ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

2 ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ξενοδοχείων Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ 1 η ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΈΟ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

4 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ) ΑΠΕΙΡΙΑ

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Πόσο σκόπιμες είναι οι ερωτήσεις Πόσο ορθές είναι οι απαντήσεις Test data

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διαδικασία για την ανάκτηση του δείγματος έγινε με 3 τρόπους: τηλεφωνικά, με fax και Και κυρίως κλείνοντας ραντεβού.

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Ταυτοποίηση στοιχειωδών μονάδων του πληθυσμού (πριν την δειγματοληψία) Πλαίσιο(frame) ή δειγματοληπτούμενος πληθυσμός (sampler population) Επιτυχία ή αποτυχία μιας στατιστικής έρευνας Εγκατάλειψη ή συνέχιση μελέτης

8 ΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι δείγμα; Είναι ένα μέρος του πληθυσμού. Είναι μία συλλογή πρωταρχικών μονάδων δειγματοληψίας που επιλέγονται ώστε να αποτελούν έναν αντιπροσωπευτικό μικρόκοσμο του πληθυσμού από τον οποίο θα εξαχθούν επαγωγικά συμπεράσματα για τον πληθυσμό.

9 ΔΕΙΓΜΑΤΑ Οι μονάδες δειγματοληψίας που περιέχονται σε έναν πληθυσμό ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: Στοιχειώδεις μονάδες Πρωταρχικές μονάδες

10 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Τυχαία δείγματα Δείγμα πιθανότητας Λογικά δείγματα (κρίσεως) Προσωπική κρίση του ερευνητή Άλλες μορφές δειγματοληψίας Δείγμα με μία μόνο δειγματοληπτική μονάδα Εξαντλητική δειγματοληψία(exhaustive sampling)

11 ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Αξιόπιστα αποτελέσματα Άπειροι πληθυσμοί (δειγματοληψία μόνη εφικτή μέθοδος) Η μελέτη ενός πεπερασμένου πληθυσμού είναι αδύνατη-κόστος ασύμφορο Καταστροφή των μονάδων Ο πληθυσμός δεν είναι προσιτός Σε κάθε περίπτωση η δειγματοληψία είναι περισσότερο αποτελεσματική διαδικασία

12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Σφάλμα(error) μιας δειγματικής συναρτήσεως σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της τιμής της δειγματικής συναρτήσεως και της τιμής της αντίστοιχης παραμέτρου του πληθυσμού. Τα σφάλματα ταξινομούνται σε: Δειγματοληπτικά Μη δειγματοληπτικά

13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Το άθροισμα των δειγματοληπτικών και των μη δειγματοληπτικών σφαλμάτων είναι το συνολικό σφάλμα της στατιστικής έρευνας Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο Τρόποι μείωσης του: Ακριβής καθορισμός του υπό έρευνα πληθυσμού Ακριβής καθορισμός των χαρακτηριστικών του πληθυσμού Λεπτομερής έλεγχος του ερωτηματολογίου Πλήρης εκπαίδευση των ερευνητών

14 ΤΥΠΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Προκύπτει από τυχαία επιλογή των μονάδων δειγματοληψίας Συμβαίνει γιατί μόνο ένα μέρος του πληθυσμού περιέχεται στο δείγμα Σπουδαιότερη ιδιότητα των σφαλμάτων αυτών είναι το γεγονός ότι ακολουθούν τυχαίες διακυμάνσεις που τείνουν να εξουδετερώνονται όταν γίνονται μέσοι όροι Αμερόληπτη εκτιμήτρια συνάρτηση(unbiased estimator)

15 ΤΥΠΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ-ΜΗ ΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Μη δειγματοληπτικό σφάλμα(non non- sampling error) Ο τύπος σφάλματος αυτός μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε έρευνα Περιέχουν μεροληψίες και λάθη Παράγοντες οι οποίοι προκαλούν μεροληψίες: Ελλιπής προσδιορισμός του προς έρευνα πληθυσμού Ατέλεια του πλαισίου (διπλοεγγραφές) Αοριστία ερωτηματολογίου Ασαφής καθορισμός επιθυμητών πληροφοριών Υπερβολικές ή άσχετες απαντήσεις σε ερωτήσεις Ανακριβείς μέθοδος συντάξεως Λάθη σε μία έρευνα γίνονται όταν: Οι απαντήσεις εισέρχονται σε λάθος στήλες από τους ερευνητές Λανθασμένες απαντήσεις ή ανεπαρκείς δίνονται από τους ερωτώμενους Γίνονται λανθασμένοι υπολογισμοί κατά την επεξεργασία των δεδομένων Κύρια πηγή λαθών είναι η απροσεξία όλων εκείνων που εργάζονται (στατιστικώς) για την έρευνα

16 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Μικρότερος αριθμός απογραφέων- καλύτερη και καταλληλότερη εκπαίδευση τους στο αντικείμενο της έρευνας-προσεκτικότερη επόπτευση της όλης διαδικασίας Μείωση χρόνου διεξαγωγής της έρευνας και του κόστους της έρευνας

17 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 1. ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ α) απλή τυχαία (ή απεριόριστη) β) περιορισμένη τυχαία Στρωματοποιημενη Συσσωρευτική Συστηματική γ) διπλή, πολλαπλή και προοδευτική

18 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 2. ΜΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ α) λογική (κρίσεως) β) ) quota γ) δειγματοληψία με άνεση (χάριν ευκολίας)

19 Λογική δειγματοληψία (κρίσεως) Στη συγκεκριμένη μέθοδο δειγματοληψίας η λήψη των μονάδων γίνεται με βάση την κρίση του δειγματολήπτη. Η πιθανότητα να επιλεγεί μία μονάδα του πληθυσμού είναι άγνωστη. Ικανός να εκτιμήσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι μόνο ο ειδικός δειγματολήπτης. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την κρίση και τις γνώσεις του. Σε περίπτωση που ένα δείγμα ληφθεί με φτωχή κρίση και το δείγμα και τα αποτελέσματα θα είναι μεροληπτικά.

20 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ EXPERTS (ξενοδόχους( ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες κλπ)προκειμένου προκειμένου να αναζητηθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά σε επενδύσεις και σε συστήματα ποιότητας και οχι τα έως σήμερα κλασικά χαρακτηριστικά ερευνών σε διανυκτερεύσεις, πληρότητα κλπ ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 10% ΑΠΟ 600 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

21 Frequency Table Valid Total STARS Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 12 20,0 20,0 20, ,0 40,0 60, ,3 33,3 93,3 4 6,7 6,7 100, ,0 100,0

22 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Το 20% είναι 2 αστέρων Το 40% είναι 3 αστέρων Το 33% είναι 4 αστέρων Το 6,7% είναι 5 αστέρων ο Μ.Ο. Των ξενοδοχείων συγκεντρώνεται στα ++++αστέρια

23 Frequency Table Valid YES NO Total HOTEL_CHAIN Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 33 55,0 55,0 55, ,0 45,0 100, ,0 100,0

24 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Το 55% έχουν αλυσίδα ξενοδοχείων ενώ Το 45% δεν έχουν αλυσίδα ξενοδοχείων Είναι ένα πολύ καλό ποσοστό για την Κρήτη. Ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πολύ καλά στάδια παρ' όλη τη γενική ανησυχία.

25 Frequency Table PLACE Valid AGIOS_NIKOLAOS CHANIA IRAKLIO RETHYMNO Total Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 8 13,3 13,3 13,3 8 13,3 13,3 26, ,7 46,7 73, ,7 26,7 100, ,0 100,0

26 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Το 13,3% βρίσκονται στον Αγ. Νικόλαο Το 13,3% βρίσκονται στα Χανιά Το 46,7% βρίσκονται στο Ηράκλειο Το 26,7% βρίσκονται στο Ρέθυμνο Σημ. Παρατηρούμε ότι παρόλο που ο Αγ. Νικόλαος έχει περισσότερα ξενοδοχεία από το Νομό Ρεθύμνου, ο αριθμός των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από το νομό Ρεθύμνου είναι μεγαλύτερος και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κοινό ήταν πιο προσιτό.

27 Frequency Table RENOVATION Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent YES_IN_5_YEARS 41 68,3 68,3 68,3 YES_UP_TO_5_YEAR 6 10,0 10,0 78,3 NO 13 21,7 21,7 100,0 Total ,0 100,0

28 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Το 68,5% έχει κάνει ανακαίνιση μέσα στα τελευταία 5 χρόνια Το 10% έχει να κάνει ανακαίνιση πάνω από 5 χρόνια Ενώ Το 21.7% δεν έχει κάνει ανακαίνιση Παρατηρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει κάνει ανακαίνιση και αυτό δείχνει την επιμονή και την επιθυμία των ξενοδόχων να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που να καλύπτουν όλα τα γούστα και να βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο.

29 Frequency Table Valid YES NO Total INVESTMENT_BY_GOVERMENT Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 25 41,7 41,7 41, ,3 58,3 100, ,0 100,0

30 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Το 41,7% έχουν μπει σε αναπτυξιακό νόμο Ενώ Το 58,3% δεν έχουν μπει σε αναπτυξιακό νόμο Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδόχων δεν παίρνουν το ρίσκο να προβούν σε μία επένδυση, δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε και το 41.7% που έχουν ήδη προβεί και είναι ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

31 Frequency Table Valid YES NO Total IN_FUTURE Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 21 35,0 35,0 35, ,0 65,0 100, ,0 100,0

32 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Το 35% επιθυμούν να κάνουν επένδυση στο μέλλον Ενώ το 65% δεν επιθυμούν να κάνουν επένδυση στο μέλλον Το ποσοστό των ξενοδοχείων που επιθυμούν να μπουν σε αναπτυξιακό νόμο είναι πολύ σημαντικό 35%, ενώ το 65% περιλαμβάνει και όσους εκείνους έχουν ήδη ενταχθεί σε κάποιο αναπτυξιακό νόμο.

33 Frequency Table Valid YES NO Total ISO_9001 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 27 45,0 45,0 45, ,0 55,0 100, ,0 100,0

34 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Το 45% έχει ISO Ενώ Το 55% δεν έχει ISO

35 Frequency Table Valid YES NO Total HACCP Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 25 41,7 41,7 41, ,3 58,3 100, ,0 100,0

36 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Το 41,7% έχει HACCP Ενώ το 58,3% δεν έχει HACCP Σημ. Η γενική τάση οδηγεί στην απόκτηση Συστημάτων Ποιότητας και αυτό φαίνεται και από τους πίνακες όπου το 45% έχει ISO και το 41.7% έχει HACCP.

37 Frequency Table MORE_IMPORTANT_BY_A_CONSULTING_OFFICE Valid INFORMATION TRUST LOW PRICE IN TIME AND SUPPORT LOAN SUPPORT WHOLE PACKAGE Total Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 31 51,7 51,7 51, ,0 20,0 71,7 6 10,0 10,0 81,7 4 6,7 6,7 88,3 2 3,3 3,3 91,7 5 8,3 8,3 100, ,0 100,0

38 Παρατηρούμε ότι από τα ξενοδοχεία που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα: Για το 51,7% είναι σημαντικότερο από ένα γραφείο συμβούλων η ενημέρωση Για το 20% είναι σημαντικότερο από ένα γραφείο συμβούλων η εμπιστοσύνη Για το 10% είναι σημαντικότερο από ένα γραφείο συμβούλων οι χαμηλές τιμές Για το 6,7% είναι σημαντικότερο από ένα γραφείο συμβούλων η συνέπεια και η στήριξη Για το 3,3% είναι σημαντικότερο από ένα γραφείο συμβούλων η στήριξη στη σύναψη δανείου Για το 8,3% είναι σημαντικότερο από ένα γραφείο συμβούλων το συνολικό πακέτο

39 STARS INVESTMENT_BY_ GOVERMENT Correlations Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N INVESTMENT _BY_ STARS GOVERMENT 1 -,251, ,251 1, Σύμφωνα με τον συντελεστή Pearson, παρατηρείται ότι: τα αστέρια συγκρινόμενα με την επιχορήγηση από αναπτυξιακό νόμο παρουσιάζουν χαμηλή συσχέτιση -0,251, Δηλ. το αν κάποιο ξενοδοχείο έχει επιχορηγηθεί ποτέ δεν εξαρτάται από το πόσο καλής κατηγορίας ξενοδοχείο είναι.

40 Correlations Correlations STARS ISO_9001 Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N Pearson Correlatio Sig. (2-tailed) N STARS ISO_ ,110, ,110 1, STARS HACCP Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N STARS HACCP 1 -,211, ,211 1, Σύμφωνα με τον συντελεστή Pearson, παρατηρείται ότι: τα αστέρια σε σχέση με τα Συστήματα Ποιότητας ISO (-0,11) και HACCP(-0,21) παρουσιάζουν πολύ χαμηλή συσχέτιση.

41 YEARS RENOVATING Correlations Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N YEARS RENOVATING 1 -,248, ,248 1, Σύμφωνα με τον συντελεστή Pearson, παρατηρείται ότι: το αν έχει κάνει ή όχι κάποιο ξενοδοχείο ανακαίνιση δεν σχετίζεται με τα χρόνια λειτουργίας του. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική που κάποιο ξενοδοχείο θα πρέπει να ανανεώνεται και να εκσυγχρονίζεται συνεχώς έτσι ώστε να μην χάνει την αξία του με το πέρασμα του χρόνου.

42 Descriptive Statistics RENOVATING MONEY_FROM_WHOM Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ,25, ,35 1, Η ανακαίνιση των ξενοδοχείων γίνεται κυρίως μέσα στα τελευταία 5 χρόνια χρησιμοποιώντας Ίδια Κεφάλαια και Δανεισμό, ένα ποσοστό ξενοδοχείων μόνο με δανεισμό.

43 Descriptive Statistics STARS INVESTMENT_BY_ GOVERMENT Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ,27, ,58, Παρόλο που η κατηγορία των ξενοδοχείων συγκεντρώνεται στα 3 με 4 αστέρια, είναι περισσότερα εκείνα τα ξενοδοχεία που δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα όμως το ποσοστό δεν είναι και τόσο χαμηλό αφού το 41,7% έχει τελικά ενταχθεί σε σχέση με το 58,3% ποσοστό των ξενοδοχείων που δεν έχουν ενταχθεί. Βλ Frequencies σελ +++

44 Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αστέρων, αυξάνεται και το ποσοστό επιχορήγησης. Σε αντίθεση, όμως έρχεται η κατηγορία των 4 αστέρων, όπου η σχέση αυτή είναι αρνητική. 40,0% INVESTMENT_BY_GOVERMENT YES NO 30,0% Percent 20,0% 10,0% 0,0% STARS

45 Descriptive Statistics STARS ISO_9001 Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ,27, ,55, ,0% ISO_9001 YES NO 40,0% Percent 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% STARS

46 Descriptive Statistics STARS HACCP Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ,27, ,58,497 60

47 Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αστέρων, αυξάνεται και το ποσοστό των ξενοδοχείων που έχουν Συστήματα Ποιότητας. Σε αντίθεση, όμως έρχεται η κατηγορία των 4 αστέρων, όπου η σχέση αυτή είναι αρνητική.

48 Από το γράφημα βγαίνει το συμπέρασμα ότι εκείνοι που επιθυμούν να προβούν σε επένδυση μελλοντικά θεωρούν πιο σημαντικό τη συνέπεια και στήριξη καθώς και τη δανεική υποστήριξη από ένα γραφείο συμβούλων. Ενώ εκείνοι οι οποίοι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε επένδυση στο μέλλον πιστεύουν ότι η παροχή πλήρης δέσμης υπηρεσιών είναι η σημαντικότερη προσφορά από ένα γραφείο συμβούλων, διατηρώντας σε ίσο ποσοστό τη συνέπεια και στήριξη καθώς και την δανειακή υποστήριξη.

49 Σε αντίθεση έρχεται το επόμενο γράφημα, το οποίο μας δείχνει ότι όσοι έχουν προβεί σε επένδυση θεωρούν σημαντικότερο την εμπιστοσύνη ενώ δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η πλήρης δέσμη υπηρεσιών.

50 Variables Entered/Removed b Model 1 a. b. Variables Variables Entered Removed Method YEARS a. Enter All requested variables entered. Dependent Variable: STARS Model 1 (Constant) YEARS a. Dependent Variable: STARS Unstandardized Coefficients Coefficients a Standardized Coefficients 95% Confidence Interval for B B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound 3,302,238 13,900,000 2,826 3,777 -,002,012 -,022 -,167,868 -,027,023 Με την τεχνική της απλής παλινδρόμησης, εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών: stars και years.διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρακτικά μηδενική συσχέτιση μεταξύ τους. Στο διάστημα κυρίως της τριακονταετίας κατασκευάστηκαν ξενοδοχεία και των τεσσάρων κατηγοριών 2*,3*,4*,5* χωρίς διαφοροποίηση από την ανώτερη προς την κατώτερη κατηγορία.

51

ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Έρευνα αιτιών καθυστέρησης παραλαβής κατά την φυσική μεταφορά 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Άγιος Νικόλαος ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΚΟΥ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v Περιεχόμενα Πρόλογος... v 1 Χρήση της έκδοσης 10 του SPSS για Windows και καταχώριση δεδομένων... 1 2 Περιγραφή μεταβλητών: πίνακες και γραφήματα... 19 3 Περιγραφή μεταβλητών αριθμητικά: μέσοι όροι, διακύμανση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Στατιστικής

Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc και το R Project Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Νοέμβριος 0, Ξάνθη. Επικοινωνία : epdiamantopoulos@yahoo.gr Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/! Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t)

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) (Basic Sampling Tecniques and Questionnaire Analysis using (t) test). Εισαγωγή Η Δειγματοληψία είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης Μάιος 2005 Θεματική Χαρτογραφία 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net 1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net Ορισμοί Research is the systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εισαγωγή. Τι είναι Στατιστική 1.2 Μεθοδολογία Ερευνας 1.3 Τι είναι το SPSS 1.4 οµή του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα

Έρευνα Αγοράς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα 2009 Έρευνα Αγοράς Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο 12.1 Λογιστική Παλινδρόµηση 12.2 Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόµησης. 12.3 Βήµατα δηµιουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα