ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2011, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2011, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Α.Π.Ι.Τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΤΚ Γραφείο Προέδρου Τηλ. Επικοινωνίας: Fax: Αθήνα, Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΓΠ οικ ΠΡΟΣ Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Κο Κουτρουμάνη Γεώργιο ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2011, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.» Το ακόλουθο κείμενο αφορά στον απολογισμό του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για το έτος 2011, συντάχθηκε, όχι από κάποια επιβεβλημένη εκ του Νόμου υποχρέωση, αλλά προαιρετικά, στο πλαίσιο των αρχών της σύγχρονης διοικητικής πρακτικής, και αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας. Η Πρόεδρος Λαμπρινή Καρπούζου

2 Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα ( ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 με το νόμο 3655/08 ενσωματώνοντας δώδεκα πρώην ασφαλιστικούς φορείς και κλάδους πρόνοιας, ως Τομείς με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. ως Ασφαλιστικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. έχει ως ιδρυτικό σκοπό την παροχή Εφάπαξ Βοηθήματος στις παρακάτω κατηγορίες Ιδιωτικών Υπαλλήλων : 1. Ξενοδοχοϋπάλληλοι 2. Υπάλληλοι Εμπορικών Καταστημάτων 3. Εργατοϋπάλληλοι Μετάλλου 4. Υπάλληλοι Φαρμακευτικών Εργασιών 5. Εργαζόμενοι στα Λιμάνια 6. Υπάλληλοι Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 7. Προσωπικό Εταιρειών Λιπασμάτων 8. Προσωπικό Εταιρειών Τσιμέντων 9. Προσωπικό Ιπποδρομιών 10. Προσωπικό Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 11. Προσωπικό Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου 12. Προσωπικό Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης Η ποικιλότητα των διατάξεων των διαφορετικών καταστατικών των πρώην Φορέων, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη καταγεγραμμένων διοικητικών κανονισμών και καθηκοντολογιών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνεχών διοικητικών και κανονιστικών αναδιοργανώσεων και παρεμβάσεων, σε κάθε βήμα της καθημερινής ή της προγραμματισμένης διοικητικής πρακτικής Οι ανωτέρω ιδιομορφίες «συνεπικουρούνται» αρνητικά : Α) Από την έλλειψη επιχειρησιακών στελεχών τα οποία θα βοηθούσαν το έργο της Διοίκησης, έργο το οποίο στηρίζεται στη στοχοθεσία, στην αλλαγή της υπαλληλικής νοοτροπίας, στην προσωποποίηση της ενασχόλησης, στην ομαδοσυνεργατικότητα, στην ανάπτυξη αντοχής, πρωτοβουλιών, υποστήριξης έργων, θετικής διάθεσης και ικανοτήτων ώστε να ανταπεξέλθει ο Φορέας στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες που απαιτούν αλλαγές γρήγορες, προσαρμοστικότητα, και αλλαγές διοικητικής κουλτούρας, αλλά

3 πρωτίστως στη σωστή κατεύθυνση, βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. Β) Από τις ταχύτατες αναγκαστικές αλλαγές (διοικητικές και οικονομικές) που προέρχονται από την συνεχώς διαμορφούμενη νομοθεσία. Το έτος 2011 ήταν «ορόσημο» για το ΤΑ.Π.Ι.Τ. δεδομένου ότι ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν οι ουσιαστικότερες και πολυπληθέστερες αλλαγές μέσα στα πλαίσια της στοχοθεσίας από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο για το έτος Αυτές οι αλλαγές που έγιναν κατά το έτος 2011 και αλλάζουν όλο το διοικητικό λειτουργικό τοπίο του Ταμείου δεν αφορούσαν αλλαγές που τοποθετούνται χρονικά μόνο στο 2011 αλλά και σε προηγούμενα έτη, που όμως το 2011 δρομολογήθηκαν ή υλοποιήθηκαν, όπως αναλυτικά καταγράφονται πιο κάτω στην παράθεση των ενεργειών ανά Διεύθυνση. Οι αλλαγές αυτές και οι μετενέργειές τους θα καταστήσουν το Ταμείο ικανό να λειτουργήσει μέσα στη σύγχρονη κοινωνικοασφαλιστική αντίληψη και, ως Ν.Π.Δ.Δ., να συμβάλει στη γενική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης όπου πολύ «σοφά» και, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας με την κύρια ασφάλιση, ο νομοθέτης έχει εντάξει και τα Ταμεία Πρόνοιας στα Ν.Π.Δ.Δ., υποστηρίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα τους για την ύπαρξη τους. Στο σημείο αυτό εντοπίζουμε ότι το ΤΑ.Π.Ι.Τ., αν και Ν.Π.Δ.Δ., έχει συσταθεί για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τους μισθωτούςασφαλισμένους του ιδιωτικού Τομέα, με ανταποδοτικό χαρακτήρα, χωρίς καμιά επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με δυνατή εκπροσώπηση του ιδιωτικού Τομέα στο Δ.Σ. του. (Σύνολο οκτώ (8) εκπροσώπων-μελών, με τους αναπληρωτές τους, από τον ιδιωτικό Τομέα, επί συνόλου έντεκα (11) μελών του Δ.Σ.). Η διατήρηση αυτού του Δημόσιου χαρακτήρα του Ταμείου καθιστά αναγκαίες τις αλλαγές στο εσωτερικό του Ταμείου καθιστώντας το πιο ευέλικτο και βιώσιμο. Τέλος, ύψιστος στόχος που δεν εντάσσεται σε ετήσιο αλλά σε διαχρονικό στόχο είναι η περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης προς το Ταμείο από τους ασφαλισμένους του και από τους εργοδότες του, γεγονός που θα είναι καταλύτης για την επίτευξη όλων των στόχων και σκοπών του Ταμείου.

4 Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις επιλέχθηκαν και δόθηκαν με πρωτοβουλία της Προέδρου, εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΤΑ.Π.Ι.Τ., και υποστηριχτήκαν για την υλοποίηση τους από τους Διευθυντές και τους υπαλλήλους των Τομέων, όχι ισομερώς, αλλά με βαθμό διαφοροποίησης στη στήριξη και στην τελική επίτευξη, γεγονός το ποιο φαίνεται στο επιμέρους αλλά και στο συνολικό αποτέλεσμα υλοποίησης των στόχων της κάθε Διεύθυνσης. Συγκεκριμένα : Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΔΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Γενική Διεύθυνση Άνευ Απολογισμού Διευθύνσεις Τμήματα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ως τμήμα, εκτός αυτό του Λογιστηρίου, και το σχετικό με τη Διαχείριση της Ακίνητης και Κινητής περιουσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. Η αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης εμφανίζεται μέσα από την υποβολή 176 Υπηρεσιακών Εισηγητικών Εκθέσεων σχετικών κατά κύριο λόγο με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, μετά από συλλογή προσφορών ή πρόχειρο ή δημόσιο διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεκαοκτώ (18) από τις προαναφερθείσες εισηγήσεις αφορούσαν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων, και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, πρόχειρους διαγωνισμούς, κάποιοι απ αυτούς πρωτότυποι, όπως ο πρόχειρος τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια παροχής νομικών υπηρεσιών από ομάδα δικηγόρων για την υπόθεση του mega Asset του Τομέα ξενοδοχοϋπαλλήλων.

5 Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η φιλοξενία των παιδιών ασφαλισμένων του Τομέα Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις έγινε με την επιμέλεια του Τμήματος Προμηθειών και Ακίνητης Περιουσίας. Είκοσι (20) μισθώσεις περιφερειακών παραρτημάτων Επτά (7) Καταγγελίες μισθώσεων Σημειώνεται ότι, μετά τις κατακυρωτικές αποφάσεις της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, τις μισθώσεις ακινήτων, καθώς και αυτές που αφορούσαν μειώσεις μισθωμάτων, η Διεύθυνση μας επιμελήθηκε για τη σύνταξη των συμβάσεων και την υπογραφή τους και από τους αναδόχους προμηθευτές και εκμισθωτές, μετά τον σχετικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία. Μειώσεις μισθωμάτων εκτός της υποχρεωτικής, από το Ν.4002/2011, μείωσης 20%, επιπλέον μείωση περίπου 12% Μίσθωση ακίνητου κατασκήνωσης στα Βίλια Αττικής του Τομέα Μετάλλου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με διπλάσιο μίσθωμα της αρχικής προκήρυξης του διαγωνισμού και επένδυση από την ΙΑΕ ,00 μέσα στην κατασκήνωση. (Υπάρχουν εμπόδια και κωλυσιεργία από το Δήμο Βιλίων ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4038/2012 για μίσθωση του γκαράζ της οδού Λυκαβηττού του Τομέα Λιπασμάτων κατόπιν εξώσεως του παλαιού μισθωτή με συνολικό ύψος οφειλής σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις περίπου ,00 (η υπόθεση είναι στο στάδιο της εφέσεως) Κατακύρωση σε νέο μισθωτή του γκαράζ του Τομέα Λιπασμάτων και ταυτόχρονη προετοιμασία της προκήρυξης για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακίνητου. Συντονισμός και συνεργασία με τις επιτροπές για την μεταστέγαση της Γ Διεύθυνσης από τον Πειραιά στην Αθήνα Ακαδημίας 58. Μισθώματα με Τ.Ε.Α.Ι.Τ. Μάρνη 22 Ενέργειες για συντήρηση και μελέτη του κτηρίου συνιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ.-ΕΟΠΥΥ. Ελαιοχρωματισμός κτηρίου Ακαδημίας 58 Ενέργειες για έκδοση Διαπιστωτικής πράξης ακίνητων Λιμενεργατών, Λιπασμάτων-Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ενέργειες και συνεργασία με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για αξιοποίηση του νεοκλασικού κτηρίου στον Πειραιά συνιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. Τομέα Λιμενεργατών και ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

6 Έτοιμη πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάδειξη Διαχειρίστριας Τράπεζα στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. των άρθρων 40 και 47 του Ν.3862/2010, που θα δημοσιευτεί μετά τη λήψη της ΑΠΔ από το ΙΚΑ. Υποβολή στην ΗΔΙΚΑ στοιχείων για χρηματοδότηση, μέσω ΕΣΠΑ για κλείσιμο ισολογισμών, έλεγχο ορκωτών, ψηφιοποίηση αρχείων Τακτοποίηση και απόδοση φόρων ακίνητων και μισθωμάτων παρελθόντων ετών που δεν είχαν αποδοθεί Ενέργειες για αποκαθήλωση διαφημιστικών πινακίδων θεάτρου Ακάδημος επί του κτηρίου Ακαδημίας 58 Ενέργειες για διαχειριστικό έλεγχο από ελεγκτική εταιρεία των Τομέων Ιπποδρομιών και Μετάλλου για τη χρήση 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης και η επίτευξη των στόχων του Φορέα εμφανίζεται μέσα από την επιτυχή και άμεση διεκπεραίωση όχι μόνο του έργου της, όπως προβλέπεται από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, αλλά και την υποστήριξη των πρωτόγνωρων και συνεχώς μεταλλασσόμενων διαδικασιών, μέσα σε ένα συνεχώς διαφοροποιούμενο νομοθετικό περιβάλλον που απαιτεί συνεχή ενημέρωση και εγρήγορση, προκειμένου ο Φορέας να εναρμονίζεται σε αυτό και να λειτουργεί αποτελεσματικά, μέσα στη σύγχρονη διοικητική πρακτική. Ειδικότερα από τη Διεύθυνση συνοπτικά διεκπεραιώθηκαν : Υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑ) και μέσω αυτού της ενημέρωσης εργοδοτών (Τομείς Μετάλλου και Ξενοδοχοϋπαλλήλων) για τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους. Υποστήριξη της επικοινωνίας των ασφαλισμένων με το Ταμείο, μέσω του ΚΕΑ, και της ιστοσελίδας του Ταμείου. Υποστήριξη διενέργειας Διημερίδας για την επιμόρφωση του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και καταγραφή των εισηγήσεων και συμπερασμάτων της Διημερίδας για την ενημέρωση και των άλλων οργανικών μονάδων του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

7 Επιμέλεια και συντονισμός του έργου της συγκριτικής καταγραφής των καταστατικών των Τομέων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., με τη συνεργασία των Διευθυντών Εφάπαξ Παροχών και φοιτητών ΤΕΙ Διαδικασίες σύνδεσης του Ταμείου με τη Σχολή Διοίκησης Μονάδων υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ υποστηρίζοντας πτυχιακές εργασίες με θεματικές που άπτονται των αντικειμένων των Τομέων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ολοκλήρωση των μετατάξεων υπαλλήλων από άλλους Φορείς σε παραμεθόριες περιοχές (Ρόδος) Ενίσχυση του Ταμείου με προσωπικό μέσα από την μεταφορά, μετά από επίπονες προσπάθειες, επτά (7) υπαλλήλων από άλλους Φορείς (καταργηθέντες). Συνεχείς διαδικασίες και επαφή με τα ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο Ταμείο με στόχο την προσωρινή κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Ταμείου Ολοκλήρωση εφαρμογής προγράμματος Διαύγεια και ενημέρωση όλων των οργανικών μονάδων επί του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου και υποστήριξή τους. Διοικητικές ανακατατάξεις, αναδιοργάνωση Διοικητική τακτοποίηση αυτοτελών Γραφείων με στόχο την αξιοποίηση του ανθρώπινου Δυναμικού Ολοκλήρωση Απογραφής όλου του προσωπικού του ΤΑ.Π.Ι.Τ., σύμφωνα με το Νόμο Ολοκλήρωση διαδικασιών επικαιροποίησης όλων των στοιχείων της Απογραφής των υπαλλήλων Συμμετοχή στις διαδικασίες του εποπτεύοντος Υπουργείου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ολοκλήρωση των διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4024/2010 για τον περιορισμό των οργανικών μονάδων. Υποβολή των προτάσεων στο εποπτεύον Υπουργείο. Άμεση ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου Βαθμολογίου Μισθολογίου και όλων των διαδικασιών που απορρέουν από αυτό. (Ν.4024/2010) και αποφυγή κάθε δυσλειτουργίας του Ταμείου. Ενημέρωση όλων των οργανικών μονάδων επί του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την καταστροφή των αρχείων και την εξοικονόμηση χώρου, επικοινωνία με τα ΓΑΚ. Η χορήγηση από τα ΓΑΚ, άμεσα, άδειας καταστροφής αρχείων του Φορέα, χάρη στην καθημερινή επίμονη επικοινωνία και προσπάθεια σε συνεργασία με τη Διευθύντρια της Α Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών.

8 Ολοκλήρωση διαδικασιών και λήψη άδειας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει στο Ταμείο τη χρήση αρχείων άλλων Φορέων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κλπ) Συντονισμός και σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., έτους 2011 Υποστήριξη και ολοκλήρωση νομοθετικής ρύθμισης για τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., η έλλειψη του οποίου είχε δημιουργήσει διάφορες Διοικητικές δυσλειτουργίες στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. Πρόκληση νομοθετικής ρύθμισης από το εποπτεύον Υπουργείο για τη μεταφορά Δικηγόρου στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., ο οποίος έχει ήδη μεταφερθεί και ασκεί καθήκοντα Προτάσεις για την εγκατάσταση ολοκληρωμένης εφαρμογής προσωπικού-μισθοδοσίας Υποβολή πρότασης προς το εποπτεύον Υπουργείο βάση της οποίας προκλήθηκε νομοθετική ρύθμιση για την ηλεκτρονική υποβολή μισθολογικών καταστάσεων από τους εργοδότες Υποστήριξη λειτουργίας περιφερειακών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. αποκέντρωση αρμοδιοτήτων Ουσιαστική υποστήριξη των διαδικασιών για την διαχειρίστρια τράπεζα Συμμετοχή στην ειδική επιτροπή για την ανάδειξη Δικηγόρου για την υποστήριξη του Ταμείου στην υπόθεση «mega asset» Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και το εποπτεύον Υπουργείο σχετικά με την ΑΠΔ, παρόλο που δεν άπτεται του αντικειμένου της Διεύθυνσης Παροχή διαρκούς υποστήριξης και ενημέρωση όλων των οργανικών μονάδων επί του συνεχώς διαφοροποιούμενου νομοθετικού πλαισίου καθώς και της Διοίκησης και του Δ.Σ. του Ταμείου και συμμετοχή στην επίλυση πολλών θεμάτων τοθ Φορέα εκ του αντικειμένου της Διεύθυνσης. Απλοποίηση διαδικασιών Ενημέρωση σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής στους Τομείς που εντάχθηκαν στο ΤΑ.Π.Ι.Τ.

9 Τη μείωση του χρόνου απονομής των πάσης φύσεως παροχών του Ταμείου και υιοθέτηση διαδικασιών για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Νομική κάλυψη και υποστήριξη όλων των υποθέσεων του Ταμείου ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών. Γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν το Ταμείο, έγκαιρα. Παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς το Δ.Σ. για τις υπηρεσίες του Ταμείου, εφόσον αυτές ζητούνται, άμεσα. Νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων. Το γεγονός ότι σε καμία δικαστική εμπλοκή του Ταμείου δεν υπάρχει καθυστέρηση και ήδη υπάρχει δικαστική εμπλοκή του Ταμείου για το επενδυτικό MEGA ASSET ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. Το γεγονός ότι στη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου δεν υπάρχει σήμερα σε καθυστέρηση κανένα έγγραφο ερώτημα της Υπηρεσίας και όλα έχουν απαντηθεί. Το γεγονός ότι από τη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου καθημερινά και σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ταμείου και τις Υπηρεσίες επιλύονται τα προκύπτοντα ζητήματα, τόσο για τη λειτουργικότητα του Ταμείου όσο και προς όφελος των ασφαλισμένων Την ανάγκη όλα τα παραπάνω να συνεχίσουν και κατά το έτος 2012 με τους ίδιους ρυθμούς όπως περιγράφονται ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ολοκληρώθηκαν από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. όλες οι διαδικασίες λήψης των Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και των Μητρώων Εργοδοτών και Εργαζομένων προκειμένου να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα Μητρώα του Ταμείου μας. Για την διαδικασία αυτή δόθηκε η τελική έγκριση από τη Γ.Γ.Κ.Α. και αναμένονται οι οριστικές επαφές, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

10 Καταγράφηκε η συμφωνία μεταξύ ΤΑ.Π.Ι.Τ.- ΗΔΙΚΑ για την επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ των ληφθέντων στοιχείων της ΑΠΔ από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις της Εφαρμογής Εσόδων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε όλους τους Τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ. αρχική εγκατάσταση στους Τομείς που δεν την είχαν και αναβάθμιση της Εφαρμογής στους Τομείς που την χρησιμοποιούσαν και αναμένεται η λήψη των αρχείων Μητρώων και ΑΠΔ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τα οποία θα τροφοδοτούν αυτή την εφαρμογή. Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης η Εφαρμογή λήψης και διαχείρισης της Ηλεκτρονικής Μισθολογικής Κατάστασης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. μέσω διαδικτύου και αναμένεται η απάντηση επιλεγμένων εργοδοτών, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι έλεγχοι (test) και να ξεκινήσει η ενημέρωση των εργοδοτών και η πιλοτική χρήση της εφαρμογής. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων (extrait) της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος, με την οποία οι Υπηρεσίες Εσόδων και Λογιστηρίων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ελέγχουν τις αντίστοιχες καταθέσεις. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης Εφαρμογή παρακολούθησης των Εργοδοτικών Εισφορών από αρχεία που οι εργοδότες αποστέλλουν στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. και στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. και Εφαρμογή μηνιαίας ενημέρωσης με τα αντίστοιχα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί επιτυχώς η Εφαρμογή Λογιστηρίου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε όλους τους τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ., με ενιαίο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο και συνολική εποπτεία υποστήριξης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης Εφαρμογή Διαχείρισης Αποθήκης. Ολοκληρώθηκε και αναβαθμίστηκε η Ιστοσελίδα (Site) του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (www.tapit.gr), η οποία παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία, όπως καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας και χρήσης

11 μεταξύ παρόμοιων Ιστοσελίδων.(έχει σταλεί στο Υπουργείο σχετική ανάλυση ) Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, για την Κεντρική Υπηρεσία και για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. προκειμένου να μηχανογραφηθούν και αναμένονται οι ανάλογες συνδέσεις (on line ) από τον ΟΤΕ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, για να αποσταλεί και να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μεταξύ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ΟΤΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου» (VPN) και αναμένονται οι ανάλογες συνδέσεις από τον ΟΤΕ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μεταξύ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ΟΤΕ για την ένταξη του συνόλου των τηλεφωνικών γραμμών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ανά την Ελλάδα στο Πρόγραμμα «ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου »,με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση κόστους(περίπου στο μισό ) των τηλεπικοινωνιών. Λήψη έγκρισης και χορήγησης άδειας (από έως ) από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη διακίνηση δεδομένων Κοινωνικής Πρόνοιας (Ασφάλισης Σύνταξης Υγείας). Λειτουργεί πλήρως και επιτυχώς η διαδικασία του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του οποίου η διαχείριση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη των χρηστών πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία του Τηλεφωνικού και Μηχανογραφικού εξοπλισμού.στον Τομέα Μετάλλου, περιφερειακή Πειραιά, ΟΛΠ, και Λιμενεργατών κατόπιν μεταφοράς της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών που περιλαμβάνει όλους τους προηγούμενους τομείς στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ακαδημίας 58.

12 Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Η ιδιαιτερότητα του Τομέα με την εποχικότητα του επαγγέλματος τον καθιστά πολύ ευάλωτο στην οικονομική κρίση όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα. Ο Τομέας: Συντάσσει Πλεονασματικό προϋπολογισμό και απολογισμό Έχει ετήσια αύξηση εσόδων από το 2010 στο 2011 περίπου ,00 Έχει σημειώσει μείωση του χρόνου απονομής των εφάπαξ παροχών για μεν την Αθήνα στους 10 μήνες από 12 μήνες που ήταν το 2010 για δε την επαρχία στους 8 μήνες από 12 που ήταν το Στην επαρχία δε της Ρόδου, που ο χρόνος απονομής ήταν 24 μήνες το 2010, έφτασε τώρα τους 16 μήνες αναμονή, με συνεχώς χρονικά μειούμενη τάση. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην καλύτερη διοικητική αναδιοργάνωση καθώς επίσης στην εκχώρηση αρμοδιότητας υπολογισμού του εφάπαξ και στις Περιφερειακές υπηρεσίες του Τομέα (όπου ήταν δυνατόν και το επέτρεπε η επάρκεια του προσωπικού ). Πραγματοποίησε την διεκπεραίωση καταχώρησης προϋπηρεσίας, που είχε σωρευθεί, στα μη στελεχωμένα παραρτήματα, Έχει στοιχειοθετηθεί πρόταση για τα μη στελεχωμένα παραρτήματα με στόχο την περιστολή εξόδων. Έχουν γίνει ενέργειες για επέκταση ασφάλισης σε πανελλαδική βάση και σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας (ενέργειες και με το Υπ Πολιτισμού) Έγινε διευθέτηση του έργου καταστροφής των αρχείων των ετών , τα οποία έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χώρων και την αποσυμφόρηση των κτηρίων

13 Διεκπεραιώθηκε ο κατασταλτικός έλεγχος των ετών από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουν αποσταλεί τα πορίσματα για τα έτη , τα οποία έχουν καλώς. Έχει οριστεί επιτροπή από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. για το διαχωρισμό των οφειλών χρονικού διαστήματος έως μεταξύ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έχουν πραγματοποιηθεί 225 ρυθμίσεις οφειλών των νόμων 3863/2010 και 3943/2011, και προβλέπεται η αύξηση αυτών και με την εφαρμογή του νέου Νόμου, 4038/2012. Πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές εφαρμογές στο τμήμα εσόδων του Τομέα για τον τρόπο λειτουργίας και αποστολής μηχανογραφικά της μισθολογικής κατάστασης από τα Ξενοδοχεία προς την καθορισμένη φόρμα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για συγκριτικά αποτελέσματα και επανεξέταση με σκοπό την καθολική εφαρμογή με αυτό τον τρόπο της αποστολής, σε όλους τους τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων Το έτος 2011 δημιουργήθηκε μια κοινή επιτροπή ΤΕΑΙΤ _ΤΑ.Π.Ι.Τ. αποτελούμενη από στελέχη των δυο Ταμείων και από μέλη των διοικητικών Συμβουλίων τους και αφού κατέγραψαν αναλυτικά τα προβλήματα, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κοινά και στους δυο Τομείς (ΤΕΑΥΚ) των δυο Ταμείων ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Τ.Ε.Α.Ι.Τ., μέσω και των νομικών υπηρεσιών προωθήθηκε στο Υπουργείο σχετικό αίτημα για νομοθετική ρύθμιση. Η κοινή Επιτροπή ΤΑ.Π.Ι.Τ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ. ανέδειξε τα προβλήματα και πρότεινε λύσεις. Η Επιτροπή για την συνείσπραξη κατέληξε στη διατύπωση της Νομοθετικής διάταξης και της Υπουργικής Απόφασης. Η Σχετική διαμορφωμένη διάταξη ρυθμίζει και ταχτοποιεί θέματα συνείσπραξης από το ΤΕΑΙΤ και απόδοσης στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. καθώς και λειτουργικά θέματα του Τομέα Πρόνοιας των υπαλλήλων των εμπορικών καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. δεδομένου ότι

14 αναφερόμαστε στους ίδιους ακριβώς εργοδότες και εργαζόμενους και στους δυο φορείς των Ταμείων ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ΤΕΑΙΤ. Η διάταξη αυτή βρίσκεται στη διαδικασία της υπό κατάθεσης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Η συμβολή υπαλλήλου του Τομέα για την λογισμική αποτύπωση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου το οποίο θα εγκαθιστούσε η ΗΔΙΚΑ στις νέες εφαρμογές Λογιστηρίου σε όλους τους Τομείς και στην Κεντρική Υπηρεσία καθώς και των απαιτήσεων του λογιστηρίου από μια μηχανογραφική υποδομή, ήταν σημαίνουσα. Ο Τομέας κατά το 2011 διεκπεραίωσε 1092 αιτήσεις εφ άπαξ παροχών, χωρίς καμιά χρονική καθυστέρηση, δεδομένου ότι βασίζεται σε στοιχεία του ΤΕΑΙΤ και στην πράξη Διευθυντού για την λήψη της επικουρικής σύνταξης από το ΤΕΑΙΤ όπου εκεί ο χρόνος αναμονής είναι μεγάλος. Αναμονή έκδοσης υπουργικής απόφασης που καταγράφει τις λεπτομέρειες ως προς τη συνείσπραξη, τις υπηρεσιακές ενέργειες, τον τρόπο απόδοσης των εισφορών από το Τ.Ε.Α.Ι.Τ. προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ. και γενικότερα τις υποχρεώσεις και των δύο Ταμείων. Ο Τομέας από το 2008, που δημιουργήθηκε το ΤΑ.Π.Ι.Τ,. στερείται εσόδων γιατί υπήρχε συνείσπραξη από το ΤΕΑΙΤ και δεν αποδίδονταν τα έσοδα για το ΤΑ.Π.Ι.Τ. λόγω του ότι δεν είχαν κλείσει οι ισολογισμοί στο ΤΕΑΙΤ από το Επίσης δεν δύναται να κάνει επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών (192 σε αριθμό), καθώς και να προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών των 20 αιτήσεων σε δόσεις, λόγω έλλειψης αρχείων και μηχανογραφικών εφαρμογών, τα οποία διαθέτει το ΤΕΑΙΤ. Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Πλεονασματικός προϋπολογισμός για το 2012

15 Μείωση «στο μισό» από 2% σε 1% των προμηθειών που κατέβαλε ο Τομέας προς την Εμπορική Τράπεζα Έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών για το κλείσιμο του ισολογισμού του Παραστάσεις σε δικαστήρια εντός Πειραιά και Περιφέρειας Εγγραφή επικοινωνία με τον Συνήγορο του Πολίτη Μεταστέγαση όλων των Τομέων της Γ Διεύθυνσης και του Περιφερειακού Τμήματος Πειραιά και Νήσων στο κτήριο του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ακαδημίας 58 με στόχο την ενότητα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., τη διοικητική αναδιοργάνωση που θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη απονομή του εφάπαξ των Τομέων της Γ Διεύθυνσης και ειδικότερα του Τομέα Μέταλλου, που έχει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση. Η μεταστέγαση αυτή εντάσσει και τη Γ Διεύθυνση πλέον στο ίδιο καθεστώς όπως και οι υπόλοιποι Τομείς που στεγάζονται στο κτήριο της έδρας. Απονομή εφάπαξ βοηθήματος σε μέσο χρονικό διάστημα ενός έτους (διοικητική αναδιοργάνωση, έλλειψη προσωπικού, δύσχρηστο αρχείο ) Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ Εκπονήθηκε η Αναλογιστική μελέτη, θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αποδίδονται οι εφάπαξ παροχές χωρίς καθυστέρηση. Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών Εκπονήθηκε η Αναλογιστική μελέτη θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αποδίδονται οι εφάπαξ παροχές χωρίς καθυστέρηση. Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου Μείωση του χρόνου απονομής της εφ άπαξ παροχής στο ΤΕΑΥΦΕ τομέας φαρμάκου σε 1 ένα μήνα από 6 μήνες που ήταν.

16 Μεταφορά του Αρχείου λιπασμάτων από την οδό Χαλκοκονδύλη στο κτήριο του ΤΑ.Π.Ι.Τ. που στεγάζεται ο Τομέας λιπασμάτων Ακαδημίας 58 Συμφωνία με το ΤΕΑΙΤ μεταφοράς του Αρχείου ΤΕΑΥΦΕ από το ΤΕΑΙΤ στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. (αναμένεται να επιληφθεί η ΗΔΙΚΑ). Ολοκλήρωση πορίσματος ορκωτών λογιστών ελέγχου ισολογισμών για τον Τομέα Iιπποδρομιών έτους 2007 Ολοκλήρωση Αναλογιστικών Μελετών στον Τομέα Λιπασμάτων και στον Τομέα Τσιμέντων Τροποποίηση του άρ. 13 του Καταστατικού του ΤΠΠΙ, ώστε το εφάπαξ να χορηγείται μόνο με την απόφαση του κύριου φορέα ασφάλισης, μειώνοντας έτσι το χρόνο χορήγησης της εφάπαξ χρηματικής παροχής, αφού δεν αναμένει ο ασφαλισμένος την έκδοση απόφασης επικουρικής σύνταξης. Προσπάθεια επίλυσης του θέματος του «Κοινωνικού Πόρου» του Τομέα Τσιμέντων από το αρμόδιο Υπουργείο και είσπραξης των οφειλομένων ποσών από το ΕΤΕΑΜ. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων μεταξύ Τομέα Υγείας Εθνικού Θεάτρου και Κλάδου Πρόνοιας Εθνικού Θεάτρου με την παρ. 4 του αρθ.48 του Ν.3996/2011 η οποία καταργεί από 01/10/2011 τον Κλάδο Υγείας και ορίζει ότι το σύνολο κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου Ταμείου αφού γίνει εκκαθάριση και εξοφληθούν οι εισφορές προς τρίτους αποδίδεται στον Τομέα Πρόνοιας Εθνικού Θεάτρου, για την καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του Τομέα. Παροχή στοιχείων από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εκπόνηση αναλογιστικών μελετών των Τομέων Τσιμέντων και Λιπασμάτων και αναμονή του πορίσματος. Τα εφάπαξ βοηθήματα όλων των Τομέων αποδίδονται χωρίς καθυστέρηση από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. δεδομένου ότι σε μερικούς Τομείς (πχ Τομέας Φαρμάκου ) υπάρχει καθυστερήσει από το ΤΕΑΙΤ

17 Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης Τομέας Πρόνοιας Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Τομέας Πρόνοιας Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) Οι συνδικαλιστές των Τομέων ΟΥΘ και ΟΛΘ ενημερώθηκαν και αναμένονται οι προτάσεις τους, για τις οποίες θα ενημερωθεί το Υπουργείο. Από έγγραφο της Υπηρεσίας Το Περιφερειακό Τμήμα Εφάπαξ Παροχών Θεσσαλονίκης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. επιμελείται των θεμάτων ασφάλισης και παροχών των ασφαλισμένων των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης εφαρμόζοντας τις καταστατικές διατάξεις των Τομέων και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. Αριθμός Ασφ/νων 31/12/2011 Αριθμός Εργοδοτών 31/12/2011 ΤΠΠΟΛΘ ΤΠΠΟΥΘ Α. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Περ/κού Τμήματος κατά το έτος 2011 τέθηκαν οι εξής στόχοι : 1) Η μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και η ταχύτερη απονομή των ασφαλιστικών παροχών. 2) Ο έλεγχος για την κανονική και έγκαιρη είσπραξη των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές. 3) Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για την εκτίμηση της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης των δύο Τομέων. 4) Η τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΥΘ. 5) Η μηχανογραφική τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, το κλείσιμο της χρήσης 2010, σύνταξη απολογισμών Ισολογισμών και η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

18 6) Η πραγματοποίηση κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την οικ. χρήση ) Η τήρηση του ηλεκτρονικού και του χειρόγραφου μητρώου ασφαλισμένων-εργοδοτών. 8) Η σωστή εφαρμογή του Π.Δ. 113/ , σχετικό με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και του προγράμματος «Διαύγεια». 9) Η σύνταξη των Προϋπολογισμών οικ. έτους ) Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η αποστολή εντός των προθεσμιών των στατιστικών στοιχείων που ζητούνται είτε από την κεντρική υπηρεσία είτε από άλλους φορείς. Β. Όσον αφορά την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών αναφέρουμε ότι : 1) Υπήρξε συνεργασία με την Δ/νση Αναλογιστικών μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφ/σεων, η οποία εκπόνησε αναλογιστική μελέτη και για τους δύο Τομείς. 2) Τηρήθηκε μηχανογραφικά το λογιστήριο των Τομέων και ενημερώθηκαν τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο της οικ. χρήσης 2010 και συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις (Απολογισμός Ισολογισμός), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. 3) Κάθε μήνα πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την κανονική και έγκαιρη είσπραξη των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές. 4) Ενημερώθηκε το ηλεκτρονικό και το χειρόγραφο μητρώο ασφ/νων-εργοδοτών με τις αποχωρήσεις, μεταβολές κ.λ.π.. 5) Διεκπεραιώθηκαν αιτήσεις χορήγησης ασφαλιστικών παροχών, 37 για τον ΤΠΠΟΛΘ με ποσό δαπάνης ,59 και 16 για τον ΤΠΠΟΥΘ με ποσό δαπάνης ,57. Η χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του ΤΠΠΟΛΘ πραγματοποιείται αμέσως, μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα. Για τους ασφαλισμένους όμως του ΤΠΠΟΥΘ καθυστερεί λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Τομέας και ακολουθείται προγραμματισμός με βάση τα έσοδα που εισπράττονται. Σχετική οικονομική έκθεση είχε αποσταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2011.

19 6) Πραγματοποιήθηκε κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη χρήση 2008 (1/1-30/9/2008 και 1/10-31/12/2008) του ΤΠΠΟΛΘ. 7) Εφαρμόστηκε το Π.Δ. 113/ , σχετικό με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και η ανάρτηση αποφάσεων-δαπανών στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 6) Συντάχθηκαν οι Προϋπολογισμοί οικ. έτους 2012 και αναμορφώθηκαν όταν απαιτήθηκε. 7) Εξυπηρετήθηκαν όσοι ασφ/νοι και των δύο τομέων απευθύνθηκαν στο Περ/κό Τμήμα, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις, να ενημερωθούν για τον χρόνο ασφάλισής τους, την απονομή του εφάπαξ βοηθήματος κ.λ.π.. 8) Διεκπεραιώθηκε η αλληλογραφία και στάλθηκαν εντός των προθεσμιών τα στατιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν είτε από την κεντρική υπηρεσία είτε από άλλους φορείς. Επισημαίνουμε ότι όλες οι εργασίες των Τομέων του Περ/κού Τμήματος, για το έτος 2011, διεκπεραιώθηκαν χάρη στην αποτελεσματική και φιλότιμη προσπάθεια δύο μόνο υπαλλήλων καθώς από τους τέσσερις που συνολικά υπηρετούν, οι δύο απουσίαζαν με άδειες κύησης-λοχείας και ανατροφής τέκνου 9μήνου. Γ. 1)Δεν υλοποιήθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΥΘ με την προσθήκη διατάξεων για την αύξηση των εσόδων του και την ενίσχυση των αποθεματικών του. Συγκεκριμένα είχε προταθεί η θεσμοθέτηση ενός καινούργιου εσόδου. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων γιατί συνιστά θέσπιση κοινωνικού πόρου με επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου. 2) Δεν πραγματοποιήθηκε κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη χρήση 2008 του ΤΠΠΟΥΘ αν και έχει ζητηθεί από το Περ/κό (στις 17/5/2010). 3) Δεν κατέστει δυνατό να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις για χορήγηση ασφαλιστικών παροχών που υποβλήθηκαν στον ΤΠΠΟΥΘ, λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Δ. Προγραμματισμός εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν το έτος 2012

20 1) Βασική προτεραιότητα για το έτος 2012, αποτελεί η αντιμετώπιση του ελλείμματος (πραγματικού και αναλογιστικού) του ΤΠΠΟΥΘ και της μη ύπαρξης διαθεσίμων στην Τρ. Ελλάδος. Τα οικονομικά προβλήματα του ΤΠΠΟΥΘ καθιστούν ανέφικτη τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων που εκκρεμούν. Η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη έδειξε αναλογιστικό έλλειμμα Στις 31/01/2012 εκκρεμούσαν 26 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΤΠΠΟΥΘ. Σύνολο δαπάνης των 26 αιτήσεων = ,43. Επιπροσθέτως έχουν αποχωρήσει 20 υπάλληλοι της ΕΥΑΘ ΑΕασφ/νοι του Τομέα οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση το 2012, μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης του κύριου φορέα και η δαπάνη υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των ,00. Δηλαδή σύνολο υποχρεώσεων για 46 ασφ/κές παροχές = ,43. Η υπηρεσία του Περ/κού ακολουθεί έναν προγραμματισμό χορήγησης, τηρώντας σειρά προτεραιότητας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τις αποφάσεις /2011 του Δ.Σ., αλλά ίσως είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών και των παροχών. Για τον ΤΠΠΟΛΘ η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη έδειξε αναλογιστικό πλεόνασμα, το οποίο εξασφαλίζει μια ομαλή μακροχρόνια οικονομική κατάσταση και οι 22 αιτήσεις που εκκρεμούν θα διεκπεραιωθούν μέσα στο 2012, μετά την προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα. 2) Επιθυμητή θα ήταν η έγκαιρη εγκατάσταση των εφαρμογών λογιστηρίου και εσόδων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού, έτσι ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το ενιαίο μηχανογραφημένο λογιστικό σχέδιο και το μηχανογραφικό αρχείο εισφορών κρατήσεων ασφ/νων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Έχουμε την άποψη ότι θα έπρεπε να είχαν ήδη εγκατασταθεί οι εφαρμογές και να είχε εκπαιδευτεί το προσωπικού του Περ/κού Τμήματος. Στην καλή λειτουργία των ανωτέρω προγραμμάτων θα συνέβαλε και η αναβάθμιση ή η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Περ/κού καθώς έχει να προμηθευτεί Η/Υ από το 2008 και οι υπάρχοντες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Στις 2/7/2012 λήγει η σύμβαση με την εταιρεία OTS, της οποίας έχουμε εφαρμογές λογιστηρίου, μητρώου ασφ/νων-

21 εργοδοτών-δανείων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Η υποστήριξη για το ηλεκτρονικό μητρώο ασφ/νων-εργοδοτώνδανείων πρέπει να ανανεωθεί και μετά τις 2/7/2012 καθώς πρόκειται για εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον ΤΠΠΟΛΘ, λειτουργεί επίσης στον ΤΠΠΟΥΘ και περιέχει, ασφαλιστικούς χρόνους ασφ/νων, αποδοχές και εισφορές, στοιχεία πολύτιμα για την λειτουργία των Τομέων και την χορήγηση των εφάπαξ παροχών. Επίσης, τον Ιούλιο πρέπει να ανανεωθεί ο κωδικός του προγράμματος antivirus-symantec για την προστασία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών από ιούς, όπως γίνεται κάθε χρόνο. 3) Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητο-εξοπλισμός) του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ., διότι είναι ανασφάλιστα από τον 4/ ) Βασικό μέλημα του Περ/κού Τμήματος θα συνεχίσει να είναι η επίτευξη καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, η ταχύτερη απονομή των ασφαλιστικών παροχών και ο έλεγχος για την κανονική και έγκαιρη είσπραξη των εσόδων. 5) Θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο της χρήσης 2011, η σύνταξη απολογισμών Ισολογισμών και η αποστολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 6) Περιμένουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο να προχωρήσει στον κατασταλτικό έλεγχο της χρήσης 2008 του ΤΠΠΟΥΘ που έχει αποσταλεί στις 17/5/2010. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από την Δ/νση Οικονομικών, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τα έτη από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές για τους δύο Τομείς και στη συνέχεια ο κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις χρήσεις , σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ.Σ / ) Κατάρτιση των Ειδικών Προϋπολογισμών οικ. έτους ) Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και αποστολή εντός των προθεσμιών των στατιστικών και κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται είτε από την κεντρική υπηρεσία είτε από άλλους φορείς.

22 9) Τήρηση και ενημέρωση του χειρόγραφου και του ηλεκτρονικού μητρώου ασφ/νων-εργοδοτών.

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2012, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός έργου, έτους 2012, του ΤΑ.Π.Ι.Τ.» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Α.Π.Ι.Τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΤΚ 106 79 Γραφείο Προέδρου Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3676811 210-3676814

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013. 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013. 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας. 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Εισήγηση του Προέδρου κ.παύλου Παππά 1. Έτος καμπής το 2013 για την κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα Ταμεία Πρόνοιας. Το 2013 ας θεωρηθεί έτος καμπής για την κοινωνική ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός έτους 2014. Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά. Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση

Απολογισμός έτους 2014. Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά. Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση 1 Απολογισμός έτους 2014 Εισήγηση του Προέδρου κ. Παύλου Παππά Προβλήματα του ΤΑΠΙΤ Επιγραμματική διατύπωση 1. Έλλειψη μηχανογράφησης, με αποτέλεσμα στους δύο μεγάλους τομείς (Ξενοδοχοϋπαλλήλους και ασφαλισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Σελ. 5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. Σελ. 6 Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ...10

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων 2011 Λέρνη

Έκθεση Πεπραγμένων 2011 Λέρνη Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Έκθεση Πεπραγμένων 2011 Λέρνη Φεβρουάριος 2012 Με την παρούσα έκθεση πεπραγμένων τίθεται σε δημοσιότητα το πλαίσιο των υλοποιηθέντων δράσεων του ΤΕΑΔΥ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Επιμέλεια: Κ.Ε.Α.Ο. - Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου Φεβρουάριος 2015 Π ίνακας π ερ ιεχο μ ένω ν 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΘΕΜΑ : 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ 2005 2012 2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2012 2015 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κύριοι Σύμβουλοι Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.... 6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ε.Α.Ο. αρ.101 ν.4172/2013 και απόφαση λειτουργίας

Κ.Ε.Α.Ο. αρ.101 ν.4172/2013 και απόφαση λειτουργίας από Ηρώ Μήτρου Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την είσπραξη όσων οφείλονται από εργοδότες (στην περίπτωση του ΙΚΑ) και από ασφαλισμένους (στην περίπτωση του ΟΑΕΕ) στα ασφαλιστικά ταμεία. Το Κέντρο Είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο Μέριμνα για τον Εργαζόμενο «Η δύναμη της Τράπεζας και του Ομίλου πηγάζει από το Προσωπικό της. Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2010. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα