ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ/τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006 και άρθρο20 παράγραφος 13 του Ν.3731/2008. Λαμβανομένης υπόψη της 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναπροσαρμόζει τα ποσά για σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόχειρο διαγωνισμό μέχρι χωρίς ΦΠΑ, κατά κωδικό είδους. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, για την ανάθεση των εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσα δαπάνη ,53 με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά. Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου Α 1, γραφείο 020, ημιώροφος, τηλ , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ αριθμ. 1957/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την ημέρα και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών και ώρα λήξης Άρθρο 2 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Εργασίας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,53, συμπεριλαμβανομένου του, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για καθαριότητα». Άρθρο 3 Δεκτοί στο διαγωνισμό Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όσοι νομίμως ασχολούνται με την παροχή αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού υπηρεσιών όπως αυτές 1

2 περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν απασχολούν ούτε κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Άρθρο 4 Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία για την προσφορά είναι: 1. Οι όροι της διακήρυξης 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 3. Η τεχνική περιγραφή 4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 5. Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 6. Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά. Άρθρο 5 Προσφορές 1. Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων, θα αφορούν το σύνολο των εργασιών. 2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θα είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. απορρίπτονται. 5. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη. 6. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίμηνη. 7. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην ελληνική και μόνο γλώσσα. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του Άρθρου 1. Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσερχόμενο αυτοπροσώπως. Το άτομο αυτό καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης εργασίας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής (άρθρο 18 παρ.4 του Π.Δ. 28/80). 2

3 Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση συστατικής πράξης των εταιριών. Κατά το διαγωνισμό θα κατατεθούν δύο (2) φάκελοι που θα πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι : Α. Φάκελος δικαιολογητικών : 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο θα ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 2. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 3. Δήλωση ότι η εργασία θα εκτελείται το πολύ σε (3) τρεις μέρες κάθε φορά που θα καλείται από την αρμόδια υπηρεσία ή ότι θα πρέπει οι εργασίες να γίνονται στα τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 4. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια Εφορία. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 6. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολούν, ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 7. Άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους και διαχείριση εντομοκτόνων και φαρμάκων μυοκτονίας. Να κατατεθεί επικυρωμένο αντίγραφο. 8. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για τα απολυμαντικά που θα χρησιμοποιηθούν. 9. Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 2% του πρ/σμού με Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ισχύος 4 μηνών. 10. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/ Τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Β. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 1) Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την σειρά και αύξοντα αριθμό του υποδείγματος προσφοράς που συνοδεύει τη διακήρυξη, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο με το αναλογούν μηχανόσημο (ανά ,03 του προϋπολογισμού της υπηρεσίας για τα προσφερόμενα είδη χωρίς Φ.Π.Α. ένα μηχανόσημο των 0,44 ) και σ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά 3

4 του διαγωνιζόμενου για τις συγκεκριμένες και μόνο εργασίες σε νόμισμα και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 3) Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Άρθρο 7 Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 1. Παραλαβή προσφορών 1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισμού επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ.7 του Π.Δ. 28/ Έλεγχος δικαιολογητικών 1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. 2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονομική Προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς τους, φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού, οπότε και επιστρέφονται στο διαγωνιζόμενο. 3. Αποσφράγιση των Προσφορών 1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. 4

5 2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 4. Ανακήρυξη αναδόχου 1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας-υποβολή πρακτικού Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, μέχρι της επομένης από της διεξαγωγής της δημοπρασίας εργάσιμης ημέρας και κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επομένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Άρθρο 9 Αξιολόγηση προσφορών - Ακύρωση - Επανάληψη Δημοπρασίας 1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής: α) Η συμμόρφωσή της με τους όρους της διακήρυξης και τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή. β) Η προσφερόμενη τιμή. 2. Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. 3. Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά λόγω ασύμφορου. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης απορρίπτεται. 6. Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Για το σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού θα αναδειχθεί ένας ανάδοχος. Ως εκ τούτου και επί ποινή αποκλεισμού θα γίνουν δεκτές ΜΟΝΟ προσφορές που αφορούν στο σύνολο του διαγωνισμού. Άρθρο 10 Τιμές προσφορών α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ. Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής : 1. Η τιμή των προσφερόμενων εργασιών απαλλαγμένη από το Φ.Π.Α. 2. Ο Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνεται η προσφορά θα βαρύνει το Δήμο. 3. Η συνολική προσφερόμενη τιμή. β) Εφόσον η προσφορά δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω κατά περίπτωση επιμερισμούς τιμήματος και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 5

6 προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο 11 Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο 12 Ισχύουσες διατάξεις Οι εργασίες στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τις διατάξεις του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), το άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/2008 καθώς και την αριθμ.35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 13 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση εργασίας με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγω ή αιτία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος προσφορών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Άρθρο 14 Δαπάνες που επιβαρύνουν τον προμηθευτή Ο ανάδοχος βαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούν φόρο εισοδήματος ανάλογα με το ποσό της καθαρής αξίας και τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή (γνωμοδότηση Δ τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α ). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 15 Διακηρύξεις - Συμβατικοί όροι δημοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, πληροφορίες Μαρία Θωμαΐδου, οδός Βασ. Γεωργίου Α 1, , 1ος όροφος, γραφείο 109Β, τηλέφωνο καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση Θεσ/νίκη

7 Σύμφωνα με την υπ αρ. 1780/2014 απόφαση Δημάρχου : Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7

8 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση των εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας των υπηρεσιών του Δήμου όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών καθώς επίσης και οι έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης θα συμφωνηθούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Άρθρο 2 Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών που θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της παρούσας. Άρθρο 3 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το διαγωνισμό, λόγω ασύμφορου, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν καμία αξίωση κατά του Δήμου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Άρθρο 4 Υπογραφή σύμβασης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1) Ο ανάδοχος που στο όνομα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την παραλαβή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και να προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ίσης προς 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας. 2) Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύμβαση εργασίας μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος. 3) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης. Άρθρο 5 O ανάδοχος ευθύνεται για την τήρηση των συμφωνηθέντων τεχνικών προδιαγραφών. Η βεβαίωση της εργασίας γίνεται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». Άρθρο 6 Αθέτηση όρων συμφωνίας - Ευθύνη αναδόχου 8

9 1) Από μέρους του μειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισμού και της σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2) Η έκπτωση του μειοδότη έχει σαν συνέπεια : α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου, λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού της κατατιθέμενης εγγύησης του. β) Την υποχρέωση του μειοδότη να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημιά θετική ή αποθετική που τυχόν θα υποστεί ο Δήμος από την μη εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 7 Τρόπος πληρωμής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδεται ανά τρίμηνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 (παραγρ. Α, υποπαράγρ. Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». Άρθρο 8 Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσης σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 273 του Ν. 3463/2006. Άρθρο 9 Αναθεώρηση τιμών προσφοράς Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Με εντολή Δημάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Με εντολή Δημάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η Συντάξασα του Τμήματος της Δ/νσης Μ. Θωμαΐδου Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 9

10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της. ΑΡΘΡΟ 2 Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με τις αρμόδιες Διευθύνσεις που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε έκτακτες περιπτώσεις η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται εντός διημέρου. Ο χρόνος της πρώτης εφαρμογής δεν θα είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του ISO 9001 και ασφαλιστήριου συμβολαίου για κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιεί τις εφαρμογές με την παρουσία δικού του υπεύθυνου επιστήμονα και πάντα σε συνεργασία με τους υπευθύνους υπαλλήλους των αντίστοιχων υπηρεσιών. Ο υπεύθυνος επιστήμονας της εταιρείας θα έχει τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος για τις εργασίες αυτές και κύρια για τα μέτρα ασφαλείας για τους ανθρώπους τα τρόφιμα, σκεύη, μηχανές, εξοπλισμό κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 5 Οι δολωματικοί σταθμοί που θα χρειαστεί να τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών, θα ανήκουν στη κυριότητα του Δήμου. Με εντολή Δημάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Με εντολή Δημάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η Συντάξασα του Τμήματος της Δ/νσης Μ. Θωμαΐδου Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10

11 Για την ανάθεση των εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης, και μυοκτονίας, στις αναφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται τόσο οι εργασίες όσο και τα απαιτούμενα υλικά - σκευάσματα τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από Ε.Ο.Φ. ανάλογα. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναπτύξουν επακριβώς τις μεθόδους και τα υλικά που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση των εργασιών, τις εγγυήσεις ασφάλειας των εφαρμογών και τις μεθόδους πιστοποίησης εργασιών και αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν τις προσφορές τους, κατόπιν επίσκεψης στους χώρους των υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης, ώστε να διαμορφώσουν σαφή εικόνα του έργου που πρέπει να επιτελεστεί. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τοποθετήσει όσους επιπλέον δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας θα κρίνει αναγκαίο και να ελέγχει τα σκευάσματα τα οποία θα είναι μέσα στους δολωματικούς σταθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση να διατηρεί τους χώρους των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου (υπαίθριων και κτισμάτων) ελεύθερους από τρωκτικά, ερπετά και επιβλαβή έντομα. Οι δραστηριότητες πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να διασφαλίζουν τόσο την απουσία εισβολών όσο και την απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών. Μετά από κάθε εφαρμογή θα υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν κάτοψη των χώρων των υπηρεσιών με επισήμανση των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των αποτελεσμάτων ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των δράσεων. Όλες οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό απολύμανσης όπου θα αναγράφεται η αντίστοιχη δραστική ουσία καταπολέμησης και το αντίστοιχο αντίδοτο των ουσιών αυτών. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να διατηρεί τους δολωματικούς σταθμούς σε άριστη κατάσταση και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για να επιτευχθεί μόνιμο και βέλτιστο αποτέλεσμα και να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε έκτακτο πρόβλημα χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Σε περίπτωση καταστροφής των δολωματικών σταθμών η αντικατάσταση τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ειδικότερα : 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Οι χώροι που θα πρέπει να γίνονται εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας ανά 3 μήνες είναι: 1. Δ/νση Δόµησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Μανουσογιαννάκη 6. Υπόγειο (αρχείο), ισόγειο, 1 ος όροφος, 2 ος όροφος, 3 ος όροφος και 4 ος όροφος. Συνολικής έκτασης περίπου τµ. 2. Αρχείο Νέα οδός Θεσσαλονίκης Θέρµης. Συνολικής έκτασης 1600 τµ. 3. Τµήµα GIS και μέρος του τµήµατος Τοπογραφίας που στεγάζονται στο ISO ΒΟΧ έναντι Δημαρχιακού Μεγάρου. 11

12 Παρακαλούµε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συχνότητα της απεντόμωσης, δεδομένου ότι οι φάκελοι φυλάσσονται σε αρχεία, όπου πλείστες φορές κυκλοφορούν τρωκτικά, γάτες, ψύλλοι κ.λ.π.. Οι φάκελοι αυτοί έρχονται σε καθημερινή επαφή µε όλους τους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθώς και µε χιλιάδες πολίτες. Ως εκ τούτου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγιεινή και ασφάλεια τόσο των συναλλασσόμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων. Επίσης όλα τα σκευάσµατα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι δε εργασίες σύµφωνες µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και να µην επιβαρύνουν την υγεία των εργαζοµένων. 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Αποθήκη Κωνσταντινουπολίτικα : Α) Μυοκτονία: Για την προστασία των χώρων έναντι των τρωκτικών θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα δίκτυο (περίπου 25 δολωματικοί σταθμοί) κλειστού τύπου ασφαλείας περιμετρικά των κτιρίων και σε υπόγειους χώρους, λεβητοστάσιο και βοηθητικούς χώρους. Β) Απεντόμωση: Υπολειμματικός ψεκασμός με αντλία χαμηλής πίεσης σε εισόδους, φρεάτια, σιφώνια, υπόγειοι βοηθητικοί χώροι με κατάλληλα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων. 2. Αποθήκη Ν. Ελβετία: Εφαρμογές μυοκτονίας, απεντόμωσης & καταπολέμησης ψύλλων. 3. Εργοτάξιο ασφαλτικών στην Πυλαία επί της οδού Κουντουριώτη: Εφαρμογές μυοκτονίας και απεντόμωσης 4. Άνδρου 1: Εφαρμογές μυοκτονίας με 18 δολωματικούς σταθμούς και εφαρμογές απεντόμωσης για ψύλλους. 5. Κωνσταντινουπόλεως 164 Α: Εφαρμογή απεντόμωσης για ψύλλους στον αύλειο χώρο. 3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Οι εργασίες καθώς και η πρώτη εκτέλεση των εργασιών θα γίνονται στους τόπους και σε χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη τοξικά, ακίνδυνα για μικρά παιδιά. Επίσης το ίδιο θα ισχύει και για τις έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις. Οι έκτακτες εφαρμογές θα υλοποιηθούν μόνο όταν προκύψουν έκτακτες ανάγκες στους Παιδικούς Σταθμούς. Ο Πίνακας που ακολουθεί με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Παιδικών Σταθμών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τεχνικής περιγραφής. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ Αγγελοπούλου 36, ΤΚ , Αγίας Σοφίας 52, ΤΚ Ελ. Ζωγράφου 2, ΤΚ

13 4 ΔΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΡΜΗ Α Δημ. Πολιορκητού 38, ΤΚ Διογένους 16, ΤΚ Θ. Χαρίση 51, ΤΚ Λουτρά Θέρμης, ΤΚ ΚΩΛΕΤΤΗ Κωλέττη 50, ΤΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Μαντινείας 33, ΤΚ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ολυμπίας 2, ΤΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΦΩΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ολυμπιάδος 81, ΤΚ Θερμοπυλών 6 & Πατρών 19, ΤΚ Νυμφών & Ανεμώνων (όπισθεν βίλας Ριτζ), ΤΚ , Ζουμετίκου 45, ΤΚ Κ. Καραμανλή 200 & Υψηλάντου, ΤΚ Καρακάση 21, ΤΚ Νούκα-Ζάχου 6, ΤΚ ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ 1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Ψεκασμός σε επιφάνειες WC, στα μπάνια των καμαρινιών του Θεάτρου. 2. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ: Ψεκασμός σε εισόδους του Θεάτρου, εσωτερικά σε σιφόνια, φρεάτια, WC & στα μπάνια των καμαρινιών. 3. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ: Εξωτερικά του Θεάτρου Άνετον τοποθέτηση δολωματικών σταθμών στον ακάλυπτο χώρο (πρασιά) & στο υπόγειο του Θεάτρου. ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ 13

14 4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Ψεκασμός σε επιφάνειες WC, στα μπάνια των καμαρινιών του Θεάτρου. 5. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ: Ψεκασμός σε εισόδους του Θεάτρου, εσωτερικά σε σιφόνια, φρεάτια, WC & στα μπάνια των καμαρινιών. 6. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ: Εξωτερικά του Θεάτρου Κήπου στον Προαύλειο χώρο του Θεάτρου & στα καμαρίνια, τοποθέτηση δολωματικών σταθμών στον ακάλυπτο χώρο (πρασιά). 5) Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ : Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 721/77και θα παίρνονται όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας των σκευασμάτων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Σε κάθε εφαρμογή που θα πραγματοποιείται από τον τεχνικό της εταιρίας (αναδόλωση, έλεγχος των δολωματικών σταθμών κλπ) θα συνοδεύεται από ανάλογη έκθεση βεβαίωση μυοκτονίας, με αναλυτικά στοιχεία. Στους εξωτερικούς χώρους (περιμετρικά των κλουβιών φιλοξενίας ζώων) η καταπολέμηση των τρωκτικών θα πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση σταθερών δολωματικών σταθμών κλειστού τύπου, με μυοκτόνα σκευάσματα : Klerat wax block (Brodifacoum 0,005%) & Notrac (Bromadiolone 0,005% β/β). Στους στεγασμένους εσωτερικούς χώρους (αποθήκη, αμπάρια ζωοτροφών, μαγειρείο, φυλάκιο, 6 εργοτάξια καταλύματα προσωπικού, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Σπίτι των Ερπετών) η καταπολέμηση των τρωκτικών (εντός) θα γίνει με τοποθέτηση παγίδων σύλληψης, χωρίς τοξικά σκευάσματα. Στις εισόδους των καταλυμάτων θα τοποθετηθούν επιπλέον σταθεροί δολωματικοί σταθμοί κλειστού τύπου. 2. ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ (fumigation) ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ : Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ζωολογικού Κήπου η αντιμετώπιση του προβλήματος των Dormestidae (σε όλα τα στάδια : αυγό, προνύμφη, τέλειο) που προσβάλλουν τα εκθέματα (στις βιτρίνες προθήκες), απαιτεί την εφαρμογή καταπολέμησης με την μέθοδο του υποκαπνισμου, δηλαδή: αεροστεγή μόνωση του χώρου και διοχέτευση υποκαπνιστικού- φωσφίνη (PH3) έως την επίτευξη συγκεκριμένης συγκέντρωσης (3-4 μέρες). Στην συνέχεια γίνονται μετρήσεις ανίχνευσης του υποκαπνιστικού αερίου (για όσες φορές χρειαστεί) στο χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και αφού διαπιστωθεί ότι είναι μηδενικές, παραδίδεται ο χώρος ασφαλής για χρήση. 3. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ : 14

15 Στο κτίριο της οδού Κλεάνθους 18 όπου στεγάζονται τα γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και αποτελείται από 6 ορόφους (με 120 Τ.Μ. ανά όροφο) θα γίνει απεντόμωση για κατσαρίδες και μυοκτονίας μόνο στο χώρο όπου φυλάσσεται το Αρχείο της Δ/νσης. Κατόπιν επιθεώρησης του χώρου και εντοπισμού των πιθανών εστιών ανάπτυξης των εντόμων, η συνεργαζόμενη εταιρεία θα υποδείξει την κατάλληλη μέθοδο απεντόμωσης (υπολειμματικό ψεκασμό, νεφελοψεκασμό, εφαρμογή gel, χρήση φερορμονικών παγίδων σύλληψης κλπ). Τα εντομοκτόνα (των οποίων θα γίνει χρήση) θα έχουν υγειονομικές προδιαγραφές και θα καταπολεμούν αποτελεσματικά τα εν λόγω έντομα χωρίς να επιβαρύνουν τον άνθρωπο ή το περιβάλλον και δεν θα απαιτείται εκκένωση του χώρου για την εφαρμογή τους. Μετά την εφαρμογή και σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα γίνεται έλεγχος από τεχνικό της εταιρείας όπου θα επιβεβαιώνει με ανάλογη έκθεση- βεβαίωση τα αναλυτικά αποτελέσματα της εφαρμογής. 4. ΑΠΩΘΗΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΙΔΙΩΝ: Η εφαρμογή θα γίνει περιμετρικά σε στεγασμένους χώρους του Φυτωρίου Α της Δ/νσης που βρίσκεται εντός του Νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» τους οποίους θα υποδείξει η Υπηρεσία και κρίνει ο Τεχνικός της εταιρείας κατόπιν επιθεωρήσεως των χώρων. Τα σκευάσματα θα είναι σε κοκκώδη μορφή, δεν θα επηρεάζονται από την υγρασία ή τη βροχή, θα έχουν προληπτική δράση (θα εμποδίζουν την είσοδο των ερπετών σε ένα χώρο) και κατασταλτική δράση (θα απομακρύνουν τα ευρισκόμενα εντός του χώρου ερπετά) η οποία θα αρχίζει αμέσως μετά την εφαρμογή, θα έχει διάρκεια 6 μηνών και δεν θα είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο ή άλλα ζώα. Η συνεργαζόμενη εταιρεία θα πρέπει να: 1. Είναι κάτοχος της απαιτούμενης άδειας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκτέλεση των άνω εργασιών. 2. Διαθέτει επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνοι, χημικοί, Επόπτες Δημόσιας Υγείας) και άρτια εξοπλισμένα συνεργεία που μπορούν να δώσουν άμεσες και δραστικές λύσεις στα προβλήματα του είδους. 3. Διαθέτει πολυπληθές τεχνικό προσωπικό και να έχει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης (εντός 24 ωρών) σε οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα προκύψει. 4. Κάθε πρόγραμμα υγειονομικής προστασίας που εφαρμόζει να εποπτεύεται από ένα επιστημονικό υπεύθυνο, ο επισκέψεις ετησίως για επιθεώρηση του χώρου και της πορείας των εργασιών, παρέχοντας συμβουλές σε θέματα υγειονομικής κάλυψης. 5. Η εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 : 2008 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας), κατά ΒS OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία) και κατά EN ISO 14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 6. Η εταιρεία να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σε θέματα pest control και να είναι ενημερωμένη για τα νέα σκευάσματα και μεθόδους. 7. Η Εταιρεία να είναι ασφαλισμένη και να καταβάλλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε πελάτη της από δική της αμέλεια παράλειψη ή κακοτεχνία. 15

16 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται τόσο οι εργασίες όσο και τα απαιτούμενα υλικά - σκευάσματα τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από τον Ε.Ο.Φ. ανάλογα. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναπτύξουν επακριβώς τις μεθόδους και τα υλικά που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση των εργασιών, τις εγγυήσεις ασφάλειας των εφαρμογών και τις μεθόδους πιστοποίησης εργασιών και αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν τις προσφορές τους, κατόπιν επίσκεψης στους χώρους των Κοιμητηρίων ώστε να διαμορφώσουν σαφή εικόνα του έργου που πρέπει να επιτελεστεί. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τοποθετήσει όσους επιπλέον δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας θα κρίνει αναγκαίο και να ελέγχει τα σκευάσματα τα οποία θα είναι μέσα στους δολωματικούς σταθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και με διεθνείς προδιαγραφές. Σε περίπτωση καταστροφής των δολωματικών σταθμών η αντικατάστασή τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Μετά από κάθε εφαρμογή θα υποβάλλεται έκθεση με τα αποτελέσματα και τις τυχόν παρατηρήσεις. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση να διατηρεί τους χώρους των Κοιμητηρίων του Δήμου (υπαίθριων και κτισμάτων) ελεύθερους από τρωκτικά, ερπετά και επιβλαβή έντομα. Οι δραστηριότητες πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να διασφαλίζουν τόσο την απουσία εισβολών όσο και την απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών των Κοιμητηρίων. Μετά από κάθε εφαρμογή θα υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν κάτοψη των χώρων των κοιμητηρίων με επισήμανση των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των αποτελεσμάτων ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των δράσεων. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί τους δολωματικούς σταθμούς σε άριστη κατάσταση και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για να επιτευχθεί μόνιμο και βέλτιστο αποτέλεσμα και να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε έκτακτο πρόβλημα χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Με εντολή Δημάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Με εντολή Δημάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η Συντάξασα του Τμήματος της Δ/νσης Μ. Θωμαΐδου Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 16

17 Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 4 ΟΡΟΦΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΚΤΑΣΗ Τ.Μ. ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1600 Τ.Μ. ISO BOX ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 4 100,00 400,00 400,00 92,00 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 492,00 Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 2 200,00 400,00 ΑΠΟΘΗΚΗ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΨΥΛΛΩΝ 2 250,00 500,00 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 1 60,00 60,00 ΑΝΔΡΟΥ1 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥΣ 1 280,00 280,00 ΑΝΔΡΟΥ 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2 50,00 100,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 164 Α ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥΣ 1 120,00 120, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1.795,80 335,80 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 17 Παιδ. Σταθμοί ,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 17 Παιδ. Σταθμοί ,00 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 17 Παιδ. Σταθμοί ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ,00 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ , ,00 364,32 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1.948,32 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 53-55) ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13) 6 16,26 97, , ,13 17

18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ (ΟΔΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 6Α) ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΟΣ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 8) ΣΤΕΓΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 3 16,26 48, ,26 48, ,26 48,78 439,03 100,97 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 540,00 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΌΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΌΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 40,00 120, ,00 120,00 240,00 55,20 295,20 Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ : 1. ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΌΣ Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 3) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2. ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3 40,00 120, ,00 120,00 ΑΠΕΝΤΌΜΩΣΗ ΜΕ ΤΖΕΛ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΚΆΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΉΝΑ ΕΆΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΈΝΤΟΜΑ) : 1. ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΌΣ Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 3) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2. ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3 100,00 300, ,00 300,00 840,00 193,20 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1.033,20 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ , ,00 18

19 ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΏΡΩΝ (Π.Χ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΦΥΛΑΚΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΜΠΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΌΣ ΜΟΥΣΕΊΟΥ ΦΥΣΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΔΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 18) ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ (6 ΟΡΟΦΟΙ 120Τ.Μ. /ΟΡΟΦΟ) ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΩΘΗΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ (ΦΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ Α ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Φ.Π.Α.23% ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 9 125, , ,00 800, ,00 280, ,00 320, ,00 925, ,75 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2 50,00 100,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 2 50,00 100,00 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2 50,00 100,00 Φ.Π.Α.23% ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 300,00 69,00 369,00 2 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ 2 ΗΣ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1 73,17 73,17 73,17 Φ.Π.Α.23% 16,83 ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 90,00 5 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2 80,00 160,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 1 80,00 80,00 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2 80,00 160,00 400,00 Φ.Π.Α.23% 92,00 ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 492,00 Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ 19

20 ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΟΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 60,00 60, ,00 120, ,00 60, ,00 120, ,00 120, ,00 60, ,00 200,00 800,00 184,00 984,00 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 6 12,00 72, ,00 140, , , ,00 359, ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,53 Με εντολή Δημάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Με εντολή Δημάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η Συντάξασα του Τμήματος της Δ/νσης Μ. Θωμαΐδου Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 4 ΟΡΟΦΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 4 ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΚΤΑΣΗ Τ.Μ. ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1600 Τ.Μ. 20

21 ISO BOX ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 2 ΑΠΟΘΗΚΗ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΨΥΛΛΩΝ 2 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 1 ΑΝΔΡΟΥ1 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥΣ 1 ΑΝΔΡΟΥ 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 164 Α ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥΣ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 17 Παιδ. Σταθμοί 5 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 17 Παιδ. Σταθμοί 5 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 17 Παιδ. Σταθμοί 5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 3 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 53-55) ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ (ΟΔΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 6Α) ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΟΣ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 8) ΣΤΕΓΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

22 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΌΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΌΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ : 3. ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΌΣ Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 3) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 4. ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3 3 ΑΠΕΝΤΌΜΩΣΗ ΜΕ ΤΖΕΛ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΚΆΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΉΝΑ ΕΆΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΈΝΤΟΜΑ) : 3. ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΌΣ Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 3) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 4. ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3 3 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΊΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΏΡΩΝ (Π.Χ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΦΥΛΑΚΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΜΠΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΌΣ ΜΟΥΣΕΊΟΥ ΦΥΣΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΔΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 18) ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ (6 ΟΡΟΦΟΙ 120Τ.Μ. /ΟΡΟΦΟ) ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

23 ΑΠΩΘΗΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ (ΦΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ Α ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 2 Φ.Π.Α.23% ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 2 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2 Φ.Π.Α.23% ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ 2 ΗΣ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1 Φ.Π.Α.23% ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 5 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 1 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2 Φ.Π.Α.23% ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΟΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

24 ΚΕΠ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΠ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 24

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Θεσ/νίκη 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Πρ. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 231331 7546

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ.: 18.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% Α.Μ.: 21/2015 CPV: 90722200-6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του διαγωνισµού Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάθεση των εργασιών απολύµανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 7665 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο μελέτης «Εργασίες απομαγνητοφώνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1) τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΑΔΑΜ : 14PROC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΑΔΑΜ : 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 24-3-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 21737 ΑΔΑΜ : 14PROC001942611 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ.& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 2897 Τηλ: 2313 022631 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 47 / 2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 2897 Τηλ: 2313 022631 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 47 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου Αρ. Πρωτ. Επαναληπτικής Περιληπτικής Διακήρυξης: 94246/13-06-14 Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 21/3/2016 Αρ. πρωτ: 888 ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση, διοργάνωση και επιμέλεια ερασιτεχνικών σχημάτων, στα πλαίσια του 24 ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κερατσίνι 10 / 06 /2014 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αριθ.Πρωτ. 37552 -------------- Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

: 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

: 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10.6253.001-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 32839 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 31558 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα