ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.4» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.9/2/οικ.28683/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του ν.3528/2007, μετατάσσονται οι: 1. Κουράκη Αντωνία του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κλάδου ΔΕ Διοικη τικών Γραμματέων με Γ βαθμό, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.Δ.Δ.Α.), με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 2. Σταματοπούλου Νίκη του Αντωνίου μόνιμη υπάλλη λος της Περιφέρειας Κρήτης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β βαθμό, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α / ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /9/5 ιδ / απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπι νου Δυναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετα τάσσεται από την κατάσταση της ενέργειας στην κα τάσταση της υπηρεσίας γραφείου, ο Ανθυπαστυνόμος Τσολάκης Βασίλειος του Νικολάου (ΑΓΜΣ ), ο οποίος κρίθηκε με την 58 από γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΘ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ΙΚΑΝΟΣ όμως για υπηρεσία γραφείου και τίθεται συγχρόνως εκτός ορ γανικών θέσεων. Με την υπ αριθμ. 6002/26/83 η / απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από και δεν εγ γράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, ο Ανθυπαστυ νόμος Μπαλκάμος Νικόλαος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1952 στη Ρουπακιά Τριταίας Αχαΐας, επειδή καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του Αρχιφύλακα την και προήχθη στον κατεχόμενο βαθμό την , με την 6002/26/83 α από , απόφαση μας και λόγω σωματικής ανικανότητας, ύστερα από την υπ αριθμ. 75 από γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονο μικής Επιτροπής (ΑΘ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία κρίθηκε ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την Υπηρεσία γραφείου και συνεπώς ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΣ. Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Κυρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 30 του ν.δ.445/1974, ou παρακάτω πίνακες οφειλόμε νων τακτικών και εκτάκτων κρίσεων, έτους , Αν θυπασπιστών του Πολεμικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Υπαξιωμα τικών με το υπ αριθμ. 18 από πρακτικό του: α. Πίνακας «Προακτέου», Ανθυπασπιστή Ειδικοτήτων, Τηλεγραφητή Βαρδακαστάνη

2 9710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) β. Πίνακας «Προακτέων», Ανθυπασπιστών Τεχνών: (1) Πολίτη Νικόλαου Ηλεκτρονικού/ΡΕ (ΑΜ Υ 01627), (λόγω θανάτου) (2) Χυτά Ιωάννη Ψυκτικού (ΑΜ Υ 01358). Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις : 2. Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 16 (παράγραφος 12) και 20 (παράγραφος 2) του ν.2439/1996, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ΟΙ, παρακάτω Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού: α. Στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, οι παρακάτω Πλω τάρχες, Μάχιμοι», οι οποίοι κρίθηκαν στις τακτικές κρί σεις έτους , ως «Προακτέοι κατ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 22 από πρακτικό του και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών, μετά τον Αντιπλοί αρχο Μάχιμο, Καραμάνο Κωνσταντίνο Π.Ν. (ΑΜ 1929): (1) Ράπτη Αθανάσιο (ΑΜ 1932) (2) Θύμη Χαράλαμπο (ΑΜ 1913) (3) Καράμπελα Κωνσταντίνο (ΑΜ 1953) (4) Μπογιάννο Αλέξανδρο (ΑΜ 1936) (5) Μούση Θεόδωρο (ΑΜ 1870) (6) Ψιλό Ηλία (ΑΜ 1934) β. Στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, ο Πλωτάρχης Μη χανικός Τερζάκος Γεώργιος Π.Ν. (ΑΜ Μ 774) ο οποίος κρίθηκε στις τακτικές κρίσεις έτους , ως «Προ ακτέος κατ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 22 από πρακτικό του και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξι ωματικών, μετά τον Αντιπλοίαρχο Μηχανικό, Κωνστα ντίνου Δημήτριο Π.Ν. (ΑΜ Μ 789). γ. Στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, τις παρακάτω Πλω τάρχες, Σώματος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, οι οποίες κρίθηκαν στις τακτικές κρίσεις έτους , ως «Προ ακτέες κατ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 22 από πρακτικό του και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξι ωματικών, μετά την Αντιπλοίαρχο Υγειονομικού/Νοση λευτικής, Ανυφαντάκη Μαρίνα Π.Ν. (ΑΜ Ν 120): (1) Ψόφιου Σιούτη Μαρία (ΑΜ ΥΝ 122) (2) Τότσικα Αικατερίνη (ΑΜ ΥΝ 123) δ. Στο βαθμό του Πλωτάρχη, ο Υποπλοίαρχος Μηχα νικός Θεοδώρου Βασίλειος Π.Ν. (ΑΜ Μ 918), ο οποίος κρίθηκε στις τακτικές κρίσεις έτους ως «Προ ακτέος κατ εκλογή», από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 23 από , πρακτικό του και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον Πλωτάρχη, Μηχανικό, Ηλιόπουλο Σάββα (ΑΜ Μ 920). 2. Στο βαθμό του Υποπλοίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 (παράγραφος 12) και 20 (παράγραφος 4β) του ν. 2439/1996, ο Ανθυποπλοίαρχος Υγειονομικού Ιατρός του Πολεμικού Ναυτικού, Σίτος Μιλτιάδης Π.Ν. (ΑΜ ΥΙ 412), ο οποίος κρίθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, στις τακτικές κρίσεις έτους , ως «Προακτέος κατ εκλογή», με το υπ αριθμ. 24 από πρακτικό του, της προαγωγής του λογιζομένης από , που συμπληρώνει τον μέγιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον Υποπλοίαρχο Υγειονομικού/Ιατρό, Κωνσταντίνου Μαρίνα Π.Ν. (ΑΜ Ι 410). (Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/Ε4 115/ ). Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυ νας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2439/1996, ο πίνακας έκτακτης κρίσης έτους 2007, του Αντιπλοιάρχου, Μηχανικού του Πολεμικού Ναυτικού, Φλόκα Βασίλειου Π.Ν. (ΑΜ Μ 693), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος» από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρί σεων του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 62 από , πρακτικό του. Προάγεται στο βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 988/1979, τον Αντιπλοίαρ χος Μηχανικός του Πολεμικού Ναυτικού, Φλόκας Βασί λειος Π.Ν. (ΑΜ Μ 693), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος», σε έκτακτη κρίση έτους 2007, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 62 από πρακτικό του, μετά την υποβολή της αίτησης αποστρατείας που υπέβαλε. Τίθεται με σε αποστρατεία, μετά από αίτηση του και με το βαθμό που φέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 34 του ν.δ. 1400/1973 και 21 (παράγραφος 9) του ν.2439/1996, ο Πλοίαρχος Μηχανικός (Φλόκας Βα σίλειος του Δημητρίου (ΑΜ Μ 693), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα του Νομού Αττικής και κρίθηκε ως «Προακτέος» από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 62 από , πρακτικό του. O ανωτέρω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγρά φδερι/ στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.δ. 1400/1973. (Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/Ε4 120/ ). Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυ νας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Ανακαλείται μερικώς το από Προεδριό διά ταγμα με θέμα, «Κύρωση πινάκων οφειλόμενων παρελ θόντων ετών και προαγωγή μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο υπ αριθμ. 166 από ΦΕΚ, Τεύχος Γ μετά την υπ αριθμ. 955/2007 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (ΔΕΑ) και μόνον σε ότι αφορά: α. Στην κύρωση πίνακα οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους , «Διατηρητέου στον αυτό βαθμό», Σημαι οφόρου Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μηχανικού, Πετρά Κωνσταντίνου Π.Ν. (ΑΜ 75498). β. Στην κύρωση πίνακα οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους , «Προακτέου κατ αρχαιότητα», Σημαι οφόρου Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μηχανικού, Πετρά Κωνσταντίνου Π.Ν. (ΑΜ 75498). γ. Στην προαγωγή στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου του Σημαιοφόρου, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μη χανικού, Πετρά Κωνσταντίνου Π.Ν. (ΑΜ 75498). Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, ο συμπληρωματικός πίνακας επανάλη ψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους «Προ ακτέου κατ αρχαιότητα», Σημαιοφόρου Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μηχανικού, Πετρά Κωνσταντίνου Π.Ν. (ΑΜ 75498), που συντάχθηκε το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 62 από , πρακτικό του.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9711 Προάγεται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, ανεξάρ τητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 5, 16 (παράγραφος 13) και 20 (παράγραφος 4γ) του ν. 2439/1996, ο Σημαιοφόρος Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μηχανικός Πετράς Κωνσταντίνος Π.Ν. (ΑΜ 75498) ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο του Πολεμικού Ναυτικού σε Επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους ως «Προακτέος κατ αρχαιότητα», με το υπ αριθμ. 62 από πρακτικό του, της προαγωγής του, λογιζόμενης από , και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον Ανθυποπλοίαρχο Πλη ρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Τηλεγραφητή, Επιτρόπου Κωνσταντίνο Π.Ν.(ΑΜ 80725). (Αριθ. βεβ. ΓΕΝ/Ε4 121/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ - Με την υπ αριθμ. Φ /588/701263/Σ.5989/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανακαλείται η υπ αριθμ. Φ /418/693509/Σ.3021/ απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 528/Γ/ ) στο μέρος που αφορά την πρόσληψη του Μιχαήλ Αγαπάκη του Κωνσταντίνου σε θέση κλάδου ΔΕ Ένδυσης Υπό δησης (Τεχνίτη Κατασκευής Αρβυλών και Απαρτίων) με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ. 18ο, στο Ν. Αττικής (Νομαρχία Πειραιώς), ο οποίος δεν αποδέχθηκε ρητώς το διορισμό του. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Φ /418/693509/ Σ.3021/ , απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 528/Γ / ). Με την υπ αριθμ. Φ /589/701264/Σ.5990/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, διορθώνεται στο ΦΕΚ 548/Γ / , στη σελ.4510, δεύτερη στήλη, στίχος 21ος από το τέλος, την ειδικότητα του Ιωάννη Τρισμπιώτη του Αναστασίου από ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρο λογίας (Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων Μάχης) στο ορθό ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας (Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας Μηχανο τεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων, πλην οχημάτων μά χης) και την ειδικότητα του Σπυρίδωνα Τσαμπαλά του Ιωάννη από ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας (Τεχνίτη Σιδηρο βιομηχανίας Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων, πλην οχημάτων μάχης) στο ορθό ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων, πλην Οχημάτων Μάχης). Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ /430/694001/Σ.3219/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 548/Γ / ). Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Φ.121/23/48958/Β2/ από φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 507/ τ.γ στο μέρος που αφορά στην έγκριση προκήρυξης (3) μίας θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πα νεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βελ τίωση Φυτών». Διορθώνεται το εσφαλμένο: Τομέας: Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Προγραμματισμού. Στο σωστό: Τομέας: Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού. (Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ. 10/10229/ απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Σταυ ροπούλου Φωτεινή του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός της Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 13 (Νομικών και Πολιτικών Επιστημών) του 3ου ΓΕΛ Αγίου Δημητρί ου, με βαθμό Α, Μ.Κ. 9 και A.M , απολύεται από την Υπηρεσία, λόγω ανικανότητας ως προς την άσκη ση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, η οποία οφείλε ται σε μη ιάσιμο νόσημα. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ - Με την υπ αριθμ. Φ.10.1/1050/ απόφαση του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Φλώρινας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία της Χρυσοπούλου Αναστασίας του Διονυσίου, Νηπ/γού του 2ου 2/θ Νηπ/γείου Αμυνταίου του 1ου Γραφείου Π.Ε Φλώρινας με βαθμό Α και Μ.Κ.1 από ημερο μηνία που συμπληρώθηκε ο χρόνος δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης της από την υπηρεσία. Α.Μ: Ο Προϊστάμενος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (4) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διορίζεται η Καλοφωλιά Χαρί κλεια του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστα σίας: 4802/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

4 9712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5) Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού Δήμητρας Αναγνώστου Κεραμίδα Δ/ντριας Αιμοπαθολογοανατομικού τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ευαγγε λισμός», λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδό θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδί καια, κατά την η υπαλληλική σχέση του ιατρού Γεωργίου Πλατάρη Αν. Δ/ντή Ψυχιατρικής του Π.Γ.Ν. Ιω αννίνων, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του ιατρού Θεοδώρου Πλακούτση Δ/ντή Παθολογίας του Γ.Ν. Άρτας, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του τοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού Αικατερίνης Τζέτζη Κυριακού Αν. Δ/ντριας Παι διατρικής του Γ.Ν. Βέροιας λόγω συμπλήρωσης του ορί ου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του ιατρού Βασιλείου Κυραγιάννη Δ/ντή Ουρολογίας του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ ιατρού Φίλιππου Φιλιππίδη του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», λόγω συμπλήρωσης 35/ετους πραγματικής, δημόσιας και συντάξιμης υπηρεσίας. Η υπηρεσία του ιατρού αναλύεται ως εξής: α. Από μέχρι σε θέση αγροτικού. Ε:1,Μ:0,Η:0 β. Από μέχρι σε θέση έμμισθου ειδι κευόμενου βοηθού στο ΓΝΑ «Λαϊκό» Ε:1,Μ:4,Η:8 γ. Από μέχρι και από μέχρι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ε:24,Μ:5,Η:18 δ. Από μέχρι σε θέση Δ/ντή Παθο λογίας κλάδου ΕΣΥ στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς». Ε:8,Μ:2,Η:8. Σύνολο: Ε.35,Μ:0,Η:4 Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ τοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού Ευφροσύνης Κουρή Μπαϊρακτάρη του Γ.Ν. Μαι ευτήριο «Ελ. Βενιζέλου», λόγω συμπλήρωσης 35/ετους πραγματικής, δημόσιας και συντάξιμης υπηρεσίας. Η υπηρεσία της ιατρού αναλύεται ως εξής: α. Από μέχρι σε θέση αγροτικού. Ε:1,Μ:6,Η:26 β. Από μέχρι σε θέση έμμισθου βο ηθού στο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» Ε:3,Μ:0,Η:23 γ. Από μέχρι αρχικά σε θέση βοηθού και στη συνέχεια σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ε:10,Μ:3,Η:15 δ. Από μέχρι σε θέση Δ/ντριας Πα θολογοανατομικού τμήματος στο Γ.Ν. Μαιευτήριο «Ελ. Βενιζέλου».. Ε:20,Μ:10,Η:22 Σύνολο: Ε:35, Μ:9, Η:26. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του τοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού Έφης Φραγκούλη Δ/ντριας Ιατρικής Βιοπαθολο γίας του Νοσ/μείου Αφροδισίων και Δερμ. Νόσων Αθή νας «Ανδρέας Συγγρός», λόγω συμπλήρωσης του ορί ου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του ιατρού Ευθυμίου Παπακώστα Αν. Δ/ντή Ακτινοδιαγνω στικής του Νοσ/μείου Αφροδισίων και Δερμ. Νόσων Αθή νας «Ανδρέας Συγγρός», λόγω συμπλήρωσης του ορί ου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του ιατρού Βασιλείου Βαρδαρινού Δ/ντή Παιδιατρικής του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ /5650/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γί νεται αποδεκτή η παραίτηση και διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Παναγιώτη Σιακαβάρα του Βασιλείου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δασών Νομού Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί ας, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δασοφυλάκων, με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9713 αίτησης, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησης του. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την τριακονταετή και πλέον ευδόκιμη υπηρεσιακή του παραμονή. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακε δονίας. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 3992/ νόμιμη απόφαση του Δημάρχου Αυλώνος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις τα ων άρθρων 42, 151 και 152 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αυτοδίκαια αίτηση παραίτησης (λόγω αποδοχής του διορισμού του σε δεύ τερη θέση άρθρο 42 παρ. 3 του ν. 3584/2007) του Κο τσιλιέρη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του ως άνω δήμου κατηγορίας /κλάδου ΠΕ 11 Πληροφορικής με βαθμό Δ, και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 16925/ ). Με την υπ αριθμ. 537/ νόμιμη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Αθλητικός Φορέας Δήμου Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ευτέρπης Κοντογιώργη του Χρήστου, υπαλλήλου του ως άνω νομικού προσώπου, κατηγορίας κλάδου ΥΕ καθαρι στριών, με βαθμό Β και Μ.Κ.40, από , επειδή την ημερομηνία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης(παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την υποβλη θείσα και πρωτοκολλήθείσα πρώτη αίτηση παραίτη σης της ( ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 17391/ ). Με την υπ αριθμ. 581/ νόμιμη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Καλαμά τας, Μεσσήνης και κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης του Βασιλάκη Θεόδωρου του Βασιλείου, υπαλλήλου του ως άνω Συνδέσμου, κατηγο ρίας κλάδου TE Εργοδηγών με βαθμό Α και Μ.Κ.10, από , επειδή την ημερομηνία υπέβαλε δεύτερη αίτη ση παραίτησης(παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολλήθείσα πρώτη αί τηση παραίτησης του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 17660/ ). Με την υπ αριθμ / νόμιμη απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, απολύεται από την υπηρεσία ο ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του Ανδρέα, υπάλ ληλος του ανωτέρω δήμου κατηγορίας /κλάδου ΥΕ 16, από λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας και του απαιτούμενου αριθμού ημερών εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1902/1990. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 16443/ ). Με τις υπ αριθμ και 1615/ νόμιμες αποφά σεις του Προέδρου του Δ.Σ του νομικού προσώπου Δη μοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Καλαμάτας, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 1/399Μ/2006 Προκήρυξη του ως άνω νομικού προσώπου (ΦΕΚ 352/ τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με σει ρά προτεραιότητας, την υπ αριθμ. 2051/ απόφα ση του Α Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ και τους αντί στοιχους πίνακες διοριστέων, διορίζονται: α) η ΚΟΥΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευαγγέλου, κατηγορίας/ κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, με Μ.Κ. 18 και εισαγωγικό βαθμό Δ, και β) η ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΣΑ του Κωνσταντίνου, κατη γορίας/κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, με Μ.Κ.18 και εισαγωγικό βαθμό Δ σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Ο.Ε.Υ του νομικού προσώπου, επειδή συνέ τρεχαν γι αυτές όλες οι από τον νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 17572/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) Με την υπ αριθμ / Απόφαση του Γενι κού Διευθυντή του Οργανισμός Περιθαλψής Ασφαλισμέ νων Δημοσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η μετάταξη της μονίμου υπαλ λήλου του ΟΠΑΔ/ΥΠΑΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΛΛΙΟ ΠΗΣ ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗ, του προσωρινού κλάδου TE Διοί κησης Νοσοκομείων, με βαθμό Α, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ2 Διοικητικού Λογιοτικού του ΟΠΑΔ/ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας και καταργείται η προσωποπαγής θέση την οποία κατείχε. Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2746/ απόφαση του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστερο σκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) που εκδόθηκε μετά από από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αριθμός συνεδρίας 1008/ ) σε εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής κρίσης του άρθρου 16 του ν. 1514/1985 εγκρίνεται η προ αγωγή των παρακάτω ερευνητών στο Ινστιτούτο Δια στημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Ε.Α.Α.: του Αναστασιάδη Αναστάσιου του Νικολάου, σε μό νιμη θέση Διευθυντή Ερευνών (Α βαθμίδας). της Μπελεχάκη Άννας του Γεωργίου, σε μόνιμη θέση Διευθύντριας Ερευνών (Α βαθμίδας). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ (7)

6 9714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Με την υπ αριθμ. 110/110.8/7.26/ απόφαση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ», γίνεται αποδε κτή η μετάταξη του Σπυρίδων ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλ λήλου ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», από την ειδικότητα του Φύλακα Νυ κτοφύλακα στην ειδικότητα Διοικητικού Υπαλλήλου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Κατά συνέπεια δεν προκύπτει διαφορά στη δαπάνη μισθοδοσίας του. Ο Αντιπρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 885 (τ.γ )/ και αφορούσε στο διορισμό της Λέ κτορα με θητεία Μαγδαληνής Κροκίδα του Κωνσταντίνου ύστερα από εξέλιξη, σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ιδρύματος, διορθώνεται ως προς την ημερομηνία έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης, ήτοι από το το εσφαλμένο: 19155/ , στο ορθό 19155/ (Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 8744/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, από την υπηρεσία της μονίμου υπαλλήλου του Ο.Ε.Δ.Β. Κοκκίνου Πλούμη Ζαχαρούλας του Ευαγγέλου με βαθμό Α κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 8746/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, από την υπηρεσία της μονίμου υπαλλήλου του Ο.Ε.Δ.Β. Κατσιδονιώτη Ελευθερίας του Δημητρίου με βαθμό Α κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμμα τέων από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 8745/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτι κών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης, από την υπηρεσία του μονίμου υπαλλήλου του Ο.Ε.Δ.Β. Πλούμη Κων/νου του Γεωργίου με βαθμό Α κλάδου ΔΕ Διοι κητικών Γραμματέων από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της Παπαϊωάννου Σωτηρίας του Λάμπρου, μόνιμης υπαλ λήλου του κλάδου TE Νοσηλευτών τριων με Β βαθμό από , λόγω πρόσληψης της ως Αναπληρώτρια στην Α /βάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3528/2007. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ» Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 4978/ απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδακείου & Πρωϊου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1034/ (τ.γ ), και αφορά διορισμό υπαλλήλων, παρακαλούμε όπως διορθώνεται το εσφαλμένο Π.Π. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΝΤΑΚΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Φίλιππου, κατηγορία ΔΕ κλάδου Βοηθ. Ιατρικών & Βιολογ. Εργαστηρίων, Βαθμός Δ στο Ορθό Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΤΑΚΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Φίλιππου, κατηγορία ΔΕ κλά δου Βοηθ. Ιατρικών & Βιολογ. Εργαστηρίων, Βαθμός Δ Ομοίως το εσφαλμένο Π.Π. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικήτα, κατηγορία ΔΕ κλά δου Βοηθ. Ιατρικών & Βιολογ. Εργαστηρίων, Βαθμός Δ στο ορθό Π.Π. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικήτα, κατηγορία ΔΕ κλά δου Βοηθ. Ιατρικών & Βιολογ. Εργαστηρίων, Βαθμός Δ. Ο Διοικητικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΤΖΑΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Με την υπ αριθμ. 6817/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων που εκδόθηκε συμφωνά με τις κείμενες διατάξεις διο ρίζονται σε κενές οργανικές θέσεις στο Γενικό Νοσο κομείο Κέρκυρας η παρακάτω ακολούθως: α/α Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Κατηγορία, Κλά δος Φορέας, Βαθμός 1. Γκατζοπούλου Ελένη, Παναγιώτης, ΔΕ, Χείριστών Εμφανιστών Γ.Ν. Κέρκυρας, Δ 2. Σουμπάλα Δήμητρα, Σπυρίδων, ΤΕ, Επισκεπτών τρι ών Υγείας, Κ.Υ.Λευκίμμης, Δ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 13058/ ). Με την υπ αριθμ. 8769/ σπόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9715 Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων που εκδόθηκε συμφωνά με τις κείμενες διατάξεις διο ρίζονται σε κενές οργανικές θέσεις στο Γενικό Νοσο κομείο Κέρκυρας ως ακολούθως: α/α Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Κατηγορία, Κλά δος Φορέας, Βαθμός. 1. Δεληκωνσταντή Ελένη, Κων/νος, ΔΕ, Παρασκευα στών Γ.Ν. Κέρκυρας, Δ. 2. Μπαλή Χριστίνα Ελένη, Ιωάννης, ΔΕ, Παρασκευα στών Γ.Ν. Κέρκυρας, Δ. 3. Κοντογιώργη Βασιλική, Αλέξανδρος, ΔΕ, Παρασκευ αστών Γ.Ν. Κέρκυρας, Δ. (Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 13058/ ). Ο Διοικητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 1. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μιχαλιώτου Κομήτσα Άννας του Κων/νου, σύζυγος Ρίζου Κομήτσα, κλάδου ΠΕ18 Εκπαιδευτικών με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 2. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Φίκα Αικατερίνης του Νικολάου, χήρα Γεωργίου Φίκα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β και 5ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 3. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙ υπαλληλική σχέση της Παπαστεργίου Μαρίας του Θωμά, σύζυγος Θωμά Τσιαπλέ, κλάδου ΔΕ Δ/κού Οικ/κού με βαθμό Α και 3ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 4. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Τσιρέβελου Καπέλλα Σοφίας του Γεωργίου, σύζυγος Χαράλαμπου Καπέλλα, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτη ση παραίτησης 5. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙ υπαλληλική σχέση της Πονηρού Πασχαλιάς του Ιωάννη, σύζυγος Δημητρίου Σχοινά, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 6ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 6. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της Χατζοπούλου Ευτυχίας του Ευαγγέλου, του κλάδου TE Νοσηλευτριών του Κ.Υ. Τυρνάβου του Γ.Ν. Λάρισας με βαθμό Α και 6ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ. 1658/ δεύτερη αίτηση πα ραίτησης 7. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Κακαρδή Γεωργίας του Δημητρίου, σύζυγος Χρήστου Κακαρδή, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β και 7ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 8. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Μπουρδούκη Ελευθερίας του Λεωνίδα, σύζυγος Βασιλείου Κλειούση, κλάδου TE Ιατρι κών Εργαστηρίων με βαθμό Α και 1ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 9. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Παραφόρου Βασιλικής του Χρήστου, σύζυγος Αχιλλέα Καούνα, κλάδου TE Δημόσιας Υγιεινής με βαθμό Α και 7ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 10. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του ΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται φτρδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κυρίτση Δέσποινας του Σταύρου, σύζυγος Βασιλείου Καραβιδέ, κλάδου ΔΕ Δ/κού Οικ/κού με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 11. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Ριμαγμού Ρήγα Μαρίας του Απο στόλου, σύζυγος Αστερίου Ριμαγμού Ρήγα, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β και 5ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λό γους. 12. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Κατσόγιαννου Σταυρούλας του Βαρσάμη, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. 13. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Γουρζιώτη Αικατερίνης του Κων/ νου, σύζυγος Ηλία Βραγκαλή, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης

8 9716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 14. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Νάτσιου Δροσιάς του Δημητρίου, σύζυγος Γεωργίου Μουτογιάννου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 15. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Ντίνα Τσιούτρα Μαρίας του Κων/ νου, σύζυγος Κων/νου Ντίνα, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ και 9ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 16. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική,σχέση της Χαρτοφύλακα Λουκίας του Σπυρίδωνα, σύζυγος Γεωργίου Τερλικάκη, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 5ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 17. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Σιαφράκα Παρασκευής του Χρήστου, σύζυγος Γεωργίου Κούρτη, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 5ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. 18. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Δρακοπούλου Ιωάννας του Αυ γερινού, σύζυγος Γεωργίου Κουτσικόπουλου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 5ο Μ.Κ. από ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 19. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Γκουτζουρέλα Ευσταθίας του Θεοδώρου, σύζυγος Αθανασίου Φαρμάκη, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 7ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης Ο Διοικητής ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1995 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υιοθέτηση και Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης STCW 95 από το Ελληνικό Πολεμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1272 14 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 1» Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 373 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 690 28 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 62684, 63944, 65626, 63946, 65299, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 62684, 63944, 65626, 63946, 65299, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχετ.: 62202, 65401, 62849, 63881, ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 62684, 63944, 65626,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 610 14 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1221 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 711 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΕΣ7ΟΡΡ3-ΜΛΝ. Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αρ. Πρωτ. 3306/

ΑΔΑ: ΨΕΣ7ΟΡΡ3-ΜΛΝ. Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αρ. Πρωτ. 3306/ Γ. Δαμάσκου 1, 13677 Αχαρναί τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 100 www.aemy.gr info@aemy.gr ΑΔΑ: ΨΕΣ7ΟΡΡ3-ΜΛΝ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αρ. Πρωτ. 3306/2-6-2016 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 4) του άρθρου 318 του Ν. 1188/81 (ΦΕΚ 204/τ.Α /1981), όπως ισχύει ''Περί κυρώσεως του Κώδικος ''περί καταστάσεως προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής».

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 16.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ/λου: 33440 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Απόφασης: 2394 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 979 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1402 4 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την αριθμ. πρωτ. 5861/1.10.2013 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 552 5 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ (εσωτ) 3036 Φ.400/261/363220 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Πράξεων Λύσης Σύμβασης εργασίας προσωπικού

Δημοσίευση Πράξεων Λύσης Σύμβασης εργασίας προσωπικού Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Λ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα Δημοσίευση Πράξεων Λύσης Σύμβασης εργασίας προσωπικού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. Με την υπ αριθμ. 1522/21.01.2014 πράξη του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1260 1 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. 11388/9.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr Πληροφορίες: Αθανασάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 26510-83977 FAX: 26510-83974

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr Πληροφορίες: Αθανασάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 26510-83977 FAX: 26510-83974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- Ιωάννινα, 16-08-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1255 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1233 25 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθμ. 44610/04.10.2013 πράξη του Πρύ τανη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 1 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 1» Υγείας... 2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα