξης της περιοχής που επηρεάζουν (Polyzos et al 2008). Έτσι, στην περίπτωση επιλογής της 1 ης λύσης, δημιουργείται ένας συγκοινωνιακός κόμβος στην περιοχή Μαυροβουνίου και Κοιλάδας, όπου θα βρίσκεται το σημείο τομής των δυο βασικών οδικών αξόνων Τρικάλων- Βόλου και Λάρισας Καρδίτσας. Στην περίπτωση επιλογής της 2 ης λύσης, δημιουργείται ένας συγκοινωνιακός κόμβος στην περιοχή Σοφάδων, όπου θα βρίσκεται το σημείο τομής των δυο βασικών οδικών αξόνων Ε65 και Βόλου Καρδίτσας. Οι δυο αυτοί κόμβοι, θα καταστούν χώροι εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων και θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της ευρύτερης περιβάλλουσας περιοχής. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες διανομαρχιακού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα χωροθετηθούν στις περιοχές αυτές για να εκμεταλλευθούν τα αποτελέσματα υψηλής προσβασιμότητας και συγκέντρωσης που θα δημιουργηθούν. Στην περίπτωση επιλογής της 1 ης λύσης, δημιουργείται ένας κόμβος με κεντροβαρική θέση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο οποίος θα απέχει 10 περίπου λεπτά από την πόλη της Λάρισας και Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

20 152 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας λεπτά από τις άλλες θεσσαλικές πόλεις. Η περιοχή μεταξύ της Πηνειάδας, Μαυροβουνίου και Αγ. Αναργύρων είναι δυνατόν να καταστεί ελκυστική για δημιουργία εγκατάσταση εμπορικού και βιοτεχνικού πάρκου, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων με διαπεριφερειακή σημασία. Χάρτης 7 : Απεικόνιση των κόμβων Ανάλογη σημασία αποκτά η ευρύτερη περιοχή Σοφάδων και Φαρσάλων στην περίπτωση επιλογής της 2 ης λύσης. Η περιοχή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κόμβο συνδυασμένων μεταφορών αλλά και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, διαδραματίζοντας έτσι ένα ενισχυτικό οικονομικό ρόλο στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας. Ακόμη, είναι δυνατόν να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του δίπολου Βόλος - Λάρισα, ενδυναμώνοντας την παραδοσιακή κοινωνική και οικονομική συνεργασία των Νομών Καρδίτσας και Μαγνησίας, δημιουργώντας ένα νέο αναπτυξιακό άξονα και συμβάλλοντας στην άμεση εξυπηρέτηση του διαμετακομιστικού εμπορίου της Μαγνησίας, Καρδίτσας αλλά και των Τρικάλων. Τέλος, θα γίνει συνοπτική αναφορά στη δυνατότητα εγκάρσιας οδικής σύνδεσης των αξόνων ΠΑΘΕ, Ε65 και Ιόνια οδός. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο χάρτη 8, οι τρεις αυτοί βασικοί άξονες με προσανατολισμό από νότο προς βορρά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Η σύνδεση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με κατασκευή άξονα ο οποίος θα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

21 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 153 ακολουθεί τη διαδρομή Λάρισα Καρδίτσα Αγρίνιο και θα συνδέει τη δυτική με την κεντρική Ελλάδα. Η λύση αυτή θα διέρχεται από το νομό Ευρυτανίας, του οποίου την οδική απομόνωση θα άρει και θα δημιουργήσει τις προοπτικές ανάπτυξης του. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι η όδευση Λαμία Άμφισσα Πάτρα, πλην όμως δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό και η σύμβαση της κατασκευής της γέφυρας Ρίο- Αντίρριο επιτρέπει την αναβάθμιση του άξονα Αντίρριο Ιτέα. Ανεξάρτητα της λύσης που θα επιλεγεί, μια μακροσκοπική θεώρηση του εθνικού οδικού χάρτη της χώρας καθιστά εμφανή την ανάγκη της σύνδεσης των τριών αξόνων και η αναβάθμιση της σύνδεσης της δυτικής με την κεντρική Ελλάδα. Χάρτης 8 : Απεικόνιση του προτεινόμενου άξονα σύνδεσης Ιονίας-Ε65-ΠΑΘΕ Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

22 154 Σεραφείμ Πολύζος, Ευθύμιος Νάκας 5. Συμπεράσματα Στο άρθρο αυτό εμφανίσθηκαν τα αποτελέσματα που θα επέλθουν στους νομούς της χώρας, ύστερα από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου κεντρικής Ελλάδας Ε65 και διατυπώθηκαν δυο εναλλακτικές προτάσεις για τη σύνδεση της Ε65 με το Βόλο. Η ανάλυση έδειξε ότι ο Ε65 επηρεάζει την ανάπτυξη πολλών νομών της χώρας και η εμβέλειά του δεν περιορίζεται μόνο τους θεσσαλικούς νομούς. Βέβαια, εκτός του Ε65 υπάρχουν και άλλοι οδικοί άξονες, οι οποίοι είναι «ανταγωνιστικοί» του Ε65, όπως ο ΠΑΘΕ και η Ιόνια οδός. Οι άξονες αυτοί έχουν «παράλληλη» διάταξη με αυτή του Ε65 και βελτιώνουν την προσιτότητα των νομών της Ανατ. Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Δυτ. Ελλάδας και βοηθούν στην εμφάνιση αναδιανεμητικών μεταβολών στην οικονομία των νομών αντίθετων με εκείνων του αυτοκινητόδρομου Ε65. Αναφορικά με τις εναλλακτικές λύσεις που διατυπώθηκαν για τη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Ε65 με τον Βόλο και την υλοποίηση του οδικού άξονα «Ηγουμενίτσα Βόλος», περιγράφηκαν συνοπτικά τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα κάθε λύσης και δόθηκαν οι περιοχής επιρροής εντός του θεσσαλικού χώρου κάθε λύσης. Η αναγκαιότητα κατασκευής του εν λόγω άξονα θεωρείται δεδομένη, τόσο ως εθνικού άξονα, όσο και τη βελτίωση της ενδο-θεσσαλικής σύνδεσης των πόλων και την αύξηση της εσωτερικής συνοχή και προσβασιμότητας. Οι δυο προτεινόμενες λύσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις περιοχές διέλευσης και η επιλογή της λύσης που θα υλοποιηθεί σχετίζεται με το ενδιαφέρον και την ιεράρχηση των προτιμήσεων για την ανάπτυξη της μιας περιοχής ή της άλλης. Τέλος, σημειώθηκε η ανάγκη σύνδεσης των τριών βασικών αξόνων ΠΑΘΕ, Ε65 και Ιόνιας οδού με έναν εγκάρσιο οδικό άξονα, με τον οποίο θα επιτευχθεί η σύνδεση δυτικής με την κεντρική Ελλάδα. Acknowledgments Το παρόν άρθρο παρουσιάστηκε στο 2 Ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Νομού Καρδίτσας που διεξήχθη στις Φεβρουαρίου 2010 στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγρο-Οικοσυστημάτων, Καρδίτσα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

23 Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65: Αναπτυξιακές Επιπτώσεις και Εναλλακτικές Λύσεις 155 Βιβλιογραφία FAYMAN S., METGE P., SPIEKERMANN K., WEGENER M., FLOWERDEW T., WILLIAMS I. (1995), The Regional Impact of the Channel Tunnel: Qualitative and Quantitative Analysis, European Planning Studies, vol. 3, pp ΠΟΛΥΖΟΣ Σ. (2001), Διαπεριφερειακά Οδικά Έργα και Περιφερειακές Οικονομικές Μεταβολές: Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Τευχ. 1&2, σελ ΠΟΛΥΖΟΣ Σ (2003), Διαπεριφερειακές μεταφορικές υποδομές και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Μία θεωρητική διερεύνηση, ΤΟΠΟΣ, τεύχος 20-21, σελ ΠΟΛΥΖΟΣ Σ. (2008), Διερεύνηση της συμβολής των Υποδομών στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, στο ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. POLYZOS S., SDROLIAS L., KOUTSERIS E. (2008), Enterprises' locational decisions and Interregional Highways: An empiric investigation in Greece, Acta Geographica, vol. 48(1), pp POLYZOS S. (2009), The Egnatia Motorway and the changes in the Interregional Trade in Greece: An ex ante assessment, European Spatial Research and Policy, vol. 16(2), pp REPHANM T. (1993), Highways Investment and Regional Development: Decision Methods and Empirical Foundations, Urban Studies, vol. 3, No 2, pp TSEKERIS T. (2009), Public Expenditure Competition in the Greek Transport Sector: Inter-modal and Spatial Considerations, Discussion Paper, KEPE, Athens. ΥΠΕΧΩΔΕ (1997), Εθνική Έρευνα Προέλευσης προορισμού, Αθήνα. VICKERMAN R.W. (1989), Measuring changes in regional competitiveness: The effects of International Infrastructure Investments, Annals of Regional Science, vol. 23, pp VICKERMAN R. W., SPIEKERMANN K., WEGENER M. (1999), Accessibility and Economic Development in Europe, Regional Studies, vol. 23, pp Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2010, 16(6)

Γιώργος Αλεξάκης. Υποδομές. Χωρικός Σχεδιασμός. Περιφερειακή Ανάπτυξη. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Γιώργος Αλεξάκης. Υποδομές. Χωρικός Σχεδιασμός. Περιφερειακή Ανάπτυξη. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποδομές Χωρικός Σχεδιασμός Περιφερειακή Ανάπτυξη Γιώργος Αλεξάκης Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. M.Sc. Urban and Regional Planning (L.S.E.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 2 Σχεδιασμός Χωρικός Φυσικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια

Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος Γειτνίασης κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της εξεταζόμενης περιοχής. H

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 A.Τ.Ε.Ι.Θ Παγκόσμια Ημέρα A.με.A. Ενημερωτική Ημερίδα Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008 BUSINESS EXPRESS POST Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο ενημέρωσης των πελατών και είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη και τους όρους παραδοχής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ως κύρια στοιχεία ανάλυσης της χωροταξικής ένταξης της περιφέρειας εξετάζονται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της µελέτης), ο ρόλος της στο εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 10(10): 259-282 Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Σεραφείμ Πολύζος Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων Αθήνα Οκτώβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα