ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΩΝ 3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΟΜΝΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΘΡΟΥ 10.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 11.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 12.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13.ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 14.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15.ΣΧΕΔΙΑ 16.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.». Η πτυχιακή εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του τμήματος μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ από τους σπουδαστές Κυρανίδη Βασίλειο και Σωπιάδη Περικλή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή μας Γκάρμπα Νικόλαο, που μας καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια της πτυχιακής μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

5 1. ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ. 2. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

7 Περιβαλλοντική Μελέτη Επιπτώσεων για την εγκατάσταση επαγγελματικού εργαστηρίου μηχανουργείο, με επωνυμία Γκάρμπας Ν. E.Π.Ε. Ι. Περιγραφή του έργου 1. Ονομασία Δραστηριότητας και είδος του έργου θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης 1.1 Επωνυμία, φορέας υλοποίησης Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε από τον Γκάρμπα Νικόλαο στον Κυρανίδη Βασίλειο και Σωπιάδη Περικλή. Το παρόν τεύχος αποτελεί την περιβαλλοντική μελέτη που εκπονείται στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη εγκατάσταση του επαγγελματικού εργαστηρίου μηχανουργείο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Γκάρμπα Νικόλαου. Την ευθύνη εκπόνησης της μελέτης έχει ο κ. Κυρανίδης Βασίλειος και ο κ. Σωπιάδης Περικλής. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα στην εγκατάσταση του μηχανουργείου όπου και έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Για τη συγγραφή των κειμένων αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα από την έρευνα πεδίου, από βιβλιογραφικές πηγές και από βάσεις δεδομένων. 1.2 Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης Το βασικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τόσο την αναγκαιότητα, όσο και τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης μελέτης, είναι το ακόλουθο: - Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) Για την προστασία του περιβάλλοντος. - Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. - ΚΥΑ Η.Π.: 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/ ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και άλλες διατάξεις (Α 91). - ΚΥΑ Η.Π.: 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/ ) Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και άλλες διατάξεις (Α 91).

8 - ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου ΕΠΜ και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86. - Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος) υπ αριθ /02 Φεβρουαρίου 2004 με θέμα: Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ Περιγραφή προτεινόμενης δραστηριότητας 2.1 Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου 12, Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ονομάζεται Γκάρμπας Νικόλαος με διεύθυνση κατοικίας Πίνδου 2.2 Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου Το μηχανουργείο θα εγκατασταθεί σε χώρο που βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή που αναπτύσσεται κατά μήκος της Βέροιας. Η παραπάνω έκταση βρίσκεται εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και η έκταση χρησιμοποιείται κυρίως για βιομηχανική χρήση. Το μηχανουργείο θα εγκατασταθεί σε υπάρχον κτίριο και σε στεγασμένη έκταση 459m 2. Επίσης, η συνολική έκταση του οικοπέδου μέσα στο οποίο βρίσκεται η στεγασμένη επιφάνεια του μηχανουργείου είναι 3858m Σύντομη περιγραφή του έργου Το έργο για το οποίο έγινε η περιβαλλοντική μελέτη, είναι ένα επαγγελματικό εργαστήριο μηχανουργείο. Το μηχανουργείο θα δραστηριοποιείται με την επεξεργασία σιδηρών αντικειμένων και την τροποποίηση αυτών. Επίσης θα εκτελούνται και οι εξής εργασίες: 1. κόψιμο μετάλλων 2. συγκόλληση μετάλλων 3. μορφοποίηση μετάλλων Το μηχανουργείο παράγει επεξεργασμένα και μορφοποιημένα εξαρτήματα και μεταλλικά αντικείμενα ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη. Οι ποσότητες των πρώτων υλών καθώς και των παραγόμενων προϊόντων δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώνται από τις εκάστοτε παραγγελίες των πελατών του.

9 2.4 Σύντομη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας α) Τεχνικό Υπόμνημα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργαστηρίου ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κινητήρια Ισχύς (KW) Θερμική Ισχύς (KW) Αξία (Ευρώ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΡΑΝΖΟΠΡΕΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 5 ΤΝ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ β) Σύντομη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει την επεξεργασία σιδηρών αντικειμένων και την τροποποίηση αυτών. Εκτελούνται οι εξής εργασίες: κόψιμο μετάλλων, συγκόλληση μετάλλων, μορφοποίηση μετάλλων, Κατ εντολή του πελάτη γίνεται η προμήθεια των πρώτων υλών και η επεξεργασία αυτών στο χώρο του μηχανουργείου. Τα εξαρτήματα και τα μεταλλικά αντικείμενα επεξεργάζονται ανάλογα με την κάθε απαίτηση της εργασίας, όπου μπορεί να συμβεί η κοπή αυτών, η συγκόλληση και τέλος η συναρμολόγηση αυτών. γ) Είδη χημικών ουσιών / διαλυτών / συνθήκες αποθήκευσης διακίνησης Η δραστηριότητα δεν χρησιμοποιεί χημικές ουσίες ή διαλύτες κατά την παραγωγική διαδικασία.

10 δ) Καυστήρες παραγωγής κτιρίων ισχύς είδη καυσίμων δεξαμενές καυσίμων Για την παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιείται κανένας καυστήρας. ε) Παραγόμενα απόβλητα αέρια / υγρά / στερεά, ποσότητες Πηγές θορύβου οσμών. Αέρια απόβλητα Αέρια απόβλητα δεν υφίστανται. Υγρά απόβλητα Κατά την παραγωγική διαδικασία τα υγρά απόβλητα της μονάδας είναι: Λύματα προσωπικού Τα μόνα υγρά απόβλητα που υπάρχουν είναι από την χρήση (WC, ντους) του προσωπικού της επιχείρησης (συνολικά απασχολούμενο προσωπικό: 6 άτομα). Τα απόβλητα αυτά θα οδηγούνται σε σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου που υπάρχει στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. 6 άτομα x 100 lit/άτομο. ημέρα = 600 lit/ημέρα. Στερεά απόβλητα Κατά την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν στερεά απόβλητα στα οποία συγκαταλέγονται: o Απορρίμματα από τη χρήση του προσωπικού o Στερεά υπολείμματα τεμάχια από την κοπή των μεταλλικών αντικειμένων στ) Υδροδότηση δραστηριότητας Για την υδροδότηση της δραστηριότητας θα αναφερθεί ότι θα χρησιμοποιείται πόσιμο νερό δικτύου για το προσωπικό της δραστηριότητας. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά και τους χώρους υγιεινής, 2.5 Συνοπτικό διάγραμμα ροής Η παραγωγική διαδικασία μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής: Παραλαβή των εξαρτημάτων & μεταλλικών αντικειμένων Κοπή των μεταλλικών αντικειμένων ανάλογα με την απαίτηση Επεξεργασία αυτών Συγκόλληση των εξαρτημάτων και των μεταλλικών αντικειμένων Συναρμολόγηση και τοποθέτηση αυτών.

11 3. Προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων Στη δραστηριότητα που εξετάζουμε και στο είδος των εργασιών που εκτελούνται δεν έχουμε παραγωγή σημαντικών ρύπων ή αποβλήτων που να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα για τα απόβλητα του επαγγελματικού εργαστηρίου έχουμε: α) Υγρά απόβλητα: Κατά την παραγωγική διαδικασία τα υγρά απόβλητα της μονάδας είναι: Λύματα προσωπικού Τα μόνα υγρά απόβλητα που υπάρχουν είναι από την χρήση (WC, ντους) του προσωπικού της επιχείρησης (συνολικά απασχολούμενο προσωπικό: 6 άτομα). Τα απόβλητα αυτά θα οδηγούνται σε σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου που υπάρχει στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. 6 άτομα x 100 lit/άτομο. ημέρα = 600 lit/ημέρα. β) Στερεά απόβλητα: Κατά την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν στερεά απόβλητα στα οποία συγκαταλέγονται: o Απορρίμματα από τη χρήση του προσωπικού o Στερεά υπολείμματα τεμάχια από την κοπή των μεταλλικών αντικειμένων Τα στερεά απόβλητα υπολείμματα από την κοπή θα διατίθενται στην χωματερή της περιοχής. Η διάθεση θα γίνεται μέσω της αποκομιδής με τα απορριματοφόρα μηχανήματα του Δήμου Βέροιας (υπάρχει συνημμένη βεβαίωση από το Δήμο). γ) Θόρυβος: Η στάθμη θορύβου της εγκατάστασης θα είναι μικρότερη από αυτήν που προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81. Για την αντιμετώπιση των προκαλούμενων θορύβων από τις εργασίες της δραστηριότητας θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα: Έδραση των μηχανημάτων, εργαλείων και συσκευών σε ειδικές βάσεις για την απορρόφηση κραδασμών και θορύβων. Κατασκευή του κτιρίου με ειδικά θερμοηχομονωτικά υλικά (το κτίριο υφίσταται και έχει κατασκευαστεί με ειδικά θερμοηχομονωτικά υλικά) Σωστή συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας για την όσο το δυνατό αθόρυβη λειτουργία τους.

12 IΙI. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 1. Έδαφος 1. Έδαφος: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων ; _ _ β) διασπάσεις, μεταποιήσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους ; _ _ γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους ; _ _ δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού ; _ _ ε) οποιαδήποτε αύξηση του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό, επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού ; _ _ στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε _ _ κόλπου ορμίσκου ή λίμνης ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές ; _ _ Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει καμιά ασταθή κατάσταση εδάφους ή αλλαγή στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Επίσης δεν θα γίνει καμία διάσπαση, μεταποίηση συμπίεση ή υπερκάλυψη του επιφανειακού στρώματος του εδάφους. Αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους δεν θα γίνουν λόγω της μικρής έκτασης του έργου. Κανένα μοναδικό γεωλογικό ή φυσικό χαρακτηριστικό δεν θα καταστραφεί, ή θα επικαλυφθεί ή τέλος θα αλλαχθεί λόγω της μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή. 2. Αέρας 2. Αέρας: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας ; _ _ β) δυσάρεστες οσμές ; _ _ γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση ; _ _ Το επαγγελματικό εργαστήριο μηχανουργείο δεν θα προκαλέσει σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Επίσης δεν θα προκαλέσει καμία δυσάρεστη οσμή λόγω της μη παραγωγής αερίων κατά την λειτουργία του μηχανουργείου εφόσον τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται δεν δημιουργούν επικίνδυνα αέρια. Τέλος, καμία αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση λόγω της δραστηριότητας του επαγγελματικού εργαστηρίου.

13 3. Νερά 3. Νερά: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών ; _ _ β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυση του εδάφους ; _ _ γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες ; _ _ δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο ; _ _ ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητάς των _ _ στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπόγειων υδάτων ; _ _ ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι' απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων _ _ αυτών σε τομές ή ανασκαφές ; η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό ; _ _ θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα ; _ _ Το μηχανουργείο από την κατασκευή του και κατά την λειτουργία του δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στα ρεύματα ή στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών διότι δεν υπάρχουν τέτοια στην περιοχή. Επίσης δεν θα γίνει καμία μεταβολή την πορεία ροής των νερών από πλημμύρες, λόγω της μικρής έκτασης του έργου. Το έργο δεν θα προκαλέσει απόρριψη υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητας των διότι η δραστηριότητα του δεν απαιτεί ιδιαίτερες ποσότητες νερού. Τα υπόγεια ύδατα δεν θα υποστούν καμία μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή αυτών καθώς επίσης δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην ποσότητα τους, αφού ούτε προσθήκη, ούτε απόληψη δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την δραστηριότητα του έργου. Τέλος η ποσότητα του νερού που θα είναι διαθέσιμη για το κοινό δεν θα υποστεί καμία μείωση λόγω το ότι η μορφή του εργαστηρίου δεν απαιτεί μεγάλη ποσότητα για την λειτουργία του. 4. Χλωρίδα 4. Χλωρίδα: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αλλαγή 5. στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δένδρων, θάμνων κλπ.) ; _ _ β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών ; _ _ γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών ; _ _ δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας ; _ _

14 Η εγκατάσταση και η λειτουργία του μηχανουργείου δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών λόγω μη ύπαρξης καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Στην περιοχή θα μπορούν να εισαχθούν νέα είδη φυτών καθώς και να γίνει η φυσιολογική ανανέωση των υπαρχόντων ειδών καθώς δεν επηρεάζεται η χλωρίδα με τα υπολείμματα και τα απόβλητα του μηχανουργείου. Τέλος το εργαστήριο δεν θα μειώσει την έκταση οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας. 5. Πανίδα 5. Πανίδα: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, _ _ βενθικών οργανισμών ή εντόμων); β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων ; _ _ γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων ; _ _ δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή αγρίων ζώων ; _ _ Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων, λόγω της δραστηριότητας του μηχανουργείου. Τα νέα είδη θα μπορούν να εισαχθούν ομαλά στην περιοχή καθώς και να επιτραπεί η αποδήμηση ή η μετακίνηση των ζώων διότι το έργο λαμβάνει μικρή έκταση και γιατί δεν επηρεάζεται η πανίδα, η χλωρίδα και γενικότερα το περιβάλλον στην περιοχή. Το φυσικό περιβάλλον δεν θα υποστεί καμία μεταβολή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα άγρια ζώα καθώς όλα γίνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές μελέτες. 6. Θόρυβος 6. Θόρυβος : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου ; _ _ β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου ; _ _ Η εγκατάσταση και λειτουργία του επαγγελματικού εργαστηρίου δεν θα προκαλέσει αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου, αλλά ούτε έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου λόγω το ότι τα μηχανήματα δεν προκαλούν μεγάλη ηχορύπανση.

15 7. Χρήση γης 7. Χρήση γης : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης ; _ _ Το μηχανουργείο δεν θα προκαλέσει καμία μεταβολή στην παρούσα χρήση γης αλλά ούτε στην προγραμματισμένη για το μέλλον χρήσης γης διότι η έκταση στην οποία θα δραστηριοποιηθεί το μηχανουργείο παραμένει για χρόνια ακαλλιέργητη (χέρσα). 8. Φυσικοί Πόροι 8. Φυσικοί Πόροι : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αύξηση του ρυθμού χρήσης/αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου ; _ _ β) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου ; _ _ Η εγκατάσταση και λειτουργία του επαγγελματικού εργαστηρίου δεν θα αυξήσει τον ρυθμό χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου. Επίσης δεν θα προκαλέσει καμία εξάντληση οποιουδήποτε φυσικού πόρου και ειδικότερα μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου, λόγω του τρόπου λειτουργίας του μηχανουργείου του οποίου η λειτουργία δεν θα επιβαρύνει το γενικότερο περιβάλλον. 9. Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων 9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων. Το προτεινόμενο έργο ενέχει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημ. ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών ; _ _ Κατά την λειτουργία του μηχανουργείου δεν θα υπάρξει κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων, όπως κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών, διότι κατά την φάση λειτουργίας του δεν απαιτεί την χρησιμοποίηση τέτοιων επικινδύνων υλών και η λειτουργία του θα γίνεται με βάση τις ισχύουσες νομοθεσίες και τις προβλεπόμενες από το νόμο μελέτες.

16 10. Πληθυσμός 10. Πληθυσμός: Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ την εγκατάσταση διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου ; _ _ Ο πληθυσμός της περιοχής δεν θα υποστεί καμία μεταβολή. Το έργο δεν θα προκαλέσει αλλαγή στην εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου, λόγω της μη ιδιαίτερης απαίτησης αριθμού εργαζομένων για την λειτουργία του. 11. Κατοικία 11. Κατοικία: Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου ; _ _ Η εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανουργείου λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων που απαιτεί, δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στην υπάρχουσα κατοικία της περιοχής αλλά ούτε θα δημιουργήσει περαιτέρω ανάγκη για απρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου. 12. Μεταφορές / Κυκλοφορία 12. Μεταφορές/Κυκλοφορία : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων ; _ _ β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης ; _ _ γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας ; _ _ δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων / ή αγαθών ; _ _ ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση ; _ _ στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων ; _ _

17 Η λειτουργία του εργαστηρίου δεν θα προκαλέσει δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων, ούτε επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης. Επίσης δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας ούτε μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων / ή αγαθών. Τέλος δεν θα υπάρξει αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων, λόγω του ότι κατά την φάση λειτουργίας του έργου δεν θα απαιτείται μεγάλη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων. Το μηχανουργείο θα τηρεί το προβλεπόμενο από το νόμο ωράριο των επαγγελματικών εργαστηρίων. 13. Ενέργεια 13. Ενέργεια : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας ; _ _ β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας ; _ _ Ο τρόπος λειτουργίας του εργαστηρίου δεν απαιτεί χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας. Επίσης δεν θα απαιτηθεί καμία αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας διότι τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία του μηχανουργείου δεν απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. 14. Κοινή ωφέλεια 14. Κοινή ωφέλεια : Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας ; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) ηλεκτρισμό ; _ _ β) συστήματα επικοινωνιών ; _ _ γ) ύδρευση ; _ _ δ) υπόνομους ή σηπτικούς βόθρους ; _ _ ε) αποχέτευση νερού βρόχινου ; _ _ στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών ; _ _

18 Ο τρόπος λειτουργίας του εργαστηρίου δεν θα δημιουργήσει καμία αλλαγή στους τομείς κοινής ωφέλειας. Λόγω της μικρής έντασης των μηχανημάτων δεν απαιτείται αύξηση στην ζήτηση ηλεκτρισμού, επίσης δεν απαιτείται καμία αλλαγή στα συστήματα επικοινωνιών λόγω της μικρής έκτασης λειτουργίας του εργαστηρίου. Επίσης λόγω της φάσης λειτουργίας του εργαστηρίου δεν απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα νερού οπότε δεν θα έχουμε καμία αλλαγή στην ύδρευση της περιοχής. 15. Ανθρώπινη Υγεία 15. Ανθρώπινη Υγεία : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας) ; _ _ β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους ; _ _ Η λειτουργία του μηχανουργείου δεν θα επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει οποιοδήποτε κίνδυνο ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας. Επίσης, δεν θα εκθέσει ανθρώπους σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας του λόγω της μικρής έκτασης των εργασιών που θα πραγματοποιούνται κατά την λειτουργία του μηχανουργείου. 16. Αισθητική 16. Αισθητική : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού στην κοινή θέα ; _ _ Το έργο κατά την φάση της εγκατάστασης και λειτουργίας του δεν θα παρεμποδίσει οποιασδήποτε θέα του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινή θέα ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπιού στην κοινή θέα, λόγω της μικρής έκτασης που λαμβάνει. 17. Αναψυχή 17. Αναψυχή :Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής ; _ _

19 Επειδή στην περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου δεν υπάρχουν δυνατότητες αναψυχής δεν θα έχουμε και επιπτώσεις από το επαγγελματικό εργαστήριο. 18. Πολιτιστική Κληρονομιά 18. Πολιτιστική Κληρονομιά : Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής ; _ _ Επειδή στην περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου δεν υπάρχουν πολιτιστικά στοιχεία καθώς και στοιχεία αρχαιολογικών περιοχών δεν θα έχουμε καμία επίπτωση κατά την λειτουργία του μηχανουργείου. 19. Προστατευτέες περιοχές 19. Προστατευτέες περιοχές : Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ; _ _ Επειδή η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου δεν είναι κοντά σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86, δεν θα έχουμε καμιά επίπτωση από την λειτουργία του μηχανουργείου. 20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων 20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ Έχει το υπό εκτέλεση έργο την δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ; _ _ Από όλα τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνουμε ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανουργείου στην περιοχή δεν θα προκαλέσει καμία απολύτως δυσμενή επίπτωση στο τοπικό περιβάλλον αλλά και στη γενική έννοια του περιβάλλοντος. Όλα αυτά συνεπάγονται από την μικρή έκταση εγκατάστασης του έργου, την μικρή απαίτηση σε ενέργεια και γενικά την ιδιομορφία της λειτουργίας του μηχανουργείου το οποίο δεν απαιτεί ποσότητες α υλών, ούτε ουσιών οι οποίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

20 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

21 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ : ΒΕΡΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1.Ιδιοκτήτης επιχείρησης 2.Θέση εγκατάστασης : Γκάρμπας Νικόλαος : Βέροια 3.Παραγόμενα προϊόντα : Επεξεργασμένα Μέταλλα διαφόρων ειδών 4.Πρώτες ύλες : Μέταλλα 5.Η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής: Η δραστηριότητα της μονάδας είναι η παραγωγή μετάλλων διαφόρων ειδών. Καθημερινά επεξεργάζεται διάφορα είδη μετάλλων. Τα μέταλλα έρχονται στον στεγασμένο χώρο από τους προμηθευτές. Ακολουθεί η διαλογή των διαφόρων ειδών των μετάλλων και στη συνέχεια αρχίζει η επεξεργασία τους. 6.Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος : Τα υπολείμματα / απορρίμματα των πρώτων υλών ( γρέζια ) που μένουν από την παραγωγική διαδικασία απομακρύνονται από το χώρο με ειδικές σκούπες. Παραγωγή αερίων δεν υπάρχει. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας δεν επιφορτίζουν το περιβάλλον προέρχονται το πλύσιμο των δαπέδων. Αυτά οδηγούνται στα φρεάτια αποχέτευσης που έχουν τοποθετηθεί στην επιφάνεια του ισογείου μέσω των σιφωνίων. Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 8.Απασχολούμενο προσωπικό Διοικητικό : Δύο ( 2 ) Εργατοτεχνικό : Οκτώ ( 8 ) Σύνολο : Δέκα ( 10 )

22 9.Καύσιμα - Ατμολέβητες -Δοχεία πιέσεως : Στην επιχείρηση δεν λειτουργούν ούτε χρησιμοποιούνται καύσιμα, ατμολέβητες ή δοχεία πιέσεως. 10.Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας : 72 ΜW / έτος. 11.Προστασία εργαζομένων : Ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα που προκύπτουν από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

23 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ : ΒΕΡΟΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝ.1: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α MHXANHMA TEMAXI ΙΣΧΥΣ A ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ (kw) ΘΕΡΜΙΚΗ (kw) 1 Υδραυλική Στρανζοπρέσσα 1 5,6-2 Υδραυλικό ψαλίδι 1 7,5-3 Υδραυλικός κύλινδρος 1 7,5-4 Μηχανή λείανσης 1 3,0-5 Μηχανή λείανσης 1 5,6-6 Σιδηροπρίονο 1 1,5-7 Φρεζοδράπανο 1 1,5-8 Γερανογέφυρα 5 TN Μηχανή συγκόλλησης 1-2,0 ΣΥΝΟΛΟ 9 47,2 2,0

24 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ : ΒΕΡΟΙΑ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝ.2: ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α MHXANHMA TEM. ΙΣΧΥΣ ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ (kw) 1 Υδραυλική στρανζοπρέσσα 1 5, Υδραυλικό ψαλίδι 1 7, Υδραυλικός κύλινδρος 1 7, Μηχανή λείανσης 1 3, Μηχανή λείανσης 1 5, Σιδηροπρίονο 1 1, Φρεζοδράπανο 1 1, Γερανογέφυρα 5 TN Μηχανή συγκόλλησης Σ Υ Ν Ο Λ Ο 9 47,

25 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

26 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αιτούμενη άδεια : ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Είδος δραστηριότητας : Η επιχείρηση ασχολείται με την επεξεργασία μετάλλου. Συγκεκριμένα η εταιρία θα δραστηριοποιηθεί στους τομείς της μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και εμπορίας μεταλλικών κατασκευών. Θέση δραστηριότητας : ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1316 Δήμος ή Κοινότητα : Βεροίας... Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ : Οι δραστηριότητες της εταιρίας ΓΚΑΡΜΠΑΣ Ν. Ε.Π.Ε. ανήκουν στον παρακάτω κλαδικό κωδικό, σύμφωνα με την ΣΤΑΚΟΔ 2003 : 287 Επωνυμία : ΓΚΑΡΜΠΑΣ Ν. Ε.Π.Ε. Νόμιμος εκπρόσωπος (βάσει καταστατικού ή εξουσιοδότησης):... Γκάρμπας Νικόλαος.. Α.Φ.Μ. :. Δ.Ο.Υ. : Βεροίας...

27 ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση γης : δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή Κατηγορία οχλήσεως δραστηριότητας : Χαμηλής όχλησης Χρησιμοποιούμενες πρώτες και δευτερεύουσες ύλες : ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Διαδικασία παραγωγής: Η ΓΚΑΡΜΠΑΣ Ν. Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και εμπορίας μεταλλικών κατασκευών. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται όπως παρακάτω: Παραλαβές πρώτων υλών. Προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών στο βιοτεχνικό χώρο. Επεξεργασία μεταλλικών αντικειμένων και την τροποποίηση αυτών. Έκδοση παραστατικών πώλησης (Δ. Αποστολής) Προετοιμασία παραγγελιών Εκτέλεση παραγγελιών Διανομή εμπορευμάτων σε πελάτες εσωτερικού.

28 Το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας είναι το εξής: ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ

29 Παραγόμενα προϊόντα : Οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώνται από τις εκάστοτε παραγγελίες των πελατών του.. Κτίρια Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο κτίριο είναι τα παρακάτω (όπως αυτά προκύπτουν από την συνημμένη οικοδομική άδεια: 2040/1978). Καλυπτόμενη επιφάνεια οικοδ. 459 m² Αριθμός ορόφων 1 Ολική επιφάνεια ορόφων 459 m² Ύψος ανεγειρόμενης οικοδ. 7,5 m Ολικός όγκος m 3 Ο χώρος με εμβαδόν 459 m² θα περιλαμβάνει: o Χώρο παραγωγής o Χώρους υγιεινής προσωπικού o Γραφείο o Κουζίνα o Αποθήκη Ο περιβάλλοντας χώρος περιλαμβάνει: το με ασφαλτοτάπητα εσωτερικό οδικό κύκλωμα την κατά μήκος της περιμέτρου περίφραξη Συνθήκες γειτνιάσεως : ΒΟΡΕΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΝΟΤΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ,ΔΥΤΙΚΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Κατανάλωση νερού (κ.μ.) Οι ανάγκες σε νερό κατά τη λειτουργία του συνόλου της μονάδας καλύπτουν ανάγκες νερού υγιεινής προσωπικού και των γραφείων. Οι καταναλώσεις νερού δεν μπορούν να υπολογιστούν δεν εκτιμώνται όμως να είναι σημαντικές. Χρήση υγρών καυσίμων : πλήθος δεξαμενών : 0., χωρητικότητα: 0 ΛΙΤΡΑ Χρήση φυσικού αερίου: ΟΧΙ

30 Χρήση υγραερίου : δεν υφίσταται χρήση υγραερίου ΤΥΠΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες : δεν γίνεται χρήση ατμολεβητών ή ατμογεννητριών ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περιβαλλοντική μελέτη: Αριθμός εγκρίσεως μελέτης:.. Πυροπροστασία : Κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (Φ.Ε.Κ. Β 90) Αα ΚΑ 34 ΒΙΟΜΗΧΑΝΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

31 Μηχανολογικός εξοπλισμός Α) ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κινητήρια Ισχύς (KW) Θερμική Ισχύς (KW) Αξία (Ευρώ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΡΑΝΖΟΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 5 ΤΝ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κινητήρια Ισχύς Θερμική Ισχύς Αξία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (KW) (KW) (Ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ Κινητήρια Ισχύς Θερμική Ισχύς Αξία ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ (KW) (KW) (Ευρώ) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίου κ.λ.π.) - - ΣΥΝΟΛΟ

32 3. ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

33 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

34 ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης Εργοδότης : Γκάρμπας Νικόλαος Έργο : Άδεια λειτουργιας κ εγκατάστασης Θέση : Βέροια Ημερομηνία : Μελετητές : Κυρανίδης Βασίλειος κ Σωπιάδης Περικλής Παρατηρήσεις :

35 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το DIN και τον κανονισμό εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήματα: α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων γ) Κανονισμοί ΔΕΗ δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR στ)εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς 2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (α) Βασικές σχέσεις: U = I x R W = I x R x t 2 l R = K x A P = U x I P = U x I x cosφ P = 1.73 x U x I x cosφ (νόμος του Ωμ) (θερμότητα ρεύματος) (Αντίσταση Κυκλώματος) (ισχύς στο συνεχές ρεύμα) (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό) (ισχύς στο τριφασικό) (β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων (β1) Πτώση τάσης u (V) - Μονοφασικό u = 2 x cosφ ( ω x L x sinφ ) x I x l Κ x Α - Τριφασικό cosφ u = 1.73 x ( ω x L x sinφ ) x I x l Κ x Α όπου:

36 U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος I: Ενταση ρεύματος σε A R: Αντίσταση σε Ωμ W: Ενέργεια σε W x s P: Ισχύς σε W K: Αγωγιμότητα cosφ: συντελεστής Ισχύος Α: Διατομή καλωδίου σε mm 2 l: Μήκος της γραμμής σε m t: χρονική διάρκεια σε s L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz) (β2) Διατομή Α (mm 2 ) Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει από τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1). Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας. (β3) Οργανα προστασίας Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου (β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση: A I = t

37 όπου Ι σε ka, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση: V I = z όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου. Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση Ι = (3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώματος. 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες: Τμήμα Γραμμής Μήκος Γραμμής (m) Φορτίο (kw) Είδος Φορτίου Cosφ Φάση Πτώση Τάσης (V) Διατομή Καλ. (mm 2 ) Ασφάλεια (Α) Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως: Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες: Είδος Φορτίου Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw) Cosφ (KVxA) Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA) Ετεροχρονισμός Μέγιστη πιθανή ζήτηση Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιό κάτω τα εξής: KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R S T Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A) Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

38 Λόγω Εφεδρείας (%) Λόγω Κινητήρων (Α) Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α) ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A) τύπος καλωδίου επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α) συντελεστής διόρθωσης επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου (Α) Γενικός Διακόπτης (A) Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A) Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2) Bαθμός Προστασίας πίνακα

39 Στοιχεία Δικτύου Φασική Τάση Δικτύου (V) 230 Τύπος Καλωδίων Χαλκός Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm²) 56

40 Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Τμήμα Δικτύου Μήκος Γραμμής. (m) Φορτίο Γραμμή ς (KW) Είδος Φορτίου CosΦ Φάση Πτώση Τάσης (V) Είδος Γραμμής Υπολ. Διατομή (mm²) Μέγιστη Ασφάλεια (A) Α.Π Γενικός Πίνακας Α.Φ Πίνακας Φωτισμού Α.Κ Πίνακας Κίνησης Φ.Π Πίνακας Φωτισμού Φ Φωτισμός Ρευματοδ Φ Ρευματοδότες Φ Φωτισμός Ρευματοδ Φ Φωτισμός Φ Φωτισμός Κ.Π Πίνακας Κίνησης Κ Τριφασική πρίζα Κ Σιδηροπρίονο Φρεζοδράπανο Μηχανή λείανσης 5.6 Κ Μηχανή συγκόλλησης Υδραυλικός κύλινδρος Κ Υδραυλικό ψαλίδι Υδραυλική πρέσα Μηχανή λείανσης KW Κ Γερανογέφυρα

41 Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Τμήμα Δικτύο υ Μήκος Γραμμής. (m) Φορτί ο Γραμμ ής (KW) Α.Π Α.Φ Α.Κ Είδος Φορτίου Γενικός Πίνακας Πίνακας Φωτισμού Πίνακας Κίνησης CosΦ Είδ. Καλ. Υπο λ. Διατ ομή (mm ²) Επιτρ. Ρεύμα Κ.Σ NYY NYY NYY Συντ. Διορ θ Επιτρ. Ρεύμα (Α). Μέγισ τη Ασφάλ εια (A) Ρεύμα Γραμμής (Α) Φ.Π Φ Πίνακας Φωτισμού Φωτισμός - Ρευματοδοτες NYY NYY Φ Ρευματοδότες 1 NYA Φ Φωτισμός - Ρευματοδοτες. 1 NYY Φ Φωτισμός 1 NYY Φ Φωτισμός 1 NYY Κ.Π Κ Κ Κ Κ Κ Πίνακας Κίνησης Τριφασική πρίζα Σιδηροπρίονο Φρεζοδράπαν ο Μηχανή λείανσης 5.6 Μηχανή συγκόλλησης Υδραυλικός κύλινδρος Υδραυλικό ψαλίδι Υδραυλική πρέσα Μηχανή λείανσης 3KW Γερανογέφυρ α NYY NYY NYY NYY NYY NYY

42 Aνάλυση Φορτίου Πίνακα : Α.Π Ονομα Πίνακα : Γενικός πίνακας Φορτία Πίνακα Έίδος Φορτίου Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) CosΦ Φαινόμενη Ισχύς (kva) Ετερο χρονι σμός Μεγιστη Ζήτηση (kva) Πίνακας ΣΥΝΟΛΑ Κατανομή Φάσεων R (KVA): S (KVA): T (KVA): Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης: 1.00 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A): Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Προσαυξήσεις Λόγω Εφεδρείας (%) Λόγω Κινητήρων (A) Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) Τελικό Ρεύμα (A): Τύπος Καλωδίου: NYY Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A): Συντελεστής Διόρθωσης: 0.82 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A): Επιλέγεται Γενικός Διακόπτης (A): 250 Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A): 160 Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²): Βαθμός Προστασίας Πίνακα: IP Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα: Όχι

43 Aνάλυση Φορτίου Πίνακα : Φ.Π Ονομα Πίνακα : Πίνακας Φωτισμού Φορτία Πίνακα Έίδος Φορτίου Εγκατεστημέ νη Ισχύς (kw) CosΦ Φαινόμενη Ισχύς (kva) Ετερο χρονι σμός Φωτισμός Ρευματοδότες ΣΥΝΟΛΑ Μεγιστη Ζήτηση (kva) Κατανομή Φάσεων R (KVA): 2.80 S (KVA): 6.01 T (KVA): 6.12 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης: 1.00 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A): Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Προσαυξήσεις Λόγω Εφεδρείας (%) Λόγω Κινητήρων (A) Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) Τελικό Ρεύμα (A): Τύπος Καλωδίου: NYY Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A): Συντελεστής Διόρθωσης: 0.82 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A): Επιλέγεται Γενικός Διακόπτης (A): 40 Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A): 35 Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²): Βαθμός Προστασίας Πίνακα: IP Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα: Όχι

44 Aνάλυση Φορτίου Πίνακα : Κ.Π Ονομα Πίνακα : Πίνακας κίνησης Φορτία Πίνακα Έίδος Φορτίου Εγκατεστη μένη Ισχύς (kw) CosΦ Φαινόμενη Ισχύς (kva) Ετερο χρονι σμός Τριφασική πρίζα Κινητήρας ΣΥΝΟΛΑ Μεγιστη Ζήτηση (kva) Κατανομή Φάσεων R (KVA): S (KVA): T (KVA): Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης: 1.00 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A): Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Προσαυξήσεις Λόγω Εφεδρείας (%) Λόγω Κινητήρων (A) Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) Τελικό Ρεύμα (A): Τύπος Καλωδίου: NYY Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A): Συντελεστής Διόρθωσης: 0.82 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A): Επιλέγεται Γενικός Διακόπτης (A) Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A): 125 Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²): Βαθμός Προστασίας Πίνακα: IP Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα: Όχι

45 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

46 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ : ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΩΝ : ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Γενικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων. Πρόκειται να κατασκευασθεί σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. 1.2 Ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 220/380V-50Hz. Στο χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθεί το μπαροκιβώτιο και ο μετρητής. Η είσοδος του καλωδίου της γείωσης και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η Καλωδιώσεις-Σωληνώσεις. α. Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν με καλώδια ΝΥY ή ΝΥΜ και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες. β. Όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ μέσα σε πλαστικούς σωλήνες. Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η ορατή) θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΑ και χαλυβδοσωλήνες. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων ΝΥΑ οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εσωτερική μόνωση. Σαν στεγανοί χώροι θεωρούνται μεταξύ των άλλων χώροι υγιεινής, κλπ. γ. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνεs τύπου HELIFLEX. δ. Τα μεγέθη των σωλήνων, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

47 Καλώδια 3x1.5 mm 2 σωλήνας Φ 13.5 Καλώδια 3x2.5 mm 2, 5x1.5 mm 2 σωλήνας Φ 16 Καλώδια 3x4.0 mm 2, 5x2.5 mm 2 σωλήνας Φ 21 ή Φ 23 Καλώδια 3x6.0 mm 2, 5x4.0 mm 2 σωλήνας Φ 21 ή Φ 23 Καλώδια 3x10 mm 2, 5x6.0 mm 2 σωλήνας Φ 29 Καλώδια 3x16 mm 2, 5x10 mm 2 σωλήνας Φ 36 Για μεγαλύτερες διατομές καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή και υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνες για διαδρομές στο έδαφος. ε. Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης. στ. Οι οριζόντιες διαδρομές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος μεγαλύτερο από 2.5 m. ζ. Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευματοδοτών, διατομή 2.5 mm όπου απαιτούνται Πίνακες διανομής Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας IP54 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (ή τριφασικοί) τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό. Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαμβάνει: Γενικές συντηκτικές ασφάλειες. Γενικό διακόπτη. Ηλεκτρονόμο διαφυγής 30mA. Αναχωρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο πινάκων Προσωρινή παροχή Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/τος με τη μέριμνα του ιδιοκτήτη και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό μεταλλικό κουτί καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με μέριμνα του ιδιοκτήτη. Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας αντί - ηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Προτού η παροχή αυτή χρησιμοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικός, άλλως ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι μπαλαντέζες που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς κίνδυνος ατυχήματος (μακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων - μηχανημάτων κ.α.).

48 1.2.5 Παρατηρήσεις α. Οι ρευματοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 40 cm από το δάπεδο. β. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο. γ. Οι θέσεις φωτιστικών σημείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν προκαθορισθεί στο στάδιο της μελέτης, δείχνονται επίσης στα σχέδια. δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευματοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώματα Πρόσθετα στοιχεία προστασίας Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των μεταλλικών παροχών ύδρευσης με την μπάρα γείωσης των μπαροκιβωτίων Δοκιμές εγκατάστασης Επισημαίνεται η δοκιμή αντίστασης μόνωσης. Η τιμή θα υπερβαίνει τα 250 ΜΩ. 1.3 Γενικές παρατηρήσεις α. Εγκατάσταση με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού. Κάθε αλλαγή σε σχέση με τα σχέδια της μελέτης θα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του μελετητή και του επιβλέποντα μηχανικού. β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και αφού γίνει η σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., ο εγκαταστάτης οφείλει να ελέγξει την καλή λειτουργία της εγκατάστασης και της γείωσης. γ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και θα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές του Κ.Ε.Η.Ε και του Ε.Λ.Ο.Τ. 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ 2.1 Αγωγοί καλώδια ισχυρών ρευμάτων Οι αγωγοί του τύπου NYA θα έχουν θερμοπλαστική μόνωση από ύλη PVO και θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τον πίνακα 3, άρθρο 135 κατηγορία 10 των ελληνικών κανονισμών και με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250,0283,0293 και DIN Τα πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια τύπου NYM θα έχουν θερμοπλαστική μόνωση από ύλη PVC και θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τον πίνακα 3, άρθρο 135 κατηγορία 3α των ελληνικών κανονισμών και με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250,0233,0283 και DIN Υπόγεια πολυπολικά καλώδια τύπου NYY θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό.

49 2.2 Σωλήνες προστασίας - Κουτιά Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα είναι συγκολλημένης ραφής κοχλιοτομημένοι, χωρίς μονωτική επένδυση. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την προστασία των καλωδίων τύπου NYM ή NYY.Οι υπολογιζόμενες διαστάσεις των σωλήνων τούτων θα αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρο αυτών Οι γαλβανοσωλήνες θα είναι συγκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι (μούφες, καμπύλες, διακλαδώσεις ΤΑΥ,συστολές κλπ.) Η στερέωση των σωληνώσεων επί των τοίχων θα γίνεται με εξαρτήματα για τη στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του κτιρίου όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα ανάρτησης, κ.λ.π. Στις από οπλισμένο σκυρόδεμα οροφές οι εντοιχισμένες σωληνώσεις και αγωγοί NYM, NYY και ΝΥΑ θα ακολουθούν την διεύθυνση του οπλισμού Τα κουτιά ενώσεων πρέπει να είναι ευπρόσιτα σε κάθε στιγμή. Οι διακλαδώσεις πρέπει να εκτελούνται εντός κουτιών. Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς τη μεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης δεν θα υπερβαίνει τις δύο. Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης θα είναι 70 mm. 2.3 Διακόπτες Ρευματοδότες Γενικά προβλέπονται δύο βασικοί τύποι διακοπτών: οι συνηθισμένοι και οι στεγανοί. Τα είδη των διακοπτών θα είναι: κομμιτατέρ, αλε-ρετούρ, πίεσης. Οι εγκαταστάσεις ρευματοδοτών περιλαμβάνουν τους ρευματοδότες καθώς και τις απαραίτητες καλωδιώσεις. Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι τύπου ΣΟΥΚΟ απλοί με ή χωρίς κάλυμα ή στεγανοί ανάλογα με τους χώρους που θα εγκατασταθούν. Οι διακόπτες τύπου ΣΟΥΚΟ, θα πρέπει εκτός από τη στεγανότητα, να έχουν και αυξημένη μηχανική αντοχή και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή εγκατάσταση. Γενικά θα τοποθετηθούν 3 εώς 4 ρευματοδότες ανά αίθουσα καθώς και ικανός αριθμός στους κοινόχρηστους χώρους. Προτείνονται διακόπτες ρευματοδότες τύπου: REFLEX / ABB για το παραπάνω ηλεκτρολογικό υλικό. 2.4 Πίνακες Γενικός Πίνακας Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας προς τις καταναλώσεις γίνεται από το Γ.Π. προς τους υποπίνακες τόσο για τα φωτισμό, όσο και για την κίνηση. Ο γενικός πίνακας θα είναι τύπου πεδίου και θα είναι συντονισμένος με τους υποπίνακες. Ξεχωριστοί υποπίνακες θα υπάρχουν για το ισόγειο και τον όροφο. Προτείνεται γενικός πίνακας τύπου: UK 500 / IP 30 ABB. Προτείνονται υποπίνακες τύπου: Επίτοιχοι IP40 ABB. Σε κάθε πίνακα θα τοποθετηθεί αντιηλεκτροπληξιακή προστασία.

50 2.6 Εγκατάσταση Φωτισμού Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αρχίζει από τη σύνδεσή τους με το τροφοδοτικό καλώδιο και περιλαμβάνει τη σύνδεση προς τους διακλαδωτήρες ("κλέμενς") ευρισκόμενους εντός του φωτιστικού, προσαρμογή αυτών στις οροφές,ψευδοροφές,τοίχους κλπ.,κατά τις απαιτήσεις της επίβλεψης,ανάρτηση ή στήριξη αυτών κλπ.,όπως επίσης και τα απαιτούμενα μικρουλικά για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των επιφανειών ("μερεμέτια"). Τα φωτιστικά σώματα συμπεριλαμβάνουν τις βάσεις των,καλύμματα και τα πάσης φύσης εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, BALLAST), τους λαμπτήρες (φθορισμού ή πυράκτωσης),τις διατάξεις στερέωσης ή ανάρτησης μεμονομένων ή σε συνεχείς σειρές (αλυσίδα,"κλίπς", κοχλίες ROW BALTS ή κοινοί κλπ.). Ολα τα εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων, καθώς και οι λαμπτήρες, θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς VDE. Όλα τα φωτιστικά σώματα λαμπτήρα φθορισμού προβλέπονται να φέρουν πυκνωτή διόρθωσης του συν φ, ώστε το συν φ φωτιστικού σώματος να μην είναι μικρότερο από 0,95. Διευκρινίζεται ότι τα φωτιστικά σώματα μπορεί να είναι και από ισχυρό πλαστικό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται ο κατατεμαχισμός του από κρούσεις και πιέσεις, λόγω σκόπιμων ενεργειών. Οι μεταλλικές κατασκευές των σωμάτων θα είναι από λαμαρίνα DCP, πάχους τουλάχιστον 0.8 ΜΜ ή μεγαλυτέρου ή όσου απαιτείται για την επίτευξη ισχυρής κατασκευής χωρίς παραμορφώσεις ή ίχνη κατεργασίας. 2.7 Φωτιστικά σώματα Η φύση του κτιρίου, η μορφή, τα υλικά και το ύψος των οροφών επιβάλουν διαφοροποιημένες επιλογές φωτιστικών σωμάτων, ώστε επιτυγχάνεται η απαιτούμενη φωτιστική απόδοση χωρίς να αλλοιώνονται τα διατηρητέα στοιχεία. Έτσι: Σε χώρους ικανού ύψους τοποθετούνται ένα ή περισσότερα φωτιστικά σώματα αλογόνου (160Χ20) cm, ενώ στους χώρους των WC χρησιμοποιούνται απλά φωτιστικά και στεγανά φωτιστικά (40Χ10) cm. Στο ισόγειο του κτίσματος δηλαδή στο χώρο παραγωγής, στους ψυκτικούς θαλάμους, στο γραφείο παραλαβής και στο χώρο στίβαξης προϊόντων θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά αλογόνου (160Χ20) cm. Επίσης φωτιστικά αλογόνου θα χρησιμοποιηθούν και στα γραφεία τα οποία βρίσκονται στο πατάρι του κτιρίου. Στον εξωτερικό χώρο θα χρησιμοποιηθούν επίτοιχα στεγανά φωτιστικά με προστατευτικό κάλυμα για φωτισμό διέλευσης. Στους υγρούς ή πρόσκαιρα υγρούς χώρους θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα και διακόπτες στεγανοί, ενώ το σύνολο της εγκατάστασης θα ακολουθεί στους κανονισμούς για τέτοιους χώρους.

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ Υ ΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΓΕΩΤΡΗΣΗ Ή ΠΗΓΑ Ι) Σπύρος Ι. Σταρίδας & Συνεργάτες Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Εφαρµογές Engineering Project Management Ηράκλειο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ(ΜΠΕ) ΟΜΑΔΑ 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητε κατηγορία Α2 στο είδο έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το είδος και την έκταση των εργασιών μετασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ ELECTRICAL DESIGN AND INSTALLATION OF TWO STOREY BUILDING WITH UNDERGROUND BASEMENT AND SWIMMING

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ Εισηγητής: Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα