Οδηγίες λειτουργίας. Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E. Έκδοση 06/2005 GC / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E. Έκδοση 06/2005 GC430000 11361107 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E GC Έκδοση 06/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση Περιγραφή τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία οµή συσκευής THM10E Υποδείξεις συναρµολόγησης και εγκατάστασης THM10E Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας THM10E kva f i n P Hz 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά THM10E Τεχνικά χαρακτηριστικά αγωγού γραµµής Στοιχεία συσκευής THM10E Σχέδιο διαστάσεων THM10E Ευρετήριο Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές οδηγίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Άµεσος κίνδυνος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον ηλεκτροκινητήρα ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες. Προϋπόθεση για τη µη ελαττωµατική λειτουργία του µηχανήµατος και για την κάλυψη εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! Οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για το σέρβις και θα πρέπει να φυλάσσονται κοντά στη µονάδα. Προβλεπόµενη χρήση Η µονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E είναι µία συσκευή που προορίζεται για τη λειτουργία γραµµών µεταφοράς ενέργειας άνευ επαφής σε βιοµηχανικές και εµπορικές εγκαταστάσεις. Η µονάδα MOVITRANS THM10E επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνον µε τους προβλεπόµενους και κατάλληλους φορητούς µετατροπείς, π.χ. MOVITRANS TPM12B. Η µονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E είναι µία συσκευή που προορίζεται για τον εξοπλισµό των φορητών συνδροµητών σε µία γραµµή µεταφοράς ενέργειας που έχει διαµορφωθεί µε το MOVITRANS. Θα πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε όλα όσα αναφέρονται σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιτρεπόµενες συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης. Η έναρξη της λειτουργίας απαγορεύεται µέχρι που να διαπιστωθεί πως το µηχάνηµα τηρεί την οδηγία 89/336/EΟΚ περί ΗΜΣ και µέχρι που να πιστοποιηθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία 89/392/ΕΟΚ περί µηχανών (προσέξτε το πρότυπο EN 60204). Στην εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας και τη χρήση εγκαταστάσεων µε σύστηµα µεταφοράς ενέργειας άνευ επαφής, οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε την αρχή της επαγωγής, θα πρέπει για τις θέσεις εργασίας να τηρηθεί ο κανονισµός BG και οι διατάξεις BG B11 "Ηλεκτροµαγνητικά πεδία". 4 Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Περιβάλλον χρήσης Απαγορεύεται η χρήση, εκτός και εάν δεν αναφέρεται ρητά: Σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις Σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατµούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. Απόρριψη Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί: Ανακυκλώστε σύµφωνα µε τους υπάρχοντες κανονισµούς και ανάλογα µε τα υλικά π.χ.: Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων) Πλαστικό Λαµαρίνες Χαλκός κλπ. Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Μην εγκαθιστάτε και µη λειτουργείτε κατεστραµµένα προϊόντα. Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Οι εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπεται να πραγµατοποιηθούν µόνον από εξειδικευµένους ηλεκτρολόγους που έχουν εκπαιδευτεί σε θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων, και πάντοτε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Κατά την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας των υπόλοιπων µονάδων θα πρέπει να τηρήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης! Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN 50178). Απαραίτητα µέτρα προστασίας: Συνδέστε το MOVITRANS THM10E µε τη γείωση του οχήµατος. Η µονάδα MOVITRANS THM10E επιτρέπεται να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί από το φορητό µετατροπέα MOVITRANS TPM12B µόνον εάν ο αγωγός γραµµής δε φέρει ρεύµα. Οι ανεπίτρεπτες ενέργειες οδηγούν σε καταστροφή των ρευµατοφόρων επαφών. 6 Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E

7 Εγκατάσταση Περιγραφή τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία 3 3 Εγκατάσταση 3.1 Περιγραφή τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία Παράδειγµα περιγραφής τύπου MOVITRANS THM10E T H M 10 E Τύπος: 1 = επιλογή πελάτη 2 = µε έγκριση UL Χωρητικότητα αντιστάθµισης: 000 = δεν έχει ενσωµατωθεί Αυτεπαγωγή: 009 = 95 µh Ονοµαστική ισχύς: 015 = 1,5 kw Τύπος µονάδας µετατροπέων: E = επίπεδη Κατασκευαστική σειρά και γενιά Τύπος τοποθέτησης: M = φορητό Εξαρτήµατα: H = Μονάδα µετατροπέων Τύπος: T = MOVITRANS Παράδειγµα πινακίδας τύπου Εικόνα 1: Πινακίδα τύπου MOVITRANS THM10E (παράδειγµα) 56959AXX Περιεχόµενα συσκευασίας Επίπεδη µονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E µε σταθερό καλώδιο σύνδεσης (µέγ/ µήκος 6 m) µε βύσµα HAN Q4/2M. Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E 7

8 3 Εγκατάσταση οµή συσκευής THM10E 3.2 οµή συσκευής THM10E [2] [1] [3] Εικόνα 2: οµή µονάδας µετατροπέων MOVITRANS THM10E 53901AXX [1] Επίπεδη µονάδα µετατροπέων [2] Σταθερό καλώδιο σύνδεσης (µήκος 6 m) µε βύσµα HANQ4/2M [3] 4 διαµπερείς οπές M8 για τη στερέωση της µονάδας µετατροπέων 8 Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E

9 Εγκατάσταση Υποδείξεις συναρµολόγησης και εγκατάστασης THM10E Υποδείξεις συναρµολόγησης και εγκατάστασης THM10E Κατά την εγκατάσταση, τηρήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφάλειας! Οδηγίες εγκατάστασης Η SEW προτείνει τη χρήση της επίπεδης µονάδας µετατροπέων MOVITRANS THM10E. Στη συναρµολόγηση της µονάδας µετατροπέων THM10E προσέξτε τα εξής σηµεία: [Z] [Z] [1] [2] [3] = = = = max. 20mm 140mm [4] Εικόνα 3: Υποδείξεις συναρµολόγησης µονάδας µετατροπέων MOVITRANS THM10E 55508AXX [1] Βίδα στερέωσης M8 [2] Ράγα συγκράτησης [3] Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E [4] Αγωγός γραµµής Τοποθετήστε τη µονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E στο κέντρο και παράλληλα προς τον τοποθετηµένο αγωγό γραµµής. Στην τοποθέτηση αποφύγετε οπωσδήποτε την πλευρική και γωνιακή µετατόπιση της µονάδας µετατροπέων, διαφορετικά θα µειωθεί σηµαντικά η µεταφερόµενη ισχύς. Η απόσταση µεταξύ του αγωγού γραµµής [4] και της µονάδας µετατροπέων THM10E [3] θα πρέπει, χωρίς απώλειες ισχύος, να ανέρχεται σε 20 mm το πολύ. Η SEW-EURODRIVE προτείνει για τη λειτουργία µε το φορητό µετατροπέα TPM12B µία απόσταση mm µεταξύ του αγωγού γραµµής και της µονάδας µετατροπέων. Οι ράγες συγκράτησης [2] επιτρέπεται να στερεωθούν µόνον επάνω από τη µονάδα THM10E. Οι ράγες συγκράτησης δεν επιτρέπεται να στερεωθούν στο πλάι. Οι βίδες στερέωσης [1] M8 δεν επιτρέπεται να προεξέχουν από τις οπές. Ο χώρος µεταξύ της µονάδας µετατροπέα [3] και του αγωγού γραµµής [4] θα πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερος από µεταλλικά υλικά. Γύρω από τον αγωγό γραµµής θα πρέπει, σε όλο το πλάτος να υπάρχει µία περιοχή cm χωρίς σιδερένια εξαρτήµατα. Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E 9

10 3 Εγκατάσταση Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας THM10E Αντιστάθµιση δυναµικού THM10E Μεταξύ των φορητών ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να υπάρχει µία τοπική αντιστάθµιση δυναµικού, προκειµένου να αποτραπεί η εµφάνιση υψηλής τάσης αφής στην περίπτωση σφάλµατος. Συνδέστε τη µονάδα MOVITRANS THM10E και όλες τις πρόσθετες συσκευές, ανάλογα µε τις υψηλές συχνότητες, στο δυναµικό αναφοράς της φορητής µονάδας (επιφανειακή, µεταλλική επαφή του περιβλήµατος της συσκευής µε το άβαφο µεταλλικό σώµα της φορητής µονάδας). Θα πρέπει µεταξύ της µονάδας µετατροπέα THM10E και του µεταλλικού ελάσµατος (ή πλαισίου) συναρµολόγησης να δηµιουργήσετε σε µία βίδα στερέωσης του THM10E µία αντιστάθµιση δυναµικού χαµηλής αντίστασης µέσω κοχλιωτής σύνδεσης µε οδοντωτή ροδέλα στη µία πλευρά (Æ εικόνα που ακολουθεί). [1] [2] [3] [4] 5510AXX Εικόνα 4: Αντιστάθµιση δυναµικού χαµηλής αντίστασης µε κοχλιωτή σύνδεση και οδοντωτές ροδέλες στη µία πλευρά [1] Μπουλόνι [2] Οδοντωτή ροδέλα [3] Πλάκα συναρµολόγησης η οποία συνδέεται µε την κεντρική αντιστάθµιση δυναµικού [4] MOVITRANS THM10E µε σπείρωµα 3.4 Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας THM10E MOVITRANS TPM12B X22 X32 THM10E THM10E Εικόνα 5: Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας MOVITRANS THM10E 53905AXX 10 Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά THM10E kva i P f n Hz 4 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 4.1 Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά THM10E MOVITRANS THM10E Ατρωσία σε ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές Ικανοποιεί το EN Εκποµπή παρεµβολών σε εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας Θερµοκρασία περιβάλλοντος â Κατηγορία κλίµατος Σύµφωνα µε την κατηγορία οριακών τιµών A κατά EN και EN 55014, καλύπτει το ΕΝ C C EN , Κατηγορία 3K3 Θερµοκρασία αποθήκευσης και µεταφοράς â L 0 C C Βαθµός προστασίας IP65 Κατηγορία ρύπανσης 2 κατά IEC (VDE ) Βάρος (µε καλώδιο σύνδεσης) 7,2 kg Σχετική υγρασία ατµοσφαιρικού αέρα 95%, δεν επιτρέπεται η δηµιουργία συµπυκνωµάτων 4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά αγωγού γραµµής Τα αναφερόµενα χαρακτηριστικά της συσκευής (Æ Κεφάλαιο "Στοιχεία συσκευής THM10E") ισχύουν για αγωγούς γραµµής στην έκδοση καλωδίων στρογγυλής διατοµής για την τοποθέτηση στο δάπεδο. Αγωγός γραµµής στρογγυλής διατοµής Ονοµαστικό ρεύµα I N AC 85 A Συχνότητα ρεύµατος αγωγού γραµµής 25 khz Απόσταση µεταξύ αγωγού τροφοδοσίας και αγωγού επαναφοράς 140 mm Μέγ. απόσταση µεταξύ του THM10E και του αγωγού γραµµής 20 mm 4.3 Στοιχεία συσκευής THM10E Μονάδα µετατροπέων THM10E Καλώδιο σύνδεσης MOVITRANS THM10E Κωδικός THM10E (χωρίς έγκριση UL) Κωδικός THM10E (µε έγκριση UL) Αυτεπαγωγή 95 µh Μέγιστη τάση εξόδου U A AC 550 V Μέγιστο ρεύµα στον αγωγό τροφοδοσίας AC 33 A Ονοµαστική ισχύς εξόδου µε ρεύµα αγωγού γραµµής 85 A P N 1500 W Ονοµαστική ισχύς εξόδου µε ρεύµα αγωγού γραµµής 60 A P N 950 W Μέγιστες απώλειες ισχύος P V 60 W Θερµική µεταβατική αντίσταση της αλουµινένιας πλάκας Περ. 1 K/W σε οριζόντια θέση Καλώδιο σύνδεσης Τύπος καλωδίου χωρίς έγκριση UL Τύπος Olflex-Classic 190 Τύπος καλωδίου µε έγκριση UL Καλώδιο 5 κλώνων, τύπος Olflex-FD 891 5G2,5 ιατοµή αγωγών 5 x 2,5 mm 2 Μήκος καλωδίου Τύπος βύσµατος Ελάχιστη ακτίνα κάµψης 3,5 m, µέγ. 6 m (ανάλογα µε την παραγγελία) Harting HAN Q4/2M (επαφές διαµορφωµένες ως ακίδες) 60 mm Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E 11

12 M8 (4x) 4 kva i P f n Hz Τεχνικά χαρακτηριστικά Σχέδιο διαστάσεων THM10E Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας HAN Q4/2M BK/3 BK/1 GNYE BK/2 BK/ PE Εικόνα 6: Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας HAN Q4/2M Όψη πλευράς σύνδεσης 53936AXX Αρ. επαφής Χρώµα / περιγραφή κλώνου Αντιστοίχηση 1 bk/1 Πόλος 1 2 bk/2 Πόλος 1 3 bk/3 Πόλος 2 4 bk/4 Πόλος 2 PE gnye PE 11, 12 Ελεύθερος 4.4 Σχέδιο διαστάσεων THM10E Ø Εικόνα 7: Σχέδιο διαστάσεων µονάδας µετατροπέων MOVITRANS THM10E 53896AXX 12 Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E

13 Ευρετήριο 5 5 Ευρετήριο Α Αγωγός γραµµής Τεχνικά χαρακτηριστικά...11 Αντιστάθµιση δυναµικού...10 Απόρριψη...5 οµή συσκευής THM10E...8 Κ Καλώδιο σύνδεσης THM10E...11 Ο Οδηγίες ασφαλείας...4 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας...6 Π Περιβάλλον χρήσης...5 Περιγραφή τύπου THM10E...7 Περιεχόµενα συσκευασίας...7 Πινακίδα τύπου THM10E...7 Προβλεπόµενη χρήση...4 Προειδοποιήσεις...4 Σ Στοιχεία συσκευής THM10E...11 Συναρµολόγηση THM10E...9 Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας HAN Q4/2M...12 THM10E...10 Σχέδιο διαστάσεων THM10E...12 Τ Τεχνικά χαρακτηριστικά αγωγού γραµµής Τεχνικά χαρακτηριστικά THM10E Γενικά Καλώδιο σύνδεσης Μονάδα µετατροπέα Στοιχεία συσκευής Σύνδεση HAN Q4/2M Σχέδιο διαστάσεων Υ Υποδείξεις συναρµολόγησης και εγκατάστασης.. 9 T THM10E Αντιστάθµιση δυναµικού οµή συσκευής... 8 Οδηγίες εγκατάστασης... 9 Περιγραφή τύπου... 7 Πινακίδα τύπου... 7 Στοιχεία συσκευής Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας HAN Q4/2M Σχέδιο διαστάσεων Τεχνικά χαρακτηριστικά καλωδίου σύνδεσης Oδηγίες Λειτουργίας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E 13

14 Λίστα διευθύνσεων Λίστα διευθύνσεων Germany Headquarters Production Competence Center France Production Bruchsal Central Gear units / Motors Central Electronics North East South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal P.O. Box Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (near Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (near Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (near München) West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (near Düsseldorf) Drive Hotline / 24 Hour Additional addresses for service in Germany provided on request! Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Additional addresses for service in France provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /2005

15 Λίστα διευθύνσεων Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Austria Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belgium Brüssel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Brazil Production Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Additional addresses for service in Brazil provided on request! Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroon Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Additional addresses for service in Canada provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile P.O. Box Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax /

16 Λίστα διευθύνσεων China Production Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel Fax Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Croatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Czech Republic Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Denmark Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel Fax Estonia Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tel Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Gabon Libreville Electro-s B.P Libreville Tel Fax Great Britain Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Greece (Ελλάδα) Πωλήσεις Ανταλλακτικά Πειραιάς ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Κ. Μαυροµιχάλη 12 P.O. Box 80136, Πειραιάς Θεσσαλονίκη Μαιάνδρου Θεσσαλονίκη Tηλ Τelefax Tηλ Telefax /2005

17 Λίστα διευθύνσεων Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hungary Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax India Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Technical Offices Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tel Fax Tel Fax Tel Fax Ireland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italy Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Ivory Coast Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel Fax Japan Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel Fax /

18 Λίστα διευθύνσεων Latvia Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Lebanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Lithuania Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT Alytus Tel Fax Tel Fax Tel Fax Luxembourg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Mexico Queretaro SEW-EURODRIVE, and Distribution, S. A. de C. V. Privada Tequisquiapan No. 102 Parque Ind. Queretaro C. P Queretaro, Mexico Tel Fax Morocco Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tel Fax Netherlands Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax /2005

19 Λίστα διευθύνσεων Norway Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Poland Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tel Fax Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russia St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS St. Petersburg Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia and Montenegro Beograd DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tel Fax Tel Fax Tel Fax Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Tel Fax /

20 Λίστα διευθύνσεων Slovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tel Fax South Africa Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Spain Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Sweden Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Switzerland Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Thailand Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tel Fax Tunisia Tunis T. M.S. Technic Marketing 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tel Fax Turkey Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel Fax /2005

21 Λίστα διευθύνσεων USA Production Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Additional addresses for service in the USA provided on request! Tel Fax Fax Manuf Fax Ass Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax /

22

23 SEW-EURODRIVE Driving the world

24 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση Με ανθρώπους που σκέπτονται γρήγορα και αναπτύσσουν το µέλλον µαζί σας. Με ένα δίκτυο εξυπηρέτησης που είναι πάντα κοντά σας σε όλον τον κόσµο. Με µηχανισµούς κίνησης και συστήµατα ελέγχου που βελτιώνουν αυτόµατα την παραγωγικότητά σας. Με ένα ευρύτατο Know-how στους βασικότερους βιοµηχανικούς τοµείς της εποχής µας. Με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, χωρίς συµβιβασµούς, ώστε η καθηµερινή εργασία να γίνεται όλο και πιο απλή. SEW-EURODRIVE Driving the world Με παγκόσµια παρουσία για γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις. Σε κάθε µέρος του κόσµου. Με νεωτεριστικές ιδέες που προσφέρουν σήµερα λύσεις για προβλήµατα του αύριο. Με παρουσία στο διαδίκτυο, που παρέχει 24 ώρες την ηµέρα πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αναβαθµίσεις λογισµικού. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Οδηγίες λειτουργίας. Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T. Έκδοση 01/2006 11386800 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T. Έκδοση 01/2006 11386800 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T Έκδοση 01/2006 11386800 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας

Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21375585_0215* Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 02/2015 21375585/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες σέρβις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος... 3 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης...3 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς, η εταιρεία Grundfos Alldos δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Krystal Clear TM. 220-240 V~, 50 Hz, 360 W Hmax 1.5 µ, Hmin 0.19 µ, IPX4 Μεγ. Θερµοκρασία Νερού 35 C. Ελληνική

Krystal Clear TM. 220-240 V~, 50 Hz, 360 W Hmax 1.5 µ, Hmin 0.19 µ, IPX4 Μεγ. Θερµοκρασία Νερού 35 C. Ελληνική () MODEL 63 FILTER PUMP GREEK 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 07/07/009 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...6

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Үхειριδιο οδηуιων 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Οδηγίες λειτουργίας um_attix30-40-50_2008-08-01_el TTIX 30-40-50 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης REHAU NEA Ασύγκριτος σχεδιασμός σε συνδυασμό με άνετο χειρισμό 954616 GR. Οικοδομή Αυτοκίνητο Βιομηχανία

Θερμοστάτης REHAU NEA Ασύγκριτος σχεδιασμός σε συνδυασμό με άνετο χειρισμό 954616 GR. Οικοδομή Αυτοκίνητο Βιομηχανία Θερμοστάτης REHAU NEA Ασύγκριτος σχεδιασμός σε συνδυασμό με άνετο χειρισμό 954616 GR www.rehau.com Ισχύει από: Ιούλιος 2013 Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών Οικοδομή Αυτοκίνητο Βιομηχανία Η

Διαβάστε περισσότερα

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Διαβάστε περισσότερα

DMS, Variants A and AR

DMS, Variants A and AR GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variants A and AR Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C D Einbau- und Betriebsanleitung E Instrucciones de instalación y funcionamiento GB Installation and operating instructions I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione F Notice de

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA

Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. P-18, P-39, P-77, P-80, P-801 και P-84 L3070 Rev. 01/12 Τα φύλλα ανταλλακτικών επισκευών (Repair Parts Sheets) για το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα