ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: /601153

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: / Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 6/12/2011 α/α Θέματα που συζητήθηκαν σε ημερήσια διάταξη 1. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΛΠ. π/υ24.600,00 χρήσης 2011(ΚΩΔ ) από πιστώσεις ιδίων πόρων Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθμός Περίληψη αποφάσεων απόφασης 1029 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τη δαπάνη και την απ' ευθείας ανάθεση του έργου στον κ. Μπουζαλά Ευαγ. Γεώργιο με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2% στις τιμές μελέτης. 2. Έγκριση όρων και τιμών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 5 ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ π/υ από πιστώσεις Γ.Γ. Αθλητισμού Αδιάθετο Υπόλοιπο 3. Κατανομή της εγκεκριμένης πίστωσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο του έργου: Ανάπτυξη Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών & Εκπαίδευση Υπηρεσιών Π.Ε Κορινθίας του Προγράμματος Πόρων της Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ έτους 2011 για την εκπαίδευση και κατάρτιση πενήντα (50) υπαλλήλων της ΠΕ Κορινθίας στις βασικές δεξιότητες χρήσης 1030 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τους όρους και τιμές μελέτης του έργου και την απ' ευθείας ανάθεση του στον κ. Ιωάννη Τσιαμά με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2% στις τιμές μελέτης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατανομή ποσού 9.180,00 για την εκπαίδευση και κατάρτιση πενήντα (50) υπαλλήλων της ΠΕ Κορινθίας

2 τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 4. Ενημέρωση της Ο.Ε. Επί της εμπρόθεσης ενστάσεως της ατομικής εργοληπτικής επισχείρησης ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ κατά του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠ.ΟΔ. ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ π/υ και λήψη απόφασης 5. Έγκριση μελέτης σχεδίου ασφαλείας υγείας (ΣΑΥ) και φακέλου ασφαλείας υγείας (ΦΑΥ) και απευθείας ανάθεσης του έργου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ π/υ Έγκριση του από 28/11/2011 πρακτικού επιτροπής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τους αιρετούς εκπροσώπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου 1032 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Απορρίπτει την ένσταση του κ. Κότσιφα Ευστάθιου κατά του από πρακτικό δημοπρασίας 1033 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τη μελέτη σχεδίου ασφαλείας υγείας (ΣΑΥ) και φακέλου ασφαλείας υγείας (ΦΑΥ) του έργου και την απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΛΑΚΩΝΙΚΗ Ε.Ε με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2% αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του από 28/11/2011 πρακτικού και αναδεικνύει μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία mar ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μιχάλης Πήχας & Υιοί Ο.Ε. 7. Έγκριση δαπάνης για τη προσφορά υπηρεσιών αξιολόγησης ως προς το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 της ετιαρείας ACM Ltd η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρεία ONE cert 8. Έγκριση μεταβίβασης των υπολοίπων λογαριασμού Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου 9. Έγκριση παράτασης μίσθωσης για 6 μήνες ακινήτου που στεγάζει το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Κορινθίας 1035 αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση πληρωμής δαπάνης 1036 αποφασίζει ομόφωνα την μεταβίβαση 1037 αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή της συζήτησης του θέματος

3 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων προς μίσθωση υπηρεσίων ΠΕ Κορινθίας και λήψη απόφασης επί της ενστάσεως του κ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΑΣ- ΙΩΑΝ.ΛΙΑΜΠΟΤΗ κατά της απόφασης της ανωτέρω επιτροπής 11. Έγκριση ποσού για τη κάλυψη μέρους των δαπανών του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 1038 Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει το πρακτικό και απορρίπτει την ένσταση 1039 Αποφασίζει ομόφωνα Α) 12. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για την προμήθεια ξηρογραφικών σχεδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας 1040 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Α) δαπάνης Β) την ανάθεση της προμήθειας στο φωτοτυπείο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΥΡΕΑ, Καλαμάτα ως μειοδότης 13. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για τη προμήθεια συγκεντρωτικής πινακίδας εισόδου, στην οποία θα αναγράφονται όλες οι Δ/νσεις και τα Τμήματα του Διοικητηρίου ΠΕ Μεσσηνίας 1041 Αποφασίζει ομόφωνα Α) δαπάνης Β) ανάθεσης της προμήθειας στην Ανώνυμη Βιοτεχνική & Εμπορική Εταιρεία Υλικών Σήμανσης & Οδικής Ασφάλειας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, ως μειοδότης 14. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Μεσσηνίας 15. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για την συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού για τη χειμερινή περίοδο ΠΕ Μεσσηνίας 1042 Αποφασίζει ομόφωνα Α) δαπάνης Β) ανάθεσης της προμήθειας στην Συνεταιριστική Επιχ/ση ASTRON ELECTRIC, Καλαμάτα 1043 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

4 Α) δαπανών Β) ανάθεσης της επισκευής και της συντήρησης του κλιματιστικού των παραπάνω χώρων στον Γεώργιο Χαράλαμπο Ανδριανό, Καλαμάτα 16. Έγκριση δαπάνης για την αγορά βιβλίου με τον τίτλο ΑΡΚΑΔΕΣ 1044 Αποφασίζει ομόφωνα δαπάνης 17. Ενημέρωση της επιτροπής για την α.π. 5602/ εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Αργολίδας περί μη άσκησης ενδίκου μέσου (εφέσεως) κατά της αρ. 61/2011 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και λήψη απόφασης 1045 Αποφασίζει ομόφωνα τη μη άσκηση εφέσεως κατά της υπ αριθ. 61/2011 ανέκκλητης αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και την εξόφληση των εναγόντων σύμφωνα με το διατακτικό της ως άνω απόφασης. 18. Ενημέρωση της επιτροπής για την α.π. 5601/ εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Αργολίδας περί έγκρισης άσκησης ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της αρ. 461/2011 διαταγής πληρωμής των Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΕ και λήψη απόφασης 1046 Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τα ασκηθέντα ένδικα μέσα, λόγω κατεπείγοντος, ύστερα από το με αριθ. πρωτ /16808/ έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 19. Ενημέρωση της επιτροπής για την α.π. 5603/ εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Αργολίδας περί μη άσκησης ένδικου μέσου ( αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης) ενώπιον του Εφετείου και λήψη απόφασης 1047 Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τη μη άσκηση ενδίκου μέσου, ήτοι αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο «Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου Παναρητίου, στην επαρχιακή οδό Αγ. Ελεούσα Ν. Τίρυνθα Παναρήτι Αγ. Τριάδα Πουλακίδα Ανυφί Νεό Ηραίο (Χώνικα) Μοναστηράκι - Μυκήνες μέχρι τη θέση Εκκλησιαστικά», ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου.

5 20. Έγκριση α)συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την διενέργεια εκδηλώσεων στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις plaisirs d' Hiver στις Βρυξέλλες όπου η Ελλάδα είναι τιμώμενη Χώρα (25/11/2011 1/1/2012 και της σχετικής δαπάνης β) των μετακίνησων εκτός της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συμμετοχή στις ως άνω εκδηλώσεις 1048 Αποφασίζει κατά πλειοψηφια α)συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την διενέργεια εκδηλώσεων στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις plaisirs d' Hiver στις Βρυξέλλες όπου η Ελλάδα είναι τιμώμενη Χώρα (25/11/2011 1/1/2012 και της σχετικής δαπάνης β) την μετακίνηση εκτός της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου της Αντιπεριφερειάρχη κ.νικολάκου Κων/νας για τη συμμετοχή στις ως άνω εκδηλώσεις α/α Θέματα που συζητήθηκαν σε προ ημερήσια διάταξη 1 έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ χρ. 2011, π/υ με ΦΠΑ, κατακύρωσης του διαγωνισμού και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου Αριθμός Περίληψη αποφάσεων απόφασης 1049 αποφασίζει ομόφωνα α)την έγκριση του από 22/11/2011 πρακτικού δημοπρασίας του έργου β) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη ΕΕ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ με προσφερθείσα έκπτωση (ΕΞΙ) 6% τοις εκατό στον οποίο και αναθέτει την εκτέλεση του έργου 2 έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α5 Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ- ΑΓ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ-Ν.ΡΟΕΙΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) χρ. 2011, π/υ με ΦΠΑ, κατακύρωσης του διαγωνισμού και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 1050 αποφασίζει ομόφωνα α)την έγκριση του από 22/11/2011 πρακτικού δημοπρασίας του έργου β) την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη ΕΕ ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με προσφερθείσα τριάντα δυο(32%) τοις εκατό, στον οποίο και αναθέτει την εκτέλεση του

6 έργου 3 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 204/2011 διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης 4 Έγκριση ή μη τροποποίηση της διακήρυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π. 5 έγκριση μετακίνησης εκτός της έδρας της Περιφέρειας του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ.απόστολου Παπαφωτίου στην Καβάλα στις 2,3,4/12/2011 για τη συμμετοχή του στο συνέδριο της επιτροπής Χωρών Βαλκανικής και Ευξείνου Πόντου με θέμα Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΣΟΜΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 1051 αποφασίζει ομόφωνα τη μη άσκηση ενδίκων μέσων (ανακοπής-αίτηση αναστολής) κατά της κοινοποιηθείσας την υπ αρ. 204/2011 διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, 1052 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Δεν εγκρίνει την τροποποίηση της διακήρυξης 1053 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση της μετακίνησης εκτός της έδρας της Περιφέρειας του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ.απόστολου Παπαφωτίου 6 Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου Πηλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των Πληγεισών Περιοχών Ν.Μεσσηνίας, π/υ Αποφασίζει ομόφωνα Ορίζει την 15/12/2011 ημέρα διεξαγωγής δημοπρασίας 7 Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου Βελτίωση 26 ης ΕΟ (Τμήμα Αετός- Διμάνδρα), π/υ Αποφασίζει ομόφωνα Ορίζει την 15/12/2011 ημέρα διεξαγωγής δημοπρασίας

7 8 έγκριση λύσης σύμβασης μεταφορέα μαθητών σε ΣΜΕΑ- Ανάθεση μεταφοράς μαθητών σε ΣΜΕΑ 1056 αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση α)λύσης της από 1/9/2010 σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών ΣΜΕΑ από Κόμποι- Βουνάρια- Πεταλίδι στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και αντίστροφα και β)ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών μαθητών ΣΜΕΑ στον ιδιοκτήτη οδηγό ΤΑΧΙ Φωτόπουλο Αθανάσιο (αρ. Κυκλοφορίας ΤΑΖ 4135 ΤΑΧΙ) 9 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και των εργασιών επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Μεσσηνίας και της ανάθεσης 10 έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας εργασιών λογισμικού μαζικής ένταξης στο νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο και της σχετικής δαπάνης και τον επιμερισμό της δαπάνης στις Π.Ε 1057 Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει την προμήθεια και των εργασιών επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου SHARP MX-M260 της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Μεσσηνίας και της ανάθεσης στον Ν.Κούβελας- Ι.Σκλήκας ΟΕ 1058 αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση : α)σκοπιμότητας προμήθειας εργασιών λογισμικού μαζικής ένταξης στο νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο β) δαπάνης για την προμήθεια από την εταιρία ΟΤS, γ) τον επιμερισμό της δαπάνης στις πέντε (5)Περιφερειακές Ενότητες εξίσου Τρίπολη, 9/ 12/ 2011 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Αντιπεριφερειάρχης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 07 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ : 38433/3486 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ : 38433/3486 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 7-60/7-605

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/6/2011. Αρ. Πρωτ: 19000/5935

Τρίπολη, 3/6/2011. Αρ. Πρωτ: 19000/5935 Τρίπολη, 3/6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 46 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 6/10/2014. Αρ. Πρωτ : 73392/24944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 6/10/2014. Αρ. Πρωτ : 73392/24944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Μακαρίου Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -0/-0

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 30/7/2014 Αρ. Πρωτ : 56494/18742 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 30/7/2014 Αρ. Πρωτ : 56494/18742 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 11/10/2013 Αρ. Πρωτ :70515/23359 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

1237 ΟΜΟΦΩΝΑ. Α)Τροποποίηση της υπ αριθ 1094/2015 Απόφασης της Οικονομικής. Έγκριση πρακτικού Γ) Κατακύρωση του διαγωνισμού

1237 ΟΜΟΦΩΝΑ. Α)Τροποποίηση της υπ αριθ 1094/2015 Απόφασης της Οικονομικής. Έγκριση πρακτικού Γ) Κατακύρωση του διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 35 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 30 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 49 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 17/2/2014 Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΘΕΜΑΤΑ 13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (04-08-2011) ΘΕΜΑ 1 Ο Έγκριση πρακτικών 10 ου και 11 ου της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201-13/2011 ΘΕΜΑ 2 Ο Έγκριση 12oυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα