Σαρωτές της σειράς I1400

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαρωτές της σειράς I1400"

Transcript

1 Σαρωτές της σειράς I1400 Οδηγός χρήσης A-61550_el 5K2322 Οδηγός χρήσης στο CD εγκατάστασης

2 Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Τοποθετήστε το σαρωτή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας με δυνατότητα υποστήριξης βάρους 5,5 kg. Μην τοποθετείτε το σαρωτή σε σημεία με σκόνη, υγρασία ή ατμούς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ήπυρκαγιάς. Χρησιμοποιείτε το σαρωτή και την τροφοδοσία ρεύματος μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 1,52 μέτρων από το σαρωτή και η πρόσβαση σε αυτήν είναι εύκολη. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται μαζί με το σαρωτή. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βλάβη στο προϊόν. Η θύρα πρόσβασης εκτυπωτή πρέπει να είναι στη θέση της και κλειστή κατά τη λειτουργία του σαρωτή, εκτός εάν αλλάζετε τη θέση της κεφαλής εκτύπωσης ή αντικαθιστάτε το δοχείο μελανιού. Όταν αφαιρείται η θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή, μην επιτρέπετε την είσοδο ρούχων, κοσμημάτων, μαλλιών ή άλλων αντικειμένων στο άνοιγμα του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα τοίχου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην καταστρέφετε, δένετε, κόβετε ή τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ήπυρκαγιάς. Η τροφοδοσία του σαρωτή πρέπει να γίνεται από ξεχωριστή πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου ή πολύμπριζο για το σαρωτή. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την πρίζα, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε εύκολα το καλώδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην χρησιμοποιείτε το σαρωτή, εάν η θερμοκρασία του είναι υπερβολικά υψηλή, έχει περίεργη οσμή, εκπέμπει καπνούς ήπαράγει περίεργους θορύβους. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του σαρωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Kodak. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το σαρωτή ή το μετασχηματιστή AC. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση με συστήματα ενέργειας πληροφορικής. Μην μετακινείτε το σαρωτή με συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο διασύνδεσης. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα καλώδια. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τοίχου πριν μετακινήσετε το σαρωτή. Ακολουθείτε τις διαδικασίες καθαρισμού που συνιστά η Kodak. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε αέρια ή υγρή μορφή ήτύπου σπρέι. Τα καθαριστικά αυτά μεταφέρουν τη σκόνη, τη βρομιά και τα υπολείμματα σε άλλα σημεία του σαρωτή και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του σαρωτή. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) για χημικά προϊόντα είναι διαθέσιμα στην τοποθεσία Web της Kodak στη διεύθυνση: Κατά την πρόσβαση στα δελτία MSDS από το δικτυακό τόπο, θα σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό καταλόγου του αναλώσιμου για την αναζήτηση του αντίστοιχου δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προϊόντα και αναλώσιμα", παρακάτω σε αυτόν τον οδηγό, για τους αριθμούς προϊόντων και καταλόγου. Οι χρήστες και ο εργοδότης τους θα πρέπει να λαμβάνουν τις τυπικές συνήθεις προφυλάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία οποιουδήποτε μηχανήματος. Ενδεικτικά, πρόκειται για τα ακόλουθα: Φοράτε εφαρμοστά ρούχα, κουμπώνετε πάντα τα μανίκια κτλ. Μην φοράτε λυτά κοσμήματα, βραχιόλια, ογκώδη δακτυλίδια, μακριά κολιέ κτλ. Μην αφήνετε τα μαλλιά σας λυτά. Χρησιμοποιήσετε διχτάκι, εάν χρειάζεται, ή δέστε σε κοτσίδα τα μακριά μαλλιά. Απομακρύνετε από τον γύρω χώρο όλα τα άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να εμπλακούν στο μηχάνημα. Κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα για να διατηρείστε σε νοητική εγρήγορση. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καθαριστικά. Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα. Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να ελέγχουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν και να συμπεριλαμβάνουν στην περιγραφή της εργασίας χειρισμού του σαρωτή ή οποιασδήποτε άλλης μηχανικής συσκευής τη συμμόρφωση με αυτές τις προφυλάξεις. Προειδοποιητικές ετικέτες ΠΡΟΣΟΧΗ: Κινούμενα μέρη, αποφύγετε την επαφή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θερμή επιφάνεια, αποφύγετε την επαφή.

3 Περιβαλλοντικές πληροφορίες Οι σαρωτές Kodak της σειράς i1400 είναι σχεδιασμένοι με τρόπο τέτοιο, ώστε να πληρούν τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Διατίθενται οδηγίες για την απόρριψη των αναλώσιμων τμημάτων που αντικαθίστανται κατά τη συντήρηση ή την επισκευή. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Kodak για περισσότερες πληροφορίες. Η συσκευασία του προϊόντος είναι ανακυκλώσιμη. Οι σαρωτές Kodak της σειράς i1400 είναι συμβατοί με το πρότυπο Energy Star και αποστέλλονται από το εργοστάσιο με προεπιλεγμένο χρόνο εξοικονόμησης ενέργειας 15 λεπτά. Ευρωπαϊκή Ένωση Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις περισυλλογής και ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Kodak ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα περισυλλογής και ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση για πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ουσιών που περιλαμβάνονται στη λίστα εξεταζόμενων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1907/2006 (REACH). Ηχητικές εκπομπές Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(a). [Διάταξη για την ενημέρωση σχετικά με το θόρυβο μηχανημάτων 3, GSGV Το επίπεδο εκπομπής θορύβου στη θέση λειτουργίας είναι <70 db(a).] Δηλώσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Ηνωμένες Πολιτείες: Ο παρόν εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν οριστεί για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν καθοριστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με την απενεργοποίηση ήτην ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης θα πρέπει να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές προβαίνοντας σε ένα από τα παρακάτω μέτρα: Αλλαγή της κατεύθυνσης ή της θέσης της κεραίας λήψης. Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για πρόσθετες υποδείξεις. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για θέματα συμμόρφωσης ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την άδεια χειρισμού του εξοπλισμού από το χρήστη. Αν μαζί με το προϊόν σάς παρασχέθηκαν θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης ή πρόσθετα στοιχεία ή εξαρτήματα τα οποία προορίζονται για χρήση κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, τότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τους κανονισμούς FCC. Κορέα: Καθώς ο παρών εξοπλισμός έχει λάβει καταχώρηση EMC για οικιακή χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή συμπεριλαμβανόμενων των κατοικημένων περιοχών. Ιαπωνία: Το παρόν προϊόν αποτελεί προϊόν Κατηγορίας B που βασίζεται στο πρότυπο του Voluntary Control Council for interference by information Technology Equipment (Εθελοντικό συμβούλιο ελέγχου παρεμβολών από εξοπλισμό πληροφορικής) (VCCI). Εάν χρησιμοποιηθεί κοντά σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό δέκτη σε οικιακό περιβάλλον, ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές. Η εγκατάσταση και η χρήση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1-1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2-1 ΣΑΡΩΣΗ 3-1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5-1

5 1 Επισκόπηση Περιεχόμενα Συνοδευτική τεκμηρίωση Εξαρτήματα Περιεχόμενα συσκευασίας Εξαρτήματα σαρωτή Η σειρά Kodak i1400 περιλαμβάνει τα ακόλουθα μοντέλα σαρωτών: Σαρωτής Kodak i1405 επιτραπέζιος έγχρωμος σαρωτής διπλής όψης για σάρωση έως 45 σ.α.λ (300 dpi, ασπρόμαυρη σάρωση, οριζόντιος προσανατολισμός) έγγραφα σε μέγεθος letter. Σαρωτής Kodak i1410 επιτραπέζιος έγχρωμος σαρωτής μονής όψης για σάρωση έως 60 σ.α.λ (300 dpi, ασπρόμαυρη σάρωση, οριζόντιος προσανατολισμός) έγγραφα σε μέγεθος letter. Σαρωτής Kodak i1405 επιτραπέζιος έγχρωμος σαρωτής διπλής όψης για σάρωση έως 60 σ.α.λ (300 dpi, ασπρόμαυρη σάρωση, οριζόντιος προσανατολισμός) έγγραφα σε μέγεθος letter. Σαρωτής Kodak i1440 επιτραπέζιος έγχρωμος σαρωτής διπλής όψης για σάρωση έως 75 σ.α.λ (300 dpi, ασπρόμαυρη σάρωση, οριζόντιος προσανατολισμός) έγγραφα σε μέγεθος letter. Αυτός ο Οδηγός χρήσης παρέχει πληροφορίες και παρουσιάζει τις διαδικασίες για τη χρήση και τη συντήρηση των σαρωτών της σειράς Kodak i1400. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό αφορούν όλα τα μοντέλα σαρωτών εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Συνοδευτική τεκμηρίωση Εκτός από αυτόν τον Οδηγό χρήσης, είναι επίσης διαθέσιμα τα εξής εγχειρίδια: Οδηγός εγκατάστασης περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία εγκατάστασης του σαρωτή. Οδηγός επεξεργασίας εικόνων η προέλευση δεδομένων TWAIN και το πρόγραμμα οδήγησης ISIS περιλαμβάνονται στους σαρωτές της σειράς Kodak i1400. Ο Οδηγός επεξεργασίας εικόνων περιγράφει τον τρόπο χρήσης των βασικών λειτουργιών επεξεργασίας εικόνων και περιλαμβάνεται στο CD εγκατάστασης σε μορφή PDF. Οδηγός χρήσης Smart Touch παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Smart Touch. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνεται επίσης στο CD εγκατάστασης σε μορφή PDF. Οδηγός αναφοράς περιλαμβάνει εύκολα οπτικά βήματα για τον καθαρισμό του σαρωτή. Φυλάσσετε αυτόν τον οδηγό μαζί με τον σαρωτή για να μπορείτε εύκολα να ανατρέξετε σε αυτόν. A-61550_el Ιούλιος

6 Εξαρτήματα Περιεχόμενα συσκευασίας Αριθ. κατ Εξάρτημα μαύρου φόντου για την επίπεδη επιφάνεια A4 της Kodak μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κάλυμμα της επίπεδης επιφάνειας εάν σαρώνετε έγγραφα με λευκό κυρίως φόντο και θέλετε να εμφανίζεται ένα ευδιάκριτο μαύρο περίγραμμα στις εικόνες σας. Αριθ. κατ Αριθ. κατ Πριν ξεκινήσετε, ανοίξτε τη συσκευασία και ελέγξτε τα περιεχόμενα: Σαρωτές Kodak i1405, i1410, i1420 ή i1440 Δίσκος εισόδου Δίσκος εξόδου Καλώδιο USB 2.0 Τροφοδοσία ρεύματος Καλώδιο τροφοδοσίας AC Ένθετος φάκελος που περιλαμβάνει τα εξής - CD εγκατάστασης - CD εφαρμογής - Φύλλα εγγύησης/εγγραφής - Έντυπος Οδηγός χρήσης στα Αγγλικά - Οδηγός αναφοράς - Οδηγός εγκατάστασης - Φύλλα στοιχείων επικοινωνίας εξυπηρέτησης και υποστήριξης - Διάφορα φυλλάδια 1-2 A-61550_el Ιούλιος 2013

7 Εξαρτήματα σαρωτή Εμπρός μέρος Κάλυμμα σαρωτή επιτρέπει την πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. 2 Δίσκος εξόδου συλλέγει τα σαρωμένα έγγραφα. 3 Ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν και αναβοσβήνουν ανάλογα με την κατάσταση του σαρωτή. 4 Μοχλός απασφάλισης καλύμματος σαρωτή πιέστε προς τα πάνω για να ανοίξετε το κάλυμμα του σαρωτή. 5 Δίσκος εισόδου χωρά έως 100 έγγραφα (9 kg/75 g/m 2 ). 6 Επέκταση δίσκου εισόδου τραβήξτε αυτή την επέκταση προς τα έξω όταν τα έγγραφα σάρωσης έχουν μήκος μεγαλύτερο από 21,6 x 27,9 cm. 7 Μοχλός ρύθμισης διάκενου πιέστε προς τα πάνω για να προσαρμόσετε το διάστημα μεταξύ της μονάδας τροφοδοσίας και της μονάδας διαχωρισμού για έγγραφα που απαιτούν ειδική μεταχείριση. A-61550_el Ιούλιος

8 Εσωτερικό μέρος Μονάδα διαχωρισμού επιτρέπει την ομαλή τροφοδοσία και το διαχωρισμό εγγράφων διαφορετικού μεγέθους, πάχους και υφής. 2 Κύλινδροι επιτρέπουν την ομαλή μεταφορά των εγγράφων διαμέσου του σαρωτή. 3 Κάλυμμα πίσω κυλίνδρου επιτρέπει την πρόσβαση στους πίσω κυλίνδρους για καθαρισμό. 4 Κάλυμμα εμπρόσθιου κυλίνδρου επιτρέπει την πρόσβαση στη μονάδα τροφοδοσίας. Αυτό το κάλυμμα πρέπει να αφαιρείται κατά τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας ή των τροχών της μονάδας τροφοδοσίας. 5 Μονάδα τροφοδοσίας επιτρέπει την ομαλή τροφοδοσία και το διαχωρισμό εγγράφων διαφορετικού μεγέθους, πάχους και υφής. 6 Οδηγοί απεικόνισης διατηρείτε τους οδηγούς απεικόνισης καθαρούς για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα εικόνας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Σαρωτής Kodak i1410 δεν διαθέτει άνω οδηγό απεικόνισης. 1-4 A-61550_el Ιούλιος 2013

9 Πλευρικές όψεις Κουμπί τροφοδοσίας ενεργοποιεί ( ) και απενεργοποιεί (O) το σαρωτή. 2 Υποδοχή τροφοδοσίας συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας στο σαρωτή. 3 Πλευρική θύρα πρόσβασης επιτρέπει την πρόσβαση στον άνω οδηγό απεικόνισης για αντικατάσταση. Ο σαρωτής Kodak i1410 δεν διαθέτει πλευρική θύρα πρόσβασης. 4 Θύρα USB συνδέει το σαρωτή με τον υπολογιστή. 5 Θύρα επίπεδης επιφάνειας/θύρα USB συνδέει την προαιρετική επίπεδη επιφάνεια A4 ή A3 με το σαρωτή Άνω ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει κόκκινη όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. 7 Κάτω ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με πράσινο χρώμα όταν οσαρωτής είναι έτοιμος για σάρωση, ανάβει πράσινο χρώμα όταν ο σαρωτής προετοιμάζεται για σάρωση. A-61550_el Ιούλιος

10 2 Εγκατάσταση Περιεχόμενα Εγκατάσταση του σαρωτή Εγκατάσταση του λογισμικού προγραμμάτων οδήγησης της Kodak - Windows Τοποθέτηση των δίσκων εισόδου και εξόδου Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου USB Αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Ενεργοποίηση του σαρωτή Εγκατάσταση του σαρωτή Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες από τον Οδηγό εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με το σαρωτή σας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα με τη σειρά που περιγράφονται για να εγκαταστήσετε το σαρωτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ήδη εκτελέσει όλα τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό εγκατάστασης, παραλείψτε αυτήν την ενότητα. Εγκατάσταση του λογισμικού προγραμμάτων οδήγησης της Kodak - Λειτουργικά συστήματα Windows 1. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης των σαρωτών της σειράς Kodak i1400 στη μονάδα δίσκου CD-ROM. Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα. 2. Επιλέξτε Install Scanner Software (Εγκατάσταση λογισμικού σαρωτή). A-61550_el Ιούλιος

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν το CD δεν ξεκινήσει αυτόματα, ανοίξτε το εικονίδιο My Computer (Ο υπολογιστής μου) στην επιφάνεια εργασίας. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας CD-ROM και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Portions of this application are already installed (Έχουν ήδη εγκατασταθεί τμήματα αυτής της εφαρμογής) κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να συνεχιστεί ηδιαδικασία εγκατάστασης. Τυχόν λογισμικό σαρωτών της Kodak που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως και χρησιμοποιείται από αυτόν το σαρωτή θα ενημερωθεί. 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο), όταν εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής. 4. Κάντε κλικ στην επιλογή I Agree (Συμφωνώ), αφού διαβάσετε και αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας χρήσης λογισμικού. Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση και θα εμφανιστούν διάφορες οθόνες ένδειξης προόδου. 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος), όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 6. Αφαιρέστε το CD εγκατάστασης από τη μονάδα δίσκου CD-ROM. 2-2 A-61550_el Ιούλιος 2013

12 Τοποθέτηση των δίσκων εισόδου και εξόδου Οι δίσκοι εισόδου και εξόδου ασφαλίζουν στη θέση τους. Οι δίσκοι εισόδου και εξόδου μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε διαφορετικά μεγέθη εγγράφων. Τοποθέτηση του δίσκου εισόδου 1. Εντοπίστε τις υποδοχές του δίσκου εισόδου στο σαρωτή. 2. Ευθυγραμμίστε τους πείρους του δίσκου εισόδου με τις υποδοχές. 3. Ασφαλίστε το δίσκο εισόδου στη θέση του. Τοποθέτηση του δίσκου εξόδου 1. Εντοπίστε τις υποδοχές του δίσκου εξόδου στο σαρωτή και ευθυγραμμίστε τους πείρους του δίσκου εξόδου με τις υποδοχές. 2. Ασφαλίστε το δίσκο εξόδου στη θέση του. A-61550_el Ιούλιος

13 Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου USB Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης λογισμικού του σαρωτή, συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος, το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο USB στο σαρωτή. Για τη σωστή σύνδεση του σαρωτή, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 1,52 μέτρων από το σαρωτή και η πρόσβαση σε αυτήν είναι εύκολη. 1. Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας AC για την περιοχή σας από τα καλώδια τροφοδοσίας που παρέχονται με το σαρωτή. 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που επιλέξατε στην παροχή ρεύματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος. 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας του σαρωτή. 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου. 5. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του σαρωτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σαρωτή. 6. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην κατάλληλη θύρα USB του υπολογιστή. Αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο βέλος που βρίσκεται στο κολάρο του συνδέσμου τροφοδοσίας και τραβήξτε το μακριά από το σαρωτή. 2-4 A-61550_el Ιούλιος 2013

14 Ενεργοποίηση του σαρωτή Πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος του σαρωτή στη θέση ενεργοποίησης ( ). Όταν ενεργοποιείτε το σαρωτή, αναβοσβήνει μια πράσινη ένδειξη στο πλευρικό μέρος του σαρωτή καθώς ο σαρωτής εκτελεί μια σειρά αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Περιμένετε μέχρι το λειτουργικό σύστημα να συγχρονίσει το σαρωτή με το εγκατεστημένο λογισμικό. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης και ο σαρωτής είναι έτοιμος για χρήση, η ενδεικτική λυχνία LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη με πράσινο χρώμα. A-61550_el Ιούλιος

15 3 Σάρωση Περιεχόμενα Προετοιμασία του σαρωτή για σάρωση Προετοιμασία των εγγράφων για σάρωση Επιλογή της εφαρμογής σάρωσης Προετοιμασία του σαρωτή για σάρωση 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος και έτοιμος για χρήση (η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη). 2. Προσαρμόστε το δίσκο εξόδου ανάλογα με τις ανάγκες σάρωσης. Ο δίσκος εξόδου έχει τρεις πιθανές θέσεις: Κατώτατη θέση για έγγραφα μεγάλου μεγέθους Μεσαία θέση για έγγραφα μεγέθους letter ή A4 Ανώτατη θέση για ελέγχους και έγγραφα μικρού μεγέθους Αν σαρώνετε έγγραφα μεγάλου μεγέθους, πιάστε την επέκταση του δίσκου και τραβήξτε την προς τα έξω στην επιθυμητή θέση. Ο δίσκος εξόδου διαθέτει δύο αναστολείς εγγράφων, οι οποίοι μπορούν να υπερυψωθούν για να χωρέσουν τα έγγραφα μικρού μεγέθους αφού σαρωθούν. A-61550_el Ιούλιος

16 Ρυθμίστε τους πλευρικούς οδηγούς στο δίσκο εισόδου (σύροντάς τους προς τα μέσα ή προς τα έξω) για να τους προσαρμόσετε στο μέγεθος των εγγράφων που σαρώνετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο σαρωτής δεν χρησιμοποιείται, διπλώστε τους δίσκους εισόδου και εξόδου οριζόντια επάνω στο σαρωτή για να εξοικονομήσετε χώρο. 3-2 A-61550_el Ιούλιος 2013

17 Προετοιμασία των εγγράφων για σάρωση 1. Τα έγγραφα τυπικού μεγέθους χαρτιού τροφοδοτούνται εύκολα στο σαρωτή. Κατά την οργάνωση των εγγράφων προς σάρωση, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι ώστε οι άκρες τους να είναι ευθυγραμμισμένες και να βρίσκονται στο κέντρο του δίσκου εισόδου. Αυτό επιτρέπει την τροφοδοσία ενός εγγράφου κάθε φορά στο σαρωτή. 2. Αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά και τους συνδετήρες πριν από τη σάρωση. Τα συρραπτικά και οι συνδετήρες των εγγράφων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο σαρωτή και στα έγγραφα. 3. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει το μελάνι και το διορθωτικό υγρό στο χαρτί πριν ξεκινήσετε τη σάρωση. 4. Τυχόν σκισμένες, κατεστραμμένες ή τσαλακωμένες σελίδες μπορούν να διέλθουν χωρίς πρόβλημα μέσα από το σαρωτή. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η διέλευση κάθε τύπου κατεστραμμένου χαρτιού μέσα από κάθε σαρωτή. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το εάν είναι δυνατή η διέλευση ενός κατεστραμμένου εγγράφου μέσα από το σαρωτή, τοποθετήστε το έγγραφο σε μια διαφανή προστατευτική θήκη. Η τροφοδοσία των εγγράφων σε προστατευτική θήκη θα πρέπει να γίνεται μη αυτόματα, εισάγοντας ένα έγγραφο κάθε φορά και πρώτα με το διπλωμένο άκρο, ενώ σηκώνετε το μοχλό ρύθμισης διάκενου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προαιρετικό εξάρτημα Kodak A4 ή A3 εξάρτημα επίπεδης επιφάνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη σάρωση ευπαθών εγγράφων. 5. Τοποθετήστε τα έγγραφα που θέλετε να σαρώσετε στο δίσκο εισόδου του σαρωτή. Εάν σαρώνετε έγγραφα μίας όψης ή διαθέτετε σαρωτή Kodak i1410, βεβαιωθείτε ότι η όψη που θέλετε να σαρώσετε είναι στραμμένη προς το δίσκο εισόδου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεχής τροφοδοσία σας επιτρέπει να τοποθετείτε πρόσθετες δεσμίδες εγγράφων στον τροφοδότη για απεριόριστη τροφοδοσία (με βοήθεια για τη σάρωση εγγράφων). Όταν απομένουν μόνο μερικά έγγραφα από μια δεσμίδα στον τροφοδότη, τοποθετήστε την επόμενη δεσμίδα στραμμένη προς τα κάτω στο επάνω μέρος αυτών των εγγράφων. A-61550_el Ιούλιος

18 Επιλογή της εφαρμογής σάρωσης Smart Touch Η Kodak παρέχει τη λειτουργία Smart Touch, η οποία σας επιτρέπει να εκτελείτε γρήγορα και εύκολα κοινές εργασίες σάρωσης, όπως: σάρωση και κοινή χρήση εισερχόμενης αλληλογραφίας πελατών με συναδέλφους σε υποκαταστήματα εταιρειών δημιουργία PDF με δυνατότητα αναζήτησης από έντυπες αναφορές σάρωση, αποστολή με φαξ/εκτύπωση τιμολογίων σάρωση μιας φωτογραφίας για προσθήκη σε μια παρουσίαση Είναι διαθέσιμες εννέα προκαθορισμένες συντομεύσεις εργασιών. Μπορείτε να τροποποιήσετε και να μετονομάσετε τις συντομεύσεις για να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες εργασίες. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε προεπισκοπήσεις και να επεξεργάζεστε εύκολα εικόνες (μεγέθυνση, κλίση, περιστροφή, περικοπή και πολλές ακόμα λειτουργίες) πριν την αποστολή τους στον προορισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Smart Touch, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης Smart Touch στο CD εγκατάστασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Smart Touch εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού προγραμμάτων οδήγησης της Kodak. Οι υπόλοιπες εφαρμογές σάρωσης παρέχονται σε ξεχωριστά CD που παρέχονται μαζί με το σαρωτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της κάθε εφαρμογής για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης της. 3-4 A-61550_el Ιούλιος 2013

19 4 Εκτύπωση εγγράφων Περιεχόμενα Προδιαγραφές εκτυπωτή Τοποθέτηση/αντικατάσταση δοχείου μελανιού Βελτιωμένος εκτυπωτής Εκτυπωτής εγγράφων Εκτέλεση δοκιμαστικής εκτύπωσης Αλλαγή θέσεων εκτύπωσης Αντικατάσταση ταινιών στυπόχαρτου Προϊόντα Επίλυση προβλημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι σαρωτές Kodak i1405 και i1410 δεν διαθέτουν τη λειτουργία εκτύπωσης εγγράφων. Ανατρέξτε στον οδηγό επεξεργασίας εικόνων στο CD ή την τεκμηρίωση της εφαρμογής σάρωσης που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της δυνατότητας εκτύπωσης και τη ρύθμιση των συμβολοσειρών εκτύπωσης. Η βελτιωμένη εκτύπωση/εκτυπωτής εγγράφων λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα σαρωτή. Ο εκτυπωτής μπορεί να προσθέσει ημερομηνία, ώρα, συνεχή αρίθμηση εγγράφου και προσαρμοσμένα μηνύματα. Η συμβολοσειρά εκτύπωσης μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες που παραμένουν ίδιες για κάθε έγγραφο, όπως όνομα δέσμης ή χειριστή) και δυναμικές πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες που μπορεί να αλλάζουν για κάθε σαρωμένη σελίδα, όπως η συνεχής αρίθμηση του εγγράφου). Τα στατικά πεδία των στοιχείων ελέγχου της εφαρμογής του λογισμικού απεικόνισης. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας επιτρέπει ο σαρωτής να εισάγετε, μπορούν να σταλούν στον εκτυπωτή. Η πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ελέγχου και στις λειτουργίες του εκτυπωτή είναι δυνατή μέσω του προγράμματος οδήγησης ISIS ή της προέλευσης δεδομένων TWAIN. Η δυνατότητα εκτύπωσης πρέπει να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται για κάθε περίοδο λειτουργίας σάρωσης, που πραγματοποιείται συνήθως με τη χρήση μιας συντόμευσης ρύθμισης (Προέλευση δεδομένων TWAIN). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Καθαρίζετε καθημερινά τα εξαρτήματα της διαδρομής χαρτιού του σαρωτή, όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε έγγραφα με μήκος μικρότερο από 10 εκ. Το δοχείο μελανιού πρέπει να τοποθετηθεί πριν ενεργοποιηθεί οσαρωτής, διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα κατά την εκτύπωση. A-61550_el Ιούλιος

20 Προδιαγραφές εκτυπωτή Χαρακτηριστικό Περιγραφή Γραμμές κατά μέγιστο 1 Χαρακτήρες κατά μέγιστο 40 Θέσεις εκτύπωσης (κατακόρυφα) Ορίζονται από την εφαρμογή λογισμικού απεικόνισης Προσανατολισμός εκτύπωσης 0 και 90 μοίρες Μέγεθος γραμματοσειράς Έντονη γραφή ή Κανονική ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορούν όλες οι γλώσσες να υποστηρίξουν μια γραμματοσειρά σε έντονη γραφή αναλόγως της πολυπλοκότητας των χαρακτήρων, όπως την κατακάνα μισού πλάτους. Πλευρά εκτύπωσης Πίσω (προ-σάρωση) Ελάχιστη απόσταση 0,89 cm εκτύπωσης από το άκρο του εγγράφου Διαθέσιμα στατικά πεδία Διαθέσιμα δυναμικά πεδία Υποστηριζόμενες γλώσσες Μηνύματα καθορισμένα από το χρήστη μέσω της εφαρμογής λογισμικού αποτύπωσης Διαδοχική αρίθμηση εγγράφου έως 9 ψηφία, ημερομηνία, ώρα σε μορφή 4 ψηφίων Οποιαδήποτε φωνητική γλώσσα. Για παράδειγμα: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ιαπωνικά (κατακάνα μισού πλάτους) Εκτυπωτής εγγράφων Θέσεις εκτύπωσης (οριζόντια) 14 εμπρός, μη αυτόματη ρύθμιση Δοχείο μελανιού Μαύρο: Αριθ. κατ δοχεία ανά πακέτο Χαρακτήρες ανά δοχείο μελανιού έως (αναλόγως του μεγέθους γραμματοσειράς) Βελτιωμένος εκτυπωτής Θέσεις εκτύπωσης (οριζόντια) 9 εμπρός, μη αυτόματη ρύθμιση Δοχείο μελανιού Μαύρο: HP-C6602A Κόκκινο: HP-C6602R Χαρακτήρες ανά δοχείο μελανιού έως (αναλόγως του μεγέθους γραμματοσειράς) 4-2 A-61550_el Ιούλιος 2013

21 Τοποθέτηση/ αντικατάσταση δοχείου μελανιού Πρέπει να τοποθετήσετε το δοχείο μελανιού, προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή. Μετά την πρώτη τοποθέτηση, αντικαταστήστε το δοχείο μελανιού στις εξής περιπτώσεις: Οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες εμφανίζονται αχνοί ή ακανόνιστοι Λείπουν χαρακτήρες Στη δοκιμαστική εκτύπωση η ποιότητα των χαρακτήρων δεν είναι σταθερή Μετά τον καθαρισμό δεν βελτιώνεται η γενική ποιότητα εκτύπωσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απορρίψτε το άδειο δοχείο μελανιού σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους ευρύτερους και τοπικούς νόμους. 1. Εντοπίστε τη θύρα πρόσβασης εκτυπωτή στο πίσω μέρος του σαρωτή. 2. Σύρετε τα δάκτυλά σας κάτω από τη λαβή της θύρας πρόσβασης εκτυπωτή και τραβήξτε τη θύρα προς το μέρος σας. 3. Σηκώστε τη θύρα πρόσβασης εκτυπωτή μακριά από το σαρωτή. 4. Εάν διαθέτετε τον Βελτιωμένο εκτυπωτή, συνεχίστε στο επόμενο βήμα. Εάν διαθέτετε Εκτυπωτή εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα, Εκτυπωτής εγγράφων και συνεχίστε. A-61550_el Ιούλιος

22 Βελτιωμένος εκτυπωτής 5. Εάν τοποθετείτε το δοχείο μελανιού για πρώτη φορά, σπρώξτε το σύνδεσμο του καλωδίου εκτυπωτή μέσα στο φορέα εκτυπωτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελανιού, το καλώδιο εκτυπωτή θα είναι ήδη τοποθετημένο και θα χρειάζεται μόνο να αφαιρέσετε το φορέα εκτυπωτή από τη θέση του και έπειτα να αφαιρέσετε το άδειο δοχείο μελανιού. Σπρώξτε το σύνδεσμο του καλωδίου εκτυπωτή σταθερά στο φορέα εκτυπωτή. Αφαιρέστε το φορέα εκτυπωτή από τη θέση του. 6. Ανοίξτε το δοχείο μελανιού και αφαιρέσετε την ταινία από το νέο δοχείο μελανιού. 7. Ανασηκώστε την πράσινη γλωττίδα στο φορέα εκτυπωτή, εισαγάγετε το νέο δοχείο μελανιού στο φορέα εκτυπωτή και κατεβάστε τη γλωττίδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το καλώδιο της ταινίας αποσυνδεθεί, επανασυνδέστε το. 4-4 A-61550_el Ιούλιος 2013

23 8. Σύρετε το φορέα εκτυπωτή στην επιθυμητή θέση εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή θέσεων εκτύπωσης παρακάτω στο κεφάλαιο. 9. Επανατοποθετήστε και κλείστε τη θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή. 10.Εκτέλεση δοκιμαστικής εκτύπωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτέλεση δοκιμαστικής εκτύπωσης για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες. A-61550_el Ιούλιος

24 Εκτυπωτής εγγράφων 1. Εάν τοποθετείτε το δοχείο μελανιού για πρώτη φορά, σπρώξτε το σύνδεσμο του καλωδίου εκτυπωτή μέσα στο φορέα εκτυπωτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελανιού, το καλώδιο εκτυπωτή θα είναι ήδη τοποθετημένο και θα χρειάζεται μόνο να αφαιρέσετε το φορέα εκτυπωτή από τη θέση του και έπειτα να αφαιρέσετε το άδειο δοχείο μελανιού. 2. Ανοίξτε ένα νέο δοχείο μελανιού, σύρετέ το στο φορέα του εκτυπωτή και κατεβάστε τη ράβδο ασφάλισης γύρω από το δοχείο μελανιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το καλώδιο της ταινίας αποσυνδεθεί, επανασυνδέστε το. 4-6 A-61550_el Ιούλιος 2013

25 3. Σύρετε το φορέα εκτυπωτή στην επιθυμητή θέση εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο Αλλαγή θέσεων εκτύπωσης παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 4. Επανατοποθετήστε και κλείστε τη θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή. 5. Εκτέλεση δοκιμαστικής εκτύπωσης. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες. Εκτέλεση δοκιμαστικής εκτύπωσης Μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εκτύπωση μόνο χρησιμοποιώντας το εργαλείο Scan Validation Tool της Kodak. 1. Τοποθετήστε ένα κενό φύλλο χαρτιού στο δίσκο εισόδου. 2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού είναι σωστά τοποθετημένο. 3. Επιλέξτε Έναρξη>Προγράμματα>Kodak>Απεικόνιση εγγράφων>εργαλείο επικύρωσης σάρωσης. 4. Επιλέξτε TWAIN για τον τύπο προγράμματος οδήγησης και KODAK Scanner: i1410/i1420/i1440. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Scan Validation Tool. A-61550_el Ιούλιος

26 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για την Εγκατάσταση. Εμφανίζεται το κύριο παράθυρο του εργαλείου Scan Validation Tool. 6. Επιλέξτε τη συντόμευση ρύθμισης Default (Προεπιλογή) και κάντε κλικ στο κουμπί Settings (Ρυθμίσεις). 7. Στην καρτέλα General (Γενικά), κάντε κλικ στο κουμπί Device (Συσκευή). 4-8 A-61550_el Ιούλιος 2013

27 8. Στο παράθυρο που ανοίγει, κάντε κλικ στο κουμπί Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου του διαγνωστικού ελέγχου με την καρτέλα General (Γενικά). 9. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Printer (Εκτυπωτής) και κάντε κλικ στο κουμπί Done (Ολοκλήρωση). 10.Σαρώστε το κενό φύλλο χαρτιού που βρίσκεται στο δίσκο εισόδου. 11. Ελέγξτε την ποιότητα του δοκιμαστικού μοτίβου. Εάν το δοκιμαστικό μοτίβο δεν παρουσιάζει συνοχή, μπορεί να χρειάζεται να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης ή να αλλάξετε το δοχείο μελανιού. Αποδεκτό Μη αποδεκτό: μοτίβο χωρίς συνοχή A-61550_el Ιούλιος

28 Αλλαγή θέσεων εκτύπωσης Η αλλαγή της οριζόντιας θέσης εκτύπωσης μπορεί να γίνει με μη αυτόματο τρόπο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αλλαγής θέσης του εκτυπωτή είναι ίδια είτε χρησιμοποιείτε Εκτυπωτή εγγράφων είτε Βελτιωμένο εκτυπωτή. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε. 1. Εντοπίστε τη θύρα πρόσβασης εκτυπωτή στο πίσω μέρος του σαρωτή. 2. Σύρετε τα δάκτυλά σας κάτω από τη λαβή της θύρας πρόσβασης εκτυπωτή και τραβήξτε τη θύρα προς το μέρος σας. 3. Σηκώστε τη θύρα πρόσβασης εκτυπωτή μακριά από το σαρωτή. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αν και υπάρχουν 14 οριζόντιες θέσεις εκτύπωσης, αν χρησιμοποιείτε τον Βελτιωμένο εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο στις 9 θέσεις. Εάν χρησιμοποιείτε τον Εκτυπωτή εγγράφων, μπορείτε να εκτυπώσετε και στις 14 θέσεις. Αυτές οι θέσεις υποδεικνύονται από έναν μικρό τερματικό αναστολέα στον οδηγό εκτύπωσης. Η εκτύπωση σταματά αυτόματα περίπου 1,27 cm από το άκρο του εγγράφου, ακόμα και αν οι πληροφορίες δεν έχουν εκτυπωθεί πλήρως. 4. Ανασηκώστε το φορέα εκτυπωτή και αφαιρέστε τον από τη θέση του. 5. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή στο φορέα εκτυπωτή με την επιθυμητή θέση και επανατοποθετήστε το φορέα εκτυπωτή. 6. Επανατοποθετήστε τη θύρα πρόσβασης εκτυπωτή A-61550_el Ιούλιος 2013

29 Αντικατάσταση ταινιών στυπόχαρτου Οι δύο ταινίες στυπόχαρτου στην περιοχή μεταφοράς σαρωτή συλλέγουν το πλεονάζον μελάνι. Για να παραγγείλετε επιπλέον ταινίες στυπόχαρτου, ανατρέξτε στην ενότητα Προϊόντα παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 1. Σπρώξτε τον μοχλό απασφάλισης καλύμματος του σαρωτή προς τα πάνω και ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. 2. Εντοπίστε τα δύο κανάλια ταινιών στυπόχαρτου. Αυτά τα κανάλια βρίσκονται στο σημείο τοποθέτησης ή αντικατάστασης των ταινιών στυπόχαρτου. Κανάλια ταινιών στυπόχαρτου 3. Εάν αντικαθιστάτε μια ταινία στυπόχαρτου, ακολουθήστε το βήμα 5, διαφορετικά προχωρήστε στο βήμα 6. A-61550_el Ιούλιος

30 4. Πιάστε προσεκτικά την ταινία στυπόχαρτου, τραβήξτε την προσεκτικά έξω από το κανάλι και απορρίψτε τη λερωμένη ταινία. 5. Αφαιρέστε το προστατευτικό από την πίσω πλευρά μιας καινούργιας ταινίας στυπόχαρτου. 6. Ευθυγραμμίστε την ταινία στυπόχαρτου σε ένα από τα κανάλια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εσφαλμένη ευθυγράμμιση των ταινιών στυπόχαρτου μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού. 7. Πιέστε την κολλητική πλευρά της ταινίας στυπόχαρτου προς τα κάτω και σταθερά μέσα στο κανάλι. 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4-7 για την άλλη ταινία. 9. Κατεβάστε το κάλυμμα του σαρωτή και πατήστε το σταθερά έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Προϊόντα Διατίθενται τα παρακάτω προϊόντα: Περιγραφή Αριθ. κατ. Εκτυπωτής εγγράφων: Δοχεία μελανιού εκτυπωτή / Μαύρο (Ποσότητα 10) Εκτυπωτής εγγράφων: Στυπόχαρτα εκτυπωτή Kodak (Ποσότητα 60) Εκτυπωτής εγγράφων: Φορέας δοχείου μελανιού εκτυπωτή Kodak Βελτιωμένος εκτυπωτής: Δοχείο μαύρου μελανιού (HP C6602A) Βελτιωμένος εκτυπωτής: Δοχείο κόκκινου μελανιού (HP C6602R) Βελτιωμένος εκτυπωτής: Φορέας δοχείου μελανιού A-61550_el Ιούλιος 2013

31 Επίλυση προβλημάτων Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα ως οδηγό για να δείτε ποιες είναι οι πιθανές λύσεις, εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση του εκτυπωτή. Πρόβλημα Κακή ποιότητα εκτύπωσης ήεκτύπωση χωρίς συνοχή Προβλήματα κατά την έναρξη εκτύπωσης λόγω στεγνής κεφαλής εκτύπωσης Δεν εκτελείται εκτύπωση Πιθανή λύση Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού δεν είναι άδειο. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού είναι σωστά τοποθετημένο. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού βρίσκεται στη σωστή θέση για εκτύπωση. Βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα εκτυπωτή είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή λογισμικού απεικόνισης και ότι έχει καθοριστεί η αναμενόμενη συμβολοσειρά εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι του εκτυπωτή είναι σταθερά ασφαλισμένοι και ότι το καλώδιο εκτυπωτή είναι ασφαλώς συνδεδεμένο. Εκτελέστε μια δοκιμαστική εκτύπωση για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα ακροφύσια λειτουργούν κανονικά. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης (βλ. παρακάτω Προβλήματα κατά την έναρξη εκτύπωσης λόγω στεγνής κεφαλής εκτύπωσης ). Αφαιρέστε το δοχείο μελανιού από το σαρωτή και χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή μαντηλάκι σκουπίστε απαλά (μην τρίβετε) τα ακροφύσια μελανιού στο δοχείο μελανιού, επανατοποθετήστε το δοχείο μελανιού και δοκιμάστε ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού είναι σταθερά τοποθετημένο στην επιθυμητή θέση εκτύπωσης του σαρωτή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την ταινία από την κεφαλή εκτύπωσης. A-61550_el Ιούλιος

32 5 Συντήρηση Περιεχόμενα Άνοιγμα του καλύμματος του σαρωτή Διαδικασίες καθαρισμού Καθαρισμός κυλίνδρων και σαρωτή Καθαρισμός της μονάδας διαχωρισμού Καθαρισμός της μονάδας τροφοδοσίας Καθαρισμός των οδηγών απεικόνισης Χρήση φύλλου καθαρισμού σαρωτή Διαδικασίες αντικατάστασης Αντικατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας και των τροχών της μονάδας τροφοδοσίας Αντικατάσταση της μονάδας διαχωρισμού και των τροχών της μονάδας διαχωρισμού Αντικατάσταση διαχωριστή χαρτιού Αντικατάσταση των οδηγών απεικόνισης Προϊόντα και αναλώσιμα Άνοιγμα του καλύμματος του σαρωτή 1. Απενεργοποιήστε το σαρωτή. 2. Αφαιρέστε τυχόν έγγραφα από την περιοχή τροφοδοσίας. 3. Σπρώξτε τον μοχλό απασφάλισης καλύμματος του σαρωτή προς τα πάνω και ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. 4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία καθαρισμού του σαρωτή ή αντικατάστασης ενός μέρους, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή με τα δύο χέρια και σπρώξτε το σταθερά προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. A-61550_el Ιούλιος

33 Διαδικασίες καθαρισμού Προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή ποιότητα εικόνας, απαιτείται ο καθαρισμός του σαρωτή και η προληπτική συντήρηση σε τακτική βάση. Ορισμένοι τύποι εγγράφων παράγουν περισσότερη σκόνη και υπολείμματα, επομένως ενδέχεται να απαιτείται συχνότερος καθαρισμός από τον συνιστώμενο. Προτού καθαρίσετε το σαρωτή ή αντικαταστήσετε τα μέρη, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες: Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ορισμένα υπολείμματα από τους λαστιχένιους τροχούς στις μονάδες τροφοδοσίας και διαχωρισμού. Ηπαρουσία υπολειμμάτων από τους τροχούς δεν σημαίνει πάντα ότι οι τροχοί είναι φθαρμένοι ή κατεστραμμένοι. Μετά τον καθαρισμό εξετάστε τους τροχούς για τυχόν φθορά και αντικαταστήστε τη μονάδα διαχωρισμού ή τη μονάδα τροφοδοσίας, εάν χρειάζεται. Όταν καθαρίζετε τους κυλίνδρους/τροχούς, αφήστε τους να στεγνώσουν εντελώς πριν την σάρωση. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καθαριστικά. Από τη χρήση μη εγκεκριμένων καθαριστικών υγρών ή διαλυμάτων ενδέχεται να καταστραφούν οι λαστιχένιοι τροχοί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε περιορισμένους χώρους. Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε θερμές επιφάνειες. Αφήστε τις επιφάνειες να κρυώσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα. Εκτός από τα προτεινόμενα προϊόντα καθαρισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τα υπολείμματα από το σαρωτή. Τα μαντηλάκια καθαρισμού Staticide περιέχουν ισοπροπανόλη η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και ξηροδερμία. Πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS). Το MSDS είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία Web της Kodak, στη διεύθυνση Το μαντηλάκι καθαρισμού κυλίνδρων περιέχει λαυρυλο αιθεροθειϊκό νάτριο που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS). 5-2 A-61550_el Ιούλιος 2013

34 Καθαρισμός κυλίνδρων και σαρωτή 1. Περιστρέψτε με το χέρι και σκουπίστε τους κυλίνδρους με ένα μαντηλάκι καθαρισμού κυλίνδρων. 2. Καθαρίστε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα στις υποδοχές γύρω από τους κυλίνδρους του προγράμματος οδήγησης. 3. Σκουπίστε τις επάνω και κάτω περιοχές μεταφοράς με ένα μαντηλάκι καθαρισμού κυλίνδρων. 4. Στεγνώστε την περιοχή μεταφοράς με ένα στεγνό μαντήλι Staticide. 5. Σπρώξτε προς το ανυψωμένο άκρο στην αριστερή πλευρά του καλύμματος του πίσω κυλίνδρου και τραβήξτε το κάλυμμα προς τα επάνω και μακριά από τον σαρωτή για να το αφαιρέσετε. 6. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα κάτω από το κάλυμμα του πίσω κυλίνδρου της μονάδας. 7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του πίσω κυλίνδρου της μονάδας. A-61550_el Ιούλιος

35 Καθαρισμός της μονάδας διαχωρισμού 1. Σπρώξτε τον μοχλό απασφάλισης καλύμματος του σαρωτή προς τα πάνω και ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. 2. Σηκώστε τη μονάδα διαχωρισμού και αφαιρέστε την από τη θέση της. 3. Περιστρέψτε με το χέρι και σκουπίστε τους τροχούς της μονάδας διαχωρισμού με ένα πανί καθαρισμού κυλίνδρων. 4. Εξετάστε τους τροχούς. Εάν οι τροχοί της μονάδας διαχωρισμού έχουν φθαρεί, αντικαταστήστε τους τροχούς ή τη μονάδα διαχωρισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα, Αντικατάσταση της μονάδας διαχωρισμού και των τροχών της μονάδας διαχωρισμού παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 5. Τοποθετήστε τη μονάδα διαχωρισμού και ευθυγραμμίστε τα άκρα του άξονα. 6. Πιέστε έως ότου η μονάδα διαχωρισμού ασφαλίσει στη θέση της. 5-4 A-61550_el Ιούλιος 2013

36 Καθαρισμός της μονάδας τροφοδοσίας 1. Σπρώξτε προς το ανυψωμένο άκρο στην αριστερή πλευρά του καλύμματος του εμπρόσθιου κυλίνδρου της μονάδας και τραβήξτε το κάλυμμα προς τα επάνω και μακριά από τον σαρωτή για να το αφαιρέσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να σηκώσετε το δίσκο εισόδου ελαφρώς για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του εμπρόσθιου κυλίνδρου. 2. Αφαιρέσετε τη μονάδα τροφοδοσίας σπρώχνοντάς την προς τα δεξιά και σηκώνοντάς την προς τα έξω. A-61550_el Ιούλιος

37 3. Περιστρέψτε με το χέρι και σκουπίστε τους τροχούς της μονάδας τροφοδοσίας με ένα πανί καθαρισμού κυλίνδρων. 4. Ελέγξτε τη μονάδα τροφοδοσίας. Εάν οι τροχοί της μονάδας τροφοδοσίας έχουν φθαρεί, αντικαταστήστε τους τροχούς ή τη μονάδα τροφοδοσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα, Αντικατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας και των τροχών της μονάδας τροφοδοσίας παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 5. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα από την περιοχή δίσκων κάτω από τη μονάδα τροφοδοσίας και το κάλυμμα του εμπρόσθιου κυλίνδρου. 6. Τοποθετήστε τη μονάδα τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας τους πείρους και πιέζοντάς την προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του εμπρόσθιου κυλίνδρου της μονάδας. 8. Σκουπίστε τις επάνω και κάτω περιοχές μεταφοράς με ένα μαντηλάκι καθαρισμού κυλίνδρων. 9. Στεγνώστε την περιοχή μεταφοράς με ένα στεγνό μαντήλι Staticide. 5-6 A-61550_el Ιούλιος 2013

38 Καθαρισμός των οδηγών απεικόνισης Καθαρισμός των εκτεθειμένων επιφανειών (επάνω μεριά) των οδηγών απεικόνισης. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τους οδηγούς απεικόνισης για καθαρισμό εκτός αν υπάρχει σκόνη ή βρομιά κάτω από τον οδηγό απεικόνισης. Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε τους οδηγούς απεικόνισης, ακολουθήστε τις οδηγίες για την Αντικατάσταση των οδηγών απεικόνισης παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 1. Σκουπίστε τους επάνω και κάτω οδηγούς απεικόνισης με ένα μαντηλάκι Staticide. 2. Στεγνώστε τους οδηγούς απεικόνισης με ένα σχεδόν στεγνό μαντηλάκι Staticide. 3. Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και με τα δύο χέρια. Σπρώξτε το σταθερά προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Χρήση φύλλου καθαρισμού σαρωτή 1. Αφαιρέστε τη συσκευασία του φύλλου καθαρισμού σαρωτή. 2. Προσαρμόστε τους πλευρικούς οδηγούς στο μέγεθος του φύλλου καθαρισμού. 3. Τοποθετήστε το φύλλο καθαρισμού (με την κολλητική πλευρά προς τα πάνω) μέσω του σαρωτή σε κάθετο προσανατολισμό έως ότου αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα από τους κυλίνδρους της μονάδας. 4. Προσαρμόστε τους πλευρικούς οδηγούς και στη συνέχεια, τοποθετήστε το φύλλο καθαρισμού (με την κολλητική πλευρά προς τα πάνω) μέσω του σαρωτή σε οριζόντιο προσανατολισμό έως ότου αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα από τους κυλίνδρους της μονάδας. 5. Χρησιμοποιώντας το ίδιο φύλλο καθαρισμού, επαναλάβετε τα Βήματα 3 και 4, αλλά τοποθετήστε το φύλλο καθαρισμού μέσω του σαρωτή με την κολλητική πλευρά προς τα κάτω έως ότου αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα από τους κυλίνδρους της μονάδας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το φύλλο καθαρισμού λερωθεί πολύ, πετάξτε το και χρησιμοποιήστε ένα καινούριο. A-61550_el Ιούλιος

39 Διαδικασίες αντικατάστασης Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις διαδικασίες αντικατάστασης των ακόλουθων εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα ως οδηγό συχνότητας ή αντικατάστασης. Δεν διασφαλίζεται η παραπάνω διάρκεια χρήσης. Το περιβάλλον λειτουργίας των πελατών, ο τύπος των εγγράφων, η κατάσταση των εγγράφων που σαρώνονται και η μη τήρηση των συνιστώμενων διαδικασιών καθαρισμού και αντικατάστασης ενδέχεται να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων. Μονάδα διαχωρισμού: σελίδες εγγράφων Διαχωριστής χαρτιού: σελίδες εγγράφων Κάλυμμα μονάδας: σελίδες εγγράφων Οδηγοί απεικόνισης: αντικαταστήστε όταν γρατσουνιστούν ήφθαρούν οι οδηγοί ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι σαρωτές της Kodak χρησιμοποιούν αντικαθιστάμενους τροχούς με δυνατότητα τροφοδοσίας εγγράφων διαφόρων τύπων, μεγεθών και πάχους. Η διάρκεια ζωής και η απόδοση των τροχών διαφέρουν ανάλογα με το είδος των εγγράφων του πελάτη, τη συχνότητα καθαρισμού του σαρωτή και των τροχών καθώς και την τήρηση του συνιστώμενου χρονοδιαγράμματος αντικατάστασης τροχών. Πρέπει να αλλάξετε τους τροχούς εάν παρατηρήσετε συχνή τροφοδοσία πολλών φύλλων ταυτόχρονα, διακοπές στην τροφοδοσία ή μείωση της απόδοσης τροφοδοσίας, η οποία δεν βελτιώνεται μετά την εκτέλεση των διαδικασιών καθαρισμού. Η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού (π.χ. αυτοαντιγραφικών ήδημοσιογραφικών χαρτιών), ο μη τακτικός καθαρισμός, ή/και ηχρήση μη συνιστώμενων καθαριστικών διαλυμάτων ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των κυλίνδρων. 5-8 A-61550_el Ιούλιος 2013

40 Αντικατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας και των τροχών της μονάδας τροφοδοσίας 1. Σπρώξτε τον μοχλό απασφάλισης καλύμματος του σαρωτή προς τα πάνω και ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. 2. Σπρώξτε προς το ανυψωμένο άκρο στην αριστερή πλευρά του καλύμματος του εμπρόσθιου κυλίνδρου και τραβήξτε το κάλυμμα πλάγια, προς τα επάνω και μακριά από τον σαρωτή για να το αφαιρέσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να σηκώσετε το δίσκο εισόδου ελαφρώς για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του εμπρόσθιου κυλίνδρου. 3. Αφαιρέσετε τη μονάδα τροφοδοσίας σπρώχνοντάς την προς τα δεξιά και σηκώνοντάς την προς τα έξω. 4. Εάν αντικαθιστάτε απλά τη μονάδα τροφοδοσίας, εισαγάγετε τη νέα μονάδα τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας τους πείρους και ασφαλίζοντάς την στη θέση της. Εάν αντικαθιστάτε τους τροχούς της μονάδας τροφοδοσίας, συνεχίστε στο επόμενο βήμα. A-61550_el Ιούλιος

41 5. Σηκώστε και αφαιρέστε κάθε κεντρική διάταξη και σύρετε τους τροχούς μακριά από το κέντρο. 6. Τοποθετήστε προσεκτικά κάθε νέο τροχό, περνώντας τον προσεκτικά στην κεντρική διάταξη. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην τεντώνετε υπερβολικά τους τροχούς, γιατί ενδέχεται να σπάσουν. Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός βρίσκεται στο κέντρο και είναι επίπεδος. 7. Αντικαταστήστε κάθε κεντρική διάταξη στη μονάδα τροφοδοσίας και ασφαλίστε την στη θέση της. 8. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα τροφοδοσίας. 9. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του εμπρόσθιου κυλίνδρου. 10.Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και με τα δύο χέρια. Σπρώξτε το σταθερά προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του A-61550_el Ιούλιος 2013

42 Αντικατάσταση της μονάδας διαχωρισμού και των τροχών της μονάδας διαχωρισμού 1. Σπρώξτε προς τα πάνω τον μοχλό απασφάλισης καλύμματος του σαρωτή και ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. 2. Σηκώστε τη μονάδα διαχωρισμού και αφαιρέστε την από τη θέση της. 3. Εάν αντικαθιστάτε απλά τη μονάδα διαχωρισμού, εισαγάγετε τη νέα μονάδα διαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τα άκρα του άξονα και ασφαλίζοντάς τα στη θέση τους. Εάν αντικαθιστάτε τους τροχούς της μονάδας διαχωρισμού, συνεχίστε στο επόμενο βήμα. A-61550_el Ιούλιος

43 4. Ενώ κρατάτε τη μονάδα διαχωρισμού, γυρίστε προς τα πίσω το μοχλό απασφάλισης ώστε να έχετε πρόσβαση στον κύλινδρο διαχωρισμού και να αφαιρέσετε τον κύλινδρο του διαχωριστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται προσοχή επειδή η μονάδα διαχωρισμού διαθέτει ελατήριο επαναφοράς και θα επανέλθει στη θέση του εάν τον αφήσετε. 5. Κατεβάστε ελαφρώς τον μοχλό ρύθμισης της μονάδας διαχωρισμού για να τον επαναφέρετε στη θέση του και αφήστε τη μονάδα διαχωρισμού δίπλα. 6. Αφαιρέστε κάθε τροχό σύροντάς τον μακριά από την κεντρική διάταξη. 7. Τοποθετήστε προσεκτικά κάθε νέο τροχό, περνώντας τον προσεκτικά στην κεντρική διάταξη. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην τεντώνετε υπερβολικά τους τροχούς, γιατί ενδέχεται να σπάσουν. Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός βρίσκεται στο κέντρο και είναι επίπεδος. 8. Τοποθετήστε ξανά την κεντρική διάταξη (δεν έχει σημασία προς ποια κατεύθυνση). 9. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα διαχωρισμού. 10.Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και με τα δύο χέρια. Σπρώξτε το σταθερά προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του A-61550_el Ιούλιος 2013

44 Αντικατάσταση του διαχωριστή χαρτιού 1. Αφαιρέστε τη μονάδα διαχωρισμού όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 2. Εντοπίστε τον διαχωριστή χαρτιού στη μονάδα διαχωριστή. 3. Κρατήστε τη μονάδα διαχωρισμού και με τα δύο χέρια και εντοπίστε τις δύο πλαϊνές προεξοχές του διαχωριστή χαρτιού που εξέχουν ελαφρώς στο πίσω μέρος της μονάδας διαχωρισμού. 4. Σπρώξτε τις πλαϊνές προεξοχές του διαχωριστή χαρτιού έως ότου εξέχει ελαφρώς από το μπροστινό μέρος της μονάδας διαχωριστή. 5. Πιάστε τον διαχωριστή χαρτιού και αφαιρέστε τον από τη μονάδα διαχωρισμού. 6. Πετάξτε τον παλιό διαχωριστή χαρτιού. 7. Ευθυγραμμίστε τις πλαϊνές προεξοχές του καινούριου διαχωριστή χαρτιού με τις υποδοχές της μονάδας διαχωρισμού. 8. Πιέστε τον διαχωριστή χαρτιού στις υποδοχές μέχρι το πτερύγιο του διαχωριστή χαρτιού να ακουμπήσει απαλά στους τροχούς της μονάδας διαχωρισμού. 9. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα διαχωρισμού. 10.Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και με τα δύο χέρια. Σπρώξτε το σταθερά προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. A-61550_el Ιούλιος

45 Αντικατάσταση των οδηγών απεικόνισης Αντικαταστήστε τον άνω οδηγό απεικόνισης (μόνο για σαρωτές i1405, i1420 και i1440) 1. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και εντοπίστε τη θύρα στην αριστερή πλευρά του σαρωτή. Η αφαίρεση της πλευρικής θύρας θα σας επιτρέψει να εισάγετε ένα κατσαβίδι μέσω του ανοίγματος της θύρας για πρόσβαση στον άνω οδηγό απεικόνισης. 2. Σπρώξτε την προεξοχή προς τα κάτω (όπως εμφανίζεται παραπάνω) για να αφαιρέσετε την πλευρική θύρα. Αφήστε την πλευρική θύρα δίπλα. 3. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Phillips, χαλαρώστε τη βίδα από το υποστήριγμα του άνω οδηγού απεικόνισης (σύρετε το υποστήριγμα από πάνω) A-61550_el Ιούλιος 2013

46 4. Τραβήξτε προσεκτικά στο άκρο του οδηγού απεικόνισης και αφαιρέστε το αργά από το σαρωτή. 5. Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο οδηγό απεικόνισης. 6. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα από τη διαδρομή του οδηγού. Μην επιτρέψετε την είσοδο υπολειμμάτων στον σαρωτή. 7. Σκουπίστε και τις δύο πλευρές του νέου άνω οδηγού απεικόνισης με ένα καινούριο μαντηλάκι Staticide. 8. Σκουπίστε και τις δύο πλευρές του νέου άνω οδηγού απεικόνισης με ένα σχεδόν στεγνό μαντηλάκι Staticide. 9. Ευθυγραμμίστε τον νέο άνω οδηγό απεικόνισης στη διαδρομή οδηγού και σπρώξτε τον αργά προς τα μέσα. 10.Ευθυγραμμίστε ξανά το υποστήριγμα του άνω οδηγού ευθυγράμμισης και σφίξτε τη βίδα. 11. Τοποθετήστε ξανά την πλευρική θύρα. A-61550_el Ιούλιος

47 Αντικατάσταση του κάτω οδηγού απεικόνισης (για όλα τα μοντέλα σαρωτή) 1. Εντοπίστε τον κάτω οδηγό απεικόνισης. 2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Phillips, χαλαρώστε τη βίδα από τον κάτω οδηγό απεικόνισης. 3. Σύρετε τον οδηγό απεικόνισης μακριά από το υποστήριγμα και αφαιρέστε τον από το σαρωτή. 4. Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο οδηγό απεικόνισης. 5. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα από τη διαδρομή του οδηγού. Μην επιτρέψετε την είσοδο υπολειμμάτων στον σαρωτή. 6. Σκουπίστε και τις δύο πλευρές του νέου κάτω οδηγού απεικόνισης με ένα καινούριο μαντηλάκι Staticide. 7. Σκουπίστε και τις δύο πλευρές του νέου κάτω οδηγού απεικόνισης με ένα σχεδόν στεγνό μαντηλάκι Staticide. 8. Ευθυγραμμίστε τον νέο κάτω οδηγό απεικόνισης στη διαδρομή οδηγού και σπρώξτε τον αργά προς τα μέσα. 9. Ευθυγραμμίστε ξανά το υποστήριγμα του κάτω οδηγού ευθυγράμμισης και σφίξτε τη βίδα. 10.Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και με τα δύο χέρια. Σπρώξτε το σταθερά προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του A-61550_el Ιούλιος 2013

48 Προϊόντα και αναλώσιμα Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του σαρωτή για την παραγγελία αναλωσίμων. Προϊόντα/Αναλώσιμα Κιτ αναλώσιμων τροφοδότη Kodak για σαρωτές της σειράς i1400 Κιτ αναλώσιμων τροφοδότη μεγέθους XL για σαρωτές σειράς i1400 της Kodak Σετ οδηγού απεικόνισης της Kodak για τους σαρωτές της σειράς i1400 (1 άνω οδηγός, 1 κάτω οδηγός) Αριθ. κατ Εκτυπωτής εγγράφων: Δοχεία μελανιού εκτυπωτή (10) Εκτυπωτής εγγράφων: Στυπόχαρτα εκτυπωτή (60) της Kodak Εκτυπωτής εγγράφων: Φορέας δοχείου μελανιού εκτυπωτή Kodak Βελτιωμένος εκτυπωτής: Δοχεία μαύρου μελανιού (HP C6602A) Βελτιωμένος εκτυπωτής: Δοχείο κόκκινου μελανιού (HP C6602R) Βελτιωμένος εκτυπωτής: Φορέας δοχείου μελανιού Μαντηλάκια Staticide για σαρωτές Kodak (144) Φύλλα καθαρισμού σαρωτή Kodak Digital Science (50) Μαντηλάκια καθαρισμού κυλίνδρων Kodak Digital Science (24) Σαρωτές επίπεδης επιφάνειας A3 σειράς i1400 της Kodak Σαρωτές επίπεδης επιφάνειας A4 σειράς i1400 της Kodak A-61550_el Ιούλιος

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. A-61778_el 5K2484

Οδηγός χρήσης. A-61778_el 5K2484 Σαρωτής Picture i2900 Saver Οδηγός χρήσης A-61778_el 5K2484 Ασφάλεια Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση Τοποθετήστε το σαρωτή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας με φέρουσα ικανότητα 20,4 kg και αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές σειράς i5000. Οδηγός χρήστη. A-61670_el 5K3557

Σαρωτές σειράς i5000. Οδηγός χρήστη. A-61670_el 5K3557 Σαρωτές σειράς i5000 Οδηγός χρήστη A-61670_el 5K3557 Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο σαρωτή πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας που να αντέχει βάρος 57,6 κιλών

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος (Οικιακή) Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος Αριθμός μοντέλου ER-GY50/ER-GY30 Πριν τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική σας αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης

Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 4/2013 Σημειώσεις της Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions Οδηγός χρήσης του SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες για το SmartSolutions...4 Τι είναι οι λύσεις SmartSolutions;...4 Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος...6 Κατανόηση του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7110 Wide Format. Οδηγός χρήσης

HP Officejet 7110 Wide Format. Οδηγός χρήσης HP Officejet 7110 Wide Format Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις της Hewlett-Packard Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα