Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: γνωρίζουν και να εκτελούν τις ασκήσεις που αφορούν στην εκγύμναση των εκτεινόντων μυών του γόνατος, γνωρίζουν τους αγωνιστές, συναγωνιστές και ανταγωνιστές μύες που ενεργοποιούνται στις ασκήσεις για τους εκτείνοντες μύες του γόνατος.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει η θέση των πελμάτων την ενεργοποίηση ητου τετρακέφαλου κατά την εκτέλεση των εκτάσεων γονάτων σε μηχάνημα σε καθιστή θέση (leg extension); Εξετάστηκε η ενεργοποίηση (EMG) του μέσου πλατύ, του έξω πλατύ και του ορθού μηριαίου κατά την εκτέλεση τριών επαναλήψεων στην άσκηση των εκτάσεων γονάτων σε ένταση ίση με τις 8 10ΜΕ και τις ακόλουθες θέσεις πελμάτων κνήμης: α) με τα δάχτυλα των ποδιών να δείχνουν προς τα έξω και την κνήμη σε έξω στροφή, β) με τα δάχτυλα των ποδιών ευθεία μπροστά χωρίς στροφή της κνήμης και γ) ) με τα δάχτυλα των ποδιών να δείχνουν προς τα μέσα και την κνήμη σε έσω στροφή. η ηέξω στροφή της κνήμης προκάλεσε τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση η όλων των μυών που εξετάστηκαν μία μεταγενέστερη μελέτη της ίδιας ερευνητικής ομάδας έδειξε ότι ενώ η μεγαλύτερη ενεργοποίηση του έσω και έξω πλατύ καταγράφηκε στην έσω στροφή της κνήμης, ο ορθός μηριαίος παρουσίασε τη μεγαλύτερη ενεργοποίησή του στην έξω στροφή της κνήμης Άρα, με βάση τα αποτελέσματα αυτών των δύο μελετών, η καλύτερη θέση των πελμάτων για την ενεργοποίηση του ορθού μηριαίου είναι αυτή που τα δάχτυλα δείχνουν προς τα έξω (έξω στροφή της κνήμης) ενώ δεν υπάρχει μία κατασταλαγμένη άποψη για τον μέσο και έξω πλατύ (αν και η τελευταία μελέτη υποστηρίζει την έσω στροφή γι αυτούς)

12 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει η γωνία (κλίση) του καθίσματος του μηχανήματος εκτάσεων γονάτων σε καθιστή θέση την ενεργοποίηση του τετρακέφαλου και των μυών της ράχης; Ειδικότερα, η κίνηση της έκτασης των γονάτων πραγματοποιείται μέσω της δράσης του μέσου πλατύ,, του έσω πλατύ,, του έξω πλατύ και του ορθού μηριαίου. Αν και οι τρεις πρώτοι συμμετέχουν μόνο στην έκταση του γόνατος, ο τελευταίος συμμετέχει και στην κάμψη του ισχίου αφού διαπερνά τόσο το γόνατο όσο και το ισχίο. Οι ερευνητές προσπάθησαν να απαντήσουν το συγκεκριμένο ερώτημα εξετάζοντας την επίδραση που έχουν τρεις διαφορετικές γωνίες κλίσεις (1,57 rad ή 90 ο, 1,75 rad ή 100 ο, 1,92 rad ή 110 ο ) του καθίσματος του μηχανήματος leg extension στην ενεργοποίηση (ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα) του ορθού μηριαίου, του μέσου πλατύ, του έσω πλατύ, του έξω πλατύ και των ιερονωτιαίων μυών 20 ανδρών και γυναικών οι οποίοι εκτέλεσαν οκτώ επαναλήψεις σε ένταση ίση με το 70% των 8ΜΕ ότι η μεγαλύτερη ενεργοποίηση των ιερονωτιαίων εκδηλώθηκε με την κάθισμα σε κλίση 110 ο, του μέσου πλατύ σε κλίση 90 ο κατά τη μειομετρική φάση (ανέβασμα του βάρους) της άσκησης και του έξω πλατύ σε κλίση 90 ο αλλά κατά την έκκεντρη φάση (κατέβασμα του βάρους) Αν και δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών κλίσεων για τον ορθό μηριαίο, ο συγκεκριμένος μυς παρουσίασε μία σχετικά μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε κλίση 100 ο και 110 ο κατά τη μειομετρική φάση της άσκηση Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η κλίση του καθίσματος κατά 90 ο (η μικρότερη) είναι μάλλον η πιο ωφέλιμη για τη συγκεκριμένη άσκηση αφού τότε καταγράφηκε ο καλύτερος συνδυασμός μέγιστης ενεργοποίησης του τετρακέφαλου και ελάχιστης ενεργοποίησης των ιερονωτιαίων

13 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Βοηθούν ή όχι οι διατάσεις την απόδοση κατά την εκτέλεση των εκτάσεων γονάτων στο μηχάνημα σε καθιστή θέση (leg extension); Ερευνητές, από την Ιαπωνία, εξέτασαν την παραγόμενη δύναμη κατά την εκτέλεση των εκτάσεων γονάτων με τρία υπομέγιστα φορτία μετά από εκτέλεση στατικών διατάσεων (4 σετ διατάσεων τετρακέφαλων, 30 δευτερόλεπτα/διάταση συνολικής διάρκειας 20 λεπτών) ή μη. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο στατικών διατάσεων προκάλεσε μείωση της παραγόμενης από τον τετρακέφαλο δύναμης εξαιτίας πιθανά κάποιας μείωσης της δυσκαμψίας της μυοτενόντιας δομής 132,133,272 ή κάποιων νευρογενών προοσαρμογών όπως μείωση της νευρομυϊκής δραστηριότητας, αυτογενή αναστολή, αναστολή των σημάτων από τους μηχανοϋποδοχείς ή άλλους υποδοχείς, νευρική αναστολή λόγω κόπωσης, αύξηση της πίεσης στην άρθρωση και αύξηση της δραστηριότητας του μυοτενόντιου αντανακλαστικού. Έχουν την ίδια επίδραση με τις στατικές διατάσεις οι δυναμικές διατάσεις; Ερευνητές εξέτασαν την επίδραση ενός πρωτοκόλλου δυναμικών διατάσεων (4 δυναμικές διατάσεις για τους τετρακέφαλους, 2 σετ των 15 επαναλήψεων το ένα, διάλειμμα 30 δευτερολέπτων, συνολικής διάρκειας 8 λεπτών) Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι δυναμικές διατάσεις βελτίωσαν σημαντικά την απόδοση των τετρακέφαλων στις εκτάσεις γονάτων

14

15

16 Σημεία προσοχής στην άσκηση πιέσεις ποδιών Εκτέλεση με κλείδωμα των γονάτων Εκτέλεση χωρίς κλείδωμα των γονάτων

17 Παραλλαγές στην εκτέλεση της άσκησης πιέσεις ποδιών, αλλαγές στη θέση των πελμάτων

18 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει η θέση των πελμάτων την ενεργοποίηση μυών που συμμετέχουν στην εκτέλεση των πιέσεων ποδιών (leg press); ερευνητές εξέτασαν την ενεργοποίηση του ορθού μηριαίου, του έξω πλατύ, του δικέφαλου μηριαίου, του γαστροκνήμιου και του μέγα γλουτιαίου μέσω της καταγραφής της ηλεκτρομυογραφικής τους δραστηριότητας κατά την εκτέλεση των πιέσεων ποδιών με: α) τα πέλματα σε απαγωγή 45 ο, β) τα πέλματα στην πάνω θέση της βάσης του μηχανήματος και γ) τα πέλματα στην κάτω θέση της βάσης του μηχανήματος. όταν ο χρησιμοποιούνται μέτρια φορτία (40% 1ΜΕ), ο δικέφαλος μηριαίος και ο γαστροκνήμιος ενεργοποιούνται περισσότερο όταν τα πέλματα τοποθετούνται σε απαγωγή ή στην κάτω θέση όταν χρησιμοποιούνται υψηλά φορτία (80% 1ΜΕ) ο δικέφαλος μηριαίος και ο έξω πλατύς ενεργοποιούνται περισσότερο όταν τα πέλματα τοποθετούνται στην κάτω θέση ανεξάρτητα φορτίου, ο δικέφαλος μηριαίος και ο γαστροκνήμιος ενεργοποιούνται περισσότερο όταν τα πέλματα είναι σε απαγωγή ή όταν τοποθετούνται στην κάτω θέση ο μέγας γλουτιαίος ενεργοποιείται περισσότερο όταν τα πέλματα τοποθετούνται στην πάνω θέση ανεξαρτήτως μεγέθους φορτίου

19

20

21

22 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει η θέση της μπάρας στον αυχένα την απόδοση του ασκούμενου στο κάθισμα; Ψηλή θέση Χαμηλή θέση Η χαμηλή θέση: προκαλεί μεγαλύτερη κλίση του κορμού προς τα εμπρός, μεγαλύτερη ανάπτυξη ροπής από τους εκτείνοντες του ισχίου, μικρότερη ανάπτυξη στους εκτείνοντες του γόνατος. Καμία από τις δυο θέσεις δεν προκαλεί υπερβολική φόρτιση δεν προκαλεί υπερβολική φόρτιση στην επιγονατοδομηριαία άρθρωση και στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο του γόνατος.

23 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει η γωνία στα γόνατα την ενεργοποίηση των βασικότερων αγωνιστών μυών κατά την εκτέλεση των καθισμάτων με μπάρα; Ερευνητές κατέγραψαν την EMG των: α) έσω πλατύ, β) έξω πλατύ, γ) ορθού μηριαίου, δ) μέσου πλατύ, ε) δικέφαλου μηριαίου και μέγα γλουτιαίου στις ασκήσεις 1) ημικάθισμα 2) κάθισμα (παράλληλοι οι μηροί με το έδαφος) και 3) βαθύ κάθισμα, με αντίσταση % του Σωματικού Βάρους των ασκουμένων. Όσο αυξανόταν το βάθος εκτέλεσης τόσο μεγαλύτερη ήταν η ενεργοποίηση του μέγα γλουτιαίου. Η ενεργοποίηση των μυών του τετρακεφάλου δεν επηρεάστηκε από την εκτέλεση Σε άλλη μελέτη, με παρόμοιο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στους απαγωγείς μύες του ισχίου στο βαθύ κάθισμα. Αντικρουόμεναό ευρήματα σχετικά με τις γωνιακές θέσεις που παρατηρείται η μέγιστη ενεργοποίηση του έσω πλατύ, έξω πλατύ και του δικέφαλου μηριαίου. Σε μια μελέτη αναφέρεται η μέγιστη ενεργοποίηση στις ο γωνίες κάμψης (στην ανοδική φάση για τον τετρακέφαλο και στην καθοδική για τον δικέφαλο μηριαίο), σε άλλη μελέτη αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη ενεργοποίηση παρατηρείται στις ο. Τρίτη μελέτη κατέληξε στο ότι όταν η έκταση των γονάτων ξεκινάει από βαθύτερη θέση τότε η ενεργοποίηση του τετρακεφάλου ήταν η αναλόγως μεγαλύτερη. Η ενεργοποίηση των οπίσθιων μηριαίων αυξάνεται με την αύξηση στην κάμψη του κορμού.

24 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πρέπει ή δεν πρέπει τα γόνατα να ξεπερνούν τα δάκτυλα των ποδιών κατά την εκτέλεση των καθισμάτων με μπάρα; Στην περίπτωση που τα δάκτυλα έμειναν πίσω από τα ακροδάχτυλα, παρουσιάστηκε μεγαλύτερη πρόσθια κλίση του κορμού Όταν τα γόνατα ξεπέρασαν τα ακροδάχτυλα των ποδιών η ροπή που αναπτύχθηκε ήταν κατά 30% υψηλότερη σε σύγκριση με την διαφορετική εκτέλεση. Όταν τα γόνατα δεν περνούσαν τα ακροδάχτυλα αναπτύχθηκε δεκαπλάσια μέση ροπή στα ισχία. Αν ο ασκούμενος επιθυμεί να φορτίσει ισόρροπα τις δυο διαφορετικές μυϊκές ομάδες πιθανών να είναι καλύτερο να μετακινηθούν και λίγο πέρα από τα ακροδάχτυλα τα γόνατα. Σε κάθε περίπτωση η εκτέλεση της άσκησης θα πρέπει να συνάδει με το ιατρικό ιστορικό του ασκούμενου

25 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Τι πρέπει να προσέχουν οι γυμναστές/ στρίες όταν ξεκινούν να χρησιμοποιούν τα καθίσματα με μπάρα σε αρχάριους ασκούμενους; Ποια στοιχεία της τεχνικής εκτέλεσης αυτής της άσκησης επηρεάζονται από το επίπεδο εμπειρίας του ασκουμένου; Οι αρχάριοι εκτελούν την υποχωρητική φάση με μη ελεγχόμενη ταχύτητα. Πρέπει, λοιπόν να ελέγχεται η ταχύτητα τόσο στην καθοδική όσο και στην ανοδική φάση. Οι αρχάριοι δεν μπορούν να σταματήσουν στο προκαθορισμένο σημείο καθόδου Όσοι ξεκινούν να γυμνάζονται με την άσκηση κάθισμα θα πρέπει πρωτύτερα να έχουν αυξήσει τη μυϊκή τους δύναμη με ασκήσεις που έχουν μικρότερες τεχνικές απαιτήσεις

26 Παραλλαγή με την μπάρα μπροστά από τον αυχένα

27 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές διαφορές της εκτέλεσης του καθίσματος με τη μπάρα μπροστά και πίσω από τον αυχένα; Η εκτέλεση ημε την μπάρα πίσω από τον αυχένα ανέπτυξε σημαντικά μεγαλύτερες θλιπτικές δυνάμεις στο γόνατο και υψηλότερη παραγωγή ροπής από τους εκτείνοντες του γόνατος σε σύγκριση με την εκτέλεση με τη μπάρα μπροστά. Και οι δυο παραλλαγές επέφεραν μικρού μεγέθους δυνάμεις διάτμησης στην οπίσθια μεριά του γόνατος. Και οι δυο εκτελέσεις προκάλεσαν την ίδια μυϊκή ενεργοποίηση. Η εκτέλεση των καθισμάτων με τη μπάρα μπροστά ενδείκνυται για άτομα με ιστορικό τραυματισμών στο γόνατο. Μεγαλύτερη ενεργοποίηση των ιερονωτιαίων μυών στην εκτέλεση με τη μπάρα μπροστά. Δεν υπήρξε μεγάλη ενεργοποίηση του ορθού κοιλιακού και δεν παρτηρήθηκαν Δεν υπήρξε μεγάλη ενεργοποίηση του ορθού κοιλιακού και δεν παρτηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δυο διαφορετικών εκτελέσεων.

28 Παραλλαγές προκύπτουν από την αλλαγή στη θέση και στο άνοιγμα των ποδιών Με μεγαλύτερο από το άνοιγμα των ώμων Με μικρότερο από το άνοιγμα των ώμων

29 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει το άνοιγμα των πελμάτων την ενεργοποίηση των βασικότερων αγωνιστών μυών κατά την εκτέλεση των καθισμάτων με μπάρα; Ερευνητές εξέτασαν την ενεργοποίηση των μυών: α) ορθού μηριαίου, β) έσω πλατύ, γ) έξω πλατύ,, δ) ) μακρού προσαγωγού, γ, ε) ) μέγα γλουτιαίου και στ) ) δικέφαλου μηριαίου κατά την εκτέλεση του καθίσματος με το άνοιγμα των ποδιών να είναι 1) ίσο με αυτό των ώμων, 2) μικρότερο από αυτό των ώμων (75%), 3) μεγαλύτερο από αυτό των ώμων (140%). Ο δικέφαλος μηριαίος, ο ορθός μηριαίος, ο έξω πλατύς και ο έσω πλατύς δεν παρουσίασαν διαφορετική ενεργοποίηση σε συνάρτηση με τη θέση των πελμάτων. Ο μακρός προσαγωγός ενεργοποιήθηκε περισσότερο στην έκκεντρη φάση της άσκησης με τα πέλματα στο μεγαλύτερο άνοιγμα των ποδιών. Ο μέγας γλουτιαίος ενεργοποιήθηκε περισσότερο στη θέση με το μεγαλύτερο άνοιγμα των ποδιών, αλλά μόνο σε φορτία μεγαλύτερα του 75% της 1 ΜΕ. Η θέση με το μεγαλύτερο άνοιγμα προκαλεί αύξηση των δυνάμεων που ενεργούν στην άρθρωση του γόνατος. Στη η θέση ημε το μικρότερο ρ άνοιγμα προκαλείται μεγαλύτερη πρόσθια μετατόπιση των γονάτων που έχει σαν αποτέλεσμα την εφαρμογή υψηλότερων δυνάμεων στο γόνατο. Αν είναι ζητούμενο η προπόνηση στις αντίστοιχες μυϊκές ομάδες με την ταυτόχρονη μείωση των δυνάμεωνπου εφαρμόζονται στο γόνατο η καλύτερη επιλογή είναι τα πόδια να έχουν άνοιγμα ίσο με το άνοιγμα των ώμων.

30 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει η περιστροφή των πελμάτων την ενεργοποίηση των βασικότερων αγωνιστών μυών κατά την εκτέλεση των καθισμάτων με μπάρα; Ερευνητές που εξέτασαν την κατανομή των δυνάμεων στην άρθρωση του γόνατος με τα πέλματα να βρίσκονται σε θέση έσω στροφής (30 ο ) και έξω στροφής (80 ο ). Σε άλλη μελέτη συμμετείχαν έξι έμπειροι ασκούμενοι οι οποίο εκτέλεσαν το κάθισμα με μπάρα με τα πέλματα: α) παράλληλα μεταξύ τους β) σε έσω τροφή (10 ο ) γ) σε έξω στροφή (10 ο ) δ) σε μεγαλύτερη έξω στροφή (20 ο ). Η ένταση που χρησιμοποιήθηκε ήταν 75 και 85% της 1 ΜΕ. Η περιστροφή των αποτελεσμάτων δεν προκάλεσε μεγαλύτερη μυϊκή ενεργοποίηση σε οποιονδήποτε από τους μύες που εξετάστηκαν. Η στροφή των πελμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς μπορεί να προκαλέσει ρ φή μ ρ φ γ ς μ ρ ρ αστάθεια και ταυτόχρονα δεν επηρεάζει τη μυϊκή ενεργοποίηση.

31 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει η περιστροφή των ισχίων την ενεργοποίηση των απαγωγών μυών του ισχίου και του ορθού μηριαίου κατά την εκτέλεση των καθισμάτων με μπάρα; Ερευνητές εξέτασαν την μυϊκή ενεργοποίηση στους απαγωγούς μύες του ισχίου και τον ορθό μηριαίο με τα ισχία να βρίσκονται: α) σε ουδέτερη θέση, β) έξω στροφή των ισχίων 30 ο και γ) έξω στροφή 50 ο. Εξετάστηκε η ενεργοποίηση σε τριες ζώνες κάμψης του γόνατος (0 30 ο, ο, ο ) Η ενεργοποίηση του ορθού μηριαίου δεν επηρεάστηκε από τη θέση του ισχίου. Η ενεργοποίηση των ισχίων ήταν μεγαλύτερη με τα ισχία να βρίσκονται σε έξω στροφή 30 ο και τα γόνατα σε γωνία 90 ο

32 Παραλλαγή της άσκησης στο μηχάνημα Smith και στο μηχάνημα Hack Squat Smith machine Hack Squat

33 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Εκτέλεση του καθίσματος με μπάρα στο μηχάνημα Smith και στον πάγκο του καθίσματος (squat rack): πότε ο ασκούμενος μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος και ποιες είναι οι συνθήκες προστασίας του γόνατος; Σε μια μελέτη αναφέρεται ότι δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη 1 ΜΕ των ανδρών στις ασκήσεις κάθισμα με μπάρα και κάθισμα στο Smith, αναφέρθηκαν όμως διαφορές στις γυναίκες, οι οποίες παρουσίασαν υψηλότερες τιμές στο μηχάνημα Smith. Σε άλλη ερευνητική εργασία διαπιστώθηκε ότι ο γαστροκνήμιος, ο δικέφαλος μηριαίος και ο έσω πλατύς εμφάνισαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση στο κάθισμα με μπάρα. Η μέση ενεργοποίηση η των μυών ήταν κατά 43% υψηλότερη κατά την εκτέλεση του ελεύθερου καθίσματος με μπάρα. Στο μηχάνημα Smith περιορίζεται η κίνηση τν γονάτων προς τα εμπρός καθώς και η κάμψη του κορμού προς τα εμπρός, οπότε και μειώνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στην άρθρωση του γόνατος. Η επιβάρυνση στον πρόσθιο χιαστό και στις δυο εκτελέσεις εκμηδενίζεται όταν ο ασκούμενος διατηρεί μια πρόσθια κλίση του κορμού και μετατοπίζει το βάρος προς το πρόσθιο μέρος του πέλματος. Η επιβάρυνση του οπίσθιου χιαστού μειώνεται όταν η γωνία στο γόνατο διατηρείται Η επιβάρυνση του οπίσθιου χιαστού μειώνεται όταν η γωνία στο γόνατο διατηρείται μεταξύ 150 και 180 ο.

34 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Τι αλλάζει η χρήση ελαστικών ιμάντων στην εκτέλεση του καθίσματος; Ερευνητές εξέτασαν την μυϊκή ενεργοποίηση και την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος κατά την εκτέλεση του καθίσματος με τη χρήση ηή μηελαστικών ιμάντων (10 δοκιμαζόμενοι, μ 5 μέγιστες επαναλήψεις) Η χρήση των ιμάντων οδήγησε σε ανάπτυξη μεγαλύτερης δύναμης στο πρώτο τέταρτο της έκκεντρης φάσης και στο τελευταίο 10% της σύγκεντρης φάσης. Χωρίς ιμάντες παρατηρήθηκε υψηλότερη παραγωγή δύναμης στο τελευταίο 5% της έκκεντρης φάσης και στο πρώτο 5% της σύγκεντρης φάσης. Η χρήση των ιμάντων προκάλεσε μεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης και μεγαλύτερη ισχύ. Ακόμη αλλοιώθηκε η τεχνική εκτέλεση στην εκδοχή με τους ιμάντες σε σύγκριση με την ελεύθερη μπάρα.

35 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πότε ενεργοποιούνται περισσότερο οι βασικοί αγωνιστές μύες κατά την εκτέλεση των καθισμάτων με μπάρα: στη μειομετρική ή στην έκκεντρη φάση της άσκησης; Ο ορθός μηριαίος ενεργοποιείται κατά 32% περισσότερο στην ανοδική φάση ανεξάρτητα από το φορτίο που χρησιμοποιήθηκε. Ο μέσος και ο έξω πλατύς ενεργοποιούνται με παραπλήσιο τρόπο στην μειομετρική και έκκεντρη φάση. Η αύξηση παρατηρείται στο πρώτο 10% της καθοδικής φάσης και παραμένει σταθερή μέχρι το τελευταίο 30% της ανοδικής φάσης. Ο μέγας γλουτιαίος ενεργοποιείται κατά 2,25 φορές περισσότερο στην ανοδική φάση. Ο μέγας προσαγωγός ενεργοποιείται κατά 50% περισσότερο στην ανοδική φάση μόνο ο ασκούμνεος διατηρεί τα πέλματα σε ανοικτή θέση. Οδ δικέφαλος μηριαίος ενεργοποιείται κατά ά50% περισσότερο στην ανοδική φάση.

36 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως η ταχύτητα κίνησης επηρεάζει την εκτέλεση του καθίσματος; Ερευνητές εξέτασαν τις δυνάμεις που ασκούνται στα γόνατα και στη σπονδυλική στήλη όταν η άσκηση η κάθισμα με μπάρα εκτελέστηκε με αργό, φυσιολογικό και γρήγορο ρυθμό. Στην γρήγορη εκτέλεση διαπιστώθηκε αύξηση 50% στης δύναμη διάτμηση του γόνατος και κατά 30% στις δυνάμεις συμπίεσης καθώς και αύξηση των μεσοπλευρικών δυνάμεων διάτμησης. Ακόμη, διαπιστώθηκαν αυξημένες δυνάμεις συμπίεσης στη σπονδυλική στήλη. Αν και η υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης ενδείκνυται για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος δεν θα πρέπει να φτάνει σε υψηλές τιμές καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες τραυματισμού.

37 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πως επηρεάζει η κόπωση την εκτέλεση του καθίσματος; Είναι τεκμηριωμένο πως όταν επέλθει η κόπωση επηρεάζονται τα κινητικά και κινηματικά χαρακτηριστικά της εκτέλεσης. Η κόπωση προκαλεί μειωμένη δραστηριότητα των υποδοχέων του μυ και αλλοιώνει την ιδιοδεκτικότητα της άρθρωσης. Από την κόπωση επηρεάζεται και η σπονδυλική στήλη στην οποία μειώνεται αισθητά η ανθεκτικότητα στις δυνάμεις συμπίεσης που αναπτύσσονται σε ασκήσεις όπως το κάθισμα.

38 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Πόσες θερμίδες δαπανώνται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθισμάτων; Η εξίσωση που υπολογίζει την ενεργειακή δαπάνη κατά την εκτέλεση του καθίσματος είναι: Y = 1,424 + (0,022 X 1 ) + (0,035 X 2 ) όπου Y οι θερμίδες, Χ 1 το βάρος που σηκώνει ο ασκούμενος και Χ 2 η απόσταση μετατόπισης της μπάρας. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι για την άρση ενός βάρους ίσο με το 40% της 1ΜΕ η ενεργειακή δαπάνη που προκαλείται είναι 10,85 kcal/λεπτό, για ένα βάρος ίσο με το 50% της 1ΜΕ η ενεργειακή δαπάνη που προκαλείται είναι 13,56 kcal/λεπτό, για ένα βάρος ίσο με το 62,5% της 1ΜΕ η ενεργειακή δαπάνη που προκαλείται είναι 16,95 kcal/λεπτό, για ένα βάρος ίσο με το 65% της 1ΜΕ η ενεργειακή δαπάνη που προκαλείται είναι 17,63 kcal/λεπτό και για ένα βάρος ίσο με το 70% της 1ΜΕ η ενεργειακή δαπάνη που προκαλείται είναι 18,98 kcal/λεπτό/ ό

39 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Υπάρχει διαφορά στην ανάπτυξη δύναμης μεταξύ αριστερού και δεξιού κάτω άκρου κατά την εκτέλεση του καθίσματος; Και εάν ναι πως αυτή η ασσυμετρία μπορεί να επηρεάσει την κίνηση της μπάρας; Ερευνητές μελέτησαν τη μέση δύναμη και τη μέγιστη γωνία κάμψης του ισχίου, του γόνατος και της ποδοκνημικής καθώς και τη μέγιστη κάθετη δύναμη κατά την επαφή με το έδαφος και τη μέση απόσταση του κέντρου βάρους του σώματος από το κέντρο της ποδοκνημικής άρθρωσης Η μέση δύναμη ήταν μεγαλύτερη κατά 12,4% στο αριστερό ισχίο, κατά 13,2% στο δεξιό γόνατο και κατά 17% στην αριστερή ποδοκνημική. παρατηρήθηκε μία μέση διαφορά της τάξης των 2 ο μεταξύ των δύο πλευρών σε όλες τις αρθρώσεις των κάτω άκρων ενώ η μέγιστη κάθετη δύναμη κατά την επαφή με το έδαφος και τη μέση απόσταση του κέντρου βάρους του σώματος από το κέντρο της ποδοκνημικής άρθρωσης ήταν μεγαλύτερες στην αριστερή πλευρά κατά 6% και 11%, αντίστοιχα Σε άλλη μελέτη εξετάστηκαν οι διαφορές που παρατηρούνται στη δύναμη που ασκούν τα δύο πόδια στο έδαφος και εάν επηρεάζουν την κίνηση της μπάρας κατά την εκτέλεση του καθίσματος με (με βάρος ίσο με 30%, 60% και 90% της 1ΜΕ). Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αν και οι διαφορές στη συμμετρία (δύναμη που εφάρμοσαν στο έδαφος) των δύο ποδιών έφτασε το 21% σε πολλές περιπτώσεις, οι ταχύτητες των δύο άκρων της μπάρας ήταν παραπλήσιες (η μεταξύ τους διαφορά δεν ξεπέρασε το 3,4%) Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, η ασυμμετρία των δύο κάτω άκρων δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την κίνηση της μπάρας στο κάθισμα

40 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Η εκτέλεση των καθισμάτων πάνω σε ασταθείς επιφάνειες προκαλεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση των σταθεροποιητών μυών του κορμού; Ερευνητές κατέγραψαν την ενεργοποίηση του υποκνημίδιου, του έξω πλατύ, του οπίσθιου μηριαίου των κοιλιακών και των ιερονωτιαίων μυών στις ασκήσεις : I. Κάθισμα με μπάρα II. Κάθισμα στο μηχάνημα Smith III. Κάθισμα πάνω σε σανίδες ισορροπίας Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι μύες που εξετάστηκαν παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ενεργοποίησή τους όταν τα καθίσματα εκτελέστηκαν πάνω σε ασταθή επιφάνεια και τη μικρότερη στο μηχάνημα Smith.

41 Πρόληψη Ηπροστασίατωνώμωνκατάτηνεκτέλεσηκαθισμάτωνμευψηλάφορτία; Κατά την εκτέλεση του καθίσματος, η μπάρα τοποθετείται πάνω στους οπίσθιους δελτοειδείς έτσι ώστε να δημιουργείται μικρότερη ρη πρόσθια κλίση στον κορμό, να αυξηθεί η γωνία κάμψης των ισχίων και να ασκείται μικρότερη πίεση πάνω στην ωμική ζώνη και το στροφικό πέταλο. Οι ειδικοί συνιστούν την ενδυνάμωση των οπίσθιων δελτοειδών, καλή προθέρμανση (κυρίως με διατάσεις της συγκεκριμένης μυϊκής ομάδας) και καλή διαχείριση της έντασης και του αριθμού των σετ και των επαναλήψεων Επίσης, ηυπερτροφίατωνοπίσθιωνδελτοειδώνμέσωτηςεκγύμνασήςτουςμετις αντίστοιχες ασκήσεις θα βοηθήσει στην καλύτερη και ασφαλέστερη στήριξη της μπάρας περιορίζοντας τις ταλαντεύσεις της κατά την εκτέλεση του καθίσματος.

42 Παραλλαγή της άσκησης είναι η εκτέλεση της με 1 ή και 2 αλτήρες

43 Διδασκαλία της Άσκησης Κάθισμα με Μπάρα Πρώτη φάση: Στην πρώτη φάση εκμάθησης, ο ασκούμενος εκτελεί κάθισμα με έναν δίσκο ο οποίος στηρίζεται στο ένα σημείο του από το μπροστινό μέρος του κεφαλιού (πάνω από το μέτωπο) και στο άλλο από τα χέρια του ασκούμενου. Η χρήση ενός δίσκου πάνω από 10 κιλά θα αναγκάσει τους μύες που σταθεροποιούν τη σπονδυλική στήλη να ενεργοποιηθούν και να φέρουν τον κορμό στη θέση που πρέπει κατά την εκτέλεση της άσκησης Προτείνεται σε αυτή την άσκηση να πραγματοποιούνται 3 σετ των 10 έως 15 επαναλήψεων για γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα.

44 Διδασκαλία της Άσκησης Κάθισμα με Μπάρα Δεύτερη φάση: η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την εκτέλεση του καθίσματος με το βάρος να συγκρατείται πάνω από το κεφάλι (overhead squat) δίνοντας έμφαση στα σημεία τεχνικής που τονίστηκαν και στην πρώτη φάση. Ο ασκούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει μία μικρή μπάρα χωρίς πρόσθετο βάρος για να περιορίζει την υπερβολική κύφωση στην θωρακική μοίρα και την υπερβολική λόρδωση στην οσφυϊκή μοίρα. Προτείνεται η εκτέλεση της άσκησης σε περιορισμένο εύρος κίνησης αυξάνοντας το προοδευτικά στη συνέχεια και εκτεταμένη χρήση διατάσεων. Ο επιβλέπων γυμναστής πρέπει να στέκεται πλάγια ως προς τον ασκούμενο και να προσέχει ώστε η μπάρα να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη γληνοβραχιόνια άρθρωση.

45 Διδασκαλία της Άσκησης Κάθισμα με Μπάρα Τρίτη φάση: Η επόμενη άσκηση στη σειρά είναι το κάθισμα με την μπάρα μπροστά από τον αυχένα η οποία όπως και οι προηγούμενες βοηθάει στη διατήρηση της πλάτης στην όρθια θέση. Αν ο ασκούμενος φέρει τον κορμό σε πρόσθια κλίση, ημπάραθαρολάρει ρολάρει μπροστά και θα πέσει. Στη συγκεκριμένη άσκηση, το βάρος τοποθετείται πάνω και πίσω από τις κλείδες μπροστά από τον λαιμό του ασκούμενου. Για την καλύτερη εκμάθηση της σωστής τοποθέτησης της μπάρας ο ασκούμενος μπορεί να Για την καλύτερη εκμάθηση της σωστής τοποθέτησης της μπάρας, ο ασκούμενος μπορεί να εκτελέσει την κίνηση φέρνοντας τα χεριά μπροστά σε έκταση και παράλληλα με το έδαφος και τη μπάρα να στηρίζεται πάνω και πίσω από τις κλείδες Προτείνεται η εκτέλεση της άσκησης σε περιορισμένο εύρος κίνησης αυξάνοντας το προοδευτικά στη συνέχεια και εκτεταμένη χρήση διατάσεων.

46 Διδασκαλία της Άσκησης Κάθισμα με Μπάρα Τέταρτη φάση: Η τελευταία φάση περιλαμβάνει την εκτέλεση του καθίσματος με την μπάρα πίσω από τον αυχένα. Η συγκεκριμένη άσκηση πρέπει να εκτελείται μόνο αφού ο ασκούμενος μπορεί να εκτελεί σωστά το πρόσθιο κάθισμα με σχετικά μεγάλο. Πολλοί γυμναστές χρησιμοποιούν αρχικά πολύ ελαφριές αντιστάσεις όπως ένα σκουπόξυλο ή ένα κοντάρι. Αυτή η τακτική είναι λάθος διότι για την εκμάθηση του καθίσματος χρειάζεται η χρήση κάποια μεγαλύτερης αντίστασης σε αρχάριους ασκούμενους. Ε ί ή ί έλ θ ά δ ύ ά ( t Επίσης, σημαντική είναι η εκτέλεση των καθισμάτων στους ειδικούς πάγκους (squat racks) ή πάνω σε ανοικτό πλατώ. Τα καθίσματα ωστόσο με την μπάρα πάνω από το κεφάλι είναι καλύτερα να εκτελούνται μέσα στον πάγκο.

47

48

49 Παραλλαγή της άσκησης είναι η εκτέλεση της με αλτήρες

50 Παραλλαγή της άσκησης είναι η εκτέλεση της με αλτήρες και πλάγια προβολή ποδιών

51 Παραλλαγή της άσκησης είναι η εκτέλεση της με αλτήρες και έκταση του ποδιού προς τα πίσω

52 Παραλλαγή της άσκησης είναι η εκτέλεση της στο μηχάνημα Smith

53

54

55 Παραλλαγή της άσκησης είναι η εκτέλεση της με αλτήρες

56 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε το βάρος που θα έπρεπε να σηκώσει ο ασκούμενος σε ασκήσεις για τους τετρακέφαλους με βάση το βάρος που σηκώνει στο κάθισμα; Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η απόδοση στο κάθισμα παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με την απόδοση στις άρσεις θανάτου (R 2 = 0.81), τις προβολές (R 2 = 0.62), τα ανεβάσματα με μπάρα σε πάγκο (R 2 = 0.71) και τις εκτάσεις γονάτων σε μηχάνημα (R 2 = 0.67). Έτσι, αν γνωρίζουμε την επίδοση στο κάθισμα θα μπορούμε να υπολογίσουμε και την αντίστοιχη επίδοση (για τις 6ΜΕ) στις υπόλοιπες τέσσερεις ασκήσεις με σχετική ασφάλεια και ακρίβεια. Οι εξισώσεις που ανέπτυξαν οι ερευνητές είναι: Α. Βάρος στις άρσεις θανάτου = (βάρος στο κάθισμα 0,83) + 14,92 kg Β. Βάρος στις προβολές =(βάρος στο κάθισμα 0,52) + 14,82 kg Γ. Βάρος στα ανεβάσματα με μπάρα σε πάγκο =(βάρος στο κάθισμα 0,50)+3,32kg Δ. Βάρος στις εκτάσεις γονάτων σε μηχάνημα ημ = (βάρος ρ ς στο κάθισμα 0,48) + 9,58 kg Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιπτώσεις εκγύμνασης μεγάλου αριθμού ασκούμενων και/ή μεγάλου αριθμού ασκήσεων.

57 Ερευνητικά τεκμηριωμένο Ποιες ασκήσεις είναι πιο αποτελεσματικές για την επιλεκτική ενεργοποίηση του έσω πλατύ; Οι ασκήσεις ανοιχτής ή κλειστής κινητικής αλυσίδας; Η σταθεροποίηση της επιγονατίδας επιτυγχάνεται μέσω της συνεργατικής δράσης του έσω και του έξω πλατύ κατά την έκταση του γόνατος. Ηαναλογίαδύναμης μεταξύ αυτών των δύο μυών ενώ πρέπει να είναι ιδανικά 1:1 έχει βρεθεί ότι στις περιπτώσεις ανάλογων μυοσκελετικών προβλημάτων πέφτει στο 0,54:1, δηλαδή έχουμε μειονέκτημα του έσω πλατύ Έτσι, εξέτασαν την ενεργοποίηση του έσω και έξω πλατύ μέσω της καταγραφής της ηλεκτρομυογραφικής τους δραστηριότητας κατά την εκτέλεση ασκήσεων ανοιχτής (εκτάσεις γονάτων) και κλειστής (κάθισμα, προβολές) κινητικής αλυσίδας. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το κάθισμα και οι προβολές προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση του έσω πλατύ σε σχέση με τον έξω πλατύ (1,14:1 και 1,18:1, αντίστοιχα) σε σχέση με τις άλλες δύο ασκήσεις. οι ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας είναι πιο χρήσιμες για την επιλεκτική ενδυνάμωση του έσω πλατύ, ειδικά για άτομα με επιγονατιδομηριαίο σύνδρομο.

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD.

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για τον αυχένα

Ασκήσεις για τον αυχένα Ασκήσεις για τον αυχένα Παπαδόπουλος Ανδρέας Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη τραυματισμών είναι η ύπαρξη ισχυρών, ευέλικτων μυών και αρθρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Εμβιομηχανική Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Λειτουργία των σκελετικών μυών Γραμμή έλξης Γωνία πρόσφυσης Είδη συστολής Επίδραση της βαρύτητας Μηκοδυναμική σχέση Ταχοδυναμική σχέση Ελαστικές ιδιότητες Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ Οι συμβουλές που θα διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και απαιτούν την στενή παρακολούθηση ενός γυμναστή κατά την εφαρμογή τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ α) Αερόβια άσκηση για τη βελτίωση του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος Προθέρμανση 20 ποδήλατο προοδευτικά αυξανόμενης επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Βενετία Χαραλαμποπούλου 1, Αντζουλάς Παναγιώτης 2, Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης 3, 4 1 Φυσικοθεραπεύτρια- Φυσικοθεραπεύτρια Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Φατούρος Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. & Χατζηνικολάου Αθανάσιος Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.- ΔΠΘ Περιεχόμενα Μαθήματος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Pilates. Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία

Εισαγωγή στο Pilates. Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία PILATES Εισαγωγή στο Pilates Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία Ήταν ευαίσθητος στο άσθμα και τη ραχίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη. Χρόνης Δρούγιας

Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη. Χρόνης Δρούγιας Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη Χρόνης Δρούγιας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Πρώτη δημοσίευση:ekehorn 1889/1901 κατέγραψε 11 κατάγματα μηριαίου από πτώσεις με σκι. Von Saar:1914,παρουσιάζει μια σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44266

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Κάθισμα στην μπάλα ωδινών Η κίνηση εμπρός και πίσω κατά το κάθισμα στην μπάλα ωδίνων μειώνει τον πόνο, προάγει την χαλάρωση, ανοίγει την εγκάρσια και προσθιο οπίσθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΝΟΜΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ: Σπουδαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 3D N E W T O N 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σταθεροποίηση Σπονδυλικών Μυών Σταθεροποιεί ταυτόχρονα τους εκ βαθέων και ανταγωνιστές μυς Αυτόχθων Ραχιαίος, Εγκάρσιος Κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 110 Η επιτυχία της αντιµετώπισης των συστηµατικών προβληµάτων των τετραπληγικών ασθενών, έγκειται στη σωστή εκπαίδευση και εκτέλεση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

DELTA XL (7707-900/ -950/ -980)

DELTA XL (7707-900/ -950/ -980) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ DELTA XL (7707-900/ -950/ -980) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν συναρµολογήσετε και πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. Κεφάλαιο 2: Μονάδες μέτρησης... 32

Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. Κεφάλαιο 2: Μονάδες μέτρησης... 32 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 Κεφάλαιο 2: Μονάδες μέτρησης... 32 Κεφάλαιο 3: Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 38 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ασκήσεις για εύρος κινήσεων Κάμψη ισχίου και γόνατος: Ξαπλωμένος με τη πλάτη και τα πόδια τεντωμένα, τα δάκτυλα των ποδιών να βλέπουν κατά το ταβάνι και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αρχική Στάση : Αριστερό γόνατο στο πάτωμα και δεξί πόδι λυγισμένο σχηματίζοντας μια γωνία 90 μοιρών, Εισπνέεις καθώς σηκώνεις το αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος 1. Ο λειτουργικός μηροκνημικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής : Σαρηβασιλείου Χαράλαµπος, ΚΦΑ Εισαγωγή (Στίβος & Φυσική Αγωγή) Χαρακτηριστικά των αγωνισµάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Επικυρώθηκαν τα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Επικυρώθηκαν τα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επικυρώθηκαν τα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014/15. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν πειραματική μελέτη ή μελέτη ατομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Κοινωνική Βοήθεια Αν και μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να βαδίζει με βακτηρίες ή Πι έχει ανάγκη βοήθειας στην καθημερινότητα με το μαγείρεμα, τα ψώνια,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων.

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2007-2008 ιδάσκουσα: Μ. Μακροπούλου Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων. Ενδεικτικές ερωτήσεις δεν είναι όλη η εξεταστέα ύλη σε αυτές!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 Μπογδάνης Βασίλειος Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσαλλονίκης Κάτοχος μεταπτυχιακού Γνωστικής και Κινητικής Μάθησης Παράλληλη τεχνική και τώρα τι γίνεται; ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο δυναμικό άθλημα, που απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση, εξαιρετική φυσική κατάσταση, ταχύτητα, αντανακλαστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 4η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1:

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1: 4. ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΩΜΟΥ Ορισμός: Δυστοκία ώμου ορίζεται η δυσκολία γέννησης των ώμων μετά τη γέννηση της κεφαλής, που απαιτεί πρόσθετους χειρισμούς για την απελευθέρωσή τους με συνήθη ήπια έλξη της κεφαλής. Συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Miguel Indurain ήταν το μέγεθος των πνευμόνων του. Ο χρησιμοποιούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΝΟΜΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Η στάση του σώματός μας όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή, είναι πολύ σημαντική. Μια κακή στάση μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, για παράδειγμα, στη μέση, στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 4η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ)

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ) Τεχνολογία A τάξης Λυκείου Μάθημα 20 ον - Μηχανισμοί Φύλλο εργασίας Μοχλοί σελίδες Dan-78-87 Collins 167-208 1. Ο άνθρωπος όταν πρωτοεμφανίστηκε στην γη ανακάλυψε πολύ σύντομα την χρήση του μοχλού για

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια 23 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια Σ. ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη ασχολούνται με την κολύμβηση ως χόμπι, σπορ

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

5000m. Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης

5000m. Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης 5000m Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης «Ο βαθύτερος μας φόβος δεν είναι ότι είμαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος μας φόβος είναι ότι είμαστε παντοδύναμοι. Είναι το φως μας όχι το σκότος μας που μας φοβίζει πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (FIFA TEST) ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Πρόγραµµα Λειτουργικής Νευροχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών Μαρκάκη Έλλη Ειδικ. Νευρολόγος Ελλούλ Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα