εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit"

Transcript

1 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1

2 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ανίχνευσης και ταυτοποίησης δειγμάτων λειτουργούν κανονικά κατά τη διεξαγωγή του προσδιορισμού CELLSEARCH. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit (CTC Control Kit) περιέχει φιάλες μονιμοποιημένων κυττάρων μίας χρήσης από κυτταρική γραμμή καρκινώματος του μαστού (SK-BR-3). Τα κύτταρα χρωματίζονται με φθορίζοντες δείκτες. Εκφράζουν δείκτες επιθηλιακών κυττάρων που αναγνωρίζονται από τα αντισώματα του CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit (CTC Kit) και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της επαναληψιμότητας του προσδιορισμού. Κάθε φιάλη περιέχει δύο πληθυσμούς κυττάρων ως μάρτυρες υψηλού και χαμηλού επιπέδου. Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit χρησιμοποιείται για επαλήθευση της απόδοσης των αντιδραστηρίων του CELLSEARCH CTC Kit, της επεξεργασίας δειγμάτων από το CELLTRACKS AUTOPREP System και της ανάλυσης κυττάρων από το CELLTRACKS ANALYZER II. Το CELLSEARCH CTC Kit περιέχει αντιδραστήρια και αναλώσιμα για ανοσομαγνητική επιλογή σπάνια κυκλοφορούντων κυττάρων όγκου (CTC) από ολικό αίμα. Το CELLTRACKS AUTOPREP System έχει σχεδιαστεί ώστε να αυτοματοποιεί, να τυποποιεί και να βελτιστοποιεί την παρασκευή δειγμάτων με το CELLSEARCH CTC Kit. Η ανάλυση των CTC διεξάγεται με το CELLTRACKS ANALYZER II, ένα ημι-αυτόματο μικροσκόπιο φθορισμού που χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση επισημασμένων με φθορίζοντες δείκτες κυττάρων CTC που έχουν συλληφθεί και ευθυγραμμιστεί ανοσομαγνητικά. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κάθε φιάλη μίας χρήσης στο CELLSEARCH CTC Control Kit περιέχει δύο πληθυσμούς κυττάρων SK-BR-3 σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (χαμηλή και υψηλή). Οι δύο πληθυσμοί κυττάρων διακρίνονται μεταξύ τους με φθορίζουσες χρωστικές που είναι ειδικές για κάθε πληθυσμό. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ταυτόχρονη καταμέτρηση πληθυσμών κυττάρων μάρτυρα χαμηλού και υψηλού επιπέδου από το CELLTRACKS ANALYZER II. Τα κύτταρα μάρτυρα είναι απολύτως συμβατά με τα αντιδραστήρια του CELLSEARCH CTC Kit και ταυτοποιούνται αυτόματα από το CELLTRACKS ANALYZER II. Στο CELLSEARCH CTC Kit χρησιμοποιούνται αντισώματα συζευγμένα σε φερρομαγνητικό υγρό, τα οποία κατευθύνονται έναντι μορίου στην επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων (EpCAM), ώστε να δεσμεύσουν και να διαχωρίσουν τα επιθηλιακά κύτταρα από τα κύτταρα του αίματος σε μαγνητικό πεδίο. Τα επιθηλιακά κύτταρα ταυτοποιούνται κατόπιν με 3 αντισώματα συζευγμένα με φθοροχρωστική για ειδικούς ενδοκυτταρικούς δείκτες επιθηλιακών κυττάρων. Μη ειδικά συλλεγμένα λευκοκύτταρα και λευκοκύτταρα που έχουν δεσμευτεί μη ειδικά στον δείκτη επιθηλιακών κυττάρων ταυτοποιούναι με ένα διαφορετικό, ειδικό για λευκοκύτταρα και συζευγμένο με φθοροχρωστική, αντίσωμα. Το CELLTRACKS AUTOPREP System αυτοματοποιεί τη διαδικασία παρασκευής δειγμάτων και ετοιμάζει το δείγμα για ανάλυση στο CELLTRACKS ANALYZER II. Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή του δείγματος, ο όγκος του δείγματος που περιέχει τα κύτταρα τα οποία έχουν συλλεχθεί μαγνητικά και φέρουν φθορίζουσα σήμανση μεταφέρεται και σφραγίζεται στο θάλαμο δειγμάτων σε μια συσκευή παρουσίασης κυττάρων MAGNEST Cartridge Holder. Τα κύτταρα με το συζευγμένο φερρομαγνητικό υγρό ανεβαίνουν προς το επάνω μέρος του θαλάμου, όπου συγκρατούνται σε μαγνητικό πεδίο για καταμέτρηση και ανάλυση. Προχρωματισμένα και μονιμοποιημένα κύτταρα μάρτυρα χρησιμοποιούνται ως πρότυπο σύστημα για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του συστήματος. Τα κύτταρα ταυτοποιούνται ως κύτταρα μάρτυρα με την ανίχνευση φθορισμού στα κανάλια μάρτυρα υψηλού ή χαμηλού επιπέδου του CELLTRACKS ANALYZER II. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Οδηγίες χρήσης 24 ετικέτες γραμμωτού κώδικα βάσει παρτίδας (πορτοκαλί) 24 φιάλες 3,0 ml μίας χρήσης των CELLSEARCH CTC Controls: Δύο πληθυσμοί μονιμοποιημένων κυττάρων SK-BR-3 (κυτταρική γραμμή από καρκίνωμα ανθρώπινου μαστού) σε Histopaque, λευκωματίνη 5% βόειου ορού και 0,1% αζίδιο του νατρίου. Τα κύτταρα χρωματίζονται με αποκλειστικές φθορίζουσες χρωστικές. Οι συγκεντρώσεις των πληθυσμών των κυττάρων μάρτυρα είναι κατά προσέγγιση 1000 κύτταρα/ δοκιμασία για τα κύτταρα μάρτυρα υψηλού επιπέδου και 50 κύτταρα/δοκιμασία για τα κύτταρα μάρτυρα χαμηλού επιπέδου. Ωστόσο οι τιμές ποικίλλουν μεταξύ των παρτίδων. Για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση κάθε παρτίδας, ανατρέξτε στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης που περιλαμβάνεται σε κάθε κιτ. (Το Histopaque είναι εμπορικό σήμα της Sigma Aldrich Company.) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit (Αρ. καταλόγου ) CELLTRACKS AUTOPREP System (Αρ. καταλόγου 9541) Δοχείο 20 λίτρων του CELLTRACKS AUTOPREP Instrument Buffer (Αρ. καταλόγου ) CELLTRACKS ANALYZER II (Αρ. καταλόγου 9555) Μίκτης περιδίνησης Μικροπιπέτα 2

3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Για in vitro διαγνωστική χρήση Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν από τη δοκιμασία. Προσοχή: Όλο το προσωπικό πρέπει να τηρεί τις διεθνείς προφυλάξεις και να χρησιμοποιεί εργαστηριακό εξοπλισμό ασφαλείας (δηλ. γυαλιά ασφαλείας, εργαστηριακό ιματισμό και γάντια). Τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν από τη χρήση αυτού του κιτ πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. Προειδοποίηση: Όλα τα είδη, μεταξύ των οποίων φύσιγγες και άλλα υλικά που έρχονται σε επαφή με δείγματα ασθενών πρέπει να θεωρούνται υλικά δυνητικού βιολογικού κινδύνου. Χειριστείτε τα ως ικανά να μεταδώσουν λοιμώδεις ασθένειες. Χειριστείτε και απορρίψτε οποιαδήποτε απορρίμματα λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την πιπέτα με το στόμα. Προειδοποίηση: Το CELLSEARCH CTC Control Kit περιέχει αζίδιο του νατρίου ως το συντηρητικό σε κάθε φιάλη. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και δείξτε τα δοχεία ή τις ετικέτες. Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα και ποτά. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Σε περίπτωση επαφής με οξέα, απελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. Οι ενώσεις αζιδίου πρέπει να ξεπλένονται με μεγάλες ποσότητες νερού κατά την απόρριψη για να αποφευχθεί ο σχηματισμός επικαθίσεων στις σωληνώσεις από μόλυβδο ή χαλκό όπου μπορούν να αναπτυχθούν εκρηκτικές συνθήκες. Φράσεις κινδύνου και ασφαλείας R22 (Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης) και S28 (Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο σαπούνι). Απαιτείται εκπαίδευση του χειριστή πριν πραγματοποιηθεί η διαδικασία της δοκιμασίας. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα αντιδραστήρια παρέχονται έτοιμα για χρήση σε δοχεία μίας χρήσης. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία από 2 έως 8 C. Προφυλάξτε τα αντιδραστήρια από έκθεση στο έντονο ηλιακό φως. Βγάλτε τη φιάλη μάρτυρα από το ψυγείο 30 λεπτά πριν από τη χρήση και αφήστε την να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου (15 έως 30 C). Όταν αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 2 έως 8 C, το CELLSEARCH CTC Control Kit είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη φιάλη. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Για βέλτιστα αποτελέσματα επιβάλλεται η τήρηση της διαδικασίας του CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit (βλ. τον Οδηγό χρήσης του CELLTRACKS AUTOPREP System για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρασκευή δειγμάτων). 1. Κάθε CELLSEARCH CTC Control πρέπει να αναλύεται κάθε ημέρα δοκιμασίας του ασθενούς ή όποτε χρησιμοποιείται νέα παρτίδα του CELLSEARCH CTC Kit. Η ανάκτηση κυττάρων μάρτυρα είναι ενδεικτική για την εγκυρότητα της γενικής απόδοσης του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του οργάνου και των αντιδραστηρίων. 2. Βγάλτε μια φιάλη του CELLSEARCH CTC Control από το ψυγείο 30 λεπτά πριν από τη χρήση. Αφήστε το υλικό του μάρτυρα και τα αντιδραστήρια του CELLSEARCH CTC Kit να φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. 3. Κολλήστε μια πορτοκαλί ετικέτα γραμμωτού κώδικα CELLSEARCH CTC Control κάθετα σε έναν σωλήνα 15 ml CELLTRACKS AUTOPREP Tube που περιλαμβάνεται στο CELLSEARCH CTC Kit. Αυτή η ετικέτα περιέχει τα στοιχεία παρτίδας και επιτρέπει στο CELLTRACKS AUTOPREP System να φορτώσει τις τιμές που αναμένονται για την παρτίδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το CELLTRACKS AUTOPREP System ανιχνεύσει νέα παρτίδα υλικού μάρτυρα, θα ζητήσει από τον χρήστη να σαρώσει την ετικέτα γραμμωτού κώδικα που βρίσκεται επάνω στο κουτί. Ο γραμμωτός κώδικας περιέχει τον αριθμό παρτίδας, καθώς και τις μέσες και αναμενόμενες τιμές για τους μάρτυρες χαμηλού και υψηλού επιπέδου. 4. Περιδινήστε τη φιάλη του CELLSEARCH CTC Control ήπια για 5 δευτερόλεπτα. Αναμείξτε αναστρέφοντας 5 φορές. 5. Ρίξτε το περιεχόμενο της φιάλης μάρτυρα στον σωλήνα δείγματος CELLTRACKS AUTOPREP Sample Tube στον οποίο έχετε κολλήσει ετικέτα. Χρησιμοποιήστε μια πιπέτα για να μεταφέρετε τυχόν υπόλειμμα υγρού από τη φιάλη και το πώμα της φιάλης στο σωλήνα δείγματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεταφέρετε μόνο το υπόλειμμα υγρού. ΜΗΝ προσθέσετε ρυθμιστικό διάλυμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό στη φιάλη. 3

4 Ρίξτε το περιεχόμενο της φιάλης μάρτυρα στο σωληνάριο. Συλλέξτε το υγρό που έχει απομείνει στη φιάλη και το πώμα. 6. Τοποθετήστε τον σωλήνα στο CELLTRACKS AUTOPREP System όταν σας ζητηθεί από το λογισμικό. 7. Πραγματοποιήστε σάρωση και αυτόματη ανάλυση του δείγματος μάρτυρα σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης του CELLTRACKS ANALYZER II. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit έχει σχεδιαστεί για χρήση με το CELLTRACKS AUTOPREP System, το CELLTRACKS ANALYZER II και το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit. Τα κύτταρα μάρτυρα έχουν παρασκευαστεί με βέλτιστο τρόπο για χρήση σε αυτό το σύστημα. Τεχνική υποστήριξη Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών παρέχονται από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. (ώρα ανατολικής ζώνης). Τηλέφωνο: ( (ΕΕ)) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Ημερομηνία αναθεώρησης Κωδικός εξαρτήματος Περιγραφή των τεχνικών αλλαγών Τεχνικά ισοδύναμο με το με τις ακόλουθες αλλαγές: Εκχώρηση νέου αριθμού προϊόντος Ενημέρωση με τα εταιρικά χαρακτηριστικά της Janssen, όπως: Λογότυπο της Janssen Διεύθυνση κατασκευής Διεύθυνση EC/REP Αριθμοί τηλεφώνου Δικτυακός τόπος Στην ενότητα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ: Προσθήκη αριθμών καταλόγου Στην ενότητα Τεχνική Υποστήριξη: Ενημέρωση όλων των περιπτώσεων Veridex, LLC σε Janssen Diagnostics, LLC Ενημέρωση της δήλωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. Στην ενότητα ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Προσθήκη του συμβόλου ημερομηνίας κατασκευής και του κειμένου Ημερομηνία κατασκευής Ενημέρωση της ημερομηνίας αναθεώρησης Τα CELLSEARCH, CELLTRACKS, CELLTRACKS ANALYZER II, MAGNEST και AUTOPREP είναι σήματα κατατεθέντα της Janssen Diagnostics LLC. Αυτή η τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ή/και συναφών συστατικών αυτής, καθώς και οι διαδικασίες και τα συστήματα οργάνων που περιγράφονται στο παρόν έντυπο, προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α. και αντίστοιχα διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκκρεμούσες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: Αριθμοί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. 5,466,574; 5,459,073; 5,512,332; 5,597,531; 5,698,271; 5,849,517; 5,985,153; 5,993,665; 6,120,856; 6,136,182; 6,365,362; 6,551,843; 6,620,627; 6,623,982; 6,645,731; 6,660,159; 6,790,366; 6,861,259; 6,890,426; 7,011,794, 7,282,350 και 7,332,288. 4

5 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Τα παρακάτω σύμβολα πιθανόν να έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στις παρούσες οδηγίες χρήστη ή σε συναφή επισήμανση. Ημερομηνία λήξης ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ή ΕΕΕΕ-ΜΜ Κωδικός παρτίδας Αύξων αριθμός Προσοχή, συμβουλευθείτε τα συνοδευτικά έγγραφα Ημερομηνία κατασκευής Κατασκευαστής Περιεχόμενο επαρκές για < n > εξετάσεις Αρ. καταλόγου Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιορισμοί θερμοκρασίας Βιολογικοί κίνδυνοι Βλέπε οδηγίες χρήσης In vitro διαγνωστική ιατροτεχνολογική συσκευή CELLSEARCH κύτταρα μάρτυρα 5

6 Janssen Diagnostics BVBA Turnhoutseweg Beerse Belgium Αύγουστος 2013 Janssen Diagnostics, LLC 700 US Highway Rte 202 South Raritan, NJ USA documents.cellsearchctc.com Τηλέφωνο: (EE) 6

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

825.050 CRYPTATE- CONJUGATE XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL

825.050 CRYPTATE- CONJUGATE XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL για επαγγελματική μόνο Ημερομηνία 06.02.2008 Οδηγίες ς B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S και B R A H M S PCT είναι σήματα κατατεθέντα της B R A H M S Aktiengesellschaft. Άλλες ονομασίες προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS Για χρήση µε το Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Αρ. καταλόγου: 05015278001) Και το Applied

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Η.Π.Α. Τηλ.: +1 (203) 328-9500 ή (888) 329-0255 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και Καναδά), Φαξ: +1 (203) 328-9599 WWW.IMMUCOR.COM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC 1 Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD HPV DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73,

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

ÄKTA start. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

ÄKTA start. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά ÄKTA start Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο... 1.2 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.3 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος Μετρητής Γλυκόζης Αίματος 12:24 l 13.10 93 mg Πριν Γεύμα dl Υπενθ/ση Επιλογές Χρησιμοποιεί μόνο ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος Contour Next της Bayer ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ PA1044277.indd 1 11-14-12 7420 Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χειριστή. Συσκευή ακτινοβόλησης UVA INTERCEPT INT100

Εγχειρίδιο Χειριστή. Συσκευή ακτινοβόλησης UVA INTERCEPT INT100 Εγχειρίδιο Χειριστή Συσκευή ακτινοβόλησης UVA INTERCEPT INT100 INT100-50 για 50 Hz INT100-60 για 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79 D Concord, CA 94520

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο mg/dl εμφανίζεται mmol/l διαθέσιμο Model MGH-BT1 Rev 7-9.14 GR/el ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το MyGlucoHealth προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο μέτρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος. Οδηγός Χρήστη

Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος. Οδηγός Χρήστη Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος Οδηγός Χρήστη 84277763_CntrXT_UG_EL_FpBp_v2.indd ofc1 FC: 19.5 mm BC: 10 mm Footer: N/A 1/3rd of Cross clear 7mm min. space has been applied 18211 NE 68th Street,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Σκόπιμα κενή σελίδα Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης Elucigene CF29v2 Οδηγίες χρήσης Αρ. Καταλόγου - CF029B1 25 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold CF029B2-50 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold YF029B2 50 δοκιμασίες χωρίς AmpliTaq Gold Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα