Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων"

Transcript

1 Συµµαχία για την υγεία:διατροφη Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων Χασαπίδου Μαρία Καθηγήτρια Διατροφής ΑΤΕΙΘ -.

2 Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόληψη και τον έλεγχο των µη µεταδοτικών ασθενειών: Μ. Χασαπίδου, 9 ο ΕABE,

3 Όραµα Μια Ευρώπη που προωθεί την υγεία χωρίς µεταδιδόµενες ασθένειες, πρόωρους θανάτους και αναπηρίες που µπορούν να αποφευχθούν. - Μ. Χασαπίδου, 9 ο ΕAΒΕ,

4 Τελικός Στόχος Η αποφυγή των πρόωρων θανάτων. Η µειωση του ποσοστού των ΜΜΑ µε τη λήψη ολοκληρωµένων δράσεων, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και του προσδόκιµου υγιούς ζωής. - Μ. Χασαπίδου, 9 ο ΕAΒΕ,

5 Επιµέρους Στόχοι Να ενεργήσουν συνολικά ολα τα κράτη µέλη ενάντια στους παράγοντες κινδύνου Να ισχυροποιήσουν το σύστηµα υγείας για βελτιωµένη πρόληψη και αντιµετώπιση των ΜΜΑ. - Μ. Χασαπίδου,9 ο ΕAΒΕ,

6 Στρατηγική προσέγγισης Μία συνολική προσέγγιση που ενσωµατώνει συστηµατικά την πολιτική και τη δράση για τη µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας και αντιµετωπίζει τις ΜΜΑ µε ταυτόχρονη: 1. Προώθηση της υγείας και των προγραµµάτων πρόληψης ασθενειών στους πολίτες. 2. Στόχευση στις οµάδες υψηλού κινδύνου. Και 3. Μεγιστοποίηση της πληθυσµιακής κάλυψης µε αποτελεσµατική θεραπεία και φροντίδα. - Μ. Χασαπίδου, 9 ο ΕAΒΕ,

7 Αξιολόγηση και διαχείριση των Καρδιοµεταβολικού κινδύνου Τελικός Στόχος Η εκτίµηση και η µείωση του Καρδιοµεταβολικού κινδύνου να αποτελέσει βασική λειτουργία των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη - Μ. Χασαπίδου, 9 ο ΕAΒΕ,

8 Μια διεπιστηµονική προσέγγιση είναι απαραίτητη για να αντιµετωπιστούν επαρκώς οι παράγοντες καρδιοµεταβολικού κινδύνου. (CMR) Πρέπει να δοθεί έµφαση στη συνολική εκτίµηση των παραγόντων κινδύνου, και όχι σε µια στρατηγική που στοχεύει σε µια µόνο ασθένεια ή µεµονωµένο παράγοντα κινδύνου. Έτσι µπορεί να ξεκινήσει έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση συµπεριλαµβάνοντας συνδυασµό παρεµβάσεων στην αλλαγή του τρόπου ζωής (διαχείριση του βάρους, σωµατική δραστηριότητα, διατροφή, διακοπή του καπνίσµατος) παράλληλα µε την φαρµακευτική αγωγή οπου συστήνεται. - Μ. Χασαπίδου,9o ΕΑΒΕ,

9 Πίνακας 1. Συστηµατική ανασκόπηση της Π.Ο.Υ. για τις διατροφικές παρεµβάσεις (WHO, 2009) Αποτελεσµατικές Παρεµβάσεις Προγράµµατα Διατροφικής Εκπαίδευσης που: στοχεύουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου ( ασθενείς µε διαβήτη,υπερλιπιδαιµία κ.α.) είναι πολυδιάστατα Δηµοτικές/κοινοτικές παραµβάσεις σε συνεργασία µε ειδικούς και στοχεύουν σε ένα συγκεκριµένο στόχο (π.χ. µείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου) Παρεµβάσεις Μέτριας Αποτελεσµατικότητας Παρεµβάσεις που χρησιµοποιούν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις για να παρέχουν διατροφικές συµβουλές και υποστήριξη Προγράµµατα που στοχεύουν σε πληθυσµούς χαµηλής οικονοµικής δυνατότητας Παρεµβάσεις Η/Υ/Διαδικτύου µε διαδραστική προσωπική συµβουλευτική, στοχευµένη σε οµάδες υψηλού κινδύνου Επισκέψεις σε αγορές τροφίµων και on-site εκπαιδευτικά προγράµµατα για την προώθηση αγοράς υγιεινότερων και παράλληλα φθηνών τροφών - Μ. Χασαπίδου, 9 ο ΕΑΒΕ,

10 H ικανότητα διεξαγωγής των παρεµβάσεων σε εθνικό επίπεδο εξαρτάται από την επιλογή των τρόπων µετάδοσης των πληροφοριών στους συµµετέχοντες. Γενικά, σηµαντική µείωση στο σωµατικό βάρος επιτυγχάνεται σε παρεµβάσεις που χρησιµοποιούν οµαδικά µαθήµατα σε 15 ή 17 συµµετέχοντες (Almeida et al., 2010; Amundson et al., 2009) Εξίσου σηµαντική είναι και η ικανότητα µετάδοσης πληροφοριών των εκπαιδευτών (Vermunt et al., 2011). Οι εκπαιδευτές στις ήδη καταγεγραµµένες παρεµβάσεις τείνουν να εµφανίζουν µεγάλη διαφορά ως προς το επαγγελµατικό υπόβαθρο, γεγονός που έχει αντίκτυπο στις παρεµβάσεις (Jackson et al., 2012). - Μ. Χασαπίδου, 9 ο ΕΑΒΕ,

11 Μέθοδοι'προσδιορισμού'της'διατροφικής'πρόσληψης'και'της'φυσικής'δραστηριότητας' ενηλίκων'(noo,'2011;'mrc;'dugdill'&'stratton,'2007;'roberts,'2010) Μέθοδος Περιγραφή Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Αντικειµενικές µέθοδοι Βιοχημικοί' δείκτες Υπολογίζεται,η,συγκέντρωσή, τους,στο,αίμα,,ιστούς,,ούρα. Προσφέρουν,ενδείξεις,για,,την, πρόσληψη,ορισμένων, θρεπτικών,συστατικών,και, χρησιμοποιούνται,με,μεγάλη, διαφορά,στην,ακρίβεια., Ακριβοί,και,όχι,πρακτικοί,για, την,αξιολόγηση, παρεμβάσεων. Φυσική' εξέταση Ανθρωπομε^ τρικοί' δείκτες Διατροφικές,ελλείψεις,που, είναι,εμφανείς,στην, εμφάνιση,μετά,από, εξονυχιστική,κλινική,εξέταση. Μετρήσεις,του,σώματος,πού, συγκρινόμενες,με,τα,όρια, πληθυσμών,αναφοράς, αποτελούν,δείκτες,θρεπτικής, κατάστασης. Ορατά,αποτελέσματα, διατροφικής,κατάστασης. Ακριβείς,σωματομετρικές, μετρήσεις, Παρεμβατική,και,χρονοβόρα., Ακατάλληλη,για,τον,έλεγχο, μεγάλων,πληθυσμών., Δε,δίνει,στοιχεία,για,την, πρόσληψη,τροφής,και,τις, διατροφικές,συνήθειες.., Δε,δίνει,στοιχεία,για,την, πρόσληψη,τροφής,και,τις, διατροφικές,συνήθειες. - Μ. Χασαπίδου, 6 ο ΕΒΕΑΕ,

12 'Μέθοδοι'προσδιορισμού'της'διατροφικής'πρόσληψης'και'της'φυσικής'δραστηριότητας' 'Μέθοδοι'προσδιορισμού'της'διατροφικής'πρόσληψης'και'της'φυσικής'δραστηριότητας' ενηλίκων'(noo,'2011;'mrc;'dugdill'&'stratton,'2007;'roberts,'2010) Υποκειµενικές µέθοδοι Ερωτηµατολόγια που συµπληρώνονται από τους Αξιολογούν την ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα Καταγράφει ποιοτικά και ποσοτικά Καταγράφει χαρακτηριστικά ποιοτικά της και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσλαµβανόµενης τροφής. Μπορεί να συµπληρωθεί µετά από Προβλήµατα αξιοπιστίας Προβλήµατα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Προβλήµατα λόγω µειωµένης ικανότητας µνήµης, δυσνόηση των για άτοµα που δεν έχουν Τα ερωτηµατολόγια Τα ερωτηµατολόγια φυσικής δραστηριότητας καταγράφουν τον τύποι, διάρκεια και Φυσική δραστηριότητα Φυσική δραστηριότητα χρησιµοποιούνται και για τον προσδιορισµό ενεργειακής δαπάνης από το άθροισµα της δαπάνης του - Μ. Χασαπίδου, 6 ο ΕΒΕΑΕ,

13 'Μέθοδοι'προσδιορισμού'της'διατροφικής'πρόσληψης'και'της'φυσικής'δραστηριότητας' ενηλίκων'(noo,'2011;'mrc;'dugdill'&'stratton,'2007;'roberts,'2010) 'Μέθοδοι'προσδιορισμού'της'διατροφικής'πρόσληψης'και'της'φυσικής'δραστηριότητας' Μέθοδος Περιγραφή Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Αντικειµενικές µέθοδοι Διπλά επισηµασµένο Το οξυγόνο του νερού αντικαθίσταται από ένα ασφαλές ισότοπο (O-18), Το οξυγόνο του νερού αντικαθίσταται προσδιορισµός του από µετά ένα το ασφαλές µεταβολισµό ισότοπο (O-18), Ακριβές στον προσδιορισµό της ενεργειακής δαπάνης. Θεωρείται το «χρυσό στάνταρντ» στον Ακριβές στον προσδιορισµό της ενεργειακής δαπάνης. Θεωρείται Ακριβό, απαιτεί ειδικό εξοπλισµό και υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Ακριβό, απαιτεί ειδικό Σπιροµέτρηση Αξιολογεί το ρυθµό µεταβολισµού του οξυγόνου από τον εκπνεόµενο αέρα. Ακριβές στον προσδιορισµό της ενεργειακής δαπάνης. Ακριβό, απαιτεί ειδικό εξοπλισµό και υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Δεν προσδιορίζει Ακριβό, απαιτεί ειδικό εξοπλισµό και υψηλό επίπεδο Βηματόμετρο Μικρές µονάδες φορούµενες στη ζώνη του εξεταζόµενου που µετρούν το βηµατισµό. Φθηνό µη-επεµβατικό, ικανό για Φθηνό Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µη-επεµβατικό, ικανό για χρήση σε µεγάλους πληθυσµούς. Μεταξύ κατασκευαστών εµφανίζονται διαφορετικά αποτελέσµατα. Υπολογίζει Μεταξύ κατασκευαστών εµφανίζονται διαφορετικά αποτελέσµατα. Υπολογίζει --

14 Πίνακας'3.'Περιληπτικός'πίνακας'μελετών'που'στόχευαν'στην'πρόληψη'ΣΔ'και' μείωση'του'καρδιαγγειακού'κινδύνου'(horton,'2009)' Βιβλιογραφία Έρευνα (χώρα) Δείγµα (ηλικία, ΔΜΣ) Προϋπόθεση συµµετοχής Διάρκεια follow up Μορφές παρέµβασης Μείωση σχετικού κινδύνου ΣΔΤ2 vs. οµάδα ελέγχου Pan et al.,1997 Da Qing Study (Κίνα) 577 (45 έτη, 25.6 kg/m 2 ) IGT 6 έτη EX µόνο EX + DIET DIET µόνο 47% 38% 33% Tuomilehto et al., 2001 Knowler et al., 2002 Bray et al., 2006 ΕΧ: Άσκηση DIET: Διατροφή Diabetes Prevention Study (Φινλανδία) Diabetes Prevention Program (ΗΠΑ) Look Ahead Trial (ΗΠΑ) 522 (55 έτη, 31 kg/m 2 ) 3234 (51 έτη, 34.0 kg/m 2 ) 5145 (59 έτη, 36 kg/m 2 ) IGT 3.2 έτη EX + DIET 58% IGT 2.8 έτη EX + DIET Metformin ΣΔΤ2 1 έτος (έως σήµερα) - Μ. Χασαπίδου, 6 ο ΕΒΕΑΕ, % 31% EX + DIET N/A

15 ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ*ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ* ΑΓΩΓΗΣ*ΓΙΑ*ΤΗΝ*ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ*ΤΩΝ* ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ*ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκή*Ένωση Ευρωπαϊκό*Κοινωνικό*Ταμείο

16 Τα*δεδομένα: Σκοπιμότητα*της*Πράξης Η*ραγδαία*αύξηση*των*εκφυλιστικών*παθήσεων το*1/3*των*ελλήνων**είναι*παχύσαρκοι,*το*10%*πάσχει*από* διαβήτη*και*το*1/3*παρουσιάζει*αρτηριακή*υπέρταση έντονη*αυξητική*τάση*καρδιαγγειακής*νοσηρότητας*και* θνησιμότητας Αύξηση*κόστους*περίθαλψης Διατροφικήαιτία: Η*εγκατάλειψη*του*παραδοσιακού*τρόπου*διατροφής*και* διαβίωσης Η*ανάγκη:* Δημιουργία*και*εφαρμογή*στρατηγικών*παρέμβασης*

17 Σκοπιμότητα*της*Πράξης

18 Υποέργο*1:*Σχεδιασμός*&*εφαρμογή*παρεμβατικών*προγραμμάτων*για*την* καταπολέμηση*των*εκφυλιστικών*παθήσεων Πακέτοεργασίας1.1.:Βιβλιογραφικήανασκόπηση &σχεδιασμόςπαρεμβατικώνπρογραμμάτων Παραδοτέα: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Οργανόγραμμα παρέμβασης Υλικό ευαισθητοποίησης /ενημέρωσης

19 Υποέργο*1:*Σχεδιασμός*&*εφαρμογή*παρεμβατικών*προγραμμάτων*για*την* καταπολέμηση*των*εκφυλιστικών*παθήσεων Πακέτοεργασίας1.2:Ευαισθητοποίησητων επαγγελματιώνυγείαςσεθέματαδιατροφήςκαιυγιεινού τρόπουζωήςτωννοσούντωνμεεκφυλιστικέςπαθήσεις Ενημέρωσηγια τον προστατευτικό ρόλοτης διατροφήςστην προάσπισητης υγείαςκαιτης ευεξίαςτων πασχόντων Ενημέρωσηγια τοντρόπο υιοθέτησης συγκεκριμένων αρχώναπότους πάσχοντες διατροφική εκπαίδευση μέθοδοι αλλαγήςτης διατροφικής συμπεριφοράς. Παραδοτέα: Δράσεις ευαισθητοποίησης 16ωρώνσε50 Δήμους

20 Υποέργο*1:*Σχεδιασμός*&*εφαρμογή*παρεμβατικών*προγραμμάτων*για*την* καταπολέμηση*των*εκφυλιστικών*παθήσεων

21 Υποέργο'2:'Διάχυση'&'προβολή'δράσεων'του'έργου Παραγωγή ραδιοφωνικών μηνυμάτων Παραγωγή ιστοσελίδας προώθησητων παρεμβατικών δράσεωνq ευαισθητοποίηση καιπροσέλκυση τωνδυνητικών αποδεκτώνμέσω: παραγωγή ψηφιακού υλικού, καλαίσθητων φυλλαδίων,και μονίμωναφισών Δημοσιεύσεις στοντοπικό ηλεκτρονικόκαι έντυπο, περιοδικόκαι ημερήσιοτύπο

22 Ευχαριστώγιατηνπροσοχήσας

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας Χαριστού Ευαγγελία Επιβλέπων: Bούζας Φώτης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 1612/37/5-1-2012

Αριθμός Διακήρυξης: 1612/37/5-1-2012 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Αριστοτέλους 11-15 10432 Αθήνα Τηλ: 210 5201460 - Fax: 210 5230064 e-mail: lkn@lkn.gr Έκθεση αξιολόγησης του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2012 Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. ΜΥΘΟΣ 1 ΟΣ : Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.5.2007 COM(2007) 279 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική έρευνα για τα νοσοκομεία Προαγωγής Υγείας!

Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική έρευνα για τα νοσοκομεία Προαγωγής Υγείας! Project on a Retrospective, Internationally Comparative Evaluation Study of HPH: PRICES HPH Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική έρευνα για τα νοσοκομεία Προαγωγής Υγείας! Πρώτα από όλα, σας ευχαριστούμε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2008 Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση Συστάσεις πολιτικής δράσης για την υποστήριξη της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας Εγκρίθηκε από την οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο Ρ Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Η Μ Ο Σ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Κ α τ ά θ λ ι ψ η 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Ι Ο Ρ Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Η Μ Ο Σ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Σ τ ο µ α τ ι κ ή Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ιπλωµατική Εργασία για την

Διαβάστε περισσότερα

PORGROW NE S T INSI GH T

PORGROW NE S T INSI GH T PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 Λευκωσία Οκτώβριος 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 1: Συστήνεται να γίνεται σπιρομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

1... 1... 1 2... 3... 3 3... 23

1... 1... 1 2... 3... 3 3... 23 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διπλωµατική αυτή εργασία, έρχεται να φωτίσει κάποια από τα ηθικά ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της ιατρική και συγκεκριµένα ενός ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης

Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 01 ΗΜΕΡΙΔΑ: Ελληνικό Δίκτυο για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη Τι είπαν οι ομιλητές της Ημερίδας 02 ΕΡΕΥΝΑ: Αξιολόγηση Αντιμετώπισης Ασθενή με Διαβήτη Τύπου 2 A) Αποτελέσματα της Έρευνας στους Ιατρούς B)

Διαβάστε περισσότερα