MOBILE HEALTH MARKET / APPLICATIONS. CASE STUDY: Εφαρμογή για τη νόσο Alzheimer AlzNav (Alzheimer Navigation) Ασηκάκη Μαρία Ναούνη Άννα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOBILE HEALTH MARKET / APPLICATIONS. CASE STUDY: Εφαρμογή για τη νόσο Alzheimer AlzNav (Alzheimer Navigation) Ασηκάκη Μαρία Ναούνη Άννα"

Transcript

1 MOBILE HEALTH MARKET / APPLICATIONS CASE STUDY: Εφαρμογή για τη νόσο Alzheimer AlzNav (Alzheimer Navigation) Ασηκάκη Μαρία Ναούνη Άννα

2 M O B I L E H E A L T H Ø Ο όρος mobile Health (m-health) χρησιµοποιείται για την άσκηση της ιατρικής και της δηµόσιας υγείας, που υποστηρίζονται από φορητές συσκευές επικοινωνίας όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές tablet και PDA, κτλ. Ο τοµέας m-health αποτελεί υπό-τµήµα της ηλεκτρονικής υγείας (e-health). Ø Οι m-health εφαρµογές περιλαµβάνουν την χρήση κινητών συσκευών για τη συλλογή δεδοµένων για την υγεία, την παροχή πληροφοριών για την υγειονοµική περίθαλψη στους επαγγελµατίες, στους ερευνητές και στους ασθενείς, την παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενή σε πραγµατικό χρόνο, και την άµεση παροχή φροντίδας (µέσω κινητής τηλεϊατρικής).

3 MOBILE HEALTH M A R K E T / A P P L I C A T I O N S Για την υγειονοµική περίθαλψη, η έκρηξη της αγοράς των smartphones είναι µια άνευ προηγουµένου ευκαιρία: ü 70% των ανθρώπων σε όλο τον κόσµο ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα m-health application και είναι πρόθυµοι να πληρώσουν γι αυτό. (Merrill M., 2010) ü Σύµφωνα µε την έκθεση για την Παγκόσµια Αγορά Κινητής Υγείας , οι εφαρµογές των Smartphones θα ενεργοποιήσουν τη βιοµηχανία υγειονοµικής περίθαλψης µε σκοπό να φτάσει τους 500 εκατ. χρήστες το (Mikalajunaite E., 2010)

4 CASE STUDY: ΕΦΑΡΜΟΓH AlzNav ( A L Z H E I M E R N A V I G A T I O N ) Ο χρονικός και χωρικός προσανατολισµός διαταράσσεται συχνά σε ενήλικες µεγαλύτερης ηλικίας, ειδικότερα, εάν πάσχουν από οποιοδήποτε τύπο άνοιας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα: Ø τη σηµαντική µείωση των δεξιοτήτων πλοήγησης (εύρεσης συγκεκριµένης τοποθεσίας) Ø τη µείωση της προσωπικής ανεξαρτησίας & κατ επέκταση περιορισµένη πρόσβαση και συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες.

5 ALZHEIMER NAVIGATION (Alz Nav) Κόστος: Δωρεάν v Είναι διαθέσιµη για λογισµικό Γλώσσες: Αγγλικά, Πορτογαλικά Android 2.2 & µεγαλύτερης έκδοσης. Αναπτύχθηκε από: Απαιτεί µια συσκευή εξοπλισµένη µε Fraunhofer Portugal AICOS GPS, σύνδεση σε δίκτυο κινητής (Ερευνητικό κέντρο µε βάση την τηλεφωνίας και σύνδεση στο διαδίκτυο Πορτογαλία που ειδικεύεται στην (Wi-Fi) (και σε εξωτερικούς χώρους) υποστηρικτική πληροφορία της για τη λειτουργικότητα της πλοήγησης. τεχνολογίας)

6 A L Z H E I M E R N A V I G A T I O N ( A l z N a v ) Το Alz Nav είναι µια εφαρµογή παρακολούθησης & πλοήγησης σχεδιασµένη για µεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες & άτοµα µε άνοια. Απώτερος στόχος της είναι να: Ø αυξήσει την αυτονοµία & κινητικότητα αυτών των ατόµων, αυξάνοντας το αίσθηµα της ασφάλειας όταν βγαίνουν σε εξωτερικούς χώρους Ø καθησυχάσει τις ανησυχίες αυτών που τους φροντίζουν, διαβεβαιώνοντας τους ότι θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση που ο πάσχων χαθεί ή χρήζει βοήθειας.

7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ø Η Fraunhofer Portugal είναι µια µη-κερδοσκοπική ένωση ερευνών, που ιδρύθηκε από την Fraunhofer-Gesellschaft, τη µεγαλύτερη οργάνωση για την εφαρµοσµένη έρευνα στην Ευρώπη. Ø Η Fraunhofer-Gesellschaft έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισµό 1.8 δισ για την έρευνα. Από αυτό το ποσό, τα 1.5 δισ. παράγονται µέσω της έρευνας επί συµβάσει. Ø Ø Πάνω από το 70% των εσόδων προέρχεται από συµβάσεις µε τη βιοµηχανία & από ερευνητικά έργα χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο. Σχεδόν το 30% το συνεισφέρει η Γερµανία.

8 A L Z H E I M E R N A V I G A T I O N ( A l z N a v ) Μετά την εγκατάσταση του AlzNav σε µια συσκευή Android 2.2 +, προτού χρησιµοποιηθεί από τον τελικό χρήστη, το άτοµο που φροντίζει τον ασθενή θα πρέπει να ρυθµίσει: ü ü ü ü την ασφαλή ζώνη του χρήστη ποια θα είναι η επαφή έκτακτης ανάγκης το επίπεδο πολυπλοκότητας της εφαρµογής (χαµηλό, µεσαίο, υψηλό) & να εγκαταστήσει τη λειτουργία Text-to-Speech στην απαιτούµενη γλώσσα. Το AlzNav θα ξεκινήσει να λειτουργεί µόλις πραγµατοποιηθεί η εκκίνηση της συσκευής, καταγράφοντας την τοποθεσία της και ενεργεί κατάλληλα όταν είναι απαραίτητο, σύµφωνα µε τις καθορισµένες ρυθµίσεις.

9

10 ΡΥΘΜΙΣΕΙ Σ

11 ΕΠIΠΕΔΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚOΤΗΤΑΣ

12 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΕΠΑΦΩΝ

13 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ζώνη αυτή είναι ένα ασφαλές µέρος (συνήθως το σπίτι του χρήστη) & η ακτίνα ασφαλείας γύρω από αυτό. Αρχικά, πρέπει να ρυθµιστεί η τοποθεσία του σπιτιού. Για να γίνει αυτό, το άτοµο που είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα του χρήστη µπορεί να χρησιµοποιήσει την τρέχουσα θέση του, να αναζητήσει µια συγκεκριµένη διεύθυνση ή να την καταχωρήσει ο ίδιος στον χάρτη. Έπειτα, θα πρέπει να πατήσει την επιλογή Set this location as Home.

14 ΑΚΤΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, εµφανίζεται η ζώνη ασφαλείας µε προεπιλεγµένη ακτίνα. Η ακτίνα ασφαλείας µπορεί να αλλάξει, αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 100m & οριοθετεί την περιοχή ασφαλείας του χρήστη (µόλις ο χρήστης διασχίσει τα όρια, η εφαρµογή υποθέτει ότι έχει χαθεί ή αποπροσανατολιστεί & ενεργεί ανάλογα). Πατώντας την επιλογή Confirm Changes, αποθηκεύονται οι επιλογές.

15 Αφού έχει οριστεί η Ζώνη Ασφαλείας, την επόµενη φορά που ο χρήστης θα επιλέξει αυτήν την επιλογή, θα είναι σε θέση να: ü δει µόνο τις τρέχουσες ρυθµίσεις ü αλλάξει την Ακτίνα Ασφαλείας ü τροποποιήσει την τρέχουσα τοποθεσία του σπιτιού. Επιπλέον, εάν υπάρχει διαθέσιµη εικόνα Street View για την τρέχουσα ζώνη ασφαλείας, θα εµφανιστεί στην κορυφή της οθόνης, έτσι ώστε να µπορεί να δει ο χρήστης εάν θέλει να τη χρησιµοποιήσει ή όχι.

16 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Call a friend or caregiver Call a Taxi

17 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Guide Me Home

18 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Request User Location Ο φροντιστής µπορεί να ζητήσει τη θέση του χρήστη στέλνοντας ένα SMS στη συσκευή µε την λέξη κωδικό: Alznav. Εάν είναι ενεργοποιηµένη η αντίστοιχη επιλογή στις ρυθµίσεις εφαρµογής, µια αυτόµατη απάντηση θα σταλεί µέσα σε λίγα λεπτά µε τη θέση του χρήστη.

19 A L Z H E I M E R N A V I G A T I O N ( A l z N a v ) v Video:

20 A L Z H E I M E R N A V I G A T I O N ( A l z N a v ) Βραβεία Vodafone Finalist Το AlzNav επιλέχθηκε σε διεθνή διαγωνισµό ως 1 από τους 3 φιναλίστ µεταξύ 70 διαγωνιζόµενων για την κατηγορία Mobility των βραβείων Smart Accessibility 2011, από µια κριτική επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους της Vodafone Foundation, το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία & της AGE Platform Europe.

21 A L Z H E I M E R N A V I G A T I O N ( A l z N a v ) WSA-mobile Winners 2012 Η εφαρµογή AlzNav προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Πορτογαλία στην Παγκόσµια Κινητή Διάσκεψη Κορυφής 2012 (WSA Mobile) στην κατηγορία «κινητή-ένταξη Ενδυνάµωση» & (m-inclusion & Empowerment). Ανακηρύχτηκε µια από τις 40 νικήτριες εφαρµογές απ όλες τις κατηγορίες, µεταξύ 435 άριστων προϊόντων που υποβλήθηκαν από 102 κράτη-µέλη του ΟΗΕ.

22 A L Z H E I M E R N A V I G A T I O N ( A l z N a v ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επέκταση των λειτουργιών της εφαρµογής για την παρακολούθηση άλλων ανησυχητικών καταστάσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης µέσα στην ασφαλή ζώνη, όπως οι πτώσεις των ασθενών, µε στόχο την ειδοποίηση των ατόµων που τους φροντίζουν. Μετάφραση των λειτουργιών της εφαρµογής σε όλες τις γλώσσες, ώστε να µπορεί ο χρήστης να επιλέγει αυτήν που κατανοεί. Επέκταση της διαθεσιµότητας της εφαρµογής και σε iphones, Blackberry, Nokia & Windows Phone.

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (E-books/pdf) Konschak C, Davaloor R. Mobile applications in healthcare, Reaching out to patients to improve care, [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012] Germanakos P., Mourlas C., & Samaras G. "A Mobile Agent Approach for Ubiquitous and Personalized ehealth Information Systems" Proceedings of the Workshop on 'Personalization for e-health' of the 10th International Conference on User Modeling (UM'05). Edinburgh, July 29, 2005, pp A_Mobile_Agent_Approach_for_Ubiquitous_and_Personalized_eHealth_Information_Systems.pdf [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012] mhealth for Development: The Opportunity of Mobile Technology for Healthcare in the Developing World, Vital Wave Consulting (February 2009)., Vodafone Foundation. p. 9 [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012] Pietro C., Silvia S., Daniela V., Claudia R., Luigi S., Giovanni A., Alesssandro M., Andrea G., Giuseppe R. Is your phone so smart to affect your state? An exploratory study based on psychophysiological measures. Neurocomputing, From Neuron to Behaviour: Evidence from Behavioral Measurements, Volume 84, 1 May 2012, Pages [ Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012]

24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Websites) 1/2 One in five U.S. consumers now using mobile commerce. PRNewswire, May 19, [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012]. Merrill M. mhealth apps forecast to increase threefold by Healthcare ITNews, December 30, [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012]. Mikalajunaite E. 500m people will be using healthcare mobile applications in Research2guidance, November 10, [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012] AlzNav Monitoring And Navigating Older Adults and Persons in the Initial Stages of Dementia, Fraunhofer Portugal [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012]

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Websites) 2/2 About us, Fraunhofer Portugal [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012] It s a mobile world WSA-mobile Winners 2012 announced, World Summit Award Mobile Content [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012] mhealth WIKIPEDIA The Free Encyclopedia [Τελευταία προσπέλαση: 18 Νοεµβρίου 2012]

26 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε!

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς ECDL Online Collaboration, Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Ο οδηγός αναφέρεται στην εγκατάσταση και χρήση των εργαλείων Διαδικτυακής Παραγωγής και Συνεργασίας. ECDL Online

Διαβάστε περισσότερα

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets Android Guide Όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για το νο1 λειτουργικό για smartphones και tablets Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για smartphones και tablets Ρυθμίστε σωστά την Android συσκευή σας Έξυπνες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2014 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ QR CODES ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΥΛΕΣ ΜΕΣΩ SQL ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩ- ΝΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ. Κούβας Γιώργος*, Κακαλέτρης Γιώργος+, Βερνάρδος Γιώργος*, Αναστασία Γαρµπή*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βάγιας ηµήτριος (311)

Βάγιας ηµήτριος (311) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Θεωρητική Μελέτη του Asterisk αναφορικά µε τα πρωτόκολλα VOIP και

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Αναστασία Τσουμπρακάκου ΟΤΕ ΑΕ atsoubrakak@gmail.com Δέσποινα Μανωλοπούλου Βιβλιοθήκη Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης dm@med.auth.gr Πανωραία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ηµήτρης Μάστορης* ΑΤΜ, Ελένη Μητροπούλου ΑΤΜ Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505828,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor. Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor. Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor Πίνακας περιεχομένων 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου... 2 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου... 2 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Στόχος. Εισαγωγή

Μαθησιακός Στόχος. Εισαγωγή Λέξεις Κλειδιά Καινοτομία, Διαδικασία καινοτομίας, Είδη καινοτομίας, Μέθοδοι μέτρησης της καινοτομίας, Καινοτόμος επιχείρηση, Δείκτες μέτρησης της καινοτομίας Μαθησιακός Στόχος Tο κεφάλαιο αυτό είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX17 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών. Review of the State-of-the-Art in Mobile Learning

Επισκόπηση της Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών. Review of the State-of-the-Art in Mobile Learning Επισκόπηση της Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών Review of the State-of-the-Art in Mobile Learning Γιασεµή Βάβουλα University of Birmingham Department of Electronic, Electrical & Computer Engineering Birmingham,

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT A B S T R A C T

ABSTRACT A B S T R A C T ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (m-learning) «ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τσιάτσος Θρασύβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα