ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ιαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ηµερήσια βάση ΣΕΙΡΑ Α.1 Εβδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθµών W50 ΚΥΜΑ 150 Αποτελέσµατα εβδοµάδας 12/12-18/12/2011

2 3screen.gr Η συνδρομητική έρευνα της Public Issue για την τηλεόραση και τις νέες τάσεις της τηλεθέασης. Σειρά Α.1: Εβδομαδιαία παραδοτέα Εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών (σύνολο χώρας σύνολο ηλικιών). Τα μερίδια τηλεθέασης, που υπολογίζονται με βάση την έρευνα 3screen.gr, έχουν εξομαλυνθεί με τη μέθοδο Kalman. (Σχετικά με τη μεθοδολογία, βλέπε σελ.5 του παρόντος). Λόγω της εξομάλυνσης είναι πιθανό να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στα μερίδια των προηγούμενων εβδομάδων, της τάξης του 0,1%. Τεχνικά χαρακτηριστικά της έρευνας Διαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ημερήσια βάση. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα γενικού πληθυσμού, ηλικίας 15 ετών και άνω. Το ετήσιο μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε άτομα (450 άτομα ανά εβδομάδα). Διερευνά τις τηλεοπτικές συνήθειες των πολιτών και τη χρήση νέων τεχνολογιών, με τη μέθοδο της ανάκλησης της προηγούμενης ημέρας (day after recall). Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας ανέρχεται στα άτομα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ, από την Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (B τρίμηνο 2011). Διεξάγεται, καθημερινά (daily tracking) -7 ημέρες την εβδομάδα, από τον Φεβρουάριο του 2009, σε αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει ικανές βάσεις για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, τόσο ανά ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα, Τρίτη, κλπ), όσο και ανά εβδομάδα τηλεθέασης. Η έρευνα 3screen.gr, δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να παρακολουθούν διαχρονικά (σε μηνιαία βάση, εβδομαδιαία βάση, ανά ημέρα της εβδομάδας) τις μεταβαλλόμενες τάσεις στις τηλεοπτικές συνήθειες των πολιτών. Παράλληλα, διερευνώνται οι νέες συνήθειες τηλεθέασης, με χρήση νέων τεχνολογιών, και, ειδικότερα, η εξοικείωση των πολιτών με την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, μέσω Ίντερνετ και κινητού τηλεφώνου. Για την Public Issue Η Public Issue ιδρύθηκε το Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης, στην έρευνα Μέσων, στην κοινωνική έρευνα και στην έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή. Είναι μέλος της WAPOR (World Association for Public Opinion Research), της ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) & του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς). Στοιχεία επικοινωνίας Βασιλέως Κωνσταντίνου , Αθήνα t: f: w: e: Public Issue Σελίδα 2

3 ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών - εβδομάδα: 12/12/ /12/2011 ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών, 2/02/ /12/ ,0 MEGA 25,0 20,0 ANT-1 15,0 10,0 5,0 ALPHA ΣΚΑΪ STAR NET ΕΤ3 ΕΤ1 0,0 ALTER Public Issue Σελίδα 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών, 13/12/ /12/2011

5 Μεθοδολογία Σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων ερευνών σε συνεχή βάση, όπως τα εβδομαδιαία κύματα της έρευνας 3screen.gr της Public Issue, εμφανίζεται πάντοτε το πρόβλημα, πότε μια μεταβολή ενός ποσοστού, μεταξύ δύο χρονικών στιγμών, οφείλεται σε πραγματική μεταβολή της συμπεριφοράς των ερωτώμενων και πότε οφείλεται σε δειγματοληπτικό σφάλμα. Για το σκοπό αυτό, οι Green, Gerber και DeBoef (1999) 1 προσάρμοσαν στη μελέτη επαναλαμβανόμενων ερευνών, μια μέθοδο, γνωστή και ως εξομάλυνση Kalman (Kalman smoothing). Η μέθοδος αυτή διακρίνει την πραγματική μεταβολή από το δειγματοληπτικό σφάλμα, θεωρώντας ότι η πραγματική μεταβολή οφείλεται σε ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα AR(1) και εφαρμόζεται ακόμα και όταν οι τιμές της σειράς δεν είναι χρονικά ισαπέχουσες, δηλαδή ακόμα και όταν λείπουν τιμές (missing values). Η μέθοδος εφαρμόζεται στα εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης των τηλεοπτικών σταθμών (ποσοστά %). Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των απαντήσεων (responses) και όχι των ερωτώμενων (respondents), κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας (αθροιστικό αρχείο 7 ημερών). Η εξομάλυνση γίνεται με την υπόθεση, ότι η πιθανότητα ένας/μία ερωτώμενος/η να παρακολούθησε κάποιον σταθμό κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, είναι ανεξάρτητη της πιθανότητας να παρακολούθησε κάποιον άλλο σταθμό, κατά τη διάρκεια της ίδιας εβδομάδας. Ως χρονικό διάστημα για την εξομάλυνση επιλέγεται η εβδομάδα, ούτως ώστε το μέγεθος του δείγματος να είναι επαρκές, για την εφαρμογή της μεθόδου. Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος ακολουθεί τρία βήματα: 1) Εάν το πραγματικό ποσοστό τηλεθέασης ενός σταθμού είναι ξ και X είναι το παρατηρούμενο ποσοστό, μέσω μιας δειγματοληπτικής έρευνας κοινής γνώμης, τότε X = ξ+ e, όπου e το δειγματοληπτικό σφάλμα. Η πραγματική μεταβολή του ξ θεωρείται ότι περιγράφεται από ένα αυτοπαλίνδρομο AR(1) υπόδειγμα, της μορφής ξ = α+ γξ + u. t t-1 t Αρχικά, από τις υπάρχουσες παρατηρήσεις, εκτιμώνται οι παράμετροι α, γ και η διακύμανση 2 σ u, με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. 2) Χρήση του φίλτρου Kalman (Kalman filtering). Στο δεύτερο βήμα, οι τιμές της χρονοσειράς «φιλτράρονται», ώστε να μειωθεί η επίδραση του δειγματοληπτικού σφάλματος. Το φιλτράρισμα των τιμών (παρατηρήσεων) της χρονοσειράς, πραγματοποιείται, δημιουργώντας μια νέα χρονοσειρά, με αφετηρία το πρώτο κύμα της έρευνας. Οι τιμές της φιλτραρισμένης χρονοσειράς συνιστούν ένα σταθμισμένο άθροισμα της προηγούμενης φιλτραρισμένης τιμής και της τιμής της παρούσας έρευνας. Το βάρος της τιμής της παρούσας έρευνας γίνεται όλο και μικρότερο, όσο μεγαλώνει το δειγματοληπτικό της σφάλμα. Αντίστοιχα, το βάρος της τιμής της παρούσας έρευνας γίνεται όλο και μεγαλύτερο, όσο μεγαλώνει το σ 2 u. Έτσι, δημιουργείται διαδοχικά (forward) η χρονοσειρά των φιλτραρισμένων ποσοστών. 3) Χρήση της εξομάλυνσης Kalman (Kalman smoothing). Στο τρίτο βήμα ακολουθεί η διαδικασία της εξομάλυνσης, η οποία στηρίζεται στις φιλτραρισμένες τιμές. Η διαδικασία αυτή είναι αναδρομική. Ξεκινώντας από την τελευταία φιλτραρισμένη τιμή και πηγαίνοντας προς τα πίσω (backward), εξομαλύνει τις φιλτραρισμένες τιμές. Η εξομάλυνση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε όσο χειρότερα μια φιλτραρισμένη τιμή προβλέπει την επόμενή της, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξομάλυνση που δέχεται. Με το φίλτρο Kalman (Kalman filtering) μειώνεται η επίδραση του δειγματοληπτικού σφάλματος σε κάθε έρευνα, καθώς η «φιλτραρισμένη» τιμή που δημιουργείται, ενσωματώνει το σύνολο της πληροφορίας όλων των προηγούμενων ερευνών, ενώ η εξομάλυνση Kalman (Kalman smoothing) ενσωματώνει σε κάθε έρευνα το σύνολο της πληροφορίας όλων των διαθέσιμων ερευνών. 1 Green, D,Gerber, A and De Boef, S. (1999), «Tracking opinion over time, a method for reducing sampling error», Public Opinion Quarterly, 63, Public Issue Σελίδα 5

6 Παραδοτέα έρευνας 3screen.gr 2011 A. Παραδοτέα κάθε εβδομάδα Σειρά Α, παραδοτέα W01-W52: A1. Εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών (σύνολο χώρας σύνολο ηλικιών) B. Παραδοτέα κάθε μήνα Σειρά Β, παραδοτέα M01-M12: B1. Μηνιαία μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών B2. Προσκόλληση, διείσδυση και μερίδια τηλεοπτικών σταθμών σε μηνιαία βάση B3. Συνήθειες τηλεθέασης σε μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια βάση και ανά ημέρα της εβδομάδας C. Παραδοτέα κάθε τρίμηνο Σειρά C, παραδοτέα Q01-Q04: C1. Προσκόλληση, διείσδυση και μερίδια τηλεοπτικών σταθμών σε τριμηνιαία βάση C2. Κατανομή προγράμματος και αξιολόγηση εκπομπών και τηλεοπτικών σταθμών σε τριμηνιαία βάση C3. Δημογραφικό και κοινωνικό προφίλ τηλεθεατών κατηγοριών εκπομπών και τηλεοπτικών σταθμών D. Παραδοτέα κάθε εξάμηνο Σειρά D, παραδοτέα S01-S02: D1. Προσκόλληση, διείσδυση και μερίδια τηλεοπτικών σταθμών σε εξαμηνιαία βάση D2. Κατανομή προγράμματος και αξιολόγηση εκπομπών και τηλεοπτικών σταθμών σε εξαμηνιαία βάση E. Ετήσια παραδοτέα Σειρά E, παραδοτέα Υ01: E1. Προσκόλληση, διείσδυση και μερίδια τηλεοπτικών σταθμών σε ετήσια βάση E2. Κατανομή προγράμματος και αξιολόγηση εκπομπών και τηλεοπτικών σταθμών σε ετήσια βάση E3. Δημογραφικό και κοινωνικό προφίλ τηλεθεατών κατηγοριών εκπομπών και τηλεοπτικών σταθμών ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Media Typology Ετήσια έρευνα για την τμηματοποίηση του γενικού πληθυσμού με βάση την ενημερωτική χρήση των Μέσων Δείκτες κατοχής εξοπλισμού ψηφιακής και οικιακής ψυχαγωγίας

Δημοσκοπήσεις και εκλογές 2012 O απολογισμός της Public Issue

Δημοσκοπήσεις και εκλογές 2012 O απολογισμός της Public Issue Δημοσκοπήσεις και εκλογές 2012 O απολογισμός της Public Issue Γιάννης Μαυρής α Γιώργος Συμεωνίδης β α: Πολιτικός επιστήμονας (Ph.D), Πρόεδρος & Δ/Σύμβουλος της Public Issue β: Στατιστικός (M.Sc), Αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα»

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ιωάννης Φλουρής Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Των Β. Κώστογλου, Κ. Ζαφειρόπουλου, Κ. Παπαρρίζου * Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα 9 Ιουλίου 2013 Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Human Resource Management in Information and Communications

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του 1 Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του Γιώργος Τσουρβάκας Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Μέλος Επιτροπής Ερευνών-Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα