Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ"

Transcript

1 Δημόσια Διαβούλευση Για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ H διαδικασία για την κατασκευή των χρηματοδοτούμενων από το Ελληνικό Κράτος MANs ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2004 με την δημοσίευση της πρόσκλησης 93 (Α.Π /ΚτΠ 1110-Β3/ ) της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Σήμερα το δίκτυα αυτά έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί, κενό που έρχεται να καλύψει η διαβούλευση αυτή. Είναι λοιπόν απαραίτητο, όπως αναφέρεται και στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, 6 χρόνια αργότερα, να γίνει καταρχήν μια αποτίμηση του συγκεκριμένου έργου, ιδιαίτερα σε σχέση με τους στόχους τους οποίους είχε θέσει, καθώς και να ακολουθήσουν οι προτάσεις και οι σχεδιασμοί για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Είναι προφανές ότι ελάχιστοι από τους στόχους που τέθηκαν για παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες έχουν επιτευχθεί, αλλά και ότι η Πολιτεία έρχεται σήμερα, αφού έχουν δαπανηθεί περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ και αναζητά πως θα αξιοποιήσει την υπάρχουσα αυτή υποδομή. Συνεπώς θα πρέπει να εξετασθούν δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είναι η κατεύθυνση με την οποία σχεδιάστηκαν οι δράσεις για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ώστε η κατεύθυνση αυτή να τροποποιηθεί και οι μελλοντικές δράσεις να είναι πιο αποτελεσματικές και δεύτερον να προκριθεί ο καταλληλότερος τρόπος για να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη υποδομή. Σε σχέση με τον σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα κείμενα της πρόσκλησης 93 καθώς και της ενότητας ΙΙ που αφορά το γενικό πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: - Τα MANs που προκηρύχθηκαν το 2004, και προφανώς σχεδιάστηκαν τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια νωρίτερα, ολοκληρώθηκαν το 2009 και το 2010 αναζητείται ο τρόπος λειτουργίας τους. Στο χρονικό αυτό διάστημα άλλαξαν ριζικά οι απαιτήσεις των χρηστών, ενώ παράλληλα με ιδιωτικές επενδύσεις οι πάροχοι κάλυψαν, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, σημαντικό μέρος από τους στόχους που έθετε η χρηματοδοτουμένη δράση. Συνεπώς ένα πρώτο συμπέρασμα των 1/13

2 αποτελεσμάτων της πρόσκλησης 93 είναι ότι υπέφερε από τις αγκυλώσεις που χαρακτηρίζει δράσεις του δημόσιου τομέα. - Η εμπλοκή κατά τη σχεδίαση ομάδων με καλή γνώση τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά αποκομμένων από την καθημερινή λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των δικτύων, δεν οδηγεί σε λύσεις αποδοτικές και εμπορικά εκμεταλλεύσιμες. Ο ρόλος βέβαια των ομάδων αυτών (και κυρίως εάν πρόκειται για ερευνητικούς φορείς ή ομάδες πανεπιστημιακών), είναι καθοριστικός και απαραίτητος στην έρευνα και ανάπτυξη και εκεί θα πρέπει να εστιάζεται η δράση τους. - Τα MANs δεν λειτούργησαν μέχρι σήμερα ούτε ως οπτικά αστικά δίκτυα πρόσβασης, καθώς λίγα κτήρια δημόσιου ενδιαφέροντος συνδέθηκαν με αυτά, ούτε βέβαια ως ζευκτικά οπτικά δίκτυα, καθώς δεν ήταν αυτός ο σχεδιασμός τους, κυρίως γιατί καθυστέρησε και παραμένει ασαφές το καθεστώς διαχείρισης τους και οι δυνατότητες αξιοποίησης τους. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να έχει ενεργοποιηθεί πολύ νωρίτερα. - Πολύ ορθά αναφέρεται στη διαβούλευση ότι λόγω της φύσης της νέας τεχνολογίας, κάθε περιοχή, ανεξάρτητα από το πόσο απομακρυσμένη ή λιγότερο ανεπτυγμένη είναι, μπορεί να επωφεληθεί και να τη χρησιμοποιήσει για οικονομική ανάπτυξη. Οι τρόποι βέβαια με τους οποίους μπορεί να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα, ειδικά σήμερα, ελάχιστη ή καθόλου σχέση έχουν με τα MANs. Αναφέρεται ακόμα, πολύ σωστά, ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη γεφύρωση του «ψηφιακού χάσματος» που θα προκληθεί από την αργή επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε περιοχές (π.χ., αγροτικές, απομακρυσμένες, αραιοκατοικημένες, υποβαθμισμένες) που δεν συμπεριλαμβάνονται στους άμεσους στόχους κάλυψης καμίας ιδιωτικής εταιρείας, που επίσης ελάχιστη σχέση έχει με την ανάπτυξη των ΜΑΝs, καθώς αναπτύχθηκαν σε αστικές περιοχές που σήμερα οι περισσότεροι πάροχοι έχουν επενδύσει και παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ειδικότερα ο ΟΤΕ είναι ήδη παρών με παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, (ADSL), σε όλες τις περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί MANs. Η Ευρωπαϊκή πρακτική, όπως έχει αποτυπωθεί στα αντίστοιχα σχέδια της Φινλανδίας, της Μ. Βρετανίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών, προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις και επιλογές για το σκοπό αυτό, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στην επιδότηση ιδιωτών και δραστηριοτήτων που θα επενδύσουν στις περιοχές αυτές. Στις δράσεις αυτές δεν φαίνεται το κράτος να κατασκευάζει δίκτυα, αλλά δίνει τα απαραίτητα κίνητρα στους ιδιώτες να πραγματοποιήσουν τις επιβαλλόμενες επενδύσεις. - Αναφέρεται ακόμα ότι η προσφορά ευρυζωνικών συνδέσεων αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των τελικών χρηστών για μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης. Αυτό θα μπορούσε να είχε ισχύ το 2004, αλλά 2/13

3 σήμερα το συμπέρασμα είναι αυθαίρετο καθώς οι υποδομές που είναι διαθέσιμες για να καλύψουν τις σημερινές ανάγκες, καλύπτουν το 90% περίπου του πληθυσμού και σίγουρα όλες τις περιοχές των ΜΑΝs. Η υστέρηση σε υποδομές υπάρχει στις αγροτικές περιοχές και σε μικρούς οικισμούς, ενώ η χαμηλότερη με βάση τα Ευρωπαϊκά δεδομένα διείσδυση σχετίζεται με διαφορετικούς από την ύπαρξη ευρυζωνικών υποδομών παράγοντες. - Μία πολύ σημαντική επισήμανση που γίνεται στη διαβούλευση σε σχέση με την διστακτικότητα των παρόχων για επενδύσεις ευρείας κλίμακας, εντοπίζει τους λόγους της διστακτικότητας αυτής στις ελλείψεις και στην αδυναμία ουσιαστικής εφαρμογής των διατάξεων του ρυθμιστικού πλαισίου για παρόμοιες επενδύσεις. Αυτή η αναφορά από πλευράς της πολιτείας, η οποία θα όφειλε αφού έχει εντοπίσει τις αδυναμίες αυτές, (που έχουν αρκετές φορές επισημανθεί και από τον ΟΤΕ και από τους παρόχους) να προχωρήσει σε παρεμβάσεις και να τις έχει διορθώσει, δεν μπορεί να αποτελεί αιτιολογία για την ανάπτυξη δημόσιων δικτύων. Ο ρόλος της πολιτείας πρέπει να είναι η δημιουργία του κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος ώστε να διευκολύνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις για την κατασκευή των υποδομών, ενώ δημόσια χρηματοδότηση δικτύων θα έπρεπε να γίνεται μόνο σε δεύτερο επίπεδο, όπου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια μία επένδυση δεν θα μπορούσε να κριθεί ανταποδοτική. - Η αναφορά ότι τα MANs μπορούν να αναβαθμίσουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την παροχή υπηρεσιών υγείας, την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη διεύρυνση, ανάδειξη και προβολή του επιχειρηματικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος μιας πόλης και γενικότερα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών ιδίως στην Περιφέρεια είναι μεν ορθή, αλλά η αναβάθμιση αυτή όχι μόνο μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους, αλλά τα MANs από μόνα τους προφανώς και δεν αρκούν για την υλοποίηση αυτών των στόχων. - Τα τηλεπικοινωνιακά έργα για να είναι αποδοτικά πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Η δημιουργία νησίδων προηγμένων υποδομών δεν οδηγεί από μόνη της σε αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών συνθηκών. Ακόμα περισσότερο όταν δεν έχουν προβλεφθεί οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τα δίκτυα δεν υπάρχει και κίνητρο για την περαιτέρω ενεργοποίηση τους. Σχετικά με τον προτεινόμενο τρόπο για να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη υποδομή, ο προβλεπόμενος αποκλεισμός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων από τους διαχειριστές των δικτύων ΜΑΝ απαξιώνει ακόμα περισσότερο τα δίκτυα αυτά οδηγώντας στην πραγματική «ταφή» των υποδομών αυτών. 3/13

4 Είναι ανάγκη τα δίκτυα αυτά να αποτελέσουν κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό οι δυνατότητές τους. Επίσης θα πρέπει να επανεξετασθεί κατά πόσον είναι σκόπιμη η επέκταση των υφιστάμενων ΜΑΝ, ιδιαίτερα πριν αποδειχθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυνατότητες επέκτασης των υφιστάμενων δικτύων, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, περιορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης ΕΚ στη δημόσια χρηματοδότηση ευρυζωνικών δικτύων. Δεν κρίνεται σκόπιμο το Δημόσιο να αναπτύσσει δικά του δίκτυα για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών. Όπως έχει αποδειχθεί σε μια σειρά περιπτώσεων ο τρόπος αυτός δεν είναι αποδοτικός στην λειτουργία του, καθώς το Δημόσιο δεν είναι ευέλικτο και δεν μπορεί να πετύχει τις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνει ένας πάροχος. Επίσης είναι αντιαναπτυξιακό γιατί πολλές φορές το δίκτυο του δημοσίου μπορεί να αποτελεί την κρίσιμη εκείνη μάζα που κάνει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο ένα δίκτυο. Από πλευράς μας θεωρούμε ότι η διαχείριση των ΜΑΝ από ένα τηλεπικοινωνιακό πάροχο, που θα έχει την υποχρέωση ανοικτής πρόσβασης, αποτελεί τη βέλτιστη λύση ώστε το κοινωνικό σύνολο να ωφεληθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με τον πλέον οικονομικό τρόπο λόγω των οικονομιών κλίμακας και φάσματος που θα επιτευχθούν. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι όποιες αναφορές γίνονται στην κοστοστρέφεια, όχι μόνο δεν είναι επαρκείς και επεξηγηματικές, αλλά συγχέουν έννοιες και όρους, όπως λογικό κέρδος, επανεπένδυση των κερδών, κόστος συντήρησης κλπ., οι οποίες θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. 4/13

5 ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ III Παράγραφος 1 Η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε έναν ανάδοχο μέσω ανοικτής διαδικασίας. Η επιλογή ενός αναδόχου φορέα διαχείρισης, έχει το πλεονέκτημα της αποδοτικότερης διαχείρισης των δικτύων ΜΑΝ, της παροχής ενός καθορισμένου και συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών σε όλα τα σημεία SLA, και της ενιαίας στρατηγικής επέκτασης των δικτύων. Παράγραφος 3.1 Πρέπει να καθορισθεί ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου διαχειριστή. Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί από ποιον θα καθορίζονται οι τιμές διάθεσης των προϊόντων, τι σημαίνει ή φράση «εκμετάλλευση και περαιτέρω επέκταση» των ΜΑΝ, καθώς και αν ο διαχειριστής θα πληρώσει για τις υποδομές που θα αναλάβει. Παράγραφος 4.1 Βασικό έλλειμμα της διαβούλευσης είναι ότι δεν υπάρχει καμία περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, εάν τα κριτήρια αξιολόγησης του υποψηφίου Διαχειριστή ΜΑΝ είναι αυτά που αναφέρονται στη συνημμένη στην παρούσα Διαβούλευση «Ενδεικτική Διακήρυξη» (σχετ. 3), τα κριτήρια αυτά δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για την αξιολόγηση του Διαχειριστή, διότι αφορά άλλο αντικείμενο. Ειδικότερα: α) Η αναφερόμενη στην εν λόγω Διακήρυξη αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου έχει ως αντικείμενο την κατασκευή δικτύου και όχι τη διαχείρισή του. Είναι φανερό ότι πρόκειται για διαφορετικό αντικείμενο απ αυτό της Διαβούλευσης. Ακόμη και στην περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτό ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς αφορούν την επέκταση των υφισταμένων δικτύων, τα κριτήρια αυτά και πάλι δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής, διότι η οποιαδήποτε σχετική διακήρυξη θα πρέπει να γίνει ad hoc για κάθε δίκτυο χωριστά λαμβάνοντας υπόψη της τα πραγματικά περιστατικά του συγκεκριμένου δικτύου (π.χ. την υφιστάμενη κατάστασή του κατά το χρόνο που θα αποφασιστεί η επέκτασή του, το μέγεθος της επέκτασής του κλπ). β) Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου Διαχειριστή ΜΑΝ δεν μπορεί να γίνει με τα κριτήρια αξιολόγησης της εν λόγω ενδεικτικής διακήρυξης. Συγκεκριμένα, αφού οι τιμές πρόσβασης, που θα προσφέρει ο Διαχειριστής ΜΑΝ που θα επιλεγεί, θα είναι κοστοστρεφείς, θα πρέπει αναγκαστικά να έχουν καθοριστεί αυτές από την αρμόδια για τον έλεγχο της κοστροστρέφειάς τους Αρχή η οποία θα πρέπει να καθορίσει και το περιθώριο του κέρδους των Διαχειριστών 5/13

6 ΜΑΝ, έτσι ώστε ο κάθε υποψήφιος να μπορεί να καθορίσει την τιμή που θα προσφέρει στο δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή του, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών προσόντων του τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς και η επιλογή του να μην εξαρτηθεί μόνον από τη χαμηλότερη τιμή που θα προσφέρει για να κερδίσει το συγκεκριμένο δημόσιο διαγωνισμό. Παράγραφος 5.1 Δεν είναι απαραίτητη η ομαδοποίηση σε τρεις ζώνες. Η ανάληψη του συνόλου των MAN από ένα φορέα διαχείρισης έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: ενιαία και αποδοτικότερη διαχείριση των δικτύων ΜΑΝ, κεντρική διαχείριση του συνόλου του δικτύου ενιαίο συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών SLA οικονομίες κλίμακος Η δημιουργία 3 ζωνών με 3 ανεξάρτητους διαχειριστές, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες ως προς την ενιαία μορφή σχεδιασμού και υλοποίησης του ενοποιημένου δικτύου. Επιπλέον θα δημιουργήσει θέματα διασύνδεσης, με όρους και κανόνες οι οποίοι συνήθως οδηγούν σε αντεγκλήσεις. Σε περίπτωση που γίνει κατανομή σε 3 ζώνες, οι ζώνες θα πρέπει να περιέχουν όσο το δυνατόν ισο-κατανεμημένες τις πόλεις, λαμβάνοντας υπόψη την μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα καθώς με την προτεινόμενη διαδικασία εξαιρούνται οι υφιστάμενοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, από την μία αποκλείονται αυτοί που έχουν την εμπειρία στην λειτουργία ενός δικτύου ενώ παράλληλα επιχειρείται η δημιουργία ενός ΝΕΟΥ παρόχου. Η απαιτούμενη διαφάνεια για ισότιμη και μη διακριτική συμπεριφορά του νέου παρόχου φορέα διαχείρισης προς τους πελάτες του (αδειοδοτημένους παρόχους), μπορεί να εξασφαλισθεί με λειτουργία λογιστικού διαχωρισμού και προσφορών αναφοράς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο αποκλεισμός των ήδη υφισταμένων τηλεπικοινωνιακών παρόχων από τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή Διαχειριστή ΜΑΝ αντίκειται στην υφιστάμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα: α) Σύμφωνα με το ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί κρατικών επιδοτήσεων για τη ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων [βλ. ειδικότερα, την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για τις καρτικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων» (2009/C 235/04)] δεν προβλέπεται τέτοιος αποκλεισμός. Ειδικότερα, σύμφωνα με την με αριθμό Ν. 201/2006 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Ε(2006) 2948 τελικό], όχι μόνον δεν προβλέπεται τέτοιος αποκλεισμός αλλά, αντίθετα, οι συμμετοχή των ήδη υφισταμένων παρόχων συμπεριλαμβανομένου και του ΟΤΕ (incumbent ), κρίνεται συμβατή με το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο. 6/13

7 β) Εκτός από τα ανωτέρω, ο αποκλεισμός αυτός είναι αντίθετος και με το άρθρο 5 του Συντάγματος, διότι περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία των ήδη υφισταμένων τηλεπικοινωνιακών παρόχων να συμμετάσχουν σε μία οικονομική δραστηριότητα η οποία ανήκει αποκλειστικά στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους και η συμμετοχή τους σ αυτήν, λόγω της εμπειρίας τους, θα επιφέρει οφέλη στην ανάπτυξη της ευροζωνικότητας στην Ελλάδα, ειδικότερα μάλιστα στην σημερινή εποχή κατά την οποία, σύμφωνα άλλωστε με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ε.Ε.Τ.Τ., η αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, μετά 10 χρόνια από την απελευθέρωσή της, είναι ώριμη και ο ανταγωνισμός σ αυτήν είναι επαρκής και αποτελεσματικός. Παράγραφος 5.2 Αναφορικά με το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο θα ορίζεται στη διακήρυξη, και κριτήρια πάνω στα οποία θα γίνει η αξιολόγηση. Το τι θα περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο είναι απολύτως ασαφές. Ο ορισμός προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ομογενοποιημένος για όλες τις νησίδες και να υπάρχει η υποχρέωση να τις παρέχουν όλοι οι διαχειριστές με τον ίδιο τρόπο ώστε να υπάρχει κοστολογική ομοιογένεια στην τελική υπηρεσία που θα παρέχεται πάνω από την υποδομή. Παράγραφος 5.3 Προτείνουμε μία ενιαία ζώνη για όλα τα δίκτυα ΜΑΝ και ένα ενιαίο διαχειριστή για το σύνολο των ΜΑΝ. Παράγραφος 5.5 Θα πρέπει να προβλέπεται υψηλότατη εγγύησης συμμετοχής σε κάθε συμμετέχοντα, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα εκπίπτει. Προτείνεται να διενεργηθεί δεύτερος διαγωνισμός. Παράγραφος 5.6 Δεν διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο διευρύνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό ο κύκλος των πιθανών αναδόχων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να έχει ποσοστό πάνω από 70% των δραστηριοτήτων του στη Ελλάδα. Παράγραφος 5.7 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής αυτόνομα ή ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων παρόχων δημοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν από τον διαγωνισμό να αποκλειστεί να συμμετέχει ο ΟΤΕ, ο μεγαλύτερος και εμπειρότερος φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της χώρας, είτε ως φορέας, είτε μέσω κάποιας θυγατρικής του. 7/13

8 Ο αποκλεισμός από την διαδικασία των παρόχων δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι λανθασμένος γιατί αποκλείει τις πλέον κατάλληλες εταιρίες και είναι αυθαίρετος, δημιουργώντας διακριτική μεταχείριση μεταξύ εταιριών που είναι πάροχοι σε άλλες χώρες όχι όμως και στην Ελλάδα και των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επιπλέον ισχύουν και τα όσα αναφέρουμε αναλυτικά ανωτέρω στα σχόλιά μας για την παράγραφο 5.1. Παράγραφος Σε περίπτωση ένωσης θα πρέπει να καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε φορέα και καθώς το αντικείμενο του κάθε ενός στη διαχείριση του ΜΑΝ. Παράγραφος 6 Το χρονικό διάστημα παραχώρησης των 25 ετών είναι εξαιρετικά μεγάλο χωρίς να δικαιολογείται κάτι τέτοιο και δεδομένου ότι ο φορέας αναλαμβάνει τη διαχείριση έτοιμων υποδομών χωρίς να έχει επενδύσει για τη δημιουργία τους που θα δικαιολογούσε μακρά περίοδο απόσβεσης. Χρειάζονται διευκρινίσεις για την κοστοστρεφή εκμετάλλευση, ανώτατο όριο επιτρεπόμενου κέρδους και τον τρόπο εφαρμογής των υποχρεώσεων αυτών. Επιπρόσθετα χρειάζεται προσοχή ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΑΝ και ιδίως οι επεκτάσεις τους, οι οποίες θα πρέπει να καλύψουν μόνο ανάγκες του δημοσίου, θα είναι ανταγωνιστικά με μη χρηματοδοτούμενο δίκτυο που θα αναπτύξει ο οποιοσδήποτε ιδιώτης πάροχος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης ΕΚ στη δημόσια χρηματοδότηση ευρυζωνικών δικτύων. Παράγραφος 6.1 Σήμερα οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα διάθεσης, συντήρησης και ανάπτυξης υποδομών δικτύων όπως στο παρόν έργο. Επομένως ο πάροχος υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα να συντηρεί και να προσφέρει προς τους πελάτες ποιοτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες με σημαντικό οικονομικό όφελος προς τον τελικό πελάτη μια και τα κόστη περιορίζονται μόνο σε ένα φορέα Διαχειριστή-Πάροχο. Συνεπώς το προτεινόμενο μοντέλο διάθεσης των υποδομών οδηγεί σε αύξηση του κόστους διαχείρισης με αποτέλεσμα τη μετακύλιση του κόστους προς τους παρόχους που αιτούνται υπηρεσίες χονδρικής και τους τελικούς χρήστες. Παράγραφος 6.3 Θα πρέπει πρώτα να ορισθεί το μέγεθος και το εύρος των υποδομών αυτών. 8/13

9 Παράγραφος 6.4 Η δημιουργία κερδών ώστε να περισσεύουν και για τον Δήμο καταρχήν δεν συνάδει με την έννοια της κοστοστρέφειας, εκτός εάν προβλεφθεί ότι μέσα στην κοστοστρεφή τιμή θα πρέπει να υπάρχει και ένα περιθώριο για τον Δήμο. Στην περίπτωση που προβλεφθεί ένα οποιοδήποτε έσοδο για τον Δήμο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς, καθώς ο Δήμος θα μπορούσε για την διατήρηση του εσόδου να δημιουργεί προσχώματα στην παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης σε άλλους παρόχους που θα επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις στην περιοχή των ΜΑΝ. Συνεπώς οι δήμοι θα πρέπει να μην έχουν έσοδα από τα δίκτυα αυτά. ΕΝΟΤΗΤΑ IV Απάντηση 1: Οι σημερινές δυνατότητες της υποδομής που έχει αναπτυχθεί είναι περιορισμένες σε κτίρια κυρίως δημόσιου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει διαθέσιμη υποδομή για επέκταση και σε επιχειρησιακούς πελάτες με μικρές επεκτάσεις και εμφύσηση πρόσθετων καλωδίων οπτικών ινών. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει έλεγχος ως προς την αρτιότητα της κατασκευής, την ποιότητα κατασκευής των υποδομών, καθώς υπάρχουν αναφορές για περιπτώσεις όπου η ανάπτυξη των δικτύων έγινε σε μικρό βάθος εκσκαφής, με μικρές διαστάσεις φρεατίων ως προς την ποσότητα των διερχόμενων από αυτά σωληνώσεων ενώ υπάρχουν και αναφορές για κακοτεχνίες στις διασυνδέσεις των σωληνώσεων εντός των φρεατίων, διαφοροποιήσεις ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τεχνικές κλπ. Ο έλεγχος αυτός θα είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική διαχείριση της υποδομής με εγγυημένους μικρούς χρόνους αποκατάστασης βλαβών. Απάντηση 2: Η εμπειρία από την κατασκευή των ΜΑΝ έδειξε ότι η όποια αξιοποίηση τους έρχεται με καθυστέρηση, το επιχειρηματικό σχέδιο πάνω στο οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν ανεδαφικό, ενώ παράλληλα δεν επιτεύχθηκαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Συνεπώς είναι απαραίτητο πρώτα να γίνει η προσπάθεια λειτουργίας των ΜΑΝ και στην συνέχεια, αφού αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα, τους να υπάρξουν οι εκτιμήσεις για επεκτάσεις. Προς το παρόν η πρώτη και πρόχειρη εκτίμηση είναι ότι η επέκταση των ΜΑΝ και σε άλλες περιοχές δεν είναι σκόπιμη. Επιπρόσθετα, σε όλες τις πόλεις της χώρας με πληθυσμό μεταξύ και κατοίκους υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή ADSL νέας τεχνολογίας (Ethernet DSLAM εξοπλισμένα με κάρτες ADSL2+) με 9/13

10 δυνατότητα για ταχύτητες πρόσβασης μέχρι 24 Mb/s. Σε πολλές από τις πόλεις αυτές εκτός του ΟΤΕ δραστηριοποιούνται και εναλλακτικοί πάροχοι, με αποτέλεσμα να υφίσταται υγιής ανταγωνισμός. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι πόλεις της χώρας μας με πληθυσμό μεταξύ και κατοίκους δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ψηφιακό χάσμα λόγω έλλειψης υποδομών, και κατά τη γνώμη του ΟΤΕ, η κατασκευή από την πολιτεία μητροπολιτικών δικτύων σωληνώσεων για εγκατάσταση οπτικών ινών στην σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία θα αποτελούσε άσκοπη σπατάλη χρημάτων, με σχεδόν μηδενικά άμεσα αποτελέσματα στον βασικό εθνικό στόχο, που είναι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Αντί αυτών, ο ΟΤΕ πιστεύει ότι οι εθνικοί αυτοί πόροι θα αξιοποιηθούν καλύτερα, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, με τη χρηματοδότηση της κατασκευή υποδομών διασύνδεσης απομακρυσμένων ή δυσπρόσιτων και απομονωμένων οικισμών της χώρας στους οποίους σήμερα δεν παρέχονται και δεν προβλέπεται να παρέχονται στο μέλλον με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια υπηρεσίες ADSL. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε κατασκευή, επέκταση και γενικά οποιοδήποτε έργο στο οποίο θα δαπανηθούν σημαντικά ποσά, θα πρέπει να εκτελείται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί μελέτη σκοπιμότητας και το αντίστοιχο business plan από το οποίο θα αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της επένδυσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχειι ο κίνδυνος να κατασκευασθούν δίκτυα για τα οποία μετά την πάροδο κάποιων ετών θα διερωτώμεθα και πάλι για την σκοπιμότητα κατασκευής τους και τους πιθανούς τρόπου χρησιμοποίησής τους. Απάντηση 3: Αυτό που πρέπει να χρηματοδοτηθεί είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και όχι η ανάπτυξη δικτύων. Είναι σκόπιμο η ανάπτυξη των οπτικών δικτύων πρόσβασης να γίνει συνολικά για όλη τη χώρα με πρόγραμμα με εξασφαλισμένη τη διασύνδεση τους με τα δίκτυα κορμού και όχι αποσπασματικά όπως έγινε με τα ΜΑΝ. Οι υποδομές πρέπει να συμβαδίζουν με την παροχή και των τελικών υπηρεσιών στους καταναλωτές από εταιρίες με κάθετη οργάνωση ώστε οι πόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ρόλος της Πολιτείας μπορεί να είναι καταλυτικός στην ενθάρρυνση των επενδύσεων, με την δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του e-government και της εκπαίδευσης στις ψηφιακές τεχνολογίες. 10/13

11 Απάντηση 4: Τα μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών έχουν αναπτυχθεί σε 68 Δήμους εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι πρωτεύουσες των ομώνυμων νομών. Σε όλους του δήμους αυτούς τόσο ο ΟΤΕ όσο και άλλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι διαθέτουν υποδομή διασύνδεσης οπτικών ινών με τα αντίστοιχα δίκτυα κορμού, άρα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης των δικτύων MAN μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων. Ο ΟΤΕ, οι εναλλακτικοί πάροχοι και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας έχουν επενδύσει σημαντικά στην ενίσχυση των δικτύων κορμού και η αγορά αυτή είναι πλήρως ανταγωνιστική. Συνεπώς η διασύνδεση των δικτύων αυτών πρέπει να γίνει με όρους ανταγωνισμού και καθώς τα δίκτυα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί με δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης ΕΚ στη δημόσια χρηματοδότηση ευρυζωνικών δικτύων. Απάντηση 5: Αναμφίβολα τα ευρυζωνικά δίκτυα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικές ανάγκες σε συνεργασία και με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής οι οποίοι επενδύουν στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Μέσα από αυτά τα επενδυτικά σχήματα δημιουργούνται θέσεις εργασίας και αύξηση της απασχόλησης. Απάντηση 6: Το δίκτυο του ΟΤΕ, σε όλες τις πόλεις που αναφέρονται, παρέχει ήδη ευρυζωνικές συνδέσεις (ADSL, μισθωμένες οπτικές). Επίσης στους 67 από τους 68 Δήμους υφίσταται παρουσία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού παρόχου μέσω φυσικής συνεγκατάστασης στο κτίριο του ΟΤΕ (εντός ή εκτός αυτού με υπαίθρια καμπίνα). Άρα στις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα ΜΑΝ δεν υφίσταται ούτε υπήρξε ποτέ ψηφιακό χάσμα, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών αυτών απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών με εκείνη των αστικών κέντρων στης Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρουσία ισχυρού ανταγωνισμού. Η ύπαρξη των δικτύων αυτών θα μπορούσε να επηρεάσει τα επιχειρησιακά μοντέλα των φορέων και εταιριών, που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης και περιεχομένου (που ούτως ή άλλως είναι προσανατολισμένα σε υπηρεσίες DSL). Θα πρέπει, όμως, σε κάθε περίπτωση να υπάρξει μία εξειδίκευση ως αναφορά το καθεστώς που διέπει τα δίκτυα αυτά, το εύρος των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν και κυρίως τις δυνατότητες επέκτασης τους. 11/13

12 Απάντηση 7: Θεωρούμε ότι ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία και την υποδομή και ενδιαφέρεται ώστε να αναλάβει την διαχείριση των δικτύων αυτών, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες προς πελάτες και ως πάροχος χονδρικής σε άλλους παρόχους, τηρώντας τις υποχρεώσεις ανοικτής πρόσβασης. Είναι απαραίτητο όμως να ξεκαθαριστεί το καθεστώς που διέπει τα δίκτυα αυτά και τις απαιτήσεις που διέπει τον διαχειριστή. Για τη σωστή διαχείριση και λειτουργία του δικτύου ΜΑΝ χρειάζονται επενδύσεις: για τα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας (SLA) για provisioning συστήματα για διαμοιρασμό του δικτύου και υποστήριξη όλων των παρόχων για τον εξοπλισμό του δικτύου, είτε τεχνολογίας PON ή Active Ethernet (π.χ. MPLS Level2). Απάντηση 8: Το ρυθμιστικό περιβάλλον έχει σημαντικές ασάφειες, που πρέπει να διευκρινιστούν ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο Διαχειριστής. Το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα διέλευσης, έτσι όπως ρυθμίζεται από το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και της εμπλοκής πολλών αρμοδίων φορέων, πράγμα το οποίο έχει επισημανθεί και στις σχετικές διαβουλέυσεις από τον ΟΤΕ και χρειάζεται νέα ρύθμιση έτσι ώστε να απλοποιηθούν και συντομευτούν οι σχετικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση θα πρέπει να είναι ενιαία και να μη δίνεται η δυνατότητα έτσι ώστε η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης να είναι πιο απλή και σύντομη όταν πρόκειται για τα ΜΑΝ σε σύγκριση με τη χορήγηση των δικαιωμάτων αυτών όταν πρόκειται για εγκατάσταση δικτύου εκτός ΜΑΝ. Απάντηση 9: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που απαιτούνται καθορίζονται από τις υπηρεσίες που θα απαιτηθούν από τους παρόχους. Έχει σημασία ο διαχειριστής να έχει γνώση των απαιτήσεων, κυρίως των άλλων παρόχων, καθώς θα λειτουργεί ως πάροχος χονδρικής Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας απαιτείται αφενός συνεχής διαθεσιμότητα του δικτύου, που συνεπάγεται άμεση αποκατάσταση βλαβών (ινών ή εξοπλισμού), π.χ. επιτήρηση σε 24ωρη 12/13

13 βάση και διαθέσιμα συνεργία αποκατάστασης της υπηρεσίας. Αφετέρου απαιτείται να εξασφαλίζεται ότι καλύπτονται οι ποιοτικές προδιαγραφές των πελατών-παρόχων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά αναφέρουμε τα jitter, packet loss και delay. Η μη σωστή λειτουργία του δικτύου θα πρέπει να επισύρει ρήτρες για τον διαχειριστή. Απάντηση 10: Καθώς τα δίκτυα ΜΑΝ έχουν σχεδιαστεί ώστε να διέρχονται από τα περισσότερα δημόσια κτίρια μιας πόλης, ευκολύνει τη σύνδεσή τους με τους χώρους που είναι ήδη συνδεδεμένοι στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ώστε να δοθούν νέες υπηρεσίες, αλλά προκύπτουν θέμα τα που αφορούν: Την ασφάλεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Την διασφαλιζόμενη ποιότητα υπηρεσίας SLA που ήδη απαιτεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ (με ανάλογες ρήτρες) Απάντηση11: Καθώς τα δίκτυα ΜΑΝ είναι εγκατεστημένα κατά κύριο λόγο στα κέντρα των πόλεων, δεν πρόκειται να συμβάλλουν στην επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων σε πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της περιφέρειας. 13/13

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό, 26.04.2010 Αρ.Πρωτ.:1047

Ελληνικό, 26.04.2010 Αρ.Πρωτ.:1047 Προς : Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης Λέκκα 23-25 10562, Αθήνα Υπόψη: κ. Α. Βαφειάδης Τηλέφωνο : 210 3722423 Ελληνικό, 26.04.2010 Αρ.Πρωτ.:1047

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Πρόλογος

Δημόσια Διαβούλευση. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Πρόλογος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση PC SYSTEMS AE Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Απάντηση PC SYSTEMS AE Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAMDA TECHNOLOGY ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΑΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAMDA TECHNOLOGY ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΑΝ 39 Veikou str., 111 46 Galatsi, Athens, Greece Tel./Fax.: +30210 2135266 www.lamdatech.gr email: info@lamdatech.gr ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAMDA TECHNOLOGY ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨηφιακήΣύγκλισηκΟΤΑ: Ευκαιρίες αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών& νέες προκλήσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨηφιακήΣύγκλισηκΟΤΑ: Ευκαιρίες αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών& νέες προκλήσεις ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨηφιακήΣύγκλισηκΟΤΑ: Ευκαιρίες αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών& νέες προκλήσεις Απολογισμός Ε.Π. ΚτΠ Περίπου1000 ασύρματασημείαhotspotsσεόλητηχώραγιατηνελεύθερηπρόσβασητων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στις ανωτέρω συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας εντάσσονται τα ΜΑΝ των 68 Δήμων που αναφέρονται στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 10.

2. Στις ανωτέρω συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας εντάσσονται τα ΜΑΝ των 68 Δήμων που αναφέρονται στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 10. 1. Η διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω επέκταση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Networks MAN), η αρχική ανάπτυξη των οποίων χρηματοδοτείται από το Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη»

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» (Αθήνα 26-2-2008) Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Προτάσεις ΣΕΣΜΑ επί του Σχεδίου Νόμου Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ιούλιος 2016 Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται από οργανωμένες επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Η ΕΕΤΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Η ΕΕΤΤ προωθεί την ευρυζωνικότητα και τον ανταγωνισμό στην ευρυζωνική αγορά Η ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, http://infostrag.gr/ Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Αθήνα, 12-5-2009 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Καλό μεσημέρι. Σας καλέσαμε για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία, τα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Στην πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας οι υποδομές των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Τρούλος, Β. Μερεκούλιας, Β. Μάγκλαρης { ktroulos, merek, maglaris } @ netmode.ntua.gr «Forum

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης

Η Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης Η Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών των Δικτύων της Περιφέρειας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ζητήματα και προκλήσεις

ζητήματα και προκλήσεις Δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς : ρυθμιστικά ζητήματα και προκλήσεις Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ Τι είναι τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς? Εκθετική αύξηση της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ H εταιρία LINK ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1990. Αρχικές της δραστηριότητες υπήρξαν η εµπορία οπτικού παθητικού εξοπλισµού, η αντιπροσώπευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ηευρυζωνική υποδοµή δεν είναι αυτοσκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ερώτηση...4

Πίνακας Περιεχομένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ερώτηση...4 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Εθνική Δημόσια Διαβούλευση, συμπληρωματική στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ομιλία Νίκου Σηφουνάκη Πολιτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Grand Resort Lagonissi

Grand Resort Lagonissi ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Γιάννη ΑΛΑΒΑΝΟΥ στο 3 ο Συνέδριο Ευρυζωνικότητας «Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου» Grand Resort Lagonissi Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις. Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ

Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις. Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ ΟΣΑΤΠΕ Ιδρύθηκε το 2003 ως µη κερδοσκοπικό σωµατείο Αντιπροσωπεύει µεγάλο τµήµα της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Ο διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 6-7-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.426/ΨΣ3062-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.426/ΨΣ3062-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου της Infocom είναι «Ευρυζωνικότητα Παντού» (και, εννοούμε, ότι εδώ συζητάμε για «παντού στην χώρα μας»).

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου της Infocom είναι «Ευρυζωνικότητα Παντού» (και, εννοούμε, ότι εδώ συζητάμε για «παντού στην χώρα μας»). Η «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ 10 ο Συνέδριο Infocom 88, 7 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα I.

Εκπαιδευτική Ενότητα I. Εκπαιδευτική Ενότητα I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕΑ Εισαγωγικά Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ I. ΣΕΑ Εισαγωγικά II. ΣΕΑ Διαδικασία από τον Προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ECO PHOS Γεώργιος Καλογιάννης Συστήματα Φωτεινής Σηματοδότησης και φωτισμού με LED. Κοιμ. Θεοτόκου 1, Άλιμος, 17455, Αθήνα Προς : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα