ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 FRAMME LIFE NAT08//GR// ΑΘΗΝΑ 2010 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FRAMME LIFE08 NAT/GR/ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ

2 Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου", με Αριθ. Σύμβασης LIFE08 NAT/GR/000533, χρηματοδοτείται κατά 50% από τον μηχανισμό LIFE+ (Nature & Biodiversity) της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συνολικό προϋπολογισμό Την συνολική διαχείριση του FRAMME έχει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τους τρεις δήμους της Ρόδου που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2008, τον Δήμο Λινδίων, Δήμο Αταβύρου και Δήμο Νότιας Ρόδου. FRAMME, Fire Restoration Methodology for Mediterranean Forests - environmental safety & sustainability of 4 interventions in the Rhodes NATURA 2000 site with contract number LIFE08 NAT/GR/ is a project co-financed by 50% by the European Commissions LIFE+ Programme and has a total budget of The management of the project is carried out by Elliniki Etairia Society for Environment & Cultural Heritage as a Coordinating Beneficiary. Associate Beneficiaries to the Project are The Agricultural University of Athens as well as the three municipalities in Rhodes affected by the devastating fires of 2008; Municipality of Lindos, Municipality of Ataviros and the Municipality of South Rhodes. Στοιχεία επικοινωνίας: Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Καθηγητής Γ. Αράπης Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τηλ: Βιβλιογραφικά στοιχεία: Δικάρου, Ε.. (2010). Μελέτη υδάτινων πόρων στην περιοχή υλοποίησης του έργου FRAMME LIFE08 NAT/GR/ στην νήσο Ρόδο. URL: 1

3 EXECUTIVE SUMMARY During the summer of 2008, the island of Rhodes was marked by a wildfire, which threatened protected areas and regions with high ecological importance, burning more than acres. This wildfire affected some important productive infrastructures and degraded the natural resources of the island. The fire approached and entered the north-western part of the Natura region (GR ) burning 10,5% of its total area. In addition, 34% ( acres) of the two wildlife protected areas that are situated at the edge of the affected area were burnt. The area of interest to this study is located in the central part of the island of Rhodes and covers an area of about 40km 2. It constitutes an area that is formed from the polygon of the burnt area and includes the boundaries of the municipalities of Ataviros (14,7km 2 ) and Lindion (21,3km 2 ) to the east, the boundary of the municipality of South Rhodes to the south and finally the Natura polygon of the Natura region (GR421000). It is located on the southeastern hills of Ataviros Mountain and it is characterized as semi-mountainous (altitude m) and a small part as low elevation (less than 200 m). The relief of the area is relatively variable but is generally characterized as gentle. The slopes do not exceed 30%, and occasionally have a gradient of less than 5%. The study area consists of whole or parts of 4 hydrological basins These are, the basin of Gadouras (which is the biggest basin of Rhode) and Fonias to the north, the basin of Kipiriona in the centre and the basin of Asklipinou to the sourth. The drainage network of the area is well developed, dendritic type which drains the whole area eastward. There are 4 main and several secondary streams, which drain the area and create an elongated basin with a NW-SE direction. There are three existing manufactured facilities of water storage in the area. There is a small reservoir-lake in Asklipinos basin (V=700 m3) and two dams in the streams of Lardos (V=6.600 m3) and Gadouras (V= m3). Particular reference should be made to the dam of Gadouras basin which is under construction, and will form the biggest dam in the area. According to the hydrological balance model of BEMERMHN (calculates the evapotranspiration using Thornthwaite method - the mean monthly precipitation has been determined in million cubic meters, using the data of the Hellenic National Meteorological Service), the basin of Gadouras has the following values: precipitation= 119,75 hm 3, surface runoff=39,49 hm 3, infiltration=17,08 hm 3 and real evapotranspiration=63,18 hm 3, the basin of Fonia: precipitation=32,72 hm 3, surface runoff=7,46 hm 3, infiltration=4,09 hm 3 and real evapotranspiration=21,17 hm 3, the basin of Kipiriona: precipitation= 28,05 hm 3, surface 2

4 runoff=6,69 hm 3, infiltration=3,99 hm 3 and real evapotranspiration=17,37 hm 3 and finally the basin of Asklipinou: precipitation= 23,07 hm 3, surface runoff=6,50 hm 3, infiltration=3,39 hm 3 and real evapotranspiration=13,17. According to the geological structure of the area, the existing geological formations are characterized by their various levels of permeability, which are influenced directly by the compactness of the rocks or the coherence of the sediments. From a hydro geological point of view, the area is characterized by the presence of low and non-permanent outflow springs. The major number of the springs is dominated in pliopleistocene clastic formations, with a direction parallel to these formations. Generally the heterogeneity of the grain formations, which constitute the main geological structure of the area, do not promote the collection of significant amounts of water in aquifers.. Summarizing, the underground aquifer of the area is related to the calcareous formations and constitutes the karstic aquifer, which together with the clastic formations compose the total grainy aquifer. The karstic aquifer that appears in the areas of Archagellos, Profitis Helias and the Sgouros formation has a remarkable recharge and significant discharge rate, and can therefore be exploited. A series of small springs which are drained exactly to the point that the grain formation aquifer outcrops, provides a small amount of the water supply needs. Moreover, the spring water quality is expected to be acceptable, since there are no potential pollution sources upstream. It has to be mentioned that the utilization of the spring water would require further exploitation facilities. As far as the surface water of the area is concerned, most of the streams appear to have non-permanent flow, while those that have permanent are characterized by low discharge rates. The utilization of surface waters can be made by the construction of low dams or small soil-made reservoirs by the streams, which will retain a sufficient amount of water during the humid period. 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 6 3 ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Υδρολογικές λεκάνες απορροής περιοχής μελέτης Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής μελέτης Υδρολογικό ισοζύγιο Υπάρχοντα έργα νερού 15 4 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ Γενικά Υδρογεωλογικές συνθήκες περιοχής μελέτης Ποιότητα υδάτων 21 5 ΧΡΗΣΗ/ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 40 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 42 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 42 4

6 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η παρούσα αφορά τη μελέτη των υδάτινων πόρων στην περιοχή που σχηματίζεται από το πολύγωνο της καμένης έκτασης (πυρκαγιά 2008) με τα πολύγωνα των Δήμων Ατάβυρου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου της νήσου Ρόδου. Η μελέτη αποτελεί θεματικό αντικείμενο Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία στοχεύει στην αποσαφήνιση των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών παραμέτρων στην καμένη έκταση εντός της περιοχής GR , η οποία αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φύση Αντικείμενο της μελέτη υδάτινων πόρων είναι η ανάλυση των χερσαίων υδάτινων πόρων με ιδιαίτερα αντικείμενα το υδρογραφικό δίκτυο και τη λεκάνη απορροής της περιοχής ενδιαφέροντος, αλλά και το ισοζύγιο ύδατος τόσο ως προς την ετήσια διακύμανση των εισροών και εκροών του όσο και ως προς την αντίστοιχη των αποθεμάτων του, επιφανειακών και υπόγειων. Επίσης αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσει η ποιότητα των χερσαίων υδάτινων πόρων ως προς τα φυσικά και χημικά τους συστατικά. Η παρούσα μελέτη συμβάλει, σε συνδυασμό με την κλιματολογική μελέτη στον τελικό εντοπισμό των πειραματικών τεμαχίων και τον ορθολογικό σχεδιασμό του προγράμματος αρδεύσεων τους. Ειδικότερα αντικείμενα συμβολής θα αποτελέσουν οι εκτιμήσεις σχετικά με το υδρογραφικό δίκτυο και την λεκάνη απορροής, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν με σκοπό να αυξήσουν τα περιθώρια ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή των αρδεύσεων και λιπάνσεων. Τα μέλη της ομάδας μελέτης, όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια, έχουν αποδεδειγμένα γνώση των τοπικών συνθηκών του τομέα της έρευνας. Η ομάδα μελέτης είναι: Ε. Δίκαρου, Msc Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος, με εμπειρία άνω των 5 ετών σε θέματα εφαρμοσμένης και περιβαλλοντικής γεωλογίας, χαρτογράφησης και σύνταξης ψηφιακών θεματικών χαρτών. Α. Κοντάρη, Msc Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος, με εμπειρία άνω των 5 ετών σε θέματα εφαρμοσμένης και περιβαλλοντικής γεωλογίας, χαρτογράφησης και σύνταξης ψηφιακών θεματικών χαρτών. Γ. Μιγκίρος, Δρ. Γεωλόγος, Καθηγητής Γεωλογίας, με εμπειρία άνω των 30 ετών, σε θέματα περιβαλλοντικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και γεωλογικών χαρτογραφήσεων. Ε. Ψωμιάδης, Δρ. Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και GIS, Γεωπόνος- Περιβαλλοντολόγος, με εμπειρία άνω των 10 ετών σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, χαρτογράφησης και εκτίμησης γαιών, με μεθόδους Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 5

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διοικητικά η νήσος Ρόδος ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο Νομό ωδεκανήσου, έχει έκταση km 2 και πληθυσμό (απογραφή 2001, ΕΣΥΕ). Είναι το μεγαλύτερο νησί του Νομού, σε έκταση και πληθυσμό, µε πρωτεύουσα την πόλη της Ρόδου η οποία είναι και πρωτεύουσα. Απαρτίζεται από τους Δήµους: Αρχαγγέλου, Ατάβυρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καµείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Πεταλούδων και Ρόδου. Η νήσος Ρόδος χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή - ορεινή, µε υψηλότερη κορυφή αυτή του Αγ. Ιωάννη (1.216m) στο όρος Ατάβυρος, στο δυτικό-κεντρικό τμήμα του νησιού. Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη ενός ορεογραφικού άξονα ΒΒΑ-ΝΝ κατεύθυνσης, που χωρίζει το νησί σε δύο τµήµατα, δυτικό και ανατολικό το οποίο είναι και το µεγαλύτερο. Τα πεδινά τµήµατα του νησιού αποτελούν το 25% της συνολικής έκτασης. Το καλοκαίρι του 2008, η Ρόδος σημαδεύτηκε από μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία απείλησε προστατευόμενες περιοχές και περιοχές με σημαντικές οικολογικές αξίες, καίγοντας περισσότερα από στρέμματα. Η πυρκαγιά αυτή επηρέασε σημαντικές παραγωγικές υποδομές και υποβάθμισε τους ζωτικούς πόρους του νησιού. Η πυρκαγιά εισήλθε, στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής NATURA GR , όρη Αττάβυρος και Ακραμύτης, Ακρωτήρι Αρμενιστής και παράκτια ζώνη Απολακκιάς, καίγοντας το 10,5% της συνολικής έκτασής της (Εικόνα 1). Επιπρόσθετα, κάηκε το 34% ( στρ.) της συνολικής έκτασης δύο καταφυγίων άγριας ζωής που βρίσκονται στα όρια με την καμένη περιοχή (Εικόνα 2). Εικόνα 1. Σύνολο καμένης έκτασης Ιουλίου 2008 και προστατευόμενες περιοχές Ρόδου. Εικόνα 2. Σύνολο καμένης έκτασης Ιουλίου 2008 και Καταφύγια Άγριας Ζωής Ρόδου. Η περιοχή ενδιαφέροντος τοποθετείται στο κεντρικό τμήμα της νήσου Ρόδος και καλύπτει έκταση περίπου 40km 2. Ουσιαστικά αποτελεί την περιοχή που σχηματίζεται από το πολύγωνο της καμένης έκτασης, τα πολύγωνα των Δήμων Ατάβυρου (14,7km 2 ), δυτικό τμήμα, Λινδίων (21,3km 2 ), ανατολικό τμήμα και Νότιας Ρόδου (3,4km 2 ), νότιο τμήμα και το πολύγωνο εντός της καμένης περιοχής που ορίζει η περιοχή Natura GR

8 Η περιοχή μελέτης βρίσκεται νότια της πόλης της Ρόδου και καλύπτει τμήμα του όρους Ατάβυρος, με υψόμετρο τα 1200m. Το υψηλότερο χωριό στην περιοχή είναι ο Έμπωνας, σε υψόμετρο 800m (Εικόνα 3). Ο Aρχάγγελος βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού, νότια της πόλης της Ρόδου. Κοντινότερο βουνό είναι το Στρογγυλό. Στο δρόμο προς την παραλία του βρίσκεται η σπηλιά του Κούμελλου, με τους περίφημους σταλακτίτες. Νότια του νησιού, σε απόσταση 60km από την πόλη της Ρόδου στο Γεννάδιον έχει κατασκευαστεί το ομώνυμο φράγμα, κατασκευάστηκε το 1989 και βρίσκεται 2km απόσταση από την Απολακκιά. Εικόνα 3. Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης από την τομή της καμένης περιοχής, με την περιοχή Natura GR και τα όρια των Δήμων. 2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η περιοχή ενδιαφέροντος απαντάται στα νοτιοανατολικά πρανή του όρους Ατάβυρος και χαρακτηρίζεται ημιορεινή (απόλυτο υψόμετρο m) έως πεδινή (υψόμετρο μικρότερο των 200m), με μέγιστο απόλυτο υψόμετρο τα 600m. Το ημιορεινό τμήμα αναπτύσσεται στο δυτικό τμήμα της περιοχής ενδιαφέροντος και καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση (38km 2 ), ενώ το πεδινό απαντάται στο ανατολικό τμήμα και καταλαμβάνει πολύ μικρή έκταση (2km2, Εικόνες 4 και 5). 7

9 Το ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και γενικά χαρακτηρίζεται ως ήπιο. Οι κλίσεις των πρανών στη μεγαλύτερη έκταση δεν ξεπερνούν το 30%, ενώ δημιουργούνται εσωτερικές επιφάνειες πλέον επίπεδες, αλλά και επιπεδώσεις, με κλίσεις μικρότερες του 5%. Για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των πρανών του ανάγλυφου δημιουργήθηκε ο χάρτης κλίσεων των πρανών της περιοχής ενδιαφέροντος. Σχεδιάστηκαν 7 κλάσεις ταξινόμησης του μέτρου της κλίσης, που είναι οι: επίπεδες περιοχές 0-2%, πολύ ήπια κλίση 2-5%, ήπια κλίση 5-8%, μέτρια κλίση 8-15%, μέτρια απότομη κλίση 15-30%, απότομη κλίση 30-45%, πολύ απότομη κλίση >45%. Η έκταση που καλύπτει κάθε κλάση κλίσεων στην περιοχή μελέτης παρουσιάζεται στον πίνακα 1, με τις μέτρια απότομες και απότομες κλίσεις να αποτελούν την κυρίαρχη κλάση με ποσοστό 38,73 και 19,13% αντίστοιχα (Εικόνα 6). Ο χάρτης κλίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συσχέτισή του με την κάλυψη/χρήση γης και άλλους θεματικούς χάρτες, για τον καθορισμό ευαίσθητων περιοχών στη διάβρωση και σε μία πιθανή μελλοντική υποβάθμιση γης. Ο προσανατολισμός των πρανών της περιοχής ενδιαφέροντος είναι γενικά κατεύθυνσης ΒΑ (26,25%) και ΝΑ (33,21%). Ο χάρτης προσανατολισμού των κλίσεων των πρανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση του καθορισμού μιας πιθανής σχέσης του με το είδος και την πυκνότητα της βλάστησης, καθώς και άλλων τύπων κάλυψης/χρήσης γης, καθώς και τον βαθμό φωτεινότητας ή έκθεσης σε ανέμους μιας περιοχής (Εικόνα 7). Τα κύρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προσανατολισμού των πρανών αναλύονται στον πίνακα 2. Πίνακας 1. Έκταση και ποσοστό των κλάσεων ταξινόμησης του μέτρου των κλίσεων. Χαρακτηρισμός κλίσης Κλίση (%) Έκταση (km 2 ) Ποσοστό (%) επίπεδες περιοχές πολύ ήπια κλίση Ήπια κλίση μέτρια κλίση μέτρια απότομη κλίση απότομη κλίση πολύ απότομη κλίση >

10 Πίνακας 2. Έκταση και ποσοστό των κλάσεων προσανατολισμού των κλίσεων των πρανών. Κλίση Έκταση (km 2 ) Ποσοστό (%) ΒΑ ΝΑ ΝΔ ΒΔ

11 Εικόνα 4. Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο. Εικόνα 5. Υψομετρικές ζώνες. 10

12 Εικόνα 6. Κλίσεις πρανών (%). Εικόνα 7. Προσανατολισμός των κλίσεων των πρανών (%). 11

13 3. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 3.1. Υδρολογικές λεκάνες απορροής περιοχής μελέτης Η νήσος Ρόδος περιλαμβάνει 53 υδρολογικές λεκάνες απορροής, µε επιφάνειες που κυμαίνονται από 3 έως 190km 2. Στην περιοχή μελέτης βρίσκονται, κατά ένα μεγάλο ή μικρό τμήμα τους, 4 λεκάνες απορροής. Η λεκάνη του Γαδουρά και του Φονιά στο βόρειο τμήμα, του Κηπηριώνα στο κεντρικό τμήμα και του Ασκληπινού στο νότιο τμήμα (Εικόνα 8). Η μεγαλύτερη υδρολογική λεκάνη, έκτασης 190km 2, αντιστοιχεί στη λεκάνη απορροής του Γαδουρά, που είναι και η μεγαλύτερη στη Ρόδο. Τα κύρια φυσιογραφικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής και συγκεκριμένα τι αυτά προσδιορίζουν, όπως η έκταση, το µέσο και μέγιστο υψόμετρο, η μέση κλίση και ο δείκτης κυκλικότητας, δίνονται στους παρακάτω πίνακες 3 και 4. Πίνακας 3. Βασικές μορφομετρικές παράμετροι ανάλυσης υδρογραφικού δικτύου. Παράμετρος Υπολογισμός Μονάδες Αναφορά Περιγραφή Υδρολογική λεκάνη απορροής Έκταση (Α) Μετρήθηκε km 2 - Το συνολικό εμβαδό της λεκάνης απορροής του ποταμού ή ρέματος Υπολογίζεται από την Μέση τιμή υψομέτρου (hmedian) Υπολογίστηκε m - υψομετρική καμπύλη έως εκείνο το υψόμετρο, για το οποίο το ποσοστό 50% της έκτασης της λεκάνης βρίσκεται πάνω από αυτό Μέση κλίση λεκάνης Δείκτης κυκλικότητας (Circularity ratio) BS = ΣLi*d/A % Gregory & Walling 1973 Rc = 4πΑ/P 2 - Miller 1953 Ο λόγος του συνολικού μήκους των ισοϋψών καμπυλών επί την ισοδιάσταση προς το εμβαδό της λεκάνης Ο λόγος του εμβαδού της λεκάνης προς το λόγο του εμβαδού του κύκλου που έχει περίμετρο ίση με την περίμετρο της λεκάνης. Οι τιμές του συντελεστή κυμαίνονται από 0 έως 1, με την τιμή 1 να αντιστοιχεί σε λεκάνη μορφής τέλειου κύκλου Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Αριθμός λεκάνης Όνομα Λεκάνης Έκταση (km 2 ) Μέσο Υψόμετρο (m) Μέγιστο Υψόμετρο (m) Μέση κλίση (%) είκτης κυκλικότητας Λ610 Ρ. Γαδουράς Λ615 Ρ. Φονιάς Λ616 Ρ. Κηπηριώνας Λ619 Ρ. Ασκληπινός Σύνολο νήσου

14 Εικόνα 8. Οι 4 λεκάνεςαπορροής που αποστραγγίζουν την περιοχή μελέτης 3.2. Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής μελέτης Το υδρογραφικό δίκτυο είναι καλά αναπτυγμένο, δενδριτικού τύπου και αποστραγγίζει την περιοχή γενικά προς τα ανατολικά. Στα υψηλότερα υψομετρικά τμήματα της περιοχής το υδρογραφικό δίκτυο παρουσιάζει πολύ καλή ανάπτυξη, η οποία προς τα χαμηλότερα τμήματα εξελίσσεται σε μονόκλωνη, εξαιτίας της μεγάλης κατά βάθος ανάπτυξης των ρεμάτων. Η ταξινόμηση του υδρογραφικού δικτύου, καθώς και η επεξεργασία του κατά κλάδο, για την περιοχή ενδιαφέροντος αναλύεται στον πίνακες 5. Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η κατάταξη των υδατορευμάτων της νήσου κατά Strahler. Η κατάταξη γίνεται ανά λεκάνη απορροής. Στη νήσο Ρόδο εμφανίζονται υδατορεύµατα μέχρι και 6ης τάξης στη λεκάνη του Ρ. Γαδουράς. Υδρολογικά η περιοχή ενδιαφέροντος αποστραγγίζεται σχεδόν στο σύνολό της από τέσσερα κύρια ρέματα και μερικά δευτερεύοντα, τα οποία και δημιουργούν επιμήκεις υδρολογικές λεκάνες ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης. Το ρέμα Ασκληπινός αποστραγγίζει το νότιο τμήμα, το ρέμα του Κηπηριώνας το κεντρικό και τα ρέματα Φονιάς και Γαδουράς, τα οποία κυρίως αποστραγγίζουν το βόρειο τμήμα (Εικόνα 9). 13

15 Τα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου της νήσου, δίνονται ανά λεκάνη απορροής, στον πίνακα 6 που ακολουθεί, όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για το συνολικό μήκος των υδατορευµάτων, το μήκος της κύριας μισγάγγειας και την πυκνότητα του δικτύου. Σύμφωνα µε αυτόν, το μέγιστο μήκος μισγάγγειας παρατηρείται στη λεκάνη Ρ. Γαδουράς, όπου φτάνει τα 28,9km. Πίνακας 5. Κατάταξη υδατορευµάτων των 4 λεκανών απορροής σε τάξεις κατά Strahler. Αριθμός Όνομα λεκάνης Μήκος Μήκος Μήκος Μήκος Μήκος Μήκος λεκάνης 1ης Τάξης 2ης Τάξης 3ης Τάξης 4ης Τάξης 5ης Τάξης 6ης Τάξης (km) (km) (km) (km) (km) (km) Λ610 Ρ. Γαδουράς 329,9 142,6 61,0 53,6 14,7 15,1 Λ615 Ρ. Φονιάς 100,7 46,6 28,2 9,6 15,8 - Λ616 Ρ. Κηπηριώνας 87,3 42,7 14,8 20,9 0,8 - Λ619 Ρ. Ασκληπινός 86,5 38,3 12,7 8,6 10,7 - Σύνολο νήσου: 2240,0 1037,0 508,2 309,9 121,4 26,6 Εικόνα 9. Το υδρογραφικό δίκτυο των 4 λεκανών απορροής που αποστραγγίζουν την περιοχή μελέτης. 14

16 Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά υδρογραφικού δικτύου των 4 λεκανών απορροής. Αριθμός Όνομα λεκάνης Συνολικό Μήκος κύριας Πυκνότητα λεκάνης μήκος ρεμάτων µισγάγγειας υδρογραφικού δικτύου (km) (km) Λ610 Ρ. Γαδουράς Λ615 Ρ. Φονιάς Λ616 Ρ. Κηπηριώνας Λ619 Ρ. Ασκληπινός Σύνολο νήσου Υδρολογικό ισοζύγιο Για τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο BEMERMHN, που υπολογίζει την εξατμισοδιαπνοή με βάση τη μέθοδο Thornthwaite. Η μέση μηνιαία βροχή έχει προσδιοριστεί από τα δεδομένα της ΕΜΥ μέχρι και το1991. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία έχει αναχθεί στο μέσο υψόμετρο της περιοχής, που υπολογίζεται στο υδατικό διαμέρισμα. Η ποσότητα νερού στη ζώνη κατακράτησης έχει προσδιοριστεί από τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής (ΥΠΑΝ 2006). Το μηνιαίο και υπερετήσιο υδρολογικό ισοζύγιο της Ρόδου απεικονίζονται στους πίνακες 7 και 8. Αδρομερές Μοντέλο Βροχής - Απορροής - Τύπου Thornthwaite Η χρήση του αδρομερούς μοντέλου βροχής - απορροής αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν καλύτερη προσομοίωση των διεργασιών του υδρολογικού κύκλου, σε επίπεδο λεκάνης απορροής, ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχουν υδρομετρικά δεδοµένα για ρύθμιση. Η εφαρμογή του μοντέλου γίνεται σε όλες τις υδρολογικές λεκάνες της νήσου Ρόδου, για το χρονικό διάστημα της κοινής περιόδου (10/1985-9/2001), σε μηνιαίο βήμα. Το μοντέλο χρησιμοποιεί τις επιφανειακές χρονοσειρές βροχόπτωσης και δυνητικής εξατμισοδιαπνοής που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα βήματα. Στην απλοποιημένη μορφή που επιλέχθηκε, το μοντέλο βροχής - απορροής χρησιμοποιεί τις παραμέτρους Κ, µ, κ, που αναφέρονται στη χωρητικότητα της λεκάνης απορροής, στο ρυθμό κατείσδυσης και στην άμεση απορροή της βροχόπτωσης, αντίστοιχα. Οι παράμετροι αυτές εκτιμώνται και προσαρμόζονται ανά λεκάνη µε χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας του υδρογεωλογικού υποβάθρου και των χρήσεων γης. Πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης της νήσου ανάλογα µε το βάθος ριζοστρώματος (0, 600, 1000 και 1400 mm), η ταξινόμηση του υδρολιθολογικού υποβάθρου της νήσου ανάλογα µε τη διαπερατότητα (μεγάλη, μέτρια έως μεγάλη, μέτρια και μικρή έως 15

17 μηδενική), καθώς και η ταξινόμηση του ίδιου υποβάθρου ανάλογα µε τη μηχανική σύσταση (χονδρόκοκκο, μεσόκοκκο και λεπτόκοκκο). Πίνακας 7. Μηνιαίο υδρολογικό ισοζύγιο (mm). Ρόδος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος Ρ ΕΤ RO+I Ρ = Βροχόπτωση, ΕΤ= Πραγματική εξατμισοδιαπνοή, RO+I= Απορροή και κατείσδυση Πίνακας 8. Υδρολογικό ισοζύγιο σε υπερετήσια βάση. Σταθμός Ύψος βροχής (mm) Πραγματική εξατμισ/πνοή* (mm) Είδος υδροφορέα** Ρόδος (49%) Κοκκώδης Καρστικός Απορροή*** (mm) (85%) 12.1 (3%) Κατείσδυση*** (mm) 62.7 (15%) (97%) Μικτός (60%) (40%) * Η εξατμισοδιαπνοή έχει αναχθεί με βάση τη θερμοκρασία του μέσου υψομέτρου ανά τμήμα του υδατικού διαμερίσματος. Τα ποσοστά είναι επί της βροχόπτωσης. ** Σε περίπτωση αδιαπέρατου υποβάθρου θεωρούμε 97% απορροή και 3% κατείσδυση της ενεργού βροχόπτωσης. Η μέση υπερετήσια βροχή έχει προσδιοριστεί από τα δεδομένα της ΕΜΥ μέχρι το *** Το ποσοστό είναι επί της ωφέλιμης βροχής μετά την αφαίρεση της εξατμισοδιαπνοής. Με επεξεργασία αυτών των τιμών ανά λεκάνη απορροής, προκύπτουν οι υπολογισμένες τιμές αυτών των παραμέτρων του μοντέλου, που δίνονται στον πίνακα 9 που ακολουθεί. Πίνακας 9. Παράμετροι αδροµερούς μοντέλου ανά λεκάνη απορροής. Αριθµός λεκάνης Λεκάνη Κ κ µ Λ610 Ρ. Γαδουράς Λ615 Ρ. Φονιάς Λ616 Ρ. Κηπηριώνας Λ619 Ρ. Ασκληπινός Μέση ανηγµένη τιµή νήσου: Τα αποτελέσματα προσομοίωσης του αδρομερούς μοντέλου βροχής - απορροής δίνονται σε γενικευμένη μορφή, ανά λεκάνη απορροής, στον πίνακα 10 που ακολουθεί. Οι ποσότητες των υδρολογικών μεγεθών παρουσιάζονται σε mm ανηγμένα στην επιφάνεια της λεκάνης, που αναφέρονται και σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πρόκειται για τα μέσα 16

18 ετήσια μεγέθη του διαστήματος προσομοίωσης (10/1985-9/2001). Τα αποτελέσματα για την επιφανειακή απορροή και την κατείσδυση δίνονται και ως ποσοστά (%). Πίνακας 10. Αποτελέσματα αδρομερούς υδρολογικού μοντέλου σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Λεκάνη Έκταση (Km 2 ) Βροχόπτωση (mm) (hm 3 ) Απορροή (mm) (hm 3 ) (%) Κατείσδυση (mm) (hm 3 ) (%) Πραγµ. Εξάτµ/νοή (mm) (hm 3 ) Ρ. Γαδουράς Ρ. Φονιάς Ρ. Κηπηριώνας Ρ. Ασκληπινός Με βάση τα αποτελέσματα του αδρομερούς μοντέλου βροχής - απορροής προκύπτει ότι βρίσκονται σε συμφωνία µε τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για την κατείσδυση που έγινε µε βάση τα γεωλογικά-υδρολιθολογικά στοιχεία. Επιπλέον των στοιχείων αυτών, στο αδρομερές μοντέλο συνυπολογίζεται η επίδραση των χρήσεων γης (ΥΠΑΝ 2006) Υπάρχοντα έργα νερού Στη νήσο Ρόδο υπάρχουν τρία κατασκευασμένα έργα ταμίευσης ύδατος και άλλα 4 προβλέπεται να κατασκευαστούν μελλοντικά. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο υπό κατασκευή φράγμα στη θέση Γαδουρά, που είναι το μεγαλύτερο της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Το όνομα, το είδος, η πληροφορίες κατασκευής και ο όγκος των έργων αυτών, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 11 (Εικόνα 10). Ο όγκος του ταμιευτήρα αναφέρεται στην ωφέλιμη ποσότητα ταμίευσης, πληροφορία που είναι συνήθως διαθέσιμη από την αντίστοιχη μελέτη του έργου. Στον ίδιο πίνακα υπάρχει το όνομα της ευρύτερης λεκάνης απορροής που τροφοδοτεί κάθε έργο (ΥΠΑΝ 2006). 17

19 Πίνακας 11. Τεχνικά έργα ταμίευσης ύδατος. Είδος Όνομα Όγκος ταµ. Αριθμός έργου (m 3 ) λεκάνης Όνομα λεκάνης Λιμνοδεξαμενή Ασκληπιείου 700 Λ619 Ρ. Ασκληπινός Φράγμα Λάρδου 6600 Λ615 Ρ. Φονιάς Φράγμα Γαδουρά Λ610 Ρ. Γαδουράς Εικόνα 10. Η υδρολογική πληροφορία και τα υπάρχοντα και σχεδιαζόμενα έργα νερού στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 4. Υδρογεωλογία 4.1. Γενικά Η σύνθετη και περίπλοκη λιθογεωλογία της Ρόδου που οφείλεται κυρίως στην μεγάλη της έκταση και το πλήθος των γεωλογικών σχηματισμών που εμφανίζονται στη νήσο, αλλά και στην τεκτονική της διάρθρωση µε πτυχωσιγενείς ορογενετικές κινήσεις, έντονες τεκτονικές διαρρήξεις και επωθήσεις τριών αλλόχθονων ζωνών, δημιουργούν μεγάλες διαφοροποιήσεις, από θέση σε θέση, που παρατηρούνται όσον αφορά τα υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών, ακόμα και μέσα στον ίδιο γεωλογικό σχηματισμό. Έτσι, κάνουν δύσκολο το έργο της κατάταξης των σχηματισμών σε κατηγορίες όσον αφορά την υδροπερατότητα τους και τη δημιουργία εκτεταμένης υπόγειας υδροφορίας (Εικόνα 11). 18

20 Σε πολύ γενικές γραμμές οι στρωματογραφικές ενότητες κατατάσσονται ως προς την υδροπερατότητα τους ως κάτωθι (Εικόνα 11): -Τεταρτογενείς σχηματισμοί και αποθέσεις: αποτελούνται από προσχώσεις από αργίλους, αμμούχους αργίλους και κροκαλοπαγή. Παρουσιάζονται σε μικρό πάχος που δεν ξεπερνά τα 20m. Χαρακτηρίζεται ως ημιπερατός έως αδιαπέρατος σχηματισμός. -Σύστημα λεβαντινίων ιζημάτων: Εναλλαγές κροκαλοπαγών, ψαμμιτών και µαργών μεγάλου πάχους. Πρόκειται για διαπερατό σχηματισμό σε ότι αφορά τα κροκαλοπαγή και σχεδόν αδιαπέραστο στα μαργαϊκά μέρη. -Σχηματισμός Σγουρός: Εναλλαγές χαλαρών κροκαλοπαγών και άμμων, µε αργιλικά πετρώματα. Πρόκειται για διαπερατό σχηματισμό σε ότι αφορά τα κροκαλοπαγή και την άμμο και σχεδόν αδιαπέραστο στα αργιλικά μέρη. -Σύστημα Βάτη: Εναλλαγές µαργών µε ψαμμίτες και κροκαλοπαγή. Γενικά αδιαπέραστα πετρώματα έκτος των κροκαλοπαγών στρώσεων. -Εκρηξιγενή πετρώματα: Αποτελούνται από σύστημα διαβασών, ραδιολαριτών και οφιολίθων. Γενικά θεωρούνται αδιαπέραστα πετρώματα. Πιθανόν να παρουσιάζουν δευτερογενή ρηξιγενή διαπερατότητα. -Φλύσχης: συνίσταται από εναλλαγές κροκαλοπαγών και αργιλοκροκαλοπαγών. Ουσιαστικά παρουσιάζεται αδιαπέραστος σχηματισμός και είναι διαπερατός µόνο στα κροκαλοπαγή στρώματα. -Ασβεστόλιθοι Λίνδου: Παρουσιάζουν έντονη καρστικοποίηση σε τόσο βαθμό ώστε έχουν δημιουργηθεί και σπήλαια. Πρόκειται για ολοπερατούς σχηματισμούς. -Ασβεστόλιθοι Προφήτου Ηλία: Οι ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν έντονη καρστικοποίηση. Πρόκειται για ολοπερατούς σχηματισμούς. -Ασβεστόλιθοι Αρχαγγέλου: ασβεστόλιθοι επωθηµένοι των στρωμάτων του φλύσχη στο δάπεδο του στρώματος εμφανίζονται ισχυρές υδροφορίες. Πρόκειται για ολοπερατούς σχηματισμούς. -Φλύσχης Κατταβιάς: Σε γενικές γραμμές µε πολύ χαμηλή διαπερατότητα λόγω των ψαμμιτικών στρώσεων. -Ασβεστόλιθοι του όρους Αττάβυρου: Καρστικοποιηµένοι ασβεστόλιθοι Εκφορτίζονται κατευθείαν στην θάλασσα. Αναλυτικά οι επιμέρους στρωματογραφικοί ορίζοντες κατατάσσονται ως προς την υδροπερατότητά τους ως κάτωθι (Εικόνα 12): o Σχηµατισµοί µε περατότητα ελάχιστη έως πολύ χαµηλή (Σ.Κ 1 3 %) ιαβάσες και ραδιολαρίτες Κοπριάς : (Kd), Οφιόλιθοι : (Ο). 19

21 o Σχηµατισµοί µε περατότητα πολύ χαμηλή έως χαμηλή (3 % <Σ.Κ. 8%) Λεβαντίνια ιζήµατα: (If), Ψαµµίτης Μεσαναγρού: (Ms), Μάργες Αγ. Μηνά: (Μη), Σχηµατισµός Θαρί : (Th), Φλυσχικό µέλος µεγάλο Κάλαβρο (Km), Φλυσχικό µέλος "Καράκια" (Kk), Φλυσχικό µέλος Σταφυλία (Ks), Φλυσχικό µέλος Λαέρµα (Κι), Φλυσχικό µέλος Σιάνα (Kf), Φλυσχικό µέλος "Κάλαθος µέλος" (Κχ), Πυριτικοί Ασβεστόλιθοι Ατεµάρη. (An), Φλύσχης Αρχιπόλεως : (Ar) o Σχηματισμοί µε περατότητα χαμηλή έως μέτρια (8%<Σ.Κ. 20%) Αλούβια (á), Μάργες, άµµοι, χάλικες Σχηµατισµού Σγούρου: (s), Ασβεστόλιθος Λίνδου: (L) Ασβεστόλιθοι Μαλόνας: (Μ). o Σχηματισμοί µε περατότητα μέτρια έως υψηλή (Σ.Κ> 20%) Πώρος (πουρί): (ρ), Πορώδης ασβεστόλιθος Σχηµατισµού Σγούρου: (sp), Κροκαλοπαγές Κοριάτι : (Kc), Πυριτικός ασβεστόλιθους Ελαφόκαµπου: (Ε), Ασβεστόλιθος Σάλακα: (S) Ασβεστόλιθος Κουµούλι: (Κ). 20

22 Εικόνα 11. Ο Υδρογεωλογικός χάρτης της νήσου Ρόδος (ΥΠΑΝ 2005). 21

23 Εικόνα 12. Ο χάρτης Περατότητας των γεωλογικών σχηματισμών της νήσου Ρόδος (ΥΠΑΝ, 2005) Υδρογεωλογικές συνθήκες περιοχής μελέτης Με βάση τη γεωλογική δομή της περιοχής μελέτης οι σχηματισμοί που την δομούν υδρολιθολογικά χαρακτηρίζονται από ποικίλη περατότητα η οποία είναι συνάρτηση της 22

24 κοκκομετρικής τους σύστασης και της συμπαγότητας των πετρωμάτων ή συνεκτικότητας των ιζημάτων. Η υδρολιθολογική συμπεριφορά των σχηματισμών αυτών είναι η ακόλουθη. (α) Οι κλαστικοί σχηματισμοί του φλύσχη χαρακτηρίζονται ως ημιπερατοί σχηματισμοί, με ορίζοντες περατούς και ορίζοντες αδιαπέρατους. Η περατότητα των σχηματισμών αυτών αυξάνει όσο αυξάνει ο βαθμός αποσάθρωσής τους. (β) Οι κλαστικοί σχηματισμοί της μολάσσας (Μέσο Ανώτερο Ολιγόκαινο), προσομοιάζουν με αυτούς του φλύσχη, χαρακτηρίζονται ως ημιπερατοί σχηματισμοί, με ορίζοντες περατούς και ορίζοντες αδιαπέρατους. Η περατότητα των σχηματισμών αυτών αυξάνει όσο αυξάνει ο βαθμός αποσάθρωσής τους. (γ) Κλαστικοί σχηματισμοί ηπειρωτικοί (Πλείο-Πλειστόκαινο), πρόκειται για περατούς στο σύνολό τους σχηματισμούς, με ορίζοντες αδιαπέραστους που δημιουργούνται από τις ψαμμούχες μάργες. Η περατότητα των σχηματισμών αυτών αυξάνει όσο αυξάνει ο βαθμός αποσάθρωσής τους. Υδρογεωλογικά η περιοχή ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται από την παρουσία πηγών, μικρής κυρίως και ασυνεχούς παροχής. Ο μεγαλύτερος αριθμός πηγών εμφανίζεται στους πλειοπλειστοκαινικούς κλαστικούς σχηματισμούς, όπου και η εμφάνισή τους αναπτύσσεται παράλληλα με αυτούς. Μικρότερος αριθμός πηγών εμφανίζεται στα κλαστικά του φλύσχη και της μολάσσας, που διατάσσονται παράλληλα με τις ζώνες εντατικής διάρρηξης (Εικόνα 13). Γενικά το σύνολο των σχηματισμών που παίρνουν μέρος στη γεωλογική δομή της περιοχής μελέτης δεν δημιουργεί σημαντική υπόγεια υδροφορία, γεγονός που οφείλεται στην ανομοιογένεια των κοκκωδών σχηματισμών. Έτσι, ως μοναδική πηγή υπόγειας υδροφορίας αποτελούν οι πηγές Ποιότητα υδάτων Ποιότητα επιφανειακών υδάτων Σύμφωνα µε τα οριζόμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών (παρ. Α , σελ. 6), στην παρούσα φάση του έργου εντάσσεται η «Συλλογή και αρχειοθέτηση πρωτογενών δεδομένων, που αφορούν στην ποιότητα των νερών σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα των οδηγιών 80/778/ΕΟΚ (ΦΕΚ 53/ ) και 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ (ΦΕΚ 438/ )», όπου: Οδηγία 80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 23

25 Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης εκεµβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως Οδηγία 78/659/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων Οδηγία 79/923/ΕΟΚ περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή. Εικόνα 13. Σημεία πηγών τα οποία βρίσκονται διάσπαρα σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης. Στοιχεία ποιότητας επιφανειακών υδάτων στη νήσο Ρόδο αναζητήθηκαν από: ΥΠΕΧΩ Ε Οργανισµούς Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και ΕΚΘΕ (2). Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το ΥΠΕΧΩ Ε / Τμήμα Νερών περιλαμβάνουν αναλύσεις επιφανειακών υδάτων στη νήσο Ρόδο. και προέρχονται από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το 1997 έως το 2001, µε συχνότητα που ποικίλλει ανά έτος και ανά σημείο δειγματοληψίας. Για κάθε σημείο δειγματοληψίας έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις στις ακόλουθες παραμέτρους: παράμετροι οργανοληπτικού έλεγχου / μακροσκοπική εξέταση, 24

26 παράμετροι φυσικοχημικές, παράμετροι θρεπτικών συστατικών - ευτροφισμού, παράμετροι τοξικών ουσιών, μικροβιολογικές παράμετροι. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το ΕΚΘΕ προέρχονται από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το 2000 έως το Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων που έχουν υλοποιηθεί σε επιφανειακά ύδατα (ΕΚΘΕ), ανά έτος και ανά σημείο δειγματοληψίας. Τα συλλεχθέντα στοιχεία αποτελούν αποτέλεσμα στατιστικής επεξεργασίας (Average, Minimum, Maximum, Medium, Standard Deviation) των πρωτογενών δεδομένων / αναλύσεων φυσικών και χημικών παραμέτρων. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη Νομαρχία Δωδεκανήσου προέρχονται από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το 1979 έως το 1999, µε συχνότητα που ποικίλλει ανά έτος και ανά σημείο δειγματοληψίας, κυμαίνεται από 1 έως 2 δειγματοληψίες / αναλύσεις ανά σημείο. Για κάθε σημείο δειγματοληψίας έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων. Συχνότητα αναλύσεων ποιότητας επιφανειακών υδάτων (πηγή ΕΚΘΕ). Σημείο δειγματοληψίας Έτος (και συχνότητα) αναλύσεων ποιότητας επιφανειακών υδάτων Ποταμός Γαδουράς Άνοιξη 2001 (1), Χειμώνας 2000 (1) Συχνότητα αναλύσεων ποιότητας επιφανειακών υδάτων (πηγή Νομαρχία Δωδεκανήσου. Νησί Περιοχή ειγµατοληψίας Έτος (και συχνότητα) αναλύσεων ποιότητας επιφανειακών υδάτων Ρόδος Χείμαρρος Γαδουράς 1993 (1) Επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων Για την αξιολόγηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων χρησιμοποιήθηκαν οι κατηγορίες Α1, Α2 και Α3, όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία, βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα: Κατηγορία Α1: Νερά μετά από απλή φυσική επεξεργασία και απολύμανση ιδίως µε ταχεία διύλιση και απολύμανση. Κατηγορία Α2: Νερά μετά από κανονική φυσική και χημική επεξεργασία και απολύμανση (ιδίως µε προχλωρίωση, συσσωμάτωση, κροκύδωση, καθίζηση, διύλιση και απολύμανση). 25

27 Κατηγορία Α3: Νερά, μετά από εντατική φυσική και χημική επεξεργασία και προχωρημένη απολύμανση ιδίως µε χλωρίωση μέχρι του σημείου θραύσεως, συσσωμάτωση, κροκύδωση, καθίζηση, διύλιση, προσρόφηση (ενεργός άνθρακας) και απολύμανση (όζον, τελική χλωρίωση). Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες επεξεργασίας των υφιστάμενων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε µία επιπλέον η κατηγορία Β, στην οποία κατατάχθηκαν όλα τα σημεία τα οποία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες και ως εκ τούτου το νερό κρίνεται ως ακατάλληλο για πόση, ακόμα και αν υποβληθεί στο είδος της επεξεργασίας που περιγράφει η κατηγορία Α3. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων παρουσιάζονται, ανά πηγή λήψης δεδομένων, στη συνέχεια. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία που προέρχονται από το ΕΚΘΕ, καθώς πρόκειται για στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε αυτά η προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση. Κατηγορία ποιότητας επιφανειακών υδάτων (Νομαρχία Δωδεκανήσου). Περιοχή δειγματοληψίας Έτος Πλήθος στο έτος Κατηγορία ποιότητας επιφανειακών υδάτων ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΓΑ ΟΥΡΑΣ Α1 Ποιότητα Υπογείων Υδάτων Στοιχεία ποιότητας υπογείων υδάτων αναζητήθηκαν από: Οργανισμούς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ήµοι και Κοινότητες), ΙΓΜΕ και Εγκεκριμένες μελέτες. Η αξιολόγηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων διαχωρίζεται σε δύο περιπτώσεις: Η αξιολόγηση των συλλεχθέντων δεδομένων ποιότητας των υπογείων υδάτων στο σύνολό τους, ανεξαρτήτου χρήσεως, και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά µε την ποιότητα νερού των υδροφορέων. Η αξιολόγηση των δεδομένων ποιότητας των υπογείων υδάτων που είναι γνωστό ότι προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο), «Ποιότητα Υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση». Ποιότητα υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 26

28 Σύμφωνα µε τα οριζόμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών, στην παρούσα φάση του έργου εντάσσεται η «Συλλογή και αρχειοθέτηση πρωτογενών δεδομένων που αφορούν στην ποιότητα των νερών σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα των Οδηγιών 80/778/ΕΟΚ (ΦΕΚ 53/ ) και 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ (ΦΕΚ 438/ )», όπου: Οδηγία 80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης εκεµβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως. Οδηγία 78/659/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων. Οδηγία 79/923/ΕΟΚ περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή. Στοιχεία ποιότητας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμου ύδατος) συλλέχθηκαν σε επίπεδο ηµοτικού ιαµερίσµατος, υπό τη μορφή: Αναλυτικών δελτίων αποτελεσμάτων αναλύσεων ποιότητας πόσιμου νερού, που διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου και δόθηκαν στον Ανάδοχο από το ήµο Ατταβύρου. Αναλυτικών δελτίων αποτελεσμάτων αναλύσεων ποιότητας πόσιμου νερού, που διεξήχθησαν από τη ΕΥΑ Ρόδου και από το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, «ηµ. Οικονομίδης» και δόθηκαν στον Ανάδοχο από τη ΕΥΑ Πεταλούδων. Αναλυτικών δελτίων αποτελεσμάτων αναλύσεων ποιότητας πόσιμου νερού, που διεξήχθησαν και δόθηκαν στον Ανάδοχο από τη ΕΥΑ Ρόδου. Αναλυτικών δελτίων αποτελεσμάτων αναλύσεων ποιότητας πόσιμου νερού, που διεξήχθησαν από τη ΕΥΑ Ρόδου, το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, «ηµ. Οικονομίδης» και την Υπηρεσία Βιολογικού της ΕΥΑΡ και δόθηκαν στον Ανάδοχο από τη ΕΥΑ Αφάντου. Αναλυτικών δελτίων αποτελεσμάτων αναλύσεων ποιότητας πόσιμου νερού ανά ηµοτικό ιαµέρισµα, που διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου και δόθηκαν στον ήµο Αρχαγγέλων. Αναλυτικών δελτίων αποτελεσμάτων αναλύσεων ποιότητας πόμιµου νερού, που διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου και δόθηκαν στον Δήμο Νότιας Ρόδου. Αναλυτικών δελτίων αποτελεσμάτων αναλύσεων ποιότητας πόσιμου νερού, που διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου και δόθηκαν στον μ ήµο Λινδίων. Αναλυτικών δελτίων αποτελεσμάτων αναλύσεων ποιότητας πόσιμου νερού από τη Νομαρχία ωδεκανήσου. 27

29 Τα σημεία δειγματοληψίας και ανάλυσης υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ταξινομούνται στις ακόλουθες τρεις (3) κατηγορίες: Υδρευτικό ίκτυο (D), όπου κατατάσσονται τα δείγματα που έχουν ληφθεί από το υδρευτικό δίκτυο του ηµοτικού διαμερίσματος / οικισμών, κοινοτικές βρύσες, δεξαμενές, αντλιοστάσια. Επιφανειακά νερά (S), που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπου κατατάσσονται τα δείγματα που έχουν ληφθεί από ποτάμια (R), λίμνες (L), τεχνητά υδάτινα σώματα (Α). Υπόγεια νερά (G), που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπου κατατάσσονται τα δείγματα που έχουν ληφθεί από γεωτρήσεις (Β), πηγές (S) και πηγάδια (W). Τα συλλεχθέντα στοιχεία αφορούν φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις δειγματοληψιών από υδρευτικό δίκτυο και υπόγεια νερά (φρέατα, πηγές και γεωτρήσεις). Ακολούθως, παρουσιάζονται για τις ως άνω πηγές λήψης στοιχείων: το πλήθος των σημείων μετρήσεων, και το πλήθος των δειγματοληψιών ανά έτος, περίοδο (θερινή - S και χειμερινή - W), και κατηγορία προέλευσης νερού (G, S, D). Επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων Η αξιολόγηση της ποιότητας του νερού που προορίζεται για Ανθρώπινη Κατανάλωση για το Υδατικό ιαµέρισµα 14 Νήσων Αιγαίου υλοποιείται βάσει των ορίων ποιότητας του πόσιμου νερού ή των ορίων ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο, ανάλογα µε το εάν τα σημεία δειγματοληψίας αφορούν σε υδρευτικό δίκτυο, ή σε επιφανειακά / υπόγεια νερά. Στο υδρευτικό δίκτυο (D) κατατάσσονται τα δείγματα, που έχουν ληφθεί από το υδρευτικό δίκτυο του ηµοτικού ιαµερίσµατος, κοινοτικές βρύσες, δεξαμενές, αντλιοστάσια, και αφορούν σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, και η αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται σύμφωνα µε την Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας βάσει αυτής της νομοθεσίας περιλαμβάνει 2 κατηγορίες: Κατάλληλο, Ακατάλληλο. Στα επιφανειακά νερά (S) κατατάσσονται τα δείγματα νερού που έχουν ληφθεί από ποτάμια, λίμνες, τεχνητά υδάτινα σώματα (φράγματα κλπ.), που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό). Για αυτά τα επιφανειακά νερά η αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται µε βάση την ΚΥΑ 46399/4352/86. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας βάσει αυτής της νομοθεσίας περιλαμβάνει 3 κατηγορίες: Α1, Α2, Α3. Στα υπόγεια νερά (G) κατατάσσονται τα δείγματα νερού που έχουν ληφθεί από γεωτρήσεις, πηγές και πηγάδια (φρέατα), που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό). 28

30 Καθ ότι για τα υπόγεια νερά δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία, επιλέχθηκε ως πλέον ορθολογική η αξιολόγηση της ποιότητας σύμφωνα µε την ΚΥΑ 46399/4352/86. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας βάσει αυτής της νομοθεσίας περιλαμβάνει 3 κατηγορίες: Α1, Α2, Α3. Στη νήσο Ρόδο, τα σημεία δειγματοληψίας για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί και είναι διαθέσιμες αναλύσεις ποιότητας νερού, αφορούν στο υδρευτικό δίκτυο (D) και στα υπόγεια νερά (G). Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διαθέσιμων δεδομένων ποιότητας για Δημοτικά Διαμερίσματα της νήσου Ρόδου. Σημειώνεται ότι, με βάση τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ποιότητα των νερών άρδευσης δεν διαφοροποιείται από αυτά της ύδρευσης. Ρόδος / Δ.Δ. Ατταβύρου, Δ.Δ. Αγίου Ισιδώρου Υπόγεια Νερά που προορίζονται για ύδρευση (G - Β, W, S) Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα: δεν πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις δειγμάτων νερού ως προς όλες τις μικροβιολογικές παραμέτρους ή ως προς όλες τις χημικές παραμέτρους για το σύνολο των δειγμάτων, η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας (κυρίως του 1999, µία του 2002) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, δεν παρατηρήθηκε καμιά υπέρβαση των ορίων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Κ.Υ.Α 46399/4352/86) στις αναλύσεις που μελετήθηκαν. Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στοιχεία, για τα έτη που πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις στα συγκεκριμένα σημεία: Το νερό της γεώτρησης (G- Β) του Δ.Δ. κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙ. Το νερό των 23 πηγών (G- S) του Δ.Δ. κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙ. Θέση δειγματοληψίας Ημερομηνία δειγματοληψίας Χαρακτηρισμός ποιότητας (ΚΥΑ 46399/4352/86) Γεώτρηση Αγ. Ισίδωρος G Β 1999 Α1 Πηγή Γέλαντρος G S 1999 Α1 Πηγή Γεργιές (Α) G S 1999 Α1 Πηγή Ζωπή G S 1999 Α1 Πηγή Καρί G S 1999 Α1 29

31 Πηγή Λίµνες G S 1999 Α1 Πηγή Λυαριά G S 1999 Α1 Πηγή Μύλος G S 1999 Α1 Πηγή Πίθανα G S 1999 Α1 Πηγή Σουλουντράνα G S 1999 Α1 Πηγή Χόντρος G S 1999 Α1 Πηγή Γεργιές (Β) G S 1999 Α1 Πηγή Γέλαντρος G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Γεργιές (Α) G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Ζωπή G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Καρί G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Λίµνες G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Λυαριά G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Μύλος G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Πίθανα G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Σουλουντράνα G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Χόντρος G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Γεργιές (Β) G S 17/05/1999 Α1 Πηγή Μύλος G S 29/04/2002 Α1 Ρόδος / Δ.Δ. Ατταβύρου, Δ.Δ. Έµπωνα Υπόγεια Νερά που προορίζονται για ύδρευση (G - Β, W, S) Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα: δεν πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις δειγμάτων νερού ως προς όλες τις μικροβιολογικές παραμέτρους ή ως προς όλες τις χημικές παραμέτρους για το σύνολο των δειγμάτων, η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας ( ) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασμάτων, οι διαθέσιμες αναλύσεις νερού γεώτρησης κατέδειξαν υπερβάσεις ορίων. Θέση δειγματοληψίας Ημερομηνία δειγματοληψίας Χαρακτηρισμό ποιότητας (ΚΥΑ 46399/4352/86) Γεώτρηση - Έμπωνα Αρταµίτης G Β 1999 Α1 Γεώτρηση G Β 07/07/2000 Β Πηγή Εκκλησίας G S 1999 Α1 Πηγή Εκκλησίας G S 17/05/1999 Α1 Μανδρικό Πηγή G S 09/05/2001 Α1 30

32 Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στοιχεία, για τα έτη που πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις στα συγκεκριμένα σημεία: Το νερό των γεωτρήσεων (G- Β) του Δ.Δ. κατατάσσεται στην κατηγορία Β, λόγω υψηλής συγκέντρωσης φθοριούχων ιόντων στο νερό μίας γεώτρησης. Το νερό των πηγών (G- S) του Δ.Δ. κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙ. Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Νομαρχία ωδεκανήσου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν από τον Ανάδοχο, προκύπτουν τα ακόλουθα: η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας (1998, 2001) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, οι αναλύσεις δειγμάτων νερού πραγματοποιήθηκαν μόνον ως προς ορισμένες από τις φυσικοχημικές παραμέτρους, οι αναλύσεις αφορούν δειγματοληψίες νερού από γεωτρήσεις (G-B). Οι διαθέσιμες αναλύσεις στο νερό γεωτρήσεων (G-B) κατέδειξαν στην πλειοψηφία των θέσεων δειγματοληψίας υψηλή αγωγιμότητα και υψηλή συγκέντρωση χλωριόντων και θειικών ιόντων. Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη που πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις στα συγκεκριμένα σημεία, το υπόγειο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση στο ηµοτικό ιαµέρισµα αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία Β. Ρόδος / Δ.Δ. Ατταβύρου, Δ.Δ. Κρητηνίας Υπόγεια Νερά που προορίζονται για ύδρευση (G - Β, W, S) Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα: δεν πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις δειγμάτων νερού ως προς όλες τις μικροβιολογικές παραμέτρους ή ως προς όλες τις χημικές παραμέτρους για το σύνολο των δειγμάτων, η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας (δύο μετρήσεις 1999, 2003) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, δεν παρατηρήθηκε καμιά υπέρβαση των ορίων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Κ.Υ.Α 46399/4352/86) στις αναλύσεις που μελετήθηκαν. Θέση δειγματοληψίας Ημερομηνία δειγματοληψίας Χαρακτηρισμός ποιότητας (ΚΥΑ 46399/4352/86) Γεώτρηση Κρητηνίας G Β 1999 Α1 31

33 Κρητηνία Πηγή Πλάτανος G S 14/11/2003 Α1 Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στοιχεία, για τα έτη που πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις στα συγκεκριμένα σημεία: Το νερό της γεώτρησης Κρητηνίας (G-Β), κατατάσσεται στην κατηγορία Α1. Το νερό της πηγής Πλάτανος Κρητηνίας, (G-S), κατατάσσεται στην κατηγορία Α1. Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Νομαρχία ωδεκανήσου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα: η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας ( ) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, οι αναλύσεις δειγμάτων νερού πραγματοποιήθηκαν μόνον ως προς ορισμένες από τις φυσικοχημικές παραμέτρους, οι αναλύσεις αφορούν δειγματοληψίες νερού από γεωτρήσεις (G-B). Οι διαθέσιμες αναλύσεις στο νερό γεωτρήσεων (G-B) κατέδειξαν στην πλειοψηφία των θέσεων δειγματοληψίας υψηλή αγωγιμότητα, υψηλή συγκέντρωση χλωριόντων και θειικών ιόντων. Το υπόγειο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση στο ηµοτικό ιαµέρισµα αυτό των γεωτρήσεων (G-B) κατατάσσεται στην πλειοψηφία τους στην κατηγορία Β Υπόγεια Νερά που προορίζονται για ύδρευση (G - Β, W, S) Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα: οι αναλύσεις δειγμάτων νερού πραγματοποιήθηκαν μόνον ως προς τις μικροβιολογικές παραμέτρους, η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας (1999, 2000) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, δεν παρατηρήθηκε καμιά υπέρβαση των ορίων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Κ.Υ.Α 46399/4352/86) στις αναλύσεις που μελετήθηκαν. Θέση δειγματοληψίας Ημερομηνία δειγματοληψίας Χαρακτηρισμός ποιότητας (ΚΥΑ 46399/4352/86) Γεώτρηση Μονόλιθος G Β 1999 Α1 32

34 Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στοιχεία, για το έτος που πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις στο συγκεκριμένο μηµείο το νερό της γεώτρησης (G-Β) του Δ.Δ. κατατάσσεται στην κατηγορία Α1. Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Νομαρχία ωδεκανήσου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα: δεν υπάρχουν διαθέσιμες δειγματοληψίες και αναλύσεις ποιότητας νερού των τελευταίων 5 ετών τουλάχιστον, ως εκ τούτου τα δεδομένα δεν είναι ικανοποιητικά για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας (µία μέτρηση το 1998) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, οι αναλύσεις δειγμάτων νερού πραγματοποιήθηκαν μόνον ως προς ορισμένες από τις φυσικοχημικές παραμέτρους, οι αναλύσεις αφορούν δειγματοληψία νερού από µία γεώτρηση (G-B), δεν παρατηρήθηκε καμιά υπέρβαση των ορίων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Κ.Υ.Α 46399/4352/86) στις αναλύσεις που μελετήθηκαν. Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη που πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις στα συγκεκριμένα σημεία, το υπόγειο νερό της γεώτρησης (G-B) που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση στο ηµοτικό ιαµέρισµα αυτό, κατατάσσεται στην κατηγορία Α1. Ρόδος / Δ.Δ. Ατταβύρου, Δ.Δ. Σιάνων Υπόγεια Νερά που προορίζονται για ύδρευση (G - Β, W, S) Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Χημική Υπηρεσία Ρόδου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα: οι αναλύσεις δειγμάτων νερού της γεώτρησης πραγματοποιήθηκαν μόνον ως προς τις χημικές παραμέτρους, οι αναλύσεις δειγμάτων νερού της πηγής πραγματοποιήθηκαν μόνον ως προς τις χημικές παραμέτρους, η συχνότητα των τριών δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν (1999, 2002, 2003) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Οι διαθέσιμες αναλύσεις νερού πηγής κατέδειξαν υπερβάσεις ορίων ολικών κολοβακτηριδίων. 33

35 Θέση δειγματοληψίας Ημερομηνία δειγματοληψίας Χαρακτηρισμός ποιότητας (ΚΥΑ 46399/4352/86) Γεώτρηση Σιάννα G Β 1999 Α1 Πηγή G S 29/04/2002 Α1 Πηγή G S 18/07/2003 Α2 Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στοιχεία, για τα έτη που πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις στα συγκεκριμένα σημεία: Το νερό της γεώτρησης Σιάννα (G-Β). κατατάσσεται στην κατηγορία Α1. Το νερό της πηγής (G- S), κατατάσσεται στην κατηγορία Α2, λόγω αυξημένης συγκέντρωσης ολικών κολοβακτηριδίων. Μετρήσεις ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό) διεξήχθησαν από τη Νομαρχία ωδεκανήσου. Από τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες και αξιολογήθηκαν από τον Ανάδοχο, προκύπτουν τα ακόλουθα: δεν υπάρχουν διαθέσιμες δειγματοληψίες και αναλύσεις ποιότητας νερού των τελευταίων 5 ετών τουλάχιστον, ως εκ τούτου τα δεδομένα δεν είναι ικανοποιητικά για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, η συχνότητα των δειγματοληψιών και αναλύσεων ποιότητας (τρεις μετρήσεις, 1998) δεν είναι ικανοποιητική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, οι αναλύσεις δειγμάτων νερού πραγματοποιήθηκαν μόνον ως προς ορισμένες από τις φυσικοχημικές παραμέτρους, οι αναλύσεις αφορούν δειγματοληψίες νερού από δύο γεωτρήσεις (G-B), δεν παρατηρήθηκε καμιά υπέρβαση των ορίων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Κ.Υ.Α 46399/4352/86) στις αναλύσεις που μελετήθηκαν. Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη που πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις στα συγκεκριμένα σημεία, το υπόγειο νερό των δύο γεωτρήσεων (G-B) που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση στο ηµοτικό ιαµέρισµα αυτό, κατατάσσεται στην κατηγορία Α1. Ρόδος / Δ.Δ. Νότιας Ρόδου, Δ.Δ. Απολακκιάς Υπόγεια Νερά που προορίζονται για ύδρευση (G - Β, W, S) εν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ποιότητας υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ρόδος / Δ.Δ. Νότιας Ρόδου, Δ.Δ. Αρνίθας Υπόγεια Νερά που προορίζονται για ύδρευση (G - Β, W, S) 34

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους» ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: «H Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας Αθήνα, Οκτώβριος 28 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Κουμαντάκης, Δ. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης Ε.Μ.Π., Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE 1G MED08-515 Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

FRAMME ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FRAMME LIFE08 NAT/GR/000533 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ

FRAMME ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FRAMME LIFE08 NAT/GR/000533 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ FRAMME LIFE NAT08//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2010 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FRAMME LIFE08 NAT/GR/000533 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ εισηγητής: ΣΟΥΠΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/νση ΑνάπτυξηςΕΥΑΘ ΑΕ 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο Στάδια ομιλίας Κύκλος νερού Υδατικοί πόροι ΕΥΑΘ Υδατικοί πόροι Στόχοι _ Ενέργειες προστασίας τους

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Το έργο 1G MED08-515 Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

στα τις Επιπτώσεις φαινόµενα από πυρκαγιές προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός

στα τις Επιπτώσεις φαινόµενα από πυρκαγιές προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός Επιπτώσεις φαινόµενα από στα τις πληµµυρικά πυρκαγιές στους Νοµούς Αχαΐας - Ηλείας και προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός Οι πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση πυργαγιές σε δασικές και αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Παναγ. Γρ. Μαρκαντωνάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Υγιεινολόγος, PhD, MSc Ποντοηρακλείας 15, 115 27 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Υπόγειων Υδάτω Σελιδα 2 από 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΘ 0.00-87.00 7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 7 1.2 Προσέγγιση 7 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9 2.1 Επισκόπηση 9 2.2 Γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) Θεσσαλονίκη 2011 Η απόφαση για μια αναγνωριστική αποστολή πάνω από το χωριό Χαλίκι, στο όρος Λάκμος ή Περιστέρι, πάρθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : " ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ"

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : " ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Για τον χαρακτηρισμό των υπογείων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) του ΥΔ Αττικής, όσον αφορά στην καλή ή κακή κατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου.

Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου. Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου. Κώστας Αριστείδου ιπλ. ΕΜΠ, Msc U of Illinois Νοέµβρης 2010 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ

ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ 1. Ιστορικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αξιοποίηση των νερών του Ενιπέα μέσω ενός φράγματος στην ορεινή περιοχή της διαδρομής του, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ LIFE11 NAT/GR/1014: FOROPENFORESTS Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου 1. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά του Αιγαίου είναι υπαρκτό και μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π. Σαμπατακάκης Dr. Υδρογεωλόγος -ΙΓΜΕ Η υπόθεση της ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των υδάτων είναι τομέας πολυεπίπεδος -πολυκλαδικός από πλευράς κρατικής,επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Παρακολούθηση Φυτοπλαγκτού Τοξικότητας Βιολογικής Προέλευσης ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. Στέργιος Διαμαντόπουλος Παρακολούθηση Ιχθυοπανίδας Σπύρος Γκέλης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα