ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών (που χειρίζεται κάποιο ασθενοφόρο, συµβαίνουν σε κάποιο αποµακρυσµένο ιατρικό κέντρο ή σε κάποιο καράβι που βρίσκεται µακριά από τις ακτές) σε ΜΕΘ δίνοντας την δυνατότητα στον γιατρό (όπου και αν βρίσκεται) που είναι υπεύθυνος για κάποιους ασθενείς να παρακολουθήσει την κλινική τους κατάσταση, και για κατ' οίκον παρακολούθηση ασθενών από κάποιο κεντρικό νοσοκοµείο φαίνεται στο Σχήµα : 32

2 Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος Το σύστηµα βασικά αποτελείται από : σταθµούς τηλεϊατρικής (οι οποίοι µπορεί να είναι φορητοί η όχι ανάλογα µε την περίπτωση που χρησιµοποιούνται) και σταθµούς βάσης (σταθµοί γιατρού), που βρίσκονται σε κάποιο κεντρικό νοσοκοµείο, ή είναι φορητοί στα χέρια του γιατρού σε περιπτώσεις που ο γιατρός παρακολουθεί ασθενείς σε ΜΕΘ. Σε όλες τις περιπτώσεις ο σταθµός τηλεϊατρικής βρίσκεται στο σηµείο που είναι ο ασθενής ενώ ο σταθµός βάσης στο σηµείο όπου µεταδίδονται βιοσήµατα και εικόνες του ασθενή προς παρακολούθηση. Στον Πίνακα 1 φαίνεται αναλυτικά πως συνδυάζονται σε όλες τις περιπτώσεις, ο σταθµός τηλεϊατρικής µε τον σταθµό βάσης. Εφαρµογή Τηλεϊατρικής Σταθµός Τηλεϊατρικής Σταθµός Βάσης Ασθενοφόρα Ασθενοφόρο Νοσοκοµείο Αποµακρυσµένα ιατρικά. κέντρα Αποµακρυσµένο ιατρικό κέντρο Κεντρικό νοσοκοµείο Καράβια Καράβι Νοσοκοµείο Κατ οίκον νοσηλεία Σπίτι ασθενούς Νοσοκοµείο Μονάδα εντατικής θεραπείας Μονάδα εντατικής θεραπείας Γιατρός Πίνακας 1 Τοποθεσία σταθµού τηλεϊατρικής και σταθµού βάσης στις διάφορες εφαρµογές Στο προτεινόµενο σύστηµα εµπλέκονται δύο οµάδες χρηστών. Στη µία πλευρά έχουµε τους χειριστές της συσκευής τηλεϊατρικής και απ' την άλλη τους γιατρούς µπροστά από έναν σταθµό, ο οποίος θα τους επιτρέπει να εκτιµήσουν τις πληροφορίες που µεταδίδονται από το χώρο του περιστατικού, να υποστηρίξουν τις κινητές µονάδες µε οδηγίες, και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη πορεία του ασθενή. Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι απαιτήσεις ανάγκες για κάθε προτεινόµενο σύστηµα 33

3 Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος Εφαρµογές Βασικές Ανάγκες Τηλεϊατρικής Κόστος Ανάγκη για φορητή Ανάγκη αυτονοµία Μικρό βάρος - Τύπος Η/Υ Ποιότητα κάµερας Μέσα µετάδοσης Φιλικότητα στο συσκευή συσκευής µέγεθος σηµάτων Χρήστη Ασθενοφόρα Μέσο Υψηλή Υψηλή Υψηλή Palmtop Μέση GSM Μέση /Υψηλό /Υψηλή /Υψηλή Αγροτικά Μέσο Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή Desktop Μέση POTS, Μέση Ιατρεία /Υψηλό Laptop /Υψηλή GSM /Υψηλή Καράβι Μέσο Χαµηλή / Χαµηλή / Χαµηλή Desktop Μέση GSM, Μέση /Υψηλό Μέση Μέση Laptop /Υψηλή Satellite /Υψηλή Κατ οίκον Χαµηλό Χαµηλή / Χαµηλή / Χαµηλή Desktop Μέση POTS Υψηλή νοσηλεία Μέση Μέση Laptop /Υψηλή Μονάδα Μέσο Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή Desktop Υψηλή POTS, Μέση Εντατικής /Υψηλό GSM /Υψηλή Θεραπείας Πίνακας 2 Ανάγκες Για την Ευρυτανία θα επικεντρωθούµε σε περιπτώσεις εφαρµογών τηλεϊατρικής σε ασθενοφόρα, αγροτικά ιατρεία και κατ οίκον νοσηλεία. (Στο νοµό δεν διατίθεται προς το παρόν µονάδα εντατικής θεραπείας) 34

4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΙI.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όλα σχεδόν τα συστήµατα τηλεϊατρικής σχεδιάζονται µε βάση το µοντέλο πελάτηεξυπηρετητή (client-server): ο σταθµός βάσης είναι ο εξυπηρετητής (server) ενώ ο σταθµός τηλεϊατρικής είναι ο πελάτης (client) Η µεταξύ τους επικοινωνία γίνεται χρησιµοποιώντας διάφορα τηλεπικοινωνιακά µέσα (κινητή τηλεφωνία GSM, ή COSMOTE, δορυφορικές συνδέσεις INMARSAT, συµβατικές τηλεφωνικές γραµµές, ISDN συνδέσεις). Για µετάδοση δεδοµένων και ανταλλαγή πληροφοριών χρησιµοποιείται το δικτυακό πρωτόκολλο TCP/IP. Η χρήση του TCP/IP µας εξασφαλίζει την δυνατότητα λειτουργίας του συστήµατος πάνω από διαφορετικά συστήµατα και µέσα µετάδοσης (και πρωτόκολλα κατά συνέπεια) που το υποστηρίζουν. Σε περιπτώσεις ασθενοφόρων η µετάδοση γίνεται µε κινητή τηλεφωνία, σε περιπτώσεις καραβιών κυρίως µε δορυφορικές συνδέσεις, σε περιπτώσεις αγροτικών κέντρων η σύνδεση γίνεται µε συµβατικές γραµµές η γραµµές κινητής τηλεφωνίας (ότι είναι διαθέσιµο), σε κατ' οίκον νοσηλεία ή παρακολούθηση ασθενών σε ΜΕΘ η σύνδεση γίνεται µε συµβατικές τηλεφωνικές γραµµές, επιπλέον είναι δυνατή η χρήση του συστήµατος µέσα από το τοπικό δίκτυο ενός νοσοκοµείου ή µέσα από το διαδίκτυο. Όλα τα συστήµατα επιβάλλεται να επιτρέπουν την µετάδοση από το σηµείο που βρίσκεται ο ασθενής στο σηµείο που βρίσκεται ο γιατρός κρίσιµων βιοσηµάτων του ασθενή σε πραγµατικό χρόνο η µη (αποθήκευση τοπικά και µετά αποστολή στη βάση). Επιπλέον το σύστηµα επιτρέπει την αποστολή εικόνων (φωτογραφιών ή video) του ασθενή προς το µέρος που βρίσκεται ο γιατρός. Αναλυτικότερα: Βασικές Απαιτήσεις για το σταθµό τηλεϊατρικής Για προτεινόµενες φορητές συσκευές τηλεϊατρικής: α) Υποστηριζόµενες ιατρικές λειτουργίες / εξοπλισµός Λήψη του ΗΚΓ Καθορισµός της αρτηριακής πίεσης Μέτρηση του κορεσµού οξυγόνου 35

5 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σφίξεις Αναπνοές Εικόνες του ασθενή για οπτική επιθεώρηση β) Υποστηριζόµενες λειτουργίες επικοινωνίας Ασύρµατη και ενσύρµατη επικοινωνία Μέγιστη κάλυψη / συνεχής επικοινωνία κατά τη µεταφορά από ασθενοφόρα Μετάδοση των κρίσιµων βιοσηµάτων απ' το χώρο του ασθενή στο γιατρό Γραφικές σηµειώσεις - οδηγίες από το νοσοκοµείο στο ασθενοφόρο Σύνδεση µε το σύστηµα πληροφορικής στο νοσοκοµείο Ο σταθµός πρέπει να µπορεί να στέλνει δεδοµένα από κάθε τερµατικό GSM, δορυφορικό τηλέφωνο, modem για συµβατική τηλεφωνική γραµµή ή ISDN που έχει µια σειριακή ή µια PCMCIA κάρτα και είναι συµβατό µε το σετ εντολών Hayes. γ) Γενικά χαρακτηριστικά : Η συσκευή πρέπει να είναι φορητή από ένα µόνο άτοµο Ενεργειακά αυτόνοµη Εργονοµικός σχεδιασµός Λειτουργία µε ελάχιστη χρήση χεριών Βασικές Απαιτήσεις για το σταθµό βάσης: Πρέπει να έχει εύχρηστη διαπροσωπεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται να παρουσιάζονται µε πολυµεσικό τρόπο Οι πληροφορίες πρέπει να είναι εµπιστευτικές περιορισµένη πρόσβαση σε τρίτους ασφαλής λειτουργία 36

6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πρέπει να συνδέεται µε το σταθµό τηλεϊατρικής µε το απλό τηλεφωνικό δίκτυο, τις γραµµές ISDN ή µε συνδέσεις GSM. Όταν απαιτείται επικοινωνία δεδοµένων µε εξωτερικά συστήµατα, η βάση δεδοµένων του σταθµού θα έχει πλήρη σύνδεση TCP/IP µε αυτά τα συστήµατα. Τα δεδοµένα που αφορούν στη φύση ενός περιστατικού µπορούν να ανταλλαγούν µε εξωτερικά συστήµατα σε πραγµατικό χρόνο µέσω της χρήσης τυποποιηµένων πρωτοκόλλων. ΙI.2.1 Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ Ο Σταθµός τηλεϊατρικής θα είναι βασισµένος σε ένα υπολογιστή µε επεξεργαστή Intel και λειτουργικό Microsoft Windows 2000, XP ή ΝΤ. Ο υπολογιστής θα είναι εξοπλισµένος µε µία ψηφιακή κάµερα η οποία θα είναι υπεύθυνη για την συλλογή εικόνων του ασθενή, ένα modem (ανάλογα µε την περίπτωση χρήσης θα είναι GSM, για συµβατική τηλεφωνική γραµµή, για ISDN γραµµή ή για δορυφορική σύνδεση) το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τηλεπικοινωνιακό κοµµάτι της µετάδοσης. Τέλος ο σταθµός είναι εξοπλισµένος µε ένα µόνιτορ ιατρικών σηµάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την συλλογή βιοσηµάτων του ασθενή. [9] Ο σταθµός τηλεϊατρικής αποτελείται από διάφορα υποσυστήµατα τα οποία ως σύνολο επιτελούν όλες τις προκαθορισµένες και απαιτούµενες λειτουργίες. Συνολικά όλα τα µέρη του εξοπλισµού ελέγχονται µε λογισµικό που είναι σε λειτουργία στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Το κάθε υποσύστηµα είναι συνδυασµός λογισµικού και υλικού, και σε γενικές γραµµές έχουµε τα : 1. Συλλογή βιοσηµάτων σε πραγµατικό χρόνο: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την συλλογή όλων των βιοσηµάτων. Συνήθη βιοσήµατα που καταγράφονται και µεταδίδονται σε πραγµατικό χρόνο, είναι ΗΚΓ, ΜΕΑΠ, ΕΑΠ, οξυµετρία, θερµοκρασία. Τα περισσότερα ασθενοφόρα ιατρικά κέντρα και ΜΕΘ είναι ήδη εξοπλισµένα µε µόνιτορ ιατρικών σηµάτων, για αυτό το λόγο θα επιλεγούν διαδεδοµένα στην αγορά εµπορικά µόνιτορ. Τα µόνιτορ θα πρέπει να επικοινωνούν µε την κεντρική µονάδα επεξεργασίας µε την χρήση ψηφιακής σειριακής εισόδου USB. Η επιλογή των µόνιτορ πρέπει να γίνει έχοντας υπ' όψιν τα βιοσήµατα τα οποία 37

7 Τεχνικά Χαρακτηριστικά µπορούν να καταγράψουν, εάν έχουν ψηφιακή έξοδο µε την οποία µπορούν να επικοινωνήσουν (να στείλουν η να πάρουν δεδοµένα από ένα υπολογιστή) και κυρίως εάν τηρούν κάποιους κανόνες ασφαλείας οι οποίοι έχουν τεθεί από έγκυρους διεθνείς οργανισµούς. Επιπλέον η συνδεσµολογία διάφορων ιατρικών οργάνων που συνδέονται στους ασθενείς, κυρίως σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, γίνεται µε βάση διάφορες διεθνείς προδιαγραφές και πρωτόκολλα ασφαλείας. 2. Συλλογή εικόνων ασθενή: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την συλλογή συµπίεση και διαχείριση έγχρωµων εικόνων του ασθενή, οι οποίες θα µεταδίδονται ακόµα και µέσα από τηλεπικοινωνιακά µέσα µε χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης (δορυφορικές συνδέσεις, GSM). Για το λόγο αυτό στο όλο σύστηµα πρέπει να συνδεθεί εξωτερικά µια κάµερα για συλλογή εικόνων. Οι λύσεις που µπορεί να χρησιµοποιηθούν είναι αρκετές και µε διαφορετική ποιότητα. Μια καλή λύση είναι η σχεδίαση του συστήµατος να είναι συµβατή µε όλο τον εξοπλισµό που λειτουργεί χρησιµοποιώντας Video for Windows. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σύστηµα διάφορες κάµερες (από απλές κάµερες που συνδέονται στην παράλληλη θύρα του υπολογιστή, µέχρι κάµερες µε ειδική κάρτα για πάγωµα εικόνας που υποστηρίζονται από το video for Windows). To υποσύστηµα αυτό είναι επίσης υπεύθυνο για την εµφάνιση σήµατος video στον χρήστη δίνοντας του έτσι την δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης εικόνας. Η συµπίεση της εικόνας γίνεται µε χρήση. 3. Εντολές χρήστη: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε τον χρήστη. Η διαπροσωπεία του συστήµατος πρέπει να απαιτεί τις ελάχιστες γνώσεις υπολογιστών από τον χρήστη. Μέσα από τις εντολές χρήστη ελέγχονται και τα δύο προηγούµενα συστήµατα. 4. Συντονισµός διεργασιών: Το υποσύστηµα αυτό ελέγχει και συντονίζει όλα τα υποσυστήµατα του σταθµού τηλεϊατρικής. Είναι η κεντρική µονάδα, ελέγχει όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα, και αναφέρει τυχόν λάθη σε κάποια λειτουργία η αναλαµβάνει την διόρθωση κάποιου λάθους. Το σύστηµα αυτό είναι ένα σύστηµα πολυεπεξεργασίας λειτουργεί µε χρήση κάποιων ειδικών ρουτινών που αναλαµβάνουν την ροή δεδοµένων από και προς τον υπολογιστή. 5. Τοπική αποθήκευση: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την τοπική αποθήκευση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται, βιοσήµατα και εικόνες του 38

8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ασθενή. Η τοπική αποθήκευση έχει δυο ουσιαστικά σκοπούς: α) την αποθήκευση και µετά µετάδοση σε µη πραγµατικό χρόνο, όταν η σύνδεση είναι αργή και δεν επιτρέπει την µετάδοση σε πραγµατικό χρόνο και β) µπορεί να λειτουργήσει σαν τρόπος αποθήκευσης δεδοµένων για περιπτώσεις που η µετάδοση δεδοµένων είχε διακοπεί και µελλοντικά θα χρειαστούν. 6. Τοπική απεικόνιση βιοσηµάτων: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την απεικόνιση τοπικά των βιοσηµάτων του ασθενή. Η απεικόνιση πρέπει να είναι είτε σε µορφή κυµατοµορφής είτε σε αριθµητική µορφή ανάλογα µε το σήµα. 7. Συµπίεση και κρυπτογράφηση δεδοµένων: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την συµπίεση και κρυπτογράφηση των δεδοµένων έτσι που να επιτευχθούν δύο βασικοί στόχοι, η µετάδοση των δεδοµένων µέσα από τηλεπικοινωνιακά µέσα µε χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης, και η κρυπτογράφηση για να εξασφαλίσουµε την ασφάλεια στην σύνδεση. Για την συµπίεση δεδοµένων από βιοσήµατα χρησιµοποιούνται αλγόριθµοι συµπίεσης χωρίς απώλειες στην συµπίεση. Τα δεδοµένα µετά από το υποσύστηµα αυτό διοχετεύονται στο υποσύστηµα τηλεπικοινωνιών - δικτύων. 8. Τηλεπικοινωνίες - δίκτυα: Όλες οι επικοινωνίες µε τον σταθµό βάσης γίνονται µέσω του υποσυστήµατος αυτού. Η χρήση του συστήµατος για διαφορετικές περιπτώσεις µας οδηγεί στην σχεδίαση συστήµατος το οποίο να µπορεί να µεταδίδει δεδοµένα µέσα από διάφορα τηλεπικοινωνιακά µέσα, ασύρµατα και ενσύρµατα. Για αυτό η µετάδοση δεδοµένων γίνεται µε χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, του δορυφορικού δικτύου INMARSAT m, του συµβατικού τηλεφωνικού δικτύου, ISDN συνδέσεων, η τοπικού δικτύου υπολογιστών. Η µετάδοση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται µε χρήση του πρωτοκόλλου TCP/IP. Το πρωτόκολλο TCP/IP είναι τυποποιηµένο δικτυακό πρωτόκολλο το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή και σίγουρη µετάδοση δεδοµένων ανεξάρτητα από τηλεπικοινωνιακό µέσο ΙΙ.2.2. Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ Ο σταθµός βάσης αποτελείται από ένα υπολογιστή που χρησιµοποιεί περιβάλλον Microsoft windows 2000, XP ή NT. Ανάλογα µε το πεδίο χρήσης ο υπολογιστής 39

9 Τεχνικά Χαρακτηριστικά µπορεί να είναι φορητός η όχι. Όταν ο γιατρός που το χρησιµοποιεί βρίσκεται εκτός νοσοκοµείου και παρακολουθεί ασθενείς σε ΜΕΘ τότε µπορεί να είναι φορητός υπολογιστής, ή όταν ο γιατρός βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό νοσοκοµείο, τότε µπορεί να έχουµε ένα υπολογιστή γραφείου ο οποίος µπορεί να είναι και συνδεδεµένος µε σύστηµα αρχειοθέτησης ή το σύστηµα πληροφορικής του νοσοκοµείου για αποθήκευση των δεδοµένων της τηλεϊατρικής, ή ανάκτηση δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένα από πριν, Ο σταθµός βάσης είναι υπεύθυνος στο να λαµβάνει τα σήµατα από τον σταθµό τηλεϊατρικής, να τα αποκρυπτογραφεί, να τα αποσυµπιέζει, να τα απεικονίζει τοπικά και να τα αποθηκεύει. Αναλυτικότερα ο σταθµός αποτελείται από διάφορα υποσυστήµατα που κάνουν τις πιο πάνω διεργασίες. Όπως και στον σταθµό τηλεϊατρικής το κάθε υποσύστηµα είναι συνδυασµός υλικού και λογισµικού. [9] ΣΒ.1 Τηλεπικοινωνίες - δίκτυα: Όλες οι επικοινωνίες µε τον σταθµό τηλεϊατρικής γίνονται µέσω του υποσυστήµατος αυτού. Η χρήση του συστήµατος για διαφορετικές περιπτώσεις µας οδηγεί στην σχεδίαση συστήµατος το οποίο να µπορεί να λαµβάνει µεταδίδει δεδοµένα µέσα από διάφορα τηλεπικοινωνιακά µέσα, ασύρµατα και ενσύρµατα. Για αυτό η µετάδοση δεδοµένων γίνεται µε χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, του συµβατικού τηλεφωνικού δικτύου η τοπικού δικτύου υπολογιστών. Η µετάδοση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται µε χρήση του πρωτοκόλλου TCP/IP ΣΒ.2 Συµπίεση και κρυπτογράφηση δεδοµένων: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την συµπίεση / αποσυµπίεση και κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων έτσι που να γίνει τοπικά η απεικόνιση των δεδοµένων που φτάνουν από τον σταθµό τηλεϊατρικής, αλλά και η κρυπτογραφηµένη αποστολή εντολών στον σταθµό τηλεϊατρικής. ΣΒ.3 Εντολές χρήστη: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε τον χρήστη. Μέσα από τις εντολές χρήστη ελέγχεται όλο το σύστηµα του σταθµού βάσης. ΣΒ.4 Τοπική απεικόνιση βιοσηµάτων: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την απεικόνιση τοπικά των βιοσηµάτων του ασθενή. Η απεικόνιση πρέπει να είναι είτε σε µορφή κυµατοµορφής είτε σε αριθµητική µορφή ανάλογα µε το σήµα. Η απεικόνιση είναι ίδια µε την απεικόνιση των βιοσηµάτων στον σταθµό τηλεϊατρικής. 40

10 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΣΒ.5 Συντονισµός διεργασιών: Το υποσύστηµα αυτό ελέγχει και συντονίζει όλα τα υποσυστήµατα του σταθµού βάσης. Είναι η κεντρική µονάδα, έχει σχεδιαστεί έτσι που να µπορεί να δεχτεί παράλληλα µηνύµατα από τα διάφορα υποσυστήµατα και να τα διαχειριστεί µε τον κατάλληλο τρόπο. Ελέγχει όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα, και αναφέρει τυχόν λάθη σε κάποια λειτουργία η αναλαµβάνει την διόρθωση κάποιου λάθους. Το σύστηµα αυτό είναι ένα σύστηµα πολυεπεξεργασίας λειτουργεί µε χρήση κάποιων ειδικών ρουτινών που αναλαµβάνουν την ροή δεδοµένων από και προς τον υπολογιστή. ΣΒ.6 Τοπική αποθήκευση: Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την τοπική αποθήκευση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται, βιοσήµατα, εικόνες του ασθενή. Επιπλέον σε περιπτώσεις που ο σταθµός είναι σταθερός σε κάποιο νοσοκοµείο αποθηκεύονται και πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή (ιατρικό ιστορικό, πληροφορίες επείγοντος περιστατικού) για µελλοντική χρήση η για προώθηση στο πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου όταν αυτό υπάρχει. ΣΒ.7 ιασύνδεση µε πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου: Το υποσύστηµα αυτό επιτρέπει την διασύνδεση µε το πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου σε οποίες περατώσεις υπάρχει. Αυτό είναι πολύ βασικό υποσύστηµα γιατί επιτρέπει την ανάκτηση τυχόν προηγούµενων πληροφοριών που υπάρχουν αποθηκευµένες και αφορούν τον ασθενή (πληροφορίες όπως προηγούµενες εξετάσεις του ασθενή, ιατρικό ιστορικό). Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου, η αποθήκευση στοιχείων που αφορούν ιστορικό γίνεται και από το υποσύστηµα ΣΒ.6 τοπικής αποθήκευσης δεδοµένων. 41

11 Ενδονοσοκοµειακά Συστήµατα ΙI.3 ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο βιοϊατρικός εξοπλισµός ενός σύγχρονου νοσοκοµείου αποτελείται από ένα πλήθος ετερογενών συσκευών οι οποίες µπορούν να ταξινοµηθούν σε γενικές κατηγορίες, ανάλογα µε τη λειτουργία τους. Τα δεδοµένα που παράγονται από κάθε κατηγορία παρουσιάζουν ένα µεγάλο βαθµό ανοµοιοµορφίας (εικόνες, κυµατοµορφές, αριθµητικά δεδοµένα, κλπ.). Οι συσκευές που ανήκουν σε κάθε κατηγορία µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους µε δίκτυο, αποτελώντας έτσι ξεχωριστά συστήµατα συλλογής και αποθήκευσης ενός τύπου δεδοµένων. [8] Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα νοσοκοµείου Τα συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων είναι τα παρακάτω: Picture Archiving and Communication System (PACS): Είναι ένα σύστηµα που παρέχει τη δυνατότητα συλλογής εικόνων (από CT, MRI, ψηφιακος αγγειογράφους, συσκευές υπερήχων) αποθήκευσης και ανάκτησής τους και συµπεριλαµβάνει συσκευές απεικόνισης και διαχείρισης εικόνων, συνδεδεµένες µε συσκευές αποθήκευσης. Pharmacy Information System (PIS): Το σύστηµα αυτό αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες φαρµακείου ενός νοσοκοµείου (επεξεργασία συνταγών, συντήρηση της βάσης δεδοµένων των φαρµάκων, παρακολούθησης της χρήσης τους, κλπ.). Material Management Information System (MMIS): Χρησιµοποιείται για τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που αφορούν την προµήθεια υλικών (αγορά, λήψη, ταξινόµηση, απογραφή, κλπ.). Anesthesia Information Management System (AIMS): Το σύστηµα αυτό συλλέγει δεδοµένα από πολυάριθµες πηγές σχετικά µε την παρακολούθηση των διαδικασιών στα τµήµατα αναισθησιολογίας, παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης των δεδοµένων αυτών και παράγει διάφορους τύπους αναφορών. Laboratory Information System (LIS): Χρησιµοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών από ένα πλήθος συσκευών (Clinical Chemistry Analyzers, Blood Culture Analyzers, κλπ.), για την αποθήκευση κλινικών δεδοµένων, την 42

12 Ενδονοσοκοµειακά Συστήµατα επαλήθευση της ακρίβειας των εξετάσεων, τη βαθµονόµηση των οργάνων και τη δηµιουργία (και την ενηµέρωση) αρχείων ασθενών. Radiology Information System (RIS): Είναι ένα σύστηµα που συλλέγει και αποθηκεύει δεδοµένα από ακτινολογικές συσκευές. Hospital Information System (HIS): Είναι το κεντρικό σύστηµα ενός νοσοκοµείου, που συλλέγει δεδοµένα από το σύνολο των συστηµάτων και επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις επιµέρους διαδικασίες, παρέχοντας τη δυνατότητα για συνολική διαχείριση του νοσοκοµείου. Η δικτύωση των συσκευών µίας κατηγορίας, όταν δεν υπακούουν σε κάποιο standard, απαιτεί συνήθως την ύπαρξη ειδικών interfaces (hardware και/ή software) και µετατροπείς πρωτοκόλλων. Το πρόβληµα της δικτύωσης µεταξύ των συσκευών διαφορετικών προµηθευτών αντιµετωπίζεται µε την εφαρµογή επικοινωνιακών standards (π.χ. για συστήµατα PACS χρησιµοποιείται το DICOM 3.0), που εξασφαλίζουν ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών τύπων συσκευών. Επίσης, η ανάγκη δικτύωσης όλων των συστηµάτων που συνιστούν το HIS, απαιτεί την ύπαρξη ενός standard για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των ετερογενών αυτών συστηµάτων. Ένα τέτοιο standard είναι το Electronic Data Interchange Health Level 7 (HL7), που παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής κλινικών δεδοµένων µεταξύ όλων των ετερογενών συστηµάτων του νοσοκοµείου, καθώς επίσης και λειτουργίες όπως καταχώρηση ασθενών, admission/discharge/transfer (ADT), κλπ. Πληροφοριακά συστήµατα εργαστηρίου Το 1988 δηµοσιεύτηκαν από το U.S. Department of Health and Human Services Clinical Laboratory Improvement Act (CLIA) οδηγίες που αφορούν τη σύνδεση ιατρικών συσκευών εργαστηρίου µε συστήµατα LIS και / ή HIS, καθώς επίσης και το είδος των δεδοµένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται. Αν και το CLIA δεν υποχρεώνει την ύπαρξη συστηµάτων δηµιουργίας αναφορών µε υπολογιστή στα νοσοκοµειακά εργαστήρια, απαιτεί εντούτοις την ύπαρξη ενός συστήµατος που θα εξασφαλίζει συµβατότητα µε τα πρότυπα ποιότητας, που έχουν θεσπιστεί από το CLIA, για έλεγχο ποιότητας (quality control) και εξασφάλιση ποιότητας (quality 43

13 Ενδονοσοκοµειακά Συστήµατα assurance) των µηχανηµάτων εξέτασης των ασθενών και των διαδικασιών. Ένα LIS σύστηµα προσφέρει ένα γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο για τη διαχείριση του µεγάλου όγκου δεδοµένων που παράγονται καθηµερινώς από ένα εργαστήριο εξετάσεων, καθώς επίσης και την οργάνωση και αποθήκευση των δεδοµένων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του CLIA και άλλων υπηρεσιών ελέγχου. Στην Ελλάδα, προς το παρόν, δεν έχουν εφαρµοστεί αντίστοιχοι κανονισµοί για τη λειτουργία των νοσοκοµειακών εργαστηρίων. Εντούτοις, η συνεχής παρακολούθηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των συσκευών εξέτασης προσφέρει µεγάλα οφέλη, παρέχοντας τις εξής δυνατότητες: - της αξιοπιστίας και ακρίβειας των εξετάσεων, - του κόστους ανά εξέταση, - του µέσου χρόνου λειτουργίας κάθε συσκευής, - της συχνότητας εφαρµογής ελέγχων ποιότητας και βαθµονόµησης και καταχώρηση των προκυπτουσών αποτελεσµάτων για µακροπρόθεσµο έλεγχο ποιότητας (π.χ. σε µηνιαία βάση). 44

14 Πύλες Υγείας - Τηλεδιάσκεψη ΙI. 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙI. 4.1 ΠΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Χώροι πληροφοριακών και εµπορικών συναλλαγών στο ιαδίκτυο µε βασικό θέµα την Υγεία. Περιέχουν : - Λίστες συµβεβληµένων ιατρών - Ιατρικά νέα και συµβουλές - Περιγραφή νόσων - Λιανεµπόριο ιατρικών ειδών - Χώρο αλληλογραφίας µε εξειδικευµένους ιατρούς και παροχή συµβουλών - Ψηφιακά Ιατρεία - Forum συσκέψεων - Τηλεδιάσκεψη Βασικό χαρακτηριστικό όλων των συστηµάτων που εξετάζουµε στο κεφάλαιο αυτό είναι ότι πρόκειται για συστήµατα που τυγχάνουν µεγάλης αποδοχής και χρηστικότητας. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική της βασικής λειτουργικής µονάδας εξασφαλίζει τη διαρκή της ενηµέρωση και αναβάθµιση (integrating) µε νέες εφαρµογές πολλές φορές εξειδικευµένες διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύ κοινό. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως δέχεται απεριόριστες αναβαθµίσεις, σύµφωνα µε τις κάθε φορά υπάρχουσες πληροφορικές και επικοινωνιακές τεχνικές δυνατότητες. Επίσης δέχεται στην πιο εξελιγµένη του µορφή την σύνδεση και µε απόλυτα εξειδικευµένα προγράµµατα ψηφιοποίησης βιοσηµάτων και µεταφοράς των. Τα ψηφιακά ιατρικά δίκτυα συνήθως φιλοξενούν και ένα σύνολο διασυνδεδεµένων λειτουργικών µονάδων, τα ψηφιακά ιατρεία που αντιστοιχούν σε φυσικά ιατρεία τεχνολογικά εξοπλισµένα µε κατάλληλο υλικό και λογισµικό τα οποία βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία µεταξύ τους µέσω του web. Για τη σύνδεση και επικοινωνία οποιουδήποτε επισκέπτη ή ασθενή µε τα ψηφιακά ιατρεία δεν είναι απαραίτητη η 45

15 Πύλες Υγείας - Τηλεδιάσκεψη κατοχή ή η γνώση ειδικού λογισµικού. Επιλέγονται σε κάθε φάση ανάπτυξης του δικτύου τα πλέον δηµοφιλή, κοινής χρήσης επικοινωνιακά προγράµµατα, τα οποία και χρησιµοποιούνται στην επικοινωνία των ιατρείων µεταξύ τους και µεταξύ ασθενών και ιατρών. Η εισαγωγή και µεταφορά εικόνας, βιοχηµικών δεικτών, υπερηχογραφικών εικόνων, ηλεκτροφυσιολογικών κυµάτων κ.λ.π. ανάλογα µε το απαραίτητο ή διαθέσιµο λογισµικό µπορούν να προστίθενται διαρκώς στη βασική λειτουργική µονάδα, το ψηφιακό ιατρείο ή / και τα τερµατικά των ασθενών. Εξειδικευµένα προγράµµατα εισαγωγής και διακίνησης βιοσηµάτων µπορούν να εισαχθούν και να χρησιµοποιούνται στο δίκτυο σε υποοµάδες ιατρείων ή ασθενών, όταν το κλινικό όφελος από τις πιο ειδικές εφαρµογές θα υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του ειδικού λογισµικού και των αντίστοιχων περιφερειακών. Με τα κριτήρια αυτά το δίκτυο µπορεί να συνδεθεί αµέσως µε τρέχοντα ειδικά προγράµµατα αν αυτά στοχεύουν στη χρήση τους από το ευρύ κοινό και την πλειοψηφία της ιατρικής κοινότητας. Το δίκτυο έχει πολύ µεγαλύτερη αξιοπιστία και ευχρηστία όταν λειτουργεί σε περιβάλλον ISDN, τουλάχιστον όσον αφορά στη διάδοση δεδοµένων από ιατρείο σε ιατρείο. Παρά το γεγονός πως καλύτεροι υπολογιστές και καλύτερες επικοινωνίες προσδίδουν αµεσότητα στη λειτουργία του δικτύου, οι ελάχιστες απαιτήσεις σύνδεσης τόσο για τον εξοπλισµό όσο και για τις επικοινωνίες είναι ήδη δεδοµένες σε όλους τους χρήστες του Internet, γιατρούς και επισκέπτες. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι : Επεξεργαστής Pentium III και άνω, λειτουργικό σύστηµα Windows 98 και νεότερο, απλή dial-up Internet σύνδεση και καλύτερη. Τα βασικά επικοινωνιακά εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε κάθε λειτουργική µονάδα του δικτύου, είναι ένας οποιοσδήποτε λογαριασµός καθώς και τα δηµοφιλή προγράµµατα MS Messenger, Yahoo Messenger και ICQ. Ο επισκέπτης µπορεί να φανταστεί το Ψηφιακό Ιατρικό ίκτυο σαν έναν ηλεκτρονικό ιστό που διασυνδέει τις υπάρχουσες φυσικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα µε ανοιχτή την προοπτική συνδέσεων και στο 46

16 Πύλες Υγείας - Τηλεδιάσκεψη εξωτερικό όταν κλινικοί, ενηµερωτικοί, ερευνητικοί ή τεχνολογικοί λόγοι το επιβάλλουν. Σε ορισµένες µονάδες και περιοχές τα δίκτυα αυτά µπορεί να λειτουργούν συνδεδεµένα µε τα τοπικά ενδοδίκτυα νοσηλευτικών µονάδων και να απορροφούν χωρίς δυσκολία όλη τους την πληροφορική ισχύ και τις ανεπτυγµένες τους εφαρµογές. Λύνουν µε απλό τρόπο το πρόβληµα της ασυµβατότητας µεταξύ διαφορετικών στο σχεδιασµό τηλεϊατρικών συστηµάτων όπου αυτό χρειάζεται και έχουν τη δυνατότητα ενσωµάτωσης διαφορετικών προελεύσεων και σκοπού βάσεων δεδοµένων και αξιοποίησης του δυναµικού τοπικών ή εθνικών και διεθνών servers. 47

17 Πύλες Υγείας - Τηλεδιάσκεψη ΙI ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης είναι διαφορετικού τύπου. Υπάρχουν τα κέντρα των οργανισµών τηλεπικοινωνίας που είναι ειδικά στούντιο. Μπορούµε να στήσουµε στην επιχείρησή µας ένα τέτοιο κέντρο, ή ακόµα να χρησιµοποιήσουµε τα δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών και ιδιαίτερα αυτό του Internet. Η επικοινωνία µέσω υπολογιστών συνδεδεµένων στο Internet, επιτυγχάνεται µε βιντεοκάµερες και ειδικό λογισµικό. Σήµερα υπάρχουν ειδικά προγράµµατα (WebPhone, NetMeeting κλπ.) που επιτρέπουν την τηλεδιάσκεψη µεταξύ δύο ή και περισσότερων ατόµων (όπως το CU SeeMe κλπ.). Σήµερα το Internet και τα ειδικά προγράµµατα δίνουν τη δυνατότητα στους απλούς χρήστες να συνοµιλούν (µε αστική χρέωση) µε φωνή και εικόνα ταυτόχρονα, να χρησιµοποιούν για αποστολή και λήψη αρχείων, να χρησιµοποιούν κοινές εφαρµογές και αρχεία, και όλα αυτά µε τη βοήθεια των ειδικών προγραµµάτων τηλεδιάσκεψης (videoconference). Για τις υπηρεσίες αυτές απαιτούνται ειδικές γραµµές ώστε να επιτρέπουν µε µεγάλη ταχύτητα την ασφαλή και απαλλαγµένη από θορύβους µεταφορά των δεδοµένων. Τη δυνατότητα αυτή προσφέρουν σήµερα οι γραµµές οπτικής ίνας σε συνδυασµό µε τα δίκτυα ISDN. 48

18 Επιλογή Εξοπλισµού ΙΙ.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπολογιστής Σταθµού Βάσης Pentium PC with 600 MHz or more, in Windows 2000 or XP Minimum 128 MB memory Τουλάχιστο 40 GB hard drive, ανάλογα µε την ποιότητα των εικόνων Κάρτα Γραφικών ανάλυσης και πάνω, πραγµατικά χρώµατα Εγχρωµη οθόνη, τουλάχιστον 17 Κάρτα ικτύου για τη σύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα Συσκευές διασύνδεσης µε το διαδίκτυο Υπολογιστής Σταθµού Τηλεϊατρικής Σήµερα ένας συνηθισµένος φορητός Η/Υ έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις : Επεξεργαστής : Intel Pentium 4 3,2 GHz HT Μνήµη : 512 MB Σκληρός ίσκος : 80 GB Οθόνη : 17'' WXGA TFT Κάρτα γραφικών : ATI Mobility Radeon MB Modem / ύκτιo : 56K + LAN 10/100/1000, Wireless b/g, Bluetooth Λειτουργικό : Windows XP Home Θύρες : Υπερυθρες, 3xUSB, 1xmini IEEE 1394, 1xΣειρακή, 1xΠαράλληλη, 1xPCMCIA, 1xDVI 49

19 Επιλογή Εξοπλισµού Μόνιτορ ιατρικών σηµάτων: Το µόνιτορ συλλογής ιατρικών σηµάτων πρέπει να µπορεί να καταγράφει σε πραγµατικό χρόνο βιοσήµατα όπως : ΗΚΓ, ΜΕΑΠ, ΕΑΠ, Θερµοκρασία, Οξυµετρία. Επιπλέον πρέπει να : Είναι φορητό και ελαφρύ Έχει αυτονοµία Είναι εύκολο στην χρήση Έχει ψηφιακή έξοδο δεδοµένων ίνει η κατασκευάστρια εταιρεία το πρωτόκολλο επικοινωνίας Πληρεί κανόνες ασφαλείας Τα συστήµατα της HIPAX για παράδειγµα αποτελούν για ικανοποιητική λύση τόσο για µόνιτορ σταθµών τηλεϊατρικής όσο και για µόνιτορ σταθµών βάσης. Επίσης στο σταθµό βάσης δίνεται η δυνατότητα των πολλαπλών συνδέσεων µόνιτορ φτιάχνοντας έτσι ένα πλήρες σύστηµα υποδοχής και επεξεργασίας εικόνων συνδεδεµένων σε ένα και µόνο PC. 50

20 Επιλογή Εξοπλισµού Ψηφιακή κάµερα Για την ψηφιοποίηση εικόνων ψηφιακές κάµερες του εµπορίου δίνουν ικανοποιητική ανάλυση εικόνας, και µπορούν να λειτουργήσουν µε χρήση του video for windows. Παρακάτω δίνουµε τα χαρακτηριστικά µιάς ψηφιακής και µιας web κάµερας που κυκλοφορούν στο εµπόριο : Κατασκευαστής : LOGITECH βίντεο και φωτογραφίες µε µέγιστη ανάλυση 640 x 480 pixels. Ψηφιακό zoom Κατασκευαστής : CANON Μέγιστη Ανάλυση : 2.23 Mpixel Οπτικό zoom : 12x Ψηφιακό zoom : 240x TFT : 2,5'' Εισοδοι : AV, DV Εξοδοι : AV, DV, S-video, USB Επιπλέον χαρακτηριστικά : Ψηφιακή Στερεοφωνική Εγγραφή PCM, Direct Print (USB), Βάρος 585 γρ. Ψηφιοποιητής Εικόνας (Scanner) Ενδεικτικά παρουσιάζουµε το : Κατασκευαστής : EPSON Τυπος scanner : Επιτραπέζιος Έγχρωµος Μεγιστη αναλυση : 4800 dpi x Sub 9600 dpi Βαθος χρωµατος : 48 bit Συνδεση : USB 2.0 υνατότητα για scanning αρνητικών και slides διαφόρων µεγεθών µε ενσωµατωµένο adaptor 51

21 Επιλογή Εξοπλισµού Τηλεπικοινωνίες κινητά, ορυφορικά Για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ενδεικτικά παρουσιάζουµε το : Κατασκευαστής : SONY ERICSSON Βάρος : 150 γρ. Χρόνος Αναµονής : εως 480 ώρες Χρόνος Οµιλίας : εως 12 ώρες Οθόνη : 208 χ 320 pixels, Tύπος Μπαταρίας : Λιθίου Μνήµες συσκευής : 64MB Επιπλέον Χαρακτηριστικά : Πολυφωνικοί ήχοι, MMS, Triband, GPRS, Bluetooth,Yπέρυθρες, video, Organizer, MP3, Ειδικές συσκευές τηλεϊατρικής VitalLink 1200 (Μεγάλη Βρετανία) Συσκευή σχεδιασµένη για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών σε αποµακρυσµένες περιοχές. Χειρίζεται από µη εκπαιδευµένο προσωπικό. Μετράει και µεταδίδει ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, πίεση αίµατος, οξυµετρία, θερµοκρασία σώµατος και παλµούς. Συνδέεται On line µε νοσοκοµεία και γιατρούς για 24- ωρη παρακολούθηση µέσω σταθερών (PSTN), GSM, και δορυφορικών γραµµών. VitalLink Rural Το VitalLink Rural Health Solution απευθύνεται σε κοινότητες γεωγραφικά αποµονωµένες. Εµπεριέχει όλες τις λειτουργίες του VitalLink 1200 και επιτρέπει σε πραγρατικό χρόνο την µετάδοση βιοσηµάτων και την άµεση σύνδεση µε το νοσοκοµείο της ευρύτερης περιοχής για την παροχή διάγνωσης από εξειδικευµένο προσωπικό. Πρόκειται για ένα συνδυασµό φορητού υπολογιστή και VitalLink

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μεγάλο εύρος Έκθεσης. Λιγότερες επαναλήψεις. Περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή:

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή: Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή: http://www.broadband.gr) Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια της ευρυζωνικότητας, θα γίνει πρώτα μια περιγραφή και επεξήγηση ορισμένων βασικών εννοιών. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποστόλου Νίκος, Αθήνα 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH) Αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009-2010 Γνωρίζω το υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ψηφιακός Κόσμος Το Εσωτερικό του Υ. Σ. Πολυμέσα Δίκτυα Η / Υ Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό Αναλογικό Με τον όρο Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αντώνης Σταµατάκης ίκτυο Υπολογιστών Με τον όρο ίκτυο Υπολογιστών αναφερόµαστε σε ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση µεταξύ δύο ή περισσότερων υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Βασίλης Βλάχος Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Αναπλ. Καθηγητής κ. Κ.Καλαϊτζάκης Καθηγητής κ. Ν.Βούλγαρης Καθηγητής κ. Μ.Πατεράκης RES-ADMIN On Line Data

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit);

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η μονάδα συστήματος (System Unit); Είναι το κουτί που φιλοξενεί και τροφοδοτεί µε ρεύµα τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τον υπολογιστή. Συναντάται σε δύο µορφές: πύργου (tower)

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών!

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών! Η Genius PF-801 είναι μία συσκευή υψηλής πυκνότητας 8 ιντσών που απεικονίζει τις πολύτιμες φωτογραφίες σας με τις ίδιες πλούσιες πραγματικές λεπτομέρειες και με τα ίδια φωτεινά χρώματα όπως οι εκτυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7 service technology Υπηρεσίες Επισκευές Η/Υ...3 UPS....4 Δίκτυα Η/Υ...5 Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης.....6 Δορυφορικά Συστήματα... 6 Εφαρμογές..... 7 2 Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στο σύγχρονο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα