Εισαγωγή. Μέρος Ι. Στην αναζήτηση ενός ορισμού για την πολιτική επικοινωνία τα SMS ως πολιτική επικοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Μέρος Ι. Στην αναζήτηση ενός ορισμού για την πολιτική επικοινωνία τα SMS ως πολιτική επικοινωνία"

Transcript

1 Δημητρακοπούλου, Δ., «Πολιτική μέσω SMS: το μήνυμα εστάλη;», υποβλήθηκε για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Ζητήματα Επικοινωνίας», Εκδόσεις Καστανιώτη (επισυνάπτεται βεβαίωση στο φάκελο των δικαιολογητικών) Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη διερευνά την αποστολή των γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα (SMS Short Message System) ως νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας. Η έρευνά μας εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική συζήτηση που σχετίζεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS) στην πολιτική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, έχει εγκαινιαστεί και εισαχθεί στην πολιτική ορολογία μια σειρά νέων όρων που συνδέουν την πολιτική με την ψηφιοποίηση: ψηφιακή δημοκρατία ή κυβερνοδημοκρατία, ψηφιακές πολιτικές κοινότητες, ηλεκτρονική ή διαδικτυακή ψηφοφορία, διαδικτυωμένα κόμματα. Η μετάβαση αυτή στο ψηφιακό περιβάλλον σηματοδοτεί την ανάδυση νέων φαινομένων στην πολιτική στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας. Στο πρώτο μέρος της μελέτης θα αναλύσουμε την έννοια και το περιεχόμενο της πολιτικής επικοινωνίας, επεξεργάζοντας την ιδέα ότι τα SMS εισάγουν μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας. Επίσης, θα παρουσιάσουμε ορισμένα σημαντικά στατιστικά για την διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, η οποία συνδέεται στενά με την αύξηση της σπουδαιότητας της ανταλλαγής SMS. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάζουμε την εμπειρική έρευνα που διεξάγαμε με σκοπό να εξετάσουμε τη νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική πολιτική σκηνή. Επικεντρωθήκαμε ιδιαιτέρως στην προεκλογική εκστρατεία των κοινοβουλευτικών εκλογών της 7 ης Μαρτίου Μέρος Ι Στην αναζήτηση ενός ορισμού για την πολιτική επικοινωνία τα SMS ως πολιτική επικοινωνία Ο όρος πολιτική επικοινωνία εγείρει πραγματικές δυσκολίες για να οριστεί με ακρίβεια. Ο κύριος λόγος είναι ότι αποτελείται από δύο λέξεις (πολιτική και επικοινωνία) οι οποίες έχουν η καθεμία το δικό της νόημα και επιδέχονται ποικίλες οροθετήσεις (βλ. σχετικά McNair, 1998 Δεμερτζής, 2002). Δεν αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας να αναλύσουμε ξεχωριστά τις δύο αυτές έννοιες, αλλά να εξετάσουμε τους κύριους ορισμούς της πολιτικής επικοινωνίας και να ελέγξουμε ποια από τα χαρακτηριστικά αυτά ενσωματώνει η επικοινωνία μέσω SMS για πολιτικούς σκοπούς.

2 Ο Fagen (1977) συνδέει και πάλι την πολιτική επικοινωνία με το πολιτικό σύστημα καθώς αναφέρει πως μία επικοινωνιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται πολιτική λόγω των πραγματικών ή δυνατών συνεπειών της στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Ο Meadow (1980) προσφέρει έναν ευρύ ορισμό της πολιτικής επικοινωνίας, προσδιορίζοντάς την ως μια ανταλλαγή συμβόλων ή μηνυμάτων που διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό από τη λειτουργία των πολιτικών συστημάτων και που, την ίδια στιγμή, την επηρεάζουν. Παρόλο που ο Meadow προβλέπει στον ορισμό του την ύπαρξη των συμβόλων (π.χ. οπτικά, λεκτικά) καθώς και των μηνυμάτων (οπτικών, λεκτικών, γραπτών) δεν προτείνει μια ιεράρχηση σπουδαιότητάς τους, ούτε καθορίζει το βαθμό στον οποία αυτά τα σύμβολα και τα μηνύματα επηρεάζουν και, ταυτόχρονα, επηρεάζονται από τη λειτουργία των πολιτικών συστημάτων στα πλαίσια των οποίων διαμορφώνονται. Ο Wolton (1990) ορίζει την πολιτική επικοινωνία ως το πεδίο μέσα στο οποίο ανταλλάσσονται αντιφατικοί λόγοι ανάμεσα σε τρεις πρωταγωνιστές που νομιμοποιούνται να εκφράζονται δημοσίως γύρω από την πολιτική: τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσω των δημοσκοπήσεων. Ο ορισμός του Wolton είναι αρκετά απλός και παρόλο που είναι σαφής και ξεκάθαρος ως προς τους δρώντες της πολιτικής επικοινωνίας, αδυνατεί να προσδιορίσει τα είδη και τις μορφές του λόγου που ανταλλάσσονται μεταξύ τους. Για τους Denton & Woodward, η πολιτική επικοινωνία είναι η «δημόσια συζήτηση για τη διάθεση των δημοσίων πόρων (εισοδημάτων), την επίσημη εξουσία (σε ποιον δίνεται η ισχύς για να λάβει νομικές, νομιμοποιητικές και εκτελεστικές αποφάσεις) και τις επίσημες κυρώσεις (τι ανταμείβει ή τιμωρεί το κράτος)» (Denton & Woodward, 1990: 14, παρατίθεται στο McNair, ό.π.: 17). Οι Denton & Woodward θεωρούν ότι ο καθοριστικός παράγοντας που χαρακτηρίζει την πολιτική επικοινωνία είναι ο σκοπός και το περιεχόμενό της και όχι η πηγή του μηνύματος. Αυτό σημαίνει ότι δίνουν έμφαση στην πρόθεση του επικοινωνητή να επηρεάσει το πολιτικό του περιβάλλον (βλ. Δεμερτζής, ό.π., McNair, ό.π.). Διαπιστώνουμε, επιπλέον, ότι και αυτός ο ορισμός δεν περιλαμβάνει μη λεκτικά ή οπτικά σύμβολα που είναι επίσης κρίσιμα για την πολιτική επικοινωνία. Ακολουθώντας τους Denton & Woodward, ο McNair προτείνει έναν πιο λεπτομερή ορισμό που ορίζει την πολιτική επικοινωνία ως την «αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με την πολιτική» (McNair, ό.π.: 18). Σύμφωνα με τον McNair, αυτό περιλαμβάνει α.) όλες τις μορφές επικοινωνίας που αναλαμβάνουν οι πολιτικοί και οι άλλοι πολιτικοί πρωταγωνιστές στα πολιτικά δρώμενα για την επίτευξη ειδικών στόχων, β.) την επικοινωνία που απευθύνονται σε αυτούς τους πρωταγωνιστές από μη πολιτικούς, όπως οι ψηφοφόροι και οι συντάκτες των ειδήσεων και γ.) την επικοινωνία σχετικά με αυτούς και τις δραστηριότητές τους (ό.π.). Παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο να συμφωνήσουμε για το τι πράγματι περιλαμβάνει η αποτελεσματική επικοινωνία, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε την τριγωνική σχέση που εντοπίζει ο McNair στην πολιτική επικοινωνία, δηλαδή τη σχέση ανάμεσα στους

3 πολιτικούς, τα Μέσα και το εκλογικό σώμα και προβλέπει κάθε πιθανή κατεύθυνση επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες (βλ. σχετικά, Wolton, ό.π.). Ο Δεμερτζής (2002) προσφέρει έναν πιο περίπλοκο ορισμό πολιτικής επικοινωνίας, φρονώντας ότι ενσωματώνει την ηθελημένη και αθέλητη μεταβίβαση και παραγωγή μηνυμάτων, λεκτικής και εξωλεκτικής φύσης, που αναφέρονται στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας από, μεταξύ και εντός των θεσμών του πολιτικού συστήματος, τα οποία επηρεάζουν τις ατομικές πολιτικές γνώμες, στάσεις και συμπεριφορές σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα. Στην ανάλυσή μας θα βασιστούμε στον τελευταίο ορισμό του Δεμερτζή, ο οποίος εμφανίζεται ως πιο πλήρης, διότι καλύπτει πέντε βασικά και καίρια στοιχεία της πολιτικής επικοινωνίας: α.) το σκόπιμο και ηθελημένο από τη μία και τον αθέλητο πολιτικό λόγο, β.) το λεκτικό όσο και τον εξωλεκτικό χαρακτήρα του, γ.) την επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους θεσμούς ενός πολιτικού συστήματος, δ.) την πρόθεση επιρροής γνωμών, στάσεων και συμπεριφορών και ε.) τη γεωγραφική εμβέλειά της. Στον παραπάνω ορισμό, όμως, θα προσθέσουμε και την τρίτη διάσταση που ο Μεταξάς εμπερικλείει στη δική του πρόταση για ορισμό, και συγκεκριμένα, τη συστηματική παρακολούθηση των διαφόρων συνδυασμών «επικοινωνιακής σχεδίασης» και νέων τηλεπικοινωνιών και γενικότερα νέων τεχνολογιών (βλ. Μεταξάς, 2004). Πράγματι, οι νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες εξελίσσονται σε ένα κρίσιμο μέσο για τη σύγχρονη πολιτική επικοινωνία. Η ακρίβεια και η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορούν τα πολιτικά μηνύματα λόγω της φύσης των νέων τεχνολογιών συγκροτούν καινοτόμα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το περιεχόμενο του πολιτικού μηνύματος. Ταυτόχρονα, γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας εποχής στην πολιτική επικοινωνία, εξαιτίας των επαναστατικών δυνατοτήτων που ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών, όπως διαδραστικότητα, αμεσότητα μετάδοσης, ενσωμάτωση κειμένου, ήχου, εικόνας και βίντεο και διάδοση και διάθεση πληροφοριών ανεξάρτητα από γεωγραφικά και χρονικά όρια. Μετά την επεξεργασία των ορισμών της πολιτικής επικοινωνίας, θα επικεντρωθούμε σε εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής επικοινωνίας τα οποία ενσωματώνουν τα γραπτά μηνύματα κινητής τηλεφωνίας. Βασιζόμενοι στους ορισμούς που παρουσιάσαμε παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα γραπτά μηνύματα κινητής τηλεφωνίας είναι μια μη λεκτική, γραπτή μορφή πολιτικής επικοινωνίας που μπορεί να περιέχει πολιτικό περιεχόμενο και στοχεύει στον επηρεασμό του εκλογικού σώματος. Αποτελεί μια σκόπιμη παραγωγή και μετάδοση μηνυμάτων που επιτυγχάνεται ανεξάρτητα από χωρικά και χρονικά όρια. Το επαναστατικό γνώρισμα των SMS που μοιράζονται όλες οι νέες πληροφοριακές και επικοινωνιακές τεχνολογίες είναι η διαδραστικότητα που επιτρέπει την παράκαμψη κάθε διαμεσολαβητή (στην περίπτωσή μας, των δημοσιογράφων) που δρουν ως φορείς των πολιτικών μηνυμάτων στα παραδοσιακά Μέσα. Οι πληροφοριακές και

4 επικοινωνιακές τεχνολογίες προσφέρουν μια μοναδική δυνατότητα στους πολιτικούς να επικοινωνούν με τους ψηφοφόρους τους άμεσα και χωρίς την ανάγκη της δημοσιογραφικής διαμεσολάβησης. Με την κατάλληλη τεχνογνωσία και τους απαραίτητους πόρους, οι πολιτικοί μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες για άμεση, στιγμιαία επικοινωνία με τους ψηφοφόρους τους, αξιοποιώντας τις διαδραστικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Αυτά τα ιδιαίτερα και καινοτόμα χαρακτηριστικά των κινητών τηλεφώνων οδήγησαν τον Rheingold να μελετήσει το φαινόμενο των smart mobs (έξυπνα κινητά) ως την επόμενη κοινωνική επανάσταση (Rheingold, 2002: xi). Για τον Rheingold, «η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και η διάχυτη τεχνολογία των υπολογιστών, σε συνδυασμό με τα κοινωνικά συμβόλαια που δεν ήταν εφικτά ποτέ πριν, αρχίζουν ήδη να αλλάζουν τον τρόπο με το οποίο οι άνθρωποι συναντιούνται, ζευγαρώνουν, εργάζονται, μάχονται, αγοράζουν, πωλούν, κυβερνούν και δημιουργούν. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές είναι ωφέλιμες και ενδυναμωτικές και ορισμένες ενισχύουν τις ικανότητες των ανθρώπων των οποίων οι προθέσεις είναι κακές» (Rheingold, ό.π.: xiii). Η αισιοδοξία του Rheingold είναι αισθητή στις παραπάνω γραμμές, αποδεικνύοντας την πίστη του στον ενδυναμωτικό ρόλο της τεχνολογίας. Ωστόσο, οι αλλαγές που διαπιστώνει να διαγράφονται στον κοινωνικό και πολιτικό ιστό δεν επαληθεύονται απόλυτα: αφενός διότι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων απολαμβάνει τα αγαθά της νέας τεχνολογίας και αφετέρου διότι η πραγματικότητα καταδεικνύει ότι και στο διαδίκτυο μεταφέρεται εκείνο το πλέγμα των σχέσεων που προϋπήρχε των νέων Μέσων. Σύμφωνα με τους Blumler & Kavanagh, βιώνουμε την τρίτη εποχή της πολιτικής επικοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται εν μέσω και άλλων τάσεων, από «περισσότερη κυβερνο-πολιτική» (Blumler & Kavanagh, 1999: 222). Οι πολιτικοί προσεγγίζουν μέσω των νέων πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών υποστηρικτές και εθελοντές για χρηματοδότηση, οργανωτική υποστήριξη και προσέλευση σε προεκλογικές εκδηλώσεις. Οι Blumler & Kavanagh (ό.π.) υποστηρίζουν ότι η κυβερνοπολιτική θα εξελιχθεί προς τρεις κατευθύνσεις: α.) θα γίνει ένα αυτόνομο μέσο προεκλογικών εκστρατειών χωρίς απαραίτητα να αντικαθιστά αλλά να συμπληρώνει τα περισσότερο παραδοσιακά Μέσα, β.) θα γίνει ένα σημαντικό όχημα ισχυροποίησης και κινητοποίησης των ομάδων πίεσης εντός και εκτός των εθνικών ορίων και γ.) θα διαφοροποιήσει την έκθεση στην πολιτική επικοινωνία εκείνων των τακτικών χρηστών που απολαμβάνουν να εξερευνούν την πρόσβαση σε μια ευρύτερη ποικιλία απόψεων και οπτικών που παρέχει το διαδίκτυο. Τα ενδυναμωτικά όμως χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών προϋποθέτουν ότι υπάρχει και αυξημένη διείσδυσή τους στο κοινό. Οφείλουμε, λοιπόν, να λάβουμε υπόψη μας τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει το εξής παράδοξο: παρόλο που η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με τη χαμηλότερη διείσδυση του διαδικτύου, κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στα ποσοστά διείσδυσης κινητής τηλεφωνίας.

5 Στατιστικά στοιχεία για τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εθνική έρευνα γύρω από τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας που ανατέθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας στην εταιρία ερευνών VPRC, i το ποσοστό των ανθρώπων που κατέχουν κινητό τηλέφωνο είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς ξεπερνά το 70% στο σύνολο του δείγματος, ενώ στις ηλικίες ετών αγγίζει το 84%. ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Τα κινητά τηλέφωνα αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά για τους Έλληνες χρήστες. Το 35% θεωρεί το κινητό του τηλέφωνο πολύ σημαντικό και το 31,3% αρκετά σημαντικό. Όπως φαίνεται, βέβαια, και στο γράφημα 2, οι ηλικίες που θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό το κινητό τους τηλέφωνο πολύ σημαντικό, δεν ξεπερνούν τα 45 έτη. ΓΡΑΦΗΜΑ 2 Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά όταν δούμε τη διαφορά ανάμεσα στη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Ενώ τα ποσοστά χρήσης της κινητής τηλεφωνίας ξεπερνούν το 70%, το αντίστοιχο ποσοστό για το διαδίκτυο είναι μόλις 19,5%, ελάχιστα μικρότερο από ό,τι ήταν το 2003 (19,7%). Παρατηρούμε ότι η σημαντική αύξηση ήταν από το 2001 στο 2002, αλλά έκτοτε τα ποσοστά παραμένουν σταθερά χωρίς τις αναμενόμενες αυξήσεις. Το χάσμα ανάμεσα στην Ελλάδα και τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι αρκετά βαθύ: ο μέσος όρος για τη διείσδυση του διαδικτύου στην Ευρώπη των 15 είναι 43%. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τα πιο ισχνά ποσοστά συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι τα απογοητευτικά ποσοστά της Ελλάδας στην υιοθέτηση και χρήση του διαδικτύου αντικατοπτρίζουν την γενικευμένη τεχνολογική επιβράδυνση που παρατηρείται στον ευρωπαϊκό Νότο. ΓΡΑΦΗΜΑ 3 Μέρος ΙΙ Μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας Στην έρευνα που παρουσιάζουμε στη συνέχεια, επιχειρούμε να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: Πώς χρησιμοποιούν/αξιοποιούν οι πολιτικοί το νέο επικοινωνιακό μέσο της κινητής τηλεφωνίας; Πώς επηρεάζουν τα SMS την επικοινωνία ανάμεσα στους πολιτικούς υποψηφίους και τους ψηφοφόρους τους; Συνιστούν τα μηνύματα κινητής τηλεφωνίας έναν τρόπο ενδυνάμωσης των πολιτών όσον αφορά την πληροφόρηση και την πολιτική τους συμμετοχή;

6 Ποια είναι η σπουδαιότητα της επικοινωνίας μέσω SMS σε σχέση με την επικοινωνία μέσω των παραδοσιακών Μέσων; Οι υποθέσεις που στοχεύουμε να ελέγξουμε ώστε να απαντήσουμε στα προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα είναι οι ακόλουθες: Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα SMS ως τρόπο επικοινωνίας με το εκλογικό σώμα όσον αφορά σε διαδικαστικά και πληροφοριακά ζητήματα. Τα SMS περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες. Τα παραδοσιακά Μέσα θεωρούνται ακόμα από τους πολιτικούς περισσότερο σημαντικά για την επικοινωνία τους με το εκλογικό σώμα από ό,τι τα νέα Μέσα. Η έρευνα πεδίου που διεξήγαμε, διήρκεσε από τις 8 έως τις 22 Φεβρουαρίου Χρησιμοποιήσαμε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με 11 κλειστές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε και στους 300 βουλευτές της Βουλής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επικοινωνήσαμε με το Διευθυντή του Τμήματος Μηχανογράφησης της Βουλής, ο οποίος μας έστειλε μια βάση δεδομένων με όλα τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των βουλευτών. Το ηλεκτρονικό μήνυμα που στείλαμε στους βουλευτές περιελάμβανε μια επιστολή στην οποία εξηγούσαμε ποιοι είμαστε και το σκοπό της έρευνάς μας, καθώς και το ερωτηματολόγιο το οποίο ήταν συνημμένο σε αρχείο Word. Το γράμμα υποδείκνυε ότι το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να σταλεί πίσω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ μέσα σε μία εβδομάδα. Η έρευνά μας εστίασε στην προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Αντλήσαμε το θέμα της έρευνάς μας κυρίως από την πληθώρα των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στον τύπο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 2004, τα οποία τόνιζαν τη χρήση των νέων τεχνολογιών από πολλούς πολιτικούς υποψηφίους (βλ. ενδεικτικά Κορωναίος, 2004, Το Βήμα, 2004α, Το Βήμα, 2004β). Call centers, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο και SMS τέθηκαν στην υπηρεσία των υποψηφίων με σκοπό την αλίευση ψηφοφόρων. Όπως αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα, ένας υποψήφιος βουλευτής έστειλε πάνω από μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα των ψηφοφόρων (Κρουστάλλη, 2004). Επιπλέον, τα SMS χρησιμοποιήθηκαν επίσης με σκοπό να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των εκλογών (βλ. σχετικά τελευταία πρόσβαση, 20/5/2005). Οι ψηφοφόροι μπορούσαν να μάθουν πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή τους στη συνδρομητική αυτή υπηρεσία, καθώς και το κόστος της, στο δικτυακό τόπο (Το Βήμα, 2004α). Η εταιρία που ανέπτυξε το λογισμικό που στέλνει SMS σε μαζική κλίμακα είναι η Altasoft και το πρόγραμμα ονομάζεται Ermis SMS Sender. Σε επικοινωνία που είχαμε με το διευθυντή της Altasoft, Σπύρο Μπότση, μας πληροφόρησε ότι αυτό το λογισμικό αποτελεί τμήμα του ευρύτερου προγράμματος Ermis Altasoft το οποίο

7 χρησιμοποιείται για την οργάνωση πολιτικών γραφείων. Ο κ. Μπότσης υπογράμμισε το ενδιαφέρον που δείχνουν πολλοί πολιτικοί για το νέο επικοινωνιακό μέσο των SMS. Ωστόσο, δεν μπορούσα να μας παραχωρήσει στατιστικά στοιχεία για τη χρήση τους ούτε ονόματα πολιτικών που τα έχουν χρησιμοποιήσει με βάση την πολιτική της εταιρίας. Θα πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι, σύμφωνα με τον κ. Μπότση, η εταιρία δεν παρέχει αριθμούς κινητών τηλεφώνων στους πολιτικούς, οι οποίοι πρέπει να έχουν τη δική τους βάση δεδομένων με κινητά τηλέφωνα για να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό. Τέλος, το κόστος αυτής της υπηρεσίας ήταν 0,10 ευρώ ανά μήνυμα. Αποτελέσματα της έρευνας Το πιο σημαντικό ίσως αποτέλεσμα της έρευνάς μας προέκυψε πριν αναλύσουμε καν τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και, συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αποστολής των ερωτηματολογίων. Μόλις ολοκληρώσαμε την αποστολή των 300 ηλεκτρονικών μηνυμάτων, λίγα λεπτά αργότερα 80 από αυτά επιστράφηκαν πίσω με την ένδειξη «αποτυχία αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος». Έχοντας ως σκοπό να επιλύσουμε το πρόβλημα, επικοινωνήσαμε με το Τμήμα Μηχανογράφησης της Βουλής. Ο διευθυντής του τμήματος ήλεγξε το ηλεκτρονικό μας μήνυμα για να αποκλειστεί η πιθανότητα να περιέχει κάποιον ιό που θα δικαιολογούσε την απόρριψη του μηνύματος από τις ηλεκτρονικές θυρίδες των βουλευτών. Ο έλεγχος αυτός επιβεβαίωσε ότι το μήνυμά μας δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Η εξήγηση που μας έδωσε ο Διευθυντής του τμήματος ήταν ότι οι ηλεκτρονικές θυρίδες των βουλευτών ήταν γεμάτες, διότι δεν τις ελέγχουν τακτικά και γι αυτό δεν μπορούσε να σταλεί το δικό μας μήνυμα. Μας συμβούλεψε να περιμένουμε λίγες μέρες ώστε να τους ενημερώσει να αδειάσουν τις θυρίδες τους και να επαναλάβουμε την αποστολή ξανά. Μετά από μία εβδομάδα ξαναστείλαμε το μήνυμα, αλλά τα αποτελέσματα ήταν και πάλι απογοητευτικά. Αυτή τη φορά 62 μηνύματα γύρισαν πίσω. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό τόσο για την εξοικείωση των Ελλήνων πολιτικών για τις νέες τεχνολογίες όσο και για το ενδιαφέρον τους γι αυτές. Αφού συγκεντρώσαμε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, στείλαμε ξανά μια ειδοποίηση σε όσους δεν είχαν απαντήσει. Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου είχαμε λάβει 66 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που αντιστοιχούν στο 22% του συνολικού διερευνώμενου πληθυσμού. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν να αναλύθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS με περιγραφική στατιστική και την ανάλυση χ 2. Όσον αφορά το φύλο των απαντητών, το 51,5% είναι άνδρες και το 48,5% γυναίκες, γεγονός που προσδίδει ισορροπία στο δείγμα του διερευνώμενου πληθυσμού μας. ΓΡΑΦΗΜΑ 4 Η ηλικιακή κατανομή του δείγματος παρουσιάζεται στο γράφημα 5. Ο μεγαλύτερος όγκος των απαντητών είναι ηλικίας 30-40, ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 41-50, ενώ πολύ μικρά ποσοστά συγκεντρώνουν οι ηλικίες άνω των 50.

8 ΓΡΑΦΗΜΑ 5 Όπως βλέπουμε στο γράφημα 6, η χρήση των SMS είναι μοιρασμένη ανάμεσα στους πολιτικούς που έχουν στείλει SMS σε πολίτες (54,5%) και σε εκείνους που δεν έχουν στείλει ποτέ (45,5%). ΓΡΑΦΗΜΑ 6 Συσχετίζοντας τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας με τη χρήση των SMS, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορά στο βαθμό χρήσης ανάλογα με το φύλο και την ηλικία των απαντητών. Παρόλο που δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε ως προς το φύλο (χ 2 [1] = 2,200 p = 0,138) ούτε ως προς την ηλικία (χ 2 [3] = 8,421 p = 0,038), αξίζει να καταγράψουμε τα διαφορετικά ποσοστά που προκύπτουν. Συγκεκριμένα, από τους χρήστες SMS το 58,3% είναι άνδρες, ποσοστό περίπου 15% υψηλότερο από ό,τι οι γυναίκες (41,7%). Στο θέμα της ηλικίας, στις ηλικιακές ομάδες και τα ποσοστά είναι υψηλά (47,2% και 41,7% αντίστοιχα), πέφτουν αισθητά στην ηλικιακή ομάδα (11,1%) και είναι μηδενικά στις ηλικίες άνω των 60. Όσοι απάντησαν ότι έχουν στείλει/ στέλνουν SMS απάντησαν σε επόμενη ερώτηση σχετικά με τη συχνότητα χρήσης αυτού του τρόπου επικοινωνίας. Τα ποσοστά που συγκεντρώσαμε διαμορφώθηκαν ως εξής: το 47,1% χρησιμοποίησε τα SMS δύο έως τέσσερις φορές, ενώ το 52,9% τα χρησιμοποίησε από πέντε φορές και πάνω. Έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων που έχουν σταλεί. Η πλειοψηφία των απαντητών (50%) έχει χρησιμοποιήσει τα γραπτά μηνύματα μέσω κινητής τηλεφωνίας με σκοπό να πληροφορήσει ή να προσκαλέσει τους πολίτες σε μια ομιλία ή σε μια δημόσια συνάντηση. Η επόμενη πιο συχνή χρήση είναι η αποστολή ευχών (35%). Σε ποσοστό 9% οι πολιτικοί έχουν στείλει SMS με σκοπό να υπενθυμίσουν στο εκλογικό σώμα την υποψηφιότητά τους πριν την ώρα της κάλπης και σε 3% για να ενημερώσουν τους πολίτες για τις πολιτικές θέσεις τους. Κανένας πολιτικός δεν έχει χρησιμοποιήσει τα SMS για να προσελκύσει πόρους ή να πληροφορήσει τους πολίτες σχετικά με το πού θα πρέπει να ψηφίσουν. Στην έρευνά μας καταγράψαμε επίσης τους λόγους μη αποστολής SMS στους πολίτες. Όσοι δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή, δήλωσαν ότι δεν το κάνουν λόγω του απρόσωπου χαρακτήρα αυτού του τρόπου επικοινωνίας (48,3%) και λόγω της ενόχλησης που προκαλείται στους ψηφοφόρους (24%). Το υψηλό κόστος αποτέλεσε για τους απαντητές έναν επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα για την αποστολή SMS (12,9%). Ένα μικρό ποσοστό επέλεξε ως λόγο τον περιορισμό του πολιτικού λόγου που προκύπτει από το περιορισμένο μέγεθος που μπορεί να έχει ένα SMS (8,9%). Η επόμενη ερώτησή μας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που έχουν τα SMS και καταγράφει το βαθμό σπουδαιότητας που αποδίδουν οι απαντητές στο καθένα από αυτά. Τα χαρακτηριστικά που παραθέσαμε ήταν τα ακόλουθα: οικονομικό, γρήγορο, ευέλικτο, άμεσο και μαζικό. Το 54,5% δήλωσε ότι το γεγονός ότι τα SMS αποτελούν μια οικονομική υπηρεσία είναι αρκετά σημαντικό, ενώ το 24,2% απάντησε ότι το

9 χαμηλό της κόστος είναι πολύ σημαντικό. Η ταχύτητα και η αμεσότητα αποστολής των SMS καταγράφονται ως πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά (39,4% και 29,4% αντίστοιχα). Το ποσοστό για το τελευταίο χαρακτηριστικό των SMS, τη μαζικότητά τους (36,4% απάντησαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική), δείχνει ότι οι απαντητές χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα ως μέσο για επικοινωνία από σημείο προς πολυσημείο. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η δυνατότητα των SMS για εξατομικευμένη επικοινωνία από σημείο προς σημείο αγνοείται από τους απαντητές. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η πλειοψηφία των πολιτικών δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία με τους ψηφοφόρους τους μέσω SMS. Το 50% θεωρεί ότι η πολιτική επικοινωνία με τους ψηφοφόρους τους ενδυναμωτική σε μέτριο μόνο βαθμό. Μόνο το 11,8% τη θεωρεί ενδυναμωτική σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 11,8% τη θεωρεί ελάχιστα ενδυναμωτική. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι η επικοινωνία μέσω SMS αποτελεί μια δευτερεύουσα μορφή πολιτικής επικοινωνίας. Αυτό φαίνεται μάλιστα και στην επόμενη ερώτηση που θέσαμε: μόνο το 11,8% θεωρεί την πολιτική επικοινωνία μέσω SMS πολύ σημαντική. Το 58,8% τη θεωρεί αρκετά σημαντική και το 23,5% λίγο σημαντική. Όσον αφορά τη σπουδαιότητα όλων των ΜΜΕ ως προς τη μαζική τους απήχηση, διαπιστώνουμε στον πίνακα 2 ότι η τηλεόραση θεωρείται ακόμα πάρα πολύ σημαντικό και ισχυρό Μέσο. Το 88,2% θεωρεί την τηλεόραση πάρα πολύ σημαντικό Μέσο όσον αφορά τη μαζική της εμβέλεια. Οι εφημερίδες και το ραδιόφωνο θεωρούνται πολύ σημαντικά (52,9% και 47,1% αντίστοιχα). Οι νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες δεν θεωρούνται πολύ σημαντικές όσον αφορά τη μαζικότητά τους: το 67,6% πιστεύει ότι το διαδίκτυο είναι αρκετά σημαντικό, ενώ το 17,6% του απόδίδει μικρή σημασία. Τα ποσοστά για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα SMS είναι παρόμοια. Το 38,2% χαρακτηρίζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το 41,2% θεωρεί τα SMS αρκετά σημαντικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Στο θέμα της διαδραστικότητας, το ραδιόφωνο θεωρείται πολύ σημαντικό (41,2%). Αποτελεί έκπληξη ότι η τηλεόραση θεωρείται πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τη διαδραστικότητά της από το 1/3 των απαντητών (35,3%). Τα νέα Μέσα που επιτρέπουν υψηλό βαθμό διαδραστικότητας δεν συγκεντρώνουν τόσο υψηλά ποσοστά. Μόνο το 20,6% θεωρεί ότι το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πάρα πολύ σημαντικά στο θέματα της διαδραστικότητας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τα SMS είναι 17,6%. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Στην επόμενη ερώτησή μας ρωτήσαμε τους απαντητές να σημειώσουν το βαθμό συμφωνίας τους σε εννέα προτάσεις (βλ. πίνακα 4). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των απαντητών (35,3%) συμφωνεί ότι η αποστολή SMS είναι ένα αποτελεσματικό Μέσο επικοινωνίας με το εκλογικό σώμα. Τα ποσοστά εμφανίζονται

10 αρκετά συγκεχυμένα στην πρόταση σχετικά με την επίδραση που ασκεί η αποστολή SMS στο ύψος της προεκλογικής δαπάνης: το 35,3% συμφωνεί, ενώ το 32,4% συμφωνεί. Παρόλο που το 1/3 των απαντητών συμφωνεί ότι τα SMS επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο του προεκλογικού κόστους, την ίδια στιγμή το 41,2% τα θεωρεί πάρα πολύ οικονομικά. Το 47,15% θεωρεί ότι αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι απρόσωπη. Τα ποσοστά ποικίλουν στην πρόταση ότι τα SMS είναι ενοχλητικά για τους παραλήπτες. Το 26,5% συμφωνεί με αυτή την πρόταση, το 23,5% διαφωνεί και το 26,5% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Επιπλέον, οι περισσότεροι απαντητές συμφωνούν ότι περιορίζει και πτωχαίνει τον πολιτικό λόγο (50%). Η κυριαρχία των παραδοσιακών Μέσων είναι εξίσου εμφανής στις ακόλουθες δύο προτάσεις: Το 61,8% πιστεύει ότι η επικοινωνία μέσω SMS δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επικοινωνία μέσω των έντυπων Μέσων ούτε την επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης (76,5%). ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Η επόμενη ερώτηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν οι τηλεφωνικοί αριθμοί των πολιτών. Απευθύναμε τη συγκεκριμένη ερώτηση μόνο σε όσους απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα SMS. Οι περισσότεροι πολιτικοί δήλωσαν ότι συγκέντρωσαν τα νούμερα από προσωπικές βάσεις δεδομένων (44,1%). Ένα πολύ μικρό ποσοστό (2,9%) δήλωσε ότι απέκτησε τα νούμερα μέσω της εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία μαζικής αποστολής SMS. Το 14,7% δήλωσε ότι τα απέκτησε με γραπτή συγκατάθεση των παραληπτών, ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό (38,2%) δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς απέκτησε τα νούμερα ή αρνείται να απαντήσει την ερώτηση. Το υψηλό αυτό ποσοστό μας δημιουργεί έντονους προβληματισμούς σχετικά με τη νομιμότητα της απόκτησης των αριθμών των κινητών τηλεφώνων. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας εξέτασαν το διερευνώμενο θέμα μας κάτω από το νομικό πρίσμα. Είναι θετικό ότι η πλειοψηφία των απαντητών γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά στη χρήση και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (94,1%). Ωστόσο, δεν θεωρούν ότι η αποστολή SMS προσβάλλει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παραληπτών. Το 52,9 απάντησε ότι το επίπεδο της προσβολής είναι μέτριο, ενώ το 21,2% θεωρεί το βαθμό προσβολής μικρό. ΓΡΑΦΗΜΑ 5 Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να διερευνήσει το βαθμό χρήσης και αξιοποίησης των SMS από τους Έλληνες βουλευτές, καθώς και τις απόψεις και τη στάση τους απέναντι σε αυτό το νέο μέσο επικοινωνίας. Όπως αναμενόταν, τα ποσοστά χρήσης του συγκεκριμένου τρόπου επικοινωνίας είναι αρκετά υψηλά, γεγονός που οφείλεται στα πολύ υψηλά ποσοστά διείσδυσης του κινητού τηλεφώνου στη χώρα μας, καθώς και

11 της έντονης ενσωμάτωσης της ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων στην κουλτούρα μας. Η πολιτική επικοινωνία μέσω SMS αναδεικνύεται ως ένας συμπληρωματικός τρόπος στην επικοινωνία ανάμεσα στους πολιτικούς και στους πολίτες, η οποία προς το παρόν τουλάχιστον έχει μονόδρομη κατεύθυνση, από τους πολιτικούς στο εκλογικό σώμα. Δεν προκύπτει από αυτή τη μορφή επικοινωνίας η δυνατότητα διαδραστικότητας από τη στιγμή που τα μηνύματα στέλνονται μαζικά από απροσδιόριστους αποστολείς μέσω λογισμικών που διεκπεραιώνουν την αποστολή. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πολιτικοί που χρησιμοποιούν τα SMS ως μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας την περιορίζουν στην αποστολή μηνυμάτων για διαδικαστικούς λόγους (πληροφόρηση και προσκλήσεις για ομιλίες και δημόσιες συναντήσεις) και αποστολή ευχών. Η έρευνά μας καταγράφει επίσης την αντιμετώπιση των γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας ως μια δευτερεύουσα και συμπληρωματική μορφή πολιτικής επικοινωνίας από τους πολιτικούς. Η διαπίστωση αυτή είναι φανερή στις απαντήσεις των απαντητών στις ερωτήσεις που αφορούν στην ενδυνάμωση και στη σπουδαιότητα της επικοινωνίας με τους πολίτες μέσω SMS. Τα παραδοσιακά Μέσα, με κυρίαρχη την τηλεόραση, θεωρούνται ακόμα πάρα πολύ σημαντικά για τους πολιτικούς. Η τηλεόραση διατηρεί ακόμα την πρωτοκαθεδρία στην επιρροή της κοινής γνώμης, επιβεβαιώνοντας τις θεωρίες περί τηλεκρατίας στην πολιτική. Οι νέες επικοινωνιακές και πληροφοριακές τεχνολογίες (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS) έρχονται δεύτερες στις προτιμήσεις τους, γεγονός που μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη χαμηλή διείσδυση και χρήση των νέων Μέσων στην Ελλάδα. Η έρευνα επίσης διαπίστωσε ότι οι απαντητές δεν φαίνονται να ταυτοποιούν τα SMS ως spamming ή ανεπιθύμητη επικοινωνία. Ωστόσο, αυτό το τελευταίο ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται απαραιτήτως περισσότερη επεξεργασία και σε βάθος έρευνα έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί το θολό ζήτημα της προστασίας των πολιτών από ανεπιθύμητη επικοινωνία. Με αυτά τα δεδομένα, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ερευνητική παρακολούθηση της εξέλιξης της χρήσης των νέων επικοινωνιακών και πληροφοριακών τεχνολογιών από τους πολιτικούς, καθώς θα είναι ενδεικτική για το βαθμό ψηφιακής ετοιμότητας και προσαρμογής που θα επιδείξουν οι Έλληνες πολιτικοί εν όψει των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών του 2006 αλλά και των επόμενων βουλευτικών το 2008.

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ «e-εκλογές με τη συνδρομή τεσσάρων γιγάντων». Διαθέσιμο στο (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 20/50/2005). Blumler, J.G. (1992). «The Third Age of Political Communication: Influences and Features». Political Communication, τόμ. 16, τχ. 3: Fagen, R. (1977). Πολιτική και Επικοινωνία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. McNair, B. (1998). Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Κατάρτι. Meadow, R. (1980). Politics as communication. Norwood: ABLEX Publishing. Rheingold, H. (2002). Smart Mobs. The Next Social Revolution. Cambridge: Basic Books. Wolton, D. (1990). «Political Communication: The Construction of a Model». European Journal of Communication, τόμ. 5, τχ. 1: Δεμερτζής, Ν. (2002). Πολιτική Επικοινωνία: Διακινδύνευση, δημοσιότητα, διαδίκτυο. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Κορωναίος, Π. (2004). «Και οι εκλογές θέλουν το SMS τους». Εφημερίδα Ελευθεροτυπία. 25/1/2004. Κρουστάλλη, Δ. (2004). «Προεκλογική εκστρατεία με SMS». Εφημερίδα Το Βήμα. 8/2/2004. Μεταξάς, Α. Ι.-Δ., «Πολιτική και Επικοινωνία». Greek Politics Journal, 10/2/2004. Διαθέσιμο στο (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 15/1/2006). Το Βήμα (2004α). «Κοινοβουλευτικές εκλογές online». Εφημερίδα Το Βήμα. 28/3/2004. Το Βήμα (2004β). «Ο νικητής μέσω του διαδικτύου και του κινητού». Εφημερίδα Το Βήμα. 7/3/2004.

13 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Γράφημα 1: Κατοχή κινητού τηλεφώνου, Πηγή: VPRC, (τελευταία πρόσβαση, 25/5/2006) Γράφημα 2: Σημασία κινητού τηλεφώνου κατά ηλικιακή κατηγορία Πηγή: VPRC, (τελευταία πρόσβαση, 25/5/2006)

14 Γράφημα 3: Χρήση διαδικτύου Πηγή: VPRC, (τελευταία πρόσβαση, 25/5/2006) Γράφημα 4 Φύλο Άνδρας Γυναίκα 48,53% 51,47%

15 Γράφημα 5 Ηλικία Percent 30 51,47% 20 36,76% 10 5,88% 5,88% > 60 Γράφημα 6 ΧρήσηSMS ναι όχι 45,45% 54,55%

16 Πίνακας 1: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών των SMS Οικονομικό Γρήγορο Ευέλικτο Άμεσο Μαζικό Καθ 3% 0% 9,1% 8,8% 3% Λιγ 12,1% 3% 12,1% 17,6% 9,1% Αρκ 54,5% 18,2% 33,3% 32,4% 27,3% Πολύ 24,2% 39,4% 33,3% 11,8% 24,2% Ππολύ 6,1% 39,4% 12,1% 29,4% 36,4% ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% Πίνακας 2: Σπουδαιότητα (ως προς τη μαζικότητα) Εφημερίδες Τηλεόραση Ραδιόφωνο Διαδίκτυο Ηλ. SMS ταχυδρ. Καθ 0% 0% 0% 0% 5,9% 5,9% Λιγ 5,9% 0% 0% 17,6% 38,2% 35,3% Αρκ 35,3% 0% 44,1% 67,6% 38,2% 41,2% Πολύ 52,9% 11,8% 47,1% 11,8% 11,8% 14,7% Ππολύ 5,9% 88,2% 8,8% 2,9% 5,9% 2,9% ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% Πίνακας 3: Σπουδαιότητα (ως προς τη διαδραστικότητα) Εφημερίδες Τηλεόραση Ραδιόφωνο Διαδίκτυο Ηλ. SMS ταχυδρ. Καθ 5,9% 8,8% 2,9% 5,9% 14,7% 17,6% Λιγ 17,6% 5,9% 17,6% 20,6% 17,6% 11,8% Αρκ 47,1% 26,5% 26,5% 35,3% 32,4% 41,2% Πολύ 20,6% 23,5% 41,2% 17,6% 14,7% 11,8% Ππολύ 8,8% 35,5% 11,8% 20,6% 20,6% 17,6% ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Πίνακας 4: Βαθμός συμφωνίας με τις ακόλουθες προτάσεις Αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους Επηρεάζει σημαντικά το ύψος της εκλογικής δαπάνης Συμφων ώ Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ Διαφων ώ ΔΞ/ΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 35,5% 26,5% 23,5% 14,7% 100% 32,4% 17,6% 35,3% 14,7% 100% Είναι απρόσωπη 47,1% 23,5% 17,6% 11,8% 100% Είναι ενοχλητική για τους παραλήπτες 26,5% 26,5% 23,5% 23,5% 100% Είναι εξαιρετικά οικονομική 41,2% 20,6% 14,7% 23,5% 100% Περιορίζει και πτωχεύει τον πολιτικό λόγο 50% 23,5% 5,9% 20,6% 100% Δεν μπορεί με τίποτα να αντικαταστήσει την επικοινωνία μέσω των έντυπων μέσων 61,8% 14,7% 8,8% 14,7% 100% Δεν μπορεί με τίποτα να αντικαταστήσει την επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης Δεν προσφέρει καμία ένδειξη για την αποτελεσματικότητά της 76,5% 5,9% 5,9% 11,8% 100% 14,7% 38,2% 23,5% 23,5% 100%

18 Γράφημα 7 Βαθμός προσβολής προσωπικών δεδομένων μέσω της αποστολής SMS Percent 30 52,94% ,76% 20,59% 14,71% 0 ΠΜικρός Μικρός Μέτριος Μεγάλος i Η ταυτότητα της έρευνας είναι η ακόλουθη: Περίοδος Έρευνας: 21 Οκτωβρίου εώς 23 Νοεμβρίου 2005 Ανάθεση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. Πληθυσμός: 15 ετών και άνω Δείγμα: Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε άτομα Περιοχή: Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου. Τύπος: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Μέθοδος: Πολυσταδιακή στρωματοποιημένη

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

E-Government Ηλεκτρονική Ψηφοφορία στην Εσθονία

E-Government Ηλεκτρονική Ψηφοφορία στην Εσθονία Εισαγωγή www.valimised.ee Μικρή χώρα της Βαλτικής με 1,3 εκατομμύρια κατοίκους. Μετά από 5 δεκαετίες σοβιετικής κατοχής, το 1991, επέλεξε να γίνει μια χώρα υψηλών τεχνολογιών καθώς διέθετε μια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς Η ετήσια έρευνα της Public Issue για τους Θεσμούς Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014 Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων & του κατοχικού δανείου Μάιος 2013 1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Αθήνα 17- Δεκεμβρίου 2008 0875/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος ESOMAR, WAPOR, ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ POLICY AND ONLINE ADVERTISING

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ POLICY AND ONLINE ADVERTISING 2013 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.222 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 17-21 Οκτωβρίου 2014 As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το 2 Όλοι σχεδόν οι 15χρονοι νέοι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά τα αγόρια το έκαναν για μεγαλύτερο διάστημα και συχνότερα από τα κορίτσια Γενικά, όλοι, σχεδόν, οι 15χρονοι νέοι (99,31%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2010032 / Διάγραμμα 1 Μάιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ AΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ AΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ AΝΑΛΟΓΙΕΣ Α. Περίπτωση Ενός Πληθυσμού Έστω ότι μελετάμε μια ακολουθία ανεξαρτήτων δοκιμών κάθε μία από τις οποίες οδηγεί είτε σε επιτυχία είτε σε αποτυχία με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2)

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) Επιχειρήσεων» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Νο 4 Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική;

Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική; Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική; Copyright 2009 Cengage Learning 1.1 Τι είναι η Στατιστική; «Στατιστική είναι ένας τρόπος για την αναζήτηση πληροφοριών μέσα σε δεδομένα» Copyright 2009 Cengage Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα