Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ"

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 1999 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' Πέµπτη 24 Ιουνίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 24 Ιουνίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.45' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Α' σύνθεση), για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: "Ρύθµιση Θεµάτων ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθµιση θεµάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις". Θα συζητηθούν οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το νοµοσχέδιο αυτό. Πρώτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100 της 14ης Μαϊου 1999, που αφορά τη συµπλήρωση του ν. 2601/98 για την παροχή κινήτρων στα ναυπηγεία κατασκευής, επισκευής ξύλινων παραδοσιακών σκαφών. Υπάρχει κάποιος κύριος συνάδελφος που θέλει το λόγο επί της τροπολογίας αυτής; Ουδείς. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΗΛΙΑΣ ΒΕΖ ΡΕΒΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. εύτερη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101 της 14ης Μαϊου 1999, που αφορά τη δυνατότητα συµψηφισµού των κοινωνικών δαπανών που πραγµατοποιεί ο ΟΤΕ σε άγονες περιοχές µε την απόδοση µερίσµατος προς το ελληνικό δηµόσιο. Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρονται στην τροπολογία οι "άγονες και µη παραγωγικές περιοχές και δραστηριότητες", είναι να µας ενηµερώσει ποιες είναι, έστω χονδρικά, οι άγονες και µη παραγωγικές περιοχές και δραστηριότητες. Θα θέλαµε µία ενηµέρωση για να ξέρουµε αν είναι αυτές που γνωρίζουµε ως ορεινές, µειονεκτικές περιοχές ή µήπως είναι κάτι άλλο. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Υποθέτω ότι θα υπάρχει κάποια διαδικασία µε την οποία χαρακτηρίζονται. Ο Υφυπουργός κ. Χριστοδουλάκης έχει το Το θέµα των κοινωνικών δαπανών του ΟΤΕ, είναι ένα θέµα το οποίο είχε προκύψει αµέσως µετά την έναρξη διαδικασίας µετοχοποίησης του οργανισµού, διότι θεωρείται ότι ως αµιγώς κρατική επιχείρηση που ήταν πριν, έκανε ορισµένα έργα τα οποία δεν θα αποτελούσαν διαφορετικά στοιχεία και δραστηριότητες του οργανισµού, αν τον έβλεπε κανείς ως επιχείρηση, αλλά ενετάσσοντο σ' αυτές τις αρµοδιότητες από µία άποψη κοινωνικής σκοπιµότητας και προτεραιότητας, όπως είναι για παράδειγµα... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, µία διακοπή. Η ερώτηση είναι αν είσθε σε θέση, δεν είναι απαραίτητο να το γνωρίζετε αυτήν τη στιγµή, δεν είναι εδώ και κάποιος από το Υπουργείο Μεταφορών, να µας πείτε ποιες περιοχές είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως άγονες, αν είναι ορεινές περιοχές. Είναι κυρίως ορεινές περιοχές, αλλά δεν είναι οι πάσης φύσεως ορεινές περιοχές. Γι' αυτό ήθελα να δώσω το γενικότερο περίγραµµα, στο οποίο αναφέροµαι... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): εν µας απασχολεί αυτό όµως τώρα.... και στο τι καθορίζεται ως κοινωνική δαπάνη. Σ' αυτό υπάγονται και οι άγονες περιοχές και είναι κάτι το οποίο ποικίλει. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Αλλά δεν είναι άµεσα προσδιοριζόµενο αυτό. Μπορεί εµείς να θεωρήσουµε ότι µία οικογένεια η οποία πάσχει από κάτι, θα πρέπει να έχει παραπάνω τηλεφωνικές γραµµές και αυτό µπορεί να θεωρηθεί µία κοινωνική δαπάνη. Επειδή αυτό ήταν κάπως ασαφώς διατυπωµένο, απετέλεσε αντικείµενο τριβών µεταξύ του οργανισµού και του Υπουργείου Οικονοµικών µετά τη διαδικασία µετοχοποίησης, διότι οι µέτοχοι απαιτούσαν ακριβή προσδιορισµό των δαπανών αυτών. Γι' αυτό ακριβώς τώρα βάζουµε αυτήν τη διάταξη, έτσι ώστε να προβλέπει το κράτος και η πολιτεία τι είναι διατεθειµένο να δαπανήσει για κοινωνικούς σκοπούς ανά έτος και να επιχορηγεί µε αυτά τα χρήµατα τον οργανισµό. Αυτή είναι η λογική. ιασαφηνίζει και δίνει µία απόλυτη διαφάνεια και καθαρότητα σ' αυτήν τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ.

2 56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. Βουλής): Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Τρίτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103 της 17ης Mαίου 1999 που αφορά τη συµµετοχή των συνταξιούχων του Οίκου του Ναύτου, των δικαιουµένων του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων στην εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική περίθαλψη µε ποσοστό 10% της διατιµηµένης αξίας του φαρµάκου. Τώρα είναι µεγαλύτερο το ποσοστό, κύριε Υφυπουργέ; Πέρσι, κύριε Πρόεδρε, είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και εφαρµόζεται η µείωση της δαπάνης συνταξιούχων και στον Οίκο του Ναύτου, διότι για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς δεν είχε προταθεί η ισχύς αυτή. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Είχαν εξαιρεθεί οι συνταξιούχοι του Οίκου του Ναύτου και τώρα επεκτείνεται και σε αυτούς η ρύθµιση. Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105, που αφορά επαναφορά σε ισχύ διατάξεων για φορολογικές ατέλειες του µηχανολογικού εξοπλισµού επιχειρήσεων. Επ' αυτής της τροπολογίας θέλει το λόγο κάποιος συνάδελφος; Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μήπως µπορεί να µας ενηµερώσει ο κύριος Υφυπουργός -γιατί αυτές οι τακτοποιήσεις- εκκρεµότητες από την ώρα που η διάταξη είχε µία ορισµένη χρονική ισχύ -γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αυτές; 'Εχουν µείνει ορισµένες προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την επεξεργασία. Να συµπεριληφθούν και αυτές. εν υπάρχει τίποτε άλλο. Να διευκολυνθούν ακόµα περισσότερο προτάσεις επενδυτικού περιεχοµένου. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο ή αντίρρηση; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109, που αφορά ρυθµίσεις υφισταµένων απαιτήσεων της ΕΥ ΑΠ από το ελληνικό δηµόσιο. Ρυθµίζεται η εκκρεµότητα αυτή. Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο ή αντίρρηση; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107 που αφορά τη µεταφορά προσωπικού της ΕΠΟΣ στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Επ' αυτής της τροπολογίας θέλει κάποιος κύριος συνάδελφος να µιλήσει; Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, το Κ.Κ.Ε. δεν ψηφίζει αυτήν την τροπολογία. Μιλάει στην εισηγητική έκθεση για σχέδιο της ΕΠΟΣ κλπ. Τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Είναι µία τροπολογία που φαινοµενικά δείχνει να έχει ένα αποσπασµατικό χαρακτήρα, τάχα να διορθώσει ορισµένα πράγµατα, στην ουσία χτυπάει γροθιά στο στοµάχι των εργαζοµένων. εν υπάρχει κανένα σχέδιο. ηµιουργείται κάποιο "µαγαζάκι" εκεί. εν ξέρουµε τι σκοπιµότητες και λόγους υπηρετεί αυτή η προοπτική που θέλει η Κυβέρνηση για τη ΕΠΟΣ. Είναι µία κοροϊδία. εν διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Χτυπιώνται αφόρητα, θα έλεγε κανείς. εν µιλάµε για µετατάξεις, όπως συνηθίσαµε κατά καιρούς να κουβεντιάζουµε σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά για µεταφορά, δηλαδή, για έναν εξευτελισµό. Και από την άποψη αυτή η Κυβέρνηση επωµίζεται τεράστιες ευθύνες. Και από την άποψη αυτή επιπροσθέτως θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι αν είναι αυτό το µήνυµα που πήραν από τις πρόσφατες ευρωεκλογές, τότε µάλλον το πήραν εντελώς στραβά και οι εργαζόµενοι ας βγάλουν τα συµπεράσµατά τους. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατ' αρχάς, κύριε Πρόεδρε, και εµείς διαφωνούµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία. Αναφέρεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζει η ΕΠΟΣ και κανένας δεν ξέρει πότε θα είναι έτοιµο. "Η ΕΠΟΣ Α.Ε." έχει µία πορεία τα τελευταία χρόνια και µέχρι σήµερα δεν έχει παρουσιάσει τίποτε. Αυτό που µας κάνει να διαφωνούµε περισσότερο, είναι ότι ουσιαστικά προεξοφλούνται συµπεράσµατα και αποτελέσµατα υλοποίησης µιας µελέτης ενός σχεδίου το οποίο δεν έχει καταρτιστεί ακόµη. Τώρα µε αυτήν την τροπολογία ουσιαστικά βρίσκεται όλο το προσωπικό υπό µεταφορά, αλλά κανένας δεν ξέρει σήµερα πόσο προσωπικό θα φύγει και πώς θα φύγει. ηλαδή, δεν έχει φτιαχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ εκ των προτέρων έχουµε προεξοφλήσει τα αποτελέσµατα. Βέβαια, εµείς σε κάθε περίπτωση θα επιµείνουµε ειδικά στην παράγραφο 4, να προστεθεί ότι αν υφίσταται διαφορά µεταξύ του ύψους των αποδοχών που λάµβανε ο µεταφερόµενος από τη " ΕΠΟΣ Α.Ε." στην καινούρια του υπηρεσία, τότε θα πρέπει αυτή η διαφορά να προστεθεί οπωσδήποτε ως προσωπικό επίδοµα. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι για τους υπό µεταφορά εργαζόµενους. εν συµφωνούµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. εν συµφωνούµε µε την τροπολογία αυτή για δύο λόγους. Πρώτον γιατί η " ΕΠΟΣ" έχει δύο χρόνια που έχει µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία και σ' αυτό το διάστηµα καταρτίζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την εξυγίανσή της. Εµείς δεν µπορούµε να αντιληφθούµε τη λογική της Κυβέρνησης να θέλει να κάνει µετάταξη προσωπικού, όταν ακόµα δεν έχει διαπιστώσει κατ' αρχήν ποιο είναι το προσωπικό που έχει ανάγκη, για να λειτουργήσει πλέον εξυγιανσµένη η εταιρεία. Είναι αυτό που υποστήριξαν και οι συνάδελφοι. εύτερον γιατί, απ' ό,τι διαβάσαµε στις εφηµερίδες, η Υπουργός Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ετοιµάζει ειδικό νοµοσχέδιο γι' αυτά τα θέµατα. Μας κάνει εντύπωση, λοιπόν, που έρχονται τροπολογίες, διότι υπάρχει αντίστοιχη τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής 'Αµυνας µε το ίδιο περιεχόµενο. Πιστεύουµε ότι υπάρχει µία προχειρότητα και µία λογική, η οποία δεν συνάδει µε αυτό που επιχειρούµε να κάνουµε, να εξυγιάνουµε και να εκσυγχρονίσουµε τις επιχειρήσεις του δηµοσίου.

3 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Ρόκος έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κι εµείς διαφωνούµε, κύριε Πρόεδρε, γιατί όταν σε µία ανώνυµη εταιρεία µιλάµε για εξυγίανση και για επιχειρησιακό σχέδιο, δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο, µετά από τόσα χρόνια, από το 1996 που έχει ψηφισθεί ο νόµος για την εξυγίανση των δηµοσίων επιχειρήσεων, να έχει γίνει. Τώρα, αν αρχίζουµε ανάποδα και ξεκινάµε από το προσωπικό για να κάνουµε την εξυγίανση, είναι µία λάθος κίνηση. Εξυγίανση σηµαίνει µία στρατηγική που έχει να κάνει µε αυτό καθ' εαυτό τον τρόπο λειτουργίας της και όχι µε το προσωπικό. Εξ άλλου στο σηµείο 6, ζητείται µία πλήρης εξουσιοδότηση, γιατί ενώ αναφέρονται µόνο δύο στοιχεία, όσον αφορά τις µετατάξεις, λέει "κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη διαδικασία και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών..." κλπ. Για άλλη µία φορά δηλαδή ζητείται εξουσιοδότηση εν λευκώ από τους Υπουργούς δια τροπολογίας όµως και διά νοµοσχεδίου, να ρυθµίζονται πράγµατα εργασιακά ή πράγµατα που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη και το επιχειρησιακό σχέδιο µιας ανώνυµης εταιρείας που προϊσταται το κράτος. εν µπορούµε να συµφωνούµε τόσο εύκολα και δεν εξουσιοδοτούµε τόσο εύκολα τους Υπουργούς, χωρίς τουλάχιστον να υπάρχουν και ευκρινή στοιχεία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Βεζδρεβάνης έχει το ΗΛΙΑΣ ΒΕΖ ΡΕΒΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τους λόγους της διαφωνίας µας στην τροπολογία αυτή εξέθεσε ο εισηγητής µας, κ. Σκρέκας και συµφωνούµε απόλυτα µε το σκεπτικό του, όπως εξετέθη. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόµα. Κύριοι συνάδελφοι, πολλές φορές έχουµε παρατηρήσει στην Αίθουσα αυτή είτε µε αυτόν τον τρόπου που προβλέπει η σηµερινή τροπολογία είτε µε µετατάξεις από διάφορες ΕΚΟ προς το δηµόσιο, να έχει γεµίσει το δηµόσιο µε χίλιους τρόπους µέχρι σήµερα. Γέµισαν οι ΕΚΟ. Βλέπουµε ότι δεν χωρούν, δεν χρειάζονται. Και όλους αυτούς, κατά καιρούς, τους µεταφέρουµε στο δηµόσιο. 'Ετσι, κύριε Υφυπουργέ, καταστήσαµε το FISCUS πολύ φουσκωµένο. Γι'αυτό προσθέτω και αυτήν τη διαφωνία της παρατάξεώς µας στην τροπολογία αυτή, την οποία και καταψηφίζουµε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Κοινοβουλειτικός Εκπρόσωπος της Νέας ηµοκρατίας κ. Κωστόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν, δεν µπορεί να είναι κανένας αντίθετος µε τις µετατάξεις, µε την ευρεία έννοια. 'Οπου περισσεύουν υπάλληλοι, θα πρέπει να µετατάσσονται µε το δικαίωµα να µεταφέρονται εκεί που θέλουν και όπου υπάρχουν κενές θέσεις. 'Οµως, µε την παρούσα τροπολογία διαφωνούµε, κύριε Πρόεδρε, ως προς την ουσία του θέµατος. Πρώτα-πρώτα η " ΕΠΟΣ" έγινε εδώ και δύο χρόνια ανώνυµος εταιρεία. Πολύ σωστά είπε ο κ. Σκρέκας, θα έπρεπε τα δύο χρόνια που την κάναµε ανώνυµη εταιρεία µε το ν. 2414, να της δώσουµε ευελιξία κινήσεως και να έχει ήδη οργανωθεί. ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι δεν έχει οργανωθεί και δεν έχει συντάξει επιχειρηµατικό σχέδιο. Μόνο και µόνο γι'αυτόν το λόγο, δεν θα έπρεπε να µιλάει σήµερα το Υπουργείο για µετατάξεις. Θα µας πει, λοιπόν, η " ΕΠΟΣ" πρώτα, τι προσωπικό χρειάζεται, αν χρειάζονται και ποιων ιδιοτήτων. εύτερον, θα µας δηλώσει η " ΕΠΟΣ", δηµόσια το Υπουργείο και εδώ η αρµοδία κυρία Υφυπουργός -και καλορίζικη- αν για τα επόµενα χρόνια δεν θα χρειαστεί η " ΕΠΟΣ" προσωπικό. ιότι εδώ πληροφορούµεθα ότι πάµε να διώξουµε τους ξένους, τους µη "ηµετέρους", για να πάρουµε κάποιους άλλους "ηµετέρους". Τρίτον, το θέµα των οικονοµικών. Εάν, κυρία Υφυπουργέ, προχωρήσετε στις µετατάξεις, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τα οικονοµικά συµφέροντα των υπαλλήλων. εν µπορεί ένας υπάλληλος που κατέκτησε µε τα προσόντα του, µε τη δουλειά του, ένα άλφα µισθολόγιο, να του λέτε όταν µετατάσσεται ότι από εδώ και πέρα δεν έχει αυξήσεις µέχρι να σας φθάσουν οι συνάδελφοί σας στο Υπουργείο ή στην υπηρεσία στην οποία θα πας. Αυτό είναι και ανήθικο και απαράδεκτο. Είναι αντισυνταγµατικό και αντιεργατικό. Το θέµα των αποσπάσεων. Επίσης είναι µια παράγραφος, η οποία δεν στέκει λογικά. 'Οπου είναι αποσπασµένοι υπάλληλοι, θα παραµείνουν και ως µόνιµοι υπάλληλοι. Και λέει το προσωπικό -και το υιοθετώ και εγώ- "και ο υπάλληλος που είναι στο συνάδελφο Βουλευτή τάδε, που θα µεταταγεί. Βλέπετε, λοιπόν, ότι έχει κενό ο νόµος σας και συνεπώς, καλά θα κάνετε να αποσύρετε την τροπολογία και να την επαναφέρετε, αφού πρώτα συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο και αφού δείτε την ουσία και το νοµοτεχνικό µέρος της τροπολογίας. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Υφυπουργός κ. Χριστοδουλάκης έχει το Θα ήθελα να δώσω ορισµένες απαντήσεις στα σχόλια που ακούστηκαν. Κατ' αρχήν η ΕΠΟΣ είναι ένας οργανισµός του δηµοσίου, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στα προγράµµατα στέγασης, τα οποία έχει αναλάβει, ως πρωτοβουλία σχεδιασµού και κατασκευής η πολιτεία µαζί και παράλληλα και µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Είναι δύο µεγάλοι οργανισµοί, οι οποίοι φρόντισαν, σχεδίασαν, υλοποίησαν τα οικιστικά προγράµµατα της πολιτείας. Με την έννοια αυτή η ΕΠΟΣ είναι ένας οργανισµός, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και µε την έννοια αυτή αισθάνεται και το προσωπικό µια συγγένεια και εργασιακή και αντικειµένου, αλλά και συναδελφικότητος και µε το Υπουργείο αυτό, αλλά και µε άλλες υπηρεσίες των Υπουργείων. Κατά συνέπεια, η µετάταξη του προσωπικού αυτού από τη ΕΠΟΣ σε άλλες παρεµφερείς υπηρεσίες, δεν αποτελεί καµιά ριζική τοµή, ή ο,τιδήποτε άλλο, αλλά αποτελεί µια φυσιολογική διέξοδο, για να λυθεί το πρόβληµα του ενδεχοµένως υπερβάλοντος προσωπικού, το οποίο υπηρετεί σήµερα στον οργανισµό αυτό. Και αυτό γίνεται, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια σωστή αναλογία προσωπικού, σε σχέση µε τους στόχους και τις ανάγκες της ΕΠΟΣ όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα και δέν είναι πάντα οι ίδιες, διότι τα οικιστικά προγράµµατα δεν έχουν πάντα την ίδια ένταση είτε τοπική είτε συνολικά, αλλά ποικίλει αυτή και προσαρµόζεται αναλόγως. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι οι µετατάξεις του προσωπικού της ΕΠΟΣ θα αποτελέσουν ένα εργαλείο, ένα τρόπο µε τον οποίο και το προσωπικό θα βρει µια επαγγελµατική διέξοδο σε άλλες παρεµφερείς δραστηριότητες του δηµοσίου, όπως είναι για παράδειγµα, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι αυτές καθ' εαυτές οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος κλπ. και ταυτόχρονα η ΕΠΟΣ, θα µπορέσει να καταρτίσει και να εφαρµόσει πολύ καλύτερα και πολύ πιο αποτελεσµατικά τα επιχειρησιακά σχέδια στη σύνταξη των οποίων βρίσκεται ήδη. 'Οσον αφορά το θέµα των αµοιβών των µετατασσοµένων, υπάρχει ένα πάγιο νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο εφαρµόζεται µε επιτυχία τα τελευταία χρόνια και αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο εξασφαλίζει δύο πράγµατα. Εξασφαλίζει ότι δεν µειώνονται οι αµοιβές αυτών που µετατάσσονται, αλλά τοποθετούνται ενδεχόµενες υπερβάσεις ως προσωπική διαφορά µειούµενης χρονικά, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται και να µην οξύνεται µε την πάροδο του χρόνου µια µεγάλη ενδεχοµένως, µισθολογική απόσταση µεταξύ των αποσπωµένων και µετατασσοµένων υπαλλήλων και αυτών οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον Οργανισµό. Πιστεύω, λοιπόν, ότι και αυτό το ζήτηµα αντιµετωπίζεται και σας λέω έχει αντιµετωπιστεί µε τη νοµοθετική ρύθµιση που κάναµε το 1997 και δεν έχει δηµιουργηθεί κανένα µέχρι στιγµής πρόβληµα στην πράξη. Aντιθέτως έχουν αντιµετωπιστεί µε επιτυχία µια σειρά από προβλήµατα και περιπλοκές που δηµιουργούνται µε προγενέστερες νοµοθετικές διατάξεις.

4 58 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) Νοµίζω ότι τώρα τις έχουµε λύσει αυτές. 'Οσον αφορά το θέµα των µετατάξεων συνολικά, γνωρίζετε ότι η Κυβέρνηση σε καµία απολύτως περίπτωση δεν το χρησιµοποίησε µε κριτήρια άλλα, πλην των αυστηρών επιχειρησιακών κριτηρίων και των αναγκών του Οργανισµού. εν υπήρξε ούτε µία περίπτωση όπου έγιναν µετατάξεις ή αποσπάσεις για άλλους λόγους, πλην εκείνων οι οποίοι είναι στενά συνδεδεµένοι είτε µε τις προσωπικές προτιµήσεις των εργαζοµένων είτε µε τις αποδεδειγµένες επιχειρησιακές ανάγκες των οργανισµών και των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια αυτά τα οποία ελέχθησαν από τον οµιλητή της Νέας ηµοκρατίας περί πολιτικών σκοπιµοτήτων κλπ. δεν ευσταθούν, δεν έχουν υπάρξει ποτέ και δεν θα υπάρξουν ποτέ απ' αυτήν την Κυβέρνηση. Είναι άλλων εποχών αυτά. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρά την προσπάθεια του κυρίου Υπουργού να µας πείσει, δεν µας πείθετε, κύριε Υπουργέ, διότι η λογική που χρησιµοποιείτε απορρίπτεται από την αγορά. Η λογική αυτή δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην ελεύθερη οικονοµία. Ξεκινάτε ανάποδα. Λέτε να διώξουµε το προσωπικό, να προχωρήσετε στο business plan εξυγίανσης µιας επιχείρησης και µετά να πάρετε προσωπικό. Και εγώ θέτω ένα ερώτηµα. Αν µε το καινούριο σχέδιο, προκύψει ότι χρειάζονται κάποια άτοµα εξειδικευµένα, τα οποία ήδη έχουν µεταταγεί, τι θα κάνετε; Θα προχωρήσετε σε νέες προσλήψεις. Το ένα είναι αυτό. εύτερον, η εποχή που το επιχειρείτε δεν είναι η καλύτερη. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, δεν µιλάµε για µετατάξεις. Γιατί αν µιλούσαµε για µετατάξεις, κατ' αρχήν δεν µπορεί να είναι κανείς αρνητικός στη βάση βέβαια της συµφωνίας αυτών των φορέων που υπάρχουν κλπ. 'Οχι µε το ζόρι. Μιλάµε για κάτι άλλο. Και σας το είπαµε από την αρχή. Θέλουµε όµως ο κύριος Υπουργός να κάνει µερικές διευκρινίσεις ή ερµηνευτικές δηλώσεις, για να είναι καθαρά τα πράγµατα. Πρώτον, αν προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων που µεταφέρονται ως βαλίτσες ειρήσθω εν παρόδω. εύτερον, αν διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και τα συνταξιοδοτικά τους, γιατί έχουµε µεγάλη ανησυχία ότι θα πληγούν. Τρίτον, αν διασφαλίζεται εκείνος ο εργαζόµενος, ο οποίος επέλεξε να είναι συνεργάτης για παράδειγµα ενός Βουλευτή σ' αυτήν την περίπτωση που κουβεντιάζουµε. εν κάνετε τοποθετήσεις και σ' αυτό το σηµείο. Βεβαίως φαίνεται ασήµαντο. Εδώ µιλάµε τώρα για χοντρά πράγµατα. Ωστόσο χρειάζεται σε όλα αυτά µια τοποθέτηση από το αρµόδιο Υπουργείο. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος από την πλευρά της Νέας ηµοκρατίας έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα επανέλθω. Πρώτα-πρώτα πολύ σωστά επισηµαίνει ο συνεπώνυµος κ. Κωστόπουλος, ότι είναι υποτιµητικό, ενώ στην επόµενη τροπολογία να µιλάτε για µετάταξη, εδώ να µιλάτε για µεταφορά. Νοµίζω ότι δεν στέκει. εύτερον, θα επανέλθω σ' αυτό που είπα, ότι ξεκινάτε από την κορφή του δέντρου και όχι από τις ρίζες. Μετατάξεις θα κάνετε εφόσον κάνετε το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΠΟΣ διότι άλλως δεν ξέρετε τι προσωπικό σας χρειάζεται. Πώς λοιπόν συνεχίζετε να επιµένετε σ' αυτήν την τροπολογία, όταν αύριο το πρωί θα διώξετε το προσωπικό που σας είναι αναγκαίο. Ξαναλέγω ότι το προσωπικό ισχυρίζεται ότι ετοιµάζετε προσλήψεις στην ΕΠΟΣ µετά τη µεταφορά, όπως λέτε. Επιµένω ότι πρέπει να πάρετε πίσω την τροπολογία και να την φέρετε µετά από ένα µήνα. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σφυρίου έχει το ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πρέπει να ακουστούν µερικές σκέψεις που να αποσαφηνίζουν όλα αυτά τα πράγµατα. Πρώτα πρώτα µετατάσσονται οι υπάλληλοι που είναι µόνιµοι από µία οργανική θέση που κατέχουν σε οργανική θέση κάποιου άλλου φορέα. Εάν πρόκειται για υπαλλήλους που έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µεταφέρονται σε άλλο φορέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και πάλι -και µάλιστα µε τις ρητές ρυθµίσεις ότι µεταφέρονται µε τις ίδιες αποδοχές, µε τα ίδια µισθολογικά κλιµάκια, µε την ίδια ασφαλιστική σχέση αφού έχουν την ίδια εργασιακή σχέση και µε το νέο φορέα προφανέστατα βάσει των γενικών διατάξεων- δεν νοµίζω ότι είναι υποτιµητικό. Είναι σαφής νοµίζω η διάκριση ανάµεσα στη µία κατηγορία και στην άλλη. 'Υστερα νοµίζω ότι στην παράγραφο 2 λέει ρητά, ότι µία από τις προϋποθέσεις για να µεταφερθεί σε ένα άλλο φορέα κάποιος εργαζόµενος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως λέγει η συγκεκριµένη διάταξη, είναι να υπάρχει αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ύστερα από την εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών της ΕΠΟΣ. Οι υπηρεσιακές ανάγκες εποµένως που θα προσδιορίζονται µε επιχειρησιακό σχέδιο, θα είναι ο καµβάς, η βάση πάνω στην οποία θα εργασθεί το.σ. της ΕΠΟΣ για να κρίνει ποιοι και µε ποιες ειδικότητες µπορούν να µεταφερθούν, ποιοι και µε ποιες ειδικότητες δεν µπορούν να µεταφερθούν. Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα για να υπάρχει νοµική βάση για να γίνει η µεταφορά. εν σηµαίνει ότι αύριο το πρωί, µόλις δοθεί η δυνατότητα, θα αρχίσει να ξηλώνει η ΕΠΟΣ, το.σ. σε προσωπικό, αγνοώντας το επιχειρησιακό σχέδιο, αγνοώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, αγνοώντας τα πάντα για να κάνει µια φαύλη πολιτική. Νοµίζω ότι είναι υπερβολική η θέση των συναδέλφων και δεν ξέρω αν κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. εν ξέρω, αλλά νοµίζω ότι κάτι τέτοιο µπορώ να υποθέσω τελικά. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Χριστοδουλάκης Υφυπουργός Οικονοµικών έχει το Κύριε Πρόεδρε, µια διευκρίνιση να κάνω. Είναι σαφές ότι αυτές οι µετατάξεις προσωπικού δεν θα λάβουν χώρα εν µια νυκτί, αλλά µε την τροπολογία αυτή παρέχεται η δυνατότητα διενέργειάς τους και είναι προφανές ότι αυτό θα συνδυαστεί -το λέει άλλωστε και η ίδια η τροπολογία, όπως την ανέγνωσε ο κ. Σφυρίου προηγουµένως- ότι θα προχωρεί παράλληλα µε τη σύνταξη και εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου. Απλά το επιχειρηµατικό σχέδιο θα έχει πολύ µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα εάν συνεκτιµήσει και τη δυνατότητα ανακατανοµής προσωπικού που δίνεται µε τη διάταξη αυτή. 'Οσον αφορά τα άλλα θέµατα που έθιξε ο οµιλητής του ΚΚΕ, είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει χειροτέρευση εργασιακών σχέσεων, όπως έγινε άλλωστε σε όλες τις περιπτώσεις ανακατανοµής προσωπικού που έχουµε εφαρµόσει. Και εµείς πιστεύουµε -και έχει αποδειχθεί στην πράξη πολλές φορές- ότι ακριβώς επειδή αυτή η Κυβέρνηση δίνει µεγάλη σηµασία στη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωµάτων έχουµε καταφέρει να πετύχουµε µε ένα αποτελεσµατικό και συναινετικό τρόπο τις ανακατανοµές του προσωπικού, οι οποίες ήταν απαραίτητες όταν ο άλφα ή βήτα οργανισµός προχωρούσε στην υιοθέτηση σχεδίων εξυγίανσης, µετοχοποίησης ή ο,τιδήποτε άλλο. Επανειληµµένως το έχουµε αποδείξει. Και στην ίδια ακριβώς γραµµή και µε τα ίδια κριτήρια θα πορευθούµε και στην περίπτωση της ΕΠΟΣ, οπότε να µείνετε απόλυτα ήσυχος. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ'αρχήν, να απαντήσω στον κ. Σφυρίου. Είναι λάθος η νοµική ανάλυση. Και η απάντηση είναι η επόµενη τροπολογία, η οποία οµιλεί για ίδιους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου και επιτρέπεται η µετάταξή τους και όχι η µεταφορά τους. Συνεπώς δεν είναι αληθές αυτό το οποίο

5 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ είπατε. 'Οσον αφορά για την εµπειρία σας για τις µεταθέσεις και τις µετατάξεις του προσωπικού, είναι δικές σας οι εξετάσεις. Εµείς δεν κάναµε µετατάξεις, εσείς τις έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια και έχετε δώσει τις εξετάσεις σας, οι οποίες είναι αρνητικές. Σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Υπουργός, ότι δεν υφίσταται µείωση αποδοχών, η ίδια η τροπολογία λέει ότι όταν θα πάνε και θα πάρουν το αντίστοιχο κλιµάκιο της ΕΠΟΣ στην αντίστοιχη υπηρεσία, θα παίρνουν το µισθό τους αλλά δεν θα πάρουν καµία αύξηση µέχρι να έλθουν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του ιδίου βαθµού και της άλλης υπηρεσίας. Αυτό, λοιπόν, όπως είπα προηγουµένως, είναι αντισυνταγµατικό, είναι ανήθικο, είναι αντιεργατικό και θα πρέπει να παραληφθεί από τη διάταξη αυτή και οι υπάλληλοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν την κανονική πορεία προαγωγών και οικονοµικών προαγωγών. Πιστεύω, λοιπόν, και επιµένω ότι είναι κακοστηµένη η διάταξη, είναι νοµοτεχνικά απαράδεκτη, είναι ανήθικη, δεν πρέπει να προηγηθεί. Και συνάδελφε, κύριε Σφυρίου, λέτε, ποιος σας είπε ότι θα γίνουν αύριο µετατάξεις. Και ποιος δεσµεύει να τις κάνει τις µετατάξεις; Αύριο πρωί θα τις κάνει τις µετατάξεις, τις έχει έτοιµες. εσµεύεται από το νόµο να κάνει πρώτα επιχειρησιακό σχέδιο, να δεχθώ την τροπολογία; Να πει η τροπολογία ότι όταν γίνει το επιχειρησιακό σχέδιο οι µετατάξεις θα γίνουν µετά. Το γράφει πουθενά; Συνεπώς, τίποτε από αυτά που λέτε δεν ισχύει και επιµένουµε στο να αποσυρθεί η τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): εν έχει κανείς άλλος ζητήσει το Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία. Βουλής): Κατά πλειοψηφία. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107 της έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Η επόµενη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 2827 και ειδικό 108 της και αφορά τη δυνατότητα µετάταξης εργαζοµένων από τις επιχειρήσεις και οργανισµούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας στις υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου, καθώς και του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Στην τροπολογία αυτή, κύριοι συνάδελφοι, κατά το χρόνο που µεσολάβησε από της καταρτίσεως της µελέτης και της διατυπώσεως της τροπολογίας αυτής, είχαν προσληφθεί, µε τη διαδικασία του νόµου, κάποια άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία προφανώς δεν έχουν το κατώτερο όριο των δύο ετών. Για την περίπτωση αυτή και µόνον, το όριο των δύο ετών που ορίζει η τροπολογία αυτή, ορίζεται σε ένα έτος, εφόσον πρόκειται, το τονίζω, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες που έχουν προσληφθεί µε τη διαδικασία του νόµου περί προσλήψεως ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 'Ηρθε και ο κύριος Υπουργός. Επ' αυτής, άλλη βελτίωση έχετε, κύριε Υπουργέ; Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις εξηγήσεις τις οποίες δώσατε, διότι ακριβώς η προσαρµογή είναι αυτά που αναφέρατε τώρα µόλις. Επειδή αυτή η τροπολογία είχε κατατεθεί εδώ και ένα χρόνο δεν µπορούσαµε να προβλέψουµε εκείνες τις κατηγορίες οι οποίες θα είχαν το δικαίωµα να ενταχθούν σ'αυτήν τη ρύθµιση. Με την τροποποίηση της περίπτωσης οι από ένα σε εικοσιδύο έτη λύνουµε το πρόβληµα αυτό και εντάσσουµε και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Λέτε για το ανώτατο όριο των είκοσι ετών. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας): Στο άρθρο 1α, β, τους όρους εφαρµογής του άρθρου. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Για µεν το κατώτερο όριο, αυτό µόνο προκειµένου περί ατόµων µε ειδικές ανάγκες. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας): Ακριβώς. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Και το ανώτατο όριο των είκοσι ετών; Εθνικής 'Αµυνας): Να το αυξήσουµε κατά ένα χρόνο. Eπειδή η ρύθµιση όταν συµφωνήθηκε µε τους εργαζόµενους ήταν από πέρσι, πέρασε ένας χρόνος, ζητάω κατά ένα χρόνο την αύξηση... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κατά συνέπεια, το στοιχείο α' της παραγράφου 1 θα διατυπωθεί ως εξής: "Να έχουν προϋπηρεσία από δύο (2)... Εθνικής 'Αµυνας): Από ένα (1) έτος. Αυτή είναι η προσαρµογή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): 'Οχι, ακούστε. Αυτό που λέτε εσείς θα πω. "Να έχουν προϋπηρεσία από δύο (2) έτη, προκειµένου δε περί προσληφθέντων µε τη διαδικασία του νόµου ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες ενός (1) έτους, µέχρι είκοσι ένα (21) έτη". Αυτή είναι η διατύπωση. Εθνικής 'Αµυνας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο επί της τροπολογίας; Ο κ. Αποστόλου, ο κ. Κωστόπουλος, ο κ. Αδαµόπουλος, ο κ. Σκρέκας, ο κ. Χρυσανθακόπουλος και ο κ. Σιούφας. ΓIΩΡΓΟΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ είµαι εισηγητής. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο στους εισηγητές, αλλά πρέπει να σας πω το εξής και να το εφαρµόσουµε. Ο Κανονισµός δεν προβλέπει ότι δίδεται ο λόγος σε κάθε περίπτωση στους εισηγητές. Το προβλέπει για τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Από εκεί και πέρα εµείς έχουµε στην πράξη, τα τελευταία χρόνια, καθιερώσει µια αρχή χωρίς να ζητούν το λόγο πολλές φορές οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, τους υποχρεώνουµε να µιλήσουν. Εγώ νοµίζω ότι καλό είναι να ζητούν το λόγο γιατί µπορεί να µη θέλει κάποιος να µιλήσει σε ένα άρθρο. Ορίστε, κύριε Αδαµόπουλε, έχετε το ΓIΩΡΓΟΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία αυτή που φέρνει το Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας, πιστεύω ότι υλοποιεί µία πολιτική εξυγίανσης των αµυντικών βιοµηχανιών, που είναι απαραίτητη. Νοµίζω ότι και η Βουλή συµφωνεί µε την άποψη αυτή. Εξάλλου πρόκειται για ένα πλεονάζον προσωπικό το οποίο πρέπει να µεταταγεί στο Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας και στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης, τα οποία έχουν ανάγκη στελέχωσης από διοικητικό προσωπικό και κεντρικά αλλά και στην περιφέρεια. Βασικά οι προϋποθέσεις που βάζουν είναι αντικειµενικές και διαφανείς. Είναι τα χρόνια υπηρεσίας, είναι η υπηρεσιακή κατάσταση των µετατασσοµένων. Επίσης διασφαλίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των µετατασσοµένων και τα δικαιώµατά τους. 'Αρα, λοιπόν, πιστεύω ότι δεν µπορεί να υπάρχει αντίρρηση πάνω σε αυτό. Εξάλλου αυτές οι µετατάξεις γίνονται είτε µε αίτηση των ενδιαφεροµένων είτε µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου. Ακόµα οι µετατασσόµενοι κατατάσσονται σε βαθµό και µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα µε τα προσόντα και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας που είχαν στο νοµικό πρόσωπο που υπηρετούσαν. Οι ίδιοι επιλέγουν την ασφάλισή τους είτε µετέχοντας µετά τη µετάταξη στο φορέα στον οποίο µετατάσσονται είτε στο φορέα στον οποίο µέχρι τώρα υπήγοντο. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι πράγµατι αυτή η τροπολογία βοηθάει στην εξυγίανση των αµυντικών βιοµηχανιών και ακόµα ότι θα βοηθήσει αποτελεσµατικά τη στελέχωση του Υπουρ-

6 60 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) γείου Εθνικής 'Αµυνας και του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι και αυτή η τροπολογία κινείται στο ίδιο µήκος κύµατος µε την προηγούµενη για τη ΕΠΟΣ. Είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ότι µε αυτήν την τροπολογία υλοποιείται µία πολιτική εξυγίανσης των αµυντικών βιοµηχανιών. Το ερώτηµα που τίθεται από εµάς για δεύτερη φορά είναι πώς θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στην εξυγίανση των αµυντικών βιοµηχανιών όταν ακόµα δεν ξέρουµε σε ποιό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των επιχειρησιακών σχεδίων για την εξυγίανση και την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων. Θα επαναλάβω τον ίδιο ισχυρισµό που επικαλέστηκα και στην προηγούµενη τροπολογία. Αν υποθέσουµε ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται σήµερα σε αυτές τις εταιρείες ζητήσει να µεταταγεί και έρθει εκ των υστέρων το επιχειρησιακό σχέδιο για να εφαρµοσθεί, µε ποιο προσωπικό; Και µιλάµε για άτοµα για τα οποία έχει επενδυθεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για να έχουν µία µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα των αµυντικών βιοµηχανιών. Αυτό σε συνδυασµό και µε το προηγούµενο που είπα, ότι τι νόηµα έχουν οι τροπολογίες όταν ήδη έχει ανακοινωθεί -και δεν νοµίζω να είναι δηµοσίευµα των εφηµερίδων- ότι σε λίγο η Υπουργός Εσωτερικών και ηµόσιας ιοίκησης πρόκειται να φέρει νοµοσχέδιο που θα αντιµετωπίζει τα θέµατα αυτά. 'Ενα τρίτο, επίσης, που θέλω να επισηµάνω, είναι ότι αποδεικνύεται µε τις τροπολογίες αυτές ότι η Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστηµα φόρτωσε αυτές τις επιχειρήσεις ανεξέλεγκτα µε προσωπικό κι έρχεται τώρα να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Προσωπικά πιστεύουµε ότι δεν είναι σωστή η πολιτική. Είναι µία πολιτική, η οποία δεν συνάδει µε την επιχειρούµενη προσπάθεια της Κυβέρνησης. εν ψηφίζουµε την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, παρατηρήσατε και εσείς ότι πριν από λίγο κουβεντιάζαµε ανάλογη τροπολογία, αλλά µε την έννοια της µεταφοράς προσωπικού και τώρα κουβεντιάζουµε για µετατάξεις. εν βρίσκετε έναν τρόπο, η Κυβέρνηση, να συνεννοηθείτε. 'Ερχοµαι τώρα στην τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι, τα κινητά βλάπτουν σοβαρά την υγεία και όχι µόνο το σύστηµα επικοινωνίας εδώ! Βουλής): Κύριε Υπουργέ, κατ' επανάληψη είχαµε την ευκαιρία -και µάλιστα αντιµετωπίσαµε θετικά τις τοποθετήσεις σας- για ανάπτυξη της ΕΒΟ, της ΠΥΡΚΑΛ, κ.λπ. να µιλήσουµε σχετικά µε το ρόλο της αµυντικής βιοµηχανίας, παρ' ότι κατά καιρούς διαφωνήσαµε για τις στρατηγικές σας επιλογές. Μας έχετε πει µέσα σ' αυτήν την Αίθουσα και στην επιτροπή και σε επιτροπή κεκλεισµένων των θυρών, ότι οι ελληνικές προµήθειες από την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία θα πλησιάσουν στα επόµενα χρόνια -το 1996 κάνατε τις δηλώσεις σας, τα επόµενα χρόνια είναι τώρα δηλαδή- το 20% περίπου. Πράγµα που σηµαίνει - ο ίδιος το βεβαιώνετε και το θυµάµαι σαν τώρα- ότι θα έχουµε ανάγκη από παραπανίσιο προσωπικό, απ' αυτό που ήδη υπάρχει. Και αυτό ήταν µία απάντηση τότε και στην ουσία και σήµερα, σ' αυτά που λέει και η Νέα ηµοκρατία, ότι µπάσατε κόσµο και τι να κάνετε τώρα, τους µετατάσσετε. Αυτή η πολιτική δεν ασκήθηκε και βρίσκεσθε αντιµέτωποι σήµερα µε αυτήν την τροπολογία. Να διώξετε στην ουσία κόσµο, να συρρικνώσετε τις δραστηριότητες των αµυντικών µας βιοµηχανιών και δεν ξέρω πού µπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν µιλάµε για λάχανα και σπανάκια, µιλάµε για σηµαντικά υλικά, για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωµάτων µιας χώρας, αν συµφωνούµε τουλάχιστον σ' αυτό. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ) Εποµένως, το βασικό ζήτηµα για µας δεν είναι να µπούµε στη λογική µετατάξεων ή µη µετατάξεων, αλλά αν θα υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις, οι δηλώσεις, οι προγραµµατικές διακηρύξεις της Κυβέρνησης, ώστε ο χώρος να έχει ανάγκη από πρόσθετα χέρια, για να καλύψουµε τις γενικότερες ανάγκες των Ενόπλων υνάµεων. εν το κάνετε αυτό και έρχεσθε σήµερα να επιχειρήσετε συρρίκνωση του τοµέα. Παρ' όλα αυτά, δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, που θα κάνετε τις µετατάξεις. εν συµφωνούµε µε τη λογική των µετατάξεων. Σας είπα πρωτύτερα ποια είναι η δική µας άποψη. Ωστόσο, όµως, οι εργαζόµενοι έχουν ασφαλιστικά δικαιώµατα, έχουν συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, έχουν µισθολογικά δικαιώµατα, συνολικά έχουν εργασιακά δικαιώµατα, έχουν εφάπαξ, το οποίο αλλού δίδεται έτσι, αλλού δίδεται αλλιώς και πρέπει να κάνετε συγκεκριµένες ερµηνευτικές δηλώσεις, ώστε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων να είναι απόλυτα διασφαλισµένα. Υπάρχει µεγάλη ανησυχία και τη γνωρίζετε. Τα σωµατεία βγήκαν χθες και διαµαρτυρήθηκαν µε έντονες καταγγελίες και από την άποψη αυτή δεν µπορείτε να κλείσετε τα αυτιά και τα µάτια σ' αυτήν την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία όλο το προσωπικό των αµυντικών βιοµηχανιών της χώρα µας βρίσκεται υπό την σπάθη της µετάταξης. Είπε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός ότι αυτή η τροπολογία έχει ετοιµαστεί εδώ και ένα χρόνο. Μέσα σ' αυτό το χρόνο, κύριε Υπουργέ, τα επιχειρησιακά σχέδια που αναφέρατε δεν έχουν ολοκληρωθεί; Από τη στιγµή που έχουν ολοκληρωθεί τα επιχειρησιακά σχέδια γιατί δεν µας φέρνετε, για κάθε µια από τις αµυντικές βιοµηχανίες, για την ΠΥΡΚΑΛ, ποιες είναι µε βάση το υπηρεσιακό σχέδιο οι ανάγκες, ποιο προσωπικό πλεονάζει, oύτως ώστε σήµερα να ξέρουµε για κάθε µια απ' αυτές ποιες είναι οι προθέσεις σας; Eπειδή υπάρχει δέσµευση από σας ότι θα φθάσουµε στο 15%, θα θέλαµε να µας πείτε πότε, µε ποια επιχειρησιακά σχέδια; εν είναι σωστό να µας ενηµερώσετε για να έχουµε και συγκεκριµένη τοποθέτηση; 'Ετσι όπως έρχεται η συγκεκριµένη τροπολογία, εµείς διαφωνούµε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Ρόκος έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σιγά σιγά η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει την παροιµία "πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι". Σε κάθε περίπτωση η ίδια, ανίκανη να διαχειριστεί µέχρι σήµερα, µε ευθύνη και αποτελεσµατικότητα σηµαντικές υποθέσεις, έρχεται σήµερα συλλήβδην µε µαγικά κόλπα, µεταθέσεις υπαλλήλων, µετακινήσεις και αποσπάσεις να διορθώσει την κατάσταση. εν βλέπει τα αντικείµενα µεµονωµένα. Οι ελληνικές βιοµηχανίες όπλων έχουν παθητικό. Το χρεώνουµε στους εργαζοµένους -δεν είναι αλήθεια- για να µπορούµε να τις εξυγιάνουµε µε µετατάξεις υπαλλήλων. εν λειτουργούν. Γιατί δεν λειτουργούν; Κατ' αρχήν δεν λειτουργούν από κεντρικό επίπεδο. 'Εχουµε διαβάσει πολλές φορές εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων και κυρίως εργαζοµένων στις βιοµηχανίες όπλων όπου επιβεβαιώνεται ότι η κεντρική διοίκηση, η Κυβέρνηση δεν έδινε έργα προµηθειών του δηµοσίου, ώστε να υπάρχει αντικείµενο εργασίας. εν διεύρυνε δηλαδή τη δράση των ίδιων των βιοµηχανιών όπλων. Αν γίνει έτσι, κάθε επιχειρηµατίας που είναι ανίκανος, θα πρέπει κάποιον να απολύει. Το µόνο που πρέπει να κάνει είναι να διατηρήσει το προσωπικό, αλλά να το αναδιοργανώσει και να του δώσει περιεχόµενο δράσης. Αυτό συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, στις εποπτευόµενες από εσάς βιοµηχανίες όπλων. Οι ανίκανες κάθε φορά διοικήσεις που εσείς ορίσατε, οδηγούσαν σε

7 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ αναποτελεσµατικότητα τις επιχειρήσεις και σε χρεοκοπία. Από τη µια εσείς δεν τους ενισχύατε γιατί δεν τους δίνατε προγραµµατικές συµβάσεις για να µπορέσουν να λειτουργήσουν και από την άλλη οι ίδιοι κάθε φορά που είχαν αντικείµενο δεν το λειτουργούσαν. Πρέπει επίσης να σας θυµίσω ότι έχετε κάνει πολλές προσλήψεις σ' αυτούς τους φορείς επί χρόνια. Προσλαµβάνετε κάποιον σαν βοηθητικό προσωπικό, σιγά σιγά τον φθάνετε στο διοικητικό προσωπικό και έχετε πάρα πολύ διοικητικό προσωπικό, όπως οµολογείτε σήµερα. εν προσλήφθηκαν σαν διοικητικό προσωπικό. 'Εγιναν από εσωτερικές µετατάξεις. Τις δικές σας αµαρτίες θα τις πληρώνουν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι βεβαίως τότε εξυπηρετήθηκαν αλλά σήµερα παρασύρουν στην περιπέτεια και τις οικογένειές τους; Πρέπει να αλλάξετε ριζικά λογική και πρακτική. Πρέπει να δώσετε περιεχόµενο δράσης σ'αυτές τις επιχειρήσεις. 'Οσον αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο, κύριε Υπουργέ, έχουµε συνοµολογήσει και έχουµε συναποφασίσει ότι πράγµατι ένα µεγάλο κοµµάτι των νέων προµηθειών οπλικών συστηµάτων κατασκευάζονται πια στη χώρα µας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι είναι περισσότερο διοικητικό προσωπικό και θα αφορούσε αυτό, αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ µιλάτε για µεταφορά όχι µόνο διοικητικού προσωπικού, αλλά και τεχνικού προσωπικού. Τελικά µε βάζει σε υποψίες το ότι θα το διαχειριστείτε σε επίπεδο πελατειακών αντιλήψεων και σχέσεων. Γι' αυτό εµείς σαφώς το καταψηφίζουµε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος έχει το ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η τροπολογία αυτή έρχεται να εφαρµόσει στην πράξη τα υπάρχοντα επιχειρησιακά σχέδια των αµυντικών βιοµηχανιών και ως εκ τούτου αναφέρεται και στις µετατάξεις προσωπικού που θα κριθεί πλεονάζον και µη απαραίτητο σ' αυτές τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και προς τη Νέα ηµοκρατία που µας κατηγόρησε προηγουµένως ότι υπερφορτώσαµε τις αµυντικές βιοµηχανίες, ότι το δικό της ξεφόρτωµα την περίοδο το έζησαν οι εργαζόµενοι. Μετά εµείς τους ξαναφορτώσαµε, αν αυτό ονοµάζεται αποκατάσταση. Και σήµερα διαµαρτύρεται γιατί αποκαλύπτει και την αντιεργατική της αντίληψη. Οι εργαζόµενοι σ'αυτές τις επιχειρήσεις... ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Σας τη χαρίζουµε σε σας την εργατική αντίληψη. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Σιούφα. Είστε αµέσως µετά να πάρετε το Κρατηθείτε. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σιούφα, αρκεί ελάχιστος χρόνος για να αποκαλύψετε το πραγµατικό σας πρόσωπο. Λίγο να πάρετε θάρρος και καταλαβαίνει ο λαός ποιοι είστε. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αυτές οι µετατάξεις είναι επιβεβληµένες. Οι εργαζόµενοι, τους οποίους αφορούν, έχουν µια ευκαιρία συνέχισης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας σύµφωνα µε τα προσόντα τους, σύµφωνα µε τους µισθούς, σύµφωνα µε το βαθµό που κατείχαν και είναι πολύ σωστά διατυπωµένη. Υπάρχουν όµως δυο σηµεία, κύριε Υπουργέ, που θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα. Το ένα είναι στην παράγραφο 1 που λέει ότι η µετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.2266/94 και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια λέει "και για όσους κρίνονται απαραίτητοι από την διοίκηση των επιχειρήσεων οργανισµών και εταιρειών για την ορθολογική οργάνωση της λειτουργίας τους". Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, να προσέξετε το εξής σηµείο: Αναφέρεται στη συγκεκριµένη διάταξη ότι δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Θα πρότεινα την εξής αναδιατύπωση και θα το εξηγήσω: " εν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και κάνουν χρήση της παραγράφου 5". Για να αφήσετε τη δυνητική ευκαιρία στη διοίκηση και στο Υπουργείο σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο δυναµικό µπορεί να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, όπως αυτό έχει συµβεί αντίστοιχα στα ναυπηγεία ή σε άλλους οργανισµούς, να υπάρξει ίση µεταχείριση. Αυτήν τη δυνατότητα που σας αναφέρω, θα πρέπει να την αξιοποιήσετε δυνητικά. Επίσης, στην παράγραφο 3 που αναφέρεται στους µετατασσόµενους που κατατάσσονται σε βαθµό και σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα µε τα προσόντα και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας στο οικείο νοµικό πρόσωπο, επειδή µπορεί να έχει µεταταχθεί κάποιος από την ΕΒΟ στην ΠΥΡΚΑΛ ή αντίστοιχα, θα έλεγα η τελευταία φράση "στο οικείο νοµικό πρόσωπο" να διαγραφεί από τη διατύπωση, επιτρέποντας την πλήρη αναγνώριση παροχής εργασίας στο παρελθόν κάποιων εργαζοµένων. Να µην υπάρξει άδικη µεταχείριση. Προτείνω τη διαγραφή της τελευταίας φράσης "στο οικείο νοµικό πρόσωπο", όπως είπα, για να διευκολυνθούν και αυτές οι ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ.σιούφας έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση των δυο τροπολογιών, αποτελεί µελανή σελίδα και στιγµή για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ειλικρινά λυπάµαι γιατί ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης -πρόκειται για σοβαρό και υπεύθυνο πολιτικό- δεν έχει δείξει τουλάχιστον στη διαδροµή που εγώ παρακολουθώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία, δείγµατα υποστήριξης τέτοιων τροπολογιών. Και θα σας εξηγήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί. εν είναι σχήµα λόγου ούτε φιλοφρόνηση αυτό το οποίο σας είπα. Πρώτον, ανακοινώσατε στον ελληνικό λαό ότι προχωράτε ένα εξοπλιστικό πρόγραµµα της τάξης των 4,5 χιλιάδων δισεκατοµµυρίων δραχµών. εύτερον, δεν θα έχει αντισταθµιστικά οφέλη αυτό το πρόγραµµα; Τρίτον, οι αµυντικές βιοµηχανίες συνεπώς θα είναι σε αιχµή για να αξιοποιήσουν τα αντισταθµιστικά οφέλη. Και έρχεστε και λέτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι στις αµυντικές βιοµηχανίες περισσεύει, προσωπικό. Και ρωτάµε, ρωτάει ο ελληνικός λαός: Γιατί περισσεύει, κύριε Υπουργέ; Πώς προσελήφθη αυτό το προσωπικό και περισσεύει και σήµερα το µετατάσσουµε για να το κάνουµε µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους σε δυο Υπουργεία; εν έχετε αναρωτηθεί γιατί δεν υπάρχει κράτος και ελληνική ηµόσια ιοίκηση; Απ'αυτού του είδους τις ενέργειες, κύριε Υπουργέ. Η αρχή που ξεκίνησε από την "OlYMPIC CATERING", τα ναυπηγεία ήταν ο πλάγιος τρόπος για να κάνουµε διορισµούς. Και τώρα, το κορυφώνετε και µάλιστα µετά από ένα οδυνηρό εκλογικό αποτέλεσµα. Για µας αυτό αποτελεί ταφόπλακα του εκσυγχρονισµού. Ο Πρόεδρος του Tµήµατος δεν έπρεπε να εισαγάγει αυτήν την ποικιλία των τροπολογιών, κύριε Προεδρεύοντα του Τµήµατος. ιότι, αν πάρτε και δείτε τις τροπολογίες της Κυβέρνησης, δεν κάνετε απλά ρώσικη σαλάτα, αλλά ένα νοµοθετικό αλαλούµ που δεν το έχει γνωρίσει ποτέ η Εθνική Αντιπροσωπεία. Αλλά η πλευρά των εκσυγχρονιστών -βλέπω εδώ τον κ.χριστοδουλάκη που υπεραµύνεται του δηµοσίου χρήµατος- δεν φαίνεται να δείχνει καµία αντίθεση για αυτό το άγος των µετατάξεων. Και σηµειώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν να γίνουν µετατάξεις στο δηµόσιο από το 1994 µε τη γνωστή διάταξη του νόµου Πεπονή. Μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κάνετε µετατάξεις. Και έρχεσθε τώρα µε έµµεσο τρόπο και µετατάσσετε προσωπικό από ανώνυµες εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. εν διερωτάται ο ελληνικός λαός πως έγιναν αυτές οι προσλήψεις; εν διερωτάται ο ελληνικός λαός γιατί από το υστέρηµά του πληρώνονταν επιπλέον προσωπικό σε αυτούς τους Οργανισµούς; Προφανώς πρόκειται για πολιτικό στρατό. Τρίτον, για να δείτε την ανακολουθία και τη σύγχυση µε την οποία λειτουργεί η Κυβέρνηση. ιαβάζουµε στις εφηµερίδες ότι την ερχόµενη εβδοµάδα η πρώτη στην τάξη

8 62 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) Yπουργός, κ. Παπανδρέου, πρόκειται να φέρει νοµοθέτηµα που θα ρυθµίζει όλα αυτά τα θέµατα, µονιµοποιήσεων, προσωπικού αορίστου χρόνου και µετατάξεων προσωπικού. Γιατί αυτό το αλαλούµ; Γιατί εσείς, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Αµύνης, δέχεστε να µπείτε σ' αυτήν τη διαδικασία που ορισµένοι τοµείς της κρατικής µηχανής τα έχουν κάνει γιαλιά καρφιά και να ταυτίζετε το όνοµά σας µε τέτοιου είδους τροπολογίες; Την ώρα που οι ίδιοι οι εκσυγχρονιστές -γιατί απ' ότι ξέρω εσείς δεν ανήκετε σ' αυτήν την κατηγορία- βάζουν µόνοι τους στο εαυτό τους ταφόπλακα. Γιατί συνδυάζετε το όνοµά σας µε µια τέτοια περιπέτεια στην Εθνική Αντιπροσωπεία; Και ερωτώ: Περισσεύει προσωπικό. Πρέπει να το µετατάξετε και να ενισχύσετε τα Υπουργεία Εθνικής 'Αµυνας και ηµόσιας Τάξης. εν θα πρέπει να ενηµερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία περί ποίου αριθµού πρόκειται; Θα µετατάξετε πέντε, δέκα, εκατό, χίλιους, δυο χιλιάδες, δέκα χιλιάδες; Τι θα ψηφίσετε, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας; 'Οπως και στην προηγούµενη τροπολογία; Κύριε Πρόεδρε, δυο λεπτά χρόνο. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Εχετε το χρόνο που προβλέπει ο Κανονισµός. Απλούστατα επειδή ξεκινήσαµε µε το τρίλεπτο, µε αυτό συνεχίζουµε. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Θα δώσετε εν λευκώ τη δυνατότητα µετάταξης προσωπικού είτε κάνει αίτηση είτε αποφασίσει η διοίκηση; Να σας θυµίσω λίγο το µύθο του Αισώπου; Αλλά λείπει ο κ. Χρυσανθακόπουλος που έριξε ορισµένους πυροβολισµούς και έφυγε. Να σας θυµίσω ότι όταν περίσσευαν κηπουροί, µάγειροι στο χώρο της υγείας την περίοδο 1990, είχατε γκρεµίσει την Αθήνα για να µη µεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες αυτό το προσωπικό. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): εν έφυγε ο κ. Χρυσανθακόπουλος εδώ είναι παρών, παρά τω κυρίω Υπουργώ, για να προµηθευτεί προφανώς πυροµαχικά! ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Απασχολεί τον κύριο Υπουργό για να µην παρακολουθήσει τα λέγοντα από τον οµιλούντα. 'Ελεγα, κύριε Πρόεδρε, για το µύθο του Αισώπου. Λέει κάπου ο Αίσωπος "έκαστος δυο πήρας φέρει". Για δέστε λίγο τον εαυτό σας και την ιστορία σας. Τι κάνατε την περίοδο '90-'91 για τις µετατάξεις και τώρα κάνετε αποφοίτους αρσακειάδες και ψηφίζετε µε τα δυο χέρια αυτές τις τροπολογίες; εν πήρατε το µήνυµα από τον ελληνικό λαό. Αλλά θα είναι πιο ηχηρό την τρίτη φορά. Επανέρχοµαι. Τα ερωτήµατα είναι βασανιστικά και για το Προεδρείο της Βουλής και για την Κυβέρνηση. ιότι δεν µπορεί να περάσει στο Θερινό Τµήµα έτσι εξ απαλών ονύχων, αβρόχοις ποσί η διαδικασία που επιλέγει η Κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει δήθεν τους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί, διαβάζει, ξέρει αντιλαµβάνεται. Και κανένας δεν µπορεί να τον κοροϊδέψει. Εµείς θεωρούµε τις τροπολογίες αυτές και την προηγούµενη της ΕΠΑ και αυτή, εξαιρώ τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης, παρ' ότι µου κάνει κατάπληξη, που ήρθε να υπερασπίσει αυτήν την τροπολογία, ως το χειρότερο δείγµα και τη χειρότερη επίδοση που έχει δείξει η Κυβέρνηση Σηµίτη. Για µας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υπεύθυνος, φαινόµενο και νοµοθετική παρέµβαση πολιτικής διαφθοράς. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κουβέλης έχει το ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία αυτή και το περιεχόµενό της ζητάτε µία εν λευκώ εξουσιοδότηση για ζήτηµα το οποίο προαναγγέλλεται γενικώς και αορίστως και αυτό είναι ο υποτιθέµενος εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των αµυντικών βιοµηχανιών. Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, πως θα συµφωνήσετε, πως αποτελεί τραγική ειρωνεία στην αιτιολογική έκθεση να οµιλείτε για περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστική λειτουργία των αµυντικών βιοµηχανιών. Και οµιλώ για ειρωνεία, διότι δεν υπάρχει στοιχειώδης ανάπτυξη, ούτε καν εξορθολογισµός αυτών των αµυντικών βιοµηχανιών. Πριν από έναν περίπου χρόνο είχα τη δυνατότητα να σας υποβάλω ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ειδικότερα για την ΠΥΡΚΑΛ και να σας ερωτήσω πώς αντιµετωπίζετε αυτήν τη βιοµηχανία και µου είπατε -γραπτώς βεβαίως- ότι θα την εκσυγχρονήσετε και ότι ψάχνετε να βρείτε διαδικασίες και µεθόδους ανάπτυξης. Και έρχεσθε σήµερα χωρίς να δίνετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία τα επιχειρησιακά σας σχέδια και ζητάτε µια εν λευκώ εξουσιοδότηση για µετατάξεις -ποιος γνωρίζει εδώ ποιος είναι ο αριθµός των υπό µετάταξη υπαλλήλων των αµυντικών βιοµηχανιών- χωρίς να αισθάνεσθε την υποχρέωση ως Κυβέρνηση και ως αρµόδιος Υπουργός να µας φέρετε τα υπηρεσιακά σχέδια, για να δούµε και εµείς επιτέλους ποια περαιτέρω ανάπτυξη προωθείτε για τις αµυντικές βιοµηχανίες. Αυτά µας λέγατε πριν από ένα χρόνο και σήµερα επιλέγετε τη σιωπή αναφορικά µε τα επιχειρησιακά σας σχέδια. Φοβάµαι ότι είναι ανύπαρκτα. Τέλος, κύριε συνάδελφε, πριν από ένα χρόνο επίσης σας είχα ρωτήσει, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εάν θα εντάξετε ή όχι τις αµυντικές βιοµηχανίες σε αυτό το πολυδάπανο εξοπλιστικό πρόγραµµα. Και τότε µου είχατε πει ότι το µελετάτε. Σας παρακαλώ πολύ αναλάβετε τις ευθύνες και πείτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία εάν θα εντάξετε ή όχι τις αµυντικές βιοµηχανίες στο εξοπλιστικό πρόγραµµα και στη βάση ποιου συγκεκριµένου σχεδίου. Εµείς µε αυτό το σκεπτικό δεν δίνουµε εν λευκώ εξουσιοδότηση, κύριε Υπουργέ, και καταψηφίζουµε και µε τα δύο µας χέρια την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κατσικόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ύο παρατηρήσεις έχω να κάνω σ' αυτήν την τροπολογία. Η πρώτη είναι ότι συµφωνώ µε τον συνάδελφο κ. Χρυσανθακόπουλο, όπου ζήτησε να µην εξαιρεθούν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και µάλιστα να εξαιρεθούν όσοι πληρούν τους όρους και έχουν σκοπό να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώµατος. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει ήδη ένα ερωτηµατολόγιο προς τους υπαλλήλους της ΕΒΟ και της ΠΥΡΚΑΛ, που τους ζητούν να δουν ποιες είναι οι προθέσεις τους. Θα µπορούσε να µπει και εκεί µέσα µία ερώτηση, για να δούµε πόσοι είναι αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώµατος. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι γνωρίζουµε καλά ότι η Πολεµική Βιοµηχανία έχει αντικείµενο και έχει παραγγελίες. Αυτό φαίνεται και από το ότι η ΕΒΟ για παράδειγµα πολλές φορές αναγκάζεται να πάρει έκτακτο προσωπικό για να δώσει εµπρόθεσµα κάποιες παραγγελίες τις οποίες έχει. Πιστεύω πως αν οι εργαζόµενοι είχαν εξασφαλίσει το µέλλον τους, εάν δηλαδή ήξεραν ότι η Πολεµική Βιοµηχανία δεν θα αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα στο µέλλον, δεν θα ήθελαν και να µεταταγούν. Νοµίζω, λοιπόν, πως πρέπει να γίνει µία τοποθέτηση και να πεισθούν οι εργαζόµενοι, να ακούσουν οι εργαζόµενοι ότι το µέλλον της Βιοµηχανίας είναι ευοίωνο. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας έχει το Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατανοώ βέβαια την κριτική που γίνεται από ορισµένους συναδέλφους, η οποία όµως στηρίζεται στην απουσία τους όταν συζητήθηκε η ουσία των θεµάτων. Με την τροπολογία που συζητάµε συµβάλλουµε ακριβώς στην εξυγίανσή τους. Η εξυγίανση των πολεµικών βιοµηχανιών, αγαπητοί συνάδελφοι, απετέλεσε αντικείµενο ευρύτατης συζήτησης στο πλαίσιο της Επιτροπής 'Αµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων µε σαφή λεπτοµερειακά δεδοµένα, όσον αφορά τον αριθµό των εργαζοµένων, τις ειδικότητές τους, τις επιθυµίες των ίδιων για µετάταξη στο δηµόσιο τοµέα, αλλά κυρίως µε πλήρη παρουσίαση των επιχειρησιακών σχεδίων και των στόχων, οι οποίοι έχουν µπει µετά από µια τριετία έως τετραετία, για να

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟE- ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενηµέρωση. 2. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. 3. Κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ν. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Κατ αρχάς, χρόνια πολλά. Κατά δεύτερον, έχουµε προγραµµατίσει για σήµερα στις 10.00 την έναρξη της συνεδρίασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει κατηγορίες ποσοστών αναφορικά µε τις ερωτήσεις οι οποίες έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη σύγκριση άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ:54621 Website: www.seypika-thes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης): Το

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης): Το ιάλογοι Πρακτικά Όλοι οι διάλογοι από τα πρακτικά της Βουλής Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο; ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θέλετε το λόγο, κύριε Υπουργέ; ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το Λαφαζάνη ζητήσαμε!

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την. αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της

Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την. αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της αξιολόγησης. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα και νομίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (RIS 3) & ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 30/1/2008 Α Συνάντηση για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 30.1.2008, Γραφεία ΓΣΕΕ ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος Βαρνάβας Δημήτριος για 3 λεπτά. Γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, θεωρώ πραγματικά αυτό το σχέδιο νόμου την καλύτερη. υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε αυτήν την ώρα στη δημόσια εκπαίδευση.

Κύριε Υπουργέ, θεωρώ πραγματικά αυτό το σχέδιο νόμου την καλύτερη. υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε αυτήν την ώρα στη δημόσια εκπαίδευση. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Κύριε Υπουργέ, θεωρώ πραγματικά αυτό το σχέδιο νόμου την καλύτερη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε αυτήν την ώρα στη δημόσια εκπαίδευση. Προφανώς, είναι υποκριτικό να υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) Κείµενο του Χρήστου Καϋµενάκη, Α αντιπροέδρου του.σ. της Ο ΥΕ και εκπροσώπου του συνδυασµού «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ανεξάρτητο Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο» Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011)

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011) ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011) http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/a226_2011.pdf ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ # ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 26-3-08

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 26-3-08 Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 26-3-08 «Η καριέρα θέλει.κραγιόν» Λεξιλόγιο η πρόσληψη: η αφοµοίωση, η αποδοχή, η απόφαση ενός εργοδότη να απασχολήσει στην εργασία του κάποιον (σ) προσλαµβάνω-οµαι, η πρόσληψη (π) Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ---------------------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση;

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Ξεκινώντας θα ήθελα να θυµίσω κάποια στοιχεία που σχετίζονται µε τον ορισµό της συχνότητας σε ένα περιοδικό φαινόµενο, άρα και στην ΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την Ομιλία Πάνου Καρβούνη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) και της Trans European Policy Studies

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤ-1» «ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 κ. κ. Μέτοχοι, κ. Πρόεδρε του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Ι. πριν την απογραφή σας α. Για να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας απογραφής, θα πρέπει να έχετε μαζί σας μια σειρά εγγράφων. Από αυτά τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε) Πρακτικό 15/2011 Σήμερα, την 1 η Αυγούστου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟΝ «REAL FM»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟΝ «REAL FM» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665311-12 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλαρης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλαρης. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλαρης. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε στη διάθεσή σας είκοσι λεπτά. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές τις λύσεις εµφανίζει την ίδια αδυναµία µε τις υπόλοιπες. Οπότε τι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάντε μεγάλα όνειρα, και αυτό που ονειρεύεστε, αυτό θα γίνετε. James Allen As A Man Thinketh Γιατί Το Κάνεις Αυτό;?... 5 Δουλέψτε Πιο Σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών».

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». www.dkmtkm.com/wordpress 3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». Την Παρασκευή 26/9 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΛΓΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΣΤΟΝ ΒΗΜΑ 99,5 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΑΡΡΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΛΓΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΣΤΟΝ ΒΗΜΑ 99,5 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΑΡΡΗ 05/08/2015 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΛΓΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΣΤΟΝ ΒΗΜΑ 99,5 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΑΡΡΗ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ: Φιλοξενούμε την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, κυβερνητική

Διαβάστε περισσότερα