ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΓΕΩΜΠΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ: 3001 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ελληνική ιστορία εξελίσσεται παράλληλα με τον οίνο και την άμπελο. Η σπουδαιότητα του οίνου κάνει την εμφάνισή της στην αρχαιότητα, καθώς από τότε το κρασί το τιμούσαν σε γιορτές και συνδεόταν άμεσα με τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ίδρυση μιας επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξη, την ωρίμανση αλλά και την επέκτασή της. Πρόκειται για ένα οινοποιείο που εντάσσεται στον δευτερογενή τομέα και συγκεκριμένα στον τομέα της μεταποίησης. Εντάσσεται στις μικρές επιχειρήσεις λόγω του προσωπικού που είναι μικρότερο των 10 ατόμων και του κύκλου εργασιών που δεν ξεπερνά τα Η επιχείρηση προσφέρει προϊόντα μετά από επεξεργασία των σταφυλιών (μεταποίηση). Μετά από έρευνα του επενδυτή στην Νεμέα Κορινθίας επέλεξε να ιδρύσει εκεί την επιχείρηση του γιατί είναι μια πόλη που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής του λόγω του ότι έχει μια ιστορία σε σχέση με το κρασί. Για την επεξεργασία και παραγωγή του τελικού προϊόντος, αποσκοπεί στην απόκτηση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται στα Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής. Θα προωθηθούν ενέργειες χρηματοδότησης από τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 που θα καλύψει το 42% για τη μελέτη, κατασκευή, υποδομές, το 40% θα καλυφτεί από ιδία κεφάλαια και το 18% από τραπεζικό δανεισμό. Το μάρκετινγκ που εφαρμόζεται, βοηθά να γίνει διάγνωση έγκαιρα, των αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς, ώστε να προγραμματιστούν και να αναπτυχθούν τέτοια προϊόντα, που να καλύπτουν και να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. Στόχοι μετά την υλοποίηση της επένδυσης είναι πρώτον, η ικανοποίηση των απαιτήσεων - αναγκών των πελατών της επιχείρησης δεύτερον, η μεγιστοποίηση των κερδών χωρίς να μειώνετε η ποιότητα των υπηρεσιών και τρίτον, η επέκταση της φήμης της επιχείρησης και η γενικότερη προώθησή της. Ακόμα θα παρουσιαστεί το οικονομικό πλάνο της επιχείρησης το οποίο αποτελεί το πρώτο και μερικές φορές το μοναδικό γραπτό κείμενο που παρουσιάζει ολοκληρωμένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό, εφικτό, ολοκληρωμένο, σύντομο, κατανοητό και να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του επενδυτή - χρηματοδότη. Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά στον επενδυτή - χρηματοδότη, αλλά συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες, παραρτήματα κλπ., στα οποία μπορεί αυτός να ανατρέξει για περισσότερη ενημέρωση ή επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων. Το οικονομικό πλάνο της επένδυσης έχει διαμορφωθεί με βάση υποδείγματα οικονομικών μελετών που σχεδιάζονται ώστε να κατατεθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο για την χρηματοδότηση της επένδυσης. 2

3 Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της νεοσύστατης επιχείρησης με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ» και αφορά στην χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από τις διατάξεις του Ν.3299/2004. Το περιεχόμενο της μελέτης έχει ως εξής: Α. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία του κλάδου της οινοποιίας. Παρουσιάζονται στοιχεία της αγοράς των προϊόντων, οι τάσεις και οι προοπτικές που υπάρχουν, η θέση που η επιχείρηση πρόκειται να καταλάβει στην αγορά. Β. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης και γίνεται συνοπτική περιγραφή της επένδυσης. Γ. Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται η παρουσίαση του προγράμματος της επένδυσης. Επίσης, γίνεται αναλυτική αναφορά στην δραστηριότητα της επιχείρησης, στον τόπο εγκατάστασής της, στο ανθρώπινο δυναμικό, στη παραγωγική διαδικασία του προϊόντος και στην σκοπιμότητα της επένδυσης. Ακόμη, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου, αναφέρονται λόγοι για την πραγματοποίησή του και οι επιδιωκόμενοι στόχοι του. Δ. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία της επένδυσης και συγκεκριμένα, το κόστος της επένδυσης, το χρηματοδοτικό σχήμα, γίνεται ανάλυση δαπανών και τέλος, αξιολογείται η αποδοτικότητα της επένδυσης. Ε. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την υλοποίηση της μελέτης και γίνεται η τελική αξιολόγηση της επένδυσης. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στοιχεία κλάδου Περιγραφή των κλάδων δραστηριότητας Διάρθρωση εγχωρίου κλάδου... 8 Οινοπαραγωγοί ανά αμπελουργική περιφέρεια Εγχώρια παραγωγή- εισαγωγές- εξαγωγές- φαινόμενη κατανάλωση προϊόντων Η εγχώρια παραγωγή οίνου Στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωση οίνου στην Ελλάδα Εισαγωγές Οίνου - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης Εξαγωγές Οίνου - Κυριότερες Χώρες Προορισμού Στοιχεία της ΕΕ και της διεθνούς αγοράς Στοιχεία της συγκεκριμένης περιοχής Οι Αμπελοοινικές Κοινότητες της Ζώνης ΟΠΑΠ Νεμέα Συμπεράσματα για τον κλάδο της οινοποιίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στοιχειά του φορέα της επένδυσης Ταυτότητα του φορέα Στοιχεία μετόχων εταίρων Μέγεθος της επιχείρησης Κάλυψη ίδιας συμμετοχής στην επένδυση Προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο Σύντομη τεχνική περιγραφή Συνοπτική περιγραφή υπάρχουσας μονάδας (Υφιστάμενη κατάσταση) Συνοπτική περιγραφή νέων επενδυτικών έργων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα επενδύσεων Περιγραφή Σκοπιμότητα επένδυσης Σκοπιμότητα του επενδυτικού έργου Αξιολόγηση της τοπικής και εθνικής σημασίας της επένδυσης Πιθανές ωφέλειες από την επένδυση Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν Πρώτες ύλες Απασχόληση Θέσεις απασχόλησης Τόπος εγκατάστασης νέας μονάδας Έρευνα τόπου εγκατάστασης επιχείρησης Η υποδομή του δήμου Νεμέας Κριτήρια εγκατάστασης οινοποιείου Συμπεράσματα έρευνας του τόπου εγκατάστασης Τεχνικά Στοιχεία Παραγωγική διαδικασία (υπάρχουσα και προβλεπόμενη) Οικόπεδο Κτιριακές Εγκαταστάσεις Εργασίες των κτιριακών εγκαταστάσεων Μηχανολογικός εξοπλισμός συστήματος παραγωγής Ειδικές Εγκαταστάσεις

5 Εξοπλισμός χώρων αποθήκευσης, γραφείων και έκθεσης Μεταφορικά μέσα Έργα περιβάλλοντος χώρου Δαπάνες μελετών και συμβούλων Κόστος επένδυσης- χρηματοδότησης Προϋπολογισμός επένδυσης Χρηματοδότηση κόστους επένδυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προοπτικές κερδοφορίας δραστηριότητας βιωσιμότητας μονάδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συμπεράσματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα Αναπτυξιακός Νόμος Κατηγορία πρώτη (1) Κατηγορία δεύτερη (2)

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση «οινοποιητική Νεμέας» θα εγκατασταθεί στο Δήμο Νεμέας. H Νεμέα είναι κωμόπολη του Νομού Κορινθίας με έδρα τον ομώνυμο δήμο. Βρίσκεται 42 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κορίνθου, κοντά στο όρος Προφήτης Ηλίας, σε υψόμετρο 320 μέτρων και έχει περίπου κατοίκους.η Νεμέα είναι η πρωτεύουσα του δήμου ο οποίος περιλαμβάνει τα χωριά, Κούτσι, Αρχαία Νεμέα, Γαλατάς, Αηδόνια, Πετρί, Αρχαίες Κλεωνές, Λεόντιο, Δάφνη και Καστράκι. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων είναι η αμπελουργία που κερδίζει έδαφος και στις νεότερες γενιές. Ίσως αυτή η προσήλωση να ευθύνεται για το γεγονός ότι, παρά τους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους και τα πολλά αξιοθέατα της, η τουριστική υποδομή της Νεμέας βρίσκεται ακόμα σε αρχικά σταδία. Περισσότερο, γνωστό από τα κρασιά Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) είναι το κρασί της Νεμέας. Παράγεται από την ποικιλία «Αγιωργίτικο» στην αμπελουργική ζώνη της Νεμέας, δηλαδή την ομώνυμη περιοχή και τα 16 χωριά που την περιβάλλουν. Η ζώνη καλύπτει περίπου στρέμματα, από τα οποία οι παραγωγοί σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα ΟΠΑΠ δεν θα πρέπει να λαμβάνουν πάνω από κιλά σταφύλια το στρέμμα. Η ζώνη Νεμέα περιλαμβάνει πολύ διαφορετικές περιοχές. «Ξεκινά από τα 230 μέτρα υψόμετρο και φτάνει τα 780. Υπάρχουν αμπέλια που μπορεί να δίνουν πολύ καλής ποιότητας σταφύλι ακόμα και όταν η απόδοση φτάνει τα κιλά το στρέμμα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται το ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ να παράγεται όταν η απόδοση ξεπερνά τα κιλά. Aν συμβεί αυτό πρέπει το κρασί που θα παραχθεί να πουληθεί ως επιτραπέζιο». Η ποιότητα του κρασιού της Νεμέας διαφέρει από χρονιά σε χρονιά. Σημαντικότατο ρόλο παίζουν οι κλιματολογικές συνθήκες αφού για παράδειγμα, στην περιοχή αυτή καλλιεργείται ένα κόκκινο σταφύλι που χρειάζεται καλοκαίρι με καύσωνα για την βέλτιστη παραγωγή του. Στις υψηλές θερμοκρασίες αναπτύσσονται οι τανίνες με αποτέλεσμα οι χρωστικές ουσίες που υπάρχουν στο φλοιό να δίνουν το κόκκινο χρώμα στο κρασί. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αμπελουργία και την οινοποιία στα πλαίσια διατήρησης της πολιτιστικής παράδοσης. Εκδηλώσεις όπως η Γιορτή Κρασιού στη Νεμέα το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη κατά την τελευταία 10ετία, αποτελούν εκδηλώσεις που συμπυκνώνουν τόσο την ιστορία και την παράδοση της περιοχής όσο και τις ανάγκες προώθησης και διαφήμισης ενός προϊόντος ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.). 6

7 Έτσι, ο φορέας της επένδυσης θέλοντας να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής αποφάσισε να ιδρύσει εκεί το οινοποιείο το οποίο θα είναι απόλυτα ανταγωνιστικό όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Πελοποννήσου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο φορέας της επένδυσης διαθέτει λόγω της οικογένειάς του αλλά και των σπουδών του εμπειρία όχι μόνο στο κομμάτι της αμπελουργίας αλλά και στο διοικητικό επίπεδο του κλάδου. Ακόμα, θα ξεκινήσει την λειτουργία της επιχείρησης έχοντας από την αρχή ένα ικανοποιητικό αριθμό πελατών οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει την δουλειά του στον κλάδο της οινοποιίας, μέσω της μονάδας που έχει η οικογένειά του. Η νέα μονάδα θα διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που είναι θετικό για την παραγωγικότητά της και επαρκείς βιοτεχνικούς χώρους. Ο συνδυασμός των παραπάνω επιφέρει την καλύτερη ποιότητα προϊόντων, το χαμηλό κόστος παραγωγής και έτσι θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αφού θα μπορεί να διαθέτει στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στοιχεία κλάδου. 1.1 Περιγραφή των κλάδων δραστηριότητας. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης που θα δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της παραγωγής οίνου. Στην συνεχεία παρατίθενται στατιστικά στοιχειά καθώς και πληροφορίες του κλάδου της οινοποιίας οι οποίες βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της ερευνάς. 1.2.Διάρθρωση εγχωρίου κλάδου Οινοπαραγωγοί ανά αμπελουργική περιφέρεια Θράκη: 11 ενεργοί, 4 προσεχώς, 4 υποψήφιοι Μακεδονία: 122 ενεργοί, 5 προσεχώς, 9 εμφιαλωτές, 31 υποψήφιοι Θεσσαλία: 35 ενεργοί, 4 προσεχώς, 13 υποψήφιοι Ήπειρος: 8 ενεργοί, 6 υποψήφιοι. Ιόνια νησιά: 26 ενεργοί, 1 προσεχώς, 6 υποψήφιοι. Στερεά Ελλάδα: 117 ενεργοί, 7 προσεχώς, 19 εμφιαλωτές, 47 υποψήφιοι. Πελοπόννησος: 141 ενεργοί, 6 προσεχώς, 8 εμφιαλωτές, 68 υποψήφιοι. Νησιά Αιγαίου: 52 ενεργοί, 9 προσεχώς, 3 εμφιαλωτές, 13 υποψήφιοι. Κρήτη: 57 ενεργοί, 2 προσεχώς, 4 εμφιαλωτές, 17 υποψήφιοι. Οινοπαραγωγοί: 569 ενεργοί, 38 προσεχώς, 43 εμφιαλωτές, 205 υποψήφιοι. Παραγωγοί με περισσότερα του ενός οινοποιεία καταγράφονται μια φορά στην έδρα τους. Ως ενεργοί εννοούνται όσοι ήδη παράγουν εμφιαλωμένο κρασί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και παραγωγοί που έχουν αμπέλια αλλά όχι, ακόμα, οινοποιείο και υποστηρίζονται από άλλα οινοποιεία. Με το προσεχώς περιγράφονται οινοποιεία που είναι υπό κατασκευή ή αποπεράτωση και η επίσημη κυκλοφορία κρασιών από αυτά, λόγω του ότι κάποια κυκλοφορούν ατύπως, είναι θέμα μηνών. 8

9 Οινοποιεία Πλήρη οινοποιεία: 514 Υπό κατασκευή, αποπεράτωση, μετεγκατάσταση: 56 Υποστηριζόμενα: 78 Ως υποστηριζόμενα εννοούνται όσα οινοποιεία/παραγωγοί δέχονται παροχή υπηρεσιών (συνήθως εμφιάλωση) από άλλα πλήρη οινοποιεία. 24 οινοπαραγωγοί έχουν περισσότερα του ενός οινοποιεία. 1.3.Εγχώρια παραγωγή- εισαγωγές- εξαγωγές- φαινόμενη κατανάλωση προϊόντων Η εγχώρια παραγωγή οίνου. Η εξέταση της ετήσιας εγχώριας παραγωγής οίνου πραγματοποιείται συνήθως στο τέλος της οινικής περιόδου, η οποία διαρκεί από την 1 η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι την 31 η Αυγούστου του επόμενου. Η συνολική εγχώρια παραγωγή χωρίζεται στην παραγωγή από οργανωμένα οινοποιεία και στη χωρική οινοποίηση που προορίζεται για ιδιωτική κατανάλωση. Στον πίνακα 1.1. φαίνονται τα μεγέθη παραγωγής και οι ποσότητες του γλεύκους σταφυλιών 1. Την περίοδο έχουμε μείωση της παραγόμενης ποσότητας αλλά είναι μια κάμψη λόγω καιρικών συνθηκών. Την περίοδο η παραγόμενη ποσότητα αυξάνεται σε εκατόλιτρα (HL) 1, ενώ το καταγράφεται νέα άνοδος. Η παραγωγή οίνου την τελευταία οινική περίοδο διαμορφώθηκε σε (HL), παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,7% μετά τις δυο περιόδους ανάκαμψης και αυτή η κάμψη οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. Διάγραμμα 1.1. Η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου ( ) ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ Σειρά1 ΟΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (HL) εκατόλιτρα= 100 Lt 9

10 Σχετικά με την συμμετοχή των οργανωμένων οινοποιείων στο σύνολο της παραγόμενης ποσότητας οίνου το υπό εξέταση διάστημα υπάρχουν συνεχείς διακυμάνσεις. Την περίοδο εκτιμάται ότι τα οργανωμένα οινοποιεία κάλυψαν το 73% του συνόλου της οινικής παραγωγής. Η παραγωγή οίνου είναι στενά συνδεδεμένη µε την καλλιέργεια των αμπελώνων και έτσι επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν όπως είναι οι καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, θεωρείται πιο αντικειμενική η σύγκριση µε βάση το μέσο όρο ανά πενταετία (πέντε περίοδοι), ώστε να περιορίζονται οι μεταβολές. Οινική περίοδος (από 1/9-31/8) Σύνολο εγχώριας παραγωγή οίνου Σύνολο παραγωγής Συμμετοχή (%) οργανωμένων οργανωμένων οινοποιείων στη οινοποιείων συνολική παραγωγή Ποσότητα σε 000HL (εκατόλιτρα) 1HL=100L Εκτίµηση lcap Πίνακας 1.1. Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου ( ) Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2007 Εν συνεχεία πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση της παραγωγής οίνου. Η γεωγραφική διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής οίνου παρουσιάζεται στον πίνακα 1.2. Το γεωγραφικό διαµέρισµα Πελοποννήσου - Δυτικής Στερεάς αποτελεί την βασικότερη παραγωγική περιοχή κρασιού, φτάνοντας για την οινική περίοδο 2005/06 το 35,6% της συνολικής ποσότητας, μερίδιο περιορισμένο σε σχέση µε την προηγούμενη περίοδο. Η Αττική και τα νησιά αντιπροσώπευσαν κατά το χρονικό διάστημα ποσοστά από 20,7% έως 27,3% αντίστοιχα και την τελευταία οινική περίοδο (2005/06) είχαν τη μεγαλύτερη σε μέγεθος παραγωγή της τελευταίας πενταετίας. Η Κρήτη αντίστοιχα κατέλαβε μερίδια που κυμάνθηκαν από 13,9% ως 25,6%. Η Θεσσαλία κάλυψε το 8% της εγχώριας παραγωγής κρασιού για το , ενώ μικρότερα μερίδια στο σύνολο της χώρας αντιπροσώπευσαν η Μακεδονία και η Θράκη. 10

11 Γεωγραφικό Διαμέρισμα Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα % Ανατ. Μακεδονία , , , , ,29 Θράκη Δυτ. & Kεvτρ. Μακεδονία , , , , ,68 Ήπειρος , , , , ,27 Θεσσαλία , , , , ,02 Πελοπόννησος - Δυτ.Στερεά , , , , ,62 Αττική & Νησιά , , , , ,31 Κρήτη , , , , ,81 70 Σύνολο , , , , ,00 Ποσότητα σε HL Πίνακας 1.2 Γεωγραφική κατανομή παραγωγής οίνου ( ) Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2007

12 Στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωση οίνου στην Ελλάδα. Πρόσφατα η GPO πραγματοποίησε έρευνα για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από εκεί προέκυψε ότι φίλοι τού κρασιού είναι περισσότερο οι άνδρες και μάλιστα οι μεγαλύτερων ηλικιών, οι οποίοι ζουν κυρίως στην περιφέρεια, με την Πελοπόννησο να έρχεται πρώτη. Η έρευνα καταδεικνύει ότι η κατανάλωση κρασιού, μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι πίνουν οινοπνευματώδη, αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία -το ποσοστό μάλιστα φτάνει στο 92% για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και πάνω- ενώ μειώνεται στο μόλις 32,5% για τα άτομα ηλικίας ετών. Θετικό συμπέρασμα της έρευνας, αφήνοντας περιθώρια για ανάπτυξη της αγοράς κρασιού στο μέλλον, είναι το γεγονός ότι σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι «στην περίπτωση που έβρισκε ατομική τυποποιημένη συσκευασία στους χώρους διασκέδασης, είναι διατεθειμένο να αντικαταστήσει τα άλλα οινοπνευματώδη ποτά με κρασί». Διάγραμμα 1.2. αντικατάσταση άλλων οινοπνευματώδη με οίνο. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟ 30% «στην περίπτωση που έβρισκε ατομική τυποποιημένη συσκευασία στους χώρους διασκέδασης, είναι διατεθειμένο να αντικαταστήσει τα άλλα οινοπνευματώδη ποτά με κρασί» δεν θα το αντικαταστησει 70% Η προτίμηση προς τα ελληνικά κρασιά είναι συντριπτική -ανέρχεται σε ποσοστό 95%- κι αυτό συμβαίνει διότι, σύμφωνα με την έρευνα της GPO, οι Έλληνες αναγνωρίζουν στο εγχώριο κρασί καλύτερη ποιότητα (το 41%) και γεύση (το 31%).

13 Διάγραμμα 1.3. Οι προτιμήσεις σε ξένο και ελληνικό οίνο ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΝΟ ΞΕΝΟΣ ΟΙΝΟΣ; 5% ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ ΟΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ; 95% Στην ερώτηση «Πόσο συχνά συνοδεύετε το φαγητό σας με κρασί», το 31% του ελληνικού πληθυσμού απαντάει ότι πίνει κρασί κάθε μέρα, ενώ το 35% δηλώνει ότι συνοδεύει το φαγητό του με κρασί μερικές φορές. Αυτό σημαίνει ότι έξι στους δέκα Έλληνες πίνουν κρασί με το φαγητό τους, μια συνήθεια που φαίνεται ότι διαρκεί στον χρόνο. Διάγραμμα 1.4. Πόσο συχνά συνοδεύετε το φαγητό με οίνο. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΟΙΝΟ 34% 35% 31% ΠΙΝΕΙ ΚΡΑΣΙ ΚΆΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΟΥ ΜΕ ΚΡΑΣΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΆΛΛΟ Οι περισσότεροι μάλιστα (55%) πίνουν κόκκινο, λιγότεροι (32%) λευκό, ενώ μικρότερο αλλά διαρκώς αυξανόμενο είναι το ποσοστό αυτών που πίνουν ροζέ. 13

14 Διάγραμμα 1.5. Προτίμηση στο χρώμα. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 32% ΧΡΩΜΑ ΡΟΖΕ 13% ΚΟΚΚΙΝΟ 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ΠΟΣΟΣΤΟ Κόκκινο κρασί πίνουν κυρίως οι Βορειοελλαδίτες, ενώ οι Πελοποννήσιοι πίνουν περισσότερο λευκό. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (53%) δηλώνουν ότι προτιμούν το εμφιαλωμένο κρασί, περίπου ένας στους τέσσερις Έλληνες δηλώνει ότι πίνει χύμα ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων που πίνουν εμφιαλωμένο και χύμα, κατά περίπτωση. Το χρώμα είναι το σημαντικότερο στοιχείο επιλογής για το 27% του κοινού, ο παραγωγός του κρασιού είναι σημαντικότερος για το 25%, ενώ για το 25% κύριο ρόλο παίζει ο τύπος και τέλος για το 17% η ποικιλία. Υπάρχει, όμως, ένα ολοένα αυξανόμενο κομμάτι καταναλωτών οι οποίοι μαθαίνοντας και πίνοντας συνεκτιμούν όλα τα παραπάνω και καταναλώνουν ανάλογα. Διάγραμμα 1.6. Σημαντικό στοιχείο επιλογής. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΆΛΛΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΧΡΩΜΑ 6% 17% 25% 25% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ΠΟΣΟΣΤΟ 14

15 Εισαγωγές Οίνου - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης Η Ελλάδα είναι µία σημαντική οινοπαραγωγική χώρα µε μακρά παράδοση και συνεπώς, η ανάπτυξη του κλάδου της οινοποιίας είναι τέτοια ώστε η παραγωγή να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και η εισαγωγική διείσδυση να μπορεί να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η εξέλιξη των εισαγωγών παρουσιάζει διακυμάνσεις, ιδιαίτερα ως προς την ποσότητα, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την σκιαγράφηση των τάσεων. Το 2005 η συνολική αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε , περιορισμένη κατά 12% σε σχέση µε το 2004, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα μειώθηκε στο μισό και διαμορφώθηκε σε (HL). Στον πίνακα 1.3. στην συνέχεια παρουσιάζονται οι εισαγωγές για την τριετία , ανά χώρα προέλευσης. Όπως φαίνεται οι χώρες της ΕΕ καλύπτουν το 98,2% της εισαγόμενης ποσότητας οίνου του Γενικά τo 65% έως 70% των ελληνικών κρασιών διακινούνται κάθε χρόνο χύμα, ιδίως στους χώρους μαζικής εστίασης, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου πέρυσι παρουσίασε επιδείνωση, καθώς οι εισαγωγές κρασιών αυξήθηκαν κατά 7% περίπου τόσο σε αξία, όσο και σε ποσότητα. Συνεπώς στις εισαγωγές τα τελευταία έχουμε αρκετές διακυμάνσεις και αυτό οφείλεται σε προσπάθειες για την μείωση τους αυξάνοντας την παράγωγη και προσφέροντας την σε χαμηλές τιμές. 15

16 Πίνακας 1.3. Ανάλυση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης ( ) Χώρες Προέλευσης 2003* 2004* 2005* Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Ιταλία Γαλλία Κύπρος Γερμανία Ισπανία Αυστρία Βέλγιο Πορτογαλία Λετονία Ολλανδία Μ. Βρετανία Λουξεμβούργο Λοιπές Χώρες Σύνολο Χωρών Μολδαβία Ουκρανία Χιλή Ρωσία ΗΠΑ Ρουμανία Γεωργία Αίγυπτος Αρμενία Νότια Αφρική Τουρκία Ισραήλ Αυστραλία Νέα Ζηλανδία 6: Αργεντινή Βουλγαρία Λετονία Κύπρος Λοιπές Χώρες Σύνολο Τρίτων Χωρών Σύνολο * Προσωρινά Η Κύπρος και η Λετονία εμφανίζονται και στις δυο κατηγορίες διότι πριν το 2004 δεν ανήκαν στη Ε.Ε. Η Αυστρία τα προηγούμενα έτη συμπεριλαμβανόταν στις λοιπές χώρες λόγω μικρών εισαγωγών Πηγή: ΕΣΥΕ,

17 Εξαγωγές Οίνου - Κυριότερες Χώρες Προορισμού. Τα τελευταία χρόνια η διάθεση οίνων από τις τρίτες χώρες όπως η Αργεντινή, η Χιλή κ.α. έχει επηρεάσει την αγορά οίνου και έχει μειώσει τα μερίδια των ευρωπαϊκών χωρών. Η χαμηλή τιμή των οίνων από τις τρίτες χώρες έχει ωθήσει τους καταναλωτές προς αυτές, με αποτέλεσμα την βελτίωση της οινικής παραγωγής σε αυτές τις χώρες. Πτώση παρουσίασαν οι εξαγωγές οίνου για τα έτη µε εξαίρεση το Το 2005 η εξαγόμενη ποσότητα διαμορφώθηκε σε (HL), αξίας , παρουσιάζοντας μεγάλη πτώση σε σχέση µε το 2004, κατά 33,9% σε ποσότητα και 33,2% σε αξία. Η Γερμανία θεωρείται ο κυριότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών, καθώς το 2005 απορρόφησε (HL), αντιπροσωπεύοντας το 53,7% της συνολικής εξαγόμενης ποσότητας. Το γεγονός αυτό αποδίδεται και στην ύπαρξη σημαντικού αριθμού Ελλήνων που κατοικούν στη Γερμανία καθώς και ελληνικών εστιατορίων. Η Γαλλία αντιπροσωπεύει τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά καλύπτοντας ποσοστό 15,7% της ποσότητας. Στο σύνολο της η ΕΕ απορροφά το 85,2% των συνολικών εξαγωγών οίνου (2005). Οι ελληνικές εξαγωγές κρασιού απαιτούν μία πιο εξειδικευμένη πολιτική μάρκετινγκ, μετά από σχετική έρευνα αγοράς. Για παράδειγμα, η στασιμότητα που υπάρχει στον συγκεκριμένο τομέα ότι εδώ και πολλά χρόνια το 42% των πωλήσεών μας στο εξωτερικό κατευθύνεται σταθερά προς τη Γερμανία. Στοιχεία της ΕΕ και της διεθνούς αγοράς Η μακραίωνη παράδοση με τη συσσωρευμένη γνώση αιώνων σε θέματα καλλιεργητικής τεχνικής και οι ιδανικές καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξη αμπελώνων δημιουργούν αμπελουργικά προϊόντα εξαιρετικής και μοναδικής ποιότητας. Το όμορφο τοπίο, όπου τα αμπέλια εναλλάσσονται με ελιές και πεύκα, κάνει το αμπέλι στοιχείο της αισθητικής του περιβάλλοντος των χωρών της Μεσογειακής λεκάνης. Η Ελλάδα θεωρείται ο ιδανικός αμπελότοπος. Η Ευρώπη των 25 κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή κρασιού παράγοντας το 60% των ποσοτήτων παγκοσμίως ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις αντιστοιχούν στο 47% της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης στο κόσμο. Στην Ευρώπη καλλιεργούνται 36 εκατ. στρέμματα, ενώ στην χώρα μας οι αμπελώνες καταλαμβάνουν στρέμματα. Η ετήσια οινοπαραγωγή 17

18 στην Ε.Ε. είναι εκατόλιτρα, ενώ στην Ελλάδα είναι (HL). Δηλαδή η χώρα μας παράγει το 2% της ετήσιας παραγωγής κρασιού της Ε.Ε Στοιχεία της συγκεκριμένης περιοχής. Η Νεμέα είναι μια περιοχή με αμπελοκαλλιέργεια στρεμμάτων και με 30 μεγάλα οινοποιεία περίπου. Στη Νεμέα καλλιεργείται το αγιωργίτικο σταφύλι, μια από τις πιο σημαντικές και πολυδύναμες ποικιλίες που δίνει εξαιρετικούς οίνους ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας ΟΠΑΠ Νεμέα. Η γκάμα των παραγόμενων οίνων περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε διαφορετικά κρασιά, ανάλογα με τον τρόπο καλλιέργειας και οινοποίησης: Ροζέ αγιωργίτικο: Είναι ένα κρασί φρέσκο, φρουτώδες, δροσερό, αιθέριο με πιο σκούρο χρώμα, από τα γνωστά ροζέ. Φρέσκο ερυθρό αγιωργίτικο: Φρουτώδες, ευχάριστο και μαλακό κρασί με αρώματα φράουλας και κερασιού. ΝΕΜΕΑ ΟΠΑΠ παλαίωσης: Μένει μήνες στο βαρέλι και είναι ένα κρασί με πλούσια γεύση και άρωμα. ΝΕΜΕΑ ΟΠΑΠ βαθιάς παλαίωσης: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να τιθασεύσει τις τανίνες του. Μετά από μερικά χρόνια παραμονής του στο βαρέλι και στο μπουκάλι το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Γλυκός αγιωργίτικος οίνος: Τα σταφύλια στεγνώνουν στον ήλιο και μετά ο χυμός μένει στο βαρέλι για 5-6 χρόνια. Ένας οίνος με αρώματα ξερών σύκων, μαρμελάδας και καπνού με επίγευση φράουλας και κερασιού. Την τελευταία πενταετία, στη Νεμέα παρατηρείται μια δυναμική τάση δημιουργίας σύγχρονων οινοποιείων που αξιοποιούν τα μεγάλα πλεονεκτήματα της περιοχής και παράγουν εξαιρετικά ποιοτικά κρασιά. Τα περισσότερα από τα καινούργια οινοποιεία είναι επισκέψιμα. Ο αμπελώνας της, με πάνω από στρέμματα, είναι ο μεγαλύτερος της χώρας. Παράγει περίπου το 30% της συνολικής οινικής παραγωγής κρασιών ΟΠΑΠ της χώρας μας. Η βασική οινοποιήσιμη ποικιλία που καλλιεργείται είναι το Αγιωργήτικο ή Μαύρο που δίνει τον οίνο Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) Νεμέας. Αύξηση της εγχώριας ζήτησης οίνου για την τριετία , είχε προβλέψει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε μελέτη του για τον Κλάδο της Οινοποιίας. 18

19 Οι Αμπελοοινικές Κοινότητες της Ζώνης ΟΠΑΠ Νεμέα. Εικόνα 1.1. αμπελοοινική ζώνη Νεμέας. Σημαντικό βήμα για την περιοχή της Νεμέας και τα κρασιά της αποτελεί η ίδρυση της Ένωσης Οινοποιών και Αμπελουργών Νεμέας (ΕΝΟΑΝ). Στη νεοσύστατη Ένωση ανήκουν ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός τής Νεμέας (ΑΟΣ Νεμέας), ιδιώτες οινοποιοί που παράγουν οίνους «Νεμέα» και ο Δήμος Νεμέας. Το επταμελές Δ.Σ. αποτελείται από 3 εκπροσώπους του συνεταιρισμού, 3 των ιδιωτών και 1 του Δήμου. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Ένωση τα περισσότερα οινοποιεία της ζώνης, ενώ έχει βρεθεί και ένα νεοκλασικό κτίριο του Τσίλλερ που κατά πάσα πιθανότητα θα στεγάσει τα γραφεία της Ένωσης αλλά και εκθετήριο, πωλητήριο οίνων, κ.ά. Ανάμεσα στους στόχους της ΕΝΟΑΝ είναι η προάσπιση του εμπορικού σήματος «Νεμέα», η συνεχής ποιοτική βελτίωση των οίνων ΟΠΑΠ Νεμέα, η προβολή και προώθησή τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η συνεργασία με τους άλλους φορείς του κλάδου. 19

20 1.6 Συμπεράσματα για τον κλάδο της οινοποιίας. Σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχειά η εγχώρια ζήτηση κρασιού εκτιμάται ότι θα βρεθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην στροφή του καταναλωτικού κοινού στην κατανάλωση οίνων χαμηλότερης τιμής. Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει ότι η εγχώρια ζήτηση εμφιαλωμένου οίνου ενισχύθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό ίσο με 2,3%, την περίοδο και προσδιορίζεται σε το Η κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού, σε όγκο, αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (7,5%) την εξαετία , συγκριτικά με εκείνη που είναι λογισμένη σε αξία. Αντίθετα, η κατανάλωση χύμα κρασιού, σε όγκο, σημειώνει οριακή άνοδο που ισούται με 0,4% ετησίως, την ίδια περίοδο. Την εντονότερη μέση ετήσια αύξηση καταγράφει η ζήτηση ερυθρών και ερυθρωπών επιτραπέζιων εμφιαλωμένων οίνων και Ο.Π.Α.Π. που ισοδυναμεί με 18,1% και 13,6% αντίστοιχα, την περίοδο Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς των ερυθρών και ερυθρωπών επιτραπέζιων διευρύνθηκε στο 21,6% το 2005 από 10,5% το 1999 και των αντίστοιχων οίνων Ο.Π.Α.Π. σε 10,9% το 2004 από 6,4% το Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου της οινοποιίας συνοψίζονται στην έλλειψη αμπελουργικού μητρώου κτηματολογίου, στην ιδιαίτερα υψηλή τιμή διάθεσης των εγχώριων εμφιαλωμένων οίνων στους χώρους συνεστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία) και στους ανεπαρκείς ελέγχους των αρμόδιων κρατικών φορέων για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης σταφυλιών διπλής και τριπλής χρήσης στην παραγωγή κρασιού. Πέρυσι η εγχώρια παραγωγή κρασιών αυξήθηκε κατά 8,2%, φθάνοντας στους τόνους. Η συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής (90% περίπου) αφορά επιτραπέζιους οίνους έναντι των οίνων ποιότητας - ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας (ΟΠΑΠ). Από τις παραπάνω στατιστικές έρευνες αλλά και έρευνες του επενδυτή στον κλάδο βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια συνεχή αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης του οίνου στην χώρα μας με αργούς αλλά καλούς ρυθμούς. Η διαρκώς αυξανομένη ζήτηση και κατανάλωση του οίνου στην Ελλάδα μας δείχνει ότι έχουμε λόγους για να επενδύσουμε σε αυτόν τον τομέα και να δημιουργήσουμε μια εκσυγχρονισμένη μονάδα παράγωγης οίνου. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 Ακολουθεί το πρότυπο καταβολής της επενδυτικής πρότασης στον Αναπτυξιακό νόμο (Ν.3299/2004) με τις τελευταίες τροποποιήσεις του. 2. Στοιχειά του φορέα της επένδυσης. 2.1 Ταυτότητα του φορέα. Στον παρακάτω πινάκα παρουσιάζονται τα στοιχειά της επένδυσης που θα ιδρυθεί. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Χ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ Χ ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΜΕΑ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ-ΚΟΥΤΣΙΟΥ 35 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΑΦΤΙ ΣΤΗΝ ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΑΧ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Website

22 2.2 Στοιχεία μετόχων εταίρων. Τα στοιχειά του παρακάτω πινάκα αφορούν τον εκπρόσωπο της υπό σύσταση εταιρίας «ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ» 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ) ΟΝΟΜΑ ΓΕΩΜΠΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100% Α.Φ.Μ. 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 12 ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) ΝΕΜΕΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) Ο Φορέας της επένδυσης είναι υπό σύσταση εταιρία με διακριτικό τίτλο «ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ» στην οποία μετέχει ο Γεωμπρές Χρήστος με ποσοστό συμμετοχής 100%. Ο φορέας της επένδυσης γνωρίζει άριστα την τέχνη της οινοποιίας αφού διδάχτηκε από μικρός δίπλα στον παππού και τον πατέρα του. Μετά την αποφοίτηση του από το λύκειο συνέχισε τις σπουδές του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων όπου και απέκτησε το πτυχίο του. Μετά το τέλος τον σπουδών του στην διοίκηση επιχειρήσεων συνέχισε τις σπουδές τους τον κλάδο της οινολογίας σε ιδιωτικό ΙΕΚ που τελείωσε με επιτυχία. 22

23 2.3 Μέγεθος της επιχείρησης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα στοιχεία της εταιρίας, φορέα της επένδυσης που προσδιορίζουν το μέγεθος αυτού, για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΜΕ) ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχείρησης Δεν υπάρχει προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα του εν λόγω φορέα. Σύμφωνα με την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης της υπό σύσταση εταιρίας «Οινοποιητικής Νεμέας» αναφορικά με το μέγεθός της θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για το πρώτο έτος μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου: Θα απασχολήσει λιγότερους από 10 εργαζομένους Αναμένεται να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο από Αναμένεται να διαμορφώσει σύνολο ενεργητικού μικρότερο των Κάλυψη ίδιας συμμετοχής στην επένδυση. Ίδια συμμετοχή στο κόστος της επένδυσης Ίδια συμμετοχή ποσό: ,00 -ποσοστό: 40,00% Σύμφωνα με την βεβαίωση της εθνικής τράπεζας Ελλάδος ο επενδυτης διαθέτει καταθέσεις ύψους , Προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο. Αντικείμενο επένδυσης: Περιπτ. Άρθρου 3 παρ.1 [γ] Επενδυτικά σχεδία στον δευτερογενή τομέα- iii. ΛΟΙΠΑ επενδυτικά σχεδία στον τομέα της μεταποίησης όπως ορίζεται στην στατιστική ταξινόμησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) με τετραψήφιο κωδικό: 1593 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23

24 Τόπος εγκατάστασης: περιοχή άρθρου 2 παρ 1 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006): περιοχή Γ Θέση «Χάφτι» Δήμος Νεμέας,του νομού Κορινθίας περιφέρεια Πελοποννήσου Σύντομη τεχνική περιγραφή Συνοπτική περιγραφή υπάρχουσας μονάδας (Υφιστάμενη κατάσταση). Ο φορέας της επένδυσης είναι υπό σύσταση εταιρία με τίτλο «ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ» και συνεπώς δεν παρουσιάζει οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα Συνοπτική περιγραφή νέων επενδυτικών έργων. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την ίδρυση μονάδας παραγωγής οίνου στην περιοχή Χάφτι του δήμου Νεμέας του νομού Κορίνθιας. 24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα επενδύσεων. 3.1.Περιγραφή Σκοπιμότητα επένδυσης. Σύμφωνα με τις αυξανόμενες εξαγωγές οίνου, την αύξηση κατανάλωσης, της ζήτησης βιολογικών προϊόντων αλλά και την αύξηση του αγροτουρισμού στην χώρα μας κάνουν όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιτακτική την υλοποίηση του προτεινομένου επενδυτικού σχεδίου. Ο κλάδος της οινοποιίας είναι σίγουρα ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας που συνδέετε με τον μεταποιητικό τομέα λόγω των εφαρμογών που έχει. Μέσα στην ελληνική αγορά ο κλάδος έχει κάποια σοβαρά προβλήματα. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα αποτελεί η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μονάδων προσωπικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την χαμηλή παραγωγικότητά τους έτσι ώστε να μην ανταποκρίνεται στην ζήτηση που υπάρχει. Η οικογένεια του φορέα της επένδυσης έχει μια μακροχρόνια πορεία μέσα στον κλάδο έχοντας στην κατοχή της μια μικρή- οικογενειακή μονάδα οινοποίησης,που ήταν συγχρόνως μια έρευνα αγοράς, μια έρευνα που αντλούσε στοιχεία για την φύση της αγοράς, την τιμολόγηση των πρώτων υλών αλλά και των προϊόντων, τον ανταγωνισμό που υπάρχει και τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει με βάση πληροφορίες που αντληθήκαν από την πραγματικότητα. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο η ίδρυση μιας περισσότερο οργανωμένης επιχείρησης. Ένα τυποποιητηριο εμφιαλωτήριο οίνου υψηλών προδιαγραφών με πιστοποιητικά ποιότητας και με απόκτηση βραβείων Σκοπιμότητα του επενδυτικού έργου. Η σκοπιμότητα του επενδυτικού έργου στηρίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 1. στην μεγάλη ζήτηση προϊόντων οίνου. 2. στην ενίσχυση της οικονομίας. 3. στην ανάπτυξη του κλάδου της οινοποιίας τοπικά και εθνικά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του. 25

26 Αξιολόγηση της τοπικής και εθνικής σημασίας της επένδυσης Με την υλοποίηση του έργου του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου θα δημιουργηθούν πολλά οφέλη τόσο από τοπικής όσο και από εθνικής πλευράς. Από τοπική πλευρά: θα προσφέρονται ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές προς όφελος των καταναλωτών θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τοπική αγορά. Από εθνική πλευρά: θα υπάρχει ευχέρεια για την διάθεση των προϊόντων στην τοπική και ακολούθως στην ευρύτερη ελληνική αγορά αλλά και προγράμματα εξαγωγών για την διάθεση των προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο Πιθανές ωφέλειες από την επένδυση. Οι ωφέλειες που αναμένονται από την επένδυση είναι μεταξύ άλλων κι οι παρακάτω: Η συμβολή στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με την προσπάθεια εξαγωγών του οίνου μέσω προγραμμάτων και εκθέσεων σε εξωτερικές χώρες γίνεται ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α/Α 1 ΟΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ α RESERVE β GRAND RESERVE γ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ δ ΑΠΛΟ 2 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ α RESERVE β GRAND RESERVE γ ΑΠΛΟ 3 ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ α ΑΠΛΟ Πίνακας 3.1. προϊόντων. 26

27 Πρώτες ύλες. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ Α/Α 1 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ (ΚΟΚΚΙΝΟ) ΣΤΑΦΥΛΙ ΡΟΔΙΤΗΣ (ΛΕΥΚΟ) ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ (ΛΕΥΚΟ) ΣΤΑΦΥΛΙ ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ (ΛΕΥΚΟ) 2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.5L ΠΛΑΣΤΙΚΟ 5L ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20L ΑΣΚΟΣ 10L ΑΣΚΟΣ 5L ΑΣΚΟΣ 750ML (ΦΙΑΛΗ-ΦΕΛΛΟΣ-ΚΑΨΥΛΛΙΑ) Πίνακας 3.2 πρώτων υλών Απασχόληση. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ A/A ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΧΗΜΙΚΟΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 0 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 0 2 ΣΥΝΟΛΟ 0 4 Πίνακας 3.3. απασχόληση Θέσεις απασχόλησης. ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ε.Μ.Ε ΜΕΤΑ ΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- Ε.Μ.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.4. θέσεων απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.) 27

28 3.4. Τόπος εγκατάστασης νέας μονάδας Έρευνα τόπου εγκατάστασης επιχείρησης. Μετά από έρευνα του φορέα της επένδυσης όπου πραγματοποίησε στη Νεμέα Κορινθίας, αποφασίστηκε να ιδρύσει εκεί την επιχείρηση του καθώς η ευρύτερη περιοχή της Νεμέας αποτελεί την μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη της Ελλάδας στην οποία παράγονται τα ονομαστά κρασιά Ο.Π.Α.Π. Νεμέα. Εικόνα 3.1 αμπελώνας. Εικόνα 3.2: χάρτης της Νεμέας. 28

29 3.4.2 Η υποδομή του δήμου Νεμέας. Όσον αφορά στην υποδομή της Νεμέας για την ίδρυση μιας τέτοιας επιχείρησης, παρατηρήθηκε ότι προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ταξιδιώτες και επισκέπτες γιατί αποτελεί κόμβο αφού βρίσκεται μόνο 4 χλμ. από την εθνική οδό Αθηνών-Τριπόλεως. Έτσι, θα μπορεί να εισέρχεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο έναν από τους στόχους της επιχείρησης που είναι η επέκταση της φήμης και της πελατείας. Γι αυτό τον λόγω το οινοποιείο θα είναι επισκέψιμο και θα διοργανώνει εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και ενημέρωσης για την παράγωγη του οίνου στους επισκέπτες Κριτήρια εγκατάστασης οινοποιείου. Η κατασκευή ενός οινοποιείου δεν γίνεται τυχαία. Οι κυριότεροι όροι που πρέπει να πληρεί ένα οινοποιείο είναι: 1) Να βρίσκεται κοντά στους αμπελώνες για να έχει χαμηλότερο κόστος μεταφοράς. 2) Να υπάρχει άφθονο νερό στην περιοχή τόσο για την καθαριότητα των χώρων του οινοποιείου όσο και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται αλλά και για την τροφοδοσία των ψυκτήρων. 3) Να είναι κτισμένο σε έδαφος επικλινές για την αποχέτευση του νερού που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό. 4) Να βρίσκεται κοντά σε δρόμο ώστε να μπορούν να έρχονται εύκολα τα φόρτια των σταφυλιών και να φεύγουν τα δοχεία του οίνου που θα παράγεται. 5) Να μην υπάρχουν κοντά εργοστάσια από όπου αναδύονται δυσάρεστες οσμές. 6) Να βρίσκετε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιόμετρων από την πόλη. 7) Το κτίριο να είναι κτισμένο έτσι ώστε να έχει καλό προσανατολισμό για τον καλύτερο αερισμό του. 8) Να υπάρχει δυνατότητα βοηθητικών χώρων και άνετο παρκάρισμα των οχημάτων Συμπεράσματα έρευνας του τόπου εγκατάστασης. Μετά από έρευνα που πραγματοποίησε ο φορέας της επένδυσης για να βρει την κατάλληλη τοποθεσία που θα εγκαταστήσει την επιχείρησή του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή Χάφτι που τηρεί όλα τα παραπάνω κριτήρια για το οινοποιείο που θέλει να ιδρύσει. 29

30 3.5.Τεχνικά Στοιχεία Παραγωγική διαδικασία (υπάρχουσα και προβλεπόμενη). Με την ολοκλήρωση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου η επιχείρηση θα είναι σε θέση να παράγει μια σειρά προϊόντων από την επεξεργασία σταφυλιών τα οποία ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. οίνος κόκκινος reserve grand reserve ημίγλυκος 2. οίνος ροζέ 3. οίνος λευκός Η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής: Εικόνα 3.3 παραγωγική διαδικασία. 30

31 3.6. Οικόπεδο. Η παραγωγική μονάδα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3.780τ.μ., ιδιοκτησίας του Χρήστου Γεωμπρέ. Σύμφωνα με την εκπόνηση της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης και την σχετική τεχνική έκθεση της μηχανικού, στο οικόπεδο αυτό θα κατασκευαστεί νέο βιοτεχνικό κτίριο. Εικόνα 3.4 περιοχή εγκατάστασης οινοποιείου. Το κτίριο θα είναι μεταλλικής κατασκευής που περιλαμβάνει ισόγειο χώρο εμβαδού 800 τ.μ. και ύψους 6μ. σε σχέση με το τελικά διαμορφωμένο έδαφος και θα αποτελεί χώρο όπου θα τοποθετηθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή του οίνου. Σε αυτόν τον χώρο θα υπάρχει και ένας όροφος ο οποίος θα βρίσκεται στην περιοχή των γραφείων εμβαδού 24 τ.μ. και ένα υπόγειο εμβαδού 30 τ.μ. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν κελάρι για την παλαίωση του οίνου. Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την κατασκευή του ως άνω περιγραφόμενου κτιρίου, τη διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου με εργασίες περίφραξης του οικοπέδου, δημιουργία χώρων στάθμευσης και χαμηλού διακοσμητικού πρασίνου, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων. 31

32 Εικόνα 3.5. σχέδιο οινοποιείου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ Τ.Μ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ 2755 Τ.Μ ΥΠΟΓΕΙΑ- ΟΡΟΦΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 ΟΡΟΦΟΙ (2Χ24=48 τ.μ) 2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 30 4 ΧΗΜΕΙΟ 30 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α' ΥΛΩΝ 60 6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΥΛΩΝ 36 7 ΧΩΡΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 90 9 ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ-ΠΑΛΑΙΩΣΗ 30 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΕΛΑΡΙ 11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Β ΥΛΩΝ 30 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 225 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΤΜ 3780 Πίνακας 3.5. χώρων οινοποιείου. 32

33 Α/Α Κτιριακές Εγκαταστάσεις. Το κτίριο θα εκτείνεται σε περιοχή 800τ.μ. και θα περιλαμβάνει τους εξής χώρους: γραφεία διοίκησης (αρ. χώρου 2) εκθεσιακός χώρος-χώρος γευσιγνωσίας (αρ. χώρου 3) εργαστήριο χημικών αναλύσεων (αρ. χώρου 4) χώρος παραλαβής σταφυλιών (αρ. χώρου 5) χώρος επεξεργασίας (αρ. χώρου 6) χώρος οινοποίησης (αρ. χώρου 7) χώρος δεξαμενών αποθήκευσης (αρ. χώρου 8) χώρος εμφιάλωσης (αρ. χώρου 9) χώρος ωρίμανσης και παλαίωσης οίνου (κάβα) (αρ. χώρου 10) χώρος αποθήκευσης βοηθητικών υλών (υλικά συσκευασίας) (αρ. χώρου 11) χώρος αποθήκευσης του έτοιμου προϊόντος (αρ. χώρου 12) Εργασίες των κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την περάτωση του κτιρίου καθώς και το κόστος τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πινάκα. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΣΕ 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Μ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ KGR ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αποκοπή ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Μ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποκοπή ΔΑΠΕΔΑ Μ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΕΜ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΜ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Μ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.6. εργασιών κτιριακών εγκαταστάσεων. 33

34 3.7 Μηχανολογικός εξοπλισμός συστήματος παραγωγής. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί η προμήθεια του απαραιτήτου μηχανολογικού εξοπλισμού για κάθε χώρο του οινοποιείου όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πινάκα που ακολουθεί. Το κόστος του εξοπλισμού παράγωγης είναι ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α/Α 1 Περιγραφή εξοπλισμού ανά σύστημα παραγωγής Χώρος Σταφυλιών : Παραλαβής εκραγιστήρας αντλία σταφυλοπολτού με ενσωματωμένη ζυγαριά 2 Χώρος επεξεργασίας: πιεστήριο 5t, 5.8KW, τριφασικό δεξαμενή απολάσπωσης ανοξείδωτη 5t 3 Χώρος Οινοποίησης: 4 δεξαμενή ζύμωσης 10t (δυνατότητα σύνδεσης με ψυκτικό μηχάνημα) οινοποιητής 10t (δυνατότητα σύνδεσης με ψυκτικό μηχάνημα) φίλτρο ψυκτική μονάδα αντλία (3'') αντλία (1.5'') Χώρος εμφιάλωσης: δεξαμενών ανοξείδωτη δεξαμενή 10t ανοξείδωτη δεξαμενή 5t 5 Χώρος Εμφιάλωσης: ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Οίκος κατασκευής - χώρα προέλευσης - αντιπρόσωπος ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ Ισχύς ΗΡ ή ΚW Άξια μονάδας σε Ευρώ Συνολική Αξία σε Ευρώ

35 6 7 γραμμή εμφιάλωσης (πλυντήριο, γεμιστικό 10 παροχών, ταπωτικό, ετικετέζα, καψιλλιέρα για φιάλη γυάλινη,πλαστική και ασκών ) 1 Χώρος Ωρίμανσης Και Παλαίωσης Οίνου (Κάβα): ξύλινο γαλλικό βαρέλι 220L 50 Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΙΤΑΛΙΑ- ΟΙΝΟΠ ΑΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αποστακτήρας 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αντιδραστήρια 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πεχάμετρα 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ θολερόμετρα 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ φασματοφωτόμετρα 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ηλεκτρονικοί ζυγοί 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ διαθλασίμετρα 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αλκοολόμετρα οίνου 1 ΧΗΜΕΙΟΥ αλκοολόμετρα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αποσταγμάτων 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πυκνόμετρα 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ μικροσκόπιο 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εστία απαγωγής αερίων 1 ΧΗΜΕΙΟΥ ηλεκτρονικός υπολογιστής 1 PC CENTER ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.7 εξοπλισμού παράγωγης. 35

36 Α/Α Ειδικές Εγκαταστάσεις. Επιπλέον απαραίτητες ειδικές εγκαταστάσεις που πρέπει να γίνουν για την λειτουργία του οινοποιείου είναι οι παρακάτω. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Περιγραφή λοιπού εξοπλισμού Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Αξία μονάδας σε Ευρώ Αξία σε Ευρώ 1 Δίκτυο υπολογιστών Αποκοπή σύστημα συναγερμού Αποκοπή σύστημα πυρανίχνευσης Αποκοπή κλιματισμός Αποκοπή ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.8. ειδικών εγκαταστάσεων οινοποιείου. 36

37 Εξοπλισμός χώρων αποθήκευσης, γραφείων και έκθεσης. Ακόμα το οινοποιείο χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμό για τους βοηθητικούς χώρους της παράγωγης, των γραφείων και του χώρου έκθεσης των προϊόντων. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α/Α Περιγραφή λοιπού εξοπλισμού Ποσότητα Οίκος κατασκευής - χώρα προέλευσης - αντιπρόσωπος Αξία μονάδας σε Ευρώ Αξία σε Ευρώ Χώρος αποθήκευσης βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας: ράφια Dexion 20 τμ ΙΤΑΛΙΑ χώρος αποθήκευσης έτοιμου προϊόντος προς πώληση: ράφια Dexion βαρέως τύπου 20 τμ ΙΤΑΛΙΑ Εκθεσιακός Χώρος- Χώρος Γευσιγνωσίας ξύλινα ράφια 10 τμ ΙΤΑΛΙΑ καναπές 2 ΕΠΙΠΛΑ τραπέζι 1 ΕΠΙΠΛΑ καρέκλες 10 ΕΠΙΠΛΑ τηλεόραση 1 PC CENTER projector 1 PC CENTER Γραφεία 0.0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 γραφεία ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 βιβλιοθήκες ΓΡΑΦΕΙΟΥ υπολογιστές 4 PC CENTER εκτυπωτές 2 PC CENTER ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 καρέκλες γραφείου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8 καρέκλες ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.9. λοιπού εξοπλισμού. 37

38 3.8.Μεταφορικά μέσα Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση κατά την λειτουργία της παρουσιάζονται στον πινάκα που ακολουθεί. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α Τύπος Οίκος κατασκευής Ισχύς Αξία Περιγραφή εξοπλισμού - - χώρα προέλευσης ΗΡ ή σε μεταφορικού μέσου έτος - αντιπρόσωπος ΚW Ευρώ κατασκευής 1 Ανυψωτικό μηχάνημα 2009-clark NISSAN-ΙΑΠΩΝΙΑ αγροτικό αυτοκίνητο TOYOTA- (κλειστού τύπου) ΙΑΠΩΝΙΑ Αγροτικό μηχάνημα JOHN DEER (τρακτέρ) ΑΜΕΡΙΚΗ υδραυλική φρέζα 2009 ΙΤΑΛΙΑ βυτίο ψεκασμού 2009 ΙΤΑΛΙΑ θειαφιστήρι 2009 ΙΤΑΛΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας μεταφορικών μέσων και αγροτικών μηχανημάτων Έργα περιβάλλοντος χώρου Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη του ακάλυπτου χώρου και θα περιλαμβάνει εργασίες στο διαμορφωμένο έδαφος. Θα προστεθεί περίφραξη από γαλβανισμένους στύλους και πλέγμα περιμετρικά του οινοποιείου, δημιουργία χώρων στάθμευσης και χαμηλού διακοσμητικού πρασίνου. Το κόστος διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου είναι: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΣΕ 1 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Μ ΠΛΕΓΜΑ Μ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΥΛΟΙ KGR ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ KGR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Μ ΣΥΝΟΛΟ Πινάκας 3.11.προβλεπωμενες εργασίες περιβάλλοντα χώρου. 38

39 3.10. Δαπάνες μελετών και συμβούλων. Προβλέπεται να καταβληθούν αμοιβές συμβούλων και δαπάνες μελετών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου οι οποίες ανέρχονται στις ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Πινάκας 3.12 δαπάνες μελετών και συμβούλων Κόστος επένδυσης- χρηματοδότησης Προϋπολογισμός επένδυσης. Στον παρακάτω πινάκα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης ο όποιος έχει υπολογιστεί με βάση προηγούμενους πινάκες. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΑ ΣΕ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Α Β Γ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου

Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Επίσκεψη στο κτήμα του Γεροβασιλείου Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού επισκεφτήκαμε την Δευτέρα, 11.01.2010 και Τρίτη, 12.01.2010 το κτήμα Γεροβασιλείου λίγο έξω από την Επανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας.

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Παπράς Όνομα: Αστέριος Όνομα πατρός: Ιωάννης. Τόπος γέννησης :Τύρναβος Λάρισας 1951 Έγγαμος, 2 παιδιά Τέρμα Αγίου Γεδεών. 40100 Τύρναβος Τηλ. 0492/24305, 22463 Κιν. 6977002500

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου»

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» «Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Παν. Λαναρίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Δ/ντής Ινστιτούτου Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Στην ποικιλιακή αναδιάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα που θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. ΝΕΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΠΑ.Λ. ΝΕΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑ : Δ ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Τα τοπικά κρασιά από τους αμπελώνες της Πάρου, της οικογένειας Μωραϊτη, παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αμπελοοινική Τεχνογνωσία και Επιχειρηματικότητα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αμπελοοινική Τεχνογνωσία και Επιχειρηματικότητα Αμπελοοινική Τεχνογνωσία και Επιχειρηματικότητα Στόχοι Να προσεγγίσουμε την διαχρονική ελληνική αμπελουργική και οινοποιητική παράδοση. Να μελετήσουμε το κρασί ως μέρος των διατροφικών μας συνηθειών, της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

: Στόχοι και Στρατηγικές του Κρητικού κρασιού, σε συνδυασμό με τη σήμανση Creta Cert. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : Απόστολος Δέλτσος Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΠΡΟΛΟΓΟΣ

: Στόχοι και Στρατηγικές του Κρητικού κρασιού, σε συνδυασμό με τη σήμανση Creta Cert. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : Απόστολος Δέλτσος Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : Στόχοι και Στρατηγικές του Κρητικού κρασιού, σε συνδυασμό με τη σήμανση Creta Cert ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : Απόστολος Δέλτσος Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΦΟΡΕΑΣ : STRATEGIC Business Solutions ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Creta

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία Του Μπόιτση Κωνσταντίνου Επιβλέπων Καθηγητής: Σταύρος Τσόπογλου Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή

ιπλωµατική εργασία Του Μπόιτση Κωνσταντίνου Επιβλέπων Καθηγητής: Σταύρος Τσόπογλου Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή Οικονοµοτεχνική µελέτη και αξιολόγηση επενδύσεων µε την χρήση πινάκων χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων στο περιβάλλον Λογιστικών Φύλλων: Η περίπτωση του«κλάδου οινοποιίας». ιπλωµατική εργασία Του Μπόιτση Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης. Στρατηγική Μάρκετινγκ Σε Παγκοσμιοποιημένες Αγορές

Μελέτη Περίπτωσης. Στρατηγική Μάρκετινγκ Σε Παγκοσμιοποιημένες Αγορές Μελέτη Περίπτωσης Στρατηγική Μάρκετινγκ Σε Παγκοσμιοποιημένες Αγορές Module 1: Ανάλυση παρούσας κατάστασης της εταιρείας Module 2: Παγκόσμια έρευνα αγοράς & επιλογή χωρών Module 3: Ανάλυση των επιλεχθέντων

Διαβάστε περισσότερα

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο) Κουμουνδούρου 37 Τ.Κ. 104 37, Αθήνα τηλ/fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία.

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Από την ερασιτεχνική στην επαγγελματική μελισσοκομία: Μύθοι και πραγματικότητες! Σπύρος Σκαρέας, Γεωπόνος Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Α.

Από την ερασιτεχνική στην επαγγελματική μελισσοκομία: Μύθοι και πραγματικότητες! Σπύρος Σκαρέας, Γεωπόνος Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Α. Από την ερασιτεχνική στην επαγγελματική μελισσοκομία: Μύθοι και πραγματικότητες! Σπύρος Σκαρέας, Γεωπόνος Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Α.Πίττας ΑΕΒΕ Θα συζητήσουμε Τι σημαίνει «επαγγελματίας μελισσοκόμος»;

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.

«Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ. «Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Η Κρήτη αποτελούσε πάντα ένα από τα μεγάλα κέντρα αμπελοκαλλιέργειας

Διαβάστε περισσότερα

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό "Νέστος"

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέστος by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard 19 Σεπτέμβριος 2011 * * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων The Newtons: Τώρα εκτός από δημιουργικοί, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Platensis Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρία Περιοχή: Χαλίκι Αιτωλικού

Όνομα: Platensis Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρία Περιοχή: Χαλίκι Αιτωλικού Όνομα: Platensis Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρία Περιοχή: Χαλίκι Αιτωλικού Σκοπός: Καλλιέργεια βιομάζας σπιρουλίνας με μέθοδο κλειστού τύπου, συσκευασία και πώληση με δική μας επωνυμία Η σπιρουλίνα περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0841 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Αμπέλου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η κυπριακή αγορά είναι μία μικρή σε μέγεθος αγορά, καθώς ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /12 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1395 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Αμύνταιο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα τρόφιμα και ποτά αντιστοιχεί το 28% της αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROFRESH FRUITS Η καμπάνια προώθησης φρέσκων φρούτων (κεράσι, ακτινίδιο, πορτοκάλι, καρπούζι, επιτραπέζια σταφύλια) στην Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα αποτελεί μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1088 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάικου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1057 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δράμα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο Απορρυπαντικών Μαλακτικών Καθαριστικών Καλλυντικών Ποιότητας

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο Απορρυπαντικών Μαλακτικών Καθαριστικών Καλλυντικών Ποιότητας ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο Απορρυπαντικών Μαλακτικών Καθαριστικών Καλλυντικών Ποιότητας στα ειδικά συνοικιακά καταστήµατα που ακόµα πωλούν ποιότητα. 1 ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο Απορρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1592 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καρδίτσα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ ΕΑΣ Καρδίτσας EAS Karditsas

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» «Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο Κυκλαδίτικος Αμπελώνας Ιδιαίτερο & Μοναδικό Οικοσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα