ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2011, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2011, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Α.Π.Ι.Τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΤΚ Γραφείο Προέδρου Τηλ. Επικοινωνίας: Fax: Αθήνα, Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΓΠ οικ ΠΡΟΣ Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Κο Κουτρουμάνη Γεώργιο ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2011, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.» Το ακόλουθο κείμενο αφορά στον απολογισμό του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για το έτος 2011, συντάχθηκε, όχι από κάποια επιβεβλημένη εκ του Νόμου υποχρέωση, αλλά προαιρετικά, στο πλαίσιο των αρχών της σύγχρονης διοικητικής πρακτικής, και αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας. Η Πρόεδρος Λαμπρινή Καρπούζου

2 Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα ( ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 με το νόμο 3655/08 ενσωματώνοντας δώδεκα πρώην ασφαλιστικούς φορείς και κλάδους πρόνοιας, ως Τομείς με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. ως Ασφαλιστικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. έχει ως ιδρυτικό σκοπό την παροχή Εφάπαξ Βοηθήματος στις παρακάτω κατηγορίες Ιδιωτικών Υπαλλήλων : 1. Ξενοδοχοϋπάλληλοι 2. Υπάλληλοι Εμπορικών Καταστημάτων 3. Εργατοϋπάλληλοι Μετάλλου 4. Υπάλληλοι Φαρμακευτικών Εργασιών 5. Εργαζόμενοι στα Λιμάνια 6. Υπάλληλοι Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 7. Προσωπικό Εταιρειών Λιπασμάτων 8. Προσωπικό Εταιρειών Τσιμέντων 9. Προσωπικό Ιπποδρομιών 10. Προσωπικό Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 11. Προσωπικό Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου 12. Προσωπικό Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης Η ποικιλότητα των διατάξεων των διαφορετικών καταστατικών των πρώην Φορέων, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη καταγεγραμμένων διοικητικών κανονισμών και καθηκοντολογιών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνεχών διοικητικών και κανονιστικών αναδιοργανώσεων και παρεμβάσεων, σε κάθε βήμα της καθημερινής ή της προγραμματισμένης διοικητικής πρακτικής Οι ανωτέρω ιδιομορφίες «συνεπικουρούνται» αρνητικά : Α) Από την έλλειψη επιχειρησιακών στελεχών τα οποία θα βοηθούσαν το έργο της Διοίκησης, έργο το οποίο στηρίζεται στη στοχοθεσία, στην αλλαγή της υπαλληλικής νοοτροπίας, στην προσωποποίηση της ενασχόλησης, στην ομαδοσυνεργατικότητα, στην ανάπτυξη αντοχής, πρωτοβουλιών, υποστήριξης έργων, θετικής διάθεσης και ικανοτήτων ώστε να ανταπεξέλθει ο Φορέας στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες που απαιτούν αλλαγές γρήγορες, προσαρμοστικότητα, και αλλαγές διοικητικής κουλτούρας, αλλά

3 πρωτίστως στη σωστή κατεύθυνση, βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. Β) Από τις ταχύτατες αναγκαστικές αλλαγές (διοικητικές και οικονομικές) που προέρχονται από την συνεχώς διαμορφούμενη νομοθεσία. Το έτος 2011 ήταν «ορόσημο» για το ΤΑ.Π.Ι.Τ. δεδομένου ότι ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν οι ουσιαστικότερες και πολυπληθέστερες αλλαγές μέσα στα πλαίσια της στοχοθεσίας από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο για το έτος Αυτές οι αλλαγές που έγιναν κατά το έτος 2011 και αλλάζουν όλο το διοικητικό λειτουργικό τοπίο του Ταμείου δεν αφορούσαν αλλαγές που τοποθετούνται χρονικά μόνο στο 2011 αλλά και σε προηγούμενα έτη, που όμως το 2011 δρομολογήθηκαν ή υλοποιήθηκαν, όπως αναλυτικά καταγράφονται πιο κάτω στην παράθεση των ενεργειών ανά Διεύθυνση. Οι αλλαγές αυτές και οι μετενέργειές τους θα καταστήσουν το Ταμείο ικανό να λειτουργήσει μέσα στη σύγχρονη κοινωνικοασφαλιστική αντίληψη και, ως Ν.Π.Δ.Δ., να συμβάλει στη γενική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης όπου πολύ «σοφά» και, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας με την κύρια ασφάλιση, ο νομοθέτης έχει εντάξει και τα Ταμεία Πρόνοιας στα Ν.Π.Δ.Δ., υποστηρίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα τους για την ύπαρξη τους. Στο σημείο αυτό εντοπίζουμε ότι το ΤΑ.Π.Ι.Τ., αν και Ν.Π.Δ.Δ., έχει συσταθεί για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τους μισθωτούςασφαλισμένους του ιδιωτικού Τομέα, με ανταποδοτικό χαρακτήρα, χωρίς καμιά επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με δυνατή εκπροσώπηση του ιδιωτικού Τομέα στο Δ.Σ. του. (Σύνολο οκτώ (8) εκπροσώπων-μελών, με τους αναπληρωτές τους, από τον ιδιωτικό Τομέα, επί συνόλου έντεκα (11) μελών του Δ.Σ.). Η διατήρηση αυτού του Δημόσιου χαρακτήρα του Ταμείου καθιστά αναγκαίες τις αλλαγές στο εσωτερικό του Ταμείου καθιστώντας το πιο ευέλικτο και βιώσιμο. Τέλος, ύψιστος στόχος που δεν εντάσσεται σε ετήσιο αλλά σε διαχρονικό στόχο είναι η περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης προς το Ταμείο από τους ασφαλισμένους του και από τους εργοδότες του, γεγονός που θα είναι καταλύτης για την επίτευξη όλων των στόχων και σκοπών του Ταμείου.

4 Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις επιλέχθηκαν και δόθηκαν με πρωτοβουλία της Προέδρου, εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΤΑ.Π.Ι.Τ., και υποστηριχτήκαν για την υλοποίηση τους από τους Διευθυντές και τους υπαλλήλους των Τομέων, όχι ισομερώς, αλλά με βαθμό διαφοροποίησης στη στήριξη και στην τελική επίτευξη, γεγονός το ποιο φαίνεται στο επιμέρους αλλά και στο συνολικό αποτέλεσμα υλοποίησης των στόχων της κάθε Διεύθυνσης. Συγκεκριμένα : Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΔΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Γενική Διεύθυνση Άνευ Απολογισμού Διευθύνσεις Τμήματα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ως τμήμα, εκτός αυτό του Λογιστηρίου, και το σχετικό με τη Διαχείριση της Ακίνητης και Κινητής περιουσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. Η αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης εμφανίζεται μέσα από την υποβολή 176 Υπηρεσιακών Εισηγητικών Εκθέσεων σχετικών κατά κύριο λόγο με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, μετά από συλλογή προσφορών ή πρόχειρο ή δημόσιο διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεκαοκτώ (18) από τις προαναφερθείσες εισηγήσεις αφορούσαν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων, και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, πρόχειρους διαγωνισμούς, κάποιοι απ αυτούς πρωτότυποι, όπως ο πρόχειρος τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια παροχής νομικών υπηρεσιών από ομάδα δικηγόρων για την υπόθεση του mega Asset του Τομέα ξενοδοχοϋπαλλήλων.

5 Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η φιλοξενία των παιδιών ασφαλισμένων του Τομέα Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις έγινε με την επιμέλεια του Τμήματος Προμηθειών και Ακίνητης Περιουσίας. Είκοσι (20) μισθώσεις περιφερειακών παραρτημάτων Επτά (7) Καταγγελίες μισθώσεων Σημειώνεται ότι, μετά τις κατακυρωτικές αποφάσεις της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, τις μισθώσεις ακινήτων, καθώς και αυτές που αφορούσαν μειώσεις μισθωμάτων, η Διεύθυνση μας επιμελήθηκε για τη σύνταξη των συμβάσεων και την υπογραφή τους και από τους αναδόχους προμηθευτές και εκμισθωτές, μετά τον σχετικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία. Μειώσεις μισθωμάτων εκτός της υποχρεωτικής, από το Ν.4002/2011, μείωσης 20%, επιπλέον μείωση περίπου 12% Μίσθωση ακίνητου κατασκήνωσης στα Βίλια Αττικής του Τομέα Μετάλλου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με διπλάσιο μίσθωμα της αρχικής προκήρυξης του διαγωνισμού και επένδυση από την ΙΑΕ ,00 μέσα στην κατασκήνωση. (Υπάρχουν εμπόδια και κωλυσιεργία από το Δήμο Βιλίων ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4038/2012 για μίσθωση του γκαράζ της οδού Λυκαβηττού του Τομέα Λιπασμάτων κατόπιν εξώσεως του παλαιού μισθωτή με συνολικό ύψος οφειλής σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις περίπου ,00 (η υπόθεση είναι στο στάδιο της εφέσεως) Κατακύρωση σε νέο μισθωτή του γκαράζ του Τομέα Λιπασμάτων και ταυτόχρονη προετοιμασία της προκήρυξης για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακίνητου. Συντονισμός και συνεργασία με τις επιτροπές για την μεταστέγαση της Γ Διεύθυνσης από τον Πειραιά στην Αθήνα Ακαδημίας 58. Μισθώματα με Τ.Ε.Α.Ι.Τ. Μάρνη 22 Ενέργειες για συντήρηση και μελέτη του κτηρίου συνιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ.-ΕΟΠΥΥ. Ελαιοχρωματισμός κτηρίου Ακαδημίας 58 Ενέργειες για έκδοση Διαπιστωτικής πράξης ακίνητων Λιμενεργατών, Λιπασμάτων-Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ενέργειες και συνεργασία με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για αξιοποίηση του νεοκλασικού κτηρίου στον Πειραιά συνιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. Τομέα Λιμενεργατών και ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

6 Έτοιμη πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάδειξη Διαχειρίστριας Τράπεζα στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. των άρθρων 40 και 47 του Ν.3862/2010, που θα δημοσιευτεί μετά τη λήψη της ΑΠΔ από το ΙΚΑ. Υποβολή στην ΗΔΙΚΑ στοιχείων για χρηματοδότηση, μέσω ΕΣΠΑ για κλείσιμο ισολογισμών, έλεγχο ορκωτών, ψηφιοποίηση αρχείων Τακτοποίηση και απόδοση φόρων ακίνητων και μισθωμάτων παρελθόντων ετών που δεν είχαν αποδοθεί Ενέργειες για αποκαθήλωση διαφημιστικών πινακίδων θεάτρου Ακάδημος επί του κτηρίου Ακαδημίας 58 Ενέργειες για διαχειριστικό έλεγχο από ελεγκτική εταιρεία των Τομέων Ιπποδρομιών και Μετάλλου για τη χρήση 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης και η επίτευξη των στόχων του Φορέα εμφανίζεται μέσα από την επιτυχή και άμεση διεκπεραίωση όχι μόνο του έργου της, όπως προβλέπεται από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, αλλά και την υποστήριξη των πρωτόγνωρων και συνεχώς μεταλλασσόμενων διαδικασιών, μέσα σε ένα συνεχώς διαφοροποιούμενο νομοθετικό περιβάλλον που απαιτεί συνεχή ενημέρωση και εγρήγορση, προκειμένου ο Φορέας να εναρμονίζεται σε αυτό και να λειτουργεί αποτελεσματικά, μέσα στη σύγχρονη διοικητική πρακτική. Ειδικότερα από τη Διεύθυνση συνοπτικά διεκπεραιώθηκαν : Υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑ) και μέσω αυτού της ενημέρωσης εργοδοτών (Τομείς Μετάλλου και Ξενοδοχοϋπαλλήλων) για τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους. Υποστήριξη της επικοινωνίας των ασφαλισμένων με το Ταμείο, μέσω του ΚΕΑ, και της ιστοσελίδας του Ταμείου. Υποστήριξη διενέργειας Διημερίδας για την επιμόρφωση του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και καταγραφή των εισηγήσεων και συμπερασμάτων της Διημερίδας για την ενημέρωση και των άλλων οργανικών μονάδων του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

7 Επιμέλεια και συντονισμός του έργου της συγκριτικής καταγραφής των καταστατικών των Τομέων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., με τη συνεργασία των Διευθυντών Εφάπαξ Παροχών και φοιτητών ΤΕΙ Διαδικασίες σύνδεσης του Ταμείου με τη Σχολή Διοίκησης Μονάδων υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ υποστηρίζοντας πτυχιακές εργασίες με θεματικές που άπτονται των αντικειμένων των Τομέων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ολοκλήρωση των μετατάξεων υπαλλήλων από άλλους Φορείς σε παραμεθόριες περιοχές (Ρόδος) Ενίσχυση του Ταμείου με προσωπικό μέσα από την μεταφορά, μετά από επίπονες προσπάθειες, επτά (7) υπαλλήλων από άλλους Φορείς (καταργηθέντες). Συνεχείς διαδικασίες και επαφή με τα ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο Ταμείο με στόχο την προσωρινή κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Ταμείου Ολοκλήρωση εφαρμογής προγράμματος Διαύγεια και ενημέρωση όλων των οργανικών μονάδων επί του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου και υποστήριξή τους. Διοικητικές ανακατατάξεις, αναδιοργάνωση Διοικητική τακτοποίηση αυτοτελών Γραφείων με στόχο την αξιοποίηση του ανθρώπινου Δυναμικού Ολοκλήρωση Απογραφής όλου του προσωπικού του ΤΑ.Π.Ι.Τ., σύμφωνα με το Νόμο Ολοκλήρωση διαδικασιών επικαιροποίησης όλων των στοιχείων της Απογραφής των υπαλλήλων Συμμετοχή στις διαδικασίες του εποπτεύοντος Υπουργείου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ολοκλήρωση των διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4024/2010 για τον περιορισμό των οργανικών μονάδων. Υποβολή των προτάσεων στο εποπτεύον Υπουργείο. Άμεση ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου Βαθμολογίου Μισθολογίου και όλων των διαδικασιών που απορρέουν από αυτό. (Ν.4024/2010) και αποφυγή κάθε δυσλειτουργίας του Ταμείου. Ενημέρωση όλων των οργανικών μονάδων επί του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την καταστροφή των αρχείων και την εξοικονόμηση χώρου, επικοινωνία με τα ΓΑΚ. Η χορήγηση από τα ΓΑΚ, άμεσα, άδειας καταστροφής αρχείων του Φορέα, χάρη στην καθημερινή επίμονη επικοινωνία και προσπάθεια σε συνεργασία με τη Διευθύντρια της Α Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών.

8 Ολοκλήρωση διαδικασιών και λήψη άδειας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει στο Ταμείο τη χρήση αρχείων άλλων Φορέων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κλπ) Συντονισμός και σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., έτους 2011 Υποστήριξη και ολοκλήρωση νομοθετικής ρύθμισης για τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., η έλλειψη του οποίου είχε δημιουργήσει διάφορες Διοικητικές δυσλειτουργίες στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. Πρόκληση νομοθετικής ρύθμισης από το εποπτεύον Υπουργείο για τη μεταφορά Δικηγόρου στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., ο οποίος έχει ήδη μεταφερθεί και ασκεί καθήκοντα Προτάσεις για την εγκατάσταση ολοκληρωμένης εφαρμογής προσωπικού-μισθοδοσίας Υποβολή πρότασης προς το εποπτεύον Υπουργείο βάση της οποίας προκλήθηκε νομοθετική ρύθμιση για την ηλεκτρονική υποβολή μισθολογικών καταστάσεων από τους εργοδότες Υποστήριξη λειτουργίας περιφερειακών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. αποκέντρωση αρμοδιοτήτων Ουσιαστική υποστήριξη των διαδικασιών για την διαχειρίστρια τράπεζα Συμμετοχή στην ειδική επιτροπή για την ανάδειξη Δικηγόρου για την υποστήριξη του Ταμείου στην υπόθεση «mega asset» Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και το εποπτεύον Υπουργείο σχετικά με την ΑΠΔ, παρόλο που δεν άπτεται του αντικειμένου της Διεύθυνσης Παροχή διαρκούς υποστήριξης και ενημέρωση όλων των οργανικών μονάδων επί του συνεχώς διαφοροποιούμενου νομοθετικού πλαισίου καθώς και της Διοίκησης και του Δ.Σ. του Ταμείου και συμμετοχή στην επίλυση πολλών θεμάτων τοθ Φορέα εκ του αντικειμένου της Διεύθυνσης. Απλοποίηση διαδικασιών Ενημέρωση σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής στους Τομείς που εντάχθηκαν στο ΤΑ.Π.Ι.Τ.

9 Τη μείωση του χρόνου απονομής των πάσης φύσεως παροχών του Ταμείου και υιοθέτηση διαδικασιών για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Νομική κάλυψη και υποστήριξη όλων των υποθέσεων του Ταμείου ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών. Γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν το Ταμείο, έγκαιρα. Παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς το Δ.Σ. για τις υπηρεσίες του Ταμείου, εφόσον αυτές ζητούνται, άμεσα. Νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων. Το γεγονός ότι σε καμία δικαστική εμπλοκή του Ταμείου δεν υπάρχει καθυστέρηση και ήδη υπάρχει δικαστική εμπλοκή του Ταμείου για το επενδυτικό MEGA ASSET ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. Το γεγονός ότι στη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου δεν υπάρχει σήμερα σε καθυστέρηση κανένα έγγραφο ερώτημα της Υπηρεσίας και όλα έχουν απαντηθεί. Το γεγονός ότι από τη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου καθημερινά και σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ταμείου και τις Υπηρεσίες επιλύονται τα προκύπτοντα ζητήματα, τόσο για τη λειτουργικότητα του Ταμείου όσο και προς όφελος των ασφαλισμένων Την ανάγκη όλα τα παραπάνω να συνεχίσουν και κατά το έτος 2012 με τους ίδιους ρυθμούς όπως περιγράφονται ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ολοκληρώθηκαν από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. όλες οι διαδικασίες λήψης των Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και των Μητρώων Εργοδοτών και Εργαζομένων προκειμένου να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα Μητρώα του Ταμείου μας. Για την διαδικασία αυτή δόθηκε η τελική έγκριση από τη Γ.Γ.Κ.Α. και αναμένονται οι οριστικές επαφές, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

10 Καταγράφηκε η συμφωνία μεταξύ ΤΑ.Π.Ι.Τ.- ΗΔΙΚΑ για την επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ των ληφθέντων στοιχείων της ΑΠΔ από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις της Εφαρμογής Εσόδων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε όλους τους Τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ. αρχική εγκατάσταση στους Τομείς που δεν την είχαν και αναβάθμιση της Εφαρμογής στους Τομείς που την χρησιμοποιούσαν και αναμένεται η λήψη των αρχείων Μητρώων και ΑΠΔ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τα οποία θα τροφοδοτούν αυτή την εφαρμογή. Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης η Εφαρμογή λήψης και διαχείρισης της Ηλεκτρονικής Μισθολογικής Κατάστασης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. μέσω διαδικτύου και αναμένεται η απάντηση επιλεγμένων εργοδοτών, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι έλεγχοι (test) και να ξεκινήσει η ενημέρωση των εργοδοτών και η πιλοτική χρήση της εφαρμογής. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων (extrait) της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος, με την οποία οι Υπηρεσίες Εσόδων και Λογιστηρίων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ελέγχουν τις αντίστοιχες καταθέσεις. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης Εφαρμογή παρακολούθησης των Εργοδοτικών Εισφορών από αρχεία που οι εργοδότες αποστέλλουν στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. και στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. και Εφαρμογή μηνιαίας ενημέρωσης με τα αντίστοιχα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί επιτυχώς η Εφαρμογή Λογιστηρίου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε όλους τους τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ., με ενιαίο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο και συνολική εποπτεία υποστήριξης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης Εφαρμογή Διαχείρισης Αποθήκης. Ολοκληρώθηκε και αναβαθμίστηκε η Ιστοσελίδα (Site) του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (www.tapit.gr), η οποία παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία, όπως καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας και χρήσης

11 μεταξύ παρόμοιων Ιστοσελίδων.(έχει σταλεί στο Υπουργείο σχετική ανάλυση ) Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, για την Κεντρική Υπηρεσία και για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. προκειμένου να μηχανογραφηθούν και αναμένονται οι ανάλογες συνδέσεις (on line ) από τον ΟΤΕ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, για να αποσταλεί και να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μεταξύ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ΟΤΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου» (VPN) και αναμένονται οι ανάλογες συνδέσεις από τον ΟΤΕ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μεταξύ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ΟΤΕ για την ένταξη του συνόλου των τηλεφωνικών γραμμών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ανά την Ελλάδα στο Πρόγραμμα «ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου »,με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση κόστους(περίπου στο μισό ) των τηλεπικοινωνιών. Λήψη έγκρισης και χορήγησης άδειας (από έως ) από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη διακίνηση δεδομένων Κοινωνικής Πρόνοιας (Ασφάλισης Σύνταξης Υγείας). Λειτουργεί πλήρως και επιτυχώς η διαδικασία του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του οποίου η διαχείριση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη των χρηστών πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία του Τηλεφωνικού και Μηχανογραφικού εξοπλισμού.στον Τομέα Μετάλλου, περιφερειακή Πειραιά, ΟΛΠ, και Λιμενεργατών κατόπιν μεταφοράς της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών που περιλαμβάνει όλους τους προηγούμενους τομείς στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ακαδημίας 58.

12 Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Η ιδιαιτερότητα του Τομέα με την εποχικότητα του επαγγέλματος τον καθιστά πολύ ευάλωτο στην οικονομική κρίση όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα. Ο Τομέας: Συντάσσει Πλεονασματικό προϋπολογισμό και απολογισμό Έχει ετήσια αύξηση εσόδων από το 2010 στο 2011 περίπου ,00 Έχει σημειώσει μείωση του χρόνου απονομής των εφάπαξ παροχών για μεν την Αθήνα στους 10 μήνες από 12 μήνες που ήταν το 2010 για δε την επαρχία στους 8 μήνες από 12 που ήταν το Στην επαρχία δε της Ρόδου, που ο χρόνος απονομής ήταν 24 μήνες το 2010, έφτασε τώρα τους 16 μήνες αναμονή, με συνεχώς χρονικά μειούμενη τάση. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην καλύτερη διοικητική αναδιοργάνωση καθώς επίσης στην εκχώρηση αρμοδιότητας υπολογισμού του εφάπαξ και στις Περιφερειακές υπηρεσίες του Τομέα (όπου ήταν δυνατόν και το επέτρεπε η επάρκεια του προσωπικού ). Πραγματοποίησε την διεκπεραίωση καταχώρησης προϋπηρεσίας, που είχε σωρευθεί, στα μη στελεχωμένα παραρτήματα, Έχει στοιχειοθετηθεί πρόταση για τα μη στελεχωμένα παραρτήματα με στόχο την περιστολή εξόδων. Έχουν γίνει ενέργειες για επέκταση ασφάλισης σε πανελλαδική βάση και σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας (ενέργειες και με το Υπ Πολιτισμού) Έγινε διευθέτηση του έργου καταστροφής των αρχείων των ετών , τα οποία έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χώρων και την αποσυμφόρηση των κτηρίων

13 Διεκπεραιώθηκε ο κατασταλτικός έλεγχος των ετών από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουν αποσταλεί τα πορίσματα για τα έτη , τα οποία έχουν καλώς. Έχει οριστεί επιτροπή από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. για το διαχωρισμό των οφειλών χρονικού διαστήματος έως μεταξύ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έχουν πραγματοποιηθεί 225 ρυθμίσεις οφειλών των νόμων 3863/2010 και 3943/2011, και προβλέπεται η αύξηση αυτών και με την εφαρμογή του νέου Νόμου, 4038/2012. Πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές εφαρμογές στο τμήμα εσόδων του Τομέα για τον τρόπο λειτουργίας και αποστολής μηχανογραφικά της μισθολογικής κατάστασης από τα Ξενοδοχεία προς την καθορισμένη φόρμα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για συγκριτικά αποτελέσματα και επανεξέταση με σκοπό την καθολική εφαρμογή με αυτό τον τρόπο της αποστολής, σε όλους τους τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων Το έτος 2011 δημιουργήθηκε μια κοινή επιτροπή ΤΕΑΙΤ _ΤΑ.Π.Ι.Τ. αποτελούμενη από στελέχη των δυο Ταμείων και από μέλη των διοικητικών Συμβουλίων τους και αφού κατέγραψαν αναλυτικά τα προβλήματα, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κοινά και στους δυο Τομείς (ΤΕΑΥΚ) των δυο Ταμείων ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Τ.Ε.Α.Ι.Τ., μέσω και των νομικών υπηρεσιών προωθήθηκε στο Υπουργείο σχετικό αίτημα για νομοθετική ρύθμιση. Η κοινή Επιτροπή ΤΑ.Π.Ι.Τ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ. ανέδειξε τα προβλήματα και πρότεινε λύσεις. Η Επιτροπή για την συνείσπραξη κατέληξε στη διατύπωση της Νομοθετικής διάταξης και της Υπουργικής Απόφασης. Η Σχετική διαμορφωμένη διάταξη ρυθμίζει και ταχτοποιεί θέματα συνείσπραξης από το ΤΕΑΙΤ και απόδοσης στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. καθώς και λειτουργικά θέματα του Τομέα Πρόνοιας των υπαλλήλων των εμπορικών καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. δεδομένου ότι

14 αναφερόμαστε στους ίδιους ακριβώς εργοδότες και εργαζόμενους και στους δυο φορείς των Ταμείων ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ΤΕΑΙΤ. Η διάταξη αυτή βρίσκεται στη διαδικασία της υπό κατάθεσης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Η συμβολή υπαλλήλου του Τομέα για την λογισμική αποτύπωση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου το οποίο θα εγκαθιστούσε η ΗΔΙΚΑ στις νέες εφαρμογές Λογιστηρίου σε όλους τους Τομείς και στην Κεντρική Υπηρεσία καθώς και των απαιτήσεων του λογιστηρίου από μια μηχανογραφική υποδομή, ήταν σημαίνουσα. Ο Τομέας κατά το 2011 διεκπεραίωσε 1092 αιτήσεις εφ άπαξ παροχών, χωρίς καμιά χρονική καθυστέρηση, δεδομένου ότι βασίζεται σε στοιχεία του ΤΕΑΙΤ και στην πράξη Διευθυντού για την λήψη της επικουρικής σύνταξης από το ΤΕΑΙΤ όπου εκεί ο χρόνος αναμονής είναι μεγάλος. Αναμονή έκδοσης υπουργικής απόφασης που καταγράφει τις λεπτομέρειες ως προς τη συνείσπραξη, τις υπηρεσιακές ενέργειες, τον τρόπο απόδοσης των εισφορών από το Τ.Ε.Α.Ι.Τ. προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ. και γενικότερα τις υποχρεώσεις και των δύο Ταμείων. Ο Τομέας από το 2008, που δημιουργήθηκε το ΤΑ.Π.Ι.Τ,. στερείται εσόδων γιατί υπήρχε συνείσπραξη από το ΤΕΑΙΤ και δεν αποδίδονταν τα έσοδα για το ΤΑ.Π.Ι.Τ. λόγω του ότι δεν είχαν κλείσει οι ισολογισμοί στο ΤΕΑΙΤ από το Επίσης δεν δύναται να κάνει επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών (192 σε αριθμό), καθώς και να προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών των 20 αιτήσεων σε δόσεις, λόγω έλλειψης αρχείων και μηχανογραφικών εφαρμογών, τα οποία διαθέτει το ΤΕΑΙΤ. Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Πλεονασματικός προϋπολογισμός για το 2012

15 Μείωση «στο μισό» από 2% σε 1% των προμηθειών που κατέβαλε ο Τομέας προς την Εμπορική Τράπεζα Έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών για το κλείσιμο του ισολογισμού του Παραστάσεις σε δικαστήρια εντός Πειραιά και Περιφέρειας Εγγραφή επικοινωνία με τον Συνήγορο του Πολίτη Μεταστέγαση όλων των Τομέων της Γ Διεύθυνσης και του Περιφερειακού Τμήματος Πειραιά και Νήσων στο κτήριο του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ακαδημίας 58 με στόχο την ενότητα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., τη διοικητική αναδιοργάνωση που θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη απονομή του εφάπαξ των Τομέων της Γ Διεύθυνσης και ειδικότερα του Τομέα Μέταλλου, που έχει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση. Η μεταστέγαση αυτή εντάσσει και τη Γ Διεύθυνση πλέον στο ίδιο καθεστώς όπως και οι υπόλοιποι Τομείς που στεγάζονται στο κτήριο της έδρας. Απονομή εφάπαξ βοηθήματος σε μέσο χρονικό διάστημα ενός έτους (διοικητική αναδιοργάνωση, έλλειψη προσωπικού, δύσχρηστο αρχείο ) Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ Εκπονήθηκε η Αναλογιστική μελέτη, θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αποδίδονται οι εφάπαξ παροχές χωρίς καθυστέρηση. Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών Εκπονήθηκε η Αναλογιστική μελέτη θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αποδίδονται οι εφάπαξ παροχές χωρίς καθυστέρηση. Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου Μείωση του χρόνου απονομής της εφ άπαξ παροχής στο ΤΕΑΥΦΕ τομέας φαρμάκου σε 1 ένα μήνα από 6 μήνες που ήταν.

16 Μεταφορά του Αρχείου λιπασμάτων από την οδό Χαλκοκονδύλη στο κτήριο του ΤΑ.Π.Ι.Τ. που στεγάζεται ο Τομέας λιπασμάτων Ακαδημίας 58 Συμφωνία με το ΤΕΑΙΤ μεταφοράς του Αρχείου ΤΕΑΥΦΕ από το ΤΕΑΙΤ στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. (αναμένεται να επιληφθεί η ΗΔΙΚΑ). Ολοκλήρωση πορίσματος ορκωτών λογιστών ελέγχου ισολογισμών για τον Τομέα Iιπποδρομιών έτους 2007 Ολοκλήρωση Αναλογιστικών Μελετών στον Τομέα Λιπασμάτων και στον Τομέα Τσιμέντων Τροποποίηση του άρ. 13 του Καταστατικού του ΤΠΠΙ, ώστε το εφάπαξ να χορηγείται μόνο με την απόφαση του κύριου φορέα ασφάλισης, μειώνοντας έτσι το χρόνο χορήγησης της εφάπαξ χρηματικής παροχής, αφού δεν αναμένει ο ασφαλισμένος την έκδοση απόφασης επικουρικής σύνταξης. Προσπάθεια επίλυσης του θέματος του «Κοινωνικού Πόρου» του Τομέα Τσιμέντων από το αρμόδιο Υπουργείο και είσπραξης των οφειλομένων ποσών από το ΕΤΕΑΜ. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων μεταξύ Τομέα Υγείας Εθνικού Θεάτρου και Κλάδου Πρόνοιας Εθνικού Θεάτρου με την παρ. 4 του αρθ.48 του Ν.3996/2011 η οποία καταργεί από 01/10/2011 τον Κλάδο Υγείας και ορίζει ότι το σύνολο κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου Ταμείου αφού γίνει εκκαθάριση και εξοφληθούν οι εισφορές προς τρίτους αποδίδεται στον Τομέα Πρόνοιας Εθνικού Θεάτρου, για την καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του Τομέα. Παροχή στοιχείων από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εκπόνηση αναλογιστικών μελετών των Τομέων Τσιμέντων και Λιπασμάτων και αναμονή του πορίσματος. Τα εφάπαξ βοηθήματα όλων των Τομέων αποδίδονται χωρίς καθυστέρηση από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. δεδομένου ότι σε μερικούς Τομείς (πχ Τομέας Φαρμάκου ) υπάρχει καθυστερήσει από το ΤΕΑΙΤ

17 Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης Τομέας Πρόνοιας Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Τομέας Πρόνοιας Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) Οι συνδικαλιστές των Τομέων ΟΥΘ και ΟΛΘ ενημερώθηκαν και αναμένονται οι προτάσεις τους, για τις οποίες θα ενημερωθεί το Υπουργείο. Από έγγραφο της Υπηρεσίας Το Περιφερειακό Τμήμα Εφάπαξ Παροχών Θεσσαλονίκης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. επιμελείται των θεμάτων ασφάλισης και παροχών των ασφαλισμένων των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης εφαρμόζοντας τις καταστατικές διατάξεις των Τομέων και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. Αριθμός Ασφ/νων 31/12/2011 Αριθμός Εργοδοτών 31/12/2011 ΤΠΠΟΛΘ ΤΠΠΟΥΘ Α. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Περ/κού Τμήματος κατά το έτος 2011 τέθηκαν οι εξής στόχοι : 1) Η μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και η ταχύτερη απονομή των ασφαλιστικών παροχών. 2) Ο έλεγχος για την κανονική και έγκαιρη είσπραξη των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές. 3) Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για την εκτίμηση της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης των δύο Τομέων. 4) Η τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΥΘ. 5) Η μηχανογραφική τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, το κλείσιμο της χρήσης 2010, σύνταξη απολογισμών Ισολογισμών και η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

18 6) Η πραγματοποίηση κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την οικ. χρήση ) Η τήρηση του ηλεκτρονικού και του χειρόγραφου μητρώου ασφαλισμένων-εργοδοτών. 8) Η σωστή εφαρμογή του Π.Δ. 113/ , σχετικό με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και του προγράμματος «Διαύγεια». 9) Η σύνταξη των Προϋπολογισμών οικ. έτους ) Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η αποστολή εντός των προθεσμιών των στατιστικών στοιχείων που ζητούνται είτε από την κεντρική υπηρεσία είτε από άλλους φορείς. Β. Όσον αφορά την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών αναφέρουμε ότι : 1) Υπήρξε συνεργασία με την Δ/νση Αναλογιστικών μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφ/σεων, η οποία εκπόνησε αναλογιστική μελέτη και για τους δύο Τομείς. 2) Τηρήθηκε μηχανογραφικά το λογιστήριο των Τομέων και ενημερώθηκαν τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο της οικ. χρήσης 2010 και συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις (Απολογισμός Ισολογισμός), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. 3) Κάθε μήνα πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την κανονική και έγκαιρη είσπραξη των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές. 4) Ενημερώθηκε το ηλεκτρονικό και το χειρόγραφο μητρώο ασφ/νων-εργοδοτών με τις αποχωρήσεις, μεταβολές κ.λ.π.. 5) Διεκπεραιώθηκαν αιτήσεις χορήγησης ασφαλιστικών παροχών, 37 για τον ΤΠΠΟΛΘ με ποσό δαπάνης ,59 και 16 για τον ΤΠΠΟΥΘ με ποσό δαπάνης ,57. Η χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του ΤΠΠΟΛΘ πραγματοποιείται αμέσως, μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα. Για τους ασφαλισμένους όμως του ΤΠΠΟΥΘ καθυστερεί λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Τομέας και ακολουθείται προγραμματισμός με βάση τα έσοδα που εισπράττονται. Σχετική οικονομική έκθεση είχε αποσταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2011.

19 6) Πραγματοποιήθηκε κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη χρήση 2008 (1/1-30/9/2008 και 1/10-31/12/2008) του ΤΠΠΟΛΘ. 7) Εφαρμόστηκε το Π.Δ. 113/ , σχετικό με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και η ανάρτηση αποφάσεων-δαπανών στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 6) Συντάχθηκαν οι Προϋπολογισμοί οικ. έτους 2012 και αναμορφώθηκαν όταν απαιτήθηκε. 7) Εξυπηρετήθηκαν όσοι ασφ/νοι και των δύο τομέων απευθύνθηκαν στο Περ/κό Τμήμα, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις, να ενημερωθούν για τον χρόνο ασφάλισής τους, την απονομή του εφάπαξ βοηθήματος κ.λ.π.. 8) Διεκπεραιώθηκε η αλληλογραφία και στάλθηκαν εντός των προθεσμιών τα στατιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν είτε από την κεντρική υπηρεσία είτε από άλλους φορείς. Επισημαίνουμε ότι όλες οι εργασίες των Τομέων του Περ/κού Τμήματος, για το έτος 2011, διεκπεραιώθηκαν χάρη στην αποτελεσματική και φιλότιμη προσπάθεια δύο μόνο υπαλλήλων καθώς από τους τέσσερις που συνολικά υπηρετούν, οι δύο απουσίαζαν με άδειες κύησης-λοχείας και ανατροφής τέκνου 9μήνου. Γ. 1)Δεν υλοποιήθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΥΘ με την προσθήκη διατάξεων για την αύξηση των εσόδων του και την ενίσχυση των αποθεματικών του. Συγκεκριμένα είχε προταθεί η θεσμοθέτηση ενός καινούργιου εσόδου. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων γιατί συνιστά θέσπιση κοινωνικού πόρου με επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου. 2) Δεν πραγματοποιήθηκε κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη χρήση 2008 του ΤΠΠΟΥΘ αν και έχει ζητηθεί από το Περ/κό (στις 17/5/2010). 3) Δεν κατέστει δυνατό να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις για χορήγηση ασφαλιστικών παροχών που υποβλήθηκαν στον ΤΠΠΟΥΘ, λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Δ. Προγραμματισμός εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν το έτος 2012

20 1) Βασική προτεραιότητα για το έτος 2012, αποτελεί η αντιμετώπιση του ελλείμματος (πραγματικού και αναλογιστικού) του ΤΠΠΟΥΘ και της μη ύπαρξης διαθεσίμων στην Τρ. Ελλάδος. Τα οικονομικά προβλήματα του ΤΠΠΟΥΘ καθιστούν ανέφικτη τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων που εκκρεμούν. Η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη έδειξε αναλογιστικό έλλειμμα Στις 31/01/2012 εκκρεμούσαν 26 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΤΠΠΟΥΘ. Σύνολο δαπάνης των 26 αιτήσεων = ,43. Επιπροσθέτως έχουν αποχωρήσει 20 υπάλληλοι της ΕΥΑΘ ΑΕασφ/νοι του Τομέα οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση το 2012, μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης του κύριου φορέα και η δαπάνη υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των ,00. Δηλαδή σύνολο υποχρεώσεων για 46 ασφ/κές παροχές = ,43. Η υπηρεσία του Περ/κού ακολουθεί έναν προγραμματισμό χορήγησης, τηρώντας σειρά προτεραιότητας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τις αποφάσεις /2011 του Δ.Σ., αλλά ίσως είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών και των παροχών. Για τον ΤΠΠΟΛΘ η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη έδειξε αναλογιστικό πλεόνασμα, το οποίο εξασφαλίζει μια ομαλή μακροχρόνια οικονομική κατάσταση και οι 22 αιτήσεις που εκκρεμούν θα διεκπεραιωθούν μέσα στο 2012, μετά την προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα. 2) Επιθυμητή θα ήταν η έγκαιρη εγκατάσταση των εφαρμογών λογιστηρίου και εσόδων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού, έτσι ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το ενιαίο μηχανογραφημένο λογιστικό σχέδιο και το μηχανογραφικό αρχείο εισφορών κρατήσεων ασφ/νων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Έχουμε την άποψη ότι θα έπρεπε να είχαν ήδη εγκατασταθεί οι εφαρμογές και να είχε εκπαιδευτεί το προσωπικού του Περ/κού Τμήματος. Στην καλή λειτουργία των ανωτέρω προγραμμάτων θα συνέβαλε και η αναβάθμιση ή η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Περ/κού καθώς έχει να προμηθευτεί Η/Υ από το 2008 και οι υπάρχοντες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Στις 2/7/2012 λήγει η σύμβαση με την εταιρεία OTS, της οποίας έχουμε εφαρμογές λογιστηρίου, μητρώου ασφ/νων-

21 εργοδοτών-δανείων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Η υποστήριξη για το ηλεκτρονικό μητρώο ασφ/νων-εργοδοτώνδανείων πρέπει να ανανεωθεί και μετά τις 2/7/2012 καθώς πρόκειται για εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον ΤΠΠΟΛΘ, λειτουργεί επίσης στον ΤΠΠΟΥΘ και περιέχει, ασφαλιστικούς χρόνους ασφ/νων, αποδοχές και εισφορές, στοιχεία πολύτιμα για την λειτουργία των Τομέων και την χορήγηση των εφάπαξ παροχών. Επίσης, τον Ιούλιο πρέπει να ανανεωθεί ο κωδικός του προγράμματος antivirus-symantec για την προστασία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών από ιούς, όπως γίνεται κάθε χρόνο. 3) Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητο-εξοπλισμός) του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ., διότι είναι ανασφάλιστα από τον 4/ ) Βασικό μέλημα του Περ/κού Τμήματος θα συνεχίσει να είναι η επίτευξη καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, η ταχύτερη απονομή των ασφαλιστικών παροχών και ο έλεγχος για την κανονική και έγκαιρη είσπραξη των εσόδων. 5) Θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο της χρήσης 2011, η σύνταξη απολογισμών Ισολογισμών και η αποστολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 6) Περιμένουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο να προχωρήσει στον κατασταλτικό έλεγχο της χρήσης 2008 του ΤΠΠΟΥΘ που έχει αποσταλεί στις 17/5/2010. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από την Δ/νση Οικονομικών, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τα έτη από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές για τους δύο Τομείς και στη συνέχεια ο κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις χρήσεις , σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ.Σ / ) Κατάρτιση των Ειδικών Προϋπολογισμών οικ. έτους ) Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και αποστολή εντός των προθεσμιών των στατιστικών και κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται είτε από την κεντρική υπηρεσία είτε από άλλους φορείς.

22 9) Τήρηση και ενημέρωση του χειρόγραφου και του ηλεκτρονικού μητρώου ασφ/νων-εργοδοτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την εξασφάλιση των δεδομένων σας από πιθανά λάθη στις συνδέσεις των ταμείων, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013. 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013. 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας. 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Εισήγηση του Προέδρου κ.παύλου Παππά 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας. Το 2013 ας θεωρηθεί έτος καμπής για την κοινωνική ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : M. Προδρομίδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την επεξεργασία και απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ

Οδηγίες για την επεξεργασία και απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ Οδηγίες για την επεξεργασία και απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ Εγκύκλιος 63/28-11-2014 http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/eg_63_2014.pdf ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προτείνουμε πριν ξεκινήσετε την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας» Σχετ.: Εγκύκλιος 5/2014 Διεύθυνσης Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/89/648115 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός έτους 2014. Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά. Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση

Απολογισμός έτους 2014. Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά. Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση 1 Απολογισμός έτους 2014 Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση 1. Έλλειψη μηχανογράφησης, με αποτέλεσμα στους δύο μεγάλους τομείς (Ξενοδοχοϋπαλλήλους και ασφαλισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165 Εξαιρ. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) Αθήνα, 26.8 / 13.9 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ( Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2012, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2012, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Α.Π.Ι.Τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΤΚ 106 79 Γραφείο Προέδρου Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3676811 210-3676814

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 28 / 7 / 2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 28 / 7 / 2015 Αθήνα 28 / 7 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/535 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Π Ρ Ο Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TMHMA : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)»

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών e-mail: diefpar@ika.gr

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών e-mail: diefpar@ika.gr ΑΔΑ: ΒΙΦΔ4691ΩΓ-ΤΘΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7/5/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΤΟ1/652/2348 ΑΡ.: 36 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, & 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, & 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων. Αθήνα 17 / 7 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης»

ΘΕΜΑ : «Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/2/2015. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/2/2015. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/2/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/7/201813 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014 Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ: - Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» - (Ο.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Αθήνα 27/2/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Αθήνα 16/7/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες : M.

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/1/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/7. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων)

Αθήνα 12/1/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/7. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων) . ΑΔΑ: 4Α9Υ4691ΩΓ-Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19/1/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/29. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων)

Αθήνα 19/1/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/29. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων) ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΟΥΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FAX: 210 5285599

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FAX: 210 5285599 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/120/37106 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013,

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, Αθήνα, 11/6/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ε.Α.Ο. αρ.101 ν.4172/2013 και απόφαση λειτουργίας

Κ.Ε.Α.Ο. αρ.101 ν.4172/2013 και απόφαση λειτουργίας από Ηρώ Μήτρου Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την είσπραξη όσων οφείλονται από εργοδότες (στην περίπτωση του ΙΚΑ) και από ασφαλισμένους (στην περίπτωση του ΟΑΕΕ) στα ασφαλιστικά ταμεία. Το Κέντρο Είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» Αθήνα 9 / 9 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα