Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika. Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika. Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης"

Transcript

1 Viit Sika onlin pcial: How can 0 yar of xprinc hlp you? ika.com/xprinc Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika Παραγωγή Σκυροδέματος Σφράγιση Αρμών Προστατευτικές Επιστρώσεις Ενέματα Αποκατάστασης Innovation & Conitncy inc 19

2 Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος Εσωτερική Στεγανοποίηση (Συγκράτησης) Δεξαμενές νερού (πόσιμου, πυρόσβεσης, άρδευσης) Δεξαμενές αποθήκευσης υγρών Δεξαμενές διαχείρισης (αποβλήτων / λυμάτων) Δεξαμενές υπερχείλισης / επεξεργασίας Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) Ενυδρεία Φράγματα Κανάλια, αγωγοί και οχετοί Τεχνητές λίμνες Εξωτερική Στεγανοποίηση (Απώθησης) Υπόγειες κατασκευές (εργασίας, αποθήκευσης, στάθμευσης) Υπόγειες διαβάσεις πεζών Σιδηροδρομικές σήραγγες (αστικού / προαστιακού / επαρχιακού δικτύου) Οδικές σήραγγες Προβλήτες Τοιχεία αντιστήριξης και κρηπιδότοιχοι Γέφυρες (βάθρα, καταστρώματα) Μία σωστή κατασκευή από σκυρόδεμα σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατεί το νερό ή να αποτρέπει τη διείσδυσή του, ειδικά σε εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθαρισμού και μεταφοράς νερού, καθώς και επεξεργασίας λυμάτων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κατασκευών. Μελλοντικά προβλέπεται θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για την ποιότητα του πόσιμου νερού, αλλά και για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, γεγονός που θα αυξήσει τις ποιοτικές απαιτήσεις για τη στεγανοποίηση των κατασκευών. Η τάση για αυστηρότερη προστασία του περιβάλλοντος και τήρηση κανονισμών θα οδηγήσουν επίσης σε περισσότερες απαιτήσεις για τη στεγανοποίηση των κατασκευών. 2 I 3

3 Στεγανές Υπόγειες Κατασκευές Σκυροδέματος Οι βασικές τεχνολογίες για σωστή κατασκευή 1) 2) Τεχνολογία Σκυροδέματος Τεχνολογία Σφράγισης Αρμών Τεχνολογία Σφράγισης Αρμών Τεχνολογία Σφράγισης Αρμών Τεχνολογία Σφράγισης Αρμών Κατασκευαστικές Αστοχίες Αδιαπέρατο και πυκνής δομής σκυρόδεμα: το στεγανό σκυρόδεμα πρέπει να έχει ελαχιστοποιημένο όγκο τριχοειδών και μειωμένη διαπερατότητα. Εσωτερική στεγανοποίηση σε κατασκευαστικούς αρμούς και αρμούς διαστολής Επιφανειακή στεγανοποίηση σε κατασκευαστικούς αρμούς και αρμούς διαστολής Στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών με σωλινίσκους ενεμάτωσης, που ενσωματώνουν και τεχνολογίες υδροδιόγκωσης Στεγανοποίηση κατασκευαστικών λεπτομερειών σε διελεύσεις δικτύων με τεχνολογίες υλικών υδροδιόγκωσης. 1) Ρωγμές 2) Κοιλότητες 4 I 5

4 Πρότυπα και Κριτήρια Σχεδιασμού για Στεγανές Υπόγειες Κατασκευές Σκυροδέματος Πρότυπα Εφαρμογής Προσαρμοσμένα από BS 82 Τάξη 1 Τάξη 2 Τάξη 3 Τάξη 4 Επιπλέον Απαιτήσεις για Υπόγειες Κατασκευές Βασικές Απαιτήσεις Απαίτηση Επιτρέπεται παρουσία υγρασίας και στάξιμο νερού στις επιφάνειες (ελάχιστο πάχος τοιχοποιίας: 150 mm). Τυπικές Χρήσεις Αποθήκες Υπόγειοι χώροι στάθμευσης Χώροι παραγωγής (χωρίς παρουσία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων) Μέθοδος Παραγωγής Στεγανού Σκυροδέματος: Μειωτές νερού και υπερρευστοποιητές της σειράς Sika Vicocrt / Sikamnt Συστήματα σφράγισης αρμών: Sika Watrbar, Tricoal Watrtop Σύστημα Sikadur-Combiflx SG SikaSwll S-2 SikaSwll P-Profil Σύστημα Sika Fuko Swll 1 Αυξημένες Απαιτήσεις Απαίτηση Δεν επιτρέπεται διείσδυση νερού αλλά επιτρέπεται παρουσία υδρατμών (ελάχιστο πάχος τοιχοποιίας: 0 mm). Τυπικές Χρήσεις Χώροι αποθήκευσης Χώροι παραγωγής και εργαστήρια που απαιτούν ξηρό περιβάλλον με παρουσία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέθοδος Παραγωγής Στεγανού Σκυροδέματος: Μειωτές νερού και υπερρευστοποιητές της σειράς Sika Vicocrt / Sikamnt Συστήματα σφράγισης αρμών: Sika Watrbar, Tricoal Watrtop Σύστημα Sikadur -Combiflx SG SikaSwll S-2 SikaSwll P-Profil Σύστημα Sika Fuko Swll 1 Χώροι Κατοικίας / Εργασίας Απαίτηση Ξηρό περιβάλλον με εξαερισμό (ελάχιστο πάχος τοιχοποιίας: 250 mm) Τυπικές Χρήσεις Κατοικίες, γραφεία, εστιατόρια Κέντρα διασκέδασης, γυμναστήρια Μέθοδος Παραγωγής Στεγανού Σκυροδέματος: Μειωτές νερού και υπερρευστοποιητές της σειράς Sika Vicocrt /Sikamnt σε συνδυασμό με πρόσμικτο στεγανοποίησης τριχοειδών πόρων Sika -1+. Συστήματα σφράγισης αρμών: Sika Watrbar, Tricoal Watrtop Σύστημα Sikadur-Combiflx SG Σύστημα Sika Dilatc Ειδικές Απαιτήσεις Απαίτηση Πλήρως ξηρό περιβάλλον με εξαερισμό (ελάχιστο πάχος τοιχοποιίας: 0 mm) Τυπικές Χρήσεις Χώροι τήρησης αρχείων και ειδικού εξοπλισμού ή αποθηκευτικοί χώροι Ελεγχόμενο περιβάλλον Χώροι χωρίς διείσδυση υδρατμών Μέθοδος Παραγωγής Στεγανού Σκυροδέματος: Μειωτές νερού και υπερρευστοποιητές της σειράς Sika Vicocrt σε συνδυασμό με πρόσμικτο στεγανοποίησης τριχοειδών πόρων Sika -1+. Συστήματα σφράγισης αρμών: Sika Watrbar, Tricoal Watrtop Σύστημα Sikadur -Combiflx SG Εύκαμπτη στεγανοποίηση: Μεμβράνες Sikaplan Χημικά ανθεκτικές επιφάνειες Επιφάνειες με ανθεκτικότητα σε παγολυτικά άλατα και κύκλους πήξης/ τήξης Επιφάνειες με αντοχή σε λύματα Επιφάνειες υψηλής υγιεινής και ευκολίας καθαρισμού Επιστρώσεις επιφανειών πιστοποιημένων για επαφή με πόσιμο νερό Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών Προστατευτικές βαφές: Sikagard βαφές προστασίας Δάπεδα: Συστήματα Sikafloor βαφές και επιστρώσεις δαπέδων 6 I 7

5 Παραγωγή Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika για Στεγανές Υπόγειες Κατασκευές Σκυροδέτηση στο Έργο Καλούπια Οι ενώσεις και οι γωνίες των καλουπιών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κλειστές και σφραγισμένες έτσι ώστε να αποτρέπεται η απώλεια τσιμεντόπαστας. Η μορφή του καλουπιού πρέπει να συντελεί στην επίτευξη καθαρής και επίπεδης επιφάνειας σκυροδέματος. Για να επιτευχθεί αυτή η απαίτηση συνίσταται η χρήση αποκαλουπωτικών προϊόντων της σειράς Sika Sparol. Αποκαλούπωση Η αποκαλούπωση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται χωρίς πρόκληση δονήσεων και κρούσεων στο νωπό σκυρόδεμα. Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι συνιστώμενοι χρόνοι ωρίμανσης πριν την αποκαλούπωση ανάλογα με τον ειδικό σχεδιασμό του μίγματος σκυροδέματος και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο. Οπλισμός Στις στεγανές κατασκευές ο σχεδιασμός και η στερέωση του οπλισμού αποτελούν ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση μελλοντικών προβλημάτων, όπως: Ρωγμών που μπορεί να προκληθούν κατά τη φάση πλαστικής συρρίκνωσης λόγω ανεπαρκούς οπλισμού ή ανεπαρκούς κάλυψής του. Συνέπεια αυτού του προβλήματος είναι ο αυξημένος ρυθμός διάβρωσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής. Δυσκολία εφαρμογής των συστημάτων σφράγισης αρμών λόγω ύπαρξης πολύ πυκνού οπλισμού ή σε περιπτώσεις απόκλισης κατά την εκτέλεση του έργου από τον αρχικό σχεδιασμό της κατασκευής Ιδιαίτερα πυκνοί οπλισμοί οι οποίοι οδηγούν σε ανεπαρκή δόνηση του σκυροδέματος με αποτέλεσμα τη δημιουργία κενών και «φωλιών» στη σκληρυμένη μάζα του σκυροδέματος. Σκυροδέτηση Μεταφορά Για τη μεταφορά του στεγανού σκυροδέματος χρησιμοποιήστε πάντα μπετονιέρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής ανάδευσή του. Τοποθέτηση Το στεγανό σκυρόδεμα μπορεί να τοποθετηθεί με όλες τις συνήθεις μεθόδους συμπεριλαμβάνοντας την άντληση και την απευθείας έγχυση στο καλούπι από τη μπετονιέρα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη μετακινηθεί ο οπλισμός από τη θέση του και να μην καταστραφούν οποιαδήποτε εσωτερικής τοποθέτησης υδροφραγές Sika Watrbar. Συμπύκνωση Η συμπύκνωση με μηχανικό εξοπλισμό, όπως δονητές μάζας, πρέπει να ελαχιστοποιείται με χρήση υπερρευστοποιητών της σειράς Sika Vicocrt /Sikamnt. Φάσεις Σκυροδέτησης Το μέγεθος των σταδίων σκυροδέτησης εξαρτάται από το συγκεκριμένο τύπο της κατασκευής. Οι γενικές συστάσεις είναι τα τοιχία να χωρίζονται σε τμήματα μέγιστου μήκους περίπου 6 m. Ωρίμανση Σκυροδέματος Στο στεγανό σκυρόδεμα η ολοκληρωμένη και σωστή ωρίμανση έχει ουσιώδη ρόλο. Η σωστή ωρίμανση επιτυγχάνεται με άμεση επικάλυψη με βρεγμένες λινάτσες, πλαστικά προστατευτικά φύλλα ή με ψεκασμό με προϊόν της σειράς Antiol το οποίο χρησιμοποιείται για μείωση της εξάτμισης του νερού του σκυροδέματος. Το γράφημα αναπαριστά την ποσότητα του νερού που εξατμίζεται από την εκτεθειμένη επιφάνεια του σκυροδέματος σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί κανένα μέτρο προστασίας κατά την ωρίμανσή του. Στο παράδειγμα φαίνεται ότι υπάρχει απώλεια περίπου 0,6 lt νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ώρα (lt/ m 2 x hr). Παράδειγμα χωρίς προστασία κατά την ωρίμανση σε συνθήκες: C θερμοκρασία περιβάλλοντος C θερμοκρασία σκυροδέματος 50 % σχετική υγρασία περιβάλλοντος km/h ταχύτητα ανέμου Σχετική υγρασία περιβάλλοντος % Θερµοκρασία περιβάλλοντος σε C Απώλεια νερού σε kg/m 2 hr 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Θερµοκρασία σκυροδέµατος σε C Ταχύτητα ανέµου σε km/hr 40 0 Προετοιμασία Επιφάνειας για Αρμούς Εργασίας Χρησιμοποιείστε επιφανειακούς επιβραδυντές πήξης Rugaol στο καλούπι στην πλευρά του σκυροδέματος που πρόκειται να δεχθεί επακόλουθη σκυροδέτηση για να επιτύχετε αδρή επιφάνεια και κατά συνέπεια να εξασφαλίσετε καλύτερο μηχανισμό συνάφειας με το νωπό σκυρόδεμα. 8 I 9

6 Παραγωγή Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika για Στεγανές Υπόγειες Κατασκευές Σχεδιασμός Μίγματος Σκυροδέματος και Τεχνολογία Σκυροδέματος Έλεγχος της μείωσης της διαπερατότητας του σκυροδέματος Απορροφητικότητα του σκυροδέματος σε έκθεση νερού υπό πίεση Σύμφωνα με το τροποποιημένο DIN 48 (EN 6) Απορροφητικότητα νερού σε gr/m 2. Μετράται η μέγιστη διείσδυση νερού σε mm μετά από 24 ώρες με πίεση νερού 5 bar. Απορροφητικότητα σε ml µετά από 2 ώρες Σκυρόδεµα αναφοράς Σκυρόδεµα µε συνδυασµό Sikamnt / Sika Vicocrt & Sika -1+ Για παραγωγή στεγανού σκυροδέματος μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί Sika -1+, ένα ειδικό πρόσμικτο βάσης αμινοαλκοολών. Το Sika -1+ αντιδρά με τα ιόντα ασβεστίου που βρίσκονται στο διάλυμα των πόρων, παράγοντας μία υδρόφοβη στρώση εντός των τριχοειδών Απορροφητικότητα του σκυροδέματος με αναρρόφηση Δοκιμή βάσει του Ελβετικού Προτύπου SIA 162/1, δοκιμή Νο.5. Προσδιορισμός της ειδικής αγωγιμότητας του νερού q w. Μέτρηση της απορροφητικότητας του νερού σε gr από μία ώρα έως και 2 εβδομάδες. Η δοκιμή απαιτεί κατ ελάχιστον 5 πυρήνες σκυροδέματος. Απορρόφηση νερού [gr] Σκυρόδεµα αναφοράς Sikamnt / Sika Vicocrt & Sika q w = g/m d 1 d 3 d 7 d 14 d Περίοδος ελέγχου [ηµέρες] Φυσικές μετρήσεις επί τόπου στο έργο Ο συντελεστής απορρόφησης w του Kartn μετράται με τον εξοπλισμό που φαίνεται ανωτέρω και παρέχει αποτελέσματα (kg/ m 2 ) της απορροφητικότητας του νερού σε ml μετά από 2 ώρες Φραγή των Τριχοειδών Πόρων του Σκυροδέματος (για τις Τάξεις Στεγανότητας 3 και 4) πόρων. Με τον τρόπο αυτό, φράσσονται οι πόροι και έτσι η μάζα στο εσωτερικό του σκυροδέματος γίνεται υδρόβοφη, μειώνοντας τη διείσδυση του νερού, ακόμα και σε πίεση bar ή στήλη νερού 0 m. ιείσδυση νερού [mm] Σκυρόδεµα αναφοράς Σκυρόδεµα µε συνδυασµό Sikamnt / Sika Vicocrt & Sika -1+ H δομή του πορώδους και των διακενών στο σκυρόδεμα Η ιδιαιτέρως σημαντική σχέση μεταξύ της δομής του σκυροδέματος μετά τη συμπύκνωσή του και των περιεχόμενων πόρων του απεικονίζεται στα γραφήματα που ακολουθούν: Διαστάσεις σε m Στερεές α ύλες παραγωγής Είδος πόρων Τύπος πορώδους Ακτίνα πόρων Απορρόφηση υγρασίας διαμέσου: Ρηγματώσεις 1 0 = 1 m Μεγάλο > 2 mm 2 = 1 cm πορώδες 3 = 1 mm 4 5 Μακρο-τριχοειδή Μακρο-τριχοειδή 2 mm 50 μm Σε δευτ. Σε ημέρες 6 = 1 μm = 1 nm Μακρο-τριχοειδή Μεσο-πόροι Μεσο-πόροι 2 μm 50 nm 2 nm Σε χρόνια Συμπύκνωση Προσρόφηση Τριχοειδείς πόροι Πόροι συμπύκνωσης Γαρμπίλι Πυριτική παιπάλη Άμμος Τσιμέντο (σκόνη) Πόροι πηκτώματος Πόροι συμπύκνωσης Ρηγματώσεις Τριχοειδείς πόροι Πρόληψη ή ελαχιστοποίηση σε μεγάλο βαθμό των Πόρων Συμπύκνωσης με χρήση σκυροδέματος μαλακής ή πλαστικής συνεκτικότητας παραγόμενου με τεχνολογία προσμίκτων Sika Vicocrt Τεχνολογίας SCC Κατηγορία συμπύκνωσης Κατηγορία εξάπλωσης [mm] Κατηγορία δοκιμής κάθισης [mm] Μέθοδος σκυροδέτησης (σκόνη) Τσιμεντό-παστα (ενυδατωμένη) C0 C1 Τριχοειδή κενά με υψηλό λόγο Ν/Τ: >0,6 Ευρύ δίκτυο πόρων και κοιλοτήτων λόγω χαμηλού περιεχομένου λεπτών αδρανών C2 C F1 F2 F3 F4 Τριχοειδής αναρρόφηση F5 F S1 S2 S3 S4 S Ανατρεπόμενο όχημα Ταινιόδρομος Αντλία Σκυροδέματος Αγ. κύλισης Μείωση τριχοειδούς πορώδους και κενών συμπύκνωσης μέσω μείωσης νερού (Τάξεις 1,2,3 και 4) Τριχοειδή κενά με χαμηλό λόγο Ν/Τ: 0,4 Πολύ πυκνή τσιμεντοδομή, ιδανική για στεγανό σκυρόδεμα Ποσοστό µείωσης νερού % οσολογία µειωτή νερού % Το διάγραμμα αναπαριστά τη μείωση νερού που επιτυγχάνεται με χρήση υπερρευστοποιητών Sika Vicocrt Τεχνολογίας SCC Ορισμός Υδατοστεγανότητας Ένα σκυρόδεμα χωρίς ρωγμές μπορεί να θεωρηθεί ως «στεγανό» εάν ο όγκος του νερού που διεισδύει από τη μία πλευρά είναι μικρότερος από τον όγκο του νερού που εξατμίζεται από την άλλη πλευρά. Έκθεση Διείσδυση νερού υπό υδροστατική πίεση Δοκιμή Το όριο διαπερατότητας για στεγανότητα (σύμφωνα με ΕΝ 6/ DIN 48) ορίζεται ως η μέγιστη ποσότητα νερού διείσδυσης () σε σκυρόδεμα πάχους 50 mm. Σημείωση: Προαπαιτήσεις για τη δοκιμή αυτή αποτελούν η καλή ποιότητα του σκυροδέματος, η καλή συμπύκνωση και η κατάλληλη αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των αρμών και τη σφράγισή τους. Βάθος διείσδυσης [mm] Τυπική σύνθεση σκυροδέµατος Sika Schwiz AG Λόγος Ν/Τ Έκθεση Εμβάπτιση και μόνιμη επαφή με νερό Έλεγχος Μέτρηση της αγωγιμότητας q w σε [gr/m 2 x hr] (SIA 162/1, Δοκιμή Νο.5) Ορισμός Στεγανότητας Σύμφωνα με το Ελβετικο Προτύπο SIA 162/1 Αγωγιμότητα νερού q w < εξατμιζόμενος όγκος νερού q d Αέρας Σκυρόδεµα Νερό qd q w Πάχος τοίχου d Συνιστώμενο όριο για στεγανές κατασκευές: q w g/m 2 h Όσο µεγαλύτερο το d, τόσο καλύτερη η στεγανότητα Θερµοκρασία περιβάλλοντος [ C] 40 q d = 50 g/m 2 h Σχετική υγρασία [%] 90 0 I 11

7 Τεχνολογία Σφράγισης Αρμών Sika για Στεγανές Υπόγειες Κατασκευές Υπάρχουν 3 διαφορετικές τεχνικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν για παραγωγή στεγανών αρμών σε στεγανές κατασκευές υπογείων έργων: Περίπτωση 1: Εξωτερική Σφράγιση Περίπτωση 3: Εσωτερική Σφράγιση Η διείσδυση του νερού σταματά στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής. Το νερό διείσδυσης σταματά στην εσωτερική επιφάνεια της κατασκευής. Αρμός εργασίας Αρμός διαστολής Ιδανικό για χρήση: Όπου ο οπλισμός δεν ευνοεί τη στεγανοποίηση με ενσωμάτωση των υδροφραγών Σε περιπτώσεις όπου η απευθείας επαφή με νερό υψηλής περιεκτικότητας σε χημικά, η υδροστατική πίεση και η μετακίνηση του εδάφους δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη του αρμού στεγανοποίησης (π.χ. λόγω τριβής) Σε περιπτώσεις όπου το νερό στο εξωτερικό της κατασκευής δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον οπλισμό (π.χ. νερό με θειικά ιόντα ή χλωριόντα) Ως σύστημα με μεμβράνες Sikaplan για διαμερισματοποίηση της κατασκευής Αρμός εργασίας Αρμός διαστολής Ιδανικό για χρήση: Σε περιπτώσεις σύνδεσης με υφιστάμενο κτίριο Σε κατασκευές αποθήκευσης νερού (π.χ. δεξαμενές νερού ή υπερχείλισης) Σε περιπτώσεις επισκευών και αποκατάστασης Σύστημα Sikadur -Combiflx SG Περίπτωση 2: Εγκιβωτισμένη Σφράγιση Η διείσδυση νερού σταματά εντός της μάζας του σκυροδέματος Αρμός εργασίας Αρμός διαστολής Σύστημα Sikadur -Combiflx Sika Watrbar Ιδανικό για χρήση: Όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί εξωτερική στεγανοποίηση για αισθητικούς λόγους Σε κατασκευές όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στεγανοποίηση μετά τη σκυροδέτηση λόγω χρονικού περιορισμού ή άλλων παραμέτρων σχεδιασμού Σε περιπτώσεις όπου το σύστημα στεγανοποίησης πρέπει να προστατευθεί λόγω άμεσης υδροστατικής πίεσης ή μετακίνησης εδάφους (π.χ. λόγω τριβής) Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος στεγανοποίησης αρμών (Περιπτώσεις 1-3) Κριτήριο Περίπτωση 1 Εξωτερική σφράγιση Στεγανοποίηση Τάξης 2 Στεγανοποίηση Τάξης 3 Στεγανοποίηση Τάξης 4 Κατασκευαστικός αρμός Διαστολικός αρμός Συνεχής τριβή/ απόξυση Σύνδεση με υφιστάμενα κτίρια (αρμοί κίνησης) Συνδυασμός και με άλλα συστήματα Εργασίες επισκευής Ρωγμές Νερό εσωτερικώς Τριβή/ Μηχανική καταπόνηση Χημική καταπόνηση (νερό με θειικά) Αισθητική Sika Watrbar Sikadur - Combiflx SG Περίπτωση 2 Ενσωματωμένη / εγκιβωτισμένη σφράγιση Sika Watrbar Με ενέσιμη εφαρμογή SikaFuko Swll 1 Ενέσιμη εφαρμογή SikaSwll S-2 SikaSwll profil Περίπτωση 3 Εσωτερική σφράγιση Sikadur - Combiflx SG Με προστασία Sika Watrbar SikaFuko Swll 1 SikaSwll S-2 SikaSwll P profil Ιδιαιτέρως κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο υπό περιορισμούς Ακατάλληλο 12 I 13

8 Τεχνολογία Σφράγισης Αρμών Sika για Στεγανές Κατασκευές Υπογείων Έργων Σφράγιση Αρμών Εργασίας και Διαστολής με Υδροφραγές Τύπου Sika Watrbar, Tricoal Watrtop Tricomr Οι προδιαμορφωμένες υδροφραγές Sika Watrbar, Tricoal Watrtop Tricomr, από εύκαμπτο PVC χρησιμοποιούνται για τη στεγανή σφράγιση αρμών διαστολής και εργασίας που υπόκεινται σε χαμηλές και υψηλές πιέσεις νερού. Τοποθετούνται επί τόπου στο έργο κατά τη φάση σκυροδέτησης των στεγανών υπογείων κατασκευών ή των κατασκευών που περιέχουν νερό. Επιπλέον εξάρσεις με νευρώσεις υπάρχουν και στα δύο άκρα για αυξημένη αγκύρωση στο σκυρόδεμα, επεκτείνοντας έτσι και φράζοντας τη διαδρομή του νερού σε περιπτώσεις διείσδυσης. Σφράγιση Αρμών Εργασίας και Διαστολής με Σύστημα Sikadur Combiflx SG Περιπτώσεις 1 και 2 Περιπτώσεις 1 και 3 Υψηλής απόδοσης στεγανοποίηση αρμών με χρήση του συστήματος Sikadur-Combiflx SG που αποτελείται από εύκαμπτη ταινία στεγανοποίησης και εποξειδική ρητίνη. Το σύστημα αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως για την αποδεδειγμένη του απόδοση σε όλους τους τύπους στεγανών κατασκευών. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο σε κατασκευές στεγανών υπογείων έργων και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εσωτερικώς όσο και εξωτερικώς ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Πλεονεκτήματα Λειτουργία Συστήματα Sika Πλεονεκτήματα Λειτουργία Διαθέσιμα Συστήματα Sika Αυξημένη διαδρομή σε περιπτώσεις διείσδυσης νερού Δεν υπάρχει κίνδυνος αστοχίας λόγω ατελούς προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής Εφαρμογή ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών Ασφαλής στεγανοποίηση εντός της κατασκευής σκυροδέματος Περιορισμοί Απαιτούν ακριβή τοποθέτηση και καλή στερέωση Απαιτείται κατάλληλο καλούπι και προσεκτική σκυροδέτηση Οι διαρροές είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να επισκευαστούν Δε σφραγίζουν σε περιπτώσεις ρωγμών Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή σε περιπτώσεις σύνδεσης μεταξύ νέας και υφιστάμενης κατασκευής Αύξηση της διαδρομής σε περίπτωση διείσδυσης νερού. = u u u u u u u >> = διείσδυση νερού (ΕΝ 6 βλέπε σελ. 8) = αυξημένη διαδρομή για αποτροπή διείσδυσης νερού) Εσωτερικής Τοποθέτησης Τα Sika Watrbar τοποθετούνται στο εσωτερικό της κατασκευής πριν τη φάση σκυροδέτησης. Διάφοροι τύποι είναι διαθέσιμοι: Για αρμούς εργασίας Για διαστολικούς αρμούς Εξωτερικής Τοποθέτησης Τα Sika Watrbar τοποθετούνται πάνω στο σκυρόδεμα καθαριότητας. Διάφοροι τύποι είναι διαθέσιμοι: Για αρμούς εργασίας Για διαστολικούς αρμούς Ειδικά τεμάχια Ειδικά Sika Watrbar ανθεκτικά σε λάδια είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση σε δεξαμενές υπερχείλισης ή σε κατασκευές προστασίας υπόγειων υδάτων, κτλ. Σημείωση: Για όλα τα Sika Watrbar είναι διαθέσιμα προδιαμορφωμένα τμήματα για συνένωση αρμών, γωνίες και εγκάρσιες συνενώσεις. Ευελιξία ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών Εύκολη προσαρμογή σε περίπλοκες κατασκευαστικές λεπτομέρειες Είναι δυνατή η επισκευή ρωγμών Εφαρμόζεται στην εσωτερική ή εξωτερική πλευρά της κατασκευής Εύκολος έλεγχος της εφαρμογής επειδή είναι ορατό Εύκολο στην επισκευή Περιορισμοί Η εφαρμογή εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες Επιπλέον προστασία απαιτείται σε περιπτώσεις επιχωμάτωσης Σε περιπτώσεις αρνητικών πιέσεων είναι αναγκαία η υποστήριξη Προσκολλάται πλήρως στην επιφάνεια του σκυροδέματος αποτρέποντας τη διέλευση του νερού. >> = διείσδυση νερού = αύξηση διαδρομής νερού για αποτροπή διείσδυσης νερού Η επιλογή του κατάλληλου πάχους και του πλάτους της μεμβράνης Combiflx του συστήματος εξαρτάται από τις απαιτήσεις του αρμού και την έκθεση: Sikadur-Combiflx SG ταινία πάχους 1 mm για χαμηλές μηχανικές καταπονήσεις. Sikadur-Combiflx SG ταινία πάχους 2 mm για υψηλότερες μηχανικές καταπονήσεις. Sikadur-Combiflx SG ταινία διαθέσιμη σε πλάτη /15/. Ειδικά πλάτη κατόπιν παραγγελίας. Ρητίνη Sikadur-Combiflx Τύπος normal και rapid ανάλογα με τη θερμοκρασία. Η ρητίνη Sikadur -31 CF είναι διαθέσιμη σε διάφορες εκδόσεις, normal, low και rapid. Η ρητίνη Sikadur -31 DW είναι πιστοποιημένη για περιπτώσεις επαφής με πόσιμο νερό 14 I 15

9 Τεχνολογία Σφράγισης Αρμών Sika για Στεγανές Κατασκευές Υπογείων Έργων Σφράγιση Αρμών Εργασίας με Σύστημα SikaFuko Swll 1 Περίπτωση 2 Το σύστημα SikaFuko Swll 1 προορίζεται για τη στεγανοποίηση αρμών εργασίας και λειτουργεί σε δύο φάσεις. Εξωτερικώς υπάρχουν τρεις κίτρινης απόχρωσης υδρόφιλες ταινίες, οι οποίες διογκώνονται σε επαφή με την υγρασία για στεγανοποίηση του αρμού. Επιπλέον οι σωληνίσκοι διαθέτουν και τρια κόκκινα αφρώδες κορδόνια, τα οποία σε συνδυασμό με τις οπές που έχουν προβλεφθεί στον προδιαμορφωμένο πυρήνα του σωληνίσκου από EPDM ενεργούν ως βαλβίδες διαμέσου των οποίων οι σωληνίσκοι μπορούν να δεχθούν ένεμα για στεγανοποίηση του αρμού και των διαρροών σε περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί μελλοντικά αναγκαίο. Πλεονεκτήματα Φραγή διείσδυσης νερού σε 2 φάσεις Μπορεί να δεχθεί ένεμα επαναληπτικά Εύκολο στην τοποθέτηση Προσαρμόσιμο σε οποιοδήποτε σχεδιασμό της κατασκευής και προγραμματισμό εργασιών Δεν απαιτεί επιπλέον στερέωση στο καλούπι ή προσαρμογή του οπλισμού Περιορισμοί Δεν είναι κατάλληλο για διαστολικούς αρμούς Διογκούμενο τμήμα Δίοδοι ενέματος Λειτουργία Το σύστημα λειτουργεί σε δύο φάσεις: Φάση 1 Η διόγκωση λαμβάνει χώρα σε επαφή με το νερό. Το Σύστημα SikaFuko Swll 1 έχει υδρόφιλες ιδιότητες (απορρόφηση νερού) και μπορεί να διογκώνεται σε καθεμία από τις τρεις πλευρές του. Οποιαδήποτε διείσδυση νερού «ενεργοποιεί» τα προφίλ αυτά τα οποία διογκώνονται και φράσσουν τον αρμό. Η προκαλούμενη πίεση σφραγίζει οποιοδήποτε κενό αποτρέποντας το πέρασμα της υγρασίας κι έτσι ο αρμός στεγανοποιείται αποτελεσματικά. Φάση 2 Εάν απαιτείται λόγω καθίζησης, κατασκευαστικών ατελειών ή αυξημένης διείσδυσης νερού, σε δεύτερη φάση οι σωληνίκσοι SikaFuko Swll 1 μπορούν να δεχθούν ενέσιμο προϊόν Sika InjctoCm -190 (μικροτσιμέντο) ή Sika Injc tion-29 (υδροδιογκούμενη ρητίνη) ή Sika Injction 6 (ελαστική πολυακρυλική ρητίνη). Με τα προϊόντα αυτά γεμίζονται τα διάκενα και έτσι αποτρέπεται η διείσδυση του νερού, σφραγίζοντας αποτελεσματικά τον αρμό. >> Αφρώδεις ελαστικές βαλβίδες = διείσδυση νερού = αύξηση διαδρομής νερού Πριν την έκθεση σε νερό Μετά την έκθεση σε νερό 16 I 17

10 Τεχνολογία Σφράγισης Αρμών Sika για Στεγανές Υπόγειες Κατασκευές Σφράγιση Κατασκευαστικών Αρμών με Υδροδιογκούμενα Υλικά της σειράς SikaSwll Πλεονεκτήματα Το SikaSwll P Profil (κόκκινο) διογκώνεται κατά την επαφή με το νερό Το SikaSwll PM Profil (κίτρινο) διογκώνεται κατά την επαφή και με θαλασσινό νερό Μόνιμα ανθεκτικά στο νερό Μόνιμα ελαστικά Εύκολα στην εφαρμογή Δεν απαιτείται χρόνος ωρίμανσης Η προδιαμορφωμένη διατομή διαθέτει προστατευτική στρώση για αποφυγή πρόωρης διόγκωσης κατά τη φάση της τοποθέτησής του στο έργο Περιορισμοί Ακατάλληλα για διαστολικούς αρμούς Δεν μπορούν να δεχθούν ένεμα. Παρόλο που το SikaSwll -P Profil έχει ελεγχθεί σε ότι αφορά στη στεγανότητά του έως πίεση 2.0 bar, λόγω του περιορισμένου μεγέθους της διατομής του δε συνίσταται εν γένει ως πρωταρχικό σύστημα στεγανοποίησης για υδροστατικές πιέσεις υψηλότερες των 0.3 bar (τυπικά βαθμός 1 ή σε συνδυασμό με άλλο σύστημα σε λεπτομέρειες διείσδυσης, βλέπε γράφημα σελίδα 13) Σε περιπτώσεις ταχείας ανόδου υπογείων υδάτων, η άμεση σφράγιση δεν είναι δυνατή λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη διόγκωση της προδιαμορφωμένης διατομής. Κατά συνέπεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να παρατηρηθούν ορισμένες διαρροές Λειτουργία Κατά την επαφή με το νερό η εξωτερική επιφάνεια του προφίλ διογκώνεται. Η πίεση που προκαλείται με τον τρόπο αυτό φράσσει τη δίοδο οποιασδήποτε επακόλουθης διείσδυσης νερού. Το SikaSwll S-2 είναι ένα σφραγιστικό σε σωληνάριο που εφαρμόζεται με πιστόλι και το οποίο διογκώνεται σε επαφή με το νερό. Η προκαλούμενη πίεση φράσσει τα κενά, αυξάνοντας έτσι τη διαδρομή οποιασδήποτε περαιτέρω διείσδυσης νερού, σφραγίζοντας και στεγανοποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο τον αρμό. = διείσδυση νερού = αύξηση διαδρομής νερού Περίπτωση 2 Οι προδιαμορφωμένες διατομές SikaSwll Ρ-Profil στερεώνονται και εγκιβωτίζονται εντός του αρμού ή της περιοχής σύνδεσης. Ακολούθως μπορούν να διογκωθούν σε επαφή με νερό που μπορεί να διεισδύσει στο μέλλον, φράσσοντας έτσι οποιαδήποτε περαιτέρω διείσδυση και σφραγίζοντας τον αρμό. Το SikaSwll S-2 εφαρμόζεται με πιστόλι και είναι ένα εύκολο στην εξαγωγή, υδρόφιλο, υδροδιογκούμενο σφραγιστικό. Αυτά τα δύο προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα, αλλά και σε συνδυασμό για την αποτελεσματική σφράγιση και στεγανοποίηση των κατασκευαστικών αρμών. Σφράγιση Αρμών σε Διελεύσεις Δικτύων Σε οποιαδήποτε στεγανή κατασκευή, η λειτουργία του συστήματος στεγανοποίησης ως ενιαίο σύστημα είναι ουσιώδης για την επιτυχία του. Οποιαδήποτε διείσδυση σωληνώσεων, βοηθητικών εξαρτημάτων και αγωγών σε μια υπόγεια κατασκευή εγκυμονεί κινδύνους για τη στεγανότητα της κατασκευής. Επομένως επιπλέον συστήματα Sika προδιαγράφονται ειδικώς για τη σφράγιση αυτών των διεισδύσεων για να εξασφαλιστεί η συνεχής στεγανοποίηση και κατά συνέπεια η δημιουργία μιας στεγανής κατασκευής που πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές (δηλαδή τις Τάξεις Απαίτησης 1 έως 4). Διεισδύσεις Σωληνώσεων Διεισδύσεις σωληνώσεων σε περιπτώσεις χαμηλών πιέσεων νερού (<3 m ύψος νερού). Η Sika έχει αναπτύξει απλά και καινοτόμα συστήματα για τέτοιου τύπου εφαρμογές, π.χ. SikaSwll - P Profil και/ ή SikaSwll S-2 σφραγιστικό σε σωληνάριο. Γέμισμα Σύστημα Sikadur -Combiflx SG Μία επιπλέον λύση για διεισδύσεις σωληνώσεων, αγωγούς, κτλ. είναι το σύστημα Sikadur -Combiflx SG. Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μετά τις εργασίες σκυροδέτησης. Ελαστική μεμβράνη Καλούπια, Οπές από Αποστατήρες Καλουπιών Στις στεγανές κατασκευές σκυροδέματος οι οπές που δημιουργούνται από τους αποστατήρες των καλουπιών πρέπει πάντα να σφραγίζονται. Το συγκολλητικό εποξειδικό κονίαμα Sikadur -31 CF αποτελεί την ιδανική λύση για αυτή την εργασία, αλλά όπου αυτό είναι δυνατόν, τα καλούπια πρέπει να σχεδιάζονται με τους ελάχιστους δυνατούς απαιτούμενους αποστάτες. Ρητίνη Sikadur -31 CF Τάπες Φρεάτια Αποστράγγισης Σε ορισμένες κατασκευές με απαίτηση στεγανοποίησης Τάξεων 1 ή 2 σε περιοχές με υψηλή πίεση νερού, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν αυτοματοποιημένα φρεάτια αποστράγγισης για να απομακρυνθούν τυχόν συγκεντρώσεις νερού από μικροδιαρροές. Πλάκα σκυροδέματος Πριν την έκθεση σε νερό Μετά την έκθεση σε νερό Οι σωλήνες αποχετεύσεως μπορούν επίσης να σφραγιστούν και να στεγανοποιηθούν χρησιμοποιώντας προδιαμορφωμένα ελαστικά κολάρα και φλάντζες που τοποθετούνται από ειδικούς πριν τις εργασίες σκυροδέτησης (όχι προϊόντα Sika). Σωλήνας Sikadur-Combiflx SG Sytm SikaSwll profil 18 I 19

11 Τεχνολογία Ενεμάτων Sika για Στεγανοποίηση Κατασκευαστικών Αρμών ή Εργασίες Αποκατάστασης σε Κατασκευές Υπογείων Έργων με Διαρροές Στεγανοποίηση Αστοχιών και Αντιμετώπιση Διαρροών Αντλίες και Ακροφύσια Sika Βλάβες σκυροδέματος Οι βλάβες μπορούν να προκύψουν εξαιτίας πολλών αιτίων, αλλά κυρίως λόγω δυσκολιών στην κατανόηση και την εφαρμογή των σχεδιαστικών δεδομένων, λόγω ανεπαρκούς ή άκαιρης συμπύκνωσης ή λόγω ατυχήματος. Η Sika διαθέτει ένα πλήρες σύστημα προϊόντων για επισκευές σκυροδέματος οι οποίες είναι συμβατές με όλα τα συστήματα στεγανοποίησής της. Ρωγμές / Διάκενα / Κοιλότητες Οι όροι «στεγανή» και «αδιαπέρατη από υδρατμούς» δε σημαίνουν ότι μια κατασκευή «δεν έχει ρωγμές». Οι ρωγμές μπορούν να προκύψουν σε κάθε φάση στο σκυρόδεμα και στην πλαστική ή τη σκληρυμένη κατάσταση λόγω φορτίων που εφαρμόζονται. Τα φορτία αυτά περιλαμβάνουν τις εσωτερικές δυνάμεις που προκαλούνται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις αλλαγές στο περιεχόμενο νερό. Η Sika έχει ένα ολοκληρωμένο εύρος προϊόντων και συστημάτων για την επισκευή «ρωγμών» και «κενών/ φωλιών» στις στεγανές κατασκευές σκυροδέματος.. Αντλίες ενός συστατικού για πολυουρεθανικές, εποξειδικές και πολυακρυλικές ρητίνες Οι αντλίες ενεμάτων ενός συστατικού της Sika αποτελούν γενικής χρήσης εξοπλισμό για εφαρμογή ενεμάτων και είναι κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είναι σχεδιασμένες για επαγγελματική χρήση για ενέσεις σε ρωγμές και για το σύστημα SikaFuko Swll 1. Οι αντλίες Sika Injction Pump EL-1, EL-2. Hand-1 και Hand-2 είναι κατάλληλες για τις πολυουρεθανικές, εποξειδικές και πολυακρυλικές ενέσιμες ρητίνες της Sika. Τύπος EL-1 Δύο συστατικών αντλίες για πολυακρυλικά πυκτώματα Η αντλία Sika Injction Pump PN-2C είναι ειδικά σχεδιασμένη για ενέσιμη εφαρμογή στρώσης στεγανοποίησης. Για την εφαρμογή των ταχείας αντίδρασης πολυακρυλικών gl απαιτείται αντλία δύο συστατικών. Τα μεμονωμένα συστατικά της ρητίνης εισάγονται στην κεφαλή ανάμιξης ξεχωριστά. Η διαδικασία ανάμιξης λαμβάνει χώρα σε ένα στατικό αναμικτήρα που βρίσκεται εντός της κεφαλής ανάμιξης. Τύπος PN-2C Εξοπλισμός ανάμιξης και αντλησης μικροτσιμέντων Ο αναμικτήρας κολλοειδών διαλυμάτων Sika Injction Mixr C-1 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ανάμιξη των διαλυμάτων διασποράς τσιμεντοειδών συστατικών της Sika. Η αντλία Sika Injction Pump MFC-1 χρησιμοποιείται για την άντληση των μικροτσιμέντων της Sika. Παρέχει συνεχή ροή χωρίς διαχωρισμό του μίγματος. Τύπος MFC-1 Τύπος C-1 Τα ακροφύσια ενεμάτων της Sika χρησιμοποιούνται ως συνδετικά τμήματα μεταξύ των αντλιών ενεμάτων και της κατασκευής. Η Sika παρέχει ένα ευρύ φάσμα ακροφυσίων για διαφορετικές εφαρμογές. Ακροφύσια Διάτρησης Για υψηλής και χαμηλής πίεσης ενέματα όπου είναι δυνατή η δημιουργία οπών για εισαγωγή του ενέματος. Τύπος MPS Τύπος MPR Επιφανειακά Ακροφύσια Για χαμηλής πίεσης ενεμάτων όπου η διάνοιξη οπών δεν είναι δυνατή. Τύπος SP Τύπος MPC Σφράγιση και Στεγανοποίηση Ρωγμών Κλείσιμο, σφράγιση και ελαστική γεφύρωση των ρωγμών, των διακενών και των κοιλοτήτων από τις οποίες παρατηρείται διαρροή σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές: Sika Injction-1RC Ταχέως διογκούμενη, χαμηλού ιξώδους, ενέσιμη πολυουρεθάνη για άμεση διακοπή εισροής υδάτων υπό πίεση. Sika Injction-1CE Χαμηλού ιξώδους, εύκαμπτη πολυουρεθανική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση και στεγανοποίηση. Sika InjctoCm-190 Δύο συστατικών ενέσιμο κονίαμα βάσεως μικροτσιμέντου. Στεγανοποίηση Κατασκευαστικών Αρμών Για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σε στεγανές κατασκευές η Sika διαθέτει ένα πλήρες σύστημα προϊόντων και συστημάτων: Sika Injction-29 Χαμηλού ιξώδους, εύκαμπτη πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη με υψηλό περιεχόμενο σε στερεά. Sika Injction-1CE Χαμηλού ιξώδους, εύκαμπτη πολυουρεθανική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη σφράγιση και στεγανοποίηση ακόμη και υπό υγρές συνθήκες. Sika InjctoCm-190 Δύο συστατικών τσιμεντοειδές κονίαμα βάσεως μικροτσιμέντου για σφράγιση και στεγανοποίηση κενών και ρωγμών. Επιφανειακή Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος Εφαρμογές ενεμάτων για στεγανοποίηση επιφανειών σε υπόγειες κατασκευές με την τεχνοτροπία «εφαρμογής κουρτίνας»: Sika Injction-4 Εύκαμπτο, πολύ χαμηλού ιξώδους και υπερταχείας πήξης πολυακρυλικό ενέσιμο πύκτωμα για μόνιμη στεγανοποίηση. Το προϊόν αυτό αντιδρά και δημιουργεί ένα στεγανό, ελαστικό αλλά στερεό πύκτωμα με καλή πρόσφυση τόσο σε ξηρά όσο και σε υγρά υποστρώματα. Sika Injction-6 Εύκαμπτο, πολύ χαμηλού ιξώδους πολυακρυλικό ένεμα για μόνιμη στεγανοποίηση. Ο χρόνος ωρίμανσης ρυθμίζεται επιτρέποντας τη βέλτιστη προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες. Προϊόν Χημική Βάση Sika Injction-1RC Διογκούμενη πολυουρεθάνη Sika Injction-1CE Sika Injction-29 Sika InjctoCm-190 Sika Injction-6 Πολυουρεθανική ρητίνη Πολυακρυλική ρητίνη Μικροτσιμέντο Πολυακρυλικό πύκτωμα Κύρια χρήση Προσωρινή στεγανοποίηση Μόνιμα στεγανή σφράγιση ρωγμών Ως μέρος του συστήματος SikaFuko Swll 1 Ιξώδες ( C) Χρόνος αντίδρασης ( C) Τύπος ακροφυσίου Sika ~ 1 mpa x ~ 16 c * MPS or MPR ~ 0 mpa x ~ 135 min ~ 90 mpa x ~ 25 min MPS, MPR ή SP MPS, MPR ή SP Αναμικτήρας/ Αντλία Sika Ενός συστατικού αντλία ενεμάτων τύπου EL-1/2 ή Hand-1/2 Ως μέρος του συστήματος SikaFuko Swll 1 και για ~ 0 mpa x (d ρωγμές 95 < 9.5 μm) ~ 1 min MPC Τύπος αναμικτήρα C-1. Ενός συστατικού αντλία τύπου MFC-1 Επιφανειακές επισκευές με ενέσιμη εφαρμογή στρώσης στεγανοποίησης ~ 7 mpa x ~ 40 c MPR Δύο συστατικών αντλία τύπου PN-2C * σε επαφή με το νερό I 21

12 Συμπληρωματικές Τεχνολογίες Sika για Ειδικές Απαιτήσεις σε Στεγανές Κατασκευές Υπογείων Προστατευτικές επιστρώσεις για αυξημένη ανθεκτικότητα σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις Επιστρώσεις προστασίας κατασκευών από φθορές λόγω επαφής με διαβρωτικά διαλύματα Χημικά Ανθεκτικές Επιστρώσεις Άκαμπτη τσιμεντοειδής επίστρωση για πλήρωση και σφράγιση επιφανειακών ατελειών Επίστρωση με δυνατότητα γεφύρωσης και προστασία έναντι εδαφικών οξέων Απόλυτη στεγανοποίηση / Ελεγχόμενο περιβάλλον Σταθμοί Βιολογικού Καθαρισμού Πρόβλημα Διάβρωση σκυροδέματος λόγω όξινου περιβάλλοντος Αποσάθρωση σκυροδέματος λόγω επίθεσης θειικών ιόντων Απώλεια παθητικής αλκαλικής προστασίας και κατά συνέπεια διάβρωση του οπλισμού Sikagard -EpoCm ως σφραγιστικό πορώδους και προσωρινό φράγμα υγρασίας Sikagard / Sika Poxitar / Sika Aplit / Sika Prmacor / Sikalatic ως τελική προστατευτική στρώση Δεξαμενές για Προστασία από Υπόγεια Ύδατα Πρόβλημα Κανονισμοί και υποχρεωτικές διατάξεις προστασίας περιβάλλοντος Ζώνες προστασίας υπεδάφους Στρώση προστασίας από επιθετικές χημικές ουσίες Sikagard -EpoCm ως σφραγιστικό πορώδους και προσωρινό φράγμα υγρασίας Sikagard / Sika Poxitar / Sika Aplit / Sika Prmacor / Sikalatic ως προστασία υπεδάφους έναντι επιθετικής χημικής προσβολής Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Πρόβλημα Νερό μεταφερόμενο από τα εισερχόμενα οχήματα Επίθεση στο σκυρόδεμα από παγολυτικά άλατα Φθορά / Τριβή από τα ελαστικά των οχημάτων Συστήματα επιστρώσεων δαπέδου Sikafloor Εγκεκριμένα βάσει ΕΝ 1504 και Γερμανικών DS Προτύπων Διαθέσιμα περατά και μη περατά από υδρατμούς συστήματα Πρόβλημα Επιφάνειες με πόρους και κοιλότητες Εφαρμογή στεγανοποιητικού τσιμεντοειδούς, τροποποιημένου με πολυμερή κονιάματος Sika MonoSal, SikaTop Sal, Sikalatic. Eίτε κονιάματος προετοιμασμένου με Sika -1+ για πλήρωση των επιφανειακών ατελειών και ως επιπλέον στρώσης προστασίας. Πρόβλημα Λεπτές επιφανειακές ρωγμές και κοιλότητες Απαίτηση εξωτερικού φράγματος υδρατμών Υπόγεια ύδατα με διαβρωτικές ενώσεις Εφαρμογή ελαστικής στεγανοποιητικής επίστρωσης, ασφαλτικής βάσης Sika Igolflx, Igolatx Πρόβλημα Σφράγιση και προστασία έναντι διάχυσης υδρατμών και εισροής υδάτων Sikaplan WT/WP μεμβράνες στεγανοποίησης 22 I 23

13 Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος με Τεχνολογίες Sika για Παραγωγή Σκυροδέματος, Σφράγιση Αρμών, Προστατευτικές Επιστρώσεις και Ενέματα Αποκατάστασης Προϊόντα Στεγανοποίησης της Sika Πρόσμικτα Σκυροδέματος Συστήματα Σφράγισης Αρμών Ενέσιμο Σύστημα Σφράγισης Αρμών Μεμβράνες Ενέματα Κονιάματα Sikamnt / Sika VicoCrt Ρευστοποιητές και Υπερευστοποιητές Sika -1+ Υδροφοβισμός μάζας Sika Watrbar, Tricoal Watrtop Υδροφραγές Sikadur-Combiflx SG Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες Sika Dilatc Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες SikaSwll S, SikaSwll P Υδροδιογκούμενα υλικά σφράγισης SikaFuko Swll 1 Σωληνίσκος ενεμάτωσης Sikaplan WP και WT Εύκαμπτες μεμβράνες Sikalatic Σύστημα εύκαμπτης υγρής μεμβράνης Sika Injction Υψηλής ρευστότητας ενέματα Sika -1+ πρόσμικτο κονιαμάτων Sika MonoTop, SikaTop, Sika EpoCm,Sika MonoSal, SikaTop Sal και Sikalatic τσιμεντοειδή επιχρίσματα και κονιάματα στεγανοποίησης Μειωτές νερού πολύ υψηλής δραστικότητας για στεγανό σκυρόδεμα. Ειδικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο υδροφοβισμού μάζας Προδιαμορφωμένες υδροφραγές από PVC και FPO για τη σφράγιση διαστολικών και κατασκευαστικών αρμών. Ειδικοί τύποι υδροφραγών χρησιμοποιούνται για διαμερισματοποίηση σε κατασκευές σε συνδυασμό με τις μεμβράνες Sikaplan WT/WP Σύστημα σφράγισης διαστολικών, κατασκευαστικών αρμών και ρωγμών που αποτελείται από ελαστικές ταινίες και εποξειδική ρητίνη Συστήματα σφράγισης αρμών και δημιουργίας λεπτομερειών στις κατασκευές που αποτελείται από ταινίες PVC και εποξειδική ρητίνη Εξελάσιμες και προδιαμορφωμένες διατομές υδροδιογκούμενων υλικών για τη σφράγιση κατασκευαστικών αρμών Σωληνίσκος ενεμάτωσης για τη σφράγιση κατασκευαστικών αρμών με υδροδιογκούμενες λωρίδες Μεμβράνες από PVC με κίτρινη επιφάνεια ένδειξης για έλεγχο ή οπλισμένες μεμβράνες από FPO με πράσινη επιφάνεια ένδειξης Επαλειφόμενες / ψεκαζόμενες επιστρώσεις εύκαμπτης υγρής μεμβράνης για στεγανοποίηση και υψηλή χημική προστασία Λύσεις σε προβλήματα διαρροών σε σκυρόδεμα, αρμούς και μεμβράνες, συμπεριλαμβάνοντας τα συστήματα διαμερισματοποίησης Τσιμεντοειδή κονιάματα τροποποιημένα με πολυμερή ή εποξειδικές ρητίνες για αποκατάσταση, στεγανοποίηση ή/και βελτίωση της ανθεκτικότητας Επίσης διαθέσιμα από τη Sika Συστήματα Ενεμάτων Sika Injction για Κατασκευές Σκυροδέματος S&W / 07SIC 5.15 / Sika Srvic AG, Switzrland / BU Contractor / Watrproofing Εύκαμπτη Στεγανοποίηση Σηράγγων με Μεμβράνες Sikaplan Sika Hlla ABEE Πρωτομαγιάς Κρυονέρι Αττική - Ελλάδα Τηλ Fax Τεχνική Εξυπηρέτηση ika 7452 Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής. Sika Hlla ABEE / 11- / HE#00132 Innovation & Conitncy inc 19

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Distribution. Κατάλογος Υλικών

Distribution. Κατάλογος Υλικών Distribution Κατάλογος Υλικών 2011 Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών με Μεμβράνες Sikaplan

Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών με Μεμβράνες Sikaplan Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών με Μεμβράνες Sikaplan Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών Κατοικίες Κτίρια Γραφείων Κέντρα Διασκέδασης Χώροι Αποθήκευσης Χώροι τήρησης αρχείων Σταθμοί ΜΕΤΡΟ Σταθμοί αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή

Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή I n n o v a t i o n & C o n s i s t e n c y s i n c e 1 9 1 0 Λύσεις από τη Sika για την Κατασκευή Παραγωγή τσιμέντου και σκυροδέματος Στεγανοποίηση Δάπεδα, βαφές και

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών. How can 100 years of experience help you?

Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών. How can 100 years of experience help you? Visit Sika online special: How can 0 years of experience help you? sika.com/experience Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών I n n o v a t i o n

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας. Innovation & Consistency. since 1910

Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας. Innovation & Consistency. since 1910 Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας Innovation & Consistency since 1910 Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας Ως ένας από τους μεγαλύτερους

Διαβάστε περισσότερα

SINTECNO Hellas ABETE

SINTECNO Hellas ABETE SINTECNO Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στο Κορωπί Αττικής Ιστορικό της Εταιρείας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία Ελληνική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1978 και από τότε μέχρι σήμερα πρωτοπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,...

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,... Περιεχόμενα Παρουσίαση σελ. 2 Προετοιμασία Eφαρμογής σελ. 3 Υπόστρωμα Εφαρμογής σελ. 4 Προετοιμασία Υποστρώματος σελ. 5 Διάστρωση Κονιάματος Sika ViscoChape σελ. 9 Τελική Επένδυση Δαπέδου σελ. 12 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency.

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency. SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών Innovation & Consistency since 1910 SikaSwell Ενεργά Συστήματα Στεγανοποίησης Για Κατασκευαστικούς Αρμούς,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Construction Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Η νέα Τεχνολογία για Δάπεδα με μόνιμα Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ξύλινα δάπεδα δεν τοποθετούνται μόνο καρφωτά,

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1504-2 (C) ΑΞΙΩΜΑΤΑ PI-MC-IR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EN 1504-2 Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION!

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION! Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Διαδικασία παραγωγής 3 2 Πολυστρωματική επικόλληση σωλήνα 4 3 Οφέλη του προϊόντος 4 Χαρακτηριστικά & οφέλη... 4 4 Εφαρμογές 5 5 Πρότυπα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα 4. Σκυροδέτηση 4. Πρόσμικτα σκυροδέματος 6. Ειδικά πρόσθετα σκυροδέτησης 8. Ρυθμιστικά πρόσθετα κονιαμάτων τσιμέντου 11. Στεγανοποίηση 11. Τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική και φιλική στο περιβάλλον υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία CET της Sika (Co-Elastic Technology)

Οικονομική και φιλική στο περιβάλλον υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία CET της Sika (Co-Elastic Technology) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 25/04/2012 Κωδικός: 2012.04.01.100 Οικονομική και φιλική στο περιβάλλον υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία CET της Sika (Co-Elastic Technology)

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/6/2014 (v1) Κωδικός: 03.02.070 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000180 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή

Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/03/20122 Κωδικός: 2012.11.05.030 Sikafloor -2530 W Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή Περιγραφή Προϊόντος Το Sikafloor -2530 W είναι δύο συστατικών, υδατοδιαλυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα