ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΗ Όνομα Λουκία. Ημερομηνία Γέννησης 26/07/1975 Τόπος Γέννησης Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΗ Όνομα Λουκία. Ημερομηνία Γέννησης 26/07/1975 Τόπος Γέννησης Αθήνα"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΗ Όνομα Λουκία Ημερομηνία Γέννησης 26/07/1975 Τόπος Γέννησης Αθήνα Υπηκοότητα Ελληνική Αν όχι Ελληνική, συνολικός χρόνος παραμονής στην Ελλάδα (σε έτη) Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμη Τηλέφωνο Διεύθυνση Κατοικίας Λυκούργου 17 Αθήνα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου Universite Paris Sud XI Centre D Orsay Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Ελληνογαλλική Σχολή Μοναχών Ουρσουλινών DEA I3 - Information, Interaction, Intelligence Σχεδιασμός Συστημάτων / Ανάλυση Απαιτήσεων Πτυχίο Πληροφορικής Αναλυτής / Προγραμματιστής 09/ /2000 Απολυτήριο Λυκείου 06/1993 1

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εργοδότης Θέση Καθήκοντα Χρονική Περίοδος (από - έως) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΥΠΕΚΑ) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Πληροφορικής Project Manager Πληροφορικής - Ανάλυση απαιτήσεων και Σχεδιασμός Στρατηγικής των αναγκών πληροφορικής - Σχεδιασμός Τυποποίησης Διαδικασιών και Μηχανόργανωσης μέσω χρήσης ΤΠΕ Σήμερα - Τεχνική Διαχείριση και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων - Διαχείριση Τεχνικού Εξοπλισμού και Υποστήριξη χρηστών - Διαχείριση Δικτύου - Υπεύθυνη Τηλεπικοινωνιών - Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδιασμός και Επίβλεψη Υλοποίησης Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων μέσω της Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός και Διαχείριση Ιστοσελίδας - Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών ΤΠΕ - Διαχείριση Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Υποθέσεων Γραφείου, Υποστήριξης Λογιστηρίου - Διαχείριση Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων Σχεδιασμός Δομής Απεικόνισης Χρηματοδοτούμενων Έργων - Συμμετοχή στην Οικονομική Διαχείριση - Οργάνωση και Διαχείριση Συστήματος Επικοινωνίας με το Κοινό - Σχεδιασμός και Παραγωγή Οικονομικών και Στατιστικών Reports - Συμμετοχή στον Σχεδιασμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 2

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Πληροφορικής Project Manager Πληροφορικής Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Πληροφορικής - Επανασχεδιασμός και Διαχείριση Ιστοσελίδας - Ανάλυση απαιτήσεων και Σχεδιασμός Στρατηγικής των αναγκών πληροφορικής - Τεχνική Διαχείριση και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων - Διαχείριση Τεχνικού Εξοπλισμού και Υποστήριξη χρηστών - Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών για προμήθεια νέων ΠΣ - Συμμετοχή στην Οικονομική Διαχείριση - Συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη διαχείριση project πληροφορικής INTRACOM A.E. Project Leader Υπεύθυνη του Υποσυστήματος "Διαχείριση Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων" που αποτελεί μέρος της εφαρμογής "Ολοκληρωμένο Τελωνείων (ΟΠΣΤ)" για το έργο "Πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) ΠΠΣ ΥΠΕΕ" Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδιασμός, και Έλεγχος του Υποσυστήματος Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος της Μετάπτωσης Δεδομένων από το Σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ της ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) INTRACOM A.E. Team Member Συμμετοχή στη Σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς για τα έργα "Ολοκληρωμένο Ελεγκτικών Υπηρεσιών ΟΠΣΕΥ" για το Υπουργείο Οικονομικών και "Ολοκληρωμένο Δημοσιονομικής Πολιτικής ΟΠΣΔΠ" του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους INTRACOM A.E. Project Leader Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος για το έργο "National Case Management / Intelligence System - NCMIS" του Customs Department του Υπουργείου Οικονομικών της

4 Δημοκρατίας της Λιθουανίας INTRACOM A.E. Project Leader Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδιασμός, Έλεγχος για το έργο "Προσαρμογή του Ελληνικού TAXISnet για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και την Υπηρεσία ΦΠΑ" του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας INTRACOM A.E. Project Leader Ανάλυση Απαιτήσεων. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος της βελτίωσης του υποσυστήματος "Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης" που αποτελεί μέρος της εφαρμογής "Ολοκληρωμένο Τελωνείων - ΟΠΣΤ (ICIS)" INTRACOM A.E. Μηχανικός Λογισμικού Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος, Μετάπτωση της προσαρμογής του υποσυστήματος "Κοινοτική Διαμετακόμιση" του ΟΠΣΤ στην φάση 3.1 των κοινοτικών προδιαγραφών για το "Νέο Μηχανογραφικό Σύστημα Διαμετακόμισης - ΝΜΣΔ" INTRACOM A.E. Μηχανικός Λογισμικού Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος για το έργο Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του ΙΚΑ INTRASOFT A.E. Μηχανικός Λογισμικού Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος για το υποσύστημα "Υγεία" του έργου "Ολοκληρωμένο ΙΚΑ - ΟΠΣ ΙΚΑ" INTRASOFT A.E. Μηχανικός Λογισμικού Υλοποίηση και Έλεγχος για το υποσύστημα "Διαχείριση Εσόδων" του έργου "Ολοκληρωμένο Φορολογίας - ΟΠΣΦ-TAXIS" του Υπουργείου Οικονομικών INTRASOFT A.E. Μηχανικός Λογισμικού Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος, Σχεδιασμός και Υλοποίηση των υποσυστημάτων "Αξίες", "Διαχείριση Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων", "Διαχείριση Πόρων", και " Ειδικοί φόροι Κατανάλωσης" για το έργο "Ολοκληρωμένο

5 Τελωνείων ΟΠΣΤ (ICIS)" του Υπουργείου Οικονομικών PROJECTS Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών του Έργου "Πιλοτικό Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ)" (ΠΠΣ ΥΠΕΕ) Περιβάλλον: RDBMS ORACLE,TP MONITOR TUXEDO Εργαλεία ανάπτυξης: NATSTAR, COBOL, C, PL/SQL Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας Customs Department Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών του Έργου "National Case Management / Intelligence System" (NCMIS) Περιβάλλον: ORACLE RDBMS Εργαλεία ανάπτυξης: ORACLE DEVELOPER SUITE, ORACLE DEVELOPER (FORM BUILDER / REPORT DESIGNER), PL/SQL Υπουργείο Οικονομικών Κυπριακής Δημοκρατίας Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών του Δικτυακού Τόπου "TAXISNet Κύπρου" Περιβάλλον: WEBSPHERE APPLICATION SERVER NETWORK DEPLOYMENT 5.0, RDBMS SQL SERVER 2000 Εργαλεία ανάπτυξης: J2EE, HTML, XML Υπουργείο Οικονομικών Βελτίωση Λογισμικού Εφαρμογών του Έργου "Ολοκληρωμένο Τελωνείων" (ΟΠΣΤ) Περιβάλλον: RDBMS ORACLE,TP MONITOR TUXEDO Εργαλεία ανάπτυξης: NATSTAR, COBOL, C, PL/SQL Υπουργείο Οικονομικών Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών του "Ολοκληρωμένο Τελωνείων - Νέο Μηχανογραφικό Σύστημα Διαμετακόμισης" (ΟΠΣΤ-ΝΜΣΔ) Περιβάλλον: RDBMS ORACLE,TP MONITOR TUXEDO Εργαλεία ανάπτυξης: NATSTAR, COBOL, C, PL/SQL Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών του Έργου "Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ" (Α.Π.Δ. ΙΚΑ) Περιβάλλον: RDBMS ORACLE Εργαλεία ανάπτυξης: Developer 2000 Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών του Έργου "Ολοκληρωμένο ΙΚΑ" (ΟΠΣ- ΙΚΑ) Περιβάλλον: RDBMS ORACLE 5

6 Εργαλεία ανάπτυξης: Developer 2000 Υπουργείο Οικονομικών Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών του Έργου "Ολοκληρωμένο Φορολογίας -TAXIS" (ΟΠΣΦ - TAXIS) Περιβάλλον: RDBMS ORACLE,TP MONITOR TUXEDO Εργαλεία ανάπτυξης: NATSTAR, COBOL, C, PL/SQL Υπουργείο Οικονομικών Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών του Έργου "Ολοκληρωμένο Τελωνείων" (ΟΠΣΤ) Περιβάλλον: RDBMS ORACLE,TP MONITOR TUXEDO Εργαλεία ανάπτυξης: NATSTAR, COBOL, C, PL/SQL ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ιδιαίτερα Ανεπτυγμένο Υπόβαθρο σε θέματα Ανάλυσης Απαιτήσεων, Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων Πληροφορικής (large scale IT projects Project Management), Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ιστοσελίδων, Σχεσιακών και Αντικειμενοστραφών Βάσεων Δεδομένων, Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, Τεχνολογιών Δικτύου Διαχείριση Windows Server 2008, 2003, MS Exchange PL/SQL HTML XML JAVA C/C++ Pascal Qbasic COBOL Oracle Developer Oracle Report Builder Php Joomla Natstar Power Builder Delphi SQL (RDBMS Oracle) MySql Sybase MS Access SqlServer MS Office (Word, Excel, Powerpoint) MS Project Visio SAP Rational Rose ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 rd DATA CENTER INFRASTRUCTURES, NETWORKING & SERVICES CONFERENCE (Layer One Conference) 2013 COMMUNICATION SOLUTIONS ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO Β (CCNA B) 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO Α (CCNA A) 6

7 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2009 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2009 ΚτΠ ΑΕ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2009 ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ 2008 ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ&ΗΔ - EPSI PLUS ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2008 ΥΠ.ΕΣ. / ΕΚΔΔΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2008 ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ&ΗΔ - EPSI PLUS ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/98/EC), 2008 ΥΠ.ΕΣ. / ΓΓΔΔ&ΗΔ - EPSI PLUS SAP FOR PROJECT MANAGERS 2005 PROJECT MANAGEMENT INITIATION AND BASICS 2004 COSTING AND BUDGETING (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΩΝ) 2004 QA SEMINARS 2004 STRUTS FRAMEWORK JAVA 2003 ERP SYSTEMS SAP 8

9 2002 UNIVERSITE PARIS I ΠΑΡΙΣΙ ORACLE DEVELOPER QA SEMINARS 2000 NATSTAR TRAINING SEMINAR. NATSYSTEMS 1999 ORACLE SQL, PL/SQL TRAINING SEMINAR 1999 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Γλώσσα Δίπλωμα Κατανόηση Γραφή Ομιλία Αγγλικά Γαλλικά CERTIFICATE OF PROFICIENCY OF CAMBRIDGE GRADE B DIPLÔME D'ÉTUDES FRANÇAISES 2ème DEGRÉ /SORBONNE II MENTION BIEN Ιταλικά CELI 3 UNIVERSITÁ DΑ PERUGIA GRADO B Άριστη Άριστη Άριστη Άριστη Άριστη Άριστη Καλή Καλή Καλή 9

10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ " Νέα Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης" ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 "Πράσινο Ταμείο Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του χώρου" 7 Ο OTS FORUM ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων στο πλαίσιο του ΧΠ "Περιβαλλοντική Έρευνα, Καινοτομία, Επιδεικτικές Δράσεις, Διεθνής Συνεργασία" του Πράσινου Ταμείου Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων και Υπηρεσιών Πράσινου Ταμείου Ομάδα Στήριξης για την Εφαρμογή του προγράμματος "Πολιτεία" στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή του ν.3230/2004 για την καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρησης αποδοτικότητας Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών Ομάδα Εργασίας για την Παρακολούθηση υλοποίησης του Κοινοτικού Προγράμματος PROGRESS VS/2008/03040 στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών 10

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΟΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΑ Ημ/νία γέννησης: 29/09/1969 Πατρώνυμο: Ισίδωρος Τόπος διαμονής: Χρούσσα - Σύρος Οικ. κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Τηλέφωνα: 22810 86863, 6937131792

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ. Γεώργιος. Ελληνική. 83487 (32214/1999) Ασφάλεια ΤΣΜΕΔΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ. Γεώργιος. Ελληνική. 83487 (32214/1999) Ασφάλεια ΤΣΜΕΔΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα Πατρός : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Προσωπικά στοιχεία Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία Γεννήσεως : 26 Μαΐου 1973 Διεύθυνση: Πελοποννήσου 11 Πετρούπολη, 132

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E.

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E. Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» ετήσια Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της ΚτΠ Α.Ε. και το 20

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευάγγελου Τοπάλη Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα, Μάιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 3 4. AΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Διεύθυνση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΓΥΙΕΩΣ 25Β, ΑΧΑΡΝΑΙ - 13671, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (+30) 6978749076 (ΚΙΝΗΤΟ), (+30) 210 2464763 (ΣΤΑΘΕΡΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΛΚΕ/ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ} Προϋπολογισμός: 166.260,2 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Μιχαλακέλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Μιχαλακέλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Μιχαλακέλη ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μιχαλακέλης ΟΝΟΜΑ : Χρήστος ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : Γεώργιος ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : Ανδρονίκη ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 14 Αυγούστου 1970 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Μυτιλήνη, Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο Άρρεν Ημερομηνία γέννησης 16 Μαΐου 1973 Εθνικότητα Ελληνική

Φύλο Άρρεν Ημερομηνία γέννησης 16 Μαΐου 1973 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βασίλης Μανασσάκης Βραχόκηπος, Τ.Θ. 183, 71500 Κοκκίνη Χάνι, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα +302810370066 +306944799806 manassakisv@gmail.com https://www.linkedin.com/in/manassakisv Skype

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 327694 που υλοποιείται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1995: Υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS για

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1995: Υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS για ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Νίκος Τσότσολας Ημερ. Γέννησης: 29/7/1973 Τόπος Γέννησης: Πειραιάς Διεύθυνση Κατοικίας: Φειδίου 2, Πεντέλη, 15236 Αθήνα Τηλέφωνa: 210 8104978, 6944202477 E-mail: ntsotsol@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΕΥΧΟΣ. 35 09 01 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Δέκα επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις για Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Νίκος Χατζηγιαννάκης Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Μυτιλήνη, Λέσβος, 8/3/1960 Διεύθυνση: Μικρός Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη Επικοινωνία: 2251041688, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τα πληροφοριακά συστήματα συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, αναλύουν και διανέμουν πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Αποτελούνται από τα εξής: Hardware

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα