«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»"

Transcript

1 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Εμπορίας Εισαγωγή Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής Διαδικασίες Εφαρμογής Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Πρώτων Αγοραστών Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων Με Καταγραφή Δήλωση Πώλησης ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 Εφαρμογή Εμπορίας 1.1. Εισαγωγή Η εφαρμογή εμπορίας παρέχει λειτουργικότητα για τους πρώτους αγοραστές αλιευτικών προϊόντων. Οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο πρώτων αγοραστών και μέσα από την εφαρμογή πραγματοποιείται η ανάληψη πώληση αλιευτικών προϊόντων και η έκδοση των απαραίτητων εγγράφων που συνοδεύουν τα αλιεύματα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της πορείας του αλιεύματος από την αλιεία μέχρι την πώληση Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής Η διαδικτυακή εφαρμογή εμπορίας παρέχει τις ακόλουθες επιλογές λειτουργικότητας: Εγγραφή Χρήστη στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Πρώτων Αγοραστών Αποδοχή / Απόρριψη Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Πρώτων Αγοραστών Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων Με Καταγραφή Δήλωση Πώλησης 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Πρώτων Αγοραστών Συμπλήρωση και Αποστολή Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Πρώτων Αγοραστών Ο χρήστης πλοηγείται στη σελίδα εισόδου στην εφαρμογή για εμπόρους. Μετά την πλοήγηση στη σελίδα για είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο Αίτηση εγγραφής εμπορικών επιχειρήσεων. Έκδοση

3 Η εφαρμογή, σε αυτό το σημείο, ζητάει από το χρήστη να ορίσει εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ως τύπο προσώπου Φυσικό εμφανίζεται η σελίδα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη δήλωση εγγραφής: Έκδοση

4 Στην οθόνη αυτή ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία: ΑΦΜ: Ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) του χρήστη Ονοματεπώνυμο: Το όνομα και το επώνυμο του χρήστη Έκδοση

5 Όνομα πατρός: Το όνομα πατρός του χρήστη Αριθμός Ταυτότητας: Ο αριθμός ταυτότητας του χρήστη Διεύθυνση Η διεύθυνση του χρήστη Αριθμός: Ο αριθμός της οδού της διεύθυνσης του χρήστη Δήμος: Ο Δήμος στον οποίο ανήκει ο χρήστης Ταχ. Κώδικας: Ο ταχυδρομικός κώδικας του χρήστη Περιφερειακή Ενότητα: Η περιφέρεια στην οποία ανήκει ο χρήστης Τηλέφωνο: Ο τηλεφωνικός αριθμός του χρήστη (Σταθερό ή Κινητό) Η διεύθυνση του χρήστη Στοιχεία Επιμέρους Εγκαταστάσεων: Συμπληρώνονται τα στοιχεία των εγκαταστάσεων με τον κωδικό κτηνιατρικής, εφόσον υπάρχουν. Δραστηριότητα: Οι δραστηριότητες που τυχών έχει ο χρήστης, μία ή περισσότερες. Δήλωση αληθινών στοιχείων και αποδοχής: Εάν τσεκαριστεί η επιλογή Αποδοχή, ο χρήστης αποδέχεται τους αναγραφόμενους όρους και μόνο τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή η εγγραφή του στο σύστημα. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ως τύπο προσώπου Νομικό εμφανίζεται η σελίδα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη δήλωση εγγραφής: Έκδοση

6 Έκδοση

7 Στην οθόνη αυτή ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία: ΑΦΜ: Το ΑΦΜ της εμπορικής επιχείρησης Νομική μορφή: Η νομική μορφή της επιχείρησης (πχ. ΕΠΕ, ΑΕ κλπ.) Επωνυμία: Η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης Διακριτικός τίτλος: Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρώνεται ξανά η επωνυμία ΑΦΜ (στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου): Το προσωπικό ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης Ονοματεπώνυμο: Το όνομα και το επώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης Όνομα πατρός: Το όνομα πατρός του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης Αριθμός ταυτότητας: Ο αριθμός της ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης Σε αυτό το σημείο πατώντας το κουμπί Προσθήκη τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου προστίθενται στη λίστα με τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρίας. Μπορούνε να προστεθούνε επιπλέον νόμιμοι εκπρόσωποι στη λίστα με τους νόμιμους εκπρόσωπους. Αυτό γίνεται εύκολα, συμπληρώνοντας από την αρχή τα στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου από την αρχή και πατώντας ξανά το κουμπί Προσθήκη. Συνεχίζοντας τη συμπλήρωση της φόρμας, πρέπει να εισαχθούνε τα στοιχεία έδρας της επιχείρησης: Διεύθυνση: Η διεύθυνση της επιχείρησης Αριθμός: Ο αριθμός διεύθυνσης της επιχείρησης Δήμος: Ο Δήμος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση Ταχ. Κώδικας: Ο ταχυδρομικός κώδικας της επιχείρησης Περιφερειακή ενότητα: Η περιφέρεια στην οποία ανήκει η επιχείρηση Τηλέφωνο: Το τηλέφωνο της επιχείρησης το της επιχείρησης Στοιχεία επιμέρους εγκαταστάσεων: Συμπληρώνονται οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης με τον κωδικό κτηνιατρικής, εφόσον υπάρχουν. Δραστηριότητες: Οι εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης, μία ή περισσότερες. Προσοχή: Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ως δραστηριότητα 1 ης Πώλησης τότε θα πρέπει επίσης να συμπληρώσει και τα ακόλουθα πεδία: o o o o Κατηγορία Αγοραστή: Αφορά των ετήσιο κύκλο εργασιών στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων και το αν αυτές οι πωλήσεις ξεπερνούσαν ή όχι τις Αριθμός ΓΕΜΗ: Ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου Αριθμός εγγραφής στο μητρώο εμπόρων του ΥΠΑΑΤ: Ο αριθμός εγγραφής στα μητρώα του ΥΠΑΑΤ Αλιευτικά προϊόντα που περιλαμβάνει η εμπορική δραστηριότητα: Τα προϊόντα που εμπορεύεται ως επιχείρηση ο χρήστης Έκδοση

8 Δήλωση αληθινών στοιχείων και αποδοχής: Εάν τσεκαριστεί η επιλογή Αποδοχή, ο χρήστης αποδέχεται τους αναγραφόμενους όρους και μόνο τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή η εγγραφή του στο σύστημα Αφού συμπληρωθούνε όλα τα στοιχεία θα πρέπει να γίνει έλεγχος του ΑΦΜ ώστε να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου. Εάν η πιστοποίηση του ΑΦΜ ολοκληρωθεί επιτυχώς τότε μόνο μπορεί να ενεργοποιηθεί η επιλογή υποβολής της αίτησης. Με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και το πάτημα του κουμπιού Υποβολή Αίτησης η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Πρώτων Αγοραστών στέλνεται προς έγκριση. Με την υποβολή της αίτησης παράγεται και προβάλλεται ο κωδικός αριθμός της αίτησης εγγραφής. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία της αίτησης με τη χρήση αυτού του κωδικού. Για την παρακολούθηση της αίτησης, ο χρήστης πρέπει να πλοηγηθεί στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής για έμπορους. Μετά την πλοήγηση στη σελίδα για είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο Εξέλιξη αίτησης εγγραφής εμπορικών επιχειρήσεων. Πατώντας την επιλογή Εξέλιξη αίτησης εγγραφής εμπορικών επιχειρήσεων εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία ο χρήστης μπορεί να γράψει τον κωδικό αίτησης εγγραφής που πήρε από το σύστημα στο προηγούμενο βήμα. Έκδοση

9 Πατώντας το κουμπί Υποβολή ο χρήστης, ενημερώνεται από το σύστημα πως η αίτησή του είναι σε εξέλιξη, σε περίπτωση που η αίτηση του δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Αλιείας Παραλαβή και αποδοχή / απόρριψη αιτήματος εγγραφής στο μητρώο πρώτων αγοραστών Ο χρήστης με ρόλο Υπαλλήλου Υπηρεσίας Αλιείας πλοηγείται στη σελίδα εισόδου στην εφαρμογή για Υπαλλήλους Υπηρεσίας Αλιείας. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η εισαγωγή του username και κωδικού του χρήστη. Έκδοση

10 Για τη διαχείριση των αιτήσεων ο χρήστης πρέπει να πατήσει στο σύνδεσμο Διαχείριση Αιτήσεων από το μενού πλοήγησης. Στη σελίδα που προβάλλεται ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο Αιτήσεις εγγραφής εμπόρου. Έκδοση

11 Στη σελίδα που προβάλλεται ο χρήστης επιλέγει την αίτηση την οποία θέλει να εγκρίνει / απορρίψει. Για να επιλέξει την αίτηση ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το εικονίδιο δεξιά του κωδικού αίτησης, στη στήλη Ενέργειες Με την επιλογή της αίτησης προβάλλεται η σελίδα με τα στοιχεία της. Έκδοση

12 Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης ελέγχει εάν τα στοιχεία του εμπόρου είναι σωστά και αν είναι υπαρκτό το ΑΦΜ που έχει δηλώσει ο έμπορος. Για να γίνει αυτός ο έλεγχος, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί Έλεγχος ΑΦΜ. Μετά τον έλεγχο ο χρήστης μπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση πατώντας το κουμπί Αποδοχή. Σε περίπτωση που για κάποιον λόγο η αίτηση δεν πρέπει να γίνει δεκτή, ο χρήστης μπορεί να την απορρίψει πατώντας το κουμπί Απόρριψη. Πατώντας το κουμπί Ακύρωση ο χρήστης επιστρέφει στο αρχικό μενού της εφαρμογής. Έκδοση

13 Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων Ηλεκτρονικής Υποβολής Η Δήλωση Ανάληψης με Ηλεκτρονική Υποβολή αφορά περιπτώσεις στις οποίες οι εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν από τους αλιείς μέσω της διαδικτυακής πύλης ΟΣΠΑ ή μέσω της εφαρμογής Client του ΟΣΠΑ. Ο χρήστης με ρόλο εμπόρου πλοηγείται στη σελίδα εισόδου στην εφαρμογή για εμπόρους. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται το ΑΦΜ και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης του εμπόρου. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο Εμπορία και προβάλλεται η αντίστοιχη σελίδα. Έκδοση

14 Από τη σελίδα εμπορίας επιλέγεται ο σύνδεσμος Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων Ηλεκτρονικής Υποβολής και προβάλλεται η σελίδα με τις εκφορτώσεις που έχουν γίνει από σκάφη στο συγκεκριμένο έμπορο. Στην οθόνη αυτή ο έμπορος μπορεί να επιλέξει κάποια από τις διαθέσιμες εκφορτώσεις προς επεξεργασία. Η επιλογή της κάθε εκφόρτωσης γίνεται τσεκάροντας το κουτάκι της εκάστοτε εκφόρτωσης από τη στήλη «Επιλογή». Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να επιλεγούν περισσότερες από μία εκφορτώσεις ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται τσεκάροντας τις επιθυμητές εκφορτώσεις από τη στήλη «Επιλογή» Έκδοση

15 Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο πρέπει να γίνει απόρριψη κάποιας εκφόρτωσης, αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας αρχικά την εκφόρτωση, όπως έγινε στο προηγούμενο βήμα και κατόπιν τσεκάροντας το κουτάκι στη στήλη «ΑΠΟΡΡΙΨΗ». Για να εμφανιστούνε τα αλιεύματα της κάθε εκφόρτωσης, ο έμπορος θα πρέπει να πατήσει την επιλογή «ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» από τη στήλη «ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ». Αφού πατηθεί η επιλογή «ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» εμφανίζεται η οθόνη στην οποία φαίνονται τα αλιεύματα που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη εκφόρτωση. Έκδοση

16 Στον πίνακα αυτό πρέπει να συμπληρωθούνε τα ακόλουθα πεδία: Όνομα εγκατάστασης αποθήκευσης: Αφορά το όνομα που έχουν οι εγκαταστάσεις στις οποίες αποθηκεύονται τα αλιεύματα Δ/νση εγκατάστασης αποθήκευσης: Αφορά τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων στις οποίες αποθηκεύονται τα αλιεύματα. Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει απόρριψη κάποιας παρτίδας από τη συγκεκριμένη εκφόρτωση. Για να γίνει απόρριψη κάποιας παρτίδας θα πρέπει να γίνει πρώτα επιλογή της παρτίδας τσεκάροντας το κουτάκι της από τη στήλη «Απόρριψη» και κατόπιν, αφού συμπληρωθούνε τα απαραίτητα πεδία που αφορούν το όνομα και τη διεύθυνση της εγκατάστασης αποθήκευσης, να πατηθεί το κουμπί αποθήκευση. Σε αυτό το σημείο η εφαρμογή επανέρχεται στην προηγούμενη οθόνη, την οθόνη Δήλωσης Ανάληψης Παρτίδων Ηλεκτρονικής Υποβολής. Η δήλωση υποβάλλεται με το πάτημα του κουμπιού «Υποβολή» Έκδοση

17 Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται να οριστεί και η ημερομηνία ανάληψης, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία. Μόλις επιλεχθεί η επιθυμητή ημερομηνία, η διαδικασία ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού «Οριστικοποίηση υποβολής» Τέλος η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη πως η δήλωση αποθηκεύτηκε επιτυχώς και δίνει την επιλογή να εκτυπωθεί η δήλωση ή να γίνει επιστροφή στις αρχικές επιλογές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιοχή αλίευσης εμφανίζεται κενή όταν έχει επιλεχθεί από τον αλιέα στατιστικό τετράγωνο που δεν αντιστοιχεί σε θαλάσσια περιοχή αλλά σε ξηρά Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων Με Καταγραφή Η Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων με Καταγραφή αφορά εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες οι δηλώσεις εκφόρτωσης από τους αλιείς δεν έγιναν με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την εφαρμογή του ΟΣΠΑ. Έκδοση

18 Ο χρήστης με ρόλο εμπόρου πλοηγείται στη σελίδα εισόδου στην εφαρμογή για εμπόρους. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται το ΑΦΜ και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης του εμπόρου. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο Εμπορία και προβάλλεται η αντίστοιχη σελίδα. Από τη σελίδα εμπορίας επιλέγεται ο σύνδεσμος Δήλωση Ανάληψης Παρτίδων με Καταγραφή και προβάλλεται η σελίδα στην οποία καλείται ο έμπορος να δηλώσει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες της ανάληψης. Έκδοση

19 Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανάληψη της εκφόρτωσης. Για να ολοκληρωθεί αυτό το βήμα απαιτείται αφού συμπληρωθεί η ημερομηνία να πατηθεί το κουμπί «Προσθήκη» Μόλις πατηθεί το κουμπί «Προσθήκη» εμφανίζεται η οθόνη στην οποία πρέπει να δηλωθούνε τα στοιχεία της εκφόρτωσης και τα αλιεύματα. Έκδοση

20 Στα στοιχεία της εκφόρτωσης θα πρέπει να συμπληρωθούνε τα ακόλουθα στοιχεία: ΑΜΑΣ Σκάφους: Το ΑΜΑΣ του σκάφους από το οποίο έγινε η εκφόρτωση. Δεν χρειάζεται να γραφτεί όλο το ΑΜΑΣ του σκάφους. Μπορούνε να γραφούνε μόνο τα τελευταία ψηφία του ΑΜΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση μόλις συμπληρωθούνε οι τελευταίοι αριθμοί του ΑΜΑΣ και πατήσει ο χρήστης το κουμπί «Αναζήτηση» η εφαρμογή θα βρει μόνη της ολόκληρο το ΑΜΑΣ και θα εμφανίσει το όνομα του σκάφους. Ημερομηνία Εκφόρτωσης: Η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η εκφόρτωση Λιμάνι Εκφόρτωσης: Το λιμάνι στο οποίο έγινε η εκφόρτωση Όνομα Πλοιάρχου: Το όνομα του πλοιάρχου ο οποίος έκανε την εκφόρτωση Όνομα εγκατάστασης αποθήκευσης: Το όνομα της εγκατάστασης στην οποία αποθηκεύτηκαν τα αλιεύματα Διεύθυνση εγκατάστασης αποθήκευσης: Η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση όπου αποθηκεύτηκαν τα αλιεύματα Αφού συμπληρωθούνε τα στοιχεία της εκφόρτωσης, θα πρέπει να συμπληρωθούνε και τα στοιχεία των αλιευμάτων. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τα στοιχεία των αλιευμάτων πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» Αφού ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Προσθήκη», εμφανίζεται η οθόνη στην οποία καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα. Έκδοση

21 Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούνε είναι τα ακόλουθα: 1. Είδος Αλιεύματος: Το όνομα του αλιεύματος. Μόλις συμπληρωθεί το πεδίο από τον χρήστη, το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα μόνο του την Επιστημονική και την Εμπορική Ονομασία. Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο αλίευμα δε διαθέτει εμπορική ονομασία, το πεδίο μένει κενό. Για να διακινηθεί όμως το συγκεκριμένο αλίευμα θα πρέπει να λάβει εμπορική ονομασία. 2. Αριθμός Ατόμων: Αφορά το αλίευμα (SWO) Ξιφίας και αρχικά είναι απενεργοποιημένο. Το πεδίο ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που επιλεγεί το αλίευμα Ξιφίας στο πεδίο «Είδος Αλιεύματος» 3. Αριθμός Ετικέτας: Αφορά το αλίευμα (BFT) Τόνος και αρχικά είναι απενεργοποιημένο. Το πεδίο ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που επιλεγεί το αλίευμα Τόνος στο πεδίο «Είδος Αλιεύματος» 4. Παρουσίαση: Αφορά την παρουσίαση του αλιεύματος. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: Μπακαλιάρος Πεταλούδα (escaladed) Χωρίς τα εντόσθια Αλατισμένα, χωρίς τα εντόσθια και αποκεφαλισμένα Δαγκάνες Αποκεφαλισμένα Αλατισμένα χωρίς τα εντόσθια Κωδικός ICCAT Ιαπωνικός τρόπος τεμαχισμού Χωρίς το δέρμα Σε φιλέτα Ιαπωνικός τρόπος τεμαχισμού, αφαιρουμένης της ουράς Σουρίμι Σε φιλέτα + χωρίς το δέρμα Lappen Ουρά Σε φιλέτα με το δέρμα + τα κόκαλα Συκώτι Χωρίς την ουρά Σε φιλέτα, χωρίς το δέρμα, με τα ψαροκόκαλα Συκώτι, συνολική παρουσίαση Γλώσσα Χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και την ουρά Άλλα Γλώσσα, συνολική παρουσίαση Χωρίς τα εντόσθια και τα βράγχια Σπερματοφόρος/οι Σάκος/οι Ακέφαλο εκσπλαχνισμένο καλαμάρι (tube only) Έκδοση

22 Χωρίς τα εντόσθια/αποκεφαλισμένα Αυγοτάραχο, συνολική παρουσίαση Ολόκληρο Χωρίς τα εντόσθια, με το συκώτι Αποξηραμένα σε άλμη Πτερύγια Χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και το δέρμα Αλατισμένα σε ελαφρώς υγρή κατάσταση 5. Ζυγισθέν Βάρος Εκφόρτωσης (Kg): Το ζυγισθέν βάρος του αλιεύματος που εκφορτώθηκε 6. Κατάσταση Μεταποίησης: Η κατάσταση μεταποίησης του αλιεύματος. Οι διαθέσιμε επιλογές είναι οι εξής: ΖΩΝΤΑΝΟ ΒΡΑΣΤΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ 7. Περιοχή Αλίευσης (ICES-NAFO-NEAFC): Η περιοχή στην οποία αλιεύθηκε το αλίευμα Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» Με τον τρόπο αυτό έχουν συμπληρωθεί τα βασικά στοιχεία της δήλωσης ανάληψης. Σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος ή πρέπει να γίνουν αλλαγές στα στοιχεία των αλιευμάτων, υπάρχει δυνατότητα να γίνει διαγραφή ή επεξεργασία των αλιευμάτων με τη χρήση των επιλογών «Επεξεργασία» ή «Χ» αντίστοιχα. Έκδοση

23 Όταν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία από τον χρήστη, η διαδικασία ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» Δήλωση Πώλησης Η Διαδικασία Πώλησης είναι η διαδικασία κατά την οποία ο χρήσης με το ρόλο εμπόρου μπορεί να ορίσει τιμές αγοράς αλιευμάτων από τους διάφορους αλιείς καθώς επίσης και να ορίσει διαφορετικές τιμές στα ίδια αλιεύματα λόγο της κατάστασης στην οποία παρελήφθησαν αυτά. Ο χρήστης με ρόλο εμπόρου πλοηγείται στη σελίδα εισόδου στην εφαρμογή για εμπόρους. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται το ΑΦΜ και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης του εμπόρου. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο Εμπορία και προβάλλεται η αντίστοιχη σελίδα. Έκδοση

24 Από τη σελίδα εμπορίας επιλέγεται ο σύνδεσμος Δήλωση Πώλησης και προβάλλεται η σελίδα στην οποία καλείται ο έμπορος να δηλώσει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες της πώλησης των αλιευμάτων. Στην οθόνη που εμφανίζεται η εφαρμογή μας δίνει πληροφορίες σε δύο πίνακες. Στον πρώτο πίνακα προβάλλονται οι αναλήψεις των παρτίδων οι οποίες έγινες με ηλεκτρονική υποβολή από τους αλιείς. Στο δεύτερο πίνακα προβάλλονται οι αναλήψεις των παρτίδων οι οποίες έγιναν με καταγραφή από τους εμπόρους. Στην περίπτωση ανάληψης παρτίδων τόνου BFT, διατίθεται εκτυπωτικό του BCD με προσυμπληρωμένα τα πεδία που απαιτούνται από τον αλιέα. Στην οθόνη αυτή ο έμπορος μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή ανάληψη από όποιον πίνακα θέλει και να ορίσει τις τιμές αγοράς των αλιευμάτων. Οι τιμές στο κάθε αλίευμα μπορούν να αφορούν το σύνολο των κιλών του αλιεύματος ή μέρος των συνολικών κιλών του αλιεύματος. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον έμπορο να ορίσει για το ίδιο αλίευμα διαφορετικές τιμές για τα επιμέρους κιλά, μιας και μπορεί κάποια κιλά από το συνολικό βάρος του αλιεύματος να είναι κατεστραμμένα. Έκδοση

25 Ο έμπορος επιλέγει το αλίευμα στο οποίο θέλει να ορίσει τιμή αγοράς. Η επιλογή του αλιεύματος γίνεται με τσεκάρισμα του κουτιού στη στήλη «ΕΠΙΛΟΓΗ». Αφού ο έμπορος τσεκάρει το κουτάκι «ΕΠΙΛΟΓΗ» στο επιλεγμένο αλίευμα, μπορεί να ορίσει πια τιμές επιλέγοντας το «ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» από τη στήλη ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ. Έκδοση

26 Με το πάτημα της επιλογής «ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» εμφανίζεται η οθόνη στην οποία φαίνονται οι παρτίδες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ανάληψη. Στην οθόνη αυτή ορίζονται οι τιμές στα κιλά των αλιευμάτων. Απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να συμπληρωθούνε σε αυτή την οθόνη είναι: Προσθήκη Αξίας: Η αξία στο σύνολο των κιλών του αλιεύματος ή οι διαφορετικές αξίες στα επιμέρους κιλά για το ίδιο αλίευμα. Αριθμός Τιμολογίου: Ο αριθμός του τιμολογίου στο οποίο αναφέρονται τα αλιεύματα Ημ/νία Τιμολογίου: Η ημερομηνία κατά την οποία κόπηκε το τιμολόγιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός τιμολόγια, η διαδικασία καταγράφεται με την έκδοση και του τελευταίου τιμολογίου, δηλώνονται όμως όλα τα τιμολόγια που την αφορούν. Διευκρινίζεται ότι δηλώνονται τα τιμολόγια πώλησης ή τιμολόγια αγοράς που σηματοδοτούν την πρώτη πώληση, δηλ. την πώληση από τον αλιέα προς τον έμπορο. Επιλέγοντας ο χρήστης την «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΞΙΑΣ» εμφανίζεται η οθόνη στην οποία ορίζονται οι αξίες των αλιευμάτων. Έκδοση

27 Στην οθόνη αυτή ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: 1. Βάρος Προς Πώληση (Kg): Αφορά τα κιλά στα οποία ο έμπορος θα πρέπει να ορίσει τιμή αγοράς. Στο πεδίο αυτό μπορεί να μπει το σύνολο των κιλών (στο παράδειγμα θα έμπαινε 180 για το σύνολο των κιλών) ή μέρος του συνολικού βάρους (στο παράδειγμα θα έμπαινε βάρος από μηδέν έως 179 κιλά) 2. Αποσυρθέντα μέσω οργάνωσης παραγωγών: Διαθέσιμες επιλογές ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 3. Προορισμός: Ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται το αλίευμα. Διαθέσιμες επιλογές: Ανθρώπινη Κατανάλωση Βιομηχανική Χρήση Μεταφορά Απόσυρση από την αγορά Δόλωμα Ιχθυοτροφές - Ζωοτροφές Απόβλητα Άγνωστο 4. Αξία ανά κιλό: Η αξία αλιεύματος ανά κιλό χωρίς ΦΠΑ 5. Κατηγορία Φρεσκότητας και Κατηγορία Μεγέθους: Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται αυτόματα μόνο σε συγκεκριμένα είδη νωπών αλιευμάτων, οπότε και απαιτείται η συμπλήρωσή τους με επιλογή από λίστα τιμών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το συγκεκριμένο αλίευμα δε διαθέτει εμπορική ονομασία, το πεδίο μένει κενό. Για να διακινηθεί όμως το συγκεκριμένο αλίευμα θα πρέπει να λάβει εμπορική ονομασία. Έκδοση

28 Αφού συμπληρωθούνε τα απαραίτητα στοιχεία, τα αλιεύματα προστίθενται στη λίστα με το πάτημα του κουμπιού «Προσθήκη». Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» Η διαδικασία επανέρχεται στην οθόνη όπου ζητείται ο αριθμός και η ημερομηνία τιμολογίου. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει ο έμπορος να συμπληρώσει αυτά τα πεδία και να επιλέξει το κουμπί «Αποθήκευση» Το τελικό στάδιο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής τιμών αγοράς είναι να επιλέξει ο χρήστης το κουμπί «Υποβολή» και να ορίσει ημερομηνία πώλησης. Εάν όλα έχουν γίνει σωστά, το σύστημα θα ενημερώσει τον χρήστη πως η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και θα δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτυπώσει τη δήλωση πώλησης. Έκδοση

29 Τέλος, από το μενού Ιστορικό επιλέγοντας «Ιστορικό Δηλώσεων Ανάληψης / Πώλησης», δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης είτε με συνδυασμό ΑΜΑΣ σκάφους και ΑΦΜ εμπόρου, είτε μεμονωμένα, των Δηλώσεων Ανάληψης, των Δηλώσεων Πώλησης ή και ΟΛΩΝ (και Αναλήψεις και Πωλήσεις) που έχουν υποβληθεί. Σημειώνουμε ότι όταν συμπληρωθούν τα στοιχεία Πώλησης, η αντίστοιχη Δήλωσης Ανάληψης δεν εμφανίζεται καθώς έχει οριστικοποιηθεί ως Δήλωση Πώλησης. Δηλαδή οι Δηλώσεις Ανάληψης που εμφανίζονται αντιστοιχούν στις εκκρεμείς Δηλώσεις Πώλησης. Έκδοση

30 To παρόν παραδοτέο υποβάλλεται από την ένωση εταιριών ( η Ένωση ή ο Ανάδοχος ) PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε. ( PwC ) και iknowhow Πληροφορική Α.Ε. ( ΙΚΗ ) στα πλαίσια της από 24/04/2013 (υπ. αριθμ. 1113) σύμβασης μεταξύ της Ένωσης με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (o "Πελάτης"), αναφορικά με το έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών (το "Έργο"). Το παρόν έχει εκδοθεί από την Ένωση για αποκλειστική χρήση και όφελος του Πελάτη / Τελικού Δικαιούχου και μόνο μέσα στα πλαίσια του εν λόγω Έργου. Η Ένωση δεν έχει προβεί σε κανενός είδους ελεγκτικό, λογιστικό, φορολογικό, οικονομικό και νομικό έλεγχο των πρωτογενών στοιχείων που έχουν τεθεί στη διάθεση της από τον Πελάτη. Όλα τα πρωτογενή στοιχεία και οι πρωτογενείς πληροφορίες που έχουν δοθεί από τον Πελάτη στην Ένωση έχουν χρησιμοποιηθεί «ως έχουν», η δε απόδειξη της εγκυρότητας τους βαρύνει τον Πελάτη. Η Ένωση ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων διοίκησης, υπαλλήλων και συνεργατών του Πελάτη, καθώς και για την επεξεργασία στοιχείων που ουδέποτε της υπεβλήθησαν ή της υπεβλήθησαν λανθασμένα ή εκπρόθεσμα. Δεν θα πρέπει να βασιστείτε στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο χωρίς να λάβετε προηγουμένως ειδική επαγγελματική συμβουλή. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση (ρητά ή σιωπηρά) αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Ένωση, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι της δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη δική σας ή τρίτου ή για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Η Ένωση δεν φέρει ευθύνη από τη χρήση του παρόντος για λόγους ελεγκτικούς, λογιστικούς, φορολογικούς, οικονομικούς, νομικούς, κτλ από τρίτους.οι τελικές αποφάσεις του έργου λαμβάνονται πάντοτε από τη Διοίκηση του Πελάτη. Η Ένωση δε λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Πελάτη PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.και iknowhow Πληροφορική Α.Ε. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Η επωνυμία PwC αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Έκδοση

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Πιστοποιητικών... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής... 1 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Θεματική Ενότητα: Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Εκπαιδευτικό Αντικείμενο: xx ΠΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα