Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων Σπουδαστές ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ A.E.M.: m4761 Α.Ε.Μ.: m4857 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΜΕΤΑΞΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

2 Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΑΝΟΡΕΥΣΤΑ Μηχανισμοί παρασκευής των νανορευστών Μέθοδος παρασκευής νανορευστών σε δύο βήματα Mέθοδος παρασκευής ενός βήματος Άλλες μέθοδοι παρασκευής νανορευστών Η σταθερότητα των νανορευστών Προσθήκη τασιενεργών ή δραστικών ουσιών Έλεγχος ph Υπερηχητική ανάδευση

3 KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΑΝΟΡΕΥΣΤΑ Τεχνική θερμού σύρματος για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας Τεχνική αναλυτών θερμικής σταθεράς Μέθοδος μόνιμης κατάστασης παράλληλων πλακών Μέθοδος Κυλινδρικού κελιού Μέθοδος Ταλάντωσης της θερμοκρασίας Η μέθοδος 3ω Θερμική μέθοδος σύγκρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΑΝΟΡΕΥΣΤΑ Θερμική αγωγιμότητα σε νανορευστά χαμηλής συγκέντρωσης Μη γραμμική συσχέτιση της αγωγιμότητας με τη συγκέντρωση των νανορευστών Η εξάρτηση της θερμικής αγωγιμότητας από τη θερμοκρασία

4 3.4 Μηχανισμοί για την ενίσχυση της θερμικής αγωγιμότητας στα νανορευστά Η κίνηση Brown Νανοστρώμα Συσσωματώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΝΟΡΕΥΣΤΑ Μοντέλα θερμικής αγωγιμότητας που βασίζονται στην κλασσική θεωρία του αποτελεσματικού μέσου Μοντέλα που βασίζονται στο μηχανισμό του νανοστρώματος Μοντέλα βασιζόμενα στην κίνηση Brown ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2.1: Η επίδραση της συσσώρευσης στην αποτελεσματική θερμική αγωγιμότητα[21] Σχήμα 2.2: Η πειραματική διάταξη μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας με τη διάταξη θερμού σύρματος[41] Σχήμα 2.3: Πειραματική διάταξη στη μέθοδο αναλυτών θερμικής σταθεράς[44] Σχήμα 2.4: Πειραματική διάταξη προσδιορισμού θερμικής αγωγιμότητας με τη μέθοδο μόνιμης κατάστασης παράλληλων πλακών[46] Σχήμα 2.5: Η πειραματική συσκευή κυλινδρικών κελιών[47] Σχήμα 2.6: Το κελί που χρησιμοποιείται στη μέθοδο ταλάντωσης της θερμοκρασίας[7] Σχήμα 3.1: Τα αποτελέσματα των Eastmanetal για συγκέντρωση 0,3% συγκέντρωση χαλκού σε αιθυλενογλυκόλη[51] Σχήμα 3.2: Λόγος θερμικής αγωγιμότητας συναρτήσει της πυκνότητας του βασικού ρευστού από τα αποτελέσματα των Tsaietal.[52] Σχήμα 3.3: Τα αποτελέσματα του λόγου της θερμικής αγωγιμότητας με την αλλαγή φάσης παρουσία νανοσωλήνων άνθρακα[53]

6 Σχήμα 3.4: Αποτύπωση από ατομικές θέσεις της δομής του μοντέλου που αποτελείται από νανοσωματίδια ενσωματωμένα σε ένα υγρό[61] Σχήμα 3.5: Σχηματική δομή του νανοσωματιδίου και του διεπιφανειακού νανοστρώματος [63] Σχήμα 3.6: Η εξάρτηση του λόγου των θερμικών αγωγιμοτήτων στο νανορευστό CuO/νερό με το χρόνο[64]

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια από τις βασικές ιδιότητες των ρευστών που εμπλέκεται στα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας είναι η θερμική αγωγιμότητα. Τα συμβατικά ρευστά όπως είναι το νερό χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές χωρίς όμως να είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη των απαιτούμενων ενεργειακών αναγκών εξαιτίας της χαμηλής τους θερμικής αγωγιμότητας [1]. Η αναγκαιότητα για την κάλυψη των βιομηχανικών διεργασιών σε ενεργειακή απόδοση έφερε στην επιφάνεια τα νανορευστά, ρευστά με αιωρήματα, τα οποία περιέχουν νανοσωματίδια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της ενισχυμένης τους θερμικής αγωγιμότητας [1]. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο για την θερμική αγωγιμότητα των αιωρημάτων και τις πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιούνται για τον προσδιορισμό της θερμικής αγωγιμότητας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα νανορευστά που είναι οι βασικοί εκπρόσωποι των αιωρημάτων. Γίνεται μια εισαγωγή στον ορισμό των νανορευστών, παρουσιάζονται οι ιδιότητες και οι εφαρμογές τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πειραματικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για τον προσδιορισμό της αγωγιμότητας στα νανορευστά και στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση των πειραματικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη θερμική αγωγιμότητα ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για τον υπολογισμό της θερμικής αγωγιμότητας των νανορευστών. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και γίνονται κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 6

8 INTRODUCTION One of the main properties of fluids that participate in the heat transfer phenomenon is the thermal conductivity. Conventional fluids, such as water, are used in several applications without being able to fully meet the rising energy needs because of the low thermal conductivity they have [1]. Energy demand for industrial use has made more energy efficient fluids necessary to come in life, such as nanofluids, suspensions of nanoparticles in fluids. These suspension are gaining very interesting because of the enhanced thermal conductivity. This study is a review of the existing published research on the thermal conductivity of nanofluids. SUMMARY In the first chapter, there is an introduction in nanofluids which are the basic representative of suspension fluids. There is also an introduction in the definition of nanofluids and a presentation of the properties and applications of them. In the second chapter there is a presentation of the experimental procedures applied for the measurement of thermal conductivity of nanofluids. The third chapter is a review on the experimental results for the measurement of thermal conductivity. The fourth chapter is a review of the models that have been developed for the assessment of the thermal conductivity of nanofluids. Finally, in the fifth chapter, there is a summary of the most important conclusion that have been deduced from the literature review, as well as some suggestions for further research. 7

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΑΝΟΡΕΥΣΤΑ Βασικό ζητούμενο στα φαινόμενα μεταφοράς των ρευστών αποτελεί η ενδυνάμωση των ιδιοτήτων τους, κυρίως του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας και της θερμικής τους αγωγιμότητας. Η μεταφορά θερμότητας με συναγωγή μπορεί να ενισχυθεί σύμφωνα με τη θεωρία της μηχανικής ρευστών με διάφορες μεθόδους όπως με τη μεταβολή της γεωμετρίας των ρευστών, των οριακών συνθηκών της ροής και με ενίσχυση της θερμικής αγωγιμότητας των ρευστών. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της θερμικής αγωγιμότητας έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια η προσθήκη μικρών ή μεγαλύτερων σωματιδίων στα ρευστά. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο γεγονός πως η θερμική αγωγιμότητα των στερεών είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη από των υγρών [2]. Πίνακας 1.1: Θερμικές αγωγιμότητες των διάφορων στερεών και υγρών [2] Υλικό Θερμική Αγωγιμότητα (W/m-K) Μεταλλικά στερεά Χαλκός 401 Αλουμίνιο 237 Μη μεταλλικά στερεά Πυρίτιο 148 Αλουμίνα (Al 2 O 3 ) 40 Μεταλλικά υγρά Νάτριο (644Κ) 72.3 Μη μεταλλικά υγρά Νερό 0,613 Αιθυλογλυκόλη (EG) 0,253 8

10 Πετρέλαιο 0,145 Η μελέτη αιωρημάτων που περιέχουν στερεά σωματίδια έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, όπως η μελέτη του μεγέθους των στερεών σωματιδίων και της πυκνότητα τους. Όμως δεν έχει βρεθεί ακόμα τρόπος να κατανέμονται με ομοιόμορφο τρόπο στα ρευστά με αποτέλεσμα να δημιουργείται αντίσταση στη ροή των ρευστών και πιθανά προβλήματα διάβρωσης. Η συνεχής ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την παρασκευή νανοσωματιδίων με μέσο κρυσταλλικό μέγεθος μικρότερο των 50nm. Τα νανοσωματίδια αυτά όταν εισάγονται στα ήδη γνωστά ρευστά δημιουργούν τα νανορευστά, τα οποία αποτελούν την νέα γενιά ρευστών και θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά εξαιτίας του ότι μπορεί να ενισχύσουν σημαντικά την αποδιδόμενη μεταφορά θερμότητας των ρευστών συγκριτικά με τα ρευστά που δεν περιέχουν καθόλου σωματίδια [3]. Τα νανορευστά έχουν γενικά καλύτερες ιδιότητες θερμικής μεταφοράς σε σχέση με τα συμβατικά ρευστά μεταφοράς θερμότητας, γεγονός που οφείλεται στα νανοσωματίδια που περιέχουν αυτά. Τα νανοσωματίδια έχουν μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια σε σχέση με τα μεγαλύτερου μεγέθους σωματίδια για το ίδιο κλάσμα όγκου, με αποτέλεσμα εκτός από την αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας των ρευστών να πετυχαίνουν και καλύτερη κατανομή των σωματιδίων στο ρευστό και να βελτιώσουν τις ιδιότητες τριβής των ρευστών [3]. 1.1 Μηχανισμοί παρασκευής των νανορευστών Η παρασκευή των νανορευστών αποσκοπεί στην ενίσχυση των θερμικών ιδιοτήτων του ρευστού. Κατά συνέπεια είναι προφανές πως υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές όπως τα νανοσωματίδια των μετάλλων, τα οξείδια, τα νιτρίδια, τα 9

11 μεταλλικά καρβίδια καθώς και άλλα μη μεταλλικά υλικά τα οποία μπορούν να διαλυθούν σε διάφορους διαλύτες όπως το νερό και η αιθυλενογλυκόλη ή τα έλαια [4]. Σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης η καθίζηση ενός σωματιδίου των μικρών σφαιρικών σωματιδίων σε ένα ρευστό περιγράφεται από το νόμο του Stokes: (1) Στην εξίσωση (1) με Vσυμβολίζεται η ταχύτητα καθίζησης των σωματιδίων, με R η ακτίνα του σφαιρικού σωματιδίου, με μ συμβολίζεται το δυναμικό ιξώδες του υγρού, με ρ L και ρ p συμβολίζονται οι πυκνότητες του ρευστού και του σωματιδίου αντίστοιχα και με g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Ο νόμος του Stokes αποτελεί μια εξίσωση ισορροπίας ανάμεσα στη δύναμη της βαρύτητας, της άνωσης και των δυνάμεων τριβής που ασκούνται πάνω στα νανοσωματίδια. Η ταχύτητα της καθίζησης των νανοσωματιδίων μπορεί να μειωθεί σημαντικά στα νανορευστά βελτιώνοντας σημαντικά τη σταθερότητα τους, είτε μειώνοντας την ακτίνα των νανοσωματιδίων, είτε αυξάνοντας το δυναμικό ιξώδες του ρευστού στο οποίο εισέρχονται τα νανοσωματίδια, είτε μειώνοντας τη διαφορά των πυκνοτήτων ανάμεσα στο ρευστό και στα νανοσωματίδια [6]. Η μείωση του μεγέθους των νανοσωματιδίων μειώνει την ταχύτητα καθίζησης των νανοσωματιδίων και βελτιώνει τη σταθερότητα των νανορευστών δεδομένου ότι όπως φαίνεται από την εξίσωση (1) η ταχύτητα είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του μεγέθους, δηλαδή της ακτίνας των νανοσωματιδίων. Σύμφωνα με τη θεωρία των κολλοειδών όταν το μέγεθος των σωματιδίων μειώνεται σε μια οριακή τιμή δεν θα υπάρχει καθίζηση εξαιτίας της διάχυσης των νανοσωματιδίων. Όμως τα μικρότερα σωματίδια έχουν μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και κατά συνέπεια, αυξάνεται η πιθανότητα τα νανοσωματίδια να συγκεντρώνονται και να δημιουργούν συσσωματώματα. Αυτό έχει ως 10

12 αποτέλεσμα κατά την παρασκευή νανορευστών με μικρότερα νανοσωματίδια να μην είναι πιθανή η δημιουργία συσσωμάτωσης [6]. Γενικά, υπάρχουν δυο τρόποι παρασκευής νανορευστών: η μέθοδος παρασκευής σε δύο βήματα και η μέθοδος παρασκευής σε ένα βήμα Μέθοδος παρασκευής νανορευστών σε δύο βήματα Σε αυτήν την μέθοδο το πρώτο βήμα είναι να παρασκευαστούν ξηρά νανοσωματίδια και στη συνέχεια να διασπαρθούν σε ένα ρευστό. Επειδή όμως τα νανοσωματίδια έχουν μεγάλη επιφανειακή ενέργεια τόσο η συσσωμάτωση όσο και η δημιουργία πλεγμάτων είναι αναπόφευκτες και εμφανίζονται εύκολα με αποτέλεσμα τα σωματίδια να καθιζάνουν στο πυθμένα του δοχείου. Είναι προφανές πως με τη συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευής δεν επιτυγχάνεται ομογενής διασπορά των σωματιδίων στα ρευστά. Η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται για την παρασκευή νανοσωλήνων άνθρακα εξαιτίας των σωματιδίων οξειδίου που υπάρχουν στα νανορευστά [7]. Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται ιδανική για τη δημιουργία νανορευστών με σωματίδια οξειδίων και εξαιτίας της απλότητας της χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανικές διεργασίες. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου παρασκευής βρίσκεται στο γεγονός της γρήγορης συσσωμάτωσης των νανοσωματιδίων. Δεδομένου ότι τα νανοσωματίδια διασπείρονται ανομοιόμορφα και πραγματοποιείται καθίζηση είναι ευνοϊκές οι μεγάλες συγκεντρώσεις για την αύξηση της μεταφοράς θερμότητας [7]. Η συγκεκριμένη μέθοδος δύο βημάτων είναι χρήσιμη για εφαρμογές στις οποίες οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων είναι μεγαλύτερες από 20% κ.ο αλλά δεν ενδείκνυται για την περίπτωση μεταλλικών νανοσωματιδίων [8]. 11

13 1.1.2 Mέθοδος παρασκευής ενός βήματος Προκειμένου να μειωθεί η συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων ο Eastman και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν μια μέθοδο φυσικής συμπύκνωσης ενός βήματος για να παρασκευάσουν νανορευστά αιθυλογλυκόλης με νανοσωματίδια χαλκού (Cu) [9]. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελείται από την ταυτόχρονη παρασκευή και διασπορά των σωματιδίων στο ρευστό. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι πως αποφεύγονται η ξήρανση, η αποθήκευση, η μεταφορά και η διασπορά των νανοσωματιδίων και κατά συνέπεια ελαχιστοποιείται η συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων αυξάνοντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα των ρευστών [10]. Με τη μέθοδο παρασκευής ενός βήματος παρασκευάζονται νανοσωματίδια ομοιόμορφης διασποράς και τα σωματίδια αιωρούνται στο ρευστό που αποτελεί τη βάση. Μια άλλη μέθοδος παρασκευής νανορευστών ενός βήματος πραγματοποιείται με τη χρήση ρευστών διαφορετικής διηλεκτρικής σταθεράς χρησιμοποιώντας ένα σύστημα σύνθεσης νανοσωματιδίων βυθισμένου τόξου σε κενό (submerged arc nanoparticles synthesis system, SANSS) [11]. Οι διαφορετικές μορφολογίες των νανοσωματιδίων επηρεάζονται και καθορίζονται από τις διαφορετικές θερμικές αγωγιμότητες των διηλεκτρικών υγρών. Τα νανοσωματίδια μπορούν να παρασκευαστούν και να έχουν μορφή πολυγωνική, τετράγωνη και κυκλική. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο αποφεύγεται επίσης αποτελεσματικά η δημιουργία συσσωματωμάτων. Η μέθοδος παρασκευής νανορευστών με φυσικές μεθόδους έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος και για αυτό θεωρούταν ασύμφορη για διεργασίες μεγάλης κλίμακας. Αυτό ευνόησε την ανάπτυξη της χημικής μεθόδους ενός βήματος. Η χημική μέθοδος ενός βήματος, χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή νανορευστών χαλκού και βασίστηκε στη μείωση του CuSO 4 5 Η 2 Ο που υπάρχει στην αιθυλενογλυκόλη με ΝaH 2 PO 2 H 2 O με τη χρήση ακτινοβολίας μικροκυμάτων [12]. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευάστηκαν 12

14 νανορευστά χαλκού με ομοιόμορφη κατανομή σωματιδίων και ικανοποιητική σταθερότητα. Η μέθοδος παρασκευής νανορευστών ενός βήματος παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι τα εναπομείναντα αντιδρώντα που προέρχονται από την μη επαρκή σταθεροποίηση του νανορευστού ή από την μη πλήρη αντίδραση παραμένουν στο νανορευστό χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα απομάκρυνσης τους Άλλες μέθοδοι παρασκευής νανορευστών Νανορευστά χαλκού αναφέρονται στη βιβλιογραφία πως μπορούν να παρασκευαστούν με τη χρήση μικροαντιδραστήρα συνεχούς ροής. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να οδηγήσει στην συνεχή παρασκευή νανορευστών χαλκού των οποίων οι μικροδομές όπως και οι ιδιότητες τους μεταβάλλονται ρυθμίζοντας τις κατάλληλες παραμέτρους όπως τη συγκέντρωση του αντιδρώντος, το ρυθμό ροής και τα πρόσθετα. Τα νανορευστά CuO από την άλλη μπορούν να παρασκευαστούν στο νερό με τη χρήση της ακτινοβολίας των μικροκυμάτων [13]. Στην παρασκευή των νανορευστών CuO χρησιμοποιείται ως πρόδρομος το Cu(OH) 2 το οποίο μετασχηματίζεται πλήρως σε νανοσωματίδια CuO κάτω από την επίδραση της ακτινοβολίας μικροκυμάτων στο νερό. Το κιτρικό άλας του αμμωνίου είναι αυτό που αποτρέπει την ανάπτυξη και τη συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων δημιουργώντας ένα υγρό νανορευστό CuO με μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα από τα αντίστοιχα νανορευστά που παρασκευάζονται με κάποια άλλη μέθοδο [13]. Μια άλλη μέθοδος που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως μέθοδος παρασκευής νανορευστών είναι η μέθοδος μεταφοράς φάσης που μπορεί να εφαρμοστεί για την παρασκευή μονοδιεσπαρμένων κολλοειδών ευγενών μετάλλων [14]. Η παρασκευή των νανορευστών με ελεγχόμενη μικροδομή αποτελεί βασική μέθοδο παρασκευής. Είναι γνωστό ότι οι ιδιότητες των νανορευστών 13

15 εξαρτώνται από τη δομή και το σχήμα των νανοϋλικών. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν πως τα νανορευστά που παρασκευάζονται με τη μέθοδο του χημικού διαλύματος είναι ρευστά με μεγαλύτερη αγωγιμότητα και καλύτερη σταθερότητα από τα υπόλοιπα νανορευστά που παρασκευάζονται με άλλες μεθόδους [15]. Το βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι πως είναι ελεγχόμενη. Η μικροδομή των νανορευστών επηρεάζεται από τη ρύθμιση σύνθετων παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η οξύτητα, η υπέρυθρη ακτινοβολία και η ακτινοβολία μικροκυμάτων, τα είδη και τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων αλλά και από τη σειρά με την οποία τα πρόσθετα εισάγονται στο ρευστό. 1.2 Παρασκευή νανοσωλήνων άνθρακα Οι νανοσωλήνες άνθρακα μπορούν να παραχθούν με τρείς τρόπους [16]: 1. Με εξάχνωση των ηλεκτροδίων άνθρακα με χρήση ηλεκτρικού τόξου εκκένωσης. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο πραγματοποιείται εφαρμογή ηλεκτρικού τόξου για μικρό χρονικό διάστημα και γίνεται εξάχνωση των ηλεκτροδίων άνθρακα. Οι νανοσωλήνες άνθρακα που παράγονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορεί να είναι Ni-Co, Co-YΝι-Υ κ.α. 2. Με φωτοδιάσπαση γραφίτη με ακτινοβολία Laser. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι υψηλής θερμοκρασίας αλλά ευνοεί τη στενή κατανομή παραμέτρων. 3. Με καταλυτική χημική εναπόθεση με ατμό. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο γίνεται η καταλυτική αποσύνθεση των ενώσεων του άνθρακα και η συγκράτηση του καταλύτη γίνεται με στρώματα των οξειδίων των αντιστοίχων μετάλλων. 14

16 1.3 Η σταθερότητα των νανορευστών Η συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων εκτός από τη δημιουργία μικροκαναλιών έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση της θερμικής αγωγιμότητας των νανορευστών. Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένη η μελέτη της σταθερότητας των νανορευστών δεδομένου ότι η σταθερότητα της διασποράς στα νανορευστά επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες τους. Η παρασκευή ομογενών αιωρημάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των δεσμών van der Waals που αναπτύσσονται ανάμεσα στα νανοσωματίδια που προστίθενται στο ρευστό και ευνοούν το σχηματισμό συσσωματωμάτων. Η επίτευξη σταθερών νανορευστών μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους φυσικής και χημικής κατεργασίας. Οι κυριότερες από αυτές τις μεθόδους είναι [17]: η προσθήκη τασιενεργών, η επιφανειακή μετατροπή των αιωρούμενων σωματιδίων και η εφαρμογή ισχυρών δυνάμεων στα συγκεντρωμένα σωματίδια. Οι επιφανειοδραστικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των υδρόφοβων υλικών που μπορούν να επιτρέψουν τη διασπορά στα υγρά διαλύματα [17]. Στην αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται συσσωμάτωση, καθίζηση και μειώνονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των αιωρημάτων όπως η θερμική αγωγιμότητα και η πυκνότητα τους ενώ παράλληλα αυξάνεται η ειδική θερμότητα τους. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως η συσσωμάτωση και η συγκέντρωση νανοσωματιδίων αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της σταθερότητας και τους καθοριστικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών [18]. Επιπλέον, αναφέρεται πως οι διαστάσεις των νανοσωματιδίων στα συσσωματώματα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την μεταφορά της θερμότητας σε μεγάλες αποστάσεις. Τα ομοιόμορφα κατανεμημένα νανοσωματίδια παρουσιάζουν μικρή θερμική αγωγιμότητα αλλά με την δημιουργία συσωματωμάτων αποκτούν μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα παρά το γεγονός της αύξησης της επιφανειακής αντίστασης [18]. 15

17 Αντίθετα, μια άλλη θεωρία υποστηρίζει πως η συσσωμάτωση όπως επίσης και η συγκέντρωση των νανοσωματιδίων μειώνει τη σταθερότητα και την θερμική αγωγιμότητα. Έχει για παράδειγμα αποδειχθεί πως τα νανορευστά σιδήρου ενισχύονται ως προς τη θερμική τους αγωγιμότητα εξαιτίας του σπασίματος των συμπλεγμάτων τους, το οποίο οφείλεται στην υψηλή ταχύτητα που αναπτύσσεται [19]. Γενικά, για να επιτευχθούν αιωρήματα υψηλής ποιότητας θα πρέπει τα μικρά σωματίδια να υποβληθούν στη διαδικασία της διάχυσης [19]. Σύμφωνα με τον όρο της διάχυσης τα σωματίδια σκεδάζονται από ένα υγρό και διαχέονται μέσα σε ένα υγρό μέσο. Επίσης θα πρέπει η απόλυτη τιμή του δυναμικού Ζ ανάμεσα στα σωματίδια να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημιουργώντας μια κοινή απωστική δύναμη ανάμεσα στα σωματίδια [19] Προσθήκη τασιενεργών ή δραστικών ουσιών Αυτή αποτελεί μια από τις γενικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της καθίζησης των σωματιδίων. Η προσθήκη των τασιενεργών ουσιών βελτιώνει τη σταθερότητα των νανοσωματιδίων στα υγρά αιωρήματα. Ανάμεσα στα αιωρούμενα σωματίδια αναπτύσσεται μια απωστική δύναμη λόγω του δυναμικού ζήτα η οποία αυξάνεται με την επιφανειακή φόρτιση των σωματιδίων που αιωρούνται στο ρευστό [20]. Αν όμως η ποσότητα των τασιενεργών ή δραστικών συστατικών δεν είναι επαρκής η επικάλυψη του ρευστού είναι ανεπαρκής και η απωστική δύναμη που δημιουργείται δεν μπορεί να αντισταθμίσει τους δεσμούς van der Waals. Το μειονέκτημα της προσθήκης τασιενεργών είναι ότι για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 60 ο C οι δεσμοί ανάμεσα στα τασιενεργά και στα νανοσωματίδια μπορεί να καταστραφούν [22] με αποτέλεσμα να χάσει το νανορευστό τη σταθερότητα του και να πραγματοποιηθεί καθίζηση των νανοσωματιδίων. 16

18 1.3.2 Έλεγχος ph Η σταθερότητα ενός νανορευστού σχετίζεται με τις ηλεκτροκινητικές του ιδιότητες. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο επιφανειακό φορτίο μπορεί να δημιουργηθούν καλά κατανεμημένα αιωρήματα με ικανοποιητική σταθερότητα [23]. Σημαντικό ρόλο έχει και το ισοηλεκτρικό σημείο, δηλαδή η συγκέντρωση του δυναμικού των ελεγχόμενων ιόντων στο οποίο το δυναμικό Ζ είναι μηδέν. Στο ισοηλεκτρικό σημείο η επιφανειακή πυκνότητα είναι ίση με την πυκνότητα του φορτίου και εκεί ξεκινάει η διάχυση. Κατά συνέπεια το φορτίο στο επίπεδο αυτό είναι μηδαμινό. Καθώς το ph του διαλύματος αποκλίνει από το ισοηλεκτρικό πεδίο τα κολλοειδή σωματίδια γίνονται πιο σταθερά και διαμορφώνουν τη θερμική αγωγιμότητα του ρευστού. Το επιφανειακό φορτίο είναι το χαρακτηριστικό εκείνο των νανορευστών που αυξάνει τη θερμική αγωγιμότητα τους [24]. Όπως ήδη αναφέρθηκε στα αιωρήματα των υγρών ανάμεσα στα σωματίδια αναπτύσσονται είτε ελκτικές είτε απωστικές δυνάμεις. Το είδος της δύναμης που θα αναπτυχθεί εξαρτάται από την απόσταση των σωματιδίων και τη συνολική τάση που αναπτύσσεται στην επιφάνεια τους η οποία θα αποτελεί το άθροισμα των ελκτικών δυνάμεων van der Waals και της ηλεκτροστατικής απωστικής δύναμης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα φορτισμένα σωματίδια. Όσο μεγαλύτερο είναι το αναπτυσσόμενο δυναμικό τόσο πιο δύσκολα σχηματίζονται νανοσωματίδια Υπερηχητική ανάδευση Οι τεχνικές που προαναφέρθηκαν αποσκοπούν στη μεταβολή των επιφανειακών ιδιοτήτων των αιωρούμενων νανοσωματιδίων και στον περιορισμό του σχηματισμού συσσωματωμάτων των σωματιδίων με στόχο τη δημιουργία σταθερών αιωρημάτων. Για το σπάσιμο των συσσωματωμάτων 17

19 έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ένα υπερηχητικό λουτρό και ένας ομογενοποιητής (αναδευτήρας)[25]. Πρόσφατα προτάθηκε μια μέθοδος για τη δημιουργία σταθερών αιωρημάτων που αποτελούνται από δύο μικρά κανάλια που διαιρούν ένα ρεύμα ρευστού δε δύο διαφορετικά ρεύματα. Και τα δύο ρεύματα στη συνέχεια ανασυνδυάζονται σε ένα θάλαμο αντίδρασης και τα πλέγματα που σχηματίζουν τα νανοσωματίδια σπάνε [26]. Όταν το αιώρημα έρθει σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου αλληλεπίδρασης θα υπάρχει ροή μέσα από τα μικρά κανάλια. Κατά συνέπεια η ταχύτητα ροής του αιωρήματος θα αυξάνει μέσα στο μικρό κανάλι ενώ θα σχηματίζεται σπηλαίωση. Σε αυτό το επίπεδο της γρήγορης ροής τα σωματίδια οι συγκεντρωμένες ομάδες σωματιδίων θα πρέπει να σπάνε με διάφορους τρόπους έτσι ώστε να δημιουργούνται ομογενή αιωρήματα με λιγότερα συσσωματωμένα σωματίδια σε υψηλή πίεση. KΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΑΝΟΡΕΥΣΤΑ Η θερμική αγωγιμότητα αποτελεί μια από τις πλέον χαρακτηριστικές παραμέτρους των νανορευστών. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως η αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας στα νανορευστά είναι μεγάλη και πως η προσθήκη ακόμα και μιας μικρής συγκέντρωσης στο ρευστό δημιουργεί μια σημαντική αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας [27]. Η αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας επιτυγχάνεται από διαφορετικούς μηχανισμούς ανάμεσα στους οποίους είναι η κίνηση Brownian, το διεπιφανειακό στρώμα και η συσσώρευση των σωματιδίων [28]. Συχνά στη βιβλιογραφία τα νανορευστά αντιμετωπίζονται ως διφασικά μίγματα και με βάση θεωρίες των διφασικών μιγμάτων ή τις ιδιότητες των νανορευστών όπως για παράδειγμα είναι η θεωρία του Maxwell και η 18

20 προσέγγιση των Hamilton και Crosser [29]. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις βασίζονται στην ομοιόμορφη κατανομή των σωματιδίων σε ένα ρευστό μέσο. Αν τα συσσωματωμένα σωματίδια στο ρευστό αποτελούνται από αλυσίδες σωματιδίων ή πλέγματα η παραγόμενη θερμική αγωγιμότητα θα είναι μεγαλύτερη από την συνήθη τιμή της [22]. Η θερμική αγωγιμότητα εξαρτάται από τις διαστάσεις των σωματιδίων και την ακτίνα τους. Σχήμα 2.1: Η επίδραση της συσσώρευσης στην αποτελεσματική θερμική αγωγιμότητα[22]. Η ενίσχυση της θερμικής αγωγιμότητας σχετίζεται με τη συσσώρευση των νανοσωματιδίων. Υπάρχει μια βέλτιστη συγκέντρωση συσσωμάτωσης με την οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη θερμική αγωγιμότητα και η οποία απέχει πολύ από την αγωγιμότητα που επιτυγχάνεται στην ομογενή διασπορά των σωματιδίων. Υπάρχουν βέβαια και αναφορές με τις οποίες η συσσώρευση σωματιδίων όπως του χαλκού έχει το αντίθετο αποτέλεσμα δηλαδή τη μείωση της συγκέντρωσης [30]. 19

21 Η αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας εξαρτάται και από το σχήμα των νανοσωματιδίων και η επίδραση αυτή περιγράφεται από τη διαφορική θεωρία του μέσου που βασίζεται στο μοντέλο του Bruggeman που προσεγγίζει την αποτελεσματική αγωγιμότητα της νανοδιασποράς με μη σφαιρικά στερεά νανοσωματίδια. Στη συγκεκριμένη θεωρία θεωρείται η διεπιφανειακή θερμική αντίσταση των στερεών σωματιδίων και του ρευστού στο οποίο υπάρχουν [31]. Η υψηλή ενίσχυση της θερμικής αγωγιμότητας μπορεί να επιτευχθεί αν το σχήμα των νανοσωματιδίων διαφέρει σημαντικά από το σφαιρικό σχήμα [31]. Ορισμός και πλεονεκτήματα των νανορευστών: Ο όρος νανορευστά αναφέρεται σε μία νέα κατηγορία ρευστών μεταφοράς θερμότητας τα οποία παρουσιάζουν βελτιωμένες θερμικές ιδιότητες, ιδιαίτερα αναφορικά με τη θερμική τους αγωγιμότητα και δημιουργούνται με τη διασπορά και την αιώρηση σωματιδίων μεγέθους μικρότερου των 100nm. Στις περισσότερες εφαρμογές ωστόσο το μέγεθος των εν λόγω σωματιδίων δεν ξεπερνάει τα 50nm. Πλεονεκτήματα και εφαρμογές νανορευστών: Η επίδραση που αναμένεται να έχει η χρήση των νανορευστών σε εφαρμογές μεταφοράς θερμικής ενέργειας είναι τεράστια δεδομένου ότι οι διαφόρων ειδών εναλλάκτες θερμότητας χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη βιομηχανία και η απόδοση τους είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των νανορευστών αναλύονται παρακάτω. 20

22 1) Βελτίωση της μεταφοράς θερμότητας και της σταθερότητας: Λόγω του ότι η μεταφορά θερμότητας λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του αντικειμένου είναι επιθυμητή η χρήση αντικειμένων όσο το δυνατόν μεγαλύτερης επιφάνειας. Τα νανοσωματίδια παρέχουν μεγαλύτερους λόγους επιφάνειας/ όγκου συγκριτικά με τα μικροσωματίδια και τα σωματίδια μεγέθους χιλιοστόμετρου με αποτέλεσμα να αυξάνει η ικανότητα μεταφοράς θερμότητας και η σταθερότητα των αιωρημάτων. Για παράδειγμα ένα σωματίδιο διαμέτρου 10nm παρουσιάζει 1000 φορές μεγαλύτερο λόγο επιφάνειας/ όγκου από ένα αντίστοιχο διαμέτρου 10μm. Παράλληλα σωματίδια μεγέθους μικρότερου από 20nm φέρουν το 20% των ατόμων τους στην επιφάνεια τους με αποτέλεσμα να τα κάνουν άμεσα διαθέσιμα για θερμική αλληλεπίδραση. Λόγω του τόσο μικρού μεγέθους τους τα νανοσωματίδια έχουν την ικανότητα να κυκλοφορούν ομαλά σε κανάλια και αγωγούς διαμέτρου μικρομέτρου ενώ το μέγεθος τους εμποδίζει την κατακάθισή τους κάνοντας ταυτόχρονα τα αιωρήματα περισσότερο σταθερά. 2) Ελαχιστοποίηση φραξίματος καναλιών/ αγωγών: Τα νανορευστά δεν αποτελούν μόνο προτιμότερο μέσο για μεταφοράς θερμότητας γενικά, αλλά παρουσιάζονται ιδανικά και για εφαρμογές μικροκαναλιών όπου παρουσιάζονται υψηλά θερμικά φορτία. Ο συνδυασμός μικροκαναλιών με την κυκλοφορία σε αυτά νανορευστών, παρέχει μεγάλες επιφανειών μεταφοράς θερμότητας και αυξημένες ιδιότητες θερμικής αγωγιμότητας του ρέοντος ρευστού. Κάτι τέτοιο ήταν μέχρι πρότινος αδύνατο αφού συχνά τα κανάλια αυτά έφραζαν από σωματίδια μεγαλύτερου μεγέθους (π.χ. μικροσωματίδια). 3) Ανάπτυξη των μικροσκοπικών συστημάτων: Η τεχνολογία νανορευστών συνεισφέρει στην προώθηση της σύγχρονης βιομηχανικής τάσης για τη μικροσκοπικοποίηση των 21

23 συστημάτων και εξοπλισμών, παρέχοντας τη δυνατότητα σχεδιασμού και χρήσης μικρότερων και ελαφρύτερων συστημάτων μεταφοράς ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται στις βιομηχανίες χώρος και μείωση κόστους. 4) Μείωση της αντλητικής ισχύος: Η αύξηση της μεταφοράς θερμότητας σε εναλλάκτες με χρήση συμβατικών ρευστών είναι δυνατή με την αύξηση της ταχύτητας του ρευστού. Ωστόσο μια τέτοια αύξηση ταχύτητας απαιτεί περισσότερη αντλητική ισχύ που αντίστοιχα σημαίνει μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας. Η ροή νανορευστού με καθορισμένη ταχύτητα στο ίδιο σύστημα μεταφοράς θερμότητας βελτιώνει τη μεταφορά θερμότητας λόγω αύξησης της θερμικής αγωγιμότητας χωρίς να απαιτείται σημαντική διαφοροποίηση της αντλητικής ισχύος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει πάντως να συνυπολογίζεται η αύξηση στο ιξώδες που επέρχεται από την διασπορά των νανοσωματιδίων στο κυρίως ρευστό και αυξάνει τις απώλειες πίεσης άρα απαιτεί και περισσότερη αντλητική ισχύ για να τις υπερκαλύψει. Πειραματικά αποδεικνύεται ότι για δεδομένο θερμικό περιεχόμενο η απαιτούμενη ογκομετρική παροχή νανορευστού είναι μέχρι και 4 φορές μικρότερη σε σύγκριση με του νερού, με αποτέλεσμα και η αντίστοιχη πτώση πίεσης να είναι μέχρι και 6 φορές χαμηλότερη. Άρα παρόλο που το νανορευστό έχει μεγαλύτερο ιξώδες και προκαλεί μεγαλύτερη πτώση πίεσης για δεδομένη ογκομετρική παροχή, όταν η σύγκριση γίνεται βάσει του θερμικού καθήκοντος του εναλλάκτη, αποδεικνύεται ότι η πτώση πίεσης του νανορευστού και συνεπώς η αντλητική ισχύς είναι σημαντικά χαμηλότερη εξαιτίας της μικρότερης παροχής του. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η συσσώρευση νανοσωματιδίων έχει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά θερμότητας εξαιτίας του 22

24 σχήματος που έχουν οι αλυσίδες που σχηματίζουν ενώ υπάρχει και χρονική εξάρτηση της θερμικής αγωγιμότητας στα νανορευστά που αποδεικνύει ότι η μείωση της θερμικής αγωγιμότητας με το πέρασμα του χρόνου είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας συσσωματωμάτων από τα νανοσωματίδια [33]. Η θερμική αγωγιμότητα επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η χημική σύσταση του στερεού σωματιδίου και το ρευστό, οι επιφανειοδραστικές ουσίες, το σχήμα των νανοσωματιδίων, το μέγεθος, η συγκέντρωση και η πολυδιασπορά, αλλά η ακριβής σχέση των παραμέτρων αυτών με τη θερμική αγωγιμότητα δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς [34]. Η αύξηση της θερμοκρασίας επίσης βελτιώνει τη θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών αλλά και σε αυτήν την περίπτωση η ακριβής σχέση δεν έχει καθοριστεί. Στην πραγματικότητα η εμπορευματοποίηση των νανορευστών παρεμποδίζεται από την έλλειψη της γνώσης των συσχετισμών της θερμικής αγωγιμότητας με τις παραμέτρους που την επηρεάζουν [35]. Επιπλέον η θερμική αγωγιμότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία σε νανορευστά με διασπαρμένα σωματίδια CuO, Al 2 O 3, TiO 2, ZnO [36-38]. Ένα πλήθος εργασιών αναφέρουν διάφορες τεχνικές πειραματικές για τον προσδιορισμό της θερμικής αγωγιμότητας των νανορευστών. Οι πειραματικές μετρήσεις που καταγράφονται στη βιβλιογραφία επιβεβαιώνουν ότι η θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών αποτελεί συνάρτησει πολλών παραμέτρων. Η μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας των νανορευστών αποτελεί ένα πεδίο που προσελκύει έντονα το ερευνητικό ενδιαφέρον. Ο κλασσικός τρόπος για τον προσδιορισμό της θερμικής αγωγιμότητας είναι η εφαρμογή του νόμου του Fourier για την αγωγή θερμότητας σε μονοδιάστατη και γνωστή ροή θερμότητας. Ο προσδιορισμός γίνεται με τη μέτρηση των θερμοκρασιών σε δύο γνωστά σημεία και με τη χρήση της σχέσης [2]: 23

25 όπου q είναι η μεταφερόμενη θερμότητα και ΔΤ είναι η διαφορά θερμοκρασίας σε μήκος L και επιφάνεια Α. Σε αυτές τις μετρήσεις το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του μονοδιάστατου πεδίου. Επιπλέον η θερμική αγωγιμότητα είναι δύσκολο να μετρηθεί στα ρευστά εξαιτίας του ακαθόριστου σχήματος, μεγέθους και επιφάνειας που έχουν. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των νανορευστών η παρουσία των σωματιδίων μπορεί να δυσκολέψει τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας όπως διατηρείται η ομοιογένεια του μέσου. Η θερμική αγωγιμότητα των ρευστών μπορεί να μετρηθεί επιτυχώς αν ο χρόνος που μετριέται η θερμική αγωγιμότητα είναι πολύ μικρός έτσι ώστε να μην πραγματοποιείται συναγωγή. Για την μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας των νανορευστών έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές με πιο χαρακτηριστικές τη μέθοδο θερμαινόμενου σύρματος [39], τη μέθοδο μόνιμης κατάστασης [40], τη μέθοδο 3ω. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι βασικότερες τεχνικές μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας στα νανορευστά. 2.1 Τεχνική θερμαινόμενου σύρματος για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας. Η τεχνική του θερμαινόμενου σύρματος πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1931 [40] για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας των κονιαμάτων. Πολλοί ερευνητές τροποποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο για να την κάνουν πιο ακριβή. Σε αυτήν τη μέθοδο ένα σύρμα συνήθως λευκόχρυσου χρησιμοποιείται για τη μέτρηση το οποίο χρησιμοποιείται και ως θερμαντικό στοιχείο και ως θερμόμετρο. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην αρχή της μέτρησης της θερμοκρασίας και στην απόκριση του χρόνου του σύρματος σε έναν ηλεκτρικό παλμό. 24

26 Σχήμα 2.2: Η πειραματική διάταξη μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας με τη διάταξη θερμαινόμενου σύρματος [42] Γενικά η πειραματική διάταξη για τη χρήση της μεθόδου θερμαινόμενου σύρματος αποτελείται από έναν αισθητήρα που εισάγεται στο νανορευστό για τη μέτρηση. Το ρόλο του αισθητήρα έχει ένα μεταλλικό σύρμα που χρησιμοποιείται ως γραμμική πηγή θερμότητας αλλά και ως θερμόμετρο. Το σύρμα φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία μέσω της επιβολής σταθερού ρεύματος. Η θερμότητα που διαχέεται στο σύρμα αυξάνει τη θερμοκρασία του όπως επίσης και τη θερμοκρασία του νανορευστού. Η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας εξαρτάται από τη θερμική αγωγιμότητα του νανορευστού στο οποίο εισέρχεται το θερμό σύρμα [42]. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας. Ο Murshed και οι συνεργάτες του [43] 25

27 χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη συσκευή για να μετρήσουν τις θερμικές αγωγιμότητες νανορευστών που παρασκεύασαν με διασπορά νανοσωματιδίων TiO 2 ραβδοειδούς και σφαιρικού σχήματος. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη μέθοδο προσδιόρισαν το ph και την πυκνότητα των συγκεκριμένων νανορευστών. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται και με την εναλλακτική της μορφή την τεχνική θερμού σύρματος υγρού μετάλλου. Η μέθοδος θερμαινόμενου σύρματος υγρού μετάλλου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των ηλεκτρικά αγώγιμων ρευστών. Στο ρευστό εισάγεται μια τριχοειδής γυάλινη στήλη με υδράργυρο με το γυαλί να προστατεύει το θερμό σύρμα υδραργύρου από το ηλεκτρικά αγώγιμο ρευστό [44]. Η μέθοδος θερμαινόμενου σύρματος έχει διάφορα πλεονεκτήματα με πιο σημαντικό το γεγονός πως μπορεί να εφαρμοστεί στα ρευστά ελαχιστοποιώντας το πειραματικό σφάλμα. Επιπλέον η πειραματική της συσκευή είναι ιδιαίτερα απλή δίνοντας της πλεονέκτημα έναντι των άλλων μεθόδων. 2.2 Τεχνική αναλυτών θερμικής σταθεράς. Οι αναλυτές της θερμικής σταθεράς χρησιμοποιούν τη θεωρία περιοδικής παλμικής πηγής για τον υπολογισμό της θερμικής αγωγιμότητας των νανορευστών. Σε αυτήν τη μέθοδο η περιοδική παλμική πηγή λειτουργεί τόσο ως αισθητήρας θερμοκρασίας, όσο και ως πηγή θερμότητας. Η μέθοδος αναλυτών θερμικής σταθεράς χρησιμοποιεί το νόμο του Fourier για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας [45]. Η πειραματική διάταξη αποτελείται από αναλυτές θερμικής σταθεράς, ένα δοχείο, ένα λουτρό σταθερής θερμοκρασίας και ένα θερμόμετρο. Ο ανιχνευτής των αναλυτών θερμικής σταθεράς βυθίζεται κάθετα στο δοχείο που περιέχει το νανορευστό και το οποίο είναι τοποθετημένο στο λουτρό σταθερής θερμοκρασίας του νανορευστού. Η θερμική αγωγιμότητα του νανορευστού καθορίζεται με τη μέτρηση της αντίστασης του αισθητήρα ο 26

28 οποίος αποτελείται από ένα ηλεκτρικά αγώγιμο λεπτό έλασμα που τοποθετείται ανάμεσα σε μονωτικά στρώματα [46]. Σχήμα 2.3: Πειραματική διάταξη στη μέθοδο αναλυτών θερμικής σταθεράς [45] Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι [45]: παίρνουν γρήγορα μετρήσεις, Μπορούν να μετρηθούν δείγματα με μεγάλο εύρος θερμικών αγωγιμοτήτων, από 0,02 έως 200W/mK Δεν απαιτείται προετοιμασία του δείγματος Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μεγέθη δείγματος. 2.3 Μέθοδος μόνιμης κατάστασης παράλληλων πλακών Η θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση διαφόρων κελιών. Η πειραματική διάταξη για την εφαρμογή της μεθόδου παράλληλων πλακών μόνιμης κατάστασης αποτελείται από δυο παράλληλες πλάκες ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται το ρευστό, η επιφάνεια 27

29 του οποίου είναι λίγο υψηλότερα από την επιφάνεια της πάνω πλάκας. Η επιφάνεια του ρευστού μπορεί να κινείται ελεύθερα επιτρέποντας τη θερμική εκτόνωση του ρευστού. Οι δυο παράλληλες πλάκες διαχωρίζονται με τρεις μικρούς γυάλινους διαχωριστές και το κελί του ρευστού βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα μεγαλύτερο κελί από αλουμίνιο. Οι θερμοκρασίες στους διάφορους χώρους μετριούνται με θερμοστοιχεία που είναι τοποθετημένα στις πλάκες. Οι πλάκες συνήθως είναι από χαλκό του οποίου η αγωγιμότητα είναι μεγαλύτερη από αυτή των υγρών με αποτέλεσμα τα θερμοστοιχεία να δείχνουν τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των πλακών [47]. Σχήμα 2.4: Πειραματική διάταξη προσδιορισμού θερμικής αγωγιμότητας με τη μέθοδο μόνιμης κατάστασης παράλληλων πλακών [47]. 2.4 Μέθοδος Κυλινδρικού κελιού Η μέθοδος του κυλινδρικού κελιού είναι η πιο κοινή μέθοδος μόνιμης κατάστασης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας των ρευστών. Σε αυτήν την μέθοδο το νανορευστό του οποίου ζητείται να 28

30 υπολογιστεί η θερμική αγωγιμότητα γεμίζει τον κενό χώρο μεταξύ δύο ομόκεντρων κυλίνδρων. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη μέθοδο είναι δύο ομοαξονικοί κύλινδροι [48]. Ένας ηλεκτρικός θερμαστής τοποθετείται στο εσωτερικό του εσωτερικού κυλίνδρου ενώ οι μπροστινές και οι πίσω πλευρές της συσκευής μονώνονται για να αποφευχθούν απώλειες θερμότητας. Σχήμα 2.5: Η πειραματική συσκευή κυλινδρικών κελιών [48] Κατά τη διάρκεια των πειραματικών μετρήσεων οι ροές θερμότητας στην ακτινική κατεύθυνση κινούνται προς το υγρό ψύξης στο εξωτερικό, μέσω του υγρού δοκιμής που βρίσκεται στον ενδιάμεσο χώρο των κυλίνδρων. Για τον προσδιορισμό της θερμικής αγωγιμότητας χρησιμοποιούνται θερμοστοιχεία 29

31 που τοποθετούνται στο μέσο της πειραματικής διάταξης και μετράνε τη θερμοκρασία στον εσωτερικό και εξωτερικό σωλήνα. 2.5 Μέθοδος Ταλάντωσης της θερμοκρασίας Η μέθοδος αυτή μετράει την απόκριση της θερμοκρασίας του νανορευστού όταν η θερμοκρασία ταλαντώνεται. Η μετρούμενη απόκριση της θερμοκρασίας στο νανορευστό είναι το αποτέλεσμα της μέσης ή τοπικής θερμικής αγωγιμότητας στην κατεύθυνση του ύψους του χώρου του νανορευστού. Η πειραματική διάταξη απαιτεί ένα ειδικά κατασκευασμένο κελί που ψύχεται με νερό ψύξης στα δύο άκρα του που βρίσκονται σε ένα θερμοστατικό λουτρό [7]. Σχήμα 2.6: Το κελί που χρησιμοποιείται στη μέθοδο ταλάντωσης της θερμοκρασίας [7]. 30

32 Η ηλεκτρική σύνδεση παρέχει ισχύ στο στοιχείο Peltier. Οι θερμοκρασίες μετριούνται στη διατομή δοκιμής μέσω ενός αριθμού θερμοστοιχείων των οποίων οι αποκρίσεις ενισχύονται με ενισχυτές. Η όλη διάταξη είναι αυτοματοποιημένη και καταγράφονται τα δεδομένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή [7]. Η αρχή λειτουργίας της συγκεκριμένης μεθόδου δείχνει ότι η θερμική διάχυση του ρευστού μπορεί να μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια θεωρώντας την απόσβεση της θερμικής ταλάντωσης από το όριο προς το κέντρο του ρευστού. Παρόλα αυτά ο άμεσος προσδιορισμός της θερμικής αγωγιμότητας δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής δεδομένου ότι απαιτείται ο συνυπολογισμός του υλικού αναφοράς που γενικά είναι ανομοιογενές [7]. 2.6 Η μέθοδος 3ω Η μέθοδος 3ω μοιάζει με την μέθοδο θερμού σύρματος, αφού χρησιμοποιεί ακτινική ροή θερμότητας από ένα απλό στοιχείο που δρα ταυτόχρονα ως θερμαντικό στοιχείο και ως θερμόμετρο. Η χρήση της ταλάντωσης της θερμοκρασίας αντί για την χρονικά εξαρτημένη απόκριση αποτελεί την πιο σημαντική τους διαφορά. Ένα ημιτονοειδές ρεύμα σε συχνότητα ω διέρχεται μέσω του μεταλλικού σύρματος και παράγει ένα κύμα θερμότητας 2ω που παράγει μια τάση σε συχνότητα 3ω [41]. Η πειραματική διάταξη για τη μέθοδο 3ω κατασκευάζεται από την εναπόθεση μετάλλου. Η συσκευή συνδέεται με μεταλλικούς θερμαντήρες από ηλεκτρικά σύρματα. Γύρω από το θερμαντήρα δημιουργείται ένας χώρος στον οποίο περιέχεται το νανορευστό. Μια μικροσυσκευή τοποθετείται στο εσωτερικό ενός κρυοστάτη ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της θερμικής αγωγιμότητας των νανορευστών συναρτήσει του χρόνου [49]. 31

33 2.7 Μέθοδος θερμικής σύγκρισης Μια από τις παλαιότερες μεθόδους μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας είναι η μέτρηση της θερμικής σύγκρισης. Σε αυτήν την μέθοδο χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας με σημειακή επαφή με το δείγμα του οποίου η αγωγιμότητα πρόκειται να μετρηθεί. Η μέτρηση με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι στιγμιαία και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θερμικής αγωγιμότητας διαφόρων υγρών [50]. Η βασική αρχή στη συσκευή θερμικής σύγκρισης είναι πως όταν δυο σώματα διαφορετικής θερμοκρασίας έρθουν σε επαφή τότε θα μεταφερθεί θερμότητα από το θερμότερο στο ψυχρότερο με αποτέλεσμα στο σημείο επαφής να διατηρηθεί πολύ γρήγορα μια μέση θερμοκρασία η οποία εξαρτάται από τη θερμική αγωγιμότητα των σωμάτων [42]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΑΝΟΡΕΥΣΤΑ Η θερμική αγωγιμότητα έχει μελετηθεί ευρέως ως ιδιότητα των νανορευστών επειδή αποτελεί μια ιδιότητα με ιδιαίτερο θεωρητικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον πηγάζει από το γεγονός πως η θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στα νανοσωματίδια που υπάρχουν σε αυτά, ενώ παράλληλα τα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας στα νανορευστά ξεπερνούν τα όρια της θεωρίας του αποτελεσματικού μέσου (effective-medium theory) σύμφωνα με την οποία ο μόνος μηχανισμός αγωγής θερμότητας είναι η θερμική διάχυση. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πειραματικές εργασίες και τα αποτελέσματα τους όπως αυτές παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. 32

34 3.1 Θερμική αγωγιμότητα σε νανορευστά χαμηλής συγκέντρωσης Ο Wang και οι συνεργάτες του [47] παρασκεύασαν και μελέτησαν την φαινόμενη θερμική αγωγιμότητα μιγμάτων ρευστών με την μέθοδο παράλληλων πλακών σε μόνιμη κατάσταση. Τα παρασκευαζόμενα μίγματα περιείχαν νανοσωματίδια Al 2 O 3 και CuO διασπαρμένα στο νερό, σε ρευστό αντλίας κενού, πετρέλαιο κινητήρα και αιθυλενογλυκόλη. Οι πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποίησαν έδειξαν πως η θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη θερμική αγωγιμότητα των ρευστών που χρησιμοποιούνται ως βάση. Επιπλέον διατύπωσαν την άποψη, βασιζόμενοι στη σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών πως η θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών είναι συνάρτηση του μεγέθους των νανοσωματιδίων και συγκεκριμένα, η θερμική αγωγιμότητα αυξάνεται όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των νανοσωματιδίων που υπάρχουν στο ρευστό. Οι Xuan και Li ανέπτυξαν μια μέθοδο παρασκευής νανορευστών με την οποία διάφορα δείγματα νανορευστών παρασκευάστηκαν με την ανάμιξη κονιαμάτων νανοσωματιδίων και βασικών ρευστών. Τα παρασκευαζόμενα νανορευστά παρουσίασαν αρκετά αυξημένη θερμική αγωγιμότητα που αποδόθηκε στο μέγεθος των νανοσωματιδίων. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του θερμαινόμενου σύρματος για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας και απέδειξαν πως αυτή αυξάνονταν σημαντικά όσο αυξανόταν το κλάσμα όγκου των νανοσωματιδίων. O Εastman και οι συνεργάτες του [52] παρατήρησαν πως ένα νανορευστό που αποτελείται από νανοσωματίδια χαλκού διασπαρμένα σε αιθυλενογλυκόλη έχει πολύ μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα από την καθαρή αιθυλενογλυκόλη ή την αιθυλενογλυκόλη που περιέχει διασπαρμένο τον ίδιο όγκο νανοσωματιδίων οξειδίου του χαλκού. Η θερμική αγωγιμότητα της αιθυλενογλυκόλης μετρήθηκε ότι αυξάνεται κατά 40% για νανορευστό που 33

35 περιέχει περίπου 0,3% vol νανοσωματίδια χαλκού μέσης διαμέτρου <10nm. Παρά το γεγονός πως τα συγκεκριμένα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εξάρτηση της θερμικής αγωγιμότητας από το σχήμα των νανοσωματιδίων, δεν έχουν ως αποτέλεσμα την εξάρτηση της από το μέγεθος των νανοσωματιδίων ή την θερμική αγωγιμότητα των σωματιδίων. Σχήμα 3.1: Τα αποτελέσματα των Eastman et al για συγκέντρωση 0,3% συγκέντρωση χαλκού σε αιθυλενογλυκόλη [52]. Ο Tsai και οι συνεργάτες του [53] μελέτησαν τη θερμική αγωγιμότητα νανορευστών Fe 3 O 4 και Al 2 O 3 σε ιξώδη ρευστά διαφορετικών κλασμάτων όγκου. Σύμφωνα με τις πειραματικές τους μετρήσεις, η θερμική αγωγιμότητα προσεγγίζει την θεωρητικά υπολογιζόμενη. Επιπλέον, κατέληξαν πως η κίνηση Brown διαχεόμενων μαγνητικών σωματιδίων Fe 3 O 4 στα νανορευστά μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών αλλά δεν επιδρά στα νανοσωματίδια Al 2 O 3. 34

36 Σχήμα 3.2: Λόγος θερμικής αγωγιμότητας συναρτήσει της πυκνότητας του βασικού ρευστού από τα αποτελέσματα των Tsai et al [53]. 3.2 Μη γραμμική συσχέτιση της αγωγιμότητας με τη συγκέντρωση των νανορευστών Σε μια πρόσφατη εργασία ο Harrish και οι συνεργάτες του [54] μελέτησαν τη μεταβολή της θερμικής αγωγιμότητας με την αλλαγή φάσης των αλκανίων υγρών, στερεών και τη συνέκριναν με μονούς νανοσωλήνες άνθρακα όπου παρατήρησαν μεγάλες διαφορές. Συγκεκριμένα παρατήρησαν πως σε φορτίο 0,25% vol σε μικρό νανοσωλήνα μικρού τοιχώματος άνθρακα επιτυγχάνεται αύξηση στην θερμική αγωγιμότητα κατά 250% στην στερεά κατάσταση ενώ στην υγρή κατάσταση η ενίσχυση της θερμικής αγωγιμότητας είναι 10%. 35

37 Διατυπώνουν την άποψη στη συγκεκριμένη εργασία πως η θερμική αγωγιμότητα αυξάνεται στην μεταβατική κατάσταση μεταξύ στερεάς και υγρής κατάστασης ανάλογα με το φορτίο του νανοσωλήνα άνθρακα. Σχήμα 3.3: Τα αποτελέσματα του λόγου της θερμικής αγωγιμότητας με την αλλαγή φάσης παρουσία νανοσωλήνων άνθρακα [54]. Σε μια άλλη εργασία, ο Yang και οι συνεργάτες του [43] παρασκεύασαν νανορευστά με τη διασπορά νανοσωματιδίων TiO 2 κυλινδρικού σχήματος με διαστάσεις διαμέτρου 10x40nm και σφαιρικού σχήματος διαμέτρου 15nm σε απιονισμένο νερό. Απέδειξαν ότι η θερμική αγωγιμότητα αυξάνεται καθώς αυξάνεται το κλάσμα όγκου των νανορευστών. Για την ίδια ογκομετρική φόρτιση η αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας είναι κατά 16% μεγαλύτερη από τη θεωρητικά υπολογιζόμενη. 36

38 3.3 Η εξάρτηση της θερμικής αγωγιμότητας από τη θερμοκρασία H σχέση της θερμικής αγωγιμότητας με τη θερμοκρασία του νανορευστού έχει μελετηθεί αρκετά στη βιβλιογραφία. Ο Li και οι συνεργάτες του [56] συμπέραναν πως η κίνηση Brown από μόνη της δεν είναι ικανή να περιγράψει την εξάρτηση της θερμικής αγωγιμότητας από τη θερμοκρασία, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος των νανοσωματιδίων και την πυκνότητα του ρευστού. Επιπρόσθετα η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιφανειακής ενέργειας των σωματιδίων η οποία μειώνεται περαιτέρω με τη συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων και τη μείωση της πυκνότητας ενώ ταυτόχρονα οι αλλαγές αυτές ευνοούν την κίνηση Brown. Σε άλλη εργασία κατέληξαν πως τα νανορευστά που περιέχουν σφαιρικά σωματίδια επηρεάζονται σημαντικά από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Επίσης η ενίσχυση της αγωγιμότητας των νανορευστών Al 2 O 3 ή των CuO είναι αρκετά μεγαλύτερη από το ρευστό βάσης σε θερμοκρασιακό εύρος από ο C. Η θερμική αγωγιμότητα και η θερμική διαχυτότητα των νανορευστών Au/τολουενίου Al 2 O 3, ΤιΟ 2 /νερού, CuO/νερού και CNT/νερού μετρήθηκαν από τον Zhang και την ομάδα του [57] για διαφορετικές συγκεντρώσεις αιωρημάτων και θερμοκρασίες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η θερμική αγωγιμότητα και η θερμική διαχυτότητα αυξάνονται με αύξηση της συγκέντρωσης των νανοσωματιδίων. Ωστόσο δεν αποδείχθηκε καμία εξάρτηση τους από τη θερμοκρασία. 3.4 Μηχανισμοί για την ενίσχυση της θερμικής αγωγιμότητας στα νανορευστά. Για την περιγραφή της ενίσχυσης της θερμικής αγωγιμότητας των περισσότερων νανορευστών χρησιμοποιείται η θεωρία του αποτελεσματικού 37

39 μέσου του Maxwell (effective medium) η οποία υποστηρίζει ότι η θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών εξαρτάται μόνο από τον ογκομετρικό λόγο των νανοσωματιδίων όταν ο ογκομετρικός λόγος είναι χαμηλός και ο λόγος της αγωγιμότητας των σωματιδίων είναι υψηλός. Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος των πειραματικών δεδομένων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία δείχνουν πως η θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών εξαρτάται από ένα πλήθος παραμέτρων όπως το μέγεθος των νανοσωματιδίων και η θερμοκρασία του ρευστού. Κατά συνέπεια, είναι κατανοητό πως η κλασσική θεωρία δεν μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά όλα τα χαρακτηριστικά της θερμικής αγωγιμότητας των νανορευστών. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε έναυσμα για πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από την αγώγιμη συμπεριφορά των νανορευστών [58]. Οι διάφοροι μηχανισμοί αγωγής θερμότητας στα νανορευστά μπορούν να διακριθούν σε στατικούς και δυναμικούς μηχανισμούς. Στατικοί είναι οι μηχανισμοί που θεωρούν ότι τα νανοσωματίδια είναι ακίνητα στο νανορευστό και λαμβάνουν υπόψη τους τη στρωμάτωση των νανοσωματιδίων, τη συγκέντρωση τους και την ικανότητα διήθησης τους, τη διεπιφανειακή θερμική αντίσταση και τη γεωμετρία των νανοσωματιδίων [58]. Οι δυναμικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που βασίζονται στην υπόθεση της τυχαίας κίνησης των νανοσωματιδίων στα νανορευστά συμπεριλαμβανομένου και της κίνησης Brown και τη συναγωγή των νανοσωματιδίων. Αυτοί οι μηχανισμοί αναπτύσσονται σε μικροσκοπικό επίπεδο. Οι μηχανισμοί αυτοί αναλύονται στη συνέχεια Η κίνηση Brown Η κίνηση αυτή είναι το αποτέλεσμα διάφορων δυνάμεων συμπεριλαμβανομένου των δυνάμεων από τους δεσμούς van der Waals, την ηλεκτροστατική δύναμη που προέρχεται από το διπλό ηλεκτρικό στρώμα στην επιφάνεια των σωματιδίων, τη στοχαστική δύναμη που αυξάνει την κίνηση Brown των σωματιδίων και την υδροδυναμική δύναμη. Εκτός από αυτές τις δυνάμεις η στοχαστική δύναμη και η ηλεκτροστατική προέρχονται από το 38

40 διπλό ηλεκτρικό στρώμα στην επιφάνεια του σωματιδίου και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα μικρά σωματίδια ενώ, οι δεσμοί van der Waals είναι ισχυρότεροι όταν η απόσταση ανάμεσα στα σωματίδια είναι μικρή [58]. Σύμφωνα με τον Eastman και τους συνεργάτες του [28] έχει διατυπωθεί η άποψη πως η κίνηση Brown μπορεί να αγνοηθεί αν ο λόγος της θερμικής διάχυσης προς τη διάχυση λόγω της κίνησης Brown είναι πολύ μεγαλύτερος από 25 ακόμα και στη περίπτωση που το μέγεθος του νανοσωματιδίου είναι της τάξης του 1 με 0,5nm. Επιπλέον η κίνηση Brown πιστεύεται ότι επιδρά έμμεσα στο σχηματισμό πλεγμάτων που η ύπαρξη τους βελτιώνει σημαντικά τη θερμική αγωγιμότητα του νανορευστού. Η κίνηση Brown που προκαλείται από τη νανοσυναγωγή αποτελεί ένα βασικό μηχανισμό σε επίπεδο νανοκλίμακας αλλά όταν πρωτοεισήχθηκε δεν εξηγούσε την επίδραση των διαφόρων παραμέτρων στην θερμική αγωγιμότητα [59]. Οι Jang και Choi εξήγησαν με απλές υποθέσεις έννοιες που επεισέρχονταν στη θερμική αγωγιμότητα των νανορευστών όπως τις συγκρούσεις των μορίων του ρευστού βάσης, τη θερμική διάχυση στα νανοσωματίδια των ρευστών, τις συγκρούσεις μεταξύ των νανοσωματιδίων από τη μεταφορική τους κίνηση εξαιτίας της κίνησης Brown και τις συγκρούσεις ανάμεσα στα μόρια του υγρού ρευστού και τα νανοσωματίδια που προέρχονται από τις θερμικές ταλαντώσεις [60]. Το συγκεκριμένο μοντέλο των Jang και Choi [59] θεωρήθηκε ελλιπές επειδή είχε πολλές απλουστεύσεις συμπεριλαμβανομένου ότι δεν συμπεριλάμβανε τη σχέση του αριθμού Nusselt για τη ροή στη σφαίρα ενώ στην ουσία το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν το ίδιο με το μοντέλο υγρό στρωμάτωσης. Επιπλέον, έκαναν τη βασική υπόθεση της παράλληλης ροής για τη μεταφορά θερμότητας σε μικρούς ογκομετρικούς λόγους και θεώρησαν πως ο ογκομετρικός λόγος του υγρού στρώματος είναι ίσος με τον ογκομετρικό λόγο του σωματιδίου που στην πραγματικότητα δεν ισχύει [60]. Ο Prasher και οι συνεργάτες του [61] ανέπτυξαν μια θεωρία θεωρώντας άλλους πιθανούς μηχανισμούς για τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας στα νανορευστά όπως τη μεταφορική κίνηση Brown, την ύπαρξη ενός δυναμικού ανάμεσα στα σωματίδια και τη συναγωγή στο υγρό εξαιτίας της κίνησης 39

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης.,

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., Study of the operating modes in induction heating and melting technology with power electronic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Κρουστικής Ηλεκτρικής Εκκένωσης σε Μονωτικά Έλαια»

«Χαρακτηρισμός Κρουστικής Ηλεκτρικής Εκκένωσης σε Μονωτικά Έλαια» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Σ. Η. Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΜ: 977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Υποβληθείσα από τον Μαργαλιά Αντώνιο στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Δαλαμάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών:

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Α. Κουτσοκώστας

Κωνσταντίνος Α. Κουτσοκώστας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ιηλεκτρικός Χαρακτηρισµός Μιγµάτων ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΙΟΣ 2005 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μέτρηση Χωρητικότητας Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου με Συνεχή και Διακοπτόμενη Εκφόρτιση και Ανάλυση με Αλυσίδες Marcov

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μέτρηση Χωρητικότητας Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου με Συνεχή και Διακοπτόμενη Εκφόρτιση και Ανάλυση με Αλυσίδες Marcov ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση Χωρητικότητας Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κατασκευή Νανοεπιφάνειας για Ενίσχυση Φασματοσκοπιάς Ράμαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n).

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). Μάγκος

Διαβάστε περισσότερα