Αρ. Αποφ.267 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Αποφ.267 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 30/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.267 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2014 Στη Μάνδρα,σήµερα στις 30 του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 17:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ.8 του Ν. 3852/2010) δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 (ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει ορκιστεί µέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης) παραβρέθηκαν 18 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Λιώρης Γεώργιος 2 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 3 Κώνστας Ευάγγελος 4 Κανάκης Χαράλαµπος 5 Ρόκας Περικλής 6 Κανάκης Γεώργιος 7 Γρίβας Γεώργιος 8 ούκας Αναστάσιος 9 Μουρίκης Ευάγγελος 10 Γκιόκας Ιωάννης 11 Τσαντίλας Γεώργιος 12 Νερούτσου Λιάσκου Αλεξάνδρα 13 Παπακωνσταντής Μελέτιος 14 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15 Κώνστα Ελένη 16 Σαµπάνης Γεώργιος 17 Θεοδώρου Χαράλαµπος 18. Αδάµ Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Κολοβέντζος Παναγιώτης 2 ρίκος Γεώργιος 3 Τώρος Αθανάσιος 4 Αδάµ Μελέτιος 5 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 6 Κώνστα Αγλαια 7 Κανάκης Κωνσταντίνος 8 ουδέσης ηµήτριος

2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ήµαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα και εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί οµόφωνα )ανέφερε ότι: Α)την από εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου και η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μάνδρα : ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Ταχ. /νση: Ν. Ρόκα 45, Μάνδρα Τηλ.: Φαξ: /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Η ενίσχυση των ΚΑΕ Εσόδων 4112, , και των αντίστοιχων ΚΑΕ Εξόδων , , , που αφορούν την ενδοπροϋπολογιστική παρακολούθηση απόφασης των κρατήσεων κρίνεται σκόπιµη λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου σε αυτούς τους ΚΑΕ. Η ενίσχυση των ΚΑΕ απαιτείται διότι υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά αναδροµικά αποδοχών προσωπικού που πρέπει να καταβληθούν. Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Φουτούλη Αναστασία Β) την µε αριθµ.788/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µε θέµα: «Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2014»

3 Αµέσως µετά κάλεσε τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου όπως αποφασίσουν σχετικά Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του: Α) το άρθρο 8 Β / Β) την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 Γ) το έγγραφο 28376/ του ΥΠ.ΕΣ ) Την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 E) την µε αριθµ. 788/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Το ηµοτικό Συµβούλιο Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του την από εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, και την 788/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Προβαίνει στην αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 ως ακολούθως: Ενίσχυση ΚΑΕ Εσόδων ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 5.000, , , Κρατήσεις (ΤΣΜ 1%) 5.000, , , Εισφορές ΤΑ-ΤΕΑ Υ , , ,00 Μείωση ΚΑΕ Εξόδων ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ ,48 ΚΟ ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ ,48 ΚΟ Αντίτιµο ηλεκτρ. Ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κ.χ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ ΚΟ ,48

4 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ ΚΟ ,48 Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Κρατήσεις (ΤΣΜ 1%) Εισφορές ΤΑ-ΤΕΑ Υ Εξωδικαστικός συµβιβασµός µετά από.0003 δικαστική απόφαση 5.000, , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ ,48 ΚΟ ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ ,48 ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,48 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,48 Η απόφαση πήρε αα 267 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Λιώρης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ήµαρχος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Τα µέλη: 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Κώνστας Ευάγγελος 3. Κανάκης Γεώργιος 4. Κανάκης Χαράλαµπος 5. Ρόκας Περικλής 6. Γρίβας Ιωάννης 7. ούκας Αναστάσιος 8. Μουρίκης Ευάγγελος 9. Γκιόκας Ιωάννης 10. Τσαντίλας Χαράλαµπος 11. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 12. Παπακωνσταντής Μελέτιος 13. Κώνστα Ελένη 14. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15. Σαµπάνης Γεώργιος 16. Θεοδώρου Χαράλαµπος 17. Αδάµ Ιωάννα

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 30/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος Έργων ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Στη Μάνδρα,σήµερα στις 30 του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 17:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ.8 του Ν. 3852/2010) δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 (ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει ορκιστεί µέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης) παραβρέθηκαν 18 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Λιώρης Γεώργιος 2 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 3 Κώνστας Ευάγγελος 4 Κανάκης Χαράλαµπος 5 Ρόκας Περικλής 6 Κανάκης Γεώργιος 7 Γρίβας Γεώργιος 8 ούκας Αναστάσιος 9 Μουρίκης Ευάγγελος 10 Γκιόκας Ιωάννης 11 Τσαντίλας Γεώργιος 12 Νερούτσου Λιάσκου Αλεξάνδρα 13 Παπακωνσταντής Μελέτιος 14 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15 Κώνστα Ελένη 16 Σαµπάνης Γεώργιος 17 Θεοδώρου Χαράλαµπος 18. Αδάµ Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Κολοβέντζος Παναγιώτης 2 ρίκος Γεώργιος 3 Τώρος Αθανάσιος 4 Αδάµ Μελέτιος 5 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 6 Κώνστα Αγλαια 7 Κανάκης Κωνσταντίνος 8 ουδέσης ηµήτριος

6 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ήµαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί οµόφωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφισης προϋπολογισµού )ανέφερε ότι µε το άρθρο 208 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: «1. Τα ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια, καθώς και τα ιοικητικά Συµβούλια των Συνδέσµων οφείλουν, δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει µε σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισµού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύµφωνα µε προκαταρκτικές εκθέσεις, προµελέτες, µελέτες ή άλλα στοιχεία. 2. α. Αν ο ήµος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δηµοτικά ή τοπικά διαµερίσµατα ή οικισµούς, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δηµοτικό ή τοπικό διαµέρισµα ή οικισµό και να κάνει κατανοµή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράµµατος, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσµού ή και µε τα εισφερόµενα έσοδα. εν απαιτείται κατανοµή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δηµοτικά ή τοπικά διαµερίσµατα ή όλους τους οικισµούς του ήµου ή της Κοινότητας. β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαµβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαµερίσµατα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαµερίσµατα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διετίθεντο, αν η κατανοµή αυτών γινόταν µε πληθυσµιακά κριτήρια. Τα ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια δύνανται µε απόφασή τους να µεταθέτουν την εφαρµογή του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα του επόµενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας. 3. εν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαµβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα. 4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράµµατος επιτρέπεται µόνο ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.» Σύµφωνα µε την περίπτ.γ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας (συµπεριλαµβανοµένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράµµατος. Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 1/2014 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας Aµέσως µετά η ήµαρχος αναφέρθηκε στην επιτακτική πλέον ανάγκη να ψηφιστεί το Τεχνικό Πρόγραµµα Έργων έτους 2015 καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά και τα συλλογικά όργανα (στη συγκεκριµένη περίπτωση η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης) δεν συνεδρίασαν στις ηµεροµηνίες που απαιτούνταν από την κείµενη νοµοθεσία. επισηµαίνοντας ότι η σηµερινή ιοίκηση του ήµου στοχεύει στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος µε ένταξη νέων έργων τα οποία θα

7 διεκδικήσει και θα αποτυπώνουν τις επιλογές της πάντα µε προϋπόθεση τις δυνατότητες του ήµου Μετά από διαλογική συζήτηση Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε Tην περίπτ.γ άρθρο 63, την παρ.2 α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 περ. κα άρθρο 18 του Ν 3870/2010 Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 Την υπ αριθ. 1/2014 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος, για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν Την αναγκαιότητα ψήφισης του Τεχνικού Προγράµµατος Έργων για το έτος 2015 Και έπειτα από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 17 υπέρ και 1 ψήφο κατά (του ηµοτικού Συµβούλου κου Θεοδώρου Χαράλαµπου) Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2015 του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας, όπως αυτό καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης (και το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας) Η απόφαση πήρε αα 268 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Λιώρης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ήµαρχος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Τα µέλη: 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Κώνστας Ευάγγελος 3. Κανάκης Γεώργιος 4. Κανάκης Χαράλαµπος 5. Ρόκας Περικλής 6. Γρίβας Ιωάννης 7. ούκας Αναστάσιος 8. Μουρίκης Ευάγγελος 9. Γκιόκας Ιωάννης 10. Τσαντίλας Χαράλαµπος 11. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 12. Παπακωνσταντής Μελέτιος 13. Κώνστα Ελένη 14. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15. Σαµπάνης Γεώργιος 16. Θεοδώρου Χαράλαµπος 17. Αδάµ Ιωάννα

8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 30/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.269 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλαγή ή µείωση 50% ηµοτικών Τελών για ευπαθείς οµάδες ηµοτών για το έτος 2015 Στη Μάνδρα,σήµερα στις 30 του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 17:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ.8 του Ν.3852/2010 δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 (ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου δεν έχει ορκιστεί µέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης) παραβρέθηκαν 18 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Λιώρης Γεώργιος 2 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 3 Κώνστας Ευάγγελος 4 Κανάκης Χαράλαµπος 5 Ρόκας Περικλής 6 Κανάκης Γεώργιος 7 Γρίβας Γεώργιος 8 ούκας Αναστάσιος 9 Μουρίκης Ευάγγελος 10 Γκιόκας Ιωάννης 11 Τσαντίλας Γεώργιος 12 Νερούτσου Λιάσκου Αλεξάνδρα 13 Παπακωνσταντής Μελέτιος 14 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15 Κώνστα Ελένη 16 Σαµπάνης Γεώργιος 17 Θεοδώρου Χαράλαµπος 18. Αδάµ Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Κολοβέντζος Παναγιώτης 2 ρίκος Γεώργιος 3 Τώρος Αθανάσιος 4 Αδάµ Μελέτιος 5 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 6 Κώνστα Αγλαια 7 Κανάκης Κωνσταντίνος 8 ουδέσης ηµήτριος

10 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ήµαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα και εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί οµόφωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφισης προϋπολογισµού) έθεσε υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου την 230/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί «Απαλλαγής ή µείωσης (50%) δηµοτικών Τελών για ευπαθείς οµάδες ηµοτών» σύµφωνα µε την οποία είχε αποφασιστεί οµόφωνα η απαλλαγή ή µείωση των τελών καθαριότητας και φωτισµού (.Τ.) για τις ευπαθείς οµάδες Α. Πολύτεκνες οικογένειες 1. Την απαλλαγή κατά 50% του ηµοτικού Τέλους καθαριότητας και φωτισµού για τις Πολύτεκνες οικογένειες Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας (βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή βάσει πρόσφατου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήµατος ή σε περίπτωση µη υποβολής φορολογικής δήλωσης βάσει ένορκης βεβαίωσης. Να είναι γονείς τεσσάρων προστατευοµένων τέκνων τουλάχιστον. Να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα της ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις Το ποσό προσαυξάνεται για κάθε παιδί της οικογένειας που δεν έχει ξεπεράσει το 18 ο έτος της ηλικίας του ή το 25 ο έτος στην περίπτωση που σπουδάζει.(βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση στρατιωτικής µονάδας που τυχόν υπηρετεί τέκνο). Β. Άτοµα µε αναπηρία 1. Την απαλλαγή κατά 50% του ηµοτικού Τέλους καθαριότητας και φωτισµού για άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και µέχρι 79% 2. Την πλήρη απαλλαγή του ηµοτικού Τέλους καθαριότητας και φωτισµού για άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας (βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήµατος ή σε περίπτωση µη υποβολής φορολογικής δήλωσης βάσει ένορκης βεβαίωσης). Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να µην ξεπερνά τα 120 τ.µ. Το ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα να µην ξεπερνά τις για άτοµα µε αναπηρία από 67% έως 79% και τις για αναπηρία 80% και άνω. Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο από έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας µε θέµα : «Πρόταση για λήψη απόφασης αναπροσαρµογής ή µη τελών και φόρων για το έτος 2015

11 Το ηµοτικό Συµβούλιο Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του την 230/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, και την 790/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά ( του ηµοτικού Συµβούλου κου Θεοδώρου Χαράλαµπου καθώς θεωρεί ότι τα κριτήρια περιορίζουν κοινωνικές οµάδες σε µία περίοδο οικονοµικής κρίσης ) Την απαλλαγή ή µείωση δηµοτικών Τελών για ευπαθείς οµάδες ηµοτών για το έτος 2015 ως ακολούθως Α. Πολύτεκνες οικογένειες Την απαλλαγή κατά 50% του ηµοτικού Τέλους καθαριότητας και φωτισµού για τις Πολύτεκνες οικογένειες Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας (βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή βάσει πρόσφατου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήµατος ή σε περίπτωση µη υποβολής φορολογικής δήλωσης βάσει ένορκης βεβαίωσης. Να είναι γονείς τεσσάρων προστατευοµένων τέκνων τουλάχιστον. Να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα της ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις Το ποσό προσαυξάνεται για κάθε παιδί της οικογένειας που δεν έχει ξεπεράσει το 18 ο έτος της ηλικίας του ή το 25 ο έτος στην περίπτωση που σπουδάζει.(βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση στρατιωτικής µονάδας που τυχόν υπηρετεί τέκνο). Β. Άτοµα µε αναπηρία 3. Την απαλλαγή κατά 50% του ηµοτικού Τέλους καθαριότητας και φωτισµού για άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και µέχρι 79% 4. Την πλήρη απαλλαγή του ηµοτικού Τέλους καθαριότητας και φωτισµού για άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας (βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήµατος ή σε περίπτωση µη υποβολής φορολογικής δήλωσης βάσει ένορκης βεβαίωσης).

12 Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να µην ξεπερνά τα 120 τ.µ. Το ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα να µην ξεπερνά τις για άτοµα µε αναπηρία από 67% έως 79% και τις για αναπηρία 80% και άνω. Η απόφαση πήρε αα 269 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Λιώρης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ήµαρχος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Τα µέλη: 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Κώνστας Ευάγγελος 3. Κανάκης Γεώργιος 4. Κανάκης Χαράλαµπος 5. Ρόκας Περικλής 6. Γρίβας Ιωάννης 7. ούκας Αναστάσιος 8. Μουρίκης Ευάγγελος 9. Γκιόκας Ιωάννης 10. Τσαντίλας Χαράλαµπος 11. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 12. Παπακωνσταντής Μελέτιος 13. Κώνστα Ελένη 14. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15. Σαµπάνης Γεώργιος 16. Θεοδώρου Χαράλαµπος 17. Αδάµ Ιωάννα

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 30/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.270 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών ηµοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισµού) για το έτος 2015 Στη Μάνδρα,σήµερα στις 30 του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 17:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ.8 του Ν. 3852/2010) δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 (ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει ορκιστεί µέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης) παραβρέθηκαν 18 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Λιώρης Γεώργιος 2 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 3 Κώνστας Ευάγγελος 4 Κανάκης Χαράλαµπος 5 Ρόκας Περικλής 6 Κανάκης Γεώργιος 7 Γρίβας Γεώργιος 8 ούκας Αναστάσιος 9 Μουρίκης Ευάγγελος 10 Γκιόκας Ιωάννης 11 Τσαντίλας Γεώργιος 12 Νερούτσου Λιάσκου Αλεξάνδρα 13 Παπακωνσταντής Μελέτιος 14 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15 Κώνστα Ελένη 16 Σαµπάνης Γεώργιος 17 Θεοδώρου Χαράλαµπος 18. Αδάµ Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Κολοβέντζος Παναγιώτης 2 ρίκος Γεώργιος 3 Τώρος Αθανάσιος 4 Αδάµ Μελέτιος 5 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 6 Κώνστα Αγλαια 7 Κανάκης Κωνσταντίνος 8 ουδέσης ηµήτριος

14 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ήµαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα και εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί οµόφωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφισης προϋπολογισµού )ανέφερε ότι: Για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/75, όπως τροποποιήθηκαν από τους Ν. 429/76, Ν.1080/80, Ν.1828/89, το Ν.1416/84, το Ν.2130/93. το Ν.2307/95, το Ν.2503/97, το Ν.2539/97 & το Ν.3345/2005. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού καθορίζονται για κάθε στεγασµένο ή µη στεγασµένο χώρο ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος της ΕΗ ή του εκάστοτε εναλλακτικού προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρ. 43 Ν.3979/2011) και ευρίσκονται µε πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του χώρου επί τον συντελεστή που ορίζει το δηµοτικό συµβούλιο. Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήµου και όχι µόνον από όσους επιθυµούν να κάνουν ή κάνουν πράγµατι χρήση της σχετικής υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιµοποίηση ή µη της παρεχόµενης υπηρεσίας, ούτε από την πληµµελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πληµµελή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ.161, ΣτΕ /1985 ΝοΒ 1988 σελ.197, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458) Σύµφωνα επίσης µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρ. 9 του Ν.2503/97, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 «ακίνητα (στεγασµένοι ή µη χώροι) που δεν χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ΕΗ ή του εκάστοτε εναλλακτικού προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών καθαριότητας, για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιµοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται εις βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου µαζί µε το σχετικό πρόστιµο, αναδροµικά από το χρόνο απαλλαγής» Σύµφωνα δε µε την παρ. 1 του άρ. 3 του Ν.25/1975 «οι στερούµενοι ηλεκτρικής εγκαταστάσεως χώροι υποχρεούνται εις την πληρωµήν τελών καθαριότητας και φωτισµού, υπολογιζοµένων κατά τας διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24/9-20/10/1958 Β. /τος και τα εν λόγω τέλη υπολογίζονται για την συνολικά χρησιµοποιούµενη ή δυνάµενη να χρησιµοποιηθεί επιφάνεια (ΣτΕ /84), επιβάλλεται δε εις βάρος αυτών που κάνουν χρήση των ακινήτων µε οποιαδήποτε ιδιότητα (κύριος, νοµέας, επικαρπωτής κ.λ.π.) για την βεβαίωση δε του τέλους αυτού συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι. Το τέλος καθαριότητας και φωτισµού επιβάλλεται όχι µόνο στα ακίνητα που βρίσκονται στις εντός σχεδίου περιοχές, αλλά και σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως & εκτός οικισµών όλων των ηµοτικών Ενοτήτων.

15 Όπως προβλέπει περαιτέρω το άρ. 5 παρ. 1 του Ν.1080/80, για τους στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως (καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανίες κ.λ.π.) το εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών µέτρων και µέχρι τα έξι χιλιάδες (6.000) τετραγωνικά µέτρα, µπορεί να οριστεί µειωµένο από το δηµοτικό συµβούλιο, λαµβανοµένων υπόψη των πράγµατι παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέρα των τ.µ. εµβαδόν, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να οριστεί µεγαλύτερος του 60% του ορισθέντος για στεγασµένους χώρους µέχρι τ.µ. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου δύνανται να εφαρµόζονται και επί µη στεγασµένων χώρων, όπως αναφέρονται στο άρ. 3 παρ.2 του Ν.1080/80, µέχρι εµβαδού τ.µ. Για εµβαδόν πέραν των τ.µ. δεν δύναται να οριστεί συντελεστής µεγαλύτερος του 30% του ορισθέντος για τα πρώτα τετραγωνικά µέτρα µη στεγασµένου χώρου. Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισµού είναι εκείνος που βαρύνεται µε την εξόφληση των λογαριασµών της ΕΗ ή του εκάστοτε εναλλακτικού προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. ηλαδή ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύµατος στο όνοµα του οποίου εκδίδονται οι σχετικοί λογαριασµοί (άρθρο 4 παρ.1 Ν.25/75). Εάν ο φερόµενος από τη ΕΗ ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ως καταναλωτής, είναι πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιµοποιεί πράγµατι το ακίνητο, το τέλος βαρύνει τον φερόµενο ως καταναλωτή, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στη ΕΗ ή στον εκάστοτε εναλλακτικό προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η µεταβολή στο πρόσωπο που χρησιµοποιεί το ακίνητο (ΣτΕ 1203/99 ι ικ.2001 σελ.165, ΣτΕ1202/99 ι ικ2002σελ114, ΣτΕ329/1997 ι ικ2000 σελ.466, ΣτΕ3431/95 ι ικ.1998 σελ.229). Σύµφωνα µε το εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.429/76 «Ο ήµος ανεξάρτητα από τον αριθµό των καθορισµένων συντελεστών, γνωστοποιεί στη ΕΗ µόνο δύο συντελεστές, ήτοι ένα για κατοικίες και φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ένα για τους στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως, προσδιορίζει δε για κάθε υπόχρεο το πλασµατικό εµβαδόν σε τετραγωνικά µέτρα του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόµενο µε τον ενιαίο συντελεστή, αποδίδει ποσό τελών ίσο µε εκείνο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του πραγµατικού εµβαδού του χώρου µε τον συντελεστή της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Σύµφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Ν.429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισµού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριµήνου. Χρόνος µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου λογίζεται ολόκληρος µήνας. Ο χρόνος της εποχιακής λειτουργίας ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συβµουλίου, βάσει προηγούµενης υπεύθυνης δήλωσης του υποχρεου (άρθρο 5 παρ.2 Ν.429/76). Επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεωτικά εν γένει δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, τις εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία που αναλογούν στις αποδοχές των υπαλλήλων των υπηρεσιών, την προµήθεια και

16 συντήρηση των µέσων αποκοµιδής απορριµµάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση µε την διεξαγωγή, τη λειτουργία και εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. εν είναι απαραίτητο ωστόσο, για την νοµιµότητα της απόφασης να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα µε τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει µεταξύ τους µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ι ικ1993 σελ.1082, ΣτΕ2623/85 ΝοΒ 1988 σε197). Ο µη προσδιορισµός του τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των µελών του συµβουλίου την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 143 του ΚΚ (άρ.17 του Ν.1080/80). Οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2015 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσόν των όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2015 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ Τακτικές αποδοχές Αποζηµ. υπερ/κής εργασίας Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (έξοδα κίνησης) Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές (ΤΥ ΚΥ) Εργοδοτικές εισφορές (ΤΑ ΚΥ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβ.αορίστου χρόνου απάνες ατοµικών µέσων προστασίας Παροχή γάλατος λόγω Σ.Σ.Ε Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Ανάπτυξη & εγκ/ση διαδραστικού ψηφιακού χάρτη Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών & κοινοχρ.χώρων Μισθώµατα µηχανηµάτων έργου Μισθώµατα λοιπών µηχανηµάτων έργου Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα λοιπών µηχανηµάτων Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών µεταφορικών µέσων Συντήρηση & επισκευή απορριµµατοφόρων Συντήρηση & επισκευή φορτηγών Συντήρηση & επισκευή λοιπών µεταφορικών µέσων Συντήρηση & επισκευή ελαστικών Συντήρηση & επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισµού 2.000

17 απάνες εκκένωσης βόθρων απάνες αποµάκρυνσης εγκαταλ/ων αυτ/των Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Μηχ/τα έργου) ηµοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης Προµήθεια υγειονοµικού & φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια σάκων απορριµµάτων Προµήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού Προµήθεια πετρελαίου για απορ.φορτηγά & λοιπά µεταφ.µέσα Προµήθεια βενζίνης για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφ.µέσων Προµήθεια πετρελαίου για απορρ.φορτηγά & λοιπά µεταφ µέσα.ε.ερυθρών Προµήθεια βενζίνης για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια πετρελαίου για απορρ.φορτηγά & λοιπά µεταφ µέσα Προµήθεια βενζίνης για κίνηση µεταφ.µέσων.κ. Ερυθρών Προµήθεια πετρελαίου για παορρ.φορτηγά & λοιπά µεταφ.µέσα.κ.οινόης Προµήθεια βενζίνης για κίνηση µεταφ.µέσων.κ. Οινόης Ανταλλακτικά απορριµµατοφόρων Ανταλλακτικά φορτηγών & βυτιοφόρων Ανταλλακτικά ηµιφορτηγών Ανταλλακτικά λοιπών µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά µηχανηµάτων έργου Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργου Υλικά συντήρησης και επισκευής κάδων απορριµµάτων Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια υλικών µορφοποιηµένου σιδήρου κ.λ.π. υλικών συνεργείου σιδηρών κατασκευών Λοιπές προµήθειες ειδών σηµαιοστολισµού & φωταγωγήσεων Προµήθεια µικρών εργαλείων Προµήθεια λοιπών υλικών αναλωσίµων για την υπηρεσία καθαριότητας Προµήθεια λοιπών υλικών αναλωσίµων για την υπηρεσία ηλεκτρισµού Προµήθεια αλατιού για τον εκχιονισµό των δρόµων Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Προµήθεια σε καλαθάκια απορ/των 5.000

18 Εξοπλισµός τηλεµατικής Προµήθεια κάδων απορριµµάτων τύπου skipper Επέκταση ηλεκτροφωτισµού.κ.μάνδρας Επέκταση ηλεκτροφωτισµού σε διάφορες περιοχές της Κ.Βιλίων Επέκταση ηλεκτροφωτισµού σε διάφορες περιοχές της.κ Ερυθρών Επέκταση ηλεκ/µου σε διάφορες περιοχές της τοπ.κοιν Οινόης Σ Υ Ν Ο Λ Ο Με τους ισχύοντες συντελεστές κατά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα θα διαµορφωθούν ως κατωτέρω, σύµφωνα µε επιστολή από Ε ΗΕ για το σύνολο των τετρ. µέτρων του ήµου: ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. /τ.µ. προϋπολογιζόµενα έσοδα ΟΙΚΙΑΚΗ ,00 1, ,30 ΓΕΝΙΚΗ ,00 2, ,96 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. /τ.µ. προϋπολογιζόµενα έσοδα ΟΙΚΙΑΚΗ ,00 1, ,00 ΓΕΝΙΚΗ ,00 2, ,44 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. /τ.µ. προϋπολογιζόµενα έσοδα ΟΙΚΙΑΚΗ ,00 1, ,70 ΓΕΝΙΚΗ ,00 2, ,36 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. /τ.µ. προϋπολογιζόµενα έσοδα ΟΙΚΙΑΚΗ ,00 1, ,30 ΓΕΝΙΚΗ 1.061,00 2, ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,48 Με την υπ αριθµ.163/2013 απόφαση.σ. είχε καθοριστεί ο συντελεστής καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ως εξής

19 Α.: ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (έως 400 τ.µ.) 2,22 /τ.µ. 1,10/τ.µ. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (από 401 τ.µ τ.µ.) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (άνω των τ.µ.) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (έως τ.µ.) 2,22 /τ.µ. 2,66 /τ.µ. 1,60 /τ.µ. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (άνω των τ.µ.) 0,66 /τ.µ. Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου (σε όλους τους οικισµούς) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ(εµπορ.καταστηµ.& επιχειρ. Πάσης φύσεως γραφείων, εργοστασίων, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιωτικών σχολών και λοιπών περιπτώσεων πλην πτηνοτροφείων (σε όλους τους οικισµούς ) 1,10 /τ.µ. 2,22 /τ.µ. ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιοµηχανιών & πάσης φύσεως επιχειρήσεων, κινηµατοθεάτρων, πωλήσεων οικοδοµικών υλικών, σταθµών και συνεργείων αυτοκινήτων αποθηκών ενυπαίθριων & λοιπών µη επονοµαζόµενων 0,66 /τ.µ. Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10 /τ.µ.

20 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ/ ΑΠΟΡΟΙ/ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22 /τ.µ. 1,10 /τ.µ. 0,70 /τ.µ. 2,22 /τ.µ. Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο από έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας µε θέµα : «Πρόταση για λήψη απόφασης αναπροσαρµογής ή µη τελών και φόρων για το έτος 2015 Το ηµοτικό Συµβούλιο Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του την 163/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, και την 791/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά ( του ηµοτικού Συµβούλου κου Θεοδώρου Χαράλαµπου ) 1. Καθορίζει τους συντελεστές ηµοτικών Τελών (καθαριότητας και φωτισµού) για το έτος 2015 ως ακολούθως: Α.: ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10/τ.µ. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (έως 400 τ.µ.) 2,22 /τ.µ. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (από 401 τ.µ τ.µ.) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (άνω των τ.µ.) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 2,66 /τ.µ. 1,60 /τ.µ.

21 βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (έως τ.µ.) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ βιοµηχανιών & εµπορικών επιχειρήσεων (άνω των τ.µ.) 2,22 /τ.µ. 0,66 /τ.µ. Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου (σε όλους τους οικισµούς) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ(εµπορ.καταστηµ.& επιχειρ. Πάσης φύσεως γραφείων, εργοστασίων, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως κλινικών, φροντιστηρίων ιδιωτικών σχολών και λοιπών περιπτώσεων πλην πτηνοτροφείων (σε όλους τους οικισµούς ) ΜΗ ΣΤΕΓ/ΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (βιοµηχανιών & πάσης φύσεως επιχειρήσεων, κινηµατοθεάτρων, πωλήσεων οικοδοµικών υλικών, σταθµών και συνεργείων αυτοκινήτων αποθηκών ενυπαίθριων & λοιπών µη επονοµαζόµενων 1,10 /τ.µ. 2,22 /τ.µ. 0,66 /τ.µ. Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10 /τ.µ. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22 /τ.µ.. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1,10 /τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,22 /τ.µ.

22 Η απόφαση πήρε αα 270 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Λιώρης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ήµαρχος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Τα µέλη: 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Κώνστας Ευάγγελος 3. Κανάκης Γεώργιος 4. Κανάκης Χαράλαµπος 5. Ρόκας Περικλής 6. Γρίβας Ιωάννης 7. ούκας Αναστάσιος 8. Μουρίκης Ευάγγελος 9. Γκιόκας Ιωάννης 10. Τσαντίλας Χαράλαµπος 11. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 12. Παπακωνσταντής Μελέτιος 13. Κώνστα Ελένη 14. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15. Σαµπάνης Γεώργιος 16. Θεοδώρου Χαράλαµπος 17. Αδάµ Ιωάννα

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 30/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.271 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστή ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2015 για την επιβολή φόρου Στη Μάνδρα,σήµερα στις 30 του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 17:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ.8 του Ν. 3852/2010) δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 (ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει ορκιστεί µέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης) παραβρέθηκαν 18 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Λιώρης Γεώργιος 2 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 3 Κώνστας Ευάγγελος 4 Κανάκης Χαράλαµπος 5 Ρόκας Περικλής 6 Κανάκης Γεώργιος 7 Γρίβας Γεώργιος 8 ούκας Αναστάσιος 9 Μουρίκης Ευάγγελος 10 Γκιόκας Ιωάννης 11 Τσαντίλας Γεώργιος 12 Νερούτσου Λιάσκου Αλεξάνδρα 13 Παπακωνσταντής Μελέτιος 14 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15 Κώνστα Ελένη 16 Σαµπάνης Γεώργιος 17 Θεοδώρου Χαράλαµπος 18. Αδάµ Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Κολοβέντζος Παναγιώτης 2 ρίκος Γεώργιος 3 Τώρος Αθανάσιος 4 Αδάµ Μελέτιος 5 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 6 Κώνστα Αγλαια 7 Κανάκης Κωνσταντίνος

24 8 ουδέσης ηµήτριος Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ήµαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα και εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί οµόφωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφισης προϋπολογισµού )ανέφερε ότι: Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν 1828/1989 ο συντελεστής ηλεκτροδοτούµενων χώρων µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για κάθε οικονοµικό έτος. Με την 164/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ο συντελεστής ηλεκτροδοτούµενων χώρων είχε καθοριστεί ως εξής: 9 Α.: ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 0,135 /τ.µ. 0,27 /τ.µ. Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ (το ήµισυ του ορισθέντος για τους στεγασµένους χώρου ήτοι 0,047 /τ.µ. 0,023 /τ.µ. Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΚΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0,07 /τ.µ.. ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 0,01 /τ.µ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 0,005 /τ.µ.

25 Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο από έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας µε θέµα : «Πρόταση για λήψη απόφασης αναπροσαρµογής ή µη τελών και φόρων για το έτος 2015 Το ηµοτικό Συµβούλιο Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του την 164/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, και την 792/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά ( του ηµοτικού Συµβούλου κου Θεοδώρου Χαράλαµπου ) 1. Καθορίζει τον συντελεστή για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2015 ως ακολούθως: Α.: ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 0,135 /τ.µ. 0,27 /τ.µ. Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ (το ήµισυ του ορισθέντος για τους στεγασµένους χώρου ήτοι 0,047 /τ.µ. 0,023 /τ.µ. Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΚΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0,07 /τ.µ.. ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 0,01 /τ.µ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τ.Μ. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 0,005 /τ.µ.

26 Η απόφαση πήρε αα 271 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Λιώρης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ήµαρχος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Τα µέλη: 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Κώνστας Ευάγγελος 3. Κανάκης Γεώργιος 4. Κανάκης Χαράλαµπος 5. Ρόκας Περικλής 6. Γρίβας Ιωάννης 7. ούκας Αναστάσιος 8. Μουρίκης Ευάγγελος 9. Γκιόκας Ιωάννης 10. Τσαντίλας Χαράλαµπος 11. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 12. Παπακωνσταντής Μελέτιος 13. Κώνστα Ελένη 14. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15. Σαµπάνης Γεώργιος 16. Θεοδώρου Χαράλαµπος 17. Αδάµ Ιωάννα

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 30/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.272 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) άρθρο 24 Ν 2130/93 για το έτος 2015 Στη Μάνδρα,σήµερα στις 30 του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 17:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ.8 του Ν. 3852/2010) δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 (ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει ορκιστεί µέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης) παραβρέθηκαν 18 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Λιώρης Γεώργιος 2 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 3 Κώνστας Ευάγγελος 4 Κανάκης Χαράλαµπος 5 Ρόκας Περικλής 6 Κανάκης Γεώργιος 7 Γρίβας Γεώργιος 8 ούκας Αναστάσιος 9 Μουρίκης Ευάγγελος 10 Γκιόκας Ιωάννης 11 Τσαντίλας Γεώργιος 12 Νερούτσου Λιάσκου Αλεξάνδρα 13 Παπακωνσταντής Μελέτιος 14 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15 Κώνστα Ελένη 16 Σαµπάνης Γεώργιος 17 Θεοδώρου Χαράλαµπος 18. Αδάµ Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Κολοβέντζος Παναγιώτης 2 ρίκος Γεώργιος 3 Τώρος Αθανάσιος 4 Αδάµ Μελέτιος 5 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 6 Κώνστα Αγλαια 7 Κανάκης Κωνσταντίνος 8 ουδέσης ηµήτριος

28 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ήµαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα και εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί οµόφωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφισης προϋπολογισµού )ανέφερε ότι: Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν 1828/1989 ο συντελεστής ηλεκτροδοτούµενων χώρων µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για κάθε οικονοµικό έτος. Με την 165/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ο συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)για το έτος 2014 καθοριστεί ως εξής: Α.: ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π. 0,00030 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 400 /τ.µ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ τιµή ζώνης 700 /τ.µ. 700 /τ.µ. 144 /τ.µ. Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π. 0,00030 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ τιµή ζώνης ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 700,00 /τ.µ. ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 120,00 /τ.µ. Τα πτηνοτροφεία απαλλάσσονται του τέλους διότι έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς να χρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π. 0,00030 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ τιµή ζώνης ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 400 /τ.µ. 100 /τ.µ.

29 . ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π. 0,00030 τιµή ζώνης ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 500 /τ.µ. 100 /τ.µ. Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο από έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας µε θέµα : «Πρόταση για λήψη απόφασης αναπροσαρµογής ή µη τελών και φόρων για το έτος 2015 Το ηµοτικό Συµβούλιο Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του την 165/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, και την 793/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά ( του ηµοτικού Συµβούλου κου Θεοδώρου Χαράλαµπου ) 1. Καθορίζει τον συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) άρθρο 24 Ν 2130/93 για το 2015 ως ακολούθως: Α.: ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π. 0,00030 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 400 /τ.µ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ τιµή ζώνης 700 /τ.µ. 700 /τ.µ. 144 /τ.µ. Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π. 0,00030 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ τιµή ζώνης ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 700,00 /τ.µ. ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 120,00 /τ.µ.

30 Τα πτηνοτροφεία απαλλάσσονται του τέλους διότι έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς να χρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π. 0,00030 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ τιµή ζώνης ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 400 /τ.µ. 100 /τ.µ.. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τ.Α.Π. 0,00030 τιµή ζώνης ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 500 /τ.µ. 100 /τ.µ. Η απόφαση πήρε αα 272 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Λιώρης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ήµαρχος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Τα µέλη: 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Κώνστας Ευάγγελος 3. Κανάκης Γεώργιος 4. Κανάκης Χαράλαµπος 5. Ρόκας Περικλής 6. Γρίβας Ιωάννης 7. ούκας Αναστάσιος 8. Μουρίκης Ευάγγελος 9. Γκιόκας Ιωάννης 10. Τσαντίλας Χαράλαµπος 11. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 12. Παπακωνσταντής Μελέτιος 13. Κώνστα Ελένη 14. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15. Σαµπάνης Γεώργιος 16. Θεοδώρου Χαράλαµπος 17. Αδάµ Ιωάννα

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 30/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.273 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών ύδρευσης για το έτος 2015 Στη Μάνδρα,σήµερα στις 30 του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 17:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ.8 του Ν. 3852/2010) δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 (ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου) δεν έχει ορκιστεί µέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης) παραβρέθηκαν 18 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Λιώρης Γεώργιος 2 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 3 Κώνστας Ευάγγελος 4 Κανάκης Χαράλαµπος 5 Ρόκας Περικλής 6 Κανάκης Γεώργιος 7 Γρίβας Γεώργιος 8 ούκας Αναστάσιος 9 Μουρίκης Ευάγγελος 10 Γκιόκας Ιωάννης 11 Τσαντίλας Γεώργιος 12 Νερούτσου Λιάσκου Αλεξάνδρα 13 Παπακωνσταντής Μελέτιος 14 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15 Κώνστα Ελένη 16 Σαµπάνης Γεώργιος 17 Θεοδώρου Χαράλαµπος 18. Αδάµ Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Κολοβέντζος Παναγιώτης 2 ρίκος Γεώργιος 3 Τώρος Αθανάσιος 4 Αδάµ Μελέτιος 5 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 6 Κώνστα Αγλαια 7 Κανάκης Κωνσταντίνος 8 ουδέσης ηµήτριος

32 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ήµαρχο κα Κριεκούκη Ιωάννα και εισηγούµενος το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί οµόφωνα λόγω αναγκαιότητας ψήφισης προϋπολογισµού )ανέφερε ότι: Το ηµοτικό Συµβούλιο µε την 166/2013 απόφασή καθόρισε τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2014 ως ακολούθως: Α. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ: Ι) Για όλες τις ενότητες ισχύει η παρακάτω κλίµακα οικιακής κατανάλωσης : 1. Για κατανάλωση από 0 έως 40/m3 0,70 / m3 2. Για κατανάλωση από 41 έως 60/m3 0,75 / m3 3. Για κατανάλωση από 61 έως 80/m3 0,86 / m3 4. Για κατανάλωση από 81 έως 150/m3 1,00 / m3 5. Για κατανάλωση από 151 και άνω 1,38 / m3 ΙΙ) ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (βιοχηµανίες - βιοτεχνίες, εκτός καταστηµάτων ) όλων των ενοτήτων 2,75 /m3 Β. ΠΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Ι) Για όλες τις ηµοτικές Ενότητες η ετήσια οικιακή χρέωση παγίου ανέρχεται στο ποσό των 24,00 ΙΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (βιοχηµανίες - βιοτεχνίες, εκτός καταστηµάτων ) όλων των ενοτήτων 48 ετησίως ΙΙΙ) Ελάχιστη κατανάλωση ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (βιοχηµανίες - βιοτεχνίες, εκτός καταστηµάτων ) όλων των ενοτήτων 10 κυβικά ετησίως ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΡΗΤΗ=38,15 ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ=20,54 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΚΟΠΤΗ=14,67 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ=44,02 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ=73,37 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ=14,67 H ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΜΟ, ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟ ΚΛΠ ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Γ. ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΝΕΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ) Α.: ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΣΠΙΤΙΑ (ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ) 352,16 /τεµ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ: ΓΙΑ ΧΩΜΑ 11,74 /µ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ 14,67 /µ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ (ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ) _ 440,21 /τεµ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑ 11,74 /µ

33 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ 14,67 /µ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ(ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ) 586,94 /τεµ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑ 11,74 /µ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ 14,67 /µ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ-ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ) 880,41 /τεµ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑ 11,74 /µ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ 14,67 /µ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΟΝ Ρ.ΕΜΠΟΡ.- ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΠΓΕΛΜ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (συµπεριλ/νων & των γεωργικών): ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ 1.320,62 /τε ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑ 11,74 /µ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ 14,67 /µ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (κανονική παροχή) (ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ) : 1.760,82 /τεµ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑ 11,74 /µ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ 14,67 /µ 2 ΙΝΤΣΩΝ = 2.934,70 3 ΙΝΤΣΩΝ = 3.228,17 4 ΙΝΤΣΩΝ = 3.815,11 ΠΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΤΡΑ: ΓΙΑ ΧΩΜΑ : 11,74 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ: 14,67 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ ΡΟΜΟΣ 11,74 /ΜΕΤΡΟ 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΠΛΑΚΕΣ 14,67 /ΜΕΤΡΟ 3. Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 44,02 /τεµάχιο 4. ΦΡΕΑΤΙΟ 29,35 / τεµάχιο 5. ΚΡΟΥΝΟΣ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ) 20,54 / τεµάχιο 6. ΚΟΛΑΡΟ 20,54 / τεµάχιο ΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ 1. ΣΠΙΤΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 29,35

34 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 146,74 Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΙΛΙΩΝ,ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 337,49 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΙΛΙΩΝ, ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 674,98 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ,ΒΕΝΙΖΑΣ ΛΟΥΜΠΑΣ,ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 674,98 Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ 117,40. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ½ ΙΝΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 234,78 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 498,90 1 ΙΝΤΣΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΥΤΙΑ 586,94 2 ΙΝΤΣΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΥΤΙΑ 880,41 ΤΙΜΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 44,02 ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΡΗΤΗ 38,15 ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 20,54 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΚΟΠΤΗ 14,67 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 44,02 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 73,37 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 14,67 Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΜΟ, ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟ Κ.Λ.Π. ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

35 Αµέσως µετά έθεσε υπόψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου την µε αριθµ.πρωτ / εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας Το ηµοτικό Συµβούλιο Μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του την 166/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, και την 794/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με 17 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά ( του ηµοτικού Συµβούλου κου Θεοδώρου Χαράλαµπου ) 1) Για όλες τις ενότητες αποφασίζει αύξηση κατά 32% και η παρακάτω κλίµακα οικιακής κατανάλωσης διαµορφώνεται ως εξής: 6. Για κατανάλωση από 0 έως 40/m3 0,92 / m3 7. Για κατανάλωση από 41 έως 60/m3 0,99 / m3 8. Για κατανάλωση από 61 έως 80/m3 1,13 / m3 9. Για κατανάλωση από 81 έως 150/m3 1,32 / m3 10. Για κατανάλωση από 151 και άνω 1,82 / m3 Και για τις εταιρείες ως έχουν 2,75 / m3 2) Για όλες τις ηµοτικές Ενότητες η ετήσια οικιακή χρέωση παγίου αυξάνεται στο ποσό των 36,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (βιοχηµανίες - βιοτεχνίες, εκτός καταστηµάτων ) όλων των ενοτήτων 48 ετησίως Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 166/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Η απόφαση πήρε αα 273 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Λιώρης Γεώργιος Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Η ήµαρχος ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Τα µέλη: 1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 2. Κώνστας Ευάγγελος 3. Κανάκης Γεώργιος 4. Κανάκης Χαράλαµπος 5. Ρόκας Περικλής 6. Γρίβας Ιωάννης 7. ούκας Αναστάσιος 8. Μουρίκης Ευάγγελος 9. Γκιόκας Ιωάννης 10. Τσαντίλας Χαράλαµπος 11. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 12. Παπακωνσταντής Μελέτιος 13. Κώνστα Ελένη 14. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 15. Σαµπάνης Γεώργιος 16. Θεοδώρου Χαράλαµπος 17. Αδάµ Ιωάννα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 3/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης για έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 1/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 7/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.43 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενηµέρωση,συζήτηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 35 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 1051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 477/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε. 2013

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 27o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 866 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 87 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 42 ης /29-8-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 42 ης /29-8-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ορθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012 Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

(Από την συνεδρίαση βρίσκονται εκτός αιθούσης οι κ.κ. Παρασκευάς Γιαννόπουλος, Αραμπατζής και Κωνσταντέας.)

(Από την συνεδρίαση βρίσκονται εκτός αιθούσης οι κ.κ. Παρασκευάς Γιαννόπουλος, Αραμπατζής και Κωνσταντέας.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 63263/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-12-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 17/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21/7/2009 Σήμερα την 21 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 25-11-2011 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37245 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-2-2009 Σήμερα την 24 η του μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Δεκεμβρίου 2012 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/26-08-2014 τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. απόφ. 222/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/5/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.05.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε τον καθορισµό του συντελεστή του

«Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε τον καθορισµό του συντελεστή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ 332 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 60 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 246 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:9/-0-0 Απόσπασµα από το 3/0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 263/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 238 ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 238 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. Πρακτικού 12 Αριθ. Απόφ. 238 ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρ. 158/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό τελών καθαριότητας φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 237 ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 237 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. Πρακτικού 12 Αριθ. Απόφ. 237 ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρ. 157/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 54/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 453/2009 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 131 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 131 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 131 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 10/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-4-2009 Σήμερα την 30 η του μηνός Απρίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα