ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 283/2010 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης συντάσσει, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3852/2010, το παρόν πρακτικό περί έκθεσης του Πίνακα των Γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτής στις 14 Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της κάτω από αυτόν καταρτιζόμενης υπ' αριθ. 284/2010 Πράξης αυτής, μετά των πρακτικών εκλογής, το οποίο και θα τοιχοκολληθεί έξω από το κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Η Πρόεδρος Πρωτοδικών ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με την παρούσα γνωστοποιεί την έκθεση, στις στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των πρακτικών εκλογής της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτής στις 14 Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επί πέντε (5) ημέρες. Η ανακοίνωση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του οικείου Δήμου. Θεσσαλονίκη Η Πρόεδρος Πρωτοδικών ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καταρτίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 3 του ν. 3852/2010, τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτών, της 14ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Συγκεντρωμένα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Δέλτα Κατά την εκλογική διαδικασία της 7ης Νοεμβρίου 2010 Κατά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία της 14ης Νοεμβρίου 2010 ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΑΚΥΡΩΝ Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες, μετά τη νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν κατά την πρώτη Κυριακή ( ) :

4 Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ,04% 2. ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ,30% 3. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ,23% 4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΛΤΑ ,43% Και κατά τη δεύτερη Κυριακή ( ) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν : Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιούτικα Νικόλαο του Κωνσταντίνου ,26% 2. ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σταματάκη Σπυρίδωνα του Θωμά ,74%

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 284/2010 (καταρτιζομένης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 3 του ν. 3852/2010) Γενικά αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτών, της 14ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Συγκεντρωμένα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Δέλτα ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ Κατά την εκλογική διαδικασία της 7ης Νοεμβρίου 2010 Τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα δύο Κατά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία της 14ης Νοεμβρίου 2010 Τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα πέντε ΨΗΦΙΣΑΝ Είκοσι έξι χιλιάδες ογδόντα τρεις Είκοσι δύο χιλιάδες τριάντα επτά ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ Είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ένα, κατ' ορθή αναγραφή, αντί του εσφαλμένου Είκοσι έξι χιλιάδες ογδόντα τρεις που αναφέρεται στην υπ' αριθ. 227/2010 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών κάτω Είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα

6 από τον προσωρινό από πίνακα. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΑΚΥΡΩΝ- Χίλια πεντακόσια πενήντα δύο Χίλια πεντακόσια εβδομήντα έξι Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες, μετά τη νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν κατά την πρώτη Κυριακή ( ) : Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ 2. ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 3. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα Επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα εννέα Εξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα εννέα Τριάντα δύο κόμμα μηδέν τέσσερα τοις εκατό (32,04%) Τριάντα ένα κόμμα τρία τοις εκατό (31,3%) Είκοσι επτά κόμμα είκοσι τρία τοις εκατό (27,23%) 4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΛΤΑ Δύο χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις Εννέα κόμμα σαράντα τρία τοις εκατό (9,43%)

7 Και κατά τη δεύτερη Κυριακή ( ) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν : Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιούτικα Νικόλαο του Κωνσταντίνου Εντεκα χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα Πενήντα έξι κόμμα είκοσι έξι τοις εκατό (56,26%) 2. ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σταματάκη Σπυρίδωνα του Θωμά Οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα εννέα Σαράντα τρία κόμμα εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (43,74%) Εξάλλου, η προτίμηση του εκλογικού σώματος στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του καθενός συμμετασχόντος στις υπόψη δημοτικές εκλογές συνδυασμού εκφράσθηκε ως ακολούθως : Α) Για το συνδυασμό ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιούτικα Νικόλαο του Κωνσταντίνου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 944 ΤΣΙΦΛΙΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 884 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 852 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 796 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 775 ΚΑΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 763

8 ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ-ΡΟΥΣΟΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΞΙΟΥ) 741 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΞΙΟΥ) 710 ΧΑΝΤΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 646 ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 641 ΣΒΗΡΚΟΥ-ΜΕΣΣΙΑΡΗ ΚΟΚΩΝΑ (ΝΑΝΑ) (ΑΞΙΟΥ) 629 ΣΑΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΑΞΙΟΥ) 606 ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΔΑΜ (ΑΞΙΟΥ) 588 ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 583 ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 511 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 507 ΡΟΓΚΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 503 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 503 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 488 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 481 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 468 ΜΟΥΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΞΙΟΥ) 467 ΤΣΙΟΚΑ-ΚΟΪΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 467 ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 444 ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 443 ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 437 ΓΙΑΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 413 ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 412 ΔΟΓΡΑΝΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΧΡΥΣΑ) (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 401 ΚΟΜΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 398 ΜΟΣΧΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 381 ΣΙΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 379 ΚΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΛΗ) (ΑΞΙΟΥ) 356 ΠΕΤΚΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 333 ΜΠΑΣΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 327 ΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 325 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 311 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 307 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 275 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 273 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 254 ΜΠΕΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 250 ΑΡΧΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 172 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 101 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 69 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 63 ΡΕΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 49 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΡΕΜΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 45 ΤΖΙΡΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 31 ΣΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 29

9 Β) Για το συνδυασμό ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σταματάκη Σπυρίδωνα του Θωμά, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 880 ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 878 ΒΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 753 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 744 ΒΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 705 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΞΙΟΥ) 684 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 635 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 630 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΑ) (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 621 ΤΟΥΛΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 590 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 577 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 564 ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 513 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 493 ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 479 ΧΑΧΟΥΔΗ - ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 472 ΜΠΟΥΤΖΟΡΑ - ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 462 ΔΟΥΖΔΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 450 ΑΣΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 443 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 428 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 427 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 424 ΚΥΡΤΖΑΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) (ΑΞΙΟΥ) 394 ΚΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 385 ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΞΙΟΥ) 366 ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΞΙΟΥ) 362 ΑΛΒΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 361 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 357 ΧΑΤΖΗΚΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 347 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 342 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 327 ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 311 ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 304 ΤΡΕΜΚΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 285 ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 283 ΒΟΥΔΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 274 ΔΕΛΗΤΖΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 272 ΚΟΥΚΟΥΜΠΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 267 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 259 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 242 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 218 ΠΙΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 217 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 204 ΜΠΟΖΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 187 ΔΕΛΗΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 168

10 ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 166 ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 135 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 110 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 63 Γ) Για το συνδυασμό ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ουζούνη Γρηγόριο του Γεωργίου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 1254 ΓΚΛΑΒΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 751 ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 691 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 646 ΚΑΜΠΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 633 ΤΣΙΤΣΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 626 ΨΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 613 ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 573 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 530 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΑΚΗΣ) (ΑΞΙΟΥ) 528 ΤΖΗΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 522 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ (ΑΞΙΟΥ) 520 ΜΠΑΤΖΙΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 515 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 489 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 487 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΑΞΙΟΥ) 485 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 475 ΔΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΞΙΟΥ) 470 ΠΑΡΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 468 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 462 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 453 ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 451 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 433 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 376 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 353 ΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 351 ΨΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 349 ΑΜΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 344 ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 342 ΤΑΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 334 ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 323 ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 270 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 270 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 270 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 259

11 ΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 259 ΒΑΡΤΑΜΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 250 ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΞΙΟΥ) 225 ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 178 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 148 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 129 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 127 ΜΟΥΚΑΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 120 ΤΣΕΜΠΤΣΗ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 107 ΠΟΛΙΑΝΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 99 ΒΟΪΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 70 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 59 ΜΠΑΛΓΕΜΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 57 ΚΟΥΪΜΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 46 Δ) Για το συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΛΤΑ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Πετρίδη Ανέστη του Δημητρίου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΡΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 602 ΚΑΪΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 336 ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 326 ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΚΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 263 ΔΑΡΔΑΓΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 237 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΞΙΟΥ) 189 ΤΑΝΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 187 ΚΕΛΠΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 163 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 157 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 151 ΠΟΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΞΙΟΥ) 145 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 138 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 136 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 134 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 131 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 126 ΚΟΥΡΟΥΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 117 ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΑΞΙΟΥ) 114 ΚΑΚΑΡΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 113 ΤΖΩΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 110 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 106 ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 106 ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 101 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 98 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 96 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 96 ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 92 ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 90

12 ΚΥΓΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 88 ΠΟΠΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 88 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 84 ΤΡΑΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 83 ΚΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 78 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 76 ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 76 ΣΕΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 68 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 68 ΔΕΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 66 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) 64 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΑΒΒΙΝΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 59 ΠΑΠΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΞΙΟΥ) 53 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 50 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 47 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 38 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΑΚΗΣ) (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 33 ΠΑΡΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΕΧΕΔΩΡΟΥ) 23 Περαιτέρω : Α) Για το συνδυασμό ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού, ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 236 ΖΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 200 ΚΑΡΑΔΟΥΛΑΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 179 ΤΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 163 ΑΤΖΙΟΣ ΒΑΪΟΣ 120 ΣΡΟΪΝΤΕΡ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 57 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών, ΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 281 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 140 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 135 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 118 ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 97 ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 29

13 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου, ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 320 ΣΤΑΤΕΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 244 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 221 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 201 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 182 ΚΟΝΤΙΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 138 δ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων, ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 368 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 298 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 229 ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 207 ΤΖΗΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 121 ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 77 ε) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 352 ΛΑΒΙΔΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 224 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 174 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 153 ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 147 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 88 στ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων, ΣΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 251 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 211 ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 200 ΣΙΒΡΗΣ ΒΕΡΓΗΣ 168 ΔΑΡΜΟΥΣΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 107 ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 63

14 ζ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 504 ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 393 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 318 ΔΕΜΟΥΡΤΣΕΒΑ ΛΑΡΙΣΑ 78 ΜΠΑΣΜΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) 64 ΓΚΟΡΙΤΣΚΑΓΙΑ ΓΚΑΛΙΝΑ 14 η) Για τη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 770 ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 558 ΚΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 518 ΔΗΜΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 284 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 156 ΣΤΕΠΚΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 82 θ) Για την Τοπική Κοινότητα Βραχιάς, ΒΕΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 154 ΒΑΡΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 103 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 62 ΔΗΜΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 39 Β) Για το συνδυασμό ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού, ΚΙΟΣΗ ΣΟΦΙΑ 131 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 106 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 43 ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25

15 ΖΑΡΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 11 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών, ΔΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 414 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 359 ΚΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 275 ΤΟΦΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 264 ΖΕΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 210 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ 73 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 276 ΤΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 272 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 270 ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 264 ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 237 ΜΙΜΜΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 171 δ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων, ΚΥΡΤΖΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 209 ΜΑΛΙΓΚΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 143 ΜΕΡΤΕΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 130 ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 128 ΔΑΜΙΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 94 ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 65 ε) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας, ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221 ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 185 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 176 ΧΡΗΣΤΟΥ-ΤΣΙΜΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 172 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 157 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 108

16 στ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων, ΠΑΝΤΗ-ΔΟΥΜΟΥΚΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 119 ΜΠΟΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 108 ΜΟΡΟΒΙΑΝΗ ΣΜΑΡΩ 98 ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 80 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71 ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 ζ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 718 ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 629 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 377 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 352 ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 282 ΜΠΑΤΙΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 132 η) Για τη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, ΤΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 276 ΠΕΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 227 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 200 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 186 ΜΠΟΥΜΠΑ-ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 96 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 86 θ) Για την Τοπική Κοινότητα Βραχιάς, ΓΡΑΔΟΥΛΑ-ΚΑΜΠΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 27

17 Γ) Για το συνδυασμό ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού, ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 253 ΜΠΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 220 ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 212 ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 182 ΜΟΥΤΣΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 159 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 140 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών, ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 418 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 353 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 242 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 181 ΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 171 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου, ΖΟΥΠΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 85 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 68 ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 62 δ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων, ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 249 ΜΑΛΙΓΚΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 217 ΔΕΛΗΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 193

18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΙΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 187 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 160 ΤΟΛΕΔΟΥ-ΜΕΡΤΕΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 29 ε) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας, ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 259 ΦΛΩΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 213 ΚΛΙΑΓΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 150 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΘΑ 139 ΣΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 93 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 85 στ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων, ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 259 ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 174 ΛΙΓΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 171 ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 128 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 94 ΜΠΑΛΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 68 ζ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 430 ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 418 ΝΤΟΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 394 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 248 ΟΥΡΣΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 88 η) Για τη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, ΚΟΪΜΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 477 ΜΑΤΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 355 ΤΟΚΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 309 ΤΣΙΜΠΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 285 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 82 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 76 θ) Για την Τοπική Κοινότητα Βραχιάς,

19 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 97 Δ) Για το συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΛΤΑ, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού, ΒΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87 ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64 ΜΠΟΥΖΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 47 ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών, ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 91 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 43 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 43 ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου, ΚΑΪΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 190 ΤΑΚΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ (ΜΕΛΙΝΑ) 183 ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 152 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 141 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΔΗ ΔΑΦΝΗ 77 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41 δ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων, ΣΕΦΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 100 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 99 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 72 ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64

20 ΤΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) 43 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 ε) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας, ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59 ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 58 ΤΕΛΩΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 46 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 στ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων, ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 ΣΚΑΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41 ΑΪΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 11 ζ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 96 ΤΡΑΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 91 ΤΑΝΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 25 η) Για τη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, ΔΑΡΔΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 159 ΓΡΑΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 124 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 91 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 91 ΠΑΣΤΡΟΥΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 67 θ) Για την Τοπική Κοινότητα Βραχιάς,

21 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 Ο παραπάνω Πίνακας και η κάτω από αυτόν συνταχθείσα Πράξη μαζί με τα πρακτικά της εκλογής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3852/2010 : α) θα εκτεθούν στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί πέντε (5) ημέρες, συντασσομένου, για την έκθεση αυτή, πρακτικού, που θα τοιχοκολληθεί επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα, β) θα δημοσιευθούν με τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, και η έκθεση των πρακτικών θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση που θα εκδώσει η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου και θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου καθώς και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 281/2010 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης συντάσσει, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3852/2010, το παρόν πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ξυνόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Τ.Κ. 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Ωραιόκαστρο 13-05-2014 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιερισσός 13/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14297 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιερισσός 13/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14297 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιερισσός 13/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14297 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη 'Εχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο δήμαρχος Εχεδώρου κ. Σπύρος Σταματάκης δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι: «Η εγκαθίδρυση μιας γόνιμης και δυναμικής σχέσης ανάμεσα στο Α-ΤΕΘ και στην τοπική κοινωνία του δήμου Εχεδώρου είναι απολύτως αναγκαία.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μελπομένη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 3 ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΤΗΣ 6 ης, 7 ης και 8 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 26 Οκτωβρίου 2010 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Νομάρχης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Καλπάκι, 16 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη, 29/ 4 /2011 Αρ. Πρωτ.: 25293 Ταχ. Δ/νση : Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικας: 54

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος

ΔΕΗ / Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος 1 ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 28 4,40 16/7/2009 20/9/2009 7/12/2009 2 ΛΕΟΝΤΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΡΟΕΚ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 9,90 20/10/2009 16/11/2009 8/2/2010 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 5 9,87 3/12/2009 11/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΩΝ ΤΩΝ Β ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.202Β /1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.202Β /1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ )

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ ) Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013-14 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013-14 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 594092 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 53,32 2 ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 552897 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Ζακύνθου (Π.Ε.) Όχι 150,14 3 ΑΒΡΑΜΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ των συνδυασμών των υποψηφίων του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ για τις Δημοτικές Εκλογές της 18 ης Μαΐου 2014, όπως ανακηρύχθηκαν με την με αρ. 433/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. 700955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 44,4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. 700955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 44,4 1 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 594092 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 53,32 2 ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 552897 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Ζακύνθου (Π.Ε.) Όχι 150,14 3 ΑΒΡΑΜΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2011 «Περί εγκρίσεως απόφασης Οικονομικής επιτροπής, για τον καθορισμό Δικαιώματος Βοσκής έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30/05/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΠΡ/ΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ.ΥΠΟΨ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα