ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΛΙΤΣ ΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΚΟΣ ΜΠΚΛΗ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣ ΓΟΥΡ ΚΚΗ ΜΠΛΙΤΣΟΥ ΣΚΡΙΠ ΤΖΤΖΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚ ΤΟΠΟΥΖ ΠΠΖΟΓΛΟΥ ΛΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΜΤΖΙΡΛΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΛΥΓΟΥΡ ΓΡΔΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΣΚΟΥ ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΣΧΛΙΔΗ ΚΡΟΥΜΠ ΡΡ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΓΥΡΩ ΣΤΕΡΓΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΣΙΛΙΚΗ ΚΛΥΤΙΜΝΗΣΤΡ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΜΤΙ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΡΘ Ι ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΡΙ-ΣΙ ΜΛΙ ΠΝΓΙΩΤ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΡΣΚΕΥΗ Ι ΡΕΤΗ ΣΙΛ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜΟΣΘΕ ΓΡΗΓΟ ΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΕΥΘΙΜΙ ΠΟΣΤΟ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

2 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΖΗΤΡΟΥ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΥΡΤΣΟΥΔΗ ΤΖΙΟΛ ΛΙΛΕ ΔΛΝΙΚΣ ΣΚΙΔ ΚΟΤΥΛΗ ΚΩΤΣΙ ΚΛΕΛΗ ΜΕΡΤΖΝΙΔΟΥ ΜΕΤΞΙΩΤΗ ΤΣΙΝΗ ΤΓΚ ΤΣΙΤΟΥΡ ΣΝΤΟΥ ΠΠΜΡΓΡΙΤΗ ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΟΥ ΔΝΜΠΣΗ ΧΟΥΡΛΙΣ ΡΟΙΔΗΣ ΠΛΗΓΙΡΗ ΜΡΙ ΟΥΡΝΙ ΝΙΚΟΛΕΤ ΕΛΙΣΣΕΤ ΜΡΙ ΠΝΓΙΩΤ ΘΝΣΙΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΚΤΙΝ ΕΥΓΓΕΛΙ Ι ΕΥΔΟΚΙ ΝΤΩΝΙ Ι ΣΤΥΡΟΥΛ ΕΙΡΗΝΗ ΠΝΓΙΩΤ ΧΡΥΣΟΥΛ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΜΡΙ ΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΤΥΡΟΥΛ ΛΕΞΝΔ ΓΡΗΓΟ ΧΡΙΣΤ ΡΙΣ ΘΝΣ ΠΟΣΤΟ ΣΤΥΛΙ ΙΩΚΕ ΝΙΚΟΛ ΠΝΟΣ ΣΙΛ ΘΡΣΥ ΜΙΧΗΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

3 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΕΣΙΡΣ ΖΟΡΜΠΣ ΓΚΟΥΣΙΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΚΗ ΜΠΖΝ ΝΤΡΜΠΚΟΥΛΟΥ ΜΠΝΙΩΡ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΣΟΥΛΤΗ ΚΛΟΜΠΤΣΙΟΥ ΚΛ ΚΡΚΤΖΙ ΛΧΟΟΥ ΓΝ ΤΙΓΚ ΠΕΡΛΕΡΟΥ ΚΛΡ ΞΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΙΓ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΣΤΘΗ ΚΡΓΙΝΝΗ ΛΧΟΔΗΜΟΣ ΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΝΝ ΜΡΙΝΘΗ ΕΥΝΘΙ ΓΛΪ ΛΕΞΝΔΡ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙ ΜΡΙΝ ΣΤΥΛΙΝΗ ΖΩΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΝ ΚΡΙΗ ΠΝΓΙΩΤ ΣΙΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΗ ΜΡΙ ΕΥΓΕΝΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΣΙΛΙΚΗ ΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙ ΖΧΡ ΛΚΙ ΣΤΥΛΙ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕΡ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ ΘΕΜΙΣΤ ΚΛΕΝΘ ΔΗΜΟΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

4 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΡΓΥΡΚΟΥΛΗ ΖΙΩΓ ΛΕΥΡ ΧΙΔ ΖΗΣΗ ΤΣΙΟΥΠΛΙΚ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΥΛΚΤΟΥ ΣΜΨΡΗ ΤΖΗΜΣ ΘΝΣΙΟΥ ΜΝΤΖΦΟΥΛΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΛΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΚΝΤΕΡΕ ΘΕΟΧΡΗ ΤΣΙΤΣΙ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΜΠΟΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΛΙΣΟ ΚΟΚΚΩΝΗ ΕΥΓΓΕΛΙ Ι ΝΤΩΝΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΙΩΝΝΗΣ ΕΛΠΙΔ ΜΡΙ ΓΛΥΚΕΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΡΣΚΕΥΗ ΙΩΝΝ ΧΡΙΣΤΙΝ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΙ ΜΡΙ ΣΙΛΕΙ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤΗΡ ΠΕΤΡΟΣ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΜΤΘΙ ΕΥΓΓ ΘΝΣ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΣΤΥΛΙ ΧΡΛ ΠΝΓΙ ΠΝΤΕΛ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

5 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΠΤΣΙΛΣ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΤΖΕΜΗΣ ΛΜΥΡΟΥΛΗΣ ΠΡΣΣΣ ΝΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΤΖΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛ ΚΡΓΙΝΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΜΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΛΝΤΖ ΤΡΜΠΚΟΥΛΟΥ ΡΣΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΣΙΤΣΙΩΝ ΖΜΠΚΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΖΙΡΡ ΜΟΥΤΟΟΥ ΛΧΟΟΥ ΜΡΓΡΙΤΟΥ ΜΙΣΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΚΟΥ ΟΣ Ι ΟΣ ΜΙΧΗΛ ΡΓΥΡΙΟΣ ΜΡΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙ Ι ΓΓΕΛΟΣ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΛΙ ΝΕΚΤΡΙ ΡΕΤΗ ΘΝΣΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΔΟΚΙ ΕΥΘΥΜΙ ΣΙΛΙΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΓΓ ΣΕΡΦ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΣΙΛ ΚΩΝΣΤ ΣΙΛ ΘΩΜΣ ΧΡΙΣΤ ΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΚΩΝΣΤ ΣΥΜΕΩΝ ΦΩΤΙΟ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

6 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΡΠ ΣΙΛΕΙΟΥ ΤΙΜΠΛΛΕΞΗ ΓΚΟΥΝΕΛΣ ΓΟΥΛΣ ΚΔΟΓΛΟΥ ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΤΣΙΤΣΙ ΜΠΡΜΠ ΓΙΩΤΣ ΡΣΕΝΙΟΥ ΤΖΟΥΙΛΗ ΜΤΡΚΗ ΚΟΚΟ ΠΤΣΗΣ ΓΖΕΤ ΝΣΤΣΙΟΥ ΚΟΥΝΗΣ ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΛΙΣΟ ΖΡΚΤΖΙ ΛΛ ΔΙΜΝΤ ΡΓΥΡΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΣΤΟΛΙ ΠΝΓΙΩΤ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛ ΝΣΤΣΙ ΜΡΙΛΕΝ ΓΛΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΓΓΕΛΙΚΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΟΙΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΙΟΣ ΘΝΣΙ ΘΩΜΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΕΥΓΓΕΛΙ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΡΙ ΘΝΣΙ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΘΝΣ ΣΙΛ ΤΡΙ ΘΝΣ ΠΟΣΤΟ ΧΡΛ ΝΣΤ ΘΝΣ ΣΙΛ ΣΙΛ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΣΤΜΟΣ ΗΛΙΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

7 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΕΤΚΩ ΣΚΡΛΤΟΥ ΠΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗ ΣΜΡ ΠΕΤΡΟΥ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΠΗΟΥΛΟΣ ΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΛΕΣΤ ΓΚΟΝΕΛ ΣΤΟΥΚ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΚΡΓΙΝΝΗ ΓΙΤΝΙΔΟΥ ΚΣΤΝΗ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΚΤΕΡΓΡΗ ΦΡΝΤΖΕΖΟΥ ΓΙΝΝΚΚΗΣ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΚΡΓΚΟΥΝΗ ΚΟΡΩΝΗ ΜΠΡΤΖΩΚ ΕΥΓΕΝΙ ΜΡΙ ΣΟΦΙ - ΣΙΛΙΚΗ ΝΣΤΣΙ ΕΙΡΗΝΗ ΔΜΝΤΙΟΣ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΕΝΕΤΙ-ΜΡΙ ΔΦΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΗΜΟΥΛ ΜΡΙΝΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙΝ ΣΤΥΡΟΥΛ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜΣ ΥΡΩΝ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΠΟΣΤΟ ΘΝΣ ΠΟΡΦΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ ΙΩΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΟΣΤΟ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

8 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΣΟΥΛ ΓΚΤΖΗΜ ΟΡΡΙ ΜΖΙΩΤΗ ΠΓΩΝΗΣ ΝΚΣ ΝΤΩΝΙ ΕΥΘΥΜΙ ΕΥΓΕΝΙ ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΟΝΟΜ ΘΝΣΙ ΙΟΣ-Ρ ΙΟΣ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧΗΛ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥΡ ΝΤΩΝΙ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ N ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,,,, ΕΜΠΕΙΡΙ () () () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Διάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ () Δ.Ε.Η.Ε ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΓΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ (),,,,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ N ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,, ΣΕΛΙΔ ΠΟ

9 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΝΟΥΡΓΙ ΧΛΤΣΗ ΓΙΛΜ ΣΚΙΔ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΚΛΕΛΗ ΤΖΙΟΛ ΜΠΝΙΩΡ ΔΟΚΟΣ ΡΜΙΔΟΥ ΠΕΡΛΕΡΟΥ ΜΠΚΛΗ ΚΡΓΙΝΝΗ ΓΟΥΡ ΤΣΟΥΤΣ ΜΕΡΤΖΙΝΗ ΖΗΣΗ ΚΚΗ ΜΠΛΙΤΣΟΥ ΜΙΓ ΣΚΡΙΠ ΤΣΙΤΣΙ ΤΖΤΖΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛ ΣΙΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΗ Ι ΜΡΙ ΓΛΪ ΝΙΚΟΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΙΗ ΡΓΥΡΩ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΣΤΕΡΓΙΝΗ ΡΕΕΚ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΚΛΥΤΙΜΝΗΣΤΡ ΜΡΙ Ι ΜΡΙ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΜΤΙ ΝΙΚΟΛ ΠΟΣΤΟ ΡΙΣ ΣΤΥΛΙ ΣΙΛ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΚΛΕΝΘ ΘΝΣ ΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

10 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΟΠΟΥΖ ΛΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΠΠΜΡΓΡΙΤΗ ΜΤΖΙΡΛΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΔΙΚΙΩΤΗ ΛΥΓΟΥΡ ΚΤΣΚΟΥ ΜΕΡΤΖΝΙΔΟΥ ΜΠΤΖΙΟΛ ΤΣΙΤΟΥΡ ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΣΧΛΙΔΗ ΠΡΣΣΣ ΚΡΟΥΜΠ ΖΗΤΡΟΥ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΥΡΤΣΟΥΔΗ ΛΙΛΕ ΔΛΝΙΚΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΤΥΛΗ ΚΩΤΣΙ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΘ ΠΝΓΙΩΤ Ι ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΛΙ ΜΡΙ-ΣΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΥΔΟΚΙ ΜΡΙ ΣΤΥΡΟΥΛ ΠΡΣΚΕΥΗ Ι ΡΓΥΡΙΟΣ ΡΕΤΗ ΜΡΙ ΟΥΡΝΙ ΝΙΚΟΛΕΤ ΕΛΙΣΣΕΤ ΠΝΓΙΩΤ ΘΝΣΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤ ΚΤΙΝ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΩΝΣΤ ΓΡΗΓΟ ΝΣΤ ΙΩΚΕ ΖΧΟΣ ΕΥΘΙΜΙ ΝΣΤ ΠΟΣΤΟ ΛΕΞΝΔ ΓΡΗΓΟ ΧΡΙΣΤ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΠΟΣΤΟ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

11 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΕΤΞΙΩΤΗ ΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΙΝΗ ΤΓΚ ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΝΤΟΥ ΣΤΘΗ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΙΝΗ ΚΡΙΟΥ ΔΝΜΠΣΗ ΧΟΥΡΛΙΣ ΠΠΖΟΓΛΟΥ ΡΟΙΔΗΣ ΠΛΗΓΙΡΗ ΜΕΣΙΡΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΟΡΜΠΣ ΓΚΟΥΣΙΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΚΗ ΜΠΖΝ ΦΡΜΚΗ ΛΧΟΔΗΜΟΣ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΝΤΩΝΙ ΠΡΣΚΕΥΗ Ι ΧΡΥΣΟΥΛ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΜΡΙ ΙΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΩΝΝΗΣ ΣΤΥΡΟΥΛ ΙΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΝΝ ΜΡΙΝΘΗ ΠΟΣΤΟΛΙ ΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΞΝΔΡ ΣΤΥΛΙ ΝΙΚΟΛ ΠΝΟΣ ΣΙΛ ΘΡΣΥ ΜΙΧΗΛ ΔΗΜΟΣΘΕ ΕΥΘΥΜΙ ΖΧΡ ΖΧΡ ΔΗΜΟΣ ΛΚΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

12 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΙΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΗ ΚΛΟΜΠΤΣΙΟΥ ΚΛ ΓΝ ΚΡΚΤΖΙ ΛΧΟΟΥ ΤΙΓΚ ΚΡΣΙΛΗ ΜΟΥΤΟΟΥ ΝΤΡΜΠΚΟΥΛΟΥ ΚΛΡ ΝΙΚΟΛΟΥ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΡΓΥΡΚΟΥΛΗ ΛΕΥΡ ΞΥΝΟΓΛΟΥ ΚΔΟΓΛΟΥ ΘΝΣΙΟΥ ΤΣΙΟΥΠΛΙΚ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΥΛΚΤΟΥ ΣΜΨΡΗ ΤΖΗΜΣ Ι ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙ ΜΡΙΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΥΛΙΝΗ ΖΩΗ ΝΝ ΠΝΓΙΩΤ ΕΥΔΟΚΙ ΕΥΝΘΙ ΠΝΓΙΩΤ ΣΙΛΙΚΗ ΕΥΓΕΝΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΝΤΩΝΙ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΕΛΠΙΔ ΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΙΩΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕΡ ΘΝΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ ΘΕΜΙΣΤ ΣΩΤΗΡ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΕΥΓΓ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΜΤΘΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

13 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΖΙΩΓ ΜΝΤΖΦΟΥΛΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΛΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΤΣΡΟΥ ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΚΝΤΕΡΕ ΘΕΟΧΡΗ ΣΤΜΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΜΠΟΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΛΙΣΟ ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛ ΜΠΤΣΙΛΣ ΣΤΡΤΖΕΜΗΣ ΛΜΥΡΟΥΛΗΣ ΝΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΤΖΙ ΚΡΓΙΝΝΗ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΠΕΧΛΙΝΙΔΟΥ Ι ΜΡΙ ΓΛΥΚΕΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΝΝ ΧΡΙΣΤΙΝ ΠΡΣΚΕΥΗ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΡΙ ΣΙΛΕΙ ΜΡΙ ΟΣ ΟΣ ΜΙΧΗΛ ΜΡΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙ Ι Ι ΓΓΕΛΟΣ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤ ΘΝΣ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΠΥΛΟΣ ΧΡΛ ΠΝΓΙ ΠΝΤΕΛ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΣΕΡΦ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

14 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΣΜΡ ΠΛΛΝΤΖ ΡΣΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΤΣΗΣ ΤΣΙΤΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΡΓΥΡΗ ΖΜΠΚΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΖΙΡΡ ΛΧΟΟΥ ΜΡΓΡΙΤΟΥ ΜΙΣΗΛΙΔΟΥ ΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΜΠΚΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΡ ΚΥΡΙΚΟΥ ΠΡΠ ΤΙΜΠΛΛΕΞΗ ΓΚΟΥΝΕΛΣ ΓΟΥΛΣ ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΤΣΙΤΣΙ ΧΡΙΚΛΕΙ ΜΛΙ ΡΕΤΗ ΣΤΕΡΙΟΣ ΘΝΣΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΘΝΣΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΘΥΜΙ ΣΙΛΙΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΟΣΤΟΛΙ ΝΕΚΤΡΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΝΓΙΩΤ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΣΤΣΙ ΜΡΙΛΕΝ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΧΡΙΣΤ ΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙΣ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜΣ ΣΤΥΛΙ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝΣΤ ΘΝΣ ΤΡΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

15 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΠΡΜΠ ΓΙΩΤΣ ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ ΡΣΕΝΙΟΥ ΤΖΟΥΙΛΗ ΧΤΖΗΡΟΥΦ ΜΤΡΚΗ ΚΟΚΟ ΓΖΕΤ ΛΗ ΝΣΤΣΙΟΥ ΓΟΥΛΣ ΚΟΥΝΗΣ ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΚΡΛΤΟΥ ΜΚΡΙΔΟΥ ΛΛ ΜΛΙΣΟ ΔΙΜΝΤ ΠΕΤΚΩ ΖΡΚΤΖΙ ΠΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΡ ΝΤΩΝΙΟΥ ΓΛΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΣΠΟΙΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΘΝΣΙ ΓΓΕΛΙΚΗ ΘΩΜΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΡΙ ΘΕΟΚΛΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΕΥΓΕΝΙ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΟΦΙ ΣΙΛΙΚΗ ΛΖΡΟΣ ΘΝΣ ΠΟΣΤΟ ΧΡΛ ΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΣΙΛ ΘΝΣ ΣΙΛ ΘΩΜΣ ΣΤΥΡ ΙΩΝΝΗ ΣΤΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΥΡΩΝ ΚΩΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

16 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΕΤΡΟΥ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΠΗΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΟΠΟΥΛΟΥ ΧΤΖΙΡ ΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΛΕΣΤ ΓΚΟΝΕΛ ΡΟΥΠ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΥΚ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΚΡΓΙΝΝΗ ΚΣΤΝΗ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΚΤΕΡΓΡΗ ΦΡΝΤΖΕΖΟΥ ΓΙΝΝΚΚΗΣ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΚΡΓΚΟΥΝΗ ΚΟΡΩΝΗ ΜΠΡΤΖΩΚ ΦΣΟΥΛ ΝΣΤΣΙ ΕΙΡΗΝΗ ΔΜΝΤΙΟΣ ΜΡΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΧΡΙΣΤΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΝΕΤΙ-ΜΡΙ ΔΦΝΗ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΗΜΟΥΛ ΜΡΙΝΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙΝ ΣΤΥΡΟΥΛ ΜΡΙ ΝΤΩΝΙ ΙΩΝΝΗ ΣΩΚΡ ΣΙΛ ΗΛΙΣ ΧΡΙΣΤ ΠΟΣΤΟ ΘΝΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ ΙΩΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΟΣΤΟ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

17 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΚΤΖΗΜ ΡΚ ΟΡΡΙ ΛΝΤΗ ΠΓΩΝΗΣ ΠΙΠΙΓΚΟΥ ΝΚΣ ΕΥΘΥΜΙ ΣΗΜΙΝ ΕΥΓΕΝΙ ΣΟΦΙ ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΟΝΟΜ ΙΟΣ-Ρ ΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΣ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΠΝΓΙ ΜΙΧΗΛ ΝΣΤ ΣΤΥΡ ΣΩΤΗΡ ΝΤΩΝΙ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ N ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,,,, ΕΜΠΕΙΡΙ () () () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Διάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ () Δ.Ε.Η.Ε ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΓΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ (),,,,,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ N ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,, ΣΕΛΙΔ ΠΟ

18 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΛΙΠΗ ΜΠΚΛΗ ΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΡ ΜΠΛΙΤΣΟΥ ΣΚΡΙΠ ΜΠΟΥΤΣΙΚ ΛΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΔΙΚΙΩΤΗ ΚΤΣΚΟΥ ΖΗΤΡΟΥ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΙΛΕ ΔΛΝΙΚΣ ΜΕΤΞΙΩΤΗ ΤΣΙΝΗ ΤΣΙΤΟΥΡ ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΟΥ ΜΠΤΖΙΟΛ ΖΟΡΜΠΣ ΜΠΝΙΩΡ ΓΝ Ι ΡΓΥΡΩ ΧΡΥΣΟΥΛ ΚΛΥΤΙΜΝΗΣΤΡ Ι ΣΤΜΤΙ ΜΡΘ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΛΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΟΥΡΝΙ ΠΝΓΙΩΤ ΘΝΣΙΟΣ ΝΤΩΝΙ Ι ΣΤΥΡΟΥΛ ΧΡΥΣΟΥΛ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΜΡΙ ΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΪ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΣΙΛ ΝΣΤ ΛΕΞΝΔ ΓΡΗΓΟ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΘΡΣΥ ΖΧΟΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

19 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΕΡΛΕΡΟΥ ΚΛΡ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΣΤΘΗ ΖΙΩΓ ΛΕΥΡ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΨΡΗ ΤΖΗΜΣ ΜΝΤΖΦΟΥΛΗ ΚΛΡ ΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΚΝΤΕΡΕ ΘΕΟΧΡΗ ΚΟΜΠΟΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΛΙΣΟ ΜΠΤΣΙΛΣ ΛΜΥΡΟΥΛΗΣ ΠΡΣΣΣ ΚΡΓΙΝΝΗ ΡΣΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΗ ΠΝΓΙΩΤ ΕΥΓΕΝΙ ΕΥΓΓΕΛΙ Ι ΝΤΩΝΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΧΡΥΣΟΥΛ ΙΩΝΝΗΣ ΜΡΙ ΓΛΥΚΕΡΙ ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝ ΧΡΙΣΤΙΝ ΠΡΣΚΕΥΗ ΣΙΛΕΙ ΟΣ ΜΙΧΗΛ ΡΓΥΡΙΟΣ Ι ΡΕΤΗ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΘΕΜΙΣΤ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤΗΡ ΘΝΣ ΜΤΘΙ ΙΩΝΝΗ ΣΤΥΛΙ ΘΝΣ ΧΡΛ ΠΝΓΙ ΠΝΤΕΛ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ ΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

20 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΙΓΡ ΖΙΡΡ ΜΙΣΗΛΙΔΟΥ ΓΟΥΛΣ ΚΔΟΓΛΟΥ ΤΣΙΤΣΙ ΠΤΣΗΣ ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΞΙΟΥ ΜΛΙΣΟ ΖΡΚΤΖΙ ΔΙΜΝΤ ΠΕΤΚΩ ΣΜΡ ΠΕΤΡΟΥ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΧΡΧΛΙΩΤΗΣ ΣΙΠΤΗΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΣ ΘΝΣΙΟΥ ΚΣΤΝΗ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΓΚΤΖΗΜ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛ ΜΡΙΛΕΝ ΣΤΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΠΝΓΙΩΤ ΕΥΓΓΕΛΙ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΡΙ ΕΥΓΕΝΙ ΣΙΛΙΚΗ ΝΣΤΣΙ ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΣ ΟΣ ΕΛΠΙΔ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΥΘΥΜΙ ΣΤΥΛΙ ΣΙΛ ΣΥΜΕΩΝ ΘΝΣ ΣΙΛ ΝΙΚΟΛ ΣΤΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΕΥΓΓ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΥΛΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

21 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΙΟΥ ΖΦΕΙΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘ ΝΔΡΟΝΚΗ ΖΩΤΟΥ ΤΣΙΓΡ ΤΣΙΟΚ ΠΟΣΤΟΛΗ ΓΚΟΥΤΖΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΥΦ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΧΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΟΣΙ ΓΚΗ ΜΛΙΤΣΙΔΟΥ ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΛΩΝΗ ΤΣΟΥΡΝ ΖΧΡΟΥΛ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΖΩΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΙ ΛΜΠΡΙΝΗ ΘΝΣΙ ΕΥΝΘΙ ΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΥΔΟΚΙ ΟΛΥΜΠΙ ΧΡΙΚΛΕΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΡ ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΡΜΜΤΗ ΕΜΜΝΟΥΗ ΖΧΡ ΓΓΕΛΟ ;ΠΟΣΤ ΣΤΕΦ ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΓΓ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΣΡΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

22 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΤΖΙΙΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΛΟΥ ΡΗΓ ΠΟΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΙΣΤΚΗ ΧΡΥΣΟΕΡΓΗ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΣΤΟΥΚ ΓΚΡΤΣΣ ΚΖΟΥΝΙ ΚΡΟΜΜΥΔ ΣΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΛΙΩΤΗ ΞΟΥΡΦ ΤΖΝΕΤΟΥ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΝΣΤΣΙΟΥ ΓΙΚ ΠΖΡ ΣΙΡΗ ΙΩΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤ ΣΤΥΡΟΥΛ ΜΡΙΝΘΗ-ΕΙ ΟΣ ΧΡΙΚΛΕΙ ΓΡΥΦΛΛΙ ΕΝΕΤΙ-ΜΡΙ ΙΟΣ ΣΤΕΛΛ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ- ΣΠΣΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΛΙΣΕΤ ΜΡΙ- ΝΘΟΥΛ ΝΘΗ ΣΤΥΡ ΜΙΧΗΛ ΣΤΕΦ ΦΙΛΙΠ ΠΟΣΤΟ ΠΝΓΙ ΝΣΤ ΕΜΜΝΟΥΗ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΛΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

23 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΟΣΙΝΚΗΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΓΚΟΥ ΖΙΜΗ ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΡΣΜΗ ΚΤΕΡΓΡΗ ΦΡΝΤΖΕΖΟΥ ΚΡΙΣΚΟΥ ΤΙΓΚ ΜΠΤΚ Σ ΓΙΝΝΚΚΗΣ ΣΙΓΟΥΡ ΚΙΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΓΚΙΟΥΡΚΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΜΙΝΡΗ ΠΙΝ ΠΤΕΡΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΝ ΙΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΝΘΗ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΗΜΟΥΛ ΠΣΧΛΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙ ΣΤΜΤΙ Ι ΜΡΙΝΟΣ ΜΡΙ ΣΩΤΗΡΙ ΜΡΙ ΜΡΙ ΜΡΙ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΡΙ ΣΤΕΦΝΟΣ ΜΙΧΗΛ ΙΩΝΝΗ ΚΥΡΙ ΛΣΙ ΛΖΡ ΕΥΓΓ ΙΩΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΣ ΠΟΛΛΩ ΠΟΣΤΟ ΛΕΞΝΔ ΕΜΜΝΟΥΗ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΡΗΓΣ ΣΠΥΡΙ ΠΟΣΤΟ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

24 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΛΕΙΤΣΟΥ ΓΚΡΕΛΗ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΚΡΓΚΟΥΝΗ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΓΙΤΣΗ ΚΚΟΥΛΙΔΟΥ ΖΩΤΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΥΤΛΣ ΓΟΡΓΟΡΗΣ ΜΠΡΤΖΩΚ ΤΣΟΥΚΛ ΤΣΜΠΣΗ ΣΠΝΟΜΗΤΡΟΥ ΤΣΛΟΥΧΟΥ ΠΥΛΙΔΗ ΘΗΝΙΟΣ ΠΟΥΛΚ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΙ ΝΝ-ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΦΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΡΙ ΝΘΟΥΛ ΜΡΙ ΖΩΗ-ΣΠΟΙΝ ΛΜΠΡΙΝΗ ΣΙΛΙΚΗ-ΚΥ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΤΥΡΟΥΛ ΝΙΚΗ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙ ΣΤΕΦ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕ ΙΩΝΝΗ ΧΡΛ ΣΙΛ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

25 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΣΤΝΗ ΠΠΝΔΡΕΟΥ ΡΣΕΝΗ ΟΥΛΓΡΗ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΖΙΩΤΗ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΠΛΙΟΥ ΟΥΔΗ ΜΡΙ ΕΥΓΕΝΙ ΡΕΤΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΝΣΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΝΗ ΚΥΡΙΚΗ ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙΣ ΧΡΙΣΤ ΕΥΓΓ ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΘΩΜΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ N N ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,,,,,,, ΕΜΠΕΙΡΙ () () () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Διάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ () Δ.Ε.Η.Ε ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΓΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ (),,,,,,,,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ N N ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,, ΣΕΛΙΔ ΠΟ

26 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΣΤΟΓΙΝΝΟΥ ΤΖΙΙΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘ ΝΔΡΟΝΚΗ ΖΩΤΟΥ ΤΣΙΓΡ ΤΣΙΟΚ ΠΟΣΤΟΛΗ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΓΚΟΥΤΖΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΥΦ ΧΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΟΣΙ ΓΚΗ ΜΛΙΤΣΙΔΟΥ ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΛΩΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΤΡΥΦΩΝ ΖΩΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΖΩΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΙ ΛΜΠΡΙΝΗ ΘΝΣΙ ΟΛΥΜΠΙ ΕΥΝΘΙ ΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΥΔΟΚΙ ΧΡΙΚΛΕΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΡ ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΞΝΔ ΙΩΝΝΗ ΗΛΙΣ ΖΧΡ ΓΓΕΛΟ ΕΥΓΓ ;ΠΟΣΤ ΣΤΕΦ ΧΡΥΣΟΣ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΣΡΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

27 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΟΥΡΝ ΜΗΤΡΙΤΣΙ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΤΖΙΙΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΛΟΥ ΡΗΓ ΠΟΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΙΣΤΚΗ ΧΡΥΣΟΕΡΓΗ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΣ ΚΤΕΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΤΣΝΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΣΤΟΥΚ ΓΚΡΤΣΣ ΚΖΟΥΝΙ ΓΚΙΖΣ ΜΠΟΤΣΗ ΚΡΟΜΜΥΔ ΣΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΛΙΩΤΗ ΞΟΥΡΦ ΓΡΜΜΤΗ ΣΟΦΙ ΙΩΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤ ΣΤΥΡΟΥΛ ΜΡΙΝΘΗ-ΕΙ ΟΣ ΜΡΙ ΧΡΙΚΛΕΙ ΣΗΜΙΝ-ΙΩ ΓΡΥΦΛΛΙ ΕΝΕΤΙ-ΜΡΙ ΙΟΣ ΣΤΕΛΛ ΓΓΕΛΟΣ ΕΝΕΤΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ- ΣΠΣΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΛΙΣΕΤ ΗΛΙΣ ΣΤΥΡ ΜΙΧΗΛ ΣΤΕΦ ΦΙΛΙΠ ΣΙΛ ΠΟΣΤΟ ΙΩΝΝΗ ΠΟΣΤΟ ΠΝΓΙ ΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

28 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΖΝΕΤΟΥ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΝΣΤΣΙΟΥ ΓΙΚ ΠΖΡ ΣΙΡΗ ΠΠΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΟΣΙΝΚΗΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΓΚΟΥ ΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ ΖΙΜΗ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΡΣΜΗ ΚΤΕΡΓΡΗ ΦΡΝΤΖΕΖΟΥ ΤΙΓΚ ΜΠΤΚ Σ ΓΙΝΝΚΚΗΣ ΣΙΓΟΥΡ ΚΙΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΜΡΙ- ΝΘΟΥΛ ΝΘΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΝ ΙΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΝΘΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΗΜΟΥΛ ΙΦΙΓΕΝΕΙ ΣΤΜΤΙ Ι ΜΡΙΝΟΣ ΜΡΙ ΕΜΜΝΟΥΗ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΛΙ ΜΙΧΗΛ ΙΩΝΝΗ ΚΥΡΙ ΛΖΡ ΛΣΙ ΕΥΓΓ ΙΩΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΟΛΛΩ ΠΟΣΤΟ ΛΕΞΝΔ ΕΜΜΝΟΥΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

29 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΓΚΙΟΥΡΚΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΜΙΝΡΗ ΠΙΝ ΠΤΕΡΚΗΣ ΤΣΟΥΚΛ ΚΟΥΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΚΛΕΙΤΣΟΥ ΓΚΡΕΛΗ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΚΡΓΚΟΥΝΗ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΓΙΤΣΗ ΚΚΟΥΛΙΔΟΥ ΖΩΤΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΝΤΩΝΙΟΥ ΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΡΓΟΡΗΣ ΜΠΟΥΤΛΣ ΚΡΙΣΚΟΥ ΜΠΡΤΖΩΚ ΤΣΟΥΚΛ ΣΩΤΗΡΙ ΜΡΙ ΜΡΙ ΜΡΙ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΡΙ ΣΤΕΦΝΟΣ ΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΩΤΙ ΝΝ-ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΦΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΟΣ ΠΣΧΛΙ ΜΡΙ ΝΘΟΥΛ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΡΗΓΣ ΣΠΥΡΙ ΠΟΣΤΟ ΣΤΥΛΙ ΣΤΕΦ ΜΙΧΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

30 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΜΠΣΗ ΣΠΝΟΜΗΤΡΟΥ ΤΣΛΟΥΧΟΥ ΠΥΛΙΔΗ ΘΗΝΙΟΣ ΠΟΥΛΚ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΡΟΥΠ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΚΜΗΛΡΗ ΚΡΓΙΝΝΗ ΚΣΤΝΗ ΠΠΝΔΡΕΟΥ ΡΣΕΝΗ ΟΥΛΓΡΗ ΛΝΤΗ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΠΙΛΙΓΚΟΥ ΠΛΙΟΥ ΟΥΔΗ ΜΡΙ ΖΩΗ-ΣΠΟΙΝ ΛΜΠΡΙΝΗ ΣΙΛΙΚΗ-ΚΥ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΤΥΡΟΥΛ ΝΙΚΗ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΔΦΝΗ ΜΡΙ ΕΥΓΕΝΙ ΡΕΤΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΣΟΦΙ ΕΙΡΗΝΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΝΗ ΚΥΡΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕ ΙΩΝΝΗ ΧΡΛ ΣΙΛ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙΣ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙΣ ΧΡΙΣΤ ΕΥΓΓ ΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΣΩΤΗΡ ΘΩΜΣ N N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () N N ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

31 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΓΚΟΥΤΖΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΥΦ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΟΣΙ ΓΚΗ ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΥ ΚΟΛΩΝΗ ΤΣΟΥΡΝ ΤΖΙΙΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΝΤΟΛΙΩΤΗ ΤΖΝΕΤΟΥ ΝΣΤΣΙΟΥ ΠΖΡ ΣΙΡΗ ΣΩΤΗΡΗ ΟΣΙΝΚΗΣ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΟΛΥΜΠΙ ΕΥΝΘΙ ΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΥΔΟΚΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΡ ΕΙΡΗΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΡΜΜΤΗ ΟΣ ΟΣ ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΡΙ- ΝΘΗ ΝΝ ΙΟΣ ΕΥΓΓ ;ΠΟΣΤ ΣΤΕΦ ΧΡΥΣΟΣ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜΝΟΥΗ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

32 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΓΚΟΥ ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ ΚΤΕΡΓΡΗ ΦΡΝΤΖΕΖΟΥ ΓΙΝΝΚΚΗΣ ΣΙΓΟΥΡ ΚΙΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΚΜΙΝΡΗ ΠΤΕΡΚΗΣ ΚΛΕΙΤΣΟΥ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΚΡΓΚΟΥΝΗ ΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΝΟΜΗΤΡΟΥ ΘΗΝΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΓΚΟΡΗ ΣΤΟΥΚ ΚΣΤΝΗ ΠΠΝΔΡΕΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΝΘΗ ΣΙΛΙΚΗ ΣΗΜΟΥΛ ΜΡΙΝΟΣ ΜΡΙ ΣΩΤΗΡΙ ΜΡΙ ΣΤΕΦΝΟΣ ΠΡΩΤΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙΝ ΙΟΥΛΙ ΖΩΗ-ΣΠΟΙΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΤΥΡΟΥΛ ΝΙΚΗ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΝΕΤΙ-ΜΡΙ ΜΡΙ ΕΥΓΕΝΙ ΚΥΡΙ ΛΖΡ ΙΩΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΟΣΤΟ ΛΕΞΝΔ ΕΜΜΝΟΥΗ ΡΗΓΣ ΠΟΣΤΟ ΣΤΥΛΙ ΕΥΓΓ ΕΛΕΥΘΕ ΣΙΛ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΝΔΡΕ ΠΟΣΤΟ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

33 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΡΣΕΝΗ ΟΥΛΓΡΗ ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΔΗ ΡΕΤΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΚΥΡΙΚΗ ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤ ΕΥΓΓ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ N ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,, ΕΜΠΕΙΡΙ () () () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Διάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ () Δ.Ε.Η.Ε ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΓΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ (),,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ N ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,, ΣΕΛΙΔ ΠΟ

34 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΣΚ ΠΗΟΥΛΟΣ ΤΡΓΟΥΔΡ ΠΝΕΥΜΤΙΚΟΥ ΛΦΖΝΗ ΚΛΛΝΤΖΗ ΠΛΛΣ ΜΠΜΠΟΥΚ ΚΟΦΙΝΣ ΦΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΜΟΥ ΛΕΣΤ ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΙΠΤΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΟΛΙΩΤΗ ΠΣΚΩΝΗ ΤΣΙΟΜΠ ΤΣΟΝΤΖΟΥ ΜΠΛΛ ΖΡΚΔΣ ΣΤΥΛΙΝΗ ΓΘΗ ΔΜΝΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΝ ΕΥΝΘΙ ΣΤΕΡΓΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤ ΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΥΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΟΔΥΣΣΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΚΤΡΙΟΣ ΡΓΥΡΩ ΜΡΙ ΣΙΛΙΚΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΣΟΦΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΣΤ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΛΕΞΝΔ ΙΟΣ ΣΙΛ ΠΝΓΙ ΣΙΛ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

35 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΜΠΓΝΣ ΤΣΙΝ ΠΛΕΞΙΔ ΖΩΓΡΦΟΥ ΚΛΥΙΩΤΗΣ ΠΛΛ ΚΟΥΚΟΡ ΜΠΛΝΗ ΓΙΤΝΙΔΟΥ ΜΠΤΖΙΟΥ ΤΣΙΝΤΖΗΡΣ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΚΡΛΗΣ ΣΤΡΠΤΣ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΟΥΛ ΓΓΕΛΗ ΓΟΥΝΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΥΜΠΛΙΣ ΚΩΤΟΥΛ ΜΟΚΚ ΛΙΤΣ ΦΣΟΥΛ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΘΝΣΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΝΓΙΩΤ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΡΙ ΛΕΞΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΟΣ ΙΩΝΝ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΥΡΤΣΩ ΕΥΓΓΕΛΗ ΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙ ΦΝΗ ΜΡΙ ΝΤΩΝΙ ΧΡΙΣΤ ΝΣΤ ΧΡΛ ΣΩΤΗΡ ΛΕΩΝΙΔ ΠΟΣΤΟ ΠΟΣΤΟ ΠΟΡΦΥ ΝΣΤ ΘΝΣ ΧΡΙΣΤ ΧΙΛΛ ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΓΓ ΚΩΝΣΤ ΝΔΡΕ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚΟΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

36 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΖΙΩΓΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΣΕΝΗ ΤΣΙΝΚΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΗ ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΟΝΟΜ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΛΜΠΡ ΣΤΕΦ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚΟΛ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,, ΕΜΠΕΙΡΙ () () () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Διάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ () Δ.Ε.Η.Ε ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΓΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ (),,,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,, ΣΕΛΙΔ ΠΟ

37 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΗΟΥΛΟΣ ΤΡΓΟΥΔΡ ΛΦΖΝΗ ΠΝΕΥΜΤΙΚΟΥ ΚΛΛΝΤΖΗ ΦΙΛΙΟΥ ΠΛΛΣ ΜΠΜΠΟΥΚ ΚΟΦΙΝΣ ΦΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΣΤ ΛΜΠΡΟΥ ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΙΠΤΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΤΣΙΚΡΗ ΚΤΣΕΛΗ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΣΚΩΝΗ ΤΣΙΟΜΠ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙ ΔΜΝΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΝ ΣΤΕΡΓΙΝΗ ΕΥΝΘΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΡΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤ ΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΥΓΓΕΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΟΔΥΣΣΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΚΤΡΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΣΗΜΙΝ ΡΓΥΡΩ ΜΡΙ ΣΙΛΙΚΗ ΙΩΝΝΗ ΛΕΞΝΔ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΛΕΞΝΔ ΠΟΣΤΟ ΙΟΣ ΣΙΛ ΠΝΓΙ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΝΝΗ ΣΩΤΗΡ ΙΩΝΝΗ ΣΠΥΡΟ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

38 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΠΛΛ ΖΡΚΔΣ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΧΣΙΩΤΗ ΠΛΕΞΙΔ ΖΩΓΡΦΟΥ ΚΛΥΙΩΤΗΣ ΠΛΛ ΚΟΥΚΟΡ ΜΠΛΝΗ ΓΙΤΝΙΔΟΥ ΜΠΤΖΙΟΥ ΤΣΙΝΤΖΗΡΣ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΚΡΛΗΣ ΣΤΡΠΤΣ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΟΥΛ ΓΓΕΛΗ ΓΟΥΝΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΥΜΠΛΙΣ ΚΩΤΟΥΛ ΛΙΤΣ ΔΡΟΥΓΚ ΣΟΦΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΝΓΙΩΤ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΡΙ ΛΕΞΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΟΣ ΙΩΝΝ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΥΡΤΣΩ ΕΥΓΓΕΛΗ ΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙ ΜΡΙ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ ΕΥΓΓ ΧΡΛ ΣΩΤΗΡ ΛΕΩΝΙΔ ΠΟΣΤΟ ΠΟΣΤΟ ΠΟΡΦΥ ΝΣΤ ΘΝΣ ΧΡΙΣΤ ΧΙΛΛ ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΓΓ ΚΩΝΣΤ ΝΔΡΕ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΣΟΥΛ ΧΟΝΔΡΟΥ ΖΙΩΓΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΣΕΝΗ ΝΤΩΝΙ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΗ ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΜΠΡ ΣΤΕΦ ΧΡΙΣΤ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,,, ΕΜΠΕΙΡΙ () () () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Διάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ () Δ.Ε.Η.Ε ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΓΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ (),,,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,, ΣΕΛΙΔ ΠΟ

40 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΝΣΤΣΙΟΥ ΤΣΙΚΡΙΚ ΧΛΙΝΔΡΟΥ ΞΥΛΟΜΕΝΟΥ ΜΠΟΛΤΣΗ ΤΣΙΜΝΤ ΛΙΠΗ ΚΤΣΙΓΙΝΝΗ ΚΤΣΙΡ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΚΚ ΚΟΥΤΣΙΝ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΡΓΚ ΧΡΧΛΙΩΤΗΣ ΠΛΙΟΥΡ ΚΟΥΛΙΜΠ ΠΟΛΥΖΟΥ ΠΝΓΟΥ ΣΟΥΦΛ ΧΤΖΗ ΚΛΕΤΣΗ ΔΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΧΡΥΣΟΥΛ ΜΡΙ ΜΡΙ Ι ΣΩ ΜΡΙΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΟΣΤΟΛΙ ΦΡΟΔΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΣΤΥΛΙΝΗ ΓΘΗ ΖΩΟΠΗΓΗ-ΘΩΜ ΕΥΣΤΘΙ ΕΥΘΥΜΙ ΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΣΩΤΗΡ ΙΩΝΝΗ ΘΕΜΙΣΤ ΠΝΓΙ ΠΝΓΙ ΣΠΥΡΙ ΘΩΜΣ ΘΩΜΣ ΦΩΤΙΟ ΛΜΠΡ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΠΕΡΙΚ ΜΙΛΤΙ ΘΩΜΣ ΝΙΚΟΛ ΟΔΥΣΣΕ ΗΛΙΣ ΣΠΥΡΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

41 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΣΤΜΟΣ ΡΕΦΕΝΕ ΚΡΚΩΣΤ ΣΤΡΙΤΣΟΥ ΚΟΡΚΟΤΡ ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΡΟΣ ΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΣΟΓΙΝΝΗ ΖΗΣΗ ΤΣΙΜΝΤΣ ΚΩΣΤΗ ΜΠΡΤΖΟΣ ΜΝΩΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΚΗΣ ΚΡΤΖΟΓΛΟΥ ΟΓΙΤΖΗ ΛΕΜΠ ΜΠΛΟΓΙΝΝΗ ΤΣΝΤΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΠΠΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΝΤΟΣ ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΜΗΣ ΙΟΣ ΜΡΙΝ ΜΙΡΗ ΣΙΛΙΚΗ ΡΙΣΤΕ ΙΩΝΝΗΣ ΜΡΙ ΧΡΙΚΛΕΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΟΡΕΣΤΗΣ Ι ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΙΣΤΟΥΛ ΜΙΧΗΛ ΚΛΛΙΟΠΗ ΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΝΝ ΧΡΙΣΤΙΝ ΕΥΝΘΙ ΜΡΙ ΣΤΕΦΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΛΕΞΝΔ ΘΩΜΣ ΕΥΓΓ ΖΗΝΩΝ ΝΣΤ ΘΩΜΣ ΠΟΣΤΟ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΘΩΜΣ ΧΙΛΛ ΙΟΣ ΙΩΝΝΗ ΠΡΟΔΡ ΠΟΣΤΟ ΚΩΝΣΤ ΣΙΛ ΦΩΤΙΟ ΣΩΤΗΡ ΝΣΤ ΣΙΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

42 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΠΛΤ ΖΟΡΜΠ ΟΓΙΤΖΗ ΔΗΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΞΙΟΥ ΤΣΙΜΟΥΡΣ ΠΗΟΥΛΟΣ ΠΛΛΣ ΚΡΝΙΩΤΗ ΛΕΣΤ ΣΙΠΤΗΣ ΠΣΚΩΝΗ ΠΛΕΞΙΔ ΡΣΕΝΗ ΣΡΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΣΟΥΛ ΓΛΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ Ι ΝΣΤΣΙ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΜΝΤΙΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΥΓΓΕΛΗ ΟΔΥΣΣΕΣ ΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΝΤΩΝΙ ΜΡΙ ΣΙΛ ΠΟΣΤΟ ΘΩΜΣ ΠΝΓΙ ΙΟΣ ΠΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΧΡΛ ΧΡΙΣΤ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΛΕΩΝΙΔ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

43 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΙΟΥΝΗ ΛΙΚΟΥ ΠΠΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΡΟΖΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗ ΧΟΛΕ ΣΜΡ ΚΖΙΚΟΥ ΚΟΡΜΠΚΗ ΠΠΓΙΝΝΗ ΚΩΤΟΥΛ ΤΣΩΛΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΡΚΤΣΝΗ ΜΠΜΠΓΙΝΕ ΓΡΙΣ ΡΝΙΤΗ ΓΡΛΟΣ ΓΚΛ ΣΙΩΚΟΣ ΣΦΥΡΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΡ ΔΙΜΝΤΗ ΕΥΣΤΘΙ ΠΝΓΙΩΤ ΣΤΥΛΙΝΗ ΙΟΣ ΝΙΚΗ ΚΛΛΙΡΟΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΝΝ ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΜΡΙ ΣΟΥΛΤΝ ΘΝΣΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙ ΜΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΙΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΗΛ ΟΣ Ι ΙΩΝΝ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΩΝΣΤ ΘΝΣ ΜΙΛΤΙ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΗΛΙΣ ΣΙΛ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΕΥΓΓ ΠΝΓΙ ΗΛΙΣ ΝΙΚΟΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

44 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΡΜΡ ΚΤΣΟΥΝΗ ΛΜΠΡΟΥ ΕΥΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΝΤΣ ΜΖΙΩΤΗ ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΚΡΡΗ ΚΡΓΙΝΝΗ ΣΧΟΙΝ ΠΠΣΤΘΗ ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΤΡΙΔ ΠΡΣΚΕΥΗ ΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΙΟΣ ΘΝΣΙ ΕΥΓΓΕΛΙ - ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΝΙΚΟΛ ΔΦΝΗ ΕΥΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΚΗ ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΟΝΟΜ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΙΟΣ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΧΡΛ ΠΝΓΙ ΣΙΛ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΘΝΣ ΠΝΤΕΛ ΝΙΚΟΛ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ N ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,,,,,,,,, ΕΜΠΕΙΡΙ () () () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Διάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ () Δ.Ε.Η.Ε ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΓΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ (),,,,,,,,,,,,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ N ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,.,.,,,,, ΣΕΛΙΔ ΠΟ

45 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΓΚΝΤΖΟΥΝΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΜΡ ΡΟΥΠ ΤΣΩΛΗ ΓΡΙΣ ΡΝΙΤΗ ΣΦΥΡΗΣ ΔΙΜΝΤΗ ΔΡΜΡ ΚΤΣΟΥΝΗ ΕΥΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΝΤΣ ΖΧΡΗ ΜΖΙΩΤΗ ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΚΡΕΝΤΖΟΣ ΚΡΡΗ ΠΠΣΤΘΗ ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΙ ΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΝΝ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΝΣΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΤΡΙΔ ΠΡΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛ ΘΝΣΙ ΕΥΓΓΕΛΙ - ΘΝΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΚΥΡΙΚΗ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΙΟΣ ΜΙΧΗΛ ΘΝΣ ΗΛΙΣ ΗΛΙΣ ΘΝΣ ΠΝΓΙ ΝΙΚΟΛ ΠΝΓΙ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΠΝΤΕΛ ΝΙΚΟΛ N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () N ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,.,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

46 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΙΔΙΝΗ ΜΡΚΟΥ ΜΠΡΟΤ ΜΠΝΟΥ ΚΡΓΙΝΝΗ ΤΣΙΓΚΡΟΥ ΠΠΣΤΘΗ ΡΟΥΣΣΗ ΠΕΤΡΟΓΙΝΝΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΣΤΥΡΟΥΛ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΔΦΝΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΥΡΙΚΗ ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΥΠΛΛΗΛ ΟΝΟΜ ΣΙΛΙΚΗ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΠΝΓΙ ΘΝΣ ΜΙΧΗΛ ΠΝΤΕΛ ΙΩΝΝΗ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛ ΝΙΚΟΛ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ,,,,,,, ΕΜΠΕΙΡΙ () () () () () () () () νακοίνωση ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () Διάρκεια Σύμβασης: ΜΟΝΣ () Δ.Ε.Η.Ε ΜΟΝΣ () ΘΜΟΛΟΓΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ (),,,,,,,,, / ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,,,,, ΣΕΛΙΔ ΠΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: ΛΧΚΗ ΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΥ ΟΥΛ ΠΩΝΥΜΟ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΡΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΗΝ ΠΗ ΥΝΘΙ ΝΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΛΙΗΣ ΡΗΟΡΙΗΣ ΤΣΡΙΗΣ ΜΗΟΣ ΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΞΝΡΙΗΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΖΙΟΥΦΣ ΚΝΤΠΟΖΙΗΣ ΦΤΚΣ ΖΟΡΜΠΣ ΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΟΜΤΙΗΣ ΣΙΛΙΗΣ ΠΠΖΟΛΟΥ ΦΟΥΝΤΟΛΟΥ ΙΩΝΝΙΗΣ ΙΙΚΙΟΛΟΥ ΠΧΤΣΛΙΗΣ ΖΙΟΣ ΡΦΗΛ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΚΙΗΣ ΜΙΗΣ ΠΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΚΣΚΡΙΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΛΗΩΡΗΣ ΚΡΣΤΟΙΝΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΦΝΟΥ ΜΙΝΤΣΗΣ ΚΤΣΙΝΝΗΣ ΤΣΜΠΡΛΙΗΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΙΗΣ ΚΡΩΡΙΟΥ ΚΛΛΙΝΙΗΣ ΡΥΚΟΚΟΣ ΛΖΡΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΜΛΛΙΡΟΣ ΡΜΙΗΣ ΩΡΙΟΥ ΜΠΙΣΙΟΥΚΗΣ ΡΝΙΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΝΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-12-2010 ριθ.πρωτ.1518 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής πόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΚ) Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΝΡΤΗΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΜΤΩΝ ----- ΝΙΚΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΩΤΟΘΛΙΣ ΚΙ ΥΤΡΟΘΜΙΣ ΚΠΥΣΗΣ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ & ΟΡΝΩΣΗΣ Π.. TMHMA - ΣΠΟΥΩΝ & ΦΡΜΟΗΣ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΗΡΕΙΩΝ ΓΕΙ Δ/ΝΗ ΠΡΩΚΟ ΝΠ ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΝΙΗΛΙΔΟ ΤΗΛ: Γ.ΔΗΜΗΤΡΚΟ Θέμα: ακοίωση οριστικω αποτελεσμάτω προκήρυξη. ακοίωση πίακα οριστικω αποτελεσμάτω που προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 7η επτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΗ Με την αριθμ. 16818/06 04 2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα