ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΩΝ 3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΟΜΝΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΘΡΟΥ 10.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 11.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 12.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13.ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 14.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15.ΣΧΕΔΙΑ 16.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.». Η πτυχιακή εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του τμήματος μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ από τους σπουδαστές Κυρανίδη Βασίλειο και Σωπιάδη Περικλή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή μας Γκάρμπα Νικόλαο, που μας καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια της πτυχιακής μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

5 1. ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ. 2. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

7 Περιβαλλοντική Μελέτη Επιπτώσεων για την εγκατάσταση επαγγελματικού εργαστηρίου μηχανουργείο, με επωνυμία Γκάρμπας Ν. E.Π.Ε. Ι. Περιγραφή του έργου 1. Ονομασία Δραστηριότητας και είδος του έργου θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης 1.1 Επωνυμία, φορέας υλοποίησης Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε από τον Γκάρμπα Νικόλαο στον Κυρανίδη Βασίλειο και Σωπιάδη Περικλή. Το παρόν τεύχος αποτελεί την περιβαλλοντική μελέτη που εκπονείται στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη εγκατάσταση του επαγγελματικού εργαστηρίου μηχανουργείο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Γκάρμπα Νικόλαου. Την ευθύνη εκπόνησης της μελέτης έχει ο κ. Κυρανίδης Βασίλειος και ο κ. Σωπιάδης Περικλής. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα στην εγκατάσταση του μηχανουργείου όπου και έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Για τη συγγραφή των κειμένων αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα από την έρευνα πεδίου, από βιβλιογραφικές πηγές και από βάσεις δεδομένων. 1.2 Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης Το βασικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τόσο την αναγκαιότητα, όσο και τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης μελέτης, είναι το ακόλουθο: - Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) Για την προστασία του περιβάλλοντος. - Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. - ΚΥΑ Η.Π.: 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/ ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και άλλες διατάξεις (Α 91). - ΚΥΑ Η.Π.: 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/ ) Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και άλλες διατάξεις (Α 91).

8 - ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου ΕΠΜ και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86. - Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος) υπ αριθ /02 Φεβρουαρίου 2004 με θέμα: Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ Περιγραφή προτεινόμενης δραστηριότητας 2.1 Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου 12, Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ονομάζεται Γκάρμπας Νικόλαος με διεύθυνση κατοικίας Πίνδου 2.2 Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου Το μηχανουργείο θα εγκατασταθεί σε χώρο που βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή που αναπτύσσεται κατά μήκος της Βέροιας. Η παραπάνω έκταση βρίσκεται εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και η έκταση χρησιμοποιείται κυρίως για βιομηχανική χρήση. Το μηχανουργείο θα εγκατασταθεί σε υπάρχον κτίριο και σε στεγασμένη έκταση 459m 2. Επίσης, η συνολική έκταση του οικοπέδου μέσα στο οποίο βρίσκεται η στεγασμένη επιφάνεια του μηχανουργείου είναι 3858m Σύντομη περιγραφή του έργου Το έργο για το οποίο έγινε η περιβαλλοντική μελέτη, είναι ένα επαγγελματικό εργαστήριο μηχανουργείο. Το μηχανουργείο θα δραστηριοποιείται με την επεξεργασία σιδηρών αντικειμένων και την τροποποίηση αυτών. Επίσης θα εκτελούνται και οι εξής εργασίες: 1. κόψιμο μετάλλων 2. συγκόλληση μετάλλων 3. μορφοποίηση μετάλλων Το μηχανουργείο παράγει επεξεργασμένα και μορφοποιημένα εξαρτήματα και μεταλλικά αντικείμενα ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη. Οι ποσότητες των πρώτων υλών καθώς και των παραγόμενων προϊόντων δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώνται από τις εκάστοτε παραγγελίες των πελατών του.

9 2.4 Σύντομη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας α) Τεχνικό Υπόμνημα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργαστηρίου ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κινητήρια Ισχύς (KW) Θερμική Ισχύς (KW) Αξία (Ευρώ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΡΑΝΖΟΠΡΕΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 5 ΤΝ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ β) Σύντομη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει την επεξεργασία σιδηρών αντικειμένων και την τροποποίηση αυτών. Εκτελούνται οι εξής εργασίες: κόψιμο μετάλλων, συγκόλληση μετάλλων, μορφοποίηση μετάλλων, Κατ εντολή του πελάτη γίνεται η προμήθεια των πρώτων υλών και η επεξεργασία αυτών στο χώρο του μηχανουργείου. Τα εξαρτήματα και τα μεταλλικά αντικείμενα επεξεργάζονται ανάλογα με την κάθε απαίτηση της εργασίας, όπου μπορεί να συμβεί η κοπή αυτών, η συγκόλληση και τέλος η συναρμολόγηση αυτών. γ) Είδη χημικών ουσιών / διαλυτών / συνθήκες αποθήκευσης διακίνησης Η δραστηριότητα δεν χρησιμοποιεί χημικές ουσίες ή διαλύτες κατά την παραγωγική διαδικασία.

10 δ) Καυστήρες παραγωγής κτιρίων ισχύς είδη καυσίμων δεξαμενές καυσίμων Για την παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιείται κανένας καυστήρας. ε) Παραγόμενα απόβλητα αέρια / υγρά / στερεά, ποσότητες Πηγές θορύβου οσμών. Αέρια απόβλητα Αέρια απόβλητα δεν υφίστανται. Υγρά απόβλητα Κατά την παραγωγική διαδικασία τα υγρά απόβλητα της μονάδας είναι: Λύματα προσωπικού Τα μόνα υγρά απόβλητα που υπάρχουν είναι από την χρήση (WC, ντους) του προσωπικού της επιχείρησης (συνολικά απασχολούμενο προσωπικό: 6 άτομα). Τα απόβλητα αυτά θα οδηγούνται σε σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου που υπάρχει στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. 6 άτομα x 100 lit/άτομο. ημέρα = 600 lit/ημέρα. Στερεά απόβλητα Κατά την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν στερεά απόβλητα στα οποία συγκαταλέγονται: o Απορρίμματα από τη χρήση του προσωπικού o Στερεά υπολείμματα τεμάχια από την κοπή των μεταλλικών αντικειμένων στ) Υδροδότηση δραστηριότητας Για την υδροδότηση της δραστηριότητας θα αναφερθεί ότι θα χρησιμοποιείται πόσιμο νερό δικτύου για το προσωπικό της δραστηριότητας. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά και τους χώρους υγιεινής, 2.5 Συνοπτικό διάγραμμα ροής Η παραγωγική διαδικασία μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής: Παραλαβή των εξαρτημάτων & μεταλλικών αντικειμένων Κοπή των μεταλλικών αντικειμένων ανάλογα με την απαίτηση Επεξεργασία αυτών Συγκόλληση των εξαρτημάτων και των μεταλλικών αντικειμένων Συναρμολόγηση και τοποθέτηση αυτών.

11 3. Προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων Στη δραστηριότητα που εξετάζουμε και στο είδος των εργασιών που εκτελούνται δεν έχουμε παραγωγή σημαντικών ρύπων ή αποβλήτων που να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα για τα απόβλητα του επαγγελματικού εργαστηρίου έχουμε: α) Υγρά απόβλητα: Κατά την παραγωγική διαδικασία τα υγρά απόβλητα της μονάδας είναι: Λύματα προσωπικού Τα μόνα υγρά απόβλητα που υπάρχουν είναι από την χρήση (WC, ντους) του προσωπικού της επιχείρησης (συνολικά απασχολούμενο προσωπικό: 6 άτομα). Τα απόβλητα αυτά θα οδηγούνται σε σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου που υπάρχει στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. 6 άτομα x 100 lit/άτομο. ημέρα = 600 lit/ημέρα. β) Στερεά απόβλητα: Κατά την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν στερεά απόβλητα στα οποία συγκαταλέγονται: o Απορρίμματα από τη χρήση του προσωπικού o Στερεά υπολείμματα τεμάχια από την κοπή των μεταλλικών αντικειμένων Τα στερεά απόβλητα υπολείμματα από την κοπή θα διατίθενται στην χωματερή της περιοχής. Η διάθεση θα γίνεται μέσω της αποκομιδής με τα απορριματοφόρα μηχανήματα του Δήμου Βέροιας (υπάρχει συνημμένη βεβαίωση από το Δήμο). γ) Θόρυβος: Η στάθμη θορύβου της εγκατάστασης θα είναι μικρότερη από αυτήν που προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81. Για την αντιμετώπιση των προκαλούμενων θορύβων από τις εργασίες της δραστηριότητας θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα: Έδραση των μηχανημάτων, εργαλείων και συσκευών σε ειδικές βάσεις για την απορρόφηση κραδασμών και θορύβων. Κατασκευή του κτιρίου με ειδικά θερμοηχομονωτικά υλικά (το κτίριο υφίσταται και έχει κατασκευαστεί με ειδικά θερμοηχομονωτικά υλικά) Σωστή συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας για την όσο το δυνατό αθόρυβη λειτουργία τους.

12 IΙI. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 1. Έδαφος 1. Έδαφος: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων ; _ _ β) διασπάσεις, μεταποιήσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους ; _ _ γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους ; _ _ δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού ; _ _ ε) οποιαδήποτε αύξηση του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό, επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού ; _ _ στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε _ _ κόλπου ορμίσκου ή λίμνης ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές ; _ _ Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει καμιά ασταθή κατάσταση εδάφους ή αλλαγή στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Επίσης δεν θα γίνει καμία διάσπαση, μεταποίηση συμπίεση ή υπερκάλυψη του επιφανειακού στρώματος του εδάφους. Αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους δεν θα γίνουν λόγω της μικρής έκτασης του έργου. Κανένα μοναδικό γεωλογικό ή φυσικό χαρακτηριστικό δεν θα καταστραφεί, ή θα επικαλυφθεί ή τέλος θα αλλαχθεί λόγω της μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή. 2. Αέρας 2. Αέρας: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας ; _ _ β) δυσάρεστες οσμές ; _ _ γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση ; _ _ Το επαγγελματικό εργαστήριο μηχανουργείο δεν θα προκαλέσει σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Επίσης δεν θα προκαλέσει καμία δυσάρεστη οσμή λόγω της μη παραγωγής αερίων κατά την λειτουργία του μηχανουργείου εφόσον τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται δεν δημιουργούν επικίνδυνα αέρια. Τέλος, καμία αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση λόγω της δραστηριότητας του επαγγελματικού εργαστηρίου.

13 3. Νερά 3. Νερά: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών ; _ _ β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυση του εδάφους ; _ _ γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες ; _ _ δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο ; _ _ ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητάς των _ _ στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπόγειων υδάτων ; _ _ ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι' απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων _ _ αυτών σε τομές ή ανασκαφές ; η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό ; _ _ θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα ; _ _ Το μηχανουργείο από την κατασκευή του και κατά την λειτουργία του δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στα ρεύματα ή στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών διότι δεν υπάρχουν τέτοια στην περιοχή. Επίσης δεν θα γίνει καμία μεταβολή την πορεία ροής των νερών από πλημμύρες, λόγω της μικρής έκτασης του έργου. Το έργο δεν θα προκαλέσει απόρριψη υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητας των διότι η δραστηριότητα του δεν απαιτεί ιδιαίτερες ποσότητες νερού. Τα υπόγεια ύδατα δεν θα υποστούν καμία μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή αυτών καθώς επίσης δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην ποσότητα τους, αφού ούτε προσθήκη, ούτε απόληψη δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την δραστηριότητα του έργου. Τέλος η ποσότητα του νερού που θα είναι διαθέσιμη για το κοινό δεν θα υποστεί καμία μείωση λόγω το ότι η μορφή του εργαστηρίου δεν απαιτεί μεγάλη ποσότητα για την λειτουργία του. 4. Χλωρίδα 4. Χλωρίδα: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αλλαγή 5. στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δένδρων, θάμνων κλπ.) ; _ _ β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών ; _ _ γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών ; _ _ δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας ; _ _

14 Η εγκατάσταση και η λειτουργία του μηχανουργείου δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών λόγω μη ύπαρξης καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Στην περιοχή θα μπορούν να εισαχθούν νέα είδη φυτών καθώς και να γίνει η φυσιολογική ανανέωση των υπαρχόντων ειδών καθώς δεν επηρεάζεται η χλωρίδα με τα υπολείμματα και τα απόβλητα του μηχανουργείου. Τέλος το εργαστήριο δεν θα μειώσει την έκταση οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας. 5. Πανίδα 5. Πανίδα: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, _ _ βενθικών οργανισμών ή εντόμων); β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων ; _ _ γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων ; _ _ δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή αγρίων ζώων ; _ _ Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων, λόγω της δραστηριότητας του μηχανουργείου. Τα νέα είδη θα μπορούν να εισαχθούν ομαλά στην περιοχή καθώς και να επιτραπεί η αποδήμηση ή η μετακίνηση των ζώων διότι το έργο λαμβάνει μικρή έκταση και γιατί δεν επηρεάζεται η πανίδα, η χλωρίδα και γενικότερα το περιβάλλον στην περιοχή. Το φυσικό περιβάλλον δεν θα υποστεί καμία μεταβολή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα άγρια ζώα καθώς όλα γίνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές μελέτες. 6. Θόρυβος 6. Θόρυβος : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου ; _ _ β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου ; _ _ Η εγκατάσταση και λειτουργία του επαγγελματικού εργαστηρίου δεν θα προκαλέσει αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου, αλλά ούτε έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου λόγω το ότι τα μηχανήματα δεν προκαλούν μεγάλη ηχορύπανση.

15 7. Χρήση γης 7. Χρήση γης : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης ; _ _ Το μηχανουργείο δεν θα προκαλέσει καμία μεταβολή στην παρούσα χρήση γης αλλά ούτε στην προγραμματισμένη για το μέλλον χρήσης γης διότι η έκταση στην οποία θα δραστηριοποιηθεί το μηχανουργείο παραμένει για χρόνια ακαλλιέργητη (χέρσα). 8. Φυσικοί Πόροι 8. Φυσικοί Πόροι : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) αύξηση του ρυθμού χρήσης/αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου ; _ _ β) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου ; _ _ Η εγκατάσταση και λειτουργία του επαγγελματικού εργαστηρίου δεν θα αυξήσει τον ρυθμό χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου. Επίσης δεν θα προκαλέσει καμία εξάντληση οποιουδήποτε φυσικού πόρου και ειδικότερα μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου, λόγω του τρόπου λειτουργίας του μηχανουργείου του οποίου η λειτουργία δεν θα επιβαρύνει το γενικότερο περιβάλλον. 9. Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων 9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων. Το προτεινόμενο έργο ενέχει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημ. ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών ; _ _ Κατά την λειτουργία του μηχανουργείου δεν θα υπάρξει κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων, όπως κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών, διότι κατά την φάση λειτουργίας του δεν απαιτεί την χρησιμοποίηση τέτοιων επικινδύνων υλών και η λειτουργία του θα γίνεται με βάση τις ισχύουσες νομοθεσίες και τις προβλεπόμενες από το νόμο μελέτες.

16 10. Πληθυσμός 10. Πληθυσμός: Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ την εγκατάσταση διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου ; _ _ Ο πληθυσμός της περιοχής δεν θα υποστεί καμία μεταβολή. Το έργο δεν θα προκαλέσει αλλαγή στην εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου, λόγω της μη ιδιαίτερης απαίτησης αριθμού εργαζομένων για την λειτουργία του. 11. Κατοικία 11. Κατοικία: Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου ; _ _ Η εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανουργείου λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων που απαιτεί, δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στην υπάρχουσα κατοικία της περιοχής αλλά ούτε θα δημιουργήσει περαιτέρω ανάγκη για απρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου. 12. Μεταφορές / Κυκλοφορία 12. Μεταφορές/Κυκλοφορία : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων ; _ _ β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης ; _ _ γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας ; _ _ δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων / ή αγαθών ; _ _ ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση ; _ _ στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων ; _ _

17 Η λειτουργία του εργαστηρίου δεν θα προκαλέσει δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων, ούτε επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης. Επίσης δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας ούτε μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων / ή αγαθών. Τέλος δεν θα υπάρξει αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων, λόγω του ότι κατά την φάση λειτουργίας του έργου δεν θα απαιτείται μεγάλη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων. Το μηχανουργείο θα τηρεί το προβλεπόμενο από το νόμο ωράριο των επαγγελματικών εργαστηρίων. 13. Ενέργεια 13. Ενέργεια : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας ; _ _ β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας ; _ _ Ο τρόπος λειτουργίας του εργαστηρίου δεν απαιτεί χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας. Επίσης δεν θα απαιτηθεί καμία αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας διότι τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία του μηχανουργείου δεν απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. 14. Κοινή ωφέλεια 14. Κοινή ωφέλεια : Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας ; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) ηλεκτρισμό ; _ _ β) συστήματα επικοινωνιών ; _ _ γ) ύδρευση ; _ _ δ) υπόνομους ή σηπτικούς βόθρους ; _ _ ε) αποχέτευση νερού βρόχινου ; _ _ στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών ; _ _

18 Ο τρόπος λειτουργίας του εργαστηρίου δεν θα δημιουργήσει καμία αλλαγή στους τομείς κοινής ωφέλειας. Λόγω της μικρής έντασης των μηχανημάτων δεν απαιτείται αύξηση στην ζήτηση ηλεκτρισμού, επίσης δεν απαιτείται καμία αλλαγή στα συστήματα επικοινωνιών λόγω της μικρής έκτασης λειτουργίας του εργαστηρίου. Επίσης λόγω της φάσης λειτουργίας του εργαστηρίου δεν απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα νερού οπότε δεν θα έχουμε καμία αλλαγή στην ύδρευση της περιοχής. 15. Ανθρώπινη Υγεία 15. Ανθρώπινη Υγεία : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας) ; _ _ β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους ; _ _ Η λειτουργία του μηχανουργείου δεν θα επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει οποιοδήποτε κίνδυνο ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας. Επίσης, δεν θα εκθέσει ανθρώπους σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας του λόγω της μικρής έκτασης των εργασιών που θα πραγματοποιούνται κατά την λειτουργία του μηχανουργείου. 16. Αισθητική 16. Αισθητική : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού στην κοινή θέα ; _ _ Το έργο κατά την φάση της εγκατάστασης και λειτουργίας του δεν θα παρεμποδίσει οποιασδήποτε θέα του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινή θέα ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπιού στην κοινή θέα, λόγω της μικρής έκτασης που λαμβάνει. 17. Αναψυχή 17. Αναψυχή :Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής ; _ _

19 Επειδή στην περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου δεν υπάρχουν δυνατότητες αναψυχής δεν θα έχουμε και επιπτώσεις από το επαγγελματικό εργαστήριο. 18. Πολιτιστική Κληρονομιά 18. Πολιτιστική Κληρονομιά : Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής ; _ _ Επειδή στην περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου δεν υπάρχουν πολιτιστικά στοιχεία καθώς και στοιχεία αρχαιολογικών περιοχών δεν θα έχουμε καμία επίπτωση κατά την λειτουργία του μηχανουργείου. 19. Προστατευτέες περιοχές 19. Προστατευτέες περιοχές : Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ; _ _ Επειδή η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου δεν είναι κοντά σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86, δεν θα έχουμε καμιά επίπτωση από την λειτουργία του μηχανουργείου. 20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων 20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ Έχει το υπό εκτέλεση έργο την δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ; _ _ Από όλα τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνουμε ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανουργείου στην περιοχή δεν θα προκαλέσει καμία απολύτως δυσμενή επίπτωση στο τοπικό περιβάλλον αλλά και στη γενική έννοια του περιβάλλοντος. Όλα αυτά συνεπάγονται από την μικρή έκταση εγκατάστασης του έργου, την μικρή απαίτηση σε ενέργεια και γενικά την ιδιομορφία της λειτουργίας του μηχανουργείου το οποίο δεν απαιτεί ποσότητες α υλών, ούτε ουσιών οι οποίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

20 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

21 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ : ΒΕΡΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1.Ιδιοκτήτης επιχείρησης 2.Θέση εγκατάστασης : Γκάρμπας Νικόλαος : Βέροια 3.Παραγόμενα προϊόντα : Επεξεργασμένα Μέταλλα διαφόρων ειδών 4.Πρώτες ύλες : Μέταλλα 5.Η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής: Η δραστηριότητα της μονάδας είναι η παραγωγή μετάλλων διαφόρων ειδών. Καθημερινά επεξεργάζεται διάφορα είδη μετάλλων. Τα μέταλλα έρχονται στον στεγασμένο χώρο από τους προμηθευτές. Ακολουθεί η διαλογή των διαφόρων ειδών των μετάλλων και στη συνέχεια αρχίζει η επεξεργασία τους. 6.Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος : Τα υπολείμματα / απορρίμματα των πρώτων υλών ( γρέζια ) που μένουν από την παραγωγική διαδικασία απομακρύνονται από το χώρο με ειδικές σκούπες. Παραγωγή αερίων δεν υπάρχει. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας δεν επιφορτίζουν το περιβάλλον προέρχονται το πλύσιμο των δαπέδων. Αυτά οδηγούνται στα φρεάτια αποχέτευσης που έχουν τοποθετηθεί στην επιφάνεια του ισογείου μέσω των σιφωνίων. Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 8.Απασχολούμενο προσωπικό Διοικητικό : Δύο ( 2 ) Εργατοτεχνικό : Οκτώ ( 8 ) Σύνολο : Δέκα ( 10 )

22 9.Καύσιμα - Ατμολέβητες -Δοχεία πιέσεως : Στην επιχείρηση δεν λειτουργούν ούτε χρησιμοποιούνται καύσιμα, ατμολέβητες ή δοχεία πιέσεως. 10.Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας : 72 ΜW / έτος. 11.Προστασία εργαζομένων : Ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα που προκύπτουν από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

23 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ : ΒΕΡΟΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝ.1: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α MHXANHMA TEMAXI ΙΣΧΥΣ A ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ (kw) ΘΕΡΜΙΚΗ (kw) 1 Υδραυλική Στρανζοπρέσσα 1 5,6-2 Υδραυλικό ψαλίδι 1 7,5-3 Υδραυλικός κύλινδρος 1 7,5-4 Μηχανή λείανσης 1 3,0-5 Μηχανή λείανσης 1 5,6-6 Σιδηροπρίονο 1 1,5-7 Φρεζοδράπανο 1 1,5-8 Γερανογέφυρα 5 TN Μηχανή συγκόλλησης 1-2,0 ΣΥΝΟΛΟ 9 47,2 2,0

24 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ : ΒΕΡΟΙΑ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝ.2: ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α MHXANHMA TEM. ΙΣΧΥΣ ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ (kw) 1 Υδραυλική στρανζοπρέσσα 1 5, Υδραυλικό ψαλίδι 1 7, Υδραυλικός κύλινδρος 1 7, Μηχανή λείανσης 1 3, Μηχανή λείανσης 1 5, Σιδηροπρίονο 1 1, Φρεζοδράπανο 1 1, Γερανογέφυρα 5 TN Μηχανή συγκόλλησης Σ Υ Ν Ο Λ Ο 9 47,

25 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

26 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αιτούμενη άδεια : ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Είδος δραστηριότητας : Η επιχείρηση ασχολείται με την επεξεργασία μετάλλου. Συγκεκριμένα η εταιρία θα δραστηριοποιηθεί στους τομείς της μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και εμπορίας μεταλλικών κατασκευών. Θέση δραστηριότητας : ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1316 Δήμος ή Κοινότητα : Βεροίας... Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ : Οι δραστηριότητες της εταιρίας ΓΚΑΡΜΠΑΣ Ν. Ε.Π.Ε. ανήκουν στον παρακάτω κλαδικό κωδικό, σύμφωνα με την ΣΤΑΚΟΔ 2003 : 287 Επωνυμία : ΓΚΑΡΜΠΑΣ Ν. Ε.Π.Ε. Νόμιμος εκπρόσωπος (βάσει καταστατικού ή εξουσιοδότησης):... Γκάρμπας Νικόλαος.. Α.Φ.Μ. :. Δ.Ο.Υ. : Βεροίας...

27 ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση γης : δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή Κατηγορία οχλήσεως δραστηριότητας : Χαμηλής όχλησης Χρησιμοποιούμενες πρώτες και δευτερεύουσες ύλες : ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Διαδικασία παραγωγής: Η ΓΚΑΡΜΠΑΣ Ν. Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και εμπορίας μεταλλικών κατασκευών. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται όπως παρακάτω: Παραλαβές πρώτων υλών. Προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών στο βιοτεχνικό χώρο. Επεξεργασία μεταλλικών αντικειμένων και την τροποποίηση αυτών. Έκδοση παραστατικών πώλησης (Δ. Αποστολής) Προετοιμασία παραγγελιών Εκτέλεση παραγγελιών Διανομή εμπορευμάτων σε πελάτες εσωτερικού.

28 Το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας είναι το εξής: ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ

29 Παραγόμενα προϊόντα : Οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώνται από τις εκάστοτε παραγγελίες των πελατών του.. Κτίρια Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο κτίριο είναι τα παρακάτω (όπως αυτά προκύπτουν από την συνημμένη οικοδομική άδεια: 2040/1978). Καλυπτόμενη επιφάνεια οικοδ. 459 m² Αριθμός ορόφων 1 Ολική επιφάνεια ορόφων 459 m² Ύψος ανεγειρόμενης οικοδ. 7,5 m Ολικός όγκος m 3 Ο χώρος με εμβαδόν 459 m² θα περιλαμβάνει: o Χώρο παραγωγής o Χώρους υγιεινής προσωπικού o Γραφείο o Κουζίνα o Αποθήκη Ο περιβάλλοντας χώρος περιλαμβάνει: το με ασφαλτοτάπητα εσωτερικό οδικό κύκλωμα την κατά μήκος της περιμέτρου περίφραξη Συνθήκες γειτνιάσεως : ΒΟΡΕΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΝΟΤΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ,ΔΥΤΙΚΑ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Κατανάλωση νερού (κ.μ.) Οι ανάγκες σε νερό κατά τη λειτουργία του συνόλου της μονάδας καλύπτουν ανάγκες νερού υγιεινής προσωπικού και των γραφείων. Οι καταναλώσεις νερού δεν μπορούν να υπολογιστούν δεν εκτιμώνται όμως να είναι σημαντικές. Χρήση υγρών καυσίμων : πλήθος δεξαμενών : 0., χωρητικότητα: 0 ΛΙΤΡΑ Χρήση φυσικού αερίου: ΟΧΙ

30 Χρήση υγραερίου : δεν υφίσταται χρήση υγραερίου ΤΥΠΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες : δεν γίνεται χρήση ατμολεβητών ή ατμογεννητριών ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περιβαλλοντική μελέτη: Αριθμός εγκρίσεως μελέτης:.. Πυροπροστασία : Κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (Φ.Ε.Κ. Β 90) Αα ΚΑ 34 ΒΙΟΜΗΧΑΝΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

31 Μηχανολογικός εξοπλισμός Α) ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κινητήρια Ισχύς (KW) Θερμική Ισχύς (KW) Αξία (Ευρώ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΡΑΝΖΟΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 5 ΤΝ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κινητήρια Ισχύς Θερμική Ισχύς Αξία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (KW) (KW) (Ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ Κινητήρια Ισχύς Θερμική Ισχύς Αξία ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ (KW) (KW) (Ευρώ) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίου κ.λ.π.) - - ΣΥΝΟΛΟ

32 3. ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

33 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

34 ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης Εργοδότης : Γκάρμπας Νικόλαος Έργο : Άδεια λειτουργιας κ εγκατάστασης Θέση : Βέροια Ημερομηνία : Μελετητές : Κυρανίδης Βασίλειος κ Σωπιάδης Περικλής Παρατηρήσεις :

35 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το DIN και τον κανονισμό εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήματα: α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων γ) Κανονισμοί ΔΕΗ δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR στ)εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς 2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (α) Βασικές σχέσεις: U = I x R W = I x R x t 2 l R = K x A P = U x I P = U x I x cosφ P = 1.73 x U x I x cosφ (νόμος του Ωμ) (θερμότητα ρεύματος) (Αντίσταση Κυκλώματος) (ισχύς στο συνεχές ρεύμα) (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό) (ισχύς στο τριφασικό) (β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων (β1) Πτώση τάσης u (V) - Μονοφασικό u = 2 x cosφ ( ω x L x sinφ ) x I x l Κ x Α - Τριφασικό cosφ u = 1.73 x ( ω x L x sinφ ) x I x l Κ x Α όπου:

36 U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος I: Ενταση ρεύματος σε A R: Αντίσταση σε Ωμ W: Ενέργεια σε W x s P: Ισχύς σε W K: Αγωγιμότητα cosφ: συντελεστής Ισχύος Α: Διατομή καλωδίου σε mm 2 l: Μήκος της γραμμής σε m t: χρονική διάρκεια σε s L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz) (β2) Διατομή Α (mm 2 ) Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει από τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1). Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας. (β3) Οργανα προστασίας Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου (β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση: A I = t

37 όπου Ι σε ka, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση: V I = z όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου. Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση Ι = (3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώματος. 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες: Τμήμα Γραμμής Μήκος Γραμμής (m) Φορτίο (kw) Είδος Φορτίου Cosφ Φάση Πτώση Τάσης (V) Διατομή Καλ. (mm 2 ) Ασφάλεια (Α) Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως: Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες: Είδος Φορτίου Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw) Cosφ (KVxA) Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA) Ετεροχρονισμός Μέγιστη πιθανή ζήτηση Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιό κάτω τα εξής: KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R S T Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A) Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

38 Λόγω Εφεδρείας (%) Λόγω Κινητήρων (Α) Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α) ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A) τύπος καλωδίου επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α) συντελεστής διόρθωσης επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου (Α) Γενικός Διακόπτης (A) Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A) Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2) Bαθμός Προστασίας πίνακα

39 Στοιχεία Δικτύου Φασική Τάση Δικτύου (V) 230 Τύπος Καλωδίων Χαλκός Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm²) 56

40 Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Τμήμα Δικτύου Μήκος Γραμμής. (m) Φορτίο Γραμμή ς (KW) Είδος Φορτίου CosΦ Φάση Πτώση Τάσης (V) Είδος Γραμμής Υπολ. Διατομή (mm²) Μέγιστη Ασφάλεια (A) Α.Π Γενικός Πίνακας Α.Φ Πίνακας Φωτισμού Α.Κ Πίνακας Κίνησης Φ.Π Πίνακας Φωτισμού Φ Φωτισμός Ρευματοδ Φ Ρευματοδότες Φ Φωτισμός Ρευματοδ Φ Φωτισμός Φ Φωτισμός Κ.Π Πίνακας Κίνησης Κ Τριφασική πρίζα Κ Σιδηροπρίονο Φρεζοδράπανο Μηχανή λείανσης 5.6 Κ Μηχανή συγκόλλησης Υδραυλικός κύλινδρος Κ Υδραυλικό ψαλίδι Υδραυλική πρέσα Μηχανή λείανσης KW Κ Γερανογέφυρα

41 Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Τμήμα Δικτύο υ Μήκος Γραμμής. (m) Φορτί ο Γραμμ ής (KW) Α.Π Α.Φ Α.Κ Είδος Φορτίου Γενικός Πίνακας Πίνακας Φωτισμού Πίνακας Κίνησης CosΦ Είδ. Καλ. Υπο λ. Διατ ομή (mm ²) Επιτρ. Ρεύμα Κ.Σ NYY NYY NYY Συντ. Διορ θ Επιτρ. Ρεύμα (Α). Μέγισ τη Ασφάλ εια (A) Ρεύμα Γραμμής (Α) Φ.Π Φ Πίνακας Φωτισμού Φωτισμός - Ρευματοδοτες NYY NYY Φ Ρευματοδότες 1 NYA Φ Φωτισμός - Ρευματοδοτες. 1 NYY Φ Φωτισμός 1 NYY Φ Φωτισμός 1 NYY Κ.Π Κ Κ Κ Κ Κ Πίνακας Κίνησης Τριφασική πρίζα Σιδηροπρίονο Φρεζοδράπαν ο Μηχανή λείανσης 5.6 Μηχανή συγκόλλησης Υδραυλικός κύλινδρος Υδραυλικό ψαλίδι Υδραυλική πρέσα Μηχανή λείανσης 3KW Γερανογέφυρ α NYY NYY NYY NYY NYY NYY

42 Aνάλυση Φορτίου Πίνακα : Α.Π Ονομα Πίνακα : Γενικός πίνακας Φορτία Πίνακα Έίδος Φορτίου Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) CosΦ Φαινόμενη Ισχύς (kva) Ετερο χρονι σμός Μεγιστη Ζήτηση (kva) Πίνακας ΣΥΝΟΛΑ Κατανομή Φάσεων R (KVA): S (KVA): T (KVA): Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης: 1.00 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A): Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Προσαυξήσεις Λόγω Εφεδρείας (%) Λόγω Κινητήρων (A) Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) Τελικό Ρεύμα (A): Τύπος Καλωδίου: NYY Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A): Συντελεστής Διόρθωσης: 0.82 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A): Επιλέγεται Γενικός Διακόπτης (A): 250 Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A): 160 Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²): Βαθμός Προστασίας Πίνακα: IP Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα: Όχι

43 Aνάλυση Φορτίου Πίνακα : Φ.Π Ονομα Πίνακα : Πίνακας Φωτισμού Φορτία Πίνακα Έίδος Φορτίου Εγκατεστημέ νη Ισχύς (kw) CosΦ Φαινόμενη Ισχύς (kva) Ετερο χρονι σμός Φωτισμός Ρευματοδότες ΣΥΝΟΛΑ Μεγιστη Ζήτηση (kva) Κατανομή Φάσεων R (KVA): 2.80 S (KVA): 6.01 T (KVA): 6.12 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης: 1.00 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A): Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Προσαυξήσεις Λόγω Εφεδρείας (%) Λόγω Κινητήρων (A) Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) Τελικό Ρεύμα (A): Τύπος Καλωδίου: NYY Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A): Συντελεστής Διόρθωσης: 0.82 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A): Επιλέγεται Γενικός Διακόπτης (A): 40 Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A): 35 Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²): Βαθμός Προστασίας Πίνακα: IP Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα: Όχι

44 Aνάλυση Φορτίου Πίνακα : Κ.Π Ονομα Πίνακα : Πίνακας κίνησης Φορτία Πίνακα Έίδος Φορτίου Εγκατεστη μένη Ισχύς (kw) CosΦ Φαινόμενη Ισχύς (kva) Ετερο χρονι σμός Τριφασική πρίζα Κινητήρας ΣΥΝΟΛΑ Μεγιστη Ζήτηση (kva) Κατανομή Φάσεων R (KVA): S (KVA): T (KVA): Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης: 1.00 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A): Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A): Προσαυξήσεις Λόγω Εφεδρείας (%) Λόγω Κινητήρων (A) Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) Τελικό Ρεύμα (A): Τύπος Καλωδίου: NYY Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A): Συντελεστής Διόρθωσης: 0.82 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A): Επιλέγεται Γενικός Διακόπτης (A) Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A): 125 Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²): Βαθμός Προστασίας Πίνακα: IP Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα: Όχι

45 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΘΕΣΗ: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

46 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ : ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΩΝ : ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Γενικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων. Πρόκειται να κατασκευασθεί σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. 1.2 Ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 220/380V-50Hz. Στο χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθεί το μπαροκιβώτιο και ο μετρητής. Η είσοδος του καλωδίου της γείωσης και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η Καλωδιώσεις-Σωληνώσεις. α. Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν με καλώδια ΝΥY ή ΝΥΜ και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες. β. Όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ μέσα σε πλαστικούς σωλήνες. Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η ορατή) θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΑ και χαλυβδοσωλήνες. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων ΝΥΑ οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εσωτερική μόνωση. Σαν στεγανοί χώροι θεωρούνται μεταξύ των άλλων χώροι υγιεινής, κλπ. γ. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνεs τύπου HELIFLEX. δ. Τα μεγέθη των σωλήνων, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

47 Καλώδια 3x1.5 mm 2 σωλήνας Φ 13.5 Καλώδια 3x2.5 mm 2, 5x1.5 mm 2 σωλήνας Φ 16 Καλώδια 3x4.0 mm 2, 5x2.5 mm 2 σωλήνας Φ 21 ή Φ 23 Καλώδια 3x6.0 mm 2, 5x4.0 mm 2 σωλήνας Φ 21 ή Φ 23 Καλώδια 3x10 mm 2, 5x6.0 mm 2 σωλήνας Φ 29 Καλώδια 3x16 mm 2, 5x10 mm 2 σωλήνας Φ 36 Για μεγαλύτερες διατομές καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή και υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνες για διαδρομές στο έδαφος. ε. Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης. στ. Οι οριζόντιες διαδρομές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος μεγαλύτερο από 2.5 m. ζ. Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευματοδοτών, διατομή 2.5 mm όπου απαιτούνται Πίνακες διανομής Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας IP54 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (ή τριφασικοί) τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό. Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαμβάνει: Γενικές συντηκτικές ασφάλειες. Γενικό διακόπτη. Ηλεκτρονόμο διαφυγής 30mA. Αναχωρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο πινάκων Προσωρινή παροχή Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/τος με τη μέριμνα του ιδιοκτήτη και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό μεταλλικό κουτί καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με μέριμνα του ιδιοκτήτη. Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας αντί - ηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Προτού η παροχή αυτή χρησιμοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικός, άλλως ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι μπαλαντέζες που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς κίνδυνος ατυχήματος (μακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων - μηχανημάτων κ.α.).

48 1.2.5 Παρατηρήσεις α. Οι ρευματοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 40 cm από το δάπεδο. β. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο. γ. Οι θέσεις φωτιστικών σημείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν προκαθορισθεί στο στάδιο της μελέτης, δείχνονται επίσης στα σχέδια. δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευματοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώματα Πρόσθετα στοιχεία προστασίας Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των μεταλλικών παροχών ύδρευσης με την μπάρα γείωσης των μπαροκιβωτίων Δοκιμές εγκατάστασης Επισημαίνεται η δοκιμή αντίστασης μόνωσης. Η τιμή θα υπερβαίνει τα 250 ΜΩ. 1.3 Γενικές παρατηρήσεις α. Εγκατάσταση με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού. Κάθε αλλαγή σε σχέση με τα σχέδια της μελέτης θα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του μελετητή και του επιβλέποντα μηχανικού. β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και αφού γίνει η σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., ο εγκαταστάτης οφείλει να ελέγξει την καλή λειτουργία της εγκατάστασης και της γείωσης. γ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και θα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές του Κ.Ε.Η.Ε και του Ε.Λ.Ο.Τ. 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ 2.1 Αγωγοί καλώδια ισχυρών ρευμάτων Οι αγωγοί του τύπου NYA θα έχουν θερμοπλαστική μόνωση από ύλη PVO και θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τον πίνακα 3, άρθρο 135 κατηγορία 10 των ελληνικών κανονισμών και με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250,0283,0293 και DIN Τα πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια τύπου NYM θα έχουν θερμοπλαστική μόνωση από ύλη PVC και θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τον πίνακα 3, άρθρο 135 κατηγορία 3α των ελληνικών κανονισμών και με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250,0233,0283 και DIN Υπόγεια πολυπολικά καλώδια τύπου NYY θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό.

49 2.2 Σωλήνες προστασίας - Κουτιά Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα είναι συγκολλημένης ραφής κοχλιοτομημένοι, χωρίς μονωτική επένδυση. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την προστασία των καλωδίων τύπου NYM ή NYY.Οι υπολογιζόμενες διαστάσεις των σωλήνων τούτων θα αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρο αυτών Οι γαλβανοσωλήνες θα είναι συγκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι (μούφες, καμπύλες, διακλαδώσεις ΤΑΥ,συστολές κλπ.) Η στερέωση των σωληνώσεων επί των τοίχων θα γίνεται με εξαρτήματα για τη στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του κτιρίου όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα ανάρτησης, κ.λ.π. Στις από οπλισμένο σκυρόδεμα οροφές οι εντοιχισμένες σωληνώσεις και αγωγοί NYM, NYY και ΝΥΑ θα ακολουθούν την διεύθυνση του οπλισμού Τα κουτιά ενώσεων πρέπει να είναι ευπρόσιτα σε κάθε στιγμή. Οι διακλαδώσεις πρέπει να εκτελούνται εντός κουτιών. Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς τη μεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης δεν θα υπερβαίνει τις δύο. Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης θα είναι 70 mm. 2.3 Διακόπτες Ρευματοδότες Γενικά προβλέπονται δύο βασικοί τύποι διακοπτών: οι συνηθισμένοι και οι στεγανοί. Τα είδη των διακοπτών θα είναι: κομμιτατέρ, αλε-ρετούρ, πίεσης. Οι εγκαταστάσεις ρευματοδοτών περιλαμβάνουν τους ρευματοδότες καθώς και τις απαραίτητες καλωδιώσεις. Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι τύπου ΣΟΥΚΟ απλοί με ή χωρίς κάλυμα ή στεγανοί ανάλογα με τους χώρους που θα εγκατασταθούν. Οι διακόπτες τύπου ΣΟΥΚΟ, θα πρέπει εκτός από τη στεγανότητα, να έχουν και αυξημένη μηχανική αντοχή και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή εγκατάσταση. Γενικά θα τοποθετηθούν 3 εώς 4 ρευματοδότες ανά αίθουσα καθώς και ικανός αριθμός στους κοινόχρηστους χώρους. Προτείνονται διακόπτες ρευματοδότες τύπου: REFLEX / ABB για το παραπάνω ηλεκτρολογικό υλικό. 2.4 Πίνακες Γενικός Πίνακας Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας προς τις καταναλώσεις γίνεται από το Γ.Π. προς τους υποπίνακες τόσο για τα φωτισμό, όσο και για την κίνηση. Ο γενικός πίνακας θα είναι τύπου πεδίου και θα είναι συντονισμένος με τους υποπίνακες. Ξεχωριστοί υποπίνακες θα υπάρχουν για το ισόγειο και τον όροφο. Προτείνεται γενικός πίνακας τύπου: UK 500 / IP 30 ABB. Προτείνονται υποπίνακες τύπου: Επίτοιχοι IP40 ABB. Σε κάθε πίνακα θα τοποθετηθεί αντιηλεκτροπληξιακή προστασία.

50 2.6 Εγκατάσταση Φωτισμού Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αρχίζει από τη σύνδεσή τους με το τροφοδοτικό καλώδιο και περιλαμβάνει τη σύνδεση προς τους διακλαδωτήρες ("κλέμενς") ευρισκόμενους εντός του φωτιστικού, προσαρμογή αυτών στις οροφές,ψευδοροφές,τοίχους κλπ.,κατά τις απαιτήσεις της επίβλεψης,ανάρτηση ή στήριξη αυτών κλπ.,όπως επίσης και τα απαιτούμενα μικρουλικά για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των επιφανειών ("μερεμέτια"). Τα φωτιστικά σώματα συμπεριλαμβάνουν τις βάσεις των,καλύμματα και τα πάσης φύσης εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, BALLAST), τους λαμπτήρες (φθορισμού ή πυράκτωσης),τις διατάξεις στερέωσης ή ανάρτησης μεμονομένων ή σε συνεχείς σειρές (αλυσίδα,"κλίπς", κοχλίες ROW BALTS ή κοινοί κλπ.). Ολα τα εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων, καθώς και οι λαμπτήρες, θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς VDE. Όλα τα φωτιστικά σώματα λαμπτήρα φθορισμού προβλέπονται να φέρουν πυκνωτή διόρθωσης του συν φ, ώστε το συν φ φωτιστικού σώματος να μην είναι μικρότερο από 0,95. Διευκρινίζεται ότι τα φωτιστικά σώματα μπορεί να είναι και από ισχυρό πλαστικό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται ο κατατεμαχισμός του από κρούσεις και πιέσεις, λόγω σκόπιμων ενεργειών. Οι μεταλλικές κατασκευές των σωμάτων θα είναι από λαμαρίνα DCP, πάχους τουλάχιστον 0.8 ΜΜ ή μεγαλυτέρου ή όσου απαιτείται για την επίτευξη ισχυρής κατασκευής χωρίς παραμορφώσεις ή ίχνη κατεργασίας. 2.7 Φωτιστικά σώματα Η φύση του κτιρίου, η μορφή, τα υλικά και το ύψος των οροφών επιβάλουν διαφοροποιημένες επιλογές φωτιστικών σωμάτων, ώστε επιτυγχάνεται η απαιτούμενη φωτιστική απόδοση χωρίς να αλλοιώνονται τα διατηρητέα στοιχεία. Έτσι: Σε χώρους ικανού ύψους τοποθετούνται ένα ή περισσότερα φωτιστικά σώματα αλογόνου (160Χ20) cm, ενώ στους χώρους των WC χρησιμοποιούνται απλά φωτιστικά και στεγανά φωτιστικά (40Χ10) cm. Στο ισόγειο του κτίσματος δηλαδή στο χώρο παραγωγής, στους ψυκτικούς θαλάμους, στο γραφείο παραλαβής και στο χώρο στίβαξης προϊόντων θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά αλογόνου (160Χ20) cm. Επίσης φωτιστικά αλογόνου θα χρησιμοποιηθούν και στα γραφεία τα οποία βρίσκονται στο πατάρι του κτιρίου. Στον εξωτερικό χώρο θα χρησιμοποιηθούν επίτοιχα στεγανά φωτιστικά με προστατευτικό κάλυμα για φωτισμό διέλευσης. Στους υγρούς ή πρόσκαιρα υγρούς χώρους θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα και διακόπτες στεγανοί, ενώ το σύνολο της εγκατάστασης θα ακολουθεί στους κανονισμούς για τέτοιους χώρους.

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ. EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.: 2680 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο.

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Τεχνική Ανάλυση 27 Απριλίου 2015 Ενημερωτικό Νο7 Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ., s.karagiannis@horos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο:

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: 8. Ηλεκτρολογικά Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: Παρατηρούμε, ότι οι επιλογές του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής. Περιγραφή του έργου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής. Περιγραφή του έργου: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3 1.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 1.3.1 Γενικά 3 1.3.2 Υδρευση 3 1.3.3 Κρύο και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα