Απόσπασμα Πρακτικού 02/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Πρακτικού 02/13-01-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 436 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 02/ Σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36, Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. κ.: Ηλίας Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ιωάννης Αντωνίου και Γεώργιος Τύπας. Απουσιάζει από τη συνεδρίαση ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρία Γαβαλλά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.. Θέμα: Έγκριση του υπ αριθ. 20/ πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» σχετικά με τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στα: α) Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και β) Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών για τον εκπαιδευτικό. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων κ. Α. Καραγεωργοπούλου Σελίδα 1 από 23

2 έχει διαβιβάσει προς έγκριση το με αριθ. πρωτ. ΙΕΠ 355/ Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» (αρ. πρωτ. Δ.Σ.:108/ ): «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ Συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ / και 14806/ Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών», η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ ΒΙΚΝΟΞΛΔ-ΞΞΕ) και τροποποιήθηκε με την Πράξη 45/ του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ 7ΑΓΦΟΞΛΔ- ΡΩΛ),α) για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων, β) την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο και γ) την επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων. Την ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνεδρίασε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων του Έργου, η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με θέμα: Α) τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και Β) τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ Στη Συνεδρίαση παρέστησαν : Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: Γιαλούρης Παρασκευάς, Μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΠ Β) Τα μέλη : Γραμμένος Νικόλαος, ΠΕ19 Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Παπαδοπούλου Ελένη, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέως της επιτροπής άσκησε η κα Πανταζίδου Μερόπη, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ 07, στο ΙΕΠ. Α) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, έλαβε υπ όψιν : 1. ) τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο, όπως ορίζονται στην με αρ / (ΑΔΑ : ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό, για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ Σελίδα 2 από 23

3 ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, 2. ) την απουσία εκπρόθεσμων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο, δεδομένου ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης δηλαδή από τις 08/12/2014 έως και τις 08/01/2015, ώρα σύμφωνα με την απόφαση της υπ αρίθμ.77/ Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης της Πρόσκλησης (ΑΔΑ ΨΣ40ΟΞΛΔ-2ΝΨ) και 3. ) τις 57 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, τις 63 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση του Θεάτρου-Κινηματογράφου, τις 22 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση του χορού και τις 148 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων στην Κατεύθυνση της Μουσικής Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών». Στη συνέχεια η επιτροπή με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εμπρόθεσμων αιτήσεων και τη λεπτομερή μελέτη των δηλωθέντων στοιχείων και βιογραφικών, προχώρησε στις εξής ενέργειες: α.) Αποφάσισε τη μη ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εξειδικευμένος ερευνητής - - Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα ΠΕ32 γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής Μη ορθή συμπλήρωση αίτησης, απουσία βιογραφικού σημειώματος Σελίδα 3 από 23

4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΑΝΤΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα Εκπ/κός Δημόσιου τομέα ΠΕ11 γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής γνωστικά αντικείμενα της επιλογής β.) Αποφάσισε τη μη ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΣΤΟΥΡΝΑ ΤΟΥΣΗ ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΑΘΗΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - Εξειδικευμένος ερευνητής - Εξειδικευμένος ερευνητής - αντικείμενα της επιλογής Μη συνάφεια με τα αντικείμενα της επιλογής αντικείμενα επιλογής Μη συνάφεια με το αντικείμενο της επιλογής διδακτικής εμπειρίας στο Θέατρο διδακτικής εμπειρίας στο Θέατρο διδακτικής εμπειρίας διδακτικής εμπειρίας Σελίδα 4 από 23

5 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ08 ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ διδακτικής εμπειρίας ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΧΟΡΟΣ Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής Μη συμπλήρωση 12μηνης αντικείμενα επιλογής γ. ) Αποφάσισε την ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 5 από 23

6 ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΛΙΣ.02 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΕΤ ΙΩΣΗΦ Διευθυντής Σχολείου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα TE16 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.02 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΕΙΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΘΙΜΟΣ TE16 Σελίδα 6 από 23

7 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΖΑΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΕΡΒΑ ΟΛΓΑ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ11 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ TE16 ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ TE16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ TE16 ΚΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής Σχολείου ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΕ01 Σελίδα 7 από 23

8 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΜΠΕΚΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΡΑΤ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα TE16 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Σελίδα 8 από 23

9 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΤΡΩΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΙΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ TE16 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΕΜΙΛ ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ TE16 ΣΙΑΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υποδιευθυντής Σχολείου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΤΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σχολικός Σύμβουλος ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 9 από 23

10 ΤΟΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Σχολικός Σύμβουλος TE16 ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.02 ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ ΦΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TE16 ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΧΑΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TE16 ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σελίδα 10 από 23

11 δ. ) Αποφάσισε την ένταξη των κάτωθι υποψηφίων στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρονται στον πίνακα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ08 ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ08 ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΔΡΟΣΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ08 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ08 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ12.02 ΚΑΝΙΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ08 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΕ08 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ08 ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ08 ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΝΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ12.02 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΠΑΒΛΙΤΣΕΝΚΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΠΑΝΟΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ08 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 Σελίδα 11 από 23

12 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ18.28 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.28 ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕ08 ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Υποδιευθυντής Σχολείου ΠΕ08 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΙΣΜΗΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ08 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ08 ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ08 ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΠΕ08 ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Σχολικός Σύμβουλος ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ32 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΒΑΛΑΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ32 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.41 ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ18.41 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ32 ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΝΘΗ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ32 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΡΑΒΙΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΖΩΗ Σχολικός Σύμβουλος ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ Σελίδα 12 από 23

13 ΚΟΥΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ32 ΛΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ32 ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ32 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.41 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σχολικός Σύμβουλος ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Διοικητικός Υπ/λος ΥΠΑΙΘ ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ-ΚΑΣΣΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 ΣΤΟΥΡΝΑ ΑΘΗΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ32 ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Σχολικός Σύμβουλος ΧΟΛΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ32 ΧΟΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΔΑΝΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ11 ΖΕΧΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ11 Σελίδα 13 από 23

14 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΥΚΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕ11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΥΡΤΩ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΕΡΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ11 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 Β) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, έλαβε υπ όψιν : 1. ) τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο όπως ορίζονται στην με αρ / (ΑΔΑ : 678ΜΟΞΛΔ-461) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολειό (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ ) την απουσία εκπρόθεσμων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο, δεδομένου ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης δηλαδή από τις 19/12/2014 έως και τις 04/01/2015, ώρα και 3. ) τις 232 εμπρόθεσμες αιτήσεις των υποψηφίων και τα βιογραφικά τους σημειώματα όπως καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώων Στη συνέχεια η επιτροπή με την ολοκλήρωση του ελέγχου των εμπρόθεσμων αιτήσεων προχώρησε στις εξής ενέργειες: α.) Αποφάσισε τη μη ένταξη του κάτωθι υποψηφίου στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», για τον λόγο της μη ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και της μη επισύναψης βιογραφικού σημειώματος. Ως εκ τούτου, λόγω της έλλειψης των στοιχείων, τα οποία τεκμηριώνουν τα απαραίτητα προσόντα ένταξης του υποψηφίου στο Μητρώο (Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Επαγγελματική Εμπειρία, Πρόσθετα στοιχεία, Ξένες Γλώσσες κτλ) η Επιτροπή Επιλογής δεν είχε τη δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου (Πίνακας 4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Σελίδα 14 από 23

15 ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ β. ) Αποφάσισε την ένταξη στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της Πράξης «Νέο σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», όπως αναφέρονται στον πίνακα 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Σχολικός Σύμβουλος ΑΔΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΛΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΡΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 15 από 23

16 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΒΙΟΛΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΒΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ Σχολικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΚΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΓΚΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΙΒΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΓΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ06 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Διευθυντής Σχολείου ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ Σελίδα 16 από 23

17 ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ- Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΑΥΧΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Στέλεχος Ι.Ε.Π. ΚΙΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΙΑΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σελίδα 17 από 23

18 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΚΟΡΑΣΗ-ΛΑΔΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΡΔΟΚΟΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Υποδιευθυντής Σχολείου ΚΟΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΟΥΡΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΠΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΡΙΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΚΟΧΩΡΙΤΗ ΠΗΓΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΩΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΚΩΣΤΙΚΑΣ - ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΕΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 18 από 23

19 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΛΥΓΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΛΑΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ Διευθυντής Σχολείου ΜΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΑΡΓΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΕΣΙΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διοικητικός Υπ/λος ΥΠΑΙΘ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Σελίδα 19 από 23

20 ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Διευθυντής Σχολείου ΝΟΥΧΟΥΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΝΤΖΟΥΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΙΖΗ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΝΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διευθυντής Σχολείου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΕΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΕΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - Σελίδα 20 από 23

21 ΡΟΔΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΟΥΣΟΥ ΣΟΦΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΑΡΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΛΙΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ Διευθυντής Σχολείου ΣΙΑΜΕΤΗ ΘΕΑΝΩ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΙΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΙΜΩΝΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΟΜΠΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΣΤΟΙΚΟΥ ΖΩΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΣΤΡΕΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντής Σχολείου ΤΑΡΕΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΑΦΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΖΩΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Σελίδα 21 από 23

22 ΤΡΑΠΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Μέλος Ε.Π. - Α.Τ.Ε.Ι ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΡΙΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ07 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΤΣΙΚΙΖΑ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Υποδιευθυντής Σχολείου ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΑΝΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΙΤΣΙΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΤΣΟΚΑ ΟΛΓΑ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΤΣΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΕΡΕΣΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΙΣΜΗΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΧΑΛΒΑΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΣΗ ΙΡΕΝΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Εξειδικευμένος ερευνητής - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Εκπ/κός Ιδιωτικού τομέα Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης βάσει της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως προς την ακρίβεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων, και επειδή σύμφωνα με το περιεχόμενο τους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, οι εντασσόμενοι στο μητρώο έχουν την Σελίδα 22 από 23

23 υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά όποτε αυτά απαιτηθούν από το ΙΕΠ. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στην Επιτροπή που το αποδέχθηκε ομόφωνα. Στο σημείο αυτό και ώρα 16:00 έληξε η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι εάν υπάρξει ανάγκη θα κληθούν τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, με Πρόσκληση». Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει το υπ. αρ. 20/ Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα σπουδών» σχετικά με τον έλεγχο, την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στα: α) Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια και β) Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να καταστούν οριστικοί οι Πίνακες ένταξης των υποψηφίων στα Μητρώα... Στο σημείο αυτό, και ώρα μ. μ., λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Η Γραμματέας Σωτήριος Γκλαβάς Μαρία Γαβαλλά Εκπαιδευτικός Αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π. Σελίδα 23 από 23

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4322/15-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 Σήμερα 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13665/1-12-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 08/09/0 ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι Σελίδα ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δεν έχει ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙΔεν έχει ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο και πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 10/24-02-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 10/24-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2169/25-02-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 10/24-02-2015 Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν έχει μεταπτυχιακό. Διαθέτει επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: Β4ΛΩΕΒ-4ΑΡ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35475/-07-202 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 88/202 ΘΕΜΑ Καθορισμός αριθμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση 602.7.30437/04/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16-10-2014

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16..214 Αρ. Πρωτ. : 245 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16--214 Στην Αθήνα, σήμερα, 16 Οκτωβρίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ. 5373/6-05-014 Απόσπασμα Πρακτικού 33/6-05-014 Σήμερα, 6 Μαΐου 014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 28 του μηνός Ιανουαρίου 2012.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 28 του μηνός Ιανουαρίου 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 28 του μηνός Ιανουαρίου 2012. Αριθ. απόφασης 14-1/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι 1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,6 5 3 3 27,6 2 ΠΑΪΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15,8 5 3 3 26,8 3 ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15,1 5 3 3 26,1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /0/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Σελίδα ΛΙΑΓΚΟΥ ΙΡΕΝΑ ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΕΛΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΟΛΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΒ712726 2 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 882 Ξ987789 3 ΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1598 Ρ519905

1 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΒ712726 2 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 882 Ξ987789 3 ΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1598 Ρ519905 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με σειρά προτεραιότητας (προκήρυξη 1/2008) Όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στο Ίλιον τις 02 / 07 / 2009, ημέρα Πέμπτη και 03 / 07 / 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα