Απόσπασμα Πρακτικού 02/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Πρακτικού 02/13-01-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 436 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 02/ Σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36, Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. κ.: Ηλίας Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ιωάννης Αντωνίου και Γεώργιος Τύπας. Απουσιάζει από τη συνεδρίαση ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρία Γαβαλλά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.. Θέμα: Έγκριση του υπ αριθ. 20/ πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» σχετικά με τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στα: α) Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και β) Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών για τον εκπαιδευτικό. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων κ. Α. Καραγεωργοπούλου Σελίδα 1 από 23

2 έχει διαβιβάσει προς έγκριση το με αριθ. πρωτ. ΙΕΠ 355/ Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» (αρ. πρωτ. Δ.Σ.:108/ ): «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ Συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ / και 14806/ Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών», η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ ΒΙΚΝΟΞΛΔ-ΞΞΕ) και τροποποιήθηκε με την Πράξη 45/ του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ 7ΑΓΦΟΞΛΔ- ΡΩΛ),α) για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων, β) την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο και γ) την επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων. Την ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνεδρίασε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων του Έργου, η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με θέμα: Α) τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και Β) τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ Στη Συνεδρίαση παρέστησαν : Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: Γιαλούρης Παρασκευάς, Μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΠ Β) Τα μέλη : Γραμμένος Νικόλαος, ΠΕ19 Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Παπαδοπούλου Ελένη, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέως της επιτροπής άσκησε η κα Πανταζίδου Μερόπη, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ 07, στο ΙΕΠ. Α) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, έλαβε υπ όψιν : 1. ) τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο, όπως ορίζονται στην με αρ / (ΑΔΑ : ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό, για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ Σελίδα 2 από 23

3 ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, 2. ) την απουσία εκπρόθεσμων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο, δεδομένου ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης δηλαδή από τις 08/12/2014 έως και τις 08/01/2015, ώρα σύμφωνα με την απόφαση της υπ αρίθμ.77/ Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης της Πρόσκλησης (ΑΔΑ ΨΣ40ΟΞΛΔ-2ΝΨ) και 3. ) τις 57 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, τις 63 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση του Θεάτρου-Κινηματογράφου, τις 22 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση του χορού και τις 148 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση της Μουσικής Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών». Στη συνέχεια η επιτροπή με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εμπρόθεσμων αιτήσεων και τη λεπτομερή μελέτη των δηλωθέντων στοιχείων και βιογραφικών, προχώρησε στις εξής ενέργειες: α.) Αποφάσισε τη μη ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εξειδικευμένος ερευνητής - - Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα ΠΕ32 γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής Μη ορθή συμπλήρωση αίτησης, απουσία βιογραφικού σημειώματος Σελίδα 3 από 23

4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΑΝΤΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα ΠΕ11 γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής β.) Αποφάσισε τη μη ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΣΤΟΥΡΝΑ ΤΟΥΣΗ ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΑΘΗΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - Εξειδικευμένος ερευνητής - Εξειδικευμένος ερευνητής - αντικείμενα της επιλογής Μη συνάφεια με τα αντικείμενα της επιλογής αντικείμενα επιλογής Μη συνάφεια με το αντικείμενο της επιλογής διδακτικής εμπειρίας στο Θέατρο διδακτικής εμπειρίας στο Θέατρο διδακτικής εμπειρίας διδακτικής εμπειρίας Σελίδα 4 από 23

5 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ08 ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ διδακτικής εμπειρίας ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΧΟΡΟΣ Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής γ. ) Αποφάσισε την ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 5 από 23

6 ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΛΙΣ.02 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΕΤ ΙΩΣΗΦ Διευθυντής Σχολείου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα TE16 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.02 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΕΙΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΘΙΜΟΣ TE16 Σελίδα 6 από 23

7 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΖΑΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΕΡΒΑ ΟΛΓΑ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ11 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ TE16 ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ TE16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ TE16 ΚΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής Σχολείου ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΕ01 Σελίδα 7 από 23

8 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΜΠΕΚΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΡΑΤ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα TE16 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Σελίδα 8 από 23

9 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΤΡΩΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΙΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ TE16 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΕΜΙΛ ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ TE16 ΣΙΑΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΤΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σχολικός Σύμβουλος ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 9 από 23

10 ΤΟΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Σχολικός Σύμβουλος TE16 ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.02 ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ ΦΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TE16 ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΧΑΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TE16 ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σελίδα 10 από 23

11 δ. ) Αποφάσισε την ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ08 ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ08 ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΔΡΟΣΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ08 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ08 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ12.02 ΚΑΝΙΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ08 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΕ08 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ08 ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ08 ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΝΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ12.02 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΠΑΒΛΙΤΣΕΝΚΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΠΑΝΟΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ08 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 Σελίδα 11 από 23

12 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ18.28 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.28 ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕ08 ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΕ08 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΙΣΜΗΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ08 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ08 ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ08 ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΠΕ08 ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Σχολικός Σύμβουλος ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ32 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΒΑΛΑΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ32 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.41 ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ18.41 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ32 ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΝΘΗ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ32 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΡΑΒΙΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΖΩΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ Σελίδα 12 από 23

13 ΚΟΥΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ32 ΛΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ32 ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ32 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.41 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Διοικητικός Υπ/λος ΥΠΑΙΘ ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ-ΚΑΣΣΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 ΣΤΟΥΡΝΑ ΑΘΗΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ32 ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Σχολικός Σύμβουλος ΧΟΛΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ32 ΧΟΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΑΝΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ11 ΖΕΧΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ11 Σελίδα 13 από 23

14 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΥΚΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕ11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΥΡΤΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΕΡΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ11 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 Β) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, έλαβε υπ όψιν : 1. ) τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο όπως ορίζονται στην με αρ / (ΑΔΑ : 678ΜΟΞΛΔ-461) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολειό (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ ) την απουσία εκπρόθεσμων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο, δεδομένου ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης δηλαδή από τις 19/12/2014 έως και τις 04/01/2015, ώρα και 3. ) τις 232 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων και τα βιογραφικά τους σημειώματα όπως καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώων Στη συνέχεια η επιτροπή με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εμπρόθεσμων αιτήσεων προχώρησε στις εξής ενέργειες: α.) Αποφάσισε τη μη ένταξη του κάτωθι υποψηφίου στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», για τον λόγο της μη ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και της μη επισύναψης βιογραφικού σημειώματος. Ως εκ τούτου, λόγω της έλλειψης των στοιχείων, τα οποία τεκμηριώνουν τα απαραίτητα προσόντα ένταξης του υποψηφίου στο Μητρώο (Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Επαγγελματική Εμπειρία, Πρόσθετα στοιχεία, Ξένες Γλώσσες κτλ) η Επιτροπή Επιλογής δεν είχε τη δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου (Πίνακας 4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Σελίδα 14 από 23

15 ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ β. ) Αποφάσισε την ένταξη στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», όπως αναφέρονται στον πίνακα 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΔΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΡΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 15 από 23

16 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΙΟΛΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΒΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ Σχολικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΚΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΚΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΙΒΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΓΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ06 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Διευθυντής Σχολείου ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ Σελίδα 16 από 23

17 ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ- Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΥΧΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΙΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΙΑΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σελίδα 17 από 23

18 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΚΟΡΑΣΗ-ΛΑΔΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΡΔΟΚΟΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΚΟΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΡΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΠΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΡΙΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΚΟΧΩΡΙΤΗ ΠΗΓΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΩΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΩΣΤΙΚΑΣ - ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 18 από 23

19 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΥΓΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΛΑΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΡΓΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΣΙΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διοικητικός Υπ/λος ΥΠΑΙΘ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Σελίδα 19 από 23

20 ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Διευθυντής Σχολείου ΝΟΥΧΟΥΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΤΖΟΥΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΙΖΗ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΝΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διευθυντής Σχολείου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΕΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΕΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 20 από 23

21 ΡΟΔΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΟΥΣΟΥ ΣΟΦΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΑΡΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΛΙΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΣΙΑΜΕΤΗ ΘΕΑΝΩ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΙΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΙΜΩΝΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΟΜΠΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΟΙΚΟΥ ΖΩΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΡΕΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΤΑΡΕΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΑΦΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΖΩΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Σελίδα 21 από 23

22 ΤΡΑΠΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Μέλος Ε.Π. - Α.Τ.Ε.Ι ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΡΙΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ07 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΤΣΙΚΙΖΑ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Υποδιευθυντής Σχολείου ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΙΤΣΙΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΟΚΑ ΟΛΓΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΕΡΕΣΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΙΣΜΗΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΧΑΛΒΑΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΣΗ ΙΡΕΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης βάσει της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως προς την ακρίβεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων, και επειδή σύμφωνα με το περιεχόμενο τους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, οι εντασσόμενοι στο μητρώο έχουν την Σελίδα 22 από 23

23 υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά όποτε αυτά απαιτηθούν από το ΙΕΠ. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στην Επιτροπή που το αποδέχθηκε ομόφωνα. Στο σημείο αυτό και ώρα 16:00 έληξε η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι εάν υπάρξει ανάγκη θα κληθούν τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, με Πρόσκληση». Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει το υπ. αρ. 20/ Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» σχετικά με τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στα: α) Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και β) Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να καταστούν οριστικοί οι Πίνακες ένταξης των υποψηφίων στα Μητρώα... Στο σημείο αυτό, και ώρα μ. μ., λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Η Γραμματέας Σωτήριος Γκλαβάς Μαρία Γαβαλλά Εκπαιδευτικός Αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π. Σελίδα 23 από 23

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4322/15-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 Σήμερα 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13665/1-12-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 10/24-02-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 10/24-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2169/25-02-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 10/24-02-2015 Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

α) Απορρίπτονται οι αιτήσεις των κάτωθι ως εκπρόθεσμες:

α) Απορρίπτονται οι αιτήσεις των κάτωθι ως εκπρόθεσμες: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Αθήνα, 11-4-2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ 1166/11-02-2014 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21 ου ΑΙΩΝΑ)-ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αρ. πρωτ.: 6024/10-6-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014 Σήμερα, 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 5 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 06 8 Αθήνα Τηλέφωνο : 20 38 98 022 Fax : 20 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Γ. Σκαλιάπας, Σύμβουλος Α Τηλέφωνο: 210 3312406, εσωτ. 906 Φαξ: 210 6458295 Email: gskaliapas@iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αποφασίζουμε

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αποφασίζουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28 11 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 193642/ΓΔ3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι -----

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 8 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Y.130/88240/Δ2 Επικύρωση αξιολογικών πινάκων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1016 3 Ιουνίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 87080/Ε2 Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης στις θέσεις που κατείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. 3952. 3. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και

Αριθμ. Πρωτ. 3952. 3. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Αριθ. Πρωτ.:... Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Ειδικότητα : ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ Σελίδα 1 από 13 ΔΕ1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κατσανδρή Ευτυχία Email:ekatsandri@iep.edu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012» E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα