Απόσπασμα Πρακτικού 02/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Πρακτικού 02/13-01-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 436 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 02/ Σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36, Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. κ.: Ηλίας Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ιωάννης Αντωνίου και Γεώργιος Τύπας. Απουσιάζει από τη συνεδρίαση ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρία Γαβαλλά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.. Θέμα: Έγκριση του υπ αριθ. 20/ πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» σχετικά με τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στα: α) Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και β) Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών για τον εκπαιδευτικό. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων κ. Α. Καραγεωργοπούλου Σελίδα 1 από 23

2 έχει διαβιβάσει προς έγκριση το με αριθ. πρωτ. ΙΕΠ 355/ Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» (αρ. πρωτ. Δ.Σ.:108/ ): «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ Συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ / και 14806/ Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών», η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ ΒΙΚΝΟΞΛΔ-ΞΞΕ) και τροποποιήθηκε με την Πράξη 45/ του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ 7ΑΓΦΟΞΛΔ- ΡΩΛ),α) για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων, β) την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο και γ) την επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων. Την ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνεδρίασε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων του Έργου, η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με θέμα: Α) τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και Β) τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ Στη Συνεδρίαση παρέστησαν : Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: Γιαλούρης Παρασκευάς, Μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΠ Β) Τα μέλη : Γραμμένος Νικόλαος, ΠΕ19 Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Παπαδοπούλου Ελένη, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέως της επιτροπής άσκησε η κα Πανταζίδου Μερόπη, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ 07, στο ΙΕΠ. Α) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, έλαβε υπ όψιν : 1. ) τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο, όπως ορίζονται στην με αρ / (ΑΔΑ : ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό, για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ Σελίδα 2 από 23

3 ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, 2. ) την απουσία εκπρόθεσμων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο, δεδομένου ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης δηλαδή από τις 08/12/2014 έως και τις 08/01/2015, ώρα σύμφωνα με την απόφαση της υπ αρίθμ.77/ Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης της Πρόσκλησης (ΑΔΑ ΨΣ40ΟΞΛΔ-2ΝΨ) και 3. ) τις 57 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, τις 63 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση του Θεάτρου-Κινηματογράφου, τις 22 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση του χορού και τις 148 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση της Μουσικής Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών». Στη συνέχεια η επιτροπή με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εμπρόθεσμων αιτήσεων και τη λεπτομερή μελέτη των δηλωθέντων στοιχείων και βιογραφικών, προχώρησε στις εξής ενέργειες: α.) Αποφάσισε τη μη ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εξειδικευμένος ερευνητής - - Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα ΠΕ32 γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής Μη ορθή συμπλήρωση αίτησης, απουσία βιογραφικού σημειώματος Σελίδα 3 από 23

4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΑΝΤΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα ΠΕ11 γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής β.) Αποφάσισε τη μη ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΣΤΟΥΡΝΑ ΤΟΥΣΗ ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΑΘΗΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - Εξειδικευμένος ερευνητής - Εξειδικευμένος ερευνητής - αντικείμενα της επιλογής Μη συνάφεια με τα αντικείμενα της επιλογής αντικείμενα επιλογής Μη συνάφεια με το αντικείμενο της επιλογής διδακτικής εμπειρίας στο Θέατρο διδακτικής εμπειρίας στο Θέατρο διδακτικής εμπειρίας διδακτικής εμπειρίας Σελίδα 4 από 23

5 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ08 ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ διδακτικής εμπειρίας ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΧΟΡΟΣ Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής γ. ) Αποφάσισε την ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 5 από 23

6 ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΛΙΣ.02 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΕΤ ΙΩΣΗΦ Διευθυντής Σχολείου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα TE16 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.02 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΕΙΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΘΙΜΟΣ TE16 Σελίδα 6 από 23

7 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΖΑΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΕΡΒΑ ΟΛΓΑ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ11 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ TE16 ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ TE16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ TE16 ΚΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής Σχολείου ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΕ01 Σελίδα 7 από 23

8 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΜΠΕΚΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΡΑΤ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα TE16 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Σελίδα 8 από 23

9 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΤΡΩΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΙΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ TE16 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΕΜΙΛ ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ TE16 ΣΙΑΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΤΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σχολικός Σύμβουλος ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 9 από 23

10 ΤΟΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Σχολικός Σύμβουλος TE16 ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.02 ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ ΦΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TE16 ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΧΑΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TE16 ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σελίδα 10 από 23

11 δ. ) Αποφάσισε την ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ08 ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ08 ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΔΡΟΣΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ08 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ08 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ12.02 ΚΑΝΙΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ08 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΕ08 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ08 ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ08 ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΝΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ12.02 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΠΑΒΛΙΤΣΕΝΚΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΠΑΝΟΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ08 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 Σελίδα 11 από 23

12 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ18.28 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.28 ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕ08 ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΕ08 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΙΣΜΗΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ08 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ08 ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ08 ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΠΕ08 ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Σχολικός Σύμβουλος ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ32 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΒΑΛΑΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ32 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.41 ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ18.41 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ32 ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΝΘΗ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ32 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΡΑΒΙΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΖΩΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ Σελίδα 12 από 23

13 ΚΟΥΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ32 ΛΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ32 ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ32 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.41 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Διοικητικός Υπ/λος ΥΠΑΙΘ ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ-ΚΑΣΣΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 ΣΤΟΥΡΝΑ ΑΘΗΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ32 ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Σχολικός Σύμβουλος ΧΟΛΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ32 ΧΟΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΑΝΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ11 ΖΕΧΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ11 Σελίδα 13 από 23

14 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΥΚΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕ11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΥΡΤΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΕΡΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ11 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 Β) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, έλαβε υπ όψιν : 1. ) τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο όπως ορίζονται στην με αρ / (ΑΔΑ : 678ΜΟΞΛΔ-461) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολειό (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ ) την απουσία εκπρόθεσμων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο, δεδομένου ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης δηλαδή από τις 19/12/2014 έως και τις 04/01/2015, ώρα και 3. ) τις 232 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων και τα βιογραφικά τους σημειώματα όπως καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώων Στη συνέχεια η επιτροπή με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εμπρόθεσμων αιτήσεων προχώρησε στις εξής ενέργειες: α.) Αποφάσισε τη μη ένταξη του κάτωθι υποψηφίου στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», για τον λόγο της μη ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και της μη επισύναψης βιογραφικού σημειώματος. Ως εκ τούτου, λόγω της έλλειψης των στοιχείων, τα οποία τεκμηριώνουν τα απαραίτητα προσόντα ένταξης του υποψηφίου στο Μητρώο (Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Επαγγελματική Εμπειρία, Πρόσθετα στοιχεία, Ξένες Γλώσσες κτλ) η Επιτροπή Επιλογής δεν είχε τη δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου (Πίνακας 4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Σελίδα 14 από 23

15 ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ β. ) Αποφάσισε την ένταξη στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», όπως αναφέρονται στον πίνακα 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΔΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΡΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 15 από 23

16 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΙΟΛΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΒΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ Σχολικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΚΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΚΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΙΒΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΓΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ06 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Διευθυντής Σχολείου ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ Σελίδα 16 από 23

17 ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ- Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΥΧΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΙΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΙΑΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σελίδα 17 από 23

18 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΚΟΡΑΣΗ-ΛΑΔΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΡΔΟΚΟΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΚΟΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΡΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΠΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΡΙΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΚΟΧΩΡΙΤΗ ΠΗΓΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΩΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΩΣΤΙΚΑΣ - ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 18 από 23

19 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΥΓΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΛΑΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΡΓΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΣΙΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διοικητικός Υπ/λος ΥΠΑΙΘ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Σελίδα 19 από 23

20 ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Διευθυντής Σχολείου ΝΟΥΧΟΥΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΤΖΟΥΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΙΖΗ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΝΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διευθυντής Σχολείου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΕΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΕΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 20 από 23

21 ΡΟΔΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΟΥΣΟΥ ΣΟΦΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΑΡΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΛΙΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΣΙΑΜΕΤΗ ΘΕΑΝΩ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΙΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΙΜΩΝΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΟΜΠΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΟΙΚΟΥ ΖΩΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΡΕΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΤΑΡΕΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΑΦΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΖΩΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Σελίδα 21 από 23

22 ΤΡΑΠΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Μέλος Ε.Π. - Α.Τ.Ε.Ι ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΡΙΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ07 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΤΣΙΚΙΖΑ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Υποδιευθυντής Σχολείου ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΙΤΣΙΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΟΚΑ ΟΛΓΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΕΡΕΣΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΙΣΜΗΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΧΑΛΒΑΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΣΗ ΙΡΕΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης βάσει της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως προς την ακρίβεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων, και επειδή σύμφωνα με το περιεχόμενο τους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, οι εντασσόμενοι στο μητρώο έχουν την Σελίδα 22 από 23

23 υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά όποτε αυτά απαιτηθούν από το ΙΕΠ. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στην Επιτροπή που το αποδέχθηκε ομόφωνα. Στο σημείο αυτό και ώρα 16:00 έληξε η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι εάν υπάρξει ανάγκη θα κληθούν τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, με Πρόσκληση». Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει το υπ. αρ. 20/ Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» σχετικά με τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στα: α) Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και β) Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να καταστούν οριστικοί οι Πίνακες ένταξης των υποψηφίων στα Μητρώα... Στο σημείο αυτό, και ώρα μ. μ., λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Η Γραμματέας Σωτήριος Γκλαβάς Μαρία Γαβαλλά Εκπαιδευτικός Αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π. Σελίδα 23 από 23

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4322/15-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 Σήμερα 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 16.01 ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 16.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 16.01 ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 16.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ανά θεματικό πεδίο για τα Μουσικά Γυμνάσια ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΑΕΙ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 1075/28-01-2015 Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015 Σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 12 η μεσημβρινή, στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.07 15:49:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙΣ0ΟΞΛΔ-ΕΤΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ...

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ... ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 53/03-11-2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12512/03-11-2015 Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 37/07-07-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 37/07-07-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.07.08 3:22:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΓΦΟΞΛΔ-8ΛΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7768/08-07-205

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 38/

Απόσπασμα Πρακτικού 38/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7968/15-07-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 38/14-07-2015 Σήμερα 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6693/10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 Σήμερα 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ E-mail: parko@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-09-2012 Αρ.Πρωτ.: 24705/486 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Έγκριση των προσωρινών Πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 44/

Απόσπασμα Πρακτικού 44/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8458/04-11-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 44/03-11-2016 Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06.03.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/658

Αθήνα, 06.03.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/658 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6351/01-08-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 30/28-07-2016 Σήμερα 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 α/α Ονοματεπώνυμο 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 2 ΑΖΑ ΒΕΝΕΤΟΥΛΑ 3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 7 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου ΗΜΕΡ/ΝIA: 3-Φεβ-15 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 131 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 17/

Απόσπασμα Πρακτικού 17/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3940/26-05-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 17/26-05-2016 Σήμερα 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Να διατηρηθεί.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα 23 / 09 / 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 42/ Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 42/ Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8259/25-10-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 42/20-10-2016 Σήμερα 20 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 15/

Απόσπασμα Πρακτικού 15/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3628/13-05-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 15/12-05-2016 Σήμερα 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13665/1-12-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 53/

Απόσπασμα Πρακτικού 53/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9787/23-12-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 53/23-12-2016 Σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο γραφείο του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέση Ονοματεπώνυμο Σειρά. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προτείνεται για απόσπαση) 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέση Ονοματεπώνυμο Σειρά. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προτείνεται για απόσπαση) 1 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016 ΑΠ: 6075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμφώνα με την Πράξη υπ αριθμ. 28/19-7-2016 του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων όσον αφορά στην πρόσκληση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014

ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014 ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 134404 ΛΙΒΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΝΟΖΑΚ ΝΕΑΝ 00:36.49 9 2 127678

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /0/0 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ Σελίδα 0 0 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 4 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( )

Σελίδα 4 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) Σελίδα 4 θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ανέρχεται: 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) 3.- πελοπόννησος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (Νομικός) 1 θέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (Νομικός) 1 θέση Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016 ΑΠ: 5237 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμφώνα με την Πράξη υπ αριθμ. 23/30-6-2016 του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων όσον αφορά στην πρόσκληση υπ αριθμ. πρωτ. 3775/19-5-

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ. Σελίδα 3 από 5

ΒΝΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ. Σελίδα 3 από 5 ΒΝΣ Μ ΕΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜ Ο ΟΝΟΜ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΝΣ Μ ΕΝΙΔΙΟΥ Μ ΥΡΜ ΙΓΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 65 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ 1 ΒΝΣ Μ ΕΝΙΔΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ. 632 633 634 635 636 637 638 639 Από : ΑΒΕΡΙΑΝΟΒΑ ΓΚΑΛΙΝΑ Εως : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Από : ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΟΛΓΑ Εως : ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Από : ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Από : ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα