ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία"

Transcript

1 ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία Σαλαµπάσης Μιχαήλ 1, Σαµαθρακής Βαγής 2 και Μπάτζιος Χρήστος 3 1 Τµήµα Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης [ 2 Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης [ 3 Εργαστήριο Οικονοµίας Ζωικής Παραγωγής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης [ Περίληψη Η διάδοση και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θεωρείται πλέον σηµαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Γεωργίας (ΕΓ). υστυχώς, από διάφορες µελέτες προκύπτει ότι ο βαθµός διείσδυσης των ΤΠΕ στην ΕΓ, σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), είναι σχετικά χαµηλός. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται µία κριτική ανάλυση των βασικών λόγων για τους οποίους ο βαθµός διείσδυσης των ΤΠΕ στην ΕΓ παραµένει ακόµη χαµηλός, καθώς επίσης και τα πιθανά οφέλη που θα µπορούσαν να προκύψουν για τον γεωργικό τοµέα από µια ευρύτερη και αποδοτικότερη χρήση των ΤΠΕ. Τέλος, προτείνονται δράσεις και τρόποι που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ταχύτερη διείσδυση των ΤΠΕ στην ΕΓ, µε σκοπό τη βελτίωση των όρων παραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών; ιαδίκτυο; Ελληνική Γεωργία 1. Εισαγωγή Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επηρεάζει ήδη σηµαντικά και τον τοµέα της γεωργίας. Η διάδοση της χρήσης ΤΠΕ στην ΕΕ σηµατοδοτείται από το πλήθος δράσεων και οργανισµών που ασχολούνται συστηµατικά µε τη διαδικασία διείσδυσης των ΤΠΕ στον γεωργικό τοµέα. Ο οργανισµός EFITA (European Federation of Information Technology in Agriculture, εδώ και µία δεκαετία από την ίδρυσή του, ασχολείται συστηµατικά µε την προσπάθεια αυτή. Μία σειρά από επιστηµονικά συνέδρια (EFITA conferences) έχουν ήδη διοργανωθεί για την προώθηση των στόχων του. Παράλληλα, έχουν ιδρυθεί και διάφοροι εθνικοί οργανισµοί, κάτω από την επιστηµονική "οµπρέλα" του EFITA, µε στόχο την προώθηση των ΤΠΕ σε εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, εδώ και µερικά χρόνια, ιδρύθηκε η Εταιρία Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία (ΕΠΕΓΕ), η οποία δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο µε σκοπό την προώθηση των ΤΠΕ για την καλύτερη πληροφόρηση του αγρότη, τον εκσυγχρονισµό της ΕΓ, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίµων. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας των Επιστηµών και των ΤΠΕ, προς όφελος της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της διατροφής των κατοίκων της χώρας. Προτού µελετήσουµε τον βαθµό διείσδυσης των ΤΠΕ στον Ελληνικό αγροτικό τοµέα κρίνεται χρήσιµο να εξετάσουµε ποια θα µπορούσε να είναι η χρήση και οι εφαρµογές των ΤΠΕ στον αγροτικό τοµέα και ποια οφέλη θα µπορούσαν να αποκοµίσουν οι διάφοροι φορείς (π.χ. αγρότες, αγροεπιχειρήσεις, οργανισµοί) από τη χρήση αυτή. Υπάρχουν πολλών ειδών εφαρµογές των ΤΠΕ που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν προς όφελος του αγροτικού τοµέα. Οι εφαρµογές των ΤΠΕ µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες κατηγορίες όπως αυτές των εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου, των συστηµάτων υποστήριξης και λήψης αποφάσεων, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών, βιολογικής καλλιέργειας, συστηµάτων διαχείρισης αγροτικών επιχειρήσεων, διαχείρισης των αγροτικών καλλιεργειών για βελτιστοποίηση της παραγωγής, αγροτικές εφαρµογές ακρίβειας (precision agriculture). Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου (e-business) Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, µία κατηγορία εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου η οποία µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα ιδιαίτερα των µικρού µεγέθους αγροεκµεταλλεύσεων είναι η πώληση αγροτικών προϊόντων µε απευθείας προώθηση τους µέσω ιαδικτύου (direct marketing). Η άµεση προώθηση µέσα από "λαϊκές" αγορές βασισµένες στο ιαδίκτυο (virtual Internet-based marketplaces) δίνουν µία επιπλέον δυνατότητα σε µικρούς παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Για µία παρουσίαση τέτοιων παραδειγµάτων µπορείτε να δείτε τις εργασίες από τους Ball & Duval (2001) καθώς και από τον Theuvsen (2003). Επίσης, η απευθείας προµήθεια από τον παραγωγό εκτιµάται ιδιαίτερα από τους καταναλωτές, οι οποίοι

2 πιστεύουν ότι αγοράζουν υψηλής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές τιµές. Για παράδειγµα, τέτοια περίπτωση ενός ιδεατού χώρου πώλησης αγροτικών προϊόντων στον Ελληνικό χώρο συναντάµε στον ιστοχώρο του in.gr (http://www.in.gr/agro/), όπου µπορεί κάποιος να γνωρίσει και να παραγγείλει προϊόντα των Ελληνικών οικοτεχνιών, καθώς και να αντλήσει πληροφορίες και τιµοκατάλογους των αγροτουριστικών συνεταιρισµών σε όλη την Ελλάδα. Άλλη µορφή χρήσης των ΤΠΕ και του ιαδικτύου που µπορεί να ωφελήσει τις κυρίως αγροδιατροφικές επιχειρήσεις είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business-B2B), αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (Business to Customer-B2C). Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και να ωφελήσει τους καταναλωτές δίνοντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου (Παγκόσµια επιλογή, Βελτιωµένη παροχή υπηρεσιών, Λήψη εξειδικευµένων υπηρεσιών από τους προµηθευτές, Άµεση κάλυψη αναγκών, Ελαχιστοποίηση τιµών, Νέα προϊόντα και υπηρεσίες). Βέβαια παρόλο που αρκετές τέτοιου είδους εφαρµογές στον αγροδιατροφικό χώρο έχουν παρουσιαστεί (π.χ. Offer, 2001; Offer 2003), ακόµη δεν έχουν διεισδύσει σηµαντικά στον Ελληνικό τοµέα (Priporas και συν., 2004). Η διαχείριση των προµηθειών των αγροτών (managing input supplies) και γενικότερα η ορθολογικότερη διαχείριση της αγροδιατροφικής αλυσίδας από τον παραγωγό στον καταναλωτή (agro-food supply chain) αποτελεί ακόµη µία εφαρµογή των ΤΠΕ που µπορεί να ωφελήσει σηµαντικά τον αγροτικό τοµέα (δείτε για παράδειγµα την εργασία από τους Fritz και συν, (2001)). Πρόσφατα µάλιστα, µε την έλευση νέων τεχνολογιών όπως τα RFIDs, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος αποτελεσµατικά την πορεία ενός (αγροτικού) προϊόντος από τον παραγωγό στον καταναλωτή (δείτε Communications of ACM, October 2005). Άλλη επίσης εφαρµογή των ΤΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση των αγορών, όπου διαµορφώνονται οι τιµές των αγροτικών προϊόντων (price market monitoring). Η γνώση της τιµής των αγροτικών προϊόντων και του µηχανισµού διαµόρφωσής τους, διεθνώς, αποτελούν σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα. Η παρακολούθηση των τιµών αυξάνει τον ανταγωνισµό προς όφελος των καταναλωτών (Fritz και συν, 2003). Συστηµάτων υποστήριξης και λήψης αποφάσεων Τα συστήµατα αυτά στοχεύουν στην υποστήριξη των στελεχών µίας επιχείρησης για τη σωστή λήψη αποφάσεων. Ένα σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων, για να είναι πραγµατικά χρήσιµο, θα πρέπει να συλλαµβάνει και να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες µίας αγροεκµετάλλευσης/επιχείρησης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διασυνδέεται στενά µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα που λειτουργούν µέσα στην επιχείρηση για να εξασφαλίζει την εύκολη και συνεχή ροή νέων δεδοµένων. Επίσης, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να είναι εύκολα επεκτάσιµο και προσαρµόσιµο στις αλλαγές που συµβαίνουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αν όλα τα χαρακτηριστικά αυτά συνυπάρχουν, τότε το σύστηµα µπορεί πραγµατικά να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του διαχειριστή για αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων έχουν δηµιουργηθεί στον Ελληνικό χώρο για ορνιθοτροφικές µονάδες (Kalentzi και συν, 2002), αλλά επίσης έχουν προταθεί και διάφορα συστήµατα λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση των νερών (Ntalagiorgos & Sideridis, 2004) ή για τη επίλυση περιβαλλοντολογικών προβληµάτων (π.χ. Tzionas και συν, 2004). Εκπαίδευση και επιµόρφωση Η έλλειψη κατάλληλων µεθόδων επιµόρφωσης έχει προσδιοριστεί ως µία από τις αιτίες χαµηλής παραγωγικότητας του αγροτικού κλάδου. Οι ανάγκες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των Ελλήνων αγροτών δεν εξυπηρετούνται ικανοποιητικά µε το παραδοσιακό πλαίσιο, όπως στελέχη γεωργικής εκπαίδευσης (extension agents), βιβλία ή περιοδικά που παρουσιάζουν κάποια µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, οι επισκέπτες γεωργικής εκπαίδευσης έχουν γενικά υψηλό κόστος, απαιτούνται µετακινήσεις και δεν µπορούν να καλύψουν κάθε ενδιαφερόµενο. Από την άλλη πλευρά, τα βιβλία και περιοδικά δεν ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες ανάγκες. Η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να δώσει κάποια λύση στο πρόβληµα µε τη χρήση ψηφιακών βιβλιοθηκών (Batzios και συν, 2001), τη χρήση ιαδικτύου για ανάκτηση πληροφοριών (Malama και συν, 2004), τη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών για την εκπαίδευση σε ειδικά θέµατα, τη χρήση τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης για την καταπολέµηση του προβλήµατος της απόστασης και µετακίνησης για επιµόρφωση (Pimenidis et al., 2005). Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών Τα γεωγραφικά συστήµατα µπορούν να αποτελέσουν αξιόλογο εργαλείο µελέτης των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα και άντλησης χρήσιµων πληροφοριών. Με τα συστήµατα αυτά µπορεί να µελετηθούν οι χρήσεις της καλλιεργήσιµης γης και να προταθούν αλλαγές για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Μπορεί να γίνει µελέτη των κινδύνων για προσβολή από ασθένειες κ.λπ. Γενικότερα, τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών αποτελούν σηµαντική εφαρµογή των ΤΠΕ, απαραίτητη για την µελέτη των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα και τη χάραξη σωστής στρατηγικής ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα.

3 Υποστήριξη της βιολογικής καλλιέργειας Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόµενο ενδιαφέρον και αποδοχή για την αειφορική & βιώσιµη γεωργία στην Ελλάδα. Για να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξή της και να προωθηθεί η µετάβαση από την παραδοσιακή στην βιολογική καλλιέργεια απαιτούνται δράσεις που θα δηµιουργήσουν µια υποδοµή επικοινωνίας και ανάκτησης πληροφοριών σχετικά µε το θέµα. Η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη ενός κέντρου πληροφόρησης (π.χ. βασισµένο στο WWW), το οποίο θα στοχεύει στην υποστήριξη των αναγκών επικοινωνίας και ενηµέρωσης των διάφορων φορέων που διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της βιώσιµης γεωργίας στην Ελλάδα. Πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης αγροτικών επιχειρήσεων Με τη χρήση αυτών των συστηµάτων επιδιώκεται η καλύτερη διαχείριση (µεγάλων κυρίως) αγροτικών επιχειρήσεων. Με τα συστήµατα αυτά επιδιώκεται ο εξορθολογισµός στη καθηµερινή διαχείριση της αγροτικής επιχείρησης, η αυτοµατοποίηση ορισµένων εργασιών (π.χ. λογιστικές εργασίες), η διαχείριση των αγροτικών εφοδίων και αποθεµάτων κ.λπ. Συστήµατα διαχείρισης των αγροτικών καλλιεργειών για βελτιστοποίηση της παραγωγής Με τη χρήση αυτών των συστηµάτων επιδιώκεται η διαχείριση των αγροτικών καλλιεργειών µε σκοπό την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του τελικού αποτελέσµατος. Πολλές δράσεις µπορεί να γίνουν µε σκοπό τη βελτιστοποίηση του τελικού οικονοµικού αποτελέσµατος όπως για παράδειγµα η εναλλαγή των καλλιεργειών σε θερµοκήπια µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του κέρδους από τα παραγόµενα προϊόντα. Αγροτικές εφαρµογές ακρίβειας (precision agriculture) Οι αγροτικές εφαρµογές ακρίβειας αποτελούν σίγουρα ένα πολύ µεγάλο κεφάλαιο στην χρήση των ΤΠΕ στον αγροτικό τοµέα. Τα τελευταία χρόνια η παγκοσµιοποίηση αύξησε τον ανταγωνισµό στον αγροτικό τοµέα και οδήγησε σε µειωµένα εισοδήµατα που µε τη σειρά τους προκαλούν την ανάγκη για εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής (π.χ. µε την χρήση περισσοτέρων λιπασµάτων). Από την άλλη µεριά όµως η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων οδηγεί στην ανάγκη νέων πρακτικών στις αγροτικές καλλιέργειες. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν οι αγροτικές εφαρµογές ακρίβειας, δηλαδή στην βελτίωση των αποτελεσµάτων αλλά µε την ταυτόχρονη προστασία των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας (Markinos και συν, 2004) Μέχρι τώρα παρουσιάστηκαν οι βασικές κατηγορίες εφαρµογών των ΤΠΕ που µπορεί να υπάρξουν στον αγροτικό τοµέα και αναφέρθηκε περιληπτικά ποια θα µπορούσαν να ήταν τα οφέλη από αυτές τις εφαρµογές. Φυσικά εξαιτίας του περιορισµού του χώρου αυτού του άρθρου ήταν δυνατόν µόνο να αναφερθούµε σε κάποιες ενδεικτικές ερευνητικές και αναπτυξιακές προσπάθειες. Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτοµέρειες πρέπει να αναφερθεί στα πρακτικά των συνεδρίων της EFITA αλλά και της ΕΠΕΓΕ ιδιαίτερα αν ενδιαφέρεται για τις προσπάθειες από Ελληνικές ερευνητικές οµάδες. Μέχρι τώρα έχουν πραγµατοποιηθεί 6 συνέδρια από την EFITA και δύο συνέδρια από την ΕΠΕΓΕ. υστυχώς το κυριότερο χαρακτηριστικό των εφαρµογών που αναφερθήκαµε προηγούµενα, αλλά και των περισσοτέρων που παρουσιάστηκαν στα εκάστοτε συνέδρια, είναι ότι αποτελούν ερευνητικές προσπάθειες που δεν έχουν όµως ευρέως υιοθετηθεί από τους αγρότες, τις αγροτικές επιχειρήσεις και οργανισµούς και εν γένει την Ελληνική γεωργία. Για να υιοθετηθούν όµως οι εφαρµογές αυτές θα πρέπει να υπάρξει σηµαντική διείσδυση των ΤΠΕ στον αγροτικό τοµέα. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος αυτού του άρθρου. ηλαδή να παρουσιάσει τη διείσδυση των ΤΠΕ στην Ελληνική γεωργία, να προσπαθήσει να εξηγήσει γιατί η διείσδυση αυτή είναι πολύ µικρή και να προτείνει δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Έτσι, στη συνέχεια του άρθρου αυτού θα µελετήσουµε ποια είναι η χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην ΕΓ. Ακολούθως, θα επιχειρήσουµε µία κριτική ανάλυση και συζήτηση των λόγων για τους οποίους οι ΤΠΕ δεν έχουν διεισδύσει σηµαντικά στον Ελληνικό αγροτικό τοµέα. Τέλος θα προτείνουµε δράσεις που θα προωθήσουν τη χρήση των ΤΠΕ. 2. Χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα γενικότερα Η µελέτη της χρήσης των ΤΠΕ στην Ελληνική γεωργία προϋποθέτει, όπως είναι φυσικό, την αναφορά στο βαθµό διείσδυσης των ΤΠΕ γενικότερα στον Ελληνικό πληθυσµό και τις Ελληνικές επιχειρήσεις, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο και σηµείο εκκίνησης για την αποδοχή των ΤΠΕ στην ΕΓ ειδικότερα. Οι χώροι αυτοί διείσδυσης των ΤΠΕ, ήτοι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, πρέπει να συνυπάρχουν, για τη µεγιστοποίηση της ωφέλειας από τη χρήση ΤΠΕ στην Ελληνική οικονοµία. Κατά κάποιο τρόπο, αποτελούν τις δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος.

4 Χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά Σε πρόσφατη µελέτη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ, 2005), εκτιµάται ότι η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στα Ελληνικά νοικοκυριά ανέρχεται σε 70%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου κατόχους ενεργών κινητών τηλεφώνων. Ως προς τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, οι φωνητικές κλήσεις συνιστούν την κύρια χρήση κινητού τηλεφώνου (74% συχνή λήψη κλήσεων, 68% συχνή πραγµατοποίηση κλήσεων), ενώ ακολουθούν τα SMS (33% συχνή λήψη SMS, 32% συχνή αποστολή SMS) και τα εικονοµηνύµατα (4% συχνή λήψη/αποστολή MMS). Η πρόσβαση στο ιαδίκτυο µέσω κινητού είναι πολύ µικρή (1% συχνή πρόσβαση στο ιαδίκτυο) και η επικοινωνία µε µέσω κινητού τηλεφώνου σηµειώνει ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα χρήσης (1% λήψη ή αποστολή ). Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η διείσδυση του ιαδικτύου στα νοικοκυριά ανέρχεται σε 16%, ενώ ως προς τον τρόπο σύνδεσης το 86% περίπου εξυπηρετείται µέσω συνδέσεων dial-up (PSTN, ISDN). Από στατιστικά στοιχεία Ελληνικών portals (in.gr) προκύπτει επίσης ότι, ο βαθµός διείσδυσης του ιαδικτύου αντιστοιχεί περίπου στο µισό αυτού των ανεπτυγµένων δυτικοευρωπαϊκών χωρών και στο ένα τρίτο αυτού των ΗΠΑ (περιοδικό RAM, εκέµβριος 2005). Η µέση εβδοµαδιαία χρήση ιαδικτύου από το σπίτι, αθροιστικά για όλα τα µέλη του νοικοκυριού, εκτιµάται σε 1-2 ώρες για το 25,2% των χρηστών του ιαδικτύου. Αναφορικά µε την ευρυζωνική σύνδεση (DSL - που γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση τελευταία στις προηγµένες χώρες), ακόµα και στα νοικοκυριά µε dial-up πρόσβαση στο ιαδίκτυο, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος ή/και αναγκαιότητας (43%) για τέτοια σύνδεση, καθώς και σηµαντικό έλλειµµα σχετικής ενηµέρωσης (25%). Γενικότερα, παρατηρείται απροθυµία για αποδοχή ευρυζωνικών συνδέσεων για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι οικονοµικός, λόγω του σηµαντικά υψηλότερου κόστους για ευρυζωνικές συνδέσεις, αλλά, ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι χρήστες δεν "βλέπουν" κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα που να τους οδηγήσει στην αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων. Αν και ως προς τον πρώτο λόγο υπάρχει ίσως λύση (πρόσφατα ο ΟΤΕ ανακοίνωσε µείωση του κόστους των ευρυζωνικών DSL συνδέσεων και η κυβέρνηση ανακοίνωσε παροχή DSL συνδέσεων σε φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ µε έκπτωση 50%), για τη δεύτερη αιτία περιορισµένης διείσδυσης πιθανότατα ευθύνεται το χαµηλό επίπεδο εξοικείωσης των Ελλήνων µε τις ΤΠΕ. Από στοιχεία έρευνας του Eurostat για το 2004, αναδεικνύεται επίσης ο χαµηλός βαθµός διείσδυσης του ιαδικτύου στα Ελληνικά νοικοκυριά συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της ΕΕ (17%, έναντι 45% του µέσου όρου της ΕΕ). Ωστόσο, παραµένει ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η προσβασιµότητα των ελληνικών νοικοκυριών στο ιαδίκτυο σηµειώνει σχετική άνοδο, έστω και µικρότερη από αυτήν που σηµειώνεται στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, από το 2002 σηµειώθηκε αύξηση της τάξης των πέντε ποσοστιαίων µονάδων (17%, έναντι 12%). Στην ίδια έρευνα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτίµηση του βαθµού χρήσης του ιαδικτύου σε σχέση µε την ηλικία. Τόσο στη χώρα µας όσο και την υπόλοιπη Eυρώπη, οι νέοι µεταξύ 16 και 24 ετών είναι αυτοί που χρησιµοποιούν περισσότερο το ιαδίκτυο. Aξίζει να αναφερθεί ότι, µεγάλο ποσοστό των ηλικιών αυτών χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο για παιχνίδια µε συνοµηλίκους τους στο εξωτερικό. Tο 2004, το 35% των Eλλήνων µεταξύ 16 και 24 ετών έκαναν χρήση του ιαδικτύου τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. Tο αντίστοιχο ποσοστό για τη Σουηδία είναι 92%, ενώ για τη Φινλανδία 88%. Σε υψηλότερα επίπεδα του µέσου όρου της Ευρώπης βρίσκεται και η Nορβηγία (84%), ενώ τελευταίοι σχεδόν στην κατάταξη έρχονται οι Iρλανδοί και οι Έλληνες νέοι µε ποσοστό 35%, και ακολουθούν οι Tούρκοι νέοι µε 22%. Στις µεγαλύτερες ηλικίες, η χρήση του ιαδικτύου είναι µικρότερη, η διαφορά όµως για την Ελλάδα γίνεται ακόµη µεγαλύτερη. Έτσι, στην ηλικιακή οµάδα 45 έως 54 ετών οι Έλληνες είναι τελευταίοι στη χρήση Internet (10% έναντι 35% της E.E. των 25). Σε έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ευρεία παρουσίαση της έρευνας δηµοσιεύτηκε και στην εφηµερίδα Καθηµερινή της 5 ης Ιουνίου 2005) διαπιστώνεται ακόµη ότι, το υψηλό κόστος και η χαµηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες που παρέχουν συνδέσεις ιαδικτύου αποτελούν τις κυριότερες αιτίες περιορισµένης ανάπτυξης του ιαδικτύου στη χώρα µας. Η µη πρόσβαση στο ιαδίκτυο από το σπίτι, το 2002 οφειλόταν σε ποσοστό 17,60% στο υψηλό κόστος πρόσβασης, ποσοστό που το 2003 ανήλθε σε 26,32% και το 2004 σε 36,55%. Για το 45,5% των ερωτηθέντων το 2004, βασική αιτία αποτελεί και ο ακριβός εξοπλισµός. Έλλειψη εµπιστοσύνης στις ικανότητες χρήσης του ιαδικτύου δήλωσε το 26,31% το 2004, ενώ ανησυχία για πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδοµένων εξέφρασε το 20,09%. Σηµειώνεται ότι, η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στις τηλεπικοινωνίες. Πολλές εταιρίες υπηρεσιών πρόσβασης στο ιαδίκτυο, σχετικά πρόσφατα, ανακοίνωσαν σηµαντική µείωση του κόστους ευρυζωνικών συνδέσεων στο ιαδίκτυο, αναγνωρίζοντας την πραγµατικότητα αυτή. Χρήση των ΤΠΕ στις Ελληνικές επιχειρήσεις Σε πρόσφατη έρευνα που αφορά στη διείσδυση των ΤΠΕ στην Ελλάδα µε βάση τους δείκτες eeurope, το παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας παρουσίασε στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι, το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 10 ατόµων έχει πρόσβαση στο ιαδίκτυο και ένας στους 4

5 εργαζοµένους το χρησιµοποιεί, ενώ µία στις 3 επιχειρήσεις έχει ευρυζωνική πρόσβαση. Μία άλλη χρήσιµη παρατήρηση είναι ότι, ενώ η πρόσβαση στο ιαδίκτυο στις επιχειρήσεις άνω των 10 ατόµων είναι πολύ υψηλή (92,8%) και η παρουσία τους µε ιστοσελίδα φθάνει το 55,6%, στις µικρές επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν το 38% και το 10%, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 10 ατόµων και ευρυζωνική πρόσβαση δεν ξεπερνούν το 36%, ενώ οι δηµόσιοι φορείς φθάνουν το 72%. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, το µεγαλύτερο πρόβληµα για τη χώρα µας αποτελεί και πάλι η ευρυζωνικότητα, καθόσον η διείσδυσή της βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα (1%). Όµως, στην έρευνα αποτυπώνεται µε σαφήνεια το αυξηµένο ενδιαφέρον για ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθόσον το 10% των χρηστών του ιαδικτύου το χρησιµοποιούν για διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων µηδενικού κόστους, ενώ το 24% των χρηστών το χρησιµοποιεί για να ακούει ραδιόφωνο ή να βλέπει τηλεόραση. Συµπεράσµατα Η κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω αναφορικά µε τη διείσδυση των ΤΠΕ στα Ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σίγουρα δεν είναι ενθαρρυντική και εν µέρει "προδικάζει" τον βαθµό διείσδυσης των ΤΠΕ στην ΕΓ. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά διείσδυσης των ΤΠΕ στην Ελληνική κοινωνία που επηρεάζουν σαφώς και τα οφέλη από τη διείσδυση αυτή είναι: Η διείσδυση περιορίζεται κυρίως στις νεαρές ηλικίες, ενώ είναι εξαιρετικά περιορισµένη στις µέσες και µεγαλύτερες ηλικίες, στοιχείο που αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο χρήσης των ΤΠΕ από τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η διείσδυση αφορά σε σηµαντικό ποσοστό κυρίως µέλη της ακαδηµαϊκής και επιστηµονικής κοινότητας που πρώτη υιοθέτησε τη χρήση των ΤΠΕ. Η διείσδυση των ΤΠΕ στη βιοµηχανία, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και το τοµέα παροχής υπηρεσιών είναι σαφώς πιο περιορισµένη. Κατά ένα σηµαντικό µέρος, η χρήση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του ιαδικτύου γίνεται κυρίως για ψυχαγωγικούς και ενηµερωτικούς σκοπούς και όχι για επαγγελµατικούς λόγους, µειονέκτηµα που αναδεικνύει πιθανόν τη χαµηλή γνώση στη χρήση των ΤΠΕ, αλλά και την έλλειψη διείσδυσης κατάλληλων και κρίσιµων εφαρµογών (killer applications) που θα προωθήσουν τη εύκολη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου στον επαγγελµατικό χώρο (π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο, δωρεάν τηλεφωνία µέσω διαδικτύου, τηλεδιάσκεψη). Σε συνάρτηση µε το προηγούµενο είναι και η χαµηλή διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν γρήγορες και υψηλής ποιότητας µόνιµες συνδέσεις στο ιαδίκτυο και σίγουρα θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στη χρήση των ΤΠΕ. Οι παραπάνω διαπιστώσεις ισχύουν γενικά για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και σίγουρα µπορούν να γενικευτούν και για τον Ελληνικό αγροτικό τοµέα. Παρόλα αυτά, ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλλουν και την ιδιαίτερη µελέτη της διείσδυσης των ΤΠΕ σε αυτόν. 3. Βαθµός ιείσδυσης των ΤΠΕ στην ΕΓ Η διείσδυση των ΤΠΕ στον αγροτικό τοµέα των χωρών της ΕΕ αποτέλεσε αντικείµενο διερεύνησης για πολλούς ερευνητές από τις αρχές ακόµη της δεκαετίας του 1990 (Gibbon J. and Warren MF., 1992; Wilson, 2000 και Warren M.F., 2001), η οποία επεκτάθηκε και σε άλλους επιµέρους τοµείς (Warren, MF., et al., 2000; Taragola N., et ali και Lacroix R. et al., 2001). Στην Ελλάδα, από την προσιτή σχετική βιβλιογραφία και τις πληροφορίες που προέρχονται από τις κατά τόπους ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης, Γεωργικούς Συνεταιρισµούς, αγροεπιχειρηµατίες, γεωργούς κ.λπ. διαπιστώνεται ότι, ο βαθµός διείσδυσης των ΤΠΕ στην ΕΓ ελάχιστα έχει διερευνηθεί. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιµη µια συνοπτική παρουσίαση των βασικών αποτελεσµάτων σχετικών ερευνών που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, θεωρώντας ότι θα µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικής προώθησης της χρήσης των τεχνολογιών αυτών. 3.1 Βαθµός διείσδυσης των ΤΠΕ στους παραγωγούς Οι Samathrakis και συν. (2005) διερεύνησαν τον βαθµό διείσδυσης των ΤΠΕ σε αντιπροσωπευτικό δείγµα κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων του νοµού Θεσσαλονίκης. Η περιοχή έρευνας χαρακτηρίζεται από ποικίλες εδαφοκλιµατικές και υδρολογικές συνθήκες, οι οποίες σε συνδυασµό µε τη µικρή χρονοαπόσταση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης είχαν ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση έντονα διαφορετικών δοµών στην άσκηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή.

6 Χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων Η µέση ηλικία των ερωτηθέντων κτηνοτρόφων εκτιµήθηκε σε 52 χρόνια, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι ηλικίας από 50 έως 64 ετών και µικρό µόνο ποσοστό από αυτούς (9,3%) είναι νέοι (έως 34 ετών). Η πλειοψηφία απαρτίζεται από άνδρες (84,7%), οι οποίοι σε ποσοστό 89,8% είναι έγγαµοι. Αναφορικά µε το µορφωτικό τους επίπεδο, το µεγαλύτερο ποσοστό (59,1%) έχει τελειώσει µόνο δηµοτικό σχολείο, το 37,2% γυµνάσιο ή/και λύκειο και ένα ποσοστό της τάξης του 3,7% είναι πτυχιούχοι ανώτερων ή/και ανώτατων σχολών και ασχολούνται µε την κτηνοτροφία. Το 79,0% ασχολούνται αποκλειστικά µε το επάγγελµα του κτηνοτρόφου, ενώ το υπόλοιπο 21,0% ασχολείται παράλληλα και µε κάποιες άλλες εξωγεωργικές εργασίες. Κατοχή και χρήση των ΤΠΕ Ένας στους 10 κτηνοτρόφους διαθέτει Η/Υ, τον οποίο έχει εγκατεστηµένο κατά πλειοψηφία στο σπίτι και όχι στην εκµετάλλευσή του. Παρότι ο Η/Υ χρησιµοποιείται καθηµερινά, εντούτοις, η χρήση του από τους ίδιους γίνεται µόνο από τους µισούς κτηνοτρόφους, αφού οι υπόλοιποι βασικοί χρήστες είναι τα παιδιά τους. Το ποσοστό χρήσης του ιαδικτύου είναι ακόµα χαµηλότερο, αφού µόνο ένας στους 20 ερωτηθέντες το χρησιµοποιεί. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο µε δική τους σύνδεση. Η µόνη διαφοροποίηση σε σχέση µε τη χρήση του Η/Υ είναι ότι η χρήση του γίνεται κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους και κατά δεύτερο από τα παιδιά τους. Μολαταύτα, η χρήση του γίνεται κυρίως πάλι στο σπίτι και όχι στον επαγγελµατικό χώρο, ο οποίος είναι η εκµετάλλευση. Επιπλέον, η συχνότητα χρήσης του περιορίζεται σε µερικές φορές το µήνα. Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι πολύ πιο περιορισµένη, σε σχέση µε εκείνη του Η/Υ και του ιαδικτύου. Ειδικότερα, µόνο ένας στους 30 κτηνοτρόφους το χρησιµοποιεί. Η µόνη από τις ΤΠΕ που χρησιµοποιείται από τους αρχηγούς των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων σε µεγάλο βαθµό είναι το κινητό τηλέφωνο. Έξι στους δέκα κτηνοτρόφους διαθέτουν και χρησιµοποιούν το κινητό τηλέφωνο. Λόγοι χρήσης των ΤΠΕ Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ως πλέον σηµαντικό λόγο χρησιµοποίησης του Η/Υ την επαγγελµατική χρήση και συγκεκριµένα τη διαχείριση και τη λογιστική παρακολούθηση της εκµετάλλευσής τους. Η οµάδα αυτή κτηνοτρόφων αφορά κυρίως είτε σε εκείνους που αυτοµατοποίησαν κάποιες εργασίες της µονάδας τους, είτε σε εκείνους που χρησιµοποιούν κυρίως τον Η/Υ για πρόσβαση στο ιαδίκτυο και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι υπόλοιποι ουσιαστικά διαθέτουν τον Η/Υ για τα παιδιά τους και δεν ενδιαφέρονται να µάθουν να τον χρησιµοποιούν και να κάνουν κάποιες εργασίες της εκµετάλλευσής τους. Η σηµαντικότητα την οποία αποδίδουν οι κτηνοτρόφοι στους λόγους χρήσης του ιαδικτύου είναι κυρίως η αναζήτηση πληροφοριών, όχι όµως απαραίτητα σχετικών µε τη δραστηριότητα της εκµετάλλευσής τους, ενώ ακολουθεί η ψυχαγωγία. Τέλος, ως τρίτος σηµαντικός λόγος αναφέρεται η πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες σχετικές µε την εκµετάλλευση. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο θεωρούν ως πιο σηµαντικούς λόγους για τη χρήση του την καθαρά επαγγελµατική χρήση, καθώς και την επικοινωνία των παιδιών τους. Οι λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι κυρίως επαγγελµατικοί, αλλά και η επικοινωνία µε την οικογένειά τους. Η µη κατοχή του συνδυάζεται µε το γεγονός ότι δεν το θεωρούν απαραίτητο, αλλά σε κάποιο βαθµό το θεωρούν ακριβή υπηρεσία Σχεδόν όλοι οι κτηνοτρόφοι του δείγµατος θεωρούν το κινητό τηλέφωνο ως µια πολύ χρήσιµη υπηρεσία. Λόγοι µη χρήσης των ΤΠΕ Οι κτηνοτρόφοι που δεν διαθέτουν Η/Υ θεωρούν, σε µεγάλο ποσοστό, ως πλέον σηµαντικό λόγο µη κατοχής του το ότι αυτός αποτελεί εργαλείο µη χρήσιµο/απαραίτητο, ενώ έπονται οι λόγοι της έλλειψης χρόνου για να τον χρησιµοποιήσουν, καθώς και της µη γνώσης της χρήσης του. Μολονότι θα περίµενε κανείς ότι, οι απρόθυµοι να χρησιµοποιούν τον Η/Υ κτηνοτρόφοι θα είχαν τουλάχιστον την επιθυµία να προβούν σε µια µελλοντική αγορά, εντούτοις αυτό δεν συµβαίνει και µάλιστα η επιθυµία αυτή βελτιώνεται ελάχιστα µε την προσθήκη µιας επιδότησης στη αγορά. Αναφορικά µε τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο, προέχουν εκείνοι της µη κατοχής Η/Υ και της µη γνώσης της χρήσης του. Το ότι οι κτηνοτρόφοι δεν συνδέονται στο ιαδίκτυο το αποδίδουν, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, στο ότι δεν έχουν Η/Υ. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θεωρείται ως µία µη σηµαντική υπηρεσία από την πλειοψηφία των κτηνοτρόφων, οι οποίοι βέβαια δεν επιθυµούν και να την αποκτήσουν στη συνέχεια.

7 Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ακόµη κινητό τηλέφωνο παρουσιάζουν µία σαφή αντίσταση στη χρήση του, αφού δεν δηλώνουν διατεθειµένοι να το αποκτήσουν. Προσδιοριστικοί παράγοντες κατοχής και χρήσης των ΤΠΕ Από τις κοινωνικές µεταβλητές η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες για την κατοχή ή µη, την επαγγελµατική χρήση και την επιθυµία απόκτησης Η/Υ, καθώς και για τη χρήση ή µη και την επιθυµία σύνδεσης στο ιαδίκτυο (Wims Pedraig, 2005). Ακόµη, το µορφωτικό επίπεδο κυρίως και δευτερευόντως η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση αποτελούν βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες για τη χρήση ή µη και την επιθυµία απόκτησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τέλος, όλα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κτηνοτρόφων προσδιορίζουν µόνο τους λόγους χρήσης του κινητού και όχι της µη κατοχής του. 3.2 Βαθµός διείσδυσης των ΤΠΕ στις αγροεπιχειρήσεις και οργανισµούς Σε έρευνα των Salampasis και συν. (2003) διερευνήθηκε η ποσοτική και ποιοτική χρήση του ιαδικτύου από επιχειρήσεις και οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα και σκιαγραφήθηκε το προφίλ των επιχειρήσεων / οργανισµών, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η παρουσία τους στο ιαδίκτυο και η αποτελεσµατικότητα της ιστοσελίδας τους. Η ανεύρεση επιχειρήσεων και οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο, που αποτέλεσαν και το δείγµα της εν λόγω έρευνας, έγινε µε τη χρήση του ιαδικτύου και των µηχανών αναζήτησης. Συνολικά, καταγράφηκαν πάνω από 400 ηλεκτρονικές διευθύνσεις ( ) και στάλθηκαν αντίστοιχα ερωτηµατολόγια. Από το σύνολο των ερωτηµατολογίων αυτών, επεστράφησαν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου συµπληρωµένα 40 συνολικά ερωτηµατολόγια. Η περιορισµένη αυτή ανταπόκριση είχε ως αποτέλεσµα την αντικειµενική δυσκολία διατύπωσης στατιστικά ασφαλών συµπερασµάτων. Γενικά χαρακτηριστικά Παρά τον σχετικά µικρό αριθµό αυτών που απάντησαν, διαπιστώνεται µια σχετικά ικανοποιητική διάρθρωση του δείγµατος από άποψη γεωργικής δραστηριότητας. Ο κλάδος της φυτικής παραγωγής εκπροσωπείται από το 82,1% των ερωτηθέντων και ακολουθούν η ζωική παραγωγή και η αλιεία-υδατοκαλλιέργεια, ενώ ο κλάδος της δασοκοµίας εκπροσωπείται από το 3,6% των επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων του δείγµατος εντοπίζονται στις υπηρεσίες (57,1%) και στο εµπόριο (50,0%), µε κυρίαρχη την εµπορία αγροτικών προϊόντων (35,7%) και δευτερεύουσα την εµπορία γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού (14,3%). Τέλος, οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και κατά δεύτερο λόγο σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Χρήση των νέων τεχνολογιών Το ποσοστό κατοχής Η/Υ είναι αρκετά ικανοποιητικό, αφού το 50% των ερωτηθέντων κατέχουν περισσότερους από 8 Η/Υ, οι οποίοι έχουν αγοραστεί σχετικά πρόσφατα. Αναφορικά µε τις εφαρµογές των ΤΠΕ που χρησιµοποιούν, διαπιστώθηκε ότι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιµοποιούν εφαρµογές οργάνωσης γραφείου και ακολουθούν οι εφαρµογές της µηχανογραφηµένης λογιστικής. Η διάθεση από µια επιχείρηση στελεχών µε γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε αυτούς αποτελεί βασικό παράγοντα για την καλλίτερη αξιοποίηση και χρήση των ΤΠΕ. Αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικό το γεγονός ότι, περίπου οι µισές από τις επιχειρήσεις που απάντησαν απασχολούν άτοµα µε τέτοιες γνώσεις, έστω εµπειρικές. Οι δύο κυριότερες υπηρεσίες του ιαδικτύου ( και www) χρησιµοποιούνται σχεδόν από το σύνολο των επιχειρήσεων/οργανισµών, φανερώνοντας την εξοικείωσή τους µε αυτές τις τεχνολογίες. Συγκεκριµένα, το 93,3% χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο σε καθηµερινή βάση και οι υπόλοιποι από µία έως τρεις φορές την εβδοµάδα. Αντίστοιχες είναι και οι διαπιστώσεις αναφορικά µε τη χρήση του , αφού το 80,0% στέλνουν τουλάχιστον ένα µήνυµα κάθε µέρα. Παρά την διαπιστωθείσα εξοικείωση των επιχειρήσεων µε το ιαδίκτυο, εντούτοις, η συντριπτική πλειοψηφία τους (73,3%) δεν χρησιµοποιεί το κινητό τηλέφωνο για πρόσβαση σε πληροφορίες, παρότι γνωρίζει τη δυνατότητα αυτή.

8 Παρουσία των επιχειρήσεων/οργανισµών στο ιαδίκτυο Η παρουσία των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο δηµιουργήθηκε κατά κύριο λόγο (53,6%) από κάποιον εξωτερικό συνεργάτη που αµείφθηκε µεν αλλά όχι µε σηµαντικό ποσό χρηµάτων και δευτερευόντως από κάποιον εξειδικευµένο υπάλληλό τους (32,1%). Πάρα ταύτα, η παρουσία αυτή για το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων (41,4%) είναι µεσαίου µεγέθους, αφού η ιστοσελίδα τους περιλαµβάνει από σελίδες. Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (90,0%) υποστηρίζει ότι η ιστοσελίδα τους χρήζει βελτίωσης. Επίσης, ένα σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (89,3%) ενηµερώνει την ιστοσελίδα του είτε προσφεύγοντας σε µία εξειδικευµένη στο αντικείµενο εταιρία είτε σε εξειδικευµένο υπάλληλό τους. Οι συχνότερες υπηρεσίες και πληροφορίες οι οποίες περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα των επιχειρήσεων είναι το προφίλ τους, η παρουσίαση των προϊόντων τους και ο τρόπος επικοινωνίας µε αυτές. Τα πιο προσφιλή µέσα προβολής των ιστοσελίδων των επιχειρήσεων κατά σειρά σπουδαιότητας είναι οι κάρτες των στελεχών τους, οι µηχανές αναζήτησης, οι έντυπες διαφηµίσεις και οι επιχειρηµατικές επιστολές. Συνεπώς, µία ποιοτική ανάλυση των παραπάνω αποτελεσµάτων µπορεί να αποκαλύψει ότι, οι επιχειρήσεις, παρότι έχουν παρουσία στο ιαδίκτυο εντούτοις, επενδύουν λίγα χρήµατα για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας τους, η οποία δεν είναι και τόσο µεγάλου µεγέθους, µε αποτέλεσµα και οι προσδοκίες τους να είναι µικρές. Επίσης, το κόστος φιλοξενίας και συντήρησης της ιστοσελίδας τους είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από το κόστος αρχικής κατασκευής της, γεγονός που δηµιουργεί δυσκολίες στη διατήρησή της. Ακόµη, οι τεχνικές προώθησης της ιστοσελίδας τους είναι «παραδοσιακές», αποτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν ικανοποιητικά την αποτελεσµατικότητα της ιστοσελίδας τους. Πάντως, το κυρίαρχο για αυτές στοιχείο είναι η είσοδος στην «Επανάσταση» του ιαδικτύου. Αποτελεσµατικότητα της ιστοσελίδας Θεωρείται πολύ σηµαντικό για τις επιχειρήσεις να αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα των ιστοσελίδων τους γιατί έχουν έτσι τη δυνατότητα να προβαίνουν σε τροποποιήσεις ή αλλαγές. Από τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι επαρκώς ενθαρρυντικά, καθόσον µόνο το 9,1% των επιχειρήσεων είναι πλήρως ικανοποιηµένες σε σχέση µε τις προσδοκίες τους για την προσέλκυση νέων πελατών. Επίσης, το 75% των επιχειρήσεων δηλώνουν πλήρη αποτυχία στις πωλήσεις αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών µέσω της ιστοσελίδας τους. Αντίθετα, το 92% και το 88,8% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι πέτυχαν πλήρως ή µερικώς τους στόχους της παρουσίασης και της ενίσχυσης της εικόνας της επιχείρησής τους, αντίστοιχα. Βέβαια, το γεγονός αυτό µαρτυρεί και την απλοϊκή αντίληψη που µπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις για το ιαδίκτυο, θεωρώντας το ως εργαλείο που απλά αποτελεί επέκταση των παραδοσιακών µέσων προβολής τους και όχι ως εργαλείο που µπορεί να οδηγήσει σε νέους τρόπους επιχειρηµατικής δράσης. 4. Κριτική ανάλυση και συζήτηση ερευνητικών αποτελεσµάτων Πριν από την οποιοδήποτε παρουσίαση αποτελεσµάτων κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν κάτω από το πρίσµα σηµαντικών περιορισµών. Πρώτον, τα αποτελέσµατα της έρευνας των παραγωγών (Samathrakis και συν., 2005) αφορούν µόνο σε κτηνοτρόφους ενός νοµού της χώρας και κατά συνέπεια θα ήταν επιστηµονικά επισφαλές να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά τόσο ολόκληρου του τοµέα όσο και της χώρας στο σύνολό της. Εντούτοις, επειδή ο κλάδος της κτηνοτροφίας είναι ο πλέον επιδεκτικός στην ενσωµάτωση των ΤΠΕ και ο νοµός της Θεσσαλονίκης αποτελεί περιοχή που ενσωµατώνει αρκετά από τα τυπικά κτηνοτροφικά χαρακτηριστικά της χώρας, το δείγµα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα «αντιπροσωπευτικό» δείγµα των ελλήνων παραγωγών και τα αποτελέσµατά του να γενικευθούν για το σύνολο της γεωργίας, µε κάποιες βέβαια επιφυλάξεις. εύτερον, η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνας των επιχειρήσεων/οργανισµών (Salampasis και συν., 2003) πρέπει να γίνει µε σύνεση, καθόσον αφενός ο πληθυσµός στόχος ήταν οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη παρουσία στο ιαδίκτυο και αφετέρου το δείγµα των επιχειρήσεων που τελικά απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο ήταν µικρό. Και οι δύο αυτοί περιορισµοί θα µπορούσαν να αρθούν αν αναληφθεί µία ευρύτερη έρευνα, ώστε να αποκτηθεί µία πλήρης εικόνα της διείσδυσης, χρήσης και των επιπτώσεων των ΤΠΕ στην ΕΓ. Εντούτοις, ελλείψει άλλων συναφών ερευνών, τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν προς το παρόν να αποτελέσουν βάση για τη διάγνωση της παρούσας κατάστασης, αλλά και για τη χάραξη πολιτικής προώθησης των ΤΠΕ στην ΕΓ. Σε συνολικούς όρους, τα αποτελέσµατα των ερευνών που διεξήχθησαν στα διάφορα επίπεδα δεν θεωρούνται ενθαρρυντικά και µπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως.

9 4.1 Παραγωγοί Στόχος της έρευνας των Samathrakis και συν. (2005) ήταν να προσδιοριστεί ο βαθµός διείσδυσης των ΤΠΕ στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις του Νοµού Θεσσαλονίκης. Οι διαπιστώσεις της οδήγησαν σε συµπεράσµατα µάλλον απογοητευτικά. Από την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της διαπιστώθηκε ότι, η χρήση των ΤΠΕ στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις του νοµού είναι πολύ χαµηλή, µε εξαίρεση εκείνη του κινητού τηλεφώνου. Μάλιστα, η στάση αυτή των κτηνοτρόφων διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο και η εξωγεωργική δραστηριότητα. Απογοητευτικό επίσης είναι το γεγονός ότι, δεν εντοπίζεται ισχυρή προδιάθεση για αγορά ή για χρήση των ΤΠΕ στο µέλλον. Η χρήση τους περιορίζεται κυρίως σε λόγους διαφορετικούς από τους επαγγελµατικούς. Πάρα ταύτα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, η κατοχή και η χρήση αυτών των τεχνολογιών από τους ίδιους, για επαγγελµατικούς σκοπούς, εµφανίζεται αυξηµένη στις νεαρότερες ηλικίες, καθώς και σε εκείνους που έχουν υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο. Οι λόγοι για τη µη κατοχή ή χρήση των ΤΠΕ, ήταν το γεγονός ότι δεν τις θεωρούν χρήσιµες/απαραίτητες ή δεν ξέρουν να τις χρησιµοποιούν. Οι οικονοµικοί λόγοι και η έλλειψη χρόνου ήταν δευτερεύοντες. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι, την πρώτη από τις παραπάνω οµάδες «λόγων» την υιοθετούν κατά κυρίως οι µεγάλης ηλικίας κτηνοτρόφοι, µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και χωρίς καµία άλλη εξωγεωργική δραστηριότητα, ενώ οι νεώτεροι και πιο µορφωµένοι κτηνοτρόφοι έχουν την τάση να υιοθετούν ως λόγους µη κατοχής και χρήσης των ΤΠΕ τους οικονοµικούς ή την έλλειψη χρόνου, πράγµα που συνεπάγεται ότι, εφόσον αυτοί οι λόγοι ξεπεραστούν είναι πρόθυµοι να αποκτήσουν και να κάνουν χρήση των ΤΠΕ. 4.2 Επιχειρήσεις και Οργανισµοί Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας των Salampasis και συν. (2003) στις επιχειρήσεις/οργανισµούς προέκυψαν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ από αυτές. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγµατος ανήκουν στον κλάδο της φυτικής παραγωγής και δραστηριοποιούνται στο εµπόριο των αντίστοιχων προϊόντων καθώς και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις/οργανισµοί διαθέτουν σύγχρονους τεχνολογικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γεγονός το οποίο τους δίνει θεωρητικά τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν περισσότερες και µε µεγαλύτερες τεχνολογικά απαιτήσεις εφαρµογές. Παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό εξειδικευµένες εφαρµογές, παρά µόνο προγράµµατα οργάνωσης γραφείου και προγράµµατα µηχανογραφηµένης λογιστικής παρακολούθησης. Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει καθηµερινή πρόσβαση στο ιαδίκτυο για χρήση κυρίως υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), ο παγκόσµιος ιστός (www), οι υπηρεσίες ενηµέρωσης και οι σχετικές µε την επιχείρηση/οργανισµό υπηρεσίες. Λίγες είναι οι επιχειρήσεις που το χρησιµοποιούν «κάποιες φορές» την εβδοµάδα. Αναφορικά µε το επίπεδο κατάρτισης των εργαζοµένων τους στους Η/Υ, το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων/οργανισµών, διαθέτει εργαζόµενους µε εµπειρική κυρίως µόρφωση/κατάρτιση στους Η/Υ, παρά άτοµα µε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η µικρή χρήση του κινητού τηλεφώνου από τις επιχειρήσεις/οργανισµούς, για πρόσβαση σε υπηρεσίες ή πληροφορίες εξηγείται κυρίως από το µεγάλο κόστος της χρήσης των υπηρεσιών του και από το ότι ακόµα δεν είναι τόσο εύχρηστο. Οι λόγοι που οδήγησαν τις επιχειρήσεις/οργανισµούς στην απόφαση να έχουν παρουσία στο ιαδίκτυο, καθώς επίσης και στην απόφαση για το υλικό που θα περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα τους σχετίζονται κυρίως µε την προβολή και την παρουσίασή τους. Το µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα παρουσίας τους στο ιαδίκτυο δεν τους επέτρεψε ακόµα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη on-line υπηρεσιών σχετικών µε τις πωλήσεις των προϊόντων. Οι ιστοσελίδες στις περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κατασκευαστεί από εξωτερικούς συνεργάτες, η ποιότητα όµως των σελίδων αυτών αµφισβητείται από τις περισσότερες από αυτές, καθώς πιστεύουν ότι η ιστοσελίδα τους χρήζει βελτίωσης. Σχετικά µε τον τρόπο προβολής και γνωστοποίησης των ιστοσελίδων τους, φαίνεται ότι αυτό γίνεται κυρίως µέσω µηχανών αναζήτησης, έντυπων διαφηµίσεων και επιχειρηµατικών επιστολών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η ιστοσελίδα τους είναι χρήσιµη, αλλά δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένες από την αποτελεσµατικότητα της ιστοσελίδας τους σε σχέση µε τις αρχικές προσδοκίες τους.

10 5. Προτάσεις Τον αγροτικό τοµέα δεν µπορούµε παρά να τον θεωρήσουµε ως ένα βασικό παράγοντα στη διαδικασία οικονοµικής αναβάθµισης της υπαίθρου, αποκέντρωσης και πολιτιστικής/κοινωνικής ανάπτυξης του αγροτικού πληθυσµού. Η σηµαντικότερη έλλειψη στον αγροτικό τοµέα εντοπίζεται σήµερα στην έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση του αγρότη για τα σύγχρονα κοινωνικοοικονοµικά δρώµενα. Στη βάση αυτή, το ιαδίκτυο µπορεί πράγµατι να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο προώθησης των σχετικών στόχων. 5.1 Προτάσεις για τους Παραγωγούς Αρκετές έρευνες που αφορούν στον χώρο των ΤΠΕ υποστηρίζουν ότι µία από τις µεγαλύτερες µελλοντικά προκλήσεις θα είναι η µετάβαση από την «παλιά» στην «καινούργια» οικονοµία. Ως εκ τούτου, οι σύγχρονες επιχειρηµατικές τάσεις που επιβάλλουν τη µετάβαση αυτή θα αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τον βαθµό εξάρτησής τους από τις ΤΠΕ. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι δραστικές αλλαγές που παρατηρούνται στο σύγχρονο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι έχουν αρχίσει ήδη να επηρεάζουν σηµαντικά και τη συµπεριφορά των παραγωγικών µονάδων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Ο βαθµός δυσκολίας των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν οι διαχειριστές/παραγωγοί γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος, απαιτώντας την υποστήριξή τους από εξειδικευµένα εργαλεία. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση της πληροφόρησης, αλλά και στην ανάπτυξη συστηµάτων που θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον πρωτογενή τοµέα, επιτυγχάνοντας έτσι βελτίωση της συνολικής αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς του. Υψίστης σηµασίας για τον ρόλο των συστηµάτων αυτών θεωρούνται η απόκτηση «αναλυτικών» δεξιοτήτων, το διευρυµένο γνωστικό πεδίο και το φιλικό περιβάλλον λειτουργίας των συστηµάτων αυτών για τους χρήστες που δεν έχουν γνώσεις προγραµµατισµού. Επιπλέον, η λειτουργία και η απόδοσή τους θα πρέπει να είναι συνυφασµένη µε τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες των υπευθύνων για τη λήψη των αποφάσεων. Το ιαδίκτυο και ο παγκόσµιος ιστός θα αποτελούν προοδευτικά την κύρια πηγή πληροφόρησης για τους παραγωγούς, καθόσον τα πληροφοριακά συστήµατα που θα αναπτύσσονται θα λειτουργούν στη βάση των τεχνολογικών αυτών δυνατοτήτων. Αφουγγραζόµενοι τις επερχόµενες αλλαγές ως προς τις µεθόδους παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας των αγροτικών προϊόντων, οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς θα πρέπει να χαράξουν έγκαιρα τις στρατηγικές κατευθύνσεις ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα για τις επόµενεςαδεκαετίες. Να επαναπροσδιορίσουν δηλαδή και να αναπτύξουν την αγροτική έρευνα σε σύγχρονες βάσεις, µε έµφαση στους τοµείς των ΤΠΕ, του Μάρκετινγκ, του Μάνατζµεντ κ.ά.. Παράλληλα, να αναπτύξουν τις τεχνολογικές υποδοµές και να προετοιµάσουν τους αγρότες, εκπαιδεύοντάς τους στις σύγχρονες ΤΠΕ. Ειδικότερα, το κράτος µέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα µπορούσε να αναλάβει δράσεις, όπως: Την ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών για την υποστήριξη της χρήσης των ΤΠΕ στον αγροτικό τοµέα, µε κατάλληλο εξοπλισµό δικτύωσης και τεχνογνωσίας. Έτσι, θα παρέχεται ολοκληρωµένη πληροφόρηση και συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα των ΤΠΕ και των νέων επιχειρηµατικών εφαρµογών που στηρίζονται σε αυτές. Τη δηµιουργία και παροχή συγκεκριµένων κινήτρων για την αποδοχή και χρήση των ΤΠΕ. Τη δηµιουργία συνθηκών που θα βοηθήσουν την οµαλή µετάβαση στα νέα δεδοµένα της ψηφιακής οικονοµίας, η οποία στηρίζεται στην παραγωγή, διανοµή και χρήση της γνώσης και της πληροφορίας. Στη νέα αυτή οικονοµία, η τεχνολογία αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και µοχλό αύξησης της παραγωγικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι αλλαγές που επιφέρονται από τη µετάβαση του αγροτικού τοµέα στην εποχή της νέας ψηφιακής οικονοµίας, όσον αφορά τους παραδοσιακούς τρόπους άσκησης της επιχειρηµατικής και οικονοµικής δραστηριότητας, είναι σηµαντικότατες και απαιτείται προετοιµασία του αγροτικού πληθυσµού µε µέτρα, όπως π.χ η εκπαίδευση των απασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα και η εξοικείωσή τους µε τις ΤΠΕ, η εκπαίδευση και εξοικείωσή τους µε τις σύγχρονες απόψεις του αγροτικού µάρκετινγκ και µάνατζµεντ κ.ά.. Την ανάπτυξη εξελληνισµένων βάσεων δεδοµένων πληροφόρησης και µηχανισµών αναζήτησης εξειδικευµένων πληροφοριών αγροτικού ενδιαφέροντος. Την προστασία του περιβάλλοντος µε την υποστήριξη των επιµέρους δράσεων, µε την αύξηση της χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή.

11 5.2 Προτάσεις για τις Επιχειρήσεις/Οργανισµούς Μόλις τα τελευταία χρόνια, οι αγροεκµεταλλεύσεις/επιχειρήσεις άρχισαν να κατανοούν τη χρησιµότητα και τις δυνατότητες που παρέχει το ιαδίκτυο. Ο εκσυγχρονισµός τους λοιπόν είναι απαραίτητος και πρέπει να γίνει άµεσα, καθόσον οι απαιτήσεις της αγοράς είναι τεράστιες και ιδιαίτερα ευµετάβλητες. Θα πρέπει να γίνει όµως κατανοητό ότι, οι ΤΠΕ στις αγροεπιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις πρέπει να χρησιµοποιηθούν όχι µόνο ως διαφηµιστικό εργαλείο που συµβάλλει απλά στη βελτίωση της εικόνας τους, αλλά ουσιαστικότερα, κατακτώντας το ηλεκτρονικό εµπόριο και λειτουργώντας έτσι ως µοχλός ανάπτυξής τους. Οι επιχειρήσεις/οργανισµοί του αγροτικού χώρου, προκειµένου να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο ιαδίκτυο, είναι απαραίτητο να έχουν µόνιµη σύνδεση σε αυτό, µέσω κάποιου παροχέα, η οποία θα µπορούσε να επιδοτείται από κράτος. Μια µόνιµη σύνδεση παρέχει µεγαλύτερες ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων, καθώς επίσης και 24ωρη καθηµερινή σύνδεση, χωρίς να απαιτείται καµιά περαιτέρω διαδικασία. Η συµπαράσταση της πολιτείας µε επιδοτήσεις θα πρέπει να στοχεύει ιδιαίτερα στις µικρές αγροεπιχειρήσεις, όχι µόνο για την εισαγωγή τους στο ιαδίκτυο, αλλά και τη συνεχή παροχή της απαιτούµενης τεχνογνωσίας. Το ικανό επίπεδο κατάρτισης των εργαζοµένων σε θέµατα ιαδικτύου και Η/Υ αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Σ αυτό µπορεί να συµβάλει αφενός η επιµόρφωση των ήδη εργαζοµένων σε θέµατα ιαδικτύου µε ολιγοήµερα ή µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος σεµινάρια και αφετέρου η επιχορήγηση από το κράτος για την πρόσληψη, από µέρους των αγροεπιχειρήσεων, ατόµων µε υψηλό επίπεδο γνώσης στους Η/Υ και το ιαδίκτυο (π.χ. άτοµα µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης), καθόσον έτσι θα µπορέσουν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τις ΤΠΕ και να παρακολουθήσουν επιτυχώς τις σύγχρονες οικονοµικές εξελίξεις. Η σωστή και συχνή ενηµέρωση της ιστοσελίδας µιας επιχείρησης/οργανισµού παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση των αναγνωστών/επισκεπτών της, είτε αυτοί είναι καταναλωτές είτε είναι προµηθευτές. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σ αυτή πρέπει να αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάσταση και όχι να είναι παρωχηµένες. Είναι σηµαντικό λοιπόν η ευθύνη ενηµέρωσης και ανανέωσης της ιστοσελίδας να ανατίθεται σε εξειδικευµένο εργαζόµενο ή συνεργάτη της επιχείρησης/οργανισµού. Για την ευκολότερη πρόσβαση των καταναλωτών, των προµηθευτών και του κοινού γενικά στις ιστοσελίδες των αγροεπιχειρήσεων, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να κατασκευαστεί ένας ενιαίος αγροτικός κόµβος (portal) στο ιαδίκτυο, όπου θα περιλαµβάνει όλες οι ιστοσελίδες των αγροεπιχειρήσεων και οργανισµών. Στον ενιαίο αυτόν αγροτικό κόµβο θα µπορούσαν να αναπτυχθούν υπηρεσίες επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, καθώς επίσης και on-line παραγγελίες και πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Είναι σηµαντικό, οι αγροτικές επιχειρήσεις να στραφούν στο ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), καθόσον µε τον τρόπο αυτόν θα µπορέσουν να διευρύνουν την αγορά τους και να προσελκύσου νέους πελάτες. Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για σύγκλιση του αγροτικού τοµέα της χώρας µας µε εκείνον της ΕΕ, το Ελληνικό κράτος θα πρέπει να προωθήσει και δράσεις αναφορικά µε τη χρήση των Η/Υ και την αξιοποίηση του ιαδικτύου, µε άµεσους στόχους: Την είσοδο των πολύ µικρών και των µεσαίων αγροεπιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονοµία. Την ψηφιοποίηση των λειτουργιών των µικροµεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων και την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Την ενίσχυση των αγροεπιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής µορφής. Την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΤΠΕ στην ανώτατη γεωπονική και κτηνιατρική εκπαίδευση. Την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στις αγροτικές επιχειρήσεις. Την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικής δικτύωσης (ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών). Την γεωτεχνική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Τη δηµιουργία νέων στελεχών (εκπαίδευση νέων ερευνητών, απασχόληση νέων ερευνητών). Συµπερασµατικά, κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι, το ιαδίκτυο δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια για όλα τα προβλήµατα τα σχετιζόµενα µε την ανάπτυξη της ΕΓ, καθόσον η πρόσβαση στο ιαδίκτυο αποτελεί πολυστρωµατικό και πολύπλοκο θέµα µε σηµαντικές επιχειρηµατικές προεκτάσεις και δεν εξαντλείται απλά στην κατοχή ενός Η/Υ µε µία σύνδεση στο ιαδίκτυο (Guise and Eichen, 2002). Μία τέτοια τεχνο-αισιόδοξη θεώρηση υποβαθµίζει τους σηµαντικούς περιορισµούς προσβασιµότητας και χρησιµότητας της τεχνολογίας (Koutsouris, 2005; Warren, 2001), ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές, όπου ο πληθυσµός σε σηµαντικό ποσοστό υστερεί µορφωτικά συγκριτικά µε τον πληθυσµό των αστικών κέντρων.

12 Βιβλιογραφία Σαµαθρακής Β., Ανδρουλιδάκης Σ., Σαλαµπάσης Μ., Μπάτζιος Χ. (2004). ιερεύνηση του Βαθµού ιείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Κτηνοτροφικές Εκµεταλλεύσεις του Νοµού Θεσσαλονίκης. Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράµµατος ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Νο 4, Θεσσαλονίκη. Ball T. & Duval Y. (2001). Direct Marketing of Farm Products via the Internet: A Survey of Smallfarms.com Members. In Proceedings of the Third European Conference of EFITA, Montpellier, France, pp Batzios C., Kokkinis M. and Liakos V. (2003). Ιdentifying the Εconomics of the Greek Βeekeeping Industry: Preliminary Results of a Survey. Theoretical and Applied Questions of Economics, No. 4, pp , University of Kiev (Ukraine). Also in Proceedings of the 38 th APIMONDIA International Apicultural Congress, Ljubljana - Slovenia, August Batzios C., Salampasis M., Liakos V, Tait J & Androulidakis S. Towards Increasing Productivity of the Greek Beekeeping Industry: Tools and Methods for Building A Hypermedia Digital Library for Extension Training. Brazilian Journal on Information technology in agriculture, vol 3, 1, pp 30-40, Fritz M., Helbig R. & Shiefer G. (2001). Electronic Marketing Channels and Marketing Platforms in Food Chains: The Grain Sector. In Proceedings of the Third European Conference of EFITA, Montpellier, France, pp Fritz M. & Shiefer G. (2003). Dynamic Market Monitoring for Agrifood Industries over the Internet. In Proceedings of the Fourth European Conference of EFITA, Debrecen, Hungary, pp Gibbon J. and Warren M.F. (1992). Barriers to adoption of on-farm Computers in England. Farm Management, 8 (1), pp Guise J., Eichen K. (2002). Information Technology for Development: From Charity to Sustainability. Development, 45(4), pp Ε. Kalentzi, C. Batzios, Μ. Salampasis. Scenario Based Decision Making in the Broiler Industry using the BRODESSYS Decision Support System. Στα πρακτικά του πρώτου διεθνούς συνεδρίου της Hellenic association of Information and Communication Technology in Agriculture, σελ , Ιούνιος Koutsouris Alex (2005). ICTs and Rural Development: Myths and Reality. In Proceedings of the 17 th European Seminar on Extension and Education, Izmir, Turkey, August 30 - September , pp Lacroix R., Pietersma D., Wade K.M., Lefebvre D., Moore R., Fournier A. and Pellerin D. (2001). Adoption of ICT by the Canadian dairy sector: A focus on the Quebec situation. In Proceedings of the Third European Conference of EFITA, Montpellier, France, pp E. Malama, D. Folinas, M. Vlachopoulou, V. Manthou. AgriBus e-learning model in Greek environment. Στα πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου της Hellenic association of Information and Communication Technology in Agriculture (HAICTA 04), Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Markinos A. T., T. A. Gemtos, D. Pateras, L. Toulios, G. Zerva, M. Papaeconomou. The Influence of Cotton Variety in the Calibration Factor of a Cotton Yield Monitor. Στα πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου της Hellenic association of Information and Communication Technology in Agriculture (HAICTA 04), Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Ntalagiorgos S. and A. Sideridis. Water Management Decision Support Systems. Στα πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου της Hellenic association of Information and Communication Technology in Agriculture (HAICTA 04), Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Offer A. (2001). E-commerce in Agriculture. In Proceedings of the Third European Conference of EFITA, Montpellier, France, pp Offer A. (2003). Agricultural E-commerce in the UK. Where have we got to? In Proceedings of the Fourth European Conference of EFITA, Debrecen, Hungary, pp Pimenidis, E., Iliadis, L. and Jahankhani, H. (2005). E-Learning in the workplaces in the Rural Sector of North- Eastern Greece. Operational Research. An International Journal, Vol. 5(1), pp Priporas C., C. Theodoridis, I. Kamenidou. Are Really the Grocery End- Users Ready to Place Orders via Internet? Στα πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου της Hellenic association of Information and Communication Technology in Agriculture (HAICTA 04), Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Salampasis, M., Batzios, C., Samathrakis, V., Androulidakis, S. and Androulidaki, M., (2003). Use and Impact of the Internet in the Greek Agricultural Sector: Final Results of a Survey of Web Site Owners. In Proceedings of the 4 th European Conference for Information Technology in Agriculture, Vol. II, Budapest and Debrecen, Hungary, July 2003, pp

13 Samathrakis V., Salampasis M., Batzios Ch., Androulidaki M. and Arabatzis G., (2005). Adoption of ICT in the Greek Livestock Sector: Resalts of a Survey in the Prefecture of Thessaloniki. In Proceedings of EFITA/WCCA Joint Congress on IT in Agriculture, Vila Real, Portugal, July 2005, pp Taragola N., Van Lierde D. and Van Huylenbroeck G. (2001). Adoption of computers, Internet and accounting software at the glasshouse holdings of the Belgian farm accountancy data network. In Proceedings of the Third European Conference of EFITA, Montpellier, France, 2001, pp Theuvsen L. (2003). Selling Food on the Internet: Changes and Strategies of Small and Medium-sized Manufactures. In Proceedings of the Fourth European Conference of EFITA, Debrecen, Hungary, pp Tzionas Panagiotis, Irene A. Ioannidou and Stephanos Paraskevopoulos. Fuzzy Decision Support System for the restoration of Lake Koronia. Στα πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου της Hellenic association of Information and Communication Technology in Agriculture (HAICTA 04), Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Warren M.F., (2001). Adoption of ICT in agricultural management: Intrinsic and environmental roles in knowledge transfer. In Proceedings of the Third European Conference of EFITA, Montpellier, France, 2001, pp Warren M.F., Soffe RJ and Stone MA. (2000). Farmers, computers and the Internet: a study of adoption in contrasting regions of England. Farm Management, 10 (11). Wilson, (2000). An overview of developments and prospects for e-commerce in the agricultural sector. European Commission Report. Wims Pedraig (2005). Factors Influencing Adoption and Use of ICTs among Irish Farm Families. In Proceedings of the 17 th European Seminar on Extension Education, Izmir, Turkey, August 30 - September , pp

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή Σύμφωνα με την ECA (Electronic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες»

«ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες» «ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες» Γκιννή Ζωίτσα, Συντηρήτρια αρχειακού και βιβλιακού υλικού,υπ. ιδ. Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισµού, ιεύθυνση Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης στα δεδομένα Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Οκτώβριος 2017 Η ClientIQ στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της και με στόχο να προσφέρει πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Δειγµατοληπτική έρευνα για την Εταιρική διεξήγαγε για 6η συνεχόµενη χρονιά η Διεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως e- commerce, είναι το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα