Δελτία Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικών Πολύτιµοι Βοηθοί στην Εκτίµηση Κινδύνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτία Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικών Πολύτιµοι Βοηθοί στην Εκτίµηση Κινδύνου"

Transcript

1 1 Δελτία Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικών Πολύτιµοι Βοηθοί στην Εκτίµηση Κινδύνου Α. Ι. Μαρούλης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Χηµείας Ήλιος γαρ ουχ υπερβήσεται µέτρα, ει δε µη, Ερινύες µιν Δίκης επίκουροι εξερευνήσουσιν Ηράκλειτος 1. Εισαγωγή Οι σηµαντικότερες επιταγές της πράσινης χηµείας είναι αναµφισβήτητα αυτές που αφορούν στην ελαχιστοποίηση της χρήσης βλαπτικών πρώτων υλών και προϊόντων καθώς και στο σχεδιασµό χηµικών διεργασιών µε γνώµονα την ασφάλεια. Η εµπειρία των τελευταίων δυο αιώνων και ιδιαίτερα του εικοστού έγινε αιτία να συνειδητοποιήσουν σχεδόν όλοι οι πολίτες του κόσµου και κατά µείζονα λόγο οι κατ επάγγελµα ασχολούµενοι µε τη χηµεία, ότι το τίµηµα της χωρίς όρια ανάπτυξης περιλαµβάνει υποχρεωτικά «επεισόδια» σαν εκείνα της αιθαλοµίχλης του Λονδίνου (1952), της καταστροφικής έκρηξης στο Texas (1947), της ασθένειας Minamata ( ), της ρύπανσης στο Love Canal (1977) και των εκρήξεων στο Seveso (1976), στο Bhopal και στο Chernobyl (1986). Ακόµη χειρότερα, ο απολογισµός της φρίκης περιλαµβάνει και άλλα µικρότερα ή απλώς λιγότερο φανερά περιστατικά «ων ουκ έστιν αριθµός», που είτε περνούν στα «ψιλά γράµµατα» των ειδήσεων είτε πιο συχνά αποτελούν το άγνωστο δράµα µικρών κοινοτήτων και οικογενειών. Με δεδοµένη την τραυµατική εµπειρία τόσων «επεισοδίων» πρέπει να θεωρείται επιτέλους επαγγελµατικά αλλά και ηθικά ορθό ένας στοιχειωδώς ενηµερωµένος περί την υγιεινή και την ασφάλεια εργαζόµενος µε χηµικές ουσίες, όταν σκοπεύει να δουλέψει µε µία χηµική ένωση ή ένα µίγµα, να φροντίζει συνειδητά να δώσει λύσεις σε µια σειρά προβληµάτων σχετικών µε την ασφαλή διεκπεραίωση της υπό ανάληψη εργασίας.

2 2 Κατ αρχάς, πρέπει να προσπαθεί να απαντήσει στο αν η χηµική ένωση ή το µίγµα µπορεί: Να βλάψει την υγεία του και/ή το περιβάλλον Να καεί ή να εκραγεί είτε από µόνο του είτε όταν έλθει σε επαφή µε άλλα χηµικά προϊόντα. Ακόµη, και αυτό γίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό όταν οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα είναι καταφατικές, να θεωρεί απαραίτητο να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα προληπτικά µέτρα που απαιτούνται για το σώφρονα χειρισµό των συγκεκριµένων χηµικών προϊόντων. Ειδικότερα ερευνά αν: Απαιτούνται ειδικοί προληπτικοί χειρισµοί και µέτρα µηχανικού ελέγχου Χρειάζονται προστατευτικά µέσα Απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης Τέλος, αν και ελπίζει πάντοτε για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη, προετοιµάζεται για το ενδεχόµενο να υποχρεωθεί να καταφύγει σε µέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία απαιτούνται όταν: Υπάρξει µια αθέλητη διασπορά ή µια διαρροή των υλικών Συµβεί µια έκρηξη ή εκδηλωθεί πυρκαϊά Εκτεθεί ο ίδιος ή κάποιος άλλος µέσω των διαφόρων δυνατών οδών έκθεσης (δέρµα, αναπνοή, κατάποση κ.α.) σε µια λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνη χηµική ουσία ή µίγµα. Οι απαντήσεις στα παραπάνω θεµελιώδη ερωτήµατα καθώς και σε άλλα παρεµφερή µπορούν να αναζητηθούν σε διάφορες κατευθύνσεις. Η µεγάλη ή µικρή πείρα του καθενός µας καθώς και αυτή των συνεργατών µας (προϊσταµένων ή υφισταµένων) µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη παρακαταθήκη. Ωστόσο, όταν η πείρα αυτή δεν αρκεί, µπορεί να καταφύγει κανείς σε ειδικές εκδόσεις βιβλία υγιεινής και ασφάλειας 1-3 καθώς και σε ειδικές τοποθεσίες του διαδικτύου. 4,5 Δυστυχώς, ακόµη και όταν οι βιβλιοθήκες (συµβατικές ή ηλεκτρονικές) στις οποίες προσφεύγουµε είναι επαρκώς εφοδιασµένες µε τους κατάλληλους τίτλους, πολλές φορές οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα ασυνήθιστο χηµικό προϊόν δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν ή ανευρίσκονται εκεί µόνο λίγες από αυτές. Στην περίπτωση των ασυνήθιστων χηµικών προϊόντων αλλά και των συνηθισµένων, η πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών είναι το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, το γνωστό MSDS (Material Safety Data Sheet) που υποχρεωτικά εκδίδει και αποστέλλει η εταιρεία παραγωγής ή διάθεσης του χηµικού υλικού.

3 3 2. Ιστορική Εξέλιξη των Δελτίων Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικών Η ανάγκη παροχής πληροφοριών σχετικά µε τις επιδράσεις των χηµικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισµό έγινε αισθητή και σε κάποιο βαθµό αντιµετωπίσθηκε, από την αρχαιότητα. Ο αρχαίος Αιγύπτιος ιατρός Imhotep προ 4000 ετών, ο Έλληνας ιατρός και πρώτος ανατόµος Ηρόφιλος ο Χαλκιδόνιος τον 3 ο π.χ. αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και µεταγενέστερα ο Διοσκουρίδης τον 1 ο µ.χ. αιώνα ήταν από τους πρώτους που κατέγραψαν τη βιολογική δράση κάποιων ουσιών προς όφελος των συνανθρώπων τους ασθενών ή και των ιατρών. Έκτοτε η καταγραφή των τοξικών και των άλλων επιδράσεων των φυσικών προϊόντων ή και των τεχνητών ουσιών συνεχίστηκε περιστασιακά ανάλογα µε την ευαισθησία των παρασκευαστών όσο και των χρηστών τέτοιων υλών. Τα σύγχρονα δελτία δεδοµένων ασφαλείας υλικών πληροφοριών ασφαλείας περιέχουν πληροφορίες σχετικές µε τα χηµικά συστατικά, τις φυσικές ιδιότητες και τους κινδύνους που εγκυµονούν, για την υγεία των εργαζοµένων και για το περιβάλλον, τα διάφορα χηµικά προϊόντα. Περιγράφουν επίσης τα µέσα ελέγχου καθώς και τις ιδιαίτερες διαδικασίες χειρισµού των επικίνδυνων ουσιών που πρέπει να εφαρµόζονται στο εργασιακό περιβάλλον ή στο περιβάλλον χρήσης αυτών των ουσιών γενικότερα. Η µετεξέλιξη των πρώτων άτυπων πληροφοριακών δελτίων στα σύγχρονα και τυποποιηµένα δελτία δεδοµένων ασφαλείας υλικών, που η νοµοθεσία όλων σχεδόν των κρατών επιβάλλει, έγινε κυρίως στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το πρώτο πρότυπο, επίσηµο φύλλο δεδοµένων ασφαλείας υλικών (Material Safety Data Sheet, MSDS) δηµοσιεύθηκε στις Η.Π.Α. τον Αύγουστο το 1968 µε τη µορφή της νοµοθετηµένης φόρµας Νο LSB-00S-4. Αργότερα, τον Δεκέµβριο του 1970, όταν θεσµοθετήθηκε στις Η.Π.Α. ο OSHA (Occupational Safety and Health Administration) το παραπάνω πρότυπο υιοθετήθηκε ως φόρµα OSHA-20. Τελικώς το Νοέµβριο του 1983 ο OSHA εξέδωσε τις ισχύουσες έως και σήµερα ρυθµίσεις (regulations) οι οποίες έγιναν νόµος των Η.Π.Α. και προβλέπουν ότι, κάθε αποστολή επικίνδυνων ουσιών από κατασκευαστές ή εισαγωγείς τέτοιων ουσιών σε χρήστες πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού (MSDS). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (τότε Ε.Ο.Κ.) τον Ιούνιο του 1988 εξέδωσε την οδηγία 88/379/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

4 4 διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων. Επειδή οι επισηµάνσεις που προβλέπονταν από την οδηγία 88/379/ΕΟΚ, υπό µορφή δελτίου δεδοµένων ασφαλείας αποτελούν τη βασική µόνο πληροφόρηση για τους χρήστες επικίνδυνων παρασκευασµάτων κρίθηκε ότι «η επισήµανση αυτή έπρεπε να συµπληρωθεί από λεπτοµερέστερο σύστηµα πληροφόρησης για τους επαγγελµατικούς χρήστες που να τους παρέχει τη δυνατότητα να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας». Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 91/155/ΕΟΚ της 5 Μαρτίου 1991 «περί προσδιορισµού και καθορισµού των λεπτοµερών κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα» κατ εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Η οδηγία 91/155/ΕΟΚ είναι ουσιαστικά ένας λεπτοµερειακός οδηγός για τη σύνταξη των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας. Καθορίζει επίσης πως o υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά επικίνδυνης ουσίας ή επικίνδυνου παρασκευάσµατος παρέχει στον αποδέκτη - επαγγελµατικό χρήστη της ουσίας ή του παρασκευάσµατος δωρεάν το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας το αργότερο κατά την παράδοση της ουσίας ή του παρασκευάσµατος. Ακόµη, προβλέπει παράδοση νέου δελτίου πληροφοριών ασφαλείας έπειτα από κάθε αναθεώρηση που δικαιολογείται βάσει νέων σηµαντικών στοιχείων σχετικών µε την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι κατά την οδηγία 91/155/ΕΟΚ δεν είναι αναγκαίο να προσκοµίζεται το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, όταν οι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα, που προσφέρονται ή πωλούνται στο ευρύ κοινό, συνοδεύονται από αρκετές πληροφορίες ώστε να µπορούν οι χρήστες να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφαλείας τους. Στις 10 Δεκεµβρίου του 1993 η Επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 93/112/ΕΟΚ η οποία αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ και την καταργεί. Η νέα οδηγία προβλέπει ό,τι και η παλαιά και επιπλέον ορισµένες αλλαγές στις οδηγίες για τη σύνταξη των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας «προκειµένου να εξασφαλισθεί η προστασία του περιβάλλοντος». Ακόµη και στην περίπτωση που τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας υλικών δεν είναι απολύτως ακριβή και πλήρη, πολύτιµες πληροφορίες µπορούν να αντληθούν από αυτά αρκεί ο ενδιαφερόµενος να έχει εξοικειωθεί µε τη µελέτη τους.

5 5 Συγκεκριµένα αρκεί να γνωρίζει τη δοµή τους (που δηλαδή και πως αναγράφονται οι περιεχόµενες οδηγίες), καθώς και την σηµασία των όρων που απαντώνται εκεί. Παρακάτω γίνεται µια παρουσίαση της µορφής και του περιεχοµένου των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας υλικών καθώς και των αντίστοιχων εντύπων που άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Η.Π.Α, Καναδάς κ.α.) έχουν καθιερώσει. Για την κατανόηση των χρησιµοποιούµενων όρων απαιτείται, ανάλογα µε την εµπειρία του αναγνώστη, η λιγότερο ή περισσότερο συχνή χρήση κάποιου γλωσσαρίου τοξικολογίας. 3. Η Μορφή (Form) των Δελτίων Δεδοµένων Ασφαλείας Η µορφή των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας υλικών, ανάλογα µε τη χώρα ή την ένωση χωρών που θεσµοθέτησε την υποχρεωτική έκδοσή τους, µπορεί να είναι απολύτως καθορισµένη, σχετικά χαλαρά προσδιορισµένη ή να επαφίεται η επιλογή της στους εκδότες των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας. Το τελευταίο προϋποθέτει, βεβαίως, ότι οι παραγωγοί και/ή οι διανοµείς χηµικών ουσιών και παρασκευασµάτων θα περιλαµβάνουν στα δελτία δεδοµένων ασφαλείας που εκδίδουν, όλα τα απαραίτητα δεδοµένα. Η συνιστώµενη µορφή (διάταξη; format) των ευρωπαϊκών φύλλων δεδοµένων ασφαλείας περιγράφεται στο άρθρο 3 τη οδηγίας 93/112/ΕΟΚ της Επιτροπής και περιλαµβάνει 16 µέρη (sections) που αναπτύσσονται σε ορισµένη σειρά. Η µορφή αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε το διεθνές πρότυπο για τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας (πρότυπο ANSI ) που περιλαµβάνει επίσης 16 µέρη µε το ίδιο περιεχόµενο και την ίδια σειρά. Οι ενδεικτικοί του περιεχοµένου τους τίτλοι των δεκαέξι µερών ενός ευρωπαϊκού φύλλου δεδοµένων ασφαλείας είναι οι παρακάτω: 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και της επιχείρησης/εταιρείας Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 2. Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά Composition/information on ingredients 3. Προσδιορισµός των κινδύνων Hazards identification 4. Πρώτες βοήθειες

6 First-aid measures 6 5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαϊάς Fire-fighting measures 6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης Accidental release measures 7. Χειρισµός και αποθήκευση Handling and storage 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατοµική προστασία Exposure control/personal protection 9. Φυσικές και Χηµικές ιδιότητες Physical and chemical properties 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Stability and reactivity 11. Τοξικολογικά στοιχεία Toxicological information 12. Οικολογικά στοιχεία Ecological information 13. Εξάλειψη ουσίας/παρασκευάσµατος Disposal considerations 14. Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά Transport information 15. Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις Regulatory information 16. Άλλα στοιχεία Other information Στις Η.Π.Α. για τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας υλικών (MSDS) εκτός από τη µορφή των 16 τµηµάτων που προαναφέρθηκε και η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος, υπάρχει και η συνιστώµενη µορφή από τον OSHA των VIII τµηµάτων (sections). Το υπόδειγµα αυτής της µορφής είναι γνωστό και ως έντυπο OSHA 174, η δε συµπλήρωσή του από τον παραγωγό και/ή τον εισαγωγέα µιας χηµικής ουσίας ή παρασκευάσµατος κατέστη υποχρεωτική από το Hazard Communications Standard

7 7 19CFR του OSHA. Το τελευταίο συχνά αναφέρεται και ως νόµος του δικαιώµατος να γνωρίζεις (Right-to-know Law). Δελτία δεδοµένων ασφαλείας εκδίδονται σε διαφορετικές γλώσσες, ακόµη και στα ελληνικά, και κάτω από διαφορετικά ονόµατα τα κυριότερα των οποίων είναι τα παρακάτω: Διεθνής κάρτα ασφαλείας χηµικού International chemical safety card, ICSC Κάρτα ασφαλείας χηµικού Chemical safety card Δελτίο πληροφοριών χηµικού Chemical info-sheet Δελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού Material safety data sheet, MSDS Δελτίο δεδοµένων ασφαλείας προϊόντος Product safety data sheet Δεδοµένα υγιεινής και ασφάλειας Health and safety data Δελτίο δεδοµένων ασφάλειας Safety data sheet Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου επιβάλλεται η χρήση ενός συγκεκριµένου από τους παραπάνω όρους, ο ευρωπαϊκός όρος «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών» θα χρησιµοποιείται εφεξής στη γενικότητά του καλύπτοντας και τους άλλους συνώνυµους όρους. Εκτός από τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας υλικών που, όπως έχει προαναφερθεί, υποχρεούνται να συµπληρώνουν οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς των επικίνδυνων χηµικών ουσιών ή παρασκευασµάτων, υπάρχει και µια άλλη κατηγορία δελτίων δεδοµένων ασφαλείας υλικών τα οποία προετοιµάζονται και δηµοσιεύονται από οµάδες εργασίας ειδικών επιστηµόνων. Αυτά τα δελτία περιέχουν δεδοµένα τα οποία βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιµές και σε επαληθευµένη γνώση και αφορούν συνήθως σε καθαρές ουσίες µπορούν δε να χρησιµοποιηθούν από τους κατασκευαστές ως πρωτογενείς πηγές πληροφοριών κατά την προετοιµασία των

8 8 δελτίων ασφαλείας υλικών που αφορούν στα προϊόντα τους. Οργανισµοί που παρέχουν τέτοια έγκυρα δελτία δεδοµένων ασφαλείας είναι µεταξύ των άλλων το International Program on Chemical Safety (IPCS) και το Canadian Centre for Occupational Safety and Health. 4. Περιεχόµενα ενός Δελτίου Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικών 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και της επιχείρησης/εταιρείας 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος. Κατ αρχάς ο όρος που χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση της ουσίας ή του παρασκευάσµατος (συνήθως το χηµικό όνοµα του προϊόντος) πρέπει να είναι ο ίδιος µ αυτόν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας. Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει πάντοτε να αντιπαραβάλλει τα δύο ονόµατα. Η επιλογή του ονόµατος γίνεται βάσει των οδηγιών που παρέχονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ και στην τροπολογία της 76/907/ΕΟΚ. Ωστόσο, όταν οι εν λόγω οδηγίες δεν αναφέρουν την ονοµασία µιας συγκεκριµένης ένωσης, µπορεί να χρησιµοποιείται η διεθνώς αναγνωρισµένη ονοµασία. Παράδειγµα: Νιτρικό οξύ περ. 70%, min. 69%. Επιτρέπεται επίσης η χρήση άλλων δεδοµένων (π.χ. ειδικού βάρους, βαθµών Baumé) ή φράσεων προς περιγραφή χαρακτηριστικών (π.χ. ατµίζον ή παγόµορφο). Στο τµήµα αυτό (1.1) µπορούν να αναφέρονται επίσης και άλλα µέσα αναγνώρισης όπως ο κωδικός αριθµός που η εταιρεία αποδίδει στο προϊόν (αριθµός καταλόγου), ο αριθµός CAS, τα συνώνυµα, ο εµπειρικός τύπος κα. 1.2 Στοιχεία της επιχείρησης/εταιρείας Εδώ αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση και ο αριθµός τηλεφώνου του ατόµου που είναι εγκατεστηµένο στην κοινότητα και είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος. Ο εν λόγω υπεύθυνος µπορεί να είναι είτε ο παραγωγός, είτε ο εισαγωγέας, είτε ο διανοµέας του προϊόντος. 1.3 Αριθµός κλήσης ανάγκης Για τις επείγουσες περιπτώσεις κινδύνου αναγράφεται ο αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης επιχείρησης και/ή ενός επισήµου συµβουλευτικού οργάνου. 2. Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά Στο τµήµα αυτό πρέπει να αναφέρονται όλα τα συστατικά της ουσίας ή του παρασκευάσµατος που ενδεχοµένως έχουν βλαπτικές ιδιότητες. Η νοµοθεσία, η οποία

9 9 καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την αποκάλυψη αυτών των συστατικών, µπορεί να είναι διαφορετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση απ ό,τι στις Η.Π.Α., τον Καναδά ή κάποια άλλη χώρα. Προκειµένου για ένα παρασκεύασµα που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση: α) Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται η πλήρης σύνθεσή του (δηλαδή η φύση και η συγκέντρωση όλων των συστατικών του) β) Ωστόσο, πρέπει να αναφέρονται οι ακριβείς συγκεντρώσεις ή οι περιοχές συγκεντρώσεων των παρακάτω κατηγοριών ουσιών, εφόσον είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις ίσες ή µεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 3(6)α της οδηγίας 99/45/ΕΟΚ (δες παρακάτω). Ουσίες που κατά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για την υγεία (επικίνδυνες ουσίες) και Τουλάχιστον οι ουσίες για τις οποίες υφίστανται αναγνωρισµένα όρια έκθεσης, δυνάµει κοινοτικών διατάξεων, και τα οποία δεν καλύπτονται από την προαναφερθείσα οδηγία. Με βάση λοιπόν το άρθρο 3(6)α της οδηγίας 99/45/ΕΟΚ δεν αναγράφονται υποχρεωτικά ουσίες οι οποίες περιέχονται σε παρασκευάσµατα, είτε ως ακαθαρσίες (προσµίξεις) είτε ως πρόσθετα, εφόσον η συγκέντρωσή τους κατά βάρος είναι µικρότερη από: 0,1% για ουσίες που ταξινοµούνται ως πολύ τοξικές ή τοξικές 1% για ουσίες που ταξινοµούνται ως βλαπτικές, διαβρωτικές ή ερεθιστικές Στο τµήµα 2 είναι αρκετά πιθανό ο αναγνώστης να δει να αναφέρονται επίσης: Οι αριθµοί CAS των επικίνδυνων συστατικών. Οι αριθµοί αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι καθώς είναι δυνατόν µια χηµική ουσία να έχει συχνά πολλά διαφορετικά ονόµατα (π.χ. το οξικό οξύ αναφέρεται ως acetic acid, ethanoic acid, ethylic acid, methane carboxylic acid, vinegar (4-6% solution in water) ταυτοποιείται όµως από ένα και µοναδικό αριθµό CAS: ). Τα συστατικά εκείνα των οποίων δεν είναι γνωστές οι τοξικολογικές ιδιότητες. Συστατικά τα οποία ο προµηθευτής πιστεύει ότι µπορεί να είναι βλαπτικά. Generic χηµικούς χαρακτηρισµούς για προϊόντα που η σύνθεσή τους θεωρείται «εµπορικό µυστικό». Πολλές φορές αναφέρεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία αίτησης προς τον αρµόδιο φορέα για την εξαίρεση από την πλήρη αναφορά του ονόµατος.

10 10 Συγκεντρώσεις των συστατικών σε διάφορες µονάδες, όπως wt./wt., vol./vol. wt./vol., είτε ως πραγµατικές συγκεντρώσεις (π.χ. νιτρικό οξύ περίπου 70%), είτε ως εύρος συγκεντρώσεων (π.χ. διοξείδιο του τιτανίου %). Τιµές LD 50 και/ή LC 50 των συστατικών. Οι τιµές αυτές είναι ενδεικτικές της ικανότητας του υλικού να λειτουργεί ως δηλητήριο περιορισµένου χρονικού διαστήµατος (short-term poison). Όρια έκθεσης για τα διάφορα συστατικά. Τα όρια αυτά είναι είτε γνωστά όρια επαγγελµατικής έκθεσης TLV (Threshold Limit Values) τα οποία δηµοσιεύονται από την Αµερικανική Ένωση των Κρατικών Βιοµηχανικών Υγιεινολόγων (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH) ή τα PEL (Permissible Exposure Limits) τα οποία δηµοσιεύονται από τη διεύθυνση Επαγγελµατικής Ασφαλείας και Υγείας των Η.Π.Α. (Occupational Safety and Health Administration, OSHA). Τα παραπάνω όρια µπορούν να χρησιµοποιούνται ως µέτρα σύγκρισης (standards) από τους αρµόδιους να εκτελούν δειγµατοληψίες και µετρήσεις στον αέρα των χώρων εργασίας και αλλού. Όταν παρατηρούνται υπερβάσεις των ορίων αυτών επιβάλλεται η λήψη µέτρων που στοχεύουν στη µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων. 3. Προσδιορισµός των κινδύνων Στο κείµενο αυτό περιγράφονται σύντοµα και µε σαφήνεια οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που το παρασκεύασµα ή η χηµική ουσία αντιπροσωπεύει για τον άνθρωπο, το περιβάλλον ή τις περιουσίες. Επιπλέον, εδώ καταγράφονται οι σπουδαιότερες δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου καθώς και τα πιο χαρακτηριστικά συµπτώµατα που οφείλονται στη χρήση καθώς και στην πιθανή κατάχρηση, στο βαθµό που η τελευταία µπορεί εύλογα να προληφθεί. Ενώ οι πληροφορίες αυτού του τµήµατος πρέπει να είναι συµβατές µε αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα δε θα πρέπει να τις επαναλαµβάνουν. 4. Πρώτες βοήθειες Αναφέρονται οι πρώτες βοήθειες, οι ενέργειες δηλαδή εκείνες που πρέπει να γίνουν αµέσως στην περίπτωση υπερέκθεσης στο χηµικό προϊόν. Ακόµη είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται εδώ αν απαιτείται άµεση ιατρική παρακολούθηση. Οι πληροφορίες πρέπει να υποδιαιρούνται έτσι ώστε να αντιστοιχούν στις διάφορες οδούς έκθεσης:

11 11 Έκθεση στην εισπνοή Έκθεση µε επαφή του δέρµατος ή των µατιών Κατάποση Για ορισµένα προϊόντα µπορεί να τονίζεται ότι πρέπει να διατίθενται στον χώρο εργασίας ειδικά µέσα κατάλληλα για την παροχή συγκεκριµένης και άµεσης αγωγής. Ασφαλώς προϋποτίθεται εκπαίδευση πάνω στην χρήση αυτών των µέσων. 5. Μέτρα καταπολέµησης της πυρκαγιάς Αναφέρονται οι ειδικές απαιτήσεις πυρόσβεσης για την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ίδια την ουσία/ παρασκεύασµα ή σε υλικά που γειτονεύουν µε αυτή. Συγκεκριµένα πρέπει να παρατίθενται: Τα κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης αλλά και Τα µέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν Οι ειδικοί κίνδυνοι οι οποίοι προκαλούνται από την έκθεση στην καιγόµενη ουσία/παρασκεύασµα όπως αυτοί από εκλυόµενα αέρια ή προϊόντα καύσης Ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες 6. Μέτρα αντιµετώπισης τυχαίας έκλυσης Δίδονται πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε: 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, όπως αποµάκρυνση των πηγών ανάφλεξης, πρόβλεψη για επαρκή εξαερισµό ή αναπνευστική προστασία, έλεγχος της σκόνης και πρόληψη της επαφής µε το δέρµα και τους οφθαλµούς 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις, όπως αποφυγή απόρριψης στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος. Η ενδεχόµενη ανάγκη να ενεργοποιηθεί ο γειτονικός πληθυσµός θα πρέπει να περιλαµβάνεται στις οδηγίες 6.3 Μεθόδους καθαρισµού, όπως η χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ. άµµος, γη διατόµων κ.α.), ο ψεκασµός των αερίων ή των καπνών µε νερό και ή αραίωση. Ακόµη, ενδεχοµένως να υπάρχουν υποδείξεις του τύπου: «να µη χρησιµοποιείται ποτέ», «να εξουδετερώνεται µε» 7. Χειρισµός και αποθήκευση 7.1 Χειρισµός. Δίνονται οι απαραίτητες γενικές προειδοποιήσεις για τον ασφαλή χειρισµό καθώς και τεχνικές οδηγίες που αφορούν στον τοπικό και γενικό εξαερισµό, στην αποφυγή δηµιουργίας αερολυµάτων και σκόνης ή στην πρόληψη της πυρκαγιάς. Επίσης αναφέρονται και τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή κανόνες για τη συγκεκριµένη

12 12 ουσία ή παρασκεύασµα όπως π.χ. συνιστώµενα ή απαγορευµένα εργαλεία και τρόποι χρησιµοποίησης. 7.2 Αποθήκευση. Περιγράφονται οι συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης και συγκεκριµένα: Ο σχεδιασµός των αποθηκευτικών χώρων (είδος τοιχωµάτων, εξαερισµός), οι συνθήκες αποθήκευσης (όρια/περιοχές θερµοκρασιών και υγρασίας, φως, αδρανής ατµόσφαιρα κλπ), ο ειδικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός και οι προϋποθέσεις πρόληψης δηµιουργίας στατικού ηλεκτρισµού. 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατοµική προστασία Δίνεται το πλήρες φάσµα των προληπτικών µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά τη χρήση, προκειµένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση των εργαζοµένων στο προϊόν. 8.1 Μηχανολογικά µέτρα. Περιλαµβάνουν τον σχεδιασµό του συστήµατος και µπορεί να αναφέρονται στον µηχανικό εξαερισµό, στον περιορισµό σε κλειστό σύστηµα κλπ. Τα µέτρα αυτά είναι συµπληρωµατικά των µέτρων που αναφέρθηκαν στο σηµείο Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης και οριακές τιµές ή βιολογικά πρότυπα δίδονται σ αυτή την θέση. 8.3 Μέσα ατοµικής προστασίας. Αναφέρονται γενικές οδηγίες οι οποίες αφορούν στην ανάγκη χρήσης και στην επιλογή των µέσων ατοµικής προστασίας. Ειδικότερα καθορίζεται ο τύπος εξοπλισµού που εξασφαλίζει την αρµόζουσα προστασία της αναπνοής, των χεριών, των οφθαλµών, του δέρµατος και πιθανώς άλλων µερών του σώµατος. Έτσι περιγράφονται αντίστοιχα αυτοδύναµες αναπνευστικές συσκευές, προσωπίδες και φίλτρα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ποδιές, πλήρης προστατευτική ενδυµασία και µπότες. 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες. Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες ή τουλάχιστον εκείνες που αντιστοιχούν στην ουσία ή το παρασκεύασµα. Όψη (αναφέρεται η φυσική της κατάσταση και το χρώµα) Οσµή (αν µπορεί να γίνει αισθητή δίνεται σύντοµη περιγραφή της) ph Σηµείο ζέσεως/περιοχή ζέσεως ή σηµείο τήξεως/περιοχή τήξεως Σηµείο αναφλέξεως Αναφλεξιµότητα και αυτοαναφλεξιµότητα Εκρηκτικές ιδιότητες

13 13 Οξειδωτικές ιδιότητες Τάση ατµών Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα Συντελεστής κατανοµής Άλλα δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια, όπως πυκνότητα ατµών, ταχύτητα εξάτµισης, αγωγιµότητα, ιξώδες κλπ. 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Αναφέρεται η σταθερότητα της ουσίας/παρασκευάσµατος και η πιθανότητα εκδήλωσης επικίνδυνων αντιδράσεων κάτω από ορισµένες συνθήκες. Αναφέρονται οι συνθήκες οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται όπως οι υψηλές ή οι χαµηλές θερµοκρασίες, ή πίεση, το φως ή η κρούση, προκειµένου να αποφευχθούν οι επικίνδυνες αντιδράσεις. Επίσης καταγράφονται τα υλικά εκείνα, όπως το νερό, ο αέρας, τα οξέα, οι βάσεις, τα οξειδωτικά κλπ. τα οποία κατά την επαφή µε την ουσία/παρασκέυασµα µπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες αντιδράσεις. Ακόµη αναφέρονται τα επικίνδυνα υλικά που παράγονται σε επικίνδυνες ποσότητες κατά τη διάσπαση. Τέλος επισηµαίνεται η ενδεχόµενη ανάγκη παρουσίας σταθεροποιητών, η πιθανότητα επικίνδυνης εξώθερµης αντίδρασης και η σηµασία που έχει από τη σκοπιά της ασφάλειας µια αλλαγή στη φυσική εµφάνιση της ουσίας ή του παρασκευάσµατος. 11. Τοξικολογικά στοιχεία Στο τµήµα αυτό περιγράφονται συνοπτικά αλλά µε πληρότητα οι τοξικολογικές επιδράσεις στην υγεία που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επαφή του χρήστη µε την ουσία/παρασκεύασµα. Τα δεδοµένα αυτά βασίζονται τόσο στην εµπειρία όσο και στα συµπεράσµατα επιστηµονικών ερευνών. Περιλαµβάνονται πληροφορίες για τις διάφορες οδούς έκθεσης καθώς και περιγραφή των συµπτωµάτων που σχετίζονται µε τις φυσικές, χηµικές και τοξικολογικές ιδιότητες. Αναφέρονται γνωστές, άµεσες, καθυστερηµένες και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και µακροχρόνια έκθεση, όπως αλλεργία, καρκίνος, πιθανές µεταλλάξεις και αναπαραγωγικές βλάβες και νάρκωση.

14 Οικολογικά στοιχεία Προσδιορίζεται η επίδραση, ή συµπεριφορά και η τύχη της ουσίας/παρασκευάσµατος στο περιβάλλον. Παρέχονται στοιχεία για επικίνδυνα προϊόντα που προκύπτουν από την αποικοδόµηση ουσιών και παρασκευασµάτων. Οι παρακάτω κατηγορίες οικολογικών στοιχείων είναι ενδεικτικές Κινητικότητα Σταθερότητα και αποικοδόµηση Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισµούς και οργανισµούς του εδάφους Συντελεστές πιθανής καταστροφής όζοντος, φωτοχηµικής δηµιουργίας όζοντος και δυναµικό πλανητικής αύξησης της θερµοκρασίας Επίδραση στις εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων 13. Διάθεση της ουσίας/παρασκευάσµατος Στην περίπτωση που η διάθεση της ουσίας/παρασκευάσµατος εµπεριέχει κίνδυνο, παρέχονται ασφαλείς οδηγίες για τη διάθεση των πλεονασµάτων ή των αποβλήτων που προκύπτουν από αναµενόµενη χρήση. Επίσης αναφέρονται οι κατάλληλες µέθοδοι διάθεσης, π.χ. καύση, ανακύκλωση, ταφή σε χωµατερή, τόσο για την ουσία/παρασκεύασµα όσο και για την ρυπασµένη συσκευασία. 14. Πληροφορίες σχετικές µε τη µεταφορά Αναφέρονται οι ειδικές προφυλάξεις, προς τις οποίες πρέπει να συµµορφωθεί ένας χρήστης κατά τη µεταφορά/διακίνηση της ουσίας/παρασκευάσµατος, µέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του. 15. Πληροφορίες σχετικές µε τις κανονιστικές διατάξεις Επαναλαµβάνονται οι πληροφορίες που δίδονται στην ετικέτα επισήµανσης σύµφωνα µε τις οδηγίες για την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. Όταν οι ουσίες ή παρασκευάσµατα υπόκεινται σε συγκεκριµένες κοινοτικές διατάξεις στον τοµέα προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, αυτές θα πρέπει να αναφέρονται επακριβώς. Εφιστάται επίσης η προσοχή των χρηστών στους εθνικούς νόµους για την εφαρµογή των διατάξεων.

15 Άλλες πληροφορίες Αναφέρεται κάθε άλλη πληροφορία που ενδεχοµένως είναι σηµαντική για την ασφάλεια και την υγεία καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως π.χ. συµβουλές για την εκπαίδευση στην χρήση και συνιστώµενες εφαρµογές και περιορισµοί. Ακόµη αναφέρονται οι πηγές εκείνων των σηµαντικών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για να συµπληρωθεί το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. Δίδεται επίσης η ηµεροµηνία σύνταξης του δελτίου δεδοµένων, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει αναφερθεί σε άλλο σηµείο. 5. Η εκτίµηση του κινδύνου Η εκτίµηση του κινδύνου, η συστηµατική δηλαδή ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισµός των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση του ανθρώπου σε επικίνδυνους παράγοντες και καταστάσεις, είναι κατ αρχάς µια διαδικασία πολλών διαβαθµίσεων. Μπορεί να αποτελεί στο ένα άκρο της µια πολύπλοκη, χρονοβόρα και πρωτότυπη ερευνητική εργασία ειδικών στο χώρο των ειδικοτήτων της υγιεινής και ασφάλειας, µπορεί όµως και να αποτελεί στο άλλο άκρο υποχρεωτικό καθήκον ενός σπουδαστή ο οποίος θα ασχοληθεί µε χηµικές ουσίες ή παρασκευάσµατα. Οι ειδικοί παράγουν την πρωτότυπη γνώση η οποία αποτελεί πηγή πληροφοριών για την κατάρτιση των δεδοµένων ασφαλείας υλικών. Αυτό το κάνουν εκτελώντας π.χ. πειράµατα τοξικολογίας in vivo και in vitro, αξιολογώντας επιδηµιολογικά αποτελέσµατα, δοκιµάζοντας και συνιστώντας οριακές τιµές έκθεσης, προτείνοντας µεθόδους και µέσα προστασίας, εισάγοντας τρόπους διάθεσης (αδρανοποίησης) των χηµικών ουσιών/παρασκευασµάτων, περιγράφοντας συστήµατα αποθήκευσης και µεταφοράς κ.α. Ο µέσος χρήστης, αυτός δηλαδή ο οποίος δεν παράγει ή διαθέτει εµπορικά χηµικά προϊόντα, πολύ δε περισσότερο δεν ερευνά την επικινδυνότητα των ουσιών, έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει τον κίνδυνο για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, ποιοτικά τουλάχιστον, όλα σχεδόν τα απαραίτητα στοιχεία από το φύλλο δεδοµένων ασφαλείας υλικών. Από τους πολλούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί να προσεγγιστεί αυτό το καθήκον οι τυποποιηµένοι µε τη µορφή πινάκων και ερωταπαντήσεων φαίνεται να είναι οι πιο πρόσφοροι και ως εκ τούτου και οι πιο διαδεδοµένοι. Περιλαµβάνουν τις απαντήσεις σε µια σειρά ερωτήσεων που αφορούν στους πιθανούς κινδύνους από τη

16 16 χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος, στα προληπτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν καθώς και στα έκτακτα µέτρα τα οποία είναι αναγκαία σε περίπτωση ατυχήµατος. Οι παρακάτω ερωτήσεις κατά κατηγορία είναι ενδεικτικές. Πιθανοί κίνδυνοι Είναι δυνατόν η ουσία ή το παρασκεύασµα να βλάψει την υγεία; Είναι γνωστά τα προειδοποιητικά συµπτώµατα; Μπορεί η ουσία/παρασκεύασµα να βλάψει το περιβάλλον; Πρόκειται για ασταθή ουσία/παρασκεύασµα; Αν ναι, κάτω από ποιες συνθήκες; Μπορεί η ουσία/παρασκεύασµα να καεί ή να εκραγεί; Μπορεί το υλικό να αντιδράσει µε άλλες χηµικές ουσίες και µε ποιες; Προληπτικά µέτρα Η εργασία µε την ουσία/παρασκεύασµα απαιτεί ειδικά µηχανολογικά συστήµατα ελέγχου; Αν απαιτεί τέτοια συστήµατα, είναι εκπαιδευµένοι όσοι θα εργασθούν σ αυτά τα συστήµατα; Υπάρχουν συστήµατα διάθεσης των αποβλήτων; Απαιτείται συστηµατική παρακολούθηση της υγείας των εργαζοµένων; Σε αντίθεση µε την ποιοτική εκτίµηση κινδύνου, η ποιοτική πρέπει να υπεισέρχεται σε κρίσεις οι οποίες αφορούν εκτός από το αποτέλεσµα της έκθεσης και στη σοβαρότητα του, ακόµη και τη σύγκριση της υγείας των εκτεθεισόµενων µε µη εκτεθειµένο πληθυσµό. Η παρουσίαση τέτοιων συστηµάτων ωστόσο ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας. 6. Επίλογος Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι τα δελτία πληροφοριών ασφαλείας υλικών δεν αποτελούν µια ολοκληρωµένη πηγή πληροφοριών σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας. Είναι ωστόσο, πολύτιµοι βοηθοί, χρήσιµοι κατά το ξεκίνηµα ενός πλήρους προγράµµατος υγιεινής και ασφάλειας για µια ουσία ή ένα παρασκεύασµα.

17 Βιβλιογραφία N.I. Sax (edited by R.J. Lewis Sr.) Sax s Dangerous Properties of Industrial Materials, 9 th edition, Van Nostrand Reinhold, New York, G.J. Hathaway, N.H. Proctor, J.P. Hughes Proctor and Hughes Chemical Hazards of the Workplace, 4 th edition, Van Nostrand Reinhold, New York, National Research Council Prudent Practices in the Laboratory: Handling and Disposal of Chemicals, National Academy Press, Washington, D.C., U.S. Department of Energy s Chemical Safety Program, Links. 5. Organisation for Economic Co-operation and Development, Links. 407,00.htm

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 022121 Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Γράσο λίπανσης Παραγωγός/προµηθευτής: KLÜBER

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

UZIN EPOCOL A Εποξειδικό σύστηµα

UZIN EPOCOL A Εποξειδικό σύστηµα UZIN EPOCOL A 1. Ταυτότητα Ουσίας/ Μίγµ ατος 1.1 Ονοµασία προϊόντος UZIN EPOCOL A/B Συστατικό Α Ρητίνη Επισκευαστική εποξειδική ρητίνη µε ανόργανα γεµιστικά για συγκόλληση, σφράγιση, πάκτωση κ.α. 1.2 Προµηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PRO DOPE ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.67/548/ΕΟΚ: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6

Αρ.67/548/ΕΟΚ: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Καρτέλα ασφαλείας της 29/1/2004, έκδοση 3 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία: ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΤ ΙΑΦΑΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Εµπορικός κωδικός: LΑ321Ι Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Σελίδα 1 των 9 Ενότητα 1 Προσδιορισμός της ουσίας/μίγματος και της εταιρίας/διανομέα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Κωδικός είδους 475-0047 Όνομα σειράς iq 200 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ /ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομασία Προϊόντος: Mouse & Rat Glue Trap, Εμπορική ονομασία: Trappex Rat Trap, Trappex Mouse Trap Παρασκευαστής/Προμηθευτής: Beijing Green Leaf

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ultramid A34 01 Χημικό όνομα: πολυαμίδιο (PA 66) Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RUNNER SC 240 1/5 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RUNNER SC 240 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05302609 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 15.07.2011 Αναθεþρηση 02.03.2009

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 15.07.2011 Αναθεþρηση 02.03.2009 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης για φροντίδα κτιρίων. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: ACQUAPAST5 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1430 (40 g σκόνη κιτρινωπός) Aριθµός CAS: 60676-86-0 Αριθµός ΕC: 262-373-8 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary Ημερομηνία 08.10.2013 Έκδοση 1.0 Η Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος, παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Συμβουλίου Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα.

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα. ΠΣΣΑΜΕΕ ΑΜΣ 24371 / 14-02-03, Α. Α. 7520/02 Μ. Πρ. Αθηνών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3ης Σεπτεµβρίου 53, 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 8210175, Τηλεοµ. 210 8231483,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα