ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4422 Παρασκευή, 9 Απριλίου Αριθμός 1158 Οϊ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! Κοινοποίηση απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Endesa Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε - Ομιλος Επιχειρήσεων Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε - Όμιλος Επιχειρήσεων, η οποία κατέχει ήδη το 49,99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Endesa Heifas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι έχει προβεί σε συμφωνία εξαγοράς του υπόλοιπου 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Endesa Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που κατέχει η Endessa S.A. Η εταιρεία Endesa Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε - Όμιλος Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταλλουργίας - μεταλλείων, έργων EPC, ενέργειας και βιομηχανίας οχημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία Endesa S.A δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας σε διάφορες χώρες τις Μεσογείου αλλά και της Νοτίου Αμερικής. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 1428 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 1159 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφα ήδη εκδοθέντων πιστοποιηπκών σε αντικατάσταση των ακόλουθων πιστοποιητικών που δηλώθηκαν ως απολεσθέντα: Αριθμός 1160 Έκδοση/ Ποσό Περινραφή Χοεονράφων Αρ. Πιστοπ. 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 255/ ,86 3η Σειρά 2006 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 262/ ,87 6η Σειρά 2006 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 265/51 598,01 8η Σειρά 2006 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικό Χρεόγραφα Αναπτύξεως 273/ ,20 3η Σειρά 2007 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 276/ ,72 5η Σειρά 2007 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 276/ ,44 5η Σειρά 2007 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 281 / ,44 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 3.417,20 (Τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ και 20 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ.68 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1161 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,02 (Δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και 2 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κραπκά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ.305 που δηλώθηκε ως απολεσθέν, Αριθμός 1162 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 2,050,32 (Δύο χιλιάδες πενήντα ευρώ και 32 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πισνοποιητικού αρ.176 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1163 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 2008 Αντίτυπα της έκθεσης «Στατιστικές Ξενοδοχείων και Εστιατορίων 2008» στην Ελλπνική-Αγγλική γλώσσα πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 1164 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2008 Αντίτυπα της έκθεσης «Εργατικές Στατιστικές 2008» στην Ελληνική-Αγγλική γλώσσα πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κοτά τόπους αντιπροσώπους του, προς 13,50 το αντίτυπο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1165 ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣίΩΝ Γνωστοποίηση Δυνάμει του Περί Ταχυδρομείων (Έκδοση Προσωπικών και Εταιρικών Γραμματοσήμων και Διεξαγωγής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Χρημάτων) Διατάγματος του 2009 (Κ.Δ.Π. 232/2009), Όροι Παροχής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Χρημάτων. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με βάση το περί Ταχυδρομείων (Έκδοση Προσωπικών και Εταιρικών Γραμματοσήμων και Διεξαγωγή Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Χρημάτων) Διάταγμα του 2009, Κ.Δ.Π. 232/2009 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 5 Ιουνίου 2009, επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι οι όροι που διέπουν την παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης οτη μεταφορά χρημάτων έχουν ως ακολούθως: 1. Γενικοί Οροι: 1.1. Η υπηρεσία διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων παρέχεται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ενεργώντας ως πράκτορες της Εταιρείας MoneyGram International Limited, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο κάτω Νόμων και Οδηγιών όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς: Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002 και τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του Περί Ιδρυμάτων Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου του Η υπηρεσία διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων από και προς τη Δημοκρατία παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα Η υπηρεσία διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων παρέχεται μόνο σε ΕΥΡΟ, σε μετρητά Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές πέραν του ποσού της χρηματικής εντολής περιλαμβανομένης της χρέωσης διεκπεραίωσης της συναλλαγής, που προκλήθηκαν από καθυστέρηση, μη παράδοση, μη αποστολή ή μη πληρωμή χρηματικής εντολής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία περί αστικής ευθύνης Το συνολικό ποσό για κάθε εξερχόμενη μεταφορά χρημάτων ανά πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνε! το ποσό των ή όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται στο σημείο , όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς Το συνολικό ποσό για κάθε μια από τις εισερχόμενες μεταφορές χρημάτων εις όφελος οποιουδήποτε προσώπου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ή όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται στο σημείο , όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς Η υπηρεσία δεν παρέχεται αν δεν είναι παρόν το φυσικό πρόσωπο το οποίο αιτείται τη μεταφορά χρημάτων Η υπηρεσία παρέχεται από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του κατά τις ώρες εργασίας του κάθε σημείου εξυπηρέτησης. 2. Διαδικασία προσδιορισμού ταυτότητας πελατών: 2.1. Τα πιο κάτω στοιχεία ταυτότητας λαμβάνονται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ζητούν τη μεταφορά χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού, με την επίδειξη εθνικού διαβατηρίου ή/και ταυτότητας ή/και των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 2.3. (i): i. Πραγματικό όνομα ή/και ονόματα ϋ. Διεύθυνση κατοικίας iii. Τηλέφωνο ίν. Αριθμός ταυτότητας ή/και διαβατηρίου ν. Εθνικότητα

4 1430 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά τη μεταφορά χρημάτων η οποία υπερβαίνε! τα ή σειράς αλληλένδετων πράξεων που υπερβαίνουν συνολικά τσ ή όπως το ποσό αυτό καθορίζεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται ατο σημείο , όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς, λαμβάνοντα! φωτοαντίγραφα του εθνικού διαβατηρίου ή/και της ταυτότητας τα οποία κρατούνται και καταχωρούνται στο αρχείο εγγράφων ταυτότητας πελατών Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά τη μεταφορά χρημάτων η οποία υπερβαίνει τα ή σειράς αλληλένδετων πράξεων που υπερβαίνουν συνολικά τα e 1,000 ή όπως το ποσό αυτό καθαρίζεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται στο σημείο 1.1.2,, όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς, ζητούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα, φωτοαντίγραφα των οποίων κρατούνται και καταχωρούνται ατο αρχείο εγγράφων ταυτότητας πελατών: ί. Έγκυρη αδεία προσωρινής παραμονής για σκοπούς απασχόλησης ή άδεια μετανάστευσης Α-Ε ή προσωρινή άδεια παραμονής για σκοπούς φοίτησης μαζί με συμβόλαιο απασχόλησης σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας ή Έντυπο Καταγραφής Απασχόλησης σε Ιδιωτικά Νοικοκυριά ή ίί. Έγγραφα ή στοιχεία με βάση τα οποία τεκμηριώνεται ότι το αιτούμενο προς μεταφορά ποσό προέρχεται είτε από προηγούμενη εισαγωγή συναλλάγματος μέσω τραπεζών που λειτουργούν στην Κύπρο είτε έχει δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο του πελάτη στην Κύπρο Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη μεταφορά χρημάτων είτε να επικοινωνήσουν με τον πάροχο υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων του εντολέα και να απαιτήσουν την αποκάλυψη ελλειπόντων στοιχείων στην περίπτωση εισερχόμενων εμβασμάτων για τα οποία οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα στοιχεία παραλείπεται από το μήνυμα ή το έντυπο πληρωμής που τα συνοδεύει Σε περίπτωση παράλειψης η άρνησης πελάτη που αιτείται τη μεταφορά χρημάτων να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του ή να προσκομίσει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας για μεταφορά χρημάτων σύμφωνα με τα σημεία 2.1., 2.2. και 2.3., το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του δεν θα προχωρούν στην εκτέλεση της συναλλαγής Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται υε το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του ως παροχέων υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων, γίνεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εοόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και τις κατά καιρούς Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων Η δημιουργία αρχείου και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών συνάδει με τις πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία Ατόμου) Νόμου, 13(1) 2001 καθώς και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους Η παροχή της υπηρεσίας διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων γίνεται με την υπογραφή και αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο έντυπο συναλλαγής με το κοινό που θα είναι διαθέσιμο στα ταχυδρομικά γραφεία και στα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Αριθμός 1166 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο κάτω έντυπα με τους αντίστοιχους αριθμούς έχουν απολεσθεί και γι' αυτό οι αριθμοί των εντύπων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμο ακυρώνονται: Γ.Λ. 239Α με αρ και αρ Οποιοσδήποτε βρει τα εν λόγω έντυπα, παρακαλείται να τα παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

5 TMHiVIA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1167 ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΕΣΟΔΑ: Φόροι Αδειες Υδατοπρομηθεια Τέλη και Δικαιώματα Ανάκτηση Εξόδων Αλλα Εοοδα Χορηγίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Σημ Λ.Κ. Λ.Κ ΕΞΟΔΑ: Μισθωτές Υπηρεοίες Συντάξεις και Φιλοδωρήματα Αντιμισθία και Επιδόματα Δημάρχου και Συμβ. Μειώσεις-Διαγραφές φόρων Καθαριότητα Υδατοπρομηθεια Οδικό Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμός Δημόσιοι Κήποι Συντήρηση Δημοτικών Έργων Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Εξοδα διαχείρισης Αποσβέσεις Τάκοι ΜΕΙΟΝ: Έλλειμμα Ταμείου Συντάξεων & Φιλοδωρημ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Οι σημειώσεις 1 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάαεων. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ.. ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑ! ΑΝΟΙΚΤ. ΔΗΜΟΣ. ΧΩΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ] ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Χρεώστες Μετρητά οτο Ταμείο και στις τράπεζες Ιημ Λ.Κ Λ.Κ Q ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Πιστωτές Καταθέσεις Δημοτών, Δάνεια πληρωτέα μέσα σε 12 μήνες , ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤ. ΔΗΜΟΣ. ΧΩΡΩΝ.. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΧΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΪΑΞ ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Δημοτικός Ταμίας Οι σημειώσεις 1 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΛΙΠΕΡΗΣ. Δήμαρχος.

6 1432 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΣΣΩ ΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΑ Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Αναγνώριση αναλογιστικού ελλείμματος ( ) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (194,200) Πλεόνασμα έτους 2006 Μεταφορά (223,376) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου OL σημειωθείς 1 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταοτάοεων. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ! ΡΟΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡίΟΥ 2006 ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Πλεόνασμα Αναπροσαρμογές για: Ελλειμμα ταμείου συντάξεων και φιλοδωρημάτων Αποσβέσεις Τόκους πληρωτέους Τάκους εισπρακτέους Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση/(Αύξηση) οτους χρεώστες Αύξηση στις καταθέσεις δημοτών (Μείωοη)/Αύξηση ατούς πιστωτές (Αύξηση) στους Μακροπρόθεσμους χρεώστες Τόκοι που πληρώθηκαν Τόκοι που εισπράκτηκαν Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες Λ.Κ. Λ.Κ (27.870) (19.704) ,131 ( ) ( ) 167,601 ( ) ( ) (40.422) (53.912) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού Χορηγίες και εισφορές για έργα ανάπτυξης Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες (1, ) ( ) ,198 ( ) (60.682) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εισπράξεις από δάνεια Αποπληρωμή δανείων Συναλλαγματική διαφορά Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.. ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ... ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΠΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ( ) (15.495) ( ) ( ) ( ) ( ) Οι σημειώσεις! μέχρι 29 αποτελούν αναιιοοιιαοτο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

7 !. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Α. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι Λογαριασμοί του Δήμου ετοιμάοτηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της εκτίμησης στοιχείων πάγιου ενεργητικού. Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (01) Αποσβέσεις Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται στους λογαριασμούς σε τιμές κτήσης ή εκτίμησης και αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Αποσβέσεις προβλέπονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία αγοράς. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: % Κύρια έργα υποδομής/κτίρια 3 Έπιπλα και Σκεύη 10 Μηχανές υδατοπρομήθειας 20 Μηχανήματα 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20 Προγράμματα Ηλεκτρ. Υπολ 33 1/3 Οχήματα 20 Εργαλεία 33 1/3 Οδικό Δίκτυο ~ Επαλήψεις 20 Δίκτυο υδατοπρομήθειας 5 Για έργα υπό εκτέλεση δε γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις. (J32) Κύρια Εργα Υποδομής: (β3) Γη: (β4) (β5) (β6) Κύρια Έργο Υποδομής θεωρούνται τα νέο μακροζωα έργα ανάπτυξης. Χτα έργα αυτά περιλαμβάνονται και τα κύρια Πολεοδομικά Εργα. Η συνεισφορά του Δήμου κεφαλοποιείται και αποσβένεται όπως αναφέρεται πιο πάνω. Το αρχικό υπόλοιπο της γης που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς αποκτήθηκε μετά το 1990 και είναι σύμφωνα με την τιμή κτήσης. Μέρος γης που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς (στις προσθήκες του έτους 2005) ήταν επ' ονόματι του Δήμου Αραδίππου το 1989 και παρουσιάζεται με εκτιμημένη αξία του Απαλλοτριώσεις για διεύρυνση δρόμου: Οι πληρωμές που γίνονται για απαλλοτριώσεις για σκοπούς διεύρυνσης δρόμων διαγράφονται στο χρόνο που γίνονται. Δευτερεύοντα Έργα Υποδομής: Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν οδικά έργα, μικροεπαλήψεις, μικροεπεκτάσεις δικτύου υδατοπρομήθειας κλπ. Επαλήψεις: Επαλήψεις Βρόμων με πρέμιξ που έγιναν πριν τις δεν περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς. Επιστρώσεις δρόμων που γίνονται μετά την παρουσιάζονται στους λογαριασμούς σύμφωνα με το κόστος της επίστρωσης. Υπολογίζεται ότι η επίστρωση διατηρείται για πέντε χρόνια και κάθε χρόνο αποσβένεται το 1/5 του κόστους της επίστρωσης. 2. ΦΟΡΟΙ: Λ.Κ. Λ.Κ. Επαγγελματικός Ί.728 Σκύβσλα Κτηματικός θεάματος Φόρος Κοιμητηρίου ΑΔΕΙΕΣ: Αδειες οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων Αδειες λειτουργίας Αδειες καπνού Αδειες οινοπνευματωδών Αδειες οκύλλων

8 1434 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 3! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συνέχεια 4. ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Τέλη κατανάλωσης Δικαιώματα εγκατάστασης Δικαιώματα παραχώρησης ύδατος Αλλα έσοδα υδατοπρομήθειας Δικαιώματα Επέκτασης Αγωγού... Επίβλεψη Εργασιών Υδροδότησης Λ.Κ. Λ.Κ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Δικαιώματα πλανοδιοπώλησης Δικαιώματα πανηγύρεων Πολιτικοί γάμοι Τέλη λατομείων Διαφημιστικές πινακίδες Δικαιώματα γηπέδου Άλλα τέλη και δικαιώματα Δικαιώματα Οδικού Φωτισμού Δικαιώματα Πιστοποιητικού Τελικής Εγκρίσεως Αλλα έαοδα γάμων ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ: Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων... ΕπιδιόρΒωση οδών και πεζοδρομίων Καθαρισμός οικοπέδων Επιστροφή εξόδων Εγκατάσταση φανοστατών Μελλοντική αξιοποίηση πάρκων Συνεισφορά για διάφορα έργα Δικαιώματα Κοιμητηρίου Δικαιώματα μηχανογράφησης Δικαιώματα Υγειονομικών Δικαιώματα Κατασκήνωσης, , ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ: Πολιτιστικές εκδηλώσεις Εισφορές και δωρεές Εξώδικα πρόστιμα Αλλα πρόστιμα Πώληση δημοτικής περιουσίας Ενοίκια υποστατικών Τόκοι δημοτικών χρημάτων Διάφορα έσοδα Μεταφορά από ντεπόζιτα Πρόστιμο φορολογιών Εισφορές ταμείου ευημερίας ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Τακτική Κρατική Χορηγία Χορηγία για Επαγγελματικό Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άλλες Χορηγίες Πολεοδομικές Αδειες

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-ουνέχεια 9. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Βασικός Γραμματείας Υπερωρίες Γραμματείας Κοινωνικές Ασφαλίσεις Γραμματείας Ιατρική περίθαλψη Γραμματείας Βασικός Εργατών Υπερωρίες Εργατών Κοινωνικές ασφαλίσεις Εργατών Ταμείον Προνοίας Εργατών Ιατρική περίθαλψη Εργατών Εκτακτα εργατικά Ασφάλεια Προσωπικού και άλλα επιδόματα Στολές προσωπικού Σύνταξη Κώατα Μούσκου Λ.Κ. Λ.Κ ======= 10. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Αντιμισθία Δημάρχου Επιδόματα Δημάρχου Επιδόματα Δημοτικών Συμβούλων ΜΕΙΠΣΕΙΣ/ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΩΝ: Μειώοεις/ Διαγραφές Δικ. Καθαριότητας οικοπέδων Μειώσεις/ Διαγραφές Επαγγελματικού Μειώσεις /Διαγραφές σκυβάλων Μειώσεις/Διαγραφές Αδ. Λειτουργίας Μειώσεις/ Διαγραφές κτηματικού Μειώσεις /Διαγραφές Κοιμητηρίου Μειώσεις /Διαγραφές Υδατοπρομήθειας Μειώσεις/Διαγραφές Αδ. Καπνού Μειώσεις/Διαγραφές Αδ. Ποτών Μειώσεις /Διαγραφές Αδ. Σκύλλων _ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Καθαρισμός δρόμων και δημοσίων χώρων.. Έξοδα λειτουργίας χώρου λυμάτων Ενοίκιο σκυβαλότοπου Καθαρισμός οικοπέδων Κατασκευή σημάτων S εξόντωση σκύλλων Έξοδα για υγειονομικούς σκοπούς Αλλα έξοδα καθαριότητας Αγορά σκυβσλοδοχείων ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αγορά νερού Συντήρηαη & βελτίωση δικτύου υδατοπρομήθειας Εγκατάσταση υδρομετρητών Αγορά υδρομετρητών Μισθός ουντηρητού υδραντλιών Τόκοι χρέους νερού

10 TMHWIA Β 1435 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συνέχεια 14. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Συντήρηοη δ επιδιόρθωση οδών Συντήρηση S επιδιόρθωση αγροτικών δρόμων Επανόρθωση σχισμάτων Κατασκευή & συντήρηση πινακίδων οδών Κατασκευή & ουντήρηαη σημάτων τροχαίας.. Αλλα έξοδα οδικού δικτύου Χαρτογραφήσεις - Υψομετρικές εργασίες Υπηρεσίες Επιμετρητών Λ.Κ. Λ.Κ ! ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ: Φωτισμός οδών Εξοδα επέκτασης & βελτ. ηλεκτ. δικτύου Εγκατάσταση φανοστατών Ηλεκτρισμός υδραντλίών Ηλεκτρισμός Δημοτικών Υποστατικών ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΗΠΟΙ: Δενδροφύτευση Συντήρηση δημοσίων κήπων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντήρηση υφιστάμενων υποστατικών... Συντήρηση γηπέδου Συντήρηση άλλων έργων Εργασίες σε δημόσια κτίρια Εξοδα ταμείου ευημερίας Λειτουργία και αυντήρηση κατασκήνωσης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ S ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Συντήρηση οχημάτων Καύσιμα οχημάτων Συντήρηση μηχανημάτων Καύσιμα μηχανημάτων Συντήρηση άλλων μηχανημάτων Αλλα καύσιμα Ασφάλειες οχημάτων ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Ενοίκια Επιδιόρθωση και συντήρηση γραφείων Γραφική ύλη και εκτυπωτικά Καθαριότητα Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά Οδοιπορικά Συνδρομές και εισφορές Δημοσιεύσεις Ελεγκτικά δικαιώματα Δικαστικά έξοδα Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις Εφημερίδες και περιοδικά Έξοδα φιλοξενίας Επιστροφή χρημάτων Έξοδα παραστάσεως Μηχανογράφηση φορολογιών Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων Ασφάλειες δημοτικής περιουσίας Αποζημιώσεις Σύμβουλοι-μελέτες-έρκυνες Φωτογραφίες, κάδρα κλπ Εξοδα ειδικά εγκρινόμενο Διάφορα έξοδα Βιβλία Ξ

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (συ ν έχε ια) 20. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: ΚΟΣΤΟΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Υπόλοιπο Χορηγίες μέχρι 1, Καθαρό κόστος Δήμου Προσθήκες Χορηγίες έτους Υπόλοιπο Υπόλοιπο Αποσβέοεις Έτους Υπόλοιπο Υπόλοιπο Υπόλοιπο Γη _ -_ 1.152, Κύρια έργα υποδομής: (1) Δημοτικό Μέγαρο , ,381 (2) Νέο Κοιμητήριο 711, , ,828 (3) Υπηρεσιακοί Δρόμοι 1,122, , (4) Επεκτάσεις δικ. Υδατ 92, , ,709 Π (5) Υδατοδεξαμενές , Μ (6) Επαλήφεις οδικ. Δικτ , Χ (7) Πλατεία Αγ Φανουρ. ' 155, ,505 S (8) Δευτερεύων οδικό Χ Δίκτυο «Ζαπάτα»*" ,119 ΠΊ (9) Οδικό δίκτυο θ Δ'Δημοτικού Σχολείου" 80, Χ 3 (10) Πουμπάρτες " m (11) Παραδοσιακή Οικία , , "Ο (12) Δρόμοι Πελέτικο (13) Αντιπλημμυρικό κανάλι , , , > (14) Δημοτικές Αποθήκες 261, Η ,475, , χ Μ Έργα υπό εκτελεοη: (!) Βιοτεχνική περιοχή -Φάοη Α' (2) Θεματικό Πάρκο,... (3) Νέο Δημοτικό Στάδιο (4) Λεωφόρος Σπ. Κυπριανού"... (5) Πολύκεντρο Νεολαίας Έπιπλα και Σκεύη Εξοπλισμός κατασκήνωσης Μηχανές Υδατοπρομηθειας Μηχανήματα Εργαλεία Αλλα Μηχανήματα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Πρόγραμμα ηλεκτρ. υπολ Οχήματα , _ , , , α * ,461 8, , ,343 4,969 29, ,583 8,242 32, _ Α ,772 19, , , , CO Ο > Χ Τ) > ο -ν Q ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,957, ,523, ,554,225 " Πολεοδομικό έργο με κρατική συνεισφορά "' ΠσλείΛπιιικπ t-nvti ιικ κοπτική ουνεΐσκοοά 100% Χ 5 ω > " CD

12 1438 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-αυν Λ.Κ. Λ.Κ 21. ΤΟΚΟΙ Τόκοι και έξοδα τράπεζας Τόκοι δανείων ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ: Οι υπάλληλοι του Δήμου δικαιούνται, σύμφωνα με τους κανονισμούς, αύνταξη ή/και φιλοδώρημα όταν αφυπηρετούν. Οι Κανονιαμοί προνοούν όπως ο Δήμος εισφέρει κάθε χρόνο στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων από το οποίο θα καταβάλλονται τα πιο πάνω ωφελήματα. Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που έγινε το 2005, με ημερομηνία εκτίμησης ο Δήμος οφείλει στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων ποσό ύψους λόγω ελλειμματικών ειοφορών. Η μελέτη πρότεινε υπαλλακτικούς τρόπους για τη χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί της αναλογιστικής μελέτης. 23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ: Λ.Κ. Λ.Κ Κυπριακή Δημοκρατία (μερίδιο Πολεοδομικών Έργων] ΧΡΕΩΣΤΕΣ Χρεώστες σκυβάλων * Χρεώστες επαγγελματικού * Χρεώστες Αδ. Λειτουργίας ' Χρεώοτες Αδ. Ποτού Χρεώοτες Αδ. Καπνού Χρεώστες Υδατοπρομήθειας, Χρεώοτες Κτηματικού Χρεώατες Κοιμητηρίου Χρεώστες εξόδων εγκατάσταση νερού, Χρεώστες Αδ. Σκύλλων Χρεώστες Καθαριότητας οικοπέδων Κυπριακή Δημοκρατία (μερίδιο Πολεοδομικών Έργων) ! 25. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Δημοτικό Ταμείο Γενικός Λογαριασμός Λογαριασμός Καταθέσεων Ταμείο Δανείων (Για έργα ανάπτυξης}" ΠΙΣΤΩΤΕΣ: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Αγορά νερού) Οφειλόμενα έξοδα ' Οι χρεώστες των φορολογιών αυτών για τα έτη 1991 και πριν δεν αναφέρονται λόγω του ότι δεν έχουν εξακριβωθεί τα πραγματικά ποσά. " Σημειώνεται ότι οτα Ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο δανείων) περιλαμβάνεται ποσό Λ.Κ το οποίο είναι προϊόν δανείου για Πολεοδομικό Εργο του οποίου η εκτέλεση άρχισε το 2005.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006~συν. 27. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: Δάνεια από Δανειστικούς Επίτροπους Δάνεια από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Δάνεια από ΣΠΕ Αραδίππου Δάνεια από Εμπορικές Τράπεζες Λ.Κ. Λ.Κ Μείον: Δόσεις Δανείων Πληρωτέες εντός 12 μηνών ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: Το Ταμείον Εξαγοράς Ανοικτών Δημοοίων Χώρων ιδρύθηκε με την υπ. Αρ. 1 Εντολή του 1997 που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών οτις με βάση το άρθρο του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Σε αυτό κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλονται για την εξαγορά ανοικτών δημοσίων χώρων, κρατικές ή άλλες χορηγίες, δωρεές ή δανειοδοτηθείς για σκοπούς δημιουργίας ανοικτών δημοσίων χώρων, καθώς και οι πόροι που προκύπτουν από τη διαχείρηοη της λειτουργίας διευκολύνσεων που τυχόν νο υπάρχουν αε τέτοιους χώρους. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγοράς ή/και απαλλοτρίωσης κατάλληλων χώρων οι oiioiot 6α χρησιμοποιούνται ως ανοικτοί δημόσιοι χώροι ή/και για τη διαμόρφωση/τοπιοτέχνηση όσων χώρων αποκτηθούν με τους πόρους του Ειδικού Ταμείου. 29. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συμβατικές υποχρεωθείς είναι οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για προσθήκες ή επεκτάσεις στα οτοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού και περιλαμβάνουν τα ποσά που θα καταβάλλει ατο μέλλον ο Δήμος, με βάση υπσγραφέντα συμβόλαια ή συμφωνίες και αποφάσεις που έγινα πριν τη λήξη της διαχειριστικής χρήοης και αφορούν το κόστος της ανεκτέλεστης εργασίας ή και απαίτησης για περιπλέον εργασίες κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Οι Συμβατικές Υποχρεώσεις, που έχουν αναληφθεί από το Δήμο για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στους λογαριασμούς, ανέρχονται οτις 31 Δεκεμβρίου 2006 οε ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Εχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αγίου Αραδίππου οτις σελίδες 4 μέχρι 16 που αποτελούνται από τον Ισολογισμό οτις 31 Δεκεμβρίου 2006 και το λογαριασμό εσόδων και εξόδων, την κατάαταοη αλλαγών οτο συσσωρευμένο κεφάλαιο και την κατάσταση ταμειακής ροής για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουοιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε οε λάθος' επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη πάνω σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λοθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων οε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουοίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιοτεύω ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είνσι επαρκής Kat κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Αραδίππου οτις 31 Δεκεμβρίου 2006 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και της ταμειακής ροής του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτό υιοθετήθηκαν αηό την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου. Λευκωσία, 5 Μαΐου Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, FCCA, για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

14 1440 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9Γ ς ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 1168 ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ Υπόλοιπο Εισπράξεις ΟΛΙΚΟ Πληρωμές Υπόλοιπο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Ζ χρ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Ε. Ευσταθίου Αν. Δημοτικός Γραμματέας και Ταμίας Ημερομηνία Υποδιαίρεση Κονδυλίου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑ ΤΟ Μισθοί απεοπαμένων Δημοτικών Υπαλλήλων σε διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα. Συμπεριλαμβάνονται οι Κοινωνικές Αοψαλίοεις, Ταμείον Άμυνας και Πλεονάζοντος Προσωπικού 2. Κυβερνητική χορηγία 3. Προκαταβολές 4. Τόκοι 5. Εκδόσεις 6. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 7. Συντήρηση Κτιρίων 8. Βιβλιοθήκη 9. Πολιτικοί Γάμοι Υπόλοιπο Άθως Ελευθερίου Δήμαρχος Ποσά Προϋπο Πραγματικές λογισμού Εισπράξεις Ε _ Υποδιαίρεση Κονδυλίου 1. Αντιμισθία Δημάρχου & Εξοδα Παραατάαεων 2. Μισθοί Μονίμων Βασικός 2.α Τιμαρθμικό επίδομα 2.β 13ος μισθός 3. Μισθοί Εκτάκτων 4. Συντάξεις 5. Συντάξεις Δημάρχων 6. Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεων 7. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων 8. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 9. Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων: Οδοιπορικά 10. Φωτισμός, θέρμανση, Καύσιμα, Νερό 11. Καθαριότητα Γραφείων 12. Πόσιμο νερό 13. Γραφική Ύλη 14. Ταχυδρομικά, 15. Τηλέφωνο 16. Επιπλα Γραφείου!7. Πληρωμές μη άλλως ταξινομηθείοες 18. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 19. Μητρώο Δημοτών 20. Ιστοσελίδα 21. Βιβλιοθήκη 22. Ελεγκτικά Δικαιώματα 23. Συντήρηση Κτιρίων 24. Ταμείο Βραβεύσεων & Υποτροφιών 25. Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπηθιωτών 26. Εκδόσεις ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Ποσά Προϋπο Πραγματικά λογισμού Εξοδα Ε 5, , !

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1441 ΕΚΚΡΕΜΗ ΧΡΕΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Ε Δανειστικοί Επίτροποι Τ 384/70 Οφειλές μέχρι Δανειστικοί Επίτροποι Τ 376/72 Οφειλές μέχρι Δανειστικοί Επίτροποι Τ 329/72 Οφειλές μέχρι Σ.Π.Ε. Λαπήθου 442 Ολικό Σημ.: Όλα τα δάνεια ανσστάληκαν βάσει του Νόμου 24/79 ΔΑΝΕΙΑ & ΧΡΕΗ Επίσημη Εφημερίδα Αρ. Δανείου Αρχικό Ποσό Τόκος Ποσό οφειλόμενο την /2% % % % Σύνολο Κυβερνητικής χορηγίας από το 1975 μέχρι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ Μισθοί απεσπασμένων Δημοτικών Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Μερίμνης ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Υπόλοιπα κατά την Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Ταμείον Κανάρη Τσαγγαρίδειο Στάδιο Δωρεά Πσραακευαίδη Δωρεά Κοινωνικής Ευημερίας 6, Ταμείο Βραβεύσεων & Υποτροφιών ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΠΗΘΟΥ Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λαπήθου στις σελίδες 1 μέχρι 5 που αποτελούνται από το λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Δημοτικού Συμβυλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη κσι παραλείψεις, είτε οφειλομένων οε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι νσ εκφράσω γνώμη σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ενας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ενας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

16 1442 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Πιστεύω ότι η ελεγκτική μορτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί με βάση τη λογιστική ορχή των δεδουλευμένων εοόδων και εξόδων και παρουσιάζουν τις εισπράξεις και πληρωμές μόνο. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, εκτός από την παράλειψη και τις επιπτώσεις ατις οικονομικές κατασταθείς του θέματος που αναφέρονται οτην προηγούμενη παράγραφο, OL οικονομικές καταστάσεις, που ουμφωνούν με τα λογιστικά Βιβλία, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των εισπράξεων και πληρωμών του Δήμου ΛαπήΒου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου. Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, γιο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Λευκωσία, 27 Αυγούστου Αριθμός 1169 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ABBOTSBURY ENTERPRISES LTD, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 203, 209, 211(e), καί Αρ. Αίτησης 145/10. και Αναφορικά με την αίτηση της GENERAL DATACOM INTERNATIONAL OU., από την Εσθονία εξ αποφάσεως πιστωτή της Εταιρείας ABBOTSBURY ENTERPRISES LTD, από τη Λευκωσία. Δίνεται ειδοποίηση ότι η GENERAL DATACOM INTERNATIONAL OU., από την Εσθονία, καταχώρισε στις 22 Φεβρουαρίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση για έκδοση διατάγματος διάλυσης της πιο πάνω Εταιρείας ABBOTSBURY ENTERPRISES LTD. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στις 10 Μαΐου 2010 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί νσ εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου, Αντίγραφο της αίτησης Βα δοθεί από τους πιο κάτω Δικηγόρους, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΧΑΒΙΑΡΑΣ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ.Ε,Π,Ε., Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο ΧΑΒΙΑΡΑΣ & ΦΙΛίΠΠΟΥ ΔΕΠΕ, οδός Στασάνδρου 20, 1ος όροφος, Γρ. 101 και 102, Τ. Θυρίδα 1060, Λευκωσία, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους Δικηγόρους Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί τρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητώ/, όχι mo αργά από τις 12 μ. της 10ης Μαίου Αριθμός 1170 Επαρχιακό Δικαστήριο Δικαιοδοσία Αμμοχώστου, Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τη Μυροφόρα Φιλίππου, τέως από την Αγγλία, αποβιώσοσα. και Αρ. Αίτησης 34/2010. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 21 Απριλίου 2010 και ώρα 9 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση της επικύρωσης της Δειχείρισης της Μυροφόρας Φιλίππου (ή επανασφράγιση των εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας της Μυροφόρας Φιλίππου) τέως από την Αγγλία, απσβιώσασας, που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στις 22 Ιουνίου Α. Κ. ΧΑΤΖΗΙΏΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ, Δικηγόροι αιτητή.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1171 ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο J Εισπράξεις ΟΛΙΚΟ Πληρωμές Υπόλοιπο ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΓΙΑ ΐΟ 2005 Ε χρ χρ Ε. Ευσταθίου Αν. Δημοτικός Γραμματέας και Ταμίας Ημερομηνία Αθως Ελευθερίου Δήμαρχος ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Υποδιαίρεση Κονδυλίου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΠΝ ΠΑ ΤΟ ΜιοΟοί απεοπαμένων Δημοτικών Υπαλλήλων οε διόφορα Κυβερνητικά Τμήματα. Συμπεριλαμβάνονται οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμείον Αμυνας και Πλεονάζοντος Προσωπικού 2. Κυβερνητική χορηγία 3. Προκαταβολές 4. Τόκοι 5. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 6. Βιβλιοθήκη 7. Πολιτικοί Γάμοι 8. Εκδόσεις Ποσά Προϋπολογισμού Ε Πραγματικές Εισπράξεις Υπόλοιπο Ολικό χρ Υποδιαίρεση Κονδυλίου i. Αντιμισθία Δημάρχου & Εξοδα Παραστάσεων Ξ. Μισθοί Μονίμων Βασικός 2.α Τιμαρθμικό επίδομα 2.β 13ος μισθός 3. Μισθοί Εκτάκτων 4. Συντάξεις 5. Συντάξεις Δημάρχων 6. Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεων 7. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων β. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 9. Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων: Οδοιπορικά Φωτισμός, θέρμανση, Καύσιμα 11. Καθαριότητα Γραφείων 12. Πόσιμο νερό 13. Γραφική Ύλη 14. Ταχυδρομικά 15. Τηλέφωνα 16. Επιπλα Γραφείου 17. Πληρωμές μη άλλως ταξινομηθείοες 18. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 19. Μητρώο Δημοτών 20. Ιστοσελίδα 21. Βιβλιοθήκη 22. Ελεγκτικά Δικαιώματα 23. Συντήρηση Κτιρίων 24. Αποζημίωση Δημοτικού Γραμματέα 25. Πολιτιστικό Ιδρυμα Λαπηθιωτών 26. Εκδόσεις ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑ ΤΟ 2005 Ποσά Προϋπο Πραγματικά λογισμού Εξοδα S Ί

18 1444 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΚΚΡΕΜΗ ΧΡΕΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Ε Δανειστικοί Επίτροποι Τ 384/70 Οφειλές μέχρι Δανειστικοί Επίτροποι Τ 376/72 Οφειλές μέχρι Δανειστικοί Επίτροποι Τ 329/72 Οφειλές μέχρι Σ.Π.Ε. ΛαπήΟου 442 Ολικό Σημ.: Όλα τα δάνεια αναστάληκαν βάσει του Νόμου 24/79 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ Επίσημη Εφημερίδα Αρ. Δανείου Αρχικό Ποσό Τόκος Ποσό οφειλόμενο την Β /2% % % % Σύνολο Κυβερνητικής χορηγίας από το 1975 μέχρι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ! ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ Μισθός απεσπασμένων Δημοτικού Υπαλλήλου στην Υ.Μ.ΑΠ.Ε ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Υπόλοιπα κατά την Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Ταμείον Κανάρη Τσαγγαρίδειο Στάδιο Δωρεά Παρσσκευαΐδη Δωρεά Κοινωνικής Ευημερίας Ταμείο Βραβεύσεων S Υποτροφιών ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΠΗΘΟΥ Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου ΛαπήΒου οτις σελίδες 1 μέχρι 5 που αποτελούνται από το λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών για το έτος που έληξε οτις 31 Δεκεμβρίου 2005 και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Δημοτικού Συμβυλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων αε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη ο' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Εχω διενεργήσει τον έλεγχα μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο γιπ να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεοη διαδικασιών Yta τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ενας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Πιστεύω όχι η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάοη για την ελεγκτική μου γνώμη. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί με βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και παρουσιάζουν τις εισπράξεις και πληρωμές μόνο. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, εκτός από την παράλειψη και τις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του θέματος που αναφέρονται οτην προηγούμενη παράγραφο, οι οικονομικές καταατάοεις, που συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των εισπράξεων και πληρωμών του Δήμου Λοπήθου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου. Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Λευκωσία, 27 Αυγούστου Αριθμός 1172 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕίΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία ALLROO LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει οτην οδό Ανδρέα Ζάκου 4, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία, στις 10 Μαΐου 2010 και ώρα 9.00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος, όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης, τουλάχιστο 48 ώρες, πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 31 Μαρτίου ΜΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑ, Εκκαθαριστής. Αριθμός 1173 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία U.F.G.I.S. REAL ESTATE VENTURES LiMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναούσης 1, Karapaiakis Building, 6018 Λάρνακα, στις 10 Μαΐου 2010 και ώρα π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος, όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης, τουλάχιστο 48 ώρες, πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 31 Μαρτίου ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Εκκαθαριστής.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4726 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 4747 Αριθμός 5774 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 1115 Αριθμός Εταιρείας Η.Ε, 81098. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία S.S TOWN POINT LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4535 Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 4139 Αριθμός 4808 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 4 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΟΡΑΜΑ υπερηφάνεια στην υπηρεσία μας, εμπνέοντας εμπιστοσύνη για το μέλλον ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 3 Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού 'Αχίλλειον' Λίμιτεδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4685 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 2907 Αριθμός 3241 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012 68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA Έκθεση Ελεγκτών και Oικονομικές Kαταστάσεις 69 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------- Σελίδα Σύνθεση και Αξιωματούχοι του Συμβουλίου 1 Έκθεση Συμβουλίου 2-6 Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Financial Statements ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΘ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΘ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΘ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4657 Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013 1087 Αριθμός 1618 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχω ελέγξει

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα με καταστήματα σε όλο το νησί ως ακολούθως:

Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα με καταστήματα σε όλο το νησί ως ακολούθως: Η εταιρεία Pierides Holdings PLC ιδρύθηκε το 1981 από τον Γεώργιο Πιερίδη και εξελίχθηκε από ένα μικρό εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών καλωδίων σε έναν από τους κύριους και πιο σημαντικούς προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 Αριθμός 2178 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Ι Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4781 Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 3039 Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69, Bethlehem Street Strovolos (Industrial Area) 2033 Nicosia, Cyprus P.O. Box: 20884 1664 Nicosia, Cyprus T +357 22 517222 F +357 22 498022 info@rolandos.com www.rolandos.com

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 4 4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012... 5 4.1.1 Προσωπικοί

Διαβάστε περισσότερα