HEMOCHRON Jr. Signature+ Σύστηµα µικροπήξεως ολικού αίµατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HEMOCHRON Jr. Signature+ Σύστηµα µικροπήξεως ολικού αίµατος"

Transcript

1 HEMOCHRON Jr. Signature+ Σύστηµα µικροπήξεως ολικού αίµατος Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ...2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...5 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...10 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ...12 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ...16 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...18 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (QC)...22 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...25 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ...26 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...26 CONFIGURATION MANAGER...29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ...45 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ CONFIGURATION MANAGER...47 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ...52 ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...56 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...57 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...58 Αυτό το εγχειρίδιο δηµοσιεύτηκε από την International Technidyne Corporation (ITC) για χρήση µε το Σύστηµα µικροπήξεως ολικού αίµατος HEMOCHRON Jr. Signature +. Για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά µε τα περιεχόµενα αυτού του εγχειριδίου, µπορείτε να απευθυνθείτε στην διεύθυνση που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της ITC. Το HEMOCHRON είναι σήµα κατατεθέν της ITC. Τα ReportMaker και idms είναι εµπορικά σήµατα της ITC. Το Celite είναι σήµα κατατεθέν της Celite Corporation. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. 2000, 2001, 2002, 2003, Αυτό το έγγραφο είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ITC και δεν πρέπει να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε µορφή χωρίς προηγούµενη συναίνεση. Η ITC διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει τεχνικές βελτιώσεις σε αυτό τον εξοπλισµό και το πληροφοριακό υλικό χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση ως µέρος ενός συνεχούς προγράµµατος εξέλιξης του προϊόντος.

2 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το Σύστηµα µικροπήξεως ολικού αίµατος HEMOCHRON Jr. Signature+ είναι ένα όργανο χειρός που λειτουργεί µε µπαταρία και εκτελεί δοκιµασίες πήξεως στα εκάστοτε σηµεία φροντίδας (point-of-care) σε φρέσκο ολικό αίµα ή ολικό αίµα µε κιτρικά άλατα. Αυτές οι δοκιµασίες περιλαµβάνουν τις εξής: Ενεργοποιηµένος χρόνος πήξεως (ACT+ και ACT-LR), ενεργοποιηµένος χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης (APTT και APTT Citrate) και χρόνος προθροµβίνης (PT και PT Citrate). Το σύστηµα προορίζεται για χρήση µε δοκιµαστικές κυβέτες που είναι διαθέσιµες από την ITC. υνατότητες διαχείρισης δεδοµένων συµπεριλαµβάνονται µε αυτό το όργανο. Αυτές οι δυνατότητες συµπεριλαµβάνουν αποθήκευση έως 400 αποτελεσµάτων ασθενών και 400 αποτελεσµάτων ποιοτικού ελέγχου, καθορισµό επιπέδων ποιοτικού ελέγχου, σήµανση των αποτελεσµάτων δοκιµασιών µε ηµεροµηνία και ώρα, εισαγωγή ID ασθενούς ή/και ID χειριστή και εκτύπωση αποτελεσµάτων. Συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό HEMOCHRON Configuration Manager. Αυτό το λογισµικό επιτρέπει στον χρήστη να συνδέσει έναν προσωπικό υπολογιστή στο όργανο και να εκτελέσει λειτουργίες διαµόρφωσης συστήµατος µε χρήση της ταχείας και βολικής διεπαφής χρήστη των Microsoft Windows. Τα προγράµµατα λογισµικού διαχείρισης δεδοµένων της ITC, που παρέχονται ξεχωριστά, επιτρέπουν στον χρήστη να συνδέσει έναν προσωπικό υπολογιστή σε ένα όργανο και να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες διαχείρισης και αναφοράς δεδοµένων. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για αυτά τα προγράµµατα για πληροφορίες σχετικά µε την χρήση µαζί µε το HEMOCHRON Jr. Signature+. Για in vitro διαγνωστική χρήση. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Τα γεγονότα που οδηγούν στον σχηµατισµό θρόµβου αίµατος απλουστεύονται στην θεωρία της πήξεως σε δύο αλληλεπιδρούσες αλυσιδωτές αντιδράσεις πήξεως, που αναφέρονται ως ενδογενής και εξωγενής µηχανισµός πήξεως. Οι παράγοντες πήξεως που ενέχονται σε αυτούς τους µηχανισµούς αριθµούνται από το I έως το V και από το VII έως το XIII. Ο ενδογενής µηχανισµός αρχίζει µε την ενεργοποίηση µε επαφή του παράγοντα XII και, µέσω της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων πήξεως έχει ως αποτέλεσµα την µετατροπή του διαλυτού ινωδογόνου σε αδιάλυτα ινίδια ινώδους. Ο εξωγενής µηχανισµός ξεκινάει µέσω της αλληλεπίδρασης παράγοντα ιστού µε τον παράγοντα VII. Τα αιµοπετάλια, βασικοί συµπαράγοντες σε αυτή την αντίδραση, παρέχουν την φωσφολιπιδική αιµοπεταλιακή επιφάνεια (PF3) στην οποία λαµβάνουν χώρα οι αντιδράσεις πήξεως. Η ηπαρίνη χρησιµοποιείται για την διατήρηση της αιµόστασης κατά την διάρκεια καρδιακών εγχειρήσεων και διαδερµικών στεφανιαίων επεµβατικών διαδικασιών (PCI). Πάντως, η χορήγησή της µπορεί να θέσει σε σηµαντικό κίνδυνο τον ασθενή, αφού η ευαισθησία των εκάστοτε ασθενών στην ηπαρίνη µπορεί να ποικίλλει έως 12 φορές. Η υπερβολική δόση ηπαρίνης µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη αιµορραγία, ενώ η ανεπαρκής δόση µπορεί να οδηγήσει σε θρόµβωση. Για το λόγο αυτό, η παρακολούθηση της ηπαρινοθεραπείας είναι ζωτικής σηµασίας για την αποφυγή αυτών των ανεπιθύµητων παρενεργειών. Οι δοκιµασίες ενεργοποιηµένου χρόνου πήξεως (ACT+ και ACT-LR), ενεργοποιηµένου χρόνου µερικής θροµβοπλαστίνης (APTT και APTT Citrate) και χρόνου προθροµβίνης (PT και PT Citrate) είναι γενικές δοκιµασίες προσυµπτωµατικού ελέγχου που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της λειτουργικότητας των αλυσίδων πήξεως του αίµατος. Η δοκιµασία ACT είναι η µέθοδος επιλογής για την παρακολούθηση της ηπαρινοθεραπείας κατά την διάρκεια καρδιακών εγχειρήσεων και διαδερµικών στεφανιαίων επεµβατικών διαδικασιών (PCI). Φρέσκο ολικό αίµα προστίθεται σε έναν ενεργοποιητή (Celite, πυρίτιο, καολίνη ή σωµατίδια υάλου) και κατόπιν χρονοµετρείται σχετικά µε το σχηµατισµό θρόµβου. Το είδος του χρησιµοποιούµενου ενεργοποιητή επηρεάζει το βαθµό παράτασης του ACT για µια δεδοµένη δόση ηπαρίνης. 2

3 Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. ACT+ χρησιµοποιεί ένα µείγµα πυριτίου, καολίνης και φωσφολιπιδίων ως ενεργοποιητή για την δηµιουργία µιας γρήγορης και πολύ ευαίσθητης εναλλακτικής επιλογής στις υπάρχουσες δοκιµασίες ACT. Αυτή η δοκιµασία παρουσιάζει γραµµικότητα σε συγκεντρώσεις ηπαρίνης που κυµαίνονται από 1,0 έως 6,0 µονάδες ηπαρίνης ανά ml αίµατος και δεν επηρεάζεται από θεραπεία µε υψηλή δόση απροτινίνης. Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. ACT-LR χρησιµοποιεί έναν ενεργοποιητή Celite λόγω της άριστης ευαισθησίας του στην ηπαρίνη. Η δοκιµασία παρουσιάζει γραµµικότητα σε συγκεντρώσεις ηπαρίνης έως 2,5 µονάδες ηπαρίνης ανά ml αίµατος. Η δοκιµασία δεν προορίζεται για χρήση µε θεραπεία απροτινίνης. Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. APTT µετράει τον ενδογενή πηκτικό µηχανισµό και αφορά όλους τους παράγοντες πήξεως εκτός από τους VII και III (ιστικός παράγοντας). Η δοκιµασία APTT βελτιώνει την δοκιµασία PTT µέσω της χρήσης µιας ουσίας που ενεργοποιείται µε επαφή, η οποία τυποποιεί την ενεργοποίηση του παράγοντα XII, για την παροχή ενός περισσότερο ακριβούς και ευαίσθητου προσδιορισµού για την παρακολούθηση χαµηλών επιπέδων ηπαρίνης. Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. APTT έχει διαµορφωθεί έτσι που να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ηπαρίνη σε συγκεντρώσεις ηπαρίνης έως 1,5 µονάδες ηπαρίνης ανά ml αίµατος. Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. APTT Citrate εκτελεί την ίδια µέτρηση όπως η δοκιµασία APTT, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα ολικού αίµατος µε κιτρικά άλατα. Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. PT µετράει τον εξωγενή πηκτικό µηχανισµό και είναι ευαίσθητη στους παράγοντες της πήξεως VII, X, V, II και ινωδογόνο. Τα αποτελέσµατα PT ενδέχεται να είναι µη φυσιολογικά σε ασθενείς µε ηπατική νόσο ή ανεπάρκεια βιταµίνης K. Η δοκιµασία χρησιµοποιείται ευρέως για την παρακολούθηση της αντιπηκτικής αγωγής από το στόµα. Η δοκιµασία PT είναι ένα µοναδοποιηµένο σύστηµα δοκιµασιών που χρησιµοποιεί θροµβοπλαστίνη υψηλής ειαισθησίας για βελτιωµένη ειδικότητα και ευαισθησία. Η δοκιµασία HEMOCHRON Jr. PT Citrate εκτελεί την ίδια µέτρηση όπως η δοκιµασία PT, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα ολικού αίµατος µε κιτρικά άλατα. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το σύστηµα µικροπήξεως ολικού αίµατος HEMOCHRON Jr. Signature+ παρέχει πολλές λειτουργίες για διευκόλυνση της χρήσης και αξιοπιστία, συµπεριλαµβανοµένου ενός συστήµατος ανίχνευσης θρόµβων που έχει κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, µια µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων, διασυνδέσεις για εργαστηριακό υπολογιστή ή και εκτυπωτή και έναν έµµορφο πίνακα διεπαφής χρήστη. Το σύστηµα µετράει χρόνους πήξεως ολικού αίµατος χρησιµοποιώντας αναλώσιµες κυβέτες µιας χρήσης HEMOCHRON Jr. Κάθε κυβέτα περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για µια συγκεκριµένη δοκιµασία. Ο χειριστής εισάγει µια κυβέτα για την δοκιµασία στο όργανο και κατόπιν εισάγει πληροφορίες για το δείγµα (αν είναι επιθυµητό). Αφού η κυβέτα θερµανθεί σε 37 C ±1,0 C, το όργανο ηχεί, σηµαίνοντας στον χειριστή ότι µπορεί να προστεθεί στην κυβέτα ένα δείγµα αίµατος και να ξεκινήσει η δοκιµασία. Ο χειριστής κατόπιν τοποθετεί µια σταγόνα αίµατος στην υποδοχή δείγµατος της κυβέτας και πιέζει το πλήκτρο START. Το όργανο µετράει τον απαιτούµενο όγκο αίµατος και αυτόµατα τον µετακινεί στο δοκιµαστικό κανάλι της κυβέτας, όπου αναµιγνύεται µε άλλα αντιδραστήρια. Το υπόλοιπο του δείγµατος αίµατος που δεν χρειάζεται για την εξέταση, βγαίνει αυτόµατα από την υποδοχή δείγµατος και τίθεται σε ένα εσωκλειόµενο κανάλι απορριµµάτων στην κυβέτα. Μετά την ανάµιξη µε το αντιδραστήριο, το δείγµα µετακινείται πίσω και εµπρός µε προκαθορισµένο ρυθµό εντός του καναλιού δοκιµασίας και παρακολουθείται για τον σχηµατισµό θρόµβου. Το δοκιµαστικό κανάλι διατηρείται στους 37 C ±1,0 C κατά την δοκιµασία. 3

4 Ο ρυθµός µετακίνησης του δείγµατος παρακολουθείται από µια σειρά οπτικών ανιχνευτών LED που είναι ευθυγραµµισµένοι µε το δοκιµαστικό κανάλι. Όταν το αίµα πήξει, η ροή του δείγµατος αίµατος εντός του δοκιµαστικού καναλιού εµποδίζεται, ελαττώνοντας το ρυθµό ροής αυτού µεταξύ των οπτικών ανιχνευτών. Αυτή η ελάττωση της ροής κάτω από µια προκαθορισµένη τιµή σηµαίνει στο όργανο ότι σχηµατίστηκε θρόµβος. Το όργανο εκπέµπει επίσης έναν ακουστό ήχο (µπιπ) όταν συµβεί ο σχηµατισµός θρόµβου, υποδεικνύοντας το τέλος της δοκιµασίας. Ένας εσωτερικός χρονοδιακόπτης µετράει τον χρόνο που παρήλθε µεταξύ της έναρξης της δοκιµασίας και του σχηµατισµού θρόµβου. Κατά την δοκιµασία, απεικονίζεται ο χρόνος πήξεως ολικού αίµατος (σε δευτερόλεπτα). Τα αποτελέσµατα APTT και APTT Citrate απεικονίζονται ως τιµές ισοδύναµου πλάσµατος (PE) και τα αποτελέσµατα PT και PT Citrate απεικονίζονται ως τιµές ιεθνούς οµαλοποιηµένου πηλίκου (INR) και PE. Τα αποτελέσµατα ACT+ και ACT-LR απεικονίζονται ως χρόνος ισοδύναµου Celite ACT. Τα αποτελέσµατα θα παραµείνουν στην οθόνη ενόσω η κυβέτα παραµένει στο όργανο. Το αποτέλεσµα µπορεί να εκτυπωθεί αυτόµατα µαζί µε την ώρα και ηµεροµηνία εκτέλεσης της δοκιµασίας, το ID ασθενούς, το ID του χειριστή και άλλες πληροφορίες, αν έχουν εισαχθεί. Το αποτέλεσµα αποθηκεύεται απίσης σε εσωτερική βάση δεδοµένων. Έως 400 αποτελέσµατα δοκιµασιών ασθενών και 400 αποτελέσµατα δοκιµασιών ποιοτικού ελέγχου µπορούν να αποθηκευτούν στο όργανο για µετέπειτα εκτύπωση ή µεταφόρτωση. Τα µεµονωµένα όργανα HEMOCHRON Jr. Signature+µπορούν να προσαρµοστούν ως προς τον χρήστη, έτσι ώστε οι σχεδιασµένες δοκιµασίες ποιοτικού ελέγχου να πρέπει να εκτελεστούν όταν παρέλθει ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Τα όργανα µπορούν επίσης να διαµορφωθούν έτσι ώστε µόνο εγκεκριµένοι χειριστές να µπορούν να χειρίζονται το σύστηµα ή και οι χειριστές να µην µπορούν να εκτελέσουν κάποιες λειτουργίες, όπως η διαγραφή αποτελεσµάτων δοκιµασιών από την βάση δεδοµένων του οργάνου. Αυτές και άλλες επιλογές διαµόρφωσης εισάγονται µε χρήση του λογισµικού HEMOCHRON Configuration Manager σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Ορισµοί και όροι Σε αυτό το εγχειρίδιο, τις οθόνες οργάνου και τις εκτυπώσεις χρησιµοποιούνται τα παρακάτω ακρωνύµια και συντοµογραφίες: ACT APTT DB EQC Idms INR LQC OID PID PIN POCC PT QC TQC Activated Clotting Time: Ενεργοποιηµένος χρόνος πήξεως Activated Partial Thromboplastin Time: Ενεργοποιηµένος χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης Database: Βάση δεδοµένων Electronic System Verification Cartridge: Φύσιγγα επαλήθευσης ηλεκτρονικού συστήµατος Integrated Data Management System: Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων International Normalized Ratio: ιεθνές οµαλοποιηµένο πηλίκο Liquid Quality Control: Ποιοτικός έλεγχος υγρών Operator Identification Number: Αριθµός αναγνώρισης χειριστή Patient Identification Number: Αριθµός αναγνώρισης ασθενούς Operator Personal Identification Number: Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης χειριστή Point of Care Coordinator: Συντονιστής σηµείου φροντίδας Prothrombin Time: Χρόνος προθροµβίνης Quality Control: Ποιοτικός έλεγχος Temperature Verification Cartridge: Φύσιγγα επαλήθευσης θερµοκρασίας 4

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+ είναι µια συσκευή χειρός. Περιέχει έναν δοκιµαστικό θάλαµο, ο οποίος θερµαίνει µια δοκιµαστική κυβέτα στην απαιτούµενη θερµοκρασία και εκτελεί όλες τις λειτουργίες για την µέτρηση του χρόνου πήξεως ενός δείγµατος ολικού αίµατος, αφού τοποθετηθεί στην δοκιµαστική κυβέτα και ξεκινήσει η δοκιµασία από τον χειριστή. Οι οδηγίες του χειριστή απεικονίζονται στον πίνακα απεικόνισης και ο χειριστής εισάγει εντολές και πληροφορίες χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιµασία, τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στην οθόνη απεικόνισης και αποθηκεύονται στην µνήµη του συστήµατος για εκτύπωση ή µεταφόρτωση. πίνακας απεικόνισης πληκτρολόγιο δοκιµαστικός θάλαµος Πληκτρολόγιο Ο πρόσθιος πίνακας περιέχει ένα πληκτρολόγιο µε πλήκτρα διαφόρων ενεργειών καθώς και ένα αριθµητικό πληκτρολόγιο. Ο χειριστής χρησιµοποιεί το πληκτρολόγιο για να επιλέξει µια εντολή ή να εισάγει µια πληροφορία. Ο πίνακας πλήκτρων ενεργειών απεικονίζει ένα µενού από εντολές ανάλογα µε την ετικέτα στο πλήκτρο. Για παράδειγµα, το πλήκτρο PRINT απεικονίζει εντολές εκτύπωσης. Τα πλήκτρα του αριθµητικού πληκτρολογίου (ή επιλογών) χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή αριθµών για τα ID ή την επιλογή εντολών. Σηµείωση: Το πλήκτρο 0 (µηδέν) χρησιµοποιείται τόσο ως αριθµητικό πλήκτρο όσο και ως πλήκτρο ενέργειας. πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ πλήκτρα ενεργειών πλήκτρα του αριθµητικού πληκτρολογίο υ/επιλογών 5

6 Πλήκτρο START NOTE ID QC DATABASE PRINT 0 (πλήκτρο µηδέν) Σκοπός Εκκίνηση ή απενεργοποίηση του οργάνου. Ξεκινάει την δοκιµασία αφού η κυβέτα θερµανθεί σε 37 C ±1,0 C και προστεθεί το δείγµα Επιλέγει µια σηµείωση καθορισµένη από το εργαστήριο (από εννέα επιλογές που προγραµµατίστηκαν µέσω του HEMOCHRON Configuration Manager) για εισαγωγή στην εγγραφή για την τρέχουσα δοκιµασία. Εισάγει ένα ID ασθενούς ή χειριστή. Καθορίζει το αν το δείγµα QC που αναλύεται είναι ένας φυσιολογικός (Επίπεδο 1) ή ανώµαλος (Επίπεδο 2) έλεγχος. (Για QC Lockout) Απεικονίζει το χρονικό διάστηµα που αποµένει πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξέταση ποιοτικού ελέγχου για µια συγκεκριµένη δοκιµασία. Απεικονίζει τον αριθµό αποτελεσµάτων δοκιµασιών ασθενών ή QC που είναι αποθηκευµένα στο όργανο την δεδοµένη στιγµή και τον αριθµό των πρόσθετων αποτελεσµάτων δοκιµασιών που µπορούν να αποθηκευτούν. Απεικονίζει τα αποτελέσµατα των τελευταίων 100 δοκιµασιών ασθενών ή δοκιµασιών QC. ιαγραφή εγγραφών ασθενών ή QC. Εκτύπωση αποτελεσµάτων σε εξωτερικό εκτυπωτή για το αποτέλεσµα της τελευταίας δοκιµασίας, τη βάση δεδοµένων ασθενών ή την βάση δεδοµένων ποιοτικού ελέγχου ή τα αποτελέσµατα όλων των δοκιµασιών για έναν συγκεκριµένο ασθενή. Ελέγχει τον εκτυπωτή. Εισάγει µια επικεφαλίδα προσαρµοσµένη στις ανάγκες του χρήστη. Εκτυπώνει πληροφορίες του συστήµατος του οργάνου. (Όταν δεν εκτελούνται δοκιµασίες και δεν είναι ενεργό κανένα µενού) Απεικονίζει το κύριο µενού. 0 έως 9 ιαλέγει µια επιλογή του µενού. Εισαγωγή αριθµητικών πληροφοριών (π.χ. ID ασθενούς, ID χειριστή, ώρας ή ηµεροµηνίας). CANCEL ENTER Ακυρώνει µια λειτουργία και επιστρέφει στην προηγούµενη κατάσταση. έχεται µια αριθµητική εισαγωγή (π.χ. ID ασθενούς, ID χειριστή, ώρα ή ηµεροµηνία). 6

7 Πίνακας απεικόνισης Το όργανο επικοινωνεί µε τον χειριστή µέσω του πίνακα απεικόνισης. Για παράδειγµα απεικονίζονται εναλλάξ ADD SAMPLE (προσθέστε δείγµα) και PRESS START (πιέστε START) αφού η δοκιµαστική κυβέτα φτάσει τους 37 ±1,0 C: Add Sample Η οθόνη είναι φωτισµένη για να είναι καλύτερα ορατή σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Για την διατήρηση της ισχύος κατά την λειτουργία µε µπαταρία, η οθόνη δεν φωτίζεται όταν η δοκιµαστική υποδοχή είναι άδεια ή όταν εκτελείται µια δοκιµασία. Η οθόνη φωτίζεται στιγµιαία αφού πιεστεί ένα πλήκτρο ή όταν απεικονιστούν τα αποτελέσµατα µιας ολοκληρωθείσας δοκιµασίας. Κατά την εκτέλεση µιας δοκιµασίας, η απεικόνιση µπορεί να φωτιστεί στιγµιαία πιέζοντας το πλήκτρο CANCEL ή ENTER ή οποιοδήποτε αριθµητικό πλήκτρο. Μενού Τα πλήκτρα ενεργειών απεικονίζουν τις διάφορες εντολές για την λειτουργία και διαµόρφωση του συστήµατος. Απεικονίστε ένα µενού µε πίεση του πλήκτρου της αντίστοιχης ενέργειας. Για παράδειγµα, πιέστε το πλήκτρο PRINT για την απεικόνιση του τίτλου του µενού εκτύπωσης: PRINT MENU Απεικονίστε κάθε εντολή σε ένα µενού πιέζοντας το πλήκτρο ενεργειών και πάλι (ή το πλήκτρο µηδέν). Για παράδειγµα αν απεικονίζεται το µενού PRINT, πιέζοντας το πλήκτρο PRINT ή 0 επανειληµµένα για την µετακύλιση µέσω των εντολών στο µενού PRINT: 1 Print Last 3 Print QC DB 6 Enter Header 2 Print PAT DB 4 Print by PID 7 Print System 5 Print Check Εκτελέστε µια εντολή πιέζοντας το πλήκτρο ENTER όταν απεικονίζεται η εντολή ή πιέζοντας το αριθµητικό πλήκτρο για αυτή την επιλογή όταν απεικονίζεται το µενού. Για παράδειγµα, πιέστε 3 όταν απεικονίζεται PRINT MENU (ή οποιαδήποτε εντολή στο µενού PRINT) για την εκτύπωση της βάσης δεδοµένων QC: Printing QC DB 7

8 Οι εντολές που απεικονίζονται µετά από διαδοχικά πατήµατα των πλήκτρων για κάθε πλήκρο ενέργειας συνοψίζονται παρακάτω: Μενού Πλήκτρο ενέργειας Εντολές Σηµείωση NOTE (Πρώτο) (Επόµενο) Εισάγει σηµείωση# Προκαθορισµένες σηµειώσεις 1 έως 9 ID SELECTS (ΕΠΙΛΟΓΕΣ ID) ID (Πρώτο) (Επόµενο) ID SELECTS 1 Εισαγωγή PID 2 Εισαγωγή OID QC SELECTS (ΕΠΙΛΟΓΕΣ QC) QC (Πρώτο) (Επόµενο) QC SELECTS 1 QC φυσιολογικό 2 QC µη φυσιολογικό 3 αποτέλεσµα ασθενούς 4 κατάσταση QC DB SELECTS (ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β ) DATA BASE (Πρώτο) (Επόµενο) DB SELECTS 1 Β ασθενών συνολικά 2 Β QC συνολικά 3 Β ασθενών ιαγραφή 4 Β QC ιαγραφή 5 Απεικόνιση Β ασθενών 6 Απεικόνιση Β QC PRINT MENU (ΜΕΝΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) PRINT (Πρώτο) (Επόµενο) PRINT MENU 1 Εκτύπωση τελευταίου 2 Εκτύπωση Β ασθενών 3 Εκτύπωση Β QC 4 Εκτύπωση µέσω PID 5 Έλεγχος εκτύπωσης 6 Εισάγετε επικεφαλίδα 7 Εκτύπωση συστήµατος MAIN MENU (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ) 0 (µηδέν) (Πρώτο) (επόµενο) MAIN MENU 1 Επίπεδο ισχύος 2 Ώρα συστήµατος 3 Ηµεροµηνία συστήµατος 4 Απενεργοποίηση 5 Πληροφορίες συστήµατος Τερµατισµός του οργάνου Για τον τερµατισµό του HEMOCHRON Jr. Signature+, πιέστε 0 (µηδέν) για την απεικόνιση του κύριου µενού και κατόπιν πιέστε 4. Ή πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο START για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν δεν χρησιµοποιείται, το όργανο θα κλείσει αυτόµατα µετά από πέντε λεπτά. 8

9 οκιµαστικές κυβέτες Οι δοκιµασίες εκτελούνται µε µονής χρήσης αναλώσιµες δοκιµαστικές κυβέτες HEMOCHRON Jr. Κάθε δοκιµαστική κυβέτα περιέχει µια ετικέτα, µια υποδοχή δείγµατος, ένα δοκιµαστικό κανάλι που περιέχει αντιδραστήρια, µια εσωκλειόµενη δεξαµενή απορριµάτων και παράθυρα οπτικής ανίχνευσης. Ετικέτα παράθυρο οπτικής ανίχνευσης δοκιµαστικό κανάλι υποδοχή δείγµατος περιοχή υπερχείλισης Η ετικέτα της κυβέτας είναι αναγνώσιµη τόσο από τον άνθρωπο όσο και από το όργανο. Η τρέχουσα δοκιµασία διαβάζεται αυτόµατα από το όργανο και απεικονίζεται για επιβεβαίωση όταν ο χειριστής εισάγει την κυβέτα στον δοκιµαστικό θάλαµο. Αφού η κυβέτα θερµανθεί σε 37 C ±1,0 C, απεικονίζονται εναλλάξ, ADD SAMPLE και PRESS START, ειδοποιώντας τον χειριστή να τοποθετήσει µια σταγόνα αίµατος στην υποδοχή δείγµατος και να ξεκινήσει την δοκιµασία πιέζοντας το πλήκτρο START. Σηµείωση: Ανατρέξτε στο ένθετο συσκευασίας που συνοδεύει τις κυβέτες HEMOCHRON Jr. για οδηγίες φύλαξης και χειρισµού. Λειτουργίες Το HEMOCHRON Jr. Signature+ διαθέτει έναν αριθµό αποδοτικών και βολικών λειτουργιών. Αυτές συνοψίζονται παρακάτω: Το σύστηµα είναι φορητό για παρακλίνια χρήση Μπορεί να χρησιµοποιηθεί φρέσκο ολικό αίµα ή ολικό αίµα µε κιτρικά άλατα (ανάλογα µε τον προσδιορισµό) Απαιτείται µόνο µια σταγόνα αίµατος Τα αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα εντός λεπτών Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται κατάλληλα ως ολικό αίµα, ισοδύναµο πλάσµατος δευτερόλεπτα ισοδύναµου Celite ή INR Ο τύπος της δοκιµασίας διαβάζεται αυτόµατα από την κυβέτα Τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών εκτυπώνονται αυτόµατα µε ηµεροµηνία και ώρα Μπορούν να αποθηκευτούν αποτελέσµατα από 400 δοκιµασίες ασθενών και 400 δοκιµασίες QC Τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα µπορούν να εκτυπωθούν ή και να µεταφορτωθούν σε προσωπικό υπολογιστή Τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα µπορούν να διερευνηθούν µέσω ID ασθενούς Οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι του οργάνου πραγµατοποιούνται αυτόµατα Οι κυβέτες ηλεκτρονικού ποιοτικού ελέγχου (EQC) χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας του οργάνου σε δύο επίπεδα Μια κυβέτα επαλήθευσης θερµοκρασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιπρόσθετα για τον έλεγχο της θερµοκρασίας του δοκιµαστικού θαλάµου Η οθόνη είναι φωτισµένη για την όραση σε χαµηλό φωτισµό Ο χρήστης προειδοποιείται όταν εξαντλείται η µπαταρία Μπορεί να συνδεθεί ένας προαιρετικός εκτυπωτής 9

10 Το σύστηµα µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες του χρήστη χρησιµοποιώντας έναν προσωπικό υπολογιστή και το λογισµικό HEMOCHRON Configuration Manager Σηµειώσεις χρήστη µπορούν να εισαχθούν για να προσθέσουν επιπλέον πληροφορίες στα αποτελέσµατα δοκιµασιών Αναφορές δοκιµασιών ασθενών/qc µπορούν να δηµιουργηθούν µε χρήση προσωπικού υπολογιστή και προγραµµάτων λογισµικού διαχείρισης δεδοµένων ITC ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Μια σήµανση προσοχής στο πίσω µέρος του οργάνου HEMOCHRON Jr. Signature αυξάνει την επαγρύπνηση των χρηστών ως προς το συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό: Πριν τη χρήση του οργάνου HEMOCHRON Jr. Signature+, είναι βασικό ο χειριστής να διαβάσει και να κατανοήσει τα περιεχόµενα αυτού του Εγχειριδίου λειτουργίας. Χειριστείτε και ανοίξτε τον περιέκτη µε προσοχή. Lockout του οργάνου Τo όργανo µπορεί επίσης να διαµορφωθεί έτσι ώστε µόνο εγκεκριµένοι χειριστές να µπορούν να το χειρίζονται ή και να επιτρέπεται η χρήση µόνο µετά από την εκτέλεση καθορισµένου QC. Εάν είναι ενεργοποιηµένα ένα ή περισσότερα από αυτά τα lockout (κλειδώµατα), η επεξεργασία του(ων) lockout συµβαίνει πριν από άλλες λειτουργίες του οργάνου. Προθέρµανση Εάν οι έλεγχοι lockout είναι επιτυχείς, µια κυβέτα προθερµαίνεται αυτόµατα στους 37 C ±1,0 C όταν τοποθετηθεί στον δοκιµαστικό θάλαµο. Το όργανο θα εκπέµψει ένα βραχύ ήχο (µπιπ) όταν ολοκληρωθεί η προθέρµανση. Αυτόµατη διακοπή Για την διασφάλιση ακρίβειας στα αποτελέσµατα των δοκιµασιών, η επώαση µιας κυβέτας σταµατά αυτόµατα αν δεν πιεστεί το πλήκτρο START εντός πέντε λεπτών µετά την απεικόνιση ADD SAMPLE και PRESS START. Τερµατισµός δοκιµασίας Μια δοκιµασία λήγει και η λειτουργία του δοκιµαστικού θαλάµου σταµατάει αυτόµατα εάν δεν ανιχνευτεί σχηµατισµός θρόµβου εντός ενός προκαθορισµένου, ειδικού για την εξέταση, µέγιστου χρονικού διαστήµατος. Σηµείωση: Αποτελέσµατα που είναι µεγαλύτερα από τον χρόνο που σηµειώνεται στο ένθετο συσκευασίας για µια δοκιµασία είναι εκτός του εύρους ευαισθησίας της δοκιµασίας. Θα πρέπει να επαναλαµβάνονται αµέσως και, αν επιβεβαιώνονται, να αναφέρονται ως µεγαλύτερα από τον µέγιστο εύρος ευαισθησίας. 10

11 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές για το Σύστηµα µικροπήξεως ολικού αίµατος HEMOCHRON Jr. Signature+ αναγράφονται παρακάτω. ιαστάσεις και βάρος Βάθος 9 cm (3,5") Πλάτος 19 cm (7,5") Ύψος 5 cm (2,0") Βάρος 0,60 kg (1,3 lbs) Απόδοση Ακρίβεια δοκιµασίας 10% C.V. Λειτουργία οκιµαστικός θάλαµος 1 Εύρος χρονοµέτρησης Θερµοκρασία επώασης 37 C ±1,0 C Χρόνος θέρµανσης επώασης Χρόνος λειτουργίας πλήρους φόρτισης ιάρκεια ζωής µπαταρίας Τύπος µπαταρίας ιεκπεραιωτικότητα (Πλήρης φόρτιση) 0 δευτερόλεπτα έως 1005 δευτερόλεπτα 30 δευτερόλεπτα έως 90 δευτερόλεπτα 2 έως 3 ώρες (ελάχιστο) 500 επαναφορτίσεις Υβρίδιο µετάλλων νικελίου Περιβάλλον λειτουργίας 15 C έως 30 C 49 κύκλοι δοκιµασιών (σε 150 sec ανά δοκιµασία) 17 κύκλοι δοκιµασιών (> 500 sec ανά δοκιµασία) Μονάδα ισχύος AC/DC Η.Π.Α./Καναδάς Ισχύς εισόδου Ισχύς εξόδου Ευρώπη Ισχύς εισόδου Ισχύς εξόδου Ιαπωνία Ισχύς εισόδου Ισχύς εξόδου 120 VAC, 60 Hz, 35 VA 9,0 VDC, 1,38 Amps µέγιστο 230 VAC, 50 Hz, 30 VA 9,0 VDC, 1,15 Amps µέγιστο 100 VAC, 50/60 Hz, 40 VA 9,0 VDC, 1,3 Amps µέγιστο Βαθµονόµηση Το όργανο Signature+ έχει βαθµονοµηθεί στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για τον έλεγχο και την επαλήθευση όλων των λειτουργιών. Το όργανο είναι επίσης αυτο-βαθµονοµούµενο, καθώς όλες οι λειτουργίες του οργάνου παρακολουθούνται συνεχώς και επαληθεύονται από το λογισµικό του οργάνου όταν εκτελείται µια δοκιµασία. Το όργανο δεν απαιτεί πρόσθετη βαθµονόµηση από τον χρήστη. 11

12 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποσυσκευασία και επισκόπηση Σηµείωση: Επιθεωρήστε κάθε εξάρτηµα για τυχόν βλάβη όταν αποσυσκευάζετε. Εάν παρατηρηθεί βλάβη, επικοινωνήστε αµέσως µε τον αποστολέα σας ή τον αντιπρόσωπο σέρβις. 1. Αφαιρέστε τυχόν προστατευτική συσκευασία που µπορεί να υπάρχει γύρω από το όργανο. 2. Εξετάστε το υλικό συσκευασίας για να βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί η παροχή ισχύος, τα καλώδια σύνδεσης ή άλλα εξαρτήµατα. Τα υλικά που παρέχονται αναγράφονται παρακάτω. Σηµείωση: Μην απορρίψετε το υλικό συσκευασίας. Υλικά που παρέχονται Είδος Όργανο µικροπήξεως HEMOCHRON Jr. Signature+ 1 Καλώδιο PC (ITC Αρ. µέρους HJ7405, βλέπε την ενότητα «Σύνδεση υπολογιστή ή εκτυπωτή» στην επόµενη σελίδα) Μονάδα ισχύος AC/DC (βλέπε σηµείωση παρακάτω) 1 Η.Π.Α./Καναδάς (ITC αρ. µέρους HJ7353) Ευρώπη (ITC αρ. µέρους HJ7436) Ιαπωνία (ITC αρ. µέρους HJ7409) Φύσιγγες επαλήθευσης ηλεκτρονικού συστήµατος (EQC) 2 Φύσιγγα επαλήθευσης θερµοκρασίας (TQC) 1 Εγχειρίδιο λειτουργίας 1 CD του HEMOCHRON Configuration Manager 1 Ποσότητα 1 Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται Είδος οκιµαστικές κυβέτες HEMOCHRON Jr. Προϊόντα ποιοτικού ελέγχου HEMOCHRON Jr. Προαιρετικά υλικά Είδος Ποσότητα Όπως απαιτείται Όπως απαιτείται Ποσότητα HEMOCHRON Jr. PKIT (Κιτ εκτυπωτή) 1 HEMOCHRON Jr. PCKIT (Καλώδιο διασύνδεσης προσωπικού υπολογιστή) HEMOCHRON Jr. CBL-SIG (Καλώδιο διασύνδεσης σειριακού εκτυπωτή) CD HEMOCHRON ReportMaker έκδοσης 4.0 ή µεγαλύτερης (Λογισµικό διαχείρισης δεδοµένων) Idms έκδοση 7.1 ή µεταγενέστερη (Integrated Data Management System: ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων) Σηµείωση: Η µονάδα ισχύος AC/DC που παρέχεται είναι αυτή που είναι καταλληλότερη για την χώρα στην οποία αποστέλλεται το όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+. εν παρέχεται καλώδιο ισχύος AC µε την Ευρωπαϊκή µονάδα ισχύος AC/DC (ITC Αρ. µέρους HJ7436)

13 Φόρτιση της µπαταρίας Η µπαταρία του συστήµατος πρέπει να φορτιστεί πριν χρησιµοποιηθεί το σύστηµα. 1. Συνδέστε την µονάδα ισχύος AC/DC σε µια ηλεκτρική πρίζα εξυπηρέτησης. Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις τάσης εισόδου της µονάδας ισχύος AC/DC ταιριάζουν µε την τάση που χρησιµοποιείται στο εργαστήριο. 2. Συνδέστε την µονάδα ισχύος AC/DC στον συνδετήρα ισχύος στην πλευρά του οργάνου. 3. Αφήστε την µπαταρία να φορτίσει για τουλάχιστον 16 ώρες Σηµείωση: Η µονάδα ισχύος AC/DC µπορεί να παραµείνει συνδεδεµένη επ αόριστον. Προειδοποίηση µπαταρίας Το µήνυµα «CHARGE BATTERY» (φορτίστε την µπαταρία) απεικονίζεται µε διακοπές όταν η υπολειπόµενη ισχύς µπαταρίας πέσει κάτω από ένα προκαθορισµένο επίπεδο. Το µήνυµα BATTERY DEAD (άδεια µπαταρία) απεικονίζεται όταν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση επιπλέον δοκιµασιών. Η µονάδα ισχύος AC/DC πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση επιπλέον δοκιµασιών έως ότου επαναφορτιστεί η µπαταρία. Έλεγχος της µπαταρίας 1. Πιέστε START για την ενεργοποίηση του οργάνου. 2. Πιέστε 0 (µηδέν) για την απεικόνιση του κύριου µενού: MAIN MENU 3. Πιέστε 1. Απεικονίζεται η κατάσταση της µπαταρίας: BAT-OK 9.0V Σηµείωση: Η κατάσταση µπαταρίας απεικονίζεται ως OK, LOW (χαµηλή), or Weak (αδύναµη). 4. Πιέστε CANCEL για την επιστροφή στην κανονική λειτουργία 13

14 Ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας του συστήµατος Η ώρα και η ηµεροµηνία µιας δοκιµασίας αποθηκεύονται µαζί µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας. Η ώρα και ηµεροµηνία του συστήµατος µπορούν να τεθούν εκ νέου από τον χειριστή, εκτός αν το σύστηµα είναι σε κατάσταση lockout ή η ώρα και η ηµεροµηνία έχουν κλειδωθεί µόνιµα (βλέπε την ενότητα «Configuration Manager» στην σελίδα 29). Σηµείωση: Εάν η µονάδα έχει απενεργοποιηθεί για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα ή ή µπαταρία είναι πολύ εξασθενηµένη, ο χειριστής θα παρακινηθεί να εισάγει ή να επαληθεύσει ότι η ώρα και η ηµεροµηνία είναι σωστές. Για την ρύθµιση της ώρας του συστήµατος: 1. Πιέστε START για την ενεργοποίηση του οργάνου. 2. Πιέστε 0 (µηδέν) για την απεικόνιση του κύριου µενού: MAIN MENU 3. Πιέστε 2 για την απεικόνιση της ώρας: TIME: 8:26 4. Εισάγετε την νέα ώρα χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε την 24-ωρη µορφή (π.χ. εισάγετε 15:30 για 3:30 µ.µ.). Το αρχικό µηδέν απαιτείται για ώρες ενός ψηφίου (π.χ. εισάγετε 06:30 για 6:30 π.µ.). 5. Πιέστε ENTER. Απεικονίζεται DATA STORED (τα δεδοµένα αποθηκεύτηκαν) και αποθηκεύεται η εισαγωγή. 6. Πιέστε CANCEL για την επιστροφή στην κανονική λειτουργία Για την ρύθµιση της ηµεροµηνίας του συστήµατος: 1. Πιέστε START για την ενεργοποίηση του οργάνου. 2. Πιέστε 0 (µηδέν) για την απεικόνιση του κύριου µενού: MAIN MENU 3. Πιέστε 3 για την απεικόνιση της ηµεροµηνίας: DATE: 4. Πληκτρολογήστε την νέα ηµεροµηνία χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε την Ευρωπαϊκή (π.χ, ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) µορφή ηµεροµηνίας ή αυτή των Η.Π.Α. (π.χ. ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ). Το αρχικό µηδέν απαιτείται για ηµεροµηνίες ενός ψηφίου (π.χ. εισάγετε 06/01/2004 για 1 Ιουνίου 2004). 5. Πιέστε ENTER. Απεικονίζεται DATA STORED και αποθηκεύεται η εισαγωγή. 6. Πιέστε CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) για την επιστροφή στην κανονική λειτουργία Σηµείωση: Το κύριο µενού δεν µπορεί να προσπελαστεί αν µια κυβέτα ή η φύσιγγα EQC/TQC βρίσκεται στην δοκιµαστική υποδοχή. Εάν χρησιµοποιείται µια κυβέτα ή µια φύσιγγα EQC/TQC για να ενεργοποιήσει το όργανο, πρέπει να αφαιρεθεί για την προσπέλαση του κύριου µενού. 14

15 Σύνδεση υπολογιστή ή εκτυπωτή Ένας υπολογιστής εργαστηρίου συµβατός µε IBM ή ένας σειριακός εκτυπωτής (συνιστάται Seiko DPU-414) µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το σύστηµα. Η θύρα του συνδετήρα για αυτές τις συσκευές βρίσκεται στο πλάι του οργάνου. θύρα συνδετήρα για το τµήµα ισχύος AC/DC θύρα συνδετήρα για υπολογιστή ή εκτυπωτή Για την σύνδεση ενός εκτυπωτή: 1. Πάρτε ένα καλώδιο διασύνδεσης εκτυπωτή. Σηµείωση: Το καλώδιο διασύνδεσης εκτυπωτή συµπεριλαµβάνεται µόνο µε το προαιρετικό HEMOCHRON Jr. PKIT (Κιτ εκτυπωτή). Ένα ξεχωριστό CBL-SIG (καλώδιο διασύνδεσης σειριακού εκτυπωτή) µπορεί να ληφθεί από την ITC ή µπορεί να προετοιµαστεί ένα καλώδιο όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν συνδεθεί ένας εκτυπωτής, οι παράµετροι επικοινωνίας του σειριακού εκτυπωτή πρέπει να τεθούν σε 9600 baud χωρίς ισοτιµία, 8 µπιτ δεδοµένων και 1 µπιτ διακοπής µε χρήση πρωτοκόλλου λογισµικού XON/XOFF 3-συρµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαµόρφωση του εκτυπωτή, επικοινωνήστε µε την τεχνική υπηρεσία της ITC στo (800) ή +1 (732) , ή µέσω στο 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στην θύρα του συνδετήρα στο πλάι του οργάνου. 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου εκτυπωτή στον εκτυπωτή Για την σύνδεση ενός προσωπικού υπολογιστή: 1. Πάρτε ένα καλώδιο διασύνδεσης υπολογιστή. Σηµείωση: Το καλώδιο διασύνδεσης υπολογιστή δεν συµπεριλαµβάνεται µε το όργανο. Ένα ανταλλακτικό PCKIT (καλώδιο διασύνδεσης προσωπικού υπολογιστή) µπορεί να ληφθεί από την ITC ή µπορεί να προετοιµαστεί ένα καλώδιο όπως περιγράφεται παρακάτω. Επικοινωνήστε µε την Τεχνική Υπηρεσία της ITC για οδηγίες σχετικά µε την ρύθµιση του προσωπικού υπολογιστή. 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στην θύρα του συνδετήρα στο πλάι του οργάνου. 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε µια µη χρησιµοποιούµενη σειριακή θύρα επικοινωνίας στον υπολογιστή 15

16 Προετοιµασία καλωδίου διασύνδεσης εκτυπωτή ή υπολογιστή Τα καλώδια και οι συνδετήρες µπορούν να αγοραστούν τοπικά σε κατάστηµα ηλεκτρονικών. Χρησιµοποιήστε δοµοστοιχειωτό οµοαξονικό καλώδιο σύνδεσης 6-συρµάτων ή 8-συρµάτων RJ45 έως RJ45 {όχι µακρύτερο από 25 πόδια (7,62 µέτρα)} συν προσαρµογέα RJ45 έως DB9. Η αρίθµηση των ακίδων στους συνδετήρες RJ45 απεικονίζεται παρακάτω: Οι διαµορφώσεις καλωδίου που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση ενός σειριακού εκτυπωτή ή ενός υπολογιστή απεικονίζονται παρακάτω: Σύνδεση του οργάνου στον εκτυπωτή Seiko DPU-414 µε συνδετήρα DB9S Σύνδεση οργάνου σε οποιοδήποτε προσωπικό υπολογιστή µε συνδετήρα DB9P ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Εκκινήστε το όργανο πιέζοντας και κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο START ή εισάγοντας µια κυβέτα: Σηµείωση: Εισάγετε την κυβέτα µε την ετικέτα στραµµένη προς τα πάνω. Ωθήστε την κυβέτα εντελώς µέχρι να σταµατήσει. Αφήστε τις κυβέτες να φτάσουν σε θερµοκρασία δωµατίου (15 έως 30 C) πριν ανοίξετε την θήκη. Αυτό µπορεί να χρειαστεί έως 60 λεπτά. Συµβουλευτείτε το ένθετο συσκευασίας των κυβετών για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την φύλαξη και τον χειρισµό αυτών. 16

17 Τα ειδοποιητικά µηνύµατα που απεικονίζονται αφού εκκινηθεί το όργανο εξαρτώνται από το αν χρησιµοποιείται το πλήκτρο START ή µια κυβέτα και από το αν τα lockout είναι ενεργοποιηµένα ή όχι (βλέπε την ενότητα «Configuration Manager» στην σελίδα 29): Πατήστε το START Εισάγετε την κυβέτα Απεικονίζεται το "HEMOCHRON SIG+ Απεικονίζεται το "HEMOCHRON SIG+ Απεικονίζονται τα "Insert" και "Cuvette" Aπεικονίζεται η ονοµασία δοκιµασίας Εισάγετε την κυβέτα Ενεργοποιήθηκαν τα κλειδώµατα; Ναι Απεικονίζονται οι εντολές για κλειδώµατα Όχι Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις Απεικονίζονται οι εντολές εκκίνησης Πατήστε το "START" για την εκτέλεση της δοκιµασίας Όταν µια δοκιµαστική κυβέτα (π.χ. PT) εισάγεται για την ενεργοποίηση του οργάνου, απεικονίζονται τα ακόλουθα ειδοποιητικά µηνύµατα: 1) HEMOCHRON Sig+ 3) Priming Pump 2) Test PT 4) WARMING... (δεξιά κύλιση) Σηµείωση: Το όνοµα της δοκιµασίας για την εισαγόµενη κυβέτα απεικονίζεται µετά το Test.... Ελέγξτε την απεικόνιση για µηνύµατα σφάλµατος ενώ θερµαίνεται η κυβέτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιµετώπιση προβληµάτων» για την διαδικασία επίλυσης ενός µηνύµατος σφάλµατος. Αφού η κυβέτα θερµανθεί σε 37 C ±1,0 C, το όργανο ηχεί και απεικονίζει εναλλάξ: Add Sample και Press Start Το δείγµα µπορεί τώρα να προστεθεί. Αφού προστεθεί το δείγµα, πιέστε START για την εκτέλεση της δοκιµασίας. 17

18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Τα δείγµατα καθορίζονται ως δείγµατα ασθενούς από προεπιλογή. Εάν αναλύεται δείγµα ελέγχου, ο τύπος δείγµατος πρέπει να αλλάξει από δείγµα ασθενούς σε QC NORMAL (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ QC) ή QC ABNORMAL (ΑΝΩΜΑΛΟΣ QC). Εάν αναλύεται δείγµα ασθενούς, αυτό το βήµα δεν είναι απαραίτητο. Σηµαντικό: Αστοχία επιλογής QC NORMAL ή QC ABNORMAL για ένα δείγµα ελέγχου θα έχει ως αποτέλεσµα την αποθήκευση των αποτελεσµάτων ελέγχου ως αποτελέσµατα ασθενούς στην βάση δεδοµένων ασθενών. 1. Πιέστε QC για την απεικόνιση του µενού QC SELECTS (επιλογές QC): QC SELECTS Σηµείωση: Για να εισάγετε το µενού QC SELECTS, πρέπει να έχει εισαχθεί στο όργανο µια κυβέτα. 2. Πιέστε 1 για τον καθορισµό ενός δείγµατος ως φυσιολογικού ελέγχου: QC Normal Ή πιέστε 2 για τον καθορισµό του δείγµατος ως µη φυσιολογικού ελέγχου: QC Abnormal Σηµείωση: Αφού απεικονιστεί το µενού QC SELECTS, ο τύπος δείγµατος µπορεί να επιλεγεί πιέζοντας επανειληµµένα QC έως ότου απεικονιστεί ο επιθυµητός τύπος δείγµατος ή πιέζοντας το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στον επιθυµητό τύπο δείγµατος. Ο τύπος δείγµατος µπορεί να καθοριστεί είτε πριν είτε µετά την εκτέλεση της δοκιµασίας, ενώ η δοκιµαστική κυβέτα είναι ακόµα µέσα στο όργανο (εκτός αν είναι ενεργοποιηµένες οι λειτουργίες QC lockout). Όταν επιλεγεί QC,η εκ νέου πίεση του πλήκτρου QC θα απεικονίσει για λίγο το επίπεδο Qc και τον προσδιορισµό που εκτελείται. Για την έξοδο από το µενού QC, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο CANCEL για τρία δευτερόλεπτα. Σηµαντικό: Αφού επιλεγεί ένας τύπος QC, δεν µπορεί πια να αλλάξει. Σηµείωση: Εάν εµφανιστούν στην οθόνη του οργάνου τυχόν µηνύµατα σφάλµατος, µην αλλάξετε οποιουσδήποτε προηγούµενους σηµαντήρες ασθενών/qc. Αφαιρέστε την κυβέτα και επαναλάβετε την δοκιµασία χρησιµοποιώντας µια νέα κυβέτα. Ένα αριθµητικό ID ασθενούς (PID) ή και ID χειριστή (OID) µπορεί να εισαχθεί για κάθε δοκιµασία. Τα ID θα αποθηκεύονται µε τα αποτελέσµατα για την δοκιµασία. Η εισαγωγή ενός PID ή και OID είναι προαιρετική, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά (βλέπε την ενότητα «Configuration Manager» στην σελίδα 29). Κατά την εισαγωγή ενός προαιρετικού PID ή OID, µπορεί να εισαχθεί οποιοδήποτε ID εκτός από 0 (µηδέν), έως εννέα χαρακτήρες. Για να εισάγετε ένα προαιρετικό ID ασθενούς: 1. Επιλέξτε ID για την απεικόνιση του µενού ID SELECTS (επιλογές ID): ID SELECTS Σηµείωση: Για να εισάγετε το µενού IC SELECTS, πρέπει να έχει εισαχθεί στο όργανο µια κυβέτα. 2. Πιέστε 1 για να εισάγετε ένα αριθµητικό PID: PID= Πληκτρολογήστε το PID χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. 4. Πιέστε ENTER. Η εισαγωγή επιβεβαιώνεται καθώς αποθηκεύεται. Σηµείωση: Το PID µπορεί να καθοριστεί (ή να αλλάξει) οποιαδήποτε στιγµή. Ελέγξτε το PID πιέζοντας ID και κατόπιν πιέστε 1 για την απεικόνιση της εισαχθείσας τιµής. Εάν δεν εισαχθεί PID για µια δοκιµασία, το PID αποθηκεύεται ως 0 (µηδέν) στην βάση δεδοµένων. 18

19 Για να εισάγετε ένα προαιρετικό ID χειριστή: 1. Επιλέξτε ID για την απεικόνιση του µενού ID SELECTS (επιλογές ID): ID SELECTS 2. Πιέστε 2 για να εισάγετε ένα αριθµητικό ID. OID= Πληκτρολογήστε το OID χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. 4. Πιέστε ENTER. Η εισαγωγή επιβεβαιώνεται καθώς αποθηκεύεται. Σηµείωση: Το OID µπορεί να καθοριστεί (ή να αλλάξει) οποιαδήποτε στιγµή. Ελέγξτε το OID πιέζοντας ID και κατόπιν πιέστε 2 για την απεικόνιση της εισαχθείσας τιµής. Εάν δεν εισαχθεί OID για µια δοκιµασία, το OID αποθηκεύεται ως 0 (µηδέν) στην βάση δεδοµένων. Εισαγωγή υποχρεωτικού PID, OID, ή και PIN Η εισαγωγή ενός ID ασθενούς (PID), ID χειριστή (OID) ή και προσωπικού αριθµού αναγνώρισης χειριστή (PIN) µπορεί να απαιτείται για την ολοκλήρωση µιας δοκιµασίας (βλέπε την ενότητα «Configuration Manager» στην σελίδα 29). Εάν απαιτείται η εισαγωγή ενός ή περισσότερων από αυτά τα ID, απεικονίζονται αυτόµατα οι κατάλληλες προτροπές εισαγωγής PID, OID ή και PIN. Για την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού ID ασθενούς: 1. Απεικονίζεται αυτόµατα η προτροπή εισαγωγής PID: PID=... Σηµείωση: Όταν απεικονίζεται «PID=», η πίεση του κουµπιού QC θα επιτρέψει την εκτέλεση µιας δοκιµασίας QC χωρίς την εκπλήρωση της απαίτησης εισαγωγής PID. 2. Πληκτρολογήστε το PID χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. 3. Πιέστε ENTER. Εάν εισαχθεί αποδεκτό PID, η λειτουργία του οργάνου συνεχίζεται: Priming Pump Σηµείωση: Ένα αποδεκτό PID είναι οποιοσδήποτε αριθµός εκτός από µηδέν (0). Ο αριθµός ψηφίων που θα εισαχθούν για το PID (από 3 έως 9 ή 0 για οποιοδήποτε αριθµό ψηφίων έως 9) µπορεί να καθοριστεί µέσω του Configuration Manager. Η επιλογή 3 ή 9 ψηφίων απαιτεί ο χειριστής να εισάγει ακριβώς αυτό το µήκος. Ελέγξτε το PID πιέζοντας ID και κατόπιν πιέστε 1 για την απεικόνιση της εισαχθείσας τιµής. Για την εισαγωγή υποχρεωτικού ID χειριστή: 1. Απεικονίζεται αυτόµατα η προτροπή εισαγωγής OID: OID= Πληκτρολογήστε το OID χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. 3. Πιέστε ENTER. Εάν εισαχθεί αποδεκτό OID, η λειτουργία του οργάνου συνεχίζεται: Priming Pump Σηµείωση: Εάν καθοριστεί εισαγωγή οποιουδήποτε OID, αποδεκτό OID είναι οποιοσδήποτε αριθµός (έως 9 ψηφία) εκτός από µηδέν (0). Εάν καθοριστεί εισαγωγή έγκυρου OID, αποδεκτό OID είναι οποιοσδήποτε αριθµός που περιέχεται στον πίνακα χειριστών (βλέπε σελίδα 41). Ελέγξτε το OID πιέζοντας ID και κατόπιν πιέστε 2 για την απεικόνιση της εισαχθείσας τιµής. 4. Εάν εισαχθεί µη αποδεκτό OID, απεικονίζεται «ID IS NOT VALID» (το ID δεν είναι έγκυρο) ακολουθούµενο από την προτροπή εισαγωγής OID. Η λειτουργία του οργάνου δεν θα συνεχιστεί έως ότου εισαχθεί αποδεκτό OID. 19

20 Για την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού PIN χειριστή: 1. Απεικονίζεται αυτόµατα η προτροπή εισαγωγής PIN: PIN= Πληκτρολογήστε το PIN χειριστή χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Σηµείωση: Το PIN χειριστή θα απεικονιστεί ως ** στον πίνακα απεικόνισης. Το αντίστοιχο OID θα αποθηκευτεί και θα εκτυπωθεί µε τα αποτελέσµατα. 3. Πιέστε ENTER. Εάν εισαχθεί αποδεκτό PIN, η λειτουργία του οργάνου συνεχίζεται: Priming Pump Σηµείωση: Αποδεκτό PIN είναι οποιοσδήποτε αριθµός που περιέχεται στον πίνακα χειριστών. 4. Εάν εισαχθεί µη αποδεκτό PIN, απεικονίζεται «ID IS NOT VALID» ακολουθούµενο από την προτροπή εισαγωγής PIN. Η λειτουργία του οργάνου δεν θα συνεχιστεί έως ότου εισαχθεί αποδεκτό PIN. Προτροπές για υποχρεωτικές δοκιµασίες QC οκιµασίες ηλεκτρονικού ποιοτικού ελέγχου (EQC) ή και ποιοτικού ελέγχου υγρών (LQC) µπορεί να απαιτείται επίσης να εκτελούνται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα (βλέπε την ενότητα «Configuration Manager» στην σελίδα 29). Όταν είναι ώρα για την εκτέλεση µιας απαιτούµενης δοκιµασίας QC, η απαιτούµενη δοκιµασία QC πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς πριν µπορέσουν να εκτελεστούν δοκιµασίες ασθενών. Εάν απαιτείται EQC, δεν µπορούν να εκτελεστούν δοκιµασίες ασθενών έως την επιτυχή ολοκλήρωση του EQC. Σηµείωση: Ένας καθορισµένος περιορισµένος αριθµός πρόσθετων δοκιµασιών (911 εξαιρέσεις) µπορούν να εκτελεστούν αφού παρέλθει το υποχρεωτικό µεσοδιάστηµα QC. Συµβουλευτείτε την ενότητα «Configuration Manager» για λεπτοµερείς πληροφορίες. Για την εκτέλεση µιας υποχρεωτικής δοκιµασίας QC: 1. Η προτροπή για την απαιτούµενη δοκιµασία QC απεικονίζεται αυτόµατα: 1-QN 2-QA 2. Εισάγετε υποχρεωτικές πληροφορίες ID ή PIN (αν υπάρξει σχετική προτροπή). Εάν εισαχθεί αποδεκτή πληροφορία, η λειτουργία του οργάνου συνεχίζεται: Priming Pump 3. Εκτελέστε την δοκιµασία QC σύµφωνα µε τις απεικονιζόµενες προτροπές. Εάν τα αποτελέσµατα για την δοκιµασία QC είναι αποδεκτά, οι επηρεαζόµενες δοκιµασίες ασθενών µπορούν τώρα να εκτελεστούν. 20

21 Προσθήκη µιας σηµείωσης Μπορούν να επιλεγούν έως δύο σηµειώσεις από τον χειριστή και να προστεθούν στην εγγραφή κάθε δοκιµασίας και θα εκτυπωθούν µε την τελική εγγραφή. Οι σηµειώσεις επιλέγονται από ένα µενού εννέα διαθέσιµων σηµειώσεων. Σηµείωση: Συµβουλευτείτε την ενότητα «Configuration Manager» για την διαδικασία πρόσθεσης µιας νέας επιλέξιµης από τον χρήστη σηµείωσης στον πίνακα σηµειώσεων. 1. Πιέστε NOTE: Enter Note#= 2. Πληκτρολογήστε τον αριθµό (1 έως 9) που αντιστοιχεί στην σηµείωση που πρόκειται να εισαχθεί ή πιέστε το πλήκτρο NOTE επανειληµµένα έως ότου απεικονιστεί η επιθυµητή σηµείωση. Για παράδειγµα: USER TRAINING Σηµείωση: Απεικονίζεται NOTE NOT USED αν δεν έχει καθοριστεί σηµείωση για αυτό τον αριθµό σηµείωσης. 3. Πιέστε ENTER. Απεικονίζεται ο αριθµός για την επιλεγµένη σηµείωση: Enter Note#= 6,0 Σηµείωση: Ο αριθµός που αντιστοιχεί στην πρώτη σηµείωση απεικονίζεται πριν από το κόµµα. Ο χαρακτήρας 0 (µηδέν) µετά το κόµµα υποδεικνύει ότι δεν έχει ακόµα καθοριστεί δεύτερη σηµείωση. 4. (Αν χρειάζεται) Πληκτρολογήστε τον αριθµό που αντιστοιχεί στην δεύτερη σηµείωση και πιέστε ENTER. Απεικονίζεται ο αριθµός για την δεύτερη σηµείωση: Enter Note#= 2,6 Σηµείωση: Εάν εισαχθεί τρίτη σηµείωση, η πρώτη σηµείωση (σηµείωση 6 σε αυτό το παράδειγµα) ακυρώνεται. Πρόσφατα εισαχθείσες σηµειώσεις µπορούν να ακυρωθούν πιέζοντας 0 (µηδέν) για αµφότερες τις σηµειώσεις. 5. Πιέστε CANCEL για την επιστροφή στην κανονική λειτουργία Συλλογή δείγµατος Συλλέξτε τα δείγµατα αίµατος σύµφωνα µε το έγγραφο NCCLS H21-2, µε τίτλο Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία δειγµάτων αίµατος για Έλεγχο πήξεως και Γενική απόδοση προσδιορισµών πήξεως. Σηµαντικό: Συλλέξτε δείγµατα αίµατος µε τρόπο που αποτρέπει την µόλυνση µε ιστική θροµβοπλαστίνη, µόνιµα ενδοφέβια (I.V.) διαλύµατα, ή διάλυµα καθαρισµού µε αλκοόλη. Απορρίψτε δείγµατα που δεν έχουν συλλεχθεί σωστά ή περιέχουν ορατά πήγµατα ή ακαθαρσίες. Χρησιµοποιήστε µια βελόνα 23 gauge ή µεγαλύτερη αν χρησιµοποιείται µια σύριγγα για συλλογή αίµατος. Εάν αποβληθεί ένα δείγµα µέσω της ίδιας βελόνας, κάντε το σιγά για να προλάβετε την αιµόλυση. Συµβουλευτείτε το ένθετο συσκευασίας της κυβέτας για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την συλλογή και φύλαξη των δειγµάτων. 21

22 Εκκίνηση της δοκιµασίας Αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση, το όργανο ηχεί µια φορά, σηµαίνοντας ότι το όργανο είναι έτοιµο για το δείγµα. Απεικονίζεται ADD SAMPLE και PRESS START και το δείγµα αίµατος µπορεί να τοποθετηθεί µέσα στην κυβέτα και η δοκιµασία να ξεκινήσει. Σηµείωση: Απεικονίζεται START TIMEOUT εάν η δοκιµασία δεν ξεκινήσει εντός πέντε λεπτών. Εάν συµβεί αυτό, επαναλάβετε την δοκιµασία χρησιµοποιώντας µια νέα κυβέτα. 1. Τοποθετήστε µια σταγόνα αίµατος στην υποδοχή δείγµατος της κυβέτας: κατώτερο τοίχωµα υποδοχή δείγµατος περιοχή υπερχείλισης Σηµείωση: Γεµίστε την υποδοχή δείγµατος από τον πυθµένα προς τα πάνω. Προσθέστε αρκετό αίµα έτσι ώστε το κατώτερο τοίχωµα της κεντρικής υποδοχής δείγµατος να γεµίσει εντελώς. Εάν ο µηνίσκος του δείγµατος αίµατος επεκτείνεται πάνω από το κατώτερο τοίχωµα, ωθήστε την περίσσεια αίµατος στην περιοχή υπερχείλισης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µια βελόνα µεταφοράς για την µεταφορά του αίµατος. 2. Πιέστε το πλήκτρο START. Ο χρόνος που παρήλθε (σε δευτερόλεπτα) απεικονίζεται έως την πήξη του αίµατος. Σηµείωση: Απεικονίζεται SAMPLE TOO SMALL (ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΕΙΓΜΑ), SAMPLE TOO LARGE (ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΓΜΑ), ή SAMPLE NOT SEEN (το δείγµα δεν εµφανίστηκε) εάν έχει προστεθεί λανθασµένη ποσότητα δείγµατος. Επαναλάβετε την δοκιµασία χρησιµοποιώντας µια νέα κυβέτα. 3. Όταν ανιχνευτεί ο σχηµατισµός θρόµβου, το όργανο ηχεί µια φορά. Υπολογίζονται και απεικονίζονται τα τελικά αποτελέσµατα της δοκιµασίας. Σηµείωση: Οι χρόνοι πήξεως ολικού αίµατος µετατρέπονται σε τιµές ισοδύναµου πλάσµατος (για APTT και APTT Citrate) ή τιµές ισοδύναµου πλάσµατος και ιεθνές οµαλοποιηµένο πηλίκο (για PT και PT Citrate). Πιέστε το πλήκτρο START για την απεικόνιση των χρόνων πήξεως ολικού αίµατος (για τρία δευτερόλεπτα). Οι τιµές ισοδύναµου Celite απεικονίζονται για ACT+ και ACT-LR. 4. Αφαιρέστε την κυβέτα και απορρίψτε την. Σηµείωση: Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων και εκτυπώνονται εάν είναι συνδεδεµένος ένας εκτυπωτής. Με το αποτέλεσµα δοκιµασίας εκτυπώνεται επίσης η ηµεροµηνία και ώρα της δοκιµασίας, το PID, OID, σηµειώσεις (αν έχουν εισαχθεί) και µηνύµατα σφάλµατος (αν ανιχνευτεί σφάλµα για την δοκιµασία ή το δείγµα). ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (QC) Η JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations: Κοινή Επιτροπή ιαπίστευσης των Οργανισµών Φροντίδας Υγείας) συνιστά να συµµετέχει ο ιατρικός και εργαστηριακός εξοπλισµός σε πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας κατάλληλο για την διατήρηση ακρίβειας και αξιόπιστης απόδοσης του εξοπλισµού. Πρέπει να φυλάσσονται πλήρη αρχεία τέτοιου ποιοτικού ελέγχου. Η εξέταση ποιοτικού ελέγχου ρουτίνας θα πρέπει να αποτελεί µέρος ενός περιεκτικού προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας. Η εξέταση ποιοτικού ελέγχου του HEMOCHRON Jr. Signature+ συνίσταται στις παρακάτω διαδικασίες: Έλεγχος της απόδοσης του συστήµατος χρησιµοποιώντας φύσιγγες επαλήθευσης ηλεκτρονικού συστήµατος σε δύο επίπεδα κάθε οχτώ ώρες λειτουργίας. Έλεγχος κυβετών σε συµφωνία µε το ένθετο συσκευασίας για κάθε προσδιορισµό χρησιµοποιώντας δύο επίπεδα ελέγχων υγρών. 22

23 Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος Το όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+ εκτελεί έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο κάθε φορά που ενεργοποιείται και εκτελείται µια δοκιµασία. Όταν ξεκινάει µια δοκιµασία εισάγοντας µια κυβέτα, οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι του συστήµατος εκτελούνται αυτόµατα και περιλαµβάνουν: Επαλήθευση της κατάλληλης ισχύος µπαταρίας για την ολοκλήρωση πλήρους εξέτασης. Επαλήθευση του τύπου δοκιµασίας στην απεικόνιση οθόνης για την διασφάλιση του ότι οι ενδεικτικές λυχνίες LED που χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση της δοκιµασίας λειτουργούν κανονικά. Επαλήθευση του ότι η κυβέτα έχει θερµανθεί στους 37± 1,0 ºC. Εάν δεν φτάσει σε αυτή την θερµοκρασία ή την υπερβεί, θα απεικονιστεί ένα κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος και θα απαγορευτεί η εξέταση. Επαλήθευση του ότι υπάρχει δείγµα και το µέγεθός του είναι επαρκές για την εκτέλεση της δοκιµασίας. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αντλίες και οι LED ανίχνευσης δείγµατος λειτουργούν κανονικά και ότι η κυβέτα είναι κατάλληλα σφραγισµένη. Εάν αυτά τα όργανα ή οι παράµετροι δείγµατος δεν είναι κατάλληλα, η εξέταση διακόπτεται και απεικονίζεται µήνυµα σφάλµατος. Επαλήθευση του ότι οι εσωτερικοί χρονοµετρητές λειτουργούν σωστά για κάθε εξέταση. Εάν ο χρονοµετρητής του συστήµατος και ο χρονοµετρητής του προσδιορισµού διαφωνούν, απεικονίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος ρολογιού πραγµατικού χρόνου και το αποτέλεσµα της δοκιµασίας δεν αναφέρεται. QC της απόδοσης του οργάνου Το όργανο θα πρέπει να ελέγχεται σε δύο επίπεδα µια φορά κάθε οχτώ ώρες λειτουργίας. Οι φύσιγγες ηλεκτρονικού ποιοτικού ελέγχου (φύσιγγες EQC) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρονικής επαλήθευσης δύο επιπέδων της απόδοσης του οργάνου ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν προϊόντα ποιοτικού ελέγχου υγρών. QC Χρήση φυσίγγων EQC: 1. Εισάγετε την αντίστοιχη φύσιγγα EQC στο όργανο. Εισάγετε ένα ID χειριστή (προαιρετικό) για την δοκιµασία. Το όργανο θα ηχήσει µια φορά και θα απεικονίσει: E-QC..TEST Σηµείωση: Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας εκτελούνται έλεγχοι επαλήθευσης του συστήµατος. Εάν συναντήσει σφάλµα, το όργανο θα ηχήσει αρκετές φορές και θα παρουσιάσει το µήνυµα σφάλµατος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιµετώπιση προβληµάτων» για την διαδικασία επίλυσης ενός µηνύµατος σφάλµατος. 2. Μετά από ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, το όργανο θα ηχήσει µια φορά και θα απεικονίσει εναλλάξ: Press E-QC.. και.. Start Now 3. Πιέστε το πλήκτρο Start στην φύσιγγα EQC. Το όργανο απεικονίζει τον χρόνο που παρήλθε (σε δευτερόλεπτα) έως ότου η φύσιγγα EQC προσοµοιώσει ένα τελικό σηµείο. 4. Όταν η φύσιγγα EQC προσοµοιώσει ένα τελικό σηµείο, το όργανο ηχεί δύο φορές. Τα τελικά ποτελέσµατα της δοκιµασίας µε ένα προσδιορισµό PASS (επιτυχία) ή FAIL (αστοχία) απεικονίζονται και αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων όταν αφαιρεθεί η φύσιγγα. Σηµείωση: Εάν συνδεθεί ένας εκτυπωτής, τα αποτελέσµατα εκτυπώνονται όταν αφαιρεθεί η φύσιγγα EQC. 5. Συγκρίνετε τον απεικονιζόµενο χρόνο µε το αποδεκτό εύρος για την φύσιγγα EQC και αφαιρέστε την φύσιγγα EQC. 6. Επαναλάβετε την διαδικασία χρησιµοποιώντας την άλλη φύσιγγα EQC. 23

24 QC µε χρήση προϊόντων ποιοτικού ελέγχου υγρών: 1. Πάρτε τα προϊόντα ποιοτικού ελέγχου υγρών. Σηµείωση: Συνιστώνται ποιοτικοί έλεγχοι HEMOCHRON Jr. Ανατρέξτε στο ένθετο προϊόντος για τα προϊόντα ποιοτικού ελέγχου υγρών για πληροφορίες χειρισµού και αποθήκευσης. 2. Επιλέξτε QC NORMAL (ή QC ABNORMAL) και εισάγετε ένα ID χειριστή (προαιρετικό) για την δοκιµασία. Σηµαντικό: Τα αποτελέσµατα LQC θα αποθηκευτούν στην βάση δεδοµένων ασθενών εάν δεν επιλεγεί QC NORMAL ή QC ABNORMAL για την δοκιµασία. 3. Πάρτε µια κυβέτα για την δοκιµασία προς επικύρωση και εισάγετέ την µέσα στο όργανο. 4. Όταν απεικονιστεί ADD SAMPLE και PRESS START, προσθέστε το κατάλληλο δείγµα ελέγχου υγρών και εκτελέστε την δοκιµασία µε τον ίδιο τρόπο όπως για ένα δείγµα ασθενών. Σηµείωση: Εάν εµφανιστούν στην οθόνη του οργάνου τυχόν µηνύµατα σφάλµατος, µην αλλάξετε οποιουσδήποτε προηγούµενους σηµαντήρες ασθενών/qc. Αφαιρέστε την κυβέτα και επαναλάβετε την δοκιµασία χρησιµοποιώντας µια νέα κυβέτα. QC κυβετών Η επικύρωση της κυβέτας διεξάγεται χρησιµοποιώντας το κατάλληλο κιτ προϊόντων ποιοτικού ελέγχου HEMOCHRON και την διαδικασία δοκιµασίας που παρέχεται. Τα αποδεκτά εύρη απόδοσης για τις κυβέτες HEMOCHRON Jr. συµπεριλαµβάνονται µε κάθε κιτ προϊόντων QC HEMOCHRON. Η αιτία αποτελεσµάτων εκτός εύρους µπορεί πιθανόν να αποδοθεί στην τεχνική της δοκιµασίας, το υλικό ελέγχου, την κυβέτα ή και το όργανο. Πρόσθετη µέθοδος επαλήθευσης θερµοκρασίας οργάνου Εκτίµηση ποιοτικού ελέγχου θερµοκρασίας του οργάνου HEMOCHRON Jr. Signature+ εκτελείται αυτόµατα κάθε φορά που πραγµατοποιείται µια δοκιµασία (βλέπε την ενότητα «Αυτοέλεγχος» στην σελίδα 23). Πάντως, για τους σκοπούς του προγράµµατος QC σας, µπορεί να είναι προτιµότερο να εκτελέσετε επιπρόσθετα εκτίµηση QC θερµοκρασίας χρησιµοποιώντας την φύσιγγα επαλήθευσης θερµοκρασίας ITC για την επαλήθευση της διατήρησης µιας θερµοκρασίας 37 C ±1,0 C. Η φύσιγγα επαλήθευσης θερµοκρασίας µπορεί να ληφθεί από την ITC. Έλεγχος µεσοδιαστηµάτων QC Εάν απαιτείται η διεξαγωγή σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα δοκιµασιών EQC ή και LQC το ποσό υπολειπόµενου χρόνου πριν πρέπει να εκτελεστεί QC σε κάθε δοκιµασία µπορεί να ελεγχθεί. Για τον έλεγχο των µεσοδιαστηµάτων QC: Σηµείωση: Εάν δεν έχει εισαχθεί κυβέτα στο όργανο, πιέζοντας το QC θα απεικονιστεί αµέσως η κατάσταση QC. 1. Έχοντας εισάγει µια κυβέτα, πιέστε QC για την απεικόνιση του µενού QC SELECTS: QC SELECTS 2. Πιέστε 4. Απεικονίζεται ο χρόνος πριν να πρέπει να εκτελεστεί QC στην πρώτη δοκιµασία (π.χ. APTT): APTT-N >1 day 3. Πιέστε QC για την απεικόνιση του χρόνου που αποµένει για καθεµία από τις άλλες δοκιµασίες. 24

25 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η µονάδα ισχύος AC/DC θα πρέπει να συνδέεται σε συνήθη πρίζα AC για την φόρτιση του οργάνου όταν αυτό δεν είναι σε χρήση. ΜΗΝ αφαιρείτε την µονάδα ισχύος AC/DC από το όργανο τραβώντας το καλώδιο. Αν και η µονάδα ισχύος AC/DC µπορεί να µείνει συνδεδεµένη σε µια πρίζα AC όταν το όργανο δεν είναι συνδεδεµένο, συνιστάται να αποσυνδέεται η µονάδα ισχύος AC/DC από την πρίζα AC όταν δεν χρησιµοποιείται για την φόρτιση του οργάνου. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε κυβέτες αν έχει παρέλθει η αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης τους ή αν έχουν φυλαχθεί ακατάλληλα. ΜΗΝ εξαναγκάζετε την είσοδο µιας κυβέτας στο όργανο. Εάν συναντήσετε αντίσταση κατά την εισαγωγή, αφαιρέστε απαλά την κυβέτα και εξετάστε την σχισµή της κυβέτας. Αφαιρέστε οποιαδήποτε απόφραξη πριν επιχειρήσετε την περαιτέρω χρήση του οργάνου (βλέπε την ενότητα «Σέρβις και Συντήρηση» στην σελίδα 56). ΜΗΝ χρησιµοποιείτε υπερβολική δύναµη κατά την πίεση των πλήκτρων του οργάνου. ΜΗΝ εκθέτετε το όργανο σε υπερβολικές θερµοκρασίες (πάνω από 37 C). ΜΗΝ αφήνετε το όργανο να πέσει. Το όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+ θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από επαγγελµατίες υγείας εκπαιδευµένους και πιστοποιηµένους στην χρήση του συστήµατος και σε συµφωνία µε την πολιτική και τις διαδικασίες του ιδρύµατος. Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφαλείας βιολογικού κινδύνου σχετικά µε τον χειρισµό και την απόρριψη ανθρώπινου αίµατος, κατά τον χειρισµό και την απόρριψη δειγµάτων αίµατος, καθώς και κατά την λειτουργία του συστήµατος µικροπήξεως HEMOCHRON Jr. Signature+. Οι χρησιµοποιηµένες δοκιµαστικές κυβέτες HEMOCHRON Jr. θα πρέπει να θεωρούνται ως δυνητικά µολυσµατικές. Ο χειρισµός τους θα πρέπει να γίνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε πολιτικές του ιδρύµατος, αναφορικά µε την απόρριψη δυνητικά µολυσµατικών υλικών. Τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών HEMOCHRON Jr. Signature+ πρέπει να εξετάζονται πάντα υπό το πρίσµα της πάθησης του συγκεκριµένου ασθενούς ή της αντιπηκτικής θεραπείας. Οποιαδήποτε αποτελέσµατα παρουσιάζουν ασυνέπεια µε την κλινική κατάσταση του ασθενούς θα πρέπει να επαναλαµβάνονται ή να συµπληρώνονται µε πρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις. είγµατα µε αιµατοκρίτη µικρότερο από 20% ή µεγαλύτερο από 55% δεν συνιστώνται, λόγω οπτικής πυκνότητας εκτός του επιπέδου ανίχνευσης του οργάνου µικροπήξεως HEMOCHRON Jr. Signature+. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επαληθεύστε ότι οποιοδήποτε λογισµικό σύνδεσης τρίτου µέρους που θα χρησιµοποιηθεί είναι συµβατό µε την έκδοση λογισµικού του οργάνου HEMOCHRON Signature+ σε χρήση. Τα µεταφερθέντα δεδοµένα θα χαθούν αν λογισµικό σύνδεσης τρίτου µέρους χρησιµοποιηθεί µε µη συµβατές εκδόσεις του λογισµικού HEMOCHRON Signature+. 25

26 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Τα αποτελέσµατα δοκιµασιών του οργάνου µικροπήξεως HEMOCHRON Jr. Signature+ επηρεάζονται από την κακή τεχνική κατά την συλλογή αίµατος και την τοποθέτηση στην υποδοχή δείγµατος. Η ακρίβεια της δοκιµασίας εξαρτάται κατά πολύ από την ποιότητα του δείγµατος αίµατος, συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής δείγµατος αίµατος και της µεταφοράς του αίµατος στην δοκιµαστική κυβέτα. Ανατρέξτε στο ένθετο συσκευασίας του εκάστοτε προσδιορισµού για ειδικούς περιορισµούς. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έως 400 αποτελέσµατα δοκιµασιών ασθενών και 400 αποτελέσµατα δοκιµασιών ποιοτικού ελέγχου µπορούν να αποθηκευτούν στο όργανο. Επιπρόσθετα µε τα αποτελέσµατα δοκιµασιών, αποθηκεύονται επίσης η ηµεροµηνία και ώρα κάθε δοκιµασίας, το PID και το OID. Σηµείωση: Εάν δεν εισαχθεί τιµή κατά την εκτέλεση µιας δοκιµασίας, το PID ή και το OID αποθηκεύονται ως 0 (µηδέν). εν απαιτείται PID για οποιαδήποτε δοκιµασία QC. Για την εκτύπωση αποτελεσµάτων: 1. Πιέστε PRINT για την απεικόνιση του µενού εκτύπωσης (PRINT): PRINT Κατόπιν εκτελέστε µια από τις παρακάτω διαδικασίες: Για την εκτύπωση αποτελεσµάτων της τελευταίας δοκιµασίας: 1. Πιέστε 1. Τα αποτελέσµατα της τελευταίας δοκιµασίας εκτυπώνονται. Για την εκτύπωση όλων των αποτελεσµάτων σε µια βάση δεδοµένων: 1. Πιέστε 2 για την εκτύπωση όλων των αποτελεσµάτων στην βάση δεδοµένων ασθενών. Ή πιέστε 3 για την εκτύπωση όλων των αποτελεσµάτων στην βάση δεδοµένων QC. Για την εκτύπωση όλων των αποτελεσµάτων για έναν ασθενή: 1. Πιέστε 4 για να εισάγετε ένα PID: PID= Πληκτρολογήστε το PID χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. 3. Πιέστε ENTER. Εκτυπώνονται όλα τα αποτελέσµατα για τον συγκεκριµένο ασθενή. Για να ελέγξετε την λειτουργία του εκτυπωτή: 1. Πιέστε 5 για να παράγετε ένα σετ χαρακτήρων ASCII στον προσαρτηµένο εκτυπωτή για να επαληθεύσετε ότι η θύρα του εκτυπωτή λειτουργεί κανονικά. HEMOCHRON Signature+ Print Test! #$%& ()*+,-./ QRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgh ijklmnopqrstuvwxzy{ }~ Για την εισαγωγή επικεφαλίδας προσαρµοσµένης στις ανάγκες του χρήστη: 1. Πιέστε 6. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την δηµιουργία µιας επικεφαλίδας προσαρµοσµένης στον χρήστη προς εµφάνιση στην κορυφή κάθε εκτύπωσης. Η επικεφαλίδα προεπιλογής είναι - - -ITC ηµιουργήστε την προσαρµοσµένη στις ανάγκες του χρήστη επικεφαλίδα χρησιµοποιώντας το αλφανουµερικό πληκτρολόγιο. Πιέστε ένα πλήκτρο µια φορά για την απεικόνιση της αριθµητικής τιµής του πλήκτρου. Πιέστε το πλήκτρο άλλη µια φορά (εντός ενός δευτερολέπτου) για την απεικόνιση του πρώτου άλφα χαρακτήρα που χαρτογραφείται στο πλήκτρο. Κρατήστε το πλήκτρο πατηµένο για να εκτελέσετε κύκλο µέσω των καταχωρηµένων αλφανουµερικών χαρακτήρων σε µεσοδιάστηµα ενός δευτερολέπτου. 26

27 Αφήστε το πλήκτρο (για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο) όταν απεικονίζεται ο επιλεγµένος χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας αποθηκεύεται και ο κέρσορας προχωράει προς τα δεξιά. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο CANCEL ως πλήκτρο αριστερού βέλους και το πλήκτρο ENTER ως πλήκτρο δεξιού βέλους. 3. Όταν απεικονιστεί η επιθυµητή επικεφαλίδα, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ENTER (για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο) για την αποθήκευση της επικεφαλίδας. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο CANCEL για να επιστρέψετε στην προτροπή ENTER HEADER χωρίς να αποθηκεύσετε την νέα επικεφαλίδα. Για την εκτύπωση των πληροφοριών του συστήµατος: 1. Πιέστε 7 για την εκτύπωση της έκδοσης λογισµικού του συστήµατος, του σειριακού αριθµού του συστήµατος και των παραµέτρων προγράµµατος. Για την απόρριψη της εκτύπωσης των αποτελεσµάτων: 1. Πιέζοντας το πλήκτρο CANCEL για τρία δευτερόλεπτα θα απορριφθεί η µετάδοση δεδοµένων στον εκτυπωτή. Οποιαδήποτε δεδοµένα που µεταδόθηκαν προηγουµένως θα ολοκληρώσουν την εκτύπωση. Σηµείωση: Εάν προκύψει σφάλµα µε την δοκιµασία ή το δείγµα, το µήνυµα σφάλµατος για το σφάλµα θα συµπεριληφθεί στην εκτύπωση. Ανατρέξτε στην σελίδα 53 για µηνύµατα σφάλµατος, την αιτία τους και την λύση τους. Άλλες λειτουργίες της βάσης δεδοµένων Τα αποτελέσµατα των τελευταίων 100 δοκιµασιών µπορούν να ανασκοπηθούν τόσο για αποτελέσµατα ασθενών όσο και για αποτελέσµατα QC. Μπορεί να απεικονιστεί ο συνολικός αριθµός αποτελεσµάτων δοκιµασιών που είναι αποθηκευµένα στο όργανο την δεδοµένη στιγµή και ο αριθµός των πρόσθετων αποτελεσµάτων δοκιµασιών που µπορούν να αποθηκευτούν. Τέλος, τα αποτελέσµατα είτε στην βάση δεδοµένων ασθενών είτε στην βάση δεδοµένων ποιοτικού ελέγχου µπορούν να σβηστούν για να δηµιουργηθεί χώρος για αποτελέσµατα πρόσθετων δοκιµασιών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποτελέσµατα από την παλαιότερη δοκιµασία επεγγράφονται αν εκτελείται µια δοκιµασία όταν είναι γεµάτη η βάση δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να ελέγχετε, εκτυπώνετε, αρχειοθετείτε και διαγράφετε περιοδικά τα περιεχόµενα της βάσης δεδοµένων. Για να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες βάσης δεδοµένων: 1. Πιέστε DATABASE για την απεικόνιση του µενού DATABASE (βάσης δεδοµένων). DB SELECTS Κατόπιν εκτελέστε µια από τις παρακάτω διαδικασίες: Για την απεικόνιση των συνολικών δοκιµασιών και των υπολειπόµενων δοκιµασιών στην βάση δεδοµένων: 1. Πιέστε 1. Απεικονίζεται ο συνολικός αριθµός των αποθηκευµένων εγγραφών ασθενών και ο αριθµός εγγραφών που µπορούν ακόµα να προστεθούν στην βάση δεδοµένων ασθενών: 41 Tests/359 Left 2. Ή πιέστε 2. Απεικονίζεται ο συνολικός αριθµός των αποθηκευµένων εγγραφών QC και ο αριθµός εγγραφών που µπορούν ακόµα να προστεθούν στην βάση δεδοµένων QC. 12 Tests/388 Left 27

28 Για την διαγραφή όλων των αποτελεσµάτων από µια βάση δεδοµένων: 1. Πιέστε 3 για την διαγραφή της βάσης δεδοµένων ασθενών. Ή πιέστε 4 για την διαγραφή της βάσης δεδοµένων QC. 2. Το όργανο απεικονίζει µια παρακίνηση επιβεβαίωσης της διαγραφής της βάσης δεδοµένων: Sure? 1-YES 2-NO 3. Πιέστε 1 για την επιβεβαίωση της διαγραφής Απεικονίζεται για δύο δευτερόλεπτα «COMPLETED» (ολοκληρώθηκε). Σηµείωση: Πιέστε 2 ή CANCEL για την ακύρωση της διαγραφής της βάσης δεδοµένων. Για την ανασκόπηση των αποτελεσµάτων της βάσης δεδοµένων των ασθενών: 1. Πιέστε 5. Απεικονίζεται η πρώτη γραµµή αποτελεσµάτων για την πιο πρόσφατη εγγραφή δοκιµασίας. 01 PAT ACT-LR 2. Για την ανασκόπηση κάθε πρόσθετης γραµµής αποτελεσµάτων, πιέστε 0 ή 8 για την ανακύλιση ή την κατακύλιση µέσω των εγγραφών. 3. Για την µετακύλιση µέσω πρόσθετων εγγραφών δοκιµασιών πιέστε ENTER (για την επόµενη εγγραφή) ή CANCEL (για την προηγούµενη εγγραφή). Για την ανασκόπηση των αποτελεσµάτων της βάσης δεδοµένων QC: 1. Πιέστε 6. Απεικονίζεται η πρώτη γραµµή αποτελεσµάτων για την πιο συχνή εγγραφή δοκιµασίας. 01 QCN EQC 2. Για την ανασκόπηση κάθε πρόσθετης γραµµής αποτελεσµάτων, πιέστε 0 ή 8 για την ανακύλιση ή την κατακύλιση µέσω των εγγραφών 3. Για την µετακύλιση µέσω πρόσθετων εγγραφών δοκιµασιών πιέστε ENTER (για την επόµενη εγγραφή) ή CANCEL (για την προηγούµενη εγγραφή). Για την έξοδο από τις λειτουργίες βάσης δεδοµένων: 1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο CANCEL για δύο δευτερόλεπτα. Ακρωνύµια για µηνύµατα σφαλµάτων Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τα ακρωνύµια για µηνύµατα σφάλµατος κατά την απεικόνιση αποθηκευµένων εγγραφών ασθενών ή QC: Ακρωνύµιο Περιγραφή Μήνυµα απεικόνισης ORH Εκτός εύρους-υψηλό Out of Range-Hi ORL Εκτός εύρους-χαµηλό Out of Range-Lo SNS Το δείγµα δεν ανιχνεύτηκε Sample Not Seen STS Υπερβολικά µικρό δείγµα Sample Too Small STL Υπερβολικά µεγάλο δείγµα Sample Too Large TTO ιακοπή χρόνου θέρµανσης Heater Too Cool TTH Υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία Heater Too Hot SPF Αστοχία θέσης δείγµατος Sample Pos Fault Μεταφόρτωση δεδοµένων QC/ασθενών στον προσωπικό σας υπολογιστή Για πληροφορίες σχετικά µε την µεταφόρτωση δεδοµένων QC/ασθενών στον προσωπικό υπολογιστή σας χωρίς το λογισµικό διαχείρισης δεδοµένων της ITC, επικοινωνήστε µε την τεχνική υπηρεσία της ITC για οδηγίες. 28

29 CONFIGURATION MANAGER Το λογισµικό HEMOCHRON Configuration Manager (HCM) έκδοση 2.0 ή µεγαλύτερη επιτρέπει στον επόπτη να διαµορφώσει τα όργανα HEMOCHRON Jr. Signature+ έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εργαστηρίου. Η διαµόρφωση εκτελείται σε προσωπικό υπολογιστή που συνδέεται στο όργανο µέσω ενός καλωδίου διασύνδεσης υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα «online Help» στο λογισµικό HCM για πρόσθετες πληροφορίες. Απαιτήσεις προσωπικού υπολογιστή Ένας προσωπικός υπολογιστής µε εγκατεστηµένο το λογισµικό HEMOCHRON Configuration Manager απαιτείται για την διαµόρφωση ενός HEMOCHRON Jr. Signature+. Οδηγίες για την σύνδεση του προσωπικού υπολογιστή στο όργανο παρέχονται στην σελίδα 12. Ο προσωπικός υπολογιστής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: Για Microsoft Win98, WinME: Μικροεπεξεργαστής Pentium 100 MHz ή περισσότερο και τουλάχιστον 64 megabytes (MB) µνήµης τυχαίας προσπέλασης (RAM). For Microsoft WinNT 4.0, Win2000 ή WinXP: Μικροεπεξεργαστής Pentium II 400 MHz ή περισσότερο και τουλάχιστον 128 megabytes (MB) µνήµης τυχαίας προσπέλασης (RAM). Αν έχετε Windows 2000 ή Windows XP, πρέπει να έχετε δικαιώµατα ασφαλείας διαχειριστή συστήµατος (System Administrator) ή δυναµικού χρήστη (Power User). Σκληρός δίσκος µε τουλάχιστον 50 MB ελεύθερου χώρου. VGA 800x600 ή υψηλότερης διακριτικής ικανότητας µε υποστήριξη από Microsoft Windows. Μια σειριακή θύρα RS-232 για την σύνδεση σε ένα όργανο. Οδηγός CD-ROM. Φόρτωση του λογισµικού Configuration Manager Το πρόγραµµα ρύθµισης δηµιουργεί καταλόγους εργασίας HEMOCHRON Configuration Manager. Αντιγράφει προγράµµατα και αρχεία διαµόρφωσης στους καταλόγους εργασίας και προσθέτει το εικονίδιο προγράµµατος του HEMOCHRON Configuration Manager (ITC HCM) στην επιφάνεια εργασίας. 1. Κάντε εκκίνηση των Microsoft Windows. 2. Εισαγάγετε το CD-ROM εγκατάστασης του HEMOCHRON Configuration Manager στον οδηγό CD. 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Σηµείωση: Το πλαίσιο διαλόγου διαµόρφωσης του συστήµατος (σελίδα 47) απεικονίζεται για εισαγωγή πληροφοριών ιδρύµατος και της θύρας PC COM που χρησιµοποιείται. Θα σας γίνει επίσης η προτροπή να καθορίσετε έναν φάκελλο για την εγκατάσταση και να καθορίσετε ένα φάκελο για το εικονίδιο του προγράµµατος. 4. Θα απεικονιστεί ένα µήνυµα όταν το λογισµικό φορτωθεί επιτυχώς. Αφού απεικονιστεί το µήνυµα, αφαιρέστε το CD από τον υπολογιστή. 5. Τερµατίστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή αν σας γίνει αυτή η προτροπή. 29

30 Σύνδεση ενός οργάνου HEMOCHRON Jr. Signature+ Το όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+ υπό διαµόρφωση πρέπει να συνδεθεί µε το λογισµικό HEMOCHRON Configuration Manager. 1. Συνδέστε το όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+ στον προσωπικό υπολογιστή, στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το λογισµικό HEMOCHRON Configuration Manager. Σηµείωση: Ανατρέξτε στην σελίδα 15 για λεπτοµερείς πληροφορίες σύνδεσης. Ένα καλώδιο διασύνδεσης υπολογιστή συµπεριλαµβάνεται µε το όργανο και CD ή ένα ξεχωριστό PCKIT (καλώδιο διασύνδεσης προσωπικού υπολογιστή) µπορεί να ληφθεί από την ITC. Εναλλακτικά, το καλώδιο µπορεί να προετοιµαστεί όπως περιγράφεται στην σελίδα Κάντε εκκίνηση του λογισµικού Configuration Manager (βλέπε σελίδα 30). 3. Εάν είναι απαραίτητο, καθορίστε την θύρα PC COM προς χρήση. Εκκίνηση του Configuration Manager 1. Επιλέξτε το εικονίδιο του προγράµµατος ITC CM. Απεικονίζεται το παράθυρο έναρξης: 2. Όταν εκτελείται για πρώτη φορά το λογισµικό HEMOCHRON Configuration Manager, απεικονίζονται οδηγίες για την σύνδεση µε χρήση του προκαθορισµένου ονόµατος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης (password): 30

31 α. Κάντε κλικ στο OK και κατόπιν στο Start Program (έναρξη προγράµµατος). Το πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης (Logon) απεικονίζεται µε το προκαθορισµένο όνοµα χρήστη (επόπτη) και το password (επόπτη): β. Κάντε κλικ στο OK. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου διαµόρφωσης συστήµατος: γ. Εισάγετε πληροφορίες σχετικά µε το ίδρυµά σας και την θύρα COM που χρησιµοποιείτε (αν χρειάζεται), κατόπιν κάντε κλικ στο OK. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου συντήρησης κύριου αρχείου χρήστη (User Master File Maintenance) δ. Για την αλλαγή του προεπιλεγµένου ονόµατος χρήστη και password κάντε κλικ στο Add και εισάγετε ένα νέο όνοµα χρήστη και password, αφού βεβαιωθείτε ότι το κουµπί Yes έχει επιλεγεί για πρόσβαση επόπτη. Κάντε κλικ στο Save (αποθήκευση), κατόπιν επιλέξτε την προηγούµενη εγγραφή που περιέχει το προεπιλεγµένο όνοµα χρήστη και password και κάντε κλικ στο Delete (διαγραφή). Σηµείωση: Το προεπιλεγµένο όνοµα χρήστη και password θα πρέπει να αλλαχτεί όπως φαίνεται παρακάτω. Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε όλες τις εντολές έως τότε. 31

32 ε. Κάντε κλικ στο Exit (έξοδος). Απεικονίζεται µια προτροπή εισαγωγής δεδοµένων από προηγούµενη έκδοση λογισµικού HEMOCHRON Configuration Manager: στ. Κάντε κλικ στο Yes ή No ανάλογα. 3. Κατόπιν, κάντε κλικ στο Start Program για την απεικόνιση του πλαισίου διαλόγου σύνδεσης: 4. Εισάγετε το όνοµα χρήστη σας και το password. Μενού Τα µενού για τις λειτουργίες του HEMOCHRON Configuration Manager απεικονίζονται στο άνω µέρος του κύριου παράθυρου: 32

33 Η χρήση του κάθε µενού περιγράφεται παρακάτω: Μενού Configuration (διαµόρφωση) Reports (αναφορές) Master File Maintenance (συντήρηση κύριου αρχείου) Utilities (εργαλεία) Exit (έξοδος) Help (βοήθεια) Σκοπός Απεικονίζει το πλαίσιο διαλόγου της µονάδας διαµόρφωσης. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου επιτρέπει στον χειριστή να θέσει τις διάφορες επιλογές διαµόρφωσης (βλέπε σελίδα 35). Απεικονίζει και εκτυπώνει λίστες παραµέτρων διαµόρφωσης, οργάνων και χειριστών (βλέπε σελίδα 44). Απεικονίζει, τροποποιεί, προσθέτει και διαγράφει πληροφορίες οργάνου. Ρυθµίστε την λίστα τύπου δοκιµασιών στο Configuration Manager. Επανακατασκευάζει και συµπιέζει την βάση δεδοµένων. Εκκαθαρίζει επιλεγµένες εγγραφές. Ρυθµίζει τον έλεγχο χρόνου του συστήµατος. Απεικονίζει, τροποποιεί, προσθέτει και διαγράφει πληροφορίες χειριστή. Μετατρέπει δεδοµένα λογισµικού HEMOCHRON Configuration Manager έκδοσης 1.0 σε έκδοση 2.0. Αποσύνδεση ή και έξοδος από το σύστηµα. Απεικόνιση του αριθµού έκδοσης του λογισµικού HEMOCHRON Configuration Manager που είναι εγκατεστηµένο. Πρόσβαση σε βοήθεια. Επιλογή αρχείου διαµόρφωσης Επιλέξτε Configuration στο κύριο µενού του Configuration Manager. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου ανάγνωσης δεδοµένων διαµόρφωσης: Σηµείωση: Το HEMOCHRON Configuration Manager χρησιµοποιεί µια διεπαφή χρήστη Microsoft Windows. Οι λειτουργίες λογισµικού είναι έξυπνες και είναι εύκολο να τις µάθετε. Ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό των Windows για οδηγίες σχετικά µε την πλοήγηση, την πρόσβαση σε εντολές και την βοήθεια, την εκτέλεση των εντολών και των συντοµεύσεων (shortcuts) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 33

34 Το πλαίσιο διαλόγου επιλογής δεδοµένων διαµόρφωσης επιτρέπει την απεικόνιση των δεδοµένων διαµόρφωσης από το συνδεδεµένο όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+ ή από ένα διαφορετικό αρχείο διαµόρφωσης. Σηµείωση: Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις HEMOCHRON Jr. Signature+ µπορούν να φορτωθούν επιλέγοντας τις εργαστηριακές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για την επιλογή Select Existing Configuration (Επιλογή υπάρχουσας διαµόρφωσης). Αυτές οι ρυθµίσεις µπορούν να τροποποιηθούν και να αποθηκευτούν µε ένα διαφορετικό όνοµα αρχείου διαµόρφωσης. Οι εργαστηριακές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις δεν µπορούν να επεγγραφούν ή να εκκαθαριστούν από την βάση δεδοµένων. Για την απεικόνιση των δεδοµένων διαµόρφωσης από το συνδεδεµένο όργανο: 1. Επιλέξτε Read Configuration From Instrument (διαβάστε την διαµόρφωση από το όργανο). Το όνοµα και το επίπεδο αναθεώρησης του αρχείου διαµόρφωσης του οργάνου απεικονίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Read Configuration: Σηµείωση: Αν είναι απαραίτητο, καθορίστε την θύρα COM επιλέγοντάς την από την κυλιόµενη λίστα επιλογών. 2. Κάντε κλικ στο Start. Το συνδεδεµένο όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+ ενεργοποιείται και απεικονίζει: Linked to PC 3. Επαληθεύστε ότι το όργανο είναι συνδεδεµένο µε το PC (βλέπε σελ. 30). Σηµείωση: Η πρόοδος της ανάγνωσης των δεδοµένων διαµόρφωσης απεικονίζεται στην γραµµή κατάστασης. 4. Όταν η ανάγνωση των δεδοµένων διαµόρφωσης ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο OK. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου Configuration Module. Για την απεικόνιση ενός υπάρχοντος αρχείου διαµόρφωσης: 1. Επιλέξτε το αρχείο από την κυλιόµενη λίστα επιλογών Select Existing Configuration (επιλογή υπάρχουσας διαµόρφωσης). 2. Κάντε κλικ στο OK όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση των δεδοµένων διαµόρφωσης. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου Configuration Module. 34

35 Ρύθµιση επιλογών διαµόρφωσης Η ανάγνωση του αρχείου της υπάρχουσας διαµόρφωσης ή η ανάγνωση ενός αρχείου διαµόρφωσης από ένα όργανο θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Configuration Module Τα κουµπιά στο πλαίσιο διαλόγου επιτρέπουν στον επόπτη να απεικονίσει ή να τροποποιήσει πληροφορίες διαµόρφωσης Κουµπί Σκοπός Instrument Options (Επιλογές οργάνου) α. General Options (Γενικές επιλογές) β. Operator ID Options (Επιλογές ID χειριστή) γ. Patient ID Options (Επιλογές ID ασθενούς) 1. Καθορίζει το πότε φωτίζεται ο πίνακας απεικόνισης. 2. Επιτρέπει στους χειριστές να αλλάξουν την ηµέρα ή την ηµεροµηνία. 3. Επιτρέπει στους χειριστές να διαγράψουν µια βάση δεδοµένων. 4. Καθορίζει την µορφή για την απεικόνιση, εισαγωγή και αναφορά ηµεροµηνίας και ώρας. 1. Απαιτεί εισαγωγή ενός ID χειριστή (OID) πριν µπορέσει να εκτελεστεί µια δοκιµασία. 2. Απαιτεί την εισαγωγή καθορισµένου από τον επόπτη OID ή προσωπικού αριθµού αναγνώρισης (PIN) από έναν χειριστή για τον χειρισµό του οργάνου. 3. Καθορίζει ότι το OID για την προηγούµενη δοκιµασία εισάγεται αυτόµατα για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα ή έως ότου εισαχθεί ένα νέο OID. 1. Καθορίζει τον αριθµό ψηφίων για ένα ID ασθενούς (PID). 2. Απαιτεί εισαγωγή ενός (PID) πριν εκτελεστεί η δοκιµασία. 3. Καθορίζει ότι το PID για την προηγούµενη δοκιµασία εισάγεται αυτόµατα για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα ή έως ότου εισαχθεί ένα νέο PID. 35

36 Κουµπί Σκοπός Lock-Out Control α. QC Lockout 1. Καθορίζει το αν πρέπει να εκτελείται εξέταση φυσιολογικού ή και µη φυσιολογικού ηλεκτρονικού ποιοτικού ελέγχου (EQC), αφού παρέλθει ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 2. Για κάθε τύπο δοκιµασίας, καθορίζει το αν πρέπει να εκτελείται εξέταση φυσιολογικού ή και ανώµαλου ποιοτικού ελέγχου υγρών (LQC) αφού παρέλθει ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 3. Απαγορεύει την εκτέλεση συγκεκριµένης(ων) δοκιµασίας(ιών) στο όργανο. β. QC Exceptions 1. Εάν πρέπει να εκτελεστεί εξέταση EQC ή και LQC µετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, καθορίζει τον αριθµό πρόσθετων δοκιµασιών που µπορούν να εκτελεστούν (οι 911 εξαιρέσεις), αφού παρέλθει το χρονικό διάστηµα. 2. Καθορίζει τον αριθµό αστοχιών δοκιµασιών EQC ή LQC που επιτρέπονται πριν κλειδωθεί το όργανο και πρέπει να ρυθµιστεί εκ νέου από τον επόπτη. Operator Table 1. Καθορίζει ένα OID ή και PIN για έναν χειριστή. User Notes 1. Καθορίζει σηµειώσεις επιλέξιµες από τον χρήστη που µπορούν να εισαχθούν την στιγµή της δοκιµασίας. Καθορισµός επιλογών του οργάνου Οι επιλογές του οργάνου καθορίζουν πώς το όργανο επικοινωνεί µε τον χειριστή. 1. Επιλέξτε Instrument Options (επιλογές οργάνου) από την οθόνη της µονάδας διαµόρφωσης για την απεικόνιση του πλαισίου διαλόγου Επιλογές του Οργάνου. Απεικονίζονται πληροφορίες σχετικά µε το αρχείο διαµόρφωσης: 36

37 Γενικές επιλογές του οργάνου 1. Screen Power Saver (εξοικονοµητής οθόνης): Κάντε κλικ στο πλαίσιο για να εισάγετε ένα σηµαδάκι (check mark) για τον φωτισµό της οθόνης για πέντε δευτερόλεπτα όταν εισάγεται µια κυβέτα και απεικονίζονται τα αποτελέσµατα. Αφήστε το πλαίσιο ελέγχου κενό για να φωτίζεται η οθόνη συνεχώς. 2. Allow Clock Date & Time Change (επιτρέπεται η αλλαγή ηµεροµηνίας & ώρας ρολογιού): Κάντε κλικ στο πλαίσιο για να εισάγετε ένα σηµαδάκι για να επιτρέπεται στον χειριστή να αλλάζει την ηµεροµηνία και ώρα του οργάνου. 3. Allow Patient & QC Database Erase (επιτρέπεται η διαγραφή βάσης δεδοµένων ασθενών & QC): Κάντε κλικ στο πλαίσο για να εισάγετε ένα σηµαδάκι για να επιτραπεί στον χειριστή να διαγράψει την βάση δεδοµένων ασθενών ή QC. 4. Date Format (µορφή ηµεροµηνίας): Επιλέξτε µµ/ηη/εεεε για την απεικόνιση 1 Ιουνίου 2004 ως 06/01/2004. Επιλέξτε ηη/µµ/εεεε για την απεικόνιση 1 Ιουνίου 2004 ως 01/06/ Time Format (µορφή ώρας): Επιλέξτε 24 Hour (24ωρη µορφή) για την απεικόνιση 7:15 µµ ως 19:15. Επιλέξτε 12 Hour (12ωρη µορφή) για την απεικόνιση 7:15 µµ ως 7:15 µ.µ. Επιλογές ID χειριστή 1. Not Require Operator ID, Valid Operator ID and Valid PIN: Επιλέξτε αν δεν απαιτείται εισαγωγή ενός ID χειριστή (OID) ή PIN κατά την εκτέλεση µιας δοκιµασίας. 2. Require Operator ID: Επιλέξτε για την απαίτηση εισαγωγής ενός OID κατά την εκτέλεση µιας δοκιµασίας. 3. Require Valid Operator ID from Operator Table: Επιλέξτε για να επιτραπεί η λειτουργία του οργάνου µόνο αφού εισαχθεί εγκεκριµένο OID. 4. Require Valid PIN Number from Operator Table: Επιλέξτε για να επιτραπεί η λειτουργία του οργάνου µόνο αφού εισαχθεί εγκεκριµένο PIN χειριστή. Όλοι οι αριθµοί PIN πρέπει να έχουν ένα αντίστοιχο ID χειριστή στον πίνακα χειριστή. Σηµείωση: Μπορεί να επιλεγεί µόνο µια από τις εναλλακτικές προτάσεις που αναγράφονται στα βήµατα 1 έως 4. Εισάγονται εγκεκριµένα OID ή και PIN στον πίνακα χειριστή. Αµφότεροι οι OID και PIN θα πρέπει να είναι µοναδικοί για κάθε εγκεκριµένο χειριστή ή οµάδα στον πίνακα χειριστών (βλέπε σελίδα 41). 5. Reuse Operator ID: Εισάγετε µια τιµή (από 1 έως 240 ώρες) για να επιτρέψετε στο όργανο την χρήση OID από προηγούµενη δοκιµασία ως την προεπιλεγµένη εισαγωγή για την τρέχουσα δοκιµασία. Σηµείωση: Το OID θα εισαχθεί από προεπιλογή για το καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Το προεπιλγµένο OID µπορεί να αλλάξει αν χρειάζεται. Εάν εισαχθεί 0, το OID που έχει εισαχθεί δεν θα ξαναχρησιµοποιηθεί. Επιλογές ID ασθενούς 1. Require Patient ID: Κάντε κλικ στο Yes για την απαίτηση εισαγωγής ενός PID κατά την εκτέλεση µιας δοκιµασίας ασθενούς. 2. Patient ID Length: Επιλέξτε τον αριθµό ψηφίων που πρέπει να εισαχθούν εισαχθούν για ένα ID ασθενούς (από 3 έως 9 ή 0 για οποιοδήποτε αριθµό ψηφίων έως 9). 3. Reuse Patient ID: Εισάγετε µια τιµή (από 1 έως 240 ώρες) για να επιτρέψετε στο όργανο την χρήση PID από προηγούµενη δοκιµασία ως την προεπιλεγµένη εισαγωγή για την τρέχουσα δοκιµασία. Σηµείωση: Το PID θα εισαχθεί από προεπιλογή για το καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Το προεπιλεγµένο PID µπορεί να αλλάξει αν χρειάζεται. Εάν εισαχθεί 0, το PID δεν θα ξαναχρησιµοποιηθεί. 37

38 Αποθήκευση των επιλογών 1. Κάντε κλικ στο Save & Exit (αποθήκευση και έξοδος) για την αποθήκευση των καθορισµένων επιλογών και την ακύρωση της απεικόνισης του πλαισίου διαλόγου. Σηµείωση: Το πλήκτρο Cancel εκκαθαρίζει όλα τα πεδία χωρίς αποθήκευση οποιωνδήποτε παραµέτρων. Καθορισµός παραµέτρων QC Lockout Οι παράµετροι QC lockout καθορίζουν το µέγιστο χρονικό διάστηµα που µπορεί να παρέλθει πριν να πρέπει να εκτελεστούν επιτυχώς ο ποιοτικός έλεγχος υγρών (LQC) ή ο ηλεκτρονικός ποιοτικός έλεγχος (EQC). Όταν παρέλθει το διάστηµα κλειδώµατος και η δοκιµαστική κυβέτα εισαχθεί στο όργανο θα γίνει προτροπή στον χρήστη να εκτελέσει τον κατάλληλο QC. Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία 911 Limits ο χρήστης θα έχει την επιλογή να εκτελέσει µια δοκιµασία ασθενούς. Εάν έχει επιλεγεί αυτή η επιλογή, το όργανο απεικονίζει τον αριθµό (από το 0 έως το 240) των υπόλοιπων δοκιµασιών που µπορούν να διεξαχθούν (την υπέρβαση 911) πριν πρέπει να εκτελεστεί QC (βλ. την ενότητα «Καθορισµός εξαιρέσεων QC» στην σελίδα 39). Ξεχωριστές απαιτήσεις µπορούν να προσδιοριστούν για την συχνότητα µε την οποία πρέπει να εκτελεστούν EQC και LQC για διάφορες δοκιµασίες σε φυσιολογικά και ανώµαλα επίπεδα. Για τον καθορισµό των παραµέτρων Lockout: 1. Επιλέξτε Lock-Out Control (έλεγχος κλειδώµατος) από την οθόνη διαµόρφωσης µονάδας. Το πλαίσιο διαλόγου EQC/LQC απεικονίζεται: 2. Επιλέξτε την ταµπέλα απαιτήσεων κλειδώµατος QC (αν απαιτείται). 3. Χρησιµοποιήστε το κυλιόµενο βέλος για την επιλογή του test type (είδος δοκιµασίας), π.χ. PT ή EQC, για την οποία πρόκειται να προσδιοριστούν οι παράµετροι QC lockout. 4. Εισάγετε ένα σηµαδάκι στο πλαίσιο QC Normal Required για την απαίτηση εκτέλεσης εξέτασης φυσιολογικού QC σε συγκεκριµένο µεσοδιάστηµα. Σηµείωση: Ο αριθµός δοκιµασιών φυσιολογικού QC που έχουν εκτελεστεί και αστοχήσει απεικονίζεται στο πεδίο «#of QC Tests Failed» (αρ. δοκιµασιών QC που αστόχησαν). Κάντε κλικ στο Reset για να επαναρυθµίσετε τον αριθµό στο µηδέν. 5. (Για όλες τις δοκιµασίες πλην του EQC) Καθορίστε το αποδεκτό εύρος (σε δευτερόλεπτα) για φυσιολογικό LQC της καθορισµένης δοκιµασίας εισάγοντας µια τιµή στα πεδία «Low» (χαµηλό) και «High» (υψηλό). 38

39 6. Εισάγετε ένα σηµαδάκι στο πλαίσιο QC Abnormal Required για την απαίτηση εκτέλεσης εξέτασης µη φυσιολογικού QC σε συγκεκριµένο µεσοδιάστηµα. Σηµείωση: Ο αριθµός δοκιµασιών µη φυσιολογικού QC που έχουν εκτελεστεί και αστοχήσει απεικονίζεται στο πεδίο «#of QC Tests Failed» (αρ. δοκιµασιών QC που αστόχησαν). Κάντε κλικ στο Reset για να επαναρυθµίσετε τον αριθµό στο µηδέν. 7. (Για όλες τις δοκιµασίες πλην του EQC) καθορίστε το αποδεκτό εύρος (σε δευτερόλεπτα) για µη φυσιολογικό LQC της καθορισµένης δοκιµασίας εισάγοντας µια τιµή στα πεδία Low και High. 8. (Εάν απαιτείται η εξέταση QC που απεικονίζεται στην ταµπέλα) Εισάγετε το µέγιστο χρονικό διάστηµα (το µεσοδιάστηµα QC, από 0 έως 1080 ώρες) που µπορεί να παρέλθει πριν πρέπει να εκτελεστεί επιτυχώς η εξέταση QC. Σηµείωση: Το χρονικό µεσοδιάστηµα επανατίθεται κατά την επιτυχή ολοκλήρωση του QC. 9. Εάν απαιτείται η εξέταση QC που απεικονίζεται στην ταµπέλα) Εισάγετε την ηµεροµηνία και ώρα όταν πρέπει να εκτελεστεί για πρώτη φορά η απαιτούµενη εξέταση QC που απεικονίζεται στην ταµπέλα Εάν δεν εισαχθούν ηµεροµηνία και ώρα έναρξης, η εξέταση QC θα απαιτηθεί αµέσως µετά την µεταφόρτωση της διαµόρφωσης σε ένα όργανο. Σηµείωση: Επακόλουθες ηµεροµηνίες και ώρες θα καθοριστούν αυτόµατα από το µεσοδιάστηµα QC. 10. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 9 όπως απαιτείται για πρόσθετη εξέταση QC. 11. Κάντε κλικ στο Save (αποθήκευση) για την αποθήκευση παραµέτρων QC lockout για κάθε τύπο δοκιµασίας ξεχωριστά. Σηµείωση: Κάντε κλικ στο Cancel για την εκκαθάριση των πεδίων χωρίς αποθήκευση των τροποποιηµένων παραµέτρων. Το Save & Exit αποθηκεύει τις παραµέτρους EQC/LQC lockout και κλείνει το πλαίσιο διαλόγου. 12. Για την απενεργοποίηση της εκτέλεσης ενός συγκεκριµένου προσδιορισµού, εισάγετε είτε ένα σηµαδάκι στο πλαίσιο QC Normal (ή Abnormal) Required και κατόπιν εισάγετε 0 για το µεσοδιάστηµα QC. Απεικονίζεται το µήνυµα «DISALLOWED ASSAY REMOVE CUVETTE» ( ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ...ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΤΑ) όταν εισάγεται κυβέτα για αυτόν τον προσδιορισµό. Για τον καθορισµό των εξαιρέσεων QC: 1. Επιλέξτε Lock-Out Control (έλεγχος κλειδώµατος) από την οθόνη διαµόρφωσης µονάδας. Το πλαίσιο διαλόγου EQC/LQC απεικονίζεται: 2. Επιλέξτε την ταµπέλα εξαιρέσεων QC: 39

40 Όριο Εισάγετε τον µέγιστο αριθµό δοκιµασιών ασθενών (το όριο 911, από 0 έως 240 δοκιµασίες) που µπορούν να εκτελεστούν αφού παρέλθει το µεσοδιάστηµα κλειδώµατος EQC/LQC. Αφού φτάσει το όριο 911 το όργανο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί έως ότου επαναρυθµιστεί µέσω του Configuration Manager. Σηµείωση: Ο αριθµός δοκιµασιών ασθενών που έχουν ήδη εκτελεστεί έναντι του τρέχοντος ορίου υπέρβασης 911 απεικονίζεται κατά την ανάγνωση από ένα όργανο. Κάντε κλικ στο Reset για να επαναρυθµίσετε τον αριθµό στο µηδέν. Όριο αστοχίας 1. Όριο αστοχίας EQC: Εισάγετε τον µέγιστο αριθµό φορών που µπορεί να επανεκτελεστεί µια δοκιµασία EQC που αστόχησε πριν το κλείδωµα του συστήµατος (από 0 έως 9 δοκιµασίες). 2. Όριο αστοχίας LQC: Εισάγετε τον µέγιστο αριθµό φορών που µπορεί να επανεκτελεστεί µια δοκιµασία LQC που αστόχησε πριν ασφαλιστεί το σύστηµα (από 0 έως 9 δοκιµασίες). Σηµείωση: Όριο αστοχίας µηδέν (0) θα απενεργοποιήσει το όργανο αν αστοχήσει το QC. Αποθήκευση των επιλογών 1. Κάντε κλικ στο Save (αποθήκευση) για την αποθήκευση εξαιρέσεων QC Σηµείωση: Το πλήκτρο Cancel εκκαθαρίζει όλα τα πεδία χωρίς αποθήκευση οποιωνδήποτε παραµέτρων. Το Save & Exit αποθηκεύει τις παραµέτρους EQC/LQC lockout και κλείνει το πλαίσιο διαλόγου. Σηµείωση: Ο αριθµός δοκιµασιών ασθενών που έχουν ήδη εκτελεστεί έναντι του τρέχοντος ορίου υπέρβασης 911 δεν επανατίθεται αυτόµατα όταν εκτελεστεί επιτυχώς QC. Κάντε κλικ στο Reset (βλέπε παραπάνω) για να επαναρυθµίσετε τον αριθµό στο µηδέν. Για την απασφάλιση ενός οργάνου που έχει φτάσει σε όριο αστοχίας QC ή στο όριο 911: Σηµείωση: Το HEMOCHRON Jr. Signature+ πρέπει να συνδεθεί στο Configuration Manager και οι πληροφορίες διαµόρφωσης του οργάνου να διαβαστούν κάνοντας κλικ στο Read Configuration (Ανάγνωση ιαµόρφωσης) από το όργανο. 1. Επιλέξτε Lock-Out Control (έλεγχος κλειδώµατος) από την οθόνη της µονάδας διαµόρφωσης. Το πλαίσιο διαλόγου EQC/LQC Lockout απεικονίζεται: 2. Χρησιµοποιήστε το κυλιόµενο βέλος για την επιλογή της δοκιµασίας (π.χ. PT ή EQC) για την οποία αστόχησε ο QC. Οι δοκιµασίες φυσιολογικού QC και µη φυσιολογικού QC απεικονίζονται στα πεδία «#of QC Tests Failed» (αρ. δοκιµασιών QC που αστόχησαν). 3. Κάντε κλικ στο Reset για φυσιολογικό QC ή µη φυσιολογικό QC για να επαναθέσετε τον αριθµό δοκιµασιών QC που αστόχησαν σε µηδέν για εκείνο το επίπεδο. 4. Επιλέξτε την ταµπέλα QC Exceptions (εξαιρέσεις QC) και κάντε κλικ στο Reset για να επαναθέσετε τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων δοκιµασιών ασθενών µετά το EQC/LQC Lock-Out. 5. Κάντε κλικ στο Save & Exit (κλείδωµα & έξοδος). Το πλαίσιο διαλόγου µονάδας διαµόρφωσης απεικονίζεται (βλ. σελίδα 35). Σηµείωση: Η διαµόρφωση επαναρύθµισης πρέπει να µεταφπορτωθεί στο όργανο γι αυτές τις αλλαγές ώστε να γίνουν λειτουργικές. 40

41 Καθορισµός ID χειριστή ή και προσωπικών αριθµών αναγνώρισης Ο πίνακας χειριστή επιτρέπει στον επόπτη να καθορίσει ένα ID χειριστή (OID) ή και προσωπικούς αριθµούς αναγνώρισης (PIN) για κάθε χειριστή ή οµάδα χειριστών. Ο επόπτης µπορεί κατόπιν να καθορίσει αν απαιτείται η εισαγωγή καθορισµένου OID ή PIN πριν µπορέσει να τεθεί σε λειτουργία το όργανο. 1. Επιλέξτε Operator Table (πίνακα χειριστή) από την οθόνη διαµόρφωσης µονάδας. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου πίνακα χειριστή: 2. Εισάγετε ένα αριθµητικό ID για κάθε χειριστή. Το ID µπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθµός (έως 9 ψηφία) εκτός από µηδέν (0). 3. Εισάγετε ένα αριθµητικό PIN για κάθε χειριστή. Το PIN µπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθµός (έως 9 ψηφία) εκτός από µηδέν (0). Σηµείωση: Μπορεί να καταχωρηθεί ένα µοναδικό PIN για κάθε εγκεκριµένο χειριστή ή να χρησιµοποιηθεί ένα µονό OID και PIN για να επιτρέψει την λειτουργία από οποιοδήποτε χειριστή εισάγει τον σωστό κωδικό. 4. Το πλαίσιο κατάστασης θα απεικονίσει τις απαιτήσεις OID/PIN που τίθενται υπό τις επιλογές οργάνου. Αυτές οι επιλογές είναι όλες αµοιβαία αποκλειστικές. 5. Κάντε κλικ στο Save & Exit (αποθήκευση και έξοδος) για την αποθήκευση των αλλαγών και την έξοδο από το πλαίσιο διαλόγου. Σηµείωση: Το Cancel αφαιρεί το πλαίσιο διαλόγου χωρίς αποθήκευση των αλλαγών. Το Reset εκκαθαρίζει όλες τις πληροφορίες από τον πίνακα χειριστή. 41

42 Καθορισµός σηµειώσεων χρήστη Μπορούν να εισαχθούν έως εννέα σηµειώσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες του χρήστη στο µενού User Notes (σηµειώσεις χρήστη) ενός οργάνου. Μπορούν να επιλεγούν έως δύο από αυτές τις σηµειώσεις και να προστεθούν σε µια εγγραφή δοκιµασίας από τον χειριστή όταν εκτελείται η δοκιµασία. 1. Επιλέξτε User Notes από την οθόνη της µονάδας διαµόρφωσης για την απεικόνιση του πλαισίου διαλόγου σηµειώσεων χρήστη. Κάθε πεδίο επισηµαίνεται µε το πλήκτρο οργάνου για αυτή την σηµείωση στο µενού User Notes: 2. Εισάγετε µια σηµείωση (έως 16 χαρακτήρες) για κάθε πλήκτρο. Σηµείωση: Απεικονίζεται NOTE NOT USED (η σηµείωση δεν χρησιµοποιείται) στο όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+εάν δεν εισαχθεί σηµείωση για εκείνο τον αριθµό σηµείωσης. 3. Κάντε κλικ στο Save & Exit (αποθήκευση και έξοδος) για την αποθήκευση των καθορισµένων σηµειώσεων και την έξοδο από το πλαίσιο διαλόγου. Σηµείωση: Το Reset εκκαθαρίζει όλα τα πεδία. Το Cancel ακυρώνει την απεικόνιση του πλαισίου διαλόγου χωρίς την αποθήκευση των τροποποιηµένων σηµειώσεων. Αποθήκευση τροποποιηµένων δεδοµένων διαµόρφωσης Αφού τροποποιηθούν τα δεδοµένα διαµόρφωσης, τα δεδοµένα πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο διαµόρφωσης πριν την µεταφόρτωση σε όργανο(α) ή για µελλοντική χρήση. 1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Save Configuration (αποθήκευση διαµόρφωσης) 2. Η τροποποιηµένη διαµόρφωση µπορεί να αποθηκευτεί ως ένα νέο όνοµα αρχείου διαµόρφωσης ή ως προϋπάρχον όνοµα αρχείου (επιλέγοντας ένα όνοµα αρχείου από την κυλιόµενη λίστα επιλογών στο Select Existing Configuration File). 42

43 Εγγραφή τροποποιηµένων δεδοµένων διαµόρφωσης σε ένα όργανο Αφού τροποποιηθούν και αποθηκευτούν τα δεδοµένα διαµόρφωσης, τα δεδοµένα από το αρχείο διαµόρφωσης (ή οποιοδήποτε άλλο αποθηκευµένο αρχείο διαµόρφωσης) µπορούν να µεταφορτωθούν σε ένα όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+. Για να εγγράψετε δεδοµένα διαµόρφωσης σε ένα όργανο: 1. (Αν χρειάζεται) Συνδέστε το όργανο στο PC (βλ. σελίδα 30). 2. (Αν χρειάζεται) Εκκινήστε το HEMOCHRON Configuration Manager και επιλέξτε το αρχείο διαµόρφωσης προς µεταφόρτωση (βλ. σελίδα 33). 3. Επιλέξτε Clone Signature+ Instrument. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου εκκαθάρισης µετρήσεων του οργάνου: Σηµείωση: Αυτό επιτρέπει την επιβεβαίωση ότι µετρήσεις αστοχιών και µετρήσεις χρήσεως 911 θα επανατεθούν κατά την κλωνοποίηση. Αν ένα πλαίσιο αφεθεί κενό, η αντίστοιχη µέτρηση δεν θα επανατεθεί. 4. Κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε. 5. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου διαµόρφωσης εγγραφής: 6. Κάντε κλικ στο Start. Πληροφορίες προόδου απεικονίζονται στην γραµµή κατάστασης. 7. Όταν η εγγραφή των δεδοµένων διαµόρφωσης ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο Exit. 43

44 Εκτύπωση δεδοµένων διαµόρφωσης οργάνου Όλες οι παράµετροι διαµόρφωσης για ένα µεµονωµένο όργανο ή αρχείο διαµόρφωσης µπορούν να εκτυπωθούν. 1. (Αν χρειάζεται) Συνδέστε το όργανο στο PC (βλ. σελίδα 30). 2. (Αν χρειάζεται) Εκκινήστε το HEMOCHRON Configuration Manager και επιλέξτε το αρχείο διαµόρφωσης προς µεταφόρτωση (βλ. σελίδα 33) ή κάντε κλικ στο Read Configuration From Instrument (ανάγνωση διαµόρφωσης από το όργανο). 3. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου µονάδας διαµόρφωσης. 4. Επιλέξτε View/Print Configuration (απεικόνιση/εκτύπωση διαµόρφωσης). Απεικονίζεται η αναφορά διαµόρφωσης. Κάντε κλικ στο Print (εκτύπωση) χρησιµοποιώντας το εικονίδιο εκτυπωτή. Απεικόνιση και εκτύπωση ειδικών αναφορών διαµόρφωσης Μπορούν να απεικονιστούν και να εκτυπωθούν πολλοί τύποι αναφορών διαµόρφωσης. Οι αναφορές παρέχουν µια ελεγκτική ιχνηλάτηση για ειδικές πληροφορίες από όλα τα αρχεία διαµόρφωσης (ή για όλα τα όργανα) που έχουν αποθηκευτεί στην βάση δεδοµένων: Ειδική αναφορά Instrument Options Listing Operator Table Listing QC Lock-Out Control Listing User Notes Listing Audit Trail Report Περιγραφή Αναγράφει τις επιλογές του οργάνου. Αναγράφει καθορισµένα OID και PIN. Αναγράφει επιλογές για EQC/LQC Lock Out. Αναγράφει τις σηµειώσεις χρήστη που έχουν καθοριστεί. Αναγράφει τις αλλαγές που έγιναν στα αρχεία δεδοµένων διαµόρφωσης. Η αναφορά µπορεί να ταξινοµηθεί ανά ηµεροµηνία ή όνοµα χρήστη. Για την προετοιµασία µιας ειδικής αναφοράς διαµόρφωσης: 1. Επιλέξτε Reports (αναφορές) στο κύριο µενού του Configuration Manager. 2. Επιλέξτε τον επιθυµητό τύπο αναφοράς από το µενού Reports. Απεικονίζονται οι καθορισµένες πληροφορίες. 3. Κάντε κλικ στο Print για την εκτύπωση της αναφοράς. 44

45 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Η λειτουργία συντήρησης κύριου αρχείου του HEMOCHRON Configuration Manager επιτρέπει τα ακόλουθα: Κύριο αρχείο σειριακών αριθµών: Προσθέστε, τροποποιήστε ή διαγράψτε µια εγγραφή για ένα όργανο HEMOCHRON Jr. Signature+. Τύπος δοκιµασίας: Απεικόνιση εγγραφών ονοµάτων δοκιµασιών. Προσθήκη ενός οργάνου Ο επόπτης µπορεί να προσθέσει ένα νέο όργανο στον πίνακα των σειριακών αριθµών των οργάνων και τις θέσεις της µονάδας. 1. Επιλέξτε Serial Number (σειριακός αριθµός) από το µενού Master File Maintenance. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου συντήρησης κύριου αρχείου σειριακών αριθµών (Serial Number Master File Maintenance). 2. Κάντε κλικ στο Add (προσθήκη) για την απεικόνιση µιας κενής φόρµας πληροφοριών. 3. Εισάγετε τον σειριακό αριθµό, θέση µονάδας και σχόλια αν επιθυµείτε. Η ηµεροµηνία κατασκευής µπορεί να αναγνωστεί από το όργανο Σηµείωση: Οι εισαγωγές δεν ξεχωρίζουν τους κεφαλαίους από τους πεζούς χαρακτήρες. 4. Κάντε κλικ στο Save (αποθήκευση). Η εγγραφή του νέου οργάνου αποθηκεύεται. Ενηµέρωση εγγραφής οργάνου Ο επόπτης µπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει µια εγγραφή για το υπάρχον όργανο. 1. Επιλέξτε Serial Number (σειριακός αριθµός) από το µενού Master File Maintenance. Το πλαίσιο διαλόγου Συντήρησης κύριου αρχείου σειριακών αριθµών απεικονίζεται αναγράφοντας πληροφορίες για την εγγραφή του πρώτου οργάνου στην βάση δεδοµένων. Σηµείωση: Ο αριθµός εγγραφής και ο ολικός αριθµός εγγραφών στην βάση δεδοµένων απεικονίζεται στο κάτω µέρος στο πλαίσιο διαλόγου. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά κύλισης στο κάτω µέρος του πλαισίου διαλόγου για την απεικόνιση της εγγραφής προς ενηµέρωση. 45

46 3. Ενηµερώστε τις πληροφορίες όπως χρειάζεται. Κάντε κλικ στο Delete (διαγραφή) για την διαγραφή της εγγραφής οργάνου. Σηµείωση: Οι εισαγωγές δεν ξεχωρίζουν τους κεφαλαίους από τους πεζούς χαρακτήρες. Τα πεδία σειριακού αριθµού και ηµεροµηνίας κατασκευής δεν µπορούν να αλλάξουν. Για την αλλαγή του σειριακού αριθµού διαγράψτε την εγγραφή και προσθέστε µια νέα εγγραφή για τον νέο σειριακό αριθµό. 4. Κάντε κλικ στο Save (αποθήκευση). Οι ενηµερώσεις αποθηκεύονται. Σηµείωση: Κάντε κλικ στο Exit για την επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Ρύθµιση λίστας τύπου δοκιµασιών Η λίστα τύπων δοκιµασιών µπορεί να ρυθµιστεί στο Configuration Manager για απεικόνιση, αναφορές ή επιλογή. Επιλέξτε Test Type (τύπος δοκιµασίας) από το µενού Master File Maintenance για την απεικόνιση ενός πλαισίου διαλόγου για την απεικόνιση των εγγραφών συντήρησης τύπου δοκιµασιών για εσωτερικές δοκιµασίες. Αυτές οι εγγραφές δείχνουν τον «κωδικό κενών» ( hole code ) που χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση κάθε δοκιµασίας στο όργανο και την εξίσωση συσχέτισης που χρησιµοποιείται για εκείνη την δοκιµασία. Σηµείωση: Μόνο οι ανενεργές σηµάνσεις µπορούν να τροποποιηθούν. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει την διαθεσιµότητα του προσδιορισµού στο όργανο. 46

47 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ CONFIGURATION MANAGER Τα εργαλεία του HEMOCHRON Configuration Manager επιτρέπουν στους επόπτες την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών της βάσης δεδοµένων HCM Λειτουργία System Configuration Security Set Real Time Clock Purge Configuration Data Rebuild Database Convert HCM Data from Ver 1.0 to 2.0 Περιγραφή Ενηµέρωση ονόµατος ιδρύµατος, διεύθυνσης και πληροφοριών επικοινωνίας. Εισαγωγή της χρησιµοποιούµενης θύρας PC COM ή αυτόµατη ανίχνευση αυτής. Ενηµέρωση ή διαγραφή εγγραφών χρήστη HCM συµπεριλαµβανοµένου του αρχείου ονόµατος χρήστη, password ή επιπέδου ασφαλείας. Συγχρονισµός της ώρας µεταξύ ενός οργάνου και του PC. Αφαίρεση ενός αρχείου διαµόρφωσης από την βάση δεδοµένων. Συµπίεση και διόρθωση των καθορισµένων πινάκων. (Το Compress ελαττώνει το µέγεθος των αρχείων της βάσης δεδοµένων. Το Repair καταχωρίζει εκ νέου σε ευρετήριο κάθε πίνακα). Μετατροπή δεδοµένων από την το HEMOCHRON Configuration Manager έκδοση 1.0 σε έκδοση 2.0. Eνηµέρωση πληροφοριών εργαστηρίου ή και θύρας PC COM 1. Επιλέξτε System Configuration από το µενού Utilities. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου διαµόρφωσης συστήµατος: Σηµείωση: Το πλαίσιο διαλόγου διαµόρφωσης συστήµατος απεικονίζεται αυτόµατα για εισαγωγή πληροφοριών κατά την εγκατάσταση του λογισµικού HEMOCHRON Configuration Manager (σελ. 29). 2. Εισάγετε το όνοµα ιδρύµατος, την διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας. 3. Κάντε κλικ στο Detect COM Port (ανίχνευση θύρας COM) για την αυτόµατη ανίχνευση της θύρας COM του PC που χρησιµοποιείται. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κυλιόµενο βέλος στο πλαίσιο της θύρας COM και επιλέξτε τον αριθµό της θύρας COM που χρησιµοποιείται. 4. Κάντε κλικ στο OK. Η πληροφορία αποθηκεύεται. 47

48 Προσθήκη ενός χρήστη Ο επόπτης µπορεί να προσθέσει έναν νέο χρήστη στον πίνακα των χειριστών του HEMOCHRON Configuration Manager. Στον νέο χρήστη θα καταχωρηθεί ένα password και ένα επίπεδο πρόσβασης. Σηµείωση: Οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες έως ότου καθοριστεί τουλάχιστον ένας χρήστης µε επίπεδο πρόσβασης επόπτη. Μόλις καθοριστεί ένας επόπτης, µόνο ο επόπτης µπορεί να δηµιουργήσει και να τροποποιήσει οποιαδήποτε αρχεία στον Configuration Manager. Σε όλους τους άλλους χρήστες θα επιτραπεί µόνο η απεικόνιση και εκτύπωση. 1. Επιλέξτε Security (ασφάλεια) από το µενού Utilities. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου συντήρησης κύριου αρχείου χρηστών (User Master File Maintenance) 2. Κάντε κλικ στο Add (προσθήκη) για την απεικόνιση µιας κενής φόρµας πληροφοριών χρήστη. 3. Εισάγετε το όνοµα χρήστη, το password, την ηλεκτρονική διεύθυνση και άλλες πληροφορίες. Σηµείωση: Οι εισαγωγές δεν ξεχωρίζουν τους κεφαλαίους από τους πεζούς χαρακτήρες. 4. Επιλέξτε Yes στο πεδίο επόπτη αν ο χρήστης πρόκειται να έχει πρόσβαση επιπέδου επόπτη. 5. Κάντε κλικ στο Save (αποθήκευση). Η εγγραφή νέου χρήστη αποθηκεύεται. 48

49 Ενηµέρωση εγγραφής χρήστη Ο επόπτης µπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει µια εγγραφή για έναν υπάρχοντα χρήστη. 1. Επιλέξτε Security από το µενού Utilities. Το πλαίσιο διαλόγου Συντήρησης κύριου αρχείου χρηστών απεικονίζεται αναγράφοντας πληροφορίες για την πρώτη εγγραφή χρήστη στην βάση δεδοµένων. Σηµείωση: Ο αριθµός εγγραφής και ολικός αριθµός εγγραφών στην βάση δεδοµένων απεικονίζεται στο κάτω µέρος στο πλαίσιο διαλόγου. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά κύλισης στο κάτω µέρος του πλαισίου διαλόγου για την απεικόνιση της εγγραφής προς ανανέωση. 3. Ενηµερώστε το όνοµα, password ή επίπεδο πρόσβασης όπως χρειάζεται. Κάντε κλικ στο Delete (διαγραφή) για την διαγραφή της εγγραφής χρήστη. Σηµείωση: Οι εισαγωγές δεν ξεχωρίζουν τους κεφαλαίους από τους πεζούς χαρακτήρες. Το πεδίο ονόµατος χρήστη δεν µπορεί να αλλάξει. Για την αλλαγή του ονόµατος χρήστη διαγράψτε την εγγραφή και προσθέστε µια νέα εγγραφή για το νέο όνοµα χρήστη. 4. Κάντε κλικ στο Save (αποθήκευση). Οι ενηµερώσεις αποθηκεύονται. Σηµείωση: Κάντε κλικ στο Exit για την επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Σηµαντικό: Το όνοµα χρήστη Supervisor (επόπτης) δεν µπορεί να διαγραφεί από την βάση δεδοµένων. Πάντως, το password µπορεί να αλλάξει. Ρύθµιση του ρολογιού πραγµατικού χρόνου Το ρολόι ώρας του HEMOCHRON Jr. Signature+ πρέπει να συγχρονιστεί µε αυτό του HEMOCHRON Configuration Manager PC έτσι που οι σωστές ώρες έναρξης να χρησιµοποιούνται για τα κλειδώµατα του συστήµατος. 1. Συνδέστε το όργανο στο PC (βλ. σελίδα 30). 2. Εκκινήστε το HEMOCHRON Configuration Manager (βλ. σελίδα 30). 3. Επιλέξτε Real Time Clock από το µενού Utilities. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου ρύθµισης πραγµατικού χρόνου ρολογιού Set Real Time Clock (RTC): Σηµείωση: Οι πληροφορίες του οργάνου είναι µόνο για ανάγνωση και δεν µπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη. 4. Ρυθµίστε την ηµεροµηνία ρολογιού πραγµατικού χρόνου χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα άνω και κάτω βέλους. 5. Η ηµέρα της εβδοµάδας στο πεδίο Real Time Clock Weekday (ηµέρα εβδοµάδας ρολογιού πραγµατικού χρόνου) αλλάζει όταν εισαχθεί η ηµεροµηνία. 6. Κάντε κλικ στο OK για τον συγχρονισµό των ρολογιών. 49

50 Εκκαθάριση δεδοµένων διαµόρφωσης Ένα υπάρχον αρχείο διαµόρφωσης µπορεί να αφαιρεθεί από την βάση δεδοµένων του Configuration Manager. ιατηρείται µια εγγραφή του αρχείου στην ελεγκτική ιχνηλάτηση. 1. Επιλέξτε Purge Configuration Data (εκκαθάριση δεδοµένων διαµόρφωσης) από το µενού Utilities. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου εκκαθάρισης δεδοµένων διαµόρφωσης: 2. Χρησιµοποιήστε το κυλιόµενο βέλος για την επιλογή του αρχείου διαµόρφωσης προς εκκαθάριση. Απεικονίζονται οι πληροφορίες για το αρχείο διαµόρφωσης. Σηµείωση: Οι πληροφορίες είναι µόνο για ανάγνωση και δεν µπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη. 3. Κάντε κλικ στο OK. Το επιλεγµένο αρχείο διαµόρφωσης εκκαθαρίζεται από την βάση δεδοµένων. Επαναδηµιουργία της βάσης δεδοµένων 1. Επιλέξτε Rebuild Database από το µενού Utilities. Απεικονίζεται το πλαίσιο διαλόγου επαναδηµιουργίας της βάσης δεδοµένων: 2. Επιλέξτε την λειτουργία {Compress Database (συµπίεση βάσης δεδοµένων) ή Repair and Compress Database ( ιόρθωση και συµπίεση βάσης δεδοµένων)} που πρόκειται να εκτελεστεί. 3. Κάντε κλικ στο OK. Οι βάσεις δεδοµένων διορθώνονται ή και συµπιέζονται. 50

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ...2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά / Greek ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά / Greek ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά / Greek ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ... 2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ... 10 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά / Greek ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά / Greek ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά / Greek ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 3 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Περιγραφή προϊόντος

1.0 Περιγραφή προϊόντος Ευρετήριο 1 Περιγραφή προϊόντος 1.01 Πώς λειτουργεί ο μετρητής φωταύγειας Clean-Trace NG για τη μέτρηση της μόλυνσης 1.02 Δοκιμή υγιεινής επιφάνειας και ATP 1.03 Δοκιμή νερού και ATP 2 Επισκόπηση οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοµηχανή Ταινίας. Εγχειρίδιο Χρήσης [1]

Αριθµοµηχανή Ταινίας. Εγχειρίδιο Χρήσης [1] Αριθµοµηχανή Ταινίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµειώσεις: 1) Η σήµανση ασφάλειας IRAM αναφέρεται µόνο στους όρους ασφάλειας που περιγράφονται στην οδηγία IEC 60950/A11 και όχι στις συνθήκες χρήσης και/ ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

F: Κουµπί σύνδεσης G: Θήκη µπαταριών Η: Σύνδεσης φόρτισης I: Αισθητήρας κίνησης/λυχνία. GR Τοποθέτηση µπαταριών. 12 ώρες

F: Κουµπί σύνδεσης G: Θήκη µπαταριών Η: Σύνδεσης φόρτισης I: Αισθητήρας κίνησης/λυχνία. GR Τοποθέτηση µπαταριών. 12 ώρες TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Πληροφορίες προϊόντος Ποντίκι A B Φορτιστής F D G I E C H J A: εξί πλήκτρο ποντικιού B: Τροχός Intelli /λυχνία µπαταρίας άδεια και φόρτιση C: Αριστερό πλήκτρο ποντικιού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια. Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα