Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης: CPV: Κριτήριο Ανάθεσης: Ψηφιακή Σύγκλιση ,92 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 10% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 24% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης ,69 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) «Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» Ημερομηνία Διενέργειας: Ημερομηνία Δημοσίευσης σε ελληνικό τύπο Διάρκεια: 10 μήνες

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...3 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...4 Συντομογραφίες...4 Α1.Περιβάλλον του Έργου...4 Α1.1Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...4 Α1.1.1Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...5 Α1.1.2Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...5 Α1.1.3Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...5 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...5 Α1.2Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...5 Α1.2.1Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...5 Α1.2.2Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...5 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...7 Α2.1Αντικείμενο του Έργου...7 Α2.2Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...7 Α2.3Στόχοι και Έκταση του Έργου...7 Α3.Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...7 Α3.1Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...8 Α3.2Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...8 Α3.3Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...8 Α3.4Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...8 Α3.4.1Εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω κινητών συσκευών και smart phnes (mbile applicatin)...9 Α3.4.2Εφαρμογή διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης...9 Α3.4.3Εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω SMS για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης...9 Α3.4.4Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης (επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου)...9 Α3.5Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...9 Α3.5.1Εξοπλισμός ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης και αναμεταδότες σήματος...9 Α3.5.2Ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης οδηγών...10 Α3.6Διαλειτουργικότητα...10 Α3.7Πολυκαναλική προσέγγιση...10 Α3.8Ανοιχτά δεδομένα...11 Α3.9Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...11 Α3.10Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...11 Σελίδα 2 από 29

3 Α3.11Πίνακας Παραδοτέων...14 Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...15 Α4.1Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...15 Α4.2Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...17 Α4.3Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας...17 Α4.4Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...18 Α4.5Υπηρεσίες Συντήρησης...19 Α5.Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...20 Α5.1Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...20 Α5.2Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου...20 Α5.3Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας...21 Σελίδα 3 από 29

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το υπό προκήρυξη έργο αφορά την εφαρμογή ενός έξυπνου συστήματος στάθμευσης, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου, της πραγματικής χρήσης των χώρων στάθμευσης παρά την οδό. Παράλληλα, επιτρέπει την λήψη μέσω GPRS όλων των δεδομένων που αφορούν το χρόνο στάθμευσης μέσω λογισμικού, της αναλυτικής επεξεργασίας των δεδομένων για μεμονωμένες θέσεις στάθμευσης ή ομάδες θέσεων στάθμευσης που επιλέγονται από το Δήμο. Για την περιοχή παρέμβασης το σύστημα θα αναγνωρίζει την λεπτομερή αποτύπωση της περιοχής εφαρμογής και την τρέχουσα κατάσταση με όλες τις θέσεις στάθμευσης κτλ. Σήμερα πολλές μικρές μεγέθους πόλεις στην Ευρώπη έχουν εφαρμόσει αντίστοιχα συστήματα πληροφόρησης για τη στάθμευσης αυτοκίνητων και την παρόδια χρήση με βασικούς στόχους, την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης στους κατοίκους και στη δημιουργία και διαθεσιμότητα ελεύθερων χώρων στάθμευσης μικρής διάρκειας για τους επισκέπτες που θα αναζωογονήσουν τις εμπορικές και άλλες δραστηριότητες της πόλης. Η πληροφόρηση των οδηγών θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων, SMS και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Για την άμεση πληροφόρηση των οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, σε κάθε θέση τοποθετείται ένας αισθητήρας (ασύρματος) που τοποθετείται εντός του οδοστρώματος, με λειτουργία μικροκυματικής και μπαταρία χαμηλής κατανάλωσης διάρκειας τεσσάρων τουλάχιστον ετών. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, ο Δήμος αλλάζει μόνο τη μπαταρία στο εσωτερικό του αισθητήρα. Ο αισθητήρας εν λειτουργία αλλάζει την κατάστασή του ανάλογα με την κατειλημμένη ή μη θέση από όχημα και την αποστέλλει στον αναμεταδότη και από εκεί με GPRS στο κέντρο ελέγχου όπου διαμοιράζει την πληροφορία σε όλα τα κανάλια πληροφόρησης. Επιπλέον, μέσω ειδικής εφαρμογής οι οδηγοί ενημερώνονται για έκτακτα συμβάντα που συμβαίνουν σε συγκεκριμένο οδικό δίκτυο που αφορούν ατυχήματα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, εκτέλεση έργων κτλ. Σελίδα 4 από 29

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες 1) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου (ΚτΕ) : Δήμος Νέστου 2) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Νέστου 3) Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού : Δήμος Νέστου, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 4) Επιτροπή ή Ε.Δ.Δ. : Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 5) Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE): ομάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του και την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου 6) Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού : Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 7) Προσφέρων ή Συμμετέχων : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων στα πλαίσια του Διαγωνισμού. 8) Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών. 9) Συμβατικό Τίμημα : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα αποτελέσει το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 10) Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών ή και προμήθειας, η οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση. 11) Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 12) Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 13) Ανάδοχος : ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να παρέχει τις υπηρεσίες. 14) Δήλωση : Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευμένο απαραίτητα από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωμένο κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 15) Φορέας υλοποίησης: Δήμος Νέστου 16) Φορέας Λειτουργίας: Δήμος Νέστου. 17) ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση. 18) ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. 19) Ε.Π: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 20) ΨΣ: Ψηφιακή Σύγκλιση. Σελίδα 5 από 29

6 Α1.Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο Δήμος Νέστου είναι δήμος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κεραμωτής, Ορεινού και Χρυσούπολης. Έλαβε το όνομά του από τον ποταμό Νέστο, ο οποίος ρέει στα ανατολικά όριά του. Έδρα του δήμου είναι η Χρυσούπολη, όπου ζει περίπου του 1/3 του πληθυσμού. Ο Δήμος Νέστου διαιρείται σε 3 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 3 καταργηθέντες δήμους πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Νέστου. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Νέστου Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς στην υλοποίηση του έργου. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE) του έργου απαρτιζόμενη από εξειδικευμένους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Νέστου. Θα οριστεί υπάλληλος του λογιστηρίου της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως «υπόλογος» διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού του Έργου. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι παραλαβές θα διενεργηθούν από επιτροπές, που του Δήμου όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νέστου θα λάβει τις τελικές αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού και θα εγκρίνει τις τμηματικές και την τελική πληρωμή του Αναδόχου. Τέλος θα εγκρίνει τα πρακτικά των τυχόν προσωρινών, διοικητικών και της οριστικής παραλαβής του Έργου. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του πολίτη στο ζήτημα της στάθμευσης απαιτούν όλο και περισσότερες ενέργειες από τις δημοτικές αρχές. Η αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης στάθμευσης αποτελεί το καθημερινό άγχος ανθρώπων, που αναγκάζονται να σπαταλήσουν πολύ χρόνο, προκειμένου να κατορθώσουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, πολλές φορές σε μεγάλη απόσταση από το χώρο που εργάζονται ή διαμένουν. Σήμερα πολλές μικρού μεγέθους πόλεις στην Ευρώπη έχουν εφαρμόσει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκίνητων για την παρόδια χρήση με βασικούς στόχους: α) Την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους β) Τη δημιουργία και διαθεσιμότητα ελεύθερων χώρων στάθμευσης μικρής διάρκειας για τους επισκέπτες που θα αναζωογονήσουν τις εμπορικές και άλλες δραστηριότητες των πόλεων γ) Την καλύτερη διαχείριση της ζήτησης της υπηρεσίας στάθμευσης. Σελίδα 6 από 29

7 Το ζήτημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων εξελίσσεται σήμερα σε ένα από τα σημαντικά προβλήματα της Χρυσούπολης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καθημερινά διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην πόλη η ζήτηση για στάθμευση περιορίζεται κυρίως στην κεντρική εμπορική οδό Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο τμήμα της από την οδό Γιαιλόγλου μέχρι την οδό Κύπρου. Οι θέσεις αυτές σήμερα είναι σε καθεστώς μερικού ελέγχου της στάθμευσης προσπαθώντας να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλαγές στάθμευσης ανά ημέρα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με μη οργανωμένο τρόπο και χωρίς τη βοήθεια της πληροφορικής. Πρακτικά, το υφιστάμενο σύστημα αποτελεί ένα παραδοσιακό σύστημα με χρήση καρτών χωρίς καμία μηχανογράφηση ή παρακολούθηση της ζήτησης σε πραγματικό χρόνο. Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Ο Δήμος είναι ΟΤΑ Α βαθμού και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου είναι οι ακόλουθες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:1) Τμήμα Ειδικού Ένστολου Προσωπικού και η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:1) Τμήμα Μελετών, Έργων 2) Τμήμα Κτηματολογίου και Δημοτικής περιουσίας Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που βελτιώνονται μέσω του προτεινόμενου συστήματος είναι: 1. Ο τρόπος περιπολίας της δημοτικής αστυνομίας. Η αύξηση της αποδοτικότητας των δημοτικών αστυνόμων μιας και είναι ένα σύστημα που ενημερώνει άμεσα για την κατάληψη ή όχι μιας θέσης στάθμευσης και κατευθύνει την δημοτική αστυνομία μόνο στις μη πληρωμένες θέσεις στάθμευσης μειώνοντας χρόνο και καθιστώντας την υπηρεσία πιο παραγωγική. Παράλληλα, η δημοτική αστυνομία θα μειώσει το χρόνο αστυνόμευσης των θέσεων στάθμευσης (ελέγχει μόνο τις παράνομες σταθμεύσεις χωρίς αυτοψία) 2. Ο τρόπος πληροφόρησης των οδηγών. Η ύπαρξη ενός καινοτόμου συστήματος που προσφέρει ουσιαστικά n-line - πληροφόρηση για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης με δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικά συστήματα του Δήμου (συστήματα μηχανογράφησης, διαδικτυακές πύλες κτλ). Επιπλέον, η μετάδοση της πληροφορίας για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στην πόλη γίνεται μέσα από πινακίδες και βελτιώνονται οι συνθήκες κυκλοφορίας στο εμπορικό κέντρο 3. Η κατανομή του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας στην ελεγχόμενη στάθμευση μιας και θα υπάρξει ελαχιστοποίηση από την πλευρά του Δήμου του «προσωπικού του δρόμου» για τον έλεγχο και άμεση επέμβαση για έλεγχο των παραβάσεων δεδομένου ότι ο Δήμος δεν περιμένει τον έλεγχο από τον αστυνομικό για την διαπίστωση της παράβασης (η ενημέρωση γίνεται αυτόματα στην φορητή συσκευή του) Το κυκλοφοριακό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα δύο σημαντικότερα προβλήματα όλων των ελληνικών πόλεων. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής αποτελεί ένα νέο όπλο στην αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών ζητημάτων μέσω της πολιτικής της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι σημαντικότερες παράμετροι σε τέτοιες λύσεις είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας και η διαχείριση της στάθμευσης. Η κυκλοφορία στη Χρυσούπολη χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρούς κυκλοφοριακούς όγκους με μικρή διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας ακόμη και τις ώρες αιχμής. Παρατηρούνται όμως σημαντικές καταστάσεις συμφόρησης σε περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων που είναι όμως σχετικά συχνές εξ αιτίας του μικτού (αγροτικού αστικού) χαρακτήρα της πόλης και κατά συνέπεια και της κυκλοφορίας οχημάτων σε αυτή. Τέτοιες Σελίδα 7 από 29

8 καταστάσεις είναι τα ατυχήματα, διάφορα έργα, εκδηλώσεις κ.α. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πληροφορική δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και ο οδηγός να έχει τη δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών για τη μετακίνηση του. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών που προτείνεται και στο οποίο οι τρεις ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που θα τοποθετηθούν στις εισόδους και στο κέντρο της πόλης (οδοί Καραμανλή, Δεληκάρη και Βενιζέλου) και η πλατφόρμα θα διασφαλίζει την επικοινωνία του κέντρου ελέγχου με τις ηλεκτρονικές πινακίδες αποστέλλοντας μηνύματα σχετικά με την κίνηση και την κυκλοφορία σε επιλεγμένα σημεία. Το ζήτημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων εξελίσσεται σήμερα σε ένα από τα σημαντικά προβλήματα της Χρυσούπολης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καθημερινά διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην πόλη η ζήτηση για στάθμευση περιορίζεται κυρίως στην κεντρική εμπορική οδό Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο τμήμα της από την οδό Γιαιλόγλου μέχρι την οδό Κύπρου. Οι θέσεις αυτές σήμερα είναι σε καθεστώς μερικού ελέγχου της στάθμευσης προσπαθώντας να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλαγές στάθμευσης ανά ημέρα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με μη οργανωμένο τρόπο και χωρίς τη βοήθεια της πληροφορικής. Σήμερα πολλές μικρές μεγέθους πόλεις στην Ευρώπη έχουν εφαρμόσει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκίνητων για την παρόδια χρήση με βασικούς στόχους: Την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους Τη δημιουργία και διαθεσιμότητα ελεύθερων χώρων στάθμευσης μικρής διάρκειας για τους επισκέπτες που θα αναζωογονήσουν τις εμπορικές και άλλες δραστηριότητες των πόλεων. Την καλύτερη διαχείριση της ζήτησης της υπηρεσίας στάθμευσης. Το πρόβλημα της στάθμευσης του κέντρου της πόλης μπορεί να αντιμετωπιστεί εφαρμόζοντας ένα έξυπνο σύστημα παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης. Σελίδα 8 από 29

9 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου έξυπνου συστήματος παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης το οποίο θα αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις: Μελέτη εφαρμογής Χαρτογράφηση, θέσεων στάθμευσης, αρίθμηση, ομαδοποίηση, εξειδίκευση τύπου χρήσης Εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων σε κάθε θέση στάθμευσης Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης (κέντρο ελέγχου και λογισμικό για τις συσκευές των δημοτικών αστυνόμων) Εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων σε επιλεγμένα σημεία για την ενημέρωση διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης σε επιλεγμένους δρόμους Πιλοτική Λειτουργία συστήματος Επιμόρφωση/ εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών (φυλλάδια και ημερίδα) Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το υπό προκήρυξη έργο στοχεύει στην επίλυση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου ζητήματος των πολιτών της Χρυσούπολη, αυτού της διαχείρισης θέσεων στάθμευσης. Το πρόβλημα της στάθμευσης επηρεάζει την κυκλοφορία των οχημάτων (μείωση κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου λόγω διπλοπαρκαρίσματος, άσκοπες κινήσεις για ανεύρεση στάθμευσης παρά την οδό, κατάληψη πεζοδρομίων, αδυναμία πάταξης της παράνομης στάθμευσης). Επίσης, το έργο βελτιώνει την πληροφόρηση για έκτακτα συμβάντα κυκλοφορίας. Άμεσα ωφελούμενος από το έργο είναι ο πληθυσμός του Δήμου Νέστου. Τα οφέλη για τους πολίτες είναι: η αποδοτικότερη υπηρεσία εξεύρεσης θέσης στάθμευσης, η μείωση άσκοπων μετακινήσεων, η μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης, η πληροφόρηση για έκτακτα συμβάντα κίνησης και κυκλοφορίας, η μείωση εκπομπής ρύπων των οχημάτων. Για το Δήμο: η καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων πόρων και η παρακολούθηση σε «πραγματικό» χρόνο της εξέλιξης των κυκλοφοριακών συνθηκών με δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν σε διάστημα 3 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου. Ο τρόπος επίτευξης των ωφελειών από την υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω της πιστής υλοποίησης του έργου και εφαρμογής όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Δήμος ως προς τους δημότες του. Επίσης, θα γίνει μέσω της συνεργασίας της Δημοτικής Αστυνομίας και όλων των εμπλεκομένων διευθύνσεων του Δήμου. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι βασικοί στόχοι του υπό προκήρυξη έργου είναι οι ακόλουθοι: Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της άσκοπης μετακίνησης για εύρεση χώρους στάθμευσης κατά 15%. Η επιλογή των ηλεκτρονικών πινακίδων στα σημεία του Δήμου θα βοηθήσουν τους οδηγούς να επιλέγουν άμεσα την περιοχή στάθμευσης του μιας και θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την διαθεσιμότητα. Η προσέγγιση του ποσοστού έγινε με βάση τον αριθμό των θέσεων που καλύπτει το νέο σύστημα ένεκα των συνολικών θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης που έχει ο Δήμος (σε όλο τη γεωγραφική του κάλυψη) Σελίδα 9 από 29

10 Μείωση της εκπομπής CO κατά 15% που προκύπτει από τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τις άσκοπες μετακινήσεις. Το ποσοστό είναι ίδιο με το σημείο 1 (παραπάνω) μιας και υπάρχει πλήρη αντιστοίχιση στις μετακινήσεις. Ο πληθυσμός που θα ωφεληθεί από το υπό προκήρυξη έργο είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Χρυσούπολης. Η μεθοδολογία με την οποία θα τεκμηριωθεί η επίτευξη των στόχων περιλαμβάνει την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων μετά την ολοκλήρωση του έργου προκειμένου να πιστοποιήσει την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. Α3.Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα πρέπει κατ ελάχιστον να προσφέρει το έργο είναι οι ακόλουθες: Περιγραφή Υπηρεσίας Έξυπνες υπηρεσίες στάθμευσης που περιλαμβάνουν την πληροφόρηση για ελεύθερες θέσεις σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή εφαρμογής Υπηρεσίες πληροφόρησης για έκτακτα συμβάντα μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Κατάσταση θέσεων στάθμευσης Κυκλοφοριακά και οδικά συμβάντα Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο Κατάσταση οδικού δικτύου Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) 5 ο, Μέσω φορητών συσκευών θα λαμβάνει ο χρήστης (ο πολίτης) προσωποποιημένη πληροφορία 5 ο. Μέσω φορητών συσκευών θα λαμβάνει ο χρήστης (ο πολίτης) προσωποποιημένη πληροφορία Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η ζητούμενη λύση αποτελείται από ένα ευφυές σύστημα ελέγχου των κενών και κατειλημμένων θέσεων στάθμευσης διασφαλίζοντας την επιτήρηση και έλεγχο των θέσεων. Αποτελείται από: Τους αισθητήρες που τοποθετούνται σε κάθε θέση στάθμευσης. Ο αισθητήρας δεν θα λειτουργεί με ρεύμα παρά μόνο με μπαταρία χαμηλής κατανάλωσης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών. Η επιλογή της διάρκειας χρόνου ζωής της μπαταρία έγινε με κριτήριο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάρκεια της και την μείωση του κόστους συντήρησης. Ο αισθητήρας θα εκπέμπει με μικροκυματική την κατάσταση της θέσης ανάλογα με την ύπαρξη ή μη οχήματος εντός του πεδίου. Σε κάθε αλλαγή κατάστασης θα αποστέλλει τον κωδικό του (όλες οι θέσεις θα πρέπει να είναι μοναδικά αριθμημένες) στο πλησιέστερο αναμεταδότη. Το φάσμα συχνοτήτων θα πρέπει να είναι ISM 868 MHz (ITU Regin 1), ISM 915 MHz (USA, AUS, IL) Τους αναμεταδότες που θα «μεταφέρουν» την αλλαγή κατάστασης (ελεύθερες θέσεις ή κατειλημμένες) του κάθε αισθητήρα στο κέντρο ελέγχου. Το λογισμικό κέντρου ελέγχου που διαχειρίζεται τις θέσεις Σελίδα 10 από 29

11 Τις ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε κομβικά σημεία, που θα διευκολύνουν τους οδηγούς στην επιλογή κατεύθυνσης στην οποία υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, διευκολύνοντας τις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. Η πληροφόρηση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Το δίκτυο μετάδοσης δεδομένων αισθητήρες-αναμεταδότες-κέντρο ελέγχουηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης όπου μέσω GPRS θα μεταφέρει τα δεδομένα σε όλους τους εμπλεκόμενους Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Συγκεκριμένα, το έργο θα καλύπτει τις παρακάτω λειτουργικές ανάγκες: χρήση προηγμένων συστημάτων που αποτρέπουν τον ακατάλληλο χειρισμό από τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου, της πραγματικής χρήσης των χώρων, λήψη μέσω συστημάτων πληροφορικής όλων των δεδομένων που αφορούν το χρόνο στάθμευσης, καθώς και εμφάνισης, μέσω λογισμικού, της αναλυτικής επεξεργασίας των δεδομένων για μεμονωμένες θέσεις στάθμευσης ή ομάδες θέσεων στάθμευσης που επιλέγονται από τη δημοτική αρχή, ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην επικράτεια του Δήμου, σε πραγματικό χρόνο και με αυτόματο τρόπο, μέσω της εγκατάστασης ηλεκτρονικών ενημερωτικών πινακίδων κοντά στα κύρια σημεία εισόδου της πόλης Οι αισθητήρες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από διεθνείς οργανισμούς όπως η ETSI (ή αντίστοιχο) και να διαθέτουν πιστοποιήσεις όπως EC, ΙΜQ κτλ. Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογία βασισμένη σε ασύρματους αισθητήρες οι οποίοι θα διασφαλίζουν την Αναθέτουσα Αρχή από βανδαλισμούς και πιθανές φθορές αυτών μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Οι εφαρμογές που θα πρέπει να αναπτυχθούν στο έργο και οι οποίες διασφαλίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: Εφαρμογή διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης: πρόκειται για την εφαρμογή με την οποία θα πρέπει να διασυνδεθεί το σύνολο των ηλεκτρονικών πινακίδων με το κέντρο ελέγχου και μέσω GPRS θα παρουσιάζονται οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης σε διάφορες οδούς. Ανάλογα με την επιλογή των ηλεκτρονικών πινακίδων η εφαρμογή θα μπορεί να αποστείλει και έκτακτα μηνύματα. Εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω SMS για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης: πρόκειται για την εφαρμογή μέσω της οποίας ο οδηγός θα πρέπει να αποστέλλει SMS σε πενταψίο αριθμό με την οδό που επιθυμεί να παρκάρει και το σύστημα θα του απαντάει με διαθέσιμες θέσεις. Εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω κινητών συσκευών και smart phnes (mbile applicatin): πρόκειται για Mbile εφαρμογή η οποία με χρήση του GPS του κινητού τηλεφώνου θα πληροφορεί για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην περιοχή γύρω από την οποία κινείται ο οδηγός. Με τον τρόπο αυτό είτε μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής (π.χ. πλοηγού με GPRS) ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει εύκολα και γρήγορα τις περιοχές που θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Σελίδα 11 από 29

12 Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης (επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου): πρόκειται για το λογισμικό στο κέντρο ελέγχου, το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει τις πληροφορίες από τους αισθητήρες στο κέντρο ελέγχου με ασύρματο τρόπο. Εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών για έκτακτα συμβάντα (στις ηλ. Πινακίδες) π.χ. κυκλοφοριακά συμβάντα, έργα, κτλ Α3.4.1 Εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω κινητών συσκευών και smart phnes (mbile applicatin) Η προτεινόμενη εφαρμογή αφορά μία Mbile εφαρμογή η οποία με χρήση του GPS του κινητού τηλεφώνου θα πληροφορεί για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην περιοχή γύρω από την οποία κινείται ο οδηγός. Με τον τρόπο αυτό είτε μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής (π.χ. πλοηγού με GPRS) ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει εύκολα και γρήγορα τις περιοχές που θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Α3.4.2 Εφαρμογή διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης Πρόκειται για την εφαρμογή με την οποία θα διασυνδεθεί το σύνολο των ηλεκτρονικών πινακίδων με το κέντρο ελέγχου και μέσω GPRS θα παρουσιάζονται οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης σε διάφορες οδούς. Α3.4.3 Εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω SMS για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης Πρόκειται για την εφαρμογή μέσω της οποίας ο οδηγός θα πρέπει να αποστέλλει SMS σε πενταψίο αριθμό με την οδό που επιθυμεί να παρκάρει και το σύστημα θα του απαντάει με διαθέσιμες θέσεις. Α3.4.4Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης (επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου) Το λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο : Χρήση ασύρματων αισθητήρων, χωρίς να απαιτείται καλωδίωση στο δρόμο. Δυνατότητα ανίχνευσης κατάληψης θέσης από αυτοκίνητο σε πραγματικό χρόνο και αποστολή κωδικοποιημένου σήματος στο κέντρο Δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού παράνομων σταθμεύσεων (εφόσον οριστεί νόμιμος χρόνος στάθμευσης). Δυνατότητα ενημέρωσης χρηστών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο Δυνατότητα καθορισμού αρχικής ελεύθερης περιόδου παραμονής από τους διαχειριστές του συστήματος Δυνατότητα διαθεσιμότητας όλων των στοιχείων στο διαδίκτυο, με κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης για τους χειριστές. Δυνατότητα παραγωγής αναφορών, στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την αποδοτικότητα του συστήματος Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.5.1 Εξοπλισμός ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης και αναμεταδότες σήματος Ο εξοπλισμός που θα προσφερθεί για την ανίχνευση της κατειλημμένης θέσης στάθμευσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη αυτονομία λειτουργίας χωρίς ρεύμα και χωρίς καλωδιώσεις. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να υπάρχει παρακολούθηση με ακρίβεια της στιγμής κατά την οποία το όχημα καταλαμβάνει αρχικά την θέση στάθμευσης. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι προστατευμένος από Σελίδα 12 από 29

13 πιθανούς βανδαλισμούς και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις. Επιπλέον, η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή nline πληροφόρησης σε φορητές συσκευές που μπορεί να έχουν οι οδηγοί αναφορικά με τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στην περιοχή εφαρμογής. Για λόγους ασφάλειας και ελάχιστου κόστους συντήρησης ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει προστασία IPX7. Ο Μέσος Όρος μεταξύ βλαβών (MTBF) να είναι τουλάχιστον ώρες έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο Δήμος με κόστος συντήρησης. Τέλος, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο διασφάλισης μη καταστροφής από βανδαλισμούς (για τον εν λόγω εξοπλισμό). Αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης του τεύχους προκήρυξης Α3.5.2 Ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης οδηγών Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών. Οι πινακίδες θα είναι πληροφοριακές, τεχνολογίας LED. Στο πάνω μέρος της η πινακίδας αναγράφονται τα στοιχεία του Δήμου και «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» ενώ στο κάτω μέρος αναγράφονται αριστερά οι κατευθύνσεις και τα ονόματα των χώρων στάθμευσης ή οι οδοί (με σταθερό τμήμα το όνομα της κατεύθυνσης-οδός) και δεξιά απεικονίζονται ηλεκτρονικά οι αριθμοί των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. Τα σταθερά μέρη της κάθε πινακίδας θα πρέπει να είναι φωτιζόμενα τη νύχτα. Στην εμπρόσθια επιφάνεια του ηλεκτρονικού μέρους θα πρέπει να υπάρχουν σκίαστρα από άκαμπτο πλαστικό για προστασία των LED και καλύτερη ποιότητα εικόνας. Το υλικό του πλαισίου προτείνεται να είναι αλουμίνιο. Η ηλεκτρονική πινακίδα θα πρέπει να επικοινωνεί ασύρματα με το κέντρο διαχείρισης μέσω του επιλεγόμενου εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας (GSM/GPRS mdem). Ο εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος εντός του μεταλλικού πλαισίου της συσκευής. Η φωτεινότητα της οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8000 cd/m2 προκειμένου να καλύπτονται καιρικά φαινόμενα με μειωμένη ορατότητα. Ο αριθμός χαρακτήρων ανά γραμμή θα πρέπει να είναι οκτώ (8). Η απόσταση ανάγνωσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 100 μέτρα. Η εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, θα γίνει σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα εγκατάστασης, μεταφοράς βαρύνουν τον Ανάδοχο. Αναλυτικές προδιαγραφές για τις ηλεκτρονικές πινακίδες περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης του τεύχους προκήρυξης. Α3.6 Διαλειτουργικότητα Στη συγκεκριμένη παράγραφο περιγράφονται οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των υποσυστημάτων και του εξοπλισμού. (Υπο)συστήματα/ Υπηρεσίες που οφείλουν να διαλειτουργούν Εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω κινητών συσκευών και smart phnes (mbile applicatin) (Υπο)συστήματα/ Υπηρεσίες που οφείλουν να διαλειτουργούν Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης (επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου) Πληροφορίες που ανταλλάσσονται Διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης Εφαρμογή διασύνδεσης Λογισμικό Διαθεσιμότητα Παρατηρήσεις Σελίδα 13 από 29

14 με ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης Εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών για έκτακτα συμβάντα Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης (επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου) διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης (επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου) Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης (επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου) θέσεων στάθμευσης και έκτακτα συμβάντα Διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης Δεν υπάρχουν εξωτερικά συστήματα με τα οποία θα πρέπει να διασυνδεθεί το σύστημα. Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση Η προσέγγιση μιας ικανής μάζας χρηστών μέσα από πολλά κανάλια είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στο έργο θα πρέπει να αξιοποιούνται αρκετές τεχνολογίες Web, SMS, mbile apps, ηλεκτρονικές πινακίδες για την διάχυση του υλικού αλλά και αρκετά μέσα. Το κύριο βάρος της ανάπτυξης θα μετατοπίζεται από το παραδοσιακό PC, σε φορητές συσκευές και κυρίως στα σύγχρονα κινητά και στους υπολογιστές τύπου tablets οι οποίοι αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά και στις συνήθειες των χρηστών. Ο μέσος χρήστης πλέον δεν θέλει να περιοριστεί μόνο στον Η/Υ του. Επιθυμεί την πρόσβαση στο Internet παντού και συνεχώς και οι απαιτήσεις για "πλούσιο" περιεχόμενο συνεχώς αυξάνουν. Την απάντηση την δίνουν εφαρμογές που εκμεταλλεύονται τις σημερινές αλλά και τις επερχόμενες δυνατότητες των συσκευών αυτών και προσφέρουν μια εμπειρία διαφορετική από την "παραδοσιακή". Για αυτό το λόγο και οι προτεινόμενες εφαρμογές δεν μπορεί να ανακατευθύνουν απλά τον χρήστη στο internet αλλά πρέπει να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Η πολυκαναλική προσέγγιση συνδυάζεται παράλληλα και με τις νέες τάσεις στην πληροφορική όπου η πληροφορία μεταφέρεται στο clud και είναι προσβάσιμη από οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Ο μέσος χρήστης που θα δημιουργήσει ένα προφίλ σε μια οποιαδήποτε συσκευή (πχ. Netbk) θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και από οποιαδήποτε άλλη (πχ. Smartphne, tablet κλπ) είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Το προφίλ και οι προτιμήσεις του χρήστη παραμένουν στο clud πάντα διαθέσιμες, επικαιροποιημένες και πάντα εύκολο να διαμοιραστούν. Υιοθετώντας της αρχές του «Σχεδιάζοντας για Όλους» και συγκεκριμένα του προτύπου WAI/WCAG, επιτυγχάνεται η πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τόσο από το Διαδίκτυο όσο και από κινητές (mbile) και σταθερές (desktp) πλατφόρμες. Το σύστημα θα πρέπει να αποστέλλει τις πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στα παρακάτω κανάλια: 1. Web (Μέσω της διαδικτυακής πύλης) με πρόσβαση από PC/Laptp 2. Κινητό Τηλέφωνο (Μέσω πύλης για κινητά τηλέφωνα και μέσω SMS) 3. Ηλεκτρονικές Πινακίδες Σελίδα 14 από 29

15 Υπηρεσία Έξυπνες υπηρεσίες στάθμευσης που περιλαμβάνουν την πληροφόρηση για ελεύθερες θέσεις σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή εφαρμογής Υπηρεσίες πληροφόρησης για έκτακτα συμβάντα μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων Τρόποι Αλληλεπίδρασης Web Brwer και GPRS Μήνυμα SMS, GPRS Τερματικό Πρόσβασης PC / Laptp/ Κινητό Τηλέφωνο/ Ηλεκτρονική Πινακίδα Κινητό Τηλέφωνο/ Ηλεκτρονική Πινακίδα Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα Λόγω της φύσης του έργου, τα δεδομένα του συστήματος δεν θα χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» επειδή δεν θα αναφέρονται σε πολιτικά φρονήματα, κοινωνική πρόνοια, κοινωνικές πεποιθήσεις. Για το σύνολο των δεδομένων που διακινούνται και δημιουργούνται από το σύστημα ισχύουν τα εξής: τα δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται σε μορφή της οποίας καμία οντότητα δεν θα έχει αποκλειστικό έλεγχο ή πνευματικά δικαιώματα, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους/ες του ενδιαφερόμενους/ες χωρίς την ανάγκη εγγραφής προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται σε μορφή φιλική προς υπολογιστική επεξεργασία από την υπάρχουσα τεχνολογία και τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος χρηστών και χρησιμοτήτων. Εξάλλου στα πλαίσια της πράξης προβλέπεται η συλλογή, οργάνωση και ταξινόμηση αρκετών δεδομένων οργανωτικού ή διοικητικού περιεχομένου. Τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δημόσια και συνεπώς ως ανοικτά. Η οργάνωση και διάθεση τους θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμα σε άλλες δράσεις. Η διατήρηση των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται κάτω από υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας τόσο στην αποθήκευση (λήψη τακτικών αντιγράφων ασφάλειας back-up, λειτουργία εναλλακτικής υποδομής) όσο και στη μεταφορά (χρήση πρωτοκόλλων με κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά κλπ). Ως παράδειγμα για την βέλτιστη χρήση ανοικτών δεδομένων αναφέρεται η πρωτοβουλία gedata.gv.gr που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο κατά την υλοποίηση του έργου (προσφορά και χρήση δεδομένων). Για τα ελεύθερα δεδομένα (όπως οι υπηρεσίες ενημέρωσης) θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά από όλους τους πολίτες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές των ανοικτών προτύπων για πολυκαναλική διάθεση των υπηρεσιών. Τα δεδομένα που διαχειρίζεται το παρόν έργο και τα οποία αφορούν αλφαριθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα θα διατίθενται με τρόπο που συνάδει με τις παρακάτω αρχές: Πλήρη: Όλα τα δημόσια δεδομένα διατίθενται χωρίς περιορισμό εφόσον δεν υπόκεινται σε αναγκαίο περιορισμό λόγω προσωπικής φύσης ή διαβάθμισης Ταχύτητα δημοσίευσης: Τα δεδομένα δημοσιεύονται όσο το δυνατό γρηγορότερα ώστε να διατηρούν την χρησιμότητά τους. Διαθεσιμότητα: Τα δεδομένα είναι ευρέως διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος χρηστών και χρησιμοτήτων. Δυνατότητα επεξεργασίας: Τα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται σε μορφή φιλική προς υπολογιστική επεξεργασία από την υπάρχουσα τεχνολογία. Σελίδα 15 από 29

16 Δεδομένα χωρίς διακρίσεις: Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε όλους/ες του ενδιαφερόμενους/ες χωρίς την ανάγκη εγγραφής προσωπικών δεδομένων. Ανοιχτά δεδομένα: Τα δεδομένα θα διατίθενται σε μορφή της οποίας καμία οντότητα δεν θα έχει αποκλειστικό έλεγχο ή πνευματικά δικαιώματα. Αποποίηση πνευματικών δικαιωμάτων: Τα δεδομένα δεν δεσμεύονται από πνευματικά δικαιώματα, πατέντες, λογότυπα κτλ. Λογικοί περιορισμοί ωστόσο μπορούν να επιβληθούν σε περιπτώσεις ανάγκης προσωπικής προστασίας δεδομένων, ασφάλειας ή διαβάθμισης. Η διάθεση των δεδομένων θα γίνει με ομοιογενή τρόπο και θα υπακούει στις προδιαγραφές που ορίζουν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα. Συγκεκριμένα τα γεωχωρικά δεδομένα πρόκειται να διατίθενται με βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κοινοτική οδηγία INSPIRE και τον νόμο 3882/10 ενώ για τα υπόλοιπα θα περιγραφούν κατάλληλα σχήματα (όπου απαιτείται θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά πρωτόκολλα όπως το XML, ODF, RDF) προκειμένου να έχουν ομοιογενή μορφή. Το παρόν έργο θα ταχθεί με τις αρχές της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινότητας, και θα ακολουθήσει ανοικτά πρότυπα, θα απελευθερώσει τα δεδομένα και θα επιτρέψει την ανταλλαγή τους μέσω κατάλληλων διεπαφών (ανοικτών APIs και Web Services, πλήρης υιοθέτηση προσέγγισης Web2.0). Α3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του συστήματος θα είναι η διεπαφή χρήστη (users interface) στο λογισμικό κέντρου ελέγχου. Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στους χρήστες (χειριστές της αναθέτουσας αρχή ή πολίτες) να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του συστήματος, διαφορετικά το σύστημα κινδυνεύει να μην είναι λειτουργικό. Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα πρέπει να είναι πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ). Η διεπαφή χρήστη δεν θα πρέπει να μπερδεύει το χρήστη. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι απλό στη χρήση. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες οι διάφορες λειτουργίες ώστε να είναι λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε πιο βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο χειριστής και πως μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε ποια σελίδα βρίσκεται ο χειριστής και ποια ήταν η διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει καθώς και σε ποιες σελίδες ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου μπορεί να μετακινηθεί. Με τον όρο χρήστη εννοούμε α) τον χειριστή των κεντρικών εφαρμογών που θα πραγματοποιούν την εποπτεία του δικτύου β) τον πολίτη που θα επισκέπτεται την ιστοσελίδα για να πληροφορηθεί για συνθήκες κίνησης. Α3.10 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Οι φάσεις του έργου είναι οι ακόλουθες: Φάση 1 Μελέτη Εφαρμογής (Διάρκεια 1 μήνας) Φάση 2 - Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού (Διάρκεια 3 μήνες) Σελίδα 16 από 29

17 Φάση 3 - Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Εφαρμογών (Διάρκεια 4 μήνες) Φάση 4 - Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση χειριστών (Διάρκεια 1 μήνα) Φάση 5 - Δράσεις Προβολής & Δημοσιότητας (Διάρκεια 1 μήνας) Φάση Μελέτη Εφαρμογής 1.1 Π1: Μελέτη Εφαρμογής 2 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού 2.1 Π2.1: Αισθητήρες θέσεων στάθμευσης 2.2 Π2.2: Αναμεταδότες μετάδοσης πληροφοριών θέσεων στάθμευσης 2.3 Π2.3: Ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης σε οδούς 2.4 Π2.4: Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης και τεκμηρίωση χρήσης 2.5 Π2.5: Λογισμικό Βάσης Δεδομένων 2.6 Π2.6: Λογισμικό Virtualizatin (+2y sw assurance) 2.7 Π2.7: Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών 2.8 Π2.8: Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου 3 Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Εφαρμογών 3.1 Π3.1: Ανάπτυξη εφαρμογής διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής 3.2 Π3.2: Ανάπτυξη υπηρεσίας πληροφόρησης οδηγών μέσω SMS για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής 3.3 Π3.3: Ανάπτυξη εφαρμογής πληροφόρησης πολιτών για έκτακτα συμβάντα (στις ηλ. Πινακίδες) και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής 3.4 Π3.4: Ανάπτυξη εφαρμογής πληροφόρησης οδηγών Σελίδα 17 από 29

18 μέσω κινητών συσκευών και smart phnes (mbile applicatin) και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής 4 Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση χειριστών 4.1 Π4.1: Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευση στελεχών / εκπαιδευτικό υλικό 4.2 Π4.2: Αποτελέσματα πιλοτικής λειτουργίας συστήματος και μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος 5 Δράσεις Προβολής & Δημοσιότητας 5.1 Π5.1: Δράσεις Προβολής & Δημοσιότητας Τα παραδοτέα παρουσιάζονται σε επόμενη παράγραφο ενώ ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή κάθε φάσης. Α/Α Φάσης 1 Μήνας Έναρξης 0 Μήνας Λήξης 1 Τίτλος Φάσης Μελέτη Εφαρμογής Στόχος της Φάσης 1 Στόχος της Φάσης 1 Μελέτη Εφαρμογής είναι η σύνταξη ενός εγχειριδίου αναφοράς που θα αποτυπώνει το σύνολο των βημάτων και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στο έργο προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση και θα προσδιορίζει τους κινδύνους αστοχίας του έργου. Περιγραφή Φάσης : Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει: α) το Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του έργου β) επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης γ) οριστικοποίηση - ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου δ) οριστικοποίηση εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση και προτεινόμενο σχεδιασμό ε) μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισμό της μεθόδου καταγραφής δεικτών απόδοσης της πράξης στ) μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ζ) πλάνο εγκατάστασης εξοπλισμού στις θέσεις στάθμευσης Η μελέτη εφαρμογής θα αγορά τον εξοπλισμό ανίχνευσης οχήματος σε κάθε θέση στάθμευσης, καθώς και τις ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης οδηγών. Παραδοτέα: Π1.1: Μελέτη εφαρμογής Σελίδα 18 από 29

19 Α/Α Φάσης 2 Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 5 Τίτλος Φάσης Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού Στόχος της Φάσης 2 αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού πεδίου του έργου Περιγραφή Φάσης : Στην Φάση 2 θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού πεδίου που αφορά την πράξη. Πιο αναλυτικά, γίνει η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει: α) Τους αισθητήρες που τοποθετούνται σε κάθε θέση στάθμευσης β) τους αναμεταδότες γ) τις ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης σε οδούς δ) το Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης. Παραδοτέα: Π2.1: Αισθητήρες θέσεων στάθμευσης με εγκατάσταση Π2.2: Αναμεταδότες μετάδοσης πληροφοριών θέσεων στάθμευσης με εγκατάσταση Π2.3: Ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης σε οδούς με εγκατάσταση Π2.4: Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης θέσεων στάθμευσης και τεκμηρίωση χρήσης Π2.5: Λογισμικό Βάσης Δεδομένων (Open Surce) Π2.6: Λογισμικό Virtualizatin (+2y sw assurance) Π2.7: Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Open Surce) Π2.8: Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου (Open Surce) Α/Α Φάσης 3 Μήνας Έναρξης 6 Μήνας Λήξης 9 Τίτλος Φάσης Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Εφαρμογών Στόχος της Φάσης 3 είναι η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η ολοκλήρωση όλων των επιμέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών σε μία ενιαία πλατφόρμα. Στην φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν και όλοι οι έλεγχοι δοκιμών για το σύνολο των εφαρμογών Περιγραφή Φάσης : Στην Φάση 3 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: α) Παραμετροποίηση / προσαρμογή / ανάπτυξη Εφαρμογών β) Μεμονωμένος έλεγχος (unit testing) εφαρμογών (με βάση σενάρια ελέγχου μεμονωμένης λειτουργικότητας) γ) ενοποίηση υποσυστημάτων σε τελικές Εφαρμογές (System Integratin) δ) έλεγχος ορθότητας λειτουργίας ενοποιημένων εφαρμογών ε) μεμονωμένος έλεγχος (System testing) εφαρμογής (με βάση σενάρια ελέγχου ενοποιημένης λειτουργίας) στ) τεκμηρίωση των mdules των εφαρμογών καθώς και της βάσης δεδομένων ζ) τεκμηρίωση χρήσης των εφαρμογών. Οι εφαρμογές που θα παραμετροποιητών αναπτυχθούν αφορούν: α) εφαρμογή διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης β) εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω SMS για ελεύθερες θέσεις Σελίδα 19 από 29

20 στάθμευσης γ) εφαρμογή πληροφόρησης οδηγών μέσω κινητών συσκευών και smart phnes (mbile applicatin) και διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης για ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης. Παραδοτέα: Π3.1: Ανάπτυξη εφαρμογής διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής Π3.2: Ανάπτυξη εφαρμογής πληροφόρησης οδηγών μέσω SMS για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής Π3.3: Ανάπτυξη εφαρμογής πληροφόρησης πολιτών για έκτακτα συμβάντα (στις ηλ. Πινακίδες) και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής Π3.4: Ανάπτυξη εφαρμογής πληροφόρησης οδηγών μέσω κινητών συσκευών και smart phnes (mbile applicatin) και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής Α/Α Φάσης 4 Μήνας Έναρξης 9 Μήνας Λήξης 9 Τίτλος Φάσης Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση χειριστών Στόχος της Φάσης 4 είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών κάτω από συνθήκες πιλοτικής λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα (1) μήνα, αλλά και η εκπαίδευση των χειριστών της πλατφόρμας Περιγραφή Φάσης : Στη συγκεκριμένη φάση η πιλοτική λειτουργία θα περιλαμβάνει: α) Βελτιώσεις των εφαρμογών β) Επίλυση προβλημάτων υποστήριξη χρηστών γ) Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες (χειριστές από την αναθέτουσα αρχή) δ) Διόρθωση / Διαχείριση λαθών ε) Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των εφαρμογών στ) Υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού. Ειδικότερα κατά τη πιλοτική λειτουργία είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: i) οι παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού που έγιναν ii) η εγκατάσταση του εξοπλισμού iii) οι ρυθμίσεις των εφαρμογών iv) οι ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων v) η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες vi) η φυσική ανταπόκριση του συστήματος vii) ι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων viii) οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος ix) οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης. Επιπλέον, αναφορικά με την εκπαίδευση, αυτή θα περιλαμβάνει: α) εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών στις τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες εκπαίδευσης συνολικά β) εκπαίδευση είκοσι (20) χρηστών με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης συνολικά. Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Στην «Τεκμηρίωση» του συστήματος εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται και τα εγχειρίδια / υλικό της εκπαίδευσης. Παραδοτέα: Π4.1: Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευση στελεχών / εκπαιδευτικό υλικό Σελίδα 20 από 29

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα