ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4422 Παρασκευή, 9 Απριλίου Αριθμός 1158 Οϊ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! Κοινοποίηση απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Endesa Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε - Ομιλος Επιχειρήσεων Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε - Όμιλος Επιχειρήσεων, η οποία κατέχει ήδη το 49,99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Endesa Heifas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι έχει προβεί σε συμφωνία εξαγοράς του υπόλοιπου 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Endesa Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που κατέχει η Endessa S.A. Η εταιρεία Endesa Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε - Όμιλος Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταλλουργίας - μεταλλείων, έργων EPC, ενέργειας και βιομηχανίας οχημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία Endesa S.A δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας σε διάφορες χώρες τις Μεσογείου αλλά και της Νοτίου Αμερικής. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 1428 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 1159 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφα ήδη εκδοθέντων πιστοποιηπκών σε αντικατάσταση των ακόλουθων πιστοποιητικών που δηλώθηκαν ως απολεσθέντα: Αριθμός 1160 Έκδοση/ Ποσό Περινραφή Χοεονράφων Αρ. Πιστοπ. 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 255/ ,86 3η Σειρά 2006 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 262/ ,87 6η Σειρά 2006 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 265/51 598,01 8η Σειρά 2006 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικό Χρεόγραφα Αναπτύξεως 273/ ,20 3η Σειρά 2007 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 276/ ,72 5η Σειρά 2007 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 276/ ,44 5η Σειρά 2007 Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 281 / ,44 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 3.417,20 (Τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ και 20 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ.68 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1161 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,02 (Δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και 2 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κραπκά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ.305 που δηλώθηκε ως απολεσθέν, Αριθμός 1162 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 2,050,32 (Δύο χιλιάδες πενήντα ευρώ και 32 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πισνοποιητικού αρ.176 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1163 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 2008 Αντίτυπα της έκθεσης «Στατιστικές Ξενοδοχείων και Εστιατορίων 2008» στην Ελλπνική-Αγγλική γλώσσα πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 1164 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2008 Αντίτυπα της έκθεσης «Εργατικές Στατιστικές 2008» στην Ελληνική-Αγγλική γλώσσα πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κοτά τόπους αντιπροσώπους του, προς 13,50 το αντίτυπο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1165 ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣίΩΝ Γνωστοποίηση Δυνάμει του Περί Ταχυδρομείων (Έκδοση Προσωπικών και Εταιρικών Γραμματοσήμων και Διεξαγωγής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Χρημάτων) Διατάγματος του 2009 (Κ.Δ.Π. 232/2009), Όροι Παροχής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Χρημάτων. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με βάση το περί Ταχυδρομείων (Έκδοση Προσωπικών και Εταιρικών Γραμματοσήμων και Διεξαγωγή Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Χρημάτων) Διάταγμα του 2009, Κ.Δ.Π. 232/2009 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 5 Ιουνίου 2009, επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι οι όροι που διέπουν την παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης οτη μεταφορά χρημάτων έχουν ως ακολούθως: 1. Γενικοί Οροι: 1.1. Η υπηρεσία διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων παρέχεται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ενεργώντας ως πράκτορες της Εταιρείας MoneyGram International Limited, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο κάτω Νόμων και Οδηγιών όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς: Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002 και τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του Περί Ιδρυμάτων Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου του Η υπηρεσία διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων από και προς τη Δημοκρατία παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα Η υπηρεσία διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων παρέχεται μόνο σε ΕΥΡΟ, σε μετρητά Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές πέραν του ποσού της χρηματικής εντολής περιλαμβανομένης της χρέωσης διεκπεραίωσης της συναλλαγής, που προκλήθηκαν από καθυστέρηση, μη παράδοση, μη αποστολή ή μη πληρωμή χρηματικής εντολής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία περί αστικής ευθύνης Το συνολικό ποσό για κάθε εξερχόμενη μεταφορά χρημάτων ανά πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνε! το ποσό των ή όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται στο σημείο , όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς Το συνολικό ποσό για κάθε μια από τις εισερχόμενες μεταφορές χρημάτων εις όφελος οποιουδήποτε προσώπου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ή όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται στο σημείο , όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς Η υπηρεσία δεν παρέχεται αν δεν είναι παρόν το φυσικό πρόσωπο το οποίο αιτείται τη μεταφορά χρημάτων Η υπηρεσία παρέχεται από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του κατά τις ώρες εργασίας του κάθε σημείου εξυπηρέτησης. 2. Διαδικασία προσδιορισμού ταυτότητας πελατών: 2.1. Τα πιο κάτω στοιχεία ταυτότητας λαμβάνονται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ζητούν τη μεταφορά χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού, με την επίδειξη εθνικού διαβατηρίου ή/και ταυτότητας ή/και των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 2.3. (i): i. Πραγματικό όνομα ή/και ονόματα ϋ. Διεύθυνση κατοικίας iii. Τηλέφωνο ίν. Αριθμός ταυτότητας ή/και διαβατηρίου ν. Εθνικότητα

4 1430 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά τη μεταφορά χρημάτων η οποία υπερβαίνε! τα ή σειράς αλληλένδετων πράξεων που υπερβαίνουν συνολικά τσ ή όπως το ποσό αυτό καθορίζεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται ατο σημείο , όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς, λαμβάνοντα! φωτοαντίγραφα του εθνικού διαβατηρίου ή/και της ταυτότητας τα οποία κρατούνται και καταχωρούνται στο αρχείο εγγράφων ταυτότητας πελατών Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά τη μεταφορά χρημάτων η οποία υπερβαίνει τα ή σειράς αλληλένδετων πράξεων που υπερβαίνουν συνολικά τα e 1,000 ή όπως το ποσό αυτό καθαρίζεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται στο σημείο 1.1.2,, όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς, ζητούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα, φωτοαντίγραφα των οποίων κρατούνται και καταχωρούνται ατο αρχείο εγγράφων ταυτότητας πελατών: ί. Έγκυρη αδεία προσωρινής παραμονής για σκοπούς απασχόλησης ή άδεια μετανάστευσης Α-Ε ή προσωρινή άδεια παραμονής για σκοπούς φοίτησης μαζί με συμβόλαιο απασχόλησης σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας ή Έντυπο Καταγραφής Απασχόλησης σε Ιδιωτικά Νοικοκυριά ή ίί. Έγγραφα ή στοιχεία με βάση τα οποία τεκμηριώνεται ότι το αιτούμενο προς μεταφορά ποσό προέρχεται είτε από προηγούμενη εισαγωγή συναλλάγματος μέσω τραπεζών που λειτουργούν στην Κύπρο είτε έχει δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο του πελάτη στην Κύπρο Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη μεταφορά χρημάτων είτε να επικοινωνήσουν με τον πάροχο υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων του εντολέα και να απαιτήσουν την αποκάλυψη ελλειπόντων στοιχείων στην περίπτωση εισερχόμενων εμβασμάτων για τα οποία οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα στοιχεία παραλείπεται από το μήνυμα ή το έντυπο πληρωμής που τα συνοδεύει Σε περίπτωση παράλειψης η άρνησης πελάτη που αιτείται τη μεταφορά χρημάτων να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του ή να προσκομίσει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας για μεταφορά χρημάτων σύμφωνα με τα σημεία 2.1., 2.2. και 2.3., το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του δεν θα προχωρούν στην εκτέλεση της συναλλαγής Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται υε το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του ως παροχέων υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων, γίνεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εοόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και τις κατά καιρούς Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων Η δημιουργία αρχείου και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών συνάδει με τις πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία Ατόμου) Νόμου, 13(1) 2001 καθώς και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους Η παροχή της υπηρεσίας διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων γίνεται με την υπογραφή και αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο έντυπο συναλλαγής με το κοινό που θα είναι διαθέσιμο στα ταχυδρομικά γραφεία και στα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Αριθμός 1166 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο κάτω έντυπα με τους αντίστοιχους αριθμούς έχουν απολεσθεί και γι' αυτό οι αριθμοί των εντύπων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμο ακυρώνονται: Γ.Λ. 239Α με αρ και αρ Οποιοσδήποτε βρει τα εν λόγω έντυπα, παρακαλείται να τα παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

5 TMHiVIA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1167 ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΕΣΟΔΑ: Φόροι Αδειες Υδατοπρομηθεια Τέλη και Δικαιώματα Ανάκτηση Εξόδων Αλλα Εοοδα Χορηγίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Σημ Λ.Κ. Λ.Κ ΕΞΟΔΑ: Μισθωτές Υπηρεοίες Συντάξεις και Φιλοδωρήματα Αντιμισθία και Επιδόματα Δημάρχου και Συμβ. Μειώσεις-Διαγραφές φόρων Καθαριότητα Υδατοπρομηθεια Οδικό Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμός Δημόσιοι Κήποι Συντήρηση Δημοτικών Έργων Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Εξοδα διαχείρισης Αποσβέσεις Τάκοι ΜΕΙΟΝ: Έλλειμμα Ταμείου Συντάξεων & Φιλοδωρημ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Οι σημειώσεις 1 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάαεων. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ.. ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑ! ΑΝΟΙΚΤ. ΔΗΜΟΣ. ΧΩΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ] ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Χρεώστες Μετρητά οτο Ταμείο και στις τράπεζες Ιημ Λ.Κ Λ.Κ Q ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Πιστωτές Καταθέσεις Δημοτών, Δάνεια πληρωτέα μέσα σε 12 μήνες , ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤ. ΔΗΜΟΣ. ΧΩΡΩΝ.. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΧΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΪΑΞ ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Δημοτικός Ταμίας Οι σημειώσεις 1 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΛΙΠΕΡΗΣ. Δήμαρχος.

6 1432 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΣΣΩ ΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΑ Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Αναγνώριση αναλογιστικού ελλείμματος ( ) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (194,200) Πλεόνασμα έτους 2006 Μεταφορά (223,376) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου OL σημειωθείς 1 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταοτάοεων. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ! ΡΟΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡίΟΥ 2006 ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Πλεόνασμα Αναπροσαρμογές για: Ελλειμμα ταμείου συντάξεων και φιλοδωρημάτων Αποσβέσεις Τόκους πληρωτέους Τάκους εισπρακτέους Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση/(Αύξηση) οτους χρεώστες Αύξηση στις καταθέσεις δημοτών (Μείωοη)/Αύξηση ατούς πιστωτές (Αύξηση) στους Μακροπρόθεσμους χρεώστες Τόκοι που πληρώθηκαν Τόκοι που εισπράκτηκαν Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες Λ.Κ. Λ.Κ (27.870) (19.704) ,131 ( ) ( ) 167,601 ( ) ( ) (40.422) (53.912) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού Χορηγίες και εισφορές για έργα ανάπτυξης Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες (1, ) ( ) ,198 ( ) (60.682) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εισπράξεις από δάνεια Αποπληρωμή δανείων Συναλλαγματική διαφορά Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.. ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ... ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΠΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ( ) (15.495) ( ) ( ) ( ) ( ) Οι σημειώσεις! μέχρι 29 αποτελούν αναιιοοιιαοτο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

7 !. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Α. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι Λογαριασμοί του Δήμου ετοιμάοτηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της εκτίμησης στοιχείων πάγιου ενεργητικού. Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (01) Αποσβέσεις Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται στους λογαριασμούς σε τιμές κτήσης ή εκτίμησης και αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Αποσβέσεις προβλέπονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία αγοράς. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: % Κύρια έργα υποδομής/κτίρια 3 Έπιπλα και Σκεύη 10 Μηχανές υδατοπρομήθειας 20 Μηχανήματα 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20 Προγράμματα Ηλεκτρ. Υπολ 33 1/3 Οχήματα 20 Εργαλεία 33 1/3 Οδικό Δίκτυο ~ Επαλήψεις 20 Δίκτυο υδατοπρομήθειας 5 Για έργα υπό εκτέλεση δε γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις. (J32) Κύρια Εργα Υποδομής: (β3) Γη: (β4) (β5) (β6) Κύρια Έργο Υποδομής θεωρούνται τα νέο μακροζωα έργα ανάπτυξης. Χτα έργα αυτά περιλαμβάνονται και τα κύρια Πολεοδομικά Εργα. Η συνεισφορά του Δήμου κεφαλοποιείται και αποσβένεται όπως αναφέρεται πιο πάνω. Το αρχικό υπόλοιπο της γης που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς αποκτήθηκε μετά το 1990 και είναι σύμφωνα με την τιμή κτήσης. Μέρος γης που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς (στις προσθήκες του έτους 2005) ήταν επ' ονόματι του Δήμου Αραδίππου το 1989 και παρουσιάζεται με εκτιμημένη αξία του Απαλλοτριώσεις για διεύρυνση δρόμου: Οι πληρωμές που γίνονται για απαλλοτριώσεις για σκοπούς διεύρυνσης δρόμων διαγράφονται στο χρόνο που γίνονται. Δευτερεύοντα Έργα Υποδομής: Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν οδικά έργα, μικροεπαλήψεις, μικροεπεκτάσεις δικτύου υδατοπρομήθειας κλπ. Επαλήψεις: Επαλήψεις Βρόμων με πρέμιξ που έγιναν πριν τις δεν περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς. Επιστρώσεις δρόμων που γίνονται μετά την παρουσιάζονται στους λογαριασμούς σύμφωνα με το κόστος της επίστρωσης. Υπολογίζεται ότι η επίστρωση διατηρείται για πέντε χρόνια και κάθε χρόνο αποσβένεται το 1/5 του κόστους της επίστρωσης. 2. ΦΟΡΟΙ: Λ.Κ. Λ.Κ. Επαγγελματικός Ί.728 Σκύβσλα Κτηματικός θεάματος Φόρος Κοιμητηρίου ΑΔΕΙΕΣ: Αδειες οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων Αδειες λειτουργίας Αδειες καπνού Αδειες οινοπνευματωδών Αδειες οκύλλων

8 1434 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 3! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συνέχεια 4. ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Τέλη κατανάλωσης Δικαιώματα εγκατάστασης Δικαιώματα παραχώρησης ύδατος Αλλα έσοδα υδατοπρομήθειας Δικαιώματα Επέκτασης Αγωγού... Επίβλεψη Εργασιών Υδροδότησης Λ.Κ. Λ.Κ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Δικαιώματα πλανοδιοπώλησης Δικαιώματα πανηγύρεων Πολιτικοί γάμοι Τέλη λατομείων Διαφημιστικές πινακίδες Δικαιώματα γηπέδου Άλλα τέλη και δικαιώματα Δικαιώματα Οδικού Φωτισμού Δικαιώματα Πιστοποιητικού Τελικής Εγκρίσεως Αλλα έαοδα γάμων ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ: Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων... ΕπιδιόρΒωση οδών και πεζοδρομίων Καθαρισμός οικοπέδων Επιστροφή εξόδων Εγκατάσταση φανοστατών Μελλοντική αξιοποίηση πάρκων Συνεισφορά για διάφορα έργα Δικαιώματα Κοιμητηρίου Δικαιώματα μηχανογράφησης Δικαιώματα Υγειονομικών Δικαιώματα Κατασκήνωσης, , ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ: Πολιτιστικές εκδηλώσεις Εισφορές και δωρεές Εξώδικα πρόστιμα Αλλα πρόστιμα Πώληση δημοτικής περιουσίας Ενοίκια υποστατικών Τόκοι δημοτικών χρημάτων Διάφορα έσοδα Μεταφορά από ντεπόζιτα Πρόστιμο φορολογιών Εισφορές ταμείου ευημερίας ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Τακτική Κρατική Χορηγία Χορηγία για Επαγγελματικό Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άλλες Χορηγίες Πολεοδομικές Αδειες

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-ουνέχεια 9. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Βασικός Γραμματείας Υπερωρίες Γραμματείας Κοινωνικές Ασφαλίσεις Γραμματείας Ιατρική περίθαλψη Γραμματείας Βασικός Εργατών Υπερωρίες Εργατών Κοινωνικές ασφαλίσεις Εργατών Ταμείον Προνοίας Εργατών Ιατρική περίθαλψη Εργατών Εκτακτα εργατικά Ασφάλεια Προσωπικού και άλλα επιδόματα Στολές προσωπικού Σύνταξη Κώατα Μούσκου Λ.Κ. Λ.Κ ======= 10. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Αντιμισθία Δημάρχου Επιδόματα Δημάρχου Επιδόματα Δημοτικών Συμβούλων ΜΕΙΠΣΕΙΣ/ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΩΝ: Μειώοεις/ Διαγραφές Δικ. Καθαριότητας οικοπέδων Μειώσεις/ Διαγραφές Επαγγελματικού Μειώσεις /Διαγραφές σκυβάλων Μειώσεις/Διαγραφές Αδ. Λειτουργίας Μειώσεις/ Διαγραφές κτηματικού Μειώσεις /Διαγραφές Κοιμητηρίου Μειώσεις /Διαγραφές Υδατοπρομήθειας Μειώσεις/Διαγραφές Αδ. Καπνού Μειώσεις/Διαγραφές Αδ. Ποτών Μειώσεις /Διαγραφές Αδ. Σκύλλων _ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Καθαρισμός δρόμων και δημοσίων χώρων.. Έξοδα λειτουργίας χώρου λυμάτων Ενοίκιο σκυβαλότοπου Καθαρισμός οικοπέδων Κατασκευή σημάτων S εξόντωση σκύλλων Έξοδα για υγειονομικούς σκοπούς Αλλα έξοδα καθαριότητας Αγορά σκυβσλοδοχείων ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αγορά νερού Συντήρηαη & βελτίωση δικτύου υδατοπρομήθειας Εγκατάσταση υδρομετρητών Αγορά υδρομετρητών Μισθός ουντηρητού υδραντλιών Τόκοι χρέους νερού

10 TMHWIA Β 1435 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-συνέχεια 14. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Συντήρηοη δ επιδιόρθωση οδών Συντήρηση S επιδιόρθωση αγροτικών δρόμων Επανόρθωση σχισμάτων Κατασκευή & συντήρηση πινακίδων οδών Κατασκευή & ουντήρηαη σημάτων τροχαίας.. Αλλα έξοδα οδικού δικτύου Χαρτογραφήσεις - Υψομετρικές εργασίες Υπηρεσίες Επιμετρητών Λ.Κ. Λ.Κ ! ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ: Φωτισμός οδών Εξοδα επέκτασης & βελτ. ηλεκτ. δικτύου Εγκατάσταση φανοστατών Ηλεκτρισμός υδραντλίών Ηλεκτρισμός Δημοτικών Υποστατικών ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΗΠΟΙ: Δενδροφύτευση Συντήρηση δημοσίων κήπων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντήρηση υφιστάμενων υποστατικών... Συντήρηση γηπέδου Συντήρηση άλλων έργων Εργασίες σε δημόσια κτίρια Εξοδα ταμείου ευημερίας Λειτουργία και αυντήρηση κατασκήνωσης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ S ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Συντήρηση οχημάτων Καύσιμα οχημάτων Συντήρηση μηχανημάτων Καύσιμα μηχανημάτων Συντήρηση άλλων μηχανημάτων Αλλα καύσιμα Ασφάλειες οχημάτων ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Ενοίκια Επιδιόρθωση και συντήρηση γραφείων Γραφική ύλη και εκτυπωτικά Καθαριότητα Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά Οδοιπορικά Συνδρομές και εισφορές Δημοσιεύσεις Ελεγκτικά δικαιώματα Δικαστικά έξοδα Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις Εφημερίδες και περιοδικά Έξοδα φιλοξενίας Επιστροφή χρημάτων Έξοδα παραστάσεως Μηχανογράφηση φορολογιών Συνεισφορά στην Ένωση Δήμων Ασφάλειες δημοτικής περιουσίας Αποζημιώσεις Σύμβουλοι-μελέτες-έρκυνες Φωτογραφίες, κάδρα κλπ Εξοδα ειδικά εγκρινόμενο Διάφορα έξοδα Βιβλία Ξ

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (συ ν έχε ια) 20. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: ΚΟΣΤΟΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Υπόλοιπο Χορηγίες μέχρι 1, Καθαρό κόστος Δήμου Προσθήκες Χορηγίες έτους Υπόλοιπο Υπόλοιπο Αποσβέοεις Έτους Υπόλοιπο Υπόλοιπο Υπόλοιπο Γη _ -_ 1.152, Κύρια έργα υποδομής: (1) Δημοτικό Μέγαρο , ,381 (2) Νέο Κοιμητήριο 711, , ,828 (3) Υπηρεσιακοί Δρόμοι 1,122, , (4) Επεκτάσεις δικ. Υδατ 92, , ,709 Π (5) Υδατοδεξαμενές , Μ (6) Επαλήφεις οδικ. Δικτ , Χ (7) Πλατεία Αγ Φανουρ. ' 155, ,505 S (8) Δευτερεύων οδικό Χ Δίκτυο «Ζαπάτα»*" ,119 ΠΊ (9) Οδικό δίκτυο θ Δ'Δημοτικού Σχολείου" 80, Χ 3 (10) Πουμπάρτες " m (11) Παραδοσιακή Οικία , , "Ο (12) Δρόμοι Πελέτικο (13) Αντιπλημμυρικό κανάλι , , , > (14) Δημοτικές Αποθήκες 261, Η ,475, , χ Μ Έργα υπό εκτελεοη: (!) Βιοτεχνική περιοχή -Φάοη Α' (2) Θεματικό Πάρκο,... (3) Νέο Δημοτικό Στάδιο (4) Λεωφόρος Σπ. Κυπριανού"... (5) Πολύκεντρο Νεολαίας Έπιπλα και Σκεύη Εξοπλισμός κατασκήνωσης Μηχανές Υδατοπρομηθειας Μηχανήματα Εργαλεία Αλλα Μηχανήματα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Πρόγραμμα ηλεκτρ. υπολ Οχήματα , _ , , , α * ,461 8, , ,343 4,969 29, ,583 8,242 32, _ Α ,772 19, , , , CO Ο > Χ Τ) > ο -ν Q ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,957, ,523, ,554,225 " Πολεοδομικό έργο με κρατική συνεισφορά "' ΠσλείΛπιιικπ t-nvti ιικ κοπτική ουνεΐσκοοά 100% Χ 5 ω > " CD

12 1438 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-αυν Λ.Κ. Λ.Κ 21. ΤΟΚΟΙ Τόκοι και έξοδα τράπεζας Τόκοι δανείων ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ: Οι υπάλληλοι του Δήμου δικαιούνται, σύμφωνα με τους κανονισμούς, αύνταξη ή/και φιλοδώρημα όταν αφυπηρετούν. Οι Κανονιαμοί προνοούν όπως ο Δήμος εισφέρει κάθε χρόνο στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων από το οποίο θα καταβάλλονται τα πιο πάνω ωφελήματα. Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που έγινε το 2005, με ημερομηνία εκτίμησης ο Δήμος οφείλει στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων ποσό ύψους λόγω ελλειμματικών ειοφορών. Η μελέτη πρότεινε υπαλλακτικούς τρόπους για τη χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί της αναλογιστικής μελέτης. 23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ: Λ.Κ. Λ.Κ Κυπριακή Δημοκρατία (μερίδιο Πολεοδομικών Έργων] ΧΡΕΩΣΤΕΣ Χρεώστες σκυβάλων * Χρεώστες επαγγελματικού * Χρεώστες Αδ. Λειτουργίας ' Χρεώοτες Αδ. Ποτού Χρεώοτες Αδ. Καπνού Χρεώστες Υδατοπρομήθειας, Χρεώοτες Κτηματικού Χρεώατες Κοιμητηρίου Χρεώστες εξόδων εγκατάσταση νερού, Χρεώστες Αδ. Σκύλλων Χρεώστες Καθαριότητας οικοπέδων Κυπριακή Δημοκρατία (μερίδιο Πολεοδομικών Έργων) ! 25. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Δημοτικό Ταμείο Γενικός Λογαριασμός Λογαριασμός Καταθέσεων Ταμείο Δανείων (Για έργα ανάπτυξης}" ΠΙΣΤΩΤΕΣ: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Αγορά νερού) Οφειλόμενα έξοδα ' Οι χρεώστες των φορολογιών αυτών για τα έτη 1991 και πριν δεν αναφέρονται λόγω του ότι δεν έχουν εξακριβωθεί τα πραγματικά ποσά. " Σημειώνεται ότι οτα Ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο δανείων) περιλαμβάνεται ποσό Λ.Κ το οποίο είναι προϊόν δανείου για Πολεοδομικό Εργο του οποίου η εκτέλεση άρχισε το 2005.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006~συν. 27. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: Δάνεια από Δανειστικούς Επίτροπους Δάνεια από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Δάνεια από ΣΠΕ Αραδίππου Δάνεια από Εμπορικές Τράπεζες Λ.Κ. Λ.Κ Μείον: Δόσεις Δανείων Πληρωτέες εντός 12 μηνών ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: Το Ταμείον Εξαγοράς Ανοικτών Δημοοίων Χώρων ιδρύθηκε με την υπ. Αρ. 1 Εντολή του 1997 που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών οτις με βάση το άρθρο του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Σε αυτό κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλονται για την εξαγορά ανοικτών δημοσίων χώρων, κρατικές ή άλλες χορηγίες, δωρεές ή δανειοδοτηθείς για σκοπούς δημιουργίας ανοικτών δημοσίων χώρων, καθώς και οι πόροι που προκύπτουν από τη διαχείρηοη της λειτουργίας διευκολύνσεων που τυχόν νο υπάρχουν αε τέτοιους χώρους. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγοράς ή/και απαλλοτρίωσης κατάλληλων χώρων οι oiioiot 6α χρησιμοποιούνται ως ανοικτοί δημόσιοι χώροι ή/και για τη διαμόρφωση/τοπιοτέχνηση όσων χώρων αποκτηθούν με τους πόρους του Ειδικού Ταμείου. 29. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συμβατικές υποχρεωθείς είναι οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για προσθήκες ή επεκτάσεις στα οτοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού και περιλαμβάνουν τα ποσά που θα καταβάλλει ατο μέλλον ο Δήμος, με βάση υπσγραφέντα συμβόλαια ή συμφωνίες και αποφάσεις που έγινα πριν τη λήξη της διαχειριστικής χρήοης και αφορούν το κόστος της ανεκτέλεστης εργασίας ή και απαίτησης για περιπλέον εργασίες κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Οι Συμβατικές Υποχρεώσεις, που έχουν αναληφθεί από το Δήμο για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στους λογαριασμούς, ανέρχονται οτις 31 Δεκεμβρίου 2006 οε ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Εχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αγίου Αραδίππου οτις σελίδες 4 μέχρι 16 που αποτελούνται από τον Ισολογισμό οτις 31 Δεκεμβρίου 2006 και το λογαριασμό εσόδων και εξόδων, την κατάαταοη αλλαγών οτο συσσωρευμένο κεφάλαιο και την κατάσταση ταμειακής ροής για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουοιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε οε λάθος' επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη πάνω σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λοθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων οε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουοίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιοτεύω ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είνσι επαρκής Kat κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Αραδίππου οτις 31 Δεκεμβρίου 2006 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και της ταμειακής ροής του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτό υιοθετήθηκαν αηό την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου. Λευκωσία, 5 Μαΐου Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, FCCA, για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

14 1440 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9Γ ς ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 1168 ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ Υπόλοιπο Εισπράξεις ΟΛΙΚΟ Πληρωμές Υπόλοιπο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Ζ χρ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Ε. Ευσταθίου Αν. Δημοτικός Γραμματέας και Ταμίας Ημερομηνία Υποδιαίρεση Κονδυλίου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑ ΤΟ Μισθοί απεοπαμένων Δημοτικών Υπαλλήλων σε διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα. Συμπεριλαμβάνονται οι Κοινωνικές Αοψαλίοεις, Ταμείον Άμυνας και Πλεονάζοντος Προσωπικού 2. Κυβερνητική χορηγία 3. Προκαταβολές 4. Τόκοι 5. Εκδόσεις 6. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 7. Συντήρηση Κτιρίων 8. Βιβλιοθήκη 9. Πολιτικοί Γάμοι Υπόλοιπο Άθως Ελευθερίου Δήμαρχος Ποσά Προϋπο Πραγματικές λογισμού Εισπράξεις Ε _ Υποδιαίρεση Κονδυλίου 1. Αντιμισθία Δημάρχου & Εξοδα Παραατάαεων 2. Μισθοί Μονίμων Βασικός 2.α Τιμαρθμικό επίδομα 2.β 13ος μισθός 3. Μισθοί Εκτάκτων 4. Συντάξεις 5. Συντάξεις Δημάρχων 6. Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεων 7. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων 8. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 9. Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων: Οδοιπορικά 10. Φωτισμός, θέρμανση, Καύσιμα, Νερό 11. Καθαριότητα Γραφείων 12. Πόσιμο νερό 13. Γραφική Ύλη 14. Ταχυδρομικά, 15. Τηλέφωνο 16. Επιπλα Γραφείου!7. Πληρωμές μη άλλως ταξινομηθείοες 18. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 19. Μητρώο Δημοτών 20. Ιστοσελίδα 21. Βιβλιοθήκη 22. Ελεγκτικά Δικαιώματα 23. Συντήρηση Κτιρίων 24. Ταμείο Βραβεύσεων & Υποτροφιών 25. Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπηθιωτών 26. Εκδόσεις ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Ποσά Προϋπο Πραγματικά λογισμού Εξοδα Ε 5, , !

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1441 ΕΚΚΡΕΜΗ ΧΡΕΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Ε Δανειστικοί Επίτροποι Τ 384/70 Οφειλές μέχρι Δανειστικοί Επίτροποι Τ 376/72 Οφειλές μέχρι Δανειστικοί Επίτροποι Τ 329/72 Οφειλές μέχρι Σ.Π.Ε. Λαπήθου 442 Ολικό Σημ.: Όλα τα δάνεια ανσστάληκαν βάσει του Νόμου 24/79 ΔΑΝΕΙΑ & ΧΡΕΗ Επίσημη Εφημερίδα Αρ. Δανείου Αρχικό Ποσό Τόκος Ποσό οφειλόμενο την /2% % % % Σύνολο Κυβερνητικής χορηγίας από το 1975 μέχρι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ Μισθοί απεσπασμένων Δημοτικών Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Μερίμνης ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Υπόλοιπα κατά την Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Ταμείον Κανάρη Τσαγγαρίδειο Στάδιο Δωρεά Πσραακευαίδη Δωρεά Κοινωνικής Ευημερίας 6, Ταμείο Βραβεύσεων & Υποτροφιών ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΠΗΘΟΥ Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λαπήθου στις σελίδες 1 μέχρι 5 που αποτελούνται από το λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Δημοτικού Συμβυλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη κσι παραλείψεις, είτε οφειλομένων οε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι νσ εκφράσω γνώμη σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ενας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ενας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

16 1442 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Πιστεύω ότι η ελεγκτική μορτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί με βάση τη λογιστική ορχή των δεδουλευμένων εοόδων και εξόδων και παρουσιάζουν τις εισπράξεις και πληρωμές μόνο. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, εκτός από την παράλειψη και τις επιπτώσεις ατις οικονομικές κατασταθείς του θέματος που αναφέρονται οτην προηγούμενη παράγραφο, OL οικονομικές καταστάσεις, που ουμφωνούν με τα λογιστικά Βιβλία, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των εισπράξεων και πληρωμών του Δήμου ΛαπήΒου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου. Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, γιο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Λευκωσία, 27 Αυγούστου Αριθμός 1169 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ABBOTSBURY ENTERPRISES LTD, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 203, 209, 211(e), καί Αρ. Αίτησης 145/10. και Αναφορικά με την αίτηση της GENERAL DATACOM INTERNATIONAL OU., από την Εσθονία εξ αποφάσεως πιστωτή της Εταιρείας ABBOTSBURY ENTERPRISES LTD, από τη Λευκωσία. Δίνεται ειδοποίηση ότι η GENERAL DATACOM INTERNATIONAL OU., από την Εσθονία, καταχώρισε στις 22 Φεβρουαρίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση για έκδοση διατάγματος διάλυσης της πιο πάνω Εταιρείας ABBOTSBURY ENTERPRISES LTD. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στις 10 Μαΐου 2010 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί νσ εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου, Αντίγραφο της αίτησης Βα δοθεί από τους πιο κάτω Δικηγόρους, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΧΑΒΙΑΡΑΣ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ.Ε,Π,Ε., Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο ΧΑΒΙΑΡΑΣ & ΦΙΛίΠΠΟΥ ΔΕΠΕ, οδός Στασάνδρου 20, 1ος όροφος, Γρ. 101 και 102, Τ. Θυρίδα 1060, Λευκωσία, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους Δικηγόρους Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί τρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητώ/, όχι mo αργά από τις 12 μ. της 10ης Μαίου Αριθμός 1170 Επαρχιακό Δικαστήριο Δικαιοδοσία Αμμοχώστου, Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τη Μυροφόρα Φιλίππου, τέως από την Αγγλία, αποβιώσοσα. και Αρ. Αίτησης 34/2010. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 21 Απριλίου 2010 και ώρα 9 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση της επικύρωσης της Δειχείρισης της Μυροφόρας Φιλίππου (ή επανασφράγιση των εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας της Μυροφόρας Φιλίππου) τέως από την Αγγλία, απσβιώσασας, που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στις 22 Ιουνίου Α. Κ. ΧΑΤΖΗΙΏΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ, Δικηγόροι αιτητή.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1171 ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο J Εισπράξεις ΟΛΙΚΟ Πληρωμές Υπόλοιπο ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΓΙΑ ΐΟ 2005 Ε χρ χρ Ε. Ευσταθίου Αν. Δημοτικός Γραμματέας και Ταμίας Ημερομηνία Αθως Ελευθερίου Δήμαρχος ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Υποδιαίρεση Κονδυλίου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΠΝ ΠΑ ΤΟ ΜιοΟοί απεοπαμένων Δημοτικών Υπαλλήλων οε διόφορα Κυβερνητικά Τμήματα. Συμπεριλαμβάνονται οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμείον Αμυνας και Πλεονάζοντος Προσωπικού 2. Κυβερνητική χορηγία 3. Προκαταβολές 4. Τόκοι 5. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 6. Βιβλιοθήκη 7. Πολιτικοί Γάμοι 8. Εκδόσεις Ποσά Προϋπολογισμού Ε Πραγματικές Εισπράξεις Υπόλοιπο Ολικό χρ Υποδιαίρεση Κονδυλίου i. Αντιμισθία Δημάρχου & Εξοδα Παραστάσεων Ξ. Μισθοί Μονίμων Βασικός 2.α Τιμαρθμικό επίδομα 2.β 13ος μισθός 3. Μισθοί Εκτάκτων 4. Συντάξεις 5. Συντάξεις Δημάρχων 6. Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεων 7. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων β. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 9. Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων: Οδοιπορικά Φωτισμός, θέρμανση, Καύσιμα 11. Καθαριότητα Γραφείων 12. Πόσιμο νερό 13. Γραφική Ύλη 14. Ταχυδρομικά 15. Τηλέφωνα 16. Επιπλα Γραφείου 17. Πληρωμές μη άλλως ταξινομηθείοες 18. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 19. Μητρώο Δημοτών 20. Ιστοσελίδα 21. Βιβλιοθήκη 22. Ελεγκτικά Δικαιώματα 23. Συντήρηση Κτιρίων 24. Αποζημίωση Δημοτικού Γραμματέα 25. Πολιτιστικό Ιδρυμα Λαπηθιωτών 26. Εκδόσεις ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑ ΤΟ 2005 Ποσά Προϋπο Πραγματικά λογισμού Εξοδα S Ί

18 1444 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΚΚΡΕΜΗ ΧΡΕΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Ε Δανειστικοί Επίτροποι Τ 384/70 Οφειλές μέχρι Δανειστικοί Επίτροποι Τ 376/72 Οφειλές μέχρι Δανειστικοί Επίτροποι Τ 329/72 Οφειλές μέχρι Σ.Π.Ε. ΛαπήΟου 442 Ολικό Σημ.: Όλα τα δάνεια αναστάληκαν βάσει του Νόμου 24/79 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ Επίσημη Εφημερίδα Αρ. Δανείου Αρχικό Ποσό Τόκος Ποσό οφειλόμενο την Β /2% % % % Σύνολο Κυβερνητικής χορηγίας από το 1975 μέχρι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ! ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ Μισθός απεσπασμένων Δημοτικού Υπαλλήλου στην Υ.Μ.ΑΠ.Ε ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Υπόλοιπα κατά την Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Ταμείον Κανάρη Τσαγγαρίδειο Στάδιο Δωρεά Παρσσκευαΐδη Δωρεά Κοινωνικής Ευημερίας Ταμείο Βραβεύσεων S Υποτροφιών ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΠΗΘΟΥ Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου ΛαπήΒου οτις σελίδες 1 μέχρι 5 που αποτελούνται από το λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών για το έτος που έληξε οτις 31 Δεκεμβρίου 2005 και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Δημοτικού Συμβυλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων αε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη ο' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Εχω διενεργήσει τον έλεγχα μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο γιπ να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεοη διαδικασιών Yta τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ενας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Πιστεύω όχι η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάοη για την ελεγκτική μου γνώμη. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί με βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και παρουσιάζουν τις εισπράξεις και πληρωμές μόνο. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, εκτός από την παράλειψη και τις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του θέματος που αναφέρονται οτην προηγούμενη παράγραφο, οι οικονομικές καταατάοεις, που συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των εισπράξεων και πληρωμών του Δήμου Λοπήθου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου. Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Λευκωσία, 27 Αυγούστου Αριθμός 1172 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕίΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία ALLROO LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει οτην οδό Ανδρέα Ζάκου 4, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία, στις 10 Μαΐου 2010 και ώρα 9.00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος, όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης, τουλάχιστο 48 ώρες, πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 31 Μαρτίου ΜΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑ, Εκκαθαριστής. Αριθμός 1173 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία U.F.G.I.S. REAL ESTATE VENTURES LiMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναούσης 1, Karapaiakis Building, 6018 Λάρνακα, στις 10 Μαΐου 2010 και ώρα π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος, όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης, τουλάχιστο 48 ώρες, πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 31 Μαρτίου ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Εκκαθαριστής.

20 1Ί46 Αριθμός 1174 ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ Υπόλοιπο Εισπράξεις ΟΛΙΚΟ Πληρωμές Υπόλοιπο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΠΑ ΤΟ χρ Ε. Ευσταθίου Αν. Δημοιικός Γραμματέας και Ταμίας Ημερομηνία Αθως Ελευθερίου Δήμαρχος ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Υποδιαίρεση Κονδυλίου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Μισθοί απεσπαμένων Δημοτικών Υπαλλήλων οε διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα. Συμπεριλαμβάνονται οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμείον Αμυνας και Πλεονάζοντος Προσωπικού 2. Κυβερνητική χορηγία, 3. Προκαταβολές 4. Τόκοι 5. Δωρεές, Εισφορές, Χορηγίες για Εκδόσεις 6. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 7. Βιβλιοθήκη, Υπόλοιπο Ποσά Προϋπολογισμού Ζ Πραγματικές Εισπράξεις Ζ χρ Υποδιαίρεση Κονδυλίου 1. Αντιμισθία Δημάρχου & Εξοδα Παραστάσεων Μισθοί Μονίμων Βασικός 2.α Τιμαρθμικό επίδομα 2.β 13ος μισθός 3. Μισθοί Εκτάκτων 4. Συντάξεις 5. Συντάξεις Δημάρχων 6. Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεων 7. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων 8. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 9. Εξοδα Λειτουργίας Γραφείων: Οδοιπορικά 10. Φωτισμός, Νερό 11. Καθαριότητα Γραφείων 12. Γραφική Ύλη 13. Ταχυδρομικά 14. Τηλέφωνα 15. Έπιπλα Γραφείου 16. Πληρωμές μη άλλως ταξινομηθείοει: 17. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 18. Μητρώο Δημοτών 19. Ιστοσελίδα 20. Βιβλιοθήκη 21. Ελεγκτικά Δικαιώματα 22. Συντήρηση Κτιρίων 23. Εκδόσεις 25.Αποζημίωση Δημοτικού Γραμματέα για συνεδρίες ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑ ΤΟ 2006 Ποσά Προϋπολογισμού Πραγματικά Έξοδα ε _ !

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Προβλεπόμενος Ισολογισμός 1 Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 2 Προβλεπόμενη Ταμειακή Ροή 3 Σημειώσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4726 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 4747 Αριθμός 5774 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος 2014 Σελίδα 1 από 7 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι...3 Έκθεση Ελεγκτών...4 Κατάσταση Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα