Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ"

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 1999 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' Πέµπτη 24 Ιουνίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 24 Ιουνίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.45' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Α' σύνθεση), για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: "Ρύθµιση Θεµάτων ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθµιση θεµάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις". Θα συζητηθούν οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το νοµοσχέδιο αυτό. Πρώτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100 της 14ης Μαϊου 1999, που αφορά τη συµπλήρωση του ν. 2601/98 για την παροχή κινήτρων στα ναυπηγεία κατασκευής, επισκευής ξύλινων παραδοσιακών σκαφών. Υπάρχει κάποιος κύριος συνάδελφος που θέλει το λόγο επί της τροπολογίας αυτής; Ουδείς. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΗΛΙΑΣ ΒΕΖ ΡΕΒΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. εύτερη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101 της 14ης Μαϊου 1999, που αφορά τη δυνατότητα συµψηφισµού των κοινωνικών δαπανών που πραγµατοποιεί ο ΟΤΕ σε άγονες περιοχές µε την απόδοση µερίσµατος προς το ελληνικό δηµόσιο. Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρονται στην τροπολογία οι "άγονες και µη παραγωγικές περιοχές και δραστηριότητες", είναι να µας ενηµερώσει ποιες είναι, έστω χονδρικά, οι άγονες και µη παραγωγικές περιοχές και δραστηριότητες. Θα θέλαµε µία ενηµέρωση για να ξέρουµε αν είναι αυτές που γνωρίζουµε ως ορεινές, µειονεκτικές περιοχές ή µήπως είναι κάτι άλλο. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Υποθέτω ότι θα υπάρχει κάποια διαδικασία µε την οποία χαρακτηρίζονται. Ο Υφυπουργός κ. Χριστοδουλάκης έχει το Το θέµα των κοινωνικών δαπανών του ΟΤΕ, είναι ένα θέµα το οποίο είχε προκύψει αµέσως µετά την έναρξη διαδικασίας µετοχοποίησης του οργανισµού, διότι θεωρείται ότι ως αµιγώς κρατική επιχείρηση που ήταν πριν, έκανε ορισµένα έργα τα οποία δεν θα αποτελούσαν διαφορετικά στοιχεία και δραστηριότητες του οργανισµού, αν τον έβλεπε κανείς ως επιχείρηση, αλλά ενετάσσοντο σ' αυτές τις αρµοδιότητες από µία άποψη κοινωνικής σκοπιµότητας και προτεραιότητας, όπως είναι για παράδειγµα... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, µία διακοπή. Η ερώτηση είναι αν είσθε σε θέση, δεν είναι απαραίτητο να το γνωρίζετε αυτήν τη στιγµή, δεν είναι εδώ και κάποιος από το Υπουργείο Μεταφορών, να µας πείτε ποιες περιοχές είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως άγονες, αν είναι ορεινές περιοχές. Είναι κυρίως ορεινές περιοχές, αλλά δεν είναι οι πάσης φύσεως ορεινές περιοχές. Γι' αυτό ήθελα να δώσω το γενικότερο περίγραµµα, στο οποίο αναφέροµαι... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): εν µας απασχολεί αυτό όµως τώρα.... και στο τι καθορίζεται ως κοινωνική δαπάνη. Σ' αυτό υπάγονται και οι άγονες περιοχές και είναι κάτι το οποίο ποικίλει. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Αλλά δεν είναι άµεσα προσδιοριζόµενο αυτό. Μπορεί εµείς να θεωρήσουµε ότι µία οικογένεια η οποία πάσχει από κάτι, θα πρέπει να έχει παραπάνω τηλεφωνικές γραµµές και αυτό µπορεί να θεωρηθεί µία κοινωνική δαπάνη. Επειδή αυτό ήταν κάπως ασαφώς διατυπωµένο, απετέλεσε αντικείµενο τριβών µεταξύ του οργανισµού και του Υπουργείου Οικονοµικών µετά τη διαδικασία µετοχοποίησης, διότι οι µέτοχοι απαιτούσαν ακριβή προσδιορισµό των δαπανών αυτών. Γι' αυτό ακριβώς τώρα βάζουµε αυτήν τη διάταξη, έτσι ώστε να προβλέπει το κράτος και η πολιτεία τι είναι διατεθειµένο να δαπανήσει για κοινωνικούς σκοπούς ανά έτος και να επιχορηγεί µε αυτά τα χρήµατα τον οργανισµό. Αυτή είναι η λογική. ιασαφηνίζει και δίνει µία απόλυτη διαφάνεια και καθαρότητα σ' αυτήν τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ.

2 56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. Βουλής): Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Τρίτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103 της 17ης Mαίου 1999 που αφορά τη συµµετοχή των συνταξιούχων του Οίκου του Ναύτου, των δικαιουµένων του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων στην εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική περίθαλψη µε ποσοστό 10% της διατιµηµένης αξίας του φαρµάκου. Τώρα είναι µεγαλύτερο το ποσοστό, κύριε Υφυπουργέ; Πέρσι, κύριε Πρόεδρε, είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και εφαρµόζεται η µείωση της δαπάνης συνταξιούχων και στον Οίκο του Ναύτου, διότι για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς δεν είχε προταθεί η ισχύς αυτή. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Είχαν εξαιρεθεί οι συνταξιούχοι του Οίκου του Ναύτου και τώρα επεκτείνεται και σε αυτούς η ρύθµιση. Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105, που αφορά επαναφορά σε ισχύ διατάξεων για φορολογικές ατέλειες του µηχανολογικού εξοπλισµού επιχειρήσεων. Επ' αυτής της τροπολογίας θέλει το λόγο κάποιος συνάδελφος; Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μήπως µπορεί να µας ενηµερώσει ο κύριος Υφυπουργός -γιατί αυτές οι τακτοποιήσεις- εκκρεµότητες από την ώρα που η διάταξη είχε µία ορισµένη χρονική ισχύ -γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αυτές; 'Εχουν µείνει ορισµένες προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την επεξεργασία. Να συµπεριληφθούν και αυτές. εν υπάρχει τίποτε άλλο. Να διευκολυνθούν ακόµα περισσότερο προτάσεις επενδυτικού περιεχοµένου. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο ή αντίρρηση; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109, που αφορά ρυθµίσεις υφισταµένων απαιτήσεων της ΕΥ ΑΠ από το ελληνικό δηµόσιο. Ρυθµίζεται η εκκρεµότητα αυτή. Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο ή αντίρρηση; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107 που αφορά τη µεταφορά προσωπικού της ΕΠΟΣ στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Επ' αυτής της τροπολογίας θέλει κάποιος κύριος συνάδελφος να µιλήσει; Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, το Κ.Κ.Ε. δεν ψηφίζει αυτήν την τροπολογία. Μιλάει στην εισηγητική έκθεση για σχέδιο της ΕΠΟΣ κλπ. Τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Είναι µία τροπολογία που φαινοµενικά δείχνει να έχει ένα αποσπασµατικό χαρακτήρα, τάχα να διορθώσει ορισµένα πράγµατα, στην ουσία χτυπάει γροθιά στο στοµάχι των εργαζοµένων. εν υπάρχει κανένα σχέδιο. ηµιουργείται κάποιο "µαγαζάκι" εκεί. εν ξέρουµε τι σκοπιµότητες και λόγους υπηρετεί αυτή η προοπτική που θέλει η Κυβέρνηση για τη ΕΠΟΣ. Είναι µία κοροϊδία. εν διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Χτυπιώνται αφόρητα, θα έλεγε κανείς. εν µιλάµε για µετατάξεις, όπως συνηθίσαµε κατά καιρούς να κουβεντιάζουµε σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά για µεταφορά, δηλαδή, για έναν εξευτελισµό. Και από την άποψη αυτή η Κυβέρνηση επωµίζεται τεράστιες ευθύνες. Και από την άποψη αυτή επιπροσθέτως θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι αν είναι αυτό το µήνυµα που πήραν από τις πρόσφατες ευρωεκλογές, τότε µάλλον το πήραν εντελώς στραβά και οι εργαζόµενοι ας βγάλουν τα συµπεράσµατά τους. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατ' αρχάς, κύριε Πρόεδρε, και εµείς διαφωνούµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία. Αναφέρεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζει η ΕΠΟΣ και κανένας δεν ξέρει πότε θα είναι έτοιµο. "Η ΕΠΟΣ Α.Ε." έχει µία πορεία τα τελευταία χρόνια και µέχρι σήµερα δεν έχει παρουσιάσει τίποτε. Αυτό που µας κάνει να διαφωνούµε περισσότερο, είναι ότι ουσιαστικά προεξοφλούνται συµπεράσµατα και αποτελέσµατα υλοποίησης µιας µελέτης ενός σχεδίου το οποίο δεν έχει καταρτιστεί ακόµη. Τώρα µε αυτήν την τροπολογία ουσιαστικά βρίσκεται όλο το προσωπικό υπό µεταφορά, αλλά κανένας δεν ξέρει σήµερα πόσο προσωπικό θα φύγει και πώς θα φύγει. ηλαδή, δεν έχει φτιαχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ εκ των προτέρων έχουµε προεξοφλήσει τα αποτελέσµατα. Βέβαια, εµείς σε κάθε περίπτωση θα επιµείνουµε ειδικά στην παράγραφο 4, να προστεθεί ότι αν υφίσταται διαφορά µεταξύ του ύψους των αποδοχών που λάµβανε ο µεταφερόµενος από τη " ΕΠΟΣ Α.Ε." στην καινούρια του υπηρεσία, τότε θα πρέπει αυτή η διαφορά να προστεθεί οπωσδήποτε ως προσωπικό επίδοµα. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι για τους υπό µεταφορά εργαζόµενους. εν συµφωνούµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. εν συµφωνούµε µε την τροπολογία αυτή για δύο λόγους. Πρώτον γιατί η " ΕΠΟΣ" έχει δύο χρόνια που έχει µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία και σ' αυτό το διάστηµα καταρτίζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την εξυγίανσή της. Εµείς δεν µπορούµε να αντιληφθούµε τη λογική της Κυβέρνησης να θέλει να κάνει µετάταξη προσωπικού, όταν ακόµα δεν έχει διαπιστώσει κατ' αρχήν ποιο είναι το προσωπικό που έχει ανάγκη, για να λειτουργήσει πλέον εξυγιανσµένη η εταιρεία. Είναι αυτό που υποστήριξαν και οι συνάδελφοι. εύτερον γιατί, απ' ό,τι διαβάσαµε στις εφηµερίδες, η Υπουργός Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ετοιµάζει ειδικό νοµοσχέδιο γι' αυτά τα θέµατα. Μας κάνει εντύπωση, λοιπόν, που έρχονται τροπολογίες, διότι υπάρχει αντίστοιχη τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής 'Αµυνας µε το ίδιο περιεχόµενο. Πιστεύουµε ότι υπάρχει µία προχειρότητα και µία λογική, η οποία δεν συνάδει µε αυτό που επιχειρούµε να κάνουµε, να εξυγιάνουµε και να εκσυγχρονίσουµε τις επιχειρήσεις του δηµοσίου.

3 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Ρόκος έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κι εµείς διαφωνούµε, κύριε Πρόεδρε, γιατί όταν σε µία ανώνυµη εταιρεία µιλάµε για εξυγίανση και για επιχειρησιακό σχέδιο, δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο, µετά από τόσα χρόνια, από το 1996 που έχει ψηφισθεί ο νόµος για την εξυγίανση των δηµοσίων επιχειρήσεων, να έχει γίνει. Τώρα, αν αρχίζουµε ανάποδα και ξεκινάµε από το προσωπικό για να κάνουµε την εξυγίανση, είναι µία λάθος κίνηση. Εξυγίανση σηµαίνει µία στρατηγική που έχει να κάνει µε αυτό καθ' εαυτό τον τρόπο λειτουργίας της και όχι µε το προσωπικό. Εξ άλλου στο σηµείο 6, ζητείται µία πλήρης εξουσιοδότηση, γιατί ενώ αναφέρονται µόνο δύο στοιχεία, όσον αφορά τις µετατάξεις, λέει "κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη διαδικασία και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών..." κλπ. Για άλλη µία φορά δηλαδή ζητείται εξουσιοδότηση εν λευκώ από τους Υπουργούς δια τροπολογίας όµως και διά νοµοσχεδίου, να ρυθµίζονται πράγµατα εργασιακά ή πράγµατα που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη και το επιχειρησιακό σχέδιο µιας ανώνυµης εταιρείας που προϊσταται το κράτος. εν µπορούµε να συµφωνούµε τόσο εύκολα και δεν εξουσιοδοτούµε τόσο εύκολα τους Υπουργούς, χωρίς τουλάχιστον να υπάρχουν και ευκρινή στοιχεία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Βεζδρεβάνης έχει το ΗΛΙΑΣ ΒΕΖ ΡΕΒΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τους λόγους της διαφωνίας µας στην τροπολογία αυτή εξέθεσε ο εισηγητής µας, κ. Σκρέκας και συµφωνούµε απόλυτα µε το σκεπτικό του, όπως εξετέθη. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόµα. Κύριοι συνάδελφοι, πολλές φορές έχουµε παρατηρήσει στην Αίθουσα αυτή είτε µε αυτόν τον τρόπου που προβλέπει η σηµερινή τροπολογία είτε µε µετατάξεις από διάφορες ΕΚΟ προς το δηµόσιο, να έχει γεµίσει το δηµόσιο µε χίλιους τρόπους µέχρι σήµερα. Γέµισαν οι ΕΚΟ. Βλέπουµε ότι δεν χωρούν, δεν χρειάζονται. Και όλους αυτούς, κατά καιρούς, τους µεταφέρουµε στο δηµόσιο. 'Ετσι, κύριε Υφυπουργέ, καταστήσαµε το FISCUS πολύ φουσκωµένο. Γι'αυτό προσθέτω και αυτήν τη διαφωνία της παρατάξεώς µας στην τροπολογία αυτή, την οποία και καταψηφίζουµε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Κοινοβουλειτικός Εκπρόσωπος της Νέας ηµοκρατίας κ. Κωστόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν, δεν µπορεί να είναι κανένας αντίθετος µε τις µετατάξεις, µε την ευρεία έννοια. 'Οπου περισσεύουν υπάλληλοι, θα πρέπει να µετατάσσονται µε το δικαίωµα να µεταφέρονται εκεί που θέλουν και όπου υπάρχουν κενές θέσεις. 'Οµως, µε την παρούσα τροπολογία διαφωνούµε, κύριε Πρόεδρε, ως προς την ουσία του θέµατος. Πρώτα-πρώτα η " ΕΠΟΣ" έγινε εδώ και δύο χρόνια ανώνυµος εταιρεία. Πολύ σωστά είπε ο κ. Σκρέκας, θα έπρεπε τα δύο χρόνια που την κάναµε ανώνυµη εταιρεία µε το ν. 2414, να της δώσουµε ευελιξία κινήσεως και να έχει ήδη οργανωθεί. ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι δεν έχει οργανωθεί και δεν έχει συντάξει επιχειρηµατικό σχέδιο. Μόνο και µόνο γι'αυτόν το λόγο, δεν θα έπρεπε να µιλάει σήµερα το Υπουργείο για µετατάξεις. Θα µας πει, λοιπόν, η " ΕΠΟΣ" πρώτα, τι προσωπικό χρειάζεται, αν χρειάζονται και ποιων ιδιοτήτων. εύτερον, θα µας δηλώσει η " ΕΠΟΣ", δηµόσια το Υπουργείο και εδώ η αρµοδία κυρία Υφυπουργός -και καλορίζικη- αν για τα επόµενα χρόνια δεν θα χρειαστεί η " ΕΠΟΣ" προσωπικό. ιότι εδώ πληροφορούµεθα ότι πάµε να διώξουµε τους ξένους, τους µη "ηµετέρους", για να πάρουµε κάποιους άλλους "ηµετέρους". Τρίτον, το θέµα των οικονοµικών. Εάν, κυρία Υφυπουργέ, προχωρήσετε στις µετατάξεις, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τα οικονοµικά συµφέροντα των υπαλλήλων. εν µπορεί ένας υπάλληλος που κατέκτησε µε τα προσόντα του, µε τη δουλειά του, ένα άλφα µισθολόγιο, να του λέτε όταν µετατάσσεται ότι από εδώ και πέρα δεν έχει αυξήσεις µέχρι να σας φθάσουν οι συνάδελφοί σας στο Υπουργείο ή στην υπηρεσία στην οποία θα πας. Αυτό είναι και ανήθικο και απαράδεκτο. Είναι αντισυνταγµατικό και αντιεργατικό. Το θέµα των αποσπάσεων. Επίσης είναι µια παράγραφος, η οποία δεν στέκει λογικά. 'Οπου είναι αποσπασµένοι υπάλληλοι, θα παραµείνουν και ως µόνιµοι υπάλληλοι. Και λέει το προσωπικό -και το υιοθετώ και εγώ- "και ο υπάλληλος που είναι στο συνάδελφο Βουλευτή τάδε, που θα µεταταγεί. Βλέπετε, λοιπόν, ότι έχει κενό ο νόµος σας και συνεπώς, καλά θα κάνετε να αποσύρετε την τροπολογία και να την επαναφέρετε, αφού πρώτα συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο και αφού δείτε την ουσία και το νοµοτεχνικό µέρος της τροπολογίας. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Υφυπουργός κ. Χριστοδουλάκης έχει το Θα ήθελα να δώσω ορισµένες απαντήσεις στα σχόλια που ακούστηκαν. Κατ' αρχήν η ΕΠΟΣ είναι ένας οργανισµός του δηµοσίου, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στα προγράµµατα στέγασης, τα οποία έχει αναλάβει, ως πρωτοβουλία σχεδιασµού και κατασκευής η πολιτεία µαζί και παράλληλα και µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Είναι δύο µεγάλοι οργανισµοί, οι οποίοι φρόντισαν, σχεδίασαν, υλοποίησαν τα οικιστικά προγράµµατα της πολιτείας. Με την έννοια αυτή η ΕΠΟΣ είναι ένας οργανισµός, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και µε την έννοια αυτή αισθάνεται και το προσωπικό µια συγγένεια και εργασιακή και αντικειµένου, αλλά και συναδελφικότητος και µε το Υπουργείο αυτό, αλλά και µε άλλες υπηρεσίες των Υπουργείων. Κατά συνέπεια, η µετάταξη του προσωπικού αυτού από τη ΕΠΟΣ σε άλλες παρεµφερείς υπηρεσίες, δεν αποτελεί καµιά ριζική τοµή, ή ο,τιδήποτε άλλο, αλλά αποτελεί µια φυσιολογική διέξοδο, για να λυθεί το πρόβληµα του ενδεχοµένως υπερβάλοντος προσωπικού, το οποίο υπηρετεί σήµερα στον οργανισµό αυτό. Και αυτό γίνεται, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια σωστή αναλογία προσωπικού, σε σχέση µε τους στόχους και τις ανάγκες της ΕΠΟΣ όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα και δέν είναι πάντα οι ίδιες, διότι τα οικιστικά προγράµµατα δεν έχουν πάντα την ίδια ένταση είτε τοπική είτε συνολικά, αλλά ποικίλει αυτή και προσαρµόζεται αναλόγως. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι οι µετατάξεις του προσωπικού της ΕΠΟΣ θα αποτελέσουν ένα εργαλείο, ένα τρόπο µε τον οποίο και το προσωπικό θα βρει µια επαγγελµατική διέξοδο σε άλλες παρεµφερείς δραστηριότητες του δηµοσίου, όπως είναι για παράδειγµα, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι αυτές καθ' εαυτές οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος κλπ. και ταυτόχρονα η ΕΠΟΣ, θα µπορέσει να καταρτίσει και να εφαρµόσει πολύ καλύτερα και πολύ πιο αποτελεσµατικά τα επιχειρησιακά σχέδια στη σύνταξη των οποίων βρίσκεται ήδη. 'Οσον αφορά το θέµα των αµοιβών των µετατασσοµένων, υπάρχει ένα πάγιο νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο εφαρµόζεται µε επιτυχία τα τελευταία χρόνια και αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο εξασφαλίζει δύο πράγµατα. Εξασφαλίζει ότι δεν µειώνονται οι αµοιβές αυτών που µετατάσσονται, αλλά τοποθετούνται ενδεχόµενες υπερβάσεις ως προσωπική διαφορά µειούµενης χρονικά, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται και να µην οξύνεται µε την πάροδο του χρόνου µια µεγάλη ενδεχοµένως, µισθολογική απόσταση µεταξύ των αποσπωµένων και µετατασσοµένων υπαλλήλων και αυτών οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον Οργανισµό. Πιστεύω, λοιπόν, ότι και αυτό το ζήτηµα αντιµετωπίζεται και σας λέω έχει αντιµετωπιστεί µε τη νοµοθετική ρύθµιση που κάναµε το 1997 και δεν έχει δηµιουργηθεί κανένα µέχρι στιγµής πρόβληµα στην πράξη. Aντιθέτως έχουν αντιµετωπιστεί µε επιτυχία µια σειρά από προβλήµατα και περιπλοκές που δηµιουργούνται µε προγενέστερες νοµοθετικές διατάξεις.

4 58 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) Νοµίζω ότι τώρα τις έχουµε λύσει αυτές. 'Οσον αφορά το θέµα των µετατάξεων συνολικά, γνωρίζετε ότι η Κυβέρνηση σε καµία απολύτως περίπτωση δεν το χρησιµοποίησε µε κριτήρια άλλα, πλην των αυστηρών επιχειρησιακών κριτηρίων και των αναγκών του Οργανισµού. εν υπήρξε ούτε µία περίπτωση όπου έγιναν µετατάξεις ή αποσπάσεις για άλλους λόγους, πλην εκείνων οι οποίοι είναι στενά συνδεδεµένοι είτε µε τις προσωπικές προτιµήσεις των εργαζοµένων είτε µε τις αποδεδειγµένες επιχειρησιακές ανάγκες των οργανισµών και των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια αυτά τα οποία ελέχθησαν από τον οµιλητή της Νέας ηµοκρατίας περί πολιτικών σκοπιµοτήτων κλπ. δεν ευσταθούν, δεν έχουν υπάρξει ποτέ και δεν θα υπάρξουν ποτέ απ' αυτήν την Κυβέρνηση. Είναι άλλων εποχών αυτά. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρά την προσπάθεια του κυρίου Υπουργού να µας πείσει, δεν µας πείθετε, κύριε Υπουργέ, διότι η λογική που χρησιµοποιείτε απορρίπτεται από την αγορά. Η λογική αυτή δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην ελεύθερη οικονοµία. Ξεκινάτε ανάποδα. Λέτε να διώξουµε το προσωπικό, να προχωρήσετε στο business plan εξυγίανσης µιας επιχείρησης και µετά να πάρετε προσωπικό. Και εγώ θέτω ένα ερώτηµα. Αν µε το καινούριο σχέδιο, προκύψει ότι χρειάζονται κάποια άτοµα εξειδικευµένα, τα οποία ήδη έχουν µεταταγεί, τι θα κάνετε; Θα προχωρήσετε σε νέες προσλήψεις. Το ένα είναι αυτό. εύτερον, η εποχή που το επιχειρείτε δεν είναι η καλύτερη. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, δεν µιλάµε για µετατάξεις. Γιατί αν µιλούσαµε για µετατάξεις, κατ' αρχήν δεν µπορεί να είναι κανείς αρνητικός στη βάση βέβαια της συµφωνίας αυτών των φορέων που υπάρχουν κλπ. 'Οχι µε το ζόρι. Μιλάµε για κάτι άλλο. Και σας το είπαµε από την αρχή. Θέλουµε όµως ο κύριος Υπουργός να κάνει µερικές διευκρινίσεις ή ερµηνευτικές δηλώσεις, για να είναι καθαρά τα πράγµατα. Πρώτον, αν προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων που µεταφέρονται ως βαλίτσες ειρήσθω εν παρόδω. εύτερον, αν διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και τα συνταξιοδοτικά τους, γιατί έχουµε µεγάλη ανησυχία ότι θα πληγούν. Τρίτον, αν διασφαλίζεται εκείνος ο εργαζόµενος, ο οποίος επέλεξε να είναι συνεργάτης για παράδειγµα ενός Βουλευτή σ' αυτήν την περίπτωση που κουβεντιάζουµε. εν κάνετε τοποθετήσεις και σ' αυτό το σηµείο. Βεβαίως φαίνεται ασήµαντο. Εδώ µιλάµε τώρα για χοντρά πράγµατα. Ωστόσο χρειάζεται σε όλα αυτά µια τοποθέτηση από το αρµόδιο Υπουργείο. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος από την πλευρά της Νέας ηµοκρατίας έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα επανέλθω. Πρώτα-πρώτα πολύ σωστά επισηµαίνει ο συνεπώνυµος κ. Κωστόπουλος, ότι είναι υποτιµητικό, ενώ στην επόµενη τροπολογία να µιλάτε για µετάταξη, εδώ να µιλάτε για µεταφορά. Νοµίζω ότι δεν στέκει. εύτερον, θα επανέλθω σ' αυτό που είπα, ότι ξεκινάτε από την κορφή του δέντρου και όχι από τις ρίζες. Μετατάξεις θα κάνετε εφόσον κάνετε το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΠΟΣ διότι άλλως δεν ξέρετε τι προσωπικό σας χρειάζεται. Πώς λοιπόν συνεχίζετε να επιµένετε σ' αυτήν την τροπολογία, όταν αύριο το πρωί θα διώξετε το προσωπικό που σας είναι αναγκαίο. Ξαναλέγω ότι το προσωπικό ισχυρίζεται ότι ετοιµάζετε προσλήψεις στην ΕΠΟΣ µετά τη µεταφορά, όπως λέτε. Επιµένω ότι πρέπει να πάρετε πίσω την τροπολογία και να την φέρετε µετά από ένα µήνα. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σφυρίου έχει το ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πρέπει να ακουστούν µερικές σκέψεις που να αποσαφηνίζουν όλα αυτά τα πράγµατα. Πρώτα πρώτα µετατάσσονται οι υπάλληλοι που είναι µόνιµοι από µία οργανική θέση που κατέχουν σε οργανική θέση κάποιου άλλου φορέα. Εάν πρόκειται για υπαλλήλους που έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µεταφέρονται σε άλλο φορέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και πάλι -και µάλιστα µε τις ρητές ρυθµίσεις ότι µεταφέρονται µε τις ίδιες αποδοχές, µε τα ίδια µισθολογικά κλιµάκια, µε την ίδια ασφαλιστική σχέση αφού έχουν την ίδια εργασιακή σχέση και µε το νέο φορέα προφανέστατα βάσει των γενικών διατάξεων- δεν νοµίζω ότι είναι υποτιµητικό. Είναι σαφής νοµίζω η διάκριση ανάµεσα στη µία κατηγορία και στην άλλη. 'Υστερα νοµίζω ότι στην παράγραφο 2 λέει ρητά, ότι µία από τις προϋποθέσεις για να µεταφερθεί σε ένα άλλο φορέα κάποιος εργαζόµενος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως λέγει η συγκεκριµένη διάταξη, είναι να υπάρχει αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ύστερα από την εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών της ΕΠΟΣ. Οι υπηρεσιακές ανάγκες εποµένως που θα προσδιορίζονται µε επιχειρησιακό σχέδιο, θα είναι ο καµβάς, η βάση πάνω στην οποία θα εργασθεί το.σ. της ΕΠΟΣ για να κρίνει ποιοι και µε ποιες ειδικότητες µπορούν να µεταφερθούν, ποιοι και µε ποιες ειδικότητες δεν µπορούν να µεταφερθούν. Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα για να υπάρχει νοµική βάση για να γίνει η µεταφορά. εν σηµαίνει ότι αύριο το πρωί, µόλις δοθεί η δυνατότητα, θα αρχίσει να ξηλώνει η ΕΠΟΣ, το.σ. σε προσωπικό, αγνοώντας το επιχειρησιακό σχέδιο, αγνοώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, αγνοώντας τα πάντα για να κάνει µια φαύλη πολιτική. Νοµίζω ότι είναι υπερβολική η θέση των συναδέλφων και δεν ξέρω αν κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. εν ξέρω, αλλά νοµίζω ότι κάτι τέτοιο µπορώ να υποθέσω τελικά. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Χριστοδουλάκης Υφυπουργός Οικονοµικών έχει το Κύριε Πρόεδρε, µια διευκρίνιση να κάνω. Είναι σαφές ότι αυτές οι µετατάξεις προσωπικού δεν θα λάβουν χώρα εν µια νυκτί, αλλά µε την τροπολογία αυτή παρέχεται η δυνατότητα διενέργειάς τους και είναι προφανές ότι αυτό θα συνδυαστεί -το λέει άλλωστε και η ίδια η τροπολογία, όπως την ανέγνωσε ο κ. Σφυρίου προηγουµένως- ότι θα προχωρεί παράλληλα µε τη σύνταξη και εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου. Απλά το επιχειρηµατικό σχέδιο θα έχει πολύ µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα εάν συνεκτιµήσει και τη δυνατότητα ανακατανοµής προσωπικού που δίνεται µε τη διάταξη αυτή. 'Οσον αφορά τα άλλα θέµατα που έθιξε ο οµιλητής του ΚΚΕ, είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει χειροτέρευση εργασιακών σχέσεων, όπως έγινε άλλωστε σε όλες τις περιπτώσεις ανακατανοµής προσωπικού που έχουµε εφαρµόσει. Και εµείς πιστεύουµε -και έχει αποδειχθεί στην πράξη πολλές φορές- ότι ακριβώς επειδή αυτή η Κυβέρνηση δίνει µεγάλη σηµασία στη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωµάτων έχουµε καταφέρει να πετύχουµε µε ένα αποτελεσµατικό και συναινετικό τρόπο τις ανακατανοµές του προσωπικού, οι οποίες ήταν απαραίτητες όταν ο άλφα ή βήτα οργανισµός προχωρούσε στην υιοθέτηση σχεδίων εξυγίανσης, µετοχοποίησης ή ο,τιδήποτε άλλο. Επανειληµµένως το έχουµε αποδείξει. Και στην ίδια ακριβώς γραµµή και µε τα ίδια κριτήρια θα πορευθούµε και στην περίπτωση της ΕΠΟΣ, οπότε να µείνετε απόλυτα ήσυχος. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ'αρχήν, να απαντήσω στον κ. Σφυρίου. Είναι λάθος η νοµική ανάλυση. Και η απάντηση είναι η επόµενη τροπολογία, η οποία οµιλεί για ίδιους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου και επιτρέπεται η µετάταξή τους και όχι η µεταφορά τους. Συνεπώς δεν είναι αληθές αυτό το οποίο

5 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ είπατε. 'Οσον αφορά για την εµπειρία σας για τις µεταθέσεις και τις µετατάξεις του προσωπικού, είναι δικές σας οι εξετάσεις. Εµείς δεν κάναµε µετατάξεις, εσείς τις έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια και έχετε δώσει τις εξετάσεις σας, οι οποίες είναι αρνητικές. Σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Υπουργός, ότι δεν υφίσταται µείωση αποδοχών, η ίδια η τροπολογία λέει ότι όταν θα πάνε και θα πάρουν το αντίστοιχο κλιµάκιο της ΕΠΟΣ στην αντίστοιχη υπηρεσία, θα παίρνουν το µισθό τους αλλά δεν θα πάρουν καµία αύξηση µέχρι να έλθουν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του ιδίου βαθµού και της άλλης υπηρεσίας. Αυτό, λοιπόν, όπως είπα προηγουµένως, είναι αντισυνταγµατικό, είναι ανήθικο, είναι αντιεργατικό και θα πρέπει να παραληφθεί από τη διάταξη αυτή και οι υπάλληλοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν την κανονική πορεία προαγωγών και οικονοµικών προαγωγών. Πιστεύω, λοιπόν, και επιµένω ότι είναι κακοστηµένη η διάταξη, είναι νοµοτεχνικά απαράδεκτη, είναι ανήθικη, δεν πρέπει να προηγηθεί. Και συνάδελφε, κύριε Σφυρίου, λέτε, ποιος σας είπε ότι θα γίνουν αύριο µετατάξεις. Και ποιος δεσµεύει να τις κάνει τις µετατάξεις; Αύριο πρωί θα τις κάνει τις µετατάξεις, τις έχει έτοιµες. εσµεύεται από το νόµο να κάνει πρώτα επιχειρησιακό σχέδιο, να δεχθώ την τροπολογία; Να πει η τροπολογία ότι όταν γίνει το επιχειρησιακό σχέδιο οι µετατάξεις θα γίνουν µετά. Το γράφει πουθενά; Συνεπώς, τίποτε από αυτά που λέτε δεν ισχύει και επιµένουµε στο να αποσυρθεί η τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): εν έχει κανείς άλλος ζητήσει το Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία. Βουλής): Κατά πλειοψηφία. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107 της έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Η επόµενη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 2827 και ειδικό 108 της και αφορά τη δυνατότητα µετάταξης εργαζοµένων από τις επιχειρήσεις και οργανισµούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας στις υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου, καθώς και του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Στην τροπολογία αυτή, κύριοι συνάδελφοι, κατά το χρόνο που µεσολάβησε από της καταρτίσεως της µελέτης και της διατυπώσεως της τροπολογίας αυτής, είχαν προσληφθεί, µε τη διαδικασία του νόµου, κάποια άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία προφανώς δεν έχουν το κατώτερο όριο των δύο ετών. Για την περίπτωση αυτή και µόνον, το όριο των δύο ετών που ορίζει η τροπολογία αυτή, ορίζεται σε ένα έτος, εφόσον πρόκειται, το τονίζω, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες που έχουν προσληφθεί µε τη διαδικασία του νόµου περί προσλήψεως ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 'Ηρθε και ο κύριος Υπουργός. Επ' αυτής, άλλη βελτίωση έχετε, κύριε Υπουργέ; Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις εξηγήσεις τις οποίες δώσατε, διότι ακριβώς η προσαρµογή είναι αυτά που αναφέρατε τώρα µόλις. Επειδή αυτή η τροπολογία είχε κατατεθεί εδώ και ένα χρόνο δεν µπορούσαµε να προβλέψουµε εκείνες τις κατηγορίες οι οποίες θα είχαν το δικαίωµα να ενταχθούν σ'αυτήν τη ρύθµιση. Με την τροποποίηση της περίπτωσης οι από ένα σε εικοσιδύο έτη λύνουµε το πρόβληµα αυτό και εντάσσουµε και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Λέτε για το ανώτατο όριο των είκοσι ετών. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας): Στο άρθρο 1α, β, τους όρους εφαρµογής του άρθρου. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Για µεν το κατώτερο όριο, αυτό µόνο προκειµένου περί ατόµων µε ειδικές ανάγκες. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας): Ακριβώς. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Και το ανώτατο όριο των είκοσι ετών; Εθνικής 'Αµυνας): Να το αυξήσουµε κατά ένα χρόνο. Eπειδή η ρύθµιση όταν συµφωνήθηκε µε τους εργαζόµενους ήταν από πέρσι, πέρασε ένας χρόνος, ζητάω κατά ένα χρόνο την αύξηση... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κατά συνέπεια, το στοιχείο α' της παραγράφου 1 θα διατυπωθεί ως εξής: "Να έχουν προϋπηρεσία από δύο (2)... Εθνικής 'Αµυνας): Από ένα (1) έτος. Αυτή είναι η προσαρµογή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): 'Οχι, ακούστε. Αυτό που λέτε εσείς θα πω. "Να έχουν προϋπηρεσία από δύο (2) έτη, προκειµένου δε περί προσληφθέντων µε τη διαδικασία του νόµου ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες ενός (1) έτους, µέχρι είκοσι ένα (21) έτη". Αυτή είναι η διατύπωση. Εθνικής 'Αµυνας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο επί της τροπολογίας; Ο κ. Αποστόλου, ο κ. Κωστόπουλος, ο κ. Αδαµόπουλος, ο κ. Σκρέκας, ο κ. Χρυσανθακόπουλος και ο κ. Σιούφας. ΓIΩΡΓΟΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ είµαι εισηγητής. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο στους εισηγητές, αλλά πρέπει να σας πω το εξής και να το εφαρµόσουµε. Ο Κανονισµός δεν προβλέπει ότι δίδεται ο λόγος σε κάθε περίπτωση στους εισηγητές. Το προβλέπει για τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Από εκεί και πέρα εµείς έχουµε στην πράξη, τα τελευταία χρόνια, καθιερώσει µια αρχή χωρίς να ζητούν το λόγο πολλές φορές οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, τους υποχρεώνουµε να µιλήσουν. Εγώ νοµίζω ότι καλό είναι να ζητούν το λόγο γιατί µπορεί να µη θέλει κάποιος να µιλήσει σε ένα άρθρο. Ορίστε, κύριε Αδαµόπουλε, έχετε το ΓIΩΡΓΟΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία αυτή που φέρνει το Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας, πιστεύω ότι υλοποιεί µία πολιτική εξυγίανσης των αµυντικών βιοµηχανιών, που είναι απαραίτητη. Νοµίζω ότι και η Βουλή συµφωνεί µε την άποψη αυτή. Εξάλλου πρόκειται για ένα πλεονάζον προσωπικό το οποίο πρέπει να µεταταγεί στο Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας και στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης, τα οποία έχουν ανάγκη στελέχωσης από διοικητικό προσωπικό και κεντρικά αλλά και στην περιφέρεια. Βασικά οι προϋποθέσεις που βάζουν είναι αντικειµενικές και διαφανείς. Είναι τα χρόνια υπηρεσίας, είναι η υπηρεσιακή κατάσταση των µετατασσοµένων. Επίσης διασφαλίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των µετατασσοµένων και τα δικαιώµατά τους. 'Αρα, λοιπόν, πιστεύω ότι δεν µπορεί να υπάρχει αντίρρηση πάνω σε αυτό. Εξάλλου αυτές οι µετατάξεις γίνονται είτε µε αίτηση των ενδιαφεροµένων είτε µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου. Ακόµα οι µετατασσόµενοι κατατάσσονται σε βαθµό και µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα µε τα προσόντα και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας που είχαν στο νοµικό πρόσωπο που υπηρετούσαν. Οι ίδιοι επιλέγουν την ασφάλισή τους είτε µετέχοντας µετά τη µετάταξη στο φορέα στον οποίο µετατάσσονται είτε στο φορέα στον οποίο µέχρι τώρα υπήγοντο. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι πράγµατι αυτή η τροπολογία βοηθάει στην εξυγίανση των αµυντικών βιοµηχανιών και ακόµα ότι θα βοηθήσει αποτελεσµατικά τη στελέχωση του Υπουρ-

6 60 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) γείου Εθνικής 'Αµυνας και του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι και αυτή η τροπολογία κινείται στο ίδιο µήκος κύµατος µε την προηγούµενη για τη ΕΠΟΣ. Είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ότι µε αυτήν την τροπολογία υλοποιείται µία πολιτική εξυγίανσης των αµυντικών βιοµηχανιών. Το ερώτηµα που τίθεται από εµάς για δεύτερη φορά είναι πώς θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στην εξυγίανση των αµυντικών βιοµηχανιών όταν ακόµα δεν ξέρουµε σε ποιό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των επιχειρησιακών σχεδίων για την εξυγίανση και την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων. Θα επαναλάβω τον ίδιο ισχυρισµό που επικαλέστηκα και στην προηγούµενη τροπολογία. Αν υποθέσουµε ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται σήµερα σε αυτές τις εταιρείες ζητήσει να µεταταγεί και έρθει εκ των υστέρων το επιχειρησιακό σχέδιο για να εφαρµοσθεί, µε ποιο προσωπικό; Και µιλάµε για άτοµα για τα οποία έχει επενδυθεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για να έχουν µία µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα των αµυντικών βιοµηχανιών. Αυτό σε συνδυασµό και µε το προηγούµενο που είπα, ότι τι νόηµα έχουν οι τροπολογίες όταν ήδη έχει ανακοινωθεί -και δεν νοµίζω να είναι δηµοσίευµα των εφηµερίδων- ότι σε λίγο η Υπουργός Εσωτερικών και ηµόσιας ιοίκησης πρόκειται να φέρει νοµοσχέδιο που θα αντιµετωπίζει τα θέµατα αυτά. 'Ενα τρίτο, επίσης, που θέλω να επισηµάνω, είναι ότι αποδεικνύεται µε τις τροπολογίες αυτές ότι η Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστηµα φόρτωσε αυτές τις επιχειρήσεις ανεξέλεγκτα µε προσωπικό κι έρχεται τώρα να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Προσωπικά πιστεύουµε ότι δεν είναι σωστή η πολιτική. Είναι µία πολιτική, η οποία δεν συνάδει µε την επιχειρούµενη προσπάθεια της Κυβέρνησης. εν ψηφίζουµε την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, παρατηρήσατε και εσείς ότι πριν από λίγο κουβεντιάζαµε ανάλογη τροπολογία, αλλά µε την έννοια της µεταφοράς προσωπικού και τώρα κουβεντιάζουµε για µετατάξεις. εν βρίσκετε έναν τρόπο, η Κυβέρνηση, να συνεννοηθείτε. 'Ερχοµαι τώρα στην τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι, τα κινητά βλάπτουν σοβαρά την υγεία και όχι µόνο το σύστηµα επικοινωνίας εδώ! Βουλής): Κύριε Υπουργέ, κατ' επανάληψη είχαµε την ευκαιρία -και µάλιστα αντιµετωπίσαµε θετικά τις τοποθετήσεις σας- για ανάπτυξη της ΕΒΟ, της ΠΥΡΚΑΛ, κ.λπ. να µιλήσουµε σχετικά µε το ρόλο της αµυντικής βιοµηχανίας, παρ' ότι κατά καιρούς διαφωνήσαµε για τις στρατηγικές σας επιλογές. Μας έχετε πει µέσα σ' αυτήν την Αίθουσα και στην επιτροπή και σε επιτροπή κεκλεισµένων των θυρών, ότι οι ελληνικές προµήθειες από την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία θα πλησιάσουν στα επόµενα χρόνια -το 1996 κάνατε τις δηλώσεις σας, τα επόµενα χρόνια είναι τώρα δηλαδή- το 20% περίπου. Πράγµα που σηµαίνει - ο ίδιος το βεβαιώνετε και το θυµάµαι σαν τώρα- ότι θα έχουµε ανάγκη από παραπανίσιο προσωπικό, απ' αυτό που ήδη υπάρχει. Και αυτό ήταν µία απάντηση τότε και στην ουσία και σήµερα, σ' αυτά που λέει και η Νέα ηµοκρατία, ότι µπάσατε κόσµο και τι να κάνετε τώρα, τους µετατάσσετε. Αυτή η πολιτική δεν ασκήθηκε και βρίσκεσθε αντιµέτωποι σήµερα µε αυτήν την τροπολογία. Να διώξετε στην ουσία κόσµο, να συρρικνώσετε τις δραστηριότητες των αµυντικών µας βιοµηχανιών και δεν ξέρω πού µπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν µιλάµε για λάχανα και σπανάκια, µιλάµε για σηµαντικά υλικά, για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωµάτων µιας χώρας, αν συµφωνούµε τουλάχιστον σ' αυτό. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ) Εποµένως, το βασικό ζήτηµα για µας δεν είναι να µπούµε στη λογική µετατάξεων ή µη µετατάξεων, αλλά αν θα υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις, οι δηλώσεις, οι προγραµµατικές διακηρύξεις της Κυβέρνησης, ώστε ο χώρος να έχει ανάγκη από πρόσθετα χέρια, για να καλύψουµε τις γενικότερες ανάγκες των Ενόπλων υνάµεων. εν το κάνετε αυτό και έρχεσθε σήµερα να επιχειρήσετε συρρίκνωση του τοµέα. Παρ' όλα αυτά, δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, που θα κάνετε τις µετατάξεις. εν συµφωνούµε µε τη λογική των µετατάξεων. Σας είπα πρωτύτερα ποια είναι η δική µας άποψη. Ωστόσο, όµως, οι εργαζόµενοι έχουν ασφαλιστικά δικαιώµατα, έχουν συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, έχουν µισθολογικά δικαιώµατα, συνολικά έχουν εργασιακά δικαιώµατα, έχουν εφάπαξ, το οποίο αλλού δίδεται έτσι, αλλού δίδεται αλλιώς και πρέπει να κάνετε συγκεκριµένες ερµηνευτικές δηλώσεις, ώστε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων να είναι απόλυτα διασφαλισµένα. Υπάρχει µεγάλη ανησυχία και τη γνωρίζετε. Τα σωµατεία βγήκαν χθες και διαµαρτυρήθηκαν µε έντονες καταγγελίες και από την άποψη αυτή δεν µπορείτε να κλείσετε τα αυτιά και τα µάτια σ' αυτήν την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία όλο το προσωπικό των αµυντικών βιοµηχανιών της χώρα µας βρίσκεται υπό την σπάθη της µετάταξης. Είπε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός ότι αυτή η τροπολογία έχει ετοιµαστεί εδώ και ένα χρόνο. Μέσα σ' αυτό το χρόνο, κύριε Υπουργέ, τα επιχειρησιακά σχέδια που αναφέρατε δεν έχουν ολοκληρωθεί; Από τη στιγµή που έχουν ολοκληρωθεί τα επιχειρησιακά σχέδια γιατί δεν µας φέρνετε, για κάθε µια από τις αµυντικές βιοµηχανίες, για την ΠΥΡΚΑΛ, ποιες είναι µε βάση το υπηρεσιακό σχέδιο οι ανάγκες, ποιο προσωπικό πλεονάζει, oύτως ώστε σήµερα να ξέρουµε για κάθε µια απ' αυτές ποιες είναι οι προθέσεις σας; Eπειδή υπάρχει δέσµευση από σας ότι θα φθάσουµε στο 15%, θα θέλαµε να µας πείτε πότε, µε ποια επιχειρησιακά σχέδια; εν είναι σωστό να µας ενηµερώσετε για να έχουµε και συγκεκριµένη τοποθέτηση; 'Ετσι όπως έρχεται η συγκεκριµένη τροπολογία, εµείς διαφωνούµε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Ρόκος έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σιγά σιγά η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει την παροιµία "πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι". Σε κάθε περίπτωση η ίδια, ανίκανη να διαχειριστεί µέχρι σήµερα, µε ευθύνη και αποτελεσµατικότητα σηµαντικές υποθέσεις, έρχεται σήµερα συλλήβδην µε µαγικά κόλπα, µεταθέσεις υπαλλήλων, µετακινήσεις και αποσπάσεις να διορθώσει την κατάσταση. εν βλέπει τα αντικείµενα µεµονωµένα. Οι ελληνικές βιοµηχανίες όπλων έχουν παθητικό. Το χρεώνουµε στους εργαζοµένους -δεν είναι αλήθεια- για να µπορούµε να τις εξυγιάνουµε µε µετατάξεις υπαλλήλων. εν λειτουργούν. Γιατί δεν λειτουργούν; Κατ' αρχήν δεν λειτουργούν από κεντρικό επίπεδο. 'Εχουµε διαβάσει πολλές φορές εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων και κυρίως εργαζοµένων στις βιοµηχανίες όπλων όπου επιβεβαιώνεται ότι η κεντρική διοίκηση, η Κυβέρνηση δεν έδινε έργα προµηθειών του δηµοσίου, ώστε να υπάρχει αντικείµενο εργασίας. εν διεύρυνε δηλαδή τη δράση των ίδιων των βιοµηχανιών όπλων. Αν γίνει έτσι, κάθε επιχειρηµατίας που είναι ανίκανος, θα πρέπει κάποιον να απολύει. Το µόνο που πρέπει να κάνει είναι να διατηρήσει το προσωπικό, αλλά να το αναδιοργανώσει και να του δώσει περιεχόµενο δράσης. Αυτό συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, στις εποπτευόµενες από εσάς βιοµηχανίες όπλων. Οι ανίκανες κάθε φορά διοικήσεις που εσείς ορίσατε, οδηγούσαν σε

7 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ αναποτελεσµατικότητα τις επιχειρήσεις και σε χρεοκοπία. Από τη µια εσείς δεν τους ενισχύατε γιατί δεν τους δίνατε προγραµµατικές συµβάσεις για να µπορέσουν να λειτουργήσουν και από την άλλη οι ίδιοι κάθε φορά που είχαν αντικείµενο δεν το λειτουργούσαν. Πρέπει επίσης να σας θυµίσω ότι έχετε κάνει πολλές προσλήψεις σ' αυτούς τους φορείς επί χρόνια. Προσλαµβάνετε κάποιον σαν βοηθητικό προσωπικό, σιγά σιγά τον φθάνετε στο διοικητικό προσωπικό και έχετε πάρα πολύ διοικητικό προσωπικό, όπως οµολογείτε σήµερα. εν προσλήφθηκαν σαν διοικητικό προσωπικό. 'Εγιναν από εσωτερικές µετατάξεις. Τις δικές σας αµαρτίες θα τις πληρώνουν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι βεβαίως τότε εξυπηρετήθηκαν αλλά σήµερα παρασύρουν στην περιπέτεια και τις οικογένειές τους; Πρέπει να αλλάξετε ριζικά λογική και πρακτική. Πρέπει να δώσετε περιεχόµενο δράσης σ'αυτές τις επιχειρήσεις. 'Οσον αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο, κύριε Υπουργέ, έχουµε συνοµολογήσει και έχουµε συναποφασίσει ότι πράγµατι ένα µεγάλο κοµµάτι των νέων προµηθειών οπλικών συστηµάτων κατασκευάζονται πια στη χώρα µας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι είναι περισσότερο διοικητικό προσωπικό και θα αφορούσε αυτό, αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ µιλάτε για µεταφορά όχι µόνο διοικητικού προσωπικού, αλλά και τεχνικού προσωπικού. Τελικά µε βάζει σε υποψίες το ότι θα το διαχειριστείτε σε επίπεδο πελατειακών αντιλήψεων και σχέσεων. Γι' αυτό εµείς σαφώς το καταψηφίζουµε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος έχει το ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η τροπολογία αυτή έρχεται να εφαρµόσει στην πράξη τα υπάρχοντα επιχειρησιακά σχέδια των αµυντικών βιοµηχανιών και ως εκ τούτου αναφέρεται και στις µετατάξεις προσωπικού που θα κριθεί πλεονάζον και µη απαραίτητο σ' αυτές τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και προς τη Νέα ηµοκρατία που µας κατηγόρησε προηγουµένως ότι υπερφορτώσαµε τις αµυντικές βιοµηχανίες, ότι το δικό της ξεφόρτωµα την περίοδο το έζησαν οι εργαζόµενοι. Μετά εµείς τους ξαναφορτώσαµε, αν αυτό ονοµάζεται αποκατάσταση. Και σήµερα διαµαρτύρεται γιατί αποκαλύπτει και την αντιεργατική της αντίληψη. Οι εργαζόµενοι σ'αυτές τις επιχειρήσεις... ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Σας τη χαρίζουµε σε σας την εργατική αντίληψη. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Σιούφα. Είστε αµέσως µετά να πάρετε το Κρατηθείτε. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σιούφα, αρκεί ελάχιστος χρόνος για να αποκαλύψετε το πραγµατικό σας πρόσωπο. Λίγο να πάρετε θάρρος και καταλαβαίνει ο λαός ποιοι είστε. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αυτές οι µετατάξεις είναι επιβεβληµένες. Οι εργαζόµενοι, τους οποίους αφορούν, έχουν µια ευκαιρία συνέχισης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας σύµφωνα µε τα προσόντα τους, σύµφωνα µε τους µισθούς, σύµφωνα µε το βαθµό που κατείχαν και είναι πολύ σωστά διατυπωµένη. Υπάρχουν όµως δυο σηµεία, κύριε Υπουργέ, που θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα. Το ένα είναι στην παράγραφο 1 που λέει ότι η µετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.2266/94 και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια λέει "και για όσους κρίνονται απαραίτητοι από την διοίκηση των επιχειρήσεων οργανισµών και εταιρειών για την ορθολογική οργάνωση της λειτουργίας τους". Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, να προσέξετε το εξής σηµείο: Αναφέρεται στη συγκεκριµένη διάταξη ότι δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Θα πρότεινα την εξής αναδιατύπωση και θα το εξηγήσω: " εν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και κάνουν χρήση της παραγράφου 5". Για να αφήσετε τη δυνητική ευκαιρία στη διοίκηση και στο Υπουργείο σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο δυναµικό µπορεί να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, όπως αυτό έχει συµβεί αντίστοιχα στα ναυπηγεία ή σε άλλους οργανισµούς, να υπάρξει ίση µεταχείριση. Αυτήν τη δυνατότητα που σας αναφέρω, θα πρέπει να την αξιοποιήσετε δυνητικά. Επίσης, στην παράγραφο 3 που αναφέρεται στους µετατασσόµενους που κατατάσσονται σε βαθµό και σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα µε τα προσόντα και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας στο οικείο νοµικό πρόσωπο, επειδή µπορεί να έχει µεταταχθεί κάποιος από την ΕΒΟ στην ΠΥΡΚΑΛ ή αντίστοιχα, θα έλεγα η τελευταία φράση "στο οικείο νοµικό πρόσωπο" να διαγραφεί από τη διατύπωση, επιτρέποντας την πλήρη αναγνώριση παροχής εργασίας στο παρελθόν κάποιων εργαζοµένων. Να µην υπάρξει άδικη µεταχείριση. Προτείνω τη διαγραφή της τελευταίας φράσης "στο οικείο νοµικό πρόσωπο", όπως είπα, για να διευκολυνθούν και αυτές οι ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ.σιούφας έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση των δυο τροπολογιών, αποτελεί µελανή σελίδα και στιγµή για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ειλικρινά λυπάµαι γιατί ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης -πρόκειται για σοβαρό και υπεύθυνο πολιτικό- δεν έχει δείξει τουλάχιστον στη διαδροµή που εγώ παρακολουθώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία, δείγµατα υποστήριξης τέτοιων τροπολογιών. Και θα σας εξηγήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί. εν είναι σχήµα λόγου ούτε φιλοφρόνηση αυτό το οποίο σας είπα. Πρώτον, ανακοινώσατε στον ελληνικό λαό ότι προχωράτε ένα εξοπλιστικό πρόγραµµα της τάξης των 4,5 χιλιάδων δισεκατοµµυρίων δραχµών. εύτερον, δεν θα έχει αντισταθµιστικά οφέλη αυτό το πρόγραµµα; Τρίτον, οι αµυντικές βιοµηχανίες συνεπώς θα είναι σε αιχµή για να αξιοποιήσουν τα αντισταθµιστικά οφέλη. Και έρχεστε και λέτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι στις αµυντικές βιοµηχανίες περισσεύει, προσωπικό. Και ρωτάµε, ρωτάει ο ελληνικός λαός: Γιατί περισσεύει, κύριε Υπουργέ; Πώς προσελήφθη αυτό το προσωπικό και περισσεύει και σήµερα το µετατάσσουµε για να το κάνουµε µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους σε δυο Υπουργεία; εν έχετε αναρωτηθεί γιατί δεν υπάρχει κράτος και ελληνική ηµόσια ιοίκηση; Απ'αυτού του είδους τις ενέργειες, κύριε Υπουργέ. Η αρχή που ξεκίνησε από την "OlYMPIC CATERING", τα ναυπηγεία ήταν ο πλάγιος τρόπος για να κάνουµε διορισµούς. Και τώρα, το κορυφώνετε και µάλιστα µετά από ένα οδυνηρό εκλογικό αποτέλεσµα. Για µας αυτό αποτελεί ταφόπλακα του εκσυγχρονισµού. Ο Πρόεδρος του Tµήµατος δεν έπρεπε να εισαγάγει αυτήν την ποικιλία των τροπολογιών, κύριε Προεδρεύοντα του Τµήµατος. ιότι, αν πάρτε και δείτε τις τροπολογίες της Κυβέρνησης, δεν κάνετε απλά ρώσικη σαλάτα, αλλά ένα νοµοθετικό αλαλούµ που δεν το έχει γνωρίσει ποτέ η Εθνική Αντιπροσωπεία. Αλλά η πλευρά των εκσυγχρονιστών -βλέπω εδώ τον κ.χριστοδουλάκη που υπεραµύνεται του δηµοσίου χρήµατος- δεν φαίνεται να δείχνει καµία αντίθεση για αυτό το άγος των µετατάξεων. Και σηµειώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν να γίνουν µετατάξεις στο δηµόσιο από το 1994 µε τη γνωστή διάταξη του νόµου Πεπονή. Μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κάνετε µετατάξεις. Και έρχεσθε τώρα µε έµµεσο τρόπο και µετατάσσετε προσωπικό από ανώνυµες εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. εν διερωτάται ο ελληνικός λαός πως έγιναν αυτές οι προσλήψεις; εν διερωτάται ο ελληνικός λαός γιατί από το υστέρηµά του πληρώνονταν επιπλέον προσωπικό σε αυτούς τους Οργανισµούς; Προφανώς πρόκειται για πολιτικό στρατό. Τρίτον, για να δείτε την ανακολουθία και τη σύγχυση µε την οποία λειτουργεί η Κυβέρνηση. ιαβάζουµε στις εφηµερίδες ότι την ερχόµενη εβδοµάδα η πρώτη στην τάξη

8 62 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) Yπουργός, κ. Παπανδρέου, πρόκειται να φέρει νοµοθέτηµα που θα ρυθµίζει όλα αυτά τα θέµατα, µονιµοποιήσεων, προσωπικού αορίστου χρόνου και µετατάξεων προσωπικού. Γιατί αυτό το αλαλούµ; Γιατί εσείς, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Αµύνης, δέχεστε να µπείτε σ' αυτήν τη διαδικασία που ορισµένοι τοµείς της κρατικής µηχανής τα έχουν κάνει γιαλιά καρφιά και να ταυτίζετε το όνοµά σας µε τέτοιου είδους τροπολογίες; Την ώρα που οι ίδιοι οι εκσυγχρονιστές -γιατί απ' ότι ξέρω εσείς δεν ανήκετε σ' αυτήν την κατηγορία- βάζουν µόνοι τους στο εαυτό τους ταφόπλακα. Γιατί συνδυάζετε το όνοµά σας µε µια τέτοια περιπέτεια στην Εθνική Αντιπροσωπεία; Και ερωτώ: Περισσεύει προσωπικό. Πρέπει να το µετατάξετε και να ενισχύσετε τα Υπουργεία Εθνικής 'Αµυνας και ηµόσιας Τάξης. εν θα πρέπει να ενηµερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία περί ποίου αριθµού πρόκειται; Θα µετατάξετε πέντε, δέκα, εκατό, χίλιους, δυο χιλιάδες, δέκα χιλιάδες; Τι θα ψηφίσετε, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας; 'Οπως και στην προηγούµενη τροπολογία; Κύριε Πρόεδρε, δυο λεπτά χρόνο. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Εχετε το χρόνο που προβλέπει ο Κανονισµός. Απλούστατα επειδή ξεκινήσαµε µε το τρίλεπτο, µε αυτό συνεχίζουµε. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Θα δώσετε εν λευκώ τη δυνατότητα µετάταξης προσωπικού είτε κάνει αίτηση είτε αποφασίσει η διοίκηση; Να σας θυµίσω λίγο το µύθο του Αισώπου; Αλλά λείπει ο κ. Χρυσανθακόπουλος που έριξε ορισµένους πυροβολισµούς και έφυγε. Να σας θυµίσω ότι όταν περίσσευαν κηπουροί, µάγειροι στο χώρο της υγείας την περίοδο 1990, είχατε γκρεµίσει την Αθήνα για να µη µεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες αυτό το προσωπικό. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): εν έφυγε ο κ. Χρυσανθακόπουλος εδώ είναι παρών, παρά τω κυρίω Υπουργώ, για να προµηθευτεί προφανώς πυροµαχικά! ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Απασχολεί τον κύριο Υπουργό για να µην παρακολουθήσει τα λέγοντα από τον οµιλούντα. 'Ελεγα, κύριε Πρόεδρε, για το µύθο του Αισώπου. Λέει κάπου ο Αίσωπος "έκαστος δυο πήρας φέρει". Για δέστε λίγο τον εαυτό σας και την ιστορία σας. Τι κάνατε την περίοδο '90-'91 για τις µετατάξεις και τώρα κάνετε αποφοίτους αρσακειάδες και ψηφίζετε µε τα δυο χέρια αυτές τις τροπολογίες; εν πήρατε το µήνυµα από τον ελληνικό λαό. Αλλά θα είναι πιο ηχηρό την τρίτη φορά. Επανέρχοµαι. Τα ερωτήµατα είναι βασανιστικά και για το Προεδρείο της Βουλής και για την Κυβέρνηση. ιότι δεν µπορεί να περάσει στο Θερινό Τµήµα έτσι εξ απαλών ονύχων, αβρόχοις ποσί η διαδικασία που επιλέγει η Κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει δήθεν τους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί, διαβάζει, ξέρει αντιλαµβάνεται. Και κανένας δεν µπορεί να τον κοροϊδέψει. Εµείς θεωρούµε τις τροπολογίες αυτές και την προηγούµενη της ΕΠΑ και αυτή, εξαιρώ τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης, παρ' ότι µου κάνει κατάπληξη, που ήρθε να υπερασπίσει αυτήν την τροπολογία, ως το χειρότερο δείγµα και τη χειρότερη επίδοση που έχει δείξει η Κυβέρνηση Σηµίτη. Για µας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υπεύθυνος, φαινόµενο και νοµοθετική παρέµβαση πολιτικής διαφθοράς. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κουβέλης έχει το ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία αυτή και το περιεχόµενό της ζητάτε µία εν λευκώ εξουσιοδότηση για ζήτηµα το οποίο προαναγγέλλεται γενικώς και αορίστως και αυτό είναι ο υποτιθέµενος εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των αµυντικών βιοµηχανιών. Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, πως θα συµφωνήσετε, πως αποτελεί τραγική ειρωνεία στην αιτιολογική έκθεση να οµιλείτε για περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστική λειτουργία των αµυντικών βιοµηχανιών. Και οµιλώ για ειρωνεία, διότι δεν υπάρχει στοιχειώδης ανάπτυξη, ούτε καν εξορθολογισµός αυτών των αµυντικών βιοµηχανιών. Πριν από έναν περίπου χρόνο είχα τη δυνατότητα να σας υποβάλω ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ειδικότερα για την ΠΥΡΚΑΛ και να σας ερωτήσω πώς αντιµετωπίζετε αυτήν τη βιοµηχανία και µου είπατε -γραπτώς βεβαίως- ότι θα την εκσυγχρονήσετε και ότι ψάχνετε να βρείτε διαδικασίες και µεθόδους ανάπτυξης. Και έρχεσθε σήµερα χωρίς να δίνετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία τα επιχειρησιακά σας σχέδια και ζητάτε µια εν λευκώ εξουσιοδότηση για µετατάξεις -ποιος γνωρίζει εδώ ποιος είναι ο αριθµός των υπό µετάταξη υπαλλήλων των αµυντικών βιοµηχανιών- χωρίς να αισθάνεσθε την υποχρέωση ως Κυβέρνηση και ως αρµόδιος Υπουργός να µας φέρετε τα υπηρεσιακά σχέδια, για να δούµε και εµείς επιτέλους ποια περαιτέρω ανάπτυξη προωθείτε για τις αµυντικές βιοµηχανίες. Αυτά µας λέγατε πριν από ένα χρόνο και σήµερα επιλέγετε τη σιωπή αναφορικά µε τα επιχειρησιακά σας σχέδια. Φοβάµαι ότι είναι ανύπαρκτα. Τέλος, κύριε συνάδελφε, πριν από ένα χρόνο επίσης σας είχα ρωτήσει, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εάν θα εντάξετε ή όχι τις αµυντικές βιοµηχανίες σε αυτό το πολυδάπανο εξοπλιστικό πρόγραµµα. Και τότε µου είχατε πει ότι το µελετάτε. Σας παρακαλώ πολύ αναλάβετε τις ευθύνες και πείτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία εάν θα εντάξετε ή όχι τις αµυντικές βιοµηχανίες στο εξοπλιστικό πρόγραµµα και στη βάση ποιου συγκεκριµένου σχεδίου. Εµείς µε αυτό το σκεπτικό δεν δίνουµε εν λευκώ εξουσιοδότηση, κύριε Υπουργέ, και καταψηφίζουµε και µε τα δύο µας χέρια την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κατσικόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ύο παρατηρήσεις έχω να κάνω σ' αυτήν την τροπολογία. Η πρώτη είναι ότι συµφωνώ µε τον συνάδελφο κ. Χρυσανθακόπουλο, όπου ζήτησε να µην εξαιρεθούν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και µάλιστα να εξαιρεθούν όσοι πληρούν τους όρους και έχουν σκοπό να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώµατος. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει ήδη ένα ερωτηµατολόγιο προς τους υπαλλήλους της ΕΒΟ και της ΠΥΡΚΑΛ, που τους ζητούν να δουν ποιες είναι οι προθέσεις τους. Θα µπορούσε να µπει και εκεί µέσα µία ερώτηση, για να δούµε πόσοι είναι αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώµατος. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι γνωρίζουµε καλά ότι η Πολεµική Βιοµηχανία έχει αντικείµενο και έχει παραγγελίες. Αυτό φαίνεται και από το ότι η ΕΒΟ για παράδειγµα πολλές φορές αναγκάζεται να πάρει έκτακτο προσωπικό για να δώσει εµπρόθεσµα κάποιες παραγγελίες τις οποίες έχει. Πιστεύω πως αν οι εργαζόµενοι είχαν εξασφαλίσει το µέλλον τους, εάν δηλαδή ήξεραν ότι η Πολεµική Βιοµηχανία δεν θα αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα στο µέλλον, δεν θα ήθελαν και να µεταταγούν. Νοµίζω, λοιπόν, πως πρέπει να γίνει µία τοποθέτηση και να πεισθούν οι εργαζόµενοι, να ακούσουν οι εργαζόµενοι ότι το µέλλον της Βιοµηχανίας είναι ευοίωνο. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας έχει το Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατανοώ βέβαια την κριτική που γίνεται από ορισµένους συναδέλφους, η οποία όµως στηρίζεται στην απουσία τους όταν συζητήθηκε η ουσία των θεµάτων. Με την τροπολογία που συζητάµε συµβάλλουµε ακριβώς στην εξυγίανσή τους. Η εξυγίανση των πολεµικών βιοµηχανιών, αγαπητοί συνάδελφοι, απετέλεσε αντικείµενο ευρύτατης συζήτησης στο πλαίσιο της Επιτροπής 'Αµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων µε σαφή λεπτοµερειακά δεδοµένα, όσον αφορά τον αριθµό των εργαζοµένων, τις ειδικότητές τους, τις επιθυµίες των ίδιων για µετάταξη στο δηµόσιο τοµέα, αλλά κυρίως µε πλήρη παρουσίαση των επιχειρησιακών σχεδίων και των στόχων, οι οποίοι έχουν µπει µετά από µια τριετία έως τετραετία, για να

9 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ µπορέσουµε να ξεπεράσουµε το στάδιο της εξυγίανσης που επιβάλλεται να υλοποιηθεί, ώστε να µπουν σε µια ανταγωνιστική αλλά βιώσιµη σχέση όχι µόνο µε την ελληνική βιοµηχανία αλλά µε τη γενικότερη ευρωπαϊκή πολεµική βιοµηχανία. Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι ειδικά τώρα, που υπάρχουν προγράµµατα ανάθεσης εξοπλισµών κύριου υλικού των Ενόπλων υνάµεων στις πολεµικές βιοµηχανίες, µπορούµε να προχωρήσουµε στη διαδικασία εξυγίανσης. ιότι στο παρελθόν, όταν εστερείτο η χώρα των δυνατοτήτων παροχής εντολών προγραµµάτων, αγορών, εν πάση περιπτώσει, από την ελληνική βιοµηχανία, αντιλαµβάνεσθε ότι οι πολεµικές βιοµηχανίες φυτοζωούσαν και δηµιουργούνταν παθητικά κέντρα επιχειρήσεων τα οποία, σε τελική ανάλυση, κατέληγαν να επιβαρύνουν το δηµόσιο τοµέα. Και εδώ, κύριοι συνάδελφοι, θα πω στον κ. Σιούφα -τον οποίον ευχαριστώ ιδιαιτέρως βέβαια, διότι µε εξαιρεί αυτής της κατά την άποψή του εσφαλµένης πολιτικής που οδηγεί στην εξυγίανση της εταιρείας- τα εξής: Πιστεύω, κύριε Σιούφα, ότι ανήκετε και εσείς στους πλέον ένθερµους υποστηρικτές της εκσυγχρονιστικής πολιτικής, διότι εσείς ήσασταν εκείνοι οι οποίοι, σε τελική ανάλυση, φροντίσατε για τη µετάθεση και την απόλυση αριθµού εργαζοµένων σε αυτές τις βιοµηχανίες, στο όνοµα του ορθολογισµού, όπως θυµάµαι ότι έλεγε ο κ. Μάνος τότε, για την εξυγίανση της πολεµικής βιοµηχανίας. Κοιτάξτε, ορισµένα πράγµατα δεν µπορούµε απλά για λόγους αντιπολιτευτικότητας να τα κάνουµε σηµαία αντιπαράθεσης... ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: ηλαδή δικαιώνετε τον κ. Μάνο σήµερα! Εθνικής 'Αµυνας): 'Οχι, εκείνος τους απέλυσε, εµείς τους µετατάσσουµε. Αυτή είναι η διαφορά. εν είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Γι'αυτόν ακριβώς, λοιπόν, το λόγο πρέπει να αντιληφθούµε ότι µιλάµε για µια εταιρεία η οποία έχει φορτωθεί υπεράριθµο διοικητικό προσωπικό. Και λέτε ότι δεν έχετε στοιχεία και το άκουσα αυτό µε έκπληξη από κάποιους συναδέλφους. Κύριε Κουβέλη, οι συνάδελφοί σας στη ιαρκή Επιτροπή είχαν πλήρη και αναλυτικά στοιχεία. Λυπούµαι, αλλά δεν ήξερα να τα φέρω και σήµερα εδώ. Προσέξτε, αυτή η τροπολογία πριν ένα χρόνο είχε ξανάρθει ως πρόταση για συζήτηση. υστυχώς τότε δεν βρήκα τη συγκατάθεση από τη µεριά της Κυβέρνησης να την προχωρήσω, διότι έπρεπε κάποιες άλλες εταιρείες να ολοκληρώσουν τις δικές τους διαδικασίες. 'Ετσι, για να µη δηµιουργήσουµε αναστάτωση µε αυτήν τη ρύθµιση περιµέναµε αυτόν τον ένα χρόνο, µε κόστος βέβαια και σήµερα ρυθµίζουµε το θέµα. Κύριοι συνάδελφοι, µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι σε εθελοντική βάση η υλοποίηση αυτής της ρύθµισης για περίπου κάτω από χίλια άτοµα σε όλες τις κρατικές βιοµηχανίες, που θα τους δοθεί η δυνατότητα, επειδή είναι 95% διοικητικό προσωπικό, να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και στο Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας, όπου έχουµε τεράστια κενά, διότι, όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια δεν έχει γίνει καµία πρόσληψη και κάθε χρόνο φεύγει ένας µεγάλος αριθµός. Και δεν µιλώ για τα στελέχη των Ενόπλων υνάµεων, αλλά µιλώ για το πολιτικό προσωπικό. Ως εκ τούτου, αυτή είναι µια ορθολογιστικού χαρακτήρα κίνηση, η οποία προσφέρει σαφώς αυτήν τη δυνατότητα στους πλεονάζοντες εργαζόµενους σε επιχειρήσεις, όπως η "ΠΥΡΚΑΛ" ή η "ΕΒΟ", οι οποίες έχουν ανάγκη να πετύχουν τους δικούς τους αναπτυξιακούς στόχους, που όµως δεν µπορούν να επιτευχθούν, αφού για πολλά χρόνια έχουν επιβαρυνθεί µε έναν υπεράριθµο αριθµό διοικητικών στελεχών. Και στην καλύτερη περίπτωση η αναλογία τεχνικού προς διοικητικό προσωπικό είναι 1 προς 1,5 ή 1 προς 1,2, ενώ θα έπρεπε να είναι το αντίθετο, 0,3 προς 1. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει πρόβληµα. Βέβαια θα έρθω στο ερώτηµά σας: µα ποιος τους έβαλε και γιατί υπάρχει αυτό το υπεράριθµο προσωπικό; Ε, τώρα κοιτάξτε, πρέπει να είµαστε ειλικρινείς. Πρέπει να ρωτήσουµε όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις. εν κάνω καµία εξαίρεση, διότι εδώ είµαστε συνυπεύθυνοι. Και όταν λέω όλες, εννοώ όλες και µη χαµογελάτε, κύριοι, διότι υπήρξε και η περίφηµη κυβέρνηση του '89. Σας παρακαλώ. 'Ολοι λοιπόν έχουν την ευθύνη για την ύπαρξη αυτού του υπεράριθµου προσωπικού. 'Οµως, τώρα έχουµε την ευκαιρία των επενδύσεων, των σταθερών, αν θέλετε, νέων όρων παραγωγικής ανασυγκρότησης αυτών των βιοµηχανιών µε εντυπωσιακά προγράµµατα και πράγµατι, κύριε Κωστόπουλε -έχετε δίκιο- θα το πιάσουµε το 20% µέσο όρο. 'Ηδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είχαµε 37% συµµετοχή του ελληνικού παραγωγικού δυναµικού το 1997 και βεβαίως µέχρι το 2001 αυτό θα πέσει και θα έχουµε µέσο όρο 20%. 'Οµως νοµίζω ότι από το 4% συµµετοχή του ελληνικού παραγωγικού δυναµικού στην πολεµική βιοµηχανία που είχαµε τα προηγούµενα χρόνια, το να φθάσουµε σε αυτό το επίπεδο είναι ένα τεράστιο άλµα. Και ειδικά επειδή υπάρχει αυτή η προοπτική, τώρα είναι η ώρα της εξυγίανσης. Γίνεται λοιπόν µια προσεγµένη µε υπευθυνότητα παρέµβαση σε συνεννόηση µε τους εργαζοµένους. Πρέπει δε να πω και το εξής: 'Εχει προϋπάρξει διάλογος και συζήτηση και γνωρίζουν ήδη οι άνθρωποι ποιοι θα υπαχθούν σ'αυτήν την κατηγορία. 'Εχει γίνει συζήτηση. εν είναι ούτε εν λευκώ ούτε αυθαίρετο µέτρο επιβολής κάποιων παρεµβάσεων, έτσι ώστε πραγµατικά να µπορέσουµε να συνεχίσουµε στην εφαρµογή αυτής της τροπολογίας, κύριε Πρόεδρε. Αυτό, λοιπόν, ζητώ από το Κοινοβούλιο, διότι µε τη ρύθµιση αυτή πρώτον, προστατεύονται απόλυτα οι εργαζόµενοι, µετατασσόµενοι στο στο δηµόσιο τοµέα µε πλήρη, όπως λέω στην τροπολογία, κάλυψη τόσο της υπηρεσιακής κατάστασής τους, της διοικητικής και οικονοµικής εξέλιξης, το ασφαλιστικού καθεστώτος κλπ. Με την εξασφάλιση των παραπάνω δεν δηµιουργείται κανένα πρόβληµα. εύτερον, είναι ουσιαστικά και όχι τυπικά σε δυνητική βάση και έχει υπάρξει ήδη ο κατάλογος εκείνων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σ'αυτήν την κατηγορία. Τρίτον, εξυγιαίνουµε µε αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά τις πολεµικές βιοµηχανίες. Γι'αυτό, λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών -και έχω ακούσει και εγώ ότι ετοιµάζει κάποιες γενικότερες ρυθµίσεις για εκκρεµότητες του παρελθόντος- θα ήθελα να παρακαλέσω, αγαπητοί συνάδελφοι, να προχωρήσουµε, διότι έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ. Είµστε σε µια φάση που ζητούµε την ανασυγκρότηση των πολεµικών βιοµηχανιών, είµαστε σε ένα δυναµικό ρυθµό ανάπτυξης και τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα µέτρα, για να µπορέσουµε µέσα στα επόµενα δύο χρόνια να έχουµε αποτελέσµατα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κωστόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ηµοκρατίας, έχει το λόγο και µετά οι κύριοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ζητήσει να δευτερολογήσουν. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ'αρχήν οι συνάδελφοι δεν συµµετέχουν όλοι στη ιαρκή Επιτροπή Αµύνης και Εξωτερικών Υποθέσεων και συνεπώς δεν έχουν χρέος να είναι ενηµερωµένοι. Κανένας δεν είχε αντίρρηση να κάνει µετατάξεις η Κυβέρνηση και δη στις επιχειρήσεις τις οποίες µας λέτε, πρώτον, διότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί το περισσεύον προσωπικό όπου και αν βρίσκεται στο δηµόσιο τοµέα, όπου έχει ανάγκη και, δεύτερον, διότι έχουµε ανάγκη από ικανά στελέχη, όπου υπάρχουν, για να τα χρησιµοποιήσουµε. Υπάρχει όµως µια βασική διαφωνία, κύριε Υπουργέ. Μας είπατε εδώ ότι όλα είναι έτοιµα. Εγώ µια µατιά έριξα εξαρχής και είδα ότι επεξεργάζεται το Υπουργέιο νέα επιχειρησιακά σχέδια και προτάσεις για την εξυγίανση. Το "επεξεργάζεται" µέχρι το "έχω στα χέρια τα επιχειρησιακά σχέδια", έχει µια τεράστια απόσταση, κύριε Υπουργέ. Εθνικής 'Αµυνας): Μου επιτρέπετε µια διακοπή; ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Εθνικής 'Αµυνας): Με συγχωρείτε, αλλά επ'αυτού δεν µπορεί να υπάρχει διαφωνία. Είναι έτοιµα, εγκεκριµένα τα

10 64 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) τριετή επιχειρησιακά σχέδια και τα συζητήσαµε στην επιτροπή... ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 'Επρεπε να τα έχουµε εδώ, κύριε Υπουργέ. Εθνικής 'Αµυνας): Πώς δεν τα έχετε... ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς νοµοθετούµε, κύριε Υπουργέ, και εµείς ψηφίζουµε. Εθνικής 'Αµυνας): Μάλιστα. Και δεν το γνωρίζετε... ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να γνωρίζουµε; Εθνικής 'Αµυνας):...ότι υπάρχουν εγκεκριµένα τριετή επιχειρησιακά σχέδια βάσει του νέου νόµου... ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε τη δική σας φράση και µόνο µου λέτε ότι "επεξεργάζεται". εν µας λέτε ότι επεξεργάστηκε και είναι στη διάθεσή σας. Συνεπώς, όπως είπα και στην προηγούµενη τροπολογία για τη ΕΠΟ, στην οποία δεν πήρα απάντηση, µην ξεκινάτε από την κορυφή του δέντρου, αλλά να ξεκινάτε από τις ρίζες. Φέρτε µας το επιχειρησιακό σχέδιο και πείτε µας ότι εδώ χρειάζονται αυτοί οι υπάλληλοι και για τα επόµενα χρόνια δεν χρειαζόµαστε κανέναν άλλον. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας): Είναι στα χέρια σας. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: εν είναι, κύριε Υπουργέ. Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε συνάδελφε, επ'αυτού δεν µπορεί να υπάρχει διαφωνία. Εγκρίθηκαν τριετή επιχειρησιακά σχέδια. Παρουσιάστηκαν στην επιτροπή, έγινε αναλυτική συζήτηση και µάλιστα µε το νέο διοικητικό συµβούλιο της "ΕΒΟ" υπήρξε αναλυτικότατη αναφορά σε ρυθµίσεις. Αναφέρει τι προσωπικό θα χρειαστούµε τα επόµενα χρόνια, το πλεονάζον προσωπικό από µελέτες οι οποίες έχουν γίνει κλπ. Αυτά δεν είναι αυθαίρετα, έχουν γίνει βάσει µελετών. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το πάρω ως δεδοµένο, κύριε Υπουργέ, και θα σας πω ότι είναι απαράδεκτο, γιατί πίσω από την τροπολογία δεν υπήρχε τουλάχιστον µία περίληψη, για να µας πείτε τι ακριβώς σκέπτεσθε και τι θα γίνει. Επίσης, πρέπει να προστατεύσετε το προσωπικό διότι, κύριε Υπουργέ, είναι µετατασσόµενο σε άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει µία διάταξη που λέει πως όσοι µεταταχθούν θα πάρουν το βαθµό και το µισθό, αλλά δεν θα ξαναδούν δεκάρα, εάν δεν ακολουθήσουν και οι υπάλληλοι του φορέα στον οποίο θα µετατεθούν. Είναι άδικο, ανήθικο, αντιεργατικό κοµµάτι, που πρέπει να δείτε. Τέλος, εφόσον ψηφισθεί αυτή η διάταξη, θα πρέπει να επαναφέρετε αυτό που είχατε πέρσι, ότι οι µετατασσόµενοι θα πρέπει να έχουν ένα έως είκοσι δύο χρόνια στην υπηρεσία. Κύριε Υπουργέ, καλό θα ήταν όλα αυτά να τα είχατε δει πριν ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα κινηθώ στο ίδιο µήκος κύµατος µε τον κ. Κωστόπουλο, λέγοντας στον κύριο Υπουργό ότι αυτά που µας είπε δεν πείθουν. Θα επικαλεσθώ ένα και µόνο στοιχείο. Στην αιτιολογική έκθεση θα µπορούσε, αφού τα επιχειρησιακά σχέδια είναι έτοιµα, να υπάρχει ο συγκεκριµένος αριθµός ατόµων που θα µεταταγούν. Τέτοιο στοιχείο δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ, και δεν θα µπω στη λογική να σας πω ότι στην αιτιολογική έκθεση δεν λέτε ότι τα επιχειρησιακά σχέδια είναι έτοιµα. Εδώ λέει "επεξεργάζονται". 'Αρα, ή κακώς σας έχουν ενηµερώσει οι συνεργάτες σας ή κακή διατύπωση υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση. Παρακαλώ, να το δείτε. Πάντως πιστεύω ότι όλα αυτά κινούνται στο χώρο του επιθυµητού. Και µου θυµίζετε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που είπε χθες κάνοντας µία αναφορά στα θέµατα της Ολυµπιακής Αεροπορίας ότι αν η Ολυµπιακή σήµερα υπάρχει, αυτό οφείλεται στο ότι ακολούθησαν τα προηγούµενα νοµοσχέδια τα οποία την κράτησαν ζωντανή. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ ΗΣ) Αυτό το επικαλέσθηκε στο επιχείρηµά µας ότι το ν τον έχετε κάνει κόσκινο. Το ερώτηµα που τίθεται από εµάς: είναι ή δεν είναι κακοποίηση της νοηµοσύνης των συναδέλφων του Κοινοβουλίου αλλά και του ίδιου του ελληνικού λαού, όταν επικαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τέτοια πράγµατα; Αγνοεί ότι για την εξυγίανση της Ολυµπιακής πλήρωσε ο ελληνικός λαός οκτακόσια δισεκατοµµύρια και σήµερα η Ολυµπιακή βρίσκεται στο ίδιο σηµείο; Κύριε Υπουργέ, νοµίζω πως κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί αυτά δεν µπορούν να έρχονται στο Κοινοβούλιο µ' αυτόν τον τρόπο, όταν αφορούν ανθρώπους τους οποίους δεν µπορούµε να αντιµετωπίζουµε έτσι. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αυτές τις επιχειρήσεις δεν µπορούµε να τις φορτώσουµε στο δηµόσιο τοµέα, γιατί αυτός έχει γιγαντωθεί πλέον και το µόνο που κάνει σήµερα είναι να βασανίζει τους 'Ελληνες πολίτες, αντί να προσφέρει υπηρεσίες. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κουβέλης έχει το ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι ακριβές ότι εµφανίσατε κάποια σχέδια στην αρµόδια επιτροπή, αλλά επίσης ακριβές είναι ότι δεν έτυχαν της εγκρίσεως όλων εκείνων που σήµερα σας ελέγχουν γι' αυτήν την τροπολογία. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει υποχρέωση των Βουλευτών του Τµήµατος -κοινοβουλευτικά είστε έµπειρος, το γνωρίζετε- να έχουν γνώση του τι συνέβη πριν από καιρό σε κάποια επιτροπή. Το Τµήµα λειτουργεί πρωτογενώς και είχατε υποχρέωση να φέρετε αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια προκειµένου να ενηµερώσετε και ενδεχοµένως να πείσετε ότι η τροπολογία παρακολουθεί τα επιχειρησιακά σας σχέδια. 'Οµως οφείλω να σας πω πως στην αιτιολογική σας έκθεση συνοµολογείτε ότι πρόκειται για νέα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία είναι πέραν των σχεδίων εκείνων που γνωστοποιήσατε στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Ε, λοιπόν, αυτά τα νέα επιχειρησιακά σχέδια είναι άγνωστα και στο Τµήµα και προφανέστατα και στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, συνοµολογείται από τον κύριο Υπουργό, αλλά και από τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Παπαντωνίου, στην ειδική έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παράγραφος 3 του Συντάγµατος, ότι είναι ακαθόριστη η δαπάνη, διότι δεν γνωρίζουν ούτε περίπου ποιες θα είναι οι µετατάξεις. Κατά συνέπεια ένα επιχειρησιακό σχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, το οποίο δεν έχει καµία αναφορά στον αριθµό των υπό µετάταξη υπαλλήλων τουλάχιστον είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο µη επεξεργασµένο. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Ρόκος έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή µιλάµε περί εκσυγχρονισµού και απ' ό,τι είδα και οι δύο οι πλευρές τον επικαλούνται και µερικοί αυτοαµφισβητούνται, θέλω να πω ότι ο εκσυγχρονισµός είναι εργαλείο που αφορά όλους και γίνεται για όλους. Εµείς εδώ τιµωρούµε τους εργαζόµενους κατά κόρον. Αυτό δεν είναι εκσυγχρονισµός. 'Ολην την αιτία του κακού τη ρίχνουνε στους εργαζόµενους µε µετατάξεις, µε µεταθέσεις, µε µετακινήσεις και τελικά µε ανεργία. Τελικά για να εκσυγχρονίσουµε, ή θα µετατάξουµε ή δεν θα προσλάβουµε και έτσι φουντώνει η ανεργία. εν είναι έτσι, δεν φταίνε οι εργαζόµενοι. Κατ' αρχήν, όσον αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο, φταίει το ίδιο το Υπουργείο ή όσοι εµπλέκονται ή παραπλέκονται µε αυτό, διότι όταν έφεραν και η "ΕΛΒΟ" και η "ΕΒΟ" και η "ΠΥΡΚΑΛ" προτάσεις και συµµετείχαν σε δηµοπρασίες για προµήθειες του δηµόσιου τοµέα για ηλεκτρονικό εξοπλισµό, για ηλεκτρολογικό υλικό και παρεµβάσεις, δεν τις βάλατε στο παιχνίδι, τις βάλατε στο περιθώριο και χρεοκοπήσατε εσείς αυτές τις εταιρείες. Αυτό πρέπει να το οµολογήσετε.

11 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ εύτερον, οι εκάστοτε διοικήσεις που ορίζετε αποτελούνται από υπερήλικες. Λείπουν οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν επιστηµονική οντότητα και ικανότητα, για να µπορέσουν να παράγουν έργο. Και αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται καθηµερινά αυτούς τους δηµόσιους οργανισµούς, τους βουλιάζουν, γιατί τελικά είναι εγκάθετοι του πελατειακού κράτους και του κοµµατικού κράτους. Ποτέ δεν λειτούργησαν για να εκσυγχρονίσουν από µέσα, από την παραγωγική δράση, µία τέτοια δραστηριότητα. Βασικές ευθύνες έχουν και οι κυβερνήσεις που δεν δίνουν αντικείµενο και έργο και οι διοικήσεις που τις διαχειρίζονται µε αναποτελεσµατικό τρόπο. Πρέπει τελικά να το καταλάβουµε αυτό το πράγµα, γιατί κάθε φορά σε κάθε περίπτωση και σε κάθε νοµοσχέδιο τα βάζουµε µε τους εργαζοµένους τους οποίους µετατάσσουµε, µετακινούµε και µετακυλούµε. Πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία; Εγώ σαν επιχειρηµατίας ποτέ δεν διανοήθηκα να πω ότι φταίνε οι εργαζόµενοι. Εάν κάτι δεν πάει καλά στην επιχείρησή µου, φταίω εγώ ή φταίνε αυτοί που έχω ορίσει εγώ; Συνήθως φταίει η κεφαλή. εν φταίνε οι εργαζόµενοι, για να τους πάρω από τη µία ειδικότητα και να τους πάω στην άλλη. Τέλος πάντων, πρέπει ο εκσυγχρονισµός να είναι εργαλείο ανάπτυξης της παραγωγής. Πρέπει να υπάρχει αύξηση της παραγωγής και συµµετοχή όλων των πολιτών και των εργαζοµένων σε αυτήν τη διαδικασία και όχι κάθε µέρα κοµµάτι-κοµµάτι µε φέτες που αποµονώνονται από αυτήν την ιστορία της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι για όλους, καθώς και ο εκσυγχρονισµός. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός έχει το AΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν θα µιλήσουµε; ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: 'Εχουµε τις δευτερολογίες µας, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Οι δευτερολογίες είναι µετά τον Υπουργό. Εθνικής 'Αµυνας): Εγώ έχω µιλήσει, κύριε Πρόεδρε. Ας προχωρήσουµε στις δευτερολογίες και θα απαντήσω µετά. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς. Ο κ. Σιούφας έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Θα σας στεναχωρήσω, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν µας πείσατε. Εθνικής 'Αµυνας): Συνεννοούµαστε... ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Αφήστε τους εκσυγχρονιστές να βάλουν µόνοι τους την ταφόπλακα, µην παίρνετε µέρος εσείς. Σχετικά µε την "ΕΒΟ" και την "ΠΥΡΚΑΛ". Πριν από λίγα χρόνια ο παρακαθήµενος δίπλα σας Υφυπουργός στη γνωστή διαδικασία ρύθµισης χρεών µε ανάληψη από τον ελληνικό λαό ρύθµισε για τις δύο εταιρείες υποχρεώσεις από ελλείµµατα και από δάνεια τετρακοσίων πενήντα δισεκατοµµυρίων ( ) δραχµών. Πόσο πρέπει να πληρώσει αυτός ο έρηµος ελληνικός λαός τον τρόπο µε τον οποίο διοικούνται όλοι αυτοί οι κρατικοί οργανισµοί και οι ΕΚΟ; εν καταλαβαίνετε ότι µε αυτήν τη λογική, µε την οποία λειτουργείτε, κάνετε και την Κυβέρνηση προβληµατική και το κόµµα σας, αντί να λύσετε προβλήµατα προβληµατικών επιχειρήσεων; Το τρίτο ερώτηµα: Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξοδεύει και ο ελληνικός λαός πληρώνει. Αυτό είναι το συµπέρασµα. Βάζετε το µακρύ χέρι της Κυβέρνησης, όχι µόνο µε τους φόρους, στην τσέπη του ελληνικού λαού και έρχεσθε και φορτώνετε βάρη και για τις γενιές που έρχονται. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς λόγω αυτής της ποικιλίας των τροπολογιών, µε τις οποίες ξεκινά το θερινό Τµήµα της Βουλής, η Νέα ηµοκρατία δηλώνει ότι ως έκφραση της µεγαλύτερης δυνατής αντίθεσης αυτών των ρυθµίσεων δεν θα συµµετέχει στην ψηφοφορία, απέχοντας, όχι αποχωρώντας από την Αίθουσα. Και η αποχή αυτή απευθύνεται όχι µόνο προς την Κυβέρνηση για την ψηφοφορία, αλλά και προς το Προεδρείο της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Είναι από τις σπάνιες φορές που κάνει χρήση αυτής της διαδικασίας η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για να εκφράσει µε τον πλέον έντονο τρόπο την αντίθεσή της σε αυτές τις ρυθµίσεις. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος έχει το ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ'όλα να ενηµερώσω τους αγαπητούς συναδέλφους ότι είναι εκατοντάδες οι εργαζόµενοι που ζητούν σε κάθε αµυντική βιοµηχανία την απόσπασή τους, τη µετάταξή τους. Είναι εθελοντική και αυτήν τη στιγµή απορρίπτονται από τα ιοικητικά Συµβούλια οι αιτήσεις για αποσπάσεις εν όψει ακριβώς και αυτής της διευθέτησης. Πρέπει να πούµε δε, ότι όχι µόνο είναι εθελοντική, αλλά πολλοί επικαλούνται οικογενειακά τους προβλήµατα και άλλους λόγους. Είναι πραγµατική τους επιθυµία και θα πρέπει να τη σεβαστείτε, γιατί όταν εδώ έρχεσθε να αντιταχθείτε σε µία ρύθµιση, που είναι φιλεργατική και πηγάζει από τη συνείδηση ή την απαίτηση και τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζοµένων, αυτά τα γνωρίζετε; Μήπως εδώ δοθείσης ευκαιρίας αυτοπυροβολείται ο κ. Σιούφας, όπως είπα προηγουµένως; Εσείς είσθε ηττηµένοι από το ιδεολογικό µας οπλοστάσιο, κύριε Σιούφα, και ανά πάσα στιγµή αυτοτραυµατίζεσθε, όταν αισθάνεσθε τις ενοχές σας. Γιατί λίγο έλειψε σήµερα στην Αίθουσα αυτή να πείτε στον κύριο Υπουργό πως αγνοούσατε ότι υπάρχει κιόλας επιχειρησιακό πρόγραµµα και σχέδιο. Και συζητήθηκε αυτό στη Βουλή. Μα, τέλος πάντων η Αντιπολίτευση δεν µπορεί να είναι µία τυφλή και στείρα άρνηση. Τέτοιες τροπολογίες πρέπει να χαιρετίζονται και να ενισχύονται επί του περιεχοµένου, κύριε Υπουργέ. Θα παρακαλούσα για το ζήτηµα της δυνητικής εφαρµογής της πρόωρης συνταξιοδότησης να συνηγορήσετε για το δυνητικό αυτό σκέλος, για να µην επανέλθει στη Βουλή µετά τις ρυθµίσεις αυτές το ζήτηµα που θα αφορά τους συγκεκριµένους φορείς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει αυτή η δυνητική ευκαιρία, η οποία αφορά ένα ελάχιστο ποσοστό. Περίπου πρέπει να είναι το 10%, παραπάνω δεν θα είναι, γιατί θα γίνουν και οι µετατάξεις. Παρακαλώ, λοιπόν, να συνηγορήσετε σε αυτήν τη θέση, η οποία ακριβώς θα αποδείξει ακόµη περισσότερο πόσο φιλεργατική είναι αυτή η τροπολογία. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Για την προσωπική αιχµή που άφησε ο κύριος συνάδελφος, µία παράγραφο... ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Σιούφα, δεν σας έδωσα το Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο και εσείς, κύριε Σιούφα, θα πάρετε το λόγο µετά. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κύριος Υπουργός είπε ότι έχουν ενηµερωθεί οι εργαζόµενοι, ότι έχει τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων, έχω µπροστά µου το ψήφισµά τους, της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 22ας Ιουνίου 1999, είναι προχθεσινό, όπου αναφέρεται κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, γιατί µιλούν για αυθαίρετη και χωρίς σοβαρή τεκµηρίωση επιχειρούµενη µετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού. Μάλιστα, το ίδιο προσωπικό αναφέρει ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί το τροποποιηµένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της "ΕΒΟ". 'Αρα, λοιπόν, για ποιες οικειοθελείς αποχωρήσεις µιλάµε και για ποια σύµφωνη γνώµη του προσωπικού, όταν το ίδιο το προσωπικό σε έκτακτη γενική συνέλευσή του καταγγέλλει τη σηµερινή τροπολογία; ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Σιούφας έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Οι αιχµές του κ. Χρυσανθακόπουλου, που µπορεί να έχει λόγο εξαιτίας του ότι κατάγεται από µία περιοχή όπου βρίσκεται µία από τις πολεµικές βιοµηχανίες, δεν του επιτρέπουν να οδηγείται σε τέτοιες ακρότητες και

12 66 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) ακροβασίες, ούτε να χρησιµοποιεί τον αγώνα και την αγωνία των εργαζοµένων. Αν θέλετε να επενδύσετε πάνω στους εργαζόµενους µε τέτοιου είδους τοποθετήσεις, κάνετε το µεγαλύτερο λάθος και ρίχνετε νερό στο µύλο του λαϊκισµού. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να είστε εναντίον και σήµερα µένω κατάπληκτος γι' αυτήν την οβιδιακή σας µεταµόρφωση. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Υπουργέ, πριν δώσω το λόγο σε εσάς, επειδή ακούστηκε και κάτι για το Προεδρείο, θα ήθελα να πω το εξής: Οφείλω να πω ότι επί Προεδρίας του κ. Κακλαµάνη και µε το Προεδρείο αυτό περιορίστηκε το αναφαίρετο δικαίωµα της Κυβέρνησης εις το ελάχιστο να νοµοθετεί διά τροπολογιών. 'Αρα δεν δεχόµεθα την κατηγορία ότι το Προεδρείο προχωρά και βοηθά την Κυβέρνηση να νοµοθετεί διά τροπολογιών. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: εν είναι θέµα βοηθείας, κύριε Πρόεδρε, εδώ το λένε οι τροπολογίες. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Είναι δικαίωµα της Κυβερνήσεως, που πηγάζει από το Σύνταγµα. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ναι, αλλά σήµερα έχει φθάσει... ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε κύριε Υπουργέ, έχετε το ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µου δώσετε το λόγο; Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε συνάδελφε, έχω το λόγο ήδη. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, αν είχατε πρωτολογήσει, θα µπορούσατε να δευτερολογήσετε. 'Εχουµε τελειώσει. Μπήκαµε στις δευτερολογίες, τριτολόγησαν και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Υπουργός, για να κλείσουµε. Εθνικής 'Αµυνας): 'Ακουσα έκπληκτος αυτήν την έξαρση αντιπολιτευτικότητος, την οποία επιχειρήσατε να δώσετε µε την καταγγελία περί απαράδεκτου αριθµού τροπολογιών οι οποίες έρχονται εδώ για να τις συζητήσουµε. εν θέλω βέβαια να καλύψω επιπροσθέτως την απάντηση του Προεδρείου. 'Οµως, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα συζητηθούν τροπολογίες. Εσείς, όταν ήσασταν κυβέρνηση, δεν φέρνατε τροπολογίες; εν το καταλαβαίνω αυτό το πράγµα. Γιατί επιχειρηµατολογείτε µε επιχειρήµατα τα οποία δεν στέκουν; Και βεβαίως θα υπάρχουν τροπολογίες -όσες χρειάζονται- διότι πρέπει να ολοκληρώσουµε τη δουλειά µας. εν το κατάλαβα αυτό δηλαδή! Θα µπαίνουµε υπό την αίρεση της Αντιπολίτευσης αν θα φέρουµε ή όχι τροπολογίες; εύτερον, επιτρέψτε µου να πω κάτι. Εδώ έχουµε υποχρέωση να λύσουµε επί της ουσίας τα θέµατα και µιλάτε για οβιδιακές µεταµορφώσεις; Μα είναι εντυπωσιακό. Εσείς, η παράταξή σας είναι εκτεθειµένη, διότι διέλυσε αυτές τις βιοµηχανίες, τις οποίες παραλάβαµε µε τροµακτικά ελλείµµατα. Τα συζητήσαµε στην επιτροπή. Κατανοώ τους συναδέλφους ότι δεν έχουν καµία υποχρέωση να είναι στις επιτροπές όλοι, αλλά εκείνοι εκ των συναδέλφων οι οποίοι συµµετέχουν, γνωρίζουν πού οφείλεται όλη η προσπάθεια εξυγίανσης. ιότι παραλάβαµε το 1994 εταιρείες του δηµοσίου χρεοκοπηµένες, µε πλεονάζον προσωπικό, και σηµειώνω ότι τα χρέη έφταναν -δεν ξέρω πόσο- δεκαοκτώ, είκοσι δισεκατοµµύρια δραχµές. 'Αρα, λοιπόν, εµείς προχωράµε σε µια διαδικασία εξυγίανσης βήµαβήµα. εν λέω ότι καταφέραµε µέσα σε τέσσερα χρόνια να λύσουµε το θέµα. Χάσαµε και εµείς δυο τρία χρόνια στην αρχή για να µπούµε σε ένα ρυθµό. Τώρα από το 1998 ουσιαστικά έχει µπει η διαδικασία εφαρµογής αυτής της πολιτικής και έχουµε βάλει στόχο το 2001 να ολοκληρωθεί, εφαρµόζοντας µια συγκεκριµένη, δεσµευτική γνωστή ρύθµιση βάσει των προεδρικών διαταγµάτων του ν Μπορείτε να λέτε ότι δεν είµαστε τόσο γρήγοροι, δεν πετύχαµε το ένα, το άλλο, αλλά δεν µπορείτε να αµφισβητείτε ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να εξυγιανθεί µια κρατική βιοµηχανία που οδηγήθηκε σ' αυτήν την κατάσταση µε δική σας ευθύνη. Αυτό δεν µπορείτε να το αγνοήσετε. Πρέπει να πείτε, λοιπόν, εντάξει, έχετε και εσείς ευθύνη για την υπόθεση, ελάτε να δούµε τι θα κάνουµε, διότι ο εκσυγχρονισµός, κύριε Σιούφα, ανήκει σε όλους. Συµφωνώ µε τον κ. Ρόκο. Ο εκσυγχρονισµός είναι µια τεχνική, είναι µια διαδικασία η οποία είναι απαραίτητο να προωθηθεί. Βέβαια έχει σηµασία µε ποιο περιεχόµενο τη δίνεις. Αν θα είναι εκσυγχρονισµός µε κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνική ευαισθησία ή θα είναι απλά τεχνοκρατική και εκεί είναι η βασική διαφορά µεταξύ της συντηρητικής και της προοδευτικής αντίληψης του εκσυγχρονισµού, αν θέλετε να συζητήσουµε το θέµα. Εδώ, λοιπόν, εµείς τι κάνουµε; Αυτό το µέτρο εξυγίανσης συνοδεύεται µε πλήρη κάλυψη των εργαζοµένων. Περί αυτού πρόκειται. Εµείς τους φροντίζουµε, δεν τους απολύουµε. εν τους βγάζουµε στο δρόµο. ίνουµε τη δυνατότητα έστω ως µοναδική εξαίρεση, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά, το δέχοµαι, αλλά ήταν αναγκαίο. ιότι από τη στιµή που έχουν τα Υπουργεία Εθνικής 'Αµυνας και ηµόσιας Τάξης τόση µεγάλη ανάγκη σε διοικητικό προσωπικό, προσφέρονται για να εξυγιάνουµε τις κρατικές βιοµηχανίες, µεταφέροντας το διοικητικό προσωπικό στα αντίστοιχα Υπουργείο και στους Οργανισµούς, τους οποίους εποπτεύουµε, για να καλύψουµε αυτά τα κενά. Ετσι δεν αυξάνεται ουσιαστικά ο αριθµός των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δεν δηµιουργούµε επιπρόσθετα έξοδα, καλύπτουµε τους εργαζοµένους και πετυχαίνουµε την καλύτερη δυνατή ρύθµιση. Από την άλλη πλευρά, αν µου πείτε, γιατί εφόσον αναπτύσσονται οι πολεµικές βιοµηχανίες, εσείς επιµένετε στη µετάταξη, σας λέω, διότι υπάρχει πλεονάζον διοικητικό προσωπικό, το οποίο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Απλά θα επιβαρύνει µόνιµα παθητικά την επιχείρηση. Γιατί µπήκε αυτό το προσωπικό; Ας µην το ψάξουµε τώρα, είναι άλλοι οι υπεύθυνοι. Εν πάση περιπτώσει, πάµε να λύσουµε το θέµα. Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου τελειώνοντας να πω, για να µην υπάρξει παρεξήγηση, ότι στην αιτιολογική έκθεση πρέπει να υπάρξει µία διόρθωση. Ορθώς ο κ. Κωστόπουλος προηγουµένως είπε ότι εσείς εδώ µιλάτε για επιχειρησιακά σχέδια τα οποία επεξεργάζεσθε. Γι' αυτό θέλω να είµαι πολύ σαφής και για τα Πρακτικά κάνω την εξής διόρθωση στη γενική διατύπωση της αιτιολογικής έκθεσης. "Το Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας υλοποιώντας το στόχο του για µία βιοµηχανική πολιτική προοπτικής, ανάπτυξης, εξυγίανσης και ανταγωνιστικότητας των αµυντικών βιοµηχανιών... βάση αυτής της προσπάθειας αποτελούν τα εγκεκριµένα βάσει του ν επιχειρησιακά σχέδια". Το προσθέτω για να µην υπάρχει καµία παρεξήγηση στην εισηγητική έκθεση. εν αλλοιώνει τίποτα όσον αφορά το περιεχόµενο του νόµου. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κωστόπουλος έκανε επίσης µία παρατήρηση, αντί για είκοσι ένα να είναι είκοσι δύο. Εθνικής 'Αµυνας): Ναι, να έχουν προϋπηρεσία έως είκοσι δύο έτη. Τρίτον, όσον αφορά την πρόταση των συναδέλφων που ζητούν τη δυνητική εφαρµογή της ρύθµισης πρόωρης συνταξιοδότησης, δεν θα είχα καµία αντίρρηση να το κάνω. 'Οµως δεν µπορώ. ιότι αυτό, όπως ξέρετε, απαιτείται έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είναι υποχρεωτική. Η πρόωρη συνταξιοδότηση δεν υπόκειται σε δυνητική ευχέρεια του εργαζοµένου. Πρέπει πρώτα να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εδώ δυστυχώς δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να το εξετάσουµε βάσει του ερωτηµατολογίου το οποίο υπάρχει. Εθνικής 'Αµυνας): 'Οχι, δεν έχει σχέση. Είναι από το νόµο καθορισµένες οι προϋποθέσεις. Εάν εµπίπτετε σ' αυτό, είστε υποχρεωµένος να πάτε σ' αυτές τις περιπτώσεις. Εάν δεν εµπίπτετε είστε στη γενική κατηγορία. 'Ετσι και αλλιώς αυτά είναι δυνητικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το

13 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πριν µπω στην ουσία πάλι του νοµοσχεδίου, θέλω να πω ότι θα πρέπει να σταµατήσει αυτό το "ό,τι λάθη κάνατε αυτά τα δεκαεφτά χρόνια, πάτε να τα συµψηφίσετε µε τα τυχόν λάθη της Νέας ηµοκρατίας τα τρία χρόνια". Μα αν ο τόπος κατήντησε εδώ, κυβερνάτε εσείς τα τελευταία έξι χρόνια. 'Ο,τι λάθη λοιπόν και αν υπήρχαν, έπρεπε να τα διορθώσετε. Εσείς, αντί να τα διορθώνετε, τα πολλαπλασιάζετε. εύτερον, χαίροµαι για τη διόρθωση που κάνατε, αλλά πρέπει να σας πω ότι εµείς εδώ δεν µπορούµενα µυρίζουµε τα νύχια µας. Αυτά τα στοιχεία έπρεπε να ήταν επί συναφθέντα στην τροπολογία. ιότι δεν µπορεί να ξέρει κανείς αυτά που µας είπατε τώρα ότι έγιναν. Καλά κάνατε και διορθώσατε την εισηγητική έκθεση. Είναι λάθος που δεν έχετε τα στοιχεία στην τροπολογία αυτή. Εµείς, λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Σιούφας, θα απέχουµε της ψηφοφορίας. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανείς άλλος να µιλήσει επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2827 και ειδικό 108 και ερωτάται το Τµήµα εάν γίνεται δεκτή η τροπολογία αυτή. ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. Βουλής): Κατά πλειοψηφία. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2827 και ειδικό 108 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο µε όλες τις διορθώσεις οι οποίες έχουν γίνει µέσα από τη συζήτηση και τις οποίες ο κύριος Υπουργός έχει δεχθεί. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2845 και ειδικό 111 του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Παπαντωνίου περί µεταβιβάσεως µετοχών. Ο κύριος Υφυπουργός έχει το Η τροπολογία αυτή είναι πολύ απλή και στην πραγµατικότητα γίνεται για περαιτέρω εξασφάλιση µιας διάταξης που ήδη υπάρχει. Πέρσι το ελληνικό δηµόσιο είχε εκδόσει τα προµέτοχα, τα οποία είχαν αγοράσει οι επενδυτές και έχουν τώρα την ευκαιρία να τα ανταλλάξουν µε προνοµιακούς όρους µε µετοχές του ΟΤΕ, στην τέταρτη µετοχοποίηση που γίνεται. Υπάρχει όµως µία διάταξη που διέπει τη λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, που λέγει ότι η οποιαδήποτε διάθεση µετοχών πρέπει να γίνεται µε µετρητά, µε ρευστό, ενώ αυτοί που έχουν τα προµέτοχα θα προσφέρουν τα προµέτοχα που είχαµε εµείς εκδόσει, για να πάρουν τις µετοχές. Κατά συνέπεια δεν µπορεί να γίνει µε µετρητά. Αυτό που κάνει η διάταξη είναι να διευκολύνει και να επιτρέπει την ανταλλαγή των προµετόχων µε µετοχές του ΟΤΕ εξωχρηµατιστηριακά, έτσι ώστε να µην απαιτείται η καταβολή µετρητών από τους επενδυτές. Είναι µία απλή διευκόλυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. ηµήτριος Ν. Κωστόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν νοµίζω ότι µπορούµε να καταψηφίσουµε την τροπολογία. Είναι µάλλον τεχνικό το θέµα. 'Οµως είµαι υποχρεωµένος να τονίσω για µία ακόµη φορά -σας τα είπαµε και εκτός Βουλής- τη θέση µας για την εποπτεία και τον έλεγχο που κάνετε στο χρηµατιστήριο. Απεδείχθη ότι είσαστε, κύριε Υπουργέ ελλιπέστατοι όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία που ασκείτε στο χρηµατιστήριο. Παρ' όλο ότι σας το έχουµε επισηµάνει επανειληµµένως και εµείς αλλά και ο Πρόεδρός µας ο κ. Καραµανλής ο οποίος επισκέφθηκε το χρηµατιστήριο εσείς αγρόν ηγοράσατε. Πάντως εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι έπειτα από τις φήµες για τα εγκλήµατα που διαπράττονται στο χρηµατιστήριο δώσατε το δικαίωµα στον εισαγγελέα να κάνει τον έλεγχο, ενώ αυτό το δικαίωµα το είχατε εσείς ως Κυβέρνηση. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κουβέλης έχει το ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Και εµείς δεν έχουµε αντίρρηση κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει όµως, κύριε Υφυπουργέ, ένα ζήτηµα. Αυτή η τροπολογία νοµίζω -αν κάνω λάθος να µε διορθώσετε- ότι δεν αφορά µόνο στις µετοχές του ΟΤΕ. Γενικεύει. Εάν θέλετε να γενικεύσετε, να το πείτε, διότι είναι άλλης τάξεως ζήτηµα οι µετοχές του ΟΤΕ και άλλο η γενίκευση µε την οποία εµείς διαφωνούµε. Εάν κατά συνέπεια λέτε ότι γενικεύετε και δεν αναφέρεστε µόνο στον ΟΤΕ εµείς την καταψηφίζουµε την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Ρόκος έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ακριβώς η τελευταία οµολογία δείχνει ότι µέσα από αυτό το σκοτεινό παιχνίδι της κίνησης και του ελέγχου των µετοχών µε µία τροπολογία της στιγµής -βεβαίως επικαλούµενη η Κυβέρνηση ότι αυτή αφορά τον ΟΤΕ- προσπαθεί να παραπλανήσει τη Βουλή και τα κόµµατα έχοντας άλλους στόχους και άλλους σκοπούς. Εµείς την καταψηφίζουµε, διότι δεν είναι δυνατόν σε αυτό το παιχνίδι µε την ταχύτητα και τους ρυθµούς που παίζεται, να συµµετέχουµε και µεις, όταν ξέρουµε από την αρχή ότι αυτό το παιχνίδι είναι βρώµικο έτσι κι αλλιώς. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. ηµήτριος Β. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): εν είναι καθόλου καθαρό το πεδίο. εν θα πω πολλά. Απλώς ένα σχόλιο να κάνω. Μέχρι πρότινος είχαµε το "κόµµα των µετόχων". Τώρα θα µεγαλώσει αυτό το κόµµα. Και προφανώς η Κυβέρνηση προσδοκά να έχει αποτελέσµατα στην άλλη εκλογική αναµέτρηση. Πάντως εµείς καταψηφίζουµε την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τα ποσοστά απέδειξαν ότι το "κόµµα των µετόχων" ψήφισε αλλού. εν υπάρχει άλλος να οµιλήσει επί της τροπολογίας αυτής και ερωτάται το Τµήµα εάν γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2845 και ειδικό αριθµό 111. ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. Βουλής): Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2845 και ειδικό 111 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο. Προχωρούµε στις τροπολογίες των Βουλευτών. Υπάρχει κανείς που θέλει να αναπτύξει την τροπολογία που έχει γενικό αριθµό 2783 και ειδικό αριθµό 97. Την υπογράφουν ο κ. Γιαννακόπουλος, ο κ. Κατσικόπουλος και άλλοι συνάδελφοι. εν υπάρχει κανείς συνάδελφος που θέλει να την αναπτύξει. Προχωρούµε στην τροπολογία του κ. Αποστόλου, που έχει γενικό αριθµό 2789 και ειδικό αριθµό 99. Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριµένη τροπολογία θέλει να αποκαταστήσει µία αδικία που έχει γίνει σε βάρος των γεωτεχνικών µελετητών. Ενώ οι αµοιβές των αρχιτεκτόνων και µηχανικών καθορίζονται µε βάση το άρθρο 49 παράγραφος 5 του ν. 2238/94, για τις ίδιες µελέτες δεν υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς και γεωτεχνικοί, οι οποίοι τουλάχιστον όσον αφορά τις µελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, µελέτες αλιευτικές, µελέτες γεωργικές, είναι αυτοί που κατ'εξοχήν τις υπογράφουν. 'Αρα, λοιπόν, γιατί αναφέρετε συγκεκριµένα για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών και δεν προστίθεται και για αµοιβές γεωτεχνικών; Κύριε Υπουργέ, δε νοµίζω πως έχει και κανένα ιδιαίτερο κόστος η συγκεκριµένη τροπολογία. Θα ήθελα απλά να αποκαταστήσει µια αδικία που έχει γίνει σε βάρος των συγκεκριµένων επιστηµόνων. Βουλής): Υποστηρίζουµε την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και εµείς την υποστηρίζουµε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε

14 68 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) Χριστοδουλάκη. Κάνετε δεκτή την τροπολογία αυτή; 'Οχι, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 'Οχι. Μήπως θα πρέπει να τη µελετήσετε; Nαι, κύριε Πρόεδρε. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,... ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Θέλετε να τη θέσετε σε ψηφοφορία; Για να µην το πάµε τώρα το θέµα σε ψηφοφορία. Αφού θα τη µελετήσει η Κυβέρνηση, ας την αφήσουµε. Γιατί θα απορριφθεί. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλει να µας πει πού στηρίζει το όχι. Γενικώς και αορίστως όχι; ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Αυτό είναι θέµα του Υπουργού. Τι να πω; Κοιτάξτε, κύριε Κουβέλη, θητεύουµε µαζί σ'αυτήν την Αίθουσα εδώ και κάποια χρόνια. Ξέρουµε πολύ καλά, όταν πει ο Υπουργός όχι και δεν θέλει να το υποστηρίξει, τι να πούµε; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε... ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Θέλετε να δευτερολογήσετε; Ορίστε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί επιστήµονες, που ασχολούνται µε το ίδιο αντικείµενο, να έχουν διαφορετική φορολογική µεταχείριση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση αρχιτέκτονες και µηχανικοί εξαιρούνται, ενώ οι γεωτεχνικοί,οι οποίοι ασχολούνται µε το συγκεκριµένο θέµα,έχουν διαφορετική µεταχείριση. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τέτοιες αδικίες, όµως, οφείλω να πω ότι υπάρχουν και στους τεχνικούς. Φερ'ειπείν, τα εκτός έδρας οι τεχνικοί τα παίρνουν µέχρι τριάντα χιλιόµετρα, οι γεωτεχνικοί τα παίρνουν από τριάντα χιλιόµετρα και πάνω. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ µιλάµε για συγκεκριµένες µελέτες, φυτοτεχνικές µελέτες, προστασίας του περιβάλλοντος. 'Οταν τις κάνει ο αρχιτέκτονας, ο µηχανικός, έχει άλλη φορολογική µεταχείριση από το γεωτεχνικό. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Υπουργέ, είπατε θα τη µελετήσετε. Μάλιστα. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς. Θέλετε να τη βάλουµε σε ψηφοφορία; ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Θα πούµε ότι "δεν υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός"! ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Να το πείτε! ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 'Οσοι δέχονται την τροπολογία, παρακαλώ να εγερθούν. (Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την τροπολογία) Παρακαλώ τώρα να εγερθούν αυτοί που δεν τη δέχονται. (Εγείρονται οι µη αποδεχόµενοι την τροπολογία). Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι και η τροπολογία απορρίπτεται. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε... ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Αν θέλετε να διαπιστώσετε, κάνετε ονοµαστική ψηφοφορία. Αφού τα ξέρετε αυτά, θέλετε να µπαίνουµε σε τέτοια παιχνίδια; Προς Θεού δηλαδή! Με τον πιο ευγενικό τρόπο προσπάθησα να σας πω να µην τη βάλουµε σε ψηφοφορία. Ας τη µελετήσει ο κύριος Υπουργός. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Μας αρκεί ότι "ηγέρθησαν οι περισσότεροι", κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2800 και ειδικό 106 του κ. Ροκόφυλλου και του κ. Ζαφειρόπουλου υπάρχει κάποιος που θέλει να την αναπτύξει; 'Οχι. Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2796 και ειδικό 104 του κ. Κοντοµάρη; 'Οχι. Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2792 και ειδικό 102 των κυρίων Μ. Μπεντενιώτη και. Γεωργακόπουλου; Κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία την οποία υπέβαλαν, έχω λάβει γνώση. Πρέπει να µελετηθεί και πρέπει πρωτίστως να τεθεί υπόψη του αρµοδίου Υφυπουργού, του κ. ρυ και κατόπιν αυτού θα επανέλθουµε. Σας ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπεντενιώτης έχει το ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κατ' αρχήν, πραγµατικά η τοποθέτηση του κυρίου Υφυπουργού είναι ικανοποιητική. Πρέπει όµως να υπογραµµίσουµε, κύριε Πρόεδρε, για την ποιότητα της λειτουργίας και της ιαρκούς Επιτροπής και του Τµήµατος, ότι προτάθηκε στη ιαρκή Επιτροπή. Και όταν κατατέθηκε, άφηνε τον απαιτούµενο χρόνο να µελετηθεί από τον καθ' ύλην αρµόδιο Υφυπουργό. Με τη δέσµευση όµως του παρόντος κυρίου Υφυπουργού πιστεύουµε ότι θα δοθεί διέξοδος στο επόµενο νοµοσχέδιο, θα την επανακαταθέσουµε και θα είναι του Υπουργείου Οικονοµικών. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Μπεντενιώτη, θέλετε να θέσουµε την τροπολογία σε ψηφοφορία; ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: 'Οχι. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς. Αρκείσθε µε το ότι το Υπουργείο θα τη µελετήσει, σύµφωνα µε αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός και θα την προωθήσει στο αντίστοιχο Υπουργείο. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να δεσµευτεί για την τροπολογία ο κύριος Υφυπουργός, γιατί υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): εσµεύτηκε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε θα συζητηθεί αυτή η τροπολογία; Πότε θα ασχοληθεί το Υπουργείο Οικονοµικών; εν υπάρχει ασθενοφόρο όχηµα... Μισό λεπτό. Νοµίζω ότι σας απήντησα πως είναι προφανές... ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: εν υπάρχουν ασθενοφόρα και πεθαίνουν άνθρωποι µέσα στο δρόµο. Θα µελετηθεί επισταµένως. Πρωτίστως θα πρέπει να τεθεί υπόψη του αρµοδίου Υφυπουργού που ασχολείται µε τα έσοδα. Θα έχουµε την ευκαιρία -έχουµε αρκετά οικονοµικά νοµοσχέδια την άλλη εβδοµάδα και εφ' εξής- να συζητήσουµε τα ζητήµατα αυτά. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη από το Τµήµα, διότι πρέπει να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Προφανώς θα παραµείνει ο κ. Παπανδρέου. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν δύο τροπολογίες. εν µπορώ να µείνω. Θα έρθει η κ. Ζήση σε λίγο. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για την Αγροτική Τράπεζα; Για την Αγροτική Τράπεζα απεσύρθη. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Μπήκαµε στις τροπολογίες των Βουλευτών. Ο κ. Μπεντενιώτης έχει το ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα στη δευτερολογία του κυρίου Υφυπουργού να προσθέσω και να το αποσαφηνίσω για µία ακόµη φορά, ότι έχει τεθεί υπόψη του καθ' ύλην αρµοδίου Υφυπουργού. Και αυτό το κάνω για την ιστορία και για το υψηλό αίσθηµα ευθύνης που πρέπει να µας διακατέχει εδώ. έχοµαι όµως τη δέσµευση του κ. Χριστοδουλάκη και υπογραµµίζω πάλι ότι θα επανακαταθέσουµε την τροπολογία στο πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που θα έρθει στο Τµήµα. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Και θα φροντίσει το Προεδρείο και ο Προεδρεύων, πράγµατι, να συζητηθεί και να γίνει αποδεκτή, όπως δεσµεύτηκε ο κύριος Υπουργός.

15 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο; ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): εν µπορείτε να πάρετε το ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουµε να ενισχύσουµε πολλαπλασιαστικά τα όσα είπε ο κ. Μπεντενιώτης. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Μαζί. Το είπαµε, το συµφωνήσαµε. Θα επανέλθουµε στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2800 και ειδικό 106, την οποία δεν τη συζητήσαµε, γιατί δεν υπήρξε Βουλευτής να την υποστηρίξει. 'Ηρθε όµως ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος την υπογράφει. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει το ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε γι' αυτήν την αταξία. Θέλω να πω ότι µε την τροπολογία αυτή οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούµεθα στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην αντίστοιχη επιτροπή, διαπιστώσαµε ότι η λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών παρουσίασε ορισµένες δυσλειτουργίες. Προτείνουµε µε την τροπολογία αυτή την κατάργηση του Ιδρύµατος αυτού, του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών, από τις 30 Οκτωβρίου Προτείνουµε, λοιπόν, µε την τροπολογία την ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Μελετών, ώστε να µπορεί να διευρύνει τις δραστηριότητές του το συγκεκριµένο Κέντρο, περιλαµβάνοντας αναπτυξιακά θέµατα. Ειδικότερα, ζητήµατα τεχνικά που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του ΕΚΕΑΜ προκύπτουν από την παρατήρηση που διαπιστώσαµε για τη λειτουργία του ΕΚΕΜ. Στο άρθρο, λοιπόν, που προτείνουµε να συµπεριληφθεί στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, πρέπει να προσδιοριστεί ότι αυτό θα είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη συγκεκριµένη επωνυµία, ότι ο σκοπός του είναι η µελέτη των ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών θεµάτων και η ανάπτυξη συναφών, υποβοηθητικών για τη ηµόσια ιοίκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές εξειδικεύονται από τον κανονισµό λειτουργίας του. Το ΕΚΕΑΜ θα διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο, που θα διορίζει ο Υπουργός των Εξωτερικών, µε τετραετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Για να µην µπω σε λεπτοµέρειες, κύριε Πρόεδρε, σεβόµενος το χρόνο, θέλω να πω ότι οι λεπτοµέρειες για τη λετουργία του καθορίζονται από τον κανονισµό λειτουργίας. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις προσδιορίζονται οι λεπτοµέρειες. Το.Σ. θα διοικείται από πρόεδρο, ο οποίος θα είναι και διευθυντής. Πάλι και αυτό διαλαµβάνεται στον κανονισµό λειτουργίας του. Υπάρχουν και άλλες λεπτοµέρειες, που δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία τώρα. Πιστεύουµε, δηλαδή, ότι η αντικατάσταση -να το πούµε πιο σωστάτου ΕKEΜ µε το ΕΚΕΑΜ, θα διευκολύνει περισσότερο την απόδοση µε τις αναπτυξιακές δραστηριότητες που θα έχει το καινούριο νοµικό πρόσωπο. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ (Υπουργός Εξωτερικών): Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Παπαδόπουλο για την τροπολογία. Είναι πράγµατι µια χρήσιµη τροπολογία, µε την έννοια ότι ξεκίνησε µε τη δηµιουργία του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών µια αρκετά φιλόδοξη προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών για τις µελέτες και την προβολή των θέσεών µας διεθνώς. Οι φιλοδοξίες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί και είναι αλήθεια ότι χρειάζονται διορθωτικές, διοικητικής φύσης αλλαγές, οι οποίες και συµπεριλαµβάνονται σ' αυτήν την τροπολογία. 'Οµως θα ήθελα αυτό να έχει και τη συµφωνη γνώµη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να µπορέσω να την αποδεχθώ. 'Ετσι θα φέρουµε σε ένα συναφές νοµοσχέδιο -ελπίζουµε σύντοµα- µε παρόµοιο περιεχόµενο, ένα άρθρο το οποίο πράγµατι θα έχει σηµασία για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αλλά και αναπτυξιακής µας πολιτικής. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς, κύριε Παπαδόπουλε... ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια λέξη να πω. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, έχετε το ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αφού διατυπώνετε την επιφύλαξη για το αν θα αποφασιστεί σήµερα, καλό θα είναι να συνοδεύεται και µε τον κανονισµό λειτουργίας, ώστε να είµαστε περισσότερο κατοχυρωµένοι και εµείς για το τι ψηφίζουµε αλλά και εσείς ως Υπουργός των Εξωτερικών. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Από τη στιγµή που δεσµεύεται ο κύριος Υπουργός, δεν θα µπει σε ψηφοφορία η τροπολογία. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2846 και ειδικό 112 των κυρίων Λεβογιάννη, Ρωµαίου, Σκουλάκη. Ο κ. Λεβογιάννης έχει το ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε αυτήν την τροπολογία γίνεται µια ερµηνευτική δήλωση στο άρθρο 13 του εισαγωγικού νόµου του Αστικού Κώδικα, όπου στην πραγµατικότητα διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία των νοµικών προσώπων, που είχαν συσταθεί ή λειτουργούσαν νόµιµα πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα και εξακολουθούν να υπάρχουν, συµπεριλαµβάνονται και τα καθιδρύµατα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, γιατί δηµιουργήθηκε πρόβληµα µε µια δικαστική περίπτωση της Καθολικής Εκκλησίας στα Χανιά, όπου δεν ενέκρινε το δικαστήριο την παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας στη δίκη που διεξήχθη για να υπερασπιστεί το αίτηµά της. Προσέφυγε η Καθολική Εκκλησία Χανίων στο Ευρωπαϊκό ικαστηρίο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, το οποίο τη δικαίωσε και εκκρεµεί η νοµοθετική ρύθµιση αυτής της απόφασης του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου των ικαιωµάτων του Ανθρώπου. H Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου εγγυάται το δικαίωµα πρόσβασης στο δικαστήριο. Είναι δεσµευτικές αυτές οι αποφάσεις και εποµένως το ελληνικό δηµόσιο είναι υποχρεωµένο να θεσµοθετήσει, να νοµιµοποιήσει αυτήν την απόφαση. Θέλω να σηµειώσω επίσης, ότι πάρα πολλές φορές χρειάστηκε να γίνουν νοµοθετικές παρεµβάσεις για θέµατα που αφορούσαν 'Ελληνες πολίτες καθολικού δόγµατος, όπως παιδείας, εφορίας, αλλά και τα νοµικά πρόσωπα της Καθολικής Εκκλησίας. Και αυτό ρυθµίζει επίσης η συγκεκριµένη τροπολογία, για να µην έχουµε προβλήµατα µε το Ευρωπαϊκό ικαστήριο και τις υποχρεώσεις µας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Αυτή είναι µια τυπική ρύθµιση και θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό να την κάνει δεκτή. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Ρωµαίο, θέλετε το λόγο; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ: 'Οχι. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ (Υπουργός Εξωτερικών): Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.λεβογιάννη, τον κ.ρωµαίο και τον κ.σκουλάκη για την τροπολογία. Πράγµατι, είναι απαραίτητη και αναγκαία η ρύθµιση αυτής της εκκρεµότητας. Είµαστε και υποχρεωµένοι, αλλά και αν δεν είµασταν υποχρεωµένοι, είναι µια ρύθµιση που ουσιαστικά αποκαθιστά την τήρηση της θεµελιώδους αρχής της έννοµης τάξης και της ασφάλειας δικαίου. Με τη ρύθµιση αυτή επιβεβαιώνεται απλώς η ήδη διαµορφωθείσα πραγµατική και νοµική κατάσταση κατά την οποία αναγνωριζόταν πάγια η ικανότητα δικαίου και η δικαιοπρακτική ικανότητα των καθιδρυµάτων της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Πράγµατι, προέκυψε από µια υπόθεση στα Χανιά, η οποία δηµιούργησε το όλο πρόβληµα που ουσιαστικά δεν υπήρχε προηγουµένως. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή αυτή η τροπολογία.

16 70 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2846 και ειδικό 112; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2846 και ειδικό 112 έγινε δεκτή οµοφώνως και θα αριθµηθεί ως ίδιο άρθρο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, για να κάνω µια νοµοτεχνική πρόταση. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, έχετε το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ (Υπουργός Εξωτερικών): Επειδή ήταν η τελευταία τροπολογία που απευθύνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα ήθελα να προτείνω στο Τµήµα για λόγους συνοχής του νοµοσχεδίου την εξής δοµή: Από τα άρθρα 21 και ακολούθως να δηµιουργηθεί κεφάλαιο τρίτο µε επικεφαλίδα "'Αλλες διατάξεις", το οποίο είναι και άµεσα συνδεδεµένο µε τον τίτλο του νοµοσχεδίου. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κάνετε µια νοµοτεχνική πρόταση, για να υπάρχει καλύτερη συνοχή στο νοµοσχέδιο. Στο κεφάλαιο αυτό θα συµπεριληφθούν και οι τροπολογίες ως ίδια άρθρα. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Προχωρούµε στο ακροτελεύτιο άρθρο. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτό, δεκτό. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό οµοφώνως. Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: "Ρύθµιση θεµάτων ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθµιση θεµάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις", έγινε δεκτό κατ' αρχήν και κατ'άρθρο και αναβάλλεται η ψήφισή του στο σύνολο για άλλη συνεδρίαση. Στο σηµείο αυτό δέχεσθε να λύσουµε τη συνεδρίαση; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα. Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 12.50' λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Τρίτη 29 Ιουνίου 1999 και ώρα 18.30', µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη. ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει κατηγορίες ποσοστών αναφορικά µε τις ερωτήσεις οι οποίες έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη σύγκριση άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος Βαρνάβας Δημήτριος για 3 λεπτά. Γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης): Το

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης): Το ιάλογοι Πρακτικά Όλοι οι διάλογοι από τα πρακτικά της Βουλής Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο; ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θέλετε το λόγο, κύριε Υπουργέ; ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το Λαφαζάνη ζητήσαμε!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλαρης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλαρης. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλαρης. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε στη διάθεσή σας είκοσι λεπτά. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις

είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όσο αυτονόητα και αν είναι κάποια πράγματα, τίποτα τελικά δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας την προηγούμενη εισήγηση. Συζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011)

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011) ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011) http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/a226_2011.pdf ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ # ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τί είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 4 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Απεργιακές κινητοποιήσεις. Ν.Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, πριν ένα τέταρτο βγήκαµε µε κοινή δήλωση στα κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 29 / 04 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε) Πρακτικό 15/2011 Σήμερα, την 1 η Αυγούστου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία

ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος σε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο περιοδικό «Business Partners»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων:

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων: Εισαγωγή Είναι προφανές ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1978 έως σήµερα αξιοποίησαν πλήρως τη γνωστή διαπίστωση του Ευάγγελου Λεµπέση, η οποία περιλαµβάνεται τεκµηριωµένα στο έργο του «Ἡ Τεράστια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: 386 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Η κα Σταθούλια έχει το λόγο. Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Νομίζω ότι ή τοποθέτηση του Μιχάλη είναι σωστή ως προς την αρχή της, ως προς το γενικό πλαίσιο. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Να βρούµε τις ευκαιρίες που γεννάει η κρίση. Οικονόµου Ανδρέας

Σκέψεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Να βρούµε τις ευκαιρίες που γεννάει η κρίση. Οικονόµου Ανδρέας Σκέψεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Να βρούµε τις ευκαιρίες που γεννάει η κρίση. Οικονόµου Ανδρέας Αγαπητοί σπουδαστές, απόφοιτοι, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και µέλη της ιοικούσας Επιτροπής, Είµαστε σήµερα όλοι

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ Της ΣΠΑΝΟΥ Μαρίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Κορομηλά αριθμός 18.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010 1. 14. 2. / 15. 3. 16. 4. 17. 5. 18. 6. 19. 7. 20. 8. 21. 9. 10. 11. 12. 22. / 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010 Πέμπτη 29 Απριλίου 2010, 09:00 μ.μ. 14 Γενικά πριν την ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!! ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!! Από την πρώτη ηµέρα διακυβέρνησης της Ν.., καθηµερινά µε συνεχείς δηλώσεις,επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέµα της Κοινωνικής ασφάλισης και η ανάγκη αλλαγών που «χρειάζεται».

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,

Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, Παρασκευή 24/4/2015 Mineral Resources in Greece Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, Δεν ήρθα από τις Βρυξέλλες, όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, για να σας πω αυτά που εσείς σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα) Ενημέρωση των αιρετού Μιχάλη Μουστάκα, 6947947117 michmous@gmail.com, και αναπληρωτή αιρετού Κανδηλώρου Χρήστου,6977531018, hcatri@gmail.com, εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα . ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Το θέµα που θα αναπτύξω έχει σχέση µε τα οχήµατα µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων. Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια πολύ συνοπτική ιστορική αναδροµή. Καταρχήν, όταν λέµε όχηµα εννοούµε το πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. Κατρούγκαλο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Κύριε Υπουργέ,

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. Κατρούγκαλο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Κύριε Υπουργέ, Αθήνα, 24.03.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Αριθµ. Πρωτ.:73 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, πραγµατοποιήθηκε µια τριαντάλεπτη συνέντευξη επαγγελµατικού προσανατολισµού, κατά την οποία η συµβουλευόµενη συζήτησε µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Ο.Β.Υ.Ε. ΚΕΙΡΙΑ ΩΝ 1-Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 11854 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-3451025, 3422204,FAX: 210-3420257

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Ο.Β.Υ.Ε. ΚΕΙΡΙΑ ΩΝ 1-Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 11854 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-3451025, 3422204,FAX: 210-3420257 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Ο.Β.Υ.Ε. ΚΕΙΡΙΑ ΩΝ 1-Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 11854 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-3451025, 3422204,FAX: 210-3420257 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ0Υ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΟΒΥΕ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑΚΟΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση Έρευνα για τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την αυθαίρετη δόμηση Απρίλιος 2009 Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20/3/2009 έως 27/3/2009 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα