Μέθοδος ελέγχου των τριχοβαφών, και η Ελληνική Αγορά το 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδος ελέγχου των τριχοβαφών, και η Ελληνική Αγορά το 2007"

Transcript

1 Μέθοδος ελέγχου των τριχοβαφών, και η Ελληνική Αγορά το 2007 Determination of Hair Dye constituents and the Greek Market during 2007 Αμαλία Νικολού, Σταματία Λαγού, Απόστολος Παπαδόπουλος, Γκουίντο Σαλέμ, Εμμανουήλ Καβαλλιεράκης. Χημικό Εργαστήριο Καλλυντικών και Ιατρο-Τεχνολογικών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Περίληψη Οι τριχοβαφές είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αντιδράσεων μεταξύ παραγώγων του αμινοβενζολίου και της φαινόλης. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε σχηματισμό ολιγομερών και πολυμερών με υπερσυζυγιακή δομή μέσα στη δομή της τρίχας, δημιουργώντας την μόνιμη βαφή. Τα συστατικά των τριχοβαφών, προβαφές και συζευκτήρες, προσδιορίσθηκαν με την μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) με στήλη C8 και μεταβαλλόμενη κινητή φάση Ακετονιτριλίου από μηδέν μέχρι 80% και ρύθμιση στο 6,0 του ph της υδατικής φάσης, με ανιχνευτή Diode Array στα 250 nm. Δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη φασμάτων των συστατικών των τριχοβαφών και καθορίσθηκε το όριο ανίχνευσης. Τα 20 δείγματα της Ελληνικής Αγοράς που εξετάστηκαν ήταν Σύμφωνα με την Νομοθεσία Καλλυντικών. Abstract Hair dyes are the result of reactions among aminobenzol and phenol derivatives. The resulting products are oligomeric and polymeric with extended double bond formations created inside the hair structure and are responsible for the permanent colour created. The dye precursors and couplers, constituents of hair dyes, were determined by the HPLC method using C8 column and gradient mobile phase, acetonitrile from zero to 80% and ph=6.0 buffer. Diode Array detector was used at 250 nm, spectral library was created and the detection limits were determined. The 20 samples were taken from the Greek market and were tested according to the above method. All samples tested were found to be in compliance with Cosmetic Legislation. 1. Είδη τριχοβαφών και μηχανισμός ανάπτυξης χρώματος Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τριχοβαφών που προσφέρουν προσωρινή ήμι-προσωρινή και μόνιμη βαφή. Τα προϊόντα για προσωρινή βαφή συνήθως περιέχουν υδατοδιαλυτά όξινα χρώματα που εναποτίθενται στην επιφάνεια της τρίχας και αφαιρούνται με το πρώτο λούσιμο. Τα προϊόντα για ημι-μόνιμη βαφή συνήθως περιέχουν παράγωγα της Νitroaniline, itrophenyldiamine και itrophenol. Αυτά έχουν την ικανότητα να διεισδύουν στην επιδερμίδα και μερικώς στη ρίζα της τρίχας με αποτέλεσμα η βαφή να διαρκεί 5 έως 10 λουσίματα. 1/10

2 Οι μόνιμες βαφές ή ορθότερα οξειδούμενες τριχοβαφές, είναι προϊόντα που αποτελούνται από δύο συσκευασίες. Η πρώτη συσκευασία περιέχει σε αλκαλικό περιβάλλον την προβαφή (precursor) όπως p-phenylenediamine, 2,5-diaminotoluene, p-aminophenol και τον συζευκτήρα (coupler) όπως resorcinol, chlororesorcinol, methylresorcinol, a-naphthol, m- aminophenol. Η δεύτερη συσκευασία περιέχει σταθεροποιητή και διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου. Τα δύο συστατικά αναμιγνύονται αμέσως πριν από την χρήση. Το τελικό χρώμα της τριχοβαφής είναι αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων μεταξύ της προβαφής και του συζευκτήρα με αποτέλεσμα την δημιουργία εκτεταμένου συζυγιακού συστήματος (χρώμα). Ο μεγάλος όγκος των ολιγομερών και πολυμερών μορίων του χρώματος, που αναπτύχθηκε μέσα στην τρίχα, έχει σαν αποτέλεσμα να συγκρατούνται και να μην απομακρύνονται με το λούσιμο. Η ανάπτυξη και απόχρωση της μόνιμης βαφής εξαρτάται από την προβαφή, το ph και τον χρόνο εφαρμογής (15 έως 30 λεπτά). Επανάληψη της μόνιμης βαφής απαιτείται μετά από 1 μήνα, λόγω αύξησης του μήκους των τριχών. Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν μέρος στην ανάπτυξη του χρώματος παρουσιάζονται αναλυτικά κατά στάδια 15 : Στο πρώτο στάδιο της αντίδρασης, (σχήμα 1), οι προβαφές με το υπεροξείδιο του υδρογόνου διαχέονται μέσα στη τρίχα και σχηματίζουν με αντίδραση οξείδωσης την quinonediimine 1. + O O p-phenylenediamine quinonediimine Σχήμα 1. Οξείδωση της p-phenylenediamine σε quinonediimine Η σταθερότητα των ιμινών (imineς) εξαρτάται από το ph του περιβάλλοντος. Σε όξινο ph υδρολύονται, ενώ σε αλκαλικό περιβάλλον έχουν υψηλή σταθερότητα, αυτό διασφαλίζεται με την προσθήκη της αμμωνίας στην συσκευασία των προϊόντων. Στο δεύτερο στάδιο της αντίδρασης, ο αρωματικός πυρήνας της m-aminophenol προσβάλλει το ιμινικό άζωτο της quinonediimine με μηχανισμό ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης (S E ), όπου σχηματίζεται το διμερές παράγωγο της diphenylamine (leucobase) 2,3,5. H μοριακή αναλογία precursor/coupler σε αυτή την περίπτωση είναι 1:1. 2/10

3 + OH S E OH quinonediimine m-aminophenol leucobase Σχήμα 2. Αντίδραση σύζευξης σχηματισμού της diphenylamine Στο τρίτο στάδιο, η leucobase οξειδώνεται κατά πρώτον από το υπεροξείδιο του υδρογόνου προς σχηματισμό της indoamine 4 (σχήμα 3). Κατά δεύτερον η diphenylamine μπορεί να προσβάλει με μηχανισμό οξείδωσης ακόμη ένα μόριο της quinonediimine και να σχηματισθεί το τριμερές προϊόν (σχήμα 4). Στο τριμερές μόριο η αναλογία μεταξύ precursor/coupler είναι 2:1 + O 2 OH O diphenylamine indoamine Σχήμα 3. Οξείδωση της diphenylamine σε indoamine 3/10

4 OH + O Σχήμα 4. Οξειδωτική σύζευξη και σχηματισμός του τριμερούς προϊόντος Το διμερές της indoamine και το τριμερές προϊόν είναι υπερσυζυγιακά συστήματα που απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού. Μερικές προβαφές, απουσία συζευκτήρα, σχηματίζουν πολυμερή μόρια σε αντίδραση αυτοσυμπύκνωσης. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί ο σχηματισμός του τριμερούς μορίου (Bandrowski s Base) 6 από την αυτοσυμπύκνωση της p-phenylendiamine (σχήμα 5). H αυτοσυμπύκνωση των προβαφών είναι μία αργή διαδικασία συγκρινόμενη με την αντίδραση του μίγματος της προβαφής με τον συζευκτήρα Oxidation Σχήμα 5 : Σχηματισμός της Bandrowski s Base με αυτοσυμπύκνωση της p-phenylendiamine 2. Έλεγχος των Τριχοβαφών με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC) Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των προβαφών και της σύζευξης πραγματοποιήθηκε με την χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) 7,8,9,10,11,12,13,14,15. Η ανάλυση διεκπεραιώθηκε με την ακόλουθη μέθοδο: 4/10

5 Στήλη: C-8, 5μ, 4*250 mm [Lichrosphere 100 RP-8 (5μm) της Merck] H χρήση των στηλών C-18 και C-18-ec, δεν έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα διαχωρισμού, επειδή πρόκειται για υδατοδιαλυτά και μικρής λιποδιαλυτότητας μόρια. Η μετάβαση σε στήλη C-8 αποδείχθηκε ικανοποιητική. Κινητή Φάση: Διαλύτης Α: Ακετονιτρίλιο, Διαλύτης Β: Οξικό ρυθμιστικό διάλυμα 0.05M, ph=6.0. Η μεταβολή της σύνθεσης της κινητής φάσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Πίνακας Ι: Πρόγραμμα μεταβαλλόμενης κινητής φάσης Χρόνος [min] % Α %Β Μεταβολή Γραμμική Γραμμική Ισοκρατική Γραμμική Ισοκρατική Ο συνολικός χρόνος κάθε χρωματογραφήματος είναι 50 λεπτά. Τα πρώτα 25 λεπτά αποτελούν τον χρήσιμο χρόνο ανάλυσης ενώ ακολουθεί η αναγέννηση και η επαναφορά της στήλης στην αρχική κατάσταση. Ροή: 1,0 ml/min Ανιχνευτής: Diode Aray, ρύθμιση καταγραφής χρωματογραφήματος και ολοκλήρωσης κορυφών στα 240 nm. Πλήρη καταγραφή φασμάτων ανά ένα δευτερόλεπτο. H ρύθμιση του ανιχνευτή σε μήκος κύματος 290 nm που είναι η χαρακτηριστική απορρόφηση έδωσε μικρότερο όριο ανίχνευσης λόγω μικρότερης απορρόφησης. Ως εκ τούτου επελέγη η μέτρηση στα 240 nm. Βιβλιοθήκη φασμάτων: Δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη φασμάτων τριχοβαφών από 220 έως 500 nm που χρησιμοποιήθηκε στη φασματοφωτομετρική ταυτοποίηση των κορυφών των χρωματογραφημάτων. Η σύγκριση των φασμάτων των κορυφών του δείγματος με τα φάσματα της βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Turbochrome avigator της Perkin Elmer. Κατεργασία δειγμάτων: Ποσότητα 1,0 έως 1,5 g δείγματος, προσθήκη 3 ml διαλύματος 1% Ασκορβικού οξέως ως αντιοξειδωτικού, παραλαβή με 40 ml μεθανόλη στους 40 C, 5 λεπτά υπέρηχοι, ψύξη, μεταφορά σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml, διήθηση από ηθμό 0,5_μm και χρωματογράφηση. Κατεργασία προτύπων: Τέσσερα διαλύματα συγκέντρωσης 25, 50, 100 και 200 ppm σε μεθανόλη με προσθήκη Ασκορβικού. Τα διαλύματα προτύπων χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των καμπυλών βαθμονόμησης κάθε συστατικού. Επιθυμητός συσχετισμός συγκέντρωσης και εμβαδού σήματος R 2 > 0,9950. Είδος συσχετισμού συνήθως δευτεροβάθμια καμπύλη που περνά από την τομή των αξόνων (Ψ=αχ 2 +βχ). Χρόνοι κατακράτησης, μήκος κύματος μέγιστης απορρόφησης στην περιοχή 250 έως 400 nm, λόγος απορρόφησης 290/240 nm και όριο ανίχνευσης (3SD) σε λ=240 nm, των συστατικών που προσδιορίσθηκαν, παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ: Πίνακας ΙΙ: Χρόνοι κατακράτησης, στοιχεία φάσματος και όριο ανίχνευσης οξειδουμένων τριχοβαφών. 5/10

6 Συστατικό Σχετικός χρόνος κατακράτησ ης ως προς Resorcinol Χρόνος κατακράτ ησης [min] ½ w Χρόνου κατακράτ ησης [min] λ-max [nm] Λόγος Abs_290 / Abs_240 Όριο Ανίχνευσ ης λ=240, [ppm] 1,4-Phenylenediamine Aminophenol Hydroquinone Phenylenediamine Toluene-2,5-diamine Aminophenol Resorcinol Methylaminophenol Aminophenol * 2-Methylresorcinol Amino-2-hydroxytoluene aphthol * Θετική ταυτοποίηση υπάρχει μόνον όταν η κορυφή έχει και τον αναμενόμενο χρόνο κατακράτησης και την αναμενόμενη μορφή φάσματος. Η μορφή του φάσματος ελέγχεται συστηματικά από το μέγιστο στην περιοχή 250 έως 400 nm που συνήθως διαφέρει μέχρι 1 nm και από τον λόγο απορρόφησης στα 290/240 nm. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις σύγκρισης με την βιβλιοθήκη φασμάτων. Προβλήματα προσδιορισμού και αδυναμία μέτρησης, παρουσιάσθηκαν: Στην 2-Aminophenol που εμφανίζει ασυμμετρία κορυφής, ιδιαίτερα παρουσία των γειτονικών συστατικών και στην 1-aphthol που εμφανίζει ιδιαίτερα μικρό ημιεύρος κορυφής. Τα υπόλοιπα συστατικά παρουσίασαν ικανοποιητική καμπύλη βαθμονόμησης με R 2 > Τυπικό χρωματογράφημα οξειδούμενων τριχοβαφών (προβαφών και μορίου σύζευξης ) παρουσιάζεται στο σχήμα 6 Σχήμα 6. Χρωματογράφημα οξειδούμενων τριχοβαφών: 1: 1.4Phenylenediamine, 2: 4- Aminophenol, 3: Hydroquinone, 4: Toluene-2.5-diamine, 5: 3-Aminophenol, 6: 4-6/10

7 Methylaminophenol, 7: 2-Aminophenol, 8: 2-Methylresorcinol, 9: 4-Amino-2-hydroxytoluene, 10: 1-aphthol 3. Νομοθεσία Τριχοβαφών και Ελληνική Αγορά το 2007 Η κοινοτική οδηγία 76/ και οι τροποποιήσεις της μέχρι το 2004, έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/ΓΠ του Κάθε δύο χρόνια γίνεται μία νέα τροποποίηση της Νομοθεσίας Καλλυντικών που ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Το παράρτημα ΙΙ της Νομοθεσίας περιέχει τις απαγορευμένες τριχοβαφές που δεν πρέπει να περιέχονται στην σύνθεσή των καλλυντικών. Το παράρτημα ΙΙΙ καθορίζει τα μέγιστα όρια, τις συνθήκες χρήσης, τους περιορισμούς και τις προειδοποιήσεις των επιτρεπομένων με προϋποθέσεις συστατικών. Υπάρχουν επίσης συστατικά που επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς και δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της Νομοθεσίας Καλλυντικών. Τα Εργαστήρια του ΕΟΦ έλεγξαν εργαστηριακά 20 δείγματα τριχοβαφών με την μέθοδο Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) που περιγράφεται παραπάνω. Τα συστατικά των τριχοβαφών που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους ιδιώτες καταναλωτές στην Ελληνική αγορά, με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Νομοθεσίας, τη μέση και τη μέγιστη περιεκτικότητά, παρουσιάζονται στον πίνακα IV. Πίνακας IV: Συστατικά τριχοβαφών Ελληνικής Αγοράς το 2007 Αριθμός CAS Οξειδούμενη Τριχοβαφή Μέγιστο Όριο Νομοθεσίας [% w/w] Μέση τιμή Αγοράς [% w/w] Μέγιστη τιμή Αγοράς [% w/w] Συχνότητα Αγοράς Resorcinol 5,0 0,37 0,99 55% Toluene-2,5-diamine 10,0 1,28 2,02 45% amino-2-hydroxytoluene 3,0 0,10 0,52 30% aminophenol Χωρίς όριο 0,17 0,48 30% aminophenol 2,0 0,10 0,18 25% ,4-phenylenediamine 6,0 0,12 0,42 25% methylresorcinol 2,0 0,17 0,39 25% Αυτά τα δεδομένα της Ελληνικής Αγοράς συγκρίνονται ικανοποιητικά με ανάλογα αποτελέσματα στη Δανία 18. Συμπεράσματα - Συζήτηση: Τα συστατικά τριχοβαφών που προσδιορίσθηκαν βρέθηκαν σημαντικά κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Νομοθεσίας και δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη απαγορευμένων ουσιών. Η 7/10

8 περιεκτικότητα των συστατικών των τριχοβαφών που χρησιμοποιούνται από τους ιδιώτες καταναλωτές, επιτρέπει την μείωση των ορίων της Νομοθεσίας, χωρίς επίδραση στην αγορά. Στην μελέτη αυτή δεν περιελήφθησαν τριχοβαφές για επαγγελματική χρήση και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο ορατό μέλλον. 8/10

9 Βιβλιογραφικές παραπομπές 1. Søsted H., Johansen JD, Menne T, Bossi R., Rastogi S.C., Unconsumed precursors and couplers after formation of oxidative hair dyes, Contact Dermatitis, javascript:al_get(this, 'jour', 'Contact Dermatitis.'); 55, , Corbett J.F., Benzoquinone imines. Part VI. Mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone di-imines with m-phenylenediamines, J. Chem. Soc. (B)., , Corbett J.F., Benzoquinone imines. Part V. Mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone monoimines with m-phenylenediamines, J. Chem. Soc. (B)., Corbett J.F., Benzoquinone imines. Part VII. The mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone di-imines with monohydric phenols and the ultraviolet, infrared, and nuclear magnetic resonance spectra of the resulting indoanilines, J. Chem. Soc. (B)., , Corbett J.F., Benzoquinone imines. Part VIII. Mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone monoimines with monohydric phenols, J. Chem. Soc.(B)., , Corbett J.F., Benzoquinone imines. Part IV. Mechanism and kinetics of the formation of Bandrowski's base,, J. Chem. Soc.(B)., , Das Gupta V., Quantitative determinations of phenol and resorcinol in pharmaceutical dosage forms by high-pressure liquid chromatography, J.Pharm. Sci., 65, , Sakurai H., Ogawa S., Determination of aminophenol isomers by high-speed liquid chromatography,,j.chromatogr Sci, 14, , Guo X., Zhou M., Determination of resorcinol and salicylic acid in planning tincture by high performance liquid chromatography, Se Pu, 16, Guo X., Zhou M., Determination of dyes in cosmetic by high performance liquid chromatography, Se Pu, 17, Penner.A., esterenko P.., Simultaneous determination of dihydroxybenzenes, aminophenols and phenylenediamines in hair dyes by high performance liquid chromatography on hypercross-linked polystyrene, Analyst, 125, , Zeng H., Sung G.X., Cen L.J., Determination of salicylic acid and resorcinol in junlieping tincture by reverse phase high performance liquid chromatography, Se Pu, 19, 370-1, Vincent U., Bordin G., Rodriguez A.Z., Validation of an analytical procedure for the determination of oxidative hair dyes in cosmetic formulations, J. Cosmet. Sci., 53, 43-58, Vincent U., Bordin G., Rodriguez A.Z., Optimization and validation of an analytical procedure for the determination of oxidative hair dyes in commercial cosmetic formulations, J. Cosmet. Sci., 53, , Angeslmi C., Bordin G., Centini M., Cicalò A., De Orsi D., Porrà R., Gagliardi L., etti R., Scarpi C., inci F., Rodriguez A., Vincent U., Analytical Methods for Cosmetics (COLIPA «Europ. Cosm. Toil. and Perf. Assoc»., 1ed)., pp , , , Firenze Κοινοτική Οδηγία 76/768 περί Καλλυντικών και οι τροποποιήσεις της. 17. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/ΓΠ , 9/10

10 Εφημερίς Κυβερνήσεως, Τεύχος δεύτερο, Αρ. Φύλλου 352 της 18 Μαρτίου Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον Τομέα των Καλλυντικών. 18. Rastogi S.C., Worsoe I.M., Jensen G.H. Precursors of oxidative hair dyes in hair coloring formulations ational Environmental Research Institute, Ministry of the Environment Denmark Ardejdsrapport fra DMU, nr 175, /10

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων Τυράκης Μιχάλης Εξεταστική επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Σύγκριση απομάκρυνσης ενδοκρινικών διαταρακτών με προσρόφηση σε ρητίνες και φωτοκατάλυση Τζατζιμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού»

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος «Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ Α. Μπιμπίλας 1, Κ. Μπαλτά-Μπρούμα 2, Θ. Λυμπεροπούλου 2, Β. Ωραιοπούλου 1 1 Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MERLOT, CABERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του φυτού Εchinacea purpurea καλλιεργούμενου στην Ελλάδα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του φυτού Εchinacea purpurea καλλιεργούμενου στην Ελλάδα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία:

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Αικατερίνη Κ. Μαρκοπούλου-Αλμπάνη Επικ. Καθηγήτρια Φαρμ. Ανάλυσης ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Ασκούμενοι Φοιτητές Ονοματεπώνυμο 1ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ. (Prunus avium L.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ. (Prunus avium L. Μεταπτυχιακή Διατριβή με Τίτλο: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ (Prunus avium L.) Μεταπτυχιακή διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Διαχωρισμός: απομόνωση του αναλύτη από πιθανές παρεμποδίζουσες ουσίες καταβύθιση απόσταξη εκχύλιση Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Κλασική εκχύλιση [S] οργ

Διαβάστε περισσότερα

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ονομάζεται έτσι επειδή η κινητή φάση είναι υγρή. Η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και Οίνου Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2015 Παρατίθενται αναλύσεις οίνου. Φυσικά δεν αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Ανδρουλάκη Χημικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Άννα Ανδρουλάκη Χημικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άννα Ανδρουλάκη Χημικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διπλωματική εργασία με τίτλο: Aντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER)

Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) 1. Αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων ελέγχου των μαστίτιδων [Fossomatic, χαρτάκι (Bovi-vet), δοκιμή της Καλιφόρνιας και αγωγιμότητα] στο γάλα αγελάδων με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Δημήτριος Κ. Σάλτας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Δημήτριος Κ. Σάλτας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Δημήτριος Κ. Σάλτας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Δαλαμάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα

Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα Παπαδοσηφάκη Χριστίνα Κουνάδη Σταµατίνα Εισηγητές : Σπυριδάκη Ασπασία Χατζάκη Ειρήνη Ψιλινάκης Εµµανουήλ 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Eπιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

Τμήμα Eπιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής Τμήμα Eπιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής Αξιολόγηση Μεσσηνιακού Ελαιολάδου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κόντζαλη Έλενα Επιβλέπων καθηγητής Ανδρικόπουλος Νικόλαος Τριμελής επιτροπή Ανδρικόπουλος Νικόλαος Κ Νιικκόόλλααοοςς

Διαβάστε περισσότερα