ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ"

Transcript

1 ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Της µαθήτριας Χρυσαφίδου Ξανθής, τµήµατος β3 γυµνασίου Επιβλέπων εκπαιδευτικός: κ. Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το τηλέφωνο είναι µια από τις εκατοντάδες συσκευές που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να διευκολύνει την ζωή του. Πιο συγκεκριµένα, αυτή η συσκευή µας βοηθάει στις τηλεπικοινωνίες, δηλαδή στο να επικοινωνούµε µε άλλους ανθρώπους, σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης, όπου και να βρίσκονται (Τήλε-φωνο, δηλαδή φωνή από µακριά ). Πρέπει όµως να αναφέρουµε πως αυτό συµβαίνει κυρίως στις µέρες µας, διότι παλαιότερα η εφεύρεση αυτή δεν ήταν και τόσο εξελιγµένη. Η τεχνολογική ενότητα Η τηλεφωνική συσκευή ανήκει στον κλάδο της επικοινωνίας. Αυτός ο κλάδος περιέχει τις τεχνολογίες γραφής ( υλικά γραφής αρχαία, σύγχρονα, µελλοντικά), τις τεχνολογίες ήχου( ραδιόφωνο, ηχείο, µικρόφωνο, κτλ.), τις τεχνολογίες εικόνας (τηλεόραση, οθόνες, φωτογραφικές µηχανές, κτλ.), τις τηλεπικοινωνίες ( τηλέφωνο ) και γενικότερα ότι µας βοηθάει έµµεσα ή άµεσα να επικοινωνούµε µε τον υπόλοιπο κόσµο. Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία, για µάθηση για εξέλιξη, αποτέλεσε την αιτία που ώθησε τον άνθρωπο στην εξέλιξή του. Πιο συγκεκριµένα το τηλέφωνο ανήκει στην ενότητα των τηλεπικοινωνιών ( Τήλε επικοινωνία, δηλαδή επικοινωνία από µακριά),διότι µέσω αυτού µπορούµε να επικοινωνήσουµε άµεσα µε κάποιον ανεξάρτητα από την τοποθεσία του. Περιγραφή Το τηλέφωνο είναι µία συσκευή συνδιάλεξης η οποία µεταφέρει τον ήχο µέσω ηλεκτρικών σηµάτων. Συγκεκριµένα πρόκειται για συσκευή που µετασχηµατίζει τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε ηχητικές. Η συσκευή αυτή αποτελείται από ποµπό και δέκτη και συνδέεται µε καλώδιο µε το τηλεφωνικό κέντρο. Ο ποµπός έχει µέσα σ' ένα σωλήνα µια µετάλλινη πλάκα µπροστά σε ηλεκτροµαγνήτη. Μόλις ακουστεί η φωνή µας επάνω στην πλάκα, αυτή αρχίζει να κάνει παλµικές κινήσεις ισχυρές ή αδύνατες, ανάλογα µε τον τόνο που έχει η φωνή µας, που επηρεάζουν τον ηλεκτροµαγνήτη. Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύµατος, τα ηχητικά κύµατα περνούν από το καλώδιο και φτάνουν στο δέκτη που έχει κι αυτός έναν ηλεκτροµαγνήτη µ' ένα διάφραγµα µπροστά του. Το διάφραγµα του δέκτη µε τη σειρά του αρχίζει να έχει παλµικές κινήσεις από τα ηχητικά κύµατα του ποµπού που µεταδίδει ο ηλεκτροµαγνήτης. Μ' αυτόν τον τρόπο η ανθρώπινη οµιλία ξανακούγεται στο ακουστικό µε την αναπαραγωγή των ήχων. Ο ποµπός και ο δέκτης ενός τηλεφώνου είναι τοποθετηµένοι σ' ένα όργανο που λέγεται ακουστικό.

2 Ιστορική εξέλιξη Το τηλέφωνο είναι µια συσκευή που επιτρέπει τη συνοµιλία µεταξύ ατόµων που βρίσκονται σε απόσταση. Πριν εφευρεθεί το τηλέφωνο µε τη σηµερινή του µορφή, χρησιµοποιούσαν το τηλέφωνο µε σωλήνες, το τηλέφωνο µε σχοινί και µεµβράνες και άλλους τύπους. Το 1876, ο Γκράχαµ Μπελ πέτυχε για πρώτη φορά τη µετάδοση φωνής µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Το πρώτο αυτό τηλέφωνο το αποτελούσαν δύο ακουστικά και µια γραµµή από δύο καλώδια, που ένωνε τα ακουστικά. Κάθε ακουστικό αποτελούνταν από µια ελαστική µεµβράνη από σίδερο, τοποθετηµένη µπροστά από σιδηροµαγνητικό πυρήνα και γύρω απ' αυτόν ήταν τυλιγµένος ένας µονωµένος αγωγός. Τα δύο ακουστικά χρησιµοποιούνταν συγχρόνως ως δέκτες και ποµποί. Όταν κάποιος µιλούσε µπροστά σε µια συσκευή, η ταλάντωση της µεµβράνης µετέβαλλε το µαγνητικό πεδίο µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ρεύµατα στον αγωγό που ήταν τυλιγµένος γύρω από τον πυρήνα. Τα ρεύµατα αυτά µεταδίδονταν µέσα από τα καλώδια στην άλλη συσκευή, όπου προκαλούσαν µεταβολή του µαγνητικού πεδίου. Αυτή η µεταβολή προκαλούσε την ταλάντωση της µεταλλικής µεµβράνης κι έτσι αναπαραγόταν η ανθρώπινη οµιλία. Αργότερα βελτιώθηκε το τηλέφωνο κατασκευάζοντας το µικρόφωνο. Το µικρόφωνο αυτό βελτιώθηκε και µε τη νέα του µορφή χρησιµοποιήθηκε για πολλά χρόνια. Στη συνέχεια, και µέχρι πριν από λίγα χρόνια χρησιµοποιείτο το µικρόφωνο µε σκόνη άνθρακα. Αυτό αποτελείται από ένα διάφραγµα που πάλλεται κάτω από την επίδραση ηχητικών κυµάτων. Το κέντρο του συνδέεται µε ένα µικρό κουτί,που περιέχει σκόνη άνθρακα και κλείνεται από µικρό µεταλλικό δίσκο. Όταν περνά ηλεκτρικό ρεύµα µέσα από το µικρό αυτό κουτί, ο µικρός µεταλλικός δίσκος σπρώχνεται προς τα µέσα από τα ηχητικά κύµατα και οι κόκκοι του άνθρακα πλησιάζουν µεταξύ τους έτσι διευκολύνεται η διέλευση του ρεύµατος και µειώνεται η αντίσταση. Όταν το µεταλλικό διάφραγµα ξαναγυρίζει στη θέση του, οι κόκκοι του άνθρακα αποµακρύνονται µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η διέλευση του ρεύµατος και να αυξάνεται η αντίσταση. Αυτές οι µεταβολές του

3 παλλόµενου ρεύµατος αντιστοιχούν ακριβώς στις ταλαντώσεις του διαφράγµατος που προκαλούνται από τη φωνή του οµιλητή. Στο τηλεφωνικό κύκλωµα, το παλλόµενο ρεύµα του µικροφώνου µεταφέρεται στο πρωτεύον πηνίο ενός µετασχηµατιστή αύξησης. Αυτό το ασταθές ρεύµα δίνει εναλλασσόµενο ρεύµα, που περνά από το ακουστικό της ίδιας συσκευής, και στη συνέχεια καταλήγει στο ακουστικό της άλλης συσκευής µε την οποία επικοινωνούµε. Το ακουστικό αποτελείται από µικρό πεταλοειδή µαγνήτη. Αυτός, εξαιτίας των µεταβολών της έντασης του ρεύµατος βάζει σ παλµική κίνηση το µεταλλικό του διάφραγµα. Οι παλµικές δονήσεις του διαφράγµατος αναπαράγουν τα χαρακτηριστικά της φωνής. Η ένταση και η ευκρίνεια του µηνύµατος είναι ανάλογες µε τα ασθενή και ισχυρά φωνητικά σήµατα που δέχεται ο ηλεκτροµαγνήτης. Μια τηλεφωνική συσκευή αποτελείται,εκτός από το µικρόφωνο (ποµπό) και το ακουστικό (δέκτη), και από ένα διακόπτη, πάνω στον οποίο είναι τοποθετηµένο το σύστηµα µικρόφωνο-ακουστικό. Έτσι όταν σηκώνουµε το ακουστικό, το κύκλωµα ανοίγει. Παλιότερα σηκώνοντας το ακουστικό, ο οµιλητής αποκαθιστούσε αµέσως επαφή µε το κέντρο, όπου τηλεφωνήτριες αναλάµβαναν τη σύνδεση µε µια άλλη συσκευή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα δίκτυα έχουν αυτοµατοποιηθεί. Κάθε συσκευή διαθέτει ως επιλογέα είτε έναν κινητό δίσκο είτε έναν πίνακα µε πλήκτρα αριθµηµένα από το 0 ως το 9. Κάθε συσκευή διαθέτει και ένα σύστηµα κουδουνιού µε το οποίο καλείται ο συνδροµητής. Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσµα και την τελειοποίηση του τηλεφώνου. Έτσι µε τη χρήση των τρανζίστορς οδηγηθήκαµε στην αντικατάσταση των µικροφώνων από άνθρακα µε άλλα, καλύτερης ποιότητας, όπως τα ηλεκτροµαγνητικά µικρόφωνα. Με αυτά γίνεται δυνατή και η αύξηση της τάσης εξόδου. Επίσης, έχουν προστεθεί στο τηλέφωνο διάφορα άλλα εξαρτήµατα όπως αυτόµατα συστήµατα κλήσης µε µνήµη κ.λπ. Τα πολυπλοκότερα τηλέφωνα έχουν ένα µικρόφωνο και ένα µεγάφωνο στη βάση εκτός από τη συσκευή αποστολής σηµάτων και έναν δέκτη στο µικροτηλέφωνο (τηλεφωνικές συσκευές µε δυνατότητα ανοιχτής ακρόασης). Σε ένα ασύρµατο τηλέφωνο το καλώδιο του ακουστικού αντικαθίσταται από µια ράδιο σύνδεση µεταξύ του µικροτηλεφώνου και της βάσης, αλλά ένα σκοινί γραµµών (καλώδιο) χρησιµοποιείται ακόµα. Ένα κυψελοειδές τηλέφωνο (cellular phone) περιέχει ένα ποµπό και ένα δέκτη εξαιρετικά µικρού µεγέθους. Για τη λειτουργία του δεν απαιτείται κανένα απολύτως καλώδιο, δηλαδή είναι µια φορητή και αυτόνοµη συσκευή. Χάρις όµως στη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, σήµερα η ερώτηση δεν είναι «τι µπορώ» αλλά «τι θέλω να έχω από το τηλέφωνο µου». Και αν όλες οι διαφορετικές δυνατότητες που µας προσφέρονται, µας φαίνονται σήµερα τόσο αυτονόητες, αυτό οφείλεται στην ικανότητα του ανθρώπινου είδους να προσαρµόζεται εύκολα και γρήγορα στο περιβάλλον του,

4 «ξεχνώντας» ότι έχουν περάσει µόλις 14 χρόνια από τότε που η κινητή τηλεφωνία έκανε την είσοδό της στην Ελλάδα και από τότε που ο Graham Bell εφηύρε την πατέντα του τηλεφώνου! Οι προσπάθειες του Bell και πολλών προγενέστερών του, είχαν ένα κοινό σηµείο: την ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνεί, χωρίς χωροχρονικούς περιορισµούς. Την ανάγκη για ενηµέρωση, για αποσόβηση του κινδύνου, για µεταφορά χαρµόσυνων νέων ή απλά για το άκουσµα της φωνής ενός αγαπηµένου προσώπου...και αν σήµερα όλα αυτά µπορούν να γίνουν εύκολα, γρήγορα, συνδυάζοντας φωνή, εικόνα και δεδοµένα σε συσκευές που συχνά δεν ξεπερνούν τα 100 γραµµάρια, το οφείλουµε σε ανθρώπους, ανήσυχους και ιδιοφυείς, που µε τις ανακαλύψεις τους άνοιξαν το δρόµο της φορητής επικοινωνίας... Αρχή της λειτουργίας του τηλεφώνου Οι σπουδαιότερες επιστήµες παρέχουν τις βάσεις της τεχνολογίας, λειτουργίας και εξέλιξης του τηλεφώνου. Ειδικότερα, τον βασικότερο ρόλο στην λειτουργία και την εξέλιξη του τηλεφώνου έπαιξε η φυσική. Για την λειτουργία του χρειάστηκαν γνώσεις ηλεκτρισµού ( ηλεκτρικό ρεύµα )- µαγνητισµού (δηµιουργία µικροφώνου) και µηχανικής ( δηµιουργία και εξέλιξη του καντράν και του ακουστικού ). Για την κατασκευή του χρειάστηκε η συµβολή χηµικών µηχανικών, ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανολόγων µηχανικών που βρήκαν τα σωστά υλικά την σωστή µορφή και το σωστό µέγεθος των εξαρτηµάτων που αποτελείται το τηλέφωνο. Χρησιµότητα του τηλεφώνου για τον άνθρωπο και την κοινωνία Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του τηλεφώνου για τον άνθρωπο: Θετικές

5 - Συνοµιλία µε ανθρώπους από απόσταση και ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων (κοινωνικός τοµέας). - Λειτουργία επιχειρήσεων (πολιτιστικός τοµέας). - Πληθαίνουν οι θέσεις εργασίας( οικονοµικός τοµέας). - Καλύτερη ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής( πολιτικός τοµέας). Αρνητικές - Το τηλέφωνο έγινε κατά καιρούς µέσω παρακολούθησης κυβερνητικών παραγόντων πολλών χωρών και προκάλεσε σε πολλές περιπτώσεις πολιτική κρίση (πολιτικός τοµέας). - Η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας µεταξύ των ατόµων µείωσε την ανάκγη της άµεσης διαπροσωπικής εποικοινωνίας και υποβάθµησε την ανάπτυξη των ανθρώπινων δεσµών. Την εποχή που δεν υπήρχαν τηλέφωνα οι άνθρωποι συναντιόνταν και η σχέση τους ήταν πιο ουσιαστική (κοινωνικός τοµέας). - Η υπερβολική χρήση των τηλεφώνων και η συγκέντρωση πολλών τοµέων πολιτιστικής δράδης σε µία µόνο συσκευή (που υπόσχεται τα πάντα) περιορίζει τη πολιτιστικής αναζήτηση του ανθρώπου και εµποδίζει την ένταξη σε πολιτιστικές οµάδες ( πολιιστικός τοµέας) - Αρνητική επίπτωση της χρήσης του συµβατικού (σταθερού) τηλεφώνου στο περιβάλλον είναι η χρήση, για την κατασκευή των συσκευών, υλικών µη ανακυκλώσιµων, ενώ αρνητική επίπτωση από την χρήση του ασύρµατου τηλεφώνου είναι η εκποµπ ακτινοβολίας η οποία ενδέχεται να προκαλεί σοβαρές βλάβες στην εκγεφαλική λειτουργεία και γενικότερα στην υγεία των ανθρώπων. Βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις: - Να χρησιµοποιούνται ανακυκλώσιµα υλικά για την κατασκευή του τηλεφώνου. - Να απαγορευθεί η εγκατάσταση κεραιών επικοινωνίας κοντά σε σχολεία και κατοικηµένες περιοχές. - Να γίνεται η ενηµέρωση από κρατικούς φορείς για τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης και να προωθούνται νέες µορφές πολιτιστικών δράσεων έτσι ώστε να ενταχθεί η χρήση του τηλεφώνου στα αναγκαία µέσα. Πηγές: :24/11/13

6 Τεχνολογία Επικοινωνιών - ch_3.pdf:25/11/13 Τηλέφωνο Βικιπαίδεια:25/11/13 Η Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών:25/11/13

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

[Έτος] Εργασία για το μάθημα της τεχνολογίας της Α! γυμνασίου, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ Hewlett-Packard [Επιλογή ημερομηνίας]

[Έτος] Εργασία για το μάθημα της τεχνολογίας της Α! γυμνασίου, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ Hewlett-Packard [Επιλογή ημερομηνίας] [Έτος] Τεχνολογία Α! γυμνασίου - Ηλεκτρονικός υπολογιστής Εργασία για το μάθημα της τεχνολογίας της Α! γυμνασίου, ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας Μαρίας Γρηγοριάδου ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ηλεκτρονικός υπολογιστής Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχογράφηση\Αναπαραγωγή

Ηχογράφηση\Αναπαραγωγή Μουσική κ τεχνολογία Στάθης Λ. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει επηρεάσει τη ζωή μας σε κάθε επίπεδο. Η μουσική δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAFE-E: Εξουδετέρωση πεδίων ακτινοβολίας και καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με προσαρμοσμένες συχνότητες για υπνοδωμάτια

GEOSAFE-E: Εξουδετέρωση πεδίων ακτινοβολίας και καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με προσαρμοσμένες συχνότητες για υπνοδωμάτια GEOSAFE-E: Εξουδετέρωση πεδίων ακτινοβολίας και καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με προσαρμοσμένες συχνότητες για υπνοδωμάτια Dieter Schäfer, Τεχνικός Οικο βιολόγος και Ραβδοσκόπος, Aachen ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥςΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ςημερα

ΣΥςΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ςημερα ΣΥςΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ςημερα Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας ασχοληθήκαμε με το θέμα Συστήματα επικοινωνιών στην Ελλάδα.Αυτό το θέμα χωρίστηκε σε 4 υποενότητες, ώστε

Διαβάστε περισσότερα