Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025"

Transcript

1 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1

2 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ένα εργαστήριο δοκιμών (χημικών, μικροβιολογικών, κ.λ.π.) που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, έχει επίσημη αναγνώριση για την ορθότητα των αποτελεσμάτων που παράγει. 2

3 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων» ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5

4 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΕΠ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τ.Ε. & Μ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΑ 7

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δ4-01 Έλεγχος εγγράφων Δ4-02 Ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συμβάσεων Δ4-03 Υπεργολαβία δοκιμών και διακριβώσεων Δ4-04 Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών Δ4-05 Εξυπηρέτηση του πελάτη / παράπονα Δ4-06 Έλεγχος μη συμμορφούμενης εργασίας δοκιμών / διακριβώσεων Δ4-07 Διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες Δ4-08 Έλεγχος αρχείων Δ4-09 Εσωτερικές επιθεωρήσεις Δ4-10 Ανασκοπήσεις από τη διοίκηση / βελτίωση Δ5-01 Προσωπικό Δ5-02 Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες Δ5-03 Μέθοδοι δοκιμών / διακριβώσεων και επικύρωση μεθόδων Δ5-04 Εξοπλισμός Δ5-05 Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων Δ5-06 Δειγματοληψία Δ5-07 Χειρισμός αντικειμένων δοκιμής/διακρίβωσης Δ5-08 Διασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτων δοκιμών / διακριβώσεων Δ5-09 Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων 8

7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟ- ΛΗΨΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΥΛΙΚΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ 9

8 ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Προσδιορίζονται φυσικοχημικές, χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι οι οποίες χωρίζονται σε παραμέτρους δοκιμαστικής, ελεγκτικής και συμπληρωματικής παρακολούθησης. Οι ανωτέρω όροι αφορούν στη συχνότητα με την οποία πρέπει να προσδιορίζονται οι αντίστοιχες παράμετροι και η οποία είναι συνάρτηση του ημερήσιου όγκου διανεμόμενου ή παραγόμενου νερού σε μία ζώνη παροχής. Φ. ΜΙΣΚΑΚΗ 24

9 Πίνακας I: Παράμετροι που απαιτούνται στην ανάλυση δειγμάτων στα πλαίσια της δοκιμαστικής παρακολούθησης Παράμετροι Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Αργίλιο 200 μg/l Al Αμμώνιο 0,5 mg/l NH + 4 Χρώμα Άνευ ασυνήθους μεταβολής Αγωγιμότητα 2500 μs/cm Clostridium Perf. 0/100ml E Coli 0/100ml ph 6,5 pη 9,5 Οσμή Άνευ ασυνήθους μεταβολής Γεύση Άνευ ασυνήθους μεταβολής Αρ. Αποικιών σε 22 & 37oC Άνευ ασυνήθους μεταβολής Κολοβακτηριοειδή 0/100ml Θολότητα 1 ΝΤU Υπολ. Χλώριο Φ. ΜΙΣΚΑΚΗ 25

10 Πίνακας ΙI: Παράμετροι που απαιτούνται στην ανάλυση δειγμάτων στα πλαίσια της ελεγκτικής παρακολούθησης (Συνολικά 50 παράμετροι) Ε. Coli Ολικά τριαλογονομεθάνια Μόλυβδος Εντερόκκοκοι βινυλοχλωρίδιο Υδράργυρος Ακρυλαμίδιο τετραχλωροαιθένιο Νικέλιο Αντιμόνιο τριχλωροαιθένιο Νιτρικά Αρσενικό 1-2 διχλωροαιθάνιο Νιτρώδη Βενζόλιο Αργίλιο Παρασιτοκτόνα Βενζο-α-πυρένιο αμμώνιο Σύνολο παρασιτοκτόνων Βόριο χλωριούχα Πολυκυκλικοί Η/C Βρωμικά Clostridium Perf. αριθ αποικιών σε 22 και 37 Κάδμιο χρώμα κολοβακτηριοειδή Χρώμιο αγωγιμότητα υπολ. Χλώριο Χαλκός ph θολότητα Κυανιούχα σίδηρος τρίτιο Σελήνιο μαγγάνιο ολική ενδεικτική δόση Επιχλωρυδρίνη οσμή TOC Φθοριούχα Θειϊκά Φ. ΜΙΣΚΑΚΗ γεύση νάτριο 26

11 Πίνακας ΙΙI: Παράμετροι που απαιτούνται στην ανάλυση δειγμάτων στα πλαίσια της συμπληρωματικής παρακολούθησης Συμπληρωματική παρακολούθηση Παθογόνα βακτήρια (σαλμονέλλα, σταφυλόκοκκοι, εντεροϊοί, καμπυλοβακτηρίδιο, e. coli O157) Παρασιτικοί οργανισμοί, φύκοι, ζωάρια PCBs -PCTs άργυρος φαινολικές ενώσεις HC εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι - ορυκτέλαια επιφανειοδραστικοί παράγοντες φωσφόρος ξηρό υπόλειμμα κάλιο υδρόθειο Φ. ΜΙΣΚΑΚΗ 27

12 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Σύμφωνα με την ΚΥΑ, για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού απαιτείται, μεταξύ άλλων, και η χρήση αναλυτικών μεθόδων με συγκεκριμένες προδιαγραφές από διαπιστευμένα εργαστήρια. «Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται δείγματα διαθέτει σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο». Φ. ΜΙΣΚΑΚΗ 28

13 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κολοβακτηριοειδή και Escherichia coli (E. coli) (ISO ) Εντερόκοκκοι (ISO ) Pseudomonas aeruginosa (pren ISO 12780) Απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών Αριθμός αποικιών σε 22 οc (pren ISO 6222) Απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών Αριθμός αποικιών σε 37 οc (pren ISO 6222) Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) 29

14 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Για 44 παραμέτρους καθορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσει το εργαστήριο για τον προσδιορισμό τους. Ορθότητα Πιστότητα Όριο ανίχνευσης (10-25% της παραμετρικής τιμής) 30

15 Πώς ένα εργαστήριο μπορεί να διεξάγει με αξιοπιστία τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού; Σύστημα ποιότητας Μεθόδους με προδιαγραφές ΚΥΑ Διαπίστευση 33

16 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ Γίνεται βιβλιογραφική έρευνα για κατάλληλες μεθόδους, συνήθως πρότυπες (SMWW, ISΟ, EPA ή ΕΛΟΤ). Ελέγχουμε από τη βιβλιογραφία εάν η μέθοδος που επιλέγουμε έχει τα υποδεικνυόμενα από την νομοθεσία χαρακτηριστικά επίδοσης. Οι μέθοδοι εφαρμόζονται στο εργαστήριο και ελέγχεται η καταλληλότητά τους μέσω επαλήθευσης/επικύρωσης 34

17 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ Προσδιορισμός αγωγιμότητας Μέθοδος π.χ. SMWW 2510B Κατάλληλος εξοπλισμός Προμήθεια αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση έλεγχο εξοπλισμού Οδηγία εργασίας για την εκτέλεση της δοκιμής Επαλήθευση ή επικύρωση μεθόδου 35

18 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ Προσδιορίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Εύρος μεθόδου Γραμμικότητα Πιστότητα (επαναληψιμότητα & αναπαραγωγιμότητα) (10%) Ορθότητα (recovery) (10%) Όριο ανίχνευσης (LOD) (10%) Όριο ποσοτικοποίησης (LOQ) Τα αποτελέσματα της επικύρωσης καθορίζουν την καταλληλότητα της μεθόδου για τη σκοπούμενη χρήση (συμφωνία με απαιτήσεις της νομοθεσίας). 36

19 ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ αγωγιμότητα Αβεβαιότητα τύπου α Αβεβαιότητα τύπου β Επίπεδο συγκέντρωσ ης Τυπική απόκλιση μέσης τιμής >10 προσδιορισ μών δείγματος νερού 1. Αβεβαιότητα προσδιορισμού αγωγιμότητας που προκύπτει από το εγχειρίδιο της συσκευής 2. Αβεβαιότητα τιμής αγωγιμότητας των προτύπων βαθμονόμησης 3.Αβεβαιότητα που προκύπτει απο την ορθότητα της δοκιμής 4. Αβεβαιότητα που προκύπτει λόγω θερμοκρασίας μs cm -1 37

20 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - αγωγιμότητα Το εργαστήριο οφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια των δοκιμών (τεκμηριώνεται από τα πειράματα επαλήθευσης) Ο εξοπλισμός οφείλει: Να καλύπτει το απαιτούμενο εύρος μέτρησης Να καλύπτει την απαιτούμενη ακρίβεια Να διακριβώνεται ή/και να ελέγχεται πριν τη χρήση Να υπάρχουν ενημερωμένες οδηγίες χρήσης του Να ταυτοποιείται μονοσήμαντα Να αποσύρεται όταν παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας ή δίνει ύποπτα αποτελέσματα Να φέρει κωδικό που να δηλώνει την κατάσταση της διακρίβωσης ή του ελέγχου Να ελέγχεται μετά από επισκευή Να υπόκειται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης/συντήρησης/περιοδικών ελέγχων 38

21 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - αγωγιμότητα Πρόγραμμα ελέγχου Κάθε μέρα μετράται ΔΠΕ Κάθε μήνα μετράται πιστοποιημένο διάλυμα αναφοράς με αγωγιμότητα περίπου 1,41 ms/cm. Εάν η μετρούμενη τιμή διαφέρει περισσότερο του 1% από την πιστοποιημένη τιμή αναφοράς γίνεται βαθμονόμηση του αγωγιμομέτρου Ετήσια γίνεται έλεγχος του θερμομέτρου του αγωγιμομέτρου 39

22 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ αγωγιμότητα Πιστοποιημένο δ/μα αναφοράς με αγωγιμότητα περίπου 1,41 ms/cm αραιώνεται 1:4. Το παραγόμενο δ/μα με αγωγιμότητα περίπου 365 μs/cm χρησιμοποιείται σαν διάλυμα ποιοτικού ελέγχου. Το διάλυμα αυτό παρασκευάζεται μηνιαία, και αναλύεται μια φορά σε κάθε σειρά δειγμάτων. Το αποτέλεσμα του προσδιορισμού της αγωγιμότητας του δ/τος ελέγχου καταγράφεται σε διάγραμμα ελέγχου. 40

23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ αγωγιμότητα ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αγωγιμότητα, μs/cm Προσδ. Τιμή Μέση Τιμή = ,0 408,0 +10% 406,0-10% 404,0 +2s 3 402,0 400,0-2s 398,0 +3s 5 396,0 394,0-3s 392,0 390,0 388,0 386,0 384,0 382,0 380,0 378,0 376,0 374,0 372,0 370,0 368,0 366,0 364,0 362,0 360,0 358,0 356,0 354,0 352,0 350,0 348,0 346,0 344,0 342,0 340,0 338,0 336,0 334,0 332,0 330,0 328,0 326,0 324,0 322,0 320,0 1/6/2006 8/6/ /6/ /6/ /6/

24 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 2 1 Αγωγιμότητα z-score 0-0,02 0,04-0,1 0,3 0,2 0,1 0, ,1 0,2 0,10,0 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1 0,2-0,1-0,1-0,1-0, Ιουλ- Ιαν- Ιουλ- Ιαν- Ιουλ- Ιαν- Ιουλ- 06 Ιαν- 07 Ιουλ- 07 Ιαν- 08 Ιουλ- Ιαν- Ιουλ- Ιαν- Ιουλ- Ιαν- 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 42

25 5.10 Εκθέσεις δοκιμών

26 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου παρέχεται μόνο από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης, ο οποίος στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.). Για να διαπιστευθεί, το εργαστήριο υπόκειται σε μια διαδικασία αξιολόγησης που αφορά την ικανότητά του να παράγει έγκυρα αποτελέσματα. 47

27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΥΔ Αίτηση Ορισμός ομάδας αξιολόγησης Προαξιολόγηση Κυρίως αξιολόγηση Έκθεση ΕΑ προς ΤΕ Εισήγηση ΤΕ προς Ε.ΣΥ.Δ. Χορήγηση Διαπίστευσης Επιτηρήσεις / Επαναξιολόγηση 48

28 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Εφόσον η διαδικασία αξιολόγησης του εργαστηρίου ολοκληρωθεί με επιτυχία, χορηγείται συγκεκριμένο πεδίο διαπίστευσης αποκλειστικά για τις δοκιμές που αξιολογήθηκαν. 49

29 50

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 51

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό βιολογικό στοιχείο. Είναι αναγκαία προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΡΑ 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ Ομάδα Εργασίας( Απόφαση Δ.Σ ΕΦΕΤ υπ αριθ. 601/14-09-2010) Επικεφαλής: Γκαντζιός Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα