Ο Ρόλος του ΙΓΕ στην Προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στην Αλλαγή του Κλίματος. Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ρόλος του ΙΓΕ στην Προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στην Αλλαγή του Κλίματος. Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου"

Transcript

1 Ο Ρόλος του ΙΓΕ στην Προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στην Αλλαγή του Κλίματος Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου

2 Κλάδος Έγγειων Βελτιώσεων του ΙΓΕ Εδαφολογία Περιβάλλον & Κλιματικές Αλλαγές Γεωργική Μηχανολογία Νέες Τεχνολογίες Λιπάνσεις Αρδεύσεις

3 Κύρια Σημεία Έρευνας Τεχνικές εξοικονόμησης νερού Επαναχρησιμοποίηση Ανακυκλωμένου Νερού Βιο-φιλτράρισμα νερού απορροής από Θερμοκήπια, Ελαιοτριβεία, Χοιροστάσια, κτλ Χρήση υφάλμυρου νερού για άρδευση Συμπεριφορά φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις (θερμοκρασία, αλμυρότητα, στρεσάρισμα νερού) Συλλογή και χρήση νερού της βροχής Βελτίωση Γονιμότητας του Εδάφους Έλεγχος του περιβάλλοντος στα θερμοκήπια

4 Καλλιέργεια Εκτός Εδάφους Τα πειράματα καλλιέργειας εκτός εδάφους (υδροπονίας) αφορούν τα λαχανικά θερμοκηπίου και τα αρωματικά φυτά, προκειμένου να αποκτηθεί η εξειδικευμένη γνώση για την καλλιέργεια τους. Δοκιμάζονται διάφοροι τύποι συστημάτων καλλιέργειας και τεχνιτών υποστρωμάτων. Οι κύριες δραστηριότητες αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστημάτων «υδροπονίας» προσαρμοσμένων στις συνθήκες της Κύπρου και τη μεγιστοποίηση των εσόδων του παραγωγού, με τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την αύξηση της αποδοτικότητας του νερού και των λιπασμάτων Επίσης αξιολογείται η πρόληψη της ρύπανσης που προκαλείται από την απόρριψη του θρεπτικού διαλύματος, με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ντόπιων υποστρωμάτων και τεχνητών υγροτόπων Αξιολογείται επίσης η ενίσχυση της αντιοξειδωτικής αντίδρασης των φυτών. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού (ανακυκλωμένο, υφάλμυρο) σε σχέση με την ξηρασία που πλήττει σήμερα την περιοχή της Μεσογείου

5 Στόχοι με τη χρήση τεχνητών υγροτόπων: 1. Πρόληψη της ρύπανσης που προκαλείται από την απόρριψη του θρεπτικού διαλύματος από υδροπονικές Καλλιέργειες, 2. Παραγωγή βιομάζας για ζωοτροφές και ενέργειας με τη χρήση του διαθεσίμου θρεπτικού διαλύματος. 3. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός κλειστού υδροπονικού συστήματος με σχεδόν καθόλου απώλειες προς το περιβάλλον, ppm Nitrate Chloride Supply 5/18 Wetland 5/18 Wetland 5/24 Wetland 6/1 Wetland 6/8 Time

6 Diagram of an open hydroponic system Leachate Tank Fertilizer Mixer TANK A B ACID Fresh Water Supply

7 Diagram of a closed hydroponic system UV Leachate Tank Fertilizer Mixer TANK A B ACID Fresh Water Supply

8 Κέντρο Εκπαίδευσης στην Υδροπονία στον Πειραματικό Σταθμό του ΙΓΕ στο Ζύγι

9 Πρόγραμμα Life+ «Adapt2Change» «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους» Χρήση της Αβαθούς Γεωθερμικής Ενέργειας για θέρμανση Θερμοκηπίων Εξοικονόμηση νερού άρδευσης με τη χρήση κλειστού υδροπονικού συστήματος Παραγωγή νερού άρδευσης από τη συμπύκνωση της υγρασίας του αέρα

10 Πρόγραμμα ΙΓΕ: Διερεύνηση τυχόν επιπτώσεων στο έδαφος και το περιβάλλον και αξιολόγηση κινδύνων στη δημόσια υγεία από τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για άρδευση. Κύριοι στόχοι του Προγράμματος: Να προσδιορίσει τις αλλαγές στις φυσικοχημικές παραμέτρους του εδάφους, όταν αυτό αρδεύεται με ανακυκλωμένο νερό, και να αξιολογήσει πως αυτές επηρεάζουν την γονιμότητα, τη δομή του και την αειφορία του, τόσο στο παρόν όσο και μακροπρόθεσμα. Να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της άρδευσης με ανακυκλωμένο νερό στα υπόγεια ύδατα. Να προσδιοριστεί ο συντελεστής μεταφοράς βαρέων μετάλλων από το έδαφος στα φυτά και δείκτης επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία. Αξιολόγηση του μικροβιακού φορτίου που δύναται να υπάρχει στα εδώδιμα φυτικά προϊόντα όταν οι καλλιέργειες αρδεύονται με ανακυκλωμένο νερό. Να εξεταστούν οι αλλαγές στις μικροβιολογικές παραμέτρους του εδάφους και στη σύνθεση της μικροβιακής κοινότητας.

11 Πρόγραμμα ΙΓΕ για Κομποστοποίηση Φυτικών Υλικών Εμπλουτισμός εδαφών με οργανική ουσία Παρεμπόδιση της απερήμωσης των εδαφών Αύξηση της γονιμότητας των εδαφών Βελτίωση της υδατοικανότητας των εδαφών.

12 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ερευνητικά Προγράμματα Φυτοπαθολογίας Δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού in vitro Για ασφαλέστερη διαφύλαξη του υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού δημιουργείται μια νέα εφεδρική Προβασική Φυτεία σε σωλήνες, που θα αποτελέσει την Τράπεζα Γενετικού Υλικού in vitro. Για κάθε δενδρύλλιο της Προβασικής Φυτείας διατηρούνται τα αντίστοιχα φυτά in vitro. Τα μικροφυτά μεταφέρονται σε σωλήνες με νέο θρεπτικό υπόστρωμα κάθε τρεις μήνες και σε χρονικό διάστημα δύο περίπου ετών ανανεώνονται. Στόχος είναι όλο το διαθέσιμο υγιές υλικό των εσπεριδοειδών, πυρηνοκάρπων, αμπελιών στην Κύπρο και άλλων ειδών να διατηρείται μονίμως σε Τράπεζα in vitro.

13 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ερευνητικά Προγράμματα Φυτοπαθολογίας Εξυγίανση ποικιλιών και κλώνων εσπεριδοειδών, αμπελιών, πυρηνοκάρπων, πατατών κ.α με μεριστωματική καλλιέργεια ή μικροεμβολιασμό in vitro Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξυγίανση αξιόλογων ποικιλιών και κλώνων διαφόρων ειδών και η παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

14 Ερευνητικά Προγράμματα Εντομολογίας Ολοκληρωμένη και Βιολογική αντιμετώπιση εντομολογικών και ακαρεολογικών εχθρών σε ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης και Βιολογικής Διαχείρισης Εχθρών Σκοπός των Προγραμμάτων αυτών είναι: Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εντόμων και ακάρεων, ως σημαντικών εχθρών των καλλιεργειών Δραστική μείωση των χημικών σκευασμάτων και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον, χρήστη και καταναλωτή Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

15 Γενετική βελτίωση φυτών για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές Στοχευμένα ερευνητικά προγράμματα με στόχο την ταχεία προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές φυτικών ειδών με οικονομική σημασία για την Κυπριακή γεωργία με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων γενετικής βελτίωσης φυτών Ειδικοί στόχοι οι αυξημένες αποδόσεις και η αντοχή σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις Γενετική βελτίωση για αναβάθμιση του ντόπιου λουβιού Γενετική βελτίωση του κριθαριού για αυξημένη προσαρμοστικότητα στο ξηροθερμικό περιβάλλον της Κύπρου

16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αποστολή: Συλλογή και διατήρηση σπόρων ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και άγριων ειδών της κυπριακής χλωρίδας Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση του Φυτικού Γενετικού Υλικού Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής: Εκτός τόπου διατήρηση (ex situ conservation) γενετικού υλικού που κινδυνεύει με εξαφάνιση Εντοπισμός γενετικού υλικού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διατήρηση του στο φυσικό περιβάλλον (in situ conservation) Εντοπισμός γονιδίων που μπορούν να προσδώσουν αντοχή σε αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες και αξιοποίηση τους στα προγράμματα βελτίωσης φυτών

17 Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΝΔΗΜΑΝΘΗ ΕΝΔΗΜΑΝΘΗ Αξιοποίηση έξι ενδημικών φυτών της Κύπρου Στόχος: Η αξιοποίηση επιλεγμένων ενδημικών ειδών της χλωρίδας της Κύπρου στην εμπορική ανθοκομία, ως νέα και αυθεντικά ανταγωνιστικά είδη με εμπορικά ανθοκομικά χαρακτηριστικά Ταυτόχρονα: Διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας και της βιοποικιλότητας Centaurea akamantis στη φύση. Κρεμοκλαδής θάμνος με λίγα άνθη Centaurea akamantis σε γλάστρα με πλούσια άνθηση

18 Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΝΔΗΜΑΝΘΗ Εντοπισμός, μελέτη και αξιοποίηση νέων ενδημικών φυτών στην εμπορική ανθοκομία. Επιλογή αυτοφυών φυτών με επιθυμητάχαρακτηριστικάκαιδιερεύνησητων κατάλληλων μεθόδων για την παραγωγή τους ή/και μετατροπή τους για άλλες χρήσεις (π.χ. φυτά γλάστρας). Είδη τα οποία είναι ήδη προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Kύπρου. Έχουν μικρές απαιτήσεις σε νερό και λιπάνσεις και είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες.

19 Ενεργειακά Φυτά και Βιοκαύσιμα (Biodiesel, Bioethanol, Biogas, Solid Fuels)

20 Πρόγραμμα «ΕΝΕΡΚΑΛ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΟ/0104/11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: 27/09/2004 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 36 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Α.Φ.): ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΣΦ1): ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 2 ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΣΦ2): ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

21 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ Χαρτογράφηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ενεργειακών καλλιεργειών Διερεύνηση των καταλληλότερων τεχνολογικών επιλογών υπό τις συνθήκες της Κύπρου Προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προώθηση της χρήσης Βιοκαυσίμων

22 Καλλιέργεια και αρδευτικές ανάγκες Ενεργειακών Φυτών

23 Πιλοτική Μονάδα Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Αμυλούχα και Σακχαρούχα υλικά στο ΙΓΕ

24 Πιλοτική Μονάδα Παραγωγής Βιοντίζελ από φυτικά έλαια στο ΙΓΕ

25 Πιλοτική Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου από υλικά βιομάζας στο ΙΓΕ

26 Πιλοτικό Σύστημα παραγωγής Στερεών Καυσίμων από Βιομάζα (Pellets) στο ΙΓΕ

27 Υβριδικό Αποξηραντήριο Αρωματικών Φυτών Στον Βοτανόκηπο του Τ.Γ. στην Αθαλάσσα (Solar Energy & LPG)

28 Γενική άποψη του Υβριδικού Ξηραντηρίου Α.Φ.

29 Ηλιακοί Συλλέκτες του Υβριδικού Ξηραντηρίου

30 Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης Η ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών έχει ως επίκεντρο τη βελτίωση του αγροτικού τομέα γενικότερα, και κατά συνέπεια να συμβάλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και ειδικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παραγωγών. Ο κλάδος διαχειρίζεται το ερευνητικό πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη και Εμπορία Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων". Στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται η διεξαγωγή έρευνας στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, της χρήσης της πληροφορικής / ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία, θέματα που αφορούν τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων, τον ρόλο των Ομάδων Παραγωγών, την εμπορία γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, τη συμβολαιακή γεωργία, και άλλα.

31 Ενημέρωση Αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αξιοποίηση της γεωργικής γνώσης που παράγει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Διαχείριση της παραγωγής (Βιολογική Γεωργία, Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής, Συστήματα Ακριβείας κλπ.) με στόχο την παραγωγή υγιεινών και οικονομικά προσιτών τροφίμων, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και το περιβάλλον και να διασφαλίζεται η αειφόρος χρήσης των φυσικών πόρων Ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο νερό και το έδαφος και αξιοποίηση των αστικών και κτηνοτροφιών λυμάτων Αξιοποίηση τεχνολογίας γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) και τηλεπισκόπησης Αξιοποίηση της ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία ακριβείας (Precision agriculture)

32 Ενημέρωση σε γεωργικά θέματα 37% των παραγωγών ενημερώνεται μέσω διαδικτύου 42% των παραγωγών θεωρεί ότι οι ενημερωμένες επιλογές λόγω της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση θα τους βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση ποσοτήτων νερού 51% των παραγωγών πιστεύει ότι οι ενημερωμένες επιλογές λόγω της πρόσβαση στην επιστημονική γνώση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος

33 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας

Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα

Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Αυτό το χωράφι είναι η επιχείρηση σου 15 Οκτωβρίου 2013, Ναύπλιο Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ).

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ). ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2015-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΜΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΣΤΟΧΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Οι Κρυφοί Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Οι Κρυφοί Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Οι Κρυφοί Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ 1957 Συνθήκη της Ρώμης αρθ. 38, 4 1994 Γενική Συμφωνία Δασμών & Εμπορίου 1971 Διεθνής Νομισματική Κρίση 1992 Συνθήκη του Μαάστριχτ αρθ. Z, 3 1992-93

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2015-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΜΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΣΤΟΧΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. Κρίσιμα ανοσολογικά χαρακτηριστικά του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΕΘΙΑΓΕ

Δραστηριότητες ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΕΘΙΑΓΕ Δραστηριότητες ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΕΘΙΑΓΕ Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Καλάθι των Προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6 ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης (Στ. Καζαντζίδη) Τ.Θ. 60361 57001 Θέρμη, Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498110 web: www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

www.stamoulis.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. Ανθοκομία Κηποτεχνία Αμπελουργία Ζωοτεχνία Περιβάλλον

www.stamoulis.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. Ανθοκομία Κηποτεχνία Αμπελουργία Ζωοτεχνία Περιβάλλον ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ www.stamoulis.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. Ανθοκομία Κηποτεχνία Αμπελουργία Ζωοτεχνία Περιβάλλον Οινοτεχνία Τρόφιμα και Ποτά ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Γίνε ο εκδότης του βιβλίου σου Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 35313, 25310 35314 FAX: 2531020960 e-mail: tee_trace@tee.gr website: www.teethrakis.gr Απόφαση της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα

Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΕ» 1. Το προγραμματικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση και η σημασία της γεωργικής έρευνας στην αγροτική ανάπτυξη FAMELAB 2011 ΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση και η σημασία της γεωργικής έρευνας στην αγροτική ανάπτυξη FAMELAB 2011 ΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ υψιπετης ISSN 1986-0218 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 37 FAMELAB 2011 ΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ «Ορίζοντας 2020» το νέο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ 2013 ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν www.stamoulis.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ Αγαπητοί φίλοι, Οι Εκδόσεις Αθ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581. Περιεχόμενα

LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581. Περιεχόμενα LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581 Εγχειρίδιο Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης: Το Παράδειγμα του Ελαιολάδου (INFOIL) ΧΑΝΙΑ, 2013 Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα