Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνολικός Προϋπολογισμός: ,20 χωρίς ΦΠΑ, ,00 με ΦΠΑ Διάρκεια: 6 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού 13/11/14 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων 23/09/14 Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 26/09/14 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 23/09/14 και 24/09/14 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες...5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας...6 Φυσιογνωμία και στόχοι...6 Διοίκηση...8 Σημείο Επαφής...8 Α1.1.2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης...9 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής του Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου...10 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 11 Α1.1.4 Συνοπτική περιγραφή της υποδομής και των υπηρεσιών του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας που υποστηρίζουν το έργο και τη λειτουργία του Α1.1.5 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διεργασιών που σχετίζονται με το έργο...12 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του έργου 13 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...13 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...13 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...14 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή...14 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου Α3.1 «Ψηφιοποίηση της Συλλογής HELLAFI»...16 Α3.2 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...20 Α3.3 Διαλειτουργικότητα...20 A3.4 Πολυκαναλική προσέγγιση...21 A3.5 Ανοιχτά Δεδομένα - Πρότυπα...22 A3.6 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου...23 A3.7 Πίνακας Παραδοτέων...25

3 A3.8 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...25 Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Α4.1 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου...26 Α4.2 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου...26 Α4.3 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...27

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Στόχος του έργου «Ο Κινηματογράφος στην Ελλάδα» είναι να φωτίσει την πρόσληψη της κινηματογραφικής τέχνης στη χώρα μας, μέσα από την ανάδειξη και την προβολή επιλεγμένου πολιτιστικού περιεχομένου υψηλής καλλιτεχνικής αξίας καθώς και η παροχή συναφών προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το κοινό. Το περιεχόμενο που θα αναδειχθεί περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διάσημη συλλογή HELLAFFI, η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό γιγαντοαφισών κινηματογράφου της περιόδου , μοναδικής καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας, και σήμερα είναι απροσπέλαστη, τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά το αντικείμενο της προκήρυξης, τα μετρήσιμα αναμενόμενα αποτελέσματά τους και οι προς υλοποίηση υπηρεσίες: Φωτογράφηση της Συλλογής HELLAFI, η οποία περιλαμβάνει: γιγαντοαφίσες, διαστάσεων 2m x 3m, 2m x 5m, 3m x 9m, - 81 έργα (προσχέδια, μακέτες, λιθογραφίες, ακουαρέλες, σχέδια σινικής κλπ.), διαστάσεων 0,50x0,70 -ελάχιστα γύρω στο 1,00x2,00, 29 φωτογραφίες προσόψεων κινηματογράφων, Η καλλιτεχνικά άρτια ολοκλήρωση της φωτογράφησης της συλλογής HELLAFFI αποτελεί κρίσιμο σημείο υλοποίησης πέραν του οποίου θα είναι δυνατή η άμεση διάθεση του περιεχομένου και η περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών / εφαρμογών που θα παρέχονται στο κοινό. Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρεί το Έργο ως επιτυχές αν ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι στόχοι και επιτευχθούν οι ποσοτικοί δείκτες. Θα πρέπει να σημειωθεί η εξαιρετική σημασία που έχει για την επιτυχία του έργου η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών Καταλόγου Ανοικτού Τεκμηριωμένου Ψηφιακού Περιεχομένου, υπηρεσιών Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και υπηρεσιών Αποθετηρίου Τεκμηριωμένων Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων ως Υπηρεσία. Και αυτό διότι σε αυτή τη συνεργασία στηρίζεται αποκλειστικά η διάθεση των αποτελεσμάτων του έργου και η παροχή των υπηρεσιών προς το κοινό.

5 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου - ΦΚΘ (ή και ΔΦΚ) (Διεθνές) Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - ISO International Organization for Standardization - WS Web Services - PDF Portable Document FormatODT Open Document Format - JPEG Joint Photographic Experts Group - XML Extensible Markup Language - DPI Dots per inch - TIFF Tagged Image File Format - OCR Optical Character Recognition - UTF Unicode Transformation Formats - MODS Metadata Object Description Schema - CDWA Categories for the Description of Works of Art - EAD Encoded Archival Description - EDM Europeana Data Model - RDF Resource Description Framework - OWL Web Ontology Language - CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model - LIDO Lightweight Information Describing Objects - CERIF Common European Research Information Format - OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - URL Uniform Resource Locator - HTTP Hypertext Transfer Protocol - FTP File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής - SKOS Simple Knowledge Organization System - SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service - ESE Europeana Semantic Elements - LTO Linear Tape-Open Σελίδα 5 από 27

6 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας του έργου είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Tο κύριο σημείο σταθερής απόθεσης και διάθεσης του ψηφιοποιημένου υλικού θα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με το οποίο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει υπογράψει πλαίσιο συνεργασίας. Στις παρακάτω ενότητες παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για τους εν λόγω φορείς. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο διέπεται από το Ν «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/ ) και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Αριστοτέλους 10, Τ.Κ Φυσιογνωμία και στόχοι Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 1960 για 52 συνεχή χρόνια. Είναι ένα από τα παλαιότερα διεθνή Φεστιβάλ στον κόσμο. Το Φεστιβάλ των Καννών, η Βενετία και πολύ λίγα ακόμη Φεστιβάλ έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής. Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα για την καλύτερη πρώτη ή δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους ξεκίνησε το 1992, όταν η Διεθνής Ομοσπονδία Παραγωγών (FIAPF) έδωσε τον χαρακτηρισμό του Επίσημου Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκης. To 1998 το Φεστιβάλ Κινηματογράφου πέτυχε δύο μακροχρόνιους σκοπούς: Άρχισε να λειτουργεί κάτω από νέο νομικό πλαίσιο και απέκτησε το δικό του μόνιμο τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεών του στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, το ιστορικό συγκρότημα κινηματογράφων «Ολύμπιον», το χαρακτηριστικότερο ίσως κτήριο της Πλατείας Αριστοτέλους. Με αφετηρία το 1998, το Φεστιβάλ, από τη διοργάνωση μιας και μόνης - μολονότι σημαντικής - εκδήλωσης, ανέλαβε να προγραμματίζει και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Το «Ολύμπιον» λειτουργεί συνεχώς, παρουσιάζοντας νέες βραβευμένες ταινίες, όπως επίσης αφιερώματα και ρετροσπεκτίβες. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά προγράμματα Σελίδα 6 από 27

7 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου που βοηθούν στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς θεατών και εξοικειώνει το νεαρό κοινό με την τέχνη και τις τεχνικές της παραγωγής μιας ταινίας. Ένα άλλο σημαντικό Φεστιβάλ προστέθηκε στο ημερολόγιο του Οργανισμού από το 1999: το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου Αιώνα, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Εϊπίδη. Την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε και η Αγορά Ντοκιμαντέρ Doc Market για πρώτη φορά στην Ελλάδα και του Pitching Forum για συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ. Το 2005 δημιουργήθηκε το τμήμα της Αγοράς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ακολουθώντας το μοντέλο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, σαν μια ομπρέλα για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες που υποστηρίζουν άμεσα τη διεθνοποίηση των τοπικών κινηματογραφικών αγορών και διευκολύνουν μια ισχυρότερη οικονομική πρόσβαση στη διεθνή αγορά. Οι δράσεις που περιλαμβάνει είναι: το Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads, τα Works in Progress, ταινίες σε εξέλιξη από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο και το Film Market με την ψηφιακή βιντεοθήκη. Με δεδομένα την ένταξη του Φεστιβάλ στην ατζέντα της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, καθώς και τη θετική ανταπόκριση του ελληνικού και κυρίως του διεθνούς τύπου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μπορεί να προχωρήσει με προσεκτικά, αλλά σταθερά βήματα στην κατάκτηση νέων στόχων, οι οποίοι υπάγονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής για την ισχυροποίηση του καλλιτεχνικού του στίγματος, της θέσης του στο διεθνή χάρτη των φεστιβάλ και, κατ επέκταση, της πολιτιστικής εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το Φεστιβάλ μέσα από τις δράσεις τις οποίες σχεδιάζει, αποσκοπεί: Στον επαναπροσδιορισμό της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και την ισχυροποίηση του καλλιτεχνικού του στίγματος. Στον επαναπροσδιορισμό και την αναδιοργάνωση των αναπτυξιακών του δράσεων. Στη συνοχή και σύνθεση του καλλιτεχνικού του προγράμματος με τις αναπτυξιακές του δράσεις, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα και πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στην ενίσχυση της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοργάνωση του Φεστιβάλ. Στον επαναπροσδιορισμό και την ενίσχυση της συνεργασίας με τους άλλους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα στην Ελλάδα για την προώθηση της ελληνικής ταινίας στο εξωτερικό. Στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως κυρίαρχου πολιτιστικού προορισμού, με όχημα την προσέλκυση του ενδιαφέροντος έγκυρων και ισχυρών μέσων ενημέρωσης στο Φεστιβάλ και στην Ελλάδα. Σελίδα 7 από 27

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Στους στρατηγικούς του στόχους περιλαμβάνονται: Η ενδυνάμωση της θέσης του ως του σημαντικότερου κινηματογραφικού γεγονότος στην Ελλάδα. Η διατήρηση της θέσης του ως του σημαντικότερου χώρου προβολής του ελληνικού κινηματογράφου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ενίσχυση και παγίωση της θέσης του ως του σημαντικότερου κινηματογραφικού γεγονότος στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη και επέκταση της επιρροής του στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Η επέκταση και προώθηση της Αγοράς για την υποστήριξη των κινηματογραφικών παραγωγών στους τομείς της ανάπτυξης, χρηματοδότησης, προώθησης και πώλησης των ταινιών τους στον διεθνή χώρο. Η διευκόλυνση στις οικονομικές επιστροφές από την παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα: περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερες πωλήσεις, περισσότερες ξένες παραγωγές στην Ελλάδα και μεγαλύτερη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο στο οποίο αφορά ο παρών διαγωνισμός εντάσσεται οργανικά στους παραπάνω στόχους, καθώς αποσκοπεί να ενισχύσει την παρουσία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο διαδίκτυο και στη βέλτιστη προβολή, διάδοση και αξιοποίηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο του σημαντικού πολιτιστικού περιεχομένου που κατέχει. Διοίκηση Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνεται από τον Διευθυντή του, στον οποίο το Δ.Σ. έχει αναθέσει, με βάση απόφασή του όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και στη σύναψη της σύμβασης. Σημείο Επαφής Οργανισμός ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γραφείο Αθήνας) Διεύθυνση Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Τοποθεσία / Πόλη Αθήνα Τηλέφωνο Υπεύθυνη Σελίδα 8 από 27 Λένα Ράμμου, Γενική Συντονίστρια Ταχυδρομικός Κώδικας Χώρα Ελλάδα Τηλεομοιοτυπία (Φαξ)

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Διεύθυνση Internet (URL) Α1.1.2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Όπως προαναφέρθηκε, το κύριο σημείο σταθερής απόθεσης και διάθεσης του ψηφιοποιημένου υλικού θα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με το οποίο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει υπογράψει πλαίσιο συνεργασίας. Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας. Αναπτύσσει υποδομές ανοικτής πρόσβασης στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια & Περιοδικά και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες), συμμετέχοντας ενεργά στο διεθνές κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access). Το ΕΚΤ στο πλαίσιο των πράξεων «ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» και «Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης Ανοιχτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού περιεχομένου» που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», δημιουργεί υπηρεσίες καταλόγου ανοικτού ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχομένου και υποδομή παροχής εφαρμογών ως «υπηρεσίας νέφους» για την απόθεση, οργάνωση, διατήρηση και διάθεση ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχόμενου από φορείς δημοσίου συμφέροντος. Στους βασικούς στόχους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως προς τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης δράσης, εντάσσεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση υπηρεσιών νέφους (cloud services) και κέντρων δεδομένων (Data Centers). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται το εμπλεκόμενο προσωπικό να απασχοληθεί σε θέματα συντήρησης και παρακολούθησης καθώς θέματα που άπτονται του εξοπλισμού και επιβαρύνουν την Πράξη με κόστος σε εξοπλισμό και ανθρωποώρες, εντάσσονται πλέον στις αρμοδιότητες του παρόχου των υπηρεσιών νέφους. Σε συνέχεια της πολιτικής που ήδη εφαρμόζει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σχετικά με την χρήση υπηρεσιών νέφους σε εφαρμογές μαζικής χρήσης, ο κύριος όγκος της προτεινόμενης δράσης σχεδιάζεται σε πλατφόρμες που αξιοποιούν το νέφος προς όφελος τόσο του οργανισμού όσο και του τελικού χρήστη. Για τους παραπάνω λόγους, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου υπέγραψε πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών Καταλόγου Ανοικτού Τεκμηριωμένου Ψηφιακού Περιεχομένου, υπηρεσιών Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και υπηρεσιών Αποθετηρίου Τεκμηριωμένων Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων ως Υπηρεσία. Σελίδα 9 από 27

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Λόγω της καθοριστικής σημασίας του υπογεγραμμένου πλαισίου συνεργασίας για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, παρατίθεται αυτούσιο με τα παραρτήματά του στο Τεύχος Γ, παράγραφος C5.3. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή είναι η διοίκηση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (βλ. παράγραφο Α1.1.1 παραπάνω). Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής του. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Υπεύθυνο Έργου, για τις ανάγκες διοίκησης του Έργου, καθώς και στέλεχος που τον αναπληρώνει, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Ο Υπεύθυνος Έργου συνεπικουρείται στο έργο του από ειδική Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου (ΟΔΕ) την οποία έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η Επιτροπή ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τις διαδικασίες του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 και είναι αρμόδια για τη διενέργεια του Διαγωνισμού με βάση όσα προβλέπει η Διακήρυξη. Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Η Επιτροπή ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τις διαδικασίες του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 και είναι αρμόδια να εξετάσει τυχόν προδικαστικές προσφυγές που θα κατατεθούν με βάση το Ν. 3886/2010 και να εισηγηθεί επ αυτών προς την Αναθέτουσα Αρχή. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ορίζεται με βάση τις διαδικασίες του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 και είναι αρμόδια να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου του Αναδόχου και να παραλαμβάνει τα παραδοτέα της σύμβασης. Σελίδα 10 από 27

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.1.4 Συνοπτική περιγραφή της υποδομής και των υπηρεσιών του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας που υποστηρίζουν το έργο και τη λειτουργία του Το Φεστιβάλ διαθέτει Τμήμα Πληροφορικής στελεχώνεται με τακτικό προσωπικό δύο ατόμων και με αρκετό έκτακτο προσωπικό για τις περιόδους των Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται στους χρήστες περιλαμβάνουν: επίβλεψη λειτουργίας και έλεγχος τερματικών μονάδων, συντήρηση του τοπικού δικτύου, σύνδεση των δικτύων Αθήνας και Θεσσαλονίκης με ιδεατό εικονικό δίκτυο (vpn), διαχείριση των τηλεπικοινωνιών του οργανισμού (τηλεφωνικά κέντρα, voip υπηρεσίες, προσωρινές συνδέσεις τηλεφωνίας για τις ανάγκες κάθε διοργάνωσης κ.λπ.). Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής έχει σχετική εμπειρία, μεταξύ άλλων και από την υλοποίηση του έργου «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΚΘ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65 του του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ Κ.Π.Σ. Το Τμήμα Πληροφορικής θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίβλεψη της υλοποίησης του παρόντος έργου και μετά την ολοκλήρωσή του, το προσωπικό του τμήματος θα αναλάβει την συντήρηση και την υποστήριξη της προτεινόμενης πράξης τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκπαίδευσης νέου προσωπικού στη χρήση και συντήρηση των υπηρεσιών που θα έχουν παραχθεί από την Πράξη. Κατά τα λοιπά, η υλοποίηση του παρόντος έργου δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις υποδομών από την πλευρά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς για τη μεν υλοποίηση θα αξιοποιηθούν υποδομές του Αναδόχου, η δε απόθεση και διάθεση των αποτελεσμάτων του έργου και η παροχή των υπηρεσιών προς το κοινό θα στηριχθεί στις υποδομές και στις υπηρεσίες που θα παράσχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του υπογεγραμμένου Πλαισίου Συνεργασίας. Εξίσου σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του έργου διαδραματίζουν και άλλα Τμήματα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που είναι επιφορτισμένα με τη φύλαξη και διαχείριση της συλλογής HELLAFFI, με την εκκαθάριση των διανοητικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση και με τη συνολική υποστήριξη και την προβολή του έργου. Σελίδα 11 από 27

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.1.5 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διεργασιών που σχετίζονται με το έργο Οι κύριες διαδικασίες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που σχετίζονται με το παρόν έργο είναι οι ακόλουθες: - Αξιοποίηση και διάθεση προς το κοινό του αξιόλογου πολιτιστικού αποθέματος που απόκειται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η συλλογή HELLAFFI, που σήμερα δεν είναι επισκέψιμη ούτε για το κοινό, ούτε για τους ειδικούς, θα διατίθεται ολόκληρη ελεύθερη στο διαδίκτυο. - Επικοινωνία και προώθηση των δραστηριοτήτων του Φεστιβάλ μέσω προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, διάδραση και εμβάθυνση των σχέσεων με το κινηματογραφόφιλο κοινό. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αξιοποιεί ήδη εντατικά τις δυνατότητες του διαδικτύου και της κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των δραστηριοτήτων του, με όσα μέσα διαθέτει (ιδιαίτερα ζωντανός δικτυακός τόπος, εγγραφή μελών, ενημερωτικά mail και sms κ.ά. Εφαρμογές όπως το MyFestival, το Crowd Sourcing και η Κοινωνική δικτύωση, η Πρόσβαση Ψηφιακού Αποθέματος από Έξυπνες Συσκευές, τα Βιωματικά Stands, οι Εικονικές Εκθέσεις, αναμένεται να διευρύνουν σημαντικά το διαδικτυακό κοινό του Φεστιβάλ και να εμβαθύνουν τις σχέσεις του με τους φίλους του Φεστιβάλ. - Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη σχολική ηλικία: στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνονται διάφορες δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, όπως ειδικοί κύκλοι προβολών κ.ά. Σελίδα 12 από 27

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Φωτογράφηση της Συλλογής HELLAFI, η οποία περιλαμβάνει: γιγαντοαφίσες, διαστάσεων 2m x 3m, 2m x 5m, 3m x 9m, - 81 έργα (προσχέδια, μακέτες, λιθογραφίες, ακουαρέλες, σχέδια σινικής κλπ.), διαστάσεων 0,50x0,70 -ελάχιστα γύρω στο 1,00x2,00, 29 φωτογραφίες προσόψεων κινηματογράφων, Η καλλιτεχνικά άρτια ολοκλήρωση της φωτογράφησης της συλλογής HELLAFFI αποτελεί κρίσιμο σημείο υλοποίησης πέραν του οποίου θα είναι δυνατή η άμεση διάθεση του περιεχομένου και η περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών / εφαρμογών που θα παρέχονται στο κοινό. Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρεί το Έργο ως επιτυχές αν ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι στόχοι και επιτευχθούν οι ποσοτικοί δείκτες. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η σκοπιμότητα του έργου διαφαίνεται από τις ανάγκες του ΦΚΘ που καλύπτει, τα προβλήματα που επιλύονται και τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται. Τα προβλήματα / ανάγκες που επιλύονται από την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου είναι: Υποστήριξη στη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και της συλλογής του ΦΚΘ. Υποστήριξη στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ένας από τους κύριους στόχους του ΦΚΘ είναι και η παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη που να ενισχύουν τη συμμετοχή του ευρύ κοινού στο Φεστιβάλ και το ΦΚΘ να έχει τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με το ευρύ ή / και το εξειδικευμένο κοινό. Το έργο θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών συμμετοχής και αλληλεπίδρασης του κοινού με το Φεστιβάλ. Οι υπηρεσίες που παράγονται θα βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση σημαντικά καθώς θα ενισχύσουν τις προοπτικές του ΦΚΘ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέσω των αποτελεσμάτων του έργου θα ωφεληθούν: Ο πολίτης και το ευρύ κοινό. Σελίδα 13 από 27

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η επισκεψιμότητα του Φεστιβάλ προβλέπεται να ενισχυθεί σημαντικά μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Επίσης, η δράση θα λειτουργήσει και ως ανατροφοδότηση του ψηφιακού αρχείου με επιπλέον δεδομένα τα οποία τα βελτιστοποιήσουν τα μεταδεδομένα, μέσω του crowd sourcing. Το εξειδικευμένο κοινό στα κινηματογραφικά θέματα. Το έργο εξυπηρετεί άμεσα τους στόχους της διατήρησης, διάθεσης, απόθεσης, επαναχρησιμοποίησης και διασύνδεσης του παραγόμενου περιεχομένου και τεκμηρίωσης μέσω της συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι βασικοί και άμεσοι στόχοι του έργου είναι: o Ψηφιοποίηση της Συλλογής HELLAFI. Με την ολοκλήρωση των άμεσων στόχων θα επιτευχθεί η ψηφιοποίηση της Συλλογής. Το σύνολο του ψηφιακού υλικού θα είναι διαθέσιμο με ανοικτά και διασυνδεδεμένα μεταδεδομένα. Επίσης, η κατά 95% ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και μακροπρόθεσμης διατήρησης του ψηφιακού περιεχομένου του ΦΚΘ. Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός τεκμηρίων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα Τιμή 274 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Οι εξωγενείς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου είναι οι παρακάτω: Η εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα θέματα διαλειτουργικότητας με το ΕΚΤ. Η Αναθέτουσα Αρχή ήδη έχει υλοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του έργου σε σχέση με τους παραπάνω παράγοντες. Καταρχήν, τα ζητήματα εκκαθάρισης δικαιωμάτων και διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν ήδη αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά στη φάση του Σελίδα 14 από 27

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου σχεδιασμού της Πράξης. Τα θέματα διαλειτουργικότητας με το ΕΚΤ έχουν αντιμετωπισθεί σε από κοινού συνεργασία με την ομάδα υλοποίησης των συστημάτων του ΕΚΤ. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 1. Επισκόπηση των στόχων του έργου και των παραγόμενων αποθεμάτων. 2. Εντοπισμός των υπηρεσιών του ΕΚΤ που θα αξιοποιηθούν. 3. Παραγωγή από κοινού προδιαγραφών ψηφιοποίησης και απαιτήσεων λειτουργικότητας των υπηρεσιών. 4. Ενσωμάτωση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων που αφορούν το ΕΚΤ στα παρόντα τεύχη δημοπράτησης για τη διασφάλιση του εναρμονισμού και της διαλειτουργικότητας των αποτελεσμάτων του έργου με τις δομές και τα συστήματα του ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή συνεχίζει τη συνεργασία με το ΕΚΤ καθ όλη την εξέλιξη των φάσεων του έργου για να διασφαλίζει την εύρυθμη εξέλιξή του. Σελίδα 15 από 27

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου Α3.1 «Ψηφιοποίηση της Συλλογής HELLAFI» 1. Η συλλογή Πρόκειται για μια συλλογή με τις γιγαντοαφίσες που κοσμούσαν τις προσόψεις των κινηματογράφων στην Ελλάδα, και που θεωρείται μοναδική στον κόσμο. Ένα ελάχιστο τμήμα των μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας έργων παρουσιάστηκε στο κοινό για τελευταία φορά τo Έκτοτε, το σύνολο των έργων: γιγαντοαφίσες, διαστάσεων 2m x 3m, 2m x 5m, 3m x 9m, - 81 έργα (προσχέδια, μακέτες, λιθογραφίες, ακουαρέλες, σχέδια σινικής κλπ.), διαστάσεων 0,50x0,70 -ελάχιστα γύρω στο 1,00x2,00, 29 φωτογραφίες προσόψεων κινηματογράφων, βρίσκεται αποθηκευμένο, στερώντας από το κοινό τη δυνατότητα να θαυμάσει τα δημιουργήματα μίας τέχνης που έχει πια σβήσει. Η συλλογή HELLAFFI ανήκε στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. «Πολιτιστική Ολυμπιάδα », και το 2011 εκχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η συλλογή HELLAFFI περιλαμβάνει: α. Πρωτότυπες ζωγραφιστές γιγαντοαφίσες/ντεκόρ των περισσότερων ζωγράφων που ασχολήθηκαν με την τέχνη αυτή και διαφόρων εποχών. β. Μακέτες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση γιγαντοαφισών των κινηματογράφων. γ. Λιθόγραφες αφίσες της δεκαετίας του 1950 διαφόρων ζωγράφων. δ. Μακέτες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτύπωση λιθογράφων αφισών. ε. Προσχέδια με μολύβι, έργα με ακουαρέλα, μελάνι και κραγιόνι. Τα έργα αυτά ζωγραφίστηκαν την περίοδο 1950 έως Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης της γιγαντοαφίσας, που τη διαφοροποιούν από τα άλλα είδη ζωγραφικής και στηρίζουν την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητά της: η τεράστια επιφάνεια του έργου, το υλικό των χρωμάτων και η ταχύτητα της εκτέλεσης (2-3 ημέρες). Κάθε εργαστήριο ή/και καλλιτέχνης είχε καθιερώσει και εφάρμοζε τους δικούς του κανόνες/παραλλαγές πάνω στις βασικές μεθόδους με τις οποίες κατασκευάζονταν οι γιγαντοαφίσες: Καθαρισμός και τελάρωμα του χαρτιού. Μεγέθυνση των πορτραίτων ή των σκηνών που θα προβάλλονταν στη γιγαντοαφίσα με χρήση ειδικού προβολέα ή με τη μέθοδο της κατάτμησης της επιφάνειας σε πολλά επί μέρους ορθογώνια. Σκιτσάρισμα της βασικής σύνθεσης με κραγιόν ή κάρβουνο. Ανάπτυξη του θέματος με αδρές ή απαλές κινήσεις του πινέλου ή του πιστολιού ανάλογα με τον καλλιτέχνη ή το θέμα της γιγαντοαφίσας. Σχεδίαση και χρωματισμός των γραμμάτων. Φινίρισμα, κάποιες μικρές τελικές λεπτομέρειες και η αφίσα, πανέτοιμη, Σελίδα 16 από 27

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου μεταφερόταν στον κινηματογράφο για τον οποίο προοριζόταν, προκειμένου να στηθεί περήφανα στην πρόσοψη, από μαστόρους ειδικούς και γι' αυτή τη δουλειά. Επίσης, οι καλλιτέχνες κατασκεύαζαν τα χρώματα με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ώστε αφενός μεν να δουλεύονται σχετικά εύκολα, αφετέρου δε να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες, στις οποίες οι γιγαντοαφίσες ήταν εκτεθειμένες σ' όλο το διάστημα της προβολής του έργου που διαφήμιζαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύνθεση των χρωμάτων δεν γινόταν σε παλέτα. Απλά, οι καλλιτέχνες, έχοντας τη σωστή αίσθηση του χρώματος, βουτούσαν το ίδιο πινέλο σε διαφορετικά δοχεία και κατευθείαν το άπλωναν στο χαρτί, ξέροντας προκαταβολικά το αποτέλεσμα. Επειδή ορισμένες μπογιές στέγνωναν πιο γρήγορα από άλλες, με συνέπεια να μεταβάλλεται ο τόνος της ζωγραφισμένης επιφάνειας ανάλογα με την ταχύτητα στεγνώματος, έπρεπε να μαντεύουν τη σωστή αναλογία των επιμέρους χρωμάτων σε κάθε πινελιά, εξασφαλίζοντας εκ των προτέρων ότι θα επιτύχουν τον επιθυμητό τόνο μετά το στέγνωμα. Γίνεται επομένως κατανοητό πως οι γιγαντοαφίσες αυτές ήταν εφήμερες δημιουργίες, και έργα πιεστικής παραγγελίας. Ως έργα τέχνης, όμως, έχουν χαραγμένο τον προσωπικό χαρακτήρα του καλλιτέχνη, ο οποίος πέραν της τεχνικής και της επιδεξιότητάς του- έπρεπε να σχεδιάσει, να συνθέσει και να δώσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την ατμόσφαιρα του φιλμ, ώστε να κατατοπίσει αλλά και να δελεάσει τον θεατή για αυτό που πρόκειται να δει στη μεγάλη οθόνη. Αυτή η εμπειρία, αυτή η μη μεταλαμπαδεύσιμη γνώση, ήταν ένα από τα σπουδαία μυστικά της τέχνης των δημιουργών της γιγαντοαφίσας. Δουλειά μεγάλου εικαστικού εύρους, χωρίς δυνατότητα επανάληψης, χωρίς το παραμικρό περιθώριο σφάλματος. Βέβαια, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες-δημιουργοί τους, κράτησαν σίγουρα γι' αυτούς μόνο, κάποια μυστικά της ιδιαίτερης αυτής τέχνης. Όλοι οι ζωγράφοι των γιγαντοαφισών ήταν υποχρεωμένοι να φωτογραφίζουν τα έργα τους, δημιουργώντας ένα πλήρες φωτογραφικό αρχείο, σε αντίθεση με τα ίδια τα έργα τα οποία τις περισσότερες φορές καταστρέφονταν αμέσως μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο φτιαχνόντουσαν. Κάτι που δείχνει το πόσο εφήμερη ήταν η τέχνη αυτή και πόσο μοναδικά και με μεγάλη καλλιτεχνική και συλλεκτική αξία είναι τα έργα της συλλογής HELLAFFI που έχουν διασωθεί. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν το γιατί είναι πολύ σημαντική η ανάγκη διάσωσης και προβολής της συλλογής HELLAFFI. Η ψηφιοποίηση των έργων, η τεκμηρίωση και εν συνεχεία διάδοσή τους, όχι μόνο τα διασώζει και τα παρουσιάζει σε ένα ευρύ κοινό, αλλά προσφέρει μια σημαντική πηγή γνώσης, όσον αφορά στις καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ακόμη και κοινωνικές συνθήκες της εποχής στην οποία εμφανίστηκαν. Μία τέχνη που έχει σβήσει εδώ και δεκαετίες, αναβιώνει μέσω της προβολής της στο διαδίκτυο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ψηφιοποιήσει συνολικά τις 193 γιγαντοαφίσσες και τα 81 έργα μικρότερων διαστάσεων που περιγράφονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα προκήρυξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια. 2. Προδιαγραφές φωτογράφησης Σελίδα 17 από 27

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει έγχρωμη ψηφιακή φωτογράφηση υψηλών προδιαγραφών, με σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό και συνοδεία φωτιστικών πηγών που είναι εγκεκριμένα για τη χρήση σε έργα μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, ενδεχομένως σε κατάσταση φθοράς. Οι λήψεις ανά αντικείμενο θα είναι όσες χρειάζεται για να διασφαλιστεί το άρτιο αποτέλεσμα. Τα μεγέθη και το υλικό των αντικειμένων καταγράφονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα προκήρυξη. Τα πρωτότυπα αρχεία λήψης (RAW) που θα παραδοθούν, θα πρέπει να έχουν pixels ως ελάχιστο μέγεθος της μεγαλύτερης πλευράς. Η ποιότητα και η ευκρίνεια των ψηφιακών αρχείων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις δημοσίευσης σε καλλιτεχνική έκδοση υψηλής ποιότητας. Στη φωτογράφηση θα προβλεφθεί η χρήση ουδέτερου φόντου, που να διευκολύνει την απομόνωση του αντικειμένου χωρίς φόντο. Οι ψηφιακές εικόνες θα παραδοθούν χρωματικά και τονικά διορθωμένες. Επιπλέον των πρωτότυπων αρχείων λήψης (RAW), οι εικόνες θα παραδοθούν σε μορφότυπο TIFF και στη μέγιστη ανάλυση καθώς και στις αναλύσεις που περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης για αρχεία προβολής και προεπισκόπησης. Συμπληρωματικά θα παραδοθεί και η τεκμηρίωση των ψηφιακών αρχείων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Επιπλέον, στο συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 1. Αποσυσκευασία-Συσκευασία: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αποσυσκευασία των έργων (τα οποία είναι τυλιγμένα με πλαστικό ρολό φυσαλίδας "αεροπλάστ" και κολλητική ταινία) και τη μετακίνησή τους από την αποθήκη φύλαξης στον χώρο φωτογράφησης, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της αποθήκης. Μετά τη φωτογράφηση, το κάθε έργο επανασυσκευάζεται και μεταφέρεται στην αποθήκη φύλαξης. 2. Συντήρηση: Ο ανάδοχος θα προβεί σε εφαρμογές επεμβατικής συντήρησης (σωστικές εργασίες συντήρησης) των έργων, όπου κρίνεται απαραίτητο, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση μικρο-εργασιών που απαιτούνται για την ανάκαμψη της φθοράς των έργων. Οι όποιες ειδικές επεμβάσεις γίνονται με σκοπό την διατήρηση και ασφαλή διάθεση των έργων καθώς και την προετοιμασία του υλικού για ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή, εκθέσεις, εκδόσεις κλπ. Συγκεκριμένα, σε περίπου 60 έργα (κυρίως αυτά που είναι σε χαρτί/καμβά, και τυλιγμένα σε ρολό), θα πρέπει να γίνουν μικρές εργασίες συντήρησης των σχισιμάτων που υπάρχουν σε κάποια σημεία, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω φθορά τους. 3. Επικαιροποίηση στοιχείων περιγραφής έργων: Ταυτόχρονα με τη φωτογράφηση ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των αναλυτικών στοιχείων περιγραφής του κάθε έργου (τίτλος ελληνικός και ξένος, διαστάσεις, καλλιτέχνης, χρονολογία, λοιπές παρατηρήσεις), αντιπαραβάλλοντας τα πρωτότυπα έργα με την ηλεκτρονική λίστα καταγραφής τους (αρχείο excel), η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα διακήρυξη. Κατά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης πρέπει να παραδοθούν σε μορφή πίνακα (ενδεικτικά αναφέρουμε RTF, XLS) στην Αναθέτουσα Αρχή οι εξής πληροφορίες: Πληροφοριακές ενότητες αριθμός ταυτότητας αντικειμένου Παρατηρήσεις Όπως ορίζεται από το Μουσείο Κινηματογράφου. Σελίδα 18 από 27

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου όνομα ψηφιακού αρχείου είδος πρωτοτύπου είδος συσκευής χαρακτηριστικά συσκευής ανάλυση εικόνας μοντέλο χρωμάτων βάθος χρώματος κλίμακα χρόνος παραγωγής παραγωγός ψηφιακής εικόνας όνομα μέσου αποθήκευσης παρατηρήσεις ημερομηνία σύνταξης Όνομα του αρχείου ψηφιακής εικόνας που παράχθηκε είτε με ψηφιακή λήψη είτε με τη διαδικασία ψηφιοποίησης φωτογραφικού υλικού (φωτογραφίας, αρνητικού, διαφάνειας). Τιμή από λίστα (έγχρωμη φωτογραφία, α/μ φωτογραφία, έγχρωμη διαφάνεια, α/μ διαφάνεια, έγχρωμο αρνητικό, α/μ αρνητικό, contact έγχρωμο, contact α/μ, κτλ). Τιμή από λίστα. Τα στοιχεία της ψηφιακής μηχανής που χρησιμοποιήθηκε. Τιμή από λίστα: τύπος κάμερας και φακού λήψης, φωτισμός. Ο αριθμός των pixels που αποτελούν την ψηφιοποιημένη εικόνα (πχ. 4096X6144 pixels), pixel per inch (600 dpi) ή dot per inch (400 dpi). Τιμή από λίστα: Color(RGB), Color (CMYK), Grayscale, Line Art. Τιμή από λίστα: bi-tonal, 8bit, 12bit, 16bit, 24bit, 32bit. Κλίμακα ψηφιοποίησης (π.χ. 100%, 200% κλπ). Ημερομηνία που έγινε η παραγωγή. Τιμή από ενιαία λίστα προσώπων. Όνομα του φωτογράφου του ψηφιακής λήψης που καταγράφεται (Επώνυμο Όνομα). Ο αποθηκευτικός χώρος της ψηφιακής εικόνας (π.χ. CDP17). Όταν η ίδια εικόνα είναι αποθηκευμένη σε ένα δεύτερο μέσο με άλλο όνομα, θα γράφεται αυτό το μέσο αποθήκευσης με το νέο όνομα σε παρένθεση [π.χ. CDP90 (49copy.tif)]. Κείμενο. Ημερομηνία που έγινε η καταχώρηση (mm-dd-yyyy). Επισημαίνεται ότι η εργασία της ταυτοποίησης των ψηφιοποιημένων εικόνων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και είναι απαραίτητη, παρά το γεγονός ότι απαιτεί αρκετό χρόνο και ιδιαίτερη προσοχή. Για το λόγο αυτό, η ονομασία των ψηφιακών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί τον εξής κανόνα: κάθε αρχείο ονομάζεται από τον αριθμό ταυτότητας του αντικειμένου ακολουθούμενο από την έκφραση ή λήψη1, λήψη2 κλπ. Δηλαδή, η ψηφιακή εικόνα της πρώτης λήψης του αντικειμένου Α136 θα αποθηκευτεί ως Α136λήψη1.tif. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική προσφορά του τις προδιαγραφές και την ποσότητα του εξοπλισμού που θα διαθέσει για την ψηφιοποίηση. Για την εξυπηρέτηση της σαφήνειας των προσφερομένων, επιτρέπεται να συνοδεύσει την περιγραφή του με τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα φαίνεται η καταλληλότητά του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι εξειδικεύσεις της διαδικασίας και οι τεχνικές λεπτομέρειες που θα περιέχονται στη μελέτη εφαρμογής, δεν ανατρέπουν οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα συμβάλει με εξοπλισμό (σταθμούς εργασίας, στοιχεία δικτύωσης κλπ) στο έργο. Ο προσφέρων θα επιλέξει τον πλέον κατάλληλο, ποσοτικά και ποιοτικά εξοπλισμό για την υλοποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού του. Η τελική αποθήκευση των ψηφιοποιημένων αντιγράφων καθώς, επίσης, και των ψηφιοποιημένων αντιγράφων για το Διαδίκτυο θα γίνεται σε εξυπηρετητή (Server) της Αναθέτουσας Αρχής. Σελίδα 19 από 27

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η φωτογράφηση θα πραγματοποιηθεί στην αποθήκη του Φεστιβάλ που βρίσκεται στο Καλοχώρι, Θεσσαλονίκης, σε ένα κτίσμα έκτασης τ.μ. Η συλλογή HELLAFFI φυλάσσεται σε εσωτερικό ξεχωριστό κλιματιζόμενο θάλαμο, όπου τηρούνται όλες οι προδιαγραφές συντήρησης έργων τέχνης. Οι διαστάσεις του θαλάμου είναι 150 τ.μ. Μέσα στην αποθήκη και ακριβώς έξω από τον θάλαμο, υπάρχει χώρος περίπου 50 τ.μ. που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φωτογράφηση της συλλογής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πλήρες σχέδιο υλοποίησης των εργασιών που αναλαμβάνει, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και αναλυτική περιγραφή των εργασιών. Θα πρέπει να περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος επιπεδοποίησης του πρωτοτύπου. Το σχέδιο θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους χειρισμού του υλικού προς ψηφιοποίηση και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί (φωτογραφικές μηχανές, φωτιστικά μέσα). Α3.2 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Βλέπε τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης. Α3.3 Διαλειτουργικότητα Το ψηφιακό απόθεμα που θα δημιουργηθεί θα ακολουθεί, όπου κατά περίπτωση εφαρμόζονται: o Τις οδηγίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα που περιλαμβάνονται στο υπογεγραμμένο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Ε.Κ.Τ., που επισυνάπτεται στο Παράρτημα C5.3 της παρούσας. o Τα πρότυπα διαλειτουργικότητας όπως προσδιορίζονται στο επικαιροποιημένο Πλαισίο Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. o Τις απαιτήσεις του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif), τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών & την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1301/ ). Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοσθούν στο Ψηφιακό Απόθεμα όλα τα διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα εξωτερικής διαλειτουργικότητας συστημάτων όπως το OAI-MPH και τα διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων τεκμηρίωσης που αξιοποιούνται από διεθνείς φορείς όπως το ESE και το EDM που αξιοποιείται από τη European Digital Library (www.europeana.eu). Σελίδα 20 από 27

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45.

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45. ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Το ΕΚΤ Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι η συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη: 14/10/2016 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Αρ. Πρ.: 325 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. 28 ης Οκτωβρίου 7 Ταχ. Κωδ.: 50100 Κοζάνη Τηλ.: 2461350435 Fax : 2461049319 Email: info@kozlib.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-9 Αθήνα, 21/06/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη σύμβουλο υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 24990-24289, 24991 FAX: Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 19/03/2013 Αρ. πρωτ. 2364 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου Σχέδιο δράσης Τομέας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εγχειρίδιο Χρήσης για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ανοικτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου και σχεδιασμός και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου και σχεδιασμός και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα, 44100 Πληροφορίες: Περσεφόνη Ντούλια Τηλ: 26550-22298, 29311 FAX: 26550-22298

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ. Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 117 42

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ. Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 117 42 Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/4/4.6.205 Θεσσαλονίκη, 4.6.205 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 0 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 7

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DARIAH ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-11 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CLARIN-ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργων Κτηματογράφησης

Διοίκηση Έργων Κτηματογράφησης Διοίκηση Έργων Κτηματογράφησης Άρια Ιωαννίδη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ΕΜΠ MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Διευθύντρια Διεύθυνσης Έργων ΕΚΧΑ Α.Ε. e-mail: aioannid@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 20.000 (MH Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00 Ερώτηση 1: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.4 (Νομικό Πλαίσιο), αναφέρεται: Τις διατάξεις περί διαφάνειας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ46941Δ-ΗΧ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 / (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΔΑ: Β4ΣΗ46941Δ-ΗΧ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 / (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 /21.11.2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού για την οργάνωση της αποθήκης του ΙΤΥΕ» στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013

Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καραολή & Δημητρίου 80-Πειραιάς Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210-41 42 091 210 41 42 241 Fax: 210-41 42 469 Πειραιάς, 20-04-2010 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το εδάφιο Β της παραγράφου «Αντικείμενο και ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ προδιαγραφές του έργου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 473 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Εταιρεία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.66. Ξάνθη,

Αρ. Πρωτ.66. Ξάνθη, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τηλ Αναπτυξιακή 5410-7888- Σύμπραξη Φαξ 5410-6915 Α.Σ. «Παρέμβαση στην Απασχόληση» Αρ. Πρωτ.66 Ξάνθη, 04-0-015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/2/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/2/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-4 Αθήνα, 22/2/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη μέντορα κοινωνικής δράσης και δικτύωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Περαία, 13/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16833 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών: ΔΡΑΣΗ 2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ι. Οργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης «Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 03/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 03/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (8) Αθήνα, 03/05/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Σύμβουλο για τη στελέχωση του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-7 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 39 ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 2016 19-24 Σεπτεμβρίου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ζίχνη 4/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 14851 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV002067052 2014-05-23 Στην Νέα Ζίχνη σήμερα 4/11/2013 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 672α Αθήνα, 12/03/2015

Αρ. Πρωτ.: 672α Αθήνα, 12/03/2015 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΔΡΑΣΗ 3.1/13 ΕΡΓΟ 3.1α/13 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών

Διαβάστε περισσότερα