Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ"

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 1999 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' Πέµπτη 24 Ιουνίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 24 Ιουνίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.45' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Α' σύνθεση), για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: "Ρύθµιση Θεµάτων ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθµιση θεµάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις". Θα συζητηθούν οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το νοµοσχέδιο αυτό. Πρώτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100 της 14ης Μαϊου 1999, που αφορά τη συµπλήρωση του ν. 2601/98 για την παροχή κινήτρων στα ναυπηγεία κατασκευής, επισκευής ξύλινων παραδοσιακών σκαφών. Υπάρχει κάποιος κύριος συνάδελφος που θέλει το λόγο επί της τροπολογίας αυτής; Ουδείς. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΗΛΙΑΣ ΒΕΖ ΡΕΒΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2790 και ειδικό 100 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. εύτερη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101 της 14ης Μαϊου 1999, που αφορά τη δυνατότητα συµψηφισµού των κοινωνικών δαπανών που πραγµατοποιεί ο ΟΤΕ σε άγονες περιοχές µε την απόδοση µερίσµατος προς το ελληνικό δηµόσιο. Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρονται στην τροπολογία οι "άγονες και µη παραγωγικές περιοχές και δραστηριότητες", είναι να µας ενηµερώσει ποιες είναι, έστω χονδρικά, οι άγονες και µη παραγωγικές περιοχές και δραστηριότητες. Θα θέλαµε µία ενηµέρωση για να ξέρουµε αν είναι αυτές που γνωρίζουµε ως ορεινές, µειονεκτικές περιοχές ή µήπως είναι κάτι άλλο. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Υποθέτω ότι θα υπάρχει κάποια διαδικασία µε την οποία χαρακτηρίζονται. Ο Υφυπουργός κ. Χριστοδουλάκης έχει το Το θέµα των κοινωνικών δαπανών του ΟΤΕ, είναι ένα θέµα το οποίο είχε προκύψει αµέσως µετά την έναρξη διαδικασίας µετοχοποίησης του οργανισµού, διότι θεωρείται ότι ως αµιγώς κρατική επιχείρηση που ήταν πριν, έκανε ορισµένα έργα τα οποία δεν θα αποτελούσαν διαφορετικά στοιχεία και δραστηριότητες του οργανισµού, αν τον έβλεπε κανείς ως επιχείρηση, αλλά ενετάσσοντο σ' αυτές τις αρµοδιότητες από µία άποψη κοινωνικής σκοπιµότητας και προτεραιότητας, όπως είναι για παράδειγµα... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, µία διακοπή. Η ερώτηση είναι αν είσθε σε θέση, δεν είναι απαραίτητο να το γνωρίζετε αυτήν τη στιγµή, δεν είναι εδώ και κάποιος από το Υπουργείο Μεταφορών, να µας πείτε ποιες περιοχές είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως άγονες, αν είναι ορεινές περιοχές. Είναι κυρίως ορεινές περιοχές, αλλά δεν είναι οι πάσης φύσεως ορεινές περιοχές. Γι' αυτό ήθελα να δώσω το γενικότερο περίγραµµα, στο οποίο αναφέροµαι... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): εν µας απασχολεί αυτό όµως τώρα.... και στο τι καθορίζεται ως κοινωνική δαπάνη. Σ' αυτό υπάγονται και οι άγονες περιοχές και είναι κάτι το οποίο ποικίλει. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Αλλά δεν είναι άµεσα προσδιοριζόµενο αυτό. Μπορεί εµείς να θεωρήσουµε ότι µία οικογένεια η οποία πάσχει από κάτι, θα πρέπει να έχει παραπάνω τηλεφωνικές γραµµές και αυτό µπορεί να θεωρηθεί µία κοινωνική δαπάνη. Επειδή αυτό ήταν κάπως ασαφώς διατυπωµένο, απετέλεσε αντικείµενο τριβών µεταξύ του οργανισµού και του Υπουργείου Οικονοµικών µετά τη διαδικασία µετοχοποίησης, διότι οι µέτοχοι απαιτούσαν ακριβή προσδιορισµό των δαπανών αυτών. Γι' αυτό ακριβώς τώρα βάζουµε αυτήν τη διάταξη, έτσι ώστε να προβλέπει το κράτος και η πολιτεία τι είναι διατεθειµένο να δαπανήσει για κοινωνικούς σκοπούς ανά έτος και να επιχορηγεί µε αυτά τα χρήµατα τον οργανισµό. Αυτή είναι η λογική. ιασαφηνίζει και δίνει µία απόλυτη διαφάνεια και καθαρότητα σ' αυτήν τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ.

2 56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. Βουλής): Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2791 και ειδικό 101 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Τρίτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103 της 17ης Mαίου 1999 που αφορά τη συµµετοχή των συνταξιούχων του Οίκου του Ναύτου, των δικαιουµένων του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων στην εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική περίθαλψη µε ποσοστό 10% της διατιµηµένης αξίας του φαρµάκου. Τώρα είναι µεγαλύτερο το ποσοστό, κύριε Υφυπουργέ; Πέρσι, κύριε Πρόεδρε, είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και εφαρµόζεται η µείωση της δαπάνης συνταξιούχων και στον Οίκο του Ναύτου, διότι για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς δεν είχε προταθεί η ισχύς αυτή. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Είχαν εξαιρεθεί οι συνταξιούχοι του Οίκου του Ναύτου και τώρα επεκτείνεται και σε αυτούς η ρύθµιση. Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2793 και ειδικό 103 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105, που αφορά επαναφορά σε ισχύ διατάξεων για φορολογικές ατέλειες του µηχανολογικού εξοπλισµού επιχειρήσεων. Επ' αυτής της τροπολογίας θέλει το λόγο κάποιος συνάδελφος; Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μήπως µπορεί να µας ενηµερώσει ο κύριος Υφυπουργός -γιατί αυτές οι τακτοποιήσεις- εκκρεµότητες από την ώρα που η διάταξη είχε µία ορισµένη χρονική ισχύ -γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αυτές; 'Εχουν µείνει ορισµένες προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την επεξεργασία. Να συµπεριληφθούν και αυτές. εν υπάρχει τίποτε άλλο. Να διευκολυνθούν ακόµα περισσότερο προτάσεις επενδυτικού περιεχοµένου. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο ή αντίρρηση; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2798 και ειδικό 105 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109, που αφορά ρυθµίσεις υφισταµένων απαιτήσεων της ΕΥ ΑΠ από το ελληνικό δηµόσιο. Ρυθµίζεται η εκκρεµότητα αυτή. Επ' αυτής της τροπολογίας υπάρχει κάποιο σχόλιο ή αντίρρηση; εν υπάρχει. Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109; ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2828 και ειδικό 109 έγινε δεκτή οµοφώνως. Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107 που αφορά τη µεταφορά προσωπικού της ΕΠΟΣ στο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Επ' αυτής της τροπολογίας θέλει κάποιος κύριος συνάδελφος να µιλήσει; Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, το Κ.Κ.Ε. δεν ψηφίζει αυτήν την τροπολογία. Μιλάει στην εισηγητική έκθεση για σχέδιο της ΕΠΟΣ κλπ. Τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Είναι µία τροπολογία που φαινοµενικά δείχνει να έχει ένα αποσπασµατικό χαρακτήρα, τάχα να διορθώσει ορισµένα πράγµατα, στην ουσία χτυπάει γροθιά στο στοµάχι των εργαζοµένων. εν υπάρχει κανένα σχέδιο. ηµιουργείται κάποιο "µαγαζάκι" εκεί. εν ξέρουµε τι σκοπιµότητες και λόγους υπηρετεί αυτή η προοπτική που θέλει η Κυβέρνηση για τη ΕΠΟΣ. Είναι µία κοροϊδία. εν διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Χτυπιώνται αφόρητα, θα έλεγε κανείς. εν µιλάµε για µετατάξεις, όπως συνηθίσαµε κατά καιρούς να κουβεντιάζουµε σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά για µεταφορά, δηλαδή, για έναν εξευτελισµό. Και από την άποψη αυτή η Κυβέρνηση επωµίζεται τεράστιες ευθύνες. Και από την άποψη αυτή επιπροσθέτως θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι αν είναι αυτό το µήνυµα που πήραν από τις πρόσφατες ευρωεκλογές, τότε µάλλον το πήραν εντελώς στραβά και οι εργαζόµενοι ας βγάλουν τα συµπεράσµατά τους. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατ' αρχάς, κύριε Πρόεδρε, και εµείς διαφωνούµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία. Αναφέρεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζει η ΕΠΟΣ και κανένας δεν ξέρει πότε θα είναι έτοιµο. "Η ΕΠΟΣ Α.Ε." έχει µία πορεία τα τελευταία χρόνια και µέχρι σήµερα δεν έχει παρουσιάσει τίποτε. Αυτό που µας κάνει να διαφωνούµε περισσότερο, είναι ότι ουσιαστικά προεξοφλούνται συµπεράσµατα και αποτελέσµατα υλοποίησης µιας µελέτης ενός σχεδίου το οποίο δεν έχει καταρτιστεί ακόµη. Τώρα µε αυτήν την τροπολογία ουσιαστικά βρίσκεται όλο το προσωπικό υπό µεταφορά, αλλά κανένας δεν ξέρει σήµερα πόσο προσωπικό θα φύγει και πώς θα φύγει. ηλαδή, δεν έχει φτιαχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ εκ των προτέρων έχουµε προεξοφλήσει τα αποτελέσµατα. Βέβαια, εµείς σε κάθε περίπτωση θα επιµείνουµε ειδικά στην παράγραφο 4, να προστεθεί ότι αν υφίσταται διαφορά µεταξύ του ύψους των αποδοχών που λάµβανε ο µεταφερόµενος από τη " ΕΠΟΣ Α.Ε." στην καινούρια του υπηρεσία, τότε θα πρέπει αυτή η διαφορά να προστεθεί οπωσδήποτε ως προσωπικό επίδοµα. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι για τους υπό µεταφορά εργαζόµενους. εν συµφωνούµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. εν συµφωνούµε µε την τροπολογία αυτή για δύο λόγους. Πρώτον γιατί η " ΕΠΟΣ" έχει δύο χρόνια που έχει µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία και σ' αυτό το διάστηµα καταρτίζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την εξυγίανσή της. Εµείς δεν µπορούµε να αντιληφθούµε τη λογική της Κυβέρνησης να θέλει να κάνει µετάταξη προσωπικού, όταν ακόµα δεν έχει διαπιστώσει κατ' αρχήν ποιο είναι το προσωπικό που έχει ανάγκη, για να λειτουργήσει πλέον εξυγιανσµένη η εταιρεία. Είναι αυτό που υποστήριξαν και οι συνάδελφοι. εύτερον γιατί, απ' ό,τι διαβάσαµε στις εφηµερίδες, η Υπουργός Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ετοιµάζει ειδικό νοµοσχέδιο γι' αυτά τα θέµατα. Μας κάνει εντύπωση, λοιπόν, που έρχονται τροπολογίες, διότι υπάρχει αντίστοιχη τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής 'Αµυνας µε το ίδιο περιεχόµενο. Πιστεύουµε ότι υπάρχει µία προχειρότητα και µία λογική, η οποία δεν συνάδει µε αυτό που επιχειρούµε να κάνουµε, να εξυγιάνουµε και να εκσυγχρονίσουµε τις επιχειρήσεις του δηµοσίου.

3 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Ρόκος έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κι εµείς διαφωνούµε, κύριε Πρόεδρε, γιατί όταν σε µία ανώνυµη εταιρεία µιλάµε για εξυγίανση και για επιχειρησιακό σχέδιο, δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο, µετά από τόσα χρόνια, από το 1996 που έχει ψηφισθεί ο νόµος για την εξυγίανση των δηµοσίων επιχειρήσεων, να έχει γίνει. Τώρα, αν αρχίζουµε ανάποδα και ξεκινάµε από το προσωπικό για να κάνουµε την εξυγίανση, είναι µία λάθος κίνηση. Εξυγίανση σηµαίνει µία στρατηγική που έχει να κάνει µε αυτό καθ' εαυτό τον τρόπο λειτουργίας της και όχι µε το προσωπικό. Εξ άλλου στο σηµείο 6, ζητείται µία πλήρης εξουσιοδότηση, γιατί ενώ αναφέρονται µόνο δύο στοιχεία, όσον αφορά τις µετατάξεις, λέει "κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη διαδικασία και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών..." κλπ. Για άλλη µία φορά δηλαδή ζητείται εξουσιοδότηση εν λευκώ από τους Υπουργούς δια τροπολογίας όµως και διά νοµοσχεδίου, να ρυθµίζονται πράγµατα εργασιακά ή πράγµατα που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη και το επιχειρησιακό σχέδιο µιας ανώνυµης εταιρείας που προϊσταται το κράτος. εν µπορούµε να συµφωνούµε τόσο εύκολα και δεν εξουσιοδοτούµε τόσο εύκολα τους Υπουργούς, χωρίς τουλάχιστον να υπάρχουν και ευκρινή στοιχεία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Βεζδρεβάνης έχει το ΗΛΙΑΣ ΒΕΖ ΡΕΒΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τους λόγους της διαφωνίας µας στην τροπολογία αυτή εξέθεσε ο εισηγητής µας, κ. Σκρέκας και συµφωνούµε απόλυτα µε το σκεπτικό του, όπως εξετέθη. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόµα. Κύριοι συνάδελφοι, πολλές φορές έχουµε παρατηρήσει στην Αίθουσα αυτή είτε µε αυτόν τον τρόπου που προβλέπει η σηµερινή τροπολογία είτε µε µετατάξεις από διάφορες ΕΚΟ προς το δηµόσιο, να έχει γεµίσει το δηµόσιο µε χίλιους τρόπους µέχρι σήµερα. Γέµισαν οι ΕΚΟ. Βλέπουµε ότι δεν χωρούν, δεν χρειάζονται. Και όλους αυτούς, κατά καιρούς, τους µεταφέρουµε στο δηµόσιο. 'Ετσι, κύριε Υφυπουργέ, καταστήσαµε το FISCUS πολύ φουσκωµένο. Γι'αυτό προσθέτω και αυτήν τη διαφωνία της παρατάξεώς µας στην τροπολογία αυτή, την οποία και καταψηφίζουµε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Κοινοβουλειτικός Εκπρόσωπος της Νέας ηµοκρατίας κ. Κωστόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν, δεν µπορεί να είναι κανένας αντίθετος µε τις µετατάξεις, µε την ευρεία έννοια. 'Οπου περισσεύουν υπάλληλοι, θα πρέπει να µετατάσσονται µε το δικαίωµα να µεταφέρονται εκεί που θέλουν και όπου υπάρχουν κενές θέσεις. 'Οµως, µε την παρούσα τροπολογία διαφωνούµε, κύριε Πρόεδρε, ως προς την ουσία του θέµατος. Πρώτα-πρώτα η " ΕΠΟΣ" έγινε εδώ και δύο χρόνια ανώνυµος εταιρεία. Πολύ σωστά είπε ο κ. Σκρέκας, θα έπρεπε τα δύο χρόνια που την κάναµε ανώνυµη εταιρεία µε το ν. 2414, να της δώσουµε ευελιξία κινήσεως και να έχει ήδη οργανωθεί. ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι δεν έχει οργανωθεί και δεν έχει συντάξει επιχειρηµατικό σχέδιο. Μόνο και µόνο γι'αυτόν το λόγο, δεν θα έπρεπε να µιλάει σήµερα το Υπουργείο για µετατάξεις. Θα µας πει, λοιπόν, η " ΕΠΟΣ" πρώτα, τι προσωπικό χρειάζεται, αν χρειάζονται και ποιων ιδιοτήτων. εύτερον, θα µας δηλώσει η " ΕΠΟΣ", δηµόσια το Υπουργείο και εδώ η αρµοδία κυρία Υφυπουργός -και καλορίζικη- αν για τα επόµενα χρόνια δεν θα χρειαστεί η " ΕΠΟΣ" προσωπικό. ιότι εδώ πληροφορούµεθα ότι πάµε να διώξουµε τους ξένους, τους µη "ηµετέρους", για να πάρουµε κάποιους άλλους "ηµετέρους". Τρίτον, το θέµα των οικονοµικών. Εάν, κυρία Υφυπουργέ, προχωρήσετε στις µετατάξεις, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τα οικονοµικά συµφέροντα των υπαλλήλων. εν µπορεί ένας υπάλληλος που κατέκτησε µε τα προσόντα του, µε τη δουλειά του, ένα άλφα µισθολόγιο, να του λέτε όταν µετατάσσεται ότι από εδώ και πέρα δεν έχει αυξήσεις µέχρι να σας φθάσουν οι συνάδελφοί σας στο Υπουργείο ή στην υπηρεσία στην οποία θα πας. Αυτό είναι και ανήθικο και απαράδεκτο. Είναι αντισυνταγµατικό και αντιεργατικό. Το θέµα των αποσπάσεων. Επίσης είναι µια παράγραφος, η οποία δεν στέκει λογικά. 'Οπου είναι αποσπασµένοι υπάλληλοι, θα παραµείνουν και ως µόνιµοι υπάλληλοι. Και λέει το προσωπικό -και το υιοθετώ και εγώ- "και ο υπάλληλος που είναι στο συνάδελφο Βουλευτή τάδε, που θα µεταταγεί. Βλέπετε, λοιπόν, ότι έχει κενό ο νόµος σας και συνεπώς, καλά θα κάνετε να αποσύρετε την τροπολογία και να την επαναφέρετε, αφού πρώτα συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο και αφού δείτε την ουσία και το νοµοτεχνικό µέρος της τροπολογίας. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο Υφυπουργός κ. Χριστοδουλάκης έχει το Θα ήθελα να δώσω ορισµένες απαντήσεις στα σχόλια που ακούστηκαν. Κατ' αρχήν η ΕΠΟΣ είναι ένας οργανισµός του δηµοσίου, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στα προγράµµατα στέγασης, τα οποία έχει αναλάβει, ως πρωτοβουλία σχεδιασµού και κατασκευής η πολιτεία µαζί και παράλληλα και µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Είναι δύο µεγάλοι οργανισµοί, οι οποίοι φρόντισαν, σχεδίασαν, υλοποίησαν τα οικιστικά προγράµµατα της πολιτείας. Με την έννοια αυτή η ΕΠΟΣ είναι ένας οργανισµός, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και µε την έννοια αυτή αισθάνεται και το προσωπικό µια συγγένεια και εργασιακή και αντικειµένου, αλλά και συναδελφικότητος και µε το Υπουργείο αυτό, αλλά και µε άλλες υπηρεσίες των Υπουργείων. Κατά συνέπεια, η µετάταξη του προσωπικού αυτού από τη ΕΠΟΣ σε άλλες παρεµφερείς υπηρεσίες, δεν αποτελεί καµιά ριζική τοµή, ή ο,τιδήποτε άλλο, αλλά αποτελεί µια φυσιολογική διέξοδο, για να λυθεί το πρόβληµα του ενδεχοµένως υπερβάλοντος προσωπικού, το οποίο υπηρετεί σήµερα στον οργανισµό αυτό. Και αυτό γίνεται, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια σωστή αναλογία προσωπικού, σε σχέση µε τους στόχους και τις ανάγκες της ΕΠΟΣ όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα και δέν είναι πάντα οι ίδιες, διότι τα οικιστικά προγράµµατα δεν έχουν πάντα την ίδια ένταση είτε τοπική είτε συνολικά, αλλά ποικίλει αυτή και προσαρµόζεται αναλόγως. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι οι µετατάξεις του προσωπικού της ΕΠΟΣ θα αποτελέσουν ένα εργαλείο, ένα τρόπο µε τον οποίο και το προσωπικό θα βρει µια επαγγελµατική διέξοδο σε άλλες παρεµφερείς δραστηριότητες του δηµοσίου, όπως είναι για παράδειγµα, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι αυτές καθ' εαυτές οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος κλπ. και ταυτόχρονα η ΕΠΟΣ, θα µπορέσει να καταρτίσει και να εφαρµόσει πολύ καλύτερα και πολύ πιο αποτελεσµατικά τα επιχειρησιακά σχέδια στη σύνταξη των οποίων βρίσκεται ήδη. 'Οσον αφορά το θέµα των αµοιβών των µετατασσοµένων, υπάρχει ένα πάγιο νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο εφαρµόζεται µε επιτυχία τα τελευταία χρόνια και αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο εξασφαλίζει δύο πράγµατα. Εξασφαλίζει ότι δεν µειώνονται οι αµοιβές αυτών που µετατάσσονται, αλλά τοποθετούνται ενδεχόµενες υπερβάσεις ως προσωπική διαφορά µειούµενης χρονικά, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται και να µην οξύνεται µε την πάροδο του χρόνου µια µεγάλη ενδεχοµένως, µισθολογική απόσταση µεταξύ των αποσπωµένων και µετατασσοµένων υπαλλήλων και αυτών οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον Οργανισµό. Πιστεύω, λοιπόν, ότι και αυτό το ζήτηµα αντιµετωπίζεται και σας λέω έχει αντιµετωπιστεί µε τη νοµοθετική ρύθµιση που κάναµε το 1997 και δεν έχει δηµιουργηθεί κανένα µέχρι στιγµής πρόβληµα στην πράξη. Aντιθέτως έχουν αντιµετωπιστεί µε επιτυχία µια σειρά από προβλήµατα και περιπλοκές που δηµιουργούνται µε προγενέστερες νοµοθετικές διατάξεις.

4 58 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) Νοµίζω ότι τώρα τις έχουµε λύσει αυτές. 'Οσον αφορά το θέµα των µετατάξεων συνολικά, γνωρίζετε ότι η Κυβέρνηση σε καµία απολύτως περίπτωση δεν το χρησιµοποίησε µε κριτήρια άλλα, πλην των αυστηρών επιχειρησιακών κριτηρίων και των αναγκών του Οργανισµού. εν υπήρξε ούτε µία περίπτωση όπου έγιναν µετατάξεις ή αποσπάσεις για άλλους λόγους, πλην εκείνων οι οποίοι είναι στενά συνδεδεµένοι είτε µε τις προσωπικές προτιµήσεις των εργαζοµένων είτε µε τις αποδεδειγµένες επιχειρησιακές ανάγκες των οργανισµών και των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια αυτά τα οποία ελέχθησαν από τον οµιλητή της Νέας ηµοκρατίας περί πολιτικών σκοπιµοτήτων κλπ. δεν ευσταθούν, δεν έχουν υπάρξει ποτέ και δεν θα υπάρξουν ποτέ απ' αυτήν την Κυβέρνηση. Είναι άλλων εποχών αυτά. Ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρά την προσπάθεια του κυρίου Υπουργού να µας πείσει, δεν µας πείθετε, κύριε Υπουργέ, διότι η λογική που χρησιµοποιείτε απορρίπτεται από την αγορά. Η λογική αυτή δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην ελεύθερη οικονοµία. Ξεκινάτε ανάποδα. Λέτε να διώξουµε το προσωπικό, να προχωρήσετε στο business plan εξυγίανσης µιας επιχείρησης και µετά να πάρετε προσωπικό. Και εγώ θέτω ένα ερώτηµα. Αν µε το καινούριο σχέδιο, προκύψει ότι χρειάζονται κάποια άτοµα εξειδικευµένα, τα οποία ήδη έχουν µεταταγεί, τι θα κάνετε; Θα προχωρήσετε σε νέες προσλήψεις. Το ένα είναι αυτό. εύτερον, η εποχή που το επιχειρείτε δεν είναι η καλύτερη. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, δεν µιλάµε για µετατάξεις. Γιατί αν µιλούσαµε για µετατάξεις, κατ' αρχήν δεν µπορεί να είναι κανείς αρνητικός στη βάση βέβαια της συµφωνίας αυτών των φορέων που υπάρχουν κλπ. 'Οχι µε το ζόρι. Μιλάµε για κάτι άλλο. Και σας το είπαµε από την αρχή. Θέλουµε όµως ο κύριος Υπουργός να κάνει µερικές διευκρινίσεις ή ερµηνευτικές δηλώσεις, για να είναι καθαρά τα πράγµατα. Πρώτον, αν προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων που µεταφέρονται ως βαλίτσες ειρήσθω εν παρόδω. εύτερον, αν διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και τα συνταξιοδοτικά τους, γιατί έχουµε µεγάλη ανησυχία ότι θα πληγούν. Τρίτον, αν διασφαλίζεται εκείνος ο εργαζόµενος, ο οποίος επέλεξε να είναι συνεργάτης για παράδειγµα ενός Βουλευτή σ' αυτήν την περίπτωση που κουβεντιάζουµε. εν κάνετε τοποθετήσεις και σ' αυτό το σηµείο. Βεβαίως φαίνεται ασήµαντο. Εδώ µιλάµε τώρα για χοντρά πράγµατα. Ωστόσο χρειάζεται σε όλα αυτά µια τοποθέτηση από το αρµόδιο Υπουργείο. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος από την πλευρά της Νέας ηµοκρατίας έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα επανέλθω. Πρώτα-πρώτα πολύ σωστά επισηµαίνει ο συνεπώνυµος κ. Κωστόπουλος, ότι είναι υποτιµητικό, ενώ στην επόµενη τροπολογία να µιλάτε για µετάταξη, εδώ να µιλάτε για µεταφορά. Νοµίζω ότι δεν στέκει. εύτερον, θα επανέλθω σ' αυτό που είπα, ότι ξεκινάτε από την κορφή του δέντρου και όχι από τις ρίζες. Μετατάξεις θα κάνετε εφόσον κάνετε το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΠΟΣ διότι άλλως δεν ξέρετε τι προσωπικό σας χρειάζεται. Πώς λοιπόν συνεχίζετε να επιµένετε σ' αυτήν την τροπολογία, όταν αύριο το πρωί θα διώξετε το προσωπικό που σας είναι αναγκαίο. Ξαναλέγω ότι το προσωπικό ισχυρίζεται ότι ετοιµάζετε προσλήψεις στην ΕΠΟΣ µετά τη µεταφορά, όπως λέτε. Επιµένω ότι πρέπει να πάρετε πίσω την τροπολογία και να την φέρετε µετά από ένα µήνα. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σφυρίου έχει το ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πρέπει να ακουστούν µερικές σκέψεις που να αποσαφηνίζουν όλα αυτά τα πράγµατα. Πρώτα πρώτα µετατάσσονται οι υπάλληλοι που είναι µόνιµοι από µία οργανική θέση που κατέχουν σε οργανική θέση κάποιου άλλου φορέα. Εάν πρόκειται για υπαλλήλους που έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µεταφέρονται σε άλλο φορέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και πάλι -και µάλιστα µε τις ρητές ρυθµίσεις ότι µεταφέρονται µε τις ίδιες αποδοχές, µε τα ίδια µισθολογικά κλιµάκια, µε την ίδια ασφαλιστική σχέση αφού έχουν την ίδια εργασιακή σχέση και µε το νέο φορέα προφανέστατα βάσει των γενικών διατάξεων- δεν νοµίζω ότι είναι υποτιµητικό. Είναι σαφής νοµίζω η διάκριση ανάµεσα στη µία κατηγορία και στην άλλη. 'Υστερα νοµίζω ότι στην παράγραφο 2 λέει ρητά, ότι µία από τις προϋποθέσεις για να µεταφερθεί σε ένα άλλο φορέα κάποιος εργαζόµενος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως λέγει η συγκεκριµένη διάταξη, είναι να υπάρχει αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ύστερα από την εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών της ΕΠΟΣ. Οι υπηρεσιακές ανάγκες εποµένως που θα προσδιορίζονται µε επιχειρησιακό σχέδιο, θα είναι ο καµβάς, η βάση πάνω στην οποία θα εργασθεί το.σ. της ΕΠΟΣ για να κρίνει ποιοι και µε ποιες ειδικότητες µπορούν να µεταφερθούν, ποιοι και µε ποιες ειδικότητες δεν µπορούν να µεταφερθούν. Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα για να υπάρχει νοµική βάση για να γίνει η µεταφορά. εν σηµαίνει ότι αύριο το πρωί, µόλις δοθεί η δυνατότητα, θα αρχίσει να ξηλώνει η ΕΠΟΣ, το.σ. σε προσωπικό, αγνοώντας το επιχειρησιακό σχέδιο, αγνοώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, αγνοώντας τα πάντα για να κάνει µια φαύλη πολιτική. Νοµίζω ότι είναι υπερβολική η θέση των συναδέλφων και δεν ξέρω αν κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. εν ξέρω, αλλά νοµίζω ότι κάτι τέτοιο µπορώ να υποθέσω τελικά. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Χριστοδουλάκης Υφυπουργός Οικονοµικών έχει το Κύριε Πρόεδρε, µια διευκρίνιση να κάνω. Είναι σαφές ότι αυτές οι µετατάξεις προσωπικού δεν θα λάβουν χώρα εν µια νυκτί, αλλά µε την τροπολογία αυτή παρέχεται η δυνατότητα διενέργειάς τους και είναι προφανές ότι αυτό θα συνδυαστεί -το λέει άλλωστε και η ίδια η τροπολογία, όπως την ανέγνωσε ο κ. Σφυρίου προηγουµένως- ότι θα προχωρεί παράλληλα µε τη σύνταξη και εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου. Απλά το επιχειρηµατικό σχέδιο θα έχει πολύ µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα εάν συνεκτιµήσει και τη δυνατότητα ανακατανοµής προσωπικού που δίνεται µε τη διάταξη αυτή. 'Οσον αφορά τα άλλα θέµατα που έθιξε ο οµιλητής του ΚΚΕ, είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει χειροτέρευση εργασιακών σχέσεων, όπως έγινε άλλωστε σε όλες τις περιπτώσεις ανακατανοµής προσωπικού που έχουµε εφαρµόσει. Και εµείς πιστεύουµε -και έχει αποδειχθεί στην πράξη πολλές φορές- ότι ακριβώς επειδή αυτή η Κυβέρνηση δίνει µεγάλη σηµασία στη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωµάτων έχουµε καταφέρει να πετύχουµε µε ένα αποτελεσµατικό και συναινετικό τρόπο τις ανακατανοµές του προσωπικού, οι οποίες ήταν απαραίτητες όταν ο άλφα ή βήτα οργανισµός προχωρούσε στην υιοθέτηση σχεδίων εξυγίανσης, µετοχοποίησης ή ο,τιδήποτε άλλο. Επανειληµµένως το έχουµε αποδείξει. Και στην ίδια ακριβώς γραµµή και µε τα ίδια κριτήρια θα πορευθούµε και στην περίπτωση της ΕΠΟΣ, οπότε να µείνετε απόλυτα ήσυχος. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ'αρχήν, να απαντήσω στον κ. Σφυρίου. Είναι λάθος η νοµική ανάλυση. Και η απάντηση είναι η επόµενη τροπολογία, η οποία οµιλεί για ίδιους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου και επιτρέπεται η µετάταξή τους και όχι η µεταφορά τους. Συνεπώς δεν είναι αληθές αυτό το οποίο

5 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ είπατε. 'Οσον αφορά για την εµπειρία σας για τις µεταθέσεις και τις µετατάξεις του προσωπικού, είναι δικές σας οι εξετάσεις. Εµείς δεν κάναµε µετατάξεις, εσείς τις έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια και έχετε δώσει τις εξετάσεις σας, οι οποίες είναι αρνητικές. Σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Υπουργός, ότι δεν υφίσταται µείωση αποδοχών, η ίδια η τροπολογία λέει ότι όταν θα πάνε και θα πάρουν το αντίστοιχο κλιµάκιο της ΕΠΟΣ στην αντίστοιχη υπηρεσία, θα παίρνουν το µισθό τους αλλά δεν θα πάρουν καµία αύξηση µέχρι να έλθουν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του ιδίου βαθµού και της άλλης υπηρεσίας. Αυτό, λοιπόν, όπως είπα προηγουµένως, είναι αντισυνταγµατικό, είναι ανήθικο, είναι αντιεργατικό και θα πρέπει να παραληφθεί από τη διάταξη αυτή και οι υπάλληλοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν την κανονική πορεία προαγωγών και οικονοµικών προαγωγών. Πιστεύω, λοιπόν, και επιµένω ότι είναι κακοστηµένη η διάταξη, είναι νοµοτεχνικά απαράδεκτη, είναι ανήθικη, δεν πρέπει να προηγηθεί. Και συνάδελφε, κύριε Σφυρίου, λέτε, ποιος σας είπε ότι θα γίνουν αύριο µετατάξεις. Και ποιος δεσµεύει να τις κάνει τις µετατάξεις; Αύριο πρωί θα τις κάνει τις µετατάξεις, τις έχει έτοιµες. εσµεύεται από το νόµο να κάνει πρώτα επιχειρησιακό σχέδιο, να δεχθώ την τροπολογία; Να πει η τροπολογία ότι όταν γίνει το επιχειρησιακό σχέδιο οι µετατάξεις θα γίνουν µετά. Το γράφει πουθενά; Συνεπώς, τίποτε από αυτά που λέτε δεν ισχύει και επιµένουµε στο να αποσυρθεί η τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): εν έχει κανείς άλλος ζητήσει το Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107; ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: εκτή, δεκτή. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία. Βουλής): Κατά πλειοψηφία. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2826 και ειδικό 107 της έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Η επόµενη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 2827 και ειδικό 108 της και αφορά τη δυνατότητα µετάταξης εργαζοµένων από τις επιχειρήσεις και οργανισµούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας στις υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου, καθώς και του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Στην τροπολογία αυτή, κύριοι συνάδελφοι, κατά το χρόνο που µεσολάβησε από της καταρτίσεως της µελέτης και της διατυπώσεως της τροπολογίας αυτής, είχαν προσληφθεί, µε τη διαδικασία του νόµου, κάποια άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία προφανώς δεν έχουν το κατώτερο όριο των δύο ετών. Για την περίπτωση αυτή και µόνον, το όριο των δύο ετών που ορίζει η τροπολογία αυτή, ορίζεται σε ένα έτος, εφόσον πρόκειται, το τονίζω, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες που έχουν προσληφθεί µε τη διαδικασία του νόµου περί προσλήψεως ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 'Ηρθε και ο κύριος Υπουργός. Επ' αυτής, άλλη βελτίωση έχετε, κύριε Υπουργέ; Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις εξηγήσεις τις οποίες δώσατε, διότι ακριβώς η προσαρµογή είναι αυτά που αναφέρατε τώρα µόλις. Επειδή αυτή η τροπολογία είχε κατατεθεί εδώ και ένα χρόνο δεν µπορούσαµε να προβλέψουµε εκείνες τις κατηγορίες οι οποίες θα είχαν το δικαίωµα να ενταχθούν σ'αυτήν τη ρύθµιση. Με την τροποποίηση της περίπτωσης οι από ένα σε εικοσιδύο έτη λύνουµε το πρόβληµα αυτό και εντάσσουµε και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Λέτε για το ανώτατο όριο των είκοσι ετών. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας): Στο άρθρο 1α, β, τους όρους εφαρµογής του άρθρου. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Για µεν το κατώτερο όριο, αυτό µόνο προκειµένου περί ατόµων µε ειδικές ανάγκες. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας): Ακριβώς. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Και το ανώτατο όριο των είκοσι ετών; Εθνικής 'Αµυνας): Να το αυξήσουµε κατά ένα χρόνο. Eπειδή η ρύθµιση όταν συµφωνήθηκε µε τους εργαζόµενους ήταν από πέρσι, πέρασε ένας χρόνος, ζητάω κατά ένα χρόνο την αύξηση... ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κατά συνέπεια, το στοιχείο α' της παραγράφου 1 θα διατυπωθεί ως εξής: "Να έχουν προϋπηρεσία από δύο (2)... Εθνικής 'Αµυνας): Από ένα (1) έτος. Αυτή είναι η προσαρµογή. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): 'Οχι, ακούστε. Αυτό που λέτε εσείς θα πω. "Να έχουν προϋπηρεσία από δύο (2) έτη, προκειµένου δε περί προσληφθέντων µε τη διαδικασία του νόµου ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες ενός (1) έτους, µέχρι είκοσι ένα (21) έτη". Αυτή είναι η διατύπωση. Εθνικής 'Αµυνας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο επί της τροπολογίας; Ο κ. Αποστόλου, ο κ. Κωστόπουλος, ο κ. Αδαµόπουλος, ο κ. Σκρέκας, ο κ. Χρυσανθακόπουλος και ο κ. Σιούφας. ΓIΩΡΓΟΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ είµαι εισηγητής. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο στους εισηγητές, αλλά πρέπει να σας πω το εξής και να το εφαρµόσουµε. Ο Κανονισµός δεν προβλέπει ότι δίδεται ο λόγος σε κάθε περίπτωση στους εισηγητές. Το προβλέπει για τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Από εκεί και πέρα εµείς έχουµε στην πράξη, τα τελευταία χρόνια, καθιερώσει µια αρχή χωρίς να ζητούν το λόγο πολλές φορές οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, τους υποχρεώνουµε να µιλήσουν. Εγώ νοµίζω ότι καλό είναι να ζητούν το λόγο γιατί µπορεί να µη θέλει κάποιος να µιλήσει σε ένα άρθρο. Ορίστε, κύριε Αδαµόπουλε, έχετε το ΓIΩΡΓΟΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία αυτή που φέρνει το Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας, πιστεύω ότι υλοποιεί µία πολιτική εξυγίανσης των αµυντικών βιοµηχανιών, που είναι απαραίτητη. Νοµίζω ότι και η Βουλή συµφωνεί µε την άποψη αυτή. Εξάλλου πρόκειται για ένα πλεονάζον προσωπικό το οποίο πρέπει να µεταταγεί στο Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας και στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης, τα οποία έχουν ανάγκη στελέχωσης από διοικητικό προσωπικό και κεντρικά αλλά και στην περιφέρεια. Βασικά οι προϋποθέσεις που βάζουν είναι αντικειµενικές και διαφανείς. Είναι τα χρόνια υπηρεσίας, είναι η υπηρεσιακή κατάσταση των µετατασσοµένων. Επίσης διασφαλίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των µετατασσοµένων και τα δικαιώµατά τους. 'Αρα, λοιπόν, πιστεύω ότι δεν µπορεί να υπάρχει αντίρρηση πάνω σε αυτό. Εξάλλου αυτές οι µετατάξεις γίνονται είτε µε αίτηση των ενδιαφεροµένων είτε µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου. Ακόµα οι µετατασσόµενοι κατατάσσονται σε βαθµό και µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα µε τα προσόντα και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας που είχαν στο νοµικό πρόσωπο που υπηρετούσαν. Οι ίδιοι επιλέγουν την ασφάλισή τους είτε µετέχοντας µετά τη µετάταξη στο φορέα στον οποίο µετατάσσονται είτε στο φορέα στον οποίο µέχρι τώρα υπήγοντο. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι πράγµατι αυτή η τροπολογία βοηθάει στην εξυγίανση των αµυντικών βιοµηχανιών και ακόµα ότι θα βοηθήσει αποτελεσµατικά τη στελέχωση του Υπουρ-

6 60 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) γείου Εθνικής 'Αµυνας και του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Σκρέκας έχει το ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι και αυτή η τροπολογία κινείται στο ίδιο µήκος κύµατος µε την προηγούµενη για τη ΕΠΟΣ. Είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ότι µε αυτήν την τροπολογία υλοποιείται µία πολιτική εξυγίανσης των αµυντικών βιοµηχανιών. Το ερώτηµα που τίθεται από εµάς για δεύτερη φορά είναι πώς θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στην εξυγίανση των αµυντικών βιοµηχανιών όταν ακόµα δεν ξέρουµε σε ποιό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των επιχειρησιακών σχεδίων για την εξυγίανση και την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων. Θα επαναλάβω τον ίδιο ισχυρισµό που επικαλέστηκα και στην προηγούµενη τροπολογία. Αν υποθέσουµε ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται σήµερα σε αυτές τις εταιρείες ζητήσει να µεταταγεί και έρθει εκ των υστέρων το επιχειρησιακό σχέδιο για να εφαρµοσθεί, µε ποιο προσωπικό; Και µιλάµε για άτοµα για τα οποία έχει επενδυθεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για να έχουν µία µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα των αµυντικών βιοµηχανιών. Αυτό σε συνδυασµό και µε το προηγούµενο που είπα, ότι τι νόηµα έχουν οι τροπολογίες όταν ήδη έχει ανακοινωθεί -και δεν νοµίζω να είναι δηµοσίευµα των εφηµερίδων- ότι σε λίγο η Υπουργός Εσωτερικών και ηµόσιας ιοίκησης πρόκειται να φέρει νοµοσχέδιο που θα αντιµετωπίζει τα θέµατα αυτά. 'Ενα τρίτο, επίσης, που θέλω να επισηµάνω, είναι ότι αποδεικνύεται µε τις τροπολογίες αυτές ότι η Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστηµα φόρτωσε αυτές τις επιχειρήσεις ανεξέλεγκτα µε προσωπικό κι έρχεται τώρα να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Προσωπικά πιστεύουµε ότι δεν είναι σωστή η πολιτική. Είναι µία πολιτική, η οποία δεν συνάδει µε την επιχειρούµενη προσπάθεια της Κυβέρνησης. εν ψηφίζουµε την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, παρατηρήσατε και εσείς ότι πριν από λίγο κουβεντιάζαµε ανάλογη τροπολογία, αλλά µε την έννοια της µεταφοράς προσωπικού και τώρα κουβεντιάζουµε για µετατάξεις. εν βρίσκετε έναν τρόπο, η Κυβέρνηση, να συνεννοηθείτε. 'Ερχοµαι τώρα στην τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι, τα κινητά βλάπτουν σοβαρά την υγεία και όχι µόνο το σύστηµα επικοινωνίας εδώ! Βουλής): Κύριε Υπουργέ, κατ' επανάληψη είχαµε την ευκαιρία -και µάλιστα αντιµετωπίσαµε θετικά τις τοποθετήσεις σας- για ανάπτυξη της ΕΒΟ, της ΠΥΡΚΑΛ, κ.λπ. να µιλήσουµε σχετικά µε το ρόλο της αµυντικής βιοµηχανίας, παρ' ότι κατά καιρούς διαφωνήσαµε για τις στρατηγικές σας επιλογές. Μας έχετε πει µέσα σ' αυτήν την Αίθουσα και στην επιτροπή και σε επιτροπή κεκλεισµένων των θυρών, ότι οι ελληνικές προµήθειες από την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία θα πλησιάσουν στα επόµενα χρόνια -το 1996 κάνατε τις δηλώσεις σας, τα επόµενα χρόνια είναι τώρα δηλαδή- το 20% περίπου. Πράγµα που σηµαίνει - ο ίδιος το βεβαιώνετε και το θυµάµαι σαν τώρα- ότι θα έχουµε ανάγκη από παραπανίσιο προσωπικό, απ' αυτό που ήδη υπάρχει. Και αυτό ήταν µία απάντηση τότε και στην ουσία και σήµερα, σ' αυτά που λέει και η Νέα ηµοκρατία, ότι µπάσατε κόσµο και τι να κάνετε τώρα, τους µετατάσσετε. Αυτή η πολιτική δεν ασκήθηκε και βρίσκεσθε αντιµέτωποι σήµερα µε αυτήν την τροπολογία. Να διώξετε στην ουσία κόσµο, να συρρικνώσετε τις δραστηριότητες των αµυντικών µας βιοµηχανιών και δεν ξέρω πού µπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν µιλάµε για λάχανα και σπανάκια, µιλάµε για σηµαντικά υλικά, για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωµάτων µιας χώρας, αν συµφωνούµε τουλάχιστον σ' αυτό. (Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ) Εποµένως, το βασικό ζήτηµα για µας δεν είναι να µπούµε στη λογική µετατάξεων ή µη µετατάξεων, αλλά αν θα υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις, οι δηλώσεις, οι προγραµµατικές διακηρύξεις της Κυβέρνησης, ώστε ο χώρος να έχει ανάγκη από πρόσθετα χέρια, για να καλύψουµε τις γενικότερες ανάγκες των Ενόπλων υνάµεων. εν το κάνετε αυτό και έρχεσθε σήµερα να επιχειρήσετε συρρίκνωση του τοµέα. Παρ' όλα αυτά, δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, που θα κάνετε τις µετατάξεις. εν συµφωνούµε µε τη λογική των µετατάξεων. Σας είπα πρωτύτερα ποια είναι η δική µας άποψη. Ωστόσο, όµως, οι εργαζόµενοι έχουν ασφαλιστικά δικαιώµατα, έχουν συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, έχουν µισθολογικά δικαιώµατα, συνολικά έχουν εργασιακά δικαιώµατα, έχουν εφάπαξ, το οποίο αλλού δίδεται έτσι, αλλού δίδεται αλλιώς και πρέπει να κάνετε συγκεκριµένες ερµηνευτικές δηλώσεις, ώστε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων να είναι απόλυτα διασφαλισµένα. Υπάρχει µεγάλη ανησυχία και τη γνωρίζετε. Τα σωµατεία βγήκαν χθες και διαµαρτυρήθηκαν µε έντονες καταγγελίες και από την άποψη αυτή δεν µπορείτε να κλείσετε τα αυτιά και τα µάτια σ' αυτήν την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Αποστόλου έχει το ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία όλο το προσωπικό των αµυντικών βιοµηχανιών της χώρα µας βρίσκεται υπό την σπάθη της µετάταξης. Είπε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός ότι αυτή η τροπολογία έχει ετοιµαστεί εδώ και ένα χρόνο. Μέσα σ' αυτό το χρόνο, κύριε Υπουργέ, τα επιχειρησιακά σχέδια που αναφέρατε δεν έχουν ολοκληρωθεί; Από τη στιγµή που έχουν ολοκληρωθεί τα επιχειρησιακά σχέδια γιατί δεν µας φέρνετε, για κάθε µια από τις αµυντικές βιοµηχανίες, για την ΠΥΡΚΑΛ, ποιες είναι µε βάση το υπηρεσιακό σχέδιο οι ανάγκες, ποιο προσωπικό πλεονάζει, oύτως ώστε σήµερα να ξέρουµε για κάθε µια απ' αυτές ποιες είναι οι προθέσεις σας; Eπειδή υπάρχει δέσµευση από σας ότι θα φθάσουµε στο 15%, θα θέλαµε να µας πείτε πότε, µε ποια επιχειρησιακά σχέδια; εν είναι σωστό να µας ενηµερώσετε για να έχουµε και συγκεκριµένη τοποθέτηση; 'Ετσι όπως έρχεται η συγκεκριµένη τροπολογία, εµείς διαφωνούµε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Ρόκος έχει το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σιγά σιγά η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει την παροιµία "πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι". Σε κάθε περίπτωση η ίδια, ανίκανη να διαχειριστεί µέχρι σήµερα, µε ευθύνη και αποτελεσµατικότητα σηµαντικές υποθέσεις, έρχεται σήµερα συλλήβδην µε µαγικά κόλπα, µεταθέσεις υπαλλήλων, µετακινήσεις και αποσπάσεις να διορθώσει την κατάσταση. εν βλέπει τα αντικείµενα µεµονωµένα. Οι ελληνικές βιοµηχανίες όπλων έχουν παθητικό. Το χρεώνουµε στους εργαζοµένους -δεν είναι αλήθεια- για να µπορούµε να τις εξυγιάνουµε µε µετατάξεις υπαλλήλων. εν λειτουργούν. Γιατί δεν λειτουργούν; Κατ' αρχήν δεν λειτουργούν από κεντρικό επίπεδο. 'Εχουµε διαβάσει πολλές φορές εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων και κυρίως εργαζοµένων στις βιοµηχανίες όπλων όπου επιβεβαιώνεται ότι η κεντρική διοίκηση, η Κυβέρνηση δεν έδινε έργα προµηθειών του δηµοσίου, ώστε να υπάρχει αντικείµενο εργασίας. εν διεύρυνε δηλαδή τη δράση των ίδιων των βιοµηχανιών όπλων. Αν γίνει έτσι, κάθε επιχειρηµατίας που είναι ανίκανος, θα πρέπει κάποιον να απολύει. Το µόνο που πρέπει να κάνει είναι να διατηρήσει το προσωπικό, αλλά να το αναδιοργανώσει και να του δώσει περιεχόµενο δράσης. Αυτό συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, στις εποπτευόµενες από εσάς βιοµηχανίες όπλων. Οι ανίκανες κάθε φορά διοικήσεις που εσείς ορίσατε, οδηγούσαν σε

7 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Γ' - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ αναποτελεσµατικότητα τις επιχειρήσεις και σε χρεοκοπία. Από τη µια εσείς δεν τους ενισχύατε γιατί δεν τους δίνατε προγραµµατικές συµβάσεις για να µπορέσουν να λειτουργήσουν και από την άλλη οι ίδιοι κάθε φορά που είχαν αντικείµενο δεν το λειτουργούσαν. Πρέπει επίσης να σας θυµίσω ότι έχετε κάνει πολλές προσλήψεις σ' αυτούς τους φορείς επί χρόνια. Προσλαµβάνετε κάποιον σαν βοηθητικό προσωπικό, σιγά σιγά τον φθάνετε στο διοικητικό προσωπικό και έχετε πάρα πολύ διοικητικό προσωπικό, όπως οµολογείτε σήµερα. εν προσλήφθηκαν σαν διοικητικό προσωπικό. 'Εγιναν από εσωτερικές µετατάξεις. Τις δικές σας αµαρτίες θα τις πληρώνουν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι βεβαίως τότε εξυπηρετήθηκαν αλλά σήµερα παρασύρουν στην περιπέτεια και τις οικογένειές τους; Πρέπει να αλλάξετε ριζικά λογική και πρακτική. Πρέπει να δώσετε περιεχόµενο δράσης σ'αυτές τις επιχειρήσεις. 'Οσον αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο, κύριε Υπουργέ, έχουµε συνοµολογήσει και έχουµε συναποφασίσει ότι πράγµατι ένα µεγάλο κοµµάτι των νέων προµηθειών οπλικών συστηµάτων κατασκευάζονται πια στη χώρα µας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι είναι περισσότερο διοικητικό προσωπικό και θα αφορούσε αυτό, αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ µιλάτε για µεταφορά όχι µόνο διοικητικού προσωπικού, αλλά και τεχνικού προσωπικού. Τελικά µε βάζει σε υποψίες το ότι θα το διαχειριστείτε σε επίπεδο πελατειακών αντιλήψεων και σχέσεων. Γι' αυτό εµείς σαφώς το καταψηφίζουµε. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος έχει το ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η τροπολογία αυτή έρχεται να εφαρµόσει στην πράξη τα υπάρχοντα επιχειρησιακά σχέδια των αµυντικών βιοµηχανιών και ως εκ τούτου αναφέρεται και στις µετατάξεις προσωπικού που θα κριθεί πλεονάζον και µη απαραίτητο σ' αυτές τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και προς τη Νέα ηµοκρατία που µας κατηγόρησε προηγουµένως ότι υπερφορτώσαµε τις αµυντικές βιοµηχανίες, ότι το δικό της ξεφόρτωµα την περίοδο το έζησαν οι εργαζόµενοι. Μετά εµείς τους ξαναφορτώσαµε, αν αυτό ονοµάζεται αποκατάσταση. Και σήµερα διαµαρτύρεται γιατί αποκαλύπτει και την αντιεργατική της αντίληψη. Οι εργαζόµενοι σ'αυτές τις επιχειρήσεις... ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Σας τη χαρίζουµε σε σας την εργατική αντίληψη. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Σιούφα. Είστε αµέσως µετά να πάρετε το Κρατηθείτε. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σιούφα, αρκεί ελάχιστος χρόνος για να αποκαλύψετε το πραγµατικό σας πρόσωπο. Λίγο να πάρετε θάρρος και καταλαβαίνει ο λαός ποιοι είστε. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αυτές οι µετατάξεις είναι επιβεβληµένες. Οι εργαζόµενοι, τους οποίους αφορούν, έχουν µια ευκαιρία συνέχισης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας σύµφωνα µε τα προσόντα τους, σύµφωνα µε τους µισθούς, σύµφωνα µε το βαθµό που κατείχαν και είναι πολύ σωστά διατυπωµένη. Υπάρχουν όµως δυο σηµεία, κύριε Υπουργέ, που θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα. Το ένα είναι στην παράγραφο 1 που λέει ότι η µετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.2266/94 και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια λέει "και για όσους κρίνονται απαραίτητοι από την διοίκηση των επιχειρήσεων οργανισµών και εταιρειών για την ορθολογική οργάνωση της λειτουργίας τους". Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, να προσέξετε το εξής σηµείο: Αναφέρεται στη συγκεκριµένη διάταξη ότι δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Θα πρότεινα την εξής αναδιατύπωση και θα το εξηγήσω: " εν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και κάνουν χρήση της παραγράφου 5". Για να αφήσετε τη δυνητική ευκαιρία στη διοίκηση και στο Υπουργείο σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο δυναµικό µπορεί να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, όπως αυτό έχει συµβεί αντίστοιχα στα ναυπηγεία ή σε άλλους οργανισµούς, να υπάρξει ίση µεταχείριση. Αυτήν τη δυνατότητα που σας αναφέρω, θα πρέπει να την αξιοποιήσετε δυνητικά. Επίσης, στην παράγραφο 3 που αναφέρεται στους µετατασσόµενους που κατατάσσονται σε βαθµό και σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα µε τα προσόντα και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας στο οικείο νοµικό πρόσωπο, επειδή µπορεί να έχει µεταταχθεί κάποιος από την ΕΒΟ στην ΠΥΡΚΑΛ ή αντίστοιχα, θα έλεγα η τελευταία φράση "στο οικείο νοµικό πρόσωπο" να διαγραφεί από τη διατύπωση, επιτρέποντας την πλήρη αναγνώριση παροχής εργασίας στο παρελθόν κάποιων εργαζοµένων. Να µην υπάρξει άδικη µεταχείριση. Προτείνω τη διαγραφή της τελευταίας φράσης "στο οικείο νοµικό πρόσωπο", όπως είπα, για να διευκολυνθούν και αυτές οι ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ.σιούφας έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση των δυο τροπολογιών, αποτελεί µελανή σελίδα και στιγµή για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ειλικρινά λυπάµαι γιατί ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης -πρόκειται για σοβαρό και υπεύθυνο πολιτικό- δεν έχει δείξει τουλάχιστον στη διαδροµή που εγώ παρακολουθώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία, δείγµατα υποστήριξης τέτοιων τροπολογιών. Και θα σας εξηγήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί. εν είναι σχήµα λόγου ούτε φιλοφρόνηση αυτό το οποίο σας είπα. Πρώτον, ανακοινώσατε στον ελληνικό λαό ότι προχωράτε ένα εξοπλιστικό πρόγραµµα της τάξης των 4,5 χιλιάδων δισεκατοµµυρίων δραχµών. εύτερον, δεν θα έχει αντισταθµιστικά οφέλη αυτό το πρόγραµµα; Τρίτον, οι αµυντικές βιοµηχανίες συνεπώς θα είναι σε αιχµή για να αξιοποιήσουν τα αντισταθµιστικά οφέλη. Και έρχεστε και λέτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι στις αµυντικές βιοµηχανίες περισσεύει, προσωπικό. Και ρωτάµε, ρωτάει ο ελληνικός λαός: Γιατί περισσεύει, κύριε Υπουργέ; Πώς προσελήφθη αυτό το προσωπικό και περισσεύει και σήµερα το µετατάσσουµε για να το κάνουµε µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους σε δυο Υπουργεία; εν έχετε αναρωτηθεί γιατί δεν υπάρχει κράτος και ελληνική ηµόσια ιοίκηση; Απ'αυτού του είδους τις ενέργειες, κύριε Υπουργέ. Η αρχή που ξεκίνησε από την "OlYMPIC CATERING", τα ναυπηγεία ήταν ο πλάγιος τρόπος για να κάνουµε διορισµούς. Και τώρα, το κορυφώνετε και µάλιστα µετά από ένα οδυνηρό εκλογικό αποτέλεσµα. Για µας αυτό αποτελεί ταφόπλακα του εκσυγχρονισµού. Ο Πρόεδρος του Tµήµατος δεν έπρεπε να εισαγάγει αυτήν την ποικιλία των τροπολογιών, κύριε Προεδρεύοντα του Τµήµατος. ιότι, αν πάρτε και δείτε τις τροπολογίες της Κυβέρνησης, δεν κάνετε απλά ρώσικη σαλάτα, αλλά ένα νοµοθετικό αλαλούµ που δεν το έχει γνωρίσει ποτέ η Εθνική Αντιπροσωπεία. Αλλά η πλευρά των εκσυγχρονιστών -βλέπω εδώ τον κ.χριστοδουλάκη που υπεραµύνεται του δηµοσίου χρήµατος- δεν φαίνεται να δείχνει καµία αντίθεση για αυτό το άγος των µετατάξεων. Και σηµειώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν να γίνουν µετατάξεις στο δηµόσιο από το 1994 µε τη γνωστή διάταξη του νόµου Πεπονή. Μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κάνετε µετατάξεις. Και έρχεσθε τώρα µε έµµεσο τρόπο και µετατάσσετε προσωπικό από ανώνυµες εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. εν διερωτάται ο ελληνικός λαός πως έγιναν αυτές οι προσλήψεις; εν διερωτάται ο ελληνικός λαός γιατί από το υστέρηµά του πληρώνονταν επιπλέον προσωπικό σε αυτούς τους Οργανισµούς; Προφανώς πρόκειται για πολιτικό στρατό. Τρίτον, για να δείτε την ανακολουθία και τη σύγχυση µε την οποία λειτουργεί η Κυβέρνηση. ιαβάζουµε στις εφηµερίδες ότι την ερχόµενη εβδοµάδα η πρώτη στην τάξη

8 62 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ) Yπουργός, κ. Παπανδρέου, πρόκειται να φέρει νοµοθέτηµα που θα ρυθµίζει όλα αυτά τα θέµατα, µονιµοποιήσεων, προσωπικού αορίστου χρόνου και µετατάξεων προσωπικού. Γιατί αυτό το αλαλούµ; Γιατί εσείς, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Αµύνης, δέχεστε να µπείτε σ' αυτήν τη διαδικασία που ορισµένοι τοµείς της κρατικής µηχανής τα έχουν κάνει γιαλιά καρφιά και να ταυτίζετε το όνοµά σας µε τέτοιου είδους τροπολογίες; Την ώρα που οι ίδιοι οι εκσυγχρονιστές -γιατί απ' ότι ξέρω εσείς δεν ανήκετε σ' αυτήν την κατηγορία- βάζουν µόνοι τους στο εαυτό τους ταφόπλακα. Γιατί συνδυάζετε το όνοµά σας µε µια τέτοια περιπέτεια στην Εθνική Αντιπροσωπεία; Και ερωτώ: Περισσεύει προσωπικό. Πρέπει να το µετατάξετε και να ενισχύσετε τα Υπουργεία Εθνικής 'Αµυνας και ηµόσιας Τάξης. εν θα πρέπει να ενηµερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία περί ποίου αριθµού πρόκειται; Θα µετατάξετε πέντε, δέκα, εκατό, χίλιους, δυο χιλιάδες, δέκα χιλιάδες; Τι θα ψηφίσετε, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας; 'Οπως και στην προηγούµενη τροπολογία; Κύριε Πρόεδρε, δυο λεπτά χρόνο. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Εχετε το χρόνο που προβλέπει ο Κανονισµός. Απλούστατα επειδή ξεκινήσαµε µε το τρίλεπτο, µε αυτό συνεχίζουµε. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Θα δώσετε εν λευκώ τη δυνατότητα µετάταξης προσωπικού είτε κάνει αίτηση είτε αποφασίσει η διοίκηση; Να σας θυµίσω λίγο το µύθο του Αισώπου; Αλλά λείπει ο κ. Χρυσανθακόπουλος που έριξε ορισµένους πυροβολισµούς και έφυγε. Να σας θυµίσω ότι όταν περίσσευαν κηπουροί, µάγειροι στο χώρο της υγείας την περίοδο 1990, είχατε γκρεµίσει την Αθήνα για να µη µεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες αυτό το προσωπικό. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): εν έφυγε ο κ. Χρυσανθακόπουλος εδώ είναι παρών, παρά τω κυρίω Υπουργώ, για να προµηθευτεί προφανώς πυροµαχικά! ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Απασχολεί τον κύριο Υπουργό για να µην παρακολουθήσει τα λέγοντα από τον οµιλούντα. 'Ελεγα, κύριε Πρόεδρε, για το µύθο του Αισώπου. Λέει κάπου ο Αίσωπος "έκαστος δυο πήρας φέρει". Για δέστε λίγο τον εαυτό σας και την ιστορία σας. Τι κάνατε την περίοδο '90-'91 για τις µετατάξεις και τώρα κάνετε αποφοίτους αρσακειάδες και ψηφίζετε µε τα δυο χέρια αυτές τις τροπολογίες; εν πήρατε το µήνυµα από τον ελληνικό λαό. Αλλά θα είναι πιο ηχηρό την τρίτη φορά. Επανέρχοµαι. Τα ερωτήµατα είναι βασανιστικά και για το Προεδρείο της Βουλής και για την Κυβέρνηση. ιότι δεν µπορεί να περάσει στο Θερινό Τµήµα έτσι εξ απαλών ονύχων, αβρόχοις ποσί η διαδικασία που επιλέγει η Κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει δήθεν τους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί, διαβάζει, ξέρει αντιλαµβάνεται. Και κανένας δεν µπορεί να τον κοροϊδέψει. Εµείς θεωρούµε τις τροπολογίες αυτές και την προηγούµενη της ΕΠΑ και αυτή, εξαιρώ τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης, παρ' ότι µου κάνει κατάπληξη, που ήρθε να υπερασπίσει αυτήν την τροπολογία, ως το χειρότερο δείγµα και τη χειρότερη επίδοση που έχει δείξει η Κυβέρνηση Σηµίτη. Για µας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υπεύθυνος, φαινόµενο και νοµοθετική παρέµβαση πολιτικής διαφθοράς. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κουβέλης έχει το ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία αυτή και το περιεχόµενό της ζητάτε µία εν λευκώ εξουσιοδότηση για ζήτηµα το οποίο προαναγγέλλεται γενικώς και αορίστως και αυτό είναι ο υποτιθέµενος εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των αµυντικών βιοµηχανιών. Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, πως θα συµφωνήσετε, πως αποτελεί τραγική ειρωνεία στην αιτιολογική έκθεση να οµιλείτε για περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστική λειτουργία των αµυντικών βιοµηχανιών. Και οµιλώ για ειρωνεία, διότι δεν υπάρχει στοιχειώδης ανάπτυξη, ούτε καν εξορθολογισµός αυτών των αµυντικών βιοµηχανιών. Πριν από έναν περίπου χρόνο είχα τη δυνατότητα να σας υποβάλω ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ειδικότερα για την ΠΥΡΚΑΛ και να σας ερωτήσω πώς αντιµετωπίζετε αυτήν τη βιοµηχανία και µου είπατε -γραπτώς βεβαίως- ότι θα την εκσυγχρονήσετε και ότι ψάχνετε να βρείτε διαδικασίες και µεθόδους ανάπτυξης. Και έρχεσθε σήµερα χωρίς να δίνετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία τα επιχειρησιακά σας σχέδια και ζητάτε µια εν λευκώ εξουσιοδότηση για µετατάξεις -ποιος γνωρίζει εδώ ποιος είναι ο αριθµός των υπό µετάταξη υπαλλήλων των αµυντικών βιοµηχανιών- χωρίς να αισθάνεσθε την υποχρέωση ως Κυβέρνηση και ως αρµόδιος Υπουργός να µας φέρετε τα υπηρεσιακά σχέδια, για να δούµε και εµείς επιτέλους ποια περαιτέρω ανάπτυξη προωθείτε για τις αµυντικές βιοµηχανίες. Αυτά µας λέγατε πριν από ένα χρόνο και σήµερα επιλέγετε τη σιωπή αναφορικά µε τα επιχειρησιακά σας σχέδια. Φοβάµαι ότι είναι ανύπαρκτα. Τέλος, κύριε συνάδελφε, πριν από ένα χρόνο επίσης σας είχα ρωτήσει, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εάν θα εντάξετε ή όχι τις αµυντικές βιοµηχανίες σε αυτό το πολυδάπανο εξοπλιστικό πρόγραµµα. Και τότε µου είχατε πει ότι το µελετάτε. Σας παρακαλώ πολύ αναλάβετε τις ευθύνες και πείτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία εάν θα εντάξετε ή όχι τις αµυντικές βιοµηχανίες στο εξοπλιστικό πρόγραµµα και στη βάση ποιου συγκεκριµένου σχεδίου. Εµείς µε αυτό το σκεπτικό δεν δίνουµε εν λευκώ εξουσιοδότηση, κύριε Υπουργέ, και καταψηφίζουµε και µε τα δύο µας χέρια την τροπολογία. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κατσικόπουλος έχει το ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: ύο παρατηρήσεις έχω να κάνω σ' αυτήν την τροπολογία. Η πρώτη είναι ότι συµφωνώ µε τον συνάδελφο κ. Χρυσανθακόπουλο, όπου ζήτησε να µην εξαιρεθούν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και µάλιστα να εξαιρεθούν όσοι πληρούν τους όρους και έχουν σκοπό να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώµατος. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει ήδη ένα ερωτηµατολόγιο προς τους υπαλλήλους της ΕΒΟ και της ΠΥΡΚΑΛ, που τους ζητούν να δουν ποιες είναι οι προθέσεις τους. Θα µπορούσε να µπει και εκεί µέσα µία ερώτηση, για να δούµε πόσοι είναι αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώµατος. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι γνωρίζουµε καλά ότι η Πολεµική Βιοµηχανία έχει αντικείµενο και έχει παραγγελίες. Αυτό φαίνεται και από το ότι η ΕΒΟ για παράδειγµα πολλές φορές αναγκάζεται να πάρει έκτακτο προσωπικό για να δώσει εµπρόθεσµα κάποιες παραγγελίες τις οποίες έχει. Πιστεύω πως αν οι εργαζόµενοι είχαν εξασφαλίσει το µέλλον τους, εάν δηλαδή ήξεραν ότι η Πολεµική Βιοµηχανία δεν θα αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα στο µέλλον, δεν θα ήθελαν και να µεταταγούν. Νοµίζω, λοιπόν, πως πρέπει να γίνει µία τοποθέτηση και να πεισθούν οι εργαζόµενοι, να ακούσουν οι εργαζόµενοι ότι το µέλλον της Βιοµηχανίας είναι ευοίωνο. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας έχει το Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατανοώ βέβαια την κριτική που γίνεται από ορισµένους συναδέλφους, η οποία όµως στηρίζεται στην απουσία τους όταν συζητήθηκε η ουσία των θεµάτων. Με την τροπολογία που συζητάµε συµβάλλουµε ακριβώς στην εξυγίανσή τους. Η εξυγίανση των πολεµικών βιοµηχανιών, αγαπητοί συνάδελφοι, απετέλεσε αντικείµενο ευρύτατης συζήτησης στο πλαίσιο της Επιτροπής 'Αµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων µε σαφή λεπτοµερειακά δεδοµένα, όσον αφορά τον αριθµό των εργαζοµένων, τις ειδικότητές τους, τις επιθυµίες των ίδιων για µετάταξη στο δηµόσιο τοµέα, αλλά κυρίως µε πλήρη παρουσίαση των επιχειρησιακών σχεδίων και των στόχων, οι οποίοι έχουν µπει µετά από µια τριετία έως τετραετία, για να

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ. Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ. Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ε. Μαριά, σελ. 5460 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟ Ο ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΑΝ ΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΦΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ. Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ. Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Κ. Μητσοτάκη, Θ. Φορτσάκη και Ζ. Ζάννα, σελ. 3085 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. 1 / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ. Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ. Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10847, 10860, 10939 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμήν της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις, έφερε αυτό το

περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμήν της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις, έφερε αυτό το ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση. Εισερχόμεθα τώρα στη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ξεκινώ, λοιπόν, με την τροπολογία 1029 του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι νομοσχέδιο. Και το λέω αυτό, γιατί σε ένα άρθρο με τρεις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Κ. ευτέρα 22 Νοεµβρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Κ. ευτέρα 22 Νοεµβρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Κ ευτέρα 22 Νοεµβρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. 'Αδεια απουσίας της Βουλευτού κ. Θ. Μπακογιάννη, σελ. 1459 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ. Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ. Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9077 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ.. Κρεµαστινού, σελ. 9111 3. Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

β) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε σχέδιο νόμου: «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», σελ.

β) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε σχέδιο νόμου: «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», σελ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ ΘΕΡΟΥΣ 2007 Τετάρτη 1 Αυγούστου 2007 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επικύρωση Πρακτικών, σελ. Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Σερρών, το Γυµνάσιο Ιθάκης, τα Εκπαιδευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΙ. ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ (Τετάρτη 14/2/95 6µµ)

ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΙ. ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ (Τετάρτη 14/2/95 6µµ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΙ. ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ (Τετάρτη 14/2/95 6µµ) Παρόντες: Ι.Πανάρετος, Καθηγητής ΟΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 5 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 1. ιαπίστωση απαρτίας έναρξη συνεδρίασης έγκριση ηµερήσιας διάταξης 2. Έγκριση πρακτικών 4 ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Κύριοι σας καλωσορίζω. Προτείνω να αρχίσω με μία δική μου εισήγηση. Έχω επίσης ένα ενδιαφέρον σημείωμα

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Κύριοι σας καλωσορίζω. Προτείνω να αρχίσω με μία δική μου εισήγηση. Έχω επίσης ένα ενδιαφέρον σημείωμα ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Κύριοι σας καλωσορίζω. Προτείνω να αρχίσω με μία δική μου εισήγηση. Έχω επίσης ένα ενδιαφέρον σημείωμα του Πρωθυπουργού για την οικονομική κατάσταση, που το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΜΗ. Τρίτη 21 εκεµβρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΜΗ. Τρίτη 21 εκεµβρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΜΗ Τρίτη 21 εκεµβρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3157, 3167, 3207 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ε. Αντώναρου, σελ. 3108 3. Ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ. Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ. Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4060, 4122 2.Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ.κ.γκιουλέκα, σελ.4013 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Να καλωσορίσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον Υφυπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ. Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ. Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1719 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009

Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009 Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009 10 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΒΑΛΑ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ LUCY, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009 Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΟΓ. Πέµπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΟΓ. Πέµπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΟΓ Πέµπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4187 2. Αδεια απουσίας των Βουλευτών κ. Ε. Αυγενάκη, Ι. Βρούτση, Ν. ένδια, Τ. Ιατρίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε. 1 ης (7 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε. 1 ης (7 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ης (7 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε. ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 22 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 22 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ΛΥΡΗ ΦΟΥΝΤΗ 22/02/2012 BADE0222.XL1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΣΤ ΣΥΝΟ ΟΣ 2010 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΣΤ ΣΥΝΟ ΟΣ 2010 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΣΤ ΣΥΝΟ ΟΣ 2010 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην Αίθουσα «Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚΔ. Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚΔ. Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚΔ Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 18023,18024 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Σακοράφα και Α. Κουράκη, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45, στην Αίθουσα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45, στην Αίθουσα ΤΖΩΡΤΖΗ ΤΖΩΡΤΖΗ BBFP0118.MT1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ελέγχου του νέου δήμου. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές λειτουργίες-υπηρεσίες

ελέγχου του νέου δήμου. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές λειτουργίες-υπηρεσίες editorial Επιστροφή στο μέλλον, λοιπόν. Μετά από, σχεδόν, μια δεκαετία έντονων συζητήσεων, εξαγγελιών περί μεταρρύθμισης και επανίδρυσης του κράτους, αλλά και διαψεύσεων φαίνεται πως, επιτέλους, δρομολογείται

Διαβάστε περισσότερα